Elucigene QST*R -produkter Analysevejledning til software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elucigene QST*R -produkter Analysevejledning til software"

Transkript

1 Elucigene QST*R -produkter Analysevejledning til software Fremstillet af: Gen-Probe Life Sciences Ltd. Oaks Business Park Crewe Road Wythenshawe Manchester M23 9HZ, Storbritannien For salgsafdeling, kundeservice og teknisk support: T: +49 (0) F: +49 (0) E: E: AN000GSDA Rev.10/2013 Side 1 af 29

2 GeneMapper-analyse Indledning Nedenstående afsnit beskriver procedurerne for prøveanalyse af Elucigene QST*Rresultater med Applied Biosystems GeneMapper-softwarepakker (version 3.7 eller nyere) og hvordan der indsættes tabeldata i Excel QST*R-rapportskabelonen. Analyseproces Processen til analyse af prøver er opsummeret i nedenstående flowdiagram: AN000GSDA Rev.10/2013 Side 2 af 29

3 GeneMapper Åbn GeneMapper-programfilen og importer de nødvendige fsa-filer ved at klikke på knappen add samples to project (tilføj prøver til projekt).. Gå til den ønskede Run Folder (kørselsmappe) på mappetræet til venstre på vinduet. Vælg mappen og klik på knappen Add to List >> (tilføj til liste). Kørselsmappen vil nu blive vist i vinduet samples to add (prøver, der skal tilføjes). Dobbeltklikker man på kørselsmappens ikon i dette vindue vises de fsa-filer, der skal importeres (figur 1). Prøverne tilføjes derefter ved at klikke på knappen Add (tilføj). Figur 1: Prøverne er klar til at føjes til projektet AN000GSDA Rev.10/2013 Side 3 af 29

4 Import af QST*R GeneMapper-analyseindstillinger i GeneMapper Manager Det er nødvendigt at importere QST*R-indstillingerne for GeneMapper. Denne proces kontrolleres via grænsefladen GeneMapper Manager. QST*R GeneMapper-indstillinger er tilgængelige fra Gen-Probes hjemmeside: 1. Åbn programmet GeneMapper Manager ved at klikke på ikonet (figur 2 og 3). Figur 2: Åbning af GeneMapper Manager Figur 3: Grænsefladen for GeneMapper Manager AN000GSDA Rev.10/2013 Side 4 af 29

5 2. Vælg fanen Analysis Methods (analysemetoder), og klik derefter på knappen Import (importer). 3. Gå til og importer den/de nødvendige QST*R-analyseindstillingsfil(er): 3130 eller 3500 (figur 4). Figur 4: Import af Analysis Methods (analysemetoder) 4. Gentag processen, vælg den relevante fane og importer de tilsvarende filer for: Tabel Settings (tabelindstillinger) Plot Settings (plotindstillinger) Size Standards (størrelsesstandarder) Bemærk: Det er ikke nødvendigt at importere filer for Cluster Plot Settings (gruppeplotindstillinger), Matrices (matricer), SNP Sets (SNP-sæt) og Report Settings (rapportindstillinger). AN000GSDA Rev.10/2013 Side 5 af 29

6 Import af QST*R-panelindstillinger i Panel Manager Det er nødvendigt at importere QST*R-panel- og bin-indstillinger for GeneMapper. Denne proces kontrolleres via grænsefladen Panel Manager (panelstyring). QST*R GeneMapper-panelet og bin-indstillingerne kan findes på Gen-Probes hjemmeside: 1. Åbn programmet Panel Manager (panelstyring) ved at klikke på ikonet. 2. Klik på Panel Manager (panelstyring) på venstre navigationsvindue. Panel Manager (panelstyring) vil nu fremstå markeret i blåt. 3. Vælg File/Import Panels (gem/importer paneler). Gå til og importer panelfilen GeneMapper anan000 gmbf*.txt (figur 5). 4. Panelfilen vises nu i venstre navigationsvindue. Klik på panelfilen og kontroller, at den fremstår markeret i blåt. 5. Vælg File/Import Bin Set (gem/importer bin-sæt). Gå til og importer bin-filen GeneMapper anan000 gmbf*.txt (figur 6). 6. Klik på Apply (anvend), og klik derefter på OK. Figur 5: Import af filen QST*R Panel AN000GSDA Rev.10/2013 Side 6 af 29

7 Figur 6: Import af QST*R-bin-sætfil Ændring af filen analyseparameter Det kan være nødvendigt at ændre de standardmæssige Analysis Ranges (analyseområder) i QST*R-analyseindstillingerne sådan, at de passer til lokale forhold under kørslen. Minimumsanalyseområdet vil afhænge af de kapillærer og polymer, der anvendes i forbindelse med dataindsamlingen. Få vist de aktuelle analyseindstillinger: 1. Åbn GeneMapper Manager. 2. Vælg fanen Analysis Methods (analysemetoder). Den importerede QST*R-fil vil stå anført som QSTR Analysis (QSTR-analyse). 3. Klik på QSTR Analysis (QSTR-analyse). Linjen vil nu fremstå markeret. 4. Klik på knappen Open (åbn) og vælg fanen Peak Detector (spidsdetektor) (figur 7). Analyseområderne er som standard sat til at starte ved og slutte ved AN000GSDA Rev.10/2013 Side 7 af 29

8 Figur 7: Analyseområder Sådan findes det korrekte analyseområde for jeres laboratorium: 1. Dobbeltklik i hovedvinduet i GeneMapper på den importerede kørselsmappe for at se listen over de fsa-filer, der findes i mappen. 2. Vælg en fsa-fil. 3. Klikker man på fanen Raw data (rådata) vises elektroferogrammet med rådata. 4. Brug den første spids i størrelsesstandarden (f.eks. 75 bp af GS500LIZ) som guide, og bestem et datapunkt, der er ca. 100 datapunkter større (figur 8). Dette bestemmer det laveste punkt i det analyserbare område. 5. Sørg for, at det maksimale analyseområde omfatter størrelsesstandardens største spids (f.eks. 500 bp af GS500LIZ eller 600 bp af GS600LIZv2). 6. Indlæs de nye værdier i QST*R-analysefilen (der opnås adgang som ovenfor beskrevet). AN000GSDA Rev.10/2013 Side 8 af 29

9 Figur 8: Sådan findes minimumsområdet ved hjælp af prøvens rådata Analyse af importerede QST*R-filer 1. Vælg i hovedvinduet i GeneMapper QST*R Table Settings (QST*R-tabelindstillinger) (figur 9). Figur 9: Brug rullemenuen til at vælge QST*R-tabelindstillingerne 2. Vælg i hovedvinduet i GeneMapper den første celle under Analysis Method (analysemetode) og vælg enten QSTR Analysis 3130 (QSTR Analysis 3130) eller QSTR Analysis 3500 (QSTR Analysis 3500) på rullemenuen. Gentag processen for størrelsesstandarden, og vælg QSTRLIZ500 eller QSTRLIZ600 på rullemenuen. 3. Vælg panelet QSTR gm*, og klik på det relevante underpanel (figur 10). 4. Udfyld hver kolonne ved at markere kolonneoverskriften og trykke på tasterne Ctrl-D. 5. Klik på for at starte prøveanalysen. Tildel projektnavn, når der bedes om det. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 9 af 29

10 Figur 10: Valg af QST*R-panelindstillinger Gennemgang af QST*R-data 1. Marker prøven, der skal analyseres (fremhæv prøverækken). 2. Klik på for Display Plots (vis plot). 3. Vælg QST*R Plot settings (QST*R-plotindstillinger) (figur 11). Figur 11: Brug rullemenuen til at vælge QST*R-plotindstillingerne. 4. Plotvinduet vil vise prøveprofilen sammen med de tabulerede data (figur 12). GeneMapper mærker automatisk maksimalt to spidser for hver markør. Hvis der findes tre alleler for en markør, skal den tredje umærkede spids mærkes manuelt (se: Manuel redigering af profiler). Bemærk: Allelestørrelsesområder for hver markør er baseret på tidligere observerede data. Sjældne alleler kan falde uden for det givne markørstørrelsesområde og det kan blive nødvendigt at justere bin-sættet tilsvarende. 5. Det anbefales, at plotvinduet har Single click editing (étkliksredigering) aktiveret. Det gøres ved at vælge Alleles/set click editing (alleler/indstil klikredigering) og kontrollere, at denne mulighed er valgt. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 10 af 29

11 Figur 12: Prøveplotvindue, der viser mærkede spordata og korrelerer genotypetabel AN000GSDA Rev.10/2013 Side 11 af 29

12 Manuel redigering af profiler ADVARSEL! GeneMapper tildeler kun mærker for op til 2 spidser pr. markør. Det kan derfor blive nødvendigt at redigere profiler manuelt, dvs. ved tildeling af mærker til tredjespidser (hvis de forekommer) eller fjerne mærker fra stutter-spidser. Tilføj et spidsmærke ved at venstreklikke på den umærkede spids. Du vil få mulighed for at tilføje en allelekommentar. Klik på OK. Spidsen vil nu blive mærket med sin størrelse i basepar og sit spidsområde. Tabellen inkorporerer automatisk den netop mærkede spids. Fjern et spidsmærke ved at venstreklikke på spidsmærket. Du vil få mulighed for at slette en allelekommentar. Klik på OK. Spidsmærket fjernes nu. Tabellen fjerner automatisk de slettede spidsdata. Der findes flere oplysninger om scoring af QST*R-prøver i Elucigene QST*R: Instructions for Use (brugervejledning) og Guide to Interpretation (fortolkningsvejledning) findes på Gen-Probes hjemmeside: Kopiering af tabeldata 1. Fremhæv alle rækker i tabellen i bunden af plotvinduet. 2. Kopier de valgte rækker ved at trykke på tasterne Ctrl+C. QST*R-rapportskabelon QST*R-rapportskabeloner kan bruges til at bestemme spidsforhold for en markør. Rapportskabelonen for hvert af produkterne i QST*R-området findes på Gen-Probes hjemmeside: 1. Åbn den relevante rapportskabelonfil. 2. Hvis rapportskabelonen viser en sikkerhedsadvarsel, der angiver, at makroer er blevet deaktiveret, skal du klikke på knappen Options (indstillinger), som det vises i figur Der vises et vindue med sikkerhedsindstillinger (figur 14). Vælg indstillingen Enable this content (aktiver dette indhold), og klik på OK. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 12 af 29

13 Figur 13: Sikkerhedsadvarsel (deaktiverede makroer) Figur 14: Vindue med sikkerhedsindstillinger (til at aktivere makroer) 4. Vælg arket Import GM (importer GM), og kontroller, at cellen A1 er valgt. 5. Indsæt tabeldataene, der er kopieret fra GeneMapper, ved at trykke på tasterne Ctrl+V og omgående klikke på knappen Sort (sorter) (figur 15). Bemærk: Alle indsatte data SKAL være markeret, for at funktionen Sort (sorter) kan køre. 6. Vælg fanen QSTR-GM ( angiver hvilket regneark, der er i brug i øjeblikket). Resultatrapporten indeholder nu alle spidsoplysninger og forhold for din prøve (figur 16). AN000GSDA Rev.10/2013 Side 13 af 29

14 Figur 15: Eksempel på importeret GeneMapper-tabel for QST*Rplusv2 Figur 16: Eksempel på QST*Rplusv2-rapport AN000GSDA Rev.10/2013 Side 14 af 29

15 Scoring af rapporten 1. Trisomi bestemmes af både: a) To spidser af forskellig højde, der skyldes, at den ene af spidserne repræsenterer to alleler, som forekommer hos begge forældre. I dette tilfælde klassificeres forholdet mellem de to spidser som 2:1 eller 1:2. Hvor A1/A2 vil give et resultat i området 1,8 til 2,4, når spidsen, der repræsenterer den korte allele, er større i område end den spids, der repræsenterer den længste allele, eller hvor A1/A2 vil give et resultat i området 0,45 til 0,65, når spidsen, der repræsenterer den korteste allele, er mindre i område end den spids, der repræsenterer den længste allele. I begge tilfælde vises Ratio (forhold) i kolonnen Warning (advarsel). b) Der forekommer tre spidser af sammenlignelig højde. Spidsforholdet vil være klassificeret som 1:1:1, og deres værdier falder inden for normalområdet på 0,8-1,4 (selvom for alleler, der er adskilt med mere end 24 bp, er et alleleforhold på op til 1,5 acceptabelt). I dette tilfælde vises 3 Alleles (3 alleler) i kolonnen Warning (advarsel). 2. For at fortolke et resultat som unormalt (dvs. der forekommer trisomi) kræves mindst to informative markører, der er forenelige med en triallelisk genotype sammen med alle andre markører, der ikke er informative. Det frarådes at fortolke et resultat som unormalt på basis af information fra kun én markør. 3. For at fortolke et resultat som normalt kræves mindst to informative markører, der er forenelige med en diallelisk genotype sammen med alle andre markører, der ikke er informative. Et normalt resultat angiver det normale komplement af to for de testede kromosomer. 4. Spidsområdeforhold, der falder mellem de normale og unormale områder, klassificeres som utilstrækkelige. Utilstrækkelige resultater kan gøres tilstrækkelige ved at anvende enkelte kromosomsæt. 5. Hvis en markør mangler spidsdata vises Absent (mangler) i advarselskolonnen. Denne advarsel ses rutinemæssigt ved fravær af Y-kromosommarkører. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 15 af 29

16 GeneMarker-analyse Indledning Nedenstående afsnit beskriver procedurerne for prøveanalyse af Elucigene QST*Rresultater med SoftGenetics GeneMarker-softwarepakker (version 1.65 eller nyere). Billeder i dette afsnit er taget fra version 1.85 af GeneMarker-softwaren. Analyseproces Processen til analyse af prøver er opsummeret i nedenstående flowdiagram: AN000GSDA Rev.10/2013 Side 16 af 29

17 Tilføjelse af prøvefiler til GeneMarker Åbn GeneMarker-programfilen og vælg, når der bedes om det, Open Data (åbn data). Boksen Open Data Files (åbn datafiler) vises. Klik på knappen Add (tilføj). Dialogen Open (åbn) vises. Gå til den mappe, der indeholder rådatafilerne. Vælg alle filerne med CTRL+A eller brug tasten CTRL og/eller SHIFT for at vælge individuelle prøver. Klik på knappen Open (åbn) i dialogboksen Open (åbn). De valgte filer vises i feltet Data File List (datafilliste) (figur 1). Figur 1: Prøverne tilføjet til listen Data File (datafil) Klik på knappen OK i boksen Open Data Files (åbn datafiler), og prøverne overføres til GeneMarker. Softwaren vil derefter automatisk åbne vinduet Raw Data Analysis (Analyse af rådata) (figur 2). AN000GSDA Rev.10/2013 Side 17 af 29

18 Figur 2: Vinduet Raw Data Analysis (analyse af rådata) AN000GSDA Rev.10/2013 Side 18 af 29

19 Import af QST*R GeneMarker-panelindstillinger Det er nødvendigt at importere QST*R-panelindstillingerne for GeneMarker. Denne proces kontrolleres via grænsefladen Panel Editor (panelredigeringsprogram). QST*R GeneMarker-panelindstillinger er tilgængelige fra Gen-Probes hjemmeside: Åbn Panel Editor (panelredigeringsprogram) på rullemenuen Tools (værktøjer). Figur 3: Valg af Panel Editor (panelredigeringsprogram) Vælg Import Panels (importer paneler) på rullemenuen File (filer). Figur 4: Import af paneler Gå til og importer panelet, f.eks. anan0pl_gupf***.xml (Bemærk: * betegner et trecifret versionsnummer (f.eks. anan0pl_gupf002.xml) Gentag den påkrævede proces for andre relevante panelfiler. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 19 af 29

20 Behandling af data Når filerne med rådata er blevet uploaded til GeneMarker, er de klar til at blive behandlet. Behandlingstrinnet inkluder anvendelsen af en størrelsesstandard, filtrering af støjspidser og, om ønsket, sammenligning med et kendt allelpanel. GeneMarker kombinerer alle disse trin i ét simpelt værktøj, der kaldes Run Wizard (kørselsprogram) (figur 5). Kørselsprogrammet åbnes ved at klikke på ikonet Run Project (kør projekt) på hovedværktøjslinjen. Run Wizard (kørselsprogram) oprettelse af en kørselsskabelon Det er nødvendigt at oprette en kørselsskabelon, første gang denne software anvendes for at analysere QST*R-data. Dette gøres via Run Wizard (kørselsprogram). Kørselsprogrammet åbnes ved at klikke på ikonet Run Project (kør projekt) på hovedværktøjslinjen. Tildel et skabelonnavn f.eks. QSTR Vælg Panel, Size Standard (størrelsesstandard), Standard Colour (standardfarve) og Analysis Type (analysetype), som det er vist i figur 5 herunder Klik på Save (gem) for at gemme skabelonen til senere analyser Klik på Next (næste) for at fortsætte Figur 5: Run Wizard (kørselsprogram) - vinduet Template Selection (valg af skabelon) AN000GSDA Rev.10/2013 Side 20 af 29

21 Run Wizard (kørselsprogram) Data Process (databehandling) Vinduet Data Process (databehandling) i Run Wizard (kørselsprogram) gør det muligt for brugeren at vælge spidsfiltreringsparametre. Vælg de relevante analyseindstillinger i vinduet Data Process (databehandling), som det er vist på nedenstående figur. Klik på Next (næste) for at fortsætte. Bemærk: Analyseområdeindstillingen inden for rådataenes analyseboks vil variere afhængig af den polymer, der anvendes under dataindsamlingen. Brugeren skal vælge en startdatapunktværdi, der omfatter 75 bp størrelsesstandardspidsen. Figur 6: Run Wizard (kørselsprogram) - Vinduet Data Process (databehandling) Bemærk: For 3500-data øges Minimum Intensity (min. styrke) til 150. Run Wizard (kørselsprogram) Additional Settings (yderligere indstillinger) Der er ikke behov for yderligere indstillinger til en QST*R-analyse. Klik på OK for at fortsætte. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 21 af 29

22 Figur 7: Run Wizard (kørselsprogram) - Additional Settings (yderligere indstillinger) Boksen Data Processing (databehandling) Når der er klikket på OK i boksen Run Wizard Additional Settings (kørselsprogram yderligere indstillinger), vises boksen Data Processing (databehandling) (figur 8). Rådataene behandles og størrelsesbestemmes, hvorefter filtreringsparametrene og det valgte QST*R-panel anvendes. Klik på OK i boksen Data Processing (databehandling), når analysen er færdig. Figur 8: Boksen Data Processing (databehandling) AN000GSDA Rev.10/2013 Side 22 af 29

23 Hovedanalysevinduet Hovedanalysevinduet (figur 9) i GeneMarker har et brugervenligt layout. Dette layout inkluderer: Prøvefillister - ses til venstre på vinduet. Det syntetiske gelbillede - ses øverst på vinduet. Dataelektroferogrammer ses under gelbilledet. En rapporttabel - ses til højre på vinduet. Det er i dette vindue vigtigt at kontrollere at alle de rigtige spidser i hver profil er blevet taget med. Dobbeltklik på hver prøve, en ad gangen, i prøvefiltræet på venstre side af skærmbilledet. Højreklik på eventuelle tvivlsomme spidser og vælg en af mulighederne i dialogboksen, f.eks. redigér eller slet allel, bekræft eller afbekræft alt efter hvad, der måtte være relevant. Vælg på hovedanalysevinduet rullemenuen Applications (programmer) øverst på skærmbilledet. Vælg Trisomy Analysis (trisomianalyse). Boksen Trisomy Analysis Settings (indstillinger for trisomianalyse) åbnes derefter (figur 10). Figur 9: Hovedanalysevinduet AN000GSDA Rev.10/2013 Side 23 af 29

24 Figur 10: Boksen Trisomy Analysis Settings (indstillinger for trisomianalyse) Bemærk: For 3500-data øges Minimum Intensity (min. styrke) til 150 Trisomy Analysis Settings (indstillinger for trisomianalyse) I boksen Trisomy Analysis Settings (indstillinger for trisomianalyse) er der to faner: Fanen Analysis (analyse) Fanen Statistics Plot (statistikplot) Fanen Analysis (analyse) Fanen Analysis (analyse) giver mulighed for at indstille tærskler for trisomianalyse. Sørg for, at BPG er valgt i analyseboksen og at følgende indstillinger er vist. Peak Height (spidshøjde) 50: Minimumshøjde på 50 for søgte spidser. (150 ved brug af 3500-data.) Height Ratio (højdeforhold) 30 %: Maksimal procentdel af hovedspidsen, som den anden spids skal nå, for at der kan identificeres to alleler. Quantification by Peak Area (kvantificering efter spidsområde). Shorter Length/Longer Length (korteste længde/længste længde) valgt. Tærsklerne for Trisomy Ratio (trisomiforhold) er 0,80-1,40. Apply Linear Correction (anvend lineær korrektion) fravalgt. Klik på OK. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 24 af 29

25 Vinduet Trisomy Analysis (trisomianalyse) Vinduet Trisomy Analysis (trisomianalyse) (figur 11) gør det muligt for brugeren at gennemgå QST*R-prøvedataene og vise spidsforholdet for hver markør og få adgang til GeneMarker-rapporten. Der er flere visninger, som hjælper brugeren med at analysere dataene: De er: Prøveliste Elektroferogram Forholdsplot Rapporttabel Figur 11: Vinduet Trisomy Analysis (trisomianalyse) Se GeneMarker Manual (vejledning til GeneMarker) for at få mere detaljerede oplysninger om trisomianalysefunktioner og brugen af dem. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 25 af 29

26 GeneMarker-rapport GeneMarker indeholder en rapportskabelon, der er kompatibel med Elucigene QST*Rsættene. Få adgang til rapporten ved at klikke på ikonet for Print (udskriv), der er placeret på værktøjslinjen øverst til venstre på vinduet Trisomy Analysis (trisomianalyse). Dette åbner vinduet Trisomy Print Settings (indstillinger for trisomiudskrivning) (figur 12). Vinduet Trisomy Print Settings (indstillinger for trisomiudskrivning) Trisomy Print Settings (indstillinger for trisomiudskrivning) viser valgmuligheder for at medtage og vise prøvedata i GeneMarker-rapporten. Vælg de valgmuligheder, der er vist i figur 12. Sørg for, at Custom Size Range (brugerdefineret størrelsesområde) er sat til 98 bp (Start) og 510 bp (End) (slut). Figur 12: Vinduet Trisomy Print Settings (indstillinger for trisomiudskrivning) AN000GSDA Rev.10/2013 Side 26 af 29

27 Udskriftsvisning af GeneMarker-rapporten Klik på Preview (vis udskrift) for at få vist GeneMarker-rapporten (figur 13). Fra dette vindue kan brugeren gennemgå og udskrive spidsdata for hver prøve tværs over alle markører på en enkel prøverapport på en eller to sider. Figur 13: GeneMarker-rapport GeneMarker-rapporten omfatter følgende elementer: Rapporthoved: Indeholder oplysninger om analyse, projekt, prøve og parametre. Underskriftsfelt: Dato- og initialfelt til dem, der gennemgår rapporten. Elektroferogram: Sammenlignelig med vinduet Trisomy Analysis (trisomianalyse), viser alle farvestofsfarverne for prøvesporet. Rapporttabel: Viser valgte spids- og markørværdier for den aktuelle prøve. Trisomisøgningerne er gråtonede. Der er en ekstra tjekkolonne til initialer for den, der gennemgår rapporten. Korrigeret forholdsplot: Indeholder hele datasættets plotpunkter for alle markører i farvestofsfarven. Symbolformerne repræsenterer forskellige markører og kan dechifreres fra rækken Symbol i Report Table (rapporttabellen). Symboler, der er udfyldt med gult, repræsenterer den aktuelle prøves datapunkter. Symboler med rød kontur repræsenterer trisomisøgninger. Bemærk: Det korrigerede forholdsplot vises kun på en anden side for hver prøve, når Ratio Plot (forholdsplot) er valgt i boksen Trisomy Print Report Settings (indstillinger for udskrivning af trisomirapport). AN000GSDA Rev.10/2013 Side 27 af 29

28 Spidsetiketter Spidsetiketterne er farvekodede i henhold til kvaliteten af matchet mellem den detekterede spids og de observerede panel-bins. I elektroferogrammet er markørerne vandrette grå streger og spidsens centrum er markeret med en lodret grå streg. Spidser, der falder uden for panelets markører eller bins, er markeret med rødt som OL (off-ladder). Bemærk: På grund af forskelle i maskinens polymertype og størrelsesstandard kan det være nødvendigt at optimere markør-bins for at kunne tilpasse softwaren til de kørselsforhold, der anvendes. Der findes yderligere oplysninger om, hvordan panel bins ændres i GeneMarker-vejledningen, der fulgte med softwaren. Scoring af rapporten General Analysis Guidelines (retningslinjer for generelle analyser) er angivet i afsnittet Analysis and Interpretation of Results (analyse og fortolkning af resultater) i Instructions for Use (brugervejledning), der findes på Gen-Probes hjemmeside: 1. Trisomi bestemmes af både: a) To spidser af forskellig højde, der skyldes, at den ene af spidserne repræsenterer to alleler, som er fælles for den ene eller begge forældre. I dette tilfælde klassificeres forholdet mellem de to spidser som 2:1 eller 1:2. Hvor A1/A2 vil give et resultat i området 1,8 til 2,4, når spidsen, der repræsenterer den korte allele, er større i område end den spids, der repræsenterer den længste allele, eller hvor A1/A2 vil give et resultat i området 0,45 til 0,65, når spidsen, der repræsenterer den korteste allele, er mindre i område end den spids, der repræsenterer den længste allele. b) Der forekommer tre spidser af sammenlignelig højde. Spidsforholdet vil være klassificeret som 1:1:1, og deres værdier falder inden for normalområdet på 0,8-1,4 (selvom for alleler, der er adskilt med mere end 24 bp, er et alleleforhold på op til 1,5 acceptabelt). Bemærk: Markører vil være gråtonede på rapporttabellen, hvis: Spidsforholdet for en markør falder uden for de prædefinerede grænser (0,8 og 1,4). Der påvises tre alleler. 2. For at fortolke et resultat som unormalt (dvs. der forekommer trisomi) kræves mindst to informative markører, der er forenelige med en triallelisk genotype sammen med alle andre markører, der ikke er informative. Det frarådes at fortolke et resultat som unormalt på basis af information fra kun én markør. 3. For at fortolke et resultat som normalt kræves mindst to informative markører, der er forenelige med en diallelisk genotype sammen med alle andre markører, der ikke er informative. Et normalt resultat angiver det normale komplement af to for de testede kromosomer. 4. Spidsområdeforhold, der falder mellem de normale og unormale områder, klassificeres som utilstrækkelige. Utilstrækkelige resultater kan gøres tilstrækkelige ved at anvende enkelte kromosomsæt. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 28 af 29

29 ELUCIGENE og QST*R er varemærker tilhørende Gen-Probe Life Sciences Ltd. GENEMAPPER er et varemærke tilhørende Life Technologies Corporation.GENEMARKER er et varemærke tilhørende SoftGenetics Corporation. Meddelelse til køberen: Begrænset licens Polynukleotider mærket med farvestoffet VIC, NED og PET og/eller deres brug, kan være beskyttet af et eller flere patenter tilhørende Applied Biosystems, LLC. Købsprisen af dette produkt inkluderer begrænsede, ikke-overdragelige rettigheder under visse krav i visse patenter tilhørende Applied Biosystems, LLC om kun at bruge denne mængde produkt og kun til køberens aktiviteter til detektion af mål inden for human diagnostik. Der gives ingen andre rettigheder. Yderligere oplysninger om købslicens med hensyn til de ovenfor anførte farvestoffer kan rekvireres hos Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA. Copyright 2013 Gen-Probe Life Sciences Ltd. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 29 af 29

Elucigene CF-EU2v1 Vejledning til analysesoftware

Elucigene CF-EU2v1 Vejledning til analysesoftware ` Elucigene CF-EU2v1 Vejledning til analysesoftware Fremstillet af Gen-Probe Life Sciences Ltd. Heron House Oaks Business Park Crewe Road Wythenshawe Manchester M23 9HZ For salgsafdeling, kundeservice

Læs mere

Elucigene QST*R-21 Euplex Brugervejledning

Elucigene QST*R-21 Euplex Brugervejledning Elucigene QST*R-21 Euplex Brugervejledning Produkt Størrelse Katalogkode Elucigene QST*R-21 Euplex 10 test ANE21BX Til in vitrodiagnostisk brug Fremstillet af: Elucigene Diagnostics Citylabs Nelson Street

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 DEL 2: Oprettelse af rapport og præsentation af resultaterne Denne guide beskriver, hvordan man samler resultaterne af undersøgelsen dvs. oprettet

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia.

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Camtasia guide Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Redigering af video Det forventes at læsere af denne guide allerede har Camtasia installeret. 1. Hvis du har valgt at redigere i din

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

Quick Guide til. MATCH IT! DNA software. Til in vitro-diagnostisk brug. Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser 1 LC1497DA.

Quick Guide til. MATCH IT! DNA software. Til in vitro-diagnostisk brug. Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser 1 LC1497DA. Quick Guide til MATCH IT! DNA software Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser Til in vitro-diagnostisk brug 1 LC1497DA.1 (09/15) Denne manual er fremstillet til anvendelse med MIDNA MATCH

Læs mere

Vester Kopi A/S - Plotservice

Vester Kopi A/S - Plotservice Vester Kopi A/S - Plotservice Vejledning til AutoCad 2000 i forbindelse med plotservice Indhold: Plotter konfiguration i AutoCad 2000 1 Indstillinger i AutoCad 2000 4 Farveplot 6 Plotfiler i AutoCad 2000

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Blåt Medlem tilbyder en række rapporter. Hvilke rapporter du kan hente er afhængig af hvilken enhed du er medlemsansvarlig i For eksempel kan en gruppeleder

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen.

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen. Ewido hed programmet tidligere, nu hedder det AVG Antispyware og er et program, som først og fremmest skal holde trojanske heste ude fra din maskine. Derudover, beskytter programmet dig mod en hel del

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm 05-04-2017 Ecxelversioner Skabelonen er oprettet i Excel 2010 i xlsm-format. Så vidt jeg ved, kan Excel 2007 arbejde

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.:

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.: Studie-IT Tlf.: 9940 9720 Vejledning Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS Indhold Indledning.... 2 Udvælgelse af data. i istads... 2 Generering af data... 5 Generering af data fra et excel-ark...

Læs mere

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing Tilføjelse af billeder i fotogalleriet Brug en af følgende metoder til at føje billeder til fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre rude i HP Photo Printing Software og det sted, hvor du kan oprette

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Kortbilag til kortlægningsbreve version 1.0.2. Dato: 27022013 (ændring markeret med gult)

Kortbilag til kortlægningsbreve version 1.0.2. Dato: 27022013 (ændring markeret med gult) Kortbilag til kortlægningsbreve version 1.0.2. Dato: 27022013 (ændring markeret med gult) Pkt 1: Hvis der er andre fladetyper end V1- og V2-flader på din lokalitet skal du oprette et fiktivt sagstrin,

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Manual Serif Web & Tableau Public

Manual Serif Web & Tableau Public Manual Serif Web & Tableau Public Indhold 2 Start 3 Festivalprogram 4-19 Kursuskatalog 20-22 Dramaskolehold 23-28 Visitkort konsulenter 29-30 Visitkort scener 31-35 Amatørkulturens tal 36-42 VIGTIGT! For

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

ADDA/ADACDT vejledning

ADDA/ADACDT vejledning ADDA/ADACT vejledning 1 ADDA/ADACDT vejledning Formål Fysikundervisningen ved VIA University College Bioanalytikeruddannelsen modul 6 inkluderer måling af ioniserende stråling ved brug af en scintillationsdetektor.

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Introduktion til brugen af Blackboards Content System

Introduktion til brugen af Blackboards Content System Introduktion til brugen af Blackboards Content System My Content -fanen Blackboards Content System er at opfatte som et online diskdrev, hvor du kan gemme alt dit materiale. Du tilgår det via My Content

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Introduktion til Orddatabasen

Introduktion til Orddatabasen Introduktion til Orddatabasen Skærmviste ordbanker udgør en nyttig teknik til at indføre elever i ordbehandling og skrivning ved hjælp af en computer. Børn lærer generelt at genkende ord, før de kan sammensætte

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik Huskesedler Anvendelse af regneark til statistik August 2013 2 Indholdsfortegnelse Aktivere Analysis Toolpak... 4 Dataudtræk fra Danmarks Statistik... 4 Kopiering af formler... 4 Målsøgning... 5 Normalfordeling...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1

Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1 Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1 1 - Ordreindtastning 1.1 Samlet ordreproces 1.2 Oprettelse af en quick-ordre 1.3 Opret ordre fra gemte lister 1.4 Opret ordre ved at uploade en fil 1.4.1 Upload

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System Guide til at tage Little Bridge i brug via LMS en Learning Management System 1 Indholdsfortegnelse Din aktivitetsmail... 3 Log på LMS... 6 Gennemgang af LMS... 7 Fanebladet Schools... 7 Fanebladet School

Læs mere

Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400

Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400 1 Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400 1. Stik til strømforsyning. 2. Tænd/sluk knap. På computeren skal du åbne programmet på normal vis, programmet starter ikke automatisk, selvom du tilslutter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Workshop G8 Tasks og Templates

Workshop G8 Tasks og Templates Workshop G8 Tasks og Templates FØR I BEGYNDER...... 2-1 TEMPLATES... 2-2 Øvelse template til alm. attributter... 2-2 Øvelse Skraverings template... 2-4 VED ELEMENTET HVAD DET ER FOR ÉN?... 2-4 Øvelse ændre

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere