Ændringsliste. Indkald via SMS Det er nu muligt at indkalde via SMS for vores kunder på Færøerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsliste. Indkald via SMS Det er nu muligt at indkalde via SMS for vores kunder på Færøerne."

Transkript

1 ( ) F4:PATIENT Ændringsliste Indkald I forbindelse med indkaldekørslen kan patienter ikke længere risikere at blive indkaldt før den dato, der er angivet i Deres forventet indkald. Hvis der ikke kan findes en dato til patienten fra den forventede indkaldedato + 1 dag og frem vil de i stedet blive registreret på fejllisten, og der skal derfra manuelt tages hånd om disse, eller opsætningen af indkaldeprofilen kan ændres. Opret indkald I dialogboksen til indkaldeprofiler, er der nu tilføjet et flueben under "Undtagelser" vedrørende patienter på venteliste/i flyttebank. Hvis der sættes flueben heri, vil patienter som har en aftale i flyttebanken eller på venteliste, ikke blive medtaget i indkaldet. Indkald via SMS Det er nu muligt at indkalde via SMS for vores kunder på Færøerne. Påmindeprikker Påmindeprikker bliver ikke længere vist under selve indkaldekørslen, men først når indkaldet er afsluttet. som HTML Du kan nu også oprette indkald s som HTML-mails. Ønsker du ikke at oprette alle dine indkald s forfra kan du benytte en HTMLmailskabelon med brevkode Denne skabelon skal som minimum indeholde flettekoden [ _TEKST]. Skabelonen vil blive brugt hver gang der sendes en , og ønsker du f.eks. at dit logo altid skal fremgå i dine afsendte mails, kan du altså nøjes med at indsætte logoet i denne skabelon. Flettekoden [ _TEKST] bliver brugt til at flette teksten fra den oprindelige ind i skabelonen. Du kan derfor ved oprettelse af blot en enkelt skabelon få HTMLmails for alle eksisterende tekster. Oprettelsen af denne sker via F4:Patient - >Udskrifter -> Tilpas brevskabeloner -> Klik på knappen Ny -> Indtast Brevets navn -> Vælg brevets kode (105999) -> Klik på Knappen OK. Har du flere firmaer kan du kopiere skabelonen til de andre firmaer ved at klikke på knappen Kopier til andre firmaer.

2 Herefter kan du redigere i brevet. Nye felter på patientforsiden: Du kan nu specificere om patienten skal have henholdsvis regninger og rykker, som enten post eller på patientforsiden. Desuden kan du angive om patienten er spurgt herom.

3 Du kan via System -> Moduler -> Patienter -> Ændring af Skal rykkes? og Regninger ændre alle patienter, hvis du ønsker alle patienter med adresse regninger og/eller regningsrykkere på . Der ændres kun på de patienter som har en mailadresse stående under feltet på patientforsiden. Hvis du har sat en patient op til at modtage regning på e mail, vil du modtage en advarsel ved udskrift af regning eller afdragsordning. Svarer du Ja til denne advarsel vil regningen blive sendt via . Ønsker du at sende regningsrykkere via kan du importere standard mailskabeloner via SYSTEM -> Udskrifter -> Tilpas brevskabeloner. Klik på knappen Import, vælg RykkesSomMail og klik Åben/Open, hvorefter du har skabelonerne. Her vil du også kunne importere skabelon til afsendelse af regninger, hvis du ikke har oprettet en sådan i forvejen.

4 Hvis du f.eks. kun ønsker at sende en rykker pr. mail og resten pr. post, kan antallet af rykkerer, der skal sendes pr. mail defineres via en trimning. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning ->Vælg firma -> Regning ->Regningsrykkere med rykkerkode højre end x, tvinges til udskrift) Ved brug af *Slut* makro i journalen er der i dialogboksen, til overførsel til regningssiden tilføjet et nyt punkt: Opret og send regning til Trimningen, der angiver hvad der skal være forvalgt ved *slut* makro er blevet udvidet med en mulighed for at foranstille et E efterfulgt af komma og et sekundært forvalg. Dette skal angives, hvis du ønsker systemet skal vælge regning via , såfremt patienten har en og patienten er sat op til at modtage regninger på e- mail på patientforsiden, alternativt vælges det sekundære valg. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning ->Journal ->Ved *Slut* i journal forvælges linie x i overfør dialogboksen)

5 I dialogboksen til betaling af regninger (Ctrl+Mellemrum) vil der stå "(Regninger på mail)" ud for de patienter, som på patientforsiden er sat til at modtage regninger pr. mail, og som har en adresse. Kontrol af Cprnr ved oprettelse af ny patient Ved oprettelse af patienter, der har ugyldigt Cprnr. skal der nu indtastes en kode ved oprettelse. I stedet for blot at klikke Ja til at oprette patienten, skal der i stedet indtastes koden JEGERSIKKER for at oprette patienter med ugyldige CPR-numre. Autopåmindelse Der er tilføjet to nye muligheder for autopåmindelser: 2 uger, og 1 måned. Patientsøgeliste Ved søgning i patientliste efter Behandler i sekvenserne bliver behandlere i alle sekvenser nu fundet. Hidtil er det kun, hvis behandleren har stået i den øverste linje i forventet indkald at denne er fundet.

6 I dialogboksen til specificering af patientsøgelistekriterier, er det nu muligt at vælge "Tom" og "Ikke tom" i 4. kolonne for de kriterier, hvor det giver mening. Det vil sige de fleste tekstfelter. Felter som altid indeholder en værdi, f.eks. "Ja/Nej"-felter via fald-ned liste, tilbyder derimod ikke denne mulighed. Indlæsning af sygesikringskort og U1 Hvis patienten har sygesikringsgruppe U1 kan man nu sætte en brugertrimning, så man ikke bliver spurgt om den skal ændres, når man indlæser sygesikringskort. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning ->Patientforside -> Undlad at spørge om U1 skal rettes ved brug af sygesikringskort [J/N)]) Aftalebar Det er nu også muligt at få vist op til 8 aftalebarer i Windows 8. Logning Ved ændringer på patientforsiden det nu logget hvem, der har lavet ændringen. F5:JOURNAL Eksport af journal til XML Det bliver nu journaliseret, hvis en journal eksporteres og sendes som mail via F5:Journal->Funktioner->Export til XML. Teksten bliver Eksport af journal sendt klokken XX:XX. For at afsendelsen bliver journaliseret kræves det at trimningen Afsendelse af journaliseres med er defineret. (Systemfaneblad - > Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning - >Autojournalisering ->Afsendelse af journailiseres med) Journaludskrift Ved udskrift af journal med tanddiagram er der nu tilføjet farvekoder. Overslag Der spørges ikke længere om Cprnr skal krypteres ved eksport af gemt overslag. Navnet på et overslag bliver nu journaliseret. Sundhedsdata Bropiller tæller nu med som fyldninger. Mediecenter

7 Hvis et dokument i journalen er mere end 2 dage gammelt, kan der ikke rettes i det. Filen laves skrivebeskyttet. Der kan i stedet oprettes en kopi ved at højre klikke på dokumentet, og dokumentet vil så kunne redigeres derfra. Hvis et ældre dokument (ældre end 2 dage) slettes, slettes det ikke rigtigt, det bliver flyttet til en mappe kaldet Slettet. Dato- og grafikkorrektion Hvis journallinjen for den seneste RDU ændrs til en journalkode uden RDU-ydelse, så spoles datoen for seneste RDU nu tilbage til den forrige i feltet Sidste R/Å på F4:Patient. Det samme er ændret på journallinjer med årsydelser. RDU blev ikke opdateret i journalanalysen, når man valgte Vis->Opdater journalanalysen. Det gør den nu. Risiko-markeringer fjernes nu, når der laves et implantat eller en protese. Desuden kan der tegnes risiko på ex'ede tænder. Caries, defekt, OBS og fraktioner fjernes nu, når der vælges plastisk opbygning uden fladevalg. Der var to "m"-rodkanaler i underkæben. Den ene er nu fjernet. Tanddiagram i standardbrev Tanddiagram kan nu vises i XML breve. Højre klik -> Tilføj Ny -> Tandstatus. Dette kan også bruges i breve kaldt fra patientforsiden. Mediecenter -> gruppe De blå mapper i mediecentret har hidtil heddet gruppe. Dette er nu omdøbt til mappe. Ved udskrift af medier, f.eks. billeder, er der nu mulighed for at få journaliseret udskriften. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning ->Autojournalisering ->Udskrivning af billeder fra mediecenter journaliseres med) Produceretlisten Det er nu muligt at angive Patientkategori, når der defineres søgekriterier for Produceretlisten.

8 Derudover er det nu muligt at eksportere Produceretlisten til Excel via Eksport -> Gem som Excel XML fil Der er nu tilføjet sammentælling for kolonnerne "Beløb (Patient)" og "Beløb (Sygesikring)" på Produceretlisten, og tilføjet mulighed for at få vist Patientkategori. Ønsker du at få vist alle kolonner på udskriften anbefales det at listen vises liggende.

9 Filtrering af bilag Alle indlæste billeder fra Romexis blev til typen Intraoralt røntgen i DentalSuite. Det er nu rettet, så typerne vil virker igen, hvis du benytter filtre. I dialogboksen til opsætning af filtre, er der nu tilføjet standardfiltre for aftalekort, recepter, s og sms'er. (F5:Journal -> Medie->Brugerdefinerede filter- >Filteropsætning) Makroer Der er tilføjet to nye muligheder i form af knapper i dialogboksen til redigering af makroer: "Kopier makro" og "Indsæt makro". Dette gør det muligt at kopiere en eksisterende makro og tage udgangspunkt i denne, hvis du skal oprette en anden makro, der minder meget om en eksisterende. (F5:Journal->Rediger- >Journalmakroer)

10 I dialogboksen til redigering af makroer, er det nu muligt at lave om på rækkefølgen af spørgsmål ved hjælp af Shift + pil op/ned. Det er nu også muligt at søge ved hjælp at indtastning i feltet spørgsmål. På den måde kan man springe hurtigt i listen. F7:REGNING Ydelse på regningsside Hvis der i en regningslinje bruges en dato, der ligger ud i fremtiden, vises der nu en pop-up, der advarer om dette. E-faktura Når en e-faktura blev gensendt, ændrede forfaldsdatoen sig. Dette er nu rettet. Flettekode Flettekoden [REGNINGS_BETALT] bliver nu opdateret ved skyldnererklæring %-tegn Det er nu muligt at indtaste %-tegn på regningssiden i kolonnerne Andel1 og Andel2. Regningsrykker Nu gives der besked, hvis der ikke er nogen regninger i listen at rykke. Annullering af opdelt regning Hvis en opdelt regning annulleres, bliver du nu mindet om, at den anden del af regningen også skal annulleres.

11 Indbetaling på acontoregning Ved indbetalinger på Acontoregninger vises det nu på patientkontoudtoget (F10), hvor indbetalingen kommer fra i. F8:BOGFØRING Nøgletalsanalyse Det er nu muligt at lave dine egne nøgletalsberegninger i DentalSuite. Nøgletal er markedets mest avancerede analyseværktøj. Nøgletal kan hente tal fra - En eller flere balancer - Budgetter - Aftalebogen (arbejdstider) - Andre områder er på vej Forskellige forskudte perioder samtidig Formaterer rækker og kolonner Udføre avancerede beregninger Du kan lære meget mere om, hvordan du benytter denne nye og spændende funktion på vores hjemmeside hvor vi har lagt en vejledning under DentalSuite->Fildownload->Administration. Balance I forbindelse med udskrift af balance er det muligt at vælge Brug hele måneder. Hvis der er sat flueben i denne findes den sidste dag i måneden korrekt, så f.eks. d. 29/2-12 kan vises. Det skal benyttes i de tilfælde, hvor måneden for i år indeholder færre antal dage end samme måned sidste år på grund af skudår. Eksport af årsregnskab Menupunktet Opret revisordiskette er blevet omdøbt til Opret regnskab til revisor Den eksisterende trimning til, hvor regnskabet blev placeret er fjernet og fremover foreslås altid skrivebord som udgangspunkt.

12 Ved eksport af regnskab kan det vælges om bilag skal medtages. Disse placeres i undermapper for hver måned. Hele eksporten lægges i en mappe ved navn 'Regnskab' Mediecenter i bogføring Træk og slip af bilag til mediecenteret i bogføring understøttes nu. Kopier og sæt ind til mediecenter (via menu) understøttes nu. Det er nu muligt at udskrive dokumenter direkte via højre klik på en posteringslinje. F3:AFTALEBOG Navngivning af prikker Der er tilføjet tre trimninger under "Aftalebogen" for henholdsvis "Lilla prik", "Orange prik" og "Sort prik". Her kan angives den tekst, der skal vises i pop-up menuerne i aftalebogen og på aftalebaren i stedet for "Lilla prik", "Orange prik" og "Sort prik". Udskrivning af Dagsseddel Det er nu muligt at få vist mobilnummer 1 og 2 på dagssedlen. Ønsker du at få vist dette skal du ændre opsætningen for kolonnen Mobil til f.eks. 2 cm. i fanebladet Kolonner via Ops.-knappen, når du har udskriften fremme på skærmen

13 Fortryd ændring af aftale Der er nu blevet muligt at fortryde ændringer i aftalebogen ved at højre klikke på aftalen. Det er muligt at få vist en liste over alle ændringer på aftalen ved at højre klikke og vælge Vis liste over ændringer. Detaljeret log over alle ændringer på aftaler kan vises via F3:Aftalebog -> Aftaler - > Vis ændrede og slettede aftaler. Bemærk, at det kun er brugerændringer, der registreres og at listen over ændringer bliver slettet, når der køres indkald. (Når der trykkes på 'Kør Indkaldet'-knappen.) Der er lavet en Systemtrimning til at slå hele Fortryd-funktionen til og fra. Den er som standard sat til Ja. Ønsker du at slå denne funktion fra skal det gøres via Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Systemtrimning ->Aftalebogen -> Fortryd ændringer af aftaler [J/N] Åbne/lukketider Åbne/lukketider med Spring blev ikke beregnet korrekt hen over årsskifte. Dette er nu rettet. Patientens foretrukne tider bliver nu vist hen over blok- og bookingtider. Generelle oplysninger Generelle oplysninger fjernes ikke længere, når der skiftes behandler i aftalebogen. Der er tilføjet en checkboks, så man kan markere, at anamnese er opdateret. Dette journalføres.

14 Visning af antal dage Der er lavet en brugertrimning under aftalebogen, der gør det muligt at vælge, hvordan man vælger visning af dage i kalenderen. De mulige værdier er K (Knap, som i dag), F (Fald-ned-liste med muligheder) eller A (viser alle 4 knapper). Trimningen findes under Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning ->Aftalebogen ->Skift af antal dage: Knap, Fald-ned-liste eller Alle [K/A/F] Markering af udeblevet Når du markerer en aftale udeblevet fra kalenderen, undersøges det nu, om der samme dag er blevet oprettet en anden aftale. Er dette tilfældet kunne det tyde på, at udeblevet er markeret på bagkant. Der spørges derfor, om der skal sendes rykker på den udeblevne aftale. Ved Ja sættes aftalen aktiv (som før), ved Nej gøres aftale inaktiv, så der ikke sendes rykker. Statistik Der er tilføjet kontrol- og ydelsesstatistik under Statistikfanebladet. Gruppeinddelingen er lavet ud fra opgørelsen fra regionerne.

15 Der er ingen grafik for denne statistik. Har du ikke tidligere udskrevet fra Statistikmodulet skal udskriften sættes op via Ops.-knappen, når du har udskriften fremme på skærmen. Frekvens 1 beregnes på følgende: Antal ydelser divideret med total antal patienter nederst på listen. Frekvens 2 beregnes på følgende: Antal ydelser divideret med antal patienter på den pågældende ydelse. % af totalt Er procentdelen af patientandelen på den pågældende ydelse i forhold til total beløbet. SYSTEM

16 Udskrifter I udskrifter vil zoom blive gemt mellem udskrifterne, i stedet for som nu at vælge "Hele siden". Brugeradministration Det er nu muligt at definere om en bruger har rettigheder til at udskrive debitorliste, og om en bruger har ret til at foretage indbetalinger på regninger via SYSTEM- >Generelt->Brugeradministration. Ændring af ansat behandler Der er tilføjet mulighed for at ændre initial i feltet Ansat behandler via funktionen Flytning af patienter til en anden behandler under System ->Moduler >Patienter. Nyhedsvindue Nyhedsvinduet er blevet gjort større. Det fylder nu hele højden af skærmen, bredden er ikke ændret. IP-telefoni Der er rettet en fejl, hvor et IP opkald med telefonnummeret "anonymous" (anonym) resulterede i en tilfældig søgning af en patient. Ved dobbeltklik i opkaldsloggen hoppes der nu hen til patient modulet, hvis der er fundet et Cprnr. afsendelse Hvis afsendelse af en fejler, bliver modtager, CC, BCC, emne og tekst gemt.

17 Når næste mail sendes, spørges om dette skal genindlæses. Vedhæftede filer gemmes ikke!

Ændringsliste. TeamViewer afløser VNC Fra og med denne opdatering vil TeamViewer afløse VNC som fjernstyringsværktøj.

Ændringsliste. TeamViewer afløser VNC Fra og med denne opdatering vil TeamViewer afløse VNC som fjernstyringsværktøj. 17.12.14 (9.5.514) Fjernstyring Ændringsliste TeamViewer afløser VNC Fra og med denne opdatering vil TeamViewer afløse VNC som fjernstyringsværktøj. Første gang du skal have support via fjernstyring skal

Læs mere

Ændringsliste. Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet.

Ændringsliste. Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet. 30.12.2013 (9.4.011) Ændringsliste Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet. 30.12.2013 (9.3.527) Sygeforsikring danmark Indlæsning af danmark

Læs mere

Ændringsliste 01.12.2015 Version 9.8.492

Ændringsliste 01.12.2015 Version 9.8.492 Ændringsliste 01.12.2015 Version 9.8.492 Patientinformation Det er nu muligt at få navn og cprnummer tilføjet på billeder, der sendes fra DentalSuite via e-mail. Risikoprofil kan ikke længere ændres fra

Læs mere

Du kan finde en vejledning til opsætning af moms på www.plandent.dk under DentalSuite-> Brugervejledninger og opdateringer -> Administration

Du kan finde en vejledning til opsætning af moms på www.plandent.dk under DentalSuite-> Brugervejledninger og opdateringer -> Administration Ændringsliste 03.06.15 (9.7.233) Moms Det er nu muligt at angive MOMS på enkelte ydelser. På regningen markeres ydelsen med en * og nederst på regning skrives den samlede moms. Du kan finde en vejledning

Læs mere

Ændringsliste. 02.05.2016 Version 9.9.181

Ændringsliste. 02.05.2016 Version 9.9.181 Ændringsliste 10.05.2016 Version 9.9.192 Mediecenter Der er blevet rettet en fejl, hvor alle bilag blev vist på en tand selvom de ikke var tandrelateret. PA-Modul Ændret standardjournallayout til PA. 02.05.2016

Læs mere

Spørgsmålstypen ændres eller oprettes via SYSTEM -> Moduler -> Journalmakroer -> Spørgsmål til journalmakroer.

Spørgsmålstypen ændres eller oprettes via SYSTEM -> Moduler -> Journalmakroer -> Spørgsmål til journalmakroer. Ændringsliste 30.11.2012 (9.1.485) Manglende behandler i autopåmindelser via indkald I enkelte tilfælde blev der ikke skrevet behandler i autopåmindelser, der var booket via indkald. Dette er nu rettet.

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

DentalSuite Standardskrivelser

DentalSuite Standardskrivelser DentalSuite Standardskrivelser Indhold - Anvendelse generelt - Rediger breve - Opret breve - Importer og eksporter breve - Flettekoder Side 1 Anvendelse generelt DentalSuite Standardskrivelser DentalSuites

Læs mere

DentalSuite. Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen. Opdateret 10. maj 2016

DentalSuite. Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen. Opdateret 10. maj 2016 DentalSuite Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen Opdateret 10. maj 2016 Procedure for afsendelse af krypteret journal... 2 Procedure for afsendelse af krypteret røntgen...

Læs mere

Tilbage til oversigten. Programnyheder til version Denne version indeholder rettelser eller nyheder til følgende sektioner i al dente.

Tilbage til oversigten. Programnyheder til version Denne version indeholder rettelser eller nyheder til følgende sektioner i al dente. Tilbage til oversigten Programnyheder til version 5.75 Denne version indeholder rettelser eller nyheder til følgende sektioner i al dente. Patienter o Patient forside o Journal o Aftalebog o Aftalebog

Læs mere

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse Tillæg gynækologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A.1. Samtykkeerklæring... 3 5A. Afregning... 5 5A.1. Regninger... 5 5A.2. Udskriv regninger... 9 5A.3. Skabelon for regning... 11 5A.4. Sygesikringsafregning...

Læs mere

Guide til oprettelse af Personale og Brugere

Guide til oprettelse af Personale og Brugere Plandent A/S DentalSuite Support Telefon 43 66 44 88 email dssupport@plandent.dk Guide til oprettelse af Personale og Brugere Indhold: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Opret og Vedligehold. Journallayout

Opret og Vedligehold. Journallayout Vejledning Tilpasning af layout i journalen Opret og Vedligehold Journallayout Fælles for alle på klinikken og personlige Side 1 Fanebladet F5-Journal kan vise op til 9 forskellige layouts De forskellige

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten

11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten 11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten - Kandidatlisten Klik på projektets navn og følgende vindue åbner sig: WorkflowSteps Alle kandidater - viser alle kandidater i projektet, hvor de

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse Tillæg dermatologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A1. Lysbehandling... 3 3A.1.1. PUVA skema... 3 3A.1.2. UVB/A skema... 5 3A.3. Buckyskema... 7 3A.4. Samtykkeerklæring... 9 4A. Tidsstyring... 11

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Statistiksøgning EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 -

Læs mere

Patient import og eksport

Patient import og eksport Kom godt i gang med: Patient import og eksport EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Journallayout F6:Status F5:Journal F5:Journal, CTRL+(tallene fra 1-9).

Journallayout F6:Status F5:Journal F5:Journal, CTRL+(tallene fra 1-9). Journallayout DentalSuite har i denne opdatering fået et nyt layout, så du som bruger, har mulighed for at lave individuelle opsætninger af funktionaliteten i Journal og Status. Ændringen har overflødiggjort

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Breve og XML. Side 1

Breve og XML. Side 1 Breve og XML Side 1 - Program Vi gennemgår hvordan standardbreve og formularer oprettes og vedligeholdes og hvordan de anvendes effektivt. Du vil også lære at udveksle breve og formularer med dine kolleger.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON Mail/brev til dine kunder via C&B 24-04-2015 INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Opret din egen mail/brev skabelon 3 Send din mail til sælger 7 Oprettelse af bat filer

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Journaler. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Journaler. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Journaler EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse

Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse Tillæg kiropraktorer Indholdsfortegnelse 3A.1. Patientkort... 3 4A. Indkaldelse af patienter... 5 4A.1. Udskrift af breve... 5 4A.2. Brevtekster... 7 4A.3. Anvendelse af koder... 9 5A. Afregning... 11

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017 Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017 Januar 2018 1 Formål med denne vejledning Denne vejledning har til formål at vise, hvordan kontoskema Res_17 (og kontoskema

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter:

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter: SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere