N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling"

Transkript

1 N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t K ø b e n h a v n s E r h v e r v s a k a d e m i

2 Intelligent byggeprogram Her angives hvilken opgave der løses Her angives hvilken fase der omtales PROJEKTGRUNDLAG Med BIM som udgangspunkt Traditionelt faseforløb faseforløb Her angives billeder og citaters kilde Kilde:

3 Vision og udfordring PROJEKTGRUNDLAG Formål Opstille en model for tidlig inddragelse af: Erfaringsdata (fra interne og eksterne kilder) Emnet har jeg beskrevet i mit speciale. UDFORDRING Utidssvarende fasemodel Lukkede databaser Ejerskab over BIMmodellen Påvise gevinst ved at anvende BIM til: Programmering Projektering Drift & Vedligehold SPECIALE RAPPORT Sikre at et minimum af data genindtastes

4 Projekt grundlag Eksempel byggeri Byggeprogram Udbud Licitation Drift & Vedligehold

5 CAD vs. BIM PROJEKTGRUNDLAG Traditionelt faseforløb Med BIM som udgangspunkt CAD BIM

6 CAD vs. BIM PROJEKTGRUNDLAG BIM som middel til integration af FM i designfasen Traditionelt: Programmering Projektering Udførelse Drift BIM: Brugsfokus Drift Programmering Udførelse Projektering Byggefokus

7 BIM Traditionel Fasemodel - Når informationerne rykkes må faserne følge med PROJEKTGRUNDLAG Hvad Realisering Hvordan TID Hvem AFLEVERING Initiativfase Byggeprogramfase Forslags- og projekteringsfase UDBUD Udførelsesfase Driftsfase Bygherre Bygherre Arkitekt Ingeniør Entreprenør Entreprenør Driftsherre Brugere TID AFLEVERING Entreprenør Program Egenskaber Detaljeret design / Konstruktions dokumenter UDBUD Udførelsesfase Driftsfase Bygherre Hvordan Bygherre Arkitekt Ingeniør Entreprenør Entreprenør Driftsherre Brugere Hvad Hvem Realisering Note: bygget på IPD fasemodel fra AIA

8 Love og rammer PROJEKTGRUNDLAG Statsbyggeloven af Opførelse, om- og tilbygning af statsbygninger og anlæg knyttet hertil skal ske på den for staten økonomisk mest fordelagtige måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arkitektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger. Stk. 2. Statens byggevirksomhed skal tilrettelægges og gennemføres således, at de fordele, som en omfattende og kontinuerlig byggevirksomhed muliggør, udnyttes. Udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer, som også kan komme det øvrige byggeri til gode, skal kunne indgå i det statslige byggevirksomhed. Kilde: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=55287

9 Love og rammer PROJEKTGRUNDLAG Statsbygge loven Lovgivning om statens byggevirksomhed Bek Anvendelse af IKT i byggeri Bekendtgørelse om anvendelse af Information og kommunikations teknologi BIM umbrella Hensigtserklæring om anvendelse af BIM og åbne standarder Hensigtserklæring underskrevet af USA, Canada, Finland, Holland, Norge, Danmark IDM Kravstillelse til BIM Værktøj til kravstillelse til BIM baseret åbne standarder. Anvendes i dag af SES, FBE og UBST IFC Åben standard ISO godkendt Åbent filformat til udveksling af BIM på tværs af propritære platforme

10 Love og rammer PROJEKTGRUNDLAG Bek om anvendelse at IKT i byggeri* De 4 områder: Udbud, tilbudsgivning og licitation via internettet Informationsdeling via byggesagens projektweb Anvendelse af 3D-modeller Digital aflevering af driftsrelevante data fra byggeprocessen til bygherrens driftsorganisation (DDB-xml, IFC, eller direkte indtastning i driftsprogram) Potentiel besparelse: 50 mio. Kr mio. Kr mio. Kr. Kilde: Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav *Afløses af bek primo 2011

11 Staten traditionel forstand PROJEKTGRUNDLAG De 3 Statslige bygherrer SES Slots- og ejendomsstyrelsen 1.6 mio. m 2 UBST Universitets og bygningsstyrelsen 2 mio. m 2 FBE forsvarets bygnings og etablissement tjeneste 2.9 mio. m 2 Kilde: Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

12 Staten Nyt fokus område PROJEKTGRUNDLAG De 5 Statslige bygherrer FBE SES UBST 6.5 mio. m 2 Regioner 4.4 mio. m 2 Kommuner 30 mio. m 2 Kilde: Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

13 Staten PROJEKTGRUNDLAG De 5 Statslige bygherrer SES UBST FBE Regioner Kommuner SES UBST FBE Regioner Kommuner FBE SES UBST + Regioner Kommuner 40.9 millioner m 2 4% 5% 7% 11% 1,6 2 2,9 4,4 Staten har til dato fokuseret på områder som ikke bringer mest mulig værdi samfundsmæssig værdig 73% Fordeling af m 2 opgivet i procent 30 Fordeling af m 2 opgivet i millioner Kilde: Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

14 Mulig løsning PROJEKTGRUNDLAG Hvordan opnår kommunerne den potentielle besparelse ved BIM 1. Forvaltningsområderne: Forstå sammenhængen mellem de forskellige forvaltningsområder Identificer fælles egenskaber på tværs af områderne (Valgte egenskaber er beskrevet i mit speciale.) 2. Bygværk: Identificer bygningskategorier, der bygges med høj frekvens Værdisæt bygningskategorierne Herved opnås et link mellem drift og byggeprogram samt effektivisering gennem gentagelser. 3. Kravstillelses værktøj: Skal understøtte åbne standarder (BIM umbrella)

15 PROCES 1. Forvaltningsområderne - Kortlægning af områder PROJEKTGRUNDLAG Forvaltningsområderne: Forstå sammenhængen mellem de forskellige forvaltningsområder Identificer fælles egenskaber på tværs af områderne*. *Mere om baggrunden for valget er beskrevet i mit speciale Kilde: Per Anker Jensen, 2006: Håndbog i Facilities Management. S13

16 2. Bygværk - Ejnet byggeri PROJEKTGRUNDLAG Bygværk 9% Anlæg af Institution 11% Drift af bygning: Rengøring, vedligeholdelse Energi Identificer bygningskategorier, der bygges med høj frekvens Værdisæt bygningskategorierne Der bygges i gennemsnit 70 nye dagsinstitutioner i DK om året Gennemsnitsprisen på en institution: Årlige byggeomkostninger til dagsinstitutioner: Årlige driftsomkostninger til dagsinstitutioner: Byggeprogram baseret på et basisprogram* pr. kommune: I alt for 70 daginstitiutioner 14 mio.kr. 980 mio.kr mio.kr kr. 21 mio. 80% Drift af Institution Byggeprogram baseret på fælles database og spacemodel: Sparet I alt for 70 daginstitiutioner kr mio.kr. De 10.5 mio. kr. kan bruges til at nedsætte en fælles driftsorganisation (eks hos KL), med fokus på egenskaber i relation til optimering af driften på tværs af bygningskategorier. Forstiller vi os af kommunen kan spare bare 2 % på driften ved at have styr på egenskaber/dritfsdata svarer det til 24 mio.kr alene ved effektivisering af dagsinstitutioner. *Kilde: Aarhus kommune Kilde: modelprogram for dagsinstitutioner

17 Samfundsværdi PROJEKTGRUNDLAG Samfundsværdi DK s samlede ejendomsmasse 1. off. + stats. Ejendomme 2. privat 8% 92% Kilde:

18 3. Kravstillelses værktøj Hvad bruges der PROJEKTGRUNDLAG Kravstillelses værktøj Firma niveau Egenudviklet arbejdes metode Branche niveau Kun defacto standarter, med fokus på CAD Internationalt niveau Værktøjer udviklet til BIM og IFC ISO certificeret

19 Projekt grundlag Eksempel byggeri Byggeprogram Udbud Licitation Drift & Vedligehold

20 Baggrund - Roskilde Kommune EKSEMPEL BYGGERI Region Sjælland Baggrund Befolkningsprognosen for Roskilde forudser på kort sigt, frem til 2013, et mindre fald i befolkningstallet. På lidt længere sigt, forventes dog en stabilisering og en forventet stigning af befolkningstallet i perioden , Bag det relativt lille samlede fald frem til 2015 ligger en ganske stor forskydning i aldersfordelingen i kommunen frem til 2015 Roskilde kommune Graf 1: Befolknings-udviklingen i Roskilde Kommune Kilde:

21 Baggrund - Roskilde Kommune PROJEKTGRUNDLAG Baggrund Bag det relativt lille samlede fald frem til 2015 ligger en ganske stor forskydning i aldersfordelingen i kommunen frem til Der forventes en stigning i disse grupper frem til 2015: Gruppen af unge (17-25 årige) ventes at stige med 455 personer svarende til 5 % Gruppen af kommunens ældste (67 år og derover) ventes at stige med personer svarende til 23 % Modsat forventes et fald i de øvrige grupper frem til 2015: Antallet af børn i dagpasningsalderen (0-5 årige) ventes at falde med personer svarende til 18 % Antallet af børn i skolealderen (6-16 år) ventes at falde med 589 personer svarende til 5 % Den erhvervsaktive del af befolkningen (26-66 årige) ventes at falde med personer svarende til 3 % Graf 2: Forventede befolkningstal for perioden (Faktiske tal for ). Kilde:

22 Analyse EKSEMPEL BYGGERI Analyse Et fald på 18 % for børn i dagpasningsalderen frem til 2015 vil betyde at der er brug for færre institutionspladser i kommunen i fremtiden. Faldet på 18 % skal se på trods af at der mangler daginstitutionskapacitet i Vindinge. Det vil sige at faldet realt for flere områder er et godt stykke over de 18 %. Kilde:

23 Analyse EKSEMPEL BYGGERI Afledt behov Faldet vil betyde at der i fremtiden er langt færre børn i alderen 0-6 der skal passes. Derfor belyses det om det kan betale sig at sælge 2 ældre institutioner for at bygge en ny effektiv institution. Udfordring Hvor placeres en eventuel ny institution? Hvordan tages der højde for forældrenes placering i forhold til institutionens placering? Hvordan tages der højde for Roskildes planer om udbygning? m.v.

24 Konklusion EKSEMPEL BYGGERI Konklusion Der er grund til at tro, at det kan betale sig at sælge Børnehuset Molevitten, for at bygge en ny effektiv institution ved Rypevejens børnehus. Dette skyldes, at der ingen byggegrunde er i Roskilde midtby, der vil ligge strategisk godt. Rypevejens børnehus er derfor bedst, da Roskilde kommune forventer størst tilvækst i Trekroner/ Himmelev området frem mod Ydermere er Rypevejens børnehus tæt ved skole og ligger godt i forhold til adgangsveje.

25 Overblik EKSEMPEL BYGGERI Hvor ligger de to institutioner Børnehuset Molevitten, institutionen ligger i Midtvestbyen og har 52 børnehavepladser Rypevejens børnehus ligger i Himmelev og har plads til 44 børnehavebørn. Den del af institutionen, der hedder Præstemarken, foreslås bibeholdt Vis i Google Earth

26 Projekt grundlag Eksempel byggeri Byggeprogram Udbud Licitation Drift & Vedligehold

27 Organisering Valg af entrepriseform PROGRAMMERING Ønskes opnået gennem valg af entrepriseform Totalentreprise Da simuleringerne gør det muligt at have et klart billede af hvad der skal bygges hvordan. Er der, sat på spidsen, kun tilbage lave produktionstegninger og at bygge det. Derfor falder valget at entreprisefor på totalentreprise.

28 Organisering - Programmering PROGRAMMERING Bygherre BH-Rådgiver 3dliving.dk Roskilde kommune Børne og unge Byggeudvalg og styregruppe Bygherre/Ejer/Driftsherre Ejendomme og indkøb Udbud Totalentreprenør

29 Organisering - Byggeudvalg og styregruppe PROGRAMMERING Roskilde kommune Byggeudvalg Strategisk plan Kommunaldirektør Roskilde Kommune Styregruppe Operationelt plan Konsulent Egenskaber og data Ledelse fra Dagsinstitution Ejendom. Og indkøb Børne og ungeområdet Ledelse Dagsinst. BH rådgiver Samarbejdsudvalg Varetager brugernes interesser Ejendom. Og indkøb Repræsentant for lokal samfundet Samarbejdsudvalg Varetage brugernes interesser

30 Organisering - byggeriet PROGRAMMERING Bygherre Roskilde kommune Børn og unge IKT ABR89 BH-Rådgiver 3dliving.dk Intern aftale Udlejer/Driftsherre Ejendomme & Indkøb ABT93 Totalentreprenør Ingeniør ABR89 Arkitekt ABR89 Entreprenør AB92

31 Byggeprogram Indholdet i et byggeprogram PROGRAMMERING Krav områder GENERELLE KRAV Byggesags styring Organisering Matrikulære oplysninger Byplan Lokalplan Byggeprogram Rådgivers eget program Rådgivers bud BYGNINGS KRAV Bygningsudformning, fremtræden Statik Forsyning, Energi Installation RUM / BYGNINGSDELE Arealprogram Nærhedsdiagram Overflader, rumskema Bygningsdele / Konstruktion Hypotese 80 % af alt data genindtastes gennem en byggesag. Kan dette undgås spares penge og bygherre kan undgå sparerunder og rent faktisk få det byggeri han ønsker.

32 Intelligent byggeprogram - Databaser PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunk Hvorfor skal bygherre købe en rådgiver til at fortælle ham hvad han selv ved bedst? Sætter man tingene på spidsen, kan man spørge hvem der kender bygherres ønsker og behov bedre end bygherre selv? Det er der faktisk ingen der gør. Det, der er svært for en bygherre, er at beskrive egne krav og ønsker. BBR Egne erfaringstal Br10 Lokalplan AT Hvor får bygherre informationerne fra? Det offentlige råder over enorme mængder af data. Noget af det, er struktureret i Excel-ark, andet i databaser. Nogen databaser er tilgængelige for offentligheden, andre er ikke. Tinglysning Webmatriklen Intelligent byggeprogram Bygherrekrav / ønsker BEK 1365 Spacemodel Det offentlige bør bruge disse databaser. LER Region / Kommuneplan De forskellige databaser snakker sammen

33 Kæde Intelligent byggeprogram PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Byggeprogram Spacemodel Eksport / Import Hvorfor taste ting to gange? Bygherre udarbejder sammen med sin rådgiver et byggeprogram. Programmet tager udgangspunkt i bygherres egne driftsdata. Skabelonen som spacemodellen udgør, sikrer at rammerne for egenskaberne er på plads og derfor kan integreres med bygherres driftssystem, uden fare for tastefejl og spildt tidsforbrug. Tekst Kæde Onuma BIMXML Googel Erath City Model GML Ecotect Excel/CSV Bilag holdes på et minimum, hvilket sænker risikoen for misforståelser. Information om grund og ledninger / forsyningsveje leveres af kommunen/ler. Dette betyder at en situationsplan i traditionel forstand er overflødig. Rådgiver kan koncentrere sig om beliggenhedsplanen og kun fokusere på hvordan man kobles på det eksisterende ledningsnet. Data - Grund - Rum - Rum-relationer - Inventar Meget af dette vil kunne lade sig gøre ved at trække på allerede eksisterende databaser. Traditionelt faseforløb Bygherre udarbejder sammen med sin rådgiver et byggeprogram, ofte i Word eller pdf format, som er opsat efter rådgiverens egen skabelon. Byggeprogram Rådgivers eget program Rådgivers bud For at rådgiver kan byde på projektet, skal han først læse programmet og dernæst taste det hele ind i hans egne programmer, med her tilhørende fare for tastefejl og ekstra tidsforbrug. Rådgiver skal selv indtaste informationer omkring ledningsnettet, som ofte modtages i pdf eller dwg format. Hvilket ikke er 3 dimensionalt eller BIM.

34 Intelligent byggeprogram Sammenhæng mellem tekst og data PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Byggeprogram i tekst, i form af et Word-dokument Byggeprogram som data, i form af et Excel-ark Krav og ønsker uploades til Onuma.com Spacemodellen indeholder bygherres min. krav til projektet. Rådgiver får på denne måde leveret brikkerne, men må selv samle puslespillet. Felter markeret med [ ] angiver hvilken tekst der er kædet sammen med Excel-arket At byggeprogrammet holdes i tekstform gør det muligt at forklare historien bag og gøre det mere læsevenligt. Dette henvender sig ofte til ledelsesniveau Den enkelte celle i arket kædes sammen med teksten i Worddokumentet At byggeprogrammet holdes dataform gør den nemmere at for teknikeren at tjekke nøgletal. Excel-arkene omsættes til en space-model. Note: Der bruges ingen avanceret værktøjer for at oprette kæden mellem Word og Excel. Dette betyder at alle kan gøre dette. Alternativt kan den gratis officepakke Open office benyttes, da den har samme funktioner. Der er anvendt Makrorer, sådan atde vigtige felter bliver præsenteret som spørgsmål. Note: Onuma koster penge at benytte. Onuma er en modelserver, hvilket vil sige et avanseret projektweb. Derfor bør udgifterne betales af bygherre, på samme måde som han betaler for at benytte eks. byggeweb.

35 Intelligent byggeprogram - Arbejdsgange PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Kæde mellem tekst og data Se også video om Makroer i dokumenterne Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

36 Intelligent byggeprogram - Arbejdsgange PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Makroer i dokumenterne Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

37 Intelligent byggeprogram - Arbejdsgange PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Import af bygning/rum Se også video om Import af grund og Import af inventar Link til Excel-ark brugt til Onuma Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

38 Intelligent byggeprogram - Arbejdsgange PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Import af grund i Onuma Import af inventar Link til Excel-ark brugt til Onuma Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

39 Intelligent byggeprogram - Arbejdsgange PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Rums tilhørsforhold Link til Excel-ark brugt til Onuma Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

40 Projekt grundlag Eksempel byggeri Byggeprogram Udbud Licitation Drift & Vedligehold

41 Udbud og licitation - processen UDBUD OG LICITATION Med BIM som udgangspunkt Udbud og licitation Udbuddet forgår digitalt, ved at den bydende entreprenør får en mail med en adresse til en webside (med brugernavn og kode), hvor udbudsmaterialet kan hentes Offentlig Annonce Anmodning Ansøgningsfrist Svar til deltagere Udbudsbrev til de 5 valgte e Spørgemøde Ref. fra spørgemøde Rettelsesblad Licitation Tilbudsresultat Tilbudsvurdering Kontraktprotokol Kontrakt Udbudsportal* BIM- Model** Tilbuds -liste Traditionelt faseforløb Udbuddet består i, at entreprenøren får tilsendt udbudsmaterialet i papirformat. Hvorefter han taster det ind i sit system for at bearbejde det. Ved aflevering afleveres tilbuddet med tilhørende tegninger og tilbuddet vurderes. BHR s Kontrolpris Opbygning mio. kr. Nedrivning 0.5 mio kr. Link til Prækvalifikation dokumenter Link til udbuds dokumenter Link til licitations dokumenter *Kilde: * * Kilde:

42 Disponering af rum og funktioner TILBUDSFASEN Med BIM som udgangspunkt Efterfølgende kan entreprenøren udfylde en tilbudsliste online, eller uploade tilbuddet (CSV eller andet læsbart format), sammen med BIMmodellen. BIM-modellen skal tjekkes (IDM) mod bygherres krav om egenskaber, hvorved entreprenøren får svar på om hans model er godkendt med det samme. 1. Modellen oprettes i Omuma Se video Import af bygning/rum 2. Modellens rum flyttes så de opfylder deres tilhørsforhold bedst muligt og nye rum oprettes Efterfølgende vurderes BIM-modellen ud fra kriterierne beskrevet i udbudsmaterialet. 3. Filen tjekkes, og hentes efterfølgende ned lokalt til videre projektering Se video Eksport fra Onuma til Revit Traditionelt faseforløb Udbuddet består i, at entreprenøren får tilsendt udbudsmaterialet i papirformat. Hvorefter han taster det ind i sit system for at bearbejde det. Ved aflevering afleveres tilbuddet med tilhørende tegninger og tilbuddet vurderes.

43 Disponering af rum og funktioner - Arbejdsgange TILBUDSFASEN Med BIM som udgangspunkt Eksport fra Onuma til Revit Se også video om Hvordan man sikrer at arealer fra byggeprogrammet overholdes Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

44 Disponering af rum og funktioner - Arbejdsgange TILBUDSFASEN Med BIM som udgangspunkt Hvordan man sikrer at arealer fra byggeprogrammet overholdes Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

45 Udbud og licitation Tildelingskriterier UDBUD OG LICITATION Med BIM som udgangspunkt Simuleringer Med BIM er det muligt at simulere forskellige løsningsforslag, hvorved det er muligt at finde frem til den bedste. Ved at gå væk fra tegninger til simuleringer, fjerner man den personlige vurdering af en løsning. Dette kræver dog at reglerne til udførslen af simuleringen er beskrevet og at den bruges af alle (et krav) bydende. Hvad angår arkitektur er det en ting, der er svær at måle på. Derfor tages denne beslutning af brugerne og naboerne. IDM-tjek Statisk model Flow og brand BIM-model Dagslys / skygge Energi Hvilke simuleringer laver man hvornår? Traditionelt faseforløb Tilbuddet vurderes på bagrund af det udarbejdede materiale, ofte 2d tegninger, af et nedsat udvalg. Link til udførte simuleringer Link til alle tegninger Link til alle tegninger

46 Udbud og licitation - Kriterier LICITATION Med BIM som udgangspunkt Tildelingskriterium med underkriterier Tildelingskriteriet vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier: 1. Pris, vægter 30 % 2. Organisering, planlægning og styring, vægter 10 % 3. Samlet karakter opnået i simuleringer vægter 35 % 4. Arkitektonisk udformning 25 % Licitations resultat

47 Projekt grundlag Eksempel byggeri Byggeprogram Udbud Licitation Drift & Vedligehold

48 Aflevering Data består - software forgår DRIFT OG VEDLIGEHOLD Hvilket program egner sig til D & V Her kunne man se på DFM-net listen. Men, da Roskilde kommune har stillet krav om, at afleveringen skal ske via IFC, er det for at sikre, at kommunen ved indgåelse af en ny ramme aftale, nemt kan skifte system. Kommunen kan benytte alle systemer der understøtter IFC. Link til IFC-fil

49 Aflevering Data består software forgår DRIFT OG VEDLIGEHOLD Udbud af serviceydelse Udbud af serviceydelse Bilag SLA Eng. dokument

50 Rom blev ikke bygget på en dag AFSLUTNING Henry Ford ( ) Henry Ford har sagt: Spørger jeg mine kunder hvad de vil have, svarer de en hurtigere hest Henry Ford har også sagt: Du kan få en Ford T i alle farver, bare den er sort

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller i Københavns Ejendomme Kandidat speciale CST BI4 Aalborg Universitet Titelblad Titel Uddannelsesinstitution Uddannelse Opgave Forfatter

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College BIM kontekst digitalt udbud 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College Forfatter: Brian Hermansen Vejleder: Viggó Magnússon Titelblad Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUC

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Casebeskrivelse

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Forfatter: Klaus Klok Kallesøe Semester: 7. Semester Vejleder: Torben Vind VIA University College, Campus Holstebro

Læs mere

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 cuneco en del af bips Dato 24. 10. 2011 Projektnr. Sign. MET 1. Baggrund cuneco vil i en behovsanalyse afdække byggebranchens behov som udgangspunkt

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere