Introduktion til Micro Focus Vibe Desktop til Windows

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Micro Focus Vibe Desktop til Windows"

Transkript

1 Introduktion til Micro Focus Vibe Desktop til Windows September 2018 Introduktion Du kan synkronisere dine Micro Focus Vibe-filer til din computer og derefter ændre filerne uden at have direkte adgang til Vibe-webstedet. Tilføjelser og ændringer synkroniseres mellem Vibe og din computer. Hvis du sletter en Vibe-fil fra din desktop, slettes den ikke i Vibe, og den synkroniseres tilbage til din desktop under næste synkronisering. Din Vibe-administrator skal aktivere denne funktionalitet, før den bliver tilgængelig. Du kan finde oplysninger om, hvordan administratorer kan aktivere denne funktionalitet i Providing File Access and Editing for Vibe Users (Tildeling af adgang til at se og redigere filer for Vibe-brugere) i administrationsvejledningen til Micro Focus Vibe Understøttede miljøer Hvis du vil bruge Vibe Desktop til Windows, skal du kontrollere, at din software opfylder følgende forudsætninger: Windows 8.1 eller 10 (32-bit eller 64-bit) Micro Focus Vibe 4 eller nyere konfigureret med HTTPS Introduktion Om synkronisering på side 1 Download og installation af Vibe Desktop på side 2 Konfiguration af Vibe Desktop første gang på side 2 OM SYNKRONISERING Hvornår sker synkronisering? på side 1 Hvilke mapper synkroniseres? på side 1 Hvilke handlinger understøttes? på side 1 Hvornår sker synkronisering? Synkronisering sker med et interval, der er angivet af din Vibe-administrator. Det er som standard hvert 15. minut. Du kan synkronisere filer manuelt, hvis du ikke vil vente på den planlagte synkronisering. Du kan finde yderligere oplysninger i Manuel synkronisering af filer på side 3. Hvilke mapper synkroniseres? Som standard er det kun filer i mapperne Filer og Fotoalbum i dit personlige arbejdsområde, der synkroniseres. Du kan nemt konfigurere, at filer i mapperne Filer og Fotoalbum for dine grupper eller steder, du følger, skal konfigureres, som beskrevet i Synkronisering af dine grupper og favoritsteder på side 3. Du kan konfigurere, at andre typer Vibe-mapper (f.eks. blogmapper eller wikimapper) i dit personlige arbejdsområde, arbejdsområder for grupper eller steder, du følger, skal synkroniseres. Du kan finde oplysninger om, hvor du gør dette, i Konfiguration af mapper, der skal synkroniseres på side 3. Hvilke handlinger understøttes? Når du udfører en af følgende handlinger på dokumenter, synkroniseres handlingen mellem computerens filsystem og Vibe-serveren: oprettelse af dokumenter og mapper ændring af dokumenter og mapper flytning af dokumenter og mapper omdøbning af dokumenter og mapper sletning af dokumenter og mapper. Dokumenter og mapper, som du sletter fra Vibe Desktop, slettes også på serveren, hvis du har tilladelse til at slette dem.

2 DOWNLOAD OG INSTALLATION AF VIBE DESKTOP 1 På din personlige arbejdsstation skal du downloade Vibe Desktop fra Novells websted med downloads ( 2 Kør enten den downloadede fil MicroFocusVibeDesktop-x msi eller filen MicroFocusVibeDesktop-x msi, afhængigt af om du har et operativsystem på 32-bit eller 64-bit. 3 Klik på Næste. 4 Acceptér licensaftalen, og klik derefter på Næste. 5 Skift installationslokationen for Vibe Desktop, eller bare klik på Næste for at acceptere standardlokationen. 6 Klik på Installér. 7 Klik på Afslut, når installationen er fuldført, og fortsæt derefter med Konfiguration af Vibe Desktop første gang på side 2. Filer i mapperne Filer og Fotoalbum i dit personlige arbejdsområde synkroniseres som standard. Du kan vælge, at mapperne Filer og Fotoalbum for dine grupper eller på dine favoritsteder skal synkroniseres. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gør det muligt at synkronisere andre former for mapper, under Konfiguration af mapper, der skal synkroniseres på side 3. 5 Klik på Næste. 6 Angiv følgende oplysninger i sektionen Generelt: Vibe Desktop-mappe: Klik på Gennemse, hvis du vil ændre installationslokationen for Vibe Desktopmappen. Du kan også vælge standardlokationen. Start Micro Focus Vibe ved logon: Vælg denne indstilling, hvis Vibe Desktop-programmet skal starte, når du starter din arbejdsstation. 7 Klik på Næste for at gennemse dine valg, og klik derefter på Afslut. KONFIGURATION AF VIBE DESKTOP FØRSTE GANG Når du har downloadet og installeret Vibe Desktop første gang som beskrevet i Download og installation af Vibe Desktop på side 2, bliver du bedt om at konfigurere programmet. I denne proces skal du angive kontooplysninger, vælge, hvilke arbejdsområder og mapper der skal synkroniseres, og vælge, hvor du vil gemme oplysninger i computerens filsystem. Vibe Desktop kører nu, og ikonet Vibe Desktop synligt i meddelelsesområdet. Visning af Vibe-filer fra din computer 1 Dobbeltklik på ikonet Vibe Desktop i meddelelsesområdet. eller er 1 Klik på Start for at gå i gang med at konfigurere Vibe Desktop. 2 Angiv følgende oplysninger i sektionen Konto: Brugernavn: Angiv det Vibe-brugernavn, du bruger til at logge på Vibe-webstedet. Adgangskode: Angiv den Vibe-adgangskode, du bruger til at logge på Vibe-webstedet. Husk adgangskode: Vælg denne indstilling, hvis Vibe Desktop skal huske din adgangskode. Denne indstilling er måske deaktiveret af din Vibeadministrator. Server-URL: Angiv URL'en til det Vibe-websted, hvor du vil synkronisere filer med din computer. Eksempelvis 3 Klik på Næste. 4 Klik på Tilføj i sektionen Synkroniserede arbejdsområder, vælg, hvilke mapper og arbejdsområder du vil synkronisere, og klik derefter på OK. Højreklik på ikonet Vibe Desktop i meddelelsesområdet, og klik derefter på Åbn Desktopmappen. Du kan åbne Vibe-mappen direkte via filsystemet. Vibe Desktop synkroniserer som standard Vibe-filer med Vibe Desktop-mappen i dit filsystem, som typisk findes på følgende lokationer i Windows: c:\brugere\brugernavn\vibe I dine favoritter Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer standardlokationen, under Ændring af lokationen af Vibe Desktop i dit filsystem på side 4. Du skal ikke synkronisere filer med en lokation på et netværk, der kan åbnes af flere computere. Hvis Vibe Desktop-mappen findes på en netværkslokation, der åbnes af flere computere, kan der opstå synkroniseringsproblemer, når Vibe-filer åbnes fra computere, der ikke er synkroniseret med hinanden og med Vibe-serveren. 2

3 Manuel synkronisering af filer Du kan synkronisere filer mellem Vibe og din computer manuelt, hvis du ikke vil vente indtil den planlagte synkronisering. Filer skal lukkes, før de kan synkroniseres. meddelelsesområdet, og klik derefter på Synkroniser nu. Start af Vibe via en browser fra Vibe Desktop Du kan starte Micro Focus Vibe i en browser ved hjælp af Vibe Desktop. meddelelsesområdet, og klik derefter på Gå til Vibe på webbet. Visning af seneste aktivitet Du kan bruge Vibe Desktop til at få vist aktiviteter, der har fundet sted for nylig. Du kan f.eks. se den dato og det klokkeslæt, da Vibe-mapper blev synkroniseret, hvilke filer der er ændret, osv. Sådan får du vist den seneste aktivitet i Vibe Desktop: 2 Klik på Seneste aktivitet. Visning af systemadvarsler Vibe Desktop kan sende dig forskellige advarsler, f.eks. om nye softwareopdateringer, udløbne adgangskoder, serverens nedetid osv. Sådan får du vist systemadvarsler: 2 Klik på Systemadvarsler. Synkronisering af dine grupper og favoritsteder Når du konfigurerer Vibe Desktop første gang, kan du vælge de arbejdsområder og mapper for dine grupper eller på dine favoritsteder, der skal synkroniseres. Du kan også altid konfigurere Vibe Desktop til at synkronisere filer for dine grupper og på dine favoritsteder efter den indledende konfiguration. Før du synkroniserer favoritarbejdsområder og -mapper, skal du sikre dig, at de arbejdsområder og mapper, du vil synkronisere, er tilføjet som favoritter i Vibe. Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilføjer et arbejdsområde eller en mappe som favorit, under Tilføjelse af et favoritsted ( data/bjqczjz.html#nav_favorites_add) i brugervejledningen til Micro Focus Vibe 4.0 ( documentation/vibe4/vibe4_user/data/bookinfo.html). Sådan konfigureres de grupper og favoritsteder i Vibe, der skal synkroniseres med din computer: 2 Klik på Synkroniserede arbejdsområder for at få vist de arbejdsområder, der i øjeblikket synkroniseres. 3 Klik på Tilføj. 4 Vælg enten Mine grupper eller Mine favoritter, og vælg derefter det arbejdsområde eller den mappe, der skal synkroniseres med din computer. Det er som standard kun mapperne Filer og Fotoalbum, der kan synkroniseres. Andre mappetyper kan ikke vælges som standard. Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer synkronisering af disse mapper, under Konfiguration af mapper, der skal synkroniseres på side 3. 5 Klik på OK. Konfiguration af mapper, der skal synkroniseres Synkronisering af mapperne Filer og Fotoalbum på side 3 Synkronisering af mapperne Spejlet filpost og Mikroblog på side 3 Synkronisering af alle andre mappetyper på side 4 SYNKRONISERING AF MAPPERNE FILER OG FOTOALBUM Mapperne Filer og Fotoalbum kan nemt synkroniseres med din computer ved hjælp af Vibe Desktop, fordi de kræver, at de enkelte filer har et unikt navn. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du synkroniserer mapperne Filer og Fotoalbum, hvis de ikke allerede er synkroniseret, under Synkronisering af dine grupper og favoritsteder på side 3. SYNKRONISERING AF MAPPERNE SPEJLET FILPOST OG MIKROBLOG Synkronisering af mapperne Spejlet filpost og Mikroblog understøttes ikke i denne version af Vibe Desktop. 3

4 SYNKRONISERING AF ALLE ANDRE MAPPETYPER Visse typer af Vibe-mapper (f.eks. blogmapper og wikimapper) skal konfigureres i Vibe til at kræve unikke filnavne, før de kan synkroniseres med Vibe Desktop. Det skyldes, at disse mappetyper som standard giver dig mulighed for at føje flere filer med det samme navn til en enkelt mappe. Det vil være forvirrende at synkronisere mapper i Vibe Desktop, der har flere filer med det samme navn, for når du ser en mappe via Vibe Desktop, kan du kun se de filer, der er i mappen, og ikke de poster, der indeholder de enkelte filer. Du kan konfigurere, at mapper, f.eks. blogmapper, skal kræve unikke filnavne, hvis du har tilladelse til at redigere mappen i Vibe. Når du har konfigureret en mappe på denne måde, kan du synkronisere mappen med din computer ved hjælp af Vibe Desktop. 1 Når du åbner Vibe via din browser, skal du navigere til den mappe, du vil konfigurere til at understøtte Vibe Desktop. 2 Klik på ikonet Konfigurer ud for mappenavnet, og klik derefter på Rediger mappe. 3 Nederst på siden skal du vælge Kræver, at alle filer, der er overført til denne mappe, har et unikt navn. 4 Klik på OK. Ændring af lokationen af Vibe Desktop i dit filsystem Vibe Desktop installeres som standard i mappen c:\brugere\brugernavn\vibe i dit filsystem. Mappen Vibe indeholder en mappe, der navngives i overensstemmelse med det Vibe-kontonavn, du oprettede, da du konfigurerede Vibe Desktop første gang, som beskrevet i Konfiguration af Vibe Desktop første gang på side 2. Denne mappe indeholder alle dine synkroniserede filer. Du kan hurtigt få adgang til denne mappe ved at følge trinnene i Visning af Vibe-filer fra din computer på side 2. Når du konfigurerer Vibe Desktop første gang, kan du angive lokationen for installationen i dit filsystem. Du kan når som helst ændre lokationen af Vibe-mappen efter den første konfiguration: 2 Klik på Generelt, og klik derefter på Gennemse ud for feltet Vibe Desktop-mappe for at gå til den nye lokation på det filsystem, hvor du vil gemme Vibe-mappen. 3 Klik på OK > Anvend. Ændring af dine Vibe-kontooplysninger for Vibe Desktop Når du konfigurerer Vibe Desktop første gang, skal du angive dine kontooplysninger og oplysninger om Vibeserveren. Du kan når som helst ændre dine Vibe Desktopkontooplysninger og dine oplysninger om Vibe-serveren efter den første konfiguration: meddelelsesområdet. 2 Klik på Åbn Desktop-konsollen. 3 Klik på Konto i dialogboksen i Micro Focus Vibe Desktop-konsollen. 4 Angiv følgende oplysninger: Brugernavn: Angiv det Vibe-brugernavn, du bruger til at logge på Vibe-webstedet. Adgangskode: Angiv den Vibe-adgangskode, du bruger til at logge på Vibe-webstedet. Husk adgangskode: Vælg denne indstilling, hvis Vibe Desktop skal huske din adgangskode. Denne indstilling er måske deaktiveret af din Vibeadministrator. Server-URL: Angiv URL'en til det Vibe-websted, hvor du vil synkronisere filer med din computer. Eksempelvis 5 Klik på Anvend. Om synkroniseringsproblemer og løsninger De fleste synkroniseringsproblemer kan løses via sektionen Handlinger i kø i Vibe-konsollen. Hvis du skal undersøge problemer yderligere, kan du åbne desktoploggene. Om handlinger i kø på side 4 Om dokumentkonflikter på side 5 Visning af Vibe-logfiler for Vibe Desktop-programmet på side 5 OM HANDLINGER I KØ Du kan opleve følgende synkroniseringsproblemer, som er angivet med ét af følgende ikoner: : Der er en uploadfejl. : Der er en uploadadvarsel. : Der er en downloadfejl. : Der er en downloadadvarsel. : Der er upload- og downloadfejl. 4

5 : Der er upload- og downloadadvarsler. : Klienten har endnu ikke forsøgt at uploade eller downloade filen. Hvis du er usikker på, hvorfor et dokument ikke bliver downloadet eller uploadet, kan du se den seneste aktivitet, som beskrevet i Visning af seneste aktivitet på side 3. OM DOKUMENTKONFLIKTER Hvis et dokument redigeres samtidig fra flere forskellige lokationer, er det kun den første fil, der gemmes og lukkes, som gemmes med det oprindelige filnavn og uploades til Vibe. Andre versioner af filen gemmes under et andet filnavn og uploades til Vibe. Det er kun den oprindelige fil, der bevarer eventuelle kommentarer i filen og oplysninger til deling. Eksempel: Bruger A og Bruger B redigerer filen file1.doc samtidigt på forskellige arbejdsstationer. Bruger A gemmer sine ændringer og lukker filen. Filen gemmes i Vibe med bruger A's ændringer og med det oprindelige filnavn (file1.doc). Bruger B gemmer derefter sine ændringer og lukker filen. Bruger B's fil omdøbes til file1 (bruger B's kopi, der skaber konflikt dato).doc og uploades til Vibe. På bruger B's desktop downloades derefter bruger A's version af file1.doc, og bruger B får besked om, at filen er omdøbt. VIGTIGT: Der kan kun uploades en omdøbt fil, hvis den bruger, der har oprettet den, har rettigheder som bidragsyder til den mappe, hvor filen oprindeligt blev gemt. Hvis en fil f.eks. blev delt med bruger B, og bruger B kun har redigeringsrettigheder til filen (ikke rettigheder som bidragsyder), kan filen ikke uploades til Vibe, når den er omdøbt. VISNING AF VIBE-LOGFILER FOR VIBE DESKTOP- PROGRAMMET Hvis Vibe-filer ikke downloades til din arbejdsstation som forventet, eller hvis du oplever anden uventet adfærd, kan du finde flere oplysninger i filen vibedesktop.log. 1 Åbn Windows Stifinder. 2 På adresselinjen i Windows Stifinder (feltet øverst i Stifinder-vinduet, der viser dig en breadcrumb-visning til din aktuelle lokation) skal du skrive eller indsætte følgende adresse: %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Novell\Vibe Desktop 3 I mappen Vibe Desktop skal du åbne filen vibedesktop.log. Afinstallation af Micro Focus Vibe Desktop Hvis du har opgraderet Vibe Desktop siden betaversionen, kan det være en god ide at afinstallere Vibe Desktop, før du installerer den endelige version. Udfør trinnene i følgende sektioner for at afinstallere Vibe Desktop fuldstændigt: Afinstallation af Vibe Desktop via Windows Kontrolpanel på side 5 Sletning af Vibe-biblioteket på side 5 Sletning af nøgler i registreringsdatabasen på side 5 Sletning af id-oplysninger på side 5 AFINSTALLATION AF VIBE DESKTOP VIA WINDOWS KONTROLPANEL 1 Klik på ikonet Start, og klik derefter på Kontrolpanel. 2 Klik på Programmer > Fjern et program. 3 Vælg Micro Focus Vibe Desktop > Afinstaller. SLETNING AF VIBE-BIBLIOTEKET Vibe-biblioteket findes på denne lokation: Brugerprofil\AppData\Local\Novell\Vibe SLETNING AF NØGLER I REGISTRERINGSDATABASEN 1 Klik på ikonet Start, og klik derefter på Kør. Hvis Kør ikke vises, skal du skrive Kør i feltet Søg og derefter trykke på Enter. 2 Skriv regedit, og klik derefter på OK. 3 Slet følgende nøgler i registreringsdatabasen, hvis de findes: \\HKEY_CURRENT_USER\Software\Novell\Vibe Desktop \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Novell\Vibe D esktop SLETNING AF ID-OPLYSNINGER BEMÆRK: Disse id-oplysninger deles med Micro Focus Vibe-tilføjelsesprogrammet til Microsoft Office. Hvis du kører Vibe-tilføjelsesprogrammet, skal du ikke slette disse id-oplysninger. 1 Skriv credential manager i feltet Søg, og tryk på Enter. 2 Fjern id-oplysninger, der starter med Novell.Collaboration.Vibe. Vibe Desktop Ofte stillede spørgsmål Under Ofte stillede spørgsmål om Micro Focus Vibe Desktop kan du finde en liste over ofte stillede spørgsmål og svar. 5

6 Kendte problemer Du kan finde en liste over kendte problemer i Produktbemærkninger til Micro Focus Vibe Desktop Juridisk meddelelsedu kan finde oplysninger om juridiske meddelelser, varemærker, ansvarsfraskrivelser, garantier, eksportrestriktioner og andre restriktioner, U.S. Government-rettigheder, patentpolitikker og overholdelse af FIPS på Copyright 2018 Micro Focus 6

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows April 2015 Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper fra skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover

Læs mere

Filr 3.4 Vejledning til Desktop-program til Windows. Juni 2018

Filr 3.4 Vejledning til Desktop-program til Windows. Juni 2018 Filr 3.4 Vejledning til Desktop-program til Windows Juni 2018 Juridisk meddelelse Du kan finde oplysninger om juridiske meddelelser, varemærker, ansvarsfraskrivelser, garantier, eksportrestriktioner og

Læs mere

Quick Start til Novell Filr desktopprogrammet til Windows

Quick Start til Novell Filr desktopprogrammet til Windows Quick Start til Novell Filr 1.0.2-desktopprogrammet til Windows Februar 2014 Novell Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper fra skrivebordet, browseren en mobilenhed.

Læs mere

Filr 3.2 Vejledning til desktopprogrammet til Mac. Juni 2017

Filr 3.2 Vejledning til desktopprogrammet til Mac. Juni 2017 Filr 3.2 Vejledning til desktopprogrammet til Mac Juni 2017 Juridiske bemærkninger Oplysninger om juridiske bemærkninger, varemærker, ansvarsfraskrivelser, garantier, eksportrestriktioner og andre restriktioner,

Læs mere

Quick Start til Novell Filr 2.0 Desktop-programmet til Mac

Quick Start til Novell Filr 2.0 Desktop-programmet til Mac Quick Start til Novell Filr 2.0 Desktop-programmet til Mac Februar 2016 Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper via skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover

Læs mere

Hjælp til Micro Focus Vibe Mobil

Hjælp til Micro Focus Vibe Mobil Hjælp til Micro Focus Vibe Mobil September 2016 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Micro Focus Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp

Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp September 2013 Novell Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper via skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover kan

Læs mere

Quick Start til programmet Novell Filr 2.0 Web

Quick Start til programmet Novell Filr 2.0 Web Quick Start til programmet Novell Filr 2.0 Web Februar 2016 Quick Start Dette dokument hjælper dig med at lære Novell Filr at kende og hjælper dig med at forstå nogle af de vigtigste begreber og opgaver.

Læs mere

Novell Vibe 4.0. Marts 2015. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende

Novell Vibe 4.0. Marts 2015. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende Novell Vibe 4.0 Marts 2015 Hurtig start Når du begynder at bruge Novell Vibe, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde. Dette dokument

Læs mere

1 Nyheder i Filr 3.2 Desktop-programmet

1 Nyheder i Filr 3.2 Desktop-programmet Produktbemærkninger til Filr 3 Desktop-programmet Juni 2017 Filr 3 Desktop-programmet indeholder nye funktioner, forbedrer anvendeligheden og løser adskillige tidligere problemer. Mange af disse forbedringer

Læs mere

VEJLEDNING TIL FILR. University College Lillebælt. UCL benytter Filr, når der er behov for, på sikker vis, at dele digitale data internt og eksternt.

VEJLEDNING TIL FILR. University College Lillebælt. UCL benytter Filr, når der er behov for, på sikker vis, at dele digitale data internt og eksternt. VEJLEDNING TIL FILR UCL benytter Filr, når der er behov for, på sikker vis, at dele digitale data internt og eksternt. Denne vejledning: Forklarer dig hvad man bruger Filr til, på UCL Forklarer dig om

Læs mere

1 Nyheder i Filr 2.0 Desktop-programmet

1 Nyheder i Filr 2.0 Desktop-programmet Produktbemærkninger til Filr 2.0 Desktop-programmet Februar 2016 I Filr 2.0 Desktop-programmet introduceres funktionen Filer efter behov, der giver en samlet eller virtuel visning af alle filer på Filr-serveren

Læs mere

Sådan logger du ind... 2 Hvilke mapper kan du tilgå... 3 Visning af eksempel af en fil... 5 Sådan deler du en fil... 7 Se hvad du deler med andre...

Sådan logger du ind... 2 Hvilke mapper kan du tilgå... 3 Visning af eksempel af en fil... 5 Sådan deler du en fil... 7 Se hvad du deler med andre... Sådan logger du ind... 2 Hvilke mapper kan du tilgå... 3 Visning af eksempel af en fil... 5 Sådan deler du en fil... 7 Se hvad du deler med andre... 9 Offline synkronisering... 11 Klienter til mobile enheder...

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Novell Vibe 3.4. Novell. 1. juli 2013. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende

Novell Vibe 3.4. Novell. 1. juli 2013. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende Novell Vibe 3.4 1. juli 2013 Novell Hurtig start Når du begynder at bruge Novell Vibe, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Quick Start til appen Novell Filr Mobile

Quick Start til appen Novell Filr Mobile Quick Start til appen Novell Filr Mobile Februar 2016 Understøttede mobilenheder Novell Filr-appen understøttes på følgende mobilenheder: ios-telefoner og -tablets med ios 8 eller nyere Den tilhørende

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Kvikstart til GroupWise Messenger 18 til mobileenheder

Kvikstart til GroupWise Messenger 18 til mobileenheder Kvikstart til GroupWise Messenger 18 til mobileenheder November 2017 Kvikstart til GroupWise Messenger til mobilenheder GroupWise Messenger er tilgængelig til din understøttede ios-, Android- BlackBerry-mobilenhed.

Læs mere

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet:

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet: Readme-fil til Novell Filr Desktopprogrammet April 2015 1 Produktoversigt I Novell Filr Desktop-programmet kan du synkronisere dine Novell Filr-filer med filsystemet på din computer og derefter ændre filerne

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Novell Teaming 2.0. Novell. 29. juli 2009. Hurtig start. Starte Novell Teaming. Lære Novell Teaming-brugergrænsefladen og funktionerne at kende

Novell Teaming 2.0. Novell. 29. juli 2009. Hurtig start. Starte Novell Teaming. Lære Novell Teaming-brugergrænsefladen og funktionerne at kende Novell Teaming 2.0 29. juli 2009 Novell Hurtig start Når du begynder at bruge Novell Teaming, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde.

Læs mere

Introduktiontil Micro Focus Filr Mobile-appen

Introduktiontil Micro Focus Filr Mobile-appen Introduktiontil Micro Focus Filr Mobile-appen Juni 2018 Quick Start Med Micro Focus Filr har du nem adgang til alle dine filer og mapper fra en desktop, en browser eller en mobilenhed. Derudover kan du

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet.

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet. Dropbox - IOS Dropbox er en lagerapplikation og service. Tjenesten giver brugerne mulighed for at gemme og synkronisere filer online og mellem computere. Dropbox har en cross-platform klient (IOS, Android,

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide til, hvordan du effektivt kommer i gang med at bruge Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive-klienter 2. Guide til Windows-klienten 2.1. Installation

Læs mere

Brug af Office 365 på din Android-telefon

Brug af Office 365 på din Android-telefon Brug af Office 365 på din Android-telefon Startvejledning Tjek mail Sæt din Android-telefon op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument...

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument... Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter Indhold Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter... 1 Generelt... 1 Windows tidligere

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Novell Teaming 2.1. Novell. 19. januar 2010. Hurtig start. Starte Novell Teaming. Lære Novell Teaming-brugergrænsefladen og funktionerne at kende

Novell Teaming 2.1. Novell. 19. januar 2010. Hurtig start. Starte Novell Teaming. Lære Novell Teaming-brugergrænsefladen og funktionerne at kende Novell Teaming 2.1 19. januar 2010 Hurtig start Novell Når du begynder at bruge Novell Teaming, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde.

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Tilføje og synkronisere delte mapper på OneDrive

Tilføje og synkronisere delte mapper på OneDrive Tilføje og synkronisere delte mapper på OneDrive Gælder: OneDrive DENNE ARTIKEL ER FOR ONEDRIVE MED WINDOWS 10, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA ELLER MAC. DENNE FUNKTION FINDES IKKE I WINDOWS 8.1. Når nogen deler

Læs mere

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere)

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Xerox App Gallery-app Startvejledning 702P03997 Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Brug Xerox App Gallery-appen til at finde apps med nye funktioner eller

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Gratis Office 365 til ansatte og studerende

Gratis Office 365 til ansatte og studerende Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 på deres private pc (= Office 2013) og/eller Mac (= Office 2016). Office 365 må installeres på 5

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Hvad er SkyDrive Pro og hvordan bruges det?

Hvad er SkyDrive Pro og hvordan bruges det? Hvad er SkyDrive Pro og hvordan bruges det? Et SkyDrive Pro bibliotek kan anses som en brugers personlige drev i organisationens SharePoint Online (SPO) løsning. Når dokumenter gemmes på SkyDrive Pro er

Læs mere

Novell Vibe OnPrem 3. Novell. 9. november Hurtig start. Visning af dokumentation i Hjælp. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende

Novell Vibe OnPrem 3. Novell. 9. november Hurtig start. Visning af dokumentation i Hjælp. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende Novell Vibe OnPrem 3 9. november 2010 Novell Hurtig start Når du begynder at bruge Novell Vibe TM On-Premise-software, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Installering af Microsoft Office... 2 Oplysninger inden installeringen... 2 Installering af Microsoft Office... 3 Introduktion...

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1 Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 (pt. = Office 2016) på deres private pc og/eller Mac. Office 365 må installeres på 5 enheder. Programpakken

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Vejledning. Indhold 1/34

Vejledning. Indhold 1/34 Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 11.01.2017 Redigeret 27.06.2019 Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn (DK) Print fra privat it-udstyr UCL Indhold 1. Print

Læs mere

Novell Filr 1.1 Quick Start til mobilapp

Novell Filr 1.1 Quick Start til mobilapp Novell Filr 1.1 Quick Start til mobilapp Juli 2014 Novell Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper via skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover kan du fremme

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

HASP-fejlfindingsvejledning

HASP-fejlfindingsvejledning HASP-fejlfindingsvejledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 8.0.0

Opdatering af ISOWARE til version 8.0.0 Opdatering af ISOWARE til version 8.0.0 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 8.0.0.... 2 1. Backup af databasen... 3 2. Installation

Læs mere

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO 1 Indsætte et billede på en side 1. LOG PÅ Log på Mit Lejerbo og gå ind på den lokale side, du skal redigere og klik derefter på Rediger øverst til højre. 2. FIND SIDEN DIT BILLEDE SKAL IND PÅ Klik dig

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Dynamics CRM 4.0 Bredana Systemudvikling A/S - How to Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Først velkommen til din hostede Dynamics CRM. Med Outlook klienten installeret får du

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 1 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 9 3. Arkivering... 10 3.1 Mac OS X... 10 3.2 Windows... 14 4. Visning af arkiveret materiale... 15 4.1 Mac OS

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN,

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, INSITE BULLETIN OM INSTALLATION Side 2: Installation af INSITE Side 7: Fjernelse af INSITE BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, FØR DU HAR LÆST DETTE DOKUMENT.FORKERT INSTALLATION KAN RESULTERE I FEJLBEHÆFTEDE

Læs mere

2017 Recordit.nu version 2. Call Recorder Kvikguide for Apresa Client

2017 Recordit.nu version 2. Call Recorder Kvikguide for Apresa Client 2017 Recordit.nu version 2 Call Recorder Kvikguide for Apresa Client Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Opsætning... 4 2.1 Brugere... 4 2.2 Konto... 7 2.3 Server forbindelse... 7 2.4 Skærm... 8 2.5

Læs mere

Indhold VDI... 1 Installer fra UCL programmer... 2 Installer fra web... 7 Kør fra browser... 16

Indhold VDI... 1 Installer fra UCL programmer... 2 Installer fra web... 7 Kør fra browser... 16 VDI VDI står for Virtual Desktop Infrastructure. VDI er en virtuel Windows pc med UCL image. VDI bruges til at tilgå SIS, når man ikke er på UCLs netværk med kabel eller dockingstation. VDI bruges fra

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Studienet. Vejledning til det nye Studienet

Studienet. Vejledning til det nye Studienet Studienet Vejledning til det nye Studienet Denne vejledning henvender sig til medarbejdere og studerende og forklarer de vigtigste funktioner på Studienet VIA IT 20-05-2013 Studienet Vejledning til det

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

Filr 2.0 Brugervejledning til Web-programmet. Februar 2016

Filr 2.0 Brugervejledning til Web-programmet. Februar 2016 Filr 2.0 Brugervejledning til Web-programmet Februar 2016 Juridiske bemærkninger Oplysninger om juridiske bemærkninger, varemærker, ansvarsfraskrivelser, garantier, eksportrestriktioner og andre restriktioner,

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G AXIELL Danmark A/S 2016-10-21 Version 9.11.60 Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Forudsætninger... 3 4 Installation af ""... 4 4.1 Tilretning

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor 1

Installation og brug af Document Distributor 1 1 består af server- og klientprogrampakker. Serverpakken skal være installeret på en Windows NT-, Windows 2000- eller Windows XP-computer. Klientpakken kan installeres på alle Windows 9x-, Windows NT-,

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2014 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 ACXEL INSTALLATIONSGUIDE TIL ANLÆGSPROJEKTER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere