MANUAL Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere"

Transkript

1 MANUAL 2012 EGNETHEDSTEST Til regioner og dommere Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Inden arrangementet Fremsendelse af manual, evalueringsskema, informationsside katalog Oversigtsskemaer over antal tilmeldte heste Tilmeldte hingste udenfor konkurrence Diverse information Entré ved arrangementet Overordnet tidsplan samt evt. sponsorer og ærespræmiegivere til katalog samt nettet Melde til start Minutplan Bestilling af katalog til salg Efteranmelding, framelding & flytninger Fremsendelse af materiale til regionen Sløjfer og kataloger Supplement med ændringer til katalog Excel udregningsprogrammer Under arrangementet Sekretariat & sekretær Dommere Gangartsbedømmelse Springning under rytter Springning under rytter, baneskitse Huskeliste vedr. afvikling på banerne Excel udregningsprogrammer Oprangering Enkeltudskrifter Tildeling af R Teknisk ansvarlig & steward Oprangering & præmiering Udregning af placeringer Opdelt oprangering & præmiering Fest & farver

3 3. Efter arrangement Evaluering Returnering af kasse med materiale Fremsendelse af resultater Udtagelse til Unghestechampionatet Arrangør Spørgsmål

4 1. Inden arrangementet 1.1 Fremsendelse af manual, informationsside katalog Primo juni sendes manual, og informationsside fra sidste års katalog. Materiale sendes som udgangspunkt til de personer der på regionens hjemmeside er registreret som ansvarlige for egnethedstesen. Med i fremsendt materiale er en liste over registrerede personer på arrangementet. Skal nogle af disse ikke længere modtage materiale eller er der kommet nye på bedes dette venligst oplyst til Lene Rasmussen eller Monica Forrest på mail eller på tlf Oversigtsskemaer over antal tilmeldte heste Der fremsendes pr. mail løbende oversigtsskemaer over antal tilmeldte heste i hver disciplin Tilmeldte hingste udenfor konkurrence Ifølge afprøvningsreglerne for hingste, kan hingste godkendt til afprøvning starte egnethedstest udenfor konkurrence. Såfremt hingsten opnår et niveau svarende til den sidst kvalificerede hest til unghestechampionatet, kan den ved unghestechampionatet deltage udenfor konkurrence. Såfremt hingsten her opnår min. 800 point i Unghestechampionatet, kan hingsten fremstilles til endelig kåring. Hingste udenfor konkurrence vil ikke figurere i oversigtsskemaer jf. punkt 1.2. Regionsansvarlig for egnethedstesten vil modtage brev om de hingste, der evt. måtte være tilmeldt udenfor konkurrence. Vedrørende tastning af karakterer på disse hingste se punkt Diverse information I juni fremsendes til regionsansvarlig for egnethedstesten skemaer der bedes udfyldt med diverse informationer omkring kontaktpersoner, praktisk afvikling af dagen osv. Skemaer skal senest efter 15 arbejdsdage udfyldes og sendes retur til sekretariatet Entré ved arrangementet Tages der entré til egnethedstesten vil der på skema jf. punkt 1.3 være mulighed for at bestille 2 stk. entre billetter pr. tilmeldt hest, som vedlægges katalog når dette fremsendes ejer en uge før arrangementets afvikling. Husk også at fremsende evt. entre billetter, katalog samt mødested om morgenen til dommerne Overordnet tidsplan samt evt. sponsorer og ærespræmiegivere til katalog samt nettet På skema jf. punkt 1.3 anføres også tidspunkter for overordnet tidsplan samt evt. sponsorer og ærespræmiegivere til arrangementet (regionen står selv for at finde evt. ærespræmiegivere og evt. regionale sponsorer). Se yderligere omkring præmiering under punkt Overordnet tidsplan skal tidsmæssigt være præciseret i starttider springning og gangarter under rytter. Hvis muligt, start da ikke arrangementet før kl

5 Der afsættes følgende tider: Spring under rytter 4 ½ min. pr. hest Gangarter under rytter 12 min. pr. hold á 3 heste En god tidsplan kan spare hjælpere Melde til start Nogle ejere oplyser ved tilmelding ikke rytter på hesten. Da dette kan besværliggøre opsætning af tidsplan, kan regionen vælge at deltagerne melder til start. Denne mulighed er imidlertid frivillig, og skal derfor af regionen tilmeldes på blanket som fremsendes regionsanvarlig jf. punkt Minutplan Regionen udarbejder udover en overordnet tidsplan jf. punkt også en minutplan. Denne minutplan ligges inden arrangementet på regionens egen hjemmeside således, at deltagere kan tjekke de præcise starttider. Oprangeringen og præmiering sker oftest holdvis, enten dressur- eller springhestene. Det er regionen frit om de ønsker at afholde oprangering og præmiering efter en disciplins afslutning, eller vente til begge discipliner er færdig. 1.5 Bestilling af katalog til salg Der vil på Dansk Varmblods sekretariat blive udarbejdet katalog med tilmeldte heste. Ønsker I at bestille et antal kataloger til salg på dagen kan dette gøres på blanket som fremsendes i maj jf. punkt 1.3. Prisen kan variere en smule fra år til år, og er også afhængig af antal sider i katalog. Regionerne vil modtage et antal gratis print af tilmeldte heste til udlevering til hjælpere. HUSK TRENSENUMRE PÅ BEGGE SIDER AF HESTEN 1.6 Efteranmelding, framelding & flytninger Bliver I kontaktet omkring efteranmelding, framelding eller flytning bedes I venligst henvise til tilmeldings-, frameldings- og flytningsblanketter som er at finde på Kan medlem ikke gå på nettet, bedes de kontakte sekretariatet pr. telefon, alle efteranmeldinger frameldinger eller flytninger skal ske gennem sekretariatet og ikke regionen. Ved framelding, inden arrangementet returneres tilmeldingsgebyret fratrukket ekspeditionsgebyr på kr. 300,-. Ved framelding kan der ikke tilmeldes en ny hest på frameldte hests plads. Tilmelding af en ny hest efter tilmeldingsfrist vil altid gælde som en efteranmelding. En efteranmelding koster tilmeldingsgebyr inkl. moms. Ved flytning skal der betales kr. 300,- inkl. moms pr. flytning pr. hest til Dansk Varmblod. Flytning af start fra en region til en anden, kan kun lade sig gøre, hvis der er plads i den ønskede region. 5

6 1.7 Fremsendelse af materiale til regionen Sløjfer og kataloger Diverse mapper, blanketter, dommerbøger samt sløjfer og plaketter til brug på dagen sendes fra sekretariatet til regionen senest 1 uge før arrangementet. Det aftales direkte med sekretariatet hvem der skal modtage kasse med materiale Supplement med ændringer til katalog Supplement med ændringer til katalog fremsendes pr. løbende op til arrangementet til egnethedstest ansvarlig. HUSK at udlevere supplement til dommere på dagen Excel udregningsprogrammer Udregningsprogrammet er lavet i Microsoft Excel Fra Dansk Varmblods sekretariat modtages to filer (dressur + springning), der indeholder data omkring tilmeldt hest, afstamning, ejer og rytter. Regionerne vil pr. mail før arrangementet modtage, henholdsvis en spring- og dressur prøvefil, som skal afprøves inden arrangementet på den pc er og printer der skal benyttes til arrangementet. Det er nødvendigt at afprøve filerne da udskriften typisk skal tilpasses printeren. Endvidere kan sikkerhedsindstillinger på den enkelte pc er gøre, at der ikke vil kunne oprangeres. Har i problemer med at oprangere resultat og/eller startrækkefølge bedes I kontakte sekretariatet senest 3 arbejdsdage inden arrangementet. Nogle vil opleve at pc er ved åbning af filen vil spørge om programmet skal åbnes med makroer, til dette skal der svares ja. Der vil i disse prøvefiler ikke være tastet heste og ryttere. Filer med disse informationer vil pga. daglige ændringer først komme helt op til arrangementet pr. mail til ansvarlig for tastning. 2. Under arrangementet 2.1 Sekretariat Regionen stiller selv med hjælpere og herunder sekretariat, der forestår udregning af resultatet. Bedømmelsesskemaer skal indsamles løbende. Delresultater offentliggøres på en resultattavle ved sekretariatet. Udlevering af kritikker må først ske tidligst 15.min. efter disciplinens afslutning. Der er ikke behov for en sekretær da der ikke er hoppekåring, under arrangementet. 6

7 2.3 Dommere Hver disciplin (dressur og springning) bedømmes af to dommere. For at undgå eventuelt forstyrrende småsnak under bedømmelsen skal speakere og regionsfolk ikke stå sammen med dommerne under bedømmelserne. HUSK mikrofon til dommerne. 2.4 Gangartsbedømmelse Gennemføres på en dressurbane mål: 20 x 60 m. Her bedømmes deltagerne tre og mindst to ad gangen, og der rides fortrinsvis i letridning i trav. Rytterne rider på dommernes anvisninger i ca. 12 min. pr. hold. Følgende øvelser kan indgå: Fri skridt, arbejdstrav, øget trav, arbejdsgalop, øget galop, 20 m. volte i både trav og galop, slangegang i trav (20 m. buer),forlængelse af tøjlen i trav, diagonalvendinger, diverse overgange, dog ikke mellem skridt og galop. Hesten skal gå til biddet i let holdning. Der skal være en hjælper ved indgangen til banen. 7

8 2.6 Springning under rytter Bedømmelse af springdisciplin: Hestene springer enkeltvis en bane bestående af 8 forhindringer, hvor der indgår 1 dobbelt kombination og faste afstande mellem forhindringerne (se baneskitse på Max. højde er 100 cm. Max. bredde 90 cm. Alle spring består af bomme. Refusering som følge af uerfarenhed og hændelige nedrivninger tæller ikke fra, men kan influere på karakteren for ridelighed. Dommerne afgør suverænt antallet af forsøg samt hvornår vægring og ulydighed resulterer i diskvalifikation. Banen springes to gange. Ved særdeles velspringende heste kan dommerne, i samråd med rytteren, sætte udvalgte forhindringer op. For hver hest giver dommerne en kort mundtlig begrundelse for karaktererne. Vægtningen for udregningen: Spring med rytter Dommere Ialt teknik 25 % kapacitet 25 % galop 25 % ridelighed 25 % 100 % Til springning med rytter kræves der 4 hjælpere til forhindringerne, samt 1 ved indridningen Springning under rytter, baneskitse Spring 1: Stationata med bomme, som kan springes fra begge sider. 90 cm. Spring 2: Oxer med bomme. Forkant 95 cm. Bagkant 100 cm. Bredde 100 cm. Spring 3: Stationata med bomme og fyld ( ej mur). 100 cm. Spring 4: Lige oxer med bomme. Forkant og bagkant 100 cm. Bredde 100 cm. Spring 5: Samme som spring 1 Spring 6A: Stationata med bomme og fyld (ej mur). 95 cm. Spring 6B: Lige oxer med bomme. Forkant og bagkant 100 cm. Bredde 100 cm. 8

9 2.7 Huskeliste vedr. afvikling på banerne Spring under rytter Supplement/katalog afleveres til dommere 1 bord, stole til dommere, afskærmede siddepladser udenfor banen. Hjælpere på bane 1 indkalder Speaker til oplysning af stamtavle mv. (husk at oplyse heste i springhesteprogrammet) Mikrofon til dommere Gangartsbanen Supplement/katalog afleveres til dommere 2 borde + stole til dommerne for enden af banen. Bomme ligges foran for at, som afskærmning til banen. 1 indkalder Speaker til oplysning af stamtavle m.v. samt gangartskarakterer Mikrofon til dommere 2.12 Excel udregningsprogrammer Der findes et program til resultat udregning for hver disciplinen. Starter en hest i begge discipliner, skal den tastes ind i begge programmer. Alle deltagne heste i regionen er lagt ind i begge filer, selvom de kun har tilmeldt den ene disciplin. Ved heste, der frameldes eller udgår, tastes evt. udgået. Hestens navn må IKKE slettes. Tomme linier i programmet må ikke slettes. Heste, der flyttes fra én region til en anden, beholder deres katalognumre, så der ikke opstår fejl ved speakning og efterfølgende tastning af resultater. Ved flytninger og efteranmeldelser vil hestens kat. nr., reg. nr., ejer og rytter være lagt ind i excel skema (dog kun i tilmeldte disciplin). Udregningen af resultatet finder først sted, når cursoren flyttes til næste felt. Vær opmærksom på, at der kan gives halve karakterer fra Bemærk endvidere at totalresultatet i programmet automatisk omregnes til 100-dele for at opnå sammenlignelighed med andre brugsafprøvninger i Dansk Varmblod. Er der i regionen tilmeldt hingste, der starter udenfor konkurrence, vil regionen modtage excelfiler tilsvarende de andre fremsendte filer, men blot kun indeholdende disse hingste. Karaktererne tastes på normal vis i disse filer. Hingstene kan ikke deltage i evt. præmiering. Det er en god idé at gemme regelmæssig! Oprangering I excelprogrammet benyttes ved oprangering knapperne opranger start der sorterer hestene i katalognr., samt opranger resultat der sorterer hestene efter højeste samlede pointsum. Husk at resultaterne kan sælges til fordel for regionens kasse. 9

10 Enkeltudskrifter Udskrivning af den enkelte hests resultater sker ved først at markere linien, som den enkelte hest er registreret på ( klik på linie nr.), og klik dernæst på knappen Enkelthest 2.14 Tildeling af R Tidligere kårede hopper har mulighed for at få tildelt et R, såfremt de opnår minimum 700 point i enten dressur eller springning. Hopper, der har opfostret føl i min. 3 måneder samme år som egnethedstesten, tildeles forlods 25 point i springning eller dressur. Dette har Dansk Varmblods sekretariat på forhånd lagt ind i programmet Teknisk ansvarlig & steward Hver region skal have en steward som referer til en af Dansk Varmblod udpeget Teknisk Ansvarlig. Stewarden skal føre tilsyn med, at reglerne på opvarmningsbanen bliver overholdt, herunder gælder også at tage stikprøver af at der ikke bliver brugt bly-gamascher Oprangering & præmiering I henhold til reglerne er der ingen præmiering fra forbundets side, men regionerne er meget velkommen til at have ærespræmiegivere (se under punkt 1.3.2) Der udleveres rosetter og plaketter til de placerede, uddelingen foregår efter samme principper som hos Dansk Ride Forbund. Der udpeges en vinder af egnethedstesten i både dressur- og springning Udregning af placeringer Placeringer udregnes på følgende vis: Startende Placeringer derefter 1 placering for hver påbegyndt antal af 4 startende. Ved ligeplacering vil hesten med flest point i kapacitet være bedste placeret. Står 2 eller flere ekvipager fortsat lige, vil ekvipagen med flest point i ridelighed være bedste placeret. Derefter er ekvipagerne ligeplaceret Opdelt oprangering & præmiering Ved afholdelse af både dressur og springdisciplin er det, regionen frit om de ønsker at afholde oprangering og præmiering efter en disciplins afslutning, eller vente til begge discipliner er færdig Fest & farver Husk den gode stemning og derfor også flag, blomster osv. 10

11 3. Efter arrangement 3.1 Evaluering Der afholdes efter arrangementet evaluering af dagen, dette med er med dommere og som noget nyt også regionsansvarlige for arrangementet. Evalueringen er ment som en hjælp til regionerne til, at kunne forbedre arrangementet yderligere. 3.2 Returnering af kasse med materiale Kasse med mapper, overskydende rosetter, plaketter m.m. returneres venligst indenfor et par dage til Dansk Varmblods sekretariat. 3.3 Fremsendelse af resultater Hurtigst muligt efter egnethedstesten, bedes de oprangerede excelfiler samt resultaterne fra kåring sendt til eller til Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8230 Mårslet Udtagelse til Unghestechampionatet Blandt de startende heste udtages, efter egnethedstesternes afslutning, 35 dressurheste og 25 springheste samt et antal reserveheste i hver disciplin. Hestene udtages efter følgende regler: Fra hver plads udtages i afholdte disciplin/er 1 hest for hver påbegyndt 15 startende, herefter suppleres med de på landsplan bedst placerede heste i hver disciplin. Ved ligeplacerede heste udtages på følgende vis: Hesten med flest point i kapacitet vil være bedst placeret. Står 2 eller flere heste forsat lige, vil hesten med flest point i ridelighed være bedst placeret. Derefter er hestene ligeplacerede. Reserveheste vil være de heste, som pointmæssigt ligger under de sidste udtagne med min. 800 point i point-rækkefølge. Ved ligeplacerede reserveheste gælder, at der prioriteres efter kapacitet, dernæst ridelighed, og først herefter vil hestene være ligeplacerede. Reserveheste vil alle komme i kataloget til Hingstekåringen. I unghestechampionatet kan kun startes i den/de disciplin/er, i hvilken hesten er udtaget. Hopper, der skal fole inden 1. juli samme år kan ikke deltage i unghestechampionatet. 4. Arrangør Dansk Varmblod er arrangør af Egnethedstesten, men er ikke ansvarlig for rytter og hestens sikkerhed 11

12 Ansvarlige for prøvens afholdelse og eventuel dispensation herfor, er et valgt regionsbestyrelsesmedlem samt dommerformændene, hvoraf én udvælges som Teknisk Ansvarlig. Dispensation kan kun tildeles af Dansk Varmblods sekretariat og af Teknisk Ansvarlig. Såfremt ansøgning foreligger hos forbundet senest 30 dage før afholdelsen, kan der i specielle tilfælde dispenseres fra overnævnte regler. 5. Spørgsmål Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på eller på tlf Justeret Dansk Varmblod den juni 2012 Noter: 12

13 13

14 14

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan?

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan? Hoppekåring Hvorfor og hvordan? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Hvert år er der mange nye avlere, som skal udstille hopper for første gang. Som ny kan det være svært at finde rundt

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod Kom godt i gang med Dansk Varmblod 1 Kom godt i gang med Dansk Varmblod Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Velkommen i Danmarks største hesteavlsforbund, Dansk Varmblod. Forbundet

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver Dansk Retriever Klub Februar 2009-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Praktiske forhold Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Vildt På selve dagen Efter

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver maj 2014-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Økonomi Praktiske forhold Brugsprøve Hvad du som prøveleder skal huske Præmielisten Tilrettelæggelse af prøven

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Prøveledere

Hundeweb Brugermanual Prøveledere Hundeweb Brugermanual Prøveledere Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Kapitel 1 - Kvalitetsklasser (ungdoms- og åbenklasse)...6 1. Administrer arrangementet, priser, klasser mm. (bruges

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Company Programme. Retningslinjer for konkurrencen. - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab

Company Programme. Retningslinjer for konkurrencen. - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab Company Programme - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab Retningslinjer for konkurrencen Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise Ejlskovsgade 3D 5000 Odense C www.ffe-ye.dk Company Programme -

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere