IT- og. regnskabskurser også for virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- og. regnskabskurser også for virksomheder"

Transkript

1 IT- og regnskabskurser også for virksomheder Oktober 2014

2 Indhold Billedbehandling med PSP X Billedredigering med Photofiltre Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul DeskTop Publishing Internet modul Mail og kalender modul Pc-bruger Projektstyring Præsentation Regneark modul Oversigt over kurser Regnskab modul Styresystem Tekstbehandling modul Webdesign modul Kurser for virksomheder Praktiske oplysninger

3 Billedbehandling med PSP X6 Billedbehandling - enkle masker og fritlægning (fagnummer 46760) Kurset henvender sig til dem, der ønsker at arbejde med digitale billeder. Indstillinger i programmet Billedformater, kvalitet og beskæring Rette op på skæve billeder og perspektiver Tekst på billeder og udskrivning af billeder Billedforbedring og belysning Fjerne røde øjne og ridser Markering af dele af billedet og kloning Fjerne skønhedspletter, rynker og gøre tænder hvidere Fotoeffekter: Lave billeder om til sort hvid billeder, blyantstegninger, gamle avisfoto etc. Varighed: Software: Kursusform 2 dage Paint Shop Pro X6 Åbent IT værksted Målformulering for Billedbehandling - enkle masker og fritlægning: Deltageren kan arbejde med basale metoder til fritlægning og enkle masker i forbindelse med sammenkopiering og manipulation af forskellige billeder i et avanceret billedbehandlingsprogram til efterfølgende brug i fx annoncer og anden markedsføring. 3

4 Billedredigering med Photofiltre 7 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion (fagnummer 45859) Kurset henvender sig til dem, der på en ukompliceret måde anvender digitale billeder i forbindelse med billeddokumentation i sit arbejde. Der anvendes et gratis billedredigeringsprogram. Farvekorrektion Billedets skarphed Beskæring Fjernelse af røde øjne Kloning Tekst på billeder Varighed: 2 dage Software: PhotoFiltre 7 Kursusform: Åbent IT værksted Målformulering for Billedredigering i medarbejderens jobfunktion: Deltageren kan på et grundlæggende niveau redigere digitale billeder ved udførelsen af arbejdsopgaver hvor der benyttes digitale billeder som dokumentation. Deltageren kan på simpel måde foretage billedredigering til brug for opgaver såsom sagsdokumentation, teknisk dokumentation, præsentationsmateriale til salg, hjemmeside og produktblade, instruktion og undervisning samt e-handel. Deltageren kan klargøre digitale billeder til udgivelse i digitale formater og på print. 4

5 blindskrift Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem (fagnummer 47216) Kurset henvender sig til dem, der gerne vil forøge hastigheden og fejlsikkerheden ved indskrivning af tekster. Tastaturøvelser Korrektionsøvelser Engelske og tyske træningsøvelser Træningsøvelser i det numeriske tastatur Varighed: Software: Kursusform: 3 dage Maskinskrivning med edb Åbent IT værksted Målformulering for Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem: Deltageren kan med det formål at optimere sin arbejdsindsats benytte 10-fingersystemet og computerens genvejstaster til at indskrive tekster med en højere hastighed og færre fejl. Endvidere har deltageren kendskab til indretningen af en ergonomisk korrekt arbejdsplads med det formål at forebygge computerrelaterede slitageskader. 5

6 6

7 bogføring på pc Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (fagnummer 45969) og Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (fagnummer 47381) Kurset henvender sig til dem, der vil lære om det grundlæggende bogholderi, ført elektronisk. Regnskab modul 1 Teori om regnskab, lovgivning og momsregler Kontoplan Opstart af regnskab i et økonomiprogram Daglig kontering og bogføring Momsafregning Varighed: 4 dage Software: SummaSummarum 4 Kursusform: Åbent IT værksted Målformulering for Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (fagnummer 45969): Deltageren kan foretage virksomhedens daglige registreringer i et økonomistyringsprogram og arbejde med finansdelen af programmet, på baggrund af kendskab til et økonomistyringsprograms indhold og muligheder. Deltageren kan foretage daglige registreringer i økonomistyringsprogrammets kassekladde samt udskrive tilhørende journaler og kontokort. Deltageren kender og kan søge på hjemmesider, der er relaterede til regnskabslove m.m., og kan således holde sig ajour med de ændringer, der sker på området. Målformulering for Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (fagnummer 47381): Deltageren kan registrere dagligt forekommende bilag til finansbogholderiet, vedrørende køb og salg og omkostninger, og udarbejde en kasserapport, med tilhørende udregninger, postering og kassedifference samt afstemninger. Deltageren har kendskab til Momsvejledningen og dens almindelige regler. Deltageren kan beregne og registrere moms samt afslutte det periodiske momsregnskab. 7

8 database modul 1 Databasevedligeholdelse til jobbrug (fagnummer 44338) Kurset henvender sig til dem, der vil lære at indtaste, redigere, slette, søge og udvælge i eksisterende databaser. Hvad er en database Databasens bestanddele Søgning og udtræk fra databasen Varighed: 1 dag Software: Access 2010 eller Access 2013 Kursusform: Åbent IT værksted Målformulering for Databasevedligeholdelse til jobbrug: Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data fx til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter. 8

9 database modul 2 Oprettelse af database til jobbrug (fagnummer 44337) Kurset henvender sig til dem, der vil lære at oprette databaser og tabeller samt importere data fra andre kilder. Database modul 1 Oprette databaser helt fra bunden Oprette tabeller Angive nøgler i tabellerne Normalisering af databasen Oprette databaser vha. skabeloner Importere data til databasen Varighed: 2 dage Software: Access 2010 eller Access 2013 Kursusform: Åbent IT værksted Målformulering for Oprettelse af database til jobbrug: Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relations-database, fx til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler. Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt. 9

10 database modul 3 Oprette brugerflader og udskrifter i database (fagnummer 44340) Kurset henvender sig til dem, der vil lære at udforme brugervenlige skærmbilleder og udskrifter samt integrere databasen med andre programmer fx benytte oplysninger fra databasen til brevfletning i tekstbehandling. Database modul 1 Database modul 2 Tabeller Forespørgsler Formularer og underformularer Rapporter Brevfletning fra databaser Varighed: 2 dage Software: Access 2010 eller Access 2013 Kursusform: Åbent IT værksted Målformulering for Oprette brugerflader og udskrifter i database: Deltageren kan udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter. Deltageren kan integrere data fra databasen med andre programmer, fx andre datakilder, regneark og tekstbehandling. Deltageren kan udforme brugerfladen, så fejlindtastninger minimeres, og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation. 10

11 desktop publishing DeskTop Publishing i virksomheden (fagnummer 44361) Kurset henvender sig til dem, der ønsker at arbejde med brochurer, visitkort, indbydelser, artikler og andet præsentationsmateriale ved hjælp af et dtp-program. Planlægning af publikationen Tekstbokse Skrifttyper Valg af format Spalter Guider til oprettelse af publikationer Brug af masterside Import af tekst Indsætte billeder Typografier og dekorationselementer Varighed: Software: Kursusform: 3 dage Publisher 2010 eller Publisher 2013 Åbent IT værksted Målformulering for DeskTop Publishing i virksomheden: Deltageren kan opstille virksomhedens brochurer, præsentationsmateriale og andre dokumenter med de grafiske virkemidler, der er i et dtp-program. Deltageren kan vurdere, hvilke værktøjer der bedst egner sig til en given opgave. Deltageren kan arbejde helhedsorienteret fra skitse til færdigt produkt. Deltageren har kendskab til forskelle mellem prepress-opgaver og egentlige kontoropgaver. 11

12 internet modul 1 Anvend informationer fra internettet til jobbrug (fagnummer 46491) Kurset henvender sig til dem, der gerne vil kunne søge oplysninger på internettet og bruge de fundne oplysninger i fx tekstbehandlingsdokumenter og andre præsentationer Adresser på internettet Hyperlinks fra en side til en anden Søgemaskiner og -robotter Indstillinger af Internet Explorer Kopiering af tekst og billeder Varighed: Software: Kursusform: 1 dag Internet Explorer Åbent IT værksted Målformulering for Anvend informationer fra internettet til jobbrug: Deltageren kan udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte eller ufaglærte job. Fx kan deltageren hente statistikker, prislister eller tekst og grafik, som skal indarbejdes i projekt- og analysearbejde. Desuden kan deltageren downloade jobrelevante informationer fx programmer, videoer eller formularer, der understøtter arbejdsopgaven som deltageren skal løse. Endvidere har deltageren viden om loven om ophavsret, og hvilket mulighedsrum det giver i forhold til udvælgelse og anvendelse af materiale hentet fra internettet. 12

13 internet modul 2 Informationssøgning på internettet til jobbrug (fagnummer 46489) Kurset henvender sig til dem, der gerne vil have kendskab til nyhedsgrupper, sociale netværk, download af programmer og indstillinger af Internet Explorer Internet modul 1 Sociale netværk Anvende fundne informationer Download af programmer Installation af downloadede programmer Instillinger af Internet Explorer Varighed: Software: Kursusform: 1 dag Internet Explorer Åbent IT værksted Målformulering for Informationssøgning til jobbrug: Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte eller ufaglærte job. Herunder kan deltageren oprette hensigtsmæssige søgekriterier for at udvide eller indsnævre søgningen afhængig af den arbejdsopgave som deltageren skal løse.deltageren har forståelse for og indsigt i internettets aktualitet og centrale betydning som informationskilde for virksomheden fx ved søgning af regler og bekendtgørelser både nationale og internationale, som har betydning for virksomhedens virke. 13

14 mail og kalender modul 1 til jobbrug (fagnummer 47293) Kurset henvender sig til dem, der vil kunne bruge elektronisk post og kalenderen på arbejde eller privat. Sende Besvare og videresende Adresser og adresselister Emnefeltet og vedhæftede filer Modtage og gemme dem i forskellige mapper Sikkerhed i forbindelse med kultur Brug af kalender Varighed: Software: Kursusform: 2 dage Outlook 2010 eller Outlook 2013 Åbent IT værksted Målformulering for til jobbrug: Deltageren kan anvende et mailsystem, i forbindelse med sine opgaver, til såvel intern som ekstern kommunikation. Herunder kan deltageren formulere gode og læsevenlige mails og udnytte mediets præmisser fx anvende links og vedhæfte filer og har kendskab til andre online-kommunikationsformer - fx chat. Ligeledes kan deltageren anvende et mailsystem til planlægningsopgaver og kan bruge disse i forbindelse med intern kommunikation og samarbejde. 14

15 mail og kalender modul 2 Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer (fagnummer 40749) Kurset henvender sig til dem, der vil benytte kalendersystemet til at sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af flere kalendere, samt at kunne følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling. Oprette aftaler og begivenheder Planlægge møder Oprette flere kalendere Arbejde med flere kalendere Dele kalenderoplysninger Anvende regler Oprette og tildele opgaver Mail og kalender modul 1 Varighed: Software: Kursusform: 1 dag Outlook 2010 eller Outlook 2013 Åbent IT værksted Målformulering for Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer: Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af s fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af s. Deltageren kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning. Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling. 15

16 pc-bruger Pc-bruger, pc opbygning og funktionsmåde (fagnummer 45703), Brug af pc på arbejdspladsen (fagnummer 45565) og Anvend informationer fra internettet til jobbrug (fagnummer 46491) Kurset er et begynderkursus og henvender sig til dem, der ønsker at blive fortrolig med brugen af en pc, lære at bruge mus og tastatur samt at bruge de mest almindelige programmer (tekstbehandling, regneark, internet og ). Kurset kræver ingen forudsætninger, men et helt elementært kendskab til pc en vil være en fordel. Computeren: Typer af computere Styresystem Data på computeren Start og sluk for computeren Tekstbehandling: Tastaturet og musen Start af tekstbehandlingssystemet Åben og gem dokumenter Redigering af tekst (tilføje, slette, flytte og kopiere tekst) Skrifttyper og -størrelse Regneark: Start af regnearket Formler til udregning Formatering af tekst og tal Diagrammer Internet: Start af internettet Internet adresser Søgning efter informationer Søgemaskiner Start af systemet Sende og modtage Besvare og videresende Vedhæfte dokumenter til en Varighed: Software: Kursusform: 5 dage MS Office 2010 eller MS Office 2013 Klasseundervisning Målformulering for Pc-bruger, pc opbygning og funktionsmåde (fagnummer 45703): Deltageren opnår viden om den overordnede opbygning af en pc, samt eksterne tilslutningsmuligheder som eks. tastatur- og USB-tilslutning, og kan på funktionsniveau beskrive opgaven for de vigtigste dele som en pc består af. Endvidere kan deltageren anvende de almindelige begreber vedrørende en pc ved kommunikation med andre ansatte i virksomheden. Målformulering for Brug af pc på arbejdspladsen (fagnummer 45565): Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder. Målformulering for Anvend informationer fra internettet til jobbrug (fagnummer 46491): Deltageren kan udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte eller ufaglærte job. Fx kan deltageren hente statistikker, prislister eller tekst og grafik, som skal indarbejdes i projekt- og analysearbejde. Desuden kan deltageren downloade jobrelevante informationer fx programmer, videoer eller formularer, der understøtter arbejdsopgaven som deltageren skal løse. Endvidere har deltageren viden om loven om ophavsret, og hvilket mulighedsrum det giver i forhold til udvælgelse og anvendelse af materiale hentet fra internettet. 16

17 projektstyring Projektstyring med IT-værktøj (fagnummer 40343) Kurset retter sig mod medarbejdere, der i deres jobfunktion har ansvar for eller medvirker ved udarbejdelse af og opfølgning på virksomhedens projekter. Derudover skal du have et indgående kendskab til projektplanlægning og -styring. Oprette projekter Kritisk vej Oprette og tildele ressourcer Håndtering af ressourcekonflikter Rapportering og opfølgning Varighed: Software: Kursusform: 2 dage Project 2010 eller Project 2013 Åbent IT værksted Målformulering for Projektstyring med IT-værktøj: Deltageren kan planlægge, oprette, vedligeholde og styre projekter med et IT-planlægningsværktøj, eksempelvis ved planlægning af møder og konferencer samt styring af handlingsplaner, der involverer medarbejdere på tværs af afdelinger. Deltageren kan indtaste aktiviteter, analysere på aktiviteternes indbyrdes afhængigheder, følge op på projekter samt udforme relevante udskrifter. 17

18 præsentation Anvendelse af præsentationsprogrammer (fagnummer 44373) Kurset henvender sig til dem, der ønsker at kunne lave skærmpræsentationer til eksamen, foreninger, produkter, forretninger etc. Opbygningen af PowerPoint Layout af dias Anvendelse af tekst- og punktopstillinger Indsætte billeder, Multimedieklip og WordArt Noter til præsentationen Præsentationens masterside Tabeller og diagrammer Animation af tekst og billeder Overgange mellem dias Varighed: Software: Kursusform: 2 dage PowerPoint 2010 eller PowerPoint 2013 Åbent IT værksted Målformulering for Anvendelse af præsentationsprogrammer: Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov. 18

19 regneark modul 1 Anvendelse af regneark til enkle beregninger (fagnummer 47218) Kurset henvender sig til dem, der gerne vil have et grundlæggende kendskab til regneark og kunne benytte de mest anvendte muligheder i regnearket. For at få udbytte af kurset skal du have kendskaber Regnearkets opbygning Indtastning af data Kopiering og flytning Formatere regneark: sideopsætning, skrifttyper, skriftstørrelser Visning af tal (decimal, procenttal m.m.) Justering af tal og tekster Indsætte og slette rækker og kolonner Formler Cellereferencer Sortering Diagrammer Statistiske funktioner Varighed: 2 dage Software: Excel 2010 eller Excel 2013 Kursusform: Åbent IT værksted Målformulering for Anvendelse af regneark til enkle beregninger: Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Desuden kan deltageren formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark. 19

20 regneark modul 2 Præsentation af tal i regneark (fagnummer 40750) Kurset henvender sig til dem, der gerne vil have et bredt grundlag til regneark og kunne benytte de mest anvendte muligheder i regnearket incl. grafiske opstillinger. Regneark modul 1 Rationel indtastning af data Logiske og Statistiske funktioner Rationelle formler Sortere data Beskytte data Grafisk præsentation af data i diagrammer Varighed: 1 dage Software: Excel 2010 eller Excel 2013 Kursusform: Åbent IT værksted Målformulering for Præsentation af tal i regneark: Deltageren kan udvælge de relevante data til præsentationen i regneark. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling fx i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg. 20

21 regneark modul 3 Design og automatisering af regneark (fagnummer 44346) Kurset henvender sig til dem, der gerne vil have et videregående kendskab til regneark og kunne benytte de mere avancerede muligheder i regnearket. Regneark modul 1 Regneark modul 2 Ændre det område, der vises i diagrammer Konsolidering af data fra flere regneark Redigering af flere regneark samtidig Navngivning af celler og områder Funktioner i regnearket Søgning og filtrering af data i regnearket Import Varighed: 2 dage Software: Excel 2010 eller Excel 2013 Kursusform: Åbent IT værksted Målformulering for Design og automatisering af regneark: Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 21

22 regneark modul 4 Anvendelse af pivot-tabeller (fagnummer 40754) Kurset henvender sig til dem, der vil kunne benytte pivottabeller og pivotdiagrammer til analyse af store datamængder, f.eks. statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram. Regneark modul 1 Regneark modul 2 Regneark modul 3 Klargøring af data til pivottabeller Oprettelse af pivottabeller Beregninger i pivottabeller Typografier Oprettelse af pivotdiagrammer Varighed: 1 dag Software: Excel 2010 eller Excel 2013 Kursusform: Åbent IT værksted Målformulering for Anvendelse af pivot-tabeller: Deltageren kan analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller fx statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram. Deltageren kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer. 22

23 regneark modul 5 Anvendelse af store datamængder i regneark (fagnummer 40748) Kurset henvender sig til dem, der vil kunne udtrække oplysninger fra store regneark til viderebearbejdning og an-vende makroer. Regneark modul 1 Regneark modul 2 Regneark modul 3 Fra data til tabel Frysning af ruder Filtrering Datavalidering Funktioner Opdeling i flere tabeller Makroer Link til andre regneark, databaser og tekstfiler Varighed: 1 dag Software: Excel 2010 eller Excel 2013 Kursusform: Åbent IT værksted Målformulering for Anvendelse af store datamængder i regneark: Deltageren kan håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre fx anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, fx taksberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker. 23

24 Oversigt over kurser Regnskab modul 1 Regnskab modul 2 Styresystem Bogføring på PC Database modul 1 Blindskrift Regneark modul 1 Desktop Publishing PC bruger Tekstbehandling modul 1 Billedebehandling med PSP X Billedebehandling med PhotoFiltre Præsentation Internet modul 1 Mail og kalender modul 1 Webdesign modul 1 Projektstyring 24

25 Regnskab modul 3 Regnskab modul 4 Regnskab modul 5 Database modul 2 Database modul 3 Regneark modul 4 Regneark modul 2 Regneark modul 3 Tekstbehandling modul 3 Regneark modul 5 Tekstbehandling modul 2 Tekstbehandling modul 4 Tekstbehandling modul 5 Tekstbehandling modul 6 Tekstbehandling modul 7 Internet modul 2 Tekstbehandling modul 8 Mail og kalender modul 2 Webdesign modul 2 Webdesign modul 3 25

26 26

27 regnskab modul 1 Placering af resultat- og balancekonti (fagnummer 45965) og Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (fagnummer 47381) Kurset henvender sig til dem, der vil lære om det grundlæggende bogholderi, som bruges i dagligt regnskabsarbejde. Almindelig folkeskoleregning. Registrering af daglige regnskabsbilag vedrørende køb, salg og omkostninger Beregne og registrere moms Momslovgivning og -regler Personale- og markedsføringsomkostninger Udarbejdelse af kasserapport Kontoplanens opbygning med resultatog balancekonti. Varighed: 4 dage Kursusform: Klasseundervisning Målformulering for Placering af resultat- og balancekonti (fagnummer 45965): Deltageren kan skelne mellem resultat- og balancekonti og anvende en simpel kontoplan til postering af de daglige bilag i en handelsvirksomhed. Deltageren har opnået kendskab til forskellige virksomheds-typer og virksomhedsformer og er bekendt med den tilhørende lovgivning, hvilket giver den nødvendige indsigt i forskellige regnskabers opbygning. Den viden kan medarbejderen anvende i det daglige regnskabsarbejde. Målformulering for Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (fagnummer 47381): Deltageren kan registrere dagligt forekommende bilag til finansbogholderiet vedrørende køb og salg og omkostninger og udarbejde en kasserapport med tilhørende udregninger, postering og kassedifference samt afstemninger. Deltageren har kendskab til Momsvejledningen og dens almindelige regler. Deltageren kan beregne og registrere moms samt afslutte det periodiske momsregnskab. 27

28 regnskab modul 2 Registrering ved virksomhedens drift (fagnummer 45967), Anvendelse af periodisk beregning og registrering (fagnummer 47382) og Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (fagnummer 45969) Kurset henvender sig til dem, der vil lære mere om bogholderi, som kan bruges både i det dagligt og det periodiske regnskabsarbejde. Regnskab modul 1 Mere om det daglige regnskabsarbejde Bogføre løn Afregne skat, AM, ATP o.l. Afskrivninger på inventar Bogføre køb og salg af inventar Bogføre på debitorer og kreditorer og dertil knyttede kasserabatter Varighed: Kursusform: 6 dage 4 dage klasseundervisning 2 dage bogføring i regnskabsprogram Målformulering for Registrering ved virksomhedens drift (fagnummer 45967): Deltageren kender teknikken og principper til valg af forskellige registreringsmetoder i forbindelse med virksomhedens drift. Deltageren kan klargøre bilagene og anvende posteringsark og kasserapport. Deltageren kan arbejde med bogføring og kontering på kontokort med saldokolonne i forbind-else med registrering af bilag til finansbogholderiet vedrørende køb, salg, fragt, rabatter og renter. Målformulering for Anvendelse af periodisk beregning og registrering (fagnummer 47382): Deltageren kan anvende periodisk beregning og registrering i forbindelse med løn, afskrivninger og salg af inventar. Deltageren har kendskab til opbygning af en lønseddel og kan bogføre løn, samt foretage afregninger til Skat m.fl. Deltageren har kendskab til lovgivningen omkring afskrivninger og salg af anlægsaktiver og kan beregne og bogføre både lineære afskrivninger og saldoafskrivninger. Vedrørende køb og salg kan deltageren foretage beregninger af tab eller fortjeneste samt bogføre de heraf afledte poster. Målformulering for Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (kursus 45969): Deltageren kan foretage virksomhedens daglige registreringer i et økonomistyringsprogram og arbejde med finansdelen af programmet på baggrund af kendskab til et økonomistyringsprograms indhold og muligheder. Deltageren kan foretage daglige registreringer i økonomistyringsprogrammets kassekladde samt udskrive tilhørende journaler og kontokort. Deltageren kender og kan søge på hjemmesider, der er relaterede til regnskabslove m.m. og kan således holde sig ajour med de ændringer, der sker på området. 28

29 regnskab modul 3 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom (fagnummer 45960), Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov (fagnummer 45962) og Konteringsinstrukser (45963) Kurset henvender sig til dem, der vil lære mere om bogholderi med fokus på bildrift, lokaledrift og afskrivninger dels i en handelsvirksomhed og dels i en produktionsvirksomhed. Regler og registreringer vedrørende bildrift på gule og hvide plader Køb, salg og afskrivninger af biler Lokaleomkostninger Løn- og omkostningsfordeling i en produktionsvirksomhed Vare- og lagerflow i en produktionsvirksomhed Oprettelse af nye konti Tab på debitorer Regnskab modul 1 Regnskab modul 2 Varighed: Kursusform: 5 dage 3 dage klasseundervisning 2 dage bogføring samt oprettelse af nye konti i regnskabsprogram Målformulering for Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom (fagnummer 45960): Efter dette kursus kan deltageren under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning og god bogføringsskik, uanset virksomhedstype og arts- eller funktionsopdelte kontoplaner: kontere og bogføre køb, salg, leasing- og driftsudgifter af biler, herunder problematikker omkring moms og blandet drift kontere og bogføre ejendommens driftsudgifter, herunder frivillig momsregistrering og istandsættelse af lejede lokaler, samt skelne mellem aktivering af istandsættelse af lejede lokaler eller udgiftsføre disse kontere og bogføre anskaffelse af fast ejendom, herunder omkostninger hertil og finansiering heraf. Deltageren kan tilbageføre og foretage korrekt beregning af akkumulerede afskrivninger og opgørelse af eventuelt tab eller gevinst. Målformulering for Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov (fagnummer 45962): Efter kurset kan deltageren arbejde selvstændigt med vedligeholdelse og tilretning af kontoplaner som assistent i en regnskabsafdeling. Deltageren kan anvende, opstille nye kontoplaner og tilrette eksisterende kontoplaner. Deltageren kan opstille og anvende en funktionsopdelt kontoplan uanset virksomhedstype, ligesom deltageren kan oprette og anvende en artsopdelt kontoplan. Deltageren kan opstille kontoplaner i forhold til virksomhedens rapporteringsbehov og organisationsplan. Deltageren kan arbejde både i manuelt og et elektronisk bogføringssystem. Målformulering for Konteringsinstrukser (fagnummer 45963): Deltageren kan anvende og tilrette eksisterende konteringsinstrukser samt oprette nye, uanset om disse anvendes i en funktions- eller artsopdelt kontoplan, uanset virksomhedstype. Disse færdigheder kan bruges i såvel manuelt som et elektronisk bogføringssystem. Deltageren har kendskab til de lovgivningsmæssige krav, der ligger bag konteringsinstrukser. 29

30 regnskab modul 4 Regnskabsafsteminger ifm. årsafslutningen (fagnummer 40007) og Årsafslutning af bogholderiet (fagnummer 40008) samt Opstilling og analyse af årsregnskabet (fagnummer 45972) Kurset henvender sig til dem, der vil lære om momsafstemning, afslutning af regnskabsår samt ønsker en større forståelse for regnskabets bestanddele og opsætning Afstemme debitor-, kreditor- og likvidkonti Afstemning af moms Periodisering af omkostninger Regnskabsafslutning i forskellige selskabstyper Regnskabsafslutning ved brug af afslutningsark Årsafslutning i Dynamics C2 Klargøring af nyt regnskabsår Lovgivning Nøgletal Regnskab modul 1 Regnskab modul 2 Regnskab modul 3 Varighed: Kursusform: 6 dage 5 dage klasseundervisning 1 dag afstemning, årsafslutning og klargøring af nyt regnskabsår i regnskabs program Målformulering for Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen (fagnummer 40007): Deltageren kan assistere i opgørelse af virksomhedens periode- eller årsresultat ved at foretage nødvendige regnskabsmæssige afstemninger og periodiseringer af konti i bogholderiet på såvel resultat-opgørelse som balancekonti. Målformulering for Årsafslutning af bogholderiet (fagnummer 40008): Deltageren kan medvirke til årsafslutning af virksomhedens bogholderi. Deltageren kan assistere ved regnskabsudarbejdelsen ved anvendelse af årsafslutningsark, foretage efterposteringer til regnskabet og udarbejde enkle regnskabsopstillinger. Målformulering for Opstilling og analyse af årsregnskabet (fagnummer 45972): Deltageren kan i henhold til gældende lovgivning opstille et årsregnskab. Deltageren kan efterfølgende vurdere årsregnskabet på baggrund af en regnskabsanalyse. 30

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab Grundlæggende regnskab (6 ugers jobrettet forløb) NYE KURSUSHOLD Se nærmere på KURSUSCENTRET 6 ugers jobrettet regnskabsforløb Grundlæggende regnskab Ønsker du at lære bogføring fra bunden Skal din regnskabsviden

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Den Administrative Medarbejder... 4 Udvidet Skriftlig Kommunikation... 7 Grafisk Præsentation... 9 Kvalitet

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010 Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 2. udgave, 2010 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

kts kastrup IT-kursuskatalog

kts kastrup IT-kursuskatalog kts kastrup IT-kursuskatalog Københavns Tekniske Skole Københavns Tekniske Skoles kursuscenter i Kastrup udbyder en række AMU-kurser indenfor IT, som spænder fra kurser i kontor- og grafiske programmer

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service FKB 2279 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wellness og oplevelse Bararbejde og Barista Dørmandsarbejde

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Indhold Fag: 33103 Kommunikation og service... 3 Fag: 33104 Planlægning og service... 4 Fag: 33105 Informationshåndtering... 5 Udvidet Skriftlig Kommunikation...

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

UDDANNELSESKATALOG VINTER/FORÅR 2011 IT-KURSER PÅ ALLE NIVEAUER - I DIT EGET TEMPO

UDDANNELSESKATALOG VINTER/FORÅR 2011 IT-KURSER PÅ ALLE NIVEAUER - I DIT EGET TEMPO UDDANNELSESKATALOG VINTER/FORÅR 2011 IT-KURSER PÅ ALLE NIVEAUER - I DIT EGET TEMPO INDHOLDSFORTEGNELSE Prøv kræfter på IT værkstedet................. 4 Grundlæggende IT med undervisning - for alle!.. 6

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere

indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb

indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb indhold 2 Forord 3 Hvilke kurser kan bevilges 3 Sådan gør du 4 Hvis du er ansat i en kommune 4 Ansættelse med løntilskud et springbræt 6 JobKomp hvad er det? Personlige kompetencer 7 Girafsprog 8 Bliv

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

KURSUS. Esnord.dk. Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. Esnord.dk. Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT... 3 Administrativ IT... 4 Grundlæggende regnskab...

Læs mere