Opsætning af modulområdet Tilsyn. MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsætning af modulområdet Tilsyn. MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d. 06-02-07"

Transkript

1 Opsætning af modulområdet Tilsyn MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d

2 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 5 Materialet og dets anvendelse... 5 Opsætningsmæssige definitioner...6 Definitioner i den fælles opsætning... 6 Automatisk Lokalitets Id tildeling...6 Automatisk Journalnr. tildeling...7 Central ændring af sagsbehandler...7 Alternativ definition af sti til fotos...8 Stamdata definitioner... 9 Fælles stamdata for Diverse...9 Fælles stamdata for Tilsyn Fælles stamdata for Sag og Journal Modulområdets stamdata...11 Generelt om modulområdets stamdata...11 Intro til stamdata for virksomheder...11 Stamdata for virksomheder...12 Hovedaktiviteter Miljøledelseskoder Garantityper Administrativ status Emnegrupper Notetitler Risikostoffer Uheldstyper Branchekoder CVR størrelseskode CVR virksomhedsform Stamdata for virksomheder - Miljøteknisk beskrivelse...16 Opvarmningstyper Andre emissionstyper Procestyper Produkttyper Produkter Restprodukter Rensemetode Råvarer Stofgrupper Stoffer Støjkilder Udledningsmåde Recipienter (Regnvandsbassiner, Rensningsanlæg, Vandløb) Produktionsfaciliteter Slambehandlingsmetoder udgave, februar

3 GeoEnviron 6.0 Indhold Kontrolformer Indvindingsområde Afstrømningsområde Vandværker VOC stoffer Beregningsmetoder (emis.) Affaldsfraktioner Beholdertyper Oplagsbeskyttelse Prøvetagningstype Støjdæmpning Behandlingsfaciliteter Intro til stamdata for landbrug...25 Stamdata for landbrug - Miljøteknisk beskrivelse...27 Aftaletype Anlægsart Dyretype Udspredningstype Vegetationstype Parameter Anvendte stoffer Staldsystem Vægtkorrektion Udledningsaktiviteter Stamdata for Åbent Land...31 Rensning Tanktype Arealanvendelse Indsats Brugskode Modulernes specielle funktioner...34 Generelt om modulerne...34 Opdateringsprogrammet Ekspander kontroller og tilsyn...34 Opdateringsprogrammet Sagsforbrug...35 Opdateringsprogrammet Genberegn gødningsproduktion...36 Eksport/import af tømningsliste...37 Forberedelse til eksport/import af tømningsdata Udtræk af tømningsdata Indlæsning af tømningsliste De forskellige filers anvendelse Vejledning til håndtering af flere tømningsordninger Eksport af listevirksomheder til Miljøstyrelsen...44 Import af data fra Ejendoms & Miljødatabase, BBR...45 Udtræk til KMD Debitorsystem...45 Spildevandsindlæsning...45 Vægtkorrektion udgave, februar

4 GeoEnviron 6.0 Indledning Indledning Udviklingen af GeoEnviron programmet Siden slutningen af 1994, hvor Geokon startede på udviklingen af GeoEnviron Miljødatabasen, er der sket en omfattende forbedring af systemet, både i bredden og i funktionaliteten. GeoEnviron systemet kan således i dag leveres med over 20 forskellige moduler, tilpasset bredt til varetagelsen af forskellige typer registrering, tilsyn og rapporteringer. Materialet og dets anvendelse Denne manual rummer en gennemgang af opsætning, definitioner og mere avancerede funktioner for GeoEnviron modulområdet Tilsyn. Den er endnu kun en betaudgave af version 6.0 manualen, da visse nyere versionsændringer endnu ikke er helt indarbejdet i teksten, men er indlagt i forlængelse af de enkelte beskrivelser. Materialet forudsætter et bredt kendskab til GeoEnviron basisprogrammet og standard faciliteterne, svarende til det der bliver gennemgået i manualen Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende principper. Samtidig forudsætter materialet et vist kendskab til modulområdet Tilsyn, som beskrives i manualen 'Modulområdet Tilsyn'. Materialet er tilrettelagt så det kan anvendes som en konkret vejledning for superbrugere (eller andre) i forbindelse med opsætning af modulområdet. Geokon, februar 2007 v. Per Skovgaard og Erik Sten 1. udgave, februar

5 GeoEnviron 6.0 Opsætningsmæssige definitioner Opsætningsmæssige definitioner I dette kapitel vil vi kort gennemgå de definitioner, som det kan være nødvendigt at ændre i før ibrugtagning af modulområdet Tilsyn. Definitioner i den fælles opsætning Vi starter med at kikke på de relevante definitioner under den fælles opsætning. Automatisk Lokalitets Id tildeling Lokalitets Id feltet i hoveddata vinduet i modulområdets 3 moduler kan være sat op på 2 måder: 1. Det kan enten være defineret til at være et åbent tekstfelt, hvori et nyt lokalitets id blot indtastes i feltet, når en ny lokalitet skal oprettes (- naturligvis efter først at have checket hvilke id'er der allerede eksisterer i databasen ved klik på knappen til venstre for feltet, da et lokalitets id skal være entydigt). 2. Eller det kan være opsat til Automatisk Lokalitets Id tildeling, hvor et nyt lokalitets id genereres bestående af enten 1 eller 2 kode-dele plus en løbenummer-del. Når lokalitets id'er ønskes genereret, defineres opbygningen af id'et (med enten 1 eller 2 kode-dele) samlet for systemet som helhed under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse site_id count_seq_no part1 Enten 1 el. 2 kodedele før løbenr. Værdier: part1 eller part2 Og når Automatisk Lokalitets Id tildeling ønskes slået til for modulområdet Tilsyn, gøres det ligeledes under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse site_id aut_insp yes Automat. lok.id gen. for Tilsyn. Værdier, ja/nej: yes eller no Herudover skal der defineres koder for lokalitets id'ernes 1 eller 2 kode-dele. Dette gøres på stamdata fanerne Lokalitets ID (Del 1) og Lokalitets ID (Del 2) under de fælles stamdata i systemet - læs mere herom i manualen Superbruger Information, hvori definitionerne i den fælles opsætning også er nærmere beskrevet. For lokalitets id'et er der endnu en facilitet, der kan slås til eller fra - nemlig muligheden for at rette/regenerere en lokalitets id. Når faciliteten 'Ret lokalitets Id' ikke er slået til vil det nemlig ikke være muligt at ændre et automatisk genereret lokalitets Id, idet -knappen vil være forsvundet fra feltet. Faciliteten slås også til eller fra under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse site_id allow_change_site_id yes Slå rettelse af automatisk tildelt lokalitets Id til/fra. Værdier, ja/nej: yes eller no 1. udgave, februar

6 GeoEnviron 6.0 Opsætningsmæssige definitioner Automatisk Journalnr. tildeling Journalnr. feltet på fanen Sag i modulområdets 3 moduler kan være sat op på 2 måder: 1. Det kan enten være defineret til at være et åbent tekstfelt, hvori et nyt journalnummer blot indtastes i feltet, når en ny sag skal oprettes (- og her behøver dette nummer end ikke at være entydigt). 2. Eller det kan være opsat til Automatisk Journalnummer tildeling, hvor et nyt journalnr. genereres bestående af enten 1 eller 2 kode-dele plus en løbenummer-del. Når journalnumre ønskes genereret, defineres opbygningen af nummeret (med 1 eller 2 kodedele) samlet for alle miljømoduler under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse case count_seq_no part2 Løbenr. efter 1 el. 2 kodedele af journalnr. i miljømodulerne. Værdier: part1 eller part2 Automatisk Journalnummer tildeling slås også til eller fra samlet for alle miljømoduler med sagsregistrering. Dette gøres ligeledes under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse case aut_case yes Automatisk tildeling af journalnr. i miljømodulerne. yes slår funktionen til, no slår den fra. Herudover skal defineres koder for journalnumrenes 1 eller 2 kode-dele. Dette gøres på stamdata fanerne Journalplan (Del 1) og Journalplan (Del 2) under de fælles stamdata i systemet - læs mere herom i manualen Superbruger Information, hvori definitionerne i den fælles opsætning også er nærmere beskrevet. Der er mulighed for at definere om et journalnummer skal kunne rettes/regenereres eller ej. Når faciliteten 'Ret journalnummer' ikke er slået til, vil det nemlig ikke være muligt at ændre et automatisk genereret journalnummer, idet -knappen vil være forsvundet fra feltet. Denne facilitet slås også til eller fra under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse case allow_change_caseno no Slå rettelse af automatisk tildelt journalnummer til/fra. Værdier, ja/nej: yes eller no Central ændring af sagsbehandler For at gøre det nemmere for en sagsbehandler at overtage en anden (måske tidligere) sagsbehandlers arbejde har vi tilføjet en funktionalitet, som hurtigt kan skifte sagsbehandler initialer på en række uafsluttede registreringer i databasen. Funktionaliteten er knyttet til feltet Sagsbehandler i hoveddata vinduet i modulerne Virksomhed, Landbrug, Åbent Land, Vandindvinding og Journal. Når du har ændret sagsbehandler i hoveddata vinduet, og derpå klikker på Gemknappen for at gemme ændringen i databasen, så vises dette vindue: 1. udgave, februar

7 GeoEnviron 6.0 Opsætningsmæssige definitioner I dette vindue kan du nu vælge, om du også vil ændre til samme sagsbehandler på alle uafsluttede miljøsager samt planlagte tilsyn og frister på lokaliteten. Har du systemadministrator rettigheder som sagsmedarbejder, vil du imidlertid blive præsenteret for flere muligheder her, idet de tre radioknapper som du kan se i den røde boks i vinduet ovenfor så også vil blive synlige. Her kan du så vælge at ændringerne skal foretages enten: a) kun på denne lokalitet (som er standard for almindelige brugere). b) på alle lokaliteter i tilknytning til det aktuelle modul. c) på alle lokaliteter i databasen, hvortil der er knyttet tilsyn, kontroller og/eller sager. Denne facilitet kan slås fra under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse initservice update_init 0 Slår multirettelse af sagsbehandler til eller fra. Værdier herfor: 1 eller 0 Alternativ definition af sti til fotos I det fælles stamdata vindue for Sag og Journal (som kaldes med menupunktet 'Stamdata/Fælles stamdata/sag og Journal') er det på stamdata fanen Parametre muligt at definere en sti til fotos, som programmet åbner op i når der skal tilknyttes nye fotos. Imidlertid er det her ikke muligt på denne fane at referere til en undermappe for fotos med et andet navn end årstallet for indeværende år. Derfor har vi i stedet gjort det muligt at definere en alternativ sti til fotos, der ikke er begrænset på samme måde. Denne sti defineres på fanen 'Fælles opsætning' under menupunktet 'System Adm./Opsætning/Systemopsætning' - men definitionen her vil kun virke når der ikke er defineret en sti til fotos på den fælles stamdata fane Parametre. Den nye fotosti defineres under den fælles opsætning som vist herunder: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse pictures photo_path T:\Miljø\Fotos Alternativ filsti til fotos. Benyttes når filsti til fotos ikke er angivet på stamdata fanen Parametre. 1. udgave, februar

8 GeoEnviron 6.0 Opsætningsmæssige definitioner Stamdata definitioner Her vil vi kort nævne relevante definitioner for de fælles stamdata for flere moduler, der findes i 4 menupunkter under menuoverskriften 'Stamdata Fælles stamdata'. Menupunkterne er henholdsvis: Diverse, Tilsyn, 'Sag og Journal' samt Matrikler (som indeholder stamdata for grundmodulet Matrikelregister). Disse fælles stamdata kan du finde detaljeret beskrevet i manualen 'Superbruger information'. Fælles stamdata for Diverse På den fælles stamdata fane Adresser/Adresser finder du det centrale adresseregister, hvor ændringer i adresseoplysninger skal foretages. På den fælles stamdata fane 'Adm. enheder/navn adm. enheder' angives navnedefinitionen på 4 af kodeliste-knapperne i de forskellige modulers hoveddata vinduer. Disse felter kan nemlig omdøbes og anvendes til registrering af andre ting. Det drejer sig om felterne med standardnavnene: Amt, Kommune, Opland og Projekt. På den fælles stamdata fane 'Typer & koder/lokalitetstyper' har du mulighed for at oprette nye lokalitetstyper. Her bestemmer den system type, som du knytter til definitionen af en lokalitetstype, i hvilket modul lokalitetstypen kan vælges. Modulområdets 3 moduler har systemtyperne: Virksomhed, Landbrug og Åbent land. På den fælles stamdata fane 'Typer & koder/sagsmedarbejdere' defineres de forskellige sagsbehandlere, der skal bruge systemet. Her er der i øvrigt mulighed for at gøre en sagsbehandler inaktiv, hvilket betyder at han/hun kun vil optræde i Init./ Sagsbehandler listbokse i forbindelse med søgning. (Felterne K.adm og S.adm. bruges ikke i standardudgaven af programmet). 1. udgave, februar

9 GeoEnviron 6.0 Opsætningsmæssige definitioner Fælles stamdata for Tilsyn På den fælles stamdata fane Planperioder defineres planlægningsperioderne, der kan vælges mellem ved oprettelse af tilsyn. Længden af perioderne (og antal perioder pr. år) er valgfrit, men rapporten 'Antal tilsyn' (pr. periode) kan maksimalt optælle 4 perioder pr. år. De definerede perioder må ikke overlappe hinanden - det vil resultere i fejl i systemet! På den fælles stamdata fane Kontrol-/Tilsynstyper defineres henholdsvis de forskellige typer tilsyn og kontroller/frister, der kan anvendes i systemet henholdsvis på fanerne Tilsyn og Opfølgning. Tilsynstyper kan have yderligere 2 attributter tilknyttet. Ja i feltet 'Næste tilsyn' definerer, at denne type tilsyn skal kunne oprettes med knappen 'Næste tilsyn' på fanen Tilsyn i modulerne Virksomhed og Landbrug. Dette definerer tillige, at et tidligere tilsyns kontrolpunkter kan tilføjes med -knappen på fanen Tilsynskommentarer. Markering i afkrydsningsfeltet 'Samlet tilsyn' definerer, at denne type tilsyn skal optælles som et 'Samlet tilsyn' i rapporten Tilsynsberetning (til MST). På den fælles stamdata fane Håndhævelsestyper defineres de forskellige typer af håndhævelser samt den kategori, som håndhævelsestypen skal indberettes med i rapporten Tilsynsberetning (til MST). På den fælles stamdata fane Kontrolpunkter defineres kontrolpunkterne, der er noteoverskrifter til de kommentarer, der kan knyttes til et udført tilsyn. Kontrolpunkternes tekst kan trækkes ud i Tilsynsrapporterne for Virksomhed og Landbrug når kontrolpunktet har en bestemt systemtype. På den fælles stamdata fane Lovgivning specificeres lovgivningsgrundlag i forbindelse med alle typer af håndhævelser og desuden i forbindelse med uheld på virksomheder. Den fælles stamdata fane Tilsynsrapport vises kun, når mindst en af tilsynsrapporterne er installeret. På stamdata fanen defineres filsti til brevmasker for tilsynsrapporterne samt mapper for lagring af de genererede rapporter. Den underliggende fane, indeholdende udtræksdata, vedligeholdes af Geokon. Tilsynsrapporterne for Virksomhed og Landbrug genereres med knappen Tilsynsrapport på fanen Tilsynskommentarer henholdsvis i modulet Virksomhed og Landbrug. Fælles stamdata for Sag og Journal På den fælles stamdata fane Sagstyper er det muligt i kolonnen Tilladelse at knytte attributten Godkendelse til en sagstype. Når en sådan sagstype vælges på fanebladet Sag i modulerne Virksomhed og Landbrug vil sagens 'Afsluttet dato' blive valgbar i feltet Godkendelsesdato henholdsvis på fanerne Virksomhed og Landbrug. På tilsvarende vis fungerer det med tilladelsesattributterne Spildevandsgodkendelse og Lokaliseringsgodkendelse, om end sidstnævnte kun anvendes i modulet Landbrug. På den fælles stamdata fane Afdeling defineres de afdelinger, der kan vælges mellem ved registrering af de forskellige sagsbehandlere, der skal bruge systemet. 1. udgave, februar

10 Modulområdets stamdata I dette kapitel kan du finde en præsentation af modulområdet Tilsyns stamdata. Generelt om modulområdets stamdata Mange af de stamdata der anvendes af modulet Virksomhed anvendes også i modulerne Landbrug og Åbent Land. Det gælder bl.a. alle de stamdata, der bruges henholdsvis under hovedfanerne Landbrugstilsyn og Tilsyn. Men under hovedfanen 'Landbrugsteknisk Beskrivelse' i modulet Landbrug genanvendes der også en del stamdata fra virksomhedsmodulet; Opvarmningstyper, Procestyper, Stofgrupper, Stoffer, Støjkilder, Aktiviteter (udledning) og Recipienter. Og disse stamdata kan kun defineres under stamdata for Virksomhed. Samtidig har modulet Landbrug sine egne specielle stamdata, der anvendes i den landbrugstekniske beskrivelse. Her drejer det sig om følgende stamdata, som kan findes under menupunktet Stamdata Landbrug samt hovedfanen 'Miljøteknisk Beskrivelse': Aftaletype, Anlægsart, Dyretype, Udspredningstype, Vegetationstype, Parameter, Anvendte stoffer, Staldsystem og Vægtkorrektion (sidstnævnte dog kun når tillægsmodulet Vægtkorrektion er installeret). Modulet Åbent Land har også sine egne specielle stamdata. Her drejer det sig om følgende stamdata, som kan findes under menupunktet 'Stamdata Åbent land': Rensning, Tanktype, Arealanvendelse, Indsats og Brugskode. Desuden anvender modulerne Virksomhed, Landbrug og Åbent Land - henholdsvis under fanebladene a) 'Miljøteknisk Beskrivelse', b) 'Landbrugsteknisk Beskrivelse' og c) Spildevand/Prøver stamdata, der stammer fra modulet 'Prøver og analyser', og som kun kan defineres der. Det drejer sig om følgende stamdata: Prøvetyper, Laboratorier, Parameterenheder, Analyse attributter, Måleenheder, Analysemetoder og Analysested. Og endelig finder du en række generelle faner i modulerne, hvorpå der anvendes fælles stamdata for systemet: Det drejer sig dels om fanerne Matrikel, Kortblad og Kontakter, der anvender de fælles stamdata Ejerlav, Kortblade, Koor. kilde og Adresser samt matrikler fra matrikelregisteret. Og det drejer sig dels om alle faner under 2 niveau fanerne Sags- og tilsynsoplysninger. Alle disse fælles stamdata kan du finde detaljeret beskrevet i manualen 'Superbruger information'. Intro til stamdata for virksomheder Vinduet for redigering af disse stamdata åbnes med menupunktet Stamdata Virksomhed. Stamdata vinduet for Virksomhed åbnes med en visning af fanen Hovedaktiviteter. Når du klikker på Hent-knappen vil dit vindue se ud som billedet på næste side. Dette vindue indeholder faneblade i to niveauer, der dækker en stor del af de stamdata, som modulet Virksomhed benytter. Ved hjælp af knapperne Slet og Indsæt kan du slette og indsætte poster på de forskellige faneblade. OBS! Du sletter en post i stamdata ved først at give den fokus - dvs. klikke i et af dens felter. Herefter klikker du på Slet-knappen. Husk: Når du er færdig med dine ændringer skal du altid klikke på Gem-knappen for at gemme ændringerne i databasen. NB! Har du slettet brugte koder vil det dog resultere i en fejlmeddelelse! 1. udgave, februar

11 I det næste afsnit kan du finde en detaljeret gennemgang af alle stamdata faner for virksomhedsområdet. Men før vi starter på den, lad os da lige kikke lidt på nogle få af disse stamdata faner. På stamdata fanen Hovedaktiviteter under hovedfanen Virksomhed finder du den kodeliste, der dels bruges i feltet Hovedtype på fanerne Virksomhed og Landbrug i de respektive moduler, og dels anvendes på fanerne Bi-virksomhedstyper. Som vist består kodelisten af 5 kolonner, idet den også anvendes i forbindelse med genereringen af rapporten Tilsynsberetning. Læs evt. mere herom under afsnittet 'Rapporten: Tilsynsberetning' i kapitlet 'Rapporter for modulet Virksomhed'. På stamdata fanen Procestyper under hovedfanen 'Miljøteknisk Beskrivelse' skal der i forbindelse med oprettelsen af en procestype vælges en kategori. Mulighederne er her: Luftemission, Spildevand, Vandforbrug, El-forbrug eller Slam. Kategorien der vælges her, bestemmer på hvilket proces-faneblad procestypen vil blive vist og kan vælges. På stamdata fanen Rensemetode under samme hovedfane kan der knyttes kategorien Udskiller til definitionen af en rensemetode. Valget af en sådan rensemetode i forbindelse med registrering, giver efterfølgende mulighed for at pege på en af de udskillere, der er registreret for virksomheden. Stamdata for virksomheder Som nævnt åbnes stamdata for virksomheder med menupunktet 'Stamdata Virksomhed'. Stamdata fanerne i dette vindue er underlagt de to hovedfaner yderst til højre - Virksomhed og 'Miljøteknisk beskrivelse', og vi starter med den første. I den følgende beskrivelse vil alle angivelser af feltplaceringer referere til faner i modulet Virksomhed. Hovedaktiviteter 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Hovedaktiviteter'. Definerer den kategorisering, som virksomhederne inddeles efter i systemet. Da rapporten 'Tilsynsberetning' udtrækker data fra definitionsfeltet 'Indberetningskategori' skal dette felt udfyldes korrekt for alle virksomhedstyper. Feltet 'Hovedaktivitet' på fanen 'Virksomhedsoplysninger/Virksomhed' samt feltet 'Type' på fanen 'Virksomhedsoplysninger/Bi-aktiviteter'. ind_indtypes Type Id Max 6 tegn Krævet. Virksomhedstype kode 1. udgave, februar

12 Navn Max 30 tegn Krævet. Navn på virksomhedstype Beskrivelse Ubegrænset tekst Beskrivelse af virksomhedstype Mærkning Rulleliste Angiv mærkning, a-mærket (Amtsvirksomheder), i-mærket (IPPC-virksomheder), a- og i-mærket eller Ingen. Indberetningskategori Rulleliste Angiv indberetningskategori - enten 42 virksomheder, Andet, Autoværksted, Bilag 1 med brugerbetaling, Godkend. pligtige landbrug, I-mærk. listevirksomhed, Ingen, Landbrug erh. dyrehold, Pelsdyrfarme, Renserier eller Øvrig listevirksomhed. Miljøledelseskoder 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Miljøledelseskoder'. Definerer de forskellige typer miljøledelse en virksomhed kan være tilknyttet. Felterne 'Kode' på de 2 faneblade 'Netværk' og 'Miljøledelse' under de overordnede faner 'Virksomhedstilsyn/Virksomhedsoplysninger/Miljøoplysninger'. ind_env_control_code Kode Max 6 tegn Krævet. Kode for miljøledelsen Navn på Miljøledelseskode Max 40 tegn Krævet. Navn på koden Type Rulleliste Krævet. Vælg type - enten 'Certificering' eller 'Netværk', som bestemmer på hvilket faneblad koden skal vises. Garantityper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Garantityper'. Definerer forskellige garantityper. Feltet 'Garantitype' på fanebladet 'Virksomhedstilsyn/Virksomhedsoplysninger/ Miljøoplysninger/Garantistillelse'. wst_guarantee_types Garantitype Max 6 tegn Krævet. Kode for garantitype 1. udgave, februar

13 Beskrivelse Max 60 tegn Krævet. Navn/beskrivelse af garantitype Indberet. Kode Max 12 tegn Indberetningskode, anvendes pt. ikke. Administrativ status 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Administrativ status'. Definerer virksomheders administrative status. Feltet 'Adm.status' på fanebladet 'Virksomhedsoplysninger/Virksomhed'. ind_adm_status Adm.status Id Max 6 tegn Krævet. Administrativ status kode Navn Max 30 tegn Krævet. Navnet på statuskoden Emnegrupper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Emnegrupper'. Definerer forskellige emnegrupper, som virksomhederne kan knyttes til. Feltet 'Emnegruppe' på fanebladet 'Virksomhedsoplysninger/Virksomhed'. ind_topic_group Notetitler Emne Id Max 6 tegn Krævet. Emnegruppe Id Navn Max 60 tegn Krævet. Navn på emnegruppen 1. udgave, februar

14 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Notetitler'. Definerer noteoverskrifterne, der kan vælges på notefanerne i modulområdets moduler. Med angivelsen i feltet 'Type' bestemmes på hvilke notefaner noteoverskriften vil vises og kan vælges. Feltet 'Notebetegnelse' på notefanerne i modulerne for virksomhedsområdet. ind_note_title Titel nr Heltal Krævet. Note titel nummer Titel Max 40 tegn Krævet. Notetitel/notebetegnelse Type Rulleliste Krævet. Angivelse af fanen hvor noten kan vælges - enten Virksomhed (& Landbr.), Sag, Miljøteknisk beskrivelse eller Åbent land. Risikostoffer 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Risikostoffer'. Definerer de risikostoffer, der er oplistet i Risikobekendtgørelsen. Feltet 'Stof Id' på fanen 'Virksomhedstilsyn/Virksomhedsoplysninger/Miljøoplysninger/Risikobekendtgørelse'. ind_risk_substances Stof Id Max 6 tegn Krævet. Stoffets identifikationsnummer. Stof /Stofkategori Max 255 tegn Krævet. Stofnavn eller stofkategori. Kolonne 2 3 dec. Tærskelværdi i ton for 4 virksomheder. Kolonne 3 3 dec. Tærskelværdi i ton for 5 virksomheder. Type Max 120 tegn Evt. bemærkning. Uheldstyper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Uheldstyper'. Definerer forskellige større uheldstyper på virksomheder. Feltet 'Uheldstype' på fanebladet 'Virksomhedstilsyn/Virksomhedsoplysninger/ Miljøoplysninger/Større uheld'. ind_incident_types Uheldstype Max 6 tegn Krævet. Kode for uheldstype Beskrivelse Max 60 tegn Krævet. Navn/beskrivelse af uheldstype Indberet. Kode Max 12 tegn Indberetningskode, anvendes pt. ikke. Branchekoder 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Branchekoder'. Definerer de forskellige virksomheders branchekoder. OBS! Koder kan ikke tilføjes/slettes manuelt - dette opdateres automatisk ved indlæsning af CVR-data. Anvendes også i CVR modulet samt ved overførsel af virksomhedsdata herfra. Feltet 'Branchekode' på fanebladet 'Virksomhedstilsyn/Virksomhedsoplysninger/ Virksomhed'. cvr_branchekode Branchekode Max 6 tegn Krævet. Kode for branche. Branchekodetekst Max 100 tegn Krævet. Navn/beskrivelse af branche Gebyr rel. Max 1 tegn Angiv her en CVR størrelseskode for hvornår denne branche har gebyr relevans. Læs mere i manualen for CVR modulet. Tilsyn rel. Max 1 tegn Angiv her en CVR størrelseskode for hvornår denne branche har tilsyns relevans. Læs mere i manualen for CVR modulet. 1. udgave, februar

15 CVR størrelseskode 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/CVR størrelseskode'. Definerer koder for virksomhedernes størrelse ud fra antallet af medarbejdere, og anvendes kun i CVR modulet. OBS! Der kan ikke tilføjes/slettes koder manuelt - dette opdateres automatisk ved indlæsning af CVR-data. Feltet 'Størrelseskode' på fanen 'Virksomhedsoplysninger' i CVR modulet. cvr_stoerrelseskode Størrelseskode Max 6 tegn Krævet. Kode for virksomhedsstørrelse. Kodetekst Max 100 tegn Krævet. Navn/beskrivelse af virksomhedsstørrelse. Relevans kode Max 1 tegn Angiv kodernes størrelseskode ved CVR relevansberegning - er normalt det samme som i feltet 'Størrelseskode'. CVR virksomhedsform 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/CVR virksomhedsform'. Definerer de forskellige virksomheders virksomhedsform, og anvendes kun i CVR modulet. OBS! Der kan ikke tilføjes/slettes koder manuelt - dette opdateres automatisk ved indlæsning af CVR-data. Feltet 'Virksomhedsform' på fanen 'Virksomhedsoplysninger' i CVR modulet. cvr_ virksomhedsform Virk. form Max 6 tegn Krævet. Kode for virksomhedsform. Virksomhedsformnavn Max 100 tegn Krævet. Navn/beskrivelse af virksomhedsform. Gebyr rel. Max 1 tegn Angiv her en CVR størrelseskode for hvornår denne virksomhedsform har gebyr relevans. Se manualen for CVR modulet. Tilsyn rel. Max 1 tegn Angiv en CVR størrelseskode for hvornår denne virksomhedsform har tilsyns relevans. Se CVR modul manualen. Stamdata for virksomheder - Miljøteknisk beskrivelse I den følgende beskrivelse vil alle angivelser af feltplaceringer referere til faner under hovedfanen 'Miljøteknisk beskrivelse' i modulet Virksomhed. Opvarmningstyper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Opvarmningstyper'. Definition af de energityper, der anvendes til opvarmning, f.eks. 'Olie', 'El', etc. Feltet 'Type' på fanebladet 'Ressourcer/Varme'. ind_energy_types Energitype Max 6 tegn Krævet. Kode for type af energi Energitype navn Max 40 tegn Krævet. Navn på energitype 1. udgave, februar

16 Andre emissionstyper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Andre emissionstyper'. Definition af andre emissionstyper (udover luftemissioner for punktkilder og areal/diffuse kilder). Feltet 'Type' på fanen 'Emissioner/Andre emissioner'. ind_other_emis_types Emissionstype Max 6 tegn Krævet. Kode for emissionstype. Betegnelse Max 60 tegn Krævet. Navn/betegnelse for emissionstype. Indberettes som Max 12 tegn Indberetningskode, anvendes pt. ikke. Procestyper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Procestyper'. Definition af registrerbare procestyper. Kategorien, der skal tilknyttes definitionen, bestemmer på hvilket proces-faneblad procestypen bliver vist og kan vælges. Felterne 'Proces (type)' på fanerne 'Ressourcer/Vand', 'Ressourcer/El', 'Emissioner/Luftemissioner (P)/Processer', 'Spildevandskrav/Processer' og 'Spildevand/Slambehandling'. ind_process_types Procestype Max 6 tegn Krævet. Kode for procestype Procestype navn Max 40 tegn Krævet. Navn på procestype Kategori Rulleliste Krævet. Kategoriser/gør valgbar på fane - enten Luftemission, Spildevand, Vandforbrug, El-forbrug eller Slam. Produkttyper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Produkttyper'. Definition af registrerbare produktområder - f.eks. 'Emballage', 'Byggeelementer', 'Elektroniske komponenter', etc. Feltet 'Type' på fanebladet 'Produktion/Produktion'. ind_product_types Produkttype Max 6 tegn Krævet. Kode for produkttype Produkttype navn Max 40 tegn Krævet. Navn på produkttype 1. udgave, februar

17 Produkter 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Produkter'. Definition af alle de produkter, der skal kunne registreres i tilknytning til en virksomhed. Feltet 'Produkt' på fanebladet 'Produktion/Produktion'. ind_products Produkt Max 6 tegn Krævet. Kode for produkt Produkt navn Max 40 tegn Krævet. Navn på produkt Restprodukter 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Restprodukter'. Definition af virksomheders forskellige restprodukter ved produktion. 1. udgave, februar

18 Feltet 'Kode' på fanebladet 'Produktion/Restprodukter'. ind_waste_products Kode Max 6 tegn Krævet. Kode for restprodukt. Navn på restprodukt Max 40 tegn Krævet. Navn på restprodukt. Rensemetode 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Rensemetode'. Definerer de forskellige renseforanstaltninger, der skal kunne registreres i systemet for de 2 områder luftemission og spildevand. Når kategorien 'Udskiller' er knyttet til en kode, kan der ved valg af koden efterfølgende vælges en udskiller, der er registreret for virksomheden på fanen 'Tankanlæg/Udskillere'. Felterne 'Rensning' på fanebladene 'Emissioner/Luftemissioner (P)/Processer' og 'Spildevandskrav/Processer'. ind_decontam_types Råvarer Rensemetode Max 6 tegn Krævet. Kode for rensemetode Rensemetode navn Max 40 tegn Krævet. Navn på rensemetode Kategori Rulleliste Vælg rensemetodens kategori: Udskiller eller Ingen. Medie Rulleliste Vælg rensemetodens medie: Luft, Vand eller Ingen. 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Råvarer'. Definerer de registrerbare råvaretyper - f.eks. Plast, Metal, etc. Feltet 'Type' på fanebladet 'Produktion/Råvarer'. ind_rawmat_types Råvaretype Max 6 tegn Krævet. Type af råvare Råvaretype navn Max 40 tegn Krævet. Navn på råvare 1. udgave, februar

19 Stofgrupper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Stofgrupper'. Definerer de overordnede stofgrupper for hjælpestoffer. Feltet 'Type' på fanebladet 'Produktion/Hjælpestoffer'. ind_chem_subst Stoffer Stofgruppe Max 6 tegn Krævet. Kode for stofgruppe Stofgruppenavn Max 40 tegn Krævet. Navn på stofgruppe 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Stoffer'. Definerer de registrerbare stoffer og råvarer. Felterne 'Stof' på fanebladene 'Produktion/Hjælpestoffer', 'Emissioner/Luftemissioner (P)/Processer' og 'Spildevandskrav/Stoffer', samt feltet 'Nr.' på fanen 'Prøver/Analyser'. std00019 (Standat kodeliste) Kode Max 6 tegn Krævet. Kode for stof (parameter) Navn Max 120 tegn Krævet. Stofnavn Cas No Max 12 tegn Cas nummer Ec No Max 15 tegn EC nummer Bemærkninger Max 120 tegn Bemærkninger 1. udgave, februar

20 Støjkilder 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Støjkilder'. Definition af de forskellige typer støjkilder, der kan være på alle typer virksomheder - og som skal kunne registreres i tilknytning til en virksomhed. Feltet 'Støjkilde' på fanebladet 'Emissioner/Støj'. ind_noise_types Støjkilde Max 6 tegn Krævet. Kode for støjkilde Støjkilde navn Max 40 tegn Krævet. Navn på støjkilde Udledningsmåde 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Udledningsmåde'. Definerer forskellige udledningsmåder for spildevand - f.eks. batch-vis, kontinuerligt eller periodevis, etc. Feltet 'Udledning' på fanebladet 'Spildevandskrav/Processer'. ind_emis_type Udledningsmåde Max 6 tegn Krævet. Kode for udledningsmåde Udledningsmåde navn Max 40 tegn Krævet. Navn på udledningsmåde Recipienter (Regnvandsbassiner, Rensningsanlæg, Vandløb) 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Recipienter'. Definition af regnvandsbassiner, rensningsanlæg og vandløb, som virksomhederne udleder overfladevand til. Feltet 'Recip. id' på fanebladet 'Spildevandskrav/Udledning' - valget i feltet 'Udledn.type' bestemmer via systemtypen hvilke koder der kan vælges. ind_recipient Recipient id Max 10 tegn Krævet. Recipientens Id eller kode Recipient navn Max 40 tegn Krævet. Recipientens navn Systemtype Rulleliste Krævet. Vælg om koden repræsenterer... et Vandløb, et Regnvandsbassin eller et Rensningsanlæg. 1. udgave, februar

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn Miljøafdelingen Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn Landbrugets navn i modulets hoveddata vindue Landbrugets adresse i modulets hoveddata

Læs mere

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynsrapport for miljøtilsyn Tilsynsrapport for miljøtilsyn Vi har den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 65 på på,. Landbrugets navn, adresse, postnr. og postdistrikt

Læs mere

Indhold. GeoEnviron 7.3 Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9

Indhold. GeoEnviron 7.3 Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9 Modulområdet Tilsyn GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Indledning... 9 Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9 Kort introduktion til modulerne... 10 Modulernes historie...10

Læs mere

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen den 20. september 2007 Præsentation af GE Spildevand GE Spildevand er et tillægsmodul til GE Virksomhed, og blev præsenteret på mødet, hvor der var forskllige kommentar

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 19. april 2001 og den 26. april 2001 1. Mødedeltagerne Erfa-mødet var for første gang delt op i et møde hos Geokon i Rødovre og et møde på

Læs mere

Afstand til boliger > 100 m 20-100 m < 20 m. Administrativ enhed (niveau 3) i modulets hoveddata vindue

Afstand til boliger > 100 m 20-100 m < 20 m. Administrativ enhed (niveau 3) i modulets hoveddata vindue Tilsynsrapport for miljøtilsyn Vi har den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 65 på på,. Virksomhedens navn, adresse, postnr. og postdistrikt

Læs mere

Vejledning til GE 7.0.3

Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2010 Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER OG LANDBRUG... 2 INDBERETNINGSKATEGORI

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.5.0 Dato: 01.09.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Nye produkter... 4 Integration Byg og Miljø GE Byggesag/Miljø... 4 Kun

Læs mere

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding.

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding. GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002 1. Nye faciliteter i GeoEnviron 4.1 Som indledning præsenterede Geokon nogle af de nye faciliteter, som kommer i GeoEnviron

Læs mere

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8 Modulområdet Tilsyn Indhold Indhold Indledning... 8 Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8 Kort introduktion til modulerne... 9 Modulernes historie...9 Hovedposter i

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Vejledning til GE 7.2.4

Vejledning til GE 7.2.4 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2011 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER

Læs mere

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Modulet Virksomhed Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Kort introduktion til modulerne... 7 Modulernes historie...7 Hovedposter i modulerne...7

Læs mere

Jordforurening DKJord - Kommuner

Jordforurening DKJord - Kommuner Jordforurening DKJord - Kommuner GeoEnviron 7.3.0 Indhold Indhold Indhold Denne manual rummer en gennemgang af DKJord Integration Kommuner samt programændringerne i modulet Jordforurening DKJord i GeoEnviron

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 GeoEnviron 7.1

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 GeoEnviron 8.0 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.9.0 Dato: 08.09.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Sager og dokumenter... 4 Håndhævelser...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.6.0 Dato: 15.12.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Nye produkter... 4 Integration NetGIS... 4 Opsætnings-

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.7.0 Dato: 21.04.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4

Læs mere

gennemgang af diverse ting

gennemgang af diverse ting referat gennemgang af diverse ting Zoom-funktion Det er muligt at ændre zoom på sit skærmbillede. Det gøres under personlig opsætning, hvor I kan indsætte tal, som kan deles med 128 dvs. 1024,1152,1280

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.3.2 Dato: 18.02.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3... 4 Modulerne Virksomhed og Landbrug... 4 Modulet Virksomhed... 4 Tillægsmodulet Spildevand...

Læs mere

Modulområdet Recipient. MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09

Modulområdet Recipient. MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09 Modulområdet Recipient MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09 GeoEnviron 6.5 Indhold Indhold Indledning...7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7 Materialet og dets

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.8.0 Dato: 07.06.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Startside... 4 Vandindvindingskalender... 4 Sager og

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.1 Dato: 27.05.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Integration Byg og Miljø... 4 Ændringer i moduler... 5 Modulet Landbrug...

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 GeoEnviron 7.4.0 Ændringer i ver. 7.4.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.4.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.4.0 - set

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes.

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

Mobilt tilsyn Virksomhed og Landbrug

Mobilt tilsyn Virksomhed og Landbrug 1. OPSÆTNING AF STAMDATA I GEOENVIRON... 2 1.1 KONTROLPUNKTER... 2 1.2 KONTROLPROGRAM... 3 1.3 TERMINALER... 5 1.4 FUNKTIONALITET PÅ TERMINAL... 5 1.5 OVERBLIK/REDIGERING AF BOGMÆRKER TIL TILSYNSRAPPORTER...

Læs mere

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 GeoEnviron konceptet... 4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Denne manual og dens anvendelse... 4 Introduktion

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Møde i tilsynsgruppen

Møde i tilsynsgruppen Møde i tilsynsgruppen Referat fra mødet den 18. oktober 2004 DELTAGERE Hanne Helligsø - Aalborg Kommune Pia Mathiasen - Aalborg Kommune Thomas Jørgensen - Hillerød Kommune John Farr - Københavns Amt Thomas

Læs mere

G E O E N V I R O N M O D U L E R

G E O E N V I R O N M O D U L E R TILSYNSOMRÅDET Tilsyn består af tre moduler Virksomhed, Landbrug og Spildevand i det åbne land. Hvert modul håndterer både administrative og miljøtekniske data, som amter og kommuner benytter i forbindelse

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.0.0 Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.0.0 - set i forhold til version 6.6.0 af programmet. Indhold

Læs mere

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Skævevej

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.4 Dato: 28.08.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Ændringer i moduler... 4 Generel ændring... 4 Modulet Tidsregistrering... 4 Modulet Vandindvinding...

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE REFERAT ERFA-MØDE GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE Mødet startede med en generel gennemgang af modulet med fokus på de enkelte faner og registreringsmuligheder. Under gennemgangen kom følgende

Læs mere

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 7 Matrikler i JAR Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 7 Øvelsesemne: Stamdata for matrikler Øvelsesbeskrivelse: Giver dig et overblik over oplysninger omkring matrikel i

Læs mere

Lotte P. H. Nørbak Ørtoftvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørtoftvej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Lotte P. H. Nørbak Ørtoftvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørtoftvej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Lotte P. H. Nørbak Ørtoftvej 16 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger KMD's snitflade GQ418001Q af den 07.12.2009,

Læs mere

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den Returadresse Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Erik Vang Petersen Kilevej 5 6990 Ulfborg Sagsbehandler Poul Bennetzen Direkte telefon 9974 1560 E-post poul.bennetzen@rksk.dk Dato Sagsnummer

Læs mere

- Bladring i fremfundne hovedposter via knapper på værktøjslinien. - Billeder med filtyperne.jpg og.gif kan nu også tilknyttes som fotos

- Bladring i fremfundne hovedposter via knapper på værktøjslinien. - Billeder med filtyperne.jpg og.gif kan nu også tilknyttes som fotos Erfa-møde Virksomhed Referat fra møde den 12. juni 2003 Info fra Geokon Nye faciliteter i GeoEnviron 4.2 Som indledning præsenteres Geokon nogle af de nye faciliteter, som er blevet indført i virksomhedsmodulet

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Hansen hansen1@dlgmail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Bjørnsigvej 2 i

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.4.1 Dato: 11.04.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Tekniske ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4... 5

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder og pejlinger Indhold Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Indledning...2 Login... 2 Login web-siden...3 Første del af web-løsningen: Indvindingsanlæg...4

Læs mere

Nye GeoEnviron moduler. Udvidelse af Virksomhedstilsyn. Udvidelse af Lokalitetsmodulet. - Tilpasning til den nye Jordforureningslov,

Nye GeoEnviron moduler. Udvidelse af Virksomhedstilsyn. Udvidelse af Lokalitetsmodulet. - Tilpasning til den nye Jordforureningslov, NUMMER 6 OKTOBER 2000 Nye GeoEnviron moduler Med GeoEnviron version 4 følger frigivelsen af flere nye moduler og en lang række nye faciliteter, som vil medvirke til at lette den daglige sagsbehandling.

Læs mere

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Peter Borgen Hjørringvej 529 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Hjørringvej

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 - Af checklisten fremgår, hvad der skal være udfyldt i JAR. Lokalitetslaget - Stamdata Journalnummer Lokalitetsnavn Hovedsagsbehandler Øvrige

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 Modulet Rotter Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 GeoEnviron 7.1.2 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Denne manual og

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.4.0 Dato: 14.09.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Serverprogrammer... 4 Beskedcenter... 4 Sager og dokumenter... 4 Ændringer

Læs mere

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Modulet Rotter Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 GeoEnviron 8.0.0 Indhold Indhold Indledning...

Læs mere

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Indhold Jupiter - Boringer Mapninger... 4 Opdatering af boringsdata... 5 Før opdatering af boringsdata...5 Default-anlæg og -notetitel... 5 Indlæsning af nye

Læs mere

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Erfa-møde Affald Referat fra møde den 17. juni 2004 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Der er blevet lavet en efterbehandlingsfacilitet, med henblik på at gøre det nemmere at lave

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse ing til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2009 Version 1.0.3 Indhold INDLEDNING... 2 LOGIN... 2 FORSIDEN... 2 SØGNING... 3 OM ADRESSER... 4 LISTER... 5 ADRESSE... 7 NY ANMELDELSE... 8 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER...

Læs mere

Udtræk til KMD Debitorsystem

Udtræk til KMD Debitorsystem Udtræk til KMD Debitorsystem Menupunktet System Adm./Import og Eksport af data/erhvervsaffaldsgebyr Udtrækket til KMD Debitorsystemet følger KMD s Snitfalde GE550010Q, hvor alle data trækkes ud i Codepage

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Knud Thomsen info@sindaltraktor.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Tuenvej 270 i

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Per Nielsen Øster Rør Vej 20 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Prioriteret miljøtilsyn

Læs mere

REFERAT ØNSKER/FORSLAG

REFERAT ØNSKER/FORSLAG REFERAT ERFA-MØDE 1. NAVIGATION VED SKIFT MELLEM UGER A. Generelt gav flere kunder udtryk for, at navigationen mellem ugerne i tidsregistreringsmodulet er besværlig, hvilket betyder, at der er stor risiko

Læs mere

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikskhavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sune Hartmann Knudsen st_stabaek@hotmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Tuenvej

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Modulområdet Jordflytning. Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11

Modulområdet Jordflytning. Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11 Modulområdet Jordflytning Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11 GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: John Sortkær Jsortkaer@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Tuenvej 265 i henhold

Læs mere

Modulområdet Vandindvinding. Modulområdet_Vandindvinding_v60_1udg,pdf.doc Antal sider: 188 Udskrevet d. 13-06-06

Modulområdet Vandindvinding. Modulområdet_Vandindvinding_v60_1udg,pdf.doc Antal sider: 188 Udskrevet d. 13-06-06 Modulområdet Vandindvinding Modulområdet_Vandindvinding_v60_1udg,pdf.doc Antal sider: 188 Udskrevet d. 13-06-06 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...9 Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: St. Vognsbæk Vognsbækvej 42 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Slustrupvej

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: jersey@sillebak.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 17. oktober 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Henrik Juul Nielsen Hybholtvej 16 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Poul Erik Jensen Understedvej 159 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Understedvej

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Hans M. Nielsen Solholtvej 28 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Solholtvej

Læs mere

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2 GeoEnviron 7.1.2 Ændringer i ver. 7.1.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.1.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.1.2 - set

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.0.1 Dato: 20.02.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Import af ejendoms- og ejeroplysninger... 4

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 10-07-2014 udført miljøtilsyn på Råstedvej

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 10-07-2014 udført miljøtilsyn på Råstedvej TEKNIK OG MILJØ Gammelvind - v/ Lars Gammelvind Ørnhøjvej 12 7500 Holstebro Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8032 miksm@herning.dk www.herning.dk CVR-nr.: 15542691

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jan Bering Søholtvej 68 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Søholtvej

Læs mere

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere