Elucigene QST*R -produkter Analysevejledning til software

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elucigene QST*R -produkter Analysevejledning til software"

Transkript

1 Elucigene QST*R -produkter Analysevejledning til software Fremstillet af: Gen-Probe Life Sciences Ltd. Oaks Business Park Crewe Road Wythenshawe Manchester M23 9HZ, Storbritannien For salgsafdeling, kundeservice og teknisk support: T: +49 (0) F: +49 (0) E: E: AN000GSDA Rev.10/2013 Side 1 af 29

2 GeneMapper-analyse Indledning Nedenstående afsnit beskriver procedurerne for prøveanalyse af Elucigene QST*Rresultater med Applied Biosystems GeneMapper-softwarepakker (version 3.7 eller nyere) og hvordan der indsættes tabeldata i Excel QST*R-rapportskabelonen. Analyseproces Processen til analyse af prøver er opsummeret i nedenstående flowdiagram: AN000GSDA Rev.10/2013 Side 2 af 29

3 GeneMapper Åbn GeneMapper-programfilen og importer de nødvendige fsa-filer ved at klikke på knappen add samples to project (tilføj prøver til projekt).. Gå til den ønskede Run Folder (kørselsmappe) på mappetræet til venstre på vinduet. Vælg mappen og klik på knappen Add to List >> (tilføj til liste). Kørselsmappen vil nu blive vist i vinduet samples to add (prøver, der skal tilføjes). Dobbeltklikker man på kørselsmappens ikon i dette vindue vises de fsa-filer, der skal importeres (figur 1). Prøverne tilføjes derefter ved at klikke på knappen Add (tilføj). Figur 1: Prøverne er klar til at føjes til projektet AN000GSDA Rev.10/2013 Side 3 af 29

4 Import af QST*R GeneMapper-analyseindstillinger i GeneMapper Manager Det er nødvendigt at importere QST*R-indstillingerne for GeneMapper. Denne proces kontrolleres via grænsefladen GeneMapper Manager. QST*R GeneMapper-indstillinger er tilgængelige fra Gen-Probes hjemmeside: 1. Åbn programmet GeneMapper Manager ved at klikke på ikonet (figur 2 og 3). Figur 2: Åbning af GeneMapper Manager Figur 3: Grænsefladen for GeneMapper Manager AN000GSDA Rev.10/2013 Side 4 af 29

5 2. Vælg fanen Analysis Methods (analysemetoder), og klik derefter på knappen Import (importer). 3. Gå til og importer den/de nødvendige QST*R-analyseindstillingsfil(er): 3130 eller 3500 (figur 4). Figur 4: Import af Analysis Methods (analysemetoder) 4. Gentag processen, vælg den relevante fane og importer de tilsvarende filer for: Tabel Settings (tabelindstillinger) Plot Settings (plotindstillinger) Size Standards (størrelsesstandarder) Bemærk: Det er ikke nødvendigt at importere filer for Cluster Plot Settings (gruppeplotindstillinger), Matrices (matricer), SNP Sets (SNP-sæt) og Report Settings (rapportindstillinger). AN000GSDA Rev.10/2013 Side 5 af 29

6 Import af QST*R-panelindstillinger i Panel Manager Det er nødvendigt at importere QST*R-panel- og bin-indstillinger for GeneMapper. Denne proces kontrolleres via grænsefladen Panel Manager (panelstyring). QST*R GeneMapper-panelet og bin-indstillingerne kan findes på Gen-Probes hjemmeside: 1. Åbn programmet Panel Manager (panelstyring) ved at klikke på ikonet. 2. Klik på Panel Manager (panelstyring) på venstre navigationsvindue. Panel Manager (panelstyring) vil nu fremstå markeret i blåt. 3. Vælg File/Import Panels (gem/importer paneler). Gå til og importer panelfilen GeneMapper anan000 gmbf*.txt (figur 5). 4. Panelfilen vises nu i venstre navigationsvindue. Klik på panelfilen og kontroller, at den fremstår markeret i blåt. 5. Vælg File/Import Bin Set (gem/importer bin-sæt). Gå til og importer bin-filen GeneMapper anan000 gmbf*.txt (figur 6). 6. Klik på Apply (anvend), og klik derefter på OK. Figur 5: Import af filen QST*R Panel AN000GSDA Rev.10/2013 Side 6 af 29

7 Figur 6: Import af QST*R-bin-sætfil Ændring af filen analyseparameter Det kan være nødvendigt at ændre de standardmæssige Analysis Ranges (analyseområder) i QST*R-analyseindstillingerne sådan, at de passer til lokale forhold under kørslen. Minimumsanalyseområdet vil afhænge af de kapillærer og polymer, der anvendes i forbindelse med dataindsamlingen. Få vist de aktuelle analyseindstillinger: 1. Åbn GeneMapper Manager. 2. Vælg fanen Analysis Methods (analysemetoder). Den importerede QST*R-fil vil stå anført som QSTR Analysis (QSTR-analyse). 3. Klik på QSTR Analysis (QSTR-analyse). Linjen vil nu fremstå markeret. 4. Klik på knappen Open (åbn) og vælg fanen Peak Detector (spidsdetektor) (figur 7). Analyseområderne er som standard sat til at starte ved og slutte ved AN000GSDA Rev.10/2013 Side 7 af 29

8 Figur 7: Analyseområder Sådan findes det korrekte analyseområde for jeres laboratorium: 1. Dobbeltklik i hovedvinduet i GeneMapper på den importerede kørselsmappe for at se listen over de fsa-filer, der findes i mappen. 2. Vælg en fsa-fil. 3. Klikker man på fanen Raw data (rådata) vises elektroferogrammet med rådata. 4. Brug den første spids i størrelsesstandarden (f.eks. 75 bp af GS500LIZ) som guide, og bestem et datapunkt, der er ca. 100 datapunkter større (figur 8). Dette bestemmer det laveste punkt i det analyserbare område. 5. Sørg for, at det maksimale analyseområde omfatter størrelsesstandardens største spids (f.eks. 500 bp af GS500LIZ eller 600 bp af GS600LIZv2). 6. Indlæs de nye værdier i QST*R-analysefilen (der opnås adgang som ovenfor beskrevet). AN000GSDA Rev.10/2013 Side 8 af 29

9 Figur 8: Sådan findes minimumsområdet ved hjælp af prøvens rådata Analyse af importerede QST*R-filer 1. Vælg i hovedvinduet i GeneMapper QST*R Table Settings (QST*R-tabelindstillinger) (figur 9). Figur 9: Brug rullemenuen til at vælge QST*R-tabelindstillingerne 2. Vælg i hovedvinduet i GeneMapper den første celle under Analysis Method (analysemetode) og vælg enten QSTR Analysis 3130 (QSTR Analysis 3130) eller QSTR Analysis 3500 (QSTR Analysis 3500) på rullemenuen. Gentag processen for størrelsesstandarden, og vælg QSTRLIZ500 eller QSTRLIZ600 på rullemenuen. 3. Vælg panelet QSTR gm*, og klik på det relevante underpanel (figur 10). 4. Udfyld hver kolonne ved at markere kolonneoverskriften og trykke på tasterne Ctrl-D. 5. Klik på for at starte prøveanalysen. Tildel projektnavn, når der bedes om det. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 9 af 29

10 Figur 10: Valg af QST*R-panelindstillinger Gennemgang af QST*R-data 1. Marker prøven, der skal analyseres (fremhæv prøverækken). 2. Klik på for Display Plots (vis plot). 3. Vælg QST*R Plot settings (QST*R-plotindstillinger) (figur 11). Figur 11: Brug rullemenuen til at vælge QST*R-plotindstillingerne. 4. Plotvinduet vil vise prøveprofilen sammen med de tabulerede data (figur 12). GeneMapper mærker automatisk maksimalt to spidser for hver markør. Hvis der findes tre alleler for en markør, skal den tredje umærkede spids mærkes manuelt (se: Manuel redigering af profiler). Bemærk: Allelestørrelsesområder for hver markør er baseret på tidligere observerede data. Sjældne alleler kan falde uden for det givne markørstørrelsesområde og det kan blive nødvendigt at justere bin-sættet tilsvarende. 5. Det anbefales, at plotvinduet har Single click editing (étkliksredigering) aktiveret. Det gøres ved at vælge Alleles/set click editing (alleler/indstil klikredigering) og kontrollere, at denne mulighed er valgt. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 10 af 29

11 Figur 12: Prøveplotvindue, der viser mærkede spordata og korrelerer genotypetabel AN000GSDA Rev.10/2013 Side 11 af 29

12 Manuel redigering af profiler ADVARSEL! GeneMapper tildeler kun mærker for op til 2 spidser pr. markør. Det kan derfor blive nødvendigt at redigere profiler manuelt, dvs. ved tildeling af mærker til tredjespidser (hvis de forekommer) eller fjerne mærker fra stutter-spidser. Tilføj et spidsmærke ved at venstreklikke på den umærkede spids. Du vil få mulighed for at tilføje en allelekommentar. Klik på OK. Spidsen vil nu blive mærket med sin størrelse i basepar og sit spidsområde. Tabellen inkorporerer automatisk den netop mærkede spids. Fjern et spidsmærke ved at venstreklikke på spidsmærket. Du vil få mulighed for at slette en allelekommentar. Klik på OK. Spidsmærket fjernes nu. Tabellen fjerner automatisk de slettede spidsdata. Der findes flere oplysninger om scoring af QST*R-prøver i Elucigene QST*R: Instructions for Use (brugervejledning) og Guide to Interpretation (fortolkningsvejledning) findes på Gen-Probes hjemmeside: Kopiering af tabeldata 1. Fremhæv alle rækker i tabellen i bunden af plotvinduet. 2. Kopier de valgte rækker ved at trykke på tasterne Ctrl+C. QST*R-rapportskabelon QST*R-rapportskabeloner kan bruges til at bestemme spidsforhold for en markør. Rapportskabelonen for hvert af produkterne i QST*R-området findes på Gen-Probes hjemmeside: 1. Åbn den relevante rapportskabelonfil. 2. Hvis rapportskabelonen viser en sikkerhedsadvarsel, der angiver, at makroer er blevet deaktiveret, skal du klikke på knappen Options (indstillinger), som det vises i figur Der vises et vindue med sikkerhedsindstillinger (figur 14). Vælg indstillingen Enable this content (aktiver dette indhold), og klik på OK. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 12 af 29

13 Figur 13: Sikkerhedsadvarsel (deaktiverede makroer) Figur 14: Vindue med sikkerhedsindstillinger (til at aktivere makroer) 4. Vælg arket Import GM (importer GM), og kontroller, at cellen A1 er valgt. 5. Indsæt tabeldataene, der er kopieret fra GeneMapper, ved at trykke på tasterne Ctrl+V og omgående klikke på knappen Sort (sorter) (figur 15). Bemærk: Alle indsatte data SKAL være markeret, for at funktionen Sort (sorter) kan køre. 6. Vælg fanen QSTR-GM ( angiver hvilket regneark, der er i brug i øjeblikket). Resultatrapporten indeholder nu alle spidsoplysninger og forhold for din prøve (figur 16). AN000GSDA Rev.10/2013 Side 13 af 29

14 Figur 15: Eksempel på importeret GeneMapper-tabel for QST*Rplusv2 Figur 16: Eksempel på QST*Rplusv2-rapport AN000GSDA Rev.10/2013 Side 14 af 29

15 Scoring af rapporten 1. Trisomi bestemmes af både: a) To spidser af forskellig højde, der skyldes, at den ene af spidserne repræsenterer to alleler, som forekommer hos begge forældre. I dette tilfælde klassificeres forholdet mellem de to spidser som 2:1 eller 1:2. Hvor A1/A2 vil give et resultat i området 1,8 til 2,4, når spidsen, der repræsenterer den korte allele, er større i område end den spids, der repræsenterer den længste allele, eller hvor A1/A2 vil give et resultat i området 0,45 til 0,65, når spidsen, der repræsenterer den korteste allele, er mindre i område end den spids, der repræsenterer den længste allele. I begge tilfælde vises Ratio (forhold) i kolonnen Warning (advarsel). b) Der forekommer tre spidser af sammenlignelig højde. Spidsforholdet vil være klassificeret som 1:1:1, og deres værdier falder inden for normalområdet på 0,8-1,4 (selvom for alleler, der er adskilt med mere end 24 bp, er et alleleforhold på op til 1,5 acceptabelt). I dette tilfælde vises 3 Alleles (3 alleler) i kolonnen Warning (advarsel). 2. For at fortolke et resultat som unormalt (dvs. der forekommer trisomi) kræves mindst to informative markører, der er forenelige med en triallelisk genotype sammen med alle andre markører, der ikke er informative. Det frarådes at fortolke et resultat som unormalt på basis af information fra kun én markør. 3. For at fortolke et resultat som normalt kræves mindst to informative markører, der er forenelige med en diallelisk genotype sammen med alle andre markører, der ikke er informative. Et normalt resultat angiver det normale komplement af to for de testede kromosomer. 4. Spidsområdeforhold, der falder mellem de normale og unormale områder, klassificeres som utilstrækkelige. Utilstrækkelige resultater kan gøres tilstrækkelige ved at anvende enkelte kromosomsæt. 5. Hvis en markør mangler spidsdata vises Absent (mangler) i advarselskolonnen. Denne advarsel ses rutinemæssigt ved fravær af Y-kromosommarkører. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 15 af 29

16 GeneMarker-analyse Indledning Nedenstående afsnit beskriver procedurerne for prøveanalyse af Elucigene QST*Rresultater med SoftGenetics GeneMarker-softwarepakker (version 1.65 eller nyere). Billeder i dette afsnit er taget fra version 1.85 af GeneMarker-softwaren. Analyseproces Processen til analyse af prøver er opsummeret i nedenstående flowdiagram: AN000GSDA Rev.10/2013 Side 16 af 29

17 Tilføjelse af prøvefiler til GeneMarker Åbn GeneMarker-programfilen og vælg, når der bedes om det, Open Data (åbn data). Boksen Open Data Files (åbn datafiler) vises. Klik på knappen Add (tilføj). Dialogen Open (åbn) vises. Gå til den mappe, der indeholder rådatafilerne. Vælg alle filerne med CTRL+A eller brug tasten CTRL og/eller SHIFT for at vælge individuelle prøver. Klik på knappen Open (åbn) i dialogboksen Open (åbn). De valgte filer vises i feltet Data File List (datafilliste) (figur 1). Figur 1: Prøverne tilføjet til listen Data File (datafil) Klik på knappen OK i boksen Open Data Files (åbn datafiler), og prøverne overføres til GeneMarker. Softwaren vil derefter automatisk åbne vinduet Raw Data Analysis (Analyse af rådata) (figur 2). AN000GSDA Rev.10/2013 Side 17 af 29

18 Figur 2: Vinduet Raw Data Analysis (analyse af rådata) AN000GSDA Rev.10/2013 Side 18 af 29

19 Import af QST*R GeneMarker-panelindstillinger Det er nødvendigt at importere QST*R-panelindstillingerne for GeneMarker. Denne proces kontrolleres via grænsefladen Panel Editor (panelredigeringsprogram). QST*R GeneMarker-panelindstillinger er tilgængelige fra Gen-Probes hjemmeside: Åbn Panel Editor (panelredigeringsprogram) på rullemenuen Tools (værktøjer). Figur 3: Valg af Panel Editor (panelredigeringsprogram) Vælg Import Panels (importer paneler) på rullemenuen File (filer). Figur 4: Import af paneler Gå til og importer panelet, f.eks. anan0pl_gupf***.xml (Bemærk: * betegner et trecifret versionsnummer (f.eks. anan0pl_gupf002.xml) Gentag den påkrævede proces for andre relevante panelfiler. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 19 af 29

20 Behandling af data Når filerne med rådata er blevet uploaded til GeneMarker, er de klar til at blive behandlet. Behandlingstrinnet inkluder anvendelsen af en størrelsesstandard, filtrering af støjspidser og, om ønsket, sammenligning med et kendt allelpanel. GeneMarker kombinerer alle disse trin i ét simpelt værktøj, der kaldes Run Wizard (kørselsprogram) (figur 5). Kørselsprogrammet åbnes ved at klikke på ikonet Run Project (kør projekt) på hovedværktøjslinjen. Run Wizard (kørselsprogram) oprettelse af en kørselsskabelon Det er nødvendigt at oprette en kørselsskabelon, første gang denne software anvendes for at analysere QST*R-data. Dette gøres via Run Wizard (kørselsprogram). Kørselsprogrammet åbnes ved at klikke på ikonet Run Project (kør projekt) på hovedværktøjslinjen. Tildel et skabelonnavn f.eks. QSTR Vælg Panel, Size Standard (størrelsesstandard), Standard Colour (standardfarve) og Analysis Type (analysetype), som det er vist i figur 5 herunder Klik på Save (gem) for at gemme skabelonen til senere analyser Klik på Next (næste) for at fortsætte Figur 5: Run Wizard (kørselsprogram) - vinduet Template Selection (valg af skabelon) AN000GSDA Rev.10/2013 Side 20 af 29

21 Run Wizard (kørselsprogram) Data Process (databehandling) Vinduet Data Process (databehandling) i Run Wizard (kørselsprogram) gør det muligt for brugeren at vælge spidsfiltreringsparametre. Vælg de relevante analyseindstillinger i vinduet Data Process (databehandling), som det er vist på nedenstående figur. Klik på Next (næste) for at fortsætte. Bemærk: Analyseområdeindstillingen inden for rådataenes analyseboks vil variere afhængig af den polymer, der anvendes under dataindsamlingen. Brugeren skal vælge en startdatapunktværdi, der omfatter 75 bp størrelsesstandardspidsen. Figur 6: Run Wizard (kørselsprogram) - Vinduet Data Process (databehandling) Bemærk: For 3500-data øges Minimum Intensity (min. styrke) til 150. Run Wizard (kørselsprogram) Additional Settings (yderligere indstillinger) Der er ikke behov for yderligere indstillinger til en QST*R-analyse. Klik på OK for at fortsætte. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 21 af 29

22 Figur 7: Run Wizard (kørselsprogram) - Additional Settings (yderligere indstillinger) Boksen Data Processing (databehandling) Når der er klikket på OK i boksen Run Wizard Additional Settings (kørselsprogram yderligere indstillinger), vises boksen Data Processing (databehandling) (figur 8). Rådataene behandles og størrelsesbestemmes, hvorefter filtreringsparametrene og det valgte QST*R-panel anvendes. Klik på OK i boksen Data Processing (databehandling), når analysen er færdig. Figur 8: Boksen Data Processing (databehandling) AN000GSDA Rev.10/2013 Side 22 af 29

23 Hovedanalysevinduet Hovedanalysevinduet (figur 9) i GeneMarker har et brugervenligt layout. Dette layout inkluderer: Prøvefillister - ses til venstre på vinduet. Det syntetiske gelbillede - ses øverst på vinduet. Dataelektroferogrammer ses under gelbilledet. En rapporttabel - ses til højre på vinduet. Det er i dette vindue vigtigt at kontrollere at alle de rigtige spidser i hver profil er blevet taget med. Dobbeltklik på hver prøve, en ad gangen, i prøvefiltræet på venstre side af skærmbilledet. Højreklik på eventuelle tvivlsomme spidser og vælg en af mulighederne i dialogboksen, f.eks. redigér eller slet allel, bekræft eller afbekræft alt efter hvad, der måtte være relevant. Vælg på hovedanalysevinduet rullemenuen Applications (programmer) øverst på skærmbilledet. Vælg Trisomy Analysis (trisomianalyse). Boksen Trisomy Analysis Settings (indstillinger for trisomianalyse) åbnes derefter (figur 10). Figur 9: Hovedanalysevinduet AN000GSDA Rev.10/2013 Side 23 af 29

24 Figur 10: Boksen Trisomy Analysis Settings (indstillinger for trisomianalyse) Bemærk: For 3500-data øges Minimum Intensity (min. styrke) til 150 Trisomy Analysis Settings (indstillinger for trisomianalyse) I boksen Trisomy Analysis Settings (indstillinger for trisomianalyse) er der to faner: Fanen Analysis (analyse) Fanen Statistics Plot (statistikplot) Fanen Analysis (analyse) Fanen Analysis (analyse) giver mulighed for at indstille tærskler for trisomianalyse. Sørg for, at BPG er valgt i analyseboksen og at følgende indstillinger er vist. Peak Height (spidshøjde) 50: Minimumshøjde på 50 for søgte spidser. (150 ved brug af 3500-data.) Height Ratio (højdeforhold) 30 %: Maksimal procentdel af hovedspidsen, som den anden spids skal nå, for at der kan identificeres to alleler. Quantification by Peak Area (kvantificering efter spidsområde). Shorter Length/Longer Length (korteste længde/længste længde) valgt. Tærsklerne for Trisomy Ratio (trisomiforhold) er 0,80-1,40. Apply Linear Correction (anvend lineær korrektion) fravalgt. Klik på OK. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 24 af 29

25 Vinduet Trisomy Analysis (trisomianalyse) Vinduet Trisomy Analysis (trisomianalyse) (figur 11) gør det muligt for brugeren at gennemgå QST*R-prøvedataene og vise spidsforholdet for hver markør og få adgang til GeneMarker-rapporten. Der er flere visninger, som hjælper brugeren med at analysere dataene: De er: Prøveliste Elektroferogram Forholdsplot Rapporttabel Figur 11: Vinduet Trisomy Analysis (trisomianalyse) Se GeneMarker Manual (vejledning til GeneMarker) for at få mere detaljerede oplysninger om trisomianalysefunktioner og brugen af dem. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 25 af 29

26 GeneMarker-rapport GeneMarker indeholder en rapportskabelon, der er kompatibel med Elucigene QST*Rsættene. Få adgang til rapporten ved at klikke på ikonet for Print (udskriv), der er placeret på værktøjslinjen øverst til venstre på vinduet Trisomy Analysis (trisomianalyse). Dette åbner vinduet Trisomy Print Settings (indstillinger for trisomiudskrivning) (figur 12). Vinduet Trisomy Print Settings (indstillinger for trisomiudskrivning) Trisomy Print Settings (indstillinger for trisomiudskrivning) viser valgmuligheder for at medtage og vise prøvedata i GeneMarker-rapporten. Vælg de valgmuligheder, der er vist i figur 12. Sørg for, at Custom Size Range (brugerdefineret størrelsesområde) er sat til 98 bp (Start) og 510 bp (End) (slut). Figur 12: Vinduet Trisomy Print Settings (indstillinger for trisomiudskrivning) AN000GSDA Rev.10/2013 Side 26 af 29

27 Udskriftsvisning af GeneMarker-rapporten Klik på Preview (vis udskrift) for at få vist GeneMarker-rapporten (figur 13). Fra dette vindue kan brugeren gennemgå og udskrive spidsdata for hver prøve tværs over alle markører på en enkel prøverapport på en eller to sider. Figur 13: GeneMarker-rapport GeneMarker-rapporten omfatter følgende elementer: Rapporthoved: Indeholder oplysninger om analyse, projekt, prøve og parametre. Underskriftsfelt: Dato- og initialfelt til dem, der gennemgår rapporten. Elektroferogram: Sammenlignelig med vinduet Trisomy Analysis (trisomianalyse), viser alle farvestofsfarverne for prøvesporet. Rapporttabel: Viser valgte spids- og markørværdier for den aktuelle prøve. Trisomisøgningerne er gråtonede. Der er en ekstra tjekkolonne til initialer for den, der gennemgår rapporten. Korrigeret forholdsplot: Indeholder hele datasættets plotpunkter for alle markører i farvestofsfarven. Symbolformerne repræsenterer forskellige markører og kan dechifreres fra rækken Symbol i Report Table (rapporttabellen). Symboler, der er udfyldt med gult, repræsenterer den aktuelle prøves datapunkter. Symboler med rød kontur repræsenterer trisomisøgninger. Bemærk: Det korrigerede forholdsplot vises kun på en anden side for hver prøve, når Ratio Plot (forholdsplot) er valgt i boksen Trisomy Print Report Settings (indstillinger for udskrivning af trisomirapport). AN000GSDA Rev.10/2013 Side 27 af 29

28 Spidsetiketter Spidsetiketterne er farvekodede i henhold til kvaliteten af matchet mellem den detekterede spids og de observerede panel-bins. I elektroferogrammet er markørerne vandrette grå streger og spidsens centrum er markeret med en lodret grå streg. Spidser, der falder uden for panelets markører eller bins, er markeret med rødt som OL (off-ladder). Bemærk: På grund af forskelle i maskinens polymertype og størrelsesstandard kan det være nødvendigt at optimere markør-bins for at kunne tilpasse softwaren til de kørselsforhold, der anvendes. Der findes yderligere oplysninger om, hvordan panel bins ændres i GeneMarker-vejledningen, der fulgte med softwaren. Scoring af rapporten General Analysis Guidelines (retningslinjer for generelle analyser) er angivet i afsnittet Analysis and Interpretation of Results (analyse og fortolkning af resultater) i Instructions for Use (brugervejledning), der findes på Gen-Probes hjemmeside: 1. Trisomi bestemmes af både: a) To spidser af forskellig højde, der skyldes, at den ene af spidserne repræsenterer to alleler, som er fælles for den ene eller begge forældre. I dette tilfælde klassificeres forholdet mellem de to spidser som 2:1 eller 1:2. Hvor A1/A2 vil give et resultat i området 1,8 til 2,4, når spidsen, der repræsenterer den korte allele, er større i område end den spids, der repræsenterer den længste allele, eller hvor A1/A2 vil give et resultat i området 0,45 til 0,65, når spidsen, der repræsenterer den korteste allele, er mindre i område end den spids, der repræsenterer den længste allele. b) Der forekommer tre spidser af sammenlignelig højde. Spidsforholdet vil være klassificeret som 1:1:1, og deres værdier falder inden for normalområdet på 0,8-1,4 (selvom for alleler, der er adskilt med mere end 24 bp, er et alleleforhold på op til 1,5 acceptabelt). Bemærk: Markører vil være gråtonede på rapporttabellen, hvis: Spidsforholdet for en markør falder uden for de prædefinerede grænser (0,8 og 1,4). Der påvises tre alleler. 2. For at fortolke et resultat som unormalt (dvs. der forekommer trisomi) kræves mindst to informative markører, der er forenelige med en triallelisk genotype sammen med alle andre markører, der ikke er informative. Det frarådes at fortolke et resultat som unormalt på basis af information fra kun én markør. 3. For at fortolke et resultat som normalt kræves mindst to informative markører, der er forenelige med en diallelisk genotype sammen med alle andre markører, der ikke er informative. Et normalt resultat angiver det normale komplement af to for de testede kromosomer. 4. Spidsområdeforhold, der falder mellem de normale og unormale områder, klassificeres som utilstrækkelige. Utilstrækkelige resultater kan gøres tilstrækkelige ved at anvende enkelte kromosomsæt. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 28 af 29

29 ELUCIGENE og QST*R er varemærker tilhørende Gen-Probe Life Sciences Ltd. GENEMAPPER er et varemærke tilhørende Life Technologies Corporation.GENEMARKER er et varemærke tilhørende SoftGenetics Corporation. Meddelelse til køberen: Begrænset licens Polynukleotider mærket med farvestoffet VIC, NED og PET og/eller deres brug, kan være beskyttet af et eller flere patenter tilhørende Applied Biosystems, LLC. Købsprisen af dette produkt inkluderer begrænsede, ikke-overdragelige rettigheder under visse krav i visse patenter tilhørende Applied Biosystems, LLC om kun at bruge denne mængde produkt og kun til køberens aktiviteter til detektion af mål inden for human diagnostik. Der gives ingen andre rettigheder. Yderligere oplysninger om købslicens med hensyn til de ovenfor anførte farvestoffer kan rekvireres hos Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA. Copyright 2013 Gen-Probe Life Sciences Ltd. AN000GSDA Rev.10/2013 Side 29 af 29

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner,

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1

Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1 Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1 1 - Ordreindtastning 1.1 Samlet ordreproces 1.2 Oprettelse af en quick-ordre 1.3 Opret ordre fra gemte lister 1.4 Opret ordre ved at uploade en fil 1.4.1 Upload

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen TYPO3 Nyhedsbrev Version:. Tilpasset TYPO3: 4. Sidst opdateret: 0/0-00 Copyright: IdeFA Gruppen IdeFA Gruppen - Havnepladsen - 9900 Frederikshavn - Tlf. 46 907 930 - info@idefa.dk - www.idefa.dk Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

tilføje helligdage outlook 2010

tilføje helligdage outlook 2010 1 tilføje helligdage outlook 2010 Denne guide viser, hvordan man tilføjer helligdage i kalenderen i Outlook, hvordan man ændrer visningen af helligdage, og hvordan man sletter helligdage fra kalenderen.

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Brugervejledning Avery Skabeloner i Microsoft Word. Dansk Version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning Avery Skabeloner i Microsoft Word. Dansk Version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning Avery Skabeloner i Microsoft Word Dansk Version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse! Hvordan finder jeg Avery skabeloner i Microsoft Word? 1. I Word 2003 og tidligere versioner,

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Quick guide Performer til mekaniske låsesystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Quick Guide for Performer til mekaniske nøglesystemer Denne manual er et detaljeret værktøj,

Læs mere

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk 3. udgave, februar 2012 Denne vejledning er en hjælp til at løse almindelige og kendte browserproblemer, der kan forekomme i Internet Explorer 7 og 8, når du

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2

VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2 VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2 Indhold 1. Download af datasæt 2 2. Download af data i Excel (eksempel) 3 3. Åbning af datasæt i SAS 8 4. Indstillinger i Internet Explorer-Browser 9 1 1. Download

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Opret en formular i Dreamweaver

Opret en formular i Dreamweaver Opret en formular i Dreamweaver. Åben det html-dokument hvor du vil have din formular skal være på. 2. Klik i det felt (DIV eller tabel) hvor du vil have din formular skal være. Du kan se du er i feltet

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere