MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA"

Transkript

1 MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA Med årene er der blevet større og større behov for i gymnasiet at kunne skrive formler ind i elektroniske dokumenter, fx når der skal udfærdiges rapporter eller skriftlige opgaver i naturvidenskab. I Word 007 og den nye Word 010 er der indbygget en formeleditor. I disse versioner af Word kan man indsætte formler i sit Word dokument ved at vælge fanebladet Indsæt og derefter klikke på knappen Ligning: Derved fremkommer en ekstra fane med følgende bånd (som det ser ud i Word 007): Her kan man indskrive formler. Selv om Word således har fået en ny formeleditor, har skolen alligevel besluttet at investere i et andet program til at lave formler, nemlig MathType. Fordelen ved dette program er, at det er meget avanceret, laver meget fine formler, og så kan det benyttes i mange andre programmer også; for eksempel kan man ved hjælp af det indsætte formler i Powerpoint præsentationer, bare for at nævne et eksempel. Formeleditoren MathType ser således ud:

2 Erik Vestergaard Haderslev Katedralskole har investeret i en licens til MathType 6.8 til Windows og MathType 6.7e til MacIntosh. Licensen gælder til hele skolen, således at alle elever og lærere på skolen kan bruge MathType lovligt på såvel skolens computere som på deres hjemmecomputere og bærbare computere. Bemærk, at der er to versioner til MacIntosh alt efter om man benytter OS eller OS Så kontroller lige først hvilken version du har af OS, hvis du er Mac bruger! 1. Installering af MathType Man får programmet på følgende måde: 1. Gå ind på siden og find siden med MathType Windows eller MathType Mac, alt efter hvilket system du bruger. Download der en 30-day trial. Husk at det er MathType 6.8 (Windows) og MathType 6.7e (Mac), som vi har licenser til, så hvis hjemmesiden pludseligt indeholder MathType med et højere versionsnummer, skal du i stedet hente programmet på Skolens S-drev under Fag > Naturvidenskab > Computerprogrammer > MathType.. Dobbeltklik på program-filen, så vil programmet blive installeret. Under installationen vil du blive spurgt, om du ønsker en prøve-version (Trial) eller du vil indsætte en registreringskode, så du kan bruge programmet ubegrænset. Du skal vælge det sidste. Her skal du have fat i registreringskoden. Den findes i en selvstændig fil på skolens S-drev sammen med installationsfilerne: MathType registreringskoder 013. Her kan du også finde denne note i elektronisk form. Når du har fundet koden, kopierer du den ind i ovennævnte dialogboks under installationen. Hvis du ikke lige har koden klar, kan du altid vælge at installere som en prøveversion og så senere inden 30 dage taste koden ind.. MathType-formler i Word Hvis du allerede har Word installeret på din computer, så vil installeringen af MathType betyde, at der automatisk indsættes en genvej til formeleditoren i Words interface. Det ser lidt forskellig ud, alt efter hvilken version af Word, du har: Gammel version af Word (version 97 til og med 003) På skærmbilledet nedenfor kan du se de nye værktøjer på værktøjslinjen. Denne nye del af værktøjslinjen kan dockes lodret ude til venstre, om ønskeligt! Der skabes desuden automatisk et nyt menupunkt MathType, som også er markeret på billedet. Jeg vil i afsnit 6 give et eksempel, hvor man får brug for denne menu.

3 Erik Vestergaard 3 Du kan selvfølgelig aktivere MathType ved at klikke på en af ikonerne. Her er der flere muligheder: En formel midt i en linje med tekst (Inline Equation) eller en formel på en linje for sig selv (Display Equation), hvor sidstnævnte enten kan vises uden nummerering, med venstre nummerering eller med højre nummerering. De fleste brugere har ikke brug for at nummerere formler, eller det kan være, at brugeren vil gøre det selv manuelt. I dette tilfælde kan man vælge altid at bruge en Inline Equation. Og skulle man ønske en formel centreret på en linje for sig kan man jo bare anbringe den på linjen og bruge Words centrering! Word 007 og Word 010 Når MathType installeres i den nye version af Word, dvs. Word 007, så ser det lidt anderledes ud. På skærmbilledet nedenfor kan du se, at der er blevet oprettet et nyt faneblad med navnet MathType. Hvis du klikker på det, kommer der et helt bånd frem, fyldt med MathType-godter. For det første er MathType kommet med en rigtig behændig nyskabelse: Hvis man blot skal indsætte et simpelt symbol i Word, så kan det gøres via Symbols: I Math kan du få alverdens matematiske symboler frem. Bemærk, at de er arrangeret i grupper, som kan fås frem via pilen i den øverste linje. Til venstre er gruppen Grundlæggende matematik vist.

4 4 Erik Vestergaard Herudover er der andre symboler under Other. Her kan du igen finde et væld af symboler og de mest brugte ligger lige for, såsom gradtegn, ulighedstegn m.m. Nu til den vigtigste del i MathType. De fleste matematiske formler er for komplekse til, at de kan stå under symboler. Det er her vi får brug for en speciel editor, hvori man kan skrive og redigere formler. Der er flere måder, hvorpå man kan aktivere formeleditoren. Der er punkterne Inline, Display, Right-numberedLeft-numbered. Den første kan anvendes, hvis man gerne vil skrive en formel et sted i en tekstlinje i Word. Display anvendes, hvis man vil anbringe en formel på en linje for sig. Man kan dog i alle tilfælde benytte Inline, og så bare centrere formlen på sin egen linje via Words centrering. Den tredje mulighed kan anvendes, hvis man ønsker at lade MathType nummerere ens formel... Jeg vil ikke gennemgå alle funktionerne i båndet. Dog skal det nævnes, at Format Equations er vældig smart. Antag, at man har lavet et langt dokument med mange formler, og man pludseligt fortryder, at man ikke har anvendt en større skriftstørrelse eller en anden font, etc. Så kan man indstille formeleditoren til de ønskede nye indstillinger og så lade programmet lynhurtigt løbe alle formlerne igennem automatisk for at foretage ændringerne til de nye indstillinger! Vigtig bemærkning! På figuren ovenfor har jeg ladet musen glide hen over værktøjet Inline. Her kan du se den forklarende kommentar, der dukker op. Den viser også, at der er en tastaturgenvej: Formeleditoren kan åbnes med tastekombinationen Ctrl+Alt+Q (Hold Ctrl- og Alttasten nede samtidigt, mens du trykker på Q). Det sparer tid. På samme måde kan formeleditor vinduet lukkes igen med tastekombinationen Alt+F4. I næste afsnit er vi klar til at se på, hvordan man fremstiller formler i formeleditoren! Man kan som nævnt komme ind i formeleditoren ved at klikke på Inline (eller benytte tastaturgenvejen Ctrl+Alt+Q).

5 Erik Vestergaard Brug af formeleditoren Når man i formeleditoren vil have indsat et symbol i en formel, kan det ske ved at benytte en af de øverste linjer under menulinjen: Symbol paletten og Template paletten. Brugen af disse er indlysende. Under disse to barer findes tre barer, hvor der er en række symboler, man ofte kan få brug for, og som derfor er placeret mere tilgængelige. Der er på disse barer også mulighed for selv at placere sine egne ofte anvendte symboler eller større udtryk på disse barer. Lad os se på et eksempel. Lad os sige, at en fysiker ofte får brug for deludtrykket A sin( ω t+ϕ ) i sine formler i et dokument. Han vil gerne have den anbragt som en fast template i samlingen med trigonometri. Klik da på fanebladet Trig. Skriv formlen på normal vis i formeleditoren, marker den og træk udtrykket op på en fri plads i trigonometrisamlingen, mens du holder venstre musetast nede. Figuren nedenfor viser hvordan. Herefter vil formlen blive vist på den plads, hvor den er anbragt, og kan altid aktiveres ved et klik! Hvis du ønsker at slette en template, kan du højreklikke på den og vælge Delete. På helt tilsvarende vis kan du sætte dine egne symboler tilgængelige på de små barer... Der er en lang række ting man kan justere, tilpasse og ændre i MathType. Jeg vil i det følgende tage fat i nogle få udvalgte vigtige aspekter. Formler med flere linjer Når du har at gøre med formler med flere linjer og du ønsker, at lighedstegnene skal stå under hinanden kan du klare dette med Format > Align at =. Du kan endvidere justere afstanden mellem linjerne via Format > Define Spacing... og sætte en procent. På næste side et eksempel, hvor disse to faciliteter er anvendt med Line spacing sat til 00%.

6 6 Erik Vestergaard ( x+ ) f ( x) = 3x+ 3 x( x 1) + ( x+ ) = 4x + x+ 4 = Ekstra mellemrum Selv om MathType er god til automatisk at justere afstande osv. i formler, så formlerne fremstår harmoniske, kan man undertiden forbedre formlernes udseende ved at tilføje små mellemrum. For eksempel kan man i ovenstående formel synes, at der er lige lovlig lille afstand omkring lighedstegnene. Her skal du have fat i følgende symboler: Der er mellemrum med forskellige længder. Lad os prøve at tilføje to mellemrum af den type, som er i. række i midten. Hvis du i formeleditoren lige sikrer dig, at View > Show All er afmærket, så vil du være i stand til også at se de mellemrum, du indføjer. På figuren herunder er de markeret med nogle røde mærker før og efter lighedstegnene. Du kan se resultatet af tilføjelsen af disse mellemrum på formlen på næste side. Den fremstår nu mere harmonisk. I næste afsnit om tastaturgenveje vil jeg i øvrigt vise dig, at der er tastaturgenveje til disse mellemrum.

7 Erik Vestergaard 7 ( x+ ) f ( x) = 3x+ = = 3 x( x 1) + ( x+ ) 4x + x+ 4 Finjustering I nogle få tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at flytte et symbol eller et helt udtryk lidt op, ned eller til en af siderne. Dette gøres ved at markere symbolet/udtrykket og bruge piletasterne på tastaturet, mens Ctrl-tasten holdes nede! Tekst og variable I grafikerkredse er der den konvention, at variable skrives med kursiv (Italic) og funktionsnavne og enheder skrives med normal skrift. Dette er også sat som default i Math- Type. De græske symboler bliver dog ikke altid pæne, når de skrives i kursiv, som de er sat til som default. Derfor kan det anbefales læseren at gå op og ændre det i formeleditoren via Style > Define... og vælge Advanced og ud for Symbol fjerne afmærkningen i Style Italic, som vist på figuren herunder.

8 8 Erik Vestergaard Hvis du forsøger at skrive Boyle-Mariottes lov fra fysikken i formeleditoren, kommer den til at se således ud: P V = kons tan t Dette skyldes, at formeleditoren hvis ikke andet er valgt vil opfatte de bogstaver, du skriver, som variable, med mindre den genkender nogle funktionsnavne. Derfor ar alt, undtagen tan skrevet i kursiv. tan er i normalskrift, da MathType har opdaget at det er et funktionsnavn (tan for tangens!). Du kan dog nemt få skrevet det korrekt ved i editoren at markere teksten til højre for lighedstegnet og vælge menuen Style > Text: P V = konstant Husk dog at gå tilbage til Style > Math når du igen skal skrive matematik! Hvis du får brug for at anvende en funktion med et navn, som ikke er i MathTypes liste over reserverede funktionsnavne i forvejen, kan du tilføje den til listen. Dette gøres via menuen Preferences > Functions Recognized. I det fremkomne vindue skriver du det nye funktionsnavn i feltet New function og klikker på Add og dernæst OK. Størrelse af formel Som default bruger MathType 1 punkt for normalskrift, ligesom Word. Dette er normalt fint, men det kunne være, at man ønsker en anden størrelse, for eksempel i powerpoint præsentationer. Da kan man i formeleditoren vælge Size > Define... og ændre Full til en anden punktstørrelse. Bemærk, at hvis de øvrige felter står anført i % vil hævet skrift, sænket skrift etc. blive forstørret tilsvarende. Du behøver altså kun ændre punktstørrelsen i Full. Her et eksempel, hvor størrelsen er ændret til 0 punkt: Bemærk, at du også kan ændre, hvor stor hævet skrift skal være i % af normalskrift. Her er en formel i størrelse 0 punkt: f ( x) = 3x 7x+ 8 MathType vil huske denne nye størrelse i de kommende formler, indtil du igen ændrer den til en ny punktstørrelse! Hvis du med tilbagevirkende kraft ønsker at opdatere størrelsen af nogle formler du har skrevet længere tilbage i dokumentet kan det gøres via Format Equations i MathType-båndet i Word! Det blev omtalt side 4.

9 Erik Vestergaard Tastaturgenveje i formeleditoren Man kan spare megen tid og mange klik, hvis man lærer sig selv tastaturgenveje til de mest anvendte symboler/udtryk/operationer i formeleditoren. Der er en række default tastaturgenveje i MathType, men editoren giver også mulighed for at man selv definerer passende tastaturgenveje - endda til udtryk man har trukket op på en værktøjslinje. Det overlades til læseren at kigge nærmere på dette via menuen Preferences > Customize Keyboard... Nedenfor en række af ofte brugte tastaturgenveje (default): CTRL+F CTRL+R CTRL+H CTRL+L CTRL+SHIFT+K,. CTRL+MELLEMRUM CTRL+SHIFT+MELLEMRUM CTRL+ALT+MELLEMRUM CTRL+K,4 Brøk (F for Fraction) Kvadratrod (R for Root) Potens (H for High) Indeks (L for Low) Gangetegn Smalt mellemrum Bredt mellemrum 1 punkts mellemrum Meget bredt mellemrum Bemærkning! Kombinationen for et gangetegn er lidt tricky: Tryk først Ctrl- og Shift-- tasten ned samtidigt og hold dem nede, mens du kort trykker på tasten K, slipper Ctrlog Shift-tasten og endelig trykker på tasten for et punktum. Du kan selv lave din egen genvej, hvis du ønsker! En god idé er det at huske et forholdsvist begrænset sæt af tastaturgenveje udenad, nemlig for de mest anvendte, og så ellers have de næstmest anvendte stående som symboler eller templates... Husk desuden at gøre flittigt brug af piletasterne, når du bevæger dig rundt i formlerne! Bemærk i øvrigt, at du kan undgå at klikke på symboler og templates i værktøjslinjerne, hvis du går op på bjælkerne med henholdsvis F, F6, F7, F8 og F9 og derefter bevæger dig hen af bjælken med piletasterne! 5. MathType i Powerpoint og andre programmer Det faktum, at MathType producerer formler i form af grafiske objekter gør, at det kan anvendes i flere andre programmer. For det første bliver der ved installeringen af Math- Type automatisk indsat et faneblad MathType i Microsoft Powerpoint 007 og hvis man har dette program installeret på forhånd. Så her er det uhyre enkelt at indsætte MathType formler i sine Powerpoint præsentationer. Hvad angår Excel, så bliver der ikke automatisk lavet et faneblad her. Alligevel kan man indsætte formler i Excel. Det kan gøres ved at følge denne procedure i versionen Excel 007 og 010: Klik på fanebladet Indsæt. I det bånd der vises vælges Objekt. Herved fremkommer en dialogboks med navnet Objekt. Heri figurerer en række af de programmer, som du har installeret på din computer. Hvis du har MathType 6.0 installeret, skal du kunne finde MathType 6.0 Equation. Marker det og klik på OK.

10 10 Erik Vestergaard Efter at have klikket på OK, vil formeleditoren blive åbnet, og du kan skrive en formel. Efter at have lukket formeleditoren vil formlen blive indsat som et grafisk objekt i dit Excel dokument. Man kan selvfølgelig blive træt af at følge denne procedure hver gang man skal skrive en formel i Excel. Her kan man lave makroer, som går dette nemmere. Den avancerede læser opfordres til at undersøge dette på egen hånd. Hvad angår andre programmer, så er der en vis sandsynlighed for, at MathType formler også kan indsættes i disse. Man kan forsøge at indsætte et objekt på en måde som ligner den med Excel. Endelig kan man anvende MathType til at indsætte en formel på en hjemmeside i form af et GIF-billede. Dette kan gøres inde fra MathType ved at vælge File > Save Copy As... Detaljerne overlades til læseren.

11 Erik Vestergaard MathType til gymnasieelever Nedenstående opgaver kan træne gymnasieelever i brugen af MathType. I praksis viser det sig, at en ganske kortvarig introduktion, for eksempel 1 lektion, er tilstrækkelig til, at mange elever begynder at bruge formeleditoren i skriftlige opgaver i naturvidenskabelige fag eller i tværfaglige forløb. Enkelte elever begynder endda at benytte Math- Type i forbindelse med matematikafleveringer. Opgave 1 Skriv nedenstående matematikformler i formeleditoren. Bemærk, at hvis cursoren er indenfor et kvadratrodstegn kan man hoppe ud af denne ved at bruge piletasterne. Har man at gøre med en brøk, kan piletasterne også bruges til at bevæge sig foran, op i tælleren, ned i nævneren eller bagved brøken. a) f ( x) = x 3x+ 7 b) f ( x ) = 5,3 1,76 x c) d) 3( x y )(x+ 6) x ( x 4) 3z+ 7 5x f ( x) = x y + 7 9x 3 e) a= 35 sin(47 ) Opgave Forsøg at fremstille nedenstående fysikformler i formeleditoren. a) U = R I b) E= P t c) P = R I y x y x d) 1 a= 1 e) T = Tslut Tstart f) R= R0 +α T T0 g) R =ρ l A (1 ( )) Bemærkning! Hvis du får græske bogstaver i kursiv og ikke kan lide dette, kan du læse om, hvordan du ændrer dette i underafsnittet Tekst og variable i afsnit 4. I dette underafsnit kan du også se, hvordan indekset slut i opgave e) skrives med normalskrift.

12 1 Erik Vestergaard Opgave 3 I denne opgave skal du skrive inline equations, dvs. formler, som står midt i en tekstlinje i Word. Skriv følgende sætning, som indeholder både tekst og formler: Sammenhængen mellem en tråds modstand R og dens længde l og tværsnitsareal A er givet ved formlen R =ρ l, hvor ρ er den såkaldte resistivitet. A Opgave 4 Skriv nedenstående udregninger i en formel med flere linjer, idet du anvender passende ekstra mellemrum og sørger for at lighedstegnene står pænt under hinanden. Se underafsnittet Formler med flere linjer i afsnit 4. f ( x) 1 = x+ 1 x x ( x+ 1) = x( x+ 1) = x( x+ 1) Opgave 5 (Avanceret) Her er en opgave for de lidt mere avancerede. Det handler om matematik, som mest bliver anvendt i g og 3g. Først er der vektorer. Du skal frembringe følgende: u1 a) u =, AB = 4, a b = 0 u i 8 Bemærk, at der er to forskellige vektorpile: En til enkeltsymboler og en til en hel blok. Da u er et enkeltsymbol, bør du benytte vektorpilen fra 3. gruppe i symbolpaletten. Derimod indeholder AB to symboler, så du skal her benytte vektorpilen til en blok fra 6. gruppe i templatepaletten. Opskrivningen af koordinaterne sker ved at vælge parenteser fra 1. gruppe i templatepaletten og dernæst de to kasser over hinanden fra 9. gruppe i templatepaletten. Som den sidste del af opgaven skal du skrive grænseværdier op, samt summer og integraler. Prøv og se, om du kan lave følgende: b) x 1 1 π n= 1 n 6. 0 lim e = 0, =, A= x dx x

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Om tastaturgenveje i Noter

Om tastaturgenveje i Noter Om tastaturgenveje i Noter Lad os starte med at præcisere, hvad det er vi har I tankerne: Tastaturgenveje er genveje til at frembringe særlige symboler, særlige skabeloner, særlig layout og særlige handlinger

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere