Bilag 10. Casebeskrivelser: eksempler på trinplacering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 10. Casebeskrivelser: eksempler på trinplacering"

Transkript

1 Bilag 10 Casebeskrivelser: eksempler på trinplacering Udarbejdet til FVU af Ina Borstrøm Undervisningsministeriet 2004

2 Ali Ali var officer i sit hjemland og er flygtet til Danmark efter at have boet i bjergene i nogle år. Som det gode parti, han var, fik han sin smukke kone æret inden flugten til Danmark. Hans kone arbejder i dag som tolk, og sammen har de to børn på 14 og 10 år, der går på privatskole, og som Ali beundrer og støtter i dagligdagen. Han følger ivrigt med i børnenes interesse musik og sport og kører dem gerne til skellige arrangementer. Ali taler en række sprog, og han har tidligere gået på sprogskole, men hans fremmøde var svingende, da han led (og stadig lider) af diverse følgevirkninger af opholdet i bjergene. Han har arbejdet som nattevagt på et hotel, men kan ikke længere klare natarbejdet, og hans dansksproglige færdigheder er ikke gode nok til, at han kan indgå som en del af dagpersonalet. Der arbejder han nu kun som ferieafløser og løs vikar på hotellet. Da Ali søger om optagelse på FVU, viser den indledende afdækning følgende resultater: 6 Læseståelse Læsetekster Unge og 10 Hverdagsstavning Hverdagsskrivning 6 3 Alis skriftsproglige færdigheder er meget ringe, og det er sandsynligt, at hans vanskeligheder primært skyldes mangelfulde dansksproglige udsætninger. Ali har kendskab til mange skellige sprog, men det er alle sprog, der tales i og omkring det område, hvor han har levet det meste af sit liv. Han er meget svær at stå, og ofte sker det, at han svarer på noget lidt andet end det, han er blevet spurgt om. Ali har således brug at lære mere og bedre dansk, hvis han på lang sigt skal bedre sine skriftsproglige færdigheder. Alis skriftsproglige profil peger på to mulige undervisningstilbud: det særligt e FVUtilbud eller Danskundervisning udlændinge. Ali har ikke gennemført et egentligt sprogskoleløb og har ikke bestået sprogskolens prøver. Han har således ikke de melle dansksproglige udsætninger, der svarer til niveauet Prøve i Dansk 1, og selvom Ali har opholdt sig en del år i Danmark, er det tvivlsomt, om hans faktiske dansksproglige færdigheder svarer til dette niveau. Da Ali ud over sine dansksproglige vanskeligheder også lider af følgevirkninger fra opholdet i bjergene, bør han henvises til Danskundervisning udlændinge, hvor underviserne har erfaring med danskundervisning traumatiserede udlændinge. Undervisningsministeriet

3 Zahra Zahra er født i Tyrkiet, mens hendes far arbejdede i Danmark. Moderen fulgte med sin mand til Danmark, da Zahra var 4 år. Zahra har gået i en almindelig dansk folkeskole; men hendes skolegang har været afbrudt af flere længerevarende ophold i Tyrkiet. Zahra gik ud af skolen i midten af 8. kl. på grund af voldsomme drillerier fra de danske drenge, der ikke kunne stå, at hun var fuldt udviklet i en meget tidlig alder. Hun nægtede simpelthen at gå i skole, og da hun med det samme fik arbejde på den store, lokale fabrik, blev hendes ældre enige med skolen om, at det var den bedste løsning alle parter. Zahra er blevet gift med en ung mand fra hendes landsby, og sammen har de to små børn. Zahra arbejdede på fabrikken, indtil hun fik det første barn, og hun har ikke været i arbejde siden. Hendes mand arbejder stadig på den lokale fabrik i 3-holdsskift med skiftende arbejdstider. Da Zahra søger om optagelse på FVU, viser den indledende afdækning følgende resultater: 7 Læseståelse Læsetekster Unge og 24 Hverdagsstavning 16 Hverdagsskrivning 7 Zahras skriftsproglige færdigheder er begrænsede, og det er sandsynligt, at hendes vanskeligheder dels skyldes hendes mangelfulde skolegang og dels hendes baggrund. Selvom Zahra har gået i skole i Danmark i en del år, så har hun ikke talt dansk med sine ældre, og i hendes nuværende ægteskab tales der heller ikke dansk i hjemmet. Zahra har gode mundtlige dansksproglige udsætninger, og dermed kan hun optages på FVU. Hendes skriftsproglige færdigheder ligger på grænsen mellem et almindeligt trin 1-løb og et særligt løb. Resultatet afspejler hendes øvrige tilværelse, hvor hun hele tiden bevæger sig i grænselandet mellem de to kulturer. Zahra placeres på trin 1, hvor hun vil have udbytte af at deltage i et særligt FVU-løb, di en række af hendes skriftsproglige vanskeligheder kan klares ud fra hendes baggrund. Det må ventes, at Zahra efter et særligt løb vil være i stand til at tsætte inden det almindelige FVU-tilbud. Undervisningsministeriet

4 Thomas Thomas mener selv, at han godt kunne trænge til at få nogle af sine skolepenge tilbage, og den specialundervisning, han modtog, mener han ikke at have fået noget ud af. Vi blev sendt derned, når vi blev meget lærerne, husker han. Thomas har gennem årene haft en række kortereog længerevarende jobs; dels har han sejlet med skellige skibe, og dels har han arbejdet som ufaglært hos skellige entreprenører. Thomas han nydt, at han i perioder arbejdede meget, mens han i andre perioder kunne slappe helt af. Fritiden har han brugt i skudehavnen, hvor folk mødes til en snak og fanger lidt sorte fisk Thomas føler sig stadig ung og fri, men da han som 40-årig fandt en sød kæreste med to halvstore børn, opstod behovet en fast indtægt og et mere stabilt arbejdsliv. Der er han begyndt som voksenlærling i samarbejde med en af sine tidligere arbejdspladser. Da Thomas søger om optagelse på FVU, viser den indledende afdækning følgende resultater: 7 Læseståelse Læsetekster Unge og 36 Hverdagsstavning 11 Hverdagsskrivning 5 Thomas har en ringe afkodning, en meget dårlig stavning og en usikker skriftlig fremstilling. Hans læseståelse er relativt god i hold til de øvrige færdigheder, og der fremstår Thomas som en sammensat profil. Der er dog ingen tvivl om, at Thomas har basale vanskeligheder i både læsning og stavning, og det er sandsynligvis disse vanskeligheder, der bremser en yderligere fremgang i læsning og hindrer ham i at få gang i skrivningen alvor. Thomas har modtaget specialundervisning i grundskolen, men opfatter ikke sig selv som ordblind, og det er sandsynligt, at hans vanskeligheder delvis skyldes manglende øvelse. Der har ikke været tradition uddannelse og dermed heller ikke fokus på Thomas boglige færdigheder i hjemmet. Thomas bør placeres på trin 1, hvor han kan få en solid gennemgang af de mest grundlæggende læse- og staveteknikker. Selvom Thomas ikke anser sig selv at være ordblind, så peger hans skriftsproglige profil på, at han ville have udbytte af at deltage i et særligt FVU-løb. Det må ventes, at han efter et særligt løb vil være i stand til at tsætte på de fire successive trin inden det almindelige FVU-tilbud. Undervisningsministeriet

5 Mette Mette har gået i en almindelig folkeskole, som hun lod efter 9. klasse. Mette har ikke modtaget specialundervisning; men hun betegner sig selv en en af de tunge elever. Mette var helt klart bedst i de kreative fag, og efter endt skolegang blev hun ansat som medhjælper på et plejehjem. Det var et arbejde, der passede Mette virkelig godt, men så blev hun elsket, og derefter gik det stærkt med mand, hus og børn, og Mette sagde sit arbejde op på grund af lang transporttid. Mette har aldrig fået bidt sig ordentlig fast på arbejdsmarkedet. Hun har arbejdet som sæsonarbejder på diverse gartnerier; men hun har ikke haft et fast job siden ungdomsårene. I stedet har hun fået tre børn i alderen fra 7 til 10 år, og så hører det også med til historien, at hun bor på en gård, hvor hendes mand, der til dagligt er håndværker, driver et mindre fritidslandbrug. Efter flere års tilløb vil Mette søge at gøre sin drøm om at blive social- og sundhedshjælper til virkelighed. Da Mette søger om optagelse på FVU, viser den indledende afdækning følgende resultater: 16 Læseståelse Læsetekster Unge og 37 Hverdagsstavning 40 Hverdagsskrivning 7 Mette har en acceptabel afkodning og en relativ god stavning. Dermed har Mette ingen basale vanskeligheder. Hendes læseståelse og især hendes skrivning kunne dog godt være bedre, og det er sandsynligt, at det daglige læse- og skrivebehov ikke er tilstrækkeligt til at holdes hendes færdigheder ved lige. Mette vil gerne være social- og sundhedshjælper, men hun føler en generel usikkerhed over uddannelsessystemet og er bange at føle sig dum. Der vil Mette have stort udbytte af at deltage i et eller flere FVU-løb, inden hun begynder på SOSU. Mette placeres på trin 2, som en utrænet læser og staver, der har brug at udvikle sine funktionelle læse- og skrivefærdigheder. Det må ventes, at Mette vil være i stand til at tsætte på de øvrige trin i FVU, og hun vil sandsynligvis opleve en stor støtte i at deltage i FVU på trin 3 eller trin 4 sideløbende med SOSU, når den tid kommer. Undervisningsministeriet

6 Lis Lis er gået ud af 9. klasse et par år siden. Hun har gennem hele sin skolegang følt sig misstået af sin lærer, som koncentrerede sig mest om de dygtige elever, og som gav hende en masse røde streger og et råd om at arbejde hårdt, uden at hun fik den nødvendige indsigt i, hvad hun skulle arbejde med. Til ældremøderne fik hendes ældre altid at vide, at hun var en sød og arbejdsom pige, og at der ikke var noget galt; men Lis følte sig tilsidesat, di der så åbenlyst var noget galt, når hun aldrig opnåede mere end et seks-tal i alle sprogfag og en række syv-taller i de øvrige fag. Lis har siden arbejdet som piccoline på et advokatkontor hos en af hendes fars bekendte; men nu har hun fået mod på at gøre noget, som er hendes helt eget projekt, og der er hun begyndt at tage 9. klasse om (over 2 år) og vil evt. også tage 10. klasse, før hun bestemmer sig sin videre fremtid. Hun er meget opsat på at få en ny chance. Da Lis søger om optagelse på FVU, viser den indledende afdækning følgende resultater: 20 Læseståelse Læsetekster Unge og 25 Hverdagsstavning Hverdagsskrivning Lis har en acceptabel afkodning og har dermed ikke lignende træk. Hun har en ringe læseståelse, mens hun klarer sig lidt bedre i skrivning. Hun skriver flydende men meget talesprogspræget, og de fleste fejlstavede ord er skrevet, som de lyder. Lis har gjort sig umage i skolen og har haft svært ved at stå, at hendes flid ikke blev belønnet med bedre karakterer. For at få et samlet billede af hendes færdigheder, blev afdækningen der suppleret med en ordkendskabstest, som Lis klarere langt under normerne hendes aldersgruppe. Der er således tegn på, at Lis kan have indlæringsvanskeligheder af mere generel karakter. Lis placeres på trin 2, som en utrænet læser og staver, der har brug at udvikle sine funktionelle læse- og skrivefærdigheder. Det er dog vanskeligt på hånd at vurdere, om Lis vil udvikle sine funktionelle færdigheder så meget, at hun også kan tsætte på de øvrige trin i FVU. Undervisningsministeriet

7 Jørgen Jørgen gik ud af 10. klasse i folkeskolen og tsatte derefter på Handelsskolen, hvor han blev uddannet som butiksassistent. Jørgen er en lidt indadvendt ung mand, der bruger det meste af sin fritid an computeren. Jørgen bor alene og har ingen kæreste, og når han tæller om sine fremtidsplaner, er det ikke drømmen om en familie, der kommer i første række. Jørgen har som teenager arbejdet som flaskedreng, og siden dengang har det været hans drøm at få sin egen butik. Jørgen har de seneste år arbejdet i en mindre dagligvarebutik, som desværre blev nødt til at lukke. Det har givet Jørgen en tænkepause, og da han føler, at hans stavning sætter begrænsninger, hvor langt han kan nå inden butikshandel, har han besluttet sig at give FVU en en chance. Han drøm er at læse til merkonom, og evt. at prøve at blive bestyrer en Netto-butik. Da Jørgen søger om optagelse på FVU, viser den indledende afdækning følgende resultater: 16 Læseståelse Læsetekster Unge og 51 Hverdagsstavning Hverdagsskrivning 23 9 Jørgen har en acceptabel afkodning og en virkelig god læseståelse. Derimod er Jørgen meget usikker, når han skal skrive. Han bruger lang tid på at mulere den enkelte sætning, og han har en del overstregninger i besvarelsen, di han har trudt sin første mulering. Meget tyder på, at Jørgen har været pligtopfyldende i skolen, men at hans store staveproblemer har fået ham til at afstå fra at skrive. Jørgen anfører selv et ønske om at blive bedre til at stave som den primære årsag til at gå på FVU. Jørgen placeres på trin 3, di han har en acceptabel afkodning og en god læseståelse; men han staver langt dårligere end man kunne vente på trin 3, og han må der arbejde langt grundigere og mere basalt med stavning, end der normalt lægges op til på trin 3. Det er sandsynligt, at man ved at bedre Jørgens stavning kan få ham til at åbne sig og skrive mere af lyst. Det er en udsætning, hvis Jørgen skal blive merkonom og med tiden skal stå i spidsen sin egen butik. Undervisningsministeriet

8 Åse Åse er Jensen er 59 år og er oprindeligt uddannet som butiksassistent. Hun har haft en god skolegang, som blev afsluttede med realeksamen, og hverken hun eller andre i familien har haft læse- og skrivevanskeligheder. I øjeblikket er Åse arbejdsløs, og der er hun begyndt på VUC at øge sine muligheder at få et nyt arbejde. Hendes lærer har gjort hende opmærksom på FVU. I Åses arbejde som butiksansat koncentrerede hun sig primært om kundekontakten, mens læse- og skrivearbejdet blev varetaget af andre. Hun har aldrig oplevet læsning og skrivning som et problem, men hun har bare aldrig læst eller skrevet ret meget hverken på jobbet eller i fritiden. Åse bruger og har altid brugt det meste af sin fritid på familien. Hun hjælper sine børn, så godt hun kan, og passer børnebørnene, når det hele brænder på. I det hele taget er Åse mest optaget af det nære liv, hvor lokalavisen, husstandsomdelte reklamer og indkøbssedler er blandt de teksttyper, der oftest benyttes. Da Åse søger om optagelse på FVU, viser den indledende afdækning følgende resultater: 21 Læseståelse Læsetekster Unge og 46 Hverdagsstavning Hverdagsskrivning Aase har en acceptabel afkodning og en god funktionel læsefærdighed. Desuden har hun en god skriftlig fremstilling og en acceptabel stavning af almindelige danske hverdagsord, mens hun ofte fejlstaver ord af udenlandsk oprindelse. Åse har ingen basale vanskeligheder, men hun har ikke været vant til at læse og skrive ret meget, og det er længe siden, hun har siddet på skolebænken. Der har hun brug at støve sin gamle viden af, og hun har glæde af at øge kendskabet til de krav, som moderne undervisningsmer stiller. Åse placeres på trin 3 som en sikker men ufleksibel læser og staver. På trin 3 opnår Åse den ønskede sikkerhed, og her kan hun indarbejde nogle af de moderne arbejdsmetoder og strategier i trygge rammer. Det ventes, at Åse vil være i stand til at tsætte på trin 4, og hun vil sandsynligvis opleve en stor støtte i at deltage i FVU sideløbende med den almindelige VUC. Undervisningsministeriet

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning - en afprøvning af to undervisningsmaterialer Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Undervisningsministeriet august 2004 2

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan 1. oktober 67. årgang S o c i a l pæ d a g o g e n 12 80 01 90 Grønland har en plan Grønland har en plan SlædetUr Engang imellem skifter børnene og medarbejderne på Uummannaq Børnehjem deres hjem ud med

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

alle HAR ret TIL ARBEJDSBOG kvindeliv i Danmark

alle HAR ret TIL ARBEJDSBOG kvindeliv i Danmark alle HAR ret TIL ligestilling kvindeliv i Danmark ARBEJDSBOG Indhold Alle har ret til ligestilling kvindeliv i Danmark Arbejdsbog Af Bente Nissen, Gry Clasen og Ulla Rose Andersen 2009 Minister for ligestilling,

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Psykiske problemer har mange ansigter

Psykiske problemer har mange ansigter Psykiske problemer har mange ansigter mød nogle af dem her DANSKE PATIENTER Psykiske problemer har mange ansigter mød nogle af dem her Danske Patienter, maj 2011 Kan downloades fra: www.danskepatienter.dk

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere