Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte"

Transkript

1 Valdemar Hein, formand for Lokalforening Sjælland og tillidsrepræsentant, tandlæge i Fredensborg Kommune. Rekruttering er dér, hvor det største slag skal slås Det gælder det ikke kun om at rekruttere, men også om at rekruttere de rigtige Valdemar Hein Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte os til overtandlægerne i regionen for at få oprettet ERFA-grupper for nyuddannede tandlæger, var det for at styrke os som fagpersoner, men også med tanke på foreningen. I løbet af de næste par år kommer vi til at mangle, fordi folk går på pension og blandt dem en række af de ildsjæle, der har været med helt fra starten. Foreningen er i den grad drevet frem af de ildsjæle, og hvad gør vi uden dem? Hvad gør vi med et potentielt faldende medlemstal? For mig at se er det en revolution, at de nyuddannede nu skal forbi os i den kommunale tandpleje i mindst tre måneder for at opnå ret til selvstændigt virke. Rekruttering er for mig at se en af de største i de næste 5-10 år. Og det gælder ikke kun om at rekruttere, men også om at rekruttere de rigtige! Vi får serveret en gylden mulighed for at plukke netop de tandlæger ud, der har flair for arbejdet i børnetandplejen, og som vil kunne gøre en god karriere hos os. Vi skal have overbevist de studerende og nyuddannede om, at kommunal tandpleje er en attraktiv arbejdsplads, og især ledelsen må være fremme i skoene. For nylig havde vi i klinikken 33 ansøgere til en deltidsstilling den situation er en gave. Pludselig kommer de gode kandidater til os. Vi må ikke sove i timen I min tid på studiet anede jeg længe ikke, at der fandtes et alternativ til Tandlægeforeningen. Tandlægeforeningen er ekstremt synlig i forhold til de studerende. De arrangerer kurser, tilbyder billige forsikringer og laver kontinuerlige kampagner målrettet de studerende. Her er De Offentlige Tandlæger nødt til at blive bedre. Vi skal også være der løbende, for ingen studerende må være i tvivl om, at vi findes! Jeg vil gerne gøre en indsats som tillidsrepræsentant for at oplyse og rekruttere, men jeg mener, at de studerende bør kende os langt tidligere. Jeg ved, at der i Hovedbestyrelsen bliver arbejdet med de her ting, og det er godt, for vi må ikke sove i timen! Vi må ind på Tandlægeskolerne, og med den kommunale tandpleje på skemaet som obligatorisk stof burde De Offentlige Tandlæger kunne komme ind og undervise eller afholde temadag. At der er gratis medlemskab af De Offentlige Tandlæger i de fem år, man studerer det skal man vide, og målet må være 100 % medlemskab blandt de studerende. En sidste kæphest I Fredensborg Tandpleje, hvor jeg arbejder, er vi i gang med en ny profilaksestrategi, der skal sætte fokus på de sunde børn og dét at holde dem sunde. For mig at se nytter det ikke bare at sende flere og flere ressourcer i de svages retning. Ingen tvivl om, at vi skal arbejde for at mindske ulighed i tandsundheden, det er jeg enig i, men der er grænser for, hvor mange ressourcer, der er fornuft i at tilføre caries højrisiko-børnene. Om vi så patienterne hver uge, ville en del af dem stadig få caries. Fakta er, at en meget lille del af vores patienter har en meget stor del af den samlede caries, og det forbedres ikke ved at tage flere ressourcer fra den generelle forebyggelse, men i stedet abejder målrettet med strategier, som der er videnskabelig evidens for virker. Der ligger en udfordring i også at fokusere på de sunde børn og sikre, at de fortsætter kursen.

2 Heidi Roed Breuning, tandlæge og tillidsrepræsentant i Vejle. Vi må bevare gejsten og stoltheden trods alt Det må aldrig bare blive et spørgsmål om bare at hænge på! Heidi ROED BREUNING Vi står lige nu midt i en række forandringer, der mest af alt handler om pålagte budgetreduktioner. Der er desværre intet, der tyder på, at det vil komme til at se anderledes ud de næste år. Jeg tror, at den største udfordring inden for vores fag vil blive at sikre kvaliteten, arbejdsglæden og den faglige udvikling på trods af nedskæringer og besparelser. Effektiviseringer må ikke gå ud over vores rummelighed og forståelse for patienternes forskellighed. Den kommunale tandpleje skal forblive en god og attraktiv arbejdsplads for at kunne fastholde og rekruttere nye engagerede medarbejdere. Positiv forandring En styrke i vores fællesskab er blandt andet muligheden for, at vi kan dele vores erfaringer og gode ideer. Hvad gør vi for meget af? Hvad gør vi for lidt af? Hvad virker? Kunne vi måske nå det samme mål bare ad en kortere vej? Vi skal dele de gode historier. Ikke bare internt med hinanden, men gerne i et bredere perspektiv, så vi forhåbentligt kan påvirke politikere og deres valg omkring investeringer i den kommunale tandpleje. For mig at se er det nødvendigt hele tiden at bevare fokus på fagligheden, både via kursustilbud med et fagligt relevant indhold, men også med faglige artikler og debatter i nyhedsbrevet. Vi skal fortsat kunne være stolte af det arbejde, vi udfører. Vi skal bruge forandringerne positivt, så vi udvikler os og bliver stærkere af det. Det må aldrig blive et spørgsmål om bare at hænge på!

3 Hanne Kromann, overtandlæge i Holbæk. Tandplejen skal brandes Vi har en udfordring omkring den økonomiske afmatning, der lige nu er en realitet. Den kommunale tandpleje kommer jo også med i ligste bliver tænkt ind på et område, vi selv betragter som vores kerneområde. det, og der er en stor udfordring i også her at få tandplejen på banen. Sjældent er midlerne øremærket, så det ligger lige for tandplejen at søge, men det behøver Vi skal på det her tog, der er ved at sætte i gang hanne kromann puljen af besparelser, og i det hele taget betyder den økonomiske afmatning, at der skal tænkes og afprøves nye veje i kommunerne. Vi har en stor udfordring i at blive en vigtig aktør i de processer. Hvis man ser på, hvad der lige nu sker inden De Offentlige Tandlæger skal brandes Vi må spørge os selv, hvordan får vi brandet tandplejen bedre? Vi skal drage fordel af, at mange kommuner stadig mangler systematik og prioritering i at tænke en sundhedsdimension ind på tværs af sektorer. Mange ikke være os, der søger alene. Tiden er jo netop til at tænke i sammenhænge og på tværs og ud af boksen. Tandlæge som projektleder for området, er kodeordene at tænke struktur og på kommuner er slet ikke klar over, hvad der allerede bliver Uddannelse er et andet omdrejningspunkt. Jeg mener, tværs af sektioner. Det har vi gjort i tandplejen i årevis, gjort rundt omkring, så det i alt for høj grad er tilfældig- at vi er nødt til at se på, at vi i en organisation som også længe før strukturel- og tværsektoriel sundhedstil- hedernes spil og traditionel tænkning, der kommer til at vores i højere grad får brug for folk med evner og tag blev de nye buzzwords. Vi har ageret i årevis på to diktere de mange tiltag. De Offentlige Tandlæger har i kompetencer inden for projektledelsen, netop for at fronter, hvor vi har arbejdet tværfagligt med skoler, årevis arbejdet med det her. Lokalt har vi netværket os være klædt på til at kunne tage rollen som leder på psykologer og sundhedsplejersker, samtidig med at vi frem til tværfaglige samarbejdsrelationer med succes. tværgående kommunale projekter. Inden for samme har haft fokus på værdien af strukturelle indsatser. Vi Når kommunerne alligevel ikke inddrager os mere end boldgade mener jeg også, at vi skal kunne tilbyde en har været vant til at tænke sundheden ind i et helheds- de gør, tyder det på, at de ikke er bevidste om det mere formaliseret lederuddannelse. Ledere i den perspektiv, og vi opfatter os selv som gode til det. Men arbejde, vi går og laver. Jeg tænker, at det for os er kommunale tandpleje skal rustes til at være meta-lede- vi er nødt til at erkende, at andre åbenbart ikke i ekstremt vigtigt, at vi selv er mere systematiske og re i forhold til sundhedsområdet. Udefra skal man ikke samme grad har fået øjnene op for vores kvaliteter. Når målrettede i forhold til at gøre tandplejen til en vigtig blive ved med at se på tandplejen som en lille kommu- Sundhedsstyrelsen kan udelukke den kommunale tand- kommunal aktør. Vi skal på det her tog, der er ved at nal niche, der ikke passer ind nogen steder. Vi passer pleje i deres nye vejledning, er det et vink med en sætte i gang. I den offentlige tandpleje skal vi sørge for ind alle steder! vognstang. Synligheden mangler. Noget kunne jo tyde at blive en del af udviklingsprocesserne. Der bliver på, at vi ikke er synlige nok, når vi ikke som det natur- genereret mange midler, øremærket til sundhedsområ-

4 Morten Jakobsen, tandlæge, Varde. Centralisering og viden om centralisering er den største udfordring Os, der er på vej, har brug for at høre de kommuner, der allerede har sat skibet i søen Morten Jakobsen Hos os i Varde sker det snart. Vi skal centralisere! Kommunerne investerer her og nu for på sigt at kunne spare regnskabet siger nemlig, at det rent økonomisk lønner sig at gå fra mindre enheder til en central klinik. Der er nok ingen vej udenom, og derfor hedder fremtidens store udfordring for mig at se centralisering og i den forbindelse videndeling! Hvordan har andre gjort? Hvad gør vi selv? Hvordan lærer vi af hinandens erfaringer? Især synes jeg, at det er interessant, hvordan opgavernes skal fordeles mellem os, når vi går fra lille til stor. Jeg ser et behov for langt mere specialisering inden for den kommunale tandpleje. Det kunne være specialisering inden for rodbehandling, kirugi, før-skolebørn og tandregulering. Der er ufattelig mange muligheder, men vi skal i hus med projektet først. Puslespillet, som ligger forude, bør foreningen lægge sammen med os. Der ligger en stor og vigtig mission for De Offentlige Tandlæger i, at brikkerne falder godt og konstruktivt på plads. Formidling er et must Vi har i mange år været en række næsten ens tandlæger, der har skullet gøre næsten det sammen og de samme ting. Mange har været hæderligt gode til det meste, men nu er chancen der for fordele opgaverne på langt færre hænder og på den måde fremstå stærkere. Jeg tror på specialisering i takt med centralisering, fordi jeg mener, at det er sådan, vi kan tilbyde den mest optimale behandling til vores patienter. Kunsten bliver så at finde den rette balance mellem at være en generel tandlæge og samtidig bevæge sig i en mere specialiseret retning. Samtidig ligger der en opgave i at sikre kontinuiteten i specialerne. Hvis en tandlæge flytter, skal der være en anden til at tage over. Der må være bredde i fagområderne fordelt på flere personer. De Offentlige Tandlæger har en utrolig vigtig formidlingsrolle at spille. Os, der er på vej, har brug for at høre de kommuner, der allerede har sat skibet i søen. Vi har brug for de relevante historier. De gode og mindre gode erfaringer. Videndeling ja tak! Jeg tænker også på hele det psykologiske aspekt, hvordan kan vi som personalegruppe sikre, at vi bliver hørt og medinddraget. Hvad har I andre gjort? Der ligger en stor opgave i, at personalet kan føle sig trygge undervejs i processen.

5 Mette Strunge, tandlæge, Mariager Fjord. Foreningen har tre ben, og den skal stå på dem alle Vi ser de store grupper af børn og unge, og derfor har vi også erfaringen i at identificere og behandle tandsundheden. Vi ser børn fra de er Mere Tværfagligt arbejde Når vi arrangerer temadage, som vi har gjort det i samarbejde med Børnerådet, kan vi profitere på andre aktør, der hiver alle hjørne og kroge med. Foreningen skal være det samlende led, der favner forskelligheden og skaber helheden. Vi skal udnytte sammenhængskraften endnu mere helt små til de er voksne det er os, der er eksperterne inden for børnetandpleje, ingen tvivl om det, og det skal vi profilere os på. Det er vigtigt, at vi sikrer vores høje faggruppers kompetencer. Andre ideer til temadage kunne være overvægt, kost og diabetes, hvor vi går i dialog med en række andre samarbejdspartnere. Jeg Værdier skal pudses af Det fælles fodslag har stærke kræfter. At der er sørget mette strunge faglige kvalitet ved at lave evidens baseret tandpleje, og mener, at vi skal prioritere det tværfaglige samarbejde i for landsdækkende fora, hvor vi kan erfaringsudveksle at vi hele tiden udvikler fagligheden. Her tænker jeg på endnu højere grad, fordi det styrker det generelle sund- og sættes temaer på dagsordenen til gavn for alle. De kommunerne imellem, men også i et tættere samarbej- hedsfremmende arbejde og dermed også tandsundhe- Offentlige Tandlæger skal være den motiverende driv- de med tandlægeskolerne og pædontisk selskab. Det den. Vi ved for eksempel, at overvægtige børn tiere har kraft. Allerede i dag findes jo flere gode tiltag, efterårs- pædodontispeciale, som vi har ønsket længe her må tandsygdomme som caries og erosioner. Når andre kurset for eksempel, hvor man får talt med kolleger fra presses på! For mig at se ligger der en udfordring i at faggrupper kommer ind over og støtter barnet i at andre dele af landet. Vi skal bruge hinanden til at sætte sikre balancen mellem de stærke og svage børn i vores nedsætte sukkerindtaget, så gavner det også tandsund- offentlig tandpleje stærkt på landkortet. I de kommuner tilbud. Både behovsbørnene og de sunde børn skal have heden. Vi skal udnytte sammenhængskraften endnu og områder, hvor den private tandpleje er ind over som en behandling, der passer til deres individuelle behov. mere. Derudover er det vigtigt, at vi er bevidste om den et tilbud, og børn og unge har frit valg, skal vi være Identifikationen af risikobørnene er blevet vanskeligere, variation i tandsygdomsforekomst og behandlingstilbud, synlige omkring vores kompetencer. Det er os, der har fordi alting i dag er mere komplekst. Nu er der flere der er på landsplan. Udfordringerne er ikke de samme, ekspertisen og derfor bedst løfter opgaven. Det samme typer af risikobørn, og når vi uddelegerer flere og flere om du bor i Thy, i København eller på Lolland Falster, gælder inden for omsorgstandplejen og specialtandple- opgaver til vores klinikassistenter og tandplejer, har vi og vil vi sikre en kommunal tandpleje med et relativt jen, hvor opgaven udliciteres. Derfor skal De Offentlige brug for at sikre kvaliteten, så ingen tabes på gulvet. ensartet tilbud, så må vi have øje for, hvad der rør sig Tandlæger stå stærk. Vi skal hele tiden pudse vores Det er stadig tandlægen, der skal have overblikket. Det rundt omkring. Der skal være sammenhæng regionerne fælles værdier og målsætning af, fordi vores roller er er os som tandlæger, der sidder med ansvaret. imellem. Jeg ser De Offentlige Tandlæger som den under konstant forandring.

6 Lise Møller, tandlæge, Helsingør. Potentielt nyt medlem. Forskning og formidling inden for børnetandplejen er i den grad tiltrængt I det hele taget kunne der skræddersys mange flere relevante kurser til børnetandplejen lise møller At vi med centraliseringen får nogle større og mere centrale arbejdspladser vil virke attraktivt for de yngre og nye tandlæger mange unge vil gerne arbejde steder, hvor der er mange kolleger. Udfordringen bliver så at fastholde dem, der kommer forbi, og her tror jeg, at man skal holde fast i kerneprincippet, der hedder videreuddannelse. Det handler om at mere prestigefyldt. Men anerkendelsen kommer ikke af sig selv, og jeg ved f.eks. fra mine søskende, der begge er musikere, at også inden for deres fag er det langt mindre anerkendt at arbejde med børn end med voksne. Underligt nok er det blevet sådan, selvom det jo ikke burde være tilfældet. At være med til at hjælpe fremtidens børn og unge godt af sted er et væsentligt kendt. Jeg oplever virkelig en mangel på et dansk medie, der koncentrerer sig om ny viden på det felt. Det medie kunne samtidig være brobygger mellem de unge aspiranter, de gamle garvede kapaciteter, og de nødvendige midler i form af fonde og storkapital omkring ny forskning. Jeg kunne godt drømme om, at der var et decideret nyhedsbrev, evt. digitalt, der brugte gøre børnetandplejen mere prestigefyldt med mere stykke arbejde, men det er den barriere, faget er oppe spalteplads på det nyeste inden for børnetandplejen - forskning, flere kurser, mere uddannelse. Børnetandple- imod. Og det slag må tages. Tandplejen må oppe sig! forskning og resultater på området, og samtidig annon- jen kunne sagtens blive et meget større fagligt område. cerede for de kurser, der findes. I det hele taget kunne Der kunne f.eks. arbejdes på, at videreuddannelse blev Viden om børnetandpleje der skræddersys mange flere relevante kurser til børne- dækket af overenskomsten, så det lå som en rettighed Jeg har talt om videreuddannelse som en vej frem, men tandplejen, det kunne være psykologi, syndromer, ifølge overenskomsten, at alle kommunalt ansatte også forskning inden for børnetandplejen er alfa og ADHD og kirurgi. Det vil også kunne skabe fokus på tandlæger løbende skulle tilbydes videreuddannelse. omega. Med øget fokus på forskning vil børnetandple- området og tiltrække nye tandlæger til den offentlige Det ville samtidig styrke tilgang til faget og gøre det jen som fag blive både mere respekteret og også aner- tandpleje.

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Foreningen for alle tandlæger

Foreningen for alle tandlæger Foreningen for alle tandlæger indhold forord 07 17 08 03 Forord Hvorfor er en foreningen for alle tandlæger? 04 Rådgivning Få indblik i vores rådgivningsydelser. 12 Efteruddannelse Læs om nogle af de efteruddannelsestilbud,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere