Nyt til fysik A. Partikelfysik. nye muligheder. nyt pensum nyt udstyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt til fysik A. Partikelfysik. nye muligheder. nyt pensum nyt udstyr"

Transkript

1 Nyt til fysik A nyt pensum nyt udstyr nye muligheder Partikelfysik Det nye emne i pensummet for fysik A rummer flere eksperimentelle aspekter, som rent faktisk kan håndteres i gymnasiet. Kosmisk stråling i form af myoner kan studeres med store GM-rør og en koincidens-boks blot man afsætter god tid til måleserierne. Positronannihilation er et eksempel på partikelomdannelse, som også har en tangent til relativistisk mekanik. Udstyret er omtrent det samme som for myonobservationer dog gerne med mindre GM-rør. Gammaspektroskopi Masser af nye eksperimenter bliver mulige, når man er i stand til at måle gammakvanters energi frem for blot at tælle dem. Uheldigvis ligger udstyr til gammaspektroskopi traditionelt i den kostbare ende for et gymnasium. Udstyret, som præsenteres på de næste par sider reducerer omkostningerne til noget, der er mere håndterligt. Vi har lagt vægt på at udvikle et undervisningssystem til gammaspektroskopi. Vi udelader dermed nogle af de avancerede faciliteter, som kræves af forskningsudstyr til fordel for overskuelighed og lav pris. Relativistisk mekanik Comptonspredning kræver en relativistisk behandling, når man er ude over det rent fænomenologiske. Med vores gammaspektrometer og sættet til Comptonspredning, bliver en eksperimentel behandling mulig.

2 Gammaspektrometri Systemets opbygning Forventet levering november Et gammaspektrometer består af to hardware-dele: En energifølsom detektor og udstyr til behandling af signalet fra detektoren. Måledata opsamles normalt af en computer. En meget udbredt detektortype er scintillationsdetektoren: Et indkommende gammakvant afleverer sin energi i en såkaldt scintillationskrystal, som derved udsender et mikroskopisk lysglimt. Lyset registreres af en følsom fotocelle (en photomultiplier), som omsætter signalet til en elektrisk impuls. Det elektriske signal fra detektoren er proportional med den energi, der afsættes i krystallen. En multikanalanalysator (MCA MultiChannel Analyzer) sorterer de indkommende impulser fra den energifølsomme detektor i et stort antal kanaler efter deres størrelse. Når tælletallene i kanalerne plottes som funktion af kanalnummeret, bliver resultatet et energispektrum. I en sådan opstilling er den software, som indsamler og præsenterer data, lige så vigtig som hardwaren. Vi har valgt at inkludere softwaren i prisen for MCA en som derved bliver endnu mere attraktiv. Scintillationsdetektoren Denne detektor er den ideelle makker for vores nye multikanalanalysator. Detektorens størrelse, lave forsyningsspænding og pris! skyldes anvendelsen af faststofteknologi. Endnu en fordel ved photomultipliere af silicium er, at de er aldeles ufølsomme overfor eksterne magnetfelter. Den anvendte scintillationskrystal af cæsiumiodid måler 6 x 6 x 15 mm, hvilket giver en udmærket vinkelopløsning i f.eks. eksperimenter med Comptonspredning. Denne krystalstørrelse vil naturligvis være mindre følsom end de kæmpestore NaI-krystaller, som normalt bruges sammen med photomultiplier-rør, men sammen med en almindelig gammakilde fra Risø, opnås alligevel en total tællehastighed over 2000 pr. sekund. Energiopløsningen (halvværdibredde) er ca. 7 % ved 662 kev (Cs-137) hhv. 5 % ved kev (Co-60). Detektorens forsyningsspændinger leveres af MCA en. Biasspænding styres gennem softwaren, så forstærkningen holdes uafhængig af temperaturændringer Scintillationsdetektor... kr ,00 2

3 Multikanalanalysator Frederiksens MCA tilbyder 1024 kanaler, variabel analog og digital forstærkning, variabel integrationstid og indbygget logik til forhindring af pile up (dvs. en impuls starter oven i den foregående). Denne hardwarebaserede MCA kan håndtere tællehastigheder over 10 MHz, så du vil aldrig opleve MCA en som en flaskehals! Frederiksens MCA og den tilhørende software er specielt udviklet sammen med scintillationsdetektoren, som beskrives overfor, men en AUX indgang kan anvendes sammen med anodesignalet fra et traditionel photomultiplier-rør. Derved vil man ofte være i stand til at genanvende scintillationsdetektoren fra et ældre system med en forældet MCA eller software. MCA en bruger ikke en ekstern strømforsyning, men forsynes via USB-forbindelsen Nyudviklet, brugervenlig, dansk software Når MCA en er tilsluttet computeren, og programmet kører, kan dataopsamlingen startes med et tryk på en knap: Alle indstillinger huskes fra sidste kørsel, men kan naturligvis let justeres til andre opgaver. Standardindstillinger for hhv. Cs I(Tl) og Na I(Tl) scintillationsdetektorer kan genfindes med tryk på en knap. Programmets starttilstand kaldes et frit eksperiment og giver adgang til at starte, stoppe og ændre hardwareparametre uden begrænsning. Derudover kan to mere strukturerede tilstande vælges: Et spektrum-eksperiment betegner en kørsel med et veldefineret sluttidspunkt, hvor alle parametre er låste, og hvor der evt. gemmes et backup-spektrum med faste mellemrum. I et henfaldseksperiment gemmes kumulerede spektre med faste mellemrum. Programmet kan vise såvel kumulerede som differentielle data. I spektret kan der markeres et eller flere energiintervaller, hvis tælletal kan summeres, eller data kan tilpasse en gauss-funktion Multikanalanalysator...kr ,00 3

4 Gammaspektre Spektret fra en scintilationsdetektor viser ikke kun energien af gammakvanterne, som de udsendes fra kilden. Detaljer i spektret vidner om stødprocesser mellem gammakvanter og elektroner. Hvis den fulde gamma-energi afsættes i scintillationskrystallen, giver det en tælling i fototoppen. At toppen har en vis bredde, skyldes at omsætningen af gamma-energien til et vist antal synlige fotoner og efterfølgende elektronisk registrering af disse er af stokastisk natur. Ofte støder gammakvantet sammen med en løst bundet elektron i detektoren så en del af energien overføres til denne. Sådanne Comptonspredte gammakvanter har en stor sandsynlighed for at fortsætte ud af detektoren igen, så deres andel af energien ser vi ikke mere til. Derimod registreres energien af den rekylerende elektron med stor sandsynlighed. Grundet impulsbevarelse er der en øvre grænse for hvor meget af energien, der kan overføres til elektronen. Denne øvre grænse kaldes for Compton-kanten. Den omvendte situation er også mulig: Et gammakvant kan først støde sammen med en elektron udenfor detektoren og derefter blive registreret med den energi, den har tilbage. Energien af de spredte gammakvanter har jf. foregående afsnit en nedre grænse, kaldet backscatter-kanten. Beregninger på disse stødprocesser er en glimrende chance for at anvende speciel relativitetsteori. I spektret vil man også ofte kunne observere røntgenstråling fra datterkernen. Hvis man bestråler en blyplade med en Cs-137 kilde vil man desuden kunne påvise røntgenfluorescens fra bly. Karakteristiske detaljer i spektret fra Cs-137 Ditto med røntgenfluorescens fra en blyplade Ud over gammastråling fra kernen kan man også ofte identificere en top ved 511 kev, svarende til hvilemassen af en elektron. Denne stammer fra anihillation af positroner og elektroner. Toppen ses naturligvis i særdeleshed, når man måler direkte på en positron-emitter som Na-22, men også i tilfælde af meget energirige gammakvanter vil man se spor af pardannelse og efterfølgene annihilation. Na-22 spektrum 4

5 Comptonspredning Comptoneffekten illustrerer partikelnaturen af gammastråling. Når et gammakvant preller af på en elektron, afhænger dets energitab af spredningsvinklen. Princippet bag dette apparatur er den gamle geometriske sandhed, at størrelsen af en periferivinkel er defineret af den bue, den spænder over. Vi kan derved opnå, at spredningsvinklen er den samme over en meget stor rumvinkel. Disse rotationssymmetriske aluminiumtargets giver en høj tællehastighed for to faste spredningsvinkler på ca. 60 og 90. Med vores gammaspektrometer og en standard Cs-137 kilde kan brugbare differensspektre opnås for begge vinkler indenfor en time. En bly-absorber blokerer for den direkte stråling fra kilde til detektor. Korrektion for baggrundsstråling (herunder spredt stråling fra bordpladen mv.) håndteres af softwaren Sættet omfatter to sæt skalformede targets samt en central holder med justeringsskruer og bly-absorber Comptonspredning, sæt.... kr ,00 Ud over sættet til Comptonspredning, gammaspektrometeret samt en gammakilde, benyttes følgende: Skinne til opstillingsbænk, 40 cm... kr. 365, Rytter med et Ø10 mm hul (2 stk.) pr. stk.... kr. 144, Kildeholder til opstillingsbænk, simpel.... kr. 325,00 5

6 Kilder Natrium-22 Positron- og gammakilde fra Risø. Godkendt til undervisningsbrug. Natrium-22 henfalder ved β + -henfald kilden udsender positroner. Desuden udsender Na-22 kilden gammastråling med en energi på 511 kev og 1275 kev. Denne lukkede kilde er specielt konstrueret, så positronerne kan slippe igennem indkapslingen. I mange andre Na-22 kilder standses positronerne i selve kilden, som dermed kun er egnet som gammakilde. Når positronerne er frie af kilden, er det muligt i et afbøjningsforsøg at påvise f.eks. partiklernes positive ladning. Ud over positroner udsender kilden som nævnt også gammastråling. Dels den prompte 1275 kev gammastråling fra selve kernen, dels 511 kev annihilationskvanterne fra processen e + + e - 2γ. Annihilationen sker først efter nedbremsning af positronen, og kvanterne udsendes derfor (grundet impulsbevarelse) i diametralt modsatte retninger. Dette er princippet bag PET-scanneren Na-22 kilde (positroner)....kr ,00 Cobolt-60 Gammakilde fra Risø. Godkendt til undervisningsbrug. Cobolt-60 henfalder ved β - -henfald, men kilden er konstrueret, så stort set al betastrålingen absorberes internt. Datternuklidet nikkel-60 dannes overvejende i en exciteret tilstand, som henfalder i to trin under udsendelse af gammastråling med energierne 1173 kev og 1332 kev. Denne lukkede kilde kan f.eks. anvendes til demonstration af en prompt gammakaskade. Halveringstiderne for de to gammahenfald ligger begge under et picosekund (10-12 s), så de kan betragtes som udsendt samtidigt. Med en koincidensboks kan man derfor påvise en tællehastighed for koincidenser, som ligger klart over niveauet for tilfældige koincidenser. I modsætning til annihilationskvanterne fra Na-22, hvor der er en meget stærk vinkelkorrelation mellem de to udsendte kvanter, er de to gammakvanter fra et Co-60 henfald kun svagt korrelerede. Der er en forskel på ca. 17 % mellem sandsynlighederne for udsendelse i hhv. 90 og 180 vinkel. Co-60 er desuden velegnet i forbindelse med et gammaspektrometer som eksempel på et spektrum, der er lidt mere kompliceret end for Cs-137, uden at det bliver for komplekst Co-60 kilde (gamma)... kr ,00 6

7 De velkendte Risø-kilder Godkendte kilder til undervisningsbrug. Du kan finde en grundig beskrivelse af disse kilder på her blot et par stikord: Alfakilden udsender ikke blot ca. 5,5 MeV alfastråling, men også gammastråling, hyppigst med en energi på 59,5 kev. Betakilden udsender betastråling fra Sr-90 (546 kev) og Y-90 (2,3 MeV). Partiklerne med de allerlaveste energier absorberes i forseglingen. Kilden er utroligt ren : Kun i 0,017 % af henfaldene udsendes en 1,7 MeV gamma. Gammakilden er baseret på betahenfald af Cs-137. Dog absorberes næsten al betastråling i kilden. Gammakvanterne har energien 661,7 kev Alfa-, beta- og gammakilde inkl. opbevaringsholder.... kr , Alfakilde (Am-241)...kr , Betakilde (Sr/Y-90)...kr , Gammakilde (Cs-137)...kr , Opbevaringsholder...kr. 175,00 Radioaktive sten Mineralprøver fra Norge med følgende seks mineraler: Uraninit (UO 2, U 3 O 8 ) Thorit (ThSiO 4 ) Euxenit (Y,Ca,Er,La,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti) 2 O 6 Orthit (Allanit) (Ce,Ca,Y) 2 (Al,Fe 2+,Fe 3+ ) 3(SiO 4 ) (Si 2 O 7 )O(OH) Pyrochlor (Ca,Na) 2 Nb 2 O 6 (OH,F) Raudberg (FeCO 3, Fe 2 O 3 ) ganske svagt radioaktivt Da der er tale om naturligt forekommende radioaktive mineraler, vil dette produkt være uensartet. Størrelsen varierer (fra tommelfingerstor ned til en kvart sukkerknald, for at give et indtryk). Prøverne leveres med beskrivelse på norsk. Figuren viser et gammaspektrum for Euxenit med tydelige toppe fra Pb-214, Bi-214 og Ra Radioaktive sten.... kr. 495,00 Isotopgenerator Godkendt isotopgenerator til undervisningsbrug. Muliggør eksperimentel bestemmelse af halveringstiden for Ba-137m Isotopgenerator inkl. ekstraktionsvæske....kr , Ekstraktionsvæske til kr ,

8 Myon-observatorium Kraftig konstruktion med plads til maksimalt 40 stålabsorbere (20,5 kg!). Der medfølger 25 absorbere i form af 3 mm blåchromaterede stålplader. I shower mode kan man variere afstanden fra den nederste absorber til GM-rørene mellem 0 og 180 mm. I teleskop mode kan afstanden mellem de to yderste GM-rør variere fra 240 til 560 mm. (GM-rør og koincidensboks anskaffes separat.) Myon-observatorium...kr , Ekstra absorbere (5 stk.)... kr. 215, Koincidensboks Benyttes til påvisning af samtidige begivenheder i GM-rør. Udgangen af boksen sender en impuls til en ekstern tæller, når to (eller valgfrit tre) af indgangene tilføres en impuls samtidigt. Herved kan man f.eks. påvise gammakaskaden i henfaldet af Co-60, eller at annihilationskvanter udsendes i en vinkel på 180. Koincidensboksen bruges også i studiet af kosmisk stråling med Myon-observatorium. Tilsluttes to eller tre ens GM-rør. Udgangsimpulserne registreres af en tæller f.eks , eller Pasco digitaladapter PS Koincidensboks...kr ,00 Drejeled til optisk bænk Til undersøgelse af vinkelafhængigheden af koincidenstælletal anvendes dette drejeled sammen med kildeholder Drejeled til optisk bænk..kr. 525,00 Kildeholder til drejeled Med denne kildeholder kan en Risøkilde placeres præcist i omdrejningsaksen af drejeleddet. Holderen er drejet ud af plast, hvilket sikrer en rotationssymmetrisk opbygning Kildeholder til drejeled...kr. 95,00 Geigertæller Universaltæller til alle vore GM-rør samt koincidensboksen. Nem og logisk betjening GM tæller...kr , Opstillingsbænk Opstillingsbænk til Risøkilder og GM-rør, som giver en stabil opstilling. Består af en 40 cm lang bænk med mm-inddelt skala, holder til GM-rør og holder for Risøkilder, med en metalstang til ophængning af afskærmningsplader, der kan monteres i kildeholder. Inkl. absorbersæt Opstillingsbænk... kr , Løs skinne, 40 cm...kr. 365, Alle priser er ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tel Viaduktvej Ølgod Fax Afd. Aarhus: Silkeborgvej 765 J DK-8220 Brabrand

Videregående kernefysik 1/6 september 2013 / Henning Schou

Videregående kernefysik 1/6 september 2013 / Henning Schou Videregående kernefysik 1/6 september 2013 / Henning Schou Retningsafhængighed af annihilationskvanter I dette eksperiment demonstreres, at gammakvanterne fra annihilationen af en positron er kraftigt

Læs mere

Vejledning til Betastrålers afbøjning

Vejledning til Betastrålers afbøjning Vejledning til Betastrålers afbøjning 11.01.11 Aa 5141.05 Figur 1 Drej kildeholderen til 90 og tæl eller lyt igen. Den kollimerede stråle af betapartikler rammer ikke længere GM-røret, og tællehastigheden

Læs mere

Gammaspektroskopi, Cs-137-kilden

Gammaspektroskopi, Cs-137-kilden Gammaspektroskopi, Cs-137-kilden Eksperiment nummer 138810 Emne Kernefysik Version 2016-10-26 / HS Type Elevøvelse Foreslås til gyma p. 1/8 Formål I denne øvelse undersøges udseendet af gammaspektret fra

Læs mere

ADDA/ADACDT vejledning

ADDA/ADACDT vejledning ADDA/ADACT vejledning 1 ADDA/ADACDT vejledning Formål Fysikundervisningen ved VIA University College Bioanalytikeruddannelsen modul 6 inkluderer måling af ioniserende stråling ved brug af en scintillationsdetektor.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder Leverandørbrugsanvisning for Risø Demonstrationskilder Forskningscenter Risø Hevesy Laboratoriet Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde 1. Introduktion Denne brugsanvisning gælder for alfa-, beta- og gammademonstrationskilder,

Læs mere

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Modtaget dato: (forbeholdt instruktor) Godkendt: Dato: Underskrift: Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Kristian Jerslev, Kristian Mads Egeris Nielsen, Mathias

Læs mere

Oversigt over forsøg:

Oversigt over forsøg: Oversigt over forsøg: Baggrundsstråling Undersøgelse af alfastråler Undersøgelse af betastråler Undersøgelse af gammastråler Undersøgelse af klippe Undersøgelse af Seltin Halveringstid med terninger Side

Læs mere

nyt& let avanceret gammelt Viaduktvej Ølgod Fax DK-8220 Brabrand

nyt& let avanceret gammelt Viaduktvej Ølgod Fax DK-8220 Brabrand nyt& let avanceret gammelt A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tel. 7524 4966 info@frederiksen.eu Afd. Aarhus: Silkeborgvej 765 J Viaduktvej 35 6870 Ølgod Fax 7524 6282 www.frederiksen.eu DK-8220 Brabrand Capstone

Læs mere

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse:

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Et atom har oftest to slags partikler i atomkernen. Hvad hedder partiklerne? Der er 6 linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Indhold... 1 Måling af stråling med Datastudio... 2 Måling af baggrundsstrålingens variation... 3 Måling af halveringstid... 4 Nuklidkort. (teoriopgave)... 5 Fyldning af beholdere... 6 Sådan fungerer

Læs mere

Måling af niveau og densitet med radioaktiv stråling.

Måling af niveau og densitet med radioaktiv stråling. www.insatech.com Det radiometriske måleprincip Fordele ved det radiometriske system: Sikker og pålidelig måling Berøringsløs måling Minimal vedligeholdelse Ingen bevægelige dele Uafhængig af ændringer

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende forskel på grundstof, ion og isotop samt kunne redegøre for, hvori forskellene består Kende de forskellige strålingstyper (α, β, γ og evt. ε) samt kunne redegøre for, hvori

Læs mere

Fysik øvelse 2. Radioaktivitet. Øvelsens pædagogiske rammer

Fysik øvelse 2. Radioaktivitet. Øvelsens pædagogiske rammer B.2.1 Radioaktivitet Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse knytter sig til fysikundervisningen på modul 6 ved Bioanalytikeruddannelsen. Fysikundervisningen i dette modul har fokus på nuklearmedicin

Læs mere

GammaSpektrometer. Quick-start Guide. Indhold. Quick-start Guide Side 1 af 7. A Klargøring. 1. Udpakning og opstilling 2. Software

GammaSpektrometer. Quick-start Guide. Indhold. Quick-start Guide Side 1 af 7. A Klargøring. 1. Udpakning og opstilling 2. Software Quick-start Guide Side 1 af 7 GammaSpektrometer Quick-start Guide Indhold A Klargøring 1. Udpakning og opstilling 2. Software B Installation af software 1. Installation af driver 2. Installation af GaSp

Læs mere

Lys fra silicium-nanopartikler. Fysiklærerdag 22. januar 2010 Brian Julsgaard

Lys fra silicium-nanopartikler. Fysiklærerdag 22. januar 2010 Brian Julsgaard Lys fra silicium-nanopartikler Fysiklærerdag 22. januar 2010 Brian Julsgaard Oversigt Hvorfor silicium? Hvorfor lyser nano-struktureret silicium? Hvad er en nanokrystal og hvordan laver man den? Hvad studerer

Læs mere

Forløbet består 4 fagtekster, 19 opgaver og 10 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek.

Forløbet består 4 fagtekster, 19 opgaver og 10 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek. Radioaktivitet Niveau: 9. klasse Varighed: 11 lektioner Præsentation: I forløbet Radioaktivitet arbejdes der med den naturlige og den menneskeskabte stråling. Der arbejdes endvidere med radioaktive stoffers

Læs mere

Tillæg til partikelfysik (foreløbig)

Tillæg til partikelfysik (foreløbig) Tillæg til partikelfysik (foreløbig) Vekselvirkninger Hvordan afgør man, hvilken vekselvirkning, som gør sig gældende i en given reaktion? Gravitationsvekselvirkningen ser vi bort fra. Reaktionen Der skabes

Læs mere

Laboratoriekørekort. Radioaktive kilder. Øvelsens pædagogiske rammer

Laboratoriekørekort. Radioaktive kilder. Øvelsens pædagogiske rammer Z.9.1 Radioaktive kilder Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse knytter sig til fysikundervisningen på modul 6 ved bioanalytikeruddannelsen. Fysikundervisningen i dette modul har fokus på

Læs mere

Hvor mange neutroner og protoner er der i plutonium-isotopen

Hvor mange neutroner og protoner er der i plutonium-isotopen Atomet Tjek din viden om atomet. 3.1 4.1 Atommasse måles i Skriv navnene på partiklerne i atomet. Hvad angiver tallene i den kernefysiske skrivemåde? 4 2 He 13 6 Tegn atomkernen til kulstof-isotopen C.

Læs mere

Kernefysik og dannelse af grundstoffer. Fysik A - Note. Kerneprocesser. Gunnar Gunnarsson, april 2012 Side 1 af 14

Kernefysik og dannelse af grundstoffer. Fysik A - Note. Kerneprocesser. Gunnar Gunnarsson, april 2012 Side 1 af 14 Kerneprocesser Side 1 af 14 1. Kerneprocesser Radioaktivitet Fission Kerneproces Fusion Kollisioner Radioaktivitet: Spontant henfald ( af en ustabil kerne. Fission: Sønderdeling af en meget tung kerne.

Læs mere

er den radioaktive kildes aktivitet til tidspunktet t= 0, A( t ) er aktiviteten til tidspunktet t og k er henfaldskonstanten.

er den radioaktive kildes aktivitet til tidspunktet t= 0, A( t ) er aktiviteten til tidspunktet t og k er henfaldskonstanten. Fysikøvelse Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Radioaktive henfald Formål Formålet i denne øvelse er at eftervise henfaldsloven A( t) = A0 e kt, hvor A 0 er den radioaktive kildes aktivitet til tidspunktet

Læs mere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere Vi SPARK er gang i dataopsamling al drig har det været nemmere SPARK taler dansk. Samme brugerflade på logger og computer. Matcher alle skærmstørrelser og opløsninger. Trygt og godt med færdige SPARKlabs.

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Indhold... 1 Måling af stråling med Capstone... 2 Måling af baggrundsstrålingens variation... 3 Måling af halveringstid... 4 Nuklidkort. (teoriopgave)... 5 Sådan fungerer et atomkraftværk.... 6

Læs mere

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen Strålingsintensitet Skal det fx afgøres hvor skadelig en given radioaktiv stråling er, er det ikke i sig selv relevant at kende aktiviteten af kilden til strålingen. Kilden kan være langt væk eller indkapslet,

Læs mere

Rækkevidde, halveringstykkelse og afstandskvadratloven

Rækkevidde, halveringstykkelse og afstandskvadratloven Rækkevidde, halveringstykkelse og afstandskvadratloven Eval Rud Møller Bioanalytikeruddannelsen VIA University College Marts 008 Program Indledende kommentarer. Rækkevidde for partikelstråling Opbremsning

Læs mere

Henrik Loft Nielsen og Helge Knudsen HELSEFYSIK

Henrik Loft Nielsen og Helge Knudsen HELSEFYSIK Henrik Loft Nielsen og Helge Knudsen HELSEFYSIK Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet 2002 2 Helsefysik INDHOLD: side 1. Indledning... 3 2. Strålingskilder... 5 2.1 Stråling fra radioaktive

Læs mere

Øvelse 2: Myonens levetid

Øvelse 2: Myonens levetid Øvelse 2: Myonens levetid Det er en almindelig opfattelse at rigtigheden af relativitetsteorien nødvendigvis er vanskelig at eftervise eksperimentelt. Det er den faktisk ikke. Et lille eksperiment (og,

Læs mere

Sæt GM-tællererne til at tælle impulser i 10 sekunder. Sørg for at alle kendte radioaktive kilder er placeret langt væk fra målerøret.

Sæt GM-tællererne til at tælle impulser i 10 sekunder. Sørg for at alle kendte radioaktive kilder er placeret langt væk fra målerøret. Forsøge med stråling fra radioaktive stoffer Stråling fra radioaktive stoffer. Den stråling, der kommer fra radioaktive stoffer, kaldes for ioniserende stråling. Den kan måles med en Geiger-Müler-rør koblet

Læs mere

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1 - ELEKTROMAGNETISKE BØLGER I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling (EM- stråling). I skal lære noget om synligt lys, IR- stråling, UV-

Læs mere

Theory Danish (Denmark)

Theory Danish (Denmark) Q3-1 Large Hadron Collider (10 point) Læs venligst de generelle instruktioner fra den separate konvolut, før du starter på denne opgave. Denne opgave handler om fysikken bag partikelacceleratorer LHC (Large

Læs mere

SRP det 21. århundrede

SRP det 21. århundrede projektarbejde valgfrit stof SRP det 21. århundrede fysik inspiration 2013 Vi har samlet et idékatalog typisk med emner, som ligger lidt udenfor kernestoffet. Det er ment som et sted at starte du skal

Læs mere

Røntgenspektrum fra anode

Røntgenspektrum fra anode Røntgenspektrum fra anode Elisabeth Ulrikkeholm June 24, 2016 1 Formål I denne øvelse skal I karakterisere et røntgenpektrum fra en wolframanode eller en molybdænanode, og herunder bestemme energien af

Læs mere

3. Radioaktiv Henfaldstid

3. Radioaktiv Henfaldstid FysikForsøg nr. 3, 9.kl., Al-hikma skolen vejledning side nr. 1 Radioaktiv stråling opstår når store atomer bliver ustabile og falder fra hinanden (læs ny prisma 9 s. 60-80). De radioaktive stoffer du

Læs mere

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning 49 6 Plasmadiagnostik Plasmadiagnostik er en fællesbetegnelse for de forskellige typer måleudstyr, der benyttes til måling af plasmaers parametre og egenskaber. I fusionseksperimenter er der behov for

Læs mere

Casper Szast Comptonspredning. Et eksperiment til brug i undervisningen. Vejleder: Ulrik Uggerhøj - Århus Universitet

Casper Szast Comptonspredning. Et eksperiment til brug i undervisningen. Vejleder: Ulrik Uggerhøj - Århus Universitet Casper Szast 20107372 Comptonspredning Et eksperiment til brug i undervisningen Vejleder: Ulrik Uggerhøj - Århus Universitet Indholdsfortegnelse 1 Summary... 3 2 Indledning... 4 3 Teori... 5 3.1 Teoretisk

Læs mere

Fysik A. Studentereksamen

Fysik A. Studentereksamen Fysik A Studentereksamen stx132-fys/a-15082013 Torsdag den 15. august 2013 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 9 sider Side 1 af 9 Billedhenvisninger Opgave 1 U.S. Fish and wildlife Service Opgave 2 http://stardust.jpl.nasa.gov

Læs mere

Marie og Pierre Curie

Marie og Pierre Curie N Kernefysik 1. Radioaktivitet Marie og Pierre Curie Atomer består af en kerne med en elektronsky udenom. Kernen er ganske lille i forhold til elektronskyen. Kernens størrelse i sammenligning med hele

Læs mere

A KURSUS 2014 ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi

A KURSUS 2014 ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico, Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Attenuation af røntgenstråling

Læs mere

1. Hvad stopper UV-stråling

1. Hvad stopper UV-stråling 1. Hvad stopper UV-stråling http://fysik-kemifokus.dk/media/1462737/lys-og-farver_aktivitet-11_undersoeg-uv-straaling.pdf 2. UV-strålings gennemtrængningsevne i vand Formål: I skal undersøge UV-strålings

Læs mere

Myonens Levetid. 6. december 2017

Myonens Levetid. 6. december 2017 Myonens Levetid 6. december 2017 Det er en almindelig opfattelse at rigtigheden af relativitetsteorien nødvendigvis er vanskelig at eftervise eksperimentelt. Det er den faktisk ikke. Et lille eksperiment

Læs mere

Til at beregne varmelegemets resistans. Kan ohms lov bruges. Hvor R er modstanden/resistansen, U er spændingsfaldet og I er strømstyrken.

Til at beregne varmelegemets resistans. Kan ohms lov bruges. Hvor R er modstanden/resistansen, U er spændingsfaldet og I er strømstyrken. I alle opgaver er der afrundet til det antal betydende cifre, som oplysningen med mindst mulige cifre i opgaven har. Opgave 1 Færdig Spændingsfaldet over varmelegemet er 3.2 V, og varmelegemet omsætter

Læs mere

July 23, 2012. FysikA Kvantefysik.notebook

July 23, 2012. FysikA Kvantefysik.notebook Klassisk fysik I slutningen af 1800 tallet blev den klassiske fysik (mekanik og elektromagnetisme) betragtet som en model til udtømmende beskrivelse af den fysiske verden. Den klassiske fysik siges at

Læs mere

anhattan roject tombomben n n Erik Vestergaard

anhattan roject tombomben n n Erik Vestergaard T M A P anhattan he & roject tombomben 1 235 92 1 U 236 92 94 38 Sr n U* n 1 14 54 n Xe Erik Vestergaard 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Facts om kernen i atomet... 5 3. Gammastråling og energiniveauer

Læs mere

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Strålingens indvirkning på levende organismer arbejdes der med, hvad bestråling

Læs mere

Berøringsfri måling med radiometrisk måling niveau- og densitetsmåling INSA 1 / 14

Berøringsfri måling med radiometrisk måling niveau- og densitetsmåling INSA 1 / 14 Berøringsfri måling med radiometrisk måling niveau- og densitetsmåling INSA 1 / 14 Måleprincip 1 4 Niveau switch (1) Kontinuert niveau (2) Densitet og koncentration (3) Interface (4) 2 3 INSA 2 / 14 Fordele

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Indholdsfortegnelse Kernefysik... 5 1. Facts om kernen i atomet... 5 2. Gammastråling og energiniveauer

Læs mere

Kernereaktioner. 1 Energi og masse

Kernereaktioner. 1 Energi og masse Kernereaktioner 7 1 Energi og masse Ifølge relativitetsteorien gælder det, at når der tilføres energi til et system, vil systemets masse altid vokse. Sammenhængen mellem energitilvæksten og massetilvækstener

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Laboratorieøvelse Kvantefysik

Laboratorieøvelse Kvantefysik Formålet med øvelsen er at studere nogle aspekter af kvantefysik. Øvelse A: Heisenbergs ubestemthedsrelationer En af Heisenbergs ubestemthedsrelationer handler om sted og impuls, nemlig at (1) Der gælder

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Atom og kerefysik Igrid Jesperses Gymasieskole 2007 Baggrudsstrålig Mål baggrudsstrålige i 5 miutter. Udreg atallet af impulser i 10 sekuder. Alfa-strålig α Mål atallet af impulser fra e alfa-kilde ude

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 Fysik / kemi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 Fysik / kemi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 1/25 Fk5 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) I den atommodel, vi anvender i skolen, er et atom normalt opbygget af 3 forskellige partikler: elektroner, neutroner

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd.

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Ohms lov Nummer 136050 Emne Ellære Version 2017-02-14 / HS Type Elevøvelse Foreslås til 7-8, (gymc) p. 1/5 Formål Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Princip Et stykke

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Sommer 2015 Thy-Mors HF & VUC Stx Fysik, niveau

Læs mere

Begge bølgetyper er transport af energi.

Begge bølgetyper er transport af energi. I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling(em-stråling). Herunder synligt lys, IR-stråling, Uv-stråling, radiobølger samt gamma og røntgen stråling. I skal stifte bekendtskab med EM-strålings

Læs mere

Fysik A. Studentereksamen. Skriftlig prøve (5 timer) Onsdag den 9. december 2009 kl STX093-FYA

Fysik A. Studentereksamen. Skriftlig prøve (5 timer) Onsdag den 9. december 2009 kl STX093-FYA Fysik A Studentereksamen Skriftlig prøve (5 timer) STX093-FYA Onsdag den 9. december 2009 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med tilsammen 15 spørgsmål. Svarene på de stillede spørgsmål indgår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Fysik A Knud Søgaard

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

Stjernernes død De lette

Stjernernes død De lette Stjernernes død De lette Fra hovedserie til kæmpefase pp-proces ophørt. Kernen trækker sig sammen, opvarmes og trykket stiger. Stjernen udvider sig pga. det massive tryk indefra. Samtidig afkøles overfladen

Læs mere

Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision

Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision Metrologidag, 18. maj, 2015, Industriens Hus Lys og Bohrs atomteori, 1913 Kvantemekanikken, 1925-26 Tilfældigheder, usikkerhedsprincippet Kampen mellem

Læs mere

Atom og kernefysik Radioaktive atomkerner. Hvor stort er et atom? Niels Bohr. Elementarpartikler. Opdagelsen af de radioaktive atomkerner

Atom og kernefysik Radioaktive atomkerner. Hvor stort er et atom? Niels Bohr. Elementarpartikler. Opdagelsen af de radioaktive atomkerner Atom og kernefysik Radioaktive atomkerner Opdagelsen af de radioaktive atomkerner På jorden har de radioaktive stoffer altid eksisteret. Først opdagende Wilhelm Conrad Röntgen (845-923) røntgenstrålerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Fysik A Knud Søgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: gsfya403 S13/14 Fysik B->A, STX

Undervisningsbeskrivelse for: gsfya403 S13/14 Fysik B->A, STX Undervisningsbeskrivelse for: gsfya403 S13/14 Fysik B->A, STX Fag: Fysik B->A, STX Niveau: A Institution: Københavns VUC - Sankt Petri Passage 1 (280103) Hold: Fysik B-A 4 uger Termin: August 2013 Uddannelse:

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Geologien af Ilímaussaq-komplekset Med fokus på Kvanefjeldet

Geologien af Ilímaussaq-komplekset Med fokus på Kvanefjeldet Geologien af Ilímaussaq-komplekset Med fokus på Kvanefjeldet Sydgrønlands geologi Grundfjeld: Granit Gardarintrusion: Kvanefjeld Killavaat alannguat Ivittuut Eriksfjordformation: Igaliku sandsten Lava

Læs mere

Opgaver til: 9. Radioaktivitet

Opgaver til: 9. Radioaktivitet Opgaver til: 9. Radioaktivitet 1. Opskriv henfaldskemaet for α-henfaldet af: 229 90 Th 92 U 86 Rn 2. Opskriv henfaldskemaet for β - -henfaldet af: 209 82 Pb 10 4 Be 79 Au 3. Opskriv henfaldskemaet for

Læs mere

Eksamensspørgsmål til Fysik C eksamen forår 2011, VUC-Vest, GRN

Eksamensspørgsmål til Fysik C eksamen forår 2011, VUC-Vest, GRN Eksamensspørgsmål til Fysik C eksamen forår 2011, VUC-Vest, GRN Der er 24 timers forberedelse, dvs. man trækker et spørgsmål dagen før eksamensdagen og har så mindst 24 timer at forberede sig i. Selve

Læs mere

MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET

MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET Hubble Space Telescope International Space Station MODUL 3 - ET SPEKTRALT FINGERAFTRYK EM-STRÅLINGS EGENSKABER Elektromagnetisk stråling kan betragtes som bølger og

Læs mere

Røntgenstråling. Baggrund. Atomers struktur og Røntgenstråling

Røntgenstråling. Baggrund. Atomers struktur og Røntgenstråling Røntgenstråling Baggrund Bølgelængden af synligt lys ligger i området 400-750 nm. Ting med en mindre rumlig udstrækning kan vi ikke se med vores blotte øje. Det betyder, at hvis vi vil se på hvilke atomer

Læs mere

Begge bølgetyper er transport af energi.

Begge bølgetyper er transport af energi. I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling(em-stråling). Herunder synligt lys, IR-stråling, Uv-stråling, radiobølger samt gamma og røntgen stråling. I skal stifte bekendtskab med EM-strålings

Læs mere

Relativitetsteori. Henrik I. Andreasen Foredrag afholdt i matematikklubben Eksponenten Thisted Gymnasium 2015

Relativitetsteori. Henrik I. Andreasen Foredrag afholdt i matematikklubben Eksponenten Thisted Gymnasium 2015 Relativitetsteori Henrik I. Andreasen Foredrag afholdt i matematikklubben Eksponenten Thisted Gymnasium 2015 Koordinattransformation i den klassiske fysik Hvis en fodgænger, der står stille i et lyskryds,

Læs mere

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik Røntgenstråling til diagnostik Av min arm! K-n-æ-k! Den meget ubehagelige lyd gennemtrænger den spredte støj i idrætshallen, da Peters hånd bliver ramt af en hård bold fra modstanderens venstre back. Det

Læs mere

Universets opståen og udvikling

Universets opståen og udvikling Universets opståen og udvikling 1 Universets opståen og udvikling Grundtræk af kosmologien Universets opståen og udvikling 2 Albert Einstein Omkring 1915 fremsatte Albert Einstein sin generelle relativitetsteori.

Læs mere

GammaSpektrometer. Vejledning. Indhold. A Hardware

GammaSpektrometer. Vejledning. Indhold. A Hardware GammaSpektrometer Vejledning Indhold A Hardware 1. Overordnet systembeskrivelse 2. Multikanalanalysatoren 3. SiPM detektoren 4. Andre scintillationsdetektorer B Software 1. Overordnet systembeskrivelse

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Elektron- og lysdiffraktion

Øvelse i kvantemekanik Elektron- og lysdiffraktion 7 Øvelse i kvantemekanik Elektron- og lysdiffraktion 2.1 Indledning I begyndelsen af 1800-tallet overbeviste englænderen Young den videnskabelige verden om at lys er bølger ved at at påvise interferens

Læs mere

Opdagelsen af radioaktiviteten

Opdagelsen af radioaktiviteten 1 Opdagelsen af radioaktiviteten Af Louis Nielsen, cand.scient. Lektor ved Herlufsholm I de sidste årtier af 1800-årene blev der gjort mange yderst grundlæggende opdagelser ved forsøg med katodestrålerør.

Læs mere

Undersøgelse af lyskilder

Undersøgelse af lyskilder Felix Nicolai Raben- Levetzau Fag: Fysik 2014-03- 21 1.d Lærer: Eva Spliid- Hansen Undersøgelse af lyskilder bølgelængde mellem 380 nm til ca. 740 nm (nm: nanometer = milliardnedel af en meter), samt at

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Måling af Plancks konstant

Øvelse i kvantemekanik Måling af Plancks konstant Øvelse i kvantemekanik Måling af Plancks konstant Tim Jensen og Thomas Jensen 2. oktober 2009 Indhold Formål 2 2 Teoriafsnit 2 3 Forsøgsresultater 4 4 Databehandling 4 5 Fejlkilder 7 6 Konklusion 7 Formål

Læs mere

Medicinsk Fysik. Fysiklærerdag på Aarhus Universitet 23. Januar 2004

Medicinsk Fysik. Fysiklærerdag på Aarhus Universitet 23. Januar 2004 Medicinsk Fysik Fysiklærerdag på Aarhus Universitet 23. Januar 2004 Hospitalsfysiker Mette Skovhus Thomsen Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Sygehus Menu Medicinsk Fysik Grundlæggende begreber Fotoners

Læs mere

Studieretningsprojekter i Speciel Relativitetsteori Oktober 2010. Studieretningsprojekter i Speciel Relativitetsteori

Studieretningsprojekter i Speciel Relativitetsteori Oktober 2010. Studieretningsprojekter i Speciel Relativitetsteori Studieretningsprojekter i Speciel Relativitetsteori 1 Indhold: Øvelse 1: Måling af lysets hastighed med roterende spejl, s. 3 Øvelse 2: Myonens levetid, s. 6 Øvelse 3: Måling af lysets hastighed med pulseret

Læs mere

Mundtlig eksamen fysik C side 1/18 1v 2008/2009 Helsingør Gymnasium

Mundtlig eksamen fysik C side 1/18 1v 2008/2009 Helsingør Gymnasium Mundtlig eksamen fysik C side 1/18 1v 2008/2009 Helsingør Gymnasium Spørgsmål 1 Energi & energiforbrug Du skal præsentere emnet energi med vægt på energiforbrug og energibesparelser i forbindelse med hjemmets

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Atomare elektroners kvantetilstande

Atomare elektroners kvantetilstande Stoffers opbygning og egenskaber 4 Side 1 af 12 Sidste gang: Naturens byggesten, elementarpartikler. Elektroner bevæger sig ikke i fastlagte baner, men er i stedet kendetegnet ved opholdssandsynligheder/

Læs mere

Marie og Pierre Curie

Marie og Pierre Curie N Kernefysik 1. Radioaktivitet Marie og Pierre Curie Atomer består af en kerne med en elektronsky udenom. Kernen er ganske lille i forhold til elektronskyen. Kernens størrelse i sammenligning med hele

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Løsningsforslag til fysik A eksamenssæt, 23. maj 2008

Løsningsforslag til fysik A eksamenssæt, 23. maj 2008 Løsningsforslag til fysik A eksamenssæt, 23. maj 2008 Kristian Jerslev 22. marts 2009 Geotermisk anlæg Det geotermiske anlæg Nesjavellir leverer varme til forbrugerne med effekten 300MW og elektrisk energi

Læs mere

Dansk Fysikolympiade 2009 Landsfinale fredag den 21. november Teoretisk prøve. Prøvetid: 3 timer

Dansk Fysikolympiade 2009 Landsfinale fredag den 21. november Teoretisk prøve. Prøvetid: 3 timer Dansk Fysikolympiade 2009 Landsfinale fredag den 21. november 2008 Teoretisk prøve Prøvetid: 3 timer Opgavesættet består af 6 opgaver med i alt 17 spørgsmål. Bemærk at de enkelte spørgsmål ikke tæller

Læs mere

Skriftlig Eksamen i Moderne Fysik

Skriftlig Eksamen i Moderne Fysik Moderne Fysik 10 Side 1 af 7 Navn: Storgruppe: i Moderne Fysik Spørgsmål 1 Er følgende udsagn sandt eller falsk? Ifølge Einsteins specielle relativitetsteori er energi og masse udtryk for det samme grundlæggende

Læs mere

Båndlægger fra GB-serien

Båndlægger fra GB-serien KARTOFFELTEKNIK ROETEKNIK GRØNTSAGSTEKNIK Båndlægger fra GB-serien Professionel læggeteknik af høj kvalitet Båndlæggeteknik fra Grimme: 2-, 3- og 4-rækket GB-serien (Grimme Beltplanter) står for er den

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Indholdsfortegnelse: Side 1. Standard sæt indeholder...2 2. AlarmLink indeholder...2 3. Udvidet sæt indeholder...2

Læs mere

Strålingsbeskyttelse ved accelerationsanlæg

Strålingsbeskyttelse ved accelerationsanlæg Medicinsk fysik p.1/21 Medicinsk fysik Strålingsbeskyttelse ved accelerationsanlæg Søren Weber Friis-Nielsen 3. maj 2005 weber@phys.au.dk Indhold Medicinsk fysik p.2/21 Overblik over strålingstyper Doser

Læs mere

Af Lektor, PhD, Kristian Pedersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

Af Lektor, PhD, Kristian Pedersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet RØNTGENSTRÅLING FRA KOSMOS: GALAKSEDANNELSE SET I ET NYT LYS Af Lektor, PhD, Kristian Pedersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet KOSMISK RØNTGENSTRÅLING Med det blotte øje kan vi på en klar

Læs mere