Byrådets budgettemamøde. 22. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådets budgettemamøde. 22. juni 2015"

Transkript

1 s budgettemamøde

2 Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann Side 2

3 s budgettemamøde Økonomiaftalen

4 Økonomiaftalen Folketingsvalget har udskudt økonomiforhandlingerne. Økonomiaftalen forventes først efter sommerferien. Indtægtssiden stadig ukendt Side 4

5 s budgettemamøde Status på den økonomiske situation

6 Aktuel status for indeværende år ,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Forbrugsprocent ift. opr. budget indenfor servicerammen jan-maj 2013 til ,0% Januar Februar Marts April Maj Lineært 8,3% 16,7% 25,0% 33,3% 41,7% ,8% 17,1% 26,0% 33,9% 41,6% ,2% 16,7% 24,4% 32,3% 40,4% ,5% 14,7% 22,3% 29,3% 38,7% Side 6

7 Forudsætninger for Hovedoversigten Vedtaget budget Tillægsbevillinger givet til og med 26/ p/l skøn fra februar 2015 Pulje på 30 mio. kr. til driftsoverførsler til 2016 Anlægsbudget er sat til 50 mio. kr. i 2019 Budgetkatalogerne Tekniske Rettelser, Skøn og Demografi indgår Side 7

8 Endnu uafklarede påvirkninger af HOV Indtægtssiden DUT-kataloget Prioriteringsrumskatalog Side 8

9 Budgetkataloger i proces I mio. kr. i 2016-priser Tekniske rettelser -26,8-31,5-26,7-27,2 Demografi -10,5-10,7-11,4-26,8 Skøn -60,3-65,0-60,2-57,8 Budgetkataloger bruttoudg.* -97,6-107,2-98,3-111,8 Forventet kompensation, Skøn Forventet kompensation, Tekniske rettelser 50,3 55,0 50,2 47,8 8,3 8,3 8,3 8,3 Budgetkataloger, nettoeffekt -39,0-43,9-39,8-55,7 *Hertil kommer DUT-kataloget Side 9

10 Hovedoversigt Ordinær drift I mio. kr. løbende priser (feb. 15 pl) Indtægter 2.737, , , ,0 - Heraf skatter 2.390, , , ,8 - Heraf tilskud, udligning og renter 347,2 349,1 346,5 344,2 Driftsudgifter , , , ,6 - Heraf budgetkataloger -97,6-107,2-98,3-111,8 Ordinær drift -9,0 28,0 26,2 10,4 Underskud i år 2016, overskud i overslagsårene Overholder ikke målsætning om et overskud på 50 mio. kr. jf. Øko. Pol. Prioriteringsrumsforslag ikke indregnet Side 10

11 mio. kr. Ordinær drift: Budget (Korrigeret budget i mio. kr. løbende priser) ,0 26, , , Side 11

12 Hovedoversigt Anlæg og finansiering I mio. kr. løbende priser (feb. 15 pl) Anlægsudgifter -128,9-103,0-58,8-50,0 Køb og salg af bygninger 8,2 28,0 28,0 5,0 Jordforsyning 55,8 6,7 3,4 0,0 Skattefinansieret område -74,0-40,4-1,2-34,6 Brugerfinansieret 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -74,0-40,4-1,2-34,6 Optagne lån 46,7 19,9 10,0 10,0 Afdrag -43,6-44,3-43,4-43,4 Øvrige forskydninger 19,5 25,5 1,7 1,7 Kassetræk -51,4-39,3-32,9-66,3 Kassetræk i alle år Prioriteringsforslag er ikke indregnet Side 12

13 mio. kr. Kassevirkning Budget ,3-32, , ,3 Side 13

14 Sommerens arbejde Administrationen udarbejder og færdiggør Prioriteringskatalog Administrative kataloger DUT Tekniske rettelser Skøn for overførselsindkomster Demografi Anlægskatalog Opdateret investeringsoversigt Bruttoanlægskatalog Beregning af indtægtssiden og tilskud Beregning af finansieringssiden Beregning af økonomiaftalens virkning for Greve Side 14

15 s budgettemamøde Status på udvalgenes arbejdet med prioriteringsrum

16 Fordeling af prioriteringsrum på udvalg I mio. kr ØPU 14,7 14,7 14,7 14,7 TMU 6,0 6,0 6,0 6,0 BUU 33,7 33,7 33,7 33,7 KFU 4,2 4,2 4,2 4,2 SSU 20,6 20,6 20,6 20,6 VBU 0,8 0,8 0,8 0,8 TIU 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 80,0 80,0 80,0 80,0 Side 16

17 Udvalgenes behandling status til og med junimøderækken Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Måltal 80,0 80,0 80,0 80,0 Sum af forslag 47,3 58,6 57,1 58,1 Restudfordring 32,7 21,4 22,9 21,9 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Sum af forslag -16,1-20,6-20,0-18,6 Side 17

18 s budgettemamøde Teknik- og Miljøudvalget

19 Teknik- og Miljøudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Måltal 6,0 6,0 6,0 6,0 Sum af forslag 5,9 7,2 6,3 6,9 Restudfordring 0,1-1,2-0,3-0,9 *Inkl. forslag om Vejbelysning (BY ) samt salg af energikvoter (EPCIII) Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Sum af forslag -8,1-8,1-8,1-8,1 Side 19

20 1.01 Økonomi- og Planudvalget Byggesagsbehandling og fælles samarbejde med andre kommuner Miljøområdet, herunder fælles samarbejde med andre kommuner Miljøavis Vurdering af behov for klimamedarbejder herunder serviceniveau Vurdering af behov for byggesagsbehandler, herunder serviceniv eau Ekstern rådgivning / ansættelse af en medarbejder i byggegruppen Side 20

21 2.01 Teknik og Miljø Tilbagekøb af vejbelysningsanlægget Privatisering af vejbelysning Privatisering af boligveje Energirenovering af indendørsbelysning Spildevandsplan og tømning af vejbrønde - hvert år Spildevandsplan og tømning af vejbrønde - hvert andet år Bus til Kildebrønde erhvervsområde Udvidet spillemulighed på kunststofbanerne Bus fra Greve St. til erhvervsområderne Side 21

22 s budgettemamøde Børne- og Ungeudvalget

23 Børne- og Ungeudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Måltal 33,7 33,7 33,7 33,7 Sum af forslag 13,6 23,8 23,4 23,8 Restudfordring 20,1 9,9 10,3 9,9 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Sum af forslag -0,2-0,6-0,2-0,2 Side 23

24 3.01 Skoler Tidligere overflytning fra SFO til klub (1. januar) - forslag 1 Tidligere overflytning fra SFO til klub fra 3. klassetrin (1. august) - forslag 2 Forhøjelse af forældrebetalingen for SFO Læseløftindsats i 1. klasse bortfalder Privatskolers SFO, bortfald af særtilskud Forskoleprojekt Greve Privatskole Bortfald af ordning i om 4. klassesbørn i SFO i Nord Side 24

25 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Bortfald af tilskud til pasning af egne børn Fleksibel frokostordning for 0-2 årige inkl. tilskud Frivillig overgang til børnehave ved 2,9 år ændres til fast overgang ved 2,9 år Reduktion i åbningstiden med 2 timer pr. uge i dagtilbud Reduktion i løn- og driftsrammetildeling pr. barn i dagtilbud Overflytning fra børnehave til SFO pr. 1. januar Side 25

26 3.03 Forebyggelse og anbringelse Bedre vilkår for udsatte børn Fritid - unge Indsats på gadeplan Havanna Klub tilbud for unge årige Side 26

27 s budgettemamøde Kultur- og Fritidsudvalget

28 Kultur- og Fritidsudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Måltal 4,2 4,2 4,2 4,2 Sum af forslag 4,4 4,3 4,3 4,3 Restudfordring -0,2-0,1-0,1-0,1 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Sum af forslag -1,8-2,5-2,5-2,5 Side 28

29 4.01 Kultur Udvalgte kulturaktiviteter rammebesparelse 2% Kulturmetropol Øresund Nedlæggelse af events Greve Museum - Ressourcer til ekstraordinær omlægning af undervisningsforløb til den åbne skole og den understøttende skole i partnerskab med skolerne Greve Museum - Omkostninger til frivillige på Greve Lokalhistorisk arkiv og Greve Museum Greve Museum - Omkostninger til frivilligt kystartilleri -korps på Mosede Fort Greve Museum - ½ Souschef Side 29

30 4.02 Fritid Lokaletilskud nedregulering med 5 % Lokaletilskud til to nedlagte rideklubber Medlems-/aktivitetstilskud 10% nedregulering Sommerferieaktiviteter Tilskud til nedsat deltagerbetaling - Folkeoplysende aftenskoler - forslag 1 Tilskud til nedsat deltagerbetaling Folkeoplysende aftenskoler - forslag Side 30

31 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Forhøjelse af forældrebetalingen for klub Tidligere overflytning fra SFO til klub - forslag 1* Tidligere overflytning fra SFO til klub pr. 1. august - forslag 2* Bortfald af ordning om 4. klassesbørn i SFO Nord* * Driftsudgiften er afledt af driftsbesparelse under BUU. Netto medfører forslag mindreudgift Side 31

32 s budgettemamøde Social- og Sundhedsudvalget

33 Social- og Sundhedsudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Måltal 20,6 20,6 20,6 20,6 Sum af forslag 6,7 8,8 8,8 8,8 Restudfordring 13,9 11,8 11,8 11,8 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Sum af forslag -2,3-5,4-7,2-5,8 Side 33

34 5.02 Voksne og handicap Pulje til handleplan for psykiatripolitik Omlægninger på Servicelovens 85, opfølgning på Deloitte analysen FI: Hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud Drift af botilbud Hjælpemidler Støtte til køb af bil Tilslutningsafgift til IT-systemer Kropsbårne hjælpemidler Side 34

35 5.03 Hjemmepleje og 18 puljerne Lukning af cafeer Reduktion af praksis hjælp (fra hver 2. uge til hver 3. uge) Indførelse af robotstøvsugere Rehabiliteringspakker Visitationen Nedlæggelse af dagcenter Demenskoordinator og Dahlia-huset Opnormering til demensafsnit Sygeplejen Indkøbsordning Selvantaget hjælp Ledelse, administration og støttefunktioner Side 35

36 5.04 Sundhed Sundhedsformidlere - drift Sundhedsfremmepuljen Side 36

37 s budgettemamøde Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

38 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Måltal 0,8 0,8 0,8 0,8 Sum af forslag 2,5 2,5 0,4 0,4 Restudfordring -1,7-1,7 0,4 0,4 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Sum af forslag -1,2-1,2-0,6-0,6 Side 38

39 6.01 Forsørgelsesudgifter FI: No cure - no pay på sygedagpengeområdet (ej serviceramme) FI: Kortere sygedagpengeforløb (ej serviceramme) Regres på sygedagpengeområdet (ej serviceramme - se også budgetområde 6.02)???? Side 39

40 6.02 Aktivitetstilbud Regres på sygedagpengeområdet (serviceramme - se også budgetområde 6.01) Deltagelse i EU-kontor Forankring af Team Succes, støtte til lokaleleje Psykiatrisk konsulentbistand til hurtig udredning af unge Reduktion i udgifter til produktionsskoleophold 1.01 Administration Forankring af virksomhedsrettede indsatser i Greve Nord Side 40

41 s budgettemamøde Trygheds- og Integrationsudvalget

42 Trygheds- og Integrationsudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Måltal 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum af forslag 0,0 0,0 0,0 0,0 Restudfordring 0,0 0,0 0,0 0,0 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Sum af forslag -0,3-0,3-0,3-0,3 Side 42

43 8.01 Tryghed og integration Beboerrådgiver i Greve Nord Side 43

44 s budgettemamøde Økonomi- og Planudvalget

45 Økonomi- og Planudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Måltal 14,7 14,7 14,7 14,7 Sum af forslag 14,3 12,0 13,9 13,9 Restudfordring 0,4 2,7 0,8 0,8 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Sum af forslag -2,3-2,5-1,0-1,0 Side 45

46 1.01 Administrationen Revision Reduktion af åbningstiden i Borgerservice (Forslag C) Kontaktcenter Julegaver Borgerrådgiverfunktion Ansættelse af kontorelever Udbud at IT-Support Side 46

47 1.01 Administration fortsat FI: Hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud Regres på sygedagpengeområdet Virksomhedsrettede indsatser i Greve Nord FI: Kortere sygedagpengeforløb Visitationen FI: No cure no pay på sygedagpengeområdet Side 47

48 1.02 Byråd, kommissioner og valg Mødediæter mv. råd og nævn Sammenlægning af et eller flere stående udvalg Reducere udvalgsvederlag med 10% Reducere udvalgenes ramme Side 48

49 1.03 Tværgående områder Effektivisering tjenestemandspensioner Gevinstrealisering ved Indkøb og udbud Leasingafgift Nældebjerg Plejecenter Nedskrivning af kontoen til tjenestemandspensioner Genudbud af lønadministration Økonomi- og lønsystem Produktivitetsforbedringer Side 49

50 7.01 Beredskabet Byrdefordeling efter befolkningsantal Fusion af beredskaber på østsjælland Finansforskydning og finansiering Frigørelse af depoter Side 50

51 s budgettemamøde De næste skridt

52 De næste skridt Spørgsmål og Svar er nu åben Spørgsmål sendes til: Side 52

53 De næste skridt Præsentation af budgetoplæg den 13. august 2015 kl Budgetmappe præsenteres for og samtidig offentliggøres materialet på internettet. Høring af budgetmateriale fra den august 2015 Forhandlerregneark udsendes Regneark med alle forslag fra budgetkatalogerne udsendes. I regnearket kan der prioriteres mellem de forskellige eksisterende forslag og nye Side 53

54 Hvornår De næste skridt Hvad 13. august Direktionen præsenterer budgetoverblik, sektorredegørelser samt div. kataloger for Budgetmaterialet offentliggøres samtidigt på kommunens hjemmeside august Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget 24. august Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling af budget august s 1. behandling af budget september Budgetseminar for : Forhandlinger om budget september Evt. yderligere høring af budgetforslag, der er fremsat efter præsentationen af budgetmaterialet i august 16. september Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget september Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budget oktober s vedtagelse af budget november godkender sektorredegørelser og takster Side 54

55 s budgettemamøde Opsamling og afrunding

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Byrådets budgettemamøde

Byrådets budgettemamøde s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den aktuelle økonomiske situation De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann

Læs mere

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015 s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann

Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Byrådets budgettemamøde den Program Tidspunkt 15.30-16.15 Aktivitet Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) 16.15-16.20 Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann 16.20-16.30

Læs mere

Budgettemamøde. Nuværende budgetsituation

Budgettemamøde. Nuværende budgetsituation Budgettemamøde Nuværende budgetsituation Byrådets budgettemamøde 24. april 2017 Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 2 Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 3 Vedtaget budget I mio. kr. 2018

Læs mere

HOVEDOVERSIGT Forhandlingsoplæg budget

HOVEDOVERSIGT Forhandlingsoplæg budget Resultatoversigt HOVEDOVERSIGT Forhandlingsoplæg budget 2016-2019 Pr. 31. august 2015 Budget 2016 Budget Budget 2017 2018 Mio. kr. Budget 2019 Det skattefinansierede område Indtægter i korr. budget 2016-19

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Byrådets temamøde den 20. juni 2014

Byrådets temamøde den 20. juni 2014 Byrådets temamøde den kl. 14.00 til ca. 16.00 Program Tidspunkt Aktivitet 14.00-14.20 Økonomiaftalen 14.20-14.50 Status på den økonomiske situation 14.50-15.40 Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrum

Læs mere

DEN POLITISKE AFTALE BUDGET Proceduren for udarbejdelsen af budget 2016 har været baseret på følgende to hovedfaser:

DEN POLITISKE AFTALE BUDGET Proceduren for udarbejdelsen af budget 2016 har været baseret på følgende to hovedfaser: Den politiske aftale Proceduren for udarbejdelsen af budget 2016 har været baseret på følgende to hovedfaser: Den forberedende fase, hvor grundlaget for input til Direktionens budgetarbejde skabes, herunder:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet. 17. maj 2017

Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet. 17. maj 2017 Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet 17. maj 2017 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Klem Lassen Budgetstatus og udfordringer 2018 2021 ved direktør Maj Buch De demografiske og økonomiske

Læs mere

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015. Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger

Læs mere

1.01 Administration, drift

1.01 Administration, drift Budgetramme før forlig 265.537 261.482 261.155 259.915 Besparelse på kantine -50-50 -50-50 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares -250-250 -250-250 Ophør af julegaver til personalet -353-353 -353-353

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget den 14. august 2014

Præsentation af budgetoplægget den 14. august 2014 Præsentation af budgetoplægget den Program - 14. august, kl. 16.00 18.00 Aktivitet Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den økonomiske situation og forudsætninger for det administrative

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

Præsentation af budgetmappen

Præsentation af budgetmappen Præsentation af budgetmappen den 15. august 2013 Program 15. august, kl. 16.00 18.00 Aktivitet Velkomst ved Borgmester Hans Barlach Orientering fra administrationen: Status på den økonomiske situation

Læs mere

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken) 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - (april-møderækken) Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-32682 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-28747 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere

Læs mere

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken) 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - (april-møderækken) Sagsnr.: 253--7671 Dok.nr.: 253--32682 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgettemamøde. Nøgletal - tavle

Budgettemamøde. Nøgletal - tavle Budgettemamøde Nøgletal - tavle Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016 Budgettemamøde Den økonomiske situation Byrådets budgettemamøde 29. marts 2016 Balance i vedtaget budget Medfinansiering af anlæg

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015 Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2013-2016

Ændringsforslag til Budget 2013-2016 Ændringsforslag til Budget 2013-2016 i henhold til hovedoversigt I af 8. august 2012 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer HOVEDOVERSIGT Dansk Folkeparti Pr. 18. september 2012 Resultatoversigt

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Greve Kommune økonomi 2018

Greve Kommune økonomi 2018 Greve Kommune økonomi 2018 Økonomien lidt firkantet sagt Skatteniveau Serviceniveau Anlægsniveau Låneniveau Den aktuelle situation I Greve Kommune bruges en stor del af det samlede budget på drift En kommune

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-32683 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet Resume Udvalget skal identificere

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Byrådets budgettemamøde 19. juni Budgettemamøde

Byrådets budgettemamøde 19. juni Budgettemamøde Byrådets budgettemamøde 19. juni 2017 Budgettemamøde Program Velkomst Overførselsregler Økonomiaftalen Den økonomiske situation Status på effektiviseringsanalyser Prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Budget samt overslagsårene

Budget samt overslagsårene Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at

Læs mere

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Mange undersøgelser viser, at godt indeklima herunder god rengøring også er med til at mindske sygefraværet

Mange undersøgelser viser, at godt indeklima herunder god rengøring også er med til at mindske sygefraværet Til økonomi- og planudvalget Høringssvar vedr. budget 2018-2021 fra medarbejdersiden i HovedMed I stedet for at kommentere på de enkelte prioriteringsforslag hvilket de forskellige OmrådeMed har gjort

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budget samt overslagsårene

Budget samt overslagsårene Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03

Læs mere

Hovedoversigt II Pr. 21. september Konservative Folkeparti Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr.

Hovedoversigt II Pr. 21. september Konservative Folkeparti Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr. Resultatoversigt Hovedoversigt II Pr. 21. september 2018 - Konservative Folkeparti Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt -2.926,502-2.985,588-3.063,340-3.161,850

Læs mere

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Budgetforlig Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2015-2021 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Borgermøde om budget

Borgermøde om budget Borgermøde om budget 2018-21 Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Bilag 4. Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. fra Dansk Folkeparti

Bilag 4. Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. fra Dansk Folkeparti Bilag 4 Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling fra Dansk Folkeparti Nye beslutningsnoter i forhold til første behandling A B C I 2016 gennemføres en vurdering af huslejeniveauet for samtlige kommunens

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Budget samt overslagsårene

Budget samt overslagsårene Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

2 Driftsudgifter, netto , , , ,688 Heraf pris og lønstigning til årets priser -62, , ,606

2 Driftsudgifter, netto , , , ,688 Heraf pris og lønstigning til årets priser -62, , ,606 Resultatoversigt Hovedoversigt Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti Pr. 14. september 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter,

Læs mere

Budgetforslag behandling

Budgetforslag behandling Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466

Læs mere

DEN POLITISKE AFTALE BUDGET Den 10. oktober 2016 vedtog Byrådet Budget Budgettet er præsenteret på de følgende sider.

DEN POLITISKE AFTALE BUDGET Den 10. oktober 2016 vedtog Byrådet Budget Budgettet er præsenteret på de følgende sider. Den politiske aftale Den 10. oktober 2016 vedtog Byrådet Budget 2017-2020. Budgettet er præsenteret på de følgende sider. De første sider viser, hvilke ændringer Byrådet har vedtaget på driften på de enkelte

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

3. Udvalget Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter)

Hele kr. (- for indtægter) Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 59.442.000 55.306.000 56.102.600 54.524.100 Politikområde 10 Byudvikling 6.600

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Ændringer til budget Serviceændringer

Ændringer til budget Serviceændringer Ændringer til budget 2015-2018 Serviceændringer 1000 kr. - 2015 priser 2015 2016 2017 2018 Teknik- og Miljøudvalg - skattefin. 3.200 3.450 3.450 3.450 Sparemål (indarbejdet i budgetforslag): 3.000 3.000

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget

Bornholms Regionskommune Budget Resultatopgørelser 2017-2023 Budgetforlig 2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2017 2018 2019 Det skattefinansierede

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

1.01 Administration, drift

1.01 Administration, drift 1.01 Administration, drift Driftssikring af boligbyggeri 159 159 159 159 Mindreforbrug på KMD betalingsaftalen 1.390 1.390 1.390 1.390 Skimmelsvamp 250 250 250 250 Revisionen 150 150 150 150 Reduceret

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere