GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 10-EUROSEDDEL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 10-EUROSEDDEL. www.newfaceoftheeuro.eu. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu"

Transkript

1 GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE -EUROSEDDEL

2 INDLEDNING Den nye -euroseddel sættes i omløb i euroområdet den 23. september eurosedlen er den anden seddel i Europa-serien. Den får, lige som 5-eurosedlen, flere nye sikkerhedselementer, så de 334 millioner mennesker, som bor i euroområdet, fortsat kan have tillid til deres valuta. Den nye seddelserie har et portræt af Europa, den figur fra den græske mytologi, som vores verdensdel er opkaldt efter, i vandmærket og hologrammet. Motivet på Europa-seriens sedler er arkitektoniske stilarter fra forskellige perioder, broer og et europakort. Samme motiv findes på den første seddelserie, der blev udstedt i 2002, og som stadig er i cirkulation. Motivet skal symbolisere, hvordan valutaen samler folk. Euroen er nu valuta i 18 lande i Den Europæiske Union. For tiden er mere end 15 mia. eurosedler med en samlet pålydende værdi på over 900 mia. euro i omløb. Opgraderingen af sedlerne er både tidskrævende og arbejdskrævende og repræsenterer en stor investering i at bevare offentlighedens tillid til valutaen. For at gøre sedlerne endnu sværere at forfalske har Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker investeret i nye teknologier, som skal forbedre sedlernes holdbarhed og forlænge deres levetid samt i moderniserede sikkerhedselementer. Ud over portrættet af Europa i hologrammet og vandmærket er der et smaragdgrønt tal på sedlerne, som skifter farve fra smaragdgrøn til dyb blå, når de vippes. I den kommende tid vil Eurosystemet dvs. ECB og de nationale centralbanker i euroområdet gradvis opgradere alle eurosedler. Den første seddel i den nye serie 5-eurosedlen blev udstedt den 2. maj Yves Mersch, medlem af ECB's direktion, afslørede den nye -euroseddel i Den Europæiske Centralbank den 13. januar Udførlige oplysninger om alle eurosedler findes på adressen Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til presseafdelingerne i ECB og de nationale centralbanker i Eurosystemet. 2

3 EUROENS NYE ANSIGT De nye eurosedler har en række nye og forbedrede sikkerhedselementer, som bygger på både teknologiske og sikkerhedsmæssige fremskridt på området. Serien kaldes Europa-serien, fordi der i sedlernes hologram og vandmærke ses et portræt af Europa, den figur fra den græske mytologi, som vores verdensdel er opkaldt efter. Indførelsen af den nye -euroseddel den 23. september 2014 er en del af de løbende bestræbelser på at gøre eurosedlerne endnu mere sikre. Centralbankerne i Eurosystemet er forpligtede til at sikre eurosedlernes særlige stilling som betalingsmiddel ved regelmæssigt at forbedre og opgradere sedlernes sikkerhedselementer. De små sedler i Europa-serien får en beskyttelsesbelægning og bliver derved mere holdbare. Det indebærer, at de ikke så ofte skal udskiftes, hvilket igen medfører lavere omkostninger og mindre miljøpåvirkning. Den nye seddelserie indføres i stigende orden efter seddelværdi; efter -eurosedlen kommer 20-eurosedlen. Sedlerne i Europa-serien får samme værdi som sedlerne i den første serie: 5,, 20, 50, 0, 200 og 500 euro. Motivet på de nye eurosedler er stadig "Europas tidsaldre og stilarter", som også var motivet på den første euroseddelserie, og de har de samme dominerende farver. Sedlerne er dog blevet ændret en smule af hensyn til de forbedrede sikkerhedselementer, hvilket gør det lettere at skelne dem fra den første seddelserie. Reinhold Gerstetter, en uafhængig seddeldesigner fra Berlin, blev udvalgt til at opdatere eurosedlernes design, så der nu tages højde for lande, der er blevet medlem af EU efter For eksempel viser europakortet nu Malta og Cypern, "euro" er skrevet med latinske, græske og kyrilliske bogstaver, og forkortelsen ECB ses i ni i stedet for fem sproglige varianter. 3

4 DEN NYE -EUROSEDDEL Europa-seriens nye sikkerhedselementer er lette at finde. Europa-serien,, forside Europa-serien,, bagside EUROSEDLEN I DEN FØRStE SERIE Den første serie,, forside Den første serie,, bagside til brugere med en legitim interesse i at gengive billeder af eurosedlerne har ECB fremstillet særlige digitale billeder 1 (300 dpi, tiff-format og med påskriften "Specimen"), der ikke aktiverer CDS 1. adgang til billederne gives til interesserede, som vil anvende billederne til erhvervsmæssige formål, har en pc eller software til digital billedbehandling, hvor CDS er installeret, og som underskriver en fortrolighedserklæring. Denne fås ved henvendelse pr. til 4 1 Counterfeit Deterrence System (CDS) hindrer kopiering og billedgengivelse af beskyttede pengesedler ved hjælp af pc'er og software til digital billedbehandling. Systemet blev udviklet af Central Bank Counterfeit Deterrence group, som er et internationalt samarbejde mellem 32 centralbanker.

5 LETTE AT TJEKKE Ligesom den første euroseddelserie er sedlerne i Europa-serien lette at tjekke med "føl-se-vip"-metoden. Det kan gøres uden hjælpemidler. Det er let at se, hvad der er nyt i de sikkerhedselementer, der er beskrevet nedenfor. 1 FØL Hvordan føles papiret? Føl på sedlen. Papiret skal knitre og føles fast. Relieftryk Hovedmotivet, bogstaverne og det store tal, som angiver sedlens værdi, føles tykkere. Hvad er nyt? Langs den venstre og den højre kant findes der en række korte streger i relieftryk. 2 SE Vandmærke Hold sedlen op mod lyset. Et gråtonet billede, der viser sedlens værdi og et vindue, bliver synligt. Hvad er nyt? Vandmærke med portræt Et portræt af Europa kommer til syne. Sikkerhedstråd Hold sedlen op mod lyset. Sikkerhedstråden ses som en mørk streg, og seddelværdien ses her skrevet med en meget lille hvid skrift. Hvad er nyt? -tegnet ses i sikkerhedstråden. 3 VIP Hologram Vip sedlen. På den sølvfarvede stribe til højre ses sedlens værdi og -tegnet. Hvad er nyt? Vandmærke med portræt Et portræt af Europa og et vindue kommer til syne. Hvad er nyt? Det smaragdgrønne tal Vip sedlen. Det skinnende tal i nederste venstre hjørne viser en lyseffekt, som bevæger sig op og ned. Tallet ændrer også farve fra smaragdgrøn til dyb blå. 5

6 OPLYSNINgSSkaMPagNE OM EUROEN De nye sikkerhedselementer bliver kun effektive, hvis folk let kan genkende dem. Derfor arrangerer Eurosystemet i 2014 en oplysningskampagne i euroområdet om sedlerne i Europa-serien. Flere oplysninger fi ndes på adressen Tidsplan for udstedelsen af den nye -euroseddel: 26. november 2013 Lancering af partnerskabsprogrammet, der henvender sig til fabrikanter af udstyr og andre leverandører af maskiner/automater til håndtering af pengesedler. 16. december 2013 Besøgende på webstedet med information om eurosedlerne kan spille og afsløre den nye -euroseddels sikkerhedselementer. 13. januar 2014 Afsløring af den nye -euroseddel i Den Europæiske Centralbank i Frankfurt, opdatering af webstedet med information om eurosedlerne, Euro Cash Academy og andre applikationer i tilknytning hertil. 15. januar 31. marts 2014 Euroudstilling i Saarbrücken nær den fransk-tyske grænse, hvor den nye -euroseddel første gang vises frem for offentligheden. April 2014 Publikationer om den nye -euroseddel sendes af de nationale centralbanker til banker, politi, handelskamre, brancheorganisationer osv. Juni 2014 Brochurer om den nye -euroseddel sendes til 3 mio. forretninger i euroområdet med en erindring om, at maskiner/automater og udstyr bør justeres. 1. september 2014 Film, der viser, hvordan man tjekker den nye -euroseddel, offentliggøres på ECB's YouTube-kanal. 23. september 2014 Den nye -euroseddel udstedes. 6

7 EUROPA-SERIEN Eurosedlernes nye ansigt Over hele verden er portrætter traditionelt blevet anvendt som motiv på pengesedler, og undersøgelser viser, at folk helt intuitivt genkender ansigter. Derfor valgte Eurosystemet at indsætte et portræt af Europa i den nye euroseddelseries vandmærke og hologram. Europa er en figur fra den græske mytologi, og portrættet er taget fra en over år gammel vase, der blev fundet i Syditalien og nu udstilles på Louvre i Paris. Portrættet blev valgt, fordi det skaber associationer til verdensdelen Europa, og fordi det giver sedlerne et menneskeligt anstrøg. Hovedpunkter: De nye eurosedler indføres lidt efter lidt over flere år. De indføres i stigende orden efter seddelværdi: 5-eurosedlen blev sat i omløb i 2013, og den næste i rækken bliver den nye -euroseddel i september Seddelværdierne er uændrede: 5,, 20, 50, 0, 200 og 500 euro. Den præcise udstedelsesdato for de øvrige seddelværdier vil blive fastsat og meddelt offentligheden og kontanthåndterende virksomheder på et senere tidspunkt. Fabrikanter af seddelproduktionsudstyr og andre leverandører af maskiner er blevet inddraget i udviklingen af Europa-serien, for at de kunne forberede sig på de nye sedler. Den nye serie har nye og forbedrede sikkerhedselementer, som beskytter sedlerne endnu bedre mod forfalskning. -eurosedler fra den første serie vil i flere måneder blive udstedt parallelt med de nye -eurosedler, således at eksisterende lagre af -eurosedler kan blive opbrugt. Dette kommer også til at gælde for de øvrige seddelværdier. Sedler fra begge serier vil cirkulere parallelt, så længe sedlerne fra den første serie fortsat er egnede til at være i omløb. Datoen, hvor sedlerne fra den første euroseddelserie ophører med at være lovligt betalingsmiddel, vil blive meddelt i god tid. Sedlerne fra den første serie vil dog altid beholde deres værdi. Der er ikke fastsat nogen tidsfrist for, hvor længe de kan omveksles i de nationale centralbanker i Eurosystemet. Egnede for synshæmmede Et samarbejde med synshæmmede brugere i designfasen førte til, at der på sedlerne i Europa-serien er elementer, som gør det lettere for disse brugere at kende forskel på sedlerne. Desto højere en værdi sedlen har, desto større er den. Det gør det muligt for blinde at organisere sedlerne i tegnebogen efter værdi. En yderligere hjælp er de streger, som er trykt med relieftryk langs kanterne på sedlerne i Europa-serien. I den nye serie er det store tal på sedlernes forside, som angiver sedlens værdi, trykt med relieftryk, som let kan føles. Den første series dominerende farver findes også på sedlerne i Europa-serien. Farverne er dog blevet kraftigere, hvilket gør det lettere at skelne de forskellige seddelværdier fra hinanden. 7

8 BESkYttELSE MOD FORFALSKNING Effektiv beskyttelse mod forfalskning Eurosystemet gør en stor indsats for at sikre, at både borgerne og de kontanthåndterende virksomheder ved, hvordan man genkender en falsk euroseddel. Eurosystemet sikrer også, at maskiner til seddelhåndtering og seddelkontrol på pålidelig vis kan identifi cere falske sedler og tage dem ud af omløb. I 1. halvår 2013 blev i alt falske eurosedler taget ud af omløb. Set i forhold til antallet af ægte sedler i omløb i samme periode (15,1 mia.) er andelen af falske sedler fortsat meget lav. Selv om det nuværende antal falske sedler ikke udgør en trussel, er ECB og de nationale centralbanker nødt til at være opmærksomme og gøre eurosedlerne så svære at forfalske som muligt. ECB arbejder også meget tæt sammen med Europakommissionen (der er ansvarlig for at informere om falske euromønter), Europol, Interpol og de nationale politimyndigheder. Et andet vigtigt indsatsområde er at sikre, at borgerne er blevet tilstrækkeligt informeret om sikkerhedselementerne Antal falske eurosedler taget ud af omløb mellem 2002 og midten af /1 2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 20/1 20/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 8

9 PARTNERSKABSPROGRAM Justering af maskiner/ Automater Kort efter at den nye 5-euroseddel var sat i omløb, var der i medierne beretninger om, at den blev afvist af billet- og salgsautomater og udstyr til ægthedskontrol af pengesedler. Den 26. november 2013 blev der i forbindelse med et seminar i Bruxelles med deltagere fra Eurosystemet etableret et partnerskabsprogram, hvis formål det er at forbedre informationsspredningen til alle involverede parter og sikre, at maskiner/automater og udstyr overalt i euroområdet justeres i god tid, inden nye sedler indføres. Programmet giver både fabrikanter og leverandører af udstyr til håndtering af pengesedler og deres kunder og brugere en bred vifte af informationsværktøjer og -materialer, som for størstedelens vedkommende findes på alle officielle EU-sprog. Inden for partnerskabsprogrammet vil ECB og de nationale centralbanker bl.a.: informere indgående om behovet for at justere maskiner til seddelhåndtering og udstyr til ægthedskontrol, så de accepterer de nye sedler. stå for en række arrangementer og aktiviteter op til lanceringen af den nye -euroseddel. udsende digitalt, audiovisuelt og trykt materiale om de nye eurosedler på 22 officielle EU-sprog for at bistå partnerne i kommunikationen med deres målgrupper. I henhold til programmet skal partnerne sikre, at deres udstyr accepterer nye sedler i Europa-serien, når de udstedes, og når det er relevant. Fabrikanter og sælgere af maskiner/automater og udstyr til håndtering af pengesedler forventes at begynde at distribuere informationsmateriale og forberede justeringen så tidligt som muligt. Brugere af maskiner/automater til håndtering af pengesedler og udstyr til ægthedskontrol af pengesedler forventes at kontakte leverandører eller fabrikanter med henblik på at forberede justeringen. Påtænker de at købe en maskine/automat til håndtering af pengesedler og/eller udstyr til ægthedskontrol af pengesedler, bør de kontakte leverandøren og sikre sig, at den/ det kan justeres, så den/det kan acceptere de nye sedler. Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i Eurosystemet arbejder tæt sammen med samarbejdspartnere og andre interesserede parter med det formål at hjælpe dem med at forberede indførelsen af de nye eurosedler. Dette omfatter bl.a. udlån af nye -eurosedler til partnere og andre efter afsløringen, således at de nye sedler kan blive testet eksternt og maskiner/automater og udstyr blive justeret. På ECB's websted findes oversigter (http://www.ecb.europa. eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.da.html) over maskiner/automater og udstyr til seddelhåndtering og ægthedskontrol, som er blevet testet af centralbankerne i Eurosystemet og justeret, så de accepterer de nye 5-eurosedler. Lignende oversigter vil for -eurosedlens vedkommende blive offentliggjort samme sted i 2014, efter at maskiner/automater og udstyr er blevet testet af centralbankerne i Eurosystemet. 9

10 UDSTEDELSE AF DEN NYE -EUROSEDDEL OG tidslinje JUSTERING AF MASKINER FOR TIL KONTANTHÅNDTERING UDSTYR TIL ÆGTHEDSKONTROL PARTNERSKABSPROGRAMMET 2013 Pressemeddelelse ECB-seminar for fabrikanter og leverandører af udstyr til håndtering af pengesedler afholdes i Bruxelles. 26. nov Pressemeddelelse Den nye -euroseddel afsløres i Frankfurt. 13. jan. Nye -eurosedler udlånes til fabrikanter og leverandører af udstyr til håndtering af pengesedler med henblik på justering af maskiner og udstyr til ægthedskontrol. Juni Brochurer om den nye -euroseddel udsendes til 3 mio. salgssteder i euroområdet. VORES PENGE 23. sep. Pressemeddelelse Den nye -euroseddel udstedes i hele euroområdet.

11

EUROENS NYE ANSIGT. Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu

EUROENS NYE ANSIGT. Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu EUROENS NYE ANSIGT Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu EUROPA-SERIEN: SIKKERHEDSELEMENTER Let at tjekke og svær at forfalske De nye og forbedrede sikkerhedselementer

Læs mere

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN INDSAMLING AF DATA FRA KREDITINSTITUTTER OG ANDRE VIRKSOMHEDER, DER HÅNDTERER KONTANTER SOM LED I DERES VIRKSOMHED I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN FOR RECIRKULERING AF EUROSEDLER DE OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

danmarks nationalbank kongeriget danmarks penge

danmarks nationalbank kongeriget danmarks penge danmarks nationalbank kongeriget danmarks penge kongeriget danmarks penge 1. UDGAVE, 2. REVIDEREDE OPLAG, AUGUST 2012 danmarks nationalbank indledning sikre penge Sedler og mønter er mere end blot papir

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Brug af forsøgsdyr i farmaceutisk forskning og udvikling. Bioetik i ord og handling

Brug af forsøgsdyr i farmaceutisk forskning og udvikling. Bioetik i ord og handling Brug af forsøgsdyr i farmaceutisk forskning og udvikling Bioetik i ord og handling Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere