PRO Dokumentstyring.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRO-2003-7 Dokumentstyring.doc Bispebjerg Hospital 2010-04-07/ Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen"

Transkript

1 DOKUMENTSTYRING Godkendt til ikrafttrædelse Dato: Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING FORMÅL DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE Dokumentstyringssystemets opbygning Det elektroniske fællesarkiv, P-drevet Interne dokumenter Standardopsætning Oprettelse af WORD dokumenter Ændring Særlige retningslinier kun for Vejledninger (VEJ) Ændring af et WORD dokument Nedlæggelse og mærkning af et WORD-dokument Nedlæggelse og mærkning af et EXCEL-dokument Nedlæggelse og mærkning af øvrige dokumenter Eksterne dokumenter Registrering Styring Dokumentoversigter Interne dokumenter Eksterne dokumenter Særlige registreringer Elektroniske læselister Granskning Opbevaring / arkivering / makulering REFERENCER Interne...14 Side 1 af 14

2 1. INDLEDNING Klinisk Biokemisk Afdelings Kvalitetshåndbog {OVD-0002 Kvalitetshåndbog} beskriver i kapitel 6 kravene til dokumentstyring. Proceduren omfatter som minimum alle dokumenter i afdelingen, som er relaterede til akkrediterede analyser. 2. FORMÅL At sikre korrekt oprettelse, godkendelse, ændring og nedlæggelse/mærkning af elektroniske dokumenter. Tillige at sikre korrekt registrering, styring (herunder adgangskontrol), opbevaring og arkivering af såvel elektroniske som ikke-elektroniske dokumenter. Ligeledes at sikre en optimal arbejdsprocedure for implementering af dokumenter samt fastlægge retningslinier for indretning og brug af afdelingens fællesdrev P-drevet. 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER Dokumenter er information i elektronisk format eller ikke-elektronisk format, med enhver form for indhold. De kan enten være produceret i afdelingen (interne dokumenter) eller komme udefra (eksterne dokumenter). Ved dokumenter forstås endvidere software, som benyttes i forbindelse med akkrediterede analyser, se {PRO-2034 Softwarestyring}. Interne dokumenter skal så vidt muligt opfylde specificerede krav beskrevet i denne procedure. Det tilstræbes, at de foreligger elektronisk, og den elektroniske udgave defineres som originalen og er den styrede version. Derudover findes godkendte papirudskrifter relevante steder. Originale dokumenter sikres med personlige adgangskoder og skrivebeskyttelse. Eksterne dokumenter skal først og fremmest registreres og styres, idet de generelt foreligger på ikke-elektronisk form. Dokumentoversigter er elektronisk registrering af samtlige dokumenter. Forfatter udfærdiger indholdet i dokumentet. Dokumentansvarlig er en del af afdelingens tekniske ledelse og godkender dokumentet. Forfatter og dokumentansvarlig skal som hovedregel være to forskellige personer. Datoformat: I alle afdelingens elektroniske dokumenter anvendes følgende datoformat ÅÅÅÅ-MM-DD, dog anvendes ÅÅÅÅ_MM_DD i Dokumentoversigten. Håndskrevne, stemplede datoer m.m. behøver ikke at følge dette format men skal være entydige. Ansvaret for udarbejdelse, opdatering samt registrering af dokumenter i afdelingen ligger hos afdelingsledelsen samt hos de medarbejdere, som har fået uddelegeret dette ansvar. Kvalitetschefen og kvalitetsbioanalytikeren har ansvaret for, at alle relevante dokumenter efterlever DS/EN ISO standarden. I praksis sikres dette via intern audit. Den dokumentansvarlige og forfatteren har som opgave at udarbejde / opdatere dokumenter efter retningslinier angivet i denne procedure. Side 2 af 14

3 Den dokumentansvarlige skal sikre at dokumenter godkendes til ikrafttrædelse inden de tages i brug, herunder at: dokumentet beskriver afdelingens praksis dokumentet følger retningslinier angivet i denne procedure alle relevante medarbejdere har læst de nye / ændrede dokumenter inden ikrafttrædelse alle øvrige relevante medarbejdere informeres om nye / ændrede dokumenter samt at de dokumenterer, at de har læst dokumentet inden de tager det i brug / arbejder efter det dokumenter til stadighed er opdaterede der ikke anvendes ugyldige versioner af dokumenterne udskifte til nye versioner af godkendte udskrifter, de steder de er placeret dokumenter granskes / revideres minimum hvert 2. år, for dermed at undgå ophobning af forældede dokumenter resultatet af den regelmæssige granskning og/eller ændringer i dokumentet straks meddeles til kvalitetsbioanalytikeren. Akkrediteringsteamet tildeler forfatter / dokumentansvarlig en personlig adgangskode efter træning i dokumentstyringssystemet. Side 3 af 14

4 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE 4.1 Dokumentstyringssystemets opbygning I beskrivelsen af kvalitetsstyresystemet i kvalitetshåndbogen er anvendt en pyramide delt i niveauer, denne model er også valgt til at beskrive dokumenthierarkiet DOKUMENTHIERARKI Dokumenttyper: OVD overordnede dokumenter POLITIK ORGANISATION OVD PROCEDURER VALIDERING PRO + VAL VÆRKTØJER DAT + SKA + VEJ + INF + KON AFT + APBA PRO procedurer; VAL valideringsrapporter DAT datablade; SKA skabeloner; VEJ vejledninger; INF information; KON AFT kontrakter og aftaler; APBA-Arbejdspladsbrugsanvisninger IWF Niveau 1. Politik (hvad skal der gøres) og Organisation (etablerede strukturer) Overordnede dokumenter (OVD) som beskriver afdelingens målsætning, mål, politikker, organisation samt Kvalitetshåndbogen. Niveau 2. Procedurer (hvordan skal det gøres) Procedurer (PRO) beskriver overordnet opgaver i forbindelse med administration, organisation, dokumentation, undervisning, personale m.m. Procedurerne skal være med til at synliggøre hvilken strategi afdelingen har, for at udmønte sin målsætning. Et tillæg til en eksisterende procedure skal have samme nummer, men med tilføjelsen af et lille bogstav. Fx PRO-2004a Validering af analysemetoder med dichotome svar. Valideringsrapporter (VAL) anvendes til at beskrive den validering, der ligger til grund for de analysemetoder og/eller udstyr der anvendes i afdelingen. Niveau 3. Værktøj (arbejdsgrundlag, hjælpemidler) Apparatur- og analysevejledninger samt beskrivelser af arbejdsgange (VEJ). Vejledningerne er skrevet i skabeloner (SKA) indeholdende en fastsat række overskrifter. Dette skal sikre, at alle nødvendige oplysninger er tilgængelige. Disse vejledninger samt valideringsrapporter danner grundlag for Datablade (DAT). Information (INF) fra afdelingen til eksterne brugere. Kontrakter og aftaler med eksterne samarbejdspartnere (KON AFT). Arbejdspladsbrugsanvisninger (APBA). Alle ovennævnte dokumenter på nær skabeloner skal både passwordbeskyttes (af forfatteren) samt skrivebeskyttes (se og 4.3.3). Skabeloner skal kun skrivebeskyttes. Forfatter og dokumentansvarlig fremgår af dokumentoversigten for alle dokumenttyper. En liste over alle forfatteres passwords findes i filen PW.XLS. Denne fil er beskyttet af et overordnet password, som kendes af kvalitetschefen og kvalitetsbioanalytikeren. Side 4 af 14

5 4.2 Det elektroniske fællesarkiv, P-drevet Per har MIT-afdelingen ændret drevnavnet fra Q til P. Der refereres til Q-drevet i mange dokumenter. Disse referencer vil blive rettet til P i forbindelse med granskning eller nye versioner. P-drevet anvendes af alle i afdelingen med adgang til PC-udstyr med netopkobling. P-drevet indeholder dokumenter, som produceres i afdelingen til fælles brug, der iblandt kvalitetsstyringsdokumenter og alle mødereferater. Der dannes sikkerhedskopier af alle dokumenter på P-drevet på IT-afdelingens foranstaltning. KBA foretager derudover på hverdage back-up af ISO15189-mappen på ekstern harddisk se {VEJ-5044 Back-up af ISO15189-mappen}. I denne vejledning er genopretning af dokumentstyringssystemet efter nedbrud ligeledes beskrevet. P-drevet er det tekniske grundlag for opbygning af afdelingens intranet og denne funktion har stigende betydning for intern kommunikation, arbejdet med dokumenter og anden informationsvirksomhed. Filstrukturen på P-drevet udformes og vedligeholdes af sekretariatet og kvalitetsbioanalytiker efter aftale med afdelingsledelsen. Side 5 af 14

6 4.3 Interne dokumenter Standardopsætning For at sikre, at alle WORD dokumenter er overskuelige og let læselige, anvendes der hvis det er muligt en standardopsætning, som beskrives nedenfor. Ved hver enkelt PC skal skabeloner og standard kun ændres 1. gang Sideopsætning (anvend som standard) Margener juster til venstre Top Bund Venstre Højre Indbindingsmargen Afstand fra kanten til sidehoved og sidefod 2,8 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 0 cm 1 cm Skrifttype Arial (anvend som standard) Skriftstørrelse 11 (anvend som standard) Overskrifter Opsætning ændres første gang i <Formater> <Typografi> Vælg eks. <Overskrift 1> <Rediger> <Formater> vælg henholdsvis <Skrifttype> eller <Afsnit> <Indrykning og afstand> ret ifølge nedenstående skema, vælg <OK> <Føj til skabelon> <OK> Når alt er rettet vælges <Anvend> Vælg Skrifttype Indrykning og afstand Dokumentets navn str fed + store bogstaver (overskrift 4) Overskrift 1 str fed + store bogstaver før:24 pkt. og efter 3 pkt. Overskrift 2 str fed før:12 pkt. og efter 3 pkt. Overskrift 3 str fed + kursiv før:12 pkt. og efter 0 pkt. Automatisk indholdsfortegnelse <Indsæt> <Indeks m.m.> <Indholdsfortegnelse> <Fra skabelon> <3 niveauer> <OK> Opsætning ændres første gang i: <Rediger> Vælg eks. <Indholdsfortegnelse 1> <Rediger> <Formater> <Skrifttype> <Formater> <Afsnit> <Indrykning og afstand> <Føj til skabelon> <OK> Vælg Skrifttype Indrykning og afstand Indholdsfortegnelse 1 str store bogstaver Afstand 6 pkt. Indholdsfortegnelse 2 str. 11 Indrykning venstre 0,5 cm Indholdsfortegnelse 3 str kursiv Indrykning venstre 0,8 cm Punktopstilling Vælg punktopstilling med prikker, start med - lille bogstav og uden punktum - stort bogstav og uden punktum Side 6 af 14

7 Referencer opdeles i interne og eksterne Interne referencer dvs. til andre KBA-dokumenter (nummer og navn) markeres i tekst med tuborgklamme og i kursiv: { nummer og navn } Marker referencen uden parantes Vælg <Indsæt> <Indeks m.m.> <Indeks> <Marker opslagsord> <Marker> <Luk> Referenceliste over interne kan derefter oprettes automatisk: Vælg <Indsæt> <Indeks m.m.> <Indeks> <højrejuster sidetal og henvisninger> <Tabulatorfyldtegn> <Fra skabelon> <1 spalte> <OK> Eksterne referencer markeres i tekst med firkantet parentes og i kursiv: [reference] Referenceliste opstilles alfabetisk og manuelt Indsætning af billeder, figurer m.m. Billede eller powerpointfigur markeres og kopieres Placer cursoren i dokumentet hvor billedet skal indsættes Vælg <Rediger> <Indsæt speciel> <Billede> <OK> Højreklik på billedet Vælg <Formater billede> <Layout> <Avanceret> <Tekstombrydning> <Øverst og nederst> Vælg <Billedplacering> <Absolut placering = 0 cm> <Indstillinger> sæt flueben i flyt objekt med tekst Oprettelse af WORD dokumenter 1) Dokumentnummer og navn tildeles af sekretær / kvalitetsbioanalytiker udfra dokumentoversigten 2) Luk den relevante skabelon fra folder 8000 op. 3) Dokumentet skal gemmes midlertidigt i mappen under udarbejdelse og skal navngives med tildelte dokumentnummer og navn. f. eks. OVD , hvis dokumentet er overordnet og 213 er det næste ledige dokumentnummer. 1 betyder version 1. 4) Ret dato i sidehoved. Marker feltet øverst til højre med dokumentnummer. Vælg <Indsæt autotekst> <Filnavn> 5) Dokumentet skrives efter retningslinierne. 6) I funktioner vælg <Beskyt dokument> Vælg <Tillad kun kommentarer> Indtast adgangskode gøres 2 gange 7) Gem dokumentet 8) Luk Word 9) Via stifinderen findes dokumentet i mappen under udarbejdelse og flyttes til korrekt placering. Højreklik på det Vælg <Egenskaber> Attributter, sæt flueben i <Skrivebeskyttet> 10) Rettelse til dokumentoversigt afleveres til sekretær / kvalitetsbioanalytiker. Side 7 af 14

8 4.3.3 Ændring Der må aldrig noteres ændringer i en godkendt udskrift i hånden. Det er tilladt at arbejde efter midlertidige vejledninger i en begrænset periode (max. 1 mdr.) i forbindelse med indkøring af nyt udstyr / ændring af analysemetoder. I disse tilfælde må alle medarbejdere godt notere forslag / tilføjelser og der skal altid noteres dato og initialer. Ved forslag til ændringer/rettelser i dokumenter, printes fra P-drev eller tages en kopi af aktuel side, hvorpå rettelser/ændringer noteres. Kopien lægges til forfatteren. Dag til dag kommunikation (fra forfatter / dokumentansvarlig til bruger og omvendt) om drift af apparatur m.m. skal noteres i logbog hvor der er læsepligt for alle, som benytter apparaturet. Forfatter / dokumentansvarlig kontrollerer logbog med regelmæssige mellemrum m.h.p. at foretage relevante opdateringer i dokumentet. Til brug for sammenligning af et dokument med en tidligere version af samme dokument vælges <Funktioner> <Ændringer> <Sammenlign Dokumenter>. Herved markeres ændringer med en lodret streg i venstre margin, og tilføjet tekst vises med et farveskift, mens slettet tekst vises med overstregninger. Funktionen virker kun, når seneste version af dokumentet er ubeskyttet. I det nyeste dokument fjernes derfor dokumentbeskyttelsen ved hjælp af forfatterens kode under <Funktioner> Særlige retningslinier kun for Vejledninger (VEJ) De ledsages af et rettelsesblad, der beskriver hvilke ændringer der er foretaget, hvor den seneste ændring er øverst og markeret med fed. Der skelnes mellem følgende typer rettelser: Rettelse af stave- /slåfejl eller formuleringer Rettelsen skal kunne foretages, uden at det har betydning for forståelsen. Det gøres i den gældende godkendte version Uden markering på rettelsesblad Uden ændring af dokumentdatoer i sidehoved og i rammen på forsiden Uden underskrifter i sidefod Uden rettelse i dokumentoversigt Små rettelser, der kan foretages i samme version Rettelsen skal kunne foretages på én side, uden at det har konsekvens for andre sider Dette gøres i den gældende godkendte version Med markering på rettelsesblad Uden ændring af dokumentdatoer i sidehoved og i rammen på forsiden Med underskrifter og dato i sidefod på forsiden og aktuel side Uden rettelse i dokumentoversigt Ved granskningen hvert 2. år udløser denne type rettelse altid en ny version, hvor indholdet i rettelsesbladet slettes Side 8 af 14

9 Større rettelser, der udløser en ny version Tilføjelse af nyt afsnit eller sletning af et afsnit Dette gøres i en ny version (se 4.3.5) Med markering på rettelsesblad Med ændring af dokument revisionsdato i sidehoved Med ændring af datoen godkendt til ikrafttrædelse i rammen på forsiden Med underskrift i rammen på forsiden Uden underskrifter og dato i sidefod på forsiden og aktuel side Med rettelse i dokumentoversigt Ændring af et WORD dokument 1) Find dokumentet via stifinderen Kopier dokumentet til den tilhørende folder Nedlagte Kontroller at kopien er blevet lagt over korrekt (se for mærkning med nedlagt ) 2) Skrivebeskyttelsen fjernes på det oprindelige dokument Højreklik på dokumentet Vælg <Egenskaber> Attributter, Fjern fluebenet i <Skrivebeskyttet> 3) Giv via stifinderen dokumentet det nye versionsnummer 4) Luk dokumentet op 5) Vælg <Funktioner> <Fjern dokumentbeskyttelse> Indtast adgangskode 6) Ret dato i sidehoved (dobbeltklik på sidehoved) 7) Udfør ændringerne 8) I funktioner vælg <Beskyt dokument> Vælg <Tillad kun kommentarer> Indtast adgangskode gøres 2 gange 9) Gem dokumentet 10) Luk Word 11) Dokumentet skrivebeskyttes igen. Via stifinderen findes det nye dokument Højreklik på det. Vælg <Egenskaber> Attributter, sæt flueben i < Skrivebeskyttet > 12) Rettelse til dokumentoversigt afleveres til sekretær/kvalitetsbioanalytiker. Side 9 af 14

10 4.3.6 Nedlæggelse og mærkning af et WORD-dokument 1) Find det kopierede dokument fra punkt 1 i via stifinderen. 2) Skrivebeskyttelsen fjernes på det kopierede nedlagte dokument Højreklik på dokumentet Vælg <Egenskaber> Attributter, Fjern fluebenet i <Skrivebeskyttet> 3) Luk dokumentet op 4) Vælg <Funktioner> <Fjern dokumentbeskyttelse> Indtast adgangskode 5) I Vis vælg <Sidehoved og sidefod> 6) I Indsæt vælg <Billede> og <Fra fil>. 7) Vælg filen NEDLAGT.jpg findes på P:\KBA\ISO15189\Dokumenter\9000-IWF-Ikke word filer og klik på <Indsæt> 8) Marker det indsatte billede ved at klikke på det, herefter fremkommer en ny værktøjslinie. 9) Klik på ikonet for Tekstombrydning 10) Vælg <Bag ved tekst> 11) Gentag punkt 9 og 10 12) I Vis vælges <Sidehoved og sidefod>, for at slå dem fra igen 13) Check på alle sider i dokumentet, at billedet NEDLAGT er kommet med. 14) Hvis det ikke er tilfældet, går man til første side hvor billedet ikke er med og gentager punkt ) I funktioner vælg <Beskyt dokument> Vælg <Tillad kun kommentarer> Indtast adgangskode gøres 2 gange 16) Gem dokumentet 17) Luk Word 18) Dokumentet skrivebeskyttes igen. Via stifinderen findes det kopierede nedlagte dokument Højreklik på det. Vælg <Egenskaber> Attributter, sæt flueben i < Skrivebeskyttet > 19) Rettelse til dokumentoversigt afleveres til sekretær/kvalitetsbioanalytiker. Side 10 af 14

11 4.3.7 Nedlæggelse og mærkning af et EXCEL-dokument 1) Find det kopierede dokument fra punkt 1 i via stifinderen. 2) Skrivebeskyttelsen fjernes på det kopierede nedlagte dokument Højreklik på dokumentet Vælg <Egenskaber> Attributter, Fjern fluebenet i <Skrivebeskyttet> 3) Luk dokumentet op 4) Vælg <Funktioner> <Fjern arkbeskyttelse> Indtast adgangskode 5) Marker hele regnearket ved at trykke <CTRL> + <A> 6) Vælg <Formater>, <Ark> og <Baggrund> 7) Vælg filen NEDLAGT.jpg findes på P:\KBA\ISO15189\Dokumenter\9000-IWF-Ikke word filer og klik på <Indsæt> 8) I funktioner vælg <Beskyt dokument> Vælg <Tillad kun kommentarer> Indtast adgangskode gøres 2 gange 9) Punkt 4 8 gentages for hvert ark 10) Gem dokumentet 11) Luk Excel 12) Dokumentet skrivebeskyttes igen. Via stifinderen findes det kopierede nedlagte dokument Højreklik på det. Vælg <Egenskaber> Attributter, sæt flueben i < Skrivebeskyttet > 13) Rettelse til dokumentoversigt afleveres til sekretær/kvalitetsbioanalytiker Nedlæggelse og mærkning af øvrige dokumenter Dette følger punkt ) - 4) og herefter gælder: For IWF-filer gøres baggrunden rød. For wordfiler med tegninger laves en rød halvgennemsigtig tekstboks, der dækker hele tegningen. Tilsidst beskyttes dokumentet igen og rettelse afleveres til sekretær/kvalitetsbioanalytiker. Side 11 af 14

12 4.4 Eksterne dokumenter Registrering Alle eksterne dokumenter skal ved modtagelse registreres i en elektronisk dokumentoversigt. Udvalgte oplysninger fra dokumentoversigten udskrives på etiketter, som påsættes henholdsvis dokumentet og kassetten hvori dokumentet placeres Styring Ved opdateringer og udskiftning af versioner opdateres dokumentoversigten. Dokumentet udskiftes, det gamle arkiveres og det nye mærkes med nye opdaterede etiketter. For samlemapper (f.eks. metodeblade) gælder at det er mappen og ikke de enkelte sider der er registreret. 4.5 Dokumentoversigter Interne dokumenter Alle interne dokumenter er placeret på P:\ ISO \ Dokumenter \ og er listeført i en elektronisk dokumentoversigt udformet i et excel-regneark. Det er kun akkrediteringsteamet og sekretærerne der har adgang til at opdatere denne. Dokumentnr. Dokumentnavn Udgivelses-dato Godkend elsesdato Revisionsdato Nedlagt Forfatter PRO Oprettelse af dokumenter 2006_02_ _03_ _03_14 Henrik L. Jørgensen PRO Ændring af dokumenter 2006_02_ _03_ _03_14 Henrik L. Jørgensen PRO Dokumentstyring 2006_03_10 Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig Henrik L. Jørgensen Henrik L. Jørgensen Henrik L. Jørgensen Kommende revisionsdato Afsnit i kvalitetshåndbog 6. Dokumentstyring 6. Dokumentstyring 6. Dokumentstyring Antal godkendte udskrifter GU1 GU2 GU3 GU4 Fremhævelse af ændringer (J/N) Dokumentoversigten indeholder makroer med granskningsrutiner, og det er derfor strengt nødvendigt at følge nedenstående ved tilføjelse af nye dokumenter: 1. Fjern skrivebeskyttelse og dokumentbeskyttelse 2. Markér sidste linie i et afsnit og vælg <Indsæt> <Rækker> 3. Indholdet i sidst udfyldte linie kopieres ned i den nye tomme række herved sikres, at makroer m.m. stadig fungerer. 4. Indholdet i den nye linie tilrettes 5. Evt. tomme ekstra-linier skal have FEJL i granskningsfeltet som bekræftelse på at den underliggende makro er fungerende. Der må ikke slettes hele linier i dokumentoversigten kun indholdet i de enkelte celler Eksterne dokumenter Alle eksterne dokumenter er placeret i afdelingen, på steder relevant for deres anvendelse, og er listeført i en elektronisk dokumentoversigt udformet i et excel-regneark. Det er kun akkrediteringsteamet og sekretærerne der har adgang til at opdatere denne. Dokumentnr. Dokumentnavn Placering (rum nr.) Registreringsdato EXT-0001 Agilent GC-MS manual _06_08 Genbestillings information P/N Agilent technologies Dokumentansvarlig Granskningsdato Kommende granskningsdato Taget ud af brug Karina Rasmussen Side 12 af 14

13 4.5.3 Særlige registreringer Særlige registreringer er placeret i afdelingen, på steder relevant for deres anvendelse, og er listeført i en elektronisk oversigt udformet i et excel-regneark. Det er kun akkrediteringsteamet og sekretærerne der har adgang til at opdatere denne. 4.6 Elektroniske læselister På dokumentniveauerne OVD og PRO er udfærdiget elektroniske læselister, hvor der registreres hvornår de enkelte medarbejdere har læst dokumenterne. Ved nye dokumenter til læsning, sender kvalitetsbioanalytiker/sekretær en mail til de relevante medarbejdere, med besked om besvarelse når dokumentet er læst. Denne dato overføres derefter til læselisterne. Nyansatte får udleveret en personlig læseliste ved ansættelsen. De påførte overliggende OVD er samt PRO er skal være læst og kvitteret derfor, inden en given arbejdsopgave må udføres. 4.7 Granskning Alle dokumenter skal som minimum granskes / revideres hvert 2. år, for dermed at undgå ophobning af forældede dokumenter. Sekretær / kvalitetsbioanalytiker meddeler de dokumentansvarlige hvornår hvilke dokumenter skal granskes og evt. revideres. Interne dokumenter får efter granskning ny godkendelsesdato, men kan godt beholde samme versionsnummer og dato i sidehovedet, hvis der ingen rettelser er. Eksterne dokumenter får efter granskning ny granskningsdato, men kan godt beholde samme versionsnummer, hvis der ingen rettelser er. Ved udskiftning af et eksternt dokument nedlægges det gamle, og stemples med NEDLAGT og det nye registreres i dokumentoversigten. Side 13 af 14

14 4.8 Opbevaring / arkivering / makulering Dokumenter opbevares i mapper efter følgende farvekode: HVID Vejledninger GUL Sikkerhed GRØN Kvalitetssikring SORT Apparaturmapper, Alarmgrænsesvar ringet, Manuelle beregning/-indtastninger ORANGE Kontaktbioanalytikere RØD/BLÅ/GRÅ Diverse relevant for arbejdsplads/kontor Generelt er opbevaringstiden fastsat til 5 år for alle dokumenter. Når et apparat eller en analysemetode ikke anvendes til svarafgivelse længere, skal alle dokumenter både interne og eksterne arkiveres i 5 år, hvorefter de kan smides ud. Alt med person-henførbare data skal makuleres. Den dokumentansvarlige mærker de nedlagte papirdokumenter med rødt stempel (findes i sekretariatet rum nr ): Nedlagt dd-mm-åååå (datoen skal være den samme som den nye ikrafttrædelsesdato) og dette registreres på den elektroniske dokumentoversigt. 5. REFERENCER 5.1 Interne OVD-0002 Kvalitetshåndbog... 2 PRO-2034 Softwarestyring... 2 VEJ-5044 Back-up af ISO15189-mappen... 5 Side 14 af 14

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

WEB kursus I. Grundkursus i CMS

WEB kursus I. Grundkursus i CMS WEB kursus I Grundkursus i CMS 1 Link til manual på intranet: http://intranet.regionsyddanmark.dk/cmsmanual Nyttig information Support telefonnummer: 65 41 32 25 Support e-mail: websupport@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til akkrediteringssite. Juni Hjælp til akkrediteringssitet

VEJLEDNING. Vejledning til akkrediteringssite. Juni Hjælp til akkrediteringssitet VEJLEDNING Vejledning til akkrediteringssite. Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Sådan logger du på akkrediteringssitet side 2 2. Opbygning af akkrediteringssitet side 3 3. Arbejdet med de enkelte standarder

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1

Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1 VEJLEDNING Koncern It 6. april 2011 Pernille Sünksen Support Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1 Brevskabelon

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

SkoleKom LogBog. 1. udgave, april 2006. FirstClass version 8.043, dansk. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf.

SkoleKom LogBog. 1. udgave, april 2006. FirstClass version 8.043, dansk. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. SkoleKom LogBog 1. udgave, april 2006 FirstClass version 8.043, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkoleKom LogBog 1 Indledning... 2 2 Samlemapper... 3 2.1 Oprettelse af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest November 2015 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks...

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks... 1 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kommando versus funktion 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Om fodnoter og deres placering 6 Om slutnoter og deres placering 6 Opret en ny fodnote...7 Opret en ny slutnote...8

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen Introduktion til Banedesign / Visio af Preben Nielsen Formål med introduktionen: At give nye brugere en grundlæggende indlærring i brugen af Banedesign og Visio 2013 Meget kort fortalt om Visio og Banedesign:

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Når du er færdig Efter vejledningen er gennemlæst kan dit Word ende med at se således ud:

Når du er færdig Efter vejledningen er gennemlæst kan dit Word ende med at se således ud: Fejlretter Smarte tricks til tilpasning af værktøjslinjen Hurtig adgang Følgende vejledning beskriver, hvordan du kan optimere din brug af Fejlretter, således at rettearbejdet bliver endnu mere effektivt

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere