N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling"

Transkript

1 N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t K ø b e n h a v n s E r h v e r v s a k a d e m i

2 Intelligent byggeprogram Her angives hvilken opgave der løses Her angives hvilken fase der omtales PROJEKTGRUNDLAG Med BIM som udgangspunkt Traditionelt faseforløb faseforløb Her angives billeder og citaters kilde Kilde:

3 Vision og udfordring PROJEKTGRUNDLAG Formål Opstille en model for tidlig inddragelse af: Erfaringsdata (fra interne og eksterne kilder) Emnet har jeg beskrevet i mit speciale. UDFORDRING Utidssvarende fasemodel Lukkede databaser Ejerskab over BIMmodellen Påvise gevinst ved at anvende BIM til: Programmering Projektering Drift & Vedligehold SPECIALE RAPPORT Sikre at et minimum af data genindtastes

4 Projekt grundlag Eksempel byggeri Byggeprogram Udbud Licitation Drift & Vedligehold

5 CAD vs. BIM PROJEKTGRUNDLAG Traditionelt faseforløb Med BIM som udgangspunkt CAD BIM

6 CAD vs. BIM PROJEKTGRUNDLAG BIM som middel til integration af FM i designfasen Traditionelt: Programmering Projektering Udførelse Drift BIM: Brugsfokus Drift Programmering Udførelse Projektering Byggefokus

7 BIM Traditionel Fasemodel - Når informationerne rykkes må faserne følge med PROJEKTGRUNDLAG Hvad Realisering Hvordan TID Hvem AFLEVERING Initiativfase Byggeprogramfase Forslags- og projekteringsfase UDBUD Udførelsesfase Driftsfase Bygherre Bygherre Arkitekt Ingeniør Entreprenør Entreprenør Driftsherre Brugere TID AFLEVERING Entreprenør Program Egenskaber Detaljeret design / Konstruktions dokumenter UDBUD Udførelsesfase Driftsfase Bygherre Hvordan Bygherre Arkitekt Ingeniør Entreprenør Entreprenør Driftsherre Brugere Hvad Hvem Realisering Note: bygget på IPD fasemodel fra AIA

8 Love og rammer PROJEKTGRUNDLAG Statsbyggeloven af Opførelse, om- og tilbygning af statsbygninger og anlæg knyttet hertil skal ske på den for staten økonomisk mest fordelagtige måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arkitektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger. Stk. 2. Statens byggevirksomhed skal tilrettelægges og gennemføres således, at de fordele, som en omfattende og kontinuerlig byggevirksomhed muliggør, udnyttes. Udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer, som også kan komme det øvrige byggeri til gode, skal kunne indgå i det statslige byggevirksomhed. Kilde: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=55287

9 Love og rammer PROJEKTGRUNDLAG Statsbygge loven Lovgivning om statens byggevirksomhed Bek Anvendelse af IKT i byggeri Bekendtgørelse om anvendelse af Information og kommunikations teknologi BIM umbrella Hensigtserklæring om anvendelse af BIM og åbne standarder Hensigtserklæring underskrevet af USA, Canada, Finland, Holland, Norge, Danmark IDM Kravstillelse til BIM Værktøj til kravstillelse til BIM baseret åbne standarder. Anvendes i dag af SES, FBE og UBST IFC Åben standard ISO godkendt Åbent filformat til udveksling af BIM på tværs af propritære platforme

10 Love og rammer PROJEKTGRUNDLAG Bek om anvendelse at IKT i byggeri* De 4 områder: Udbud, tilbudsgivning og licitation via internettet Informationsdeling via byggesagens projektweb Anvendelse af 3D-modeller Digital aflevering af driftsrelevante data fra byggeprocessen til bygherrens driftsorganisation (DDB-xml, IFC, eller direkte indtastning i driftsprogram) Potentiel besparelse: 50 mio. Kr mio. Kr mio. Kr. Kilde: Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav *Afløses af bek primo 2011

11 Staten traditionel forstand PROJEKTGRUNDLAG De 3 Statslige bygherrer SES Slots- og ejendomsstyrelsen 1.6 mio. m 2 UBST Universitets og bygningsstyrelsen 2 mio. m 2 FBE forsvarets bygnings og etablissement tjeneste 2.9 mio. m 2 Kilde: Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

12 Staten Nyt fokus område PROJEKTGRUNDLAG De 5 Statslige bygherrer FBE SES UBST 6.5 mio. m 2 Regioner 4.4 mio. m 2 Kommuner 30 mio. m 2 Kilde: Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

13 Staten PROJEKTGRUNDLAG De 5 Statslige bygherrer SES UBST FBE Regioner Kommuner SES UBST FBE Regioner Kommuner FBE SES UBST + Regioner Kommuner 40.9 millioner m 2 4% 5% 7% 11% 1,6 2 2,9 4,4 Staten har til dato fokuseret på områder som ikke bringer mest mulig værdi samfundsmæssig værdig 73% Fordeling af m 2 opgivet i procent 30 Fordeling af m 2 opgivet i millioner Kilde: Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

14 Mulig løsning PROJEKTGRUNDLAG Hvordan opnår kommunerne den potentielle besparelse ved BIM 1. Forvaltningsområderne: Forstå sammenhængen mellem de forskellige forvaltningsområder Identificer fælles egenskaber på tværs af områderne (Valgte egenskaber er beskrevet i mit speciale.) 2. Bygværk: Identificer bygningskategorier, der bygges med høj frekvens Værdisæt bygningskategorierne Herved opnås et link mellem drift og byggeprogram samt effektivisering gennem gentagelser. 3. Kravstillelses værktøj: Skal understøtte åbne standarder (BIM umbrella)

15 PROCES 1. Forvaltningsområderne - Kortlægning af områder PROJEKTGRUNDLAG Forvaltningsområderne: Forstå sammenhængen mellem de forskellige forvaltningsområder Identificer fælles egenskaber på tværs af områderne*. *Mere om baggrunden for valget er beskrevet i mit speciale Kilde: Per Anker Jensen, 2006: Håndbog i Facilities Management. S13

16 2. Bygværk - Ejnet byggeri PROJEKTGRUNDLAG Bygværk 9% Anlæg af Institution 11% Drift af bygning: Rengøring, vedligeholdelse Energi Identificer bygningskategorier, der bygges med høj frekvens Værdisæt bygningskategorierne Der bygges i gennemsnit 70 nye dagsinstitutioner i DK om året Gennemsnitsprisen på en institution: Årlige byggeomkostninger til dagsinstitutioner: Årlige driftsomkostninger til dagsinstitutioner: Byggeprogram baseret på et basisprogram* pr. kommune: I alt for 70 daginstitiutioner 14 mio.kr. 980 mio.kr mio.kr kr. 21 mio. 80% Drift af Institution Byggeprogram baseret på fælles database og spacemodel: Sparet I alt for 70 daginstitiutioner kr mio.kr. De 10.5 mio. kr. kan bruges til at nedsætte en fælles driftsorganisation (eks hos KL), med fokus på egenskaber i relation til optimering af driften på tværs af bygningskategorier. Forstiller vi os af kommunen kan spare bare 2 % på driften ved at have styr på egenskaber/dritfsdata svarer det til 24 mio.kr alene ved effektivisering af dagsinstitutioner. *Kilde: Aarhus kommune Kilde: modelprogram for dagsinstitutioner

17 Samfundsværdi PROJEKTGRUNDLAG Samfundsværdi DK s samlede ejendomsmasse 1. off. + stats. Ejendomme 2. privat 8% 92% Kilde:

18 3. Kravstillelses værktøj Hvad bruges der PROJEKTGRUNDLAG Kravstillelses værktøj Firma niveau Egenudviklet arbejdes metode Branche niveau Kun defacto standarter, med fokus på CAD Internationalt niveau Værktøjer udviklet til BIM og IFC ISO certificeret

19 Projekt grundlag Eksempel byggeri Byggeprogram Udbud Licitation Drift & Vedligehold

20 Baggrund - Roskilde Kommune EKSEMPEL BYGGERI Region Sjælland Baggrund Befolkningsprognosen for Roskilde forudser på kort sigt, frem til 2013, et mindre fald i befolkningstallet. På lidt længere sigt, forventes dog en stabilisering og en forventet stigning af befolkningstallet i perioden , Bag det relativt lille samlede fald frem til 2015 ligger en ganske stor forskydning i aldersfordelingen i kommunen frem til 2015 Roskilde kommune Graf 1: Befolknings-udviklingen i Roskilde Kommune Kilde:

21 Baggrund - Roskilde Kommune PROJEKTGRUNDLAG Baggrund Bag det relativt lille samlede fald frem til 2015 ligger en ganske stor forskydning i aldersfordelingen i kommunen frem til Der forventes en stigning i disse grupper frem til 2015: Gruppen af unge (17-25 årige) ventes at stige med 455 personer svarende til 5 % Gruppen af kommunens ældste (67 år og derover) ventes at stige med personer svarende til 23 % Modsat forventes et fald i de øvrige grupper frem til 2015: Antallet af børn i dagpasningsalderen (0-5 årige) ventes at falde med personer svarende til 18 % Antallet af børn i skolealderen (6-16 år) ventes at falde med 589 personer svarende til 5 % Den erhvervsaktive del af befolkningen (26-66 årige) ventes at falde med personer svarende til 3 % Graf 2: Forventede befolkningstal for perioden (Faktiske tal for ). Kilde:

22 Analyse EKSEMPEL BYGGERI Analyse Et fald på 18 % for børn i dagpasningsalderen frem til 2015 vil betyde at der er brug for færre institutionspladser i kommunen i fremtiden. Faldet på 18 % skal se på trods af at der mangler daginstitutionskapacitet i Vindinge. Det vil sige at faldet realt for flere områder er et godt stykke over de 18 %. Kilde:

23 Analyse EKSEMPEL BYGGERI Afledt behov Faldet vil betyde at der i fremtiden er langt færre børn i alderen 0-6 der skal passes. Derfor belyses det om det kan betale sig at sælge 2 ældre institutioner for at bygge en ny effektiv institution. Udfordring Hvor placeres en eventuel ny institution? Hvordan tages der højde for forældrenes placering i forhold til institutionens placering? Hvordan tages der højde for Roskildes planer om udbygning? m.v.

24 Konklusion EKSEMPEL BYGGERI Konklusion Der er grund til at tro, at det kan betale sig at sælge Børnehuset Molevitten, for at bygge en ny effektiv institution ved Rypevejens børnehus. Dette skyldes, at der ingen byggegrunde er i Roskilde midtby, der vil ligge strategisk godt. Rypevejens børnehus er derfor bedst, da Roskilde kommune forventer størst tilvækst i Trekroner/ Himmelev området frem mod Ydermere er Rypevejens børnehus tæt ved skole og ligger godt i forhold til adgangsveje.

25 Overblik EKSEMPEL BYGGERI Hvor ligger de to institutioner Børnehuset Molevitten, institutionen ligger i Midtvestbyen og har 52 børnehavepladser Rypevejens børnehus ligger i Himmelev og har plads til 44 børnehavebørn. Den del af institutionen, der hedder Præstemarken, foreslås bibeholdt Vis i Google Earth

26 Projekt grundlag Eksempel byggeri Byggeprogram Udbud Licitation Drift & Vedligehold

27 Organisering Valg af entrepriseform PROGRAMMERING Ønskes opnået gennem valg af entrepriseform Totalentreprise Da simuleringerne gør det muligt at have et klart billede af hvad der skal bygges hvordan. Er der, sat på spidsen, kun tilbage lave produktionstegninger og at bygge det. Derfor falder valget at entreprisefor på totalentreprise.

28 Organisering - Programmering PROGRAMMERING Bygherre BH-Rådgiver 3dliving.dk Roskilde kommune Børne og unge Byggeudvalg og styregruppe Bygherre/Ejer/Driftsherre Ejendomme og indkøb Udbud Totalentreprenør

29 Organisering - Byggeudvalg og styregruppe PROGRAMMERING Roskilde kommune Byggeudvalg Strategisk plan Kommunaldirektør Roskilde Kommune Styregruppe Operationelt plan Konsulent Egenskaber og data Ledelse fra Dagsinstitution Ejendom. Og indkøb Børne og ungeområdet Ledelse Dagsinst. BH rådgiver Samarbejdsudvalg Varetager brugernes interesser Ejendom. Og indkøb Repræsentant for lokal samfundet Samarbejdsudvalg Varetage brugernes interesser

30 Organisering - byggeriet PROGRAMMERING Bygherre Roskilde kommune Børn og unge IKT ABR89 BH-Rådgiver 3dliving.dk Intern aftale Udlejer/Driftsherre Ejendomme & Indkøb ABT93 Totalentreprenør Ingeniør ABR89 Arkitekt ABR89 Entreprenør AB92

31 Byggeprogram Indholdet i et byggeprogram PROGRAMMERING Krav områder GENERELLE KRAV Byggesags styring Organisering Matrikulære oplysninger Byplan Lokalplan Byggeprogram Rådgivers eget program Rådgivers bud BYGNINGS KRAV Bygningsudformning, fremtræden Statik Forsyning, Energi Installation RUM / BYGNINGSDELE Arealprogram Nærhedsdiagram Overflader, rumskema Bygningsdele / Konstruktion Hypotese 80 % af alt data genindtastes gennem en byggesag. Kan dette undgås spares penge og bygherre kan undgå sparerunder og rent faktisk få det byggeri han ønsker.

32 Intelligent byggeprogram - Databaser PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunk Hvorfor skal bygherre købe en rådgiver til at fortælle ham hvad han selv ved bedst? Sætter man tingene på spidsen, kan man spørge hvem der kender bygherres ønsker og behov bedre end bygherre selv? Det er der faktisk ingen der gør. Det, der er svært for en bygherre, er at beskrive egne krav og ønsker. BBR Egne erfaringstal Br10 Lokalplan AT Hvor får bygherre informationerne fra? Det offentlige råder over enorme mængder af data. Noget af det, er struktureret i Excel-ark, andet i databaser. Nogen databaser er tilgængelige for offentligheden, andre er ikke. Tinglysning Webmatriklen Intelligent byggeprogram Bygherrekrav / ønsker BEK 1365 Spacemodel Det offentlige bør bruge disse databaser. LER Region / Kommuneplan De forskellige databaser snakker sammen

33 Kæde Intelligent byggeprogram PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Byggeprogram Spacemodel Eksport / Import Hvorfor taste ting to gange? Bygherre udarbejder sammen med sin rådgiver et byggeprogram. Programmet tager udgangspunkt i bygherres egne driftsdata. Skabelonen som spacemodellen udgør, sikrer at rammerne for egenskaberne er på plads og derfor kan integreres med bygherres driftssystem, uden fare for tastefejl og spildt tidsforbrug. Tekst Kæde Onuma BIMXML Googel Erath City Model GML Ecotect Excel/CSV Bilag holdes på et minimum, hvilket sænker risikoen for misforståelser. Information om grund og ledninger / forsyningsveje leveres af kommunen/ler. Dette betyder at en situationsplan i traditionel forstand er overflødig. Rådgiver kan koncentrere sig om beliggenhedsplanen og kun fokusere på hvordan man kobles på det eksisterende ledningsnet. Data - Grund - Rum - Rum-relationer - Inventar Meget af dette vil kunne lade sig gøre ved at trække på allerede eksisterende databaser. Traditionelt faseforløb Bygherre udarbejder sammen med sin rådgiver et byggeprogram, ofte i Word eller pdf format, som er opsat efter rådgiverens egen skabelon. Byggeprogram Rådgivers eget program Rådgivers bud For at rådgiver kan byde på projektet, skal han først læse programmet og dernæst taste det hele ind i hans egne programmer, med her tilhørende fare for tastefejl og ekstra tidsforbrug. Rådgiver skal selv indtaste informationer omkring ledningsnettet, som ofte modtages i pdf eller dwg format. Hvilket ikke er 3 dimensionalt eller BIM.

34 Intelligent byggeprogram Sammenhæng mellem tekst og data PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Byggeprogram i tekst, i form af et Word-dokument Byggeprogram som data, i form af et Excel-ark Krav og ønsker uploades til Onuma.com Spacemodellen indeholder bygherres min. krav til projektet. Rådgiver får på denne måde leveret brikkerne, men må selv samle puslespillet. Felter markeret med [ ] angiver hvilken tekst der er kædet sammen med Excel-arket At byggeprogrammet holdes i tekstform gør det muligt at forklare historien bag og gøre det mere læsevenligt. Dette henvender sig ofte til ledelsesniveau Den enkelte celle i arket kædes sammen med teksten i Worddokumentet At byggeprogrammet holdes dataform gør den nemmere at for teknikeren at tjekke nøgletal. Excel-arkene omsættes til en space-model. Note: Der bruges ingen avanceret værktøjer for at oprette kæden mellem Word og Excel. Dette betyder at alle kan gøre dette. Alternativt kan den gratis officepakke Open office benyttes, da den har samme funktioner. Der er anvendt Makrorer, sådan atde vigtige felter bliver præsenteret som spørgsmål. Note: Onuma koster penge at benytte. Onuma er en modelserver, hvilket vil sige et avanseret projektweb. Derfor bør udgifterne betales af bygherre, på samme måde som han betaler for at benytte eks. byggeweb.

35 Intelligent byggeprogram - Arbejdsgange PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Kæde mellem tekst og data Se også video om Makroer i dokumenterne Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

36 Intelligent byggeprogram - Arbejdsgange PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Makroer i dokumenterne Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

37 Intelligent byggeprogram - Arbejdsgange PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Import af bygning/rum Se også video om Import af grund og Import af inventar Link til Excel-ark brugt til Onuma Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

38 Intelligent byggeprogram - Arbejdsgange PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Import af grund i Onuma Import af inventar Link til Excel-ark brugt til Onuma Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

39 Intelligent byggeprogram - Arbejdsgange PROGRAMMERING Med BIM som udgangspunkt Rums tilhørsforhold Link til Excel-ark brugt til Onuma Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

40 Projekt grundlag Eksempel byggeri Byggeprogram Udbud Licitation Drift & Vedligehold

41 Udbud og licitation - processen UDBUD OG LICITATION Med BIM som udgangspunkt Udbud og licitation Udbuddet forgår digitalt, ved at den bydende entreprenør får en mail med en adresse til en webside (med brugernavn og kode), hvor udbudsmaterialet kan hentes Offentlig Annonce Anmodning Ansøgningsfrist Svar til deltagere Udbudsbrev til de 5 valgte e Spørgemøde Ref. fra spørgemøde Rettelsesblad Licitation Tilbudsresultat Tilbudsvurdering Kontraktprotokol Kontrakt Udbudsportal* BIM- Model** Tilbuds -liste Traditionelt faseforløb Udbuddet består i, at entreprenøren får tilsendt udbudsmaterialet i papirformat. Hvorefter han taster det ind i sit system for at bearbejde det. Ved aflevering afleveres tilbuddet med tilhørende tegninger og tilbuddet vurderes. BHR s Kontrolpris Opbygning mio. kr. Nedrivning 0.5 mio kr. Link til Prækvalifikation dokumenter Link til udbuds dokumenter Link til licitations dokumenter *Kilde: * * Kilde:

42 Disponering af rum og funktioner TILBUDSFASEN Med BIM som udgangspunkt Efterfølgende kan entreprenøren udfylde en tilbudsliste online, eller uploade tilbuddet (CSV eller andet læsbart format), sammen med BIMmodellen. BIM-modellen skal tjekkes (IDM) mod bygherres krav om egenskaber, hvorved entreprenøren får svar på om hans model er godkendt med det samme. 1. Modellen oprettes i Omuma Se video Import af bygning/rum 2. Modellens rum flyttes så de opfylder deres tilhørsforhold bedst muligt og nye rum oprettes Efterfølgende vurderes BIM-modellen ud fra kriterierne beskrevet i udbudsmaterialet. 3. Filen tjekkes, og hentes efterfølgende ned lokalt til videre projektering Se video Eksport fra Onuma til Revit Traditionelt faseforløb Udbuddet består i, at entreprenøren får tilsendt udbudsmaterialet i papirformat. Hvorefter han taster det ind i sit system for at bearbejde det. Ved aflevering afleveres tilbuddet med tilhørende tegninger og tilbuddet vurderes.

43 Disponering af rum og funktioner - Arbejdsgange TILBUDSFASEN Med BIM som udgangspunkt Eksport fra Onuma til Revit Se også video om Hvordan man sikrer at arealer fra byggeprogrammet overholdes Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

44 Disponering af rum og funktioner - Arbejdsgange TILBUDSFASEN Med BIM som udgangspunkt Hvordan man sikrer at arealer fra byggeprogrammet overholdes Hvis videoen ikke virker klik her Tilbage klik her

45 Udbud og licitation Tildelingskriterier UDBUD OG LICITATION Med BIM som udgangspunkt Simuleringer Med BIM er det muligt at simulere forskellige løsningsforslag, hvorved det er muligt at finde frem til den bedste. Ved at gå væk fra tegninger til simuleringer, fjerner man den personlige vurdering af en løsning. Dette kræver dog at reglerne til udførslen af simuleringen er beskrevet og at den bruges af alle (et krav) bydende. Hvad angår arkitektur er det en ting, der er svær at måle på. Derfor tages denne beslutning af brugerne og naboerne. IDM-tjek Statisk model Flow og brand BIM-model Dagslys / skygge Energi Hvilke simuleringer laver man hvornår? Traditionelt faseforløb Tilbuddet vurderes på bagrund af det udarbejdede materiale, ofte 2d tegninger, af et nedsat udvalg. Link til udførte simuleringer Link til alle tegninger Link til alle tegninger

46 Udbud og licitation - Kriterier LICITATION Med BIM som udgangspunkt Tildelingskriterium med underkriterier Tildelingskriteriet vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier: 1. Pris, vægter 30 % 2. Organisering, planlægning og styring, vægter 10 % 3. Samlet karakter opnået i simuleringer vægter 35 % 4. Arkitektonisk udformning 25 % Licitations resultat

47 Projekt grundlag Eksempel byggeri Byggeprogram Udbud Licitation Drift & Vedligehold

48 Aflevering Data består - software forgår DRIFT OG VEDLIGEHOLD Hvilket program egner sig til D & V Her kunne man se på DFM-net listen. Men, da Roskilde kommune har stillet krav om, at afleveringen skal ske via IFC, er det for at sikre, at kommunen ved indgåelse af en ny ramme aftale, nemt kan skifte system. Kommunen kan benytte alle systemer der understøtter IFC. Link til IFC-fil

49 Aflevering Data består software forgår DRIFT OG VEDLIGEHOLD Udbud af serviceydelse Udbud af serviceydelse Bilag SLA Eng. dokument

50 Rom blev ikke bygget på en dag AFSLUTNING Henry Ford ( ) Henry Ford har sagt: Spørger jeg mine kunder hvad de vil have, svarer de en hurtigere hest Henry Ford har også sagt: Du kan få en Ford T i alle farver, bare den er sort

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1 Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv 1 AGENDA FÆLLES FRA PAPIR TIL BIM MODEDELSTRATEGI FOR BIM 2 Fokus på projekterne 2012 3 De to projekter: Udvikling 3.2 Fra papir til BIM Projektet vil

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

Fremtidens vvs-installatør

Fremtidens vvs-installatør Fremtidens vvs-installatør Dansk Gas Forening Årsmøde Den 15. & 16. november 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Analyse af den teknologiske udvikling» Nye installationsformers konsekvenser for den tekniske installatør»

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011

Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011 Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011 Siden sidst: Input fra interessentworkshoppen i februar 2010 Dansk Byggeri: Det

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Nicolaj Hvid BIM konsulent Uddannet arkitekt/designer CEO Archiwise Aps Modelbaseret bygherrerådgivning Formål: At

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10 FEBRUAR 2014 SIDE 1 BIM+Be10 Disposition Vision Tankerne bag udviklingen Problemstillinger Workflow Energi Template Cases Erfaringer og konklusion Videre udvikling BIM-model Energiberegning FEBRUAR 2014

Læs mere

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015 MARSELISBORG GYMNASIUM DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PLANCHER DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PRÆSENTATIONS

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen Bilag H - Besvarelse af specifikationen I tilbudsbesvarelsen redegøres for ene i specifikationen i bilag 2. Tabellernes nummer og overskrift refererer til numre og overskrifter i bilag 2. 5.1. Den tekniske

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Hallur Hansen 27/06 1984 Tømrer Færøerne Opgavetekst Planlægning Projektgrundlag Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob.

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Brugermanual Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse Udbud Tilbudsgiver... 5 Indledning... 5 Tilmelding og adgang... 6 Udbudoplysninger... 7 Udbudsmateriale... 8 Download fra filliste... 8 Hent

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Digital renovering Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Med digitale byggeprocesser kan du genbruge viden, styre dine bygninger og formidle dine ideer nemmere til fx lejere. Den digitale vision Drømmen

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

»Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26

»Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26 »Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26 »Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Det korte svar: Vær præcis i krav og ønsker Giv så mange informationer

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014 Kunstgræsseminar Allerød Idrætspark 18. September 2014 Om os Jørgen Hegner Uddannet Teknikumingeniør fra Haslev Teknikum i 1992 med speciale i anlægsteknik, miljø og konstruktion. Ansat i Dines Jørgensen

Læs mere

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?!

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 2 DTU, Campus Service 2012.12.17, Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 3

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT)

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) En guide baseret på Universitets og Bygningsstyrelsens erfaringer med Det Digitale Byggeri 1 Hvem står bag denne guide? Denne guide

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere