Brugervejledning. Version 2.2. xlplanner brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Version 2.2. xlplanner brugervejledning"

Transkript

1 Brugervejledning Version 2.2 xlplanner brugervejledning i

2 Indhold Om xlplanner 3 Fordele... 3 Planlægning i hovedtrin... 5 Ændringslog... 7 Installation... 8 Brugergrænseflade 9 Basale funktioner og indstillinger Vis Felter Kalender Rapportering Kalenderbånd Højrekliksmenu Appendiks 29 Feltbeskrivelser standard visninger Feltbeskrivelser Øvrige Earned Value definitioner Eksempler på Earned Value fremdriftsrapportering ii xlplanner brugervejledning

3 Om xlplanner xlplanner er et tilføjelsesprogram til Microsoft Excel. xlplanner tilføjer funktionalitet der gør basal opgaveog projektplanlægning enkel at håndtere i Microsoft Excel. Denne vejledning giver en introduktion til xlplanner samt en gennemgang af programmets funktionalitet. Fordele Spar tid xlplanner reducerer tidsforbruget til administrative opgaver i relation til opgave- og projektstyring. Det er enkelt at oprette projekter og tilknytte opgaver og ressourcer. Giver et hurtigt overblik over ressourceallokeringen med de medfølgende fleksible rapporter. Opfølgning på faktisk ressourceforbrug og fremdrift foretages enkelt direkte i planen, eller via funktioner til dannelse af timesedler og efterfølgende automatisk opfølgning og opdatering af planen. Automatisk dannelse af omfattende Earned Value baseret rapportering til eksempelvis ledelse eller styregruppe. Spar penge xlplanner er billigt. xlplanner er mellem 10 og 15 gange billigere end de traditionelle projektstyringsværktøjer som Microsoft Project. Hermed er det økonomisk overkommeligt at gøre standardiseret opgave- og projektstyring tilgængeligt for flere medarbejdere, og det kan have væsentlig økonomisk betydning. Spar uddannelse xlplanner er et tilføjelsesprogram til Microsoft Excel. Dermed baserer xlplanner sig på en platform der er kendt af de fleste. Der er gjort meget ud af at gøre betjeningen af xlplanner intuitiv og enkel, og der medfølger en omfattende hjælp og brugervejledning, der altid er tilgængelig via programmets værktøjslinje. Det giver en kort læringskurve, og man er hurtigt i gang. xlplanner brugervejledning Om xlplanner 3

4 Øg medarbejdernes awareness i forhold til opgave- og projektstyring En anden gevinst ved at stille et opgave- og projektstyringsværktøj til rådighed for medarbejdere er, at det øger opmærksomheden og kendskabet til fordelene ved at anvende et standardiseret og struktureret redskab til håndtering af opgaver og projekter. Det kan have stor betydning for: Overblik over plan og ressourcer Indsigt i den samlede økonomi i forbindelse med projekter og opgaver. Et nuanceret billede af projekter og opgavers reelle fremdrift. Ved at øge medarbejderes awareness og kompetencer i forhold til projekt- og opgavestyring, forbedres virksomhedens samlede muligheder for at træffe de rigtige beslutninger. Giv ledelsen et værktøj til at prioritere og styre projekter og opgaver Med xlplanner får ledelsen et redskab til at vurdere projekter og opgaver ud fra et standardiseret og struktureret grundlag. Hermed bliver det lettere at sammenholde nøgletal og foretage de nødvendige prioriteringer. Ledelsen får ligeledes en standardiseret og nuanceret rapportering på projekter og opgavers effektivitet og fremdrift, via den indbyggede Earned Value rapportering. Hermed har ledelsen et veldokumenteret grundlag at vurdere fremdriften for det enkelte projekt og på tværs af den samlede projektportefølje. 4 xlplanner brugervejledning

5 Planlægning i hovedtrin Trin 1: Baseline opgave/ projekt Brug xlplanner's omfattende Work-Breakdown-Struktur (58 felter), der giver mulighed for detaljeret specifikation af den enkelte opgave. Anvend den indbyggede 3-punkts estimering af opgaver, til at give et mere kvalificeret bud på dine opgavers varighed og usikkerhed. Grupper opgaverne i projekter og faser og få overblik med de automatiske totaler. Foretag enkel allokering af ressourcer via drop-down lister. xlplanner tager højde for helligdage og personlige fraværsdage. Etabler simple afhængigheder mellem opgaver (slut start, start start, slut slut, start slut). Trin 2: Få overblik over planen Når planen er oprettet, fås der enkelt overblik over opgavernes tidsmæssige udstrækning i den indbyggede evighedskalender. Med et enkelt klik skiftes mellem 4 forskellige kalendervisninger: 7 dages uge 5 dages uge Ugekalender Måneds- og kvartalskalender Trin 3: Følg op på planen Når opgaverne er i gang, skal der følges op på planen og fremdriften. Det gøres ved, pr. opgave, at registrere: Forbrugt tid og Færdiggørelsesgrad Opgave- eller projektleder kan selv indsamle og registrere denne information. Det er en overkommelig opgave ved mindre opgaver og projekter. Men er der tale om større opgaver, kan denne proces være meget tidskrævende. Derfor har xlplanner indbygget funktionalitet til at understøtte denne proces. Med xlplanner kan man: Danne timesedler til de medarbejdere der har opgaver på projektet. Foretage opfølgning på om timesedlerne er afsluttede. Konsolidere timesedlerne til en samlet liste pr. projekt Opdatere projektplanen med informationerne fra timesedlerne vedr. forbrugt tid og færdiggørelsesgrad. xlplanner brugervejledning Om xlplanner 5

6 Trin 4: Rapporter til ledelsen Når opgaverne er opdaterede er det tid til fremdriftsrapportering på projektet. Det kan gøres på 2 måder i xlplanner: En hurtig og simpel status kan fås i xlplanners Work-Breakdown-Struktur. Her anvendes standardvisningerne: Fremdriftsrapportering Earned Value og Omkostninger En avanceret og komplet Earned Value rapportering, understøttet af diagrammer og nøgletal, fås helt enkelt ved at vælge Opdater rapporter i xlplanner's værktøjslinje. Her får man: Earned Value Analysis Performance Index Variance Analysis Esimate at Completion Project KPI Milestone Report 6 xlplanner brugervejledning

7 Ændringslog Version Frigivelsesdato Kommentar Der er indført et Taskboard, der giver mulighed for at udskrive tasks pr. statuskode inklusive en række nøgleoplysninger Forbedret grafisk visning af Estimate At Completion (EAC). Mulighed for farvekoder til opgaver indført. Basale indstillinger af xlplanner er samlet i én formular. Genvejstaster er indført for basale opgaver i programmet Version til Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel 2010 og Microsoft Excel 2013 med egen fane på båndet (ribbon) til den basale funktionalitet. Microsoft Excel 2003 og tidligere versioner er ikke understøttet Version til Microsoft Excel xlplanner brugervejledning Om xlplanner 7

8 Installation xlplanner programmet består af følgende elementer: Fil xlplanner.xlam xlplanner_timesheet.xltx xlplanner brugervejledning.pdf Type Excel tilføjelsesprogram (Add-in) Skabelon til timesedler Brugervejledning Anbefalet installation 1. Opret mappen C:\Programmer\xlPlanner (anbefalet placering) 2. Kopier de 3 filer til mappen C:\Programmer\xlPlanner 3. Åbn Excel 4. Vælg Excel indstillinger -->Tilføjelsesprogrammer --> Udfør via Office knappen 5. Peg på xlplanner.xlam filen via Gennemse og afslut med OK xlplanner kan installeres hvor det ønskes i filsystemet. Skal der udveksles filer mellem flere brugere er det vigtigt, at programmet er installeret i samme mappe på de enkelte pc'er. Er det ikke tilfældet, vil det give problemer med programmets referencer (links, kæder). Aktivering af makroer xlplanner betjener sig af makroer. Derfor skal du tillade afvikling af makroer. Det gør du således: Microsoft Excel 2007 Office-knap--> Excel-indstillinger-->Sikkerhedscenter-->Indstillinger for sikkerhedscenter-->indstillinger for makro. Vælg: Aktiver alle makroer, tryk OK. Microsoft Excel 2010 og Microsoft Excel 2013 Filer--> Excel-indstillinger-->Sikkerhedscenter-->Indstillinger for sikkerhedscenter-->indstillinger for makro. Vælg: Aktiver alle makroer, tryk OK. 8 xlplanner brugervejledning

9 Brugergrænseflade Arbejdsområdet indeholder de elementer og kommandoer der gør det muligt at: oprette og redigere planer beskrive opgaver vha, en omfattende Work-Breakdown-Struktur (felter) gruppere opgaver i projekter og faser styre ressourceallokering oprette og vedligeholde ferie og fraværslister danne og opdatere fremdriftsrapporter bladre og vise forskellige kalendere (uge, måned mm.) Og meget mere... Elementerne i arbejdsområdet er vist i nedenstående figur og beskrevet i de efterfølgende emner. xlplanner brugervejledning Brugergrænseflade 9

10 Basale funktioner og indstillinger Ny plan Danner en ny plan klar til brug. Tip! Anvend en skabelon hvis samme type plan ofte skal anvendes. Gem eksempelvis en god plan som skabelon, og dan en ny plan på basis af denne (se Microsoft Excel hjælp for mere information). Gentegn "Gentegn plan". Brug den, hvis planen ikke ser ud som den burde, eller hvis højrekliksmenuen ikke er tilgængelig. Indstil Definer generelle standard indstillinger for beregning af opgaver i den viste dialogboks. Beregning Indstil om varighed af opgaver skal estimeres i dage eller timer. Indstil om arbejdsdage skal beregnes som kalenderdage eller arbejdsdage. Indstil om programmet skal beregne stratdato eller slutdato. Pt. kan kun slutdato anvendes. Indstil standard arbejdstimer pr. dag. Kan for konkrete opgave ændres i planen i feltet Timer pr. dag. Standard typografi Giver mulighed for at vælge mellem tre forskellige grafiske udtryk af planen. Herudover kan formateringen ændres vha. de anvendte typografier. Typografierne starter med xlp og findes på Excelbåndet --> Startside Typografier. 10 xlplanner brugervejledning

11 EV Tærskelværdier Indstil tærskelværdier for Earned Value KPI (rød - gul grøn trafiklys) der vises i feltet Earned Value Indikator. Den viste indstilling giver Grøn ved 90%, Gul ved 70% og Rød ved værdier herunder. Sprog Skift mellem de tilgængelige sprogvarianter. Når der ændres sprog tilpasses menuer, dialogbokse og overskrifter til det valgte sprog. Andet Sæt standard opgavestaust til Planlagt. Hvis denne slås fra vil opgavestaus være blank ved ny opgave. Vis pop-up dialogboks ved ny opgave. Marker om der skal vises en dialogboks til navngivning af ny opgave. Slå xlplanner genvejstaster til eller fra. xlplanners genvejstaster er tilgængelige når der er valgt en celle i planområdet. Der er følgende genvejstaster: Funktion Genvejstast Funktion Genvejstast Ny opgave Ctrl + t Gruppér Ctrl + g Ny milepæl Ctrl + m Flyt Ctrl + o Slet indhold Ctrl + c Kalender tilbage Ctrl + L Indsæt række Ctrl + i Kalender frem Ctrl + R Slet række Gruppér Flyt Ctrl + d Ctrl + g Ctrl + o xlplanner brugervejledning Brugergrænseflade 11

12 Vis Ressource center Åbner/ lukker Ressource center. Ressource center indeholder en række lister som kan udfyldes efter behov. Status Indtast de statuskoder der ønskes for projektet. Statuskoderne vælges i projektplanens tilsvarende felt i Drop-down listen. Som standard indeholder listen værdierne: 1. [blank] 2. Estimeret 3. Planlagt 4. Udsat 5. Aflyst 6. Afsluttet Ressourceprofil og tilhørende omkostning/ time Definér ressourcetypen, ekempelvis intern/ ekstern, designer, udvikler, tester, specialist e.l. Tilknyt timepris hvis der ønskes detaljeret rapportering på omkostningsforbrug. Ressourceejer (op til 15 forskellige) Opret eksempelvis organisatoriske enheder (konsulentvirk-somheder, interne afdelinger/ sektioner). Ressourcenavne fordelt på ressourcejere Navne/ initialer på ressourcer der skal bidrage til opgaver i planen. Fri- og helligdage Tilføj eventuelle virksomhedsspecifikke fridage. Dette gøres ved at specificere navn, måned og dag for den pågældende fridag. xlplanner tager højde for fri- og helligdage ved beregning af en opgaves tidsmæssige udstrækning. Ferie- og fraværsdage pr. ressource Tilføj ferie- og fraværsdage pr. ressource. Indtast navn, svarende til ressourcenavn, og dato pr. ferie- fra- 12 xlplanner brugervejledning

13 værsdag. xlplanner tager højde for ferie- og fraværsdage ved beregning af en opgaves tidsmæssige udstrækning. Ressource rapport Åbner/ lukker ressource rapport. Rapporten er en pivot tabel der giver en fleksibel oversigt over planens nøgletal. Rapporten kan sammenstilles på et utal af måder. Som udgangspunkt vises en oversigt med fokus på ressourceanvendelsen i timer pr. dag. Det er muligt at danne og gemme flere rapporter baseret på samme datagrundlag. Rapporten dannes på basis af det aktuelle planark. Rapporten dannes og opdateres via "Ressourcerapport" i gruppen "Rapporter". Fremdriftsrapport xlplanners fremdriftsrapportering baserer sig på Earned Value metoden. Rapporten dannes på basis af det aktuelle planark. Rapporten dannes og opdateres via "Fremdriftsrapport" i gruppen "Rapportering". Rapporteringen findes i to udgaver; Progress Report (hours) og Progress Report (cost). Progress Report (hours) er en simpel Earned Value rapport, der udelukkende baserer sig på det timeforbrug der rapporteres i planen. Progress Report (cost) er mere avanceret, idet den baserer sig på timeforbrug og på de faktiske omkostninger pr. ressourceprofil. Det kræver selvfølgelig, at oplysninger om resourceprofiler og priser oprettes i planen. Rapporterne opsamler de nødvendige nøgledata pr. rapporteringsdato og disse gemmes, således at det bliver muligt at få et tidsmæssigt perspektiv på projektets udvikling. Begge rapporter indeholder et identisk sæt af tabeller og tilhørende diagrammer som du kan se eksempler på i appendiks: Eksempler på Earned Value fremdriftsrapportering. xlplanner brugervejledning Brugergrænseflade 13

14 Felter Standardvisninger og felter Giver mulighed for hurtig visning af en række ofte anvendte felter (se "Feltbeskrivelser - standardvisninger"). Ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne vises en dialogboks, der giver mulighed for at sammensætte visningen af samtlige felter efter eget ønske. Filter Slå filtervisning til eller fra. Frys ruder Frys og frigør ruder (for fastlåsning af overskrifter i planen) Disposition Slå dispositionsvisning (outline) til og fra. Alle felter Vis dialogboks til valg af felter der skal vises i planen. 14 xlplanner brugervejledning

15 Kalender Kalendertype Skift mellem 4 forskellige kalendervisninger: 7-dages uge 5-dages uge ugevisning måneds- og kvartalsvisning Udvid/ reducer kalendervisning Vælg om weekends- og helligdage skal markeres med rødt. Tip Antallet af kolonner markeret i kalenderen definerer hvor mange uger der tilføjes/ fjernes i kalendervisningen. Er der eksempelvis markeret 2 kolonner tilføjes der 2 uger til visningen. Kalender navigering Naviger frem eller tilbage i kalenderen Gå til dags dato eller Gå til specifik dato. Tip Antallet af kolonner markeret i kalenderen definerer hvor mange uger der bladres frem eller tilbage. xlplanner brugervejledning Brugergrænseflade 15

16 Status bjælke Vis/ skjul statusbjælke og flyt statusbjælke i kalenderen. Statusbjælken angiver den dato der anvendes som udgangspunkt for rapportering. Eksempelvis for feltet Status KPI og for Earned Value rapportering. Statusbjælken kan flyttes frem, tilbage eller til dags dato. Vis opgaver som Vælg hvordan opgaver skal vises i kalenderen. Vis opgaver som: Standard Viser opgavens udstrækning i kalenderen (BAC). Actual Work/ BAC Viser faktisk arbejde i forhold til BAC i kalenderen. Actual Work/ EAC Viser faktisk arbejde i forhold til EAC i kalenderen. I denne visning kan man grafisk se, hvordan en forsinkelse af én opgave påvirker færdiggørelsesdatoer for de afhængige opgaver. Dependencies Viser opgaver der er afhængige af andre opgaver i kalenderen. 16 xlplanner brugervejledning

17 Rapportering Ressourcerapport Danner en ressourcerapport (pivottabel) der i standardopsætningen indeholder information om ressourcebelastning pr. medarbejder, opgave, fase eller projekt. Tabellen indeholder en række andre nøgletal der kan vælges til og fra i feltlisten pivottabellen. Rapporten dannes og opdateres blot ved at klikke på ikonet Ressourcerapport. Når rapporten er opdateret, modtages der en kvitteringsmeddelelse med det antal rækker der er overført til rapportens pivottabel. Fremdriftsrapport Fremdriftsrapporteringen baserer sig på opsamling og sammenligning af en række Earned Value nøgletal over tid. Der skal angives en rapporteringsdato ved opdatering. I listen til venstre vises de hidtil anvendte rapporteringsdatoer. OBS! Det er en forudsætning for en korrekt rapportering, at opgaverne der skal rapporteres på, er grupperet som et projekt. xlplanner brugervejledning Brugergrænseflade 17

18 Timesedler Funktion der hjælper projektlederen med at danne, distribuere og følge op på timesedler. Funktionen sørger endvidere for automatisk opdatering af planen med informationen fra de godkendte timesedler. Timesdelerne indeholder information om den enkelte opgave, herunder felter til at rapportere fremdrift i (timeforbrug, færdiggørelsesprocent). Der er tre trin i timeseddelfunktionen: 1. Dan timesedler Anvender en assistent i tre trin til at hjælpe med dannelse af timesedler. I trin 1 markeres det område i planen, der indeholder det projekt der skal dannes timesedler for. Det er vigtigt at de markerede opgaver er oprettet som et projekt (se Grupper). Endvidere defineres rapporteringsperioden med angivelse af periode start og periode slut. I trin 2 vælges de ressourcer der skal have en timeseddel. I trin 3 vælges/ oprettes den mappe hvori timesedlerne skal gemmes. Timesedlerne er navngivet efter standarden: Projektnavn-Ressourcenavn-Startdato-Slutdato. Det gør det nemt for medarbejderne at finde de timesedler der skal registreres på. 2. Konsolider færdige timesedler Konsoliderer færdigmeldte timesedler i en konsolideret Excel projektmappe der hedder Cons.xls For at gennemføre konsolideringen skal man vælge den mappe der indeholder de pågældende timesedler og klikke OK. Man får herefter en meddelelse om hvor mange timesedler der er konsolideret og hvor mange der udestår. 18 xlplanner brugervejledning

19 3. Opdater plan med timesedler Opdaterer den aktuelle plan og opgaver med information. For at opdatere planen skal man vælge den mappe der indeholder de konsoliderede timesdler og klikke OK. Man får herefter en meddelelse om hvor mange opgaver der er opdateret i planen. Dato for opdatering af den enkelte opgave fremgår af feltet Timesedler opdateret. xlplanner brugervejledning Brugergrænseflade 19

20 Taskboard Opretter et Taskboard i en ny Excel projektmappe indeholdende samtlige opgaver i planen fordelt på statuskoder et ark pr. statuskode. Opgaverne i taskboardet indeholder en række nøgletal fra projektplanen, der beskriver fremdrift, tidsforbrug o.l. Taskboardet letter arbejdet med at forberede et Scrum statusmøde betydeligt. 20 xlplanner brugervejledning

21 Kamera Kopierer det markerede område til et billede der kan indsættes i en mail eller et dokument. Hjælp Åbner brugervejledningen til programmet. Om xlplanner Viser versionsnummer og licensbetingelser for programmet. xlplanner brugervejledning Brugergrænseflade 21

22 Kalenderbånd Indeholder en evighedskalender inklusive danske fri- og helligdage. 22 xlplanner brugervejledning

23 Højrekliksmenu Højrekliks-menuen er tilgængelig når du har markeret en eller flere celler i opgave- eller kalenderområdet. Højrekliks-menuen indeholder blandt andet de kommandoer der anvendes til at oprette opgaver, milepæle og afhængigheder mellem disse. Her findes også kommandoer til at slette en opgave, og til at indsætte og slette rækker i opgave- og kalenderområde. Endvidere findes der kommandoer til at flytte, kopiere og indsætte opgaver i opgaveområdet, ligesom der en kommandoer til at gruppere opgaver i en fase, leverance eller et projekt og til at skifte status eller farvekode på opgaven. Endelig er der der en kommando til at flytte en opgave frem eller tilbage i tid i kalenderområdet, samt en kommando til at flytte kalenderen til den markerede opgaves startdato. Ny opgave Opretter en ny opgave på basis af den markerede periode i kalenderområdet, eller på basis af indtastninger af varighed, start- eller slutdato i opgaveområdet. Sådan gør du: I kalenderområdet 1. Marker i kalenderområdet den række og periode hvor der skal oprettes en opgave. 2. Højreklik, og vælg i højrekliksmenuen Ny opgave. I opgaveområdet 1. Indtast varighed, startdato eller slutdato i opgaveområdet. 2. Højreklik, og vælg i højrekliksmenuen Ny opgave. Tip Du opretter flere opgaver samtidigt, ved at holde Ctrl-tasten nede når du markerer flere rækker i kalenderområdet. Du opretter enkelt en grupperet opgave ved at markere et sammenhængende antal rækker (anvendes eksempelvis når flere ressourcer skal allokeres til samme opgave). Du kan anvende funktionen til at tælle antallet af arbejdsdage i en valgt periode. Hvis du står I månedsog kvartalsvisning kan du eksempelvis se hvor mange arbejdsdage der er iperioden juni til december. xlplanner brugervejledning Brugergrænseflade 23

24 OBS! Vær varsom med at kopiere data til opgaveområdet. Hvis det skal gøres, anbefales det at sætte data ind som ikke-formateret tekst. Endvidere skal det sikres at data er i overensstemmelse med det forventede input format - eksempelvis numeriske værdier i feltet Varighed. Ny milepæl Opretter en ny milepæl på basis af den markerede dag i kalenderområdet eller på basis af indtastninger af varighed (1 dag) og start- eller slutdato i opgaveområdet. Sådan gør du: 1. Marker i kalenderområdet den række og dato hvor der skal oprettes en milepæl. 2. Højreklik, og vælg i højrekliksmenuen Ny milepæl. Obs! Milepæle kan ikke oprettes fra måneds- og kvartalskalenderen, da én celle her dækker over en periode på en måned. Afhængigheder Viser/ opretter en afhængighed mellem markeret opgave og op til 5 andre opgaver.. Der kan oprettes følgende afhængigheder: Pt. kan der vælges Slut-til-start og Start-til-start afhængigheder. Sådan gør du: 1. Marker den opgave der skal have afhængigheder til andre opgaver 2. Hold Ctrl-tasten nede og marker mellem 1-5 opgaver som den først markerede opgave skal være afhængig af. 3. Højreklik og vælg afhængighedstype. OBS! Der kan ikke oprettes komplekse afhængigheder, dvs. kombinationer af de viste afhængigheder. 24 xlplanner brugervejledning

25 Arbejdsdage Viser om arbejdsdage er defineret som hverdage eller alle dage. Herunder er et eksempel med hverdage valgt. Valget kan ændres ved at klikke på den alternative mulighed Status Hurtig måde at ændre en opgaves status på. Standard værdien er Planlagt. Når status ændres, indsættes der ligeledes et datostempel for ændringen i feltet Status dato Sådan gør du: 1. Marker den opgave der skal ændres status på. 2. Højreklik og vælg statuskode i højrekliksmenuen.. xlplanner brugervejledning Brugergrænseflade 25

26 Farvekode Mulighed for at ændre farvekode på en opgave. Der kan vælges op til ni forskellige farvekoder. Standard farven for en opgave er Temafarve 1, som er grå. Farvekoderne er koblet til Excels temafarver. Det indebærer, at farvetemaet, og dermed farvevalgene, kan ændres ved at vælge et andet farvetema i fanebladet Sidelayout Temaer Farver. Sådan gør du: 1. Markér en opgave. 2. Højreklik og vælg Farvekode i menuen. 3. Vælg en af de 9 temafarver. Alternativt kan du ændre farvekode I feltet Farvekode ved at angive en værdi mellem 1 og 9. Tip Du kan skifte farvekode på flere opgaver samtidigt. Marker det område hvor opgavernes farvekode skal ændres, højreklik og vælg temafarve. Er opgaverne ikke i et sammenhængende område holder du Ctrltasten nede når der vælges et nyt område. Farvekoder kan kobles til eksempelvis en opgaves status eller en ressourcetype. Kobling til status gøres ved eksempelvis at fylde formlen =VÆRDI(VENSTRE(BC8;1)) i kolonnen farvekode. Gannt staven vil herefter skifte farve i forhold til status. Slet indhold Sletter en opgave eller en milepæl. Inden sletningen gennemføres får du en advarsel om dette. OBS! Bemærk at sletningen ikke efterfølgende kan fortrydes (undo). Indsæt række Indsætter en eller flere rækker over den aktive række. Har du eksempelvis markeret 3 rækker indsættes 3 rækker over den aktive række. Slet række Sletter en eller flere markerede rækker. Inden sletningen gennemføres får du en advarsel om dette. 26 xlplanner brugervejledning

27 OBS! Bemærk at sletningen ikke efterfølgende kan fortrydes (undo). Vælg række(r) Markerer hele rækken i arket. Brug denne funktion når opgaver skal kopieres eller flyttes i planen (Træk og slip). Grupper Grupperer det valgte område som: Projekt (niveau 1) Fase (niveau 2) Grupperet opgave (niveau 3) Sådan gør du: 1. Markér en gruppe af sammenhængende opgaver. 2. Højreklik og vælg Grupper 3. Angiv i dialogboksen hvordan der skal grupperes. Tip Anvend grupperet opgave (niveau 3) hvis flere ressourcer skal arbejde på samme opgave. Se hvilke opgaver der er grupperede, ved at at slå Excels dispositionsvisning til, eller ved at vise feltet "Type". Her kan det ses om grupperingen er niveau 1, 2 eller 3, og hvor mange rækker der tilhører grupperingen. xlplanner brugervejledning Brugergrænseflade 27

28 Flyt Klik og gør dialogboksen Flyt opgaver tilgængelig. Så kan opgaver flyttes frem eller tilbage i tid i kalenderområdet. Sådan gør du: 1. Marker en eller flere opgaver i opgaveområdet. 2. Højreklik, og vælg Flyt opgave. 3. Anvend piletasterne til at flytte opgaven frem eller tilbage i kalenderen. Tip Markeres en en enkelt kolonne (celle) flyttes opgaven 1 enhed i kalenderen. Markeres 5 kolonner (celler), flyttes opgaven 5 enheder i kalenderen. Gå til startdato Flyt kalendervisningen til den markedere opgaves startdato. 28 xlplanner brugervejledning

29 Appendiks Feltbeskrivelser standard visninger Visning Felt navn Beskrivelse Standard Opgave navn Varighed, timer (BAC) Varighed, dage (BAC) Opgavens budgetterede varighed i timer (Budget At Completion). Numerisk felt. Opgavens budgetterede varighed i dage (Budget At Completion). Numerisk felt. Datoer Start dato Opgavens planlagte startdato. Slut dato (BAC) Opgavens planlagte slutdato. xlplanner brugervejledning Appendiks 29

30 Visning Felt navn Beskrivelse Estimer 3 punkts etimering Optimistisk Sandsynlig Pessimistisk Angiv et optimistisk/ sandsynligt og pessimistisk estimat på opgavens varighed i timer. For det sandsynlige estimat anvendes som udgangspunkt værdien fra feltet Varighed, timer. Forventet Beregner den forventede varighed på basis af 3- punktsværdierne. Beregnes efter formlen: (Optimistisk + 4(Sandsynlig) + pessimistisk) / 6 Standard afvigelse 68 % nedre grænse 68 % øvre grænse 95 % nedre grænse 95 % øvre grænse 99 % nedre grænse 99 % øvre grænse Beregner sandsynligheden for at opgaven/ opgaverne kan gennemføres med den forventede varighed. For en enkelt opgave beregnes standardafvigelsen efter formlen: (Pessimistisk - Optimistisk) / 6 For en gruppe af opgaver (projekt, fase e.l.) beregnes standardafvigelsen efter formlen: KVROD(SUMPRODUKT(STDAFV(Opgave))) En standardafvigelse repræsenterer 68 % sandsynlighed for færdiggørrelse. To standardafvigelser repræsenterer 95 % sandsynlighed og tre standardafvigelser repræsenterer 99 % sandsynlighed. Beregnede felter der viser øvre og nedre grænser for forskellige sandsynlighedsniveauer. Ved anvendelse af disse kan man eksempelvis rapportere, at opgaven, med 95 % sandsynlighed vil være afsluttet mellem 12 og 16 timer. Variansen er baseret på den aktuelle estimeringsusikkerhed. Usikkerheden kan minimeres når der er mere præcis viden om opgavens karakter. 30 xlplanner brugervejledning

31 Visning Felt navn Beskrivelse Afhængigheder Afhængighedstype Feltet viser hvilken afhængighed der er defineret for opgaven. Feltet kan indeholde en af følgende værdier: 1 Slut-til-start 2 Start-til-start 3 Slut-til-slut 4 Start-til-slut 6* Ingen *) Værdien tildeles en styrende opgave. Har ingen betydning ud over, at det giver mulighed for en grafisk markering af sammenkædede opgaver. Afhængig af Feltet viser hvilke Excel rækkenumre en given opgave har afhængigheder til. xlplanner giver mulighed for, at en opgave har afhængigheder til 5 andre opgaver. Mellemliggende tid Feltet definerer det gap (lag) i dage der er mellem 2 sammenkædede opgaver. Ressourcer Ressource profil Viser den ressource profil (kravstiller, udvikler, konsulent etc.) der er valgt fra feltets dropdown liste. Fremdrift Ressource ejer Ressource navn Faktisk arbejde, timer (AC) Færdiggørelsesgrad (%) Resterende arbejde (timer) Estimat, timer (EAC) Estimat slut dato, (EAC) Viser den ressource ejer (organsiatorisk, ekstern etc.) der er valgt fra feltets dropdown liste. Viser den ressource (opgaveansvarlige) der er valgt fra feltets dropdown liste. Total for faktisk udført antal timer. Opdateres manuelt før hver rapportering. Procent der angiver færdiggørelsesgrad for opgaven. Opdateres manuelt før hver rapportering. Beregnet estimat for det resterende antal timer. Beregnet estimat for samlede antal timer. Beregnet estimat for ny slut dato. xlplanner brugervejledning Appendiks 31

32 Visning Felt navn Beskrivelse Status Status Status feltet giver mulighed for at angive en status for opgaven/ aktiviteten via en drop-down liste. Standard værdierne er: 1. (Blank) 2. Estimeret 3. Planlagt 4. Udsat 5. Aflyst 6. Afsluttet Værdierne kan erstattes eller suppleres med andre efter eget valg. Dette sker i Ressource center. Status dato Giver mulighed for at indtaste en dato eksempelvis ved skift af status. E.V. Earned Value Status KPI Earned Value (timer) Earned Value (cost) Earned Value Indikator En simpel grøn-gul-rød status KPI for opgaven i den aktuelle række. GRØN Faktisk arbejde svarer til planlagt arbejde i forhold til statusdato. GUL Faktisk arbejde svarer ikke til planlagt arbejde i forhold til statusdato. RØD Opgave har overskredet planlagt slut dato. Beregnet felt. Beregnes efter formlen: Varighed (timer) x Færdiggørelsesgrad(%) Beregnet felt. Beregnes efter formlen: Earned Value (timer) x Omkostninger(Ressourceprofil) Grøn-Gul-Rød KPI. Beregnet felt. Beregnes efter formlen: Earned Value (timer) / Faktisk arbejde (timer). Default tærskelværdier er: > 95 %; > 79 % <= 79 % Tærskelværdierne kan justeres i Indstil Earned Value tærskelværdier. 32 xlplanner brugervejledning

33 Visning Felt navn Beskrivelse Omk. Omkostninger Planlagt omkostning (BAC) Faktisk omkostning (AC) Estimeret omkostning (EAC) Diff. omkostning (EAC - BAC) Diff. omkostning % (EAC - BAC) Beregnet felt der viser den planlagte omkostning (varighed x ressourcerprofil omkostning). Beregnet felt. der omregner forbrugt tid til kroner (forbrugt tid x ressourceomkostning (baseret på ressource profil)). Beregnet estimeret omkostning ved opgavens afslutning (Estimat, timer x ressourceomkostning (baseret på ressource profil)). Difference i kroner mellem nyt estimat for færdiggørelse og oprindeligt estimat for færdiggørelse. Difference i procent mellem nyt estimat for færdiggørelse og oprindeligt estimat for færdiggørelse. xlplanner brugervejledning Appendiks 33

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Microsoft Project 2013 DK

Microsoft Project 2013 DK Claus Hansen & Peter Kragh Hansen Microsoft Project 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-05-3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt.

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. A Avanceret Excel 2013 Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. 2 Forord... 8 Udvalgte genvejstaster... 9 Navigere i et ark...

Læs mere

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Lynvejledninger Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Juni 2017 2 Indholdsfortegnelse Brugerdefinerede beregninger... 5 Eksterne data... 6 Filtrer data... 7 Filtrer data (fortsat)... 8 Filtrer

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

EazyProject skærmbilleder indhold

EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI

Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v509 Win dk - 29-09-2015 1 Introduktion 1 1.1 Flere planer...1 2 Opret et Projekt 2 2.1 Rediger projektplan...2 2.2 Tidsplanlægning...6 2.3 Tilpas Gantt-kort...7 2.4 Andre kolonner...7 3 Visninger

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel Regnskab med Microsoft Excel 2016 Lav dit regnskab med Excel ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel 28 lektioner opgavefiler Microsoft Office EXCEL 2016 kursusbog Forfatter: Tina Samuelson Udgivet

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Måske kender du nogle af de tips og tricks, guiden indeholder, men så bliver du blot bekræftet i, at du gør det rigtige.

Måske kender du nogle af de tips og tricks, guiden indeholder, men så bliver du blot bekræftet i, at du gør det rigtige. JETREPORTS TIPSOG TRICKS Indledning Jet Reports er et fantastisk rapporteringsværktøj integreret i Excel. De fleste af os bruger nok kun en brøkdel af de muligheder som Jet Reports og Excel har. Denne

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Studienet. Vejledning til det nye Studienet

Studienet. Vejledning til det nye Studienet Studienet Vejledning til det nye Studienet Denne vejledning henvender sig til medarbejdere og studerende og forklarer de vigtigste funktioner på Studienet VIA IT 20-05-2013 Studienet Vejledning til det

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Værktøjslinjen Hurtig adgang Tilpasse dette område så dine

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Funktions opdatering 4.5.01 ASPECT4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Funktions opdatering 4.5.01 ASPECT4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) ASPEC4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, =Opgave, =Releaseønske) 00001289 Dags dato som standardværdi Standardværdierne for datofelter i en rekvisition kan sættes til dynamiske datoer, således at rekvisitionsfeltet

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Når du er færdig Efter vejledningen er gennemlæst kan dit Word ende med at se således ud:

Når du er færdig Efter vejledningen er gennemlæst kan dit Word ende med at se således ud: Fejlretter Smarte tricks til tilpasning af værktøjslinjen Hurtig adgang Følgende vejledning beskriver, hvordan du kan optimere din brug af Fejlretter, således at rettearbejdet bliver endnu mere effektivt

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS data fra ØS LDV. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS data fra ØS LDV. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Målgruppe: Slutbruger Juni 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 To metoder til anvendelse af kuber med Excel 2003 3 2 Etablering af forbindelsen til kuber via Pivot-tabel

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Indhold Indledning... 1 Installation af DCE s rapportskabelon... 1 DCE's rapportskabelon: Det grundlæggende... 1 Sådan laves en ny rapport... 2 Genvejstaster

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere