Projekt: Emne: Notat nr.: Rev.: Fordeling: INHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt: Emne: Notat nr.: Rev.: Fordeling: INHOLD"

Transkript

1 NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan Emne: Revision af skolevejsanalysen Notat nr.: 01 København, den Projekt nr.: Dir. tlf.: Reference: Rev.: 0 Fordeling: Jane Willander Nordfyns Kommune INHOLD 1 Notatets Formål Baggrund Ny Skolestruktur i Nordfyns Kommune Revison af skolevejsanalyse Bogense Distrikt Bogense Skole Afdeling Bogense Bogense Skole Afdeling Kongslund Sammenligning med den tidligere skolevejsanalyse Mest utrygge lokaliteter i Bogense Distrikt Særslev Hårslev Distrikt Særslev Hårslev Skole Afdeling Særslev Særslev - Hårslev Skole Afdeling Hårslev Sammenligning med den tidligere skolevejsanalyse Mest utrygge lokaliteter i Særslev Hårslev Distrikt Havrehed Distrikt Havrehedskolen Afdeling Havrehed Havrehedskolen Afdeling Veflinge Sammenligning med den tidligere skolevejsanalyse Mest utrygge lokaliteter i Morud Veflinge Distrikt Søndersø Distrikt MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: KØBENHAVN Tørringvej 7 DK-2610 Rødovre Telefon ANDRE ADRESSER Århus Roskilde Fredericia Oslo Aalborg Vordingborg Odense

2 4.4.1 Søndersø Skolen Afdeling Søndersø og Søndersø Skolen Afdeling Nordmark Sammenligning med den tidligere skolevejsanalyse Mest utrygge lokaliteter i Søndersø Distrikt Krogsbølle Distrikt Krogsbølle Skole Afdeling Krogsbølle Krogsbølle skole Afdeling Løkkemark Sammenligning med den tidligere skolevejsanalyse Mest utrygge lokaliteter i Bårdesø Uggerslev Distrikt Sletten Distrikt Sletten Skolen Afdeling Otterup og Sletten Skolen Afdeling Nordvest Sletten Skolen afdeling Skovløkke Sletten Skole afdeling Horsebæk Sammenligning med den tidligere skolevejsanalyse Mest utrygge lokaliteter i Otterup Distrikt Mest Utrygge Skolevejslokaliteter BILAG Side 2 af 22

3 1 NOTATETS FORMÅL Formålet med en skolevejsanalyse er: - At kvantificere skoleelevernes transportmåde til skole og fritidsaktiviteter. - At lokalisere stier og veje, skoleeleverne bruger, når de skal i skole og til fritidsaktiviteter. - At lokalisere de steder, som skoleeleverne i kommunen oplever som særligt farlige, eller hvor de føler sig utrygge i trafikken og finde ud af, hvor mange elever, der oplever denne utryghed. I forbindelse med Trafiksikkerhedsplan blev der udarbejdet en skolevejsanalyse, som omfattede skoleelever på 14 folkeskoler og 2 privatskoler. Undersøgelsen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse på internettet i april Ved revisionen af trafiksikkerhedsplanen er der blevet taget udgangspunkt i resultaterne fra skolevejsanalysen i Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har vedtaget en ny skolestruktur, der træder i kraft pr. 1. august I uge 36 i 2012 blev der afholdt møder med skolelederne og færdselskontakpersonerne fra skolerne i den nye skolestruktur. Dette notat har som formål at revidere den tidligere skolevejsanalyse og at indarbejde kommentarer og bemærkninger omkring skolerne fra skolemøderne. Resultatet af revisionen er en liste over de mest utrygge lokaliteter omkring skolerne, som også er vist på kort (Bilag 7). Side 3 af 22

4 2 BAGGRUND Der blev foretaget en skolevejsundersøgelse i Undersøgelsen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse på internettet. Undersøgelsen omfattede elever på 14 folkeskoler og på 2 privatskoler. Fra hver skole var alle elever fra børnehaveklasse til 10. klasse inviteret. Skolerne, der deltog i analysen, var: Bogense Skole, Havrehedskolen, Horsebækskolen, Hårslev Skole, Klinteskolen, Kongslundskolen, Krogsbølleskole, Løkkemarksskolen, Nordvestskolen, Otterup Skolen, Skovløkkeskolen, Særslev Skole, Søndersøskolen, Veflinge Skole, Otterup Realskole og Skamby Friskole. Hovedresultaterne fra skolevejsundersøgelse i 2008 beskrives nedenfor: - 54 % af eleverne cykler eller går til skole, mens 19 % bliver kørt i bil, og 25 % kører med bus. - Andelen af elever, der bliver kørt til skole, er størst for de yngre elever. Flere af de ældre elever cykler til skole. - Den største andel af lette trafikanter findes på Otterup og Veflinge Skole, hvor 76 % af eleverne går eller cykler. Den laveste andel findes på Løkkemarksskolen, hvor 13 % af eleverne cykler til skole. - Cykelhjelm bruges i gennemsnit af 39 %. Brug af cykelhjelm er mindst i de ældre klasser. - Elever bliver oftere fulgt til skole i de yngste klasser % af eleverne siger, at de bliver kørt til skolen, fordi turen er for farlig Der blev udpeget utrygge steder i kommunen fordelt på utrygge kryds og 487 utrygge strækninger. Tabel 1 viser begrundelser og procentdel af de utrygge steder. Begrundelse %- del af de angivne utrygge lokaliteter Bilerne holder ikke tilbage 25 % Der er mange biler 39 % Dårlig oversigt 25 % Svært at krydse vejen 30 % Mangler fortov el. cykelsti 25 % Mangler lys på vejen 15 % Bilerne kører hurtigt 42 % Andet 14 % Tabel 1 Begrundelser for utrygheden og procentdel af de utrygge steder, hvor den givne begrundelse er anført. Skolevejsanalyse Figur 1 viser de udpegede lokaliteter i skolevejsanalyse Side 4 af 22

5 Figur 1 Udpegning af utrygge lokaliteter per antal elever i skolevejsanalyse Kortet er vist i større format i den tidligere analyse. Det ses ud fra figur 1, at udpegningen koncentrerer sig mest i de byer, hvor skolerne ligger. Det ses, at der er væsentligt flere udpegninger på kryds end på strækninger. De strækninger og kryds, som undergik en nærmere analyse i 2008, var dem, som mere end 10 skoleelever havde udpeget som utrygt. De mest utrygge lokaliteter fra den tidligere skolevejsanalyse blev taget som udgangspunkt for skolemøderne i uge 36 i Formålet var at sammenligne de tidligere udpegede lokaliteter med de eksisterende trafikale forhold omkring skolerne. Denne sammenligning er udarbejdet i form af en tabel til hvert skoledistrikt under afsnit 4 i dette notat. Side 5 af 22

6 3 NY SKOLESTRUKTUR I NORDFYNSKOMMUNE Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har vedtaget en ny skolestruktur, der træder i kraft pr. 1. august Den nye skolestruktur er inddelt i 6 skoledistrikter. Børn- og Ungeafdelingen har tilpasset sig den nye struktur, således at socialrådgiverne tilknyttes de skoler og daginstitutioner, der kommer til at ligge i de enkelte skoledistrikter. Tabel 2 viser fordelingen og navne på skolerne i den nye skolestruktur. Distrikt Bogense Distrikt Særslev - Hårslev Distrikt Havrehed Veflinge Distrikt Søndersø Distrikt Krogsbølle Distrikt Otterup Distrikt Tabel 2 Ny skolestruktur i Nordfyns Kommune. Skoler Bogense Skole Afdeling Bogense Bogense Skole Afdeling Kongslund Særslev Hårslev Skole Afdeling Særslev Særslev - Hårslev Afdeling Hårslev Havrehedskolen Afdeling Havrehed Havrehedskole Afdeling Veflinge Søndersø skolen Afdeling Søndersø Søndersø skolen Afdeling Nordmark Krogsbølle skole Afdeling Krogsbølle Krogsbølle skole Afdeling Løkkemark Sletten Skolen Afdeling Otterup Sletten Skole Afdeling Nordvest Sletten Skole Afdeling Skovløkke Sletten Skole Afdeling Horsebæk Skoledistrikterne vises på kort i figuren 2. Side 6 af 22

7 Figur 2 Kort over skoledistrikter i Nordfyns Kommune. Revisionen af den tidligere skolevejsanalyse tager hensyn til den nye skolestruktur. I uge 36 i 2012 blev der gennemført en række skolemøder mellem en person fra Nordfyns Kommune, Moe & Brødsgaard, skolelederne og færdselskontaktpersonen i skolerne. 4 REVISION AF SKOLEVEJSANALYSE Revisionen af den gennemførte skolevejsanalyse tager udgangspunkt i de tidligere resultater og i afholdte møder med skolerne i den nye skolestruktur. På møderne med skolerne blev der drøftet og kommenteret følgende punkter: - Udpegning af trafikfarlige, usikre og utrygge steder omkring skolerne - Sammenligning med de udpegede og prioriterede lokaliteter i den tidligere analyse - Trafikmønster ved skolerne - Effektvurdering af de gennemførte skolevejsprojekter i perioden Drøftelse af, om skolerne har en trafikpolitik. For de fleste skoler er der ikke væsentlige ændringer i forhold til resultaterne fra sidste skolevejsanalyse. Der er derfor taget udgangspunkt i de mest utrygge lokaliteter i skoledistrikterne fra den tidligere analyse og lavet en sammenligning med de gennemførte projekter og effekten af disse. Ud fra sammenligningen og indarbejdelsen af kommentarerne og bemærkningerne fra skolemøderne udarbejdes der Side 7 af 22

8 en liste af over de lokaliteter omkring skolerne, som skal undersøges nærmere i Trafiksikkerhedsplan Se afsnit 5. Kommunen har desværre ikke økonomisk mulighed for at gennemføre forbedringer på alle steder, hvorfor der er valgt at tage udgangspunkt i de lokaliteter som mere end 10 elever havde udpeget som utrygge i sidste analyse. 4.1 Bogense Distrikt Der blev afholdt møde med de to skoler fra distriktet: Bogense Skole Afdeling Bogense og Bogense Skole Afdeling Kongslund. Trafikmønsteret fra skolerne har ikke ændret sig væsentlige i forhold til den tidligere analyse. Utryghedsbilledet har heller ikke ændret sig meget, bortset fra på de steder i Bogense, hvor kommunen har gennemført nogle trafiksikkerhedsprojekter Bogense Skole Afdeling Bogense Der er en stor koncentration af elever omkring skolerne. Eleverne færdes generelt som lette trafikanter, og cyklister og fodgængere færdes primært ad de samme ruter. Ruterne til og fra Bogense Skole fordeler sig på de lokale veje, hvor der er en større koncentration af elever på Østre Engvej, Adelgade, Skovvej, Poppelvej og Gyldensteensvej. Skolen har ikke udarbejdet en trafikpolitik. Kommunen har gennemført følgende trafiksikkerhedsprojekter ift. Trafiksikkerhedsplan : Chikaner på Østre Engvej i Bogense Strækningen var udpeget i den tidligere analyse pga. stor utryghed ved krydsning af vejen, mange biler og stor hastighed. Der er etableret chikaner på vejen for at nedsætte hastigheden og formindske utrygheden ved krydsning af vejen. Mushrooms på Skovvej i Bogense Strækningen var udpeget i den tidligere analyse pga. utryghed ved krydsende cyklister, og høj hastighed. Der er etableret mushrooms langs strækningen for at nedsætte hastigheden og formindske utrygheden ved krydsende cyklister, og der er opstartet skolepatrulje på stedet. Luftfoto af projektet Luftfoto af projektet Side 8 af 22

9 Ensretning på Adelgade i Bogense Krydset mellem Østre Engvej og Adelgade var udpeget i den tidligere analyse pga., at det var svært at krydse vejen, og at der var mange biler. Adelgade er blevet ensrettet, så det er nemmere for cyklister at foretage et venstresving fra Østre Engvej. Bemærk, at krydset ikke er blevet indsnævret, som det var forslået i den tidligere analyse. Ensretning på Adelgade Det var stor enighed på mødet om, at de gennemførte projekter har hjulpet på at forbedre trafiksikkerheden omkring skolen. Det betyder, at disse lokaliteter ikke er udpeget som utrygge efter de udførte tiltag. Bogense Skole havde følgende kommentarer på mødet: - Afsætningsmuligheder er spredt omkring skolen. I dag bliver den gule afmærkning på kantstenen på Gyldensteensvej foran skolen ikke respekteret af bilisterne. Skolen foreslår at etablere en buslomme på Gyldensteensvej, så afsætningen kan foregå mere ordentlig. - Det vil være en god idé at have en Gå-prøve og en Cykel-prøve. - Det vil være en god idé at lave en trafikpolitik for skolen. Sammenligningen med tidligere udpegning er udført under afsnit 4.1.3, hvor der indsamles data fra begge skoler i distriktet Bogense Skole Afdeling Kongslund Lette trafikanter omkring skolen er primært cyklister. Der er en stor procent af eleverne, der bliver kørt til skolen med bil eller med skolebus. Ruten til og fra Bogense Skole Afdeling Kongslund er primært langs Toftevej, Assensvej og Middelfartvej. Skolen har ikke udarbejdet en trafikpolitik. Udpegningen fra tidligere analyse viser at ingen kryds eller strækninger omkring skolen havde mere end 10 udpegninger. Strækningen Assensvej ml. Middelfartvej og Toftevej var udpeget som uheldsbelastede i tidligere uheldsanalyse med 4 trafikuheld men den var ikke blevet prioriteret. Kommunen har derfor ikke gennemført trafiksikkerhedsprojekter omkring skolen. Bemærk, at strækningen Assensvej ml. Middelfartvej og Toftevej er udpeget som uheldsbelastet i den tidligere udførte uheldsanalyse Se baggrundsnotat 01 Uheldsanalyse. Bogense Skole Afdeling Kongslund havde følgende kommentarer på mødet: - Bilerne kører stærk på Assensvej - Der er sket mange ulykker i den bløde kurve på Assensvej ved Forsamlingshus. Uheldsanalysen viser, at politiet har registreret 2 materielskadeulykker. - Det ønskes, at der etableres dobbeltrettet cykelsti på Assensvej - Parkeringsproblemer i skolen er blevet løst ved at flytte parkeringen til den modsatte side. - Det vil være en god idé at lave en trafikpolitik for skolen. Side 9 af 22

10 Sammenligningen med tidligere udpegning er udført under afsnit 4.1.3, hvor der indsamles data fra begge skoler i distriktet Sammenligning med den tidligere skolevejsanalyse I Bilag 1 er der udarbejdet en tabel, der viser sammenligningen med de tidligere lokaliteter udpeget som utrygge (mere end 10 elever) i Bogense Distrikt, og der angiver de lokaliteter, som skolerne stadigvæk udpeger som utrygge, og som derfor undersøges nærmere i Trafiksikkerhedsplan Mest utrygge lokaliteter i Bogense Distrikt De lokaliteter i Bogense Distrikt, som er udvalgt, er lokaliteter, som mere end 10 elever havde udpeget i den tidligere skolevejsanalyse, og som skolerne stadigvæk udpeger som utrygge. Der er også udvalgt nye lokaliteter, som blev udpeget på skolemøderne. Tabel 3 viser en liste over de mest utrygge lokaliteter i Bogense Distrikt. Skole Utrygge kryds / strækning 2012 Udpeget i tidligere skolevejsanalyse (2008) Bogense Skole Gyldensteensvej / Skovvej >10 elever Bogense Skole Østre Engvej / Skovvej >10 elever Bogense Skole Østre Engvej / Adelgade >10 elever Bogense Skole Gyldensteensvej foran skolen < 10 elever Bogense Skole Afdeling Kongslund Assensvej ml. Middelfartvej og Toftevej < 10 elever Tabel 3 Lokaliteter i Bogense Distrikt udvalgt som mest utrygge. 4.2 Særslev Hårslev Distrikt Der blev afholdt møde med begge skoler i distriktet: Særslev Hårslev Skole Afdeling Særslev og Særslev - Hårslev Afdeling Hårslev. Skolernes trafikmønster har ikke ændret sig væsentligt sammenlignet med den tidligere analyse. Utryghedsbilledet har heller ikke ændret sig meget, bortset fra de steder hvor kommunen har gennemført tiltag Særslev Hårslev Skole Afdeling Særslev Lidt over halvdelen af eleverne færdes generelt som lette trafikanter, og cyklister og fodgængere færdes primært ad de samme ruter. Resten af eleverne bliver kørt med bil eller med skolebus. Ruterne til og fra Særslev Hårslev Skole fordeler sig på de lokale veje, hvor der er en større koncentration af elever på Østergade og Kirkevej. Skolen har ikke udarbejdet en trafikpolitik. Side 10 af 22

11 Særslev Hårslev Skole havde følgende kommentarer på mødet: - Stort ønske om indretning af parkerings- og afsætningsmuligheder omkring skolen (skolens område). - Stor fokus på området bag ved skolen med indkørsel fra Rasmus Nielsensvej. Den rigtige plads til busafsætning skal undersøges. Der var allerede 8 udpegninger i tidligere analyse. - Krydset mellem Kirkevej / Kosterslevvej og Hemmerslevvej er udpeget som utrygt pga. dårlig oversigt. - En skolepatrulje arbejder på krydset Kirkevej og Østergade, og det fungerer godt. - Det vil være en god idé at lave en trafikpolitik for skolen. Bemærk, at den tidligere skolevejsanalyse viser, at ingen kryds eller strækninger omkring skolen havde været udpeget af mere end 10 elever Særslev - Hårslev Skole Afdeling Hårslev Over halvdelen af eleverne bliver kørt til og fra skolen med skolebus eller bil. Antal af lette trafikanter (cykler og fodgænger) er lavt. Skolen ligger 1 km fra byen og cykelforholdene fra byen til skolen er dårlige. Ruterne til og fra Særslev Hårslev Skole fordeler sig på de lokale veje, hvor der er en større koncentration af elever på Bogensevej, Vejruphuse, Ejskovvej og Maderupvej. Skolen har ikke udarbejdet en trafikpolitik. Der er ikke gennemført trafiksikkerhedsprojekter omkring skolen. Særslev Hårslev Skole Afdeling Hårslev havde følgende kommentarer på mødet: - Tavle C55, 60 km/t på Vejruphuse i krydset med Bogensevej skal fjernes. Der er etableret 40 km/t zone. Der findes i dag 60 km/t og 40 km/t zone. - Det ønskes at forbedre cykelforholdene på Bogensevej, fordi vejen er meget trafikeret, og der er meget tung trafik. - Placeringen af buslommen eller andre parkerings muligheder er afhængige af bygningsplaner og flytningen af børnehaven. - Der er udpeget nogle kryds fra tidligere analyse. - Det vil være en god idé at lave en trafikpolitik for skolen. Sammenligningen med den tidligere udpegning er udført under afsnit 4.2.3, hvor der indsamles data fra begge skoler i distriktet Sammenligning med den tidligere skolevejsanalyse I Bilag 2 er der udarbejdet en tabel, der viser sammenligningen med de tidligere lokaliteter udpeget som utrygge (mere end 10 elever) i Særslev Hårslev Distrikt, og der angiver de lokaliteter, som skolerne stadigvæk udpeger som utrygge, og som derfor skal undersøges nærmere i Trafiksikkerhedsplanen Side 11 af 22

12 4.2.4 Mest utrygge lokaliteter i Særslev Hårslev Distrikt De lokaliteter i Særslev Hårslev Distrikt, som er udvalgt, er lokaliteter som mere end 10 elever havde udpeget i den tidligere skolevejsanalyse, og skolerne udpeger dem stadigvæk som utrygge. Der er også udvalgt nye lokaliteter, som blev udpeget på skolemøderne. Tabel 4 viser en liste over de mest utrygge lokaliteter i Særslev - Hårslev Distrikt. Skole Utrygge kryds / strækning 2012 Udpeget i tidligere skolevejsanalyse (2008) Særslev Hårslev Skole Afsætnings og parkerings muligheder bag ved <10 elever skolen Særslev Hårslev Skole Kirkevej / Kosterslevvej / Hemmerslevvej <10 elever Særslev Hårslev Skole Afdeling Bogensevej / Ejlskovvej >10 elever Hårslev Særslev Hårslev Skole Afdeling Bogensevej fra Hårslev til Hårslev Skole > 10 elever Hårslev Tabel 4 Lokaliteter i Særslev Hårslev Distrikt udvalgt som mest utrygge. 4.3 Havrehed Distrikt Der blev afholdt mødet med begge skoler fra distriktet: Havrehedskolen Afdeling Havrehed og Havrehedskole Afdeling Veflinge. Skolernes trafikmønster har ikke ændret sig væsentligt fra tidligere analyse. Utryghedsbilledet har heller ikke ændret sig meget bortset fra de steder, hvor kommunen har gennemført trafiksikkerhedsprojekter Havrehedskolen Afdeling Havrehed Lidt over halvdelen af eleverne færdes generelt som lette trafikanter, og cyklister og fodgængere færdes primært ad de samme ruter. Resten af eleverne bliver kørt med bil eller med skolebus. Ruterne til og fra Havrehedskolen fordeler sig på de lokale veje, hvor der er en større koncentration af elever på Skovvej, Bakkevej, Centret og cykelstien ml. Tokkerodvej og Centret. Skolen har ikke udarbejdet en trafikpolitik. Kommunen har gennemført følgende trafiksikkerhedsprojekter ift. Trafiksikkerhedsplan : Side 12 af 22

13 Opstramning af kryds i Morud Krydset Rugårdsvej / Idrætsvej var blevet udpeget i tidligere analyse pga. utryghed ved krydsning, uoverskuelighed, der er mange biler og stor hastighed. Der er etableret cykelstier ved krydset og ny afmærkning. Luftfoto af projektet Skolebuslomme på Rugårdsvej i Morud Krydset var blevet udpeget i tidligere analyse pga. utryghed ved krydsning, mange biler og høj hastighed. Parkerings- og afsætningsmuligheder foregår under mere ordene forhold nu. Der findes ikke opdateret luftfoto Der var stor enighed på mødet om, at de gennemførte projekter har hjulpet med til at forbedre trafiksikkerheden omkring skolen. Men i krydset Rugårdsvej / Idrætsvej er problemet med cyklister fra Rugårdsvej mod Idrætsvej stadig ikke løst. Det betyder, at krydset stadigvæk bliver udpeget som utrygt. Havrehedsskolen havde følgende kommentarer på mødet: - De er tilfredse med den nye buslomme samt bedre parkering- og afsætnings muligheder. - De har nogle variable tavler, som ikke virker på Rugårdsvej. Tavlerne kunne hjælpe med til at nedsætte hastigheden. - Rugårdsvej er udpeget som utryg pga. høj hastighed. - Der er igen udpeget nogle af de kryds, der var udpeget i den tidligere analyse. - Det vil være en god idé at lave en trafikpolitik for skolen. Sammenligningen med tidligere udpegning er udført under afsnit 4.3.3, hvor der indsamles data fra begge skoler i distriktet Havrehedskolen Afdeling Veflinge Eleverne færdes generelt som lette trafikanter, og cyklister og fodgængere færdes primært ad de samme ruter. Ruterne til og fra Havrehedskolen Afdeling Veflinge fordeler sig på de lokale veje, hvor der er en større koncentration af elever på Frederiksberg. Skolen har ikke udarbejdet en trafikpolitik. Der er ikke gennemført trafiksikkerhedsprojekter omkring skolen. Havrehedsskolen Afdeling Veflinge havde følgende kommentarer på mødet: - Afsætningen foregår i vejsiden på Vedel Simosensvej. Der er lastbiler der kører forbi, og eleverne føler sig utrygge. - Hedebovej er mørk og svingede. De ønskede, at der blev etableret gadebelysning. Side 13 af 22

14 - De synes, at Vedel Simosensvej er en smal vej, hvor der kører lastbiler og den vil derfor blive bedre med gadebelysning. - Der er udpeget nogle kryds fra den tidligere analyse. Sammenligningen med den tidligere udpegning er udført under afsnit 4.3.3, hvor der indsamles data fra begge skoler i distriktet Sammenligning med den tidligere skolevejsanalyse I Bilag 3 er der udarbejdet en tabel, der viser sammenligningen med de tidligere lokaliteter udpeget som utrygge (mere end 10 elever) i Morud Veflinge Distrikt, og der angiver de lokaliteter, som skolerne stadigvæk udpeger som utrygge, og som derfor skal undersøges nærmere i Trafiksikkerhedsplanen Mest utrygge lokaliteter i Morud Veflinge Distrikt De lokaliteter i Morud - Veflinge Distrikt, som er udvalgt, er lokaliteter, som mere end 10 elever havde udpeget i den tidligere skolevejsanalyse, og som skolerne stadigvæk udpeger som utrygge. Der er også udvalgt nye lokaliteter, som blev udpeget til skolemøderne. Tabel 5 viser en liste over de mest utrygge lokaliteter i Morud - Veflinge Distrikt. Skole Utrygge kryds / strækning 2012 Udpeget i tidligere skolevejsanalyse (2008) Havrehedskolen Søndersøvej / Tokkerod / Farstrupvej >10 elever Havrehedskolen Idrætsvej / Rugårdsvej >10 elever Havrehedskolen Søndersøvej / Rugårdsvej >10 elever Havrehedskolen Afdeling Veflinge Bystævnet /Lindebjerg/Frederiksberg >10 elever Havrehedskolen Afdeling Veflinge Vedel Simonsensvej og Hedebovej <10 elever Tabel 5 Lokaliteter i Morud Veflinge Distrikt udvalgt som mest utrygge. 4.4 Søndersø Distrikt Der blev afholdt møde med begge skoler i distriktet: Søndersø Skolen Afdeling Søndersø og Søndersø Skolen Afdeling Nordmark. Skolernes trafikmønster har ikke ændret sig væsentligt sammenlignet med den tidligere analyse. Utryghedsbilledet har heller ikke ændret sig meget bortset fra de steder, hvor kommunen har gennemført tiltag Søndersø Skolen Afdeling Søndersø og Søndersø Skolen Afdeling Nordmark Begge skoler er indarbejdet under samme afsnit, fordi de ligger tæt på hinanden, og fordi trafikmønstrene og utryghedsbillederne er næsten identiske. Over halvdelen af eleverne færdes generelt som lette trafikanter, og cyklister og fodgængere færdes primært ad de samme ruter. Resten af eleverne bliver kørt med bil eller med skolebus. Side 14 af 22

15 Ruterne til og fra skolerne fordeler sig på de lokale veje, hvor der er en større koncentration af elever på Nordmarksvej, Odensevej og stien ml. Langebyende og Nordmarksvej. Skolen har ikke udarbejdet en trafikpolitik. Der er ikke gennemført trafiksikkerhedsprojekter omkring skolen. Søndersø Skolen og Nordmarksskolen havde følgende kommentarer på mødet: - Det er udpeget en konflikt med cyklister i den etablerede buslomme på Nordmarksvej. Buslommen er meget tæt på cykelstien, og skolepatruljen kan ikke have en god oversigt lige ud fra buslommen når en bus holder der. - Cyklisterne kommer i flok fra skolen mod Klubben, som ligger på Nordmarksvej. Der er en konflikt mellem venstresvingende cyklister og bilister. - Parkerings- og afsætningsmuligheder skal forbedres. - Krydset ml. Nordmarksvej og Ullerupvænget er udpeget som utrygt pga. dårlig oversigt. - Det ønskes, at cykelforholdene på Nordmarksvej nord for Ullerupvænget forbedres. Bemærk, at forlængelsen af cykelstien på Nordmarksvej nord for Ullerupvænget indgår i Kommunens prioritering Det forventes med projektet at forbedre oversigten i krydset med Ullerupvænget og ved buslommen. Sammenligningen med den tidligere udpegning er udført under afsnit 4.4.2, hvor der indsamles data fra begge skoler i distriktet Sammenligning med den tidligere skolevejsanalyse I Bilag 4 er der udarbejdet en tabel, der viser sammenligningen med de tidligere lokaliteter udpeget som utrygge (mere end 10 elever) i Søndersø Distrikt, og som angiver de lokaliteter, som skolerne stadigvæk udpeger som utrygge, og som derfor skal undersøges nærmere i Trafiksikkerhedsplanen Mest utrygge lokaliteter i Søndersø Distrikt De lokaliteter i Søndersø Distrikt, som er udvalgt, er lokaliteter, som mere end 10 elever havde udpeget i den tidligere skolevejsanalyse, og som skolerne stadigvæk udpeger som utrygge. Der er også udvalgt nye lokaliteter, som blev udpeget til skolemødet. Tabel 5 viser en liste over de mest utrygge lokaliteter i Søndersø Distrikt. Skole Utrygge kryds / strækning 2012 Udpeget i tidligere skolevejsanalyse (2008) Søndersø Skolen Nordmarksvej / Ullerupvænget >10 elever Søndersø Skolen Dallundvej / Odensevej >10 elever Søndersø Skolen Nordmarksvej nord for Ullerupvænget - Søndersø Skolen Langebyende / Dallundvej < 10 elever Tabel 6 Lokaliteter i Søndersø Distrikt udvalgt som mest utrygge. Side 15 af 22

16 4.5 Krogsbølle Distrikt Der blev afholdt møde med begge skoler i distriktet: Krogsbølle Skole Afdeling Krogsbølle og Krogsbølle skole Afdeling Løkkemark. Skolernes trafikmønster har ikke ændret sig væsentligt sammenlignet med den tidligere analyse. Utryghedsbilledet har heller ikke ændret sig meget bortset fra de steder, hvor kommunen har gennemført tiltag Krogsbølle Skole Afdeling Krogsbølle Over halvdelen af eleverne bliver kørt til skolen med bil eller med skolebusserne. Cykelforholdene på landevejene er dårlige, og bilerne kører stærk. Ruterne til og fra skolen fordeler sig på de lokale veje, hvor der er en større koncentration af elever på Agernæsmindevej, Krogsbølle Bygade og Krogsbøllevej. Skolen har ikke udarbejdet en trafikpolitik. Der er ikke gennemført trafiksikkerhedsprojekter omkring skolen. Krogsbølle Skole havde følgende kommentarer på mødet: - Krydset mellem Krogsbøllevej og Krogsbølle Bygade er udpeget som utrygt pga. dårlig oversigt, og fordi bilerne kører stærk. Der foreslås at etablere en venstresvingslomme for cyklister. - Biler kører stærk på Krogsbølle Bygade. De foreslår at programmere skoleblinkene, så de starter tidligere om morgenen. - Busserne holder ikke tidsplanen. Børn har problemer ved at forstå bustidsplanen. - Det vil være en god idé at lave en trafikpolitik. Sammenligningen med den tidligere udpegning er udført under afsnit 4.5.3, hvor der indsamles data fra begge skoler i distriktet Krogsbølle skole Afdeling Løkkemark Eleverne bliver primært kørt til skolen med bil eller med skolebusserne. Cykelforholdene på landevejene er dårlige, og bilerne kører stærk. Ruterne til og fra skolen fordeler sig på de lokale veje, hvor der er en større koncentration af elever på Uggerslevvej, Bogensevej og Løkkemarken. Skolen har ikke udarbejdet en trafikpolitik. Der er ikke gennemført trafiksikkerhedsprojekter omkring skolen. Side 16 af 22

17 Krogsbølle Skole Afdeling Løkkemark havde følgende kommentarer på mødet: - Afsætnings- og parkeringsmuligheder er blevet dårligere efter den nye skolestruktur. Det kan være at der skal aftales parkeringspladser bag ved skolen. - Bogensevej er udpeget som farligt pga. høj hastighed. De vil gerne, at cykelforholdene forbedres på Bogensevej. Det kunne måske håndteres som et generelt tiltag på hele strækningen. - Det vil være en god idé at lave en trafikpolitik. Sammenligningen med den tidligere udpegning er udført under afsnit 4.5.3, hvor der indsamles data fra begge skoler i distriktet Sammenligning med den tidligere skolevejsanalyse I Bilag 5 er der udarbejdet en tabel der viser sammenligningen med de tidligere lokaliteter udpeget som utrygge (mere end 10 elever) i Bårdesø Uggerslev Distrikt, og som angiver de lokaliteter, som skolerne stadigvæk udpeger som utrygge, og som derfor skal undersøges nærmere i Trafiksikkerhedsplanen Mest utrygge lokaliteter i Bårdesø Uggerslev Distrikt De lokaliteter i Bårdesø Uggerslev Distrikt, som er udvalgt, er lokaliteter, som mere end 10 elever havde udpeget i den tidligere skolevejsanalyse, og skolerne udpeger dem stadigvæk som utrygge. Der er også udvalgt nye lokaliteter, som blev udpeget i skolemødet. Tabel 6 viser en liste over de mest utrygge lokaliteter i Søndersø Distrikt. Skole Utrygge kryds / strækning 2012 Udpeget i tidligere skolevejsanalyse (2008) Krogsbølle Skole Afdeling Løkkemark Bogensevej fra Gl. Skolevej til Kirkevej > 10 elever Krogsbølle Skole Krogsbøllevej / Krogsbølle Bygade < 10 elever Krogsbølle Skole Krogsbølle Bygade < 10 elever Tabel 6 Lokaliteter i Bårdesø - Uggerslev Distrikt udvalgt som mest utrygge. 4.6 Sletten Distrikt Der blev afholdt møde med alle fire skoler i distriktet: Sletten Skolen Afdeling Otterup, Sletten Skolen Afdeling Nordvest, Sletten Skolen Afdeling Skovløkkeskolen og Sletten Skolen Afdeling Horsebæk. Skolernes trafikmønster har ikke ændret sig væsentligt sammenlignet med den tidligere analyse. Utryghedsbilledet har heller ikke ændret sig meget bortset fra de steder, hvor kommunen har gennemført trafiksikkerhedsprojekter Sletten Skolen Afdeling Otterup og Sletten Skolen Afdeling Nordvest Begge skoler er indarbejdet under samme afsnit, da de begge ligger i Otterup, og trafikmønstrene og utryghedsbillederne er næsten identisk. Side 17 af 22

18 Ruterne til og fra skolerne fordeler sig på de lokale veje, hvor der er en større koncentration af elever på Søndergade, Nørregade, Langelinie, Jernbanegade, Tværgade og Skolegade. Den tidligere Otterup Skole havde udarbejdet en trafikpolitik for skolen i Trafikpolitikken skal revideres og tilpasses den nye skolestruktur. Kommunen har gennemført følgende trafiksikkerhedsprojekter ift. Trafiksikkerhedsplanen : Kanalisering i Otterup Krydset ml. Åkandevej og Norupvej var blevet udpeget i den tidligere analyse pga. dårlig oversigt. Der er nu bedre forhold for den gennemgående trafik uden om Otterup, mindre tung trafik i midtbyen og mere tryghed for lettere trafikanter i midtbyen. Overkørbart midterareal og bump i midtbyen i Otterup Luftfoto af projektet Søndergade og Nørregade var blevet udpeget i den tidligere analyse pga. utryghed ved krydsning, mange biler og høj hastighed. Utrygheden ved krydsning er formindsket, hastigheden er nedsat og der er færre biler efter, at projektet er blevet gennemført. Luftfoto af projektet Støtteheller på Lindegårdsvej i Otterup Lindegårdsvej var blevet udpeget i den tidligere analyse pga. utryghed ved krydsning, mange biler og høj hastighed. Støtteheller hjælper nu lette trafikanter med at krydse Norupvej i to tempi, og hastigheden er nedsat med etableringen af bump. Luftfoto af projektet Cykelfase og blåt cykelfelt i Lyskryds i Otterup Krydset ml. Horsebækvej og Åkandevej var blevet udpeget i den tidligere analyse pga. utryghed ved krydsning (cyklister). Lette trafikanter føler sig mere trygge efter, at projektet er blevet udført. Luftfoto af projektet Side 18 af 22

19 Det var stor enighed på mødet om at, de gennemførte projekter har hjulpet på at forbedre trafiksikkerheden omkring skolen. Det betyder, at de lokaliteter ikke er genudpeget som utrygge. Sletten Skole og Sletten Skole Afdeling Nordvest havde følgende kommentarer på mødet: - De ønsker, at belægningen på parkeringsarealet ved Ågade forbedres - De vil gerne lave en cykel-prøve for at formindske utryghedsfølelsen, dvs. at børnene skal gennemgå skolevejene Sammenligningen med den tidligere udpegning er udført under afsnit hvor der indsamles data fra begge skoler i distriktet Sletten Skolen afdeling Skovløkke Over halvdelen af eleverne bliver kørt til skolen med bil eller med skolebusserne. Cykelforholdene på landevejene er dårlige, og bilerne kører stærk. Ruterne til og fra skolen fordeler sig på de lokale veje, hvor der er en større koncentration af elever på Skovgyden. Skolen har ikke udarbejdet en trafikpolitik. Der er ikke gennemført trafiksikkerhedsprojekter omkring skolen. Sletten Skolen afdeling Skovløkke havde følgende kommentarer på mødet: - Der ønskes en ny udformning for krydset Klintebjergvej / Togholdt pga. dårlig oversigt, og fordi krydset er uoverskueligt. Bemærk at krydset Klintebjergvej / Togholdt indgår i Kommunens prioritering Det forventes med projektet at synliggøre krydset og at forbedre oversigten. Sammenligningen med den tidligere udpegning er udført under afsnit 4.6.4, hvor der indsamles data fra begge skoler i distriktet Sletten Skole afdeling Horsebæk Over halvdelen af eleverne bliver kørt til skolen med bil eller med skolebusserne. Cykelforholdene på landeveje er dårlige, og bilerne kører stærk. Ruterne til og fra skolen fordeler sig på de lokale veje, hvor der er en større koncentration af elever på Horsebækvej, Kappendrup og Marbækvej. Skolen har ikke udarbejdet en trafikpolitik. Side 19 af 22

20 Kommunen har gennemført følgende trafiksikkerhedsprojekter ift. Trafiksikkerhedsplanen : Hastighedsnedsættelse gennem Hjadstrup Hjadstrupvej var blevet udpeget i den tidligere analyse pga. høj hastighed, utryghed ved krydsning, og fordi der var mange biler. Der er etableret 4 bump, som har hjulpet med til at nedsætte hastigheden. Billede af projektet Sletten Skolen afdeling Horsebæk havde følgende kommentarer på mødet: - Flere elever bliver nu kørt med bus pga. den nye skolestruktur. Etableringen af bump på Hjadstrupvej har hjulpet. Sammenligningen med den tidligere udpegning er udført under afsnit 4.6.4, hvor der indsamles data fra alle skoler i distriktet Sammenligning med den tidligere skolevejsanalyse I Bilag 6 er der udarbejdet en tabel, der viser sammenligningen med de tidligere lokaliteter udpeget som utrygge (mere end 10 elever) i Otterup Distrikt, og der angives de lokaliteter, som skolerne stadigvæk udpeger som utrygge, og som derfor skal undersøges nærmere i Trafiksikkerhedsplanen Mest utrygge lokaliteter i Otterup Distrikt De lokaliteter i Otterup Distrikt, som er udvalgt, er lokaliteter, som mere end 10 elever havde udpeget i den tidligere skolevejsanalyse, og som skolerne stadigvæk udpeger som utrygge. Der er også udvalgt nye lokaliteter, som blev udpeget til skolemødet. Tabel 7 viser en liste over de mest utrygge lokaliteter i Otterup Distrikt. Skole Utrygge kryds / strækning 2012 Udpeget i tidligere skolevejsanalyse (2008) Sletten Skole Afdeling Skovløkkeskolen Klintebjergvej / Togholdt >10 elever Sletten Skole Afdeling Otterup Klintebjergvej / Grusgyden >10 elever Sletten Skole Afdeling Otterup Vestergade / Søndergade >10 elever Sletten Skole Afdeling Otterup Vestergade / Tværgade >10 elever Sletten Skole Afdeling Otterup Klintebjergvej / Søndergade >10 elever Sletten Skole Afdeling Otterup Jernbanegade / Søndergade >10 elever Sletten Skole Afdeling Otterup Jernbanegade / Bredgade >10 elever Tabel 7 Lokaliteter i Otterup Distrikt udvalgt som mest utrygge. Side 20 af 22

21 5 MEST UTRYGGE SKOLEVEJSLOKALITETER De udvalgte lokaliteter fra alle skoledistrikter, som er mest utrygge, er opsummeret på Tabel 8. Lokaliteterne vist i tabellen udvælges for nærmere undersøgelse i Trafiksikkerhedsplanen Se notatet 04 Udpegede problemlokaliteter. Skole Utrygge kryds / strækninger 2012 Udpeget i tidligere skolevejsanalyse (2008) Bogense Skole Afdeling Bogense Gyldensteensvej / Skovvej >10 elever Bogense Skole Afdeling Bogense Østre Engvej / Skovvej >10 elever Bogense Skole Afdeling Bogense Østre Engvej / Adelgade >10 elever Bogense Skole Afdeling Bogense Gyldensteensvej foran skolen < 10 elever Bogense Skole Afdeling Kongslund Assensvej ml. Middelfartvej og Toftevej > 10 elever Særslev Hårslev Skole Afdeling Særslev Afsætning- og parkerings muligheder <10 elever bag ved skolen Særslev Hårslev Skole Afdeling Særslev Kirkevej / Kosterslevvej / Hemmerslevvej <10 elever Særslev Hårslev Skole Afdeling Hårslev Bogensevej / Ejskovvej >10 elever Særslev Hårslev Skole Afdeling Hårslev Bogensevej fra Hårslev til Hårslev Skole < 10 elever Havrehedskolen Afdeling Havrehed Søndersøvej / Tokkerod / Farstrupvej >10 elever Havrehedskolen Afdeling Havrehed Idrætsvej / Rugårdsvej >10 elever Havrehedskolen Afdeling Havrehed Søndersøvej / Rugårdsvej >10 elever Havrehedskolen Afdeling Veflinge Bystævnet >10 elever /Lindebjerg/Frederiksberg Havrehedskolen Afdeling Veflinge Vedel Simonsensvej og Hedebovej <10 elever Søndersø Skolen Afdeling Søndersø/Nordmark Nordmarksvej / Ullerupvænget >10 elever Søndersø Skolen Afdeling Søndersø/Nordmark Dallundvej / Odensevej >10 elever Søndersø Skolen Afdeling Søndersø/Nordmark Nordmarksvej nord for Ullerupvænget <10 elever Søndersø Skolen Afdeling Søndersø/Nordmark Langebyende / Dallundvej < 10 elever Krogsbølle Skole Afdeling Løkkemark Bogensevej fra Gl. Skolevej til Kirkevej > 10 elever Krogsbølle Skole Afdeling Krogsbølle Krogsbøllevej / Krogsbølle Bygade < 10 elever Krogsbølle Skole Afdeling Krogsbølle Krogsbølle Bygade < 10 elever Sletten Skole Afdeling Skovløkke Klintebjergvej / Togholdt >10 elever Sletten Skole Afdeling Skovløkke Klintebjergvej / Grusgyden >10 elever Sletten Skole Afdeling Otterup Vestergade / Søndergade >10 elever Sletten Skole Afdeling Otterup Vestergade / Tværgade >10 elever Sletten Skole Afdeling Otterup Klintebjergvej / Søndergade >10 elever Sletten Skole Afdeling Otterup Jernbanegade / Søndergade >10 elever Sletten Skole Afdeling Otterup Jernbanegade / Bredgade >10 elever Tabel 8 Lokaliteter i alle skoledistrikter udvalgte som mest utrygge. Kommunens kort over de mest utrygge skolevejslokaliteter er vist i Bilag 7. Bilag 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 og 7.6 viser zoom over de 6 skoledistrikter. Side 21 af 22

22 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 7.1 Bilag 7.2 Bilag 7.3 Bilag 7.4 Bilag 7.5 Bilag 7.6 Sammenligning med den tidligere analyse. Bogense Distrikt Sammenligning med den tidligere analyse. Særslev Hårslev Distrikt Sammenligning med den tidligere analyse. Morud - Veflinge Distrikt Sammenligning med den tidligere analyse. Søndersø Distrikt Sammenligning med den tidligere analyse. Bådersø - Uggerslev Distrikt Sammenligning med den tidligere analyse. Otterup Distrikt Mest utrygge skolevejslokaliteter Mest utrygge skolevejslokaliteter. Bogense Distrikt Mest utrygge skolevejslokaliteter. Særslev - Hårslev Distrikt Mest utrygge skolevejslokaliteter. Morud- Veflinge Distrikt Mest utrygge skolevejslokaliteter. Søndersø Distrikt Mest utrygge skolevejslokaliteter. Bådersø - Uggerslev Distrikt Mest utrygge skolevejslokaliteter. Otterup Distikt Side 22 af 22

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0 NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler Notat nr.: 05 København, den 31.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.:

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER Indledning Bilaget indeholder en gennemgang af busbetjeningen i hvert af Nordfyn Kommunes skoledistrikter. Udover at redegøre for de ændringer, der foreslås gennemført

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE VEJEN KOMMUNE Skolevejsanalyse Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Vejen Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Anne Mette

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 40. Jellebakkeskolen med Vejlby Skole Dato 2013.03.12 Deltagere Anne Maribo Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune Klaus

Læs mere

Trafikale forhold ved 3 skoler

Trafikale forhold ved 3 skoler Vedrørende: Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnavn: Ny skolestruktur. Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnummer:

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

Trafikpolitik ved Bogense Skole

Trafikpolitik ved Bogense Skole Trafikpolitik ved Bogense Skole Bogense Skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at så mange elever

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S Skolevejsanalyse HJØRRING KOMMUNE Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Hjørring Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Skolevejsundersøgelse 2011 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Analyse...7 3.1 Respondenter...7 3.1.1 Usikkerhed...9

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Frejlev Skole

Trafikpolitik Frejlev Skole Trafikpolitik Frejlev Skole Indholdsfortegnelse Frejlev Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 14 Samarbejde

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole Aalborg Kommune Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune Mou Skole December 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 6 2.1 Analysens struktur 7 3 RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 8

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Trafikfarlige skoleveje

Trafikfarlige skoleveje Trafikfarlige skoleveje Beskrivelse af godkendelsesprocedure: 1. Anmodning påført elevnavn, adresse, fødselsdato, skolenavn og klassetrin sendes til distriktsskolen. Skolen vurderer, om der kan anvises

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Syvstjerneskolen...2 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...2 1.2 Besvarelsesprocenter...3 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Allerød Kommune NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Sammenfatning... 3 3 Analyse... 4 3.1 Usikkerhed... 4 3.2 Elevbesvarelser... 4 3.3 Transportmiddelvalg...

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Fordeling: Hans Riis Laursen hlaur Frederikssund Kommune

Fordeling: Hans Riis Laursen hlaur Frederikssund Kommune NOTAT Projekt: Skoleveje i Frederikssund Kommune København, den 20.3.2013 Emne: Notat nr.: 1 Analyse af skoleveje til Ådalens Skole Projekt nr.: 6711-001 Dir. tlf.: +45 2540 0108 Reference: ivi@moe.dk

Læs mere

Svendborg trafiksikkerhedsby

Svendborg trafiksikkerhedsby Svendborg trafiksikkerhedsby Projektet Svendborg trafiksikkerheds Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Bente Hansen, Svendborg Kommune og Birger Villadsen, projektleder, COWI Den nationale cykelkonference,

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor.

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor. ØRUM SKOLE Ørum Skoles trafikpolitik Mål: Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og de ansatte kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Allerød Kommune Lynge Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Lynge Skole Skolevejsanalyse 2015 Lynge Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S Skolevejsanalyser 1 10-03-2016 Lárus Ágústsson, COWI A/S Indhold Skolevejsanalyser kan omfatte følgende elementer: Udarbejdelse af fakta-ark for samtlige skoler i kommunen Gennemførelse af internetbaseret

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Borgeranalyse Bornholms Regionskommune Udarbejdet af: Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af: Elena Perez-Rebollo Godkendt af: Lene Hansen Dato: 7.07.07 Version: Projekt nr.: 0060-00 MOE A/S Buddingevej

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Skolevejsanalyse 2010

Skolevejsanalyse 2010 Skolevejsanalyse 2010 Udarbejdet af: CBP/LEH/KSC Dato: 29.4.2009 Version: 2 Projekt nr.: 5170-002 MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: 64 04 56 28 E-mail: info@moe.dk www.moe.dk RØDOVRE

Læs mere

Borgerproces om trafikforhold Tibberupskolen. Velkommen

Borgerproces om trafikforhold Tibberupskolen. Velkommen Borgermøde Borgerproces om trafikforhold Tibberupskolen 16. Velkommen side 1 Dagsorden Velkomst og formål Kommunens hensigt og proces Resultat af kortlægning Indlæg af kommunens strategiske sundhedskonsulent

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE TEKNISK NOTAT 27. JANUAR 2016 Hougaard Trafik Vagtelvej 7, 4700 Næstved Tlf. 29 70 75 70 rikke@hougaardtrafik.dk www.hougaardtrafik.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere