Toplederbloggen som platform for kommunikativ ledelse. - et casestudie af en intern toplederblog i Alka

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toplederbloggen som platform for kommunikativ ledelse. - et casestudie af en intern toplederblog i Alka"

Transkript

1 Cand.merc.(kom) kandidatafhandling Toplederbloggen som platform for kommunikativ ledelse - et casestudie af en intern toplederblog i Alka Christel Nygaard Engedal Marie-Louise Honoré Valsted 22. april 2008 Vejleder: Karl-Heinz Pogner satsenheder, 104 normalsider Copenhagen Business School, Cand.merc.(kom) 2008

2 Abstract The purpose of this thesis is to explore the executive blog as a new phenomenon in internal corporate communication. In particular, the thesis focuses on the possibilities and constraints of using the executive blog as a platform for communicative leadership. We present an empirical case study of an executive blog authored by the CEO of Alka, a Danish insurance company, published on the company s intranet. The case study combines quantitative and qualitative data, including interviews with the CEO and two groups of employees, a survey amongst all employees, and quantitative and qualitative content analysis of blog posts and comments written in the course of five months. Lacking a complete theoretical framework on blogging practices in corporate settings, we combine Taylor & Van Every s perspective on organizational communication with Yates & Orlikowski s structuration approach to genre studies and Askehave & Nielsen s notion of the interdependency between medium and genre. On the basis of this combined theoretical framework, we propose a new model for studying genres of organizational communication and apply it to a genre analysis of the executive blog in Alka. Furthermore, we develop the concept of communicative leadership defined as an ongoing process of sensemaking and sensegiving where the leader offers a number of interpretations to members of the organization and attempts to influence the organizational meaning construction in order to lead the organization toward a preferred direction. We conclude that the executive blog can be used as a platform for communicative leadership, in the form of a mutual sensemaking and sensegiving process between the CEO and the employees participating in the conversation on the blog. However, there are also constraints and limitations. Some employees have barriers to participating, and the conversations on the blog tend to focus on consensus that excludes critical voices and alternative contributions that could be valuable to the organization. Furthermore, it is more difficult than could be expected to bypass geographical and hierarchical boundaries within the organization. The case study bears evidence of the executive blog as an emerging genre which evolves through enactment and is not defined once and for all. The genre enactment draws on genre repertoires within and outside the organization and is a subject of negotiations and diverse interpretations between members of the organization. Furthermore, our genre analysis shows how the executive blog is not only a response to existing recurrent situations, but it also produces new recurrent situations on which to act, and thereby changes communicative practices in the organization. These conclusions call for a more dynamic understanding of emerging genres in organizations than implied by existing theoretical genre concepts. Abstract of cand.merc.(kom) Master s thesis The Executive Blog as a Platform for Communicative Leadership by Christel Nygaard Engedal & Marie-Louise Honoré Valsted Copenhagen Business School, April

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAPITEL 1 INDLEDNING PROBLEMFORMULERING CASEPRÆSENTATION... 8 KAPITEL 2 METODE VIDENSKABSTEORETISK STÅSTED CASESTUDIET SOM UNDERSØGELSESSTRATEGI Valg af case AFGRÆNSNING AF ANALYSEENHEDEN METODER TIL DATAINDSAMLING Blogtekst Kvalitative interviews Spørgeskemaundersøgelse UNDERSØGELSESDESIGNETS KVALITET KAPITEL 3 TEORI DEN ORGANISERENDE KOMMUNIKATION BLOGGEN SOM WEBMEDIERET GENRE Bloggen medie eller genre? Et webmedieret genreperspektiv Et strukturationsperspektiv på genre EN NY ANALYSEMODEL FOR BLOGGEN SOM ORGANISATIONS-KOMMUNIKATIONSGENRE KOMMUNIKATIV LEDELSE Tese om kommunikativ ledelse på bloggen DELKONKLUSION KAPITEL 4 RESULTATER AF DE EMPIRISKE UNDERSØGELSER PRÆSENTATION AF BLOGGEN Bloggens udseende og funktionaliteter AKTIVITET PÅ BLOGGEN BLOGINDLÆGGENE KVALITATIVE INTERVIEWS Resultater Opsamling SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Svarprocent og repræsentativitet Resultater Opsamling

4 4.6 VURDERING AF UNDERSØGELSENS KVALITET DELKONKLUSION KAPITEL 5 ANALYSER GENREANALYSE AF TOPLEDERBLOGGEN Genreform Genrerepertoire Samtaleform Samtaleomstændigheder Toplederbloggen som organisationskommunikationsgenre i Alka KOMMUNIKATIV LEDELSE PÅ TOPLEDERBLOGGEN Sensegiving og sensemaking om sundhed på arbejdspladsen Bloggens potentiale for kommunikativ ledelse i Alka DELKONKLUSION KAPITEL 6 DISKUSSION OG ANBEFALINGER ER KOMMUNIKATIV LEDELSE STRATEGISK? ANBEFALINGER TIL ALKA Generelle anbefalinger til Alkas brug af toplederbloggen Forslag til at arbejde med Det Fælles Målbillede på bloggen MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER VED EN TOPLEDERBLOG VILKÅR FOR AT SKABE EN NY ORGANISATIONSKOMMUNIKATIONSGENRE DELKONKLUSION KONKLUSION LITTERATURLISTE

5 Figurer Side FIGUR 2.1 ANALYSEENHED OG DATA FIGUR 2.2 METODETRIANGULERINGEN I VORES UNDERSØGELSESDESIGN FIGUR 3.1 TAYLOR OG VAN EVERYS KOMMUNIKATIONSMODEL FIGUR 3.2 EN ANALYSEMODEL FOR ORGANISATIONSKOMMUNIKATIONSGENRER FIGUR 3.3 SENSEGIVING- OG SENSEMAKINGPROCESSEN FIGUR 4.1 SCREENSHOT AF JENS BÆRENTSENS BLOG FIGUR 5.1 EN ANALYSEMODEL FOR ORGANISATIONSKOMMUNIKATIONSGENRER FIGUR 5.2 KATEGORIER OG ANALYTISKE DIMENSIONER I BLOGDEBATTEN OM SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN FIGUR 6.1 OVERSIGT OVER STUDIER AF VIRKSOMHEDSBLOGS Tabeller Side TABEL 4.1 NØGLETAL OM BRUG AF BLOGGEN TABEL 4.2 AFDELINGERNES DELTAGELSE PÅ BLOGGEN TABEL 4.3 FORMÅL MED BLOGINDLÆGGENE PÅ DIREKTØRENS BLOG TABEL 4.4 SVARPROCENT FORDELT PÅ AFDELINGER TABEL 4.5 RESPONDENTERNES BRUG AF BLOGGEN FORDELT PÅ AFDELINGER TABEL 4.6 MEDARBEJDERNES GENNEMSNITLIGE VURDERING AF HOLDNINGSSPØRGSMÅL TABEL 5.1 GENREKARAKTERISTIKA FOR TOPLEDERBLOGGEN I ALKA TABEL 5.2 ANLEDNINGER OG SITUATIONER TABEL 6.1 MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER VED EN TOPLEDERBLOG

6 Kapitel 1 Indledning Topledere er for dårlige kommunikatører og mangler synlighed og troværdighed i medarbejderne øjne. Det var en af pointerne i en undersøgelse foretaget af Nordisk Kommunikation i 2007, der konkluderede, at den interne kommunikation og særligt hos topledelsen i skandinaviske virksomheder har et stort forbedringspotentiale (Grumstrup 2007). Blogs er et af de midler, som nogle topledere har taget i brug for at blive mere synlige. En af disse topledere er Alkas adm. direktør Jens Bærentsen, hvis interne blog udgør casen i denne afhandling. Men gør introduktionen af ny teknologi en forskel for kvaliteten af den interne kommunikation? Kan det løse toplederens kommunikationsproblemer at begynde at blogge, eller er det blot en forbipasserende trend, der reelt ikke gør nogen forskel for medarbejdernes opfattelse af deres øverste ledelse? Vores personlige motivation til at skrive en kandidatafhandling om toplederblogs er, at vi er interesseret i forholdet imellem teknologi og organisation. Vi er fascineret af de såkaldte nye sociale medier, der går under overskriften Web 2.0, fordi de har potentialet til at ændre måden, virksomheder kommunikerer med omverdenen på. Samtidig er vi også skeptiske, fordi overdrevne forventninger til it kan føre til skuffelser og fejlinvesteringer, som det fx skete for mange virksomheder, der spildte tid og penge på at etablere sig i 3D universet Second Life. Selvom virksomhedsblogging (også kaldet corporate blogging) har eksisteret et par år, er der stadig ubesvarede spørgsmål om bloggens reelle potentiale i forhold til ledelseskommunikation. Derfor finder vi det interessant at undersøge toplederbloggens værdi i praksis. Der er skrevet masser af ikke-forskningsbaserede bøger om virksomhedsblogs, hvoraf de mest berømte nok er Robert Scoble & Shel Israels Naked Conversations (2006) og i Danmark Trine-Maria Kristensen & Thomas Madsen-Mygdals Weblogs (2007). Men forskning om virksomheders brug af blogs er indtil videre begrænset til få studier, fx Tom Kelleher og Barbara 5

7 Kapitel 1 Indledning Miller (2006) om PR-strategier i relation til eksterne blogs, enkelte casestudier af interne medarbejderblogs med fokus på informative og sociale fordele for medarbejdere og virksomhed (Jackson, Yates & Orlikowski 2007) samt medarbejderblogs i et knowledge management perspektiv (Efimova & Grudin 2007; Grudin 2006; Kaiser 2007). I dansk sammenhæng er der skrevet flere kandidatafhandlinger om virksomhedsblogs med fokus på eksterne blogs med Arla som et gennemgående eksempel på en forbrugerorienteret virksomhed med et imageproblem, der anvender bloggen som en mulighed for at komme i direkte dialog med utilfredse og nysgerrige forbrugere (D. M. Eriksen & Kristensen 2007; Y. N. Eriksen 2006; Nielsen 2006). Problemet med meget af forskningen og især ikke-forskningsbaseret litteratur er, at der fokuseres på bloggens teknologiske muligheder, mens organisatoriske og sociale problemstillinger overses. Med undtagelse af Jackson, Yates & Orlikowski (2007), der har foretaget en af de få analyser med fokus på både sociale og tekniske aspekter ved bloggen. Vi ønsker derfor at undersøge de sociale og organisatoriske aspekter ved brug af blogs i intern kommunikation. De få eksisterende studier af interne blogs har til en vis grad kastet lys over, hvordan interne blogs kan anvendes som værktøj til vidensdeling imellem medarbejdere. Men der mangler empiriske studier af de tilfælde, hvor en topleder anvender bloggen til ledelseskommunikation internt i en virksomhed. Samtidig mangler der teoretiske diskussioner af bloggen som kommunikationsværktøj i relation til intern kommunikation og specielt ledelseskommunikation. Formålet med afhandlingen er at undersøge toplederbloggen empirisk, samtidig med at vi ønsker at udvikle den teoretiske forståelse af bloggen i relation til ledelse og kommunikation. Vi ser ikke bare toplederbloggen som en ny kommunikationskanal eller -værktøj men som en ny kommunikationsmulighed, der potentielt kan være med til at forme måden at lede på igennem kommunikation, hvilket vi definerer som kommunikativ ledelse. 6

8 Kapitel 1 Indledning 1.1 Problemformulering På baggrund af manglen på empiriske undersøgelser af interne toplederblogs og teoretiske diskussioner af bloggen i forhold til kommunikation og ledelse er vores problemformulering som følger: Hvordan kan en intern toplederblog anvendes til kommunikativ ledelse? Dette besvarer vi igennem følgende underspørgsmål: 1. Hvordan kan man forstå og analysere toplederbloggen som fænomen? 2. Hvordan anvender casevirksomheden Alka en toplederblog? 3. Hvilke muligheder og begrænsninger har toplederbloggen i relation til kommunikativ ledelse? Efter at have redegjort for vores metode i kapitel 2, diskuterer vi underspørgsmål 1 i kapitel 3, dvs. hvordan den interne toplederblog som fænomen kan forstås og analyseres i relation til organisationskommunikation og ledelse. Vi diskuterer forskellige teoretiske perspektiver på bloggen i forhold til intern kommunikation og organisering med henblik på at udvikle en analysemodel. Vi redegør for begrebet kommunikativ ledelse som en fortløbende proces af sensemaking og sensegiving og diskuterer det i forhold til toplederbloggen. Vi ønsker at undgå et teknologideterministisk perspektiv, hvor der sluttes direkte fra de teknologiske egenskaber til sociale og organisatoriske effekter. Det er vores tese, at det ikke er teknologien i sig selv, der skaber forandringer, men derimod den praktiske brug. Hvilke anvendelsesmuligheder, bloggen har, kan bedst undersøges igennem et empirisk studie, hvorfor hovedvægten i denne afhandling vil være på et casestudie af en konkret intern toplederblog. I kapitel 4 præsenterer vi resultaterne af vores empiriske undersøgelse i form af et casestudie af toplederbloggen i Alka, og i kapitel 5 analyserer vi casen ved hjælp af vores analysemodel fra kapitel 3. Tilsammen giver de to kapitler svar på underspørgsmål 2. De teoretiske og empiriske analyser syntetiseres i kapitel 6, hvor vi diskuterer, hvilke muligheder og begrænsninger den interne toplederblog har i relation til kommunikativ ledelse, 7

9 Kapitel 1 Indledning samt hvilke konsekvenser disse konklusioner har for teori og praksis, hvormed vi svarer på underspørgsmål Casepræsentation Afhandlingens case 1 er en intern toplederblog i forsikringsselskabet Alka, hvor den administrerende direktør Jens Bærentsen siden august 2007 har skrevet en blog henvendt til medarbejderne på virksomhedens intranet. Jens Bærentsen kalder vi i afhandlingen Direktøren, ligesom vi benævner de øvrige personer i afhandlingen ved deres titel og funktion. Dette har vi valgt, fordi det interessante for vores analyse af bloggen er, hvilke roller og funktioner bloggen har indflydelse på og ikke hvilke personer. Forsikringsselskabet Alkas historie går mere end 100 år tilbage, hvor selskabet blev stiftet af ledende fagforeningsmænd med det formål at tegne forsikringer til danske arbejdere. Alka ejes af en række fagforeninger under LO, og LO-medlemmerne er Alkas største kundegruppe. Fordi ejerne ikke er traditionelle aktionærer, men i praksis repræsenterer kunderne, er forretningsfilosofien først og fremmest at tilbyde gode og billige forsikringer frem for at skabe profit. Et eventuelt overskud skal tilbage til kunderne i form af lavere præmier, hvilket i forsikringstekniske termer vil sige, at målet er en combined ratio på lige under Tidligere havde Alka filialer i hele landet. Men i 1990 erne blev det besluttet at gøre selskabet call-baseret med hovedsæde i Høje Taastrup, og man opgav filialstrukturen med assurandører. Regionskontorerne blev nedlagt, med undtagelse af Kolding og Århus, idet der var behov for at ansætte flere telefonsælgere, end der var mulighed for i Høje Taastrup. Der er i dag 488 medarbejdere i Alka. Callcentrene i Kolding og Århus har hhv. 18 og 60 salgsmedarbejdere. Resten af medarbejderne befinder sig i hovedsædet i Høje Taastrup, der foruden salg også varetager skadesbehandling og administration. 1 Vi bygger casepræsentationen på oplysninger fra Kommunikationschefen (Bilag N), en HRmedarbejder, samt samtaler med Direktøren og Direktionssekretæren. 2 Combined ratio er et nøgletal, der udtrykker omkostningernes og erstatningernes andel af hver 100 kroner, der kommer ind i præmier. Jo lavere tallet er, jo flere penge tjener selskaberne. De fleste store spillere i branchen har en combined ratio på under 90. 8

10 Kapitel 1 Indledning Organisationen er opdelt i forskellige områder: Salg af forsikringer til privatkunder sker i Kundecenter Privat (herefter benævnt Salg), mens Skade & Jura (herefter Skade) varetager skadesbehandling for privat kunder. Erhverv er selskabets erhvervskundecenter, der varetager både salg og skadesbehandling for erhvervskunder. Forbundsordninger & Person har primært til opgave at pleje relationen til fagbevægelsen og administrere de kollektive forsikringsordninger samt individuelle livs- og pensionsforsikringer. Desuden er der en række stabsfunktioner som HR, Økonomi, IT samt en kommunikationschef. Organisationen er et forholdsvis traditionelt ledelseshierarki med en administrerende direktør, 8 direktører, vice- og underdirektører samt ca. 45 mellemledere i flere ledelseslag under den administrerende direktør. Den daglige interne ledelseskommunikation fra direktionen sker først og fremmest igennem ledelseshierarkiet som linjekommunikation. Direkte kommunikation imellem direktion og medarbejdere sker på medarbejdermøderne Mød Direktionen 3 gange årligt samt via intranettet, hvor direktionen (ligesom alle andre områder i organisationen) kan publicere nyheder og aktuelle informationer. I 1989 blev der ansat en informationschef i Alka, der bl.a. igangsatte et medarbejderblad (skrevet af medarbejderne selv) og var med til at udvikle intranettet sammen med itafdelingen. I 2002 blev informationsafdelingen nedlagt, og først i 2007 blev der ansat en kommunikationschef. I mellemtiden blev ansvaret for medarbejderbladet overdraget til HR, mens pressekontakt og andre kommunikationsopgaver i praksis blev varetaget af Direktionssekretæren. I dag er Kommunikationschefen redaktør for medarbejderbladet, men hans fokus er primært pressekontakt og håndtering af kundeklager, og han arbejder ikke som sådan strategisk med den interne kommunikation. Til gengæld arbejder virksomheden aktivt med virksomhedskulturen og visionen under overskriften Det Fælles Målbillede, hvilket understreger et ønske om at involvere alle medarbejderne i en fælles vision for, hvor virksomheden skal hen. Arbejdet med Det Fælles Målbillede udspringer af Alkas vision og er et forsøg på at oversætte visionen til medarbejdernes hverdag, så medarbejderne får et billede af, hvordan deres arbejdsdag ser ud, når visionen er nået i Det Fælles Målbillede blev præsenteret som en film for medarbejderne på Mød Direktionen d. 6. og 7. marts 2008 (Bilag O) for at kickstarte diskussionen om virksomhedskulturen. Alka står nu 9

11 Kapitel 1 Indledning over for en stor intern kommunikationsudfordring med at engagere medarbejderne i en diskussion om, hvordan virksomheden og kulturen skal se ud om fire år. 10

12 Kapitel 2 Metode I dette kapitel redegør vi for afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted og undersøgelsesstrategi, herunder valg af case, afgrænsning af analyseenhed og metoder til dataindsamling kort sagt de metodiske valg, vi har truffet med henblik på at optimere kvaliteten af undersøgelsesdesignet. 2.1 Videnskabsteoretisk ståsted I dette afsnit redegør vi for det videnskabsteoretiske ståsted i afhandlingen, fordi det har indflydelse på vores metodevalg og den viden, vi kan skabe i afhandlingen. Formålet med denne afhandling er at undersøge en toplederblog i en organisatorisk kontekst og specifikt i forhold til kommunikativ ledelse. Derfor er det relevant at fastslå, hvordan vi forstår den sociale verden, som en organisation er et lille udsnit af. Den grundlæggende præmis i afhandlingen er, at de samfundsstrukturer og normer, som individer handler inden for, skabes i interaktion og dermed er socialt konstrueret. Denne forståelse ligger tæt op af en socialkonstruktivistisk samfundsteori (Wenneberg 2000). Vi afviger fra dette videnskabsteoretiske ståsted ved, at vi ikke har en intention om at lede efter, hvilke samfundsmæssige og kulturelle strukturer medarbejderne og Direktøren i Alka er betinget af i deres handlinger. En sådan demaskerende tilgang ville ellers være typisk for en socialkonstruktivistisk tilgang til en analyse (Wenneberg 2000). I stedet er vores metode fænomenologisk, fordi vi ønsker at beskrive den meningsskabelse, der er forankret i personernes livsverden, dvs. den verden, vi i dagligdagen tager for givet, det er den førvidenskabelige erfaringsverden, som vi er fortrolige med, og som vi ikke stiller spørgsmålstegn ved. (Zahavi 2003:30). Med en fænomenologisk metode ønsker man at indfange den umiddelbare meningsskabelse, der sker i den individuelle og sociale erfaringsverden, og derfor følger man aktørernes erfaringer og meningsdannelse for at beskrive den sociale verden 11

13 Kapitel 2 Metode (Rendtorff 2004). En vigtig antagelse for den fænomenologiske metode er, at individer er sociale aktører og deler en fælles livsverden, hvorfor intersubjektivitet er central: Den fænomenologiske sociolog undersøger den sociale virkelighed, for så vidt som den opleves, erfares og formes af de sociale aktører (Zahavi 2003:83). Dette betyder for afhandlingens konklusioner, at vi ikke vil undersøge, hvorvidt den ene eller den anden udlægning af bloggens betydning er rigtig, men i stedet vil bruge de forskellige vinkler til at sammenstykke en forståelse af toplederbloggen i Alka som fænomen. Vores videnskabsteoretiske ståsted er en kombination af en socialkonstruktivistisk samfundsteori og en fænomenologisk metodisk tilgang. Vi har som grundantagelse, at samfundsstrukturerne er socialt konstrueret, men undersøger den umiddelbare meningsskabelse om et fænomen toplederbloggen hvorfor vi vælger en fænomenologisk metode. Fænomenologien antager ligesom socialkonstruktivismen, at der ikke er en objektiv virkelighed, som venter på at blive erkendt, hvorfor de to godt kan kombineres. Det mest kendte eksempel på en sådan kombination er Berger og Luckmanns Social Construction of Reality fra 1966 (dansk udgave: Berger & Luckmann 2004), jf. fortolkningen af denne i Rendtorff (2004), Wenneberg (2000) og Zahavi (2003). De teorier, vi bringer i spil i løbet af afhandling, vil derfor både have socialkonstruktivistiske og fænomenologiske træk. Det socialkonstruktivistiske perspektiv ligger i, at vores grundlæggende forståelse af organisation og kommunikation bygger på Taylor og Van Everys The Emergent Organization (2000). Taylor og Van Everys kommunikationsteori er grundlæggende socialkonstruktivistisk, idet de argumenterer for at kommunikation er konstituerende for den sociale verden i almindelighed og organisationen i særdeleshed (Taylor & Van Every 2000:65). Analysen af kommunikativ ledelse bygger på Karl Weicks begreb om sensemaking (Weick 1995). Weicks begreb sensemaking indebærer, at mening skabes retrospektivt, hvorfor der er tale om erfaringsviden. Der kan altså ses et fænomenologisk grundlag for teorien ved, at mening kun kan studeres igennem erfaring (Olsen 2004). 12

14 Kapitel 2 Metode 2.2 Casestudiet som undersøgelsesstrategi Vi vil nu redegøre for afhandlingens overordnede undersøgelsesstrategi casestudiet. Casestudier er dybdegående empiriske undersøgelser af, hvordan mennesker agerer og interagerer med hinanden inden for deres egne rammer, og de er derfor velegnede til at studere interaktion imellem mennesker i organisationer (Maaløe 2002). Casestudiet er velegnet som forskningsstrategi i tilfælde, hvor a how or why question is being asked about a contemporary set of events over which the investigator has little or no control (Yin 1994:9). Vi har valgt casestudiet som overordnet strategi for afhandlingens empiriske undersøgelse, fordi vi vil undersøge, hvordan bloggen bruges til kommunikativ ledelse i en nutidig dansk virksomhedssammenhæng. Endvidere betragter vi intern kommunikation og ledelse samt anvendelsen af specifikke kommunikationsværktøjer som bloggen til disse formål som en kompleks størrelse, der ikke kan studeres isoleret fra den organisatoriske kontekst. Casestudiet er velegnet til at studere komplekse sociale fænomener (som kommunikation) i deres virkelige kontekst ved hjælp af metodetriangulering (Maaløe 2002; Yin 1994). Med casestudiet anvender man flere forskellige dataindsamlingsmetoder, der tillader at gå i dybden med en problemstilling ved at indsamle informationer om mange aspekter ved casen (Gomm, Hammersley & Foster 2000). Vi ønsker netop at undersøge bloggen i dens sociale og organisatoriske kontekst, hvorfor casestudiet er et relevant undersøgelsesdesign for vores dataindsamling om toplederbloggen i Alka. Valg af case Valget af den konkrete casevirksomhed samt spørgsmålet, om der skal indgå en eller flere casevirksomheder i afhandlingen, er truffet på baggrund af både metodiske og praktiske overvejelser. De metodiske overvejelser handler først og fremmest om, hvordan vi bedst besvarer vores problemformulering. De praktiske overvejelser handler om afhandlingens omfang og adgang til empiri. Vi har valgt at begrænse os til én case som empirisk grundlag for afhandlingen, i stedet for flere. Det er for det første en metodisk vurdering af, at det med casestudiet som overordnet undersøgelsesdesign er tilstrækkeligt at gå i dybden med én case, forudsat at vi kan få adgang til flere typer af empiri. For det andet er det en praktisk afvejning af, hvor omfattende en undersøgelse det vil være muligt at formidle i forhold til afhandlingens omfang. 13

15 Kapitel 2 Metode Vores valg af den konkrete virksomhed afspejler nogle afgørende metodiske overvejelser. Vi ønskede at finde en virksomhed, der ikke tilhørte it- eller konsulentbranchen en branche der er overrepræsenteret, når det gælder anvendelsen af nye kommunikationsteknologier som blogs 3. Dette skyldes vores ønske om at gøre afhandlingen så relevant som muligt for virksomheder generelt og ikke kun for virksomheder, der traditionelt er gode til at prøve nye kommunikationsformer af. Endvidere vil det være optimalt, hvis virksomheden har nogle ledelses- og kommunikationsmæssige udfordringer. Hvis det er tilfældet, vil casen repræsentere den kritiske case (Yin 1994) i forhold til at afprøve vores tese om, at bloggen kan anvendes til kommunikativ ledelse og i givet fald hvordan. Vores casevirksomhed Alka lever på mange måder op til disse kriterier: Bloggen anvendes til intern kommunikation, hvor det er den adm. direktør, der blogger med medarbejderne. Det er en forsikringsvirksomhed, og den har en umiddelbar ledelsesmæssig udfordring, idet medarbejderne fysisk er spredt i flere afdelinger på Sjælland og i Jylland. Derudover fandt vi undervejs i processen endnu en kommunikativ udfordring i form af arbejdet med at udbrede Det Fælles Målbillede i organisationen. 2.3 Afgrænsning af analyseenheden Afhandlingens overordnede analyseenhed er toplederbloggen i Alka, da formålet med casestudiet er at undersøge, hvordan en intern toplederblog kan anvendes til kommunikativ ledelse. Vi afgrænser os fra at foretage en organisationsanalyse eller en samlet analyse af den interne kommunikation i Alka. Men bloggen må nødvendigvis analyseres i forhold til den organisatoriske og kommunikative kontekst, den indgår i, bl.a. fordi vi ønsker at kaste lys over eventuelle forskydninger i den interne kommunikationspraksis i Alka. Casestudier er kendetegnet ved at inddrage analyseenhedens omgivelser som en integreret del af undersøgelsesfeltet (Maaløe 2002), og i denne afhandling indgår den organisatoriske og kommunikationsmæssige kontekst som en integreret del af analysen uden at være selvstændige analyseenheder, fordi fokus er på bloggen. 3 En optælling af ca. 60 eksterne, offentligt tilgængelige virksomhedsblogs fundet på (Hentet 5/ ) viser, at godt halvdelen er reklamebureauer, konsulentvirksomheder eller it-virksomheder. 14

16 Kapitel 2 Metode Vores indsamling af data om organisationen og den interne kommunikation har fokus på at opnå tilstrækkelig baggrundsinformation om konteksten til, at vi kan undersøge dens betydning for bloggen og omvendt. Bloggens betydning for organisationen er i høj grad afhængig af, hvilken mening organisationsmedlemmerne skaber om bloggen, og derfor kan bloggens betydning ikke blot aflæses igennem en analyse af selve blogteksten. Udover selve blogteksten er det derfor relevant at inddrage hhv. Direktørens og medarbejdernes forståelse af bloggen, da de er de sociale aktører i forhold til kommunikativ ledelse. Dermed bliver blogteksten og udsagnene fra medarbejderne og Direktøren afgørende for, hvilke informationer vi indsamler om den interne kommunikation og organisationen i det hele taget. Disse supplerende informationer har vi primært fået igennem Kommunikationschefen, en medarbejder i HR og en it-medarbejder, som vi har været løbende i kontakt med. Derudover har vi flere gange været på besøg i Alka, hvor uformelle samtaler med Direktøren og en række medarbejdere samt vores egne observationer har givet os et indblik i Alka som organisation. Vi har desuden deltaget i tre Mød Direktionen, som har givet os et indblik i anden kommunikation imellem direktionen og medarbejderne. 2.4 Metoder til dataindsamling Med casestudiet som undersøgelsesstrategi arbejder vi med flere typer data og deraf følgende metodetriangulering. Afhandlingens empiriske målsætning at undersøge brug af bloggen til kommunikativ ledelse i organisationen som social kontekst fordrer først og fremmest kvalitative data, men vi inddrager også kvantitative data. Vi anvender kvalitative interviews med Direktøren og medarbejderne kombineret med tekstanalyse af selve blogteksten til at afdække kommunikationsparternes udfoldelse af bloggens betydningspotentiale jf. vores fænomenologiske metode. Styrken ved kvalitative interviewdata er, at de giver en detaljeret indsigt i de interviewedes livsverden (Kvale 1997). Svagheden er, at man kun får undersøgt interviewpersonernes livsverden. I forhold til Direktøren er dette nok, da han er den eneste blogger i Alka. Men i forhold til medarbejderne opvejer vi denne svaghed ved at kombinere med en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt alle medarbejdere. Mht. blogteksten supplerer vi vores kvalitative meningskondensering med en kvantitativ kodning. Vores analyseenhed og de data, vi indsamler for at belyse den, ses i nedenstående figur: 15

17 Kapitel 2 Metode Spørgeskema Bloggen i Alka Kvalitative interviews Blogtekst Figur 2.1 Analyseenhed og data Vi vil nu redegøre for vores metodiske overvejelser i relation til de enkelte empiriindsamlinger og analyser. Blogtekst Vi analyserer fem måneders blogindlæg og kommentarer skrevet i perioden fra 10. august 2007 til 14. januar Det er tidsrummet fra bloggens start og frem til, at vi lavede medarbejderinterviewene. Vi vil analysere blogteksten både kvantitativt og kvalitativt. Antallet af kommentarer og medarbejdere, der har kommenteret, samt antallet af forskellige typer indlæg indgår som kvantitative data i vurderingen af bloggen i kapitel 4. Vi laver en række kvantitative optællinger af indholds- og formmæssige parametre i forbindelse med en genreanalyse af bloggen i kapitel 5. Af kvalitative analyser laver vi en meningskondensering af temaerne i indlæggene samt en tekstnær analyse af en af de længste debatter på bloggen 4. De kvantitative optællinger og den kvalitative meningskondensering har vi lavet individuelt og derefter klippet sammen for at lave en analysekontrol (jf. Kvale 1997:202f.). Resultaterne af analyserne af blogteksten gennemgår vi i kapitel 4 og 5. Kvalitative interviews Interviewene med Direktøren og medarbejderne følger den fænomenologiske metode, idet formålet er at analysere bloggen som fænomen ved at undersøge de sociale aktørers erfaringer med den. Vi har valgt at foretage løst strukturerede kvalitative interviews (jf. Halkier 2002; 4 Meningskondenseringen af hele blogteksten kan ses i bilag K, uddraget af blogteksten i bilag L og meningskondensering af uddraget i bilag M 16

18 Kapitel 2 Metode Kvale 1997), hvor vi spørger til interviewpersonernes erfaring med og brug af bloggen med det formål at afdække deres erkendelse og forståelse af den. Efter at have transskriberet interviewene har vi foretaget en meningskondensering (jf. Kvale 1997:192f.). Rent praktisk har vi hver især læst alle transskriberinger igennem, skrevet centrale udsagn ned med sidehenvisninger og givet dem en emneoverskrift. Derefter har vi sammenlignet vores versioner og klippet dem sammen til en fælles meningskondensering og sorteret udsagnene efter tema. Hvert tema er uddybet med pointer, der er vores fortolkning af interviewpersonernes budskaber, holdninger og erfaringer om de forskellige temaer. Interviewet med Direktøren 5 omhandlede hans personlige oplevelser med at blogge samt hans intentioner med og visioner for bloggen. Det har været vores hensigt at stille korte åbne spørgsmål og få lange uddybende svar for at påvirke ham så lidt som muligt. Vi bruger interviewet til at klarlægge de overordnede intentioner bag bloggen, Direktørens fortolkning af de emner, der er diskuteret på bloggen, og hans forståelse af interaktionen med medarbejderne både på og udenfor bloggen. Vi har gennemført to fokusgruppeinterviews med medarbejdere 6. Vi har valgt fokusgruppeinterviewet som metode, fordi det er velegnet til at få indblik i en gruppes meningsskabelse (Morgan 1997), hvilket passer med vores fænomenologiske udgangspunkt om, at intersubjektivitet er central. Vi har valgt at bruge homogene fokusgrupper, dvs. grupper bestående af medarbejdere fra samme afdeling eller område, fordi vi ønsker at undersøge, om der er forskelle i medarbejdergruppernes forståelse af bloggen. De to grupper, vi har interviewet, er en gruppe på fem stabsmedarbejdere, som Kommunikationschefen rekrutterede igennem afdelingslederne, samt en gruppe på fire salgsmedarbejdere, der meldte sig frivilligt på baggrund af en fællesmail. Interviewet med stabsmedarbejderne foregik i arbejdstiden, mens interviewet med salgsmedarbejderne foregik udenfor arbejdstiden, da vi ikke fik lov at foretage det i arbejdstiden. Der var desværre ingen medarbejdere fra Skade, der meldte sig til et interview udenfor arbejdstid, hvilket kunne være et metodisk problem, da de udgør 1/5 af 5 Interviewguide kan ses i bilag A, transskriberingen i bilag C, og meningskondensering i bilag F. 6 Interviewguider, transskriberinger og meningskondenseringer kan ses i Bilag B, D, E, G og H. 17

19 Kapitel 2 Metode Alkas ansatte. Men de er en del af udvalgspopulationen for spørgeskemaet, og de deltager på bloggen, hvorfor de er repræsenteret i vores undersøgelsesdesign. Det ene overordnede emne for medarbejderinterviewene var, hvordan bloggen indgår i dagligdagen. Det andet overordnede tema var interviewpersonernes fortolkning af specifikke blogtekster. Den sidste del er metodisk inspireret af receptionsanalyse (Rasmussen 1994) ved, at vi uddelte udskrifter af blogteksten og lod interviewpersonerne læse dem, inden vi stillede spørgsmål og opfordrede til diskussion. Den receptionsteoretiske forståelse af en tekst er, at teksten er åben for forskellige fortolkninger, hvilket indebærer, at tekstens mening opstår i mødet imellem tekst og modtager (Højbjerg 1994). Vi vil med interviewene iagttage medarbejdernes udfoldelse af bloggens betydningspotentiale. En svaghed ved vores metode er, at interviewsituationen er en konstrueret receptionssituation (Rasmussen 1994). Men det ville kræve en omfattende etnografisk undersøgelse at få adgang til den naturlige receptionssituation, dvs. når medarbejderne læser og snakker om bloggen i det daglige. Resultatet af de kvalitative interviews gennemgår vi i afsnit 4.4. Vi har brugt meningskondenseringerne af medarbejderinterviewene til at udarbejde et spørgeskema. Dermed bliver de kvalitative interviews også baggrundsmateriale for en kvantitativ undersøgelse, hvilket højner kvaliteten af undersøgelsen (jf. Kvale 1997). Spørgeskemaundersøgelse Undersøgelsespopulationen for spørgeskemaundersøgelsen er alle ansatte i Alka, og da alle har haft mulighed for at svare på spørgeskemaet, er det samtidig også vores udvalgspopulation (Hansen & Andersen 2000). Spørgeskemaet består både af faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. De faktuelle spørgsmål går på respondentens alder, organisatoriske placering og brug af bloggen. Vi bruger disse spørgsmål som baggrundsvariabler til opdeling af respondenterne i forskellige grupper for at undersøge, hvad der har betydning for brugen og forståelsen af bloggen, samt lave bortfaldsanalyser for at vurdere om vores stikprøve (den gruppe der har besvaret spørgeskemaet, jf. Hansen & Andersen 2000) er repræsentativ. Holdningsspørgsmålene er formuleret på baggrund af interviewene, hvilket er med til at højne spørgeskemaundersøgelsens reliabilitet, fordi udsagnene er så tæt på medarbejdernes sprog som muligt, og de temaer, der kommer til udtryk i udsagnene, har rod i 18

20 Kapitel 2 Metode medarbejdernes erfaringsverden. Tilsammen mindsker det risikoen for, at udsagnene bliver misforstået. Spørgeskemaet 7 blev udsendt via Alkas intranet, og resultaterne gennemgås i afsnit Undersøgelsesdesignets kvalitet Vi vil nu redegøre for validiteten, reliabiliteten og generaliserbarheden af vores undersøgelsesdesign ved at diskutere, hvordan vi kombinerer forskellige data og dataindsamlingsmetoder, så vi kan udtale os om analyseenheden toplederbloggen i Alka. For at højne kvaliteten af vores undersøgelse har vi gennemført empiriindsamlingen sideløbende med analyser af de indsamlede data, således at tidligt indsamlet empiri kunne danne grundlag for den videre empiriindsamling. En foreløbig analyse af blogteksten dannede således grundlag for at lave spørgeguiden til interviewet med Direktøren. Temaerne i dette interview, sammenholdt med blogteksten, dannede grundlag for udarbejdelse af spørgeguiden til medarbejderinterviewene. Meningskondenseringen af medarbejderinterviewene dannede grundlag for spørgeskemaet. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen og interviewene er blevet brugt til den endelige analyse af blogteksten. Vores undersøgelse kan derfor beskrives som en proces, hvor vi bevæger os rundt i imellem forskellige typer af data og metoder, som illustreret i Figur 2.2. Spørgeskema - Kvantitativ undersøgelse blandt alle ansatte i Alka Toplederbloggen i Alka Kvalitative interviews - Direktøren - Salgsmedarbejdere - Medarbejdere fra stabsfunktionerne Blogteksten - Kvantitativ optælling - Kvalitative tekstanalyser Figur 2.2 Metodetrianguleringen i vores undersøgelsesdesign 7 Spørgeskemaet kan ses i bilag I og en oversigt over samtlige resultater kan ses i bilag J. 19

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Leder, brug din kommunikation

Leder, brug din kommunikation Leder, brug din kommunikation - og skab flere resultater med færre ressourcer LEDELSE, MERE LEDELSE, BEDRE LEDELSE. Det er ofte svaret på, hvordan vi løser vores udfordringer; lige fra at øge konkurrenceevnen

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Overblikpapir 2. Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013

Overblikpapir 2. Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013 Overblikpapir 2 Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013 Introduktion...2 Positivisme...2 Triangulering...3 Survey...4 Konvertering til kvantitative data...4 Operationalisering...4

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87 Indhold Indledning 7 Øvelse 1. Introduktion til NVivo 11 1.1 NVivos skærmbillede og funktioner 12 1.2 Sources 13 1.3 Nodes 15 1.4 Classifications 17 1.5 Queries 18 1.6 Models 19 1.7 Videre øvelser 19 Øvelse

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Udfordringer i virksomhederne

Udfordringer i virksomhederne Udfordringer i virksomhederne Viden skal tages bogstaveligt How2Know Udfordringer i virksomhederne Viden bliver vigtigere, som ressource, service og produkt Derfor det vigtigt for virksomhederne at få

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering Arbejdsrapport 1 Forord Denne arbejdsrapport følger i en serie af arbejdsrapporter om Den Fælles Kvalitetsmodel for det sociale område i Københavns

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Analyse af kvalitative data - Workshop 1

Analyse af kvalitative data - Workshop 1 1 Analyse af kvalitative data - Workshop 1 www.eva.dk Kristine Als Velling & Mia Lange, Metodeenheden, Danmarks Evalueringsinstitut. Program for workshop: Intro Den analytiske proces Data management Deskriptiv

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Fleksibilitet og balance

Fleksibilitet og balance Roskilde Universitet Fleksibilitet og balance Projekttitel: Fleksibilitet og balance Fag: Arbejdslivsstudier Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Studienr.: Projektets art Emma Kjeldsteen Nørgaard 49526

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere