KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015"

Transkript

1 Lønstatistik for studerende 2015

2 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: Jobbets relevans for studiet Din branche Dit arbejdsområde Din studieretning Om du er bachelor eller kandidat Vi har opdelt lønstatistikken i tre afsnit så det er lettere at finde de relevante tal afhængig af, hvilket studiejob, du skal ansættes eller er ansat i: Studierelevant arbejde Ikke-studierelevant arbejde Et særligt afsnit om ansættelse i det offentlige Under alle omstændigheder skal du huske, at løn ikke bare er løn. Der er andre vilkår, som kan indgå og ting, du skal være opmærksom på. Disse andre forhold, har vi også samlet lidt info om her i lønstatistikken. Oplysningerne gælder alle ansættelser. Sidst, men bestemt ikke mindst, sidder vi klar til at rådgive dig før, under og efter dit studiejob. Ring eller mail til os - vi er her for det samme. Og så skal der lyde en stor tak til alle, som har bidraget til lønstatistikken. En god statistik er afhængig af en høj svarprocent. Vi håber derfor også, at du vil deltage i kommende undersøgelser, som vi udsender. Hvordan finder du en timeløn, der er relevant for dig? De forskellige tabeller er alle indgange til at finde en timeløn. Der er ikke én, der er mere rigtig end en anden. Du bør tage udgangspunkt i, om dit job er studierelevant eller ej og så gennemgå tabellerne, alt efter hvor du arbejder, hvad din studieretning er og hvor langt du er på studiet. Du bør også tage med i dine overvejelser, om der er særlige forhold for dig, som gør, at du bør afvige fra statistikken for eksempel fordi du har tidligere konkret erfaring med det, du skal arbejde med. Dit udspil bør selvfølgelig alt andet lige tage udgangspunkt i den højeste timeløn og dette skal du underbygge med konkrete argumenter (særlig relevant viden fra dit studie, tidligere erfaringer, resultater og så videre). Hvad betyder tallene? Alle tal er indsamlet på baggrund af studerendes lønninger i april måned Der er angivet to tal: Gennemsnit: Dette tal er alle de opgivne timelønninger divideret med antallet af besvarelser. Tallet er derfor også påvirket af, hvis der er (få) meget høje og meget lave lønninger. Medianen: Medianen fremkommer ved at man stiller alle de opgivne timelønninger op på række. Den midterste timeløn er det samme som medianen. Dette tal er altså upåvirket af, om der er (få) meget høje eller lave lønninger. Alle tal er opgjort eksklusiv feriepenge. KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende 1

3 Studierelevant arbejde Afhængig af uddannelsesniveau Arbejdstimer per måned, Timeløn Timeløn gennemsnit gennemsnit median Alle 53,7 138,5 130 Bachelor ,8 125 Kandidat 56,3 140, % af dem, som arbejder, har et studierelevant job en markant stigning fra sidste år Lønforhandling Det er kun hvis du ansættes på overenskomst, at der kan være en facitliste for, hvad lønnen skal være/som minimum skal være. Bortset fra i det offentlige, er det sjældent, at du ansættes på overenskomst. Derfor afhænger din løn af, hvad I aftaler - det vil sige hvad du forhandler dig frem til. Og du har nøjagtig lige så stor adgang til at forhandle din løn som alle andre. I tabellerne her i statistikken kan du finde tal, som du kan tage udgangspunkt i. Vurder derefter om der er særlige forhold, som gør, at du bør afvige fra gennemsnittet eller medianen. Det kan for eksempel være, hvis du har særlig, relevant erfaring (fra studiet eller anden beskæftigelse), hvis du løser særlige opgaver eller hvis du helt eller delvist afløser for færdiguddannede fastansatte. Bemærk også at statistikken viser, at lønningerne for studerende, der er på kandidatdelen, generelt ligger højere end hvis man er på bachelordelen. Afhængig af uddannelsesretning Alle Bachelor Kandidat Timeløn Timeløn Timeløn gennemsnit gennemsnit gennemsnit Alle 138,5 134,8 140,6 BA/BSc/Cand.ling.merc. 135,9 130,6 138,1 BA/BSc/Cand.comm. 130,6 132,9 127,2 HA/Cand.merc. 142,3 132,6 144,8 BA/Cand.mag. 142,1 137,5 144,6 BA/Bsc/Cand.soc. 142,7-138,7 BA/Bsc/Cand.it. 138,7 124,2 141,4 Professionsbachelor 136,5 - - Anden 149,4 145,5 152,3 KS ONLINE - alle studentermedlemmer kan tage gratis online-kurser Ferie Er du timelønnet, har du ret til feriepenge beregnet som 12,5 % af din løn. Feriepengene indbetales af din arbejdsgiver til FerieKonto (eller eventuelt anden tilsvarende ordning), og du kan så hæve pengene i forbindelse med, at du holder ferie. Du optjener feriepenge i kalenderåret til afholdelse i det efterfølgende ferieår, som løber fra 1. maj 30. april. Er du månedslønnet optjener du som udgangspunkt ret til ferie med løn. Når du stopper i jobbet, bliver feriepenge for den ferie med løn, du ikke har holdt, overført til FerieKonto (eller eventuelt anden tilsvarende ordning). Udgangspunktet er under alle omstændigheder, at du i det ferieår du starter, ikke har ret til løn under ferie. Derimod er det en af de ting, som du kan inddrage i forhandlingen om dine vilkår under ansættelsen. 2

4 Studierelevant arbejde Kontrakt Hvis du arbejder over en måned med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over otte timer, har du ret til en kontrakt. Det følger af lovgivningen, at der er en række krav til, hvad der (som minimum) skal stå i din kontrakt. Der skal for eksempel stå, hvad lønnen er, hvad din titel og/eller arbejdsbeskrivelse er, hvad der gælder i forbindelse med afskedigelse, arbejdstid, hvor arbejdet skal udføres og ansættelsens varighed. Selvom du er ansat på en måde, så du ikke har krav på en kontrakt, for eksempel fordi der er tale om under otte timer om ugen, er det altid en god idé, at få lavet en kontrakt. Så er hverken du eller din arbejdsgiver i tvivl om, hvad der gælder. 55% af dem, som har studierelevant arbejde, arbejder med kommunikation Afhængig af branche Antal Timeløn Timeløn arbejdstimer gennemsnit median Advokat 60,3 143,8 150 Butik/ restaurant ,9 121,6 Finans og forsikring 57,6 147,1 140 Forening / NGO ,8 130 Løn under sygdom Hvis du er ansat på timeløn, vil du som udgangspunkt ikke have ret til løn under sygdom. Det kan dog forholde sig anderledes, hvis du i praksis arbejder otte timer om ugen eller mere og dine arbejdstider i praksis er faste. Er du i tvivl, så kontakt os. Selvom du ikke har ret til løn under sygdom, er det noget, du kan aftale i forbindelse med ansættelsen. Er du ansat på månedsløn, vil du som hovedregel have ret til løn under sygdom. IT og tele 60,0 145,3 138 Kommunikation 63,5 142,2 135 Konsulentvirksomhed 50,6 140,2 135 Medicinal 56,3 171,8 156 Medier 56,3 130,7 125 Oversættelse ,7 135 Produktion ,8 135 Salg og marketing 56,4 132,3 125,3 Transport og logistik 58,5 138,8 135 Turisme inkl. hotel 54, Uddannelse 34,8 156,8 135,5 Stat 46,2 140,1 120 Region 52,2 138,1 130 KS TRYG du kan tegne billige forsikringer gennem din fagforening. Ring til vores forsikringskonsulent i dag Kommune 47,5 143,1 125 Andet ,8 125 I alt 53,7 138,5 130 Frihed til studie/eksamen Din arbejdsgiver er ikke forpligtet til at respektere dine studietider herunder eksamensperioder. Derfor kan det være et godt vilkår at sikre er med i dine ansættelsesvilkår med eller uden løn. Kandidatstuderende tjener i gennemsnit godt 4% mere end bachelorstuderende 3

5 Studierelevant arbejde 92% vurderer, at studiejobbet bidrager positivt til uddannelsesforløbet I efteråret 2015 åbner vi for endnu en omgang af KS populære kurser InDesign, Photoshop, Google Analytics og SEO Afhængig af arbejdsområde og uddannelsesniveau Arbejdstimer per måned, Timeløn Timeløn gennemsnit gennemsnit median Kommunikation 54, Bachelor 50,8 133,1 125 Kandidat 56,5 136,2 130 Alt stiger også lønninger Selvom lønudviklingen i Danmark på nuværende tidspunkt er afdæmpet, stiger lønnen stadig. Tallene i lønstatistikken er indsamlet i april 2015 og lønningerne vil derfor være steget siden da. På KS hjemmeside kan du altid finde opdaterede tal for lønudviklingen. Sprog 40,1 136,3 125 Bachelor 32,9 126,7 120 Kandidat 47, Marketing 59,3 140,1 130,8 Bachelor 53,4 138,7 130 Kandidat 61,8 140,7 135 HR ,6 137,5 Bachelor 48,4 129,6 135 Kandidat 62,5 150,8 142 IT 55,4 133,8 122,8 Bachelor 53,8 131,8 121,7 Kandidat 56,2 134,9 124 Andet ,3 134 Bachelor 40,9 144,3 122,3 Kandidat 45,8 160,3 136,6 10% er ansat på månedsløn 90% er ansat på timeløn Alle 53,7 138,5 130 Bachelor ,8 125 Kandidat 56,3 140, % af de studerende arbejder (job eller praktik) ved siden af studierne Ansat i praktik Er du ansat i praktik som en del af dit studie, bør praktikken ikke bare være meritgivende du bør også have ordentlige vilkår under ansættelsen. Derfor har KS udarbejdet en standardkontrakt, som tager højde for de særlige forhold, man skal være opmærksom på ved en ansættelse i praktik. Find den på hjemmesiden. 4

6 Ikke-studierelevant arbejde Afhængig af uddannelsesniveau 5% af dem, som har studierelevant arbejde, arbejder med sprog Arbejdstimer per måned, Timeløn Timeløn gennemsnit gennemsnit median Alle 46,9 127,8 120 Bachelor 45,9 124,7 120 Kandidat 49,1 133,9 120 Afhængig af uddannelsesretning Alle Bachelor Kandidat Timeløn Timeløn Timeløn gennemsnit gennemsnit gennemsnit Alle 127,8 124,7 133,9 Månedsløn eller timeløn Mange studerende er ansat på timeløn. Og det kan være fint nok og passe bedst til både virksomheden og dig fordi det ofte er koblet med stor fleksibilitet i forhold til, hvor mange timer, man ønsker at arbejde og forskelle i dette over tid. Der er dog mange andre fordele ved ansættelse med fast timetal og månedsløn. For eksempel (som altovervejende udgangspunkt) løn under sygdom, ferie med løn, økonomisk sikkerhed med videre. Er arbejdet ikke meget begrænset, bør du derfor alt andet lige gå efter en ansættelse med fast timetal og månedsløn. Tallene i denne statistik er opgjort pr. time. Dem som er ansat med fast månedsløn indgår med deres månedsløn divideret med antallet af arbejdstimer pr. måned. BA/BSc/Cand.ling.merc. 121,9 121,9 121,9 BA/BSc/Cand.comm. 127,5 128,2 125 HA/Cand.merc. 128,1 127,5 129,1 BA/Cand.mag. 131,4 124,8 144,1 BA/Bsc/Cand.soc. 119, Professionsbachelor 105, % har studiejob i det private, 19% har studiejob i det offentlige 9 10 ud af har en ansættelseskontrakt (men det burde alle have!) 5

7 Særligt om ansættelser i det offentlige Får du studiejob i det offentlige, bliver du ansat på overenskomst. Hvis jobbet er kontor- eller kontorlignende, aflønnes du i staten med timeløn i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK. Her afhænger lønnen af hvor lang tid du har arbejdet som studentermedhjælp, hvor i landet du arbejder og karakteren af arbejdet. Nedenfor er lønningerne, som de er gældende i staten pr. 1. april 2015, anført. Disse lønninger stiger den 1. april Anciennitet Stedtillægssats II III IV V VI 1 år 109,61 111,78 113,28 115,45 116,95 2 år 109,61 111,78 113,28 115,45 116,95 3 år 111,43 113,65 115,19 117,42 118,96 21% af dem, som har studierelevant arbejde, arbejder med marketing 4 år 111,43 113,65 115,19 117,42 118,96 5 år eller mere 114,78 117,11 118,73 121,07 122,69 Hvilken stedtillægssats du følger - og dermed din timeløn - afhænger af hvor arbejdet ligger. København er for eksempel stedtillægssats VI, Aarhus stedtillægssats IV og Odense og Aalborg stedtillægssats III Du optjener fuld anciennitet ved arbejde på 15 timer/uge eller derover. Ved arbejde derunder optjenes halvt anciennitet. Hvis du har læst ved en højere læreanstalt i mindst 2 år og bestået de forudsatte prøver og eksaminer, tillægges du 1 års anciennitet. Ud over ovenstående kan du ydes et kvalifikationstillæg på 2,92 kr./time, hvis du udfører kvalificeret arbejde i forhold til almindeligt studenterarbejde. Hertil kommer pension, hvis du har været ansat i 9 måneder og er fyldt 20 år. Pensionsprocenten er 10,65 % og stiger hvis du er over 25 og har mindst 4 års beskæftigelse i det offentlige bag dig. Brug KS! Vejledninger om lønforhandling og kontrakter Lønstatistikker Vejledende mindsteløn Pejlemærker for lønforhandlingen Standardkontrakter Der er ikke en tilsvarende aftale for studenterarbejde i kommuner og regioner, men i praksis følges ofte tilsvarende regler. Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev det dog aftalt, at senest med virkning fra 1. april 2016 skal også studerende i kommuner og regioner ansættes efter HK-overenskomsten. Har du færdiggjort din bachelor, kan der være mulighed for at blive ansat på akademikeroverenskomsten. Det giver væsentligt bedre løn- og ansættelsesvilkår. I praksis kræver en sådan ansættelse oftest en forhandling, så kontakt KS for nærmere vejledning. # Lønvejledning Hjælp til lønstatistikker Sparring og coaching på din lønforhandling Gennemlæsning af kontrakt Lønstatistikken er udgivet af Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, København K. Ansvarshavende: Forbundsformand Per Lindegaard Hjorth Redaktion: Lise Skou og Jacob Suhr Grafisk design: Falk og musen grafisk design 7

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2011 Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning vedrørende

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere

PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008. God læselyst!

PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008. God læselyst! PR FILEN Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008 LEDER: Kvalitativ vurdering S. 2-3 Ingen genansættelse S. 4 Kontraktudformning S. 5 Konflikten på Egnsmuseet Færgegården Lønfakta S. 6 DALF Kampagne S. 6 S. 7 Kalender

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk Lønguide 2013-2014 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere