Viden Kompetence Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden Kompetence Udvikling"

Transkript

1 Viden Kompetence Udvikling - for revisorer i Nordjylland Skræddersyede kurser der effektiviserer dine arbejdsopgaver. Efteråret 2008

2 Efteruddannelse 120 timer fordelt på 3 år Små holdstørrelser En let anretning Dokumentation på kursustimer Et glas vin Kompetente konsulenter En-dagskurser Lokalt og tilpasset dit behov Ja, vi mangler ikke argumenter for, hvorfor vi gentager sidste års succes - og inviterer dig på Kursus ved Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole. På de følgende sider åbner vi op for, hvilke kurser, der i følge vores tilbagemeldinger, er aktuelle for jer. Skræddersyet uddannelse Lad jer ikke begrænse af beskrivelserne. Vi kan altid tilpasse indholdet, så det opfylder jeres behov - enten via enkelte konsulenttimer eller via hele kursusdage. Som offentligt godkendte registrerede revisorer skal I gennemføre 120 timers efteruddannelse over en periode på tre år - og I skal dokumentere 63 timer af disse efteruddannelsesaktiviteter (jf. retningsliner fra Foreningen Registrerede Revisorer (FRR)). Dette kursuskatalog giver dig et overblik over den dokumenterbar efteruddannelse, som Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole har på programmet efteråret De 63 timers obligatorisk efteruddannelse skal fordeles inden for følgende emner: 28 timer inden for revisions- og erklæringer Vi tilbyder følgende kurser: Review og assistance (7 timer) side 5 Revision af mindre virksomheder (7 timer) side 5 Nyheder og gældende lovgivning inden for revision (7 timer) side 6 21 timer inden for regnskab og økonomi Vi tilbyder følgende kurser: Virksomhedens økonomistyring (7 timer) side 6 14 timer inden for direkte og indirekte skatter Vi tilbyder følgende kurser: Omstrukturering (7 timer) side 8 Kursgevinstloven/rekonstruktion (7 timer) side 8 De resterende 57 timer kræver ikke dokumentation Vi tilbyder følgende kurser, der ligger inden for den registrerede revisors virksomhedsområde Den nye arvelov (3,5 time) side 9 Forældelse (3,5 time) side 9 Excel for revisorer side 10 Opgradering til Office 2007 side 10 Den gode mail side 11 Skriftlig kommunikation side 11 2

3 Kursuskalender Efteråret 2008 UGE 1 September Oktober November December Nyheder og gældende lovgivning Søndag 3. Den gode mail - del Søndag Den nye arvelov + Forældelse Den gode mail - del Søndag Den gode mail - del 1 Søndag Søndag UGE Søndag Excel for revisorer Review og assistance 14. Søndag Søndag Søndag 17. UGE Kursgevinstloven/rekonstruktion 19. Søndag Skriftlig kommunikation Søndag Søndag Søndag 24. Excel for revisorer 48 UGE Revision af mindre virksomheder 26. Office 2007 Søndag Omstrukturering Virksomhedens økonomistyring 28. Søndag Søndag Søndag 31. Den gode mail - del 2 3

4 Revision og erklæring 4

5 Kurset tæller 7 timer inden for Revision og erklæring Review og assistance - Regnskabsopstilling og andre erklæringsopgaver BDO ScanRevision. 13. november: (tilmeldingsfrist 30. oktober 2008) enkelte deltagere. Der er i dag mindre selskaber, som er undtaget revisionspligten og selvstændige erhvervsdrivende, som revisor assisterer med regnskabsopstilling og andre opgaver. Hvilke krav stilles der til revisor - og hvordan dokumenterer man, at revisors arbejde er udført? Disse spørgsmål danner ramme om dette kursus. Vi har fokus på, at undervisningen skaber et godt fundament til at arbejde videre med problemstillingerne i dagligdagen. Derfor lægger vi vægt på deltagernes egne erfaringer - og undervisningen åbner op for konstruktive dialoger. Erklæringsbekendtgørelse Relevante revisionsstandarder Krav til planlægning Aftalegrundlag Udførelse og dokumentation af arbejdet Revisors erklæringer Kundens forventning til revisor Vi forventer, at du har kendskab til review og assistance med regnskaber for mindre virksomheder. Kurset tæller 7 timer inden for Revision og erklæring Revision af mindre virksomheder - i teori og praksis BDO ScanRevision. 25. september: (tilmeldingsfrist 11. september 2008) På trods af at flere helt små selskaber er fritaget for revisionspligten, er mange mindre virksomheder stadig omfattet af krav om revision. Kurset giver dig redskaber til, hvordan du kan udføre en revision af mindre virksomheder. Ligesom du får indblik i, hvordan man dokumenterer de enkelte trin i revi-sionsprocessen. Revisionspligten Uafhængighed, kompetence og kapacitet Forskellen mellem revision, review og assistance Planlægning - herunder kravene til brugen af revisionsstandarderne 3xx vedr. forståelse af virksomheden, dens omgivelser, interne kontrolelementer mv. med henblik på at vurdere og fastlægge risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet og dokumentationen heraf. Besvigelser - revisors ansvar og pligter Udførelse - art og omfang af revisionshandlinger - kravene til anvendelse af revisionsstandarderne 5xx og 6xx og dokumentationen heraf Rapportering og afslutning af revisionen - hvordan får vi sammenhæng mellem revisionsmål, transaktioner, resultat- og balanceposter, præsentationen i regnskab, rapportering til kunde og dokumentationen heraf. Vi forventer, at du har kendskab til revision af mindre virksomheder - herunder revisionsprocessen. planlægning, udførelse og rapportering. 5

6 Kurset tæller 7 timer inden for Rivision og erklæring Nyheder og gældende lovgiving inden for revision - Revisionsstandarder og gennemgang af revisors erklæringer Statsautoriseret revisor Marianne Fog Jørgensen, BDO ScanRevision. 2. oktober: (tilmeldingsfrist 18. september 2008) Der er de senere år sket en del ændringer i den danske revisionspraksis for at tilpasse den international revisionspraksis. Kurset gennemgår de områder, revisor skal være særlig opmærksom på, når der afgives en erklæring. Der gives et overblik over, hvor vi er i dag, hvad er kravene, og hvor er vi på vej hen? Den sidste del af dagen gennemgås revisors erklæringer. Vi håber, at deltagerne bidrager med egne erfaringer og problemstillinger til emnet for dermed at gøre indholdet relevant for den enkeltes hverdag. Revisorlovgivningen - Ny revisorlov og erklæringsbekendtgørelse som begge er gældende fra 1. juli 2008 Revisionsstandarderne Udkast til nye standarder Udvikling inden for revision Vi forventer, at du har kendskab til revisorlovgivningen. Nyeste domme, disciplinærnævnspraksis og responsa Revisors erklæringer Offentlighedens forventninger til revisor Kurset tæller 7 timer inden for Regnskab og økonomi Virksomhedens økonomistyring - Revisionsstandarder og gennemgang af revisors erklæringer Statsautoriseret revisor Marianne Fog Jørgensen, BDO ScanRevision. 27. november: (tilmeldingsfrist 13. november 2008) Kurset Virksomhedens økonomistyring giver dig konkrete værktøjer til at styre og følge op på virksomheders effektivitet. Vi har et gennemgående fokus på, at du får kompetencer til at optræde som sparringspartner og rådgiver for dine kunder ved forretningsudvikling, opbygning og anvendelse af økonomisystemer. Vi ønsker at skabe et godt fundament for at arbejde videre med problemstillingerne i dagligdagen, hvorfor vi opfordrer den enkelte deltager til at bidrage med egne erfaringer i undervisningen. Kurset indeholder indføring i alt fra opbygning og anvendelse af kalkulationer til prisfastsættelse, lønsomhedskontrol, lageropgørelse og budgetstyring. Vi ser også nærmere på valg af udskrifter i forbindelse med rapportering herunder praktisk gennemgang i system. Ligesom vi belyser aktivitet kontra ressourceforbrug herunder måling af ressourceforbruget ved opgaveløsning i relation til kunderne. Vi forventer, at du har kendskab til intern økonomistyring. 6

7 Regnskab og økonomi 7

8 Kurset tæller 7 timer inden for Direkte og indirekte skatter Omstrukturering - Skattelovgivningen i praksis NYHED! Seniorskattekonsulent Karsten Gianelli, BDO ScanRevision. 26. november: (tilmeldingsfrist 12. november 2008) Skattelovgivningen er ganske fleksibel, når det gælder mulighederne for at foretage skattefri omstrukturering. Men hvad kan reglerne bruges til i praksis, og skal man foretage ændringen med eller uden tilladelse fra skattemyndighederne? Skattefri aktieombytning Skattefri spaltning Skattefri tilførsel af aktiver Skattefri fusion Hvad er forskellen på at gøre det med eller uden tilladelse fra skattemyndighederne? Hvordan gennemføres omstruktureringen i praksis, og hvad siger de selskabsretlige regler? Hvilke begivenheder skal efterfølgende anmeldes til skattemyndighederne? Du skal have grundlæggende kendskab til person- og selskabsbeskatning. Kurset tæller 7 timer inden for Direkte og indirekte skatter Kursgevinstloven/rekonstruktion - få et overblik over reglerne i kursgevinstloven NYHED! Seniorskattekonsulent Henning Boye Hansen, BDO ScanRevision. 18. december: (tilmeldingsfrist 28. november 2008). Mange revisorer synes, at reglerne i kursgevinstloven er komplicerede. Især reglerne om beskatning af gevinst og tab på gæld og på finansielle kontrakter. Også de skattemæssige konsekvenser af rekonstruktioner kan være svære at overskue. Den skattemæssige behandling af gevinst og tab på fordringer og gæld, herunder de særlige regler om koncerninterne mellemværender. Den skattemæssige behandling af finansielle kontrakter. De skattemæssige konsekvenser af rekonstruktioner, herunder kapitalnedsættelser og kapitaludvidelser, gældskonverteringer, akkorder samt de nye regler om skattefrie tilskud. Også reglerne om underskudsbegrænsning bliver gennemgået. Du skal have grundlæggende kendskab til person- og selskabsbeskatning. 8

9 Kurset tæller 3,5 time inden for Andet Den nye arvelov - Få hjælp til at rådgive om pensions- og genereationsskifte NYHED! Advokat Birte Rasmussen, Hjulmand & Kaptain, Aalborg. Kr (inkl. forplejning). 5. november: (tilmeldingsfrist 22. oktober 2008) Den 1. januar 2008 trådte den nye arvelov i kraft. Med den nye lov styrkes ægtefællers stilling, og forholdene for samlevere forbedres. Revisorer vil i konkurrence med banker og andre rådgivere blive stillet over for en række spørgsmål, der kræver overblik over den nye arvelov og andre ændringer af betydning. Målet er, at du får indblik i de muligheder, som loven (i kombination med andre regler på det famlie- og skattepligtige område) giver for at forbedre og planlægge generationsskifter. Gennemgang af den nye arvelov Eksempler på hvad ægtepagter og testamenter kan bruges til Arv og gave ved generationsskifte Deling af pensionsformuer ved skilsmisse. Rådgivning af kunder vedr. formueforhold. Kurset tæller 3,5 time inden for Andet Forældelse - Bliv fortrolig med den nye forældelseslov NYHED! e Advokat Jakob Dalsgård Hansen og advokatfuldmægtig Jeppe Mønsted. Kr (inkl. forplejning). 5. november: (tilmeldingsfrist 22. oktober 2008). Den 1. januar 2008 blev de to gældende forældelseslove ophævet, og en ny lov trådte i kraft. Dette medfører blandt andet en betydelig forkortelse af forældelsesfristerne og indfører nye regler bl.a. om, hvordan man afbryder forældelsen, og hvornår forældelsesfristen begynder at løbe fra. Det er nødvendigt at have viden om disse regler for ikke at risikere, at dine klienter eller du selv som revisor taber penge, hvis krav forældes og dermed fortabes. Målet med kurset er at give dig en grundig indføring i forældelsesreglerne, så du er i stand til at rådgive om, hvilke fordringer, der er omfattet af den nye forældelseslov, hvornår forskellige fordringer forældes - og i hvilket omfang det er muligt at fravige reglerne. Definition af forældelse De p.t. gældende regler Hvilke regler, der er omfattet af forældelsesloven Begyndelsestidspunktet for forældelsen Rådgivning af kunder vedr. formueforhold. 9

10 Excel for revisorer - Få mest mulig ud af dit regneark Uddannelsesleder og it-konsulent Mogens Nielsen, som har flere års erfaring i at undervise i it på flere niveauer. 24. oktober: (tilmeldingsfrist 10. oktober 2008) 12. december: (tilmeldingsfrist 1. december 2008) Excel indeholder faciliteter, som de fleste brugere desværre sjældent opdager. Det er en skam. Hvis du udnytter alle de muligheder, der er i Excel, kan du med garanti optimere og automatisere dine modeller. Kurset indledelse med en grundlæggende indføring i Excel, hvor du blandt andet lærer at udbygge eksisterende modeller. Samtidig giver kurset dig udvidet viden om Excel, så du blandt andet er i stand til at sikre dine modeller mod sletning, forkerte indtastninger og fejlagtive overskrivninger. Undervejs får du en lang række uundværlige tips og genveje, der effektiviserer din arbejdsgang. Navne i formler og referencer Datavalidering til styring af brugerinput Betinget formatering Autodisposition, database og autofilter Avanceret database m. filter og databaseformler Pivot-tabeller og Pivot-grafer Sammentælling på tværs af ark Referencer mellem fx Word og Excel Konsolidering mellem forskellige filer Makroer, fejlsøgning og formelkontrol. Betinget format med formler + sætninger til automatisering Datavalidering Import af data fra andre systemer Sammenligning af databaser med udtræk af afvigelseslister Avancerede makrostyrede funktioner Opslagsfunktioner, menuer og værktøjslinier Interaktivitet med funktioner, opslag og makroer, avancerede rapporter og udskrivningsfunktioner. Opgradering til office Bliv dus med Office 2007 s nye brugerflade NYHED! Uddannelsesleder og it-konsulent Mogens Nielsen, som har flere års erfaring i at undervise i it på flere niveauer. Ny brugerflade, nye funktioner, muligheder og arbejdsområder i Word, Excel, PowerPoint og Outlook i Office Kurset giver dig redskaberne til at komme godt i gang med den nye version, så du kan bruge forbedringerne til at effektivisere din arbejdsgang. Vi ligger hovedvægten på Excel, der er mest anvendt i det daglige hos revisorer. 26. september : (tilmeldingsfrist 12. september 2008). Se og lær at anvende de nye funktioner i Office 2007 (Vi kommer omkring alt fra kommando-faner og kontekstfaner til gennemgang af værktøjslinien og indstillinger af statuslinien). Ændringerne i Word (formatering, dokumentkompenenter, forsider, brevfletning mv.) Kendskab til tidligere versioner af Office. Ændringer i Excel (temaer, diagrammer, skabeloner, tabelfunktion, formelhjælp mv.). Ændringer i PowerPoint (gennemgang af de mange nye muligheder, som de nye dias-layouts åbner op for). Ændringer i Outlook (opgavepanel, nyheder i indbakken, oprettelse af konto og junk s mv.). 10

11 Den gode mail - Bliv sprogligt og teknisk insprireret NYHED! Kommunikationsrådgiver Mette Holm Jensen, cand.mag i kommunikation og uddannelsesleder og it-konsulent Mogens Nielsen. Kr (inkl. undervisningsmateriale og personlig feedback). 3. oktober oktober (tilmeldingsfrist 19. september 2008) 7. november + 5. december (tilmeldingsfrist 24. oktober 2007) enkelte deltagere. Mailen er i dag et af de vigtigste kommunikationsværktøjer, både internt og i forhold til omverdenen, men ofte plages virksomheder af dårligt skrevne og forstoppede indbakker. Kurset Den gode mail lærer dig at anvende en lang række funktioner, som gør det muligt for dig at bevare overblikket over dine mails, opgaver og aftaler. Du får samtidig redskaber til, hvordan du kan stramme op på dine mails, så de bliver korte,mundrette og læsevenlige. Kurset består af 2x3,5 times undervisning fordelt på to fredage i efteråret. Mailen som genre Opbygning af en mail Konkret og præcist sprog Fjern de typiske fejl Organisering i Outlook Kalenderoverblik i Outlook Opgaveliste i Outlook Tips og tricks Vi forventer, at du forinden kurset sender et eksempel på en længere mail fra din dagligdag til Du får personlig feedback på mailen, så du kan arbejde med den mellem de to kursusdage. Skriftlig kommunikation - Lær at skrive klart og levende - uden at fagligheden går tabt Kommunikationsrådgiver Mette Holm Jensen, cand.mag i kommunikation. Kr (inkl. forplejning, undervisningsmateriale og personlig feedback). 19. november (tilmeldingsfrist 5. november 2008). Kurset er for dig, der ønsker at blive bedre til at formidle skriftlige budskaber, og som gerne vil lære at skrive klart og levende uden, at fagligheden går tabt. Målet er, at du opdager sprogets spændende virkemidler, og øver dig i at bruge dem til din egen fordel. Kurset veksler mellem teori og praksis i form af øvelser. Vi tager med andre ord hånd om de dårlige vaner og får skrivearbejdet mere effektivt fra hånden. Skriv forståeligt - uden at miste fagligheden Konkret og præcist sprog Levende og aktivt dansk Læsevenlige sætninger Overskrifter og indledninger der fænger Afsender/modtager forhold Fjern de typiske fejl. Vi forventer, at du forinden kurset sender et eksempel på en tekst fra din dagligdag til Dette for at tilpasse niveau og indhold i forhold til jeres umiddelbare behov. 11

12 Praktisk info Har du brug for yderligere information? Så kontakt uddannelsesleder Mogens Nielsen på telefon / Tilmelding Kontakt kursussekretær Chanette Westergaard på telefon Hvad gør du, hvis du bliver forhindret? Du er altid velkommen til at overdrage pladsen til en kollega, eller du kan blive flyttet til en senere afholdelsesdato. Bemærk: Ved afmelding en uge før kursusstart opkræves 50 % af kursusafgiften. Kursets gennemførelse Vi gennemfører som udgangspunkt kurserne, når der er minimum 18 kursister. Kurserne Omstrukturering og Kursgevinstloven/rekonstruktion kræver dog minimum 30 kursister. Hvis du uheldigvis bliver tilmeldt et kursus med under 18 kursister, finder vi i samarbejde en ny kursusdato. Kurserne der ikke kræver dokumentation gennemføres med min. seks kursister. Forplejning Kursusprisen er inkl. forplejning i form af morgenkaffe, buffet og eftermiddagskaffe (dog kun når der er tale om hele dagskurser). Kursussted Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade Frederikshavn Tid se de enkelte kursusbeskrivelser. er Se kursuspriserne under det enkelte kursus Konsulentydelse (specialopgaver) Konsulentydelse (hel dag) kr. 800,- pr. time kr ,- pr. dag erne er uafhængige af, hvor mange I er. Vi er desuden behjælpelig med leje af lokaler andre steder. Kirkegade 9 Postboks Frederikshavn Telefon Fax

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015 Nye IT-kompetencer IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015 Udvikling af IT-kompetencer Den nye Microsoft office-pakke Her bliver du præsenteret for IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015. De er rettet mod

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring Kursustilbud IT Kurser Region Syddanmark HR Personaleudvikling i samarbejde med CAMPUS VEJLE Nuudbydes kurseri Microsoft Office 2010 fra introduktion til videregående Kursuscentret MS Project 2010-2 dage

Læs mere

IT Kurser. Kursustilbud. Region Syddanmark. Vælg kurserivejle, Odense eller på din. -semere på side 11. Kursuscentret

IT Kurser. Kursustilbud. Region Syddanmark. Vælg kurserivejle, Odense eller på din. -semere på side 11. Kursuscentret Kursustilbud IT Kurser Region Syddanmark HR Personaleudvikling i samarbejde med CAMPUS VEJLE Vælg kurserivejle, Odense eller på din arbejdsplads -semere på side 11 Kursuscentret MS Project 2003 - Grundlæggende

Læs mere

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse Confex-Kursus: Den 18.-19. november 2009 i København Den 3.-4. december 2009 i København ekstra dato Programmering af makroer i EXCEL Nyt specialkursus i Excel Begynder bruger Videregående Avanceret Makrooptageren

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber

Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber GRATIS Morgenmøde Den 13. maj Få det optimale ud af din webshop NYE KOMMUNIKATIONSREDSKABER Få mere ud af din webshop.

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2013 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Undervisning Webdesign Rådgivning

Undervisning Webdesign Rådgivning Og vi kan skræddersy løsninger efter dine behov Dine ønsker og forventninger er det centrale i vores produktudvikling Hos WedoIT har vi ekspertise indenfor områderne: Undervisning Webdesign Rådgivning

Læs mere

Kursustilbud. Office 2010. Få hjælp til de nye programmer på din PC. www.regionsyddanmark.dk/office

Kursustilbud. Office 2010. Få hjælp til de nye programmer på din PC. www.regionsyddanmark.dk/office Kursustilbud Office 2010 Få hjælp til de nye programmer på din PC www.regionsyddanmark.dk/office Region Syddanmark går over på Office 2010 og Windows 7 Windows 7 og Office 2010 Samtlige arbejdspladser

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted

Fleksibelt IT-værksted Fleksibelt IT-værksted [År] Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2014 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne.

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

2014 IT REVISOR KURSER

2014 IT REVISOR KURSER 2014 IT REVISOR KURSER Koncernregnskab Regnskab og rapportsystemet Budget Arbejdsplan og kvalitetsstyring Afslutningsark, posteringsanalyse og import/eksport Revisors egen administration IT Revisor grundlæggende

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Overskrift Dokumenttype Udgave

Overskrift Dokumenttype Udgave 0010.01.4000 Etik tavshedspligt og uafhængighed * Ledelsesdokument 29-06-2012 0010.03.2000 Kundeaftaler * Procedure 29-06-2012 0010.09.1000 Assistance med regnskabsopstilling * Procedure 29-06-2012 0010.09.5000

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Fora r 2016 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2017 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle Nyt kursus om mobile undersøgelser Best Practices Nyt kursus om mobile undersøgelser Udnyt de mange nye muligheder med mobile undersøgelser

Læs mere

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle!

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 10 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ 2. HALVÅR 2017

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 10 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ  2. HALVÅR 2017 FJERNUNDERVISNING 10 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 2. HALVÅR 2017 1 LÆS MERE PÅ WWW.AHKURSER.DK 2 AMU FJERNUNDERVISNING Du har nu mulighed for at opdatere dine færdigheder inden for IT og bogføring med

Læs mere

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 9 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ 1. HALVÅR 2017

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 9 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ  1. HALVÅR 2017 FJERNUNDERVISNING 9 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1. HALVÅR 2017 1 LÆS MERE PÅ WWW.AHKURSER.DK 2 AMU FJERNUNDERVISNING Du har nu mulighed for at opdatere dine færdigheder inden for IT og bogføring med

Læs mere

WORKSPACE - AKTUELLE TILBUD - ALECTO A/S

WORKSPACE - AKTUELLE TILBUD - ALECTO A/S WORKSPACE - AKTUELLE TILBUD - ALECTO A/S WORKSPACE AKTUELLE TILBUD ALECTO A/S FEB 2016 METODE OPLÆG FASTE METODE - CV Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme.

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Spar kr. ved tilm1.000,inden 1 elding. februa r 2 dage med fokus på INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Sådan

Læs mere

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Grundlæggende Regnskab PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Tilrettelagt for både ledige og beskæftigede Også 6 ugers jobrettet Grundlæggende regnskab for ledige AMU Regneark 1, Anvendelse af regneark

Læs mere

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

KONCERNREGNSKAB. MÅLGRUPPE Revisorer med ingen eller begrænset viden om koncernregnskab og koncernlignende forhold.

KONCERNREGNSKAB. MÅLGRUPPE Revisorer med ingen eller begrænset viden om koncernregnskab og koncernlignende forhold. KURSER EFTERÅR 2013 Koncernregnskab Regnskab og rapportsystemet Budget Arbejdsplan og kvalitetsstyring Afslutningsark, posteringsanalyse og import/eksport Revisors egen administration Administratorkursus

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

EDB-brugerkurser. for. Efterår 2014

EDB-brugerkurser. for. Efterår 2014 EDB-brugerkurser for Efterår 2014 Kursusdatoer Dato Kursus 06-10-2014 Hjemmeside til vandværker 21-10-2014 Rambøll GRAF, Modul I 22-10-2014 Rambøll GRAF, Modul II 23-10-2014 Rambøll GRAF, Modul III 29-10-2014

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2014.1

Nyheder og vejledning til version 2014.1 Indledning - Magnus:Revision 3 Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde 3 Løbende opdatering 3 Stærkt fagligt indhold 3 Stor fleksibilitet 3 Nyheder og vejledning til version

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S Vil du være god til at bruge PowerPoint? Vil du undgå kedelige slides, som du læser op af? Vil du have grundværktøjer og forståelse af PowerPoint? Vil du have et godt kursusmateriale, som du kan slå op

Læs mere

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård.

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Rådgivning med succes Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Inden for rådgivningsfaget er der i disse år en stærkt stigende opmærksomhed på personlige egenskaber

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

KURSUSKATALOG FORÅRET 2014. Sprog IT

KURSUSKATALOG FORÅRET 2014. Sprog IT KURSUSKATALOG FORÅRET 2014 Sprog IT Velkommen til kursusafdelingen på Ribe Handelsskole Kursusafdelingen på Ribe Handelsskole byder velkommen til en ny og spændende kursussæson. Vi udbyder en række forskellige

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017 katalog: Aktuel Skat 2017 Aktuel Skat er årets faglige opdatering for rådgivere og assistenter på skatteområdet. Kurset er med til at sikre en fagligt høj standard i regnskaberne samt optimal og korrekt

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Coaching. Kunsten at stille de rigtige spørgsmål!

Coaching. Kunsten at stille de rigtige spørgsmål! KURSUSNR: 09022301 Coaching Kunsten at stille de rigtige spørgsmål! Kurset Coaching giver dig en arbejdsmetode, der retter sit fokus mod at opdage og udnytte de menneskelige potentialer og ressourcer bedst

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering Center for Lean Landets bedste lean kurser info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Lean Service og Administration Lean kursus med certificering 1. Kursusdag Lean Principperne 2. Kursusdag

Læs mere

Skatteeksperten I. Program for:

Skatteeksperten I. Program for: Program for: Skatteeksperten I Skatteeksperten er den sikre og nemme måde at holde dig helt opdateret og skarp på aktuelle skattemæssige problemstillinger, så du leverer de optimale løsninger til dine

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget.

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget. Kursuskatalog 2016-2017 Velkommen til kurser i 2016-2017 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE EFTER UDDAN NELSE 2015 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE Et samarbejde mellem: Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Center for Karriere &

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

ROIIT AKADEMI 2013 / 2014

ROIIT AKADEMI 2013 / 2014 ROIIT AKADEMI 2013 / 2014 ROIIT AKADEMI TILBYDER I 2013 / 2014 UNIKKE KURSER OG SEMINARER, HVOR DU, DER ER SÆRLIGT INTERESSERET I LEDELSE AF WEB OG IT TIL DIN VIRKSOMHED, KAN FÅ UNDERVISNING PÅ ET FAGLIGT

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Dynamics C5 2015 og Dynamics NAV 2015

Dynamics C5 2015 og Dynamics NAV 2015 Hør om den nye Dynamics C5 2015 og Dynamics NAV 2015 Er du på udkig efter et program, der kan skabe bedre overblik over din økonomi og gøre det nemmere og hurtigere for dig at lave dine opgaver? Kom til

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

KURSUSKATALOG 2008/09

KURSUSKATALOG 2008/09 KURSUSKATALOG2008/09 Indholdsfortegnelse Side Dato 2. Overordnet om kursusprogrammet 3. Generelt om Skat & Råds kurser 4. Årsregnskabsloven og de selskabsretlige regler grundlæggende 06.10.2008 5. Den

Læs mere

Få Excel til at gøre det, I har brug for

Få Excel til at gøre det, I har brug for Få Excel til at gøre det, I har brug for Excel-kurser, der tager udgangspunkt i brugerens behov Standardkuser baseres på programmets opbygning, og viser et udsnit af de muligheder, der er til rådighed.

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet Plan i eget arbejde Plan i eget arbejde Øg din personlige effektivitet Bliv god til planlægning af dit arbejde Du har haft en travl arbejdsdag. Måske har du oven i købet arbejdet over igen. Alligevel føler

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner Moms Revisors Kombi Dage Revision & Erklæringer Bogholdere Retlige krav & Standarder Eksamenstræning Regnskab & Revision Skat Revisorassistenter Forberedelseskurser Grundlæggende Krav Fra registreret til

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Tak for et godt møde det var meget interessant at høre om dine planer og tanker om din formue.

Tak for et godt møde det var meget interessant at høre om dine planer og tanker om din formue. Jeppe Gaardboe JYSKE BANK (SCHWEIZ) Private Banking Wasserwerkstrasse 12 Postfach 3002 CH-8021 Zürich Tel. +41 44 368 73 73 Fax +41 44 368 73 79 info@jyskebank.ch www.jyskebank.ch - Jyske Formueplan din

Læs mere

Kursusprogram. Bogføring Årsafslutning Løn og personale Skat og moms Budget og økonomistyring Regneark Visma Summa Summarum Saldi Dinero E-conomic

Kursusprogram. Bogføring Årsafslutning Løn og personale Skat og moms Budget og økonomistyring Regneark Visma Summa Summarum Saldi Dinero E-conomic Kursusprogram 2014 Bogføring Årsafslutning Løn og personale Skat og Budget og økonomistyring Regneark Visma Summa Summarum Saldi Dinero E-conomic Gratis informationsmøder Bogføring Varighed Datoer (København)

Læs mere

KURSUSKATALOG 1. HALVÅR 2011 GEOKON A/S. RØDOVREVEJ 11. 2610 RØDOVRE. WWW.GEOKON.DK. INFO@GEOKON.DK. TLF 3672 3011. CVR 15959177

KURSUSKATALOG 1. HALVÅR 2011 GEOKON A/S. RØDOVREVEJ 11. 2610 RØDOVRE. WWW.GEOKON.DK. INFO@GEOKON.DK. TLF 3672 3011. CVR 15959177 1. HALVÅR 2011 VELKOMMEN PÅ VORES KURSER Vi tilbyder i første halvår en række nye kurser med det formål at dygtiggøre dig i brugen af GeoEnviron. Kursusprogrammet er tilpasset de ønsker og behov, der er

Læs mere

Socialjuraseminar 2017

Socialjuraseminar 2017 SEMINAR i socialjura og arbejdsmarkedslovgivning: Socialjuraseminar 2017 Ved du, hvilken betydning de nye reformer og regler på socialjuraområdet har for dit arbejde? På dette års socialjuraseminar får

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Bilag 1.: Tjekliste for arbejdsopgaver m.v. til brug for uddannelsen til registreret revisor

Bilag 1.: Tjekliste for arbejdsopgaver m.v. til brug for uddannelsen til registreret revisor Bilag 1.: Tjekliste for arbejdsopgaver m.v. til brug for uddannelsen til registreret revisor I Generelle arbejdsopgaver 1. Har du ansvar for egen kundeportefølje? 2. Har du ansvar for al servicering af

Læs mere

Magnus:Revision. Nyheder og vejledning til version 2012.1

Magnus:Revision. Nyheder og vejledning til version 2012.1 Magnus:Revision Nyheder og vejledning til version 2012.1 Indledning - Magnus:Revision 3 Nyheder og vejledning til version 2012.1 5 Eksisterende brugere 5 Information vedrørende tidligere versioner af programmet

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version Indledning - Magnus:Revision 3 Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde 3 Løbende opdatering 3 Stærkt fagligt indhold 3 Stor fleksibilitet 3 Nyheder og vejledning til version

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

ØKONOMI. for ikke-økonomer i det offentlige. For ledere med budgetansvar. Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge

ØKONOMI. for ikke-økonomer i det offentlige. For ledere med budgetansvar. Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge 2-dags kursus ØKONOMI for ikke-økonomer i det offentlige For ledere med budgetansvar Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge Hvad er økonomisk styring egentlig? Bliv bedre til at forstå og præsentere

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelser af 18. februar og 10. marts 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Kurser efterår 2017 TIP! Mac. ipad og iphone. Windows 10. Google Fotos. Android. Slægtsforskning. Excel

Kurser efterår 2017 TIP! Mac. ipad og iphone. Windows 10. Google Fotos. Android. Slægtsforskning. Excel Kurser efterår 2017 Klik på overskrifterne for yderligere info om kurserne Windows 10 Microsofts seneste styresystem ipad og iphone Brugerfladen og funktionerne på din ipad/iphone ændrer sig hele tiden.

Læs mere

Revisortrainee i Grant Thornton

Revisortrainee i Grant Thornton Revisortrainee i Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

Styrk din kulturelle intelligens i projekter

Styrk din kulturelle intelligens i projekter Styrk din kulturelle intelligens i projekter Tværkulturelle projekter med succes Arbejder du i et tværkulturelt projekt med deltagere fra forskellige kulturer, som måske også er spredt ud over forskellige

Læs mere