Ændringsliste. Indkald via SMS Det er nu muligt at indkalde via SMS for vores kunder på Færøerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsliste. Indkald via SMS Det er nu muligt at indkalde via SMS for vores kunder på Færøerne."

Transkript

1 ( ) F4:PATIENT Ændringsliste Indkald I forbindelse med indkaldekørslen kan patienter ikke længere risikere at blive indkaldt før den dato, der er angivet i Deres forventet indkald. Hvis der ikke kan findes en dato til patienten fra den forventede indkaldedato + 1 dag og frem vil de i stedet blive registreret på fejllisten, og der skal derfra manuelt tages hånd om disse, eller opsætningen af indkaldeprofilen kan ændres. Opret indkald I dialogboksen til indkaldeprofiler, er der nu tilføjet et flueben under "Undtagelser" vedrørende patienter på venteliste/i flyttebank. Hvis der sættes flueben heri, vil patienter som har en aftale i flyttebanken eller på venteliste, ikke blive medtaget i indkaldet. Indkald via SMS Det er nu muligt at indkalde via SMS for vores kunder på Færøerne. Påmindeprikker Påmindeprikker bliver ikke længere vist under selve indkaldekørslen, men først når indkaldet er afsluttet. som HTML Du kan nu også oprette indkald s som HTML-mails. Ønsker du ikke at oprette alle dine indkald s forfra kan du benytte en HTMLmailskabelon med brevkode Denne skabelon skal som minimum indeholde flettekoden [ _TEKST]. Skabelonen vil blive brugt hver gang der sendes en , og ønsker du f.eks. at dit logo altid skal fremgå i dine afsendte mails, kan du altså nøjes med at indsætte logoet i denne skabelon. Flettekoden [ _TEKST] bliver brugt til at flette teksten fra den oprindelige ind i skabelonen. Du kan derfor ved oprettelse af blot en enkelt skabelon få HTMLmails for alle eksisterende tekster. Oprettelsen af denne sker via F4:Patient - >Udskrifter -> Tilpas brevskabeloner -> Klik på knappen Ny -> Indtast Brevets navn -> Vælg brevets kode (105999) -> Klik på Knappen OK. Har du flere firmaer kan du kopiere skabelonen til de andre firmaer ved at klikke på knappen Kopier til andre firmaer.

2 Herefter kan du redigere i brevet. Nye felter på patientforsiden: Du kan nu specificere om patienten skal have henholdsvis regninger og rykker, som enten post eller på patientforsiden. Desuden kan du angive om patienten er spurgt herom.

3 Du kan via System -> Moduler -> Patienter -> Ændring af Skal rykkes? og Regninger ændre alle patienter, hvis du ønsker alle patienter med adresse regninger og/eller regningsrykkere på . Der ændres kun på de patienter som har en mailadresse stående under feltet på patientforsiden. Hvis du har sat en patient op til at modtage regning på e mail, vil du modtage en advarsel ved udskrift af regning eller afdragsordning. Svarer du Ja til denne advarsel vil regningen blive sendt via . Ønsker du at sende regningsrykkere via kan du importere standard mailskabeloner via SYSTEM -> Udskrifter -> Tilpas brevskabeloner. Klik på knappen Import, vælg RykkesSomMail og klik Åben/Open, hvorefter du har skabelonerne. Her vil du også kunne importere skabelon til afsendelse af regninger, hvis du ikke har oprettet en sådan i forvejen.

4 Hvis du f.eks. kun ønsker at sende en rykker pr. mail og resten pr. post, kan antallet af rykkerer, der skal sendes pr. mail defineres via en trimning. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning ->Vælg firma -> Regning ->Regningsrykkere med rykkerkode højre end x, tvinges til udskrift) Ved brug af *Slut* makro i journalen er der i dialogboksen, til overførsel til regningssiden tilføjet et nyt punkt: Opret og send regning til Trimningen, der angiver hvad der skal være forvalgt ved *slut* makro er blevet udvidet med en mulighed for at foranstille et E efterfulgt af komma og et sekundært forvalg. Dette skal angives, hvis du ønsker systemet skal vælge regning via , såfremt patienten har en og patienten er sat op til at modtage regninger på e- mail på patientforsiden, alternativt vælges det sekundære valg. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning ->Journal ->Ved *Slut* i journal forvælges linie x i overfør dialogboksen)

5 I dialogboksen til betaling af regninger (Ctrl+Mellemrum) vil der stå "(Regninger på mail)" ud for de patienter, som på patientforsiden er sat til at modtage regninger pr. mail, og som har en adresse. Kontrol af Cprnr ved oprettelse af ny patient Ved oprettelse af patienter, der har ugyldigt Cprnr. skal der nu indtastes en kode ved oprettelse. I stedet for blot at klikke Ja til at oprette patienten, skal der i stedet indtastes koden JEGERSIKKER for at oprette patienter med ugyldige CPR-numre. Autopåmindelse Der er tilføjet to nye muligheder for autopåmindelser: 2 uger, og 1 måned. Patientsøgeliste Ved søgning i patientliste efter Behandler i sekvenserne bliver behandlere i alle sekvenser nu fundet. Hidtil er det kun, hvis behandleren har stået i den øverste linje i forventet indkald at denne er fundet.

6 I dialogboksen til specificering af patientsøgelistekriterier, er det nu muligt at vælge "Tom" og "Ikke tom" i 4. kolonne for de kriterier, hvor det giver mening. Det vil sige de fleste tekstfelter. Felter som altid indeholder en værdi, f.eks. "Ja/Nej"-felter via fald-ned liste, tilbyder derimod ikke denne mulighed. Indlæsning af sygesikringskort og U1 Hvis patienten har sygesikringsgruppe U1 kan man nu sætte en brugertrimning, så man ikke bliver spurgt om den skal ændres, når man indlæser sygesikringskort. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning ->Patientforside -> Undlad at spørge om U1 skal rettes ved brug af sygesikringskort [J/N)]) Aftalebar Det er nu også muligt at få vist op til 8 aftalebarer i Windows 8. Logning Ved ændringer på patientforsiden det nu logget hvem, der har lavet ændringen. F5:JOURNAL Eksport af journal til XML Det bliver nu journaliseret, hvis en journal eksporteres og sendes som mail via F5:Journal->Funktioner->Export til XML. Teksten bliver Eksport af journal sendt klokken XX:XX. For at afsendelsen bliver journaliseret kræves det at trimningen Afsendelse af journaliseres med er defineret. (Systemfaneblad - > Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning - >Autojournalisering ->Afsendelse af journailiseres med) Journaludskrift Ved udskrift af journal med tanddiagram er der nu tilføjet farvekoder. Overslag Der spørges ikke længere om Cprnr skal krypteres ved eksport af gemt overslag. Navnet på et overslag bliver nu journaliseret. Sundhedsdata Bropiller tæller nu med som fyldninger. Mediecenter

7 Hvis et dokument i journalen er mere end 2 dage gammelt, kan der ikke rettes i det. Filen laves skrivebeskyttet. Der kan i stedet oprettes en kopi ved at højre klikke på dokumentet, og dokumentet vil så kunne redigeres derfra. Hvis et ældre dokument (ældre end 2 dage) slettes, slettes det ikke rigtigt, det bliver flyttet til en mappe kaldet Slettet. Dato- og grafikkorrektion Hvis journallinjen for den seneste RDU ændrs til en journalkode uden RDU-ydelse, så spoles datoen for seneste RDU nu tilbage til den forrige i feltet Sidste R/Å på F4:Patient. Det samme er ændret på journallinjer med årsydelser. RDU blev ikke opdateret i journalanalysen, når man valgte Vis->Opdater journalanalysen. Det gør den nu. Risiko-markeringer fjernes nu, når der laves et implantat eller en protese. Desuden kan der tegnes risiko på ex'ede tænder. Caries, defekt, OBS og fraktioner fjernes nu, når der vælges plastisk opbygning uden fladevalg. Der var to "m"-rodkanaler i underkæben. Den ene er nu fjernet. Tanddiagram i standardbrev Tanddiagram kan nu vises i XML breve. Højre klik -> Tilføj Ny -> Tandstatus. Dette kan også bruges i breve kaldt fra patientforsiden. Mediecenter -> gruppe De blå mapper i mediecentret har hidtil heddet gruppe. Dette er nu omdøbt til mappe. Ved udskrift af medier, f.eks. billeder, er der nu mulighed for at få journaliseret udskriften. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning ->Autojournalisering ->Udskrivning af billeder fra mediecenter journaliseres med) Produceretlisten Det er nu muligt at angive Patientkategori, når der defineres søgekriterier for Produceretlisten.

8 Derudover er det nu muligt at eksportere Produceretlisten til Excel via Eksport -> Gem som Excel XML fil Der er nu tilføjet sammentælling for kolonnerne "Beløb (Patient)" og "Beløb (Sygesikring)" på Produceretlisten, og tilføjet mulighed for at få vist Patientkategori. Ønsker du at få vist alle kolonner på udskriften anbefales det at listen vises liggende.

9 Filtrering af bilag Alle indlæste billeder fra Romexis blev til typen Intraoralt røntgen i DentalSuite. Det er nu rettet, så typerne vil virker igen, hvis du benytter filtre. I dialogboksen til opsætning af filtre, er der nu tilføjet standardfiltre for aftalekort, recepter, s og sms'er. (F5:Journal -> Medie->Brugerdefinerede filter- >Filteropsætning) Makroer Der er tilføjet to nye muligheder i form af knapper i dialogboksen til redigering af makroer: "Kopier makro" og "Indsæt makro". Dette gør det muligt at kopiere en eksisterende makro og tage udgangspunkt i denne, hvis du skal oprette en anden makro, der minder meget om en eksisterende. (F5:Journal->Rediger- >Journalmakroer)

10 I dialogboksen til redigering af makroer, er det nu muligt at lave om på rækkefølgen af spørgsmål ved hjælp af Shift + pil op/ned. Det er nu også muligt at søge ved hjælp at indtastning i feltet spørgsmål. På den måde kan man springe hurtigt i listen. F7:REGNING Ydelse på regningsside Hvis der i en regningslinje bruges en dato, der ligger ud i fremtiden, vises der nu en pop-up, der advarer om dette. E-faktura Når en e-faktura blev gensendt, ændrede forfaldsdatoen sig. Dette er nu rettet. Flettekode Flettekoden [REGNINGS_BETALT] bliver nu opdateret ved skyldnererklæring %-tegn Det er nu muligt at indtaste %-tegn på regningssiden i kolonnerne Andel1 og Andel2. Regningsrykker Nu gives der besked, hvis der ikke er nogen regninger i listen at rykke. Annullering af opdelt regning Hvis en opdelt regning annulleres, bliver du nu mindet om, at den anden del af regningen også skal annulleres.

11 Indbetaling på acontoregning Ved indbetalinger på Acontoregninger vises det nu på patientkontoudtoget (F10), hvor indbetalingen kommer fra i. F8:BOGFØRING Nøgletalsanalyse Det er nu muligt at lave dine egne nøgletalsberegninger i DentalSuite. Nøgletal er markedets mest avancerede analyseværktøj. Nøgletal kan hente tal fra - En eller flere balancer - Budgetter - Aftalebogen (arbejdstider) - Andre områder er på vej Forskellige forskudte perioder samtidig Formaterer rækker og kolonner Udføre avancerede beregninger Du kan lære meget mere om, hvordan du benytter denne nye og spændende funktion på vores hjemmeside hvor vi har lagt en vejledning under DentalSuite->Fildownload->Administration. Balance I forbindelse med udskrift af balance er det muligt at vælge Brug hele måneder. Hvis der er sat flueben i denne findes den sidste dag i måneden korrekt, så f.eks. d. 29/2-12 kan vises. Det skal benyttes i de tilfælde, hvor måneden for i år indeholder færre antal dage end samme måned sidste år på grund af skudår. Eksport af årsregnskab Menupunktet Opret revisordiskette er blevet omdøbt til Opret regnskab til revisor Den eksisterende trimning til, hvor regnskabet blev placeret er fjernet og fremover foreslås altid skrivebord som udgangspunkt.

12 Ved eksport af regnskab kan det vælges om bilag skal medtages. Disse placeres i undermapper for hver måned. Hele eksporten lægges i en mappe ved navn 'Regnskab' Mediecenter i bogføring Træk og slip af bilag til mediecenteret i bogføring understøttes nu. Kopier og sæt ind til mediecenter (via menu) understøttes nu. Det er nu muligt at udskrive dokumenter direkte via højre klik på en posteringslinje. F3:AFTALEBOG Navngivning af prikker Der er tilføjet tre trimninger under "Aftalebogen" for henholdsvis "Lilla prik", "Orange prik" og "Sort prik". Her kan angives den tekst, der skal vises i pop-up menuerne i aftalebogen og på aftalebaren i stedet for "Lilla prik", "Orange prik" og "Sort prik". Udskrivning af Dagsseddel Det er nu muligt at få vist mobilnummer 1 og 2 på dagssedlen. Ønsker du at få vist dette skal du ændre opsætningen for kolonnen Mobil til f.eks. 2 cm. i fanebladet Kolonner via Ops.-knappen, når du har udskriften fremme på skærmen

13 Fortryd ændring af aftale Der er nu blevet muligt at fortryde ændringer i aftalebogen ved at højre klikke på aftalen. Det er muligt at få vist en liste over alle ændringer på aftalen ved at højre klikke og vælge Vis liste over ændringer. Detaljeret log over alle ændringer på aftaler kan vises via F3:Aftalebog -> Aftaler - > Vis ændrede og slettede aftaler. Bemærk, at det kun er brugerændringer, der registreres og at listen over ændringer bliver slettet, når der køres indkald. (Når der trykkes på 'Kør Indkaldet'-knappen.) Der er lavet en Systemtrimning til at slå hele Fortryd-funktionen til og fra. Den er som standard sat til Ja. Ønsker du at slå denne funktion fra skal det gøres via Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Systemtrimning ->Aftalebogen -> Fortryd ændringer af aftaler [J/N] Åbne/lukketider Åbne/lukketider med Spring blev ikke beregnet korrekt hen over årsskifte. Dette er nu rettet. Patientens foretrukne tider bliver nu vist hen over blok- og bookingtider. Generelle oplysninger Generelle oplysninger fjernes ikke længere, når der skiftes behandler i aftalebogen. Der er tilføjet en checkboks, så man kan markere, at anamnese er opdateret. Dette journalføres.

14 Visning af antal dage Der er lavet en brugertrimning under aftalebogen, der gør det muligt at vælge, hvordan man vælger visning af dage i kalenderen. De mulige værdier er K (Knap, som i dag), F (Fald-ned-liste med muligheder) eller A (viser alle 4 knapper). Trimningen findes under Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning ->Aftalebogen ->Skift af antal dage: Knap, Fald-ned-liste eller Alle [K/A/F] Markering af udeblevet Når du markerer en aftale udeblevet fra kalenderen, undersøges det nu, om der samme dag er blevet oprettet en anden aftale. Er dette tilfældet kunne det tyde på, at udeblevet er markeret på bagkant. Der spørges derfor, om der skal sendes rykker på den udeblevne aftale. Ved Ja sættes aftalen aktiv (som før), ved Nej gøres aftale inaktiv, så der ikke sendes rykker. Statistik Der er tilføjet kontrol- og ydelsesstatistik under Statistikfanebladet. Gruppeinddelingen er lavet ud fra opgørelsen fra regionerne.

15 Der er ingen grafik for denne statistik. Har du ikke tidligere udskrevet fra Statistikmodulet skal udskriften sættes op via Ops.-knappen, når du har udskriften fremme på skærmen. Frekvens 1 beregnes på følgende: Antal ydelser divideret med total antal patienter nederst på listen. Frekvens 2 beregnes på følgende: Antal ydelser divideret med antal patienter på den pågældende ydelse. % af totalt Er procentdelen af patientandelen på den pågældende ydelse i forhold til total beløbet. SYSTEM

16 Udskrifter I udskrifter vil zoom blive gemt mellem udskrifterne, i stedet for som nu at vælge "Hele siden". Brugeradministration Det er nu muligt at definere om en bruger har rettigheder til at udskrive debitorliste, og om en bruger har ret til at foretage indbetalinger på regninger via SYSTEM- >Generelt->Brugeradministration. Ændring af ansat behandler Der er tilføjet mulighed for at ændre initial i feltet Ansat behandler via funktionen Flytning af patienter til en anden behandler under System ->Moduler >Patienter. Nyhedsvindue Nyhedsvinduet er blevet gjort større. Det fylder nu hele højden af skærmen, bredden er ikke ændret. IP-telefoni Der er rettet en fejl, hvor et IP opkald med telefonnummeret "anonymous" (anonym) resulterede i en tilfældig søgning af en patient. Ved dobbeltklik i opkaldsloggen hoppes der nu hen til patient modulet, hvis der er fundet et Cprnr. afsendelse Hvis afsendelse af en fejler, bliver modtager, CC, BCC, emne og tekst gemt.

17 Når næste mail sendes, spørges om dette skal genindlæses. Vedhæftede filer gemmes ikke!

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere