Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks Afleveringskrav til tilbudsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 2.01. Afleveringskrav til tilbudsmodel"

Transkript

1 Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 2.01 Afleveringskrav til tilbudsmodel

2 Indholdsfortegnelse 1. Krav og forudsætninger til tilbudsmodel Modelkrav Modelbeskrivelse Projektbeskrivelse Priser Periodisering Skat og moms Renterisiko Inflationsregulering Driftsbetalingen Informationsniveau

3 1. Krav og forudsætninger til tilbudsmodel Tilbudsgiver skal udarbejde og vedlægge en tilbudsmodel indeholdende en detaljeret projektøkonomi for det leverede tilbud. Tilbudsmodellen skal udarbejdes i overensstemmelse med den påtænkte projektløsning samt med udgangspunkt i den tilbudte anlægsløsning. Tilbudsmodellen skal tillige være i sådan en kvalitet, at den opfylder forudsætninger som beskrevet i OPP-kontrakten. I nærværende dokument er anført specifikke krav samt forventet informationsniveauet for tilbudsmodellen. 1.1 Modelkrav Tilbudsmodellen skal udarbejdes elektronisk i Excel-regneark (Excel 2000 eller senere). Tilbudsmodellen må ikke være cirkulær, og modellen samt de enkelte celler og ark må ikke være kodeordsbeskyttet. Som en del af tilbudsgivers finansielle tilbudsmodel indgår Tilbudsarket, som er vedlagt dette udbudsmateriale. Tilbudsarket indeholder tilbudsgiverens prissætning af de efterspurgte ydelser. Tilbudsgiveren skal indsætte Tilbudsarket i tilbudsmodellen og udfylde alle celler, herunder særligt: Punkt 1. Generiske input Forventet dato for aflevering (skal ligge i intervallet 1/ til 1/1 2017) De respektive vægte i det sammenvægtede indeks til inflationskorrektion, som er baseret på de faktiske forhold og som afspejles i tilbudsmodel. Punkt input vedr. affald Anlægssum ekskl. optioner for affald. Driftsbetalingen for ét helt år før indeksering for affald. Vedligeholdelsesbetalingen for ét helt år før indeksering for affald. Anlægssum for option 2 håndtering af klinisk affald. Driftsbetalingen for ét helt år før indeksering for option 2 håndtering af klinisk affald. Punkt input vedr. regnvand Anlægssum ekskl. optioner for regnvand. Driftsbetalingen ekskl. optioner for ét helt år før indeksering for regnvand. Vedligeholdelsesbetalingen ekskl. optioner for ét helt år før indeksering for regnvand. Anlægssum for option 1 - nedsivningsbrønd. Driftsbetalingen for ét helt år før indeksering for option 1 - nedsivningsbrønd. 2

4 Punkt input vedr. spildevand Anlægssum ekskl. optioner for spildevand. Driftsbetalingen for op til m 3 spildevand ekskl. optioner for ét helt år før indeksering for spildevand. Driftsbetalingen for pr m 3 spildevand udover m 3. Vedligeholdelsesbetalingen ekskl. optioner for ét helt år før indeksering for spildevand. Punkt 6. Omkostningskategorier Tilbudsgiver skal fordele projektets omkostninger på de specificerede omkostningskategorier i Tilbudsarket oplyst i punkt 6. Punkt 7. Forventet afkast Forventet egenkapitalafkast før skat (IRR) Forventet projektafkast før skat (IRR) Tilbudsgivers egen tilbudsmodel skal desuden indeholde: Årlig pengestrømsopgørelse for projektet. Årlig egenkapitalopgørelse Modellen skal være sat op, så den er printvenlig. 1.2 Modelbeskrivelse Der skal være vedlagt en modelbeskrivelse til tilbudsmodellen, herunder en redegørelse for alle væsentlige forudsætninger, oversigt over modelstrukturen samt eventuelle rutiner i modellen (herunder makroer). Beskrivelsen skal belyse følgende ikke udtømmende emner: Forudsætninger om regnskabsmæssige og skattemæssige metode. Forudsætninger for arbejdskapital. Rentesats på overskydende likviditet. Likviditetsberedskab, herunder vilkår for evt. medregnede kreditter. 1.3 Projektbeskrivelse Tilbudsgiveren skal ligeledes vedlægge en beskrivelse af tilvejebringelsen af finansieringen i projektets løbetid, herunder oplysninger om de enkelte kapitalstillere. Det vil sige: Beskrivelse af kapitalfremskaffelse i OPP-selskabet i anlægsfasen. 3

5 Identifikationsangivelse af egenkapitalindskyder(e), forventet løbetid, forventet afkast og øvrige vilkår. Identifikationsangivelse af fremmedkapitalindskyder(e), forventet løbetid, forventet afkast og øvrige vilkår. Identifikationsangivelse af garantistiller(e), forventet løbetid, forventet afkast og øvrige vilkår. 1.4 Priser Alle beløb i modellen skal angives i danske kroner. 1.5 Periodisering Der skal i tilbudsmodellen anvendes regnskabsår, der starter 1. januar og slutter 31. december. 1.6 Skat og moms Tilbudsgiver er ansvarlig for afregning af sine selskabsskatter, moms og afgifter. Alle beløbsangivelser i tilbudsmodellen skal angives eksklusiv moms, idet der tages udgangspunkt i, at Tilbudsgiveren er momsregistreret og fratrækker moms på drifts- og anlægsudgifter. 1.7 Renterisiko Tilbudsgiver bærer renterisikoen og hverken Anlægs- eller Servicebetalingen reguleres for udviklingen i renteniveauet. 1.8 Inflationsregulering Servicebetalingen inflationsreguleres i overensstemmelse med beskrivelsen i Bilag 3 - Betalingsmekanisme. Alle beløb i tilbudsmodellen skal opgøres i løbende priser, hvor andet ikke eksplicit er angivet. For at kunne udarbejde et tilbud i løbende priser skal tilbudsgiver forudsætte, at overstående beløb inflationsreguleres med inflationssatsen udmeldt af Glostrup Hospital, som udgangspunkt første gang ved Ibrugtagningstidspunktet Driftsbetalingen Tilbudsgiver skal i sin tilbudsmodel angive den fordeling der skal være mellem de to indeks som jf. Bilag 3 Betalingsmekanismen skal anvendes til indeksering af Driftsbetalingen. Fordelingen skal være understøttet af det faktiske forhold mellem udgiftsposterne som vist i tilbudsmodellen. 4

6 1.9 Informationsniveau Tilbudsmodellen skal som minimum opfylde nedenstående informationsniveau. Resultat-, balance- og likviditetsopgørelse opgjort per år i anlægs- og driftsperiode Tilbudsmodellen bør også indeholde: En allokering af anlægsomkostningerne ekskl. optioner kvartalsvist på de i Tilbudsarket specificerede omkostningskategorier. En allokering af drift- og vedligeholdelsesomkostninger ekskl. optioner årligt på de i Tilbudsarket specificerede omkostningskategorier. Årlig fremmedkapitalopgørelse (herunder udbetalinger- og tilbagebetalinger) Årlig egenkapitalopgørelse (herunder indskud og udbytte) Forventet egenkapitalafkast efter skat (IRR) Forventet projektafkast efter skat (IRR) Forventet fremmedkapitalafkast før skat (IRR) Forventet fremmedkapitalafkast efter skat (IRR) 5

OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud

OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud Side 1 af 16 6. juni 2013 Rev. 13. august 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud Bygningsstyrelsen har tidligere meddelt,

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 1

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 1 Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP Rettelsesblad 1 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Rettelsesblad 1... 3 1.1 Rettelse til Aftalens punkt 6.6 Forsikring...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE EU-udbud af kombination af byggelån og realkreditlån Midlertidig og endelig finansiering af renovering og ombygning af Hasseris Boligselskab,

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 (Katja Høegh, Mette Langborg, Preben Dahl, Lene Ravnholt) 5. februar 2015 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere