Forslag til ændringer/tilføjelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til ændringer/tilføjelser"

Transkript

1 Rettede fejl Når fejl er rettet flyttes de hertil Hvis man forsøger at Afslutte MUD (tryk på knap)fra sagsoversigten, så får man en fejlmeddelse. "Der opstod en ikke-afviklet undtagelse i programmet. Hvis du klikker... osv." Carsten. //Fejlen er rettet i version (Aske) Mar 19 Når man "forsøger" at gemme fund nr. 1 ved at tilføje det under en anden kampagne fås en "forkert" fejlmeddelelse - man burde få at vide at der er tale om et brugt nummer, en eksisterende unik værdi, men fejlmeddelelsen fortæller: "Det lykkedes ikke at gemme alle poster på srveren, da databasen er blevet ændret af en anden bruger. Poster der ikke er gemt er markeret med rødt i listen. Det anbefales at du genstarter programmet" - Der er altså tale om forsøg på DOBBELTNUMMERERING... og det hjælper da også "PRONTO", når genstandsnummeret bliver "2" - den feljmeldelelse må rettes - i den bedste af alle verdener med en hjælp til næste nummer =(maks + 1)!(Hugo) Ja, det må siges, at den på en meget irriterende måde fortæller at det drejer sig om et dobbeltnummer og at løsningsforslaget ingen effekt har overhovedet (Carsten) //Rettet i version (Aske) Mar 19 Ver Efter indlog i HOM som superuser, frotrudt oprettelse af en ny sag og så samme fejl som Carsen nævner ved Afslutning: Fejlvinduets ttitel: Sagsoversigt "Der opstod en ikke-afviklet undtagelse. Hvis du klikker... Valgte "Fortsæt" - intet skete - nyt fosøg samme fejlvindue. "Afslut" måtte gøres to gange med en "Museernes Udgravninsdata i fejlvinduet anden gang" - derefter en Microsoft medd. om fejl svarede nej) /Hugo //Fejlen er rettet i version (Aske) Mar 19 Navigationsbaren øverst på skærmen (filer, data) virker ikke! /Niels //Rettet i version (Aske) Forslag til ændringer/tilføjelser Her indtastes forslag til nye funktioner eller ændringer i forhold til kravspecifikationen. Jeg savner de hjælpefelter, som er i OBMs version i beretningsafsnittene (teksten fra KUAS' beretningsvejledning). (Mads) Aske Butze: Ver Det vil være hensigtsmæssigt at man kan have beretningsteksten åben i sit vindue, mens man leder, sorterer m.v. i listerne. Vinduet kan fint nok trækkes udenfor MUDvinduet, men det tillades ikke at se eller komme til MUD-vinduet. Det er "faktisk" nødvendigt, hvis man skal kunne skrive en fornuftig tekst i "Resultater" :-) /Hugo under indskrivning i SVM :-) Tekst til foto og tegning (= motiv og beskrivelse). Der er ikke plads til megen synlig tekst på én "post"linie. (Henrik). Motiv/beskrivelse kan evt. vises som beskrivelserne vises i anlæg-, lag- og fund-liste (stort tekstfelt under listen). Dette er dog en udvidelse i forhold til kravspecifikationen. //Aske I listen "fund" bør man kunne angive hvilke koordinater der er tale om. Lokalt målesystem eller digital opmåling. DET mener jeg vi har talt om - at det må fremgå af sagsoplysningerne/rapporten under fx. måkesystem (Hugo). //Det kan enten fremgå af målesystem afsnittet i beretningsteksten eller der kan tilføjes en projektionskolonne til fundlisten. (Aske) Kunne der mon laves en knap til beskrivelsesfeltet, således at når man trykkede på den, så blev der sat predefineret tekst ind - ved anlæg f.eks: Længde:... Bredde:... Dybde:... Snittet:... Tømt:... Metode:... Form i fladen:... Nedgravning i snit:... Fyld:... Jordprøver:... (Henrik) Ver logget ind i HOM som superuser: I fund kan jeg tilføje et fund med Angivelse: "1", men i Tegning kan jeg ikke tilføje uden "T" - er det konsistent? Enten må vi insistere på at der skal en "entitetstypeidentifikator" foran altid eller aldrig - eller???? /Hugo //Programmet gennemtvinger ingen regler om bestemte nummerserier på de forskellige lister. (Aske)

2 Ver logget ind i HOM som superuser: Ville gerne tilføje et foto til sagen HOM111 og prøve at benytte vores standard for digitale billeder med journalnummer+"d" osm filmnummer, men den gik ikke Grandberg - hvorfor er der ikke forklaring på - jeg må godt skrive fx. kun "D", men så vil jeg i forhold til vores navne mangle entydig identifikationen til journalnummer/filmnummer /Hugo //Foto ligger automatisk under en sag, derfor er det ikke nødvendigt at instaste journalnummer igen. Film og billednummer følger de almindelige regler for angivelser som beskrevet på side 17 i kravspecifikationen. (Aske) Med fare for at bringe trivialiteter til torvs, idet jeg ikke kender basens ophav, eller bare grundet alm. uforstandighed, vil jeg lige nævnet følgende jeg ikke forstod/kunne finde ud af: hvordan relaterer man? (ex. fund til anlæg), hvordan sletter man poster? Hvordan ændrer man status fra UU til ikke UU?, hvordan vedhæfter man billeder? Fotonummering bør da tillade den Wietske formattering kendt fra REGIN - gælder for øvrigt for alle lister. Otto //Man relaterer poster ved at indtaste opremsninger eller sekvenser af angivelser i relationsfelterne under listen. Man sletter poster ved at markere hele posten med postvælgeren til venstre i listen og trykke på "Delete" tasten. Status for "Under udarbejdelse" kan rettes under sagsdata. Billeder kan vedhæftes med knapperne under foto- og tegningslisten. De nummerserier der er understøttet af programmet er beskrevet på side 17 i kravspecifikationen. (Aske) Jeg har prøvet at køre samme sag samtidig på to computere. Det er ikke muligt at have to siddende og foretage samtidig dataindtastning. Men det kan måske ikke være anderledes? I givet fald ØV. (Henrik). //Man kan godt indtaste på samme sag samtidigt. Hvis der indtastes konflikter f.eks. samme fundnummer, vil programmet rapportere fejlen til den bruger der sidst forsøger at gemme. Hvis man skal se de ændringer der er indtastet af andre brugere, skal man lukke sagen og åbne den igen. (Aske) Jeg har også prøvet at oprette fotos men har det problem, at man tilsyneladende kun kan have 5 cifre i billednummeret. Vores har 11 cifre da vi som hos SVM også bruger journalnummeret som en del af billednummeret. /Niels //Foto ligger automatisk under en sag, derfor er det ikke nødvendigt at instaste journalnummer igen. Film og billednummer følger de almindelige regler for angivelser som beskrevet på side 17 i kravspecifikationen. (Aske) Relation mellem sammensatte konstruktioner og fund (som det er nu, er der kun en relation mellem anlæg og fund).(mads) Genvej til at indsætte dago dato i lister (CTRL+SHIFT+;) (Hugo) Auto-gem funktion (Niels) Aske Butze: VED dannelse af xls fra anlæg ville det være hensigtsmæssigt at få et felt med "relationen" "Indgår i" med da det vil være væsentligt i tilknytningen til GIS-data (MapInfo), hvor det er væsentligt at kunne tematisere/forespørge netop på den oplysning. /Hugo(ver ) (Jeg sidder og skriver på en anvisning på knytning af excel-lister og MapInfo tabel (ler) :-) Felterne er nu integreret i rapporten i rtf, der dog ikke enkelt lader sig konvertere til tabeller, da felterne er tekstrammer. Aske Butze: Ver Rapport som rtf: Hvis sidehoved og sidefod bliver undladt skulle det blive lidt lettere at foretage en videreredigering med indsætning af illustrationer m.v. i word - Man må så selv lave overskrifter og generere ny indholdsfortegnelse, men det kan vi jo nok klare :-) Hvis, hvis det er muligt ville det være fint med listerne som tabeller - ellers kan de genereres fra "Udskriv" i listerne og indsættes :-). /Hugo Aske Butze: Rapport som ren txt Med de problemer der er i rtf-formatet må vi bede om en mulighed for at gemme som ren tekst. Når den nuværende rtf gemmes som ren tekst bliver der en mængde ekstra linieskift (formentig p.g.a. tekstboksene). Det vil give en mulighed for at udskrve alene tekstdelene og anlægs- samt funbeskrivelserne og så udkrive listerne fra listerne i MUD til txt eller rtf (hvor de biver til regulære tabeller :-)) og så indsætte dem. Eneste "ekstra" kunne være nogle "fræke" tegn før og efter overskrifterne. PÅ den basis kan jeg lave en skabelon med nødvendige standardtypografier i Word og en makro til at "udrydde" systematiske "problemer" m.v. /Hugo :-)

3 Du kan i version nok se dine lister, men ikke arbejde med dem i MUD-vinduet samtidig med at Beretningstekst-vinduet er åbent. Du kan altså få overblik over dine lister og relationer og samtidig skrive i beretningsteksten men ikke samtidig lave sorteringer og grupperinger m.v. i listerne. Hvis muligt ville det være "godt" at kunne redigere i beretningsteksten og også sortere m.v i lister! /Hugo Mud Mud: Mulighed for at sammenkæde flere perioder til dateringsintervaller. OBS! Nye lister og muligheder herfor er under udarbejdelse i KUAS, Dokumentation. / Mud Mud: I fotolisten kunne godt bruges en kolonne, der hed set fra. N, S, Ø, V, NØ, NV, SØ, SV./ Mud Mud: Kunne der skabes mulighed for at springe til tilknyttet relationel listepost via træet i nederste venstre hjørne. Evt. ved ctrl + klik./ Mud Mud: Fund: Tilføjelse af et felt Typologi til fri afbenyttelse jf. Fase i Anlægslisten derved kan grupperes og sorteres m.v./ Mud Mud: Mangler Relationer i Excel eksport faciliteten. Mangler Beskrivelse i Excel eksport faciliteten./ Mud Mud: Vedr. begivenhed i kampagnedata: mangler begivenheder som detektorafsøgning, rekognoscering og besigtigelse. prøvegravning bør erstattes af forundersøgelse og udgravning erstattes af undersøgelse som de anvendes i DKC-online./ Mud Mud: Tegningslisten mangler typer som: opstalt og matrix. / Mud Mud: Anlægslisten mangler mulighed for at vælge "fyldskifte", hvor man er usikker på om det er natur eller kultur./ Mud Mud: Dateringslisten tilrettes for tidlig og mellemste tragtbægerkultur, der figurerer udenfor kronologisk sammenhæng sidst i dateringslisten. OBS! KUAS konvention./ Mud Mud: Det ville være rigtigt godt hvis fotos efter konverteringen bibeholdt deres oprindelige oplysninger (metadata) om fotograferingstidspunkt, kameratype, blænde, lukketid, filstørrelse osv. som der som regel følger med de billeder, der bliver taget med digital kamera./ Mud Mud: Mulighed for at duplikere en hel post via genvejstast. Ofte vil der være mange meget ens anlæg at registrere i rækkefølge, og det vil spare tid / Hes Test Mud Mud: Det er ikke muligt at angive et x-nummer som udgået. /Hes Test Mud Mud: Mulighed for undernr. til fund i fundliste. /Hes Test Mindre programfejl Her indtastes mindre programfejl, der ikke er kritiske for anvendelse af programmet. Mud Mud: Ved første logon bliver boksen med 'Henter data - vent venligst...' hængende på skærmen og det ser ud som om den forsøger at hente data ind, men da den ikke kan finde noget, så kører den i ring. Jeg prøver at oprette en sag og så logge på igen. Da der var oprettet en sag i basen så kørte den uden problemer. Carsten.

4 Aske Butze: KRITISK!! Ver VEd generering af xls af fx. anlæg (SVM1114, begge kampagner). Fås koder, formentlig unik ID, i felterne: Kampagne, Hovedgruppe og gruppering. Det ville være fint med de "viste" værdier :-) NB: samme resultat opnås ved udskrift (preview) og eksport til xls! (det er nok samme bgvedliggende funktion) - det går dog fint med eksport fra udprintview til TEXT. /Hugo Aske Butze: Ver Fejl ved afutning af MUD fra Sagsliste (er også tidligere observeret). /Hugo Carsten: Ver Hvis der er et punktum i sagsnavnet, så kan den ikke generere en beretning med det filnavn den foreslår som default. Aktuelt problem med "HOM 2379 VIA. Kollegiebyggeri mod Stensballesund". Fejlmeddelse: "Der opstod en ikke afviklet undtagelse..." osv Aske Butze: Ver Rapport i rft-format (SVM1114). I anlægsbeskrivelser m.v. "skjuler" nogle linier sig (overskrifter/anlægs-) bag andre tekstbokse - reelt ulæseligt. Kan generere en og maile /Hugo Mud Mud: Når man efter at have været inde i en sag vender tilbage til sagsoversigten og trykker på afslut MUD crasher systemet og sender en windows fejlmeddelelse. / Mud Mud: Når man logger på som almindelig bruger kan man ikke åbne afsluttede sager. Man bør som bruger kunne se, men ikke redigere en afsluttet sag./ Mud Mud: Ved valg af begivenhed i sagskampagne er kun datoen, men ikke begivenheden synlig./ Mud Mud: Sager og Kampagner bør ikke kunne slettes så nemt som i den nuværende version./ Mud Mud: Koordinatsætning overskrift = UTM koordinat vildledende. Kan hedde administrativt områdepunkt som hos KUAS./ Mud Mud: cifre i sagsnummeret er nødvendigt jf. Regin./ Mud Mud: Under kampagnedata bliver kun udgravningslederens efternavn angivet. Det er uhensigtsmæssigt, da mange hedder f.eks. Hansen og Jensen. Det fulde navn bør angives./ Mud Mud: Man arbejder med en meget lille typografi ved indskrivning i beretningsteksten./ Mud Mud: Når beretningsteksten er åbnet kan man ikke arbejde med lister eller andre ting. Uhensigtsmæssigt./ Mud Mud: Man bør ved åbningen af lister, der er under redigering af andre brugere, gøres opmærksom på at andre arbejder på sagen./ Mud Mud: Man kan ikke bruge "I" og "V" samt Æ, Ø og Å under angivelse, selv om man har tilladt det under sagsdata. I kan dog bruges i kombination med tal./ Mud Mud: Når man skal oprette fra anlæg + fund og bruger tab-funktionen igennem relationerne springer den over tegninger. Springer på tilsvarende vis fund over ved tab i fotolistens relationer./

5 Mud Mud: Når man under genstande vælger se foto vil et maksimeret vindue blive ændret til det mindre standard-format. Det virker uhensigtsmæssigt./ Man kan ikke lukke personlisten på skærm nummer to når man kører med udvidet skrivebord med to skærme Men den kan godt lukkes på skærm 1. (Carsten). Jeg kan ikke genskabe problemet på win xp sp2 med to skærme. Vi må evt. lige følge det op. (Aske) Mud Mud: Der går noget galt ved udskrift til.rtf koks i tekstombrydning i bokse. Den genererede beretning i.rtf. format er temmelig bøvlet at arbejde med!/ Mud Mud: Tomme beskrivelser medtages ved udskrift selvom man fjerner fluebenet i checkboksen i første dialog./ Mud Mud: Lay-out opsætning af liste og listebeskrivelser skal tilrettes ved generer beretning Ex. Fund mangler materiale og genstand samt antal og x,y,z + manglende relationer Anlæg mangler indgår i etc. / Mud Mud: Det skal være muligt at gennemtvinge unikke angivelser på tværs af alle lister i en sag, så der f.eks. ikke kan eksistere både et lag "1" og et foto "1". Funktionen skal kunne slås til og fra. / Mud Mud: Fotos til den post man netop har indtastet kan ikke vedhæftes, selvom man gemmer posten. Man er nødt til først at gå til en anden post og så tilbage igen, før knappen vedhæft bliver aktiv./ Mud Mud: Kun plads til indskrivning af 150 tegn i tegningslistens beskrivelse. /HeS Test Ver ved opstart på bærbar med to skærme og "spredt" skrivebord "staller" programmet under "indlæsningen" - det går fint med kun en skærm /Hugo (Denne fejl har vist værer registreret af andre også :-)) Mud Mud: Menuen Filer - Ssgsliste staves vist normalt Sagsliste. / Kritiske programfejl Her indtastes programfejl, der er kritiske i forhold til anvendelse af programmet. Aske Butze: VEr fra Preview valgt export to MHT - program går ganske ned (aner sådan set ikke hvad det filformat er, men ned går MUD aldeles) - mange af de andre formaer er glimrende fra preview - dog ikke xls, som iligere påpeget /Hugo Mud Mud: Fejlmelding under forsøg på at gemme poster: Det lykkedes ikke at gemme alle ændringer i fotolisten. Fejlen skyldes sandsynligvis, at listen er blevet ændret af en anden bruger...jf. mail vedr. fejlmelding fra HHS Ver Logget på som Admin. Forsøger at slette en sag fra sagsoversigten, så kommer der en fejlmeddelse og sagen forsvinder ikke fra listen. Carsten. Aske Butze: VER VEd forsøg på vedhæftning af *.png til en registreret tegning laves timeout, hver gang - også fra en temmelig hurtig forbindelse. Er det generelt eller en programfejl for PNG? (Den er ikke stor i KB (334) men mega i pixels, da sort/hvid). /Hugo logget på HOM som Carsten Mud Mud: Ved listeeksport til excel er nogle kolonner kodet i stedet for tekst. /Hes Test

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk 32,- KnowWare Start med Access 7/97 Kåre Thomsen www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere