Delårsrapport 1. halvår 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. halvår 2018"

Transkript

1 Delårsrapport 1. halvår 2018 Forbedret kreditkvalitet, effekten af den tørre sommer samt global usikkerhed 28. august 2018

2 Hovedpunkter 1. halvår 2018 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening i alt Omkostninger Nedskrivninger Udlån Kapital Ny hybrid kapital Forbedret kreditkvalitet, effekten af den tørre sommer samt global usikkerhed Resultat på 668 mio. kr. EK-forrentning på 11,7 pct. p.a. efter skat Basisindtjening på mio. kr. fald på 3 pct. i forhold til H Indtjening på mio. kr. fald på 4 pct. i forhold til H Omkostninger forøget med 2 pct. i forhold til H Nedskrivninger på udlån en indtægt på 57 mio. kr. i H Bankudlån falder 1,0 mia. kr. i Q2 2018, svarende til 1,6 pct. Egentlig kernekapitalprocent på 15,5 ned med 1,1 pct. i Q som følge af forøgelse af aktietilbagekøbsprogrammet med 750 mio. kr. i juni 2018 Udstedelse af 100 mio. euro hybrid kernekapital i maj 2018

3 Basisindtjening H % ned vs H Mio. kr. H H Index Q Q Index Nettorenter mv Realkredit * Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Kurtage og agio Provisioner mv. inv. foreninger og pensionspuljer Kapitalforvaltning Depotgebyrer Andre driftsindtægter I alt * Tabsmodregning Totalkredit Hovedbudskaber, H1 18 vsh1 17 Nettorenter mv. ned med 11 pct. heraf 4 pct. pga. fundingaf prioritetslån Realkredit op med 8pct. primært pga. fundingaf prioritetslån Kurtage og agio ned med 19 pct. Provisioner mv. inv.foreninger op med 21 pct. som følge af kursregulering af BI Holding Kapitalforvaltning op med 9 pct. Øvrige poster, samlet op med 8 pct. Hovedbudskaber, Q2 18 vsq1 18 Nettorenter mv. på uændret niveau Realkredit IFRS 9-effekt på PRAS aktier i Q2 18 Provisioner mv. inv. foreninger ned med 32 pct. som følge af kursregulering BI Holding i Q1 18 Øvrige poster, samlet ned med 5 pct.

4 Nettorenter mv. forklaring af udvikling fra Q til Q Mio. kr Q dag mere Fald i udlån gennemsnit Stigning Indlånsoverskud Marginalpres og produktmix Q2 2018

5 Nettorenterne udgør 47 %af basisindtjeningen i Q2 mod 44 %i Q1 Mio. kr Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Nettorenter mv. Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Øvrig basisindtjening Q1 18 Q2 18

6 Handelsindtjening acceptabelt niveau for Q Hovedpunkter: Realiseret 45 mio. kr. i Q vs55 mio. kr. iq Iobligationsafdelingen har der også i Q været stor aktivitet i handlen med realkreditobligationer. Mio. kr Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Handelsindtjening Mio. kr. Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Obligationer Aktier Valuta, renter mm I alt

7 Basisomkostninger besparelse på 11 mio. kr. i H akkumuleret 129 mio. kr. fra primo 2016 Mio. kr H H H H Omk. stign. 2,85% Besparelse H H1 2018

8 Nedskrivninger udgør -44 mio. kr. i Q svarende til -6 bp Mio. kr Nedskrivninger på udlån mv. Bp Tilbageførsel for 5. kvartal i træk Nedskrivningerne udgør: -7 bp i H ned fra -1 bp i H bp i Q ned fra -2 bp i Q Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Nedskrivninger på udlån mv. Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q Q2 18 Nedskrivinger bp (højre akse)

9 Nettotilbageførsel trods store nedskrivninger på landbrug i Q Mio. kr Kvartalsvise nedskrivninger Hovedpunkter Q2 2018: Nedskrivninger vedr. erhverv udgør en indtægt på 17 mio. kr. trods nedskrivning på landbrug på 126 mio. kr. Forøgelse af reservation på landbrug med 50 mio. kr. i Q2 samlet reservation 125 mio. kr. Nedskrivninger vedr. private udgør en indtægt på 27 mio. kr. -25 Kvartalsvise nedskrivninger Landbrug m.m. Handel Fast ejendom Øvrige erhverv Q3-17 Q4-17 Q1-18 Q2-18 Privat Mio. kr. Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Landbrug m.m Handel Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Privat Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger i alt

10 Beholdningsresultatet negativt resultat for Q Beholdningsresultat mio. kr. 136 Beholdningsresultatet for H udgør minus 78 mio. kr. mod et beholdningsresultat for H på 187 mio. kr Beholdningsresultatet for Q udgør minus 66 mio. kr. mod et beholdningsresultat for Q på minus 12 mio. kr. Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Beholdningsresultat Mio. kr. Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Positionstagning Likviditetsfremskaffelse og -reserve Strategiske positioner Omkostninger I alt Det negative beholdningsresultat i Q er resultatet af et fald i renterne kombineret med en mindre udvidelse af kreditspændet på realkreditobligationer. Risikoen er fortsat sammensat således, at koncernen vil tjene på en rentestigning.

11 Resultatopgørelse egenkapitalen forrentes med 11,7 % i H Mio. kr. H H Indeks Q Q Indeks Basisindtjening Handelsindtjening Indtjening i alt Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før engangsposter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Basisomkostninger / indtjening i alt, O/I 0,65 0,61 0,67 0,63 Egenkapitalforrentning, ROE p.a. 11,7 14,2 8,2 14,8 Resultat pr. aktie, EPS 10,0 11,8 3,5 6,5 Hovedbudskaber, H1 18 vsh1 17 Basisindtjening ned med 3 pct. Handelsindtjening ned med 28 pct. Basisomkostninger op med 2 pct. Tilbageførsel af nedskrivninger Basisresultat ned med 8 pct. Negativt beholdningsresultat. Hovedbudskaber, Q2 18 vsq1 18 Basisindtjening ned med 6 pct. Handelsindtjening ned med 18 pct. Basisomkostninger ned med 1 pct. som følge af sæsonudsving. Poster med engangskarakter, H1 Fortjeneste ved salg af aktier i ValueInvest 110 mio. kr. Afholdte omkostninger vedr. Blå vækst -projekter 18 mio. kr.

12 Udlån falder med 1,0 mia. kr. i Q Mia. kr ,1 80, ,2 84,7 80,8 82,7 81,5 84,1 Udlån er faldet med 1mia. kr. i Q svarende til 1,6 pct. Prioritetslån inkl. fundedeprioritetslån er iq faldet med 0,4 mia. kr. Fundedeprioritetslån udgør 10,3 mia. kr ,9 70, ,8 64,3 63,5 62,5 Mia. kr ,5 Prioritetslån 5,7 6,3 8,4 10,0 10,5 10, ,8 11,1 50 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q ,6 6,8 5,9 5,7 Indlån Udlån 0 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 På balancen Ikke på balancen

13 Samlet kreditformidling et samlet fald på 0,5 pct. i Q Samlet kreditformidling Mia. kr. Q Q Q Q Ændr. Q2 Bankudlån - private 29,9 18,0 16,9 16,5-0,5 Bankudlån - erhverv 46,7 46,0 46,5 45,9-0,6 Bankudlån - offentlige myndigheder 0,6 0,3 0,1 0,2 0,1 Bankudlån - i alt 77,2 64,3 63,5 62,5-1,0 Fundede prioritetslån - 10,0 10,5 10,3-0,2 Bankudlån og fundede prioritetslån 77,2 74,3 74,0 72,8-1,2 Formidlede realkreditlån - Totalkredit 58,3 58,0 58,3 58,8 0,5 Formidlede realkreditlån - DLR 12,4 11,7 11,5 11,5 0,0 Den samlede kreditformidling er faldet med 0,7 mia. kr. i Q Svarende til et fald på 0,5 pct. Den samlede kreditformidling til private i form af udlån, fundede prioritetslån og formidlede realkreditlån er faldet med 0,2 mia. kr. i Q Den samlede kreditformidling til erhverv inkl. DLR er faldet med 0,6 mia. kr. i Q I alt 147,9 144,0 143,8 143,1-0,7

14 Kapitalprocenterne er påvirket af kapitaltiltagene i Q Mio. kr. Q Q Q Q De facto Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Andre eksponeringer inkl. CVA Samlet risikoeksponering Egentlig kernekapital Kernekapital Kapitalgrundlag Egentlig kernekapitalprocent 16,1 17,3 16,6 15,5 16,1 Kernekapitalprocent 17,4 17,7 17,0 17,2 17,8 Kapitalprocent 19,2 20,8 20,2 20,4 21,0 Solvensbehov 10,2 11,0 11,2 11,0 11,0 Hovedpunkter Q2 2018: Forhøjelse af aktietilbagekøbsprogram med 750 mio. kr. har reduceret kapitalprocenterne med 1,3 i Q Udstedelse af hybrid kernekapital for 100 mio. euro har forbedret kapitalprocenten med 1,3 i Q Stigningen på 0,2 mia. kr. i risikovægtede eksponeringer kan henføres til en stigning i markedsrisiko på 1,7 mia. kr. og et fald i kreditrisiko på 1,5 mia. kr. Kapitalprocenten er samlet steget med 0,2 i kvartalet Periodens resultat er ikke indregnet i kapitalen I de facto er indregnet 50 pct. af periodens resultat. Mio. kr. Q Q Q Q Erhverv, IRB Private, IRB Erhverv, STD Private, STD Kreditinstitutter m.m Kreditrisiko i alt

15 Udviklingeni kapitalprocenteni H Kapitalprocent primo 2018 Aktietilbagekøb 500 mio. kr. Udstedelse hybrid kernekapital Aktietilbagekøb 750 mio. kr. Resultat Resultat ej indregnet 20,8 0,8 1,3 1,3 1,1 1,1 Hovedpunkter: Det samlede igangværende aktietilbagekøbsprogram på mio. kr. har reduceret kapitalprocenten med 2,1 procentpoint Periodens resultat er ikke indregnet i kapitalen Faldet i risikoeksponeringen kan primært henføres til kreditrisikoen. Markedsrisikoen er steget i H Fald i risikoeksponering 0,4 Fradrag m.m. 0,1 Kapitalprocent ultimo Q ,4 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0

16 Status på fastlagte mål Mål Målsætning Status pr. 30. juni 2018 Kommentarer Egenkapitalforrentning efter skat Kundetilfredshed - Erhverv Kundetilfredshed - Privat Egentlig kernekapitalprocent Over 12 pct. * 11,7 pct. På niveau Top 3 ** Nr. 4 - Aalund Ny måling 2. halvår 2018 Top 3 ** Nr. 5 - EPSI Ny måling 2. halvår 2018 I niveauet 14,0 pct. 15,5 pct. Opfyldt fra Q Kapitalprocent I niveauet 18,0 pct. 20,4 pct. Opfyldt fra Q Udbytte pct. af årets resultat efter skat Udbetalt 50 pct. af resultat efter skat i 2017 * eller i top 3 blandt de 6 største banker ** blandt de 6 største banker Opfyldt 2017

17 Forventninger til 2018 Indtjeningen i alt forventes at være på niveau med den realiserede indtjening i Der forventes en mindre stigning i basisomkostningerne i Nedskrivningerne i 2018 forventes at være på et lavt niveau. Poster med engangskarakter, netto forventes at udgøre en indtægt i niveauet 35 mio. kr. Resultatet efter skat forventes at være i intervallet mio. kr. Baseret på beholdningsresultatet i 1. halvår 2018 forventes nu et resultat i den nedre del af intervallet.

18 Spørgsmål

19 Tak for i dag Yderligere oplysninger: Adm. direktør Karen Frøsig, tlf , Økonomidirektør Jørn Adam Møller, tlf , Tak for i dag

20 Fremadrettede udsagn Denne præsentation indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder fremtidig indtjening samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er i sagens natur usikre og forbundet med risici, da mange faktorer hvoraf nogle vil være udenfor Sydbanks kontrol kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra ledelsens forventninger, som udtrykkes i præsentationen.

Delårsrapport 1. kvartal 2018

Delårsrapport 1. kvartal 2018 24-04-2018 1 Delårsrapport 1. kvartal 2018 Tilfredsstillende start på 2018 25. april 2018 24-04-2018 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2018 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening i alt Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Årsrapporten Højeste egenkapitalforrentning blandt SIFI-banker i Danmark 27. februar 2019

Årsrapporten Højeste egenkapitalforrentning blandt SIFI-banker i Danmark 27. februar 2019 26-02-2019 1 Årsrapporten 2018 Højeste egenkapitalforrentning blandt SIFI-banker i Danmark 27. februar 2019 26-02-2019 2 Hovedpunkter 2018 Hovedbudskab Afslutning Blå vækst Resultat Højeste egenkapitalforrentning

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2018

Delårsrapport kvartal 2018 30-10-2018 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2018 Stærk kreditkvalitet, forbedret kundetilfredshed samt lavere indtjening 31. oktober 2018 30-10-2018 2 Hovedpunkter 1.-3. kvartal 2018 Hovedbudskab Stærk kreditkvalitet,

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24.

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. 23-02-2016 1 Årsrapporten 2015 Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. februar 2016 23-02-2016 2 Hovedpunkter 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Årsrapporten Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017

Årsrapporten Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017 01-03-2017 1 Årsrapporten 2016 Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017 01-03-2017 2 Hovedpunkter 2016 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 18-08-2015 1 Delårsrapport 1. halvår 2015 Historisk høj basisindtjening og udlånsvækst for 6. kvartal i træk 19. august 2015 18-08-2015 2 Hovedpunkter 1. halvår 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2016

Delårsrapport 1. halvår 2016 24-08-2016 1 Delårsrapport 1. halvår 2016 Omkostninger og kreditkvalitet under fortsat kontrol sikrer tilfredsstillende udvikling i resultatet 25. august 2016 24-08-2016 2 Hovedpunkter 1. halvår 2016 Hovedbudskab

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2014

Delårsrapport 1. halvår 2014 21-08-2014 1 Delårsrapport 1. halvår 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden begynder at skabe resultater Telekonference 20. august 2014 21-08-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. halvår 2014 Indtjening

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2015

Delårsrapport kvartal 2015 26-10-2015 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2015 Solidt regnskab udlånsvækst for 7. kvartal i træk 27. oktober 2015 26-10-2015 2 Hovedpunkter 1.-3. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Årsrapporten Et godt resultat, der giver mulighed for historisk høj udbyttebetaling 18. februar 2015

Årsrapporten Et godt resultat, der giver mulighed for historisk høj udbyttebetaling 18. februar 2015 17-02-2015 1 Årsrapporten 2014 Et godt resultat, der giver mulighed for historisk høj udbyttebetaling 18. februar 2015 17-02-2015 2 Hovedpunkter 2014 Hovedbudskab Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 29-04-2014 1 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Adm. direktør Karen Frøsig, bankdirektør Bjarne Larsen og bankdirektør Jan Svarre Telekonference, 30. april 2014. 29-04-2014 2 Agenda Regnskabet for 1. kvartal

Læs mere

Sydbanks kvartalsrapport 1. kvartal /7

Sydbanks kvartalsrapport 1. kvartal /7 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 08/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Sydbanks kvartalsrapport kvartal /8

Sydbanks kvartalsrapport kvartal /8 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/04 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Nettooverskud på 311 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,0 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2018

Nettooverskud på 311 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,0 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2018 Nettooverskud på 311 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15, % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 218 Nettooverskud på 311 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15, % Fortsat (men beskeden)

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Nettooverskud på 630 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2018

Nettooverskud på 630 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2018 Nettooverskud på 63 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 Nettooverskud på 63 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 % Udlånsvækst på 3 %

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2018

Årsregnskabsmeddelelse 2018 Selskabsmeddelelse Årsregnskabsmeddelelse Sammendrag Resultat før skat og afledte effekter af IFRS 9: 3.547 mio. kr. (2017: 4.002 mio. kr.) svarende til egenkapitalforrentning på 10,8% (2017: 12,4%) Resultat

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2018

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2018 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2018 2/41 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2018 Halvåret er præget af forbedret kreditkvalitet, usikkerhed om effekten af den tørre sommer på landbrugets forhold samt et

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 1 PROCENT Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 OVERSKRIFTER FRA HALVÅRSREGNSKABET 1 Nettorenteindtægterne faldt

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017 Til NASDAQ Copenhagen A/S Pressen DIREKTIONEN Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 93 45 22 BRF.dk E-mail: BRFkredit@brf.dk CVR-nr. 13 40 98 38 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 20.

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2018

Sydbanks delårsrapport kvartal 2018 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2018 2/42 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2018 1.-3. kvartal 2018 er præget af stærk kreditkvalitet, en forbedret kundetilfredshed samt lavere indtjening Med afsæt

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2018

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2018 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2018 2/40 Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2018 Tilfredsstillende resultat egenkapitalforrentning på 14,8 pct. p.a. efter skat Sydbank leverer et tilfredsstillende resultat

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2017

Sydbanks delårsrapport kvartal 2017 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2017 2/38 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat egenkapitalforrentning på 13,9 pct. p.a. efter skat Sydbank leverer et meget tilfredsstillende

Læs mere

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3.

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. KVARTAL Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.-3. kvartal 2 REGNSKABET

Læs mere

Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,0 % Præsentation af Spar Nords regnskab for 2017

Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,0 % Præsentation af Spar Nords regnskab for 2017 Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12, % Præsentation af Spar Nords regnskab for 2 Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12, % Lavrentemiljø og hård priskonkurrence

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2017

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2017 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 2/39 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2017 Meget tilfredsstillende resultat egenkapitalforrentning på 14,2 pct. efter skat Sydbank leverer et meget tilfredsstillende

Læs mere

Nedskrivning på kunder

Nedskrivning på kunder Periodens resultat samt udvikling i aktiviteter Den Jyske Sparekasses resultat før skat for perioden 1. januar 31. marts 2018 udgør 39,6 mio. kr., hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Resultatet

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2017 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2017 udtaler ordførende direktør Anders Dam: Selskabsmeddelelse Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. 17616617 20. februar 2018 Årsregnskabsmeddelelse Sammendrag

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2005

Dato Direkte tlf.nr oktober 2005 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/05 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Beholdningsresultatet udgør 112 mio. kr., og herudover er der realiseret en ekstraordinær avance ved salg af aktier i Totalkredit på 120 mio. kr.

Beholdningsresultatet udgør 112 mio. kr., og herudover er der realiseret en ekstraordinær avance ved salg af aktier i Totalkredit på 120 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2012 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2012 udtaler ordførende direktør Anders Dam: NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nettooverskud på 849 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 13,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for kvartal 2018

Nettooverskud på 849 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 13,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for kvartal 2018 Nettooverskud på 849 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 13,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal 2 Nettooverskud på 849 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 13,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2015

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2015 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2015 Sydbank leverer historisk høj basisindtjening og udlånsvækst for 6. kvartal i træk Administrerende direktør Karen Frøsig siger

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2015

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2015 Til NASDAQ Copenhagen A/S Børsen i Luxembourg Pressen DIREKTIONEN Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 93 45 22 BRF.dk E-mail: BRFkredit@brf.dk CVR-nr. 13 40 98 38 23. februar

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2017

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2017 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017 2/38 Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2017 Stærk handelsindtjening, højt beholdningsresultat samt fortsat høj kreditkvalitet sikrer meget tilfredsstillende start

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2014

Delårsrapport 1. halvår 2014 Delårsrapport 1. halvår 2014 Sydbank-koncernen SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden begynder at skabe resultater Administrerende

Læs mere

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 214 KVARTALET I OVERSKRIFTER

Læs mere

Årsrapport Sydbank-koncernen

Årsrapport Sydbank-koncernen Årsrapport 2017 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2017 Et meget tilfredsstillende resultat, der sikrer rekordhøjt udbytte pr. aktie og et nyt aktietilbagekøbsprogram på 500 mio. kr. Den samlede

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER RESULTAT FØR SKAT PÅ 24 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 216 KVARTALSREGNSKABET I OVERSKRIFTER 1 Nettorenteindtægterne

Læs mere

RESULTAT PÅ 150 MIO. KR. EFTER HØJ INDTÆGTSVÆKST OG EKSTRAORDINÆRE NEDSKRIVNINGER. Præsentation af halvårsregnskab 2012

RESULTAT PÅ 150 MIO. KR. EFTER HØJ INDTÆGTSVÆKST OG EKSTRAORDINÆRE NEDSKRIVNINGER. Præsentation af halvårsregnskab 2012 RESULTAT PÅ 15 MIO. KR. EFTER HØJ INDTÆGTSVÆKST OG EKSTRAORDINÆRE NEDSKRIVNINGER Præsentation af halvårsregnskab 2 1. HALVÅR I OVERSKRIFTER 1 Stor indtægtsfremgang og lav omkostningsvækst - 42 pct. vækst

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2016

Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2016 Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 1,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2 Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 1,7 % Lavrentemiljø og hård konkurrence

Læs mere

Nettooverskud på 575 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 14,4 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2017

Nettooverskud på 575 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 14,4 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2017 Nettooverskud på 575 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 14,4 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 Nettooverskud på 575 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 14,4 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2019

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2019 S YDB AN K DE L ÅR SRAPPOR T 1. K V ART AL 2 0 1 9 2/ 42 Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2019 1. kvartal 2019 er præget af høj aktivitet på de finansielle markeder, stærk kreditkvalitet samt fortsat

Læs mere

Periodemeddelelse for perioden 1. januar september 2012

Periodemeddelelse for perioden 1. januar september 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ 2012 Nakskov, den 14. nov. 2012 Ref.: Direktionen / jc Periodemeddelelse for perioden 1. januar - 30. september 2012

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014 RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 HALVÅRET I OVERSKRIFTER 1 12 % vækst i basisindtægterne (å/å) drevet af Nets-salg

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 740 MIO. KR. FØR SKAT NY UDBYTTEPOLITIK HÆVER FREMTIDIG UDLODNING TIL MINDST 2/3 AF NETTORESULTATET

REKORDRESULTAT PÅ 740 MIO. KR. FØR SKAT NY UDBYTTEPOLITIK HÆVER FREMTIDIG UDLODNING TIL MINDST 2/3 AF NETTORESULTATET Detebilede kanikkevises iøjeblikket. REKORDRESULTAT PÅ 74 MIO. KR. FØR SKAT NY UDBYTTEPOLITIK HÆVER FREMTIDIG UDLODNING TIL MINDST 2/3 AF NETTORESULTATET Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. halvår

Læs mere

Periodemeddelelse Q1 2018

Periodemeddelelse Q1 2018 Lollands Bank A/S Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Telefon: 54 92 11 33 Fax: 54 95 11 33 Internet: www.lollandsbank.dk E-mail: nakskov@lobk.dk Periodemeddelelse Q1 2018 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2016

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2016 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 2/37 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2016 Dalende omkostninger og høj kreditkvalitet sikrer tilfredsstillende udvikling i resultatet Sydbank leverer et solidt regnskab

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2009

Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Lille plus i Kreditbanken i 1. halvår 2009 Banken har et overskud på 1,4 mio. kr. før skat. Resultatet bygger på en fin udvikling i renteog gebyrindtægterne, på en fornuftig

Læs mere

Årsrapport Sydbank-koncernen

Årsrapport Sydbank-koncernen Årsrapport 2016 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2016 Et meget tilfredsstillende resultat som følge af lave nedskrivninger, lavere omkostninger samt et tilfredsstillende beholdningsresultat sikrer

Læs mere

Kreditinstitutter. Halvårsartikel 2018

Kreditinstitutter. Halvårsartikel 2018 Kreditinstitutter Halvårsartikel 2018 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...1 2. Kreditinstitutter i Danmark...2 3. Fortsat høje overskud på trods af lave renteindtægter...4 4. Udlånsvækst i danske kreditinstitutter...5

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Fortsat pæn indtjening i bankerne

Fortsat pæn indtjening i bankerne Fortsat pæn indtjening i bankerne De danske bank- og realkreditkoncerner har fortsat pæn indtjening, selv om resultatet er lidt lavere i 1. halvår 2018 end i samme periode i 2017. Sektoren opbygger fortsat

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2016

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2016 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 2/35 Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2016 Omkostninger og kreditkvalitet under fortsat kontrol sikrer tilfredsstillende start på 2016 Sydbank leverer solidt regnskab,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Nettoresultat på 920 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,8 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2018

Nettoresultat på 920 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,8 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2018 Nettoresultat på 92 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 1,8 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2 Hovedpunkter fra resultatopgørelsen Nettorenteindtægter stabiliseret efter 6 % udlånsvækst Nettogebyrindtægter

Læs mere

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG Selskabsmeddelelse Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. 17616617 Årsregnskabsmeddelelse 21. februar 2017 SAMMENDRAG

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 1,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal 2 1.-3. KVARTAL 2 I OVERSKRIFTER

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 25. april 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. marts 2007. Med

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2014

Sydbanks delårsrapport kvartal 2014 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2014 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Administrerende direktør Karen Frøsig siger om delårsregnskabet

Læs mere

Årsrapport Sydbank-koncernen

Årsrapport Sydbank-koncernen Årsrapport 2015 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2015 Sydbanks årsrapport 2015 Forbedret kreditkvalitet, omkostninger fortsat under kontrol samt stabil basisindtjening sikrer rekordudbytte til

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Nykredit Bank koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på

Nykredit Bank koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på Til Københavns Fondsbørs og pressen 11. maj 2006 Kvartalsrapport 2006 1. januar 2006 31. marts 2006 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Bankdirektør Kim Duus Tlf. 33 42 15 10 eller 33 42

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2015

Sydbanks delårsrapport kvartal 2015 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2015 2/36 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2015 Sydbank leverer solidt regnskab, der viser udlånsvækst for 7. kvartal i træk Med afsæt i et solidt regnskab for 1.-3.

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2016

Sydbanks delårsrapport kvartal 2016 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2016 2/37 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Fald i omkostninger og høj kreditkvalitet sikrer tilfredsstillende resultat Sydbank leverer et tilfredsstillende

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2015

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2015 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året Administrerende direktør Karen Frøsig siger om delårsregnskabet: - Vi har fået en

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 17. august HALVÅRSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 17. august HALVÅRSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 17. august HALVÅRSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. juni ) PERIODEN KORT FORTALT Lavere men fortsat høj aktivitet på ejerboligområdet Resultat før skat på 319 mio.

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultat efter skat på 166 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 9,3%

Resultat efter skat på 166 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 9,3% Resultat efter skat på 166 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 9,3% Præsentation af Vestjysk Banks resultater i 1. til 3. kvartal 2018 Jan Ulsø Madsen, CEO Executive summary 1. til 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og Pressen den 15. august 1 Halvårsrapport 1 (1. januar til. juni 1) Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Side 1 af 8 Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge 1 18 København V

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for kvartal 2018

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for kvartal 2018 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere