N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling"

Transkript

1 N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t K ø b e n h a v n s E r h v e r v s a k a d e m i

2 Intelligent byggeprogram Her angives hvilken opgave der løses Her angives hvilken fase der omtales PROJEKTGRUNDLAG Med BIM som udgangspunkt Traditionelt faseforløb faseforløb Her angives billeder og citaters kilde Kilde:

3 Vision og udfordring PROJEKTGRUNDLAG Formål Opstille en model for tidlig inddragelse af: Erfaringsdata (fra interne og eksterne kilder) Emnet har jeg beskrevet i mit speciale. UDFORDRING Utidssvarende fasemodel Lukkede databaser Ejerskab over BIMmodellen Påvise gevinst ved at anvende BIM til: Programmering Projektering Drift & Vedligehold SPECIALE RAPPORT Sikre at et minimum af data genindtastes

4 Projekt grundlag Eksempel byggeri Byggeprogram Udbud Licitation Drift & Vedligehold

5 CAD vs. BIM PROJEKTGRUNDLAG Traditionelt faseforløb Med BIM som udgangspunkt CAD BIM

6 CAD vs. BIM PROJEKTGRUNDLAG BIM som middel til integration af FM i designfasen Traditionelt: Programmering Projektering Udførelse Drift BIM: Brugsfokus Drift Programmering Udførelse Projektering Byggefokus

7 BIM Traditionel Fasemodel - Når informationerne rykkes må faserne følge med PROJEKTGRUNDLAG Hvad Realisering Hvordan TID Hvem AFLEVERING Initiativfase Byggeprogramfase Forslags- og projekteringsfase UDBUD Udførelsesfase Driftsfase Bygherre Bygherre Arkitekt Ingeniør Entreprenør Entreprenør Driftsherre Brugere TID AFLEVERING Entreprenør Program Egenskaber Detaljeret design / Konstruktions dokumenter UDBUD Udførelsesfase Driftsfase Bygherre Hvordan Bygherre Arkitekt Ingeniør Entreprenør Entreprenør Driftsherre Brugere Hvad Hvem Realisering Note: bygget på IPD fasemodel fra AIA

8 Love og rammer PROJEKTGRUNDLAG Statsbyggeloven af Opførelse, om- og tilbygning af statsbygninger og anlæg knyttet hertil skal ske på den for staten økonomisk mest fordelagtige måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arkitektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger. Stk. 2. Statens byggevirksomhed skal tilrettelægges og gennemføres således, at de fordele, som en omfattende og kontinuerlig byggevirksomhed muliggør, udnyttes. Udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer, som også kan komme det øvrige byggeri til gode, skal kunne indgå i det statslige byggevirksomhed. Kilde:

9 Love og rammer PROJEKTGRUNDLAG Statsbygge loven Lovgivning om statens byggevirksomhed Bek Anvendelse af IKT i byggeri Bekendtgørelse om anvendelse af Information og kommunikations teknologi BIM umbrella Hensigtserklæring om anvendelse af BIM og åbne standarder Hensigtserklæring underskrevet af USA, Canada, Finland, Holland, Norge, Danmark IDM Kravstillelse til BIM Værktøj til kravstillelse til BIM baseret åbne standarder. Anvendes i dag af SES, FBE og UBST IFC Åben standard ISO godkendt Åbent filformat til udveksling af BIM på tværs af propritære platforme

10 Love og rammer PROJEKTGRUNDLAG Bek om anvendelse at IKT i byggeri* De 4 områder: Udbud, tilbudsgivning og licitation via internettet Informationsdeling via byggesagens projektweb Anvendelse af 3D-modeller Digital aflevering af driftsrelevante data fra byggeprocessen til bygherrens driftsorganisation (DDB-xml, IFC, eller direkte indtastning i driftsprogram) Potentiel besparelse: 50 mio. Kr mio. Kr mio. Kr. Kilde: Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav *Afløses af bek primo 2011

11 Staten traditionel forstand PROJEKTGRUNDLAG De 3 Statslige bygherrer SES Slots- og ejendomsstyrelsen 1.6 mio. m 2 UBST Universitets og bygningsstyrelsen 2 mio. m 2 FBE forsvarets bygnings og etablissement tjeneste 2.9 mio. m 2 Kilde: Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

12 Staten Nyt fokus område PROJEKTGRUNDLAG De 5 Statslige bygherrer FBE SES UBST 6.5 mio. m 2 Regioner 4.4 mio. m 2 Kommuner 30 mio. m 2 Kilde: Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

13 Staten PROJEKTGRUNDLAG De 5 Statslige bygherrer SES UBST FBE Regioner Kommuner SES UBST FBE Regioner Kommuner FBE SES UBST + Regioner Kommuner 40.9 millioner m 2 4% 5% 7% 11% 1,6 2 2,9 4,4 Staten har til dato fokuseret på områder som ikke bringer mest mulig værdi samfundsmæssig værdig 73% Fordeling af m 2 opgivet i procent 30 Fordeling af m 2 opgivet i millioner Kilde: Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

14 Mulig løsning PROJEKTGRUNDLAG Hvordan opnår kommunerne den potentielle besparelse ved BIM 1. Forvaltningsområderne: Forstå sammenhængen mellem de forskellige forvaltningsområder Identificer fælles egenskaber på tværs af områderne (Valgte egenskaber er beskrevet i mit speciale.) 2. Bygværk: Identificer bygningskategorier, der bygges med høj frekvens Værdisæt bygningskategorierne Herved opnås et link mellem drift og byggeprogram samt effektivisering gennem gentagelser. 3. Kravstillelses værktøj: Skal understøtte åbne standarder (BIM umbrella)

15 PROCES 1. Forvaltningsområderne - Kortlægning af områder PROJEKTGRUNDLAG Forvaltningsområderne: Forstå sammenhængen mellem de forskellige forvaltningsområder Identificer fælles egenskaber på tværs af områderne*. *Mere om baggrunden for valget er beskrevet i mit speciale Kilde: Per Anker Jensen, 2006: Håndbog i Facilities Management. S13

16 2. Bygværk - Ejnet byggeri PROJEKTGRUNDLAG Bygværk 9% Anlæg af Institution 11% Drift af bygning: Rengøring, vedligeholdelse Energi Identificer bygningskategorier, der bygges med høj frekvens Værdisæt bygningskategorierne Der bygges i gennemsnit 70 nye dagsinstitutioner i DK om året Gennemsnitsprisen på en institution: Årlige byggeomkostninger til dagsinstitutioner: Årlige driftsomkostninger til dagsinstitutioner: Byggeprogram baseret på et basisprogram* pr. kommune: I alt for 70 daginstitiutioner 14 mio.kr. 980 mio.kr mio.kr kr. 21 mio. 80% Drift af Institution Byggeprogram baseret på fælles database og spacemodel: Sparet I alt for 70 daginstitiutioner kr mio.kr. De 10.5 mio. kr. kan bruges til at nedsætte en fælles driftsorganisation (eks hos KL), med fokus på egenskaber i relation til optimering af driften på tværs af bygningskategorier. Forstiller vi os af kommunen kan spare bare 2 % på driften ved at have styr på egenskaber/dritfsdata svarer det til 24 mio.kr alene ved effektivisering af dagsinstitutioner. *Kilde: Aarhus kommune Kilde: modelprogram for dagsinstitutioner

17 Samfundsværdi PROJEKTGRUNDLAG Samfundsværdi DK s samlede ejendomsmasse 1. off. + stats. Ejendomme 2. privat 8% 92% Kilde:

18 3. Kravstillelses værktøj Hvad bruges der PROJEKTGRUNDLAG Kravstillelses værktøj Firma niveau Egenudviklet arbejdes metode Branche niveau Kun defacto standarter, med fokus på CAD Internationalt niveau Værktøjer udviklet til BIM og IFC ISO certificeret

19 Projekt grundlag Eksempel byggeri Byggeprogram Udbud Licitation Drift & Vedligehold

20 Baggrund - Roskilde Kommune EKSEMPEL BYGGERI Region Sjælland Baggrund Befolkningsprognosen for Roskilde forudser på kort sigt, frem til 2013, et mindre fald i befolkningstallet. På lidt længere sigt, forventes dog en stabilisering og en forventet stigning af befolkningstallet i perioden , Bag det relativt lille samlede fald frem til 2015 ligger en ganske stor forskydning i aldersfordelingen i kommunen frem til 2015 Roskilde kommune Graf 1: Befolknings-udviklingen i Roskilde Kommune Kilde:

21 Baggrund - Roskilde Kommune PROJEKTGRUNDLAG Baggrund Bag det relativt lille samlede fald frem til 2015 ligger en ganske stor forskydning i aldersfordelingen i kommunen frem til Der forventes en stigning i disse grupper frem til 2015: Gruppen af unge (17-25 årige) ventes at stige med 455 personer svarende til 5 % Gruppen af kommunens ældste (67 år og derover) ventes at stige med personer svarende til 23 % Modsat forventes et fald i de øvrige grupper frem til 2015: Antallet af børn i dagpasningsalderen (0-5 årige) ventes at falde med personer svarende til 18 % Antallet af børn i skolealderen (6-16 år) ventes at falde med 589 personer svarende til 5 % Den erhvervsaktive del af befolkningen (26-66 årige) ventes at falde med personer svarende til 3 % Graf 2: Forventede befolkningstal for perioden (Faktiske tal for ). Kilde:

22 Analyse EKSEMPEL BYGGERI Analyse Et fald på 18 % for børn i dagpasningsalderen frem til 2015 vil betyde at der er brug for færre institutionspladser i kommunen i fremtiden. Faldet på 18 % skal se på trods af at der mangler daginstitutionskapacitet i Vindinge. Det vil sige at faldet realt for flere områder er et godt stykke over de 18 %. Kilde:

23 Analyse EKSEMPEL BYGGERI Afledt behov Faldet vil betyde at der i fremtiden er langt færre børn i alderen 0-6 der skal passes. Derfor belyses det om det kan betale sig at sælge 2 ældre institutioner for at bygge en ny effektiv institution. Udfordring Hvor placeres en eventuel ny institution? Hvordan tages der højde for forældrenes placering i forhold til institutionens placering? Hvordan tages der højde for Roskildes planer om udbygning? m.v.

24 Konklusion EKSEMPEL BYGGERI Konklusion Der er grund til at tro, at det kan betale sig at sælge Børnehuset Molevitten, for at bygge en ny effektiv institution ved Rypevejens børnehus. Dette skyldes, at der ingen byggegrunde er i Roskilde midtby, der vil ligge strategisk godt. Rypevejens børnehus er derfor bedst, da Roskilde kommune forventer størst tilvækst i Trekroner/ Himmelev området frem mod Ydermere er Rypevejens børnehus tæt ved skole og ligger godt i forhold til adgangsveje.

25 Overblik EKSEMPEL BYGGERI Hvor ligger de to institutioner Børnehuset Molevitten, institutionen ligger i Midtvestbyen og har 52 børnehavepladser Rypevejens børnehus ligger i Himmelev og har plads til 44 børnehavebørn. Den del af institutionen, der hedder Præstemarken, foreslås bibeholdt Vis i Google Earth

26 Projekt grundlag Eksempel byggeri Byggeprogram Udbud Licitation Drift & Vedligehold

27 Organisering Valg af entrepriseform PROGRAMMERING Ønskes opnået gennem valg af entrepriseform Totalentreprise Da simuleringerne gør det muligt at have et klart billede af hvad der skal bygges hvordan. Er der, sat på spidsen, kun tilbage lave produktionstegninger og at bygge det. Derfor falder valget at entreprisefor på totalentreprise.

28 Organisering - Programmering PROGRAMMERING Bygherre BH-Rådgiver 3dliving.dk Roskilde kommune Børne og unge Byggeudvalg og styregruppe Bygherre/Ejer/Driftsherre Ejendomme og indkøb Udbud Totalentreprenør

29 Organisering - Byggeudvalg og styregruppe PROGRAMMERING Roskilde kommune Byggeudvalg Strategisk plan Kommunaldirektør Roskilde Kommune Styregruppe Operationelt plan Konsulent Egenskaber og data Ledelse fra Dagsinstitution Ejendom. Og indkøb Børne og ungeområdet Ledelse Dagsinst. BH rådgiver Samarbejdsudvalg Varetager brugernes interesser Ejendom. Og indkøb Repræsentant for lokal samfundet Samarbejdsudvalg Varetage brugernes interesser

30 Organisering - byggeriet PROGRAMMERING Bygherre Roskilde kommune Børn og unge IKT ABR89 BH-Rådgiver 3dliving.dk Intern aftale Udlejer/Driftsherre Ejendomme & Indkøb ABT93 Totalentreprenør Ingeniør ABR89 Arkitekt ABR89 Entreprenør AB92

31 Byggeprogram Indholdet i et byggeprogram PROGRAMMERING Krav områder GENERELLE KRAV Byggesags styring Organisering Matrikulære oplysninger Byplan Lokalplan Byggeprogram Rådgivers eget program Rådgivers bud BYGNINGS KRAV Bygningsudformning, fremtræden Statik Forsyning, Energi Installation RUM / BYGNINGSDELE Arealprogram Nærhedsdiagram Overflader, rumskema Bygningsdele / Konstruktion Hypotese 80 % af alt data genindtastes gennem en byggesag. Kan dette undgås spares penge og bygherre kan undgå sparerunder og rent faktisk få det byggeri han ønsker.

32 Intelligent byggeprogram - Databaser PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunk Hvorfor skal bygherre købe en rådgiver til at fortælle ham hvad han selv ved bedst? Sætter man tingene på spidsen, kan man spørge hvem der kender bygherres ønsker og behov bedre end bygherre selv? Det er der faktisk ingen der gør. Det, der er svært for en bygherre, er at beskrive egne krav og ønsker. BBR Egne erfaringstal Br10 Lokalplan AT Hvor får bygherre informationerne fra? Det offentlige råder over enorme mængder af data. Noget af det, er struktureret i Excel-ark, andet i databaser. Nogen databaser er tilgængelige for offentligheden, andre er ikke. Tinglysning Webmatriklen Intelligent byggeprogram Bygherrekrav / ønsker BEK 1365 Spacemodel Det offentlige bør bruge disse databaser. LER Region / Kommuneplan De forskellige databaser snakker sammen

33 Kæde Intelligent byggeprogram PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Byggeprogram Spacemodel Eksport / Import Hvorfor taste ting to gange? Bygherre udarbejder sammen med sin rådgiver et byggeprogram. Programmet tager udgangspunkt i bygherres egne driftsdata. Skabelonen som spacemodellen udgør, sikrer at rammerne for egenskaberne er på plads og derfor kan integreres med bygherres driftssystem, uden fare for tastefejl og spildt tidsforbrug. Tekst Kæde Onuma BIMXML Googel Erath City Model GML Ecotect Excel/CSV Bilag holdes på et minimum, hvilket sænker risikoen for misforståelser. Information om grund og ledninger / forsyningsveje leveres af kommunen/ler. Dette betyder at en situationsplan i traditionel forstand er overflødig. Rådgiver kan koncentrere sig om beliggenhedsplanen og kun fokusere på hvordan man kobles på det eksisterende ledningsnet. Data - Grund - Rum - Rum-relationer - Inventar Meget af dette vil kunne lade sig gøre ved at trække på allerede eksisterende databaser. Traditionelt faseforløb Bygherre udarbejder sammen med sin rådgiver et byggeprogram, ofte i Word eller pdf format, som er opsat efter rådgiverens egen skabelon. Byggeprogram Rådgivers eget program Rådgivers bud For at rådgiver kan byde på projektet, skal han først læse programmet og dernæst taste det hele ind i hans egne programmer, med her tilhørende fare for tastefejl og ekstra tidsforbrug. Rådgiver skal selv indtaste informationer omkring ledningsnettet, som ofte modtages i pdf eller dwg format. Hvilket ikke er 3 dimensionalt eller BIM.

34 Intelligent byggeprogram Sammenhæng mellem tekst og data PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Byggeprogram i tekst, i form af et Word-dokument Byggeprogram som data, i form af et Excel-ark Krav og ønsker uploades til Onuma.com Spacemodellen indeholder bygherres min. krav til projektet. Rådgiver får på denne måde leveret brikkerne, men må selv samle puslespillet. Felter markeret med [ ] angiver hvilken tekst der er kædet sammen med Excel-arket At byggeprogrammet holdes i tekstform gør det muligt at forklare historien bag og gøre det mere læsevenligt. Dette henvender sig ofte til ledelsesniveau Den enkelte celle i arket kædes sammen med teksten i Worddokumentet At byggeprogrammet holdes dataform gør den nemmere at for teknikeren at tjekke nøgletal. Excel-arkene omsættes til en space-model. Note: Der bruges ingen avanceret værktøjer for at oprette kæden mellem Word og Excel. Dette betyder at alle kan gøre dette. Alternativt kan den gratis officepakke Open office benyttes, da den har samme funktioner. Der er anvendt Makrorer, sådan atde vigtige felter bliver præsenteret som spørgsmål. Note: Onuma koster penge at benytte. Onuma er en modelserver, hvilket vil sige et avanseret projektweb. Derfor bør udgifterne betales af bygherre, på samme måde som han betaler for at benytte eks. byggeweb.

35 Intelligent byggeprogram - Arbejdsgange PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Kæde mellem tekst og data Se også video om Makroer i dokumenterne Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

36 Intelligent byggeprogram - Arbejdsgange PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Makroer i dokumenterne Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

37 Intelligent byggeprogram - Arbejdsgange PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Import af bygning/rum Se også video om Import af grund og Import af inventar Link til Excel-ark brugt til Onuma Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

38 Intelligent byggeprogram - Arbejdsgange PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Import af grund i Onuma Import af inventar Link til Excel-ark brugt til Onuma Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

39 Intelligent byggeprogram - Arbejdsgange PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Rums tilhørsforhold Link til Excel-ark brugt til Onuma Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

40 Projekt grundlag Eksempel byggeri Byggeprogram Udbud Licitation Drift & Vedligehold

41 Udbud og licitation - processen UDBUD OG LICITATION Med BIM som udgangspunkt Udbud og licitation Udbuddet forgår digitalt, ved at den bydende entreprenør får en mail med en adresse til en webside (med brugernavn og kode), hvor udbudsmaterialet kan hentes Offentlig Annonce Anmodning Ansøgningsfrist Svar til deltagere Udbudsbrev til de 5 valgte e Spørgemøde Ref. fra spørgemøde Rettelsesblad Licitation Tilbudsresultat Tilbudsvurdering Kontraktprotokol Kontrakt Udbudsportal* BIM- Model** Tilbuds -liste Traditionelt faseforløb Udbuddet består i, at entreprenøren får tilsendt udbudsmaterialet i papirformat. Hvorefter han taster det ind i sit system for at bearbejde det. Ved aflevering afleveres tilbuddet med tilhørende tegninger og tilbuddet vurderes. BHR s Kontrolpris Opbygning mio. kr. Nedrivning 0.5 mio kr. Link til Prækvalifikation dokumenter Link til udbuds dokumenter Link til licitations dokumenter *Kilde: * * Kilde:

42 Disponering af rum og funktioner TILBUDSFASEN Med BIM som udgangspunkt Efterfølgende kan entreprenøren udfylde en tilbudsliste online, eller uploade tilbuddet (CSV eller andet læsbart format), sammen med BIMmodellen. BIM-modellen skal tjekkes (IDM) mod bygherres krav om egenskaber, hvorved entreprenøren får svar på om hans model er godkendt med det samme. 1. Modellen oprettes i Omuma Se video Import af bygning/rum 2. Modellens rum flyttes så de opfylder deres tilhørsforhold bedst muligt og nye rum oprettes Efterfølgende vurderes BIM-modellen ud fra kriterierne beskrevet i udbudsmaterialet. 3. Filen tjekkes, og hentes efterfølgende ned lokalt til videre projektering Se video Eksport fra Onuma til Revit Traditionelt faseforløb Udbuddet består i, at entreprenøren får tilsendt udbudsmaterialet i papirformat. Hvorefter han taster det ind i sit system for at bearbejde det. Ved aflevering afleveres tilbuddet med tilhørende tegninger og tilbuddet vurderes.

43 Disponering af rum og funktioner - Arbejdsgange TILBUDSFASEN Med BIM som udgangspunkt Eksport fra Onuma til Revit Se også video om Hvordan man sikrer at arealer fra byggeprogrammet overholdes Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

44 Disponering af rum og funktioner - Arbejdsgange TILBUDSFASEN Med BIM som udgangspunkt Hvordan man sikrer at arealer fra byggeprogrammet overholdes Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

45 Udbud og licitation Tildelingskriterier UDBUD OG LICITATION Med BIM som udgangspunkt Simuleringer Med BIM er det muligt at simulere forskellige løsningsforslag, hvorved det er muligt at finde frem til den bedste. Ved at gå væk fra tegninger til simuleringer, fjerner man den personlige vurdering af en løsning. Dette kræver dog at reglerne til udførslen af simuleringen er beskrevet og at den bruges af alle (et krav) bydende. Hvad angår arkitektur er det en ting, der er svær at måle på. Derfor tages denne beslutning af brugerne og naboerne. IDM-tjek Statisk model Flow og brand BIM-model Dagslys / skygge Energi Hvilke simuleringer laver man hvornår? Traditionelt faseforløb Tilbuddet vurderes på bagrund af det udarbejdede materiale, ofte 2d tegninger, af et nedsat udvalg. Link til udførte simuleringer Link til alle tegninger Link til alle tegninger

46 Udbud og licitation - Kriterier LICITATION Med BIM som udgangspunkt Tildelingskriterium med underkriterier Tildelingskriteriet vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier: 1. Pris, vægter 30 % 2. Organisering, planlægning og styring, vægter 10 % 3. Samlet karakter opnået i simuleringer vægter 35 % 4. Arkitektonisk udformning 25 % Licitations resultat

47 Projekt grundlag Eksempel byggeri Byggeprogram Udbud Licitation Drift & Vedligehold

48 Aflevering Data består - software forgår DRIFT OG VEDLIGEHOLD Hvilket program egner sig til D & V Her kunne man se på DFM-net listen. Men, da Roskilde kommune har stillet krav om, at afleveringen skal ske via IFC, er det for at sikre, at kommunen ved indgåelse af en ny ramme aftale, nemt kan skifte system. Kommunen kan benytte alle systemer der understøtter IFC. Link til IFC-fil

49 Aflevering Data består software forgår DRIFT OG VEDLIGEHOLD Udbud af serviceydelse Udbud af serviceydelse Bilag SLA Eng. dokument

50 Rom blev ikke bygget på en dag AFSLUTNING Henry Ford ( ) Henry Ford har sagt: Spørger jeg mine kunder hvad de vil have, svarer de en hurtigere hest Henry Ford har også sagt: Du kan få en Ford T i alle farver, bare den er sort

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Arkitema Architects 250 medarbejdere i hele norden. BIM/Revit siden 2006 90 % af projekterne kører

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Anne Mikkelsen - Senior konsulent! Underviser til dagligt IKT ledere og supportere IKT og projekteringsledere

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511 Digital aflevering - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Digital udgave af bygningens brugsanvisning 1 Hyldebaseret Passiv IT-baseret Interaktiv Samling

Læs mere

Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004

Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004 Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004 1 Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation til bygherrekrav vedrørende 3D Modeller er udarbejdet af B3D-konsortiet bestående

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1 Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv 1 AGENDA FÆLLES FRA PAPIR TIL BIM MODEDELSTRATEGI FOR BIM 2 Fokus på projekterne 2012 3 De to projekter: Udvikling 3.2 Fra papir til BIM Projektet vil

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

I KT I BYGGEPROCESSEN

I KT I BYGGEPROCESSEN IKT I BYGGEPROCESSEN V. HEINE OVERBY MIA ROSENGAARD HANSEN MICHAEL LYNGSØ KRISTENSEN KRISTINA LISBETH NIELSEN 1 PROJEKTKONKURRENCE TIL DRIFT Udfordringer og gevinster ved opførsel af byggeri under statens

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand 1 Agenda 1. Introduktion til Bygningsstyrelsen 2. Grundlag for

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100 Det nye hospital i vest DNV-Gødstrup Programgrundlag November 20100 hvorledes opgaver og ansvar er fordelt mellem de implicerede aktører i DNV- Gødstrup-projektet. Det skal pointeres, at vigtigheden af

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske Indhold 1 Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2 Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

Karen Dilling Helsingør Kommune

Karen Dilling Helsingør Kommune sådan FÅR DU SUCCES MED IKT Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at bruge dem både i udbud

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden:

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 1. Møde 17.03.2011 Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 15.00 15.20 Velkomst og en kort præsentation af mødedeltagerne 15.20 15.45 Hvordan skal BIM klubben fungere, hvad ønsker vi os af klubben? - Skal der

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation Version 2 IKT-Aftale Ydelsesspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Opbygning... 3 1.3 Aftalte IKT-ydelser... 4 2. Digital

Læs mere

BUSINESS AS UNUSUAL OPKVALIFICERING HOS BYGHERREN NÅR BIM ER ET KRAV

BUSINESS AS UNUSUAL OPKVALIFICERING HOS BYGHERREN NÅR BIM ER ET KRAV BUSINESS AS UNUSUAL OPKVALIFICERING HOS BYGHERREN NÅR BIM ER ET KRAV TEKST KØBENHAVNS EJENDOMME Dansk Industri Byggevare KØBENHAVNS EJENDOMME Forvalter Københavns Kommunes ejendomsportefølje 3000 bygninger

Læs mere

BIM og øget projektkvalitet

BIM og øget projektkvalitet BIM og øget projektkvalitet -hvordan openbim kan øge projektkvaliteten Thorsten Falk Jensen, bygherrerådgiver, NIRAS AGENDA Baggrund Projektkvalitet og modeller What s in it for me? Teknologi, faglighed

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013 Arbejdsgrundlag for : Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 13 BIM er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato 2013-12-19 Revisionsdato - Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5. mio. kr. ekskl. moms eller derover.

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N IKT SEMINAR - DFM DATO: 2016.06.15 M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N Property of Optimise A/S CVR: 36491043 +45 21 73 78 78 info@optimise.nu Agenda for seminaret

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne 1 IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver IKT- og FM-konsulent, Arkidata Adjungeret seniorforsker

Læs mere

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I B I M P R O C E S O G S T R A T E G I EIGIL NYBO ARKITEMA FREDERIKSGADE 32 8000 ÅRHUS C EIGIL NYBO ARKITEMA B I M PROCES OG STRATEGI BUILDING INFORMATION MODELING DET DIGITALE BYGGERI DIGITALE YDELSER

Læs mere

Grundlæggende: IKT & BIM:

Grundlæggende: IKT & BIM: Grundlæggende: IKT & BIM: Modul 1: 07. sept. 2015 + 08. sept. 2015 + 09. sept. 2015 2. sæson 1. Dag: BIM Metoden og paradigmeskiftet / Koordinering og Kommunikation PROGRAM: 07. september 2015 Tid: Emne:

Læs mere

Totalenterprisekonkurrence - belysning af Lyngby Stadion

Totalenterprisekonkurrence - belysning af Lyngby Stadion Totalenterprisekonkurrence - belysning af Lyngby Stadion Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/46778584.aspx Ekstern udbuds ID (udbud.dk) 0000-003492 Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Fremtidens vvs-installatør

Fremtidens vvs-installatør Fremtidens vvs-installatør Dansk Gas Forening Årsmøde Den 15. & 16. november 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Analyse af den teknologiske udvikling» Nye installationsformers konsekvenser for den tekniske installatør»

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015 Præhøring 2 30. September 2015 IKT bekendtgørelsen 10 Bygherren skal i samråd med dri2sherren s3lle krav om digital aflevering af de informa3oner, som vurderes relevant for: 1) dokumenta3on af byggeriet,

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Digital aflevering i praksis

Digital aflevering i praksis Digital aflevering i praksis Læringsaktivitet i Med deltagelse af Digitaliseringsudvalget Gennemført i regi af Implementeringsnetværket Konfiguratoren udviklet af KORTERMANN-IT Med økonomisk støtte fra

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Bevidst kravsstillelse

Bevidst kravsstillelse Bevidst kravsstillelse Digital aflevering af driftsdata IKT & Bygherrerådgivning 1. Introduktion Thorsten Falk Jensen, Arkitekt MAA Taskforce tovholder, Implementeringsnetværket NIRAS bygherrerådgivning

Læs mere

Grundlæggende: IKT & BIM:

Grundlæggende: IKT & BIM: Grundlæggende: IKT & BIM: Modul 1: 10. oktober 2016-12. oktober 2016-3. sæson 1. Dag: BIM Metoden og paradigmeskiftet / Koordinering og Kommunikation PROGRAM: 10. oktober 2016 Tid: Emne: Underviser: 08.30-09.00

Læs mere

Erfaringer med BIM projektering/ /Dokk1/Aarhus/ Simon Andreas Arnbjerg BIM Manager / Architectural Technologist T +45 87 32 52 44 E saa@shl.

Erfaringer med BIM projektering/ /Dokk1/Aarhus/ Simon Andreas Arnbjerg BIM Manager / Architectural Technologist T +45 87 32 52 44 E saa@shl. Erfaringer med BIM projektering/ /Dokk1/Aarhus/ Simon Andreas Arnbjerg BIM Manager / Architectural Technologist T +45 87 32 52 44 E saa@shl.dk /Udvalgte projekter/ Grundlagt i 1986 Primært offentlige bygninger

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik 1. NIRAS 1.200 ansatte Worldwide Bygherrerådgivning,

Læs mere