GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010"

Transkript

1 NYHEDSBREV Dato: 6. oktober 2010 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. Benyt gerne lejligheden til at få opdateret til seneste GeoCAD-version, der indeholder de herunder nævnte ændringer samt en række fejlrettelser. et er skrevet med udgangspunkt i GeoCAD version og indeholder følgende: 1 DKTM 2 Forbedringer af ScanObs 3 Interface til DSFL-oversættelse 4 Digital Tinglysning og GML-data 5 Gis2GeoCAD 6 Udvidelse af kodetabeller 7 DAN-DAS 8 Øvrige ændringer 9 GeoCAD s hjemmeside DKTM Som nævnt i sidste nyhedsbrev understøttes DKTM nu overalt i GeoCAD, herunder GeoEdit, DSFLoversættere, GeoTrans, WFS-import, GeoKoorInfo og Koordinatopslag (søg adresse eller matr.nr.). Bemærk at seneste geoide-bibliotek fra KMS skal benyttes i GeoTrans findes under..\geocad\pgm\bin\geoids\. Det angives under Indstillinger i programmet. Husk også, at MIA DSFL-oversættelse med koordinater i DKTM sker med koordinatrækkefølgen EN (%H3 oplysning i header), og at referencesystem angives som DKTM1, DKTM2, DKTM3 eller DKTM4 (%H1 i header). I øvrigt henvises der til dette nyhedsbrev som KMS har udarbejdet i samarbejde med Praktiserende Landinspektørers Forening: AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 Postboks Århus C Tlf.: Jens Juhl Spicavej Aalborg SV Tlf.:

2 Forbedringer af ScanObs Udjævningsprogrammet ScanObs er blevet udvidet, så der kan foretages integreret opmåling, hvor observationer fra henholdsvis totalstation (TPS) og GNSS-modtager kombineres i samme job. I samme målejob kan der registreres: Tilbagesigte/netpunkt målt med TPS (ts-kode i ScanObs.ini fil) Fikspunkt målt med GNSS (fg-kode i ScanObs.ini fil) Detailpunkt eller linieforløb målt med TPS (pk eller li kode i ScanObs.ini fil) Detailpunkt eller linieforløb målt med GNSS (pk eller li kode i ScanObs.ini fil) Alle 4 registreringstyper kan foretages i vilkårlig rækkefølge. Jobbet eksporteres til én obs-fil i TPS eller GNSS-modtager. Herefter foretages der udjævning af den oprettede obs-fil i ScanObs. Fikspunkter målt med GNSS kan benyttes ved at udpege den samme obs-fil igen, når der promptes for fikspunkter. Fikspunkterne målt med GNSS får som udgangspunkt tildelt GNSS ens estimerede spredningen i plan og højde i udjævningen. Metoden er hurtig og effektiv i marken og på kontoret. Brugervalg kan gemmes som standard til fremtidige konverteringer. Ved DSFL-export kan headeroplysninger (%H11 - %H16) gemmes i en skabelonfil som standard. Ligeledes kan modtagerinformation gemmes i en selvstændig skabelon-fil. DIGITAL TINGLYSNING OG GML-DATA Der kan nu laves GML-flader med hul. Det gøres ved at digitalisere et sammenhængende objekt med en usynlig linie (reelt to linier: Frem og tilbage) mellem ydre og indre objekt. Den usynlige linie skal "hænge på" det sidste punkt i det ydre objekt. Altså skal ydre objekt digitaliseres færdigt, før man "kører ind" til det indre objekt med en usynlig linie. Læs endvidere noten om GML-data her: Interface til DSFL-oversættelse Der er lavet et brugerinterface til DSFLkonvertering (konvertering til og fra DSFL). Hermed kan alle valg foretages i et brugerinterface i stil med til og fra DXF/DWGkonverteringen. %20note_e-TL.pdf Allerede stedfæstede servitutter kan vises via Kort- & Matrikelstyrelsens hjemmeside på adressen Her er der mulighed for at se servituttens udstrækning på baggrund af matrikelkortet og vejnavnekortet Skærmkort. Ønsker man at hente stedfæstelsernes geografiske udstrækning ind i GeoCAD kan det gøres med WFS-adgang. Hermed kan data sammenstilles med egne CAD-data, Side 2 af 6

3 ortofoto mv. Spørg vedr. opsætning af WFS-kald til denne funktionalitet. Det er fortsat uklart, hvordan ajourføringen af de stedfæstede servitutter skal fungere i praksis. Kort- & Matrikelstyrelsen oplyser her i oktober, at funktionaliteten samt en vejledning herom er undervejs. GeoCAD afventer nærmere udmelding til CAD-leverandørerne. GIS2GEOCAD Import af GIS-formaterne MapInfo (TAB og MIF/MID) samt ESRI Shape-formatet sker nu enkelt med modulet GIS2GeoCAD. GeoCAD-objektkode defineres i en tilhørende opsætningsdatabase. Der er også mulighed for at undlade opsætning af koder mv., så lag blot oversættes til dummy-koder som kendes fra AutoCAD dxf/dwg importen. Attribut-data kan overføres til GeoCAD attributfelterne Kort tekst1, 2 og 3, ACC og DBlink. Programmet kan på sigt udvides til flere formater og måske til eksport af GISformaterne. UDVIDELSE AF KODETABELLER Editerings- og plottabel (.tab) kan med lidt editeringsarbejde smeltes sammen til én tabel. Hertil er der kommet 4 nye koder til tab-filen, der er angivet herunder: es: Suffux til Editeringstabellen ps: Suffix til Plottabellen ed: Efterfølgende linier gælder kun edit pl: Efterfølgende linier gælder kun plot Det er valgfrit, om man fortsat vil benytte to tab-filer til henholdsvis plot og editering, men med brug af ovenstående koder, kan editeringsarbejdet med tab-filerne lettes, når der skal oprettes nye koder. På sigt vil konvertering til dxf/dwg format også blive indbygget i samme tabel, så vedligeholdelsen af koder lettes. DAN-DAS Skrivning af filer i version Efterhånden er GIS-leverandørerne i stand til at læse det nyeste das-format, og derfor er der i GeoDanDAS nu også mulighed for at gemme XML-filer i denne version. Ekstra info om knudepunkter (brønde) Flere og flere kommuner vil have stort set samtlige oplysninger med om deres brønde, når de modtager data fra landmåleren. Disse informationer kan f.eks. være diameter, form, materialer osv. for både brønd og Side 3 af 6

4 dæksel. Desuden ønskes information om ejerforhold, kommunenummer, etableringstidspunkt og meget mere. For at kunne tilfredsstille disse krav, er der tilføjet en ekstra tabel i opsætningsdatabasen, hvor information om den enkelte brønd kan tilføjes. For at lette redigeringen, kan editeringen af tabellen med fordel laves i et regneark (Excel eller Open Office Regneark ) og derefter indlæses i opsætningsdatabasen automatisk. Tilføjelse af deklarationsnummer Nogle kommuner ønsker en henvisning til en tinglyst deklaration, og dette deklarationsnummer kan nu også indtastes i GeoDanDAS. Angivelse af ledningsdimensioner Muligheden for at levere ekstra informationer for ledninger er endnu ikke lavet, sådan som for brønde. Det er dog muligt at angive ledningsdimensioner, da dette har været et specifikt krav. Yderligere informationer om de nye muligheder i GeoDanDAS findes i manualen, der nu findes i en opdateret version på hjemmesiden. ØVRIGE ÆNDRINGER WMS-KALD Flere WMS-tjenester har en maks. begrænsning på størrelsen af de rasterfiler, der kan hentes af gangen. F.eks. tillader KMS kun filer på 1400*1400 pixler. Derfor er der lavet en udvidelse til WMS-setup-filen, så der kan angives en maks. størrelse i pixler på rasterfiler, som kan hentes fra den pågældende tjeneste. Linie 1-3 i definitionsfilen WMS_setup.txt for en rastertjeneste kan f.eks. se således ud: st 12 Matrikelkort png,50,10000,utm32_euref89,kms,1400,1400 Funktionen hent WMS-kort er nu splittet op i to, så der kan hentes op til 4 WMS-kort af gangen, hvorved hele skærmen alligevel dækkes: Raster > Hent 1 maks. rasterfil fra bruderdefineret WMS-tjeneste (genvej w1) Raster > Hent 4 maks. rasterfiler fra bruderdefineret WMS-tjeneste (genvej w4) Digitaliseringsfunktion Der er ændret en hel del i digitaliseringsfunktionerne (venstre- og højreklik). Menuerne kan brugertilpasses i "Diverse Værdier" på side 5 (nr. 52). Der kan vælges, om venstreklik skal sættes til I, L1 eller L2. Værdierne betyder: I: Ingen valgmuligheder i venstreklik. I er velegnet, hvis man skal digitalisere rigtig mange punkter, og ikke vil tænke over, om man får valgt en forkert funktion. L1: Liniekodevalg + 1 pkt. tilbage + stop digi. findes i venstreklik (ligner den gamle menu mest). Dig. vinkelret samt zoom mv. findes i højreklik. L2: Alle valg vedr. liniekode og dig. slut findes i venstreklik. Alle valg vedr. snap-funktioner, zoom, ny obj.kode og stop digitalisering findes i højreklik. L2 er velegnet, hvis man lærer sig genvejene (r), (z), (i), (p) og (Esc) for at stoppe digitalisering. Side 4 af 6

5 Google StreetView Der er svært at komme uden om Google s omfattende brug af kortdata og digitale billeder fra luften og gadeplan. Google StreetView kan nu kaldes med et klik i GeoCAD-kortvinduet (genvej sv ). Hermed kan f.eks. skel mellem ejendomme vurderes på kontoret inden opmåling. Endvidere har GeoCAD eksperimenteret med integration af Googles ortofoto og vejnavnekort, der kendes fra Google Maps. Pga. usikkerhed omkring lovligheden af dette, er denne funktion pt. ikke åben. Volumenberegning Der kan nu benyttes op til 50 gradueringer for afgravning og 50 gradueringer for påfyldning, når der foretages volumenberegning, hvor to højdemodeller trækkes fra hinanden. Herved fås en flot visualisering af forskelle mellem to højdemodeller. Metoden kan også benyttes til visualisering af een terrænmodel, hvor referencegrundlaget blot kan være en plan flade med kote 0 eller laveste kote for aktuelt terræn. I eksemplet her, er metoden benyttet til at beregne volumen for påfyldning af et område, hvor en større bygning skal opføres. Skråningsanlæg fra bygningskrop til skæring med eks. terræn er i øvrigt beregnet i GeoCAD med funktionen Ændre Find > Specialberegninger > Skråningsanlæg. F-Taster Der kan nu defineres F-taster, der kan kalde en GeoCAD-funktion fra menulinien. F-tasterne defineres i filen F-taster.txt der findes i SETUP-mappen. F-tasterne kan kombineres med Alt, Control og Shift. Altså er der i alt 96 muligheder for hurtige genveje til de mest brugte funktioner. Husk, at en GeoCAD funktion også kan være en makro, der kalder flere funktioner. F2 er reserveret til funktionen Vis frigjorte menuer. Definitionsfilen kan f.eks. se således ud: #F-TAST GC_Ordre Evt. beskrivelse (A=Alt; C=Control; S=Shift) Google StreetView Indlæs ny kodetabel Blink første FIND-mark. i objekt Blink sidste FIND-mark. i objekt Side 5 af 6

6 FIND og MULTI-FIND kan blinke I menuen FIND i hovedmenuen er der kommer en række muligheder for at få markeringer i kortet til at blinke. Hermed kan de lettere lokaliseres på skærmen. Mulighederne er: Blink FIND objekt Blink første FIND mærke (i markeret objekt) Blink sidste FIND mærke (i markeret objekt) Blink alle FIND mærker Blink alle MULTI-FIND mærker Blink FIND/MF mærker Stop blink Gentag blink De mest benyttede kan med fordel indbygges i F-tasterne, som beskrevet herover. Dannelse af GeoCAD-fil på baggrund af digitale billeder Der arbejdes pt. med at implementere en funktion, så digitale billeder (jpg-format), der indeholder koordinater fra GPS i kamera (eller mobiltelefon) kan omdannes til en GeoCAD binær fil. Hermed kan en situationsplan suppleres med punktdata i form af en Bnr-fil med link til de digitale billeder i den aktuelle sag. Når billeder let kan georefereres i kortet vil anvendeligheden blive højere under opmåling, afsætning, vurdering af skelforhold mv. Det vil efterfølgende blive muligt at eksportere data til Google KML/KMZ format, så data også kan præsenteres for andre. GEOCAD S HJEMMESIDE Nyeste version af GeoCAD kan som altid downloades på GeoCAD s hjemmeside (Brugernavn og password til download er rundsendt til alle kunder med opdateringsaftale på GeoCAD). GeoCAD downloades som en installationspakke (GeoCADsetup.exe). Der kan vælges mellem 3 installationsmetoder: Standard installation Klient-installation Opdatering af installation (se nyhedsbrev fra 8. juli 2008 for kort vejledning i nem opdatering) Som altid modtages ideer samt forslag til forbedringer af GeoCAD gerne fra alle! Med venlig hilsen Peter Jensen Side 6 af 6

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

MAGENTO Manual. Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m.

MAGENTO Manual. Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m. MAGENTO Manual Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m. Indhold Indledende bemærkninger... 5 Magento er open source... 5 Hvordan installere man Magento?... 5 Installation af Magento...

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION Sådan laver du et simpelt projekt med en husinstallation, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere