Det Fælles Medicinkort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Fælles Medicinkort"

Transkript

1 Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark Fax: DK

2 Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow: Bestil udlevering (receptfornyelsesanmodning)...3 Workflow-varianter: Bestil udlevering (receptfornyelsesanmodning), hvor lægen ikke anvender adviseringsservicen...6 Workflow: Advis ved oprettelse / opdatering på medicinkortet...9 Topic...10 Indhold i adviseringer...11 Fuldt eksempel...14 Side 2

3 Formål Dette dokument beskriver hvorledes FMK anvender NSP'ens adviseringsservice til advisering omkring ændringer på medicinkortet. Dokumentet beskriver ikke NSP'ens adviseringsservice, her henvises til separat dokumentation herom. Workflows FMK anvender NSP'ens adviseringsservice i forbindelse med to workflows, som beskrives herunder. Derudover kan der findes andre anvendelsesmuligheder, eksempelvis at et EPJ-system modtager adviseringer omkring eventuelle ændringer der foretages på medicinkortet mens det er suspenderet. Workflow: Bestil udlevering (receptfornyelsesanmodning) Via FMKs Genbestilling og receptfornyelse service er det muligt at bestille en udlevering eller receptfornyelse. Eksempelvis kan hjemmesygeplejen bestille en udlevering på et apotek såfremt der findes en åben eller delvist udleveret receptordination, eller hjemmesygeplejen kan bestille en receptfornyelse hos en læge. Ved bestilling af en udlevering på et apotek er advis ikke nødvendigt. Ved receptfornyelse til lægen er det derimod nødvendigt med en advisering. Oprettelse af abonnement Oprettelsen af et abonnement skal gå forud for at der opsamles advis i adviseringsservicen. Dette udføres i to eller tre trin. A: Trin A består i at der oprettes et pull point til modtageren. B: Herefter kan der uploades en ID-liste. Indholdet af listen angives ved en ID-Type. Listen kan indeholde CPR-numre for patienter der ønskes modtaget adviseringer. For et LPS vil listen indeholde patienter tilknyttet lægen, for et EOJ-system patienter der er tilknyttet hjemmesygeplejen i den pågælde kommune (m.v.), og for EOJ-systemer patienter der er indlagt samt f.eks. ambulante patienter. Desuden bør der oprettes en ID-liste med f.eks. egne ydernumre, SKS-afdelingskoder, kommunekode eller ligende. C: Endeligt oprettes der et abonnement. En teknisk beskrivelse af de her nævnte services findes i dokumentet National Adviseringsservice Abonnent snitflader. Side 3

4 Hjemmesygeplejen bestiller udlevering Når hjemmesygeplejen bestiller en udlevering, og i det tilfælde hvor denne er i form af en receptfornyelsesanmodning til lægen opretter FMK en notifikation. 1: Hjemmesygeplejen bestiller en udlevering, i form af en receptfornyelsesanmodning sendt til lægen. Hvorvidt der skal laves en receptfornyelsesanmodning kan enten angives eksplicit i kaldet FMKs bestil udlevering -service, eller FMK kan afgøre hvorvidt der findes en åben eller delvist udleveret receptordination, og dermed om der skal bestilles en udlevering på apoteket eller en receptfornyelsesanmodning hos lægen. I kaldet kan der medsendes en angivelse af hvilken lægepraksis, evt. sygehusafdeling m.v, som hjemmesygeplejen ønsker genbestillingen skal foretages af. Dette angives i elementet Prescribing- Organisation. Elementet kan udelades eller der kan angives flere, f.eks. hvor hjemmesygeplejen er i tvivl om hvorvidt genbestillingen skal foretages af borgerens egen læge eller af en speciallæge, et ambulatorium eller lignende. Er der ikke medsendt noget PrescribingOrganisation-element er bestillingen afhængig af at der findes en eller flere læger der abonnerer på borgerens CPR-nummer, og handler på baggrund af adviseringen. Det anbefales at EOJ-systemet angive mindst en PrescribingOrganisation med patientens egen læge. 2: FMK opretter en notifikation på adviserings-servicen ud fra receptfornyelsesanmodningen, med action OrderedEffectuationCreated. Lægen henter adviseringer og opretter receptordination Næste led i kæden består af, at lægen opretter en receptordination ud fra hjemmesygeplejens bestilling. Side 4

5 3: Lægens system henter med jævne mellemrum adviseringer fra adviserings-servicen. Lægens system vil modtage adviseringer på CPR-numre i ID-listen oprettet i trin B, eller idet lægen modtager adviseringer på sit eget ydernummer eller SKS-kode. 4: Såfremt der returneres en bestilling fra hjemmesygeplejen (en receptfornyelsesanmodning) henter lægens system det aktuelle medicinkort på FMK. 5: Lægen vurderer bestilliningen og det aktuelle medicinkort, og såfremt der skal oprettes en ny receptordination kalder lægens system FMK's opret receptordination -service. 6: FMK opretter en notifikation på adviserings-servicen ved oprettelse af receptordination, med action PrescriptionMedicationCreated. Såfremt lægen vurderer at der ikke skal udstedes en receptordination, f.eks. fordi behandlingen skal stoppe, kalder lægen i stedet Ophæv bestilling -servicen. Dette medfører ligeledes en notifikation, i dette tilfælde med action OrderedEffectuationCancelled. Hjemmesygeplejen modtager advisering om receptudstedelse Hjemmesygeplejen vil modtage adviseringer omkring receptudstedelser på CPR-numre der abonneres på. 7: EOJ-systemet henter med jævne mellemrum adviseringer fra adviserings-servicen, og vil modtage adviseringer på CPR-numre i ID-listen oprettet i trin B. 8: Modtages der en advisering med action PrescriptionMedicationCreated vil et opslag på det det tilsvarende medicinkort incl receptordinationer give detaljeret information omkring den nye receptordination. Under alle omstændigheder ved hjemmesygeplejen, at der nu findes en receptordination til udlevering. Såfremt lægen i stedet har vurderet at der ikke skal udstedes en receptordination vil EOJ-systemet modate en notifikation med action OrderedEffectuationCancelled. Såfremt der efter nogen tid ikke er modtaget advisering om at der er udstedt en receptordination eller der ikke er udstedt en receptordination, bør EOJ-systemet informere hjemmesygeplejersken herom. Vedligehold af ID-liste Det er nødvendigt at ID-listen uploaded i trin B vedligeholdes. Side 5

6 D: Der uploades en opdateret ID-liste. Dette sker eksempelvis når praksislægen modtager en ny patient (ikke ved konsultation, men når en borger vælger en ny egen læge ), når en borger er visiteret til hjemmesygeplejen og hjemmesygeplejen skal håndtere borgerens medicinadministration, eller når en patient indlægges på sygehuset. Workflow-varianter: Bestil udlevering (receptfornyelsesanmodning), hvor lægen ikke anvender adviseringsservicen I de tilfælde hvor lægens system endnu ikke fuldt ud anvender adviseringsservicen på NSP'en eller FMKs service til opslag på bestilte udleveringer knyttet til medicinkortet vil der være et antal overgangssituationer. Som udgangspunkt vil hjemmesygeplejen dog altid anvende mindst FMK 1.4.0, og vil anvende adviseringer. Workflow-varianterne vil derfor alle være i forbindelse med lægens arbejdsgange. Herunder er beskrevet et antal kombinationer, med de mest udfordrende først. Løsning-kolonnerne henviser til beskrivelser herunder. Anvender FMK version Har implement opslag på bestilte udlevering er Lægen anvender advis-servicen Lægen uploader ID-liste med egne patienter Lægen uploader ID-liste med eget ydernummer eller SKS-kode Løsning Med poll på advis Uden poll på advis Nej Nej Nej Ydernummer på bestillingen Dagligt manuelt opslag FMK-online Opslag på medicinkort Nej Nej Ja Ydernummer på bestillingen Poll på advis Opslag på medicinkort Nej Ja Nej Poll på advis Opslag på medicinkort Bemærkning Modtagelse af advis er her en helt manuel løsning. Det er langt fra en ideel løsning, men der er en reel risiko for at det bliver realitet i et større omfang. En anvendelig men ikke ideel overgangsløsning, hvor der modtages advis, men klienten endnu ikke har implementeret anden 1.4-funktionalitet En anvendelig men ikke ideel overgangsløsning, hvor der modtages advis, men klienten endnu ikke har implementeret anden Side 6

7 1.2.6 Ja Nej Nej Ydernummer på bestillingen Opslag på åbne bestillinger til lægen Ja Nej Ja Ydernummer på bestillingen Poll på advis Opslag på bestilling på CPR-nummer Ja Ja Nej Poll på advis Opslag på bestilling på CPR-nummer 1.4 Ja Nej Nej Ydernummer på bestillingen Opslag på åbne bestillinger til lægen 1.4-funktionalitet En fuldt anvendelig overgangsløsning, hvor der kan modtages bestillinger, men klienten endnu ikke har implementeret anden 1.4-funktionalitet En fuldt anvendelig overgangsløsning, hvor der modtages advis, men klienten endnu ikke har implementeret anden 1.4-funktionalitet En fuldt anvendelig overgangsløsning, hvor der modtages advis, men klienten endnu ikke har implementeret anden 1.4-funktionalitet En fuldt anvendelig endelig løsning, hvor der kan modtages bestillinger 1.4 Nej * * * * Bør ikke være en lovlig kombination. Forhindres via godkendelseskriterier. 1.4 Ja Nej Ja Ydernummer på bestillingen Poll på advis Opslag på bestilling på CPR-nummer 1.4 Ja Ja Nej Poll på advis Opslag på bestilling på CPR-nummer En fuldt anvendelig endelig løsning, hvor der kan modtages advis :-) Ideel endelig løsning, hvor der kan modtages advis, og hvor hjemmesygeplejen ikke skal angive ydernummer. Ydernummer på bestillingen I de tilfælde hvor lægen ikke uploader og vedligeholder en ID-liste med CPR-numre på egne patienter, vil det være nødvendigt at hjemmesygeplejen angiver lægens ydernummer eller SKS-kode på bestillingen. På tidspunktet hvor adviseringsservicen anvendes vil dette ikke længere være nødvendigt, og dette endelige scenarie er grundlaget for hvorledes FMKs brug af adviseringsservicen er designet. Det må dog vurderes, at der er så mange tilfælde hvor der vil være behov for at hjemmesygeplejen angiver lægens ydernummer eller SKS-kode på bestillingen, at dette skal være et generelt krav. Eventuelt valideret når bestil udlevering -servicen kaldes. Side 7

8 Dagligt manuelt opslag FMK-online I de tilfælde hvor lægens system anvender FMK 1.2.6, ikke har implementeret opslag på bestillinger, og ikke anvender advis-servicen, skal der findes en løsning hvor lægen kan adviseres (i ordets bredeste forstand). Dette kan ske ved at der på FMK-online tilbydes et fane, der viser bestillinger foretaget til lægens ydernummer eller SKS-kode, tilbyder et link til patientens medicinkort, og tilbyder mulighed for evt. at afvise bestillingen. Der skal således være en daglig rutine i at slå op på FMK-online, først og fremmest hos praktiserende læger der har patienter tilknyttet hjemmesygeplejen. Ovenstående kan evt. udvides med en besked via , der ikke indeholder anden information end at der findes en eller flere bestillinger til lægens ydernummer eller SKS-kode, hvor der ikke enten er oprettet en receptordination eller foretaget en afvisning af bestillingen. Poll på advis I de tilfælde hvor der anvendes advis skal klientsystemet med jævne mellemrum anvende adviseringsservicen til at kontrollere for adviseringer. Findes der en advisering for en bestilling kan der slås direkte op på bestillingen og patientens medicinkort ud fra CPR-nummer. Opslag på medicinkort Ved opslag på medicinkortet i FMK vil hjemmesygeplejens bestillinger blive vist som receptordinationer med status kladde. Derved vil det være synligt for systemer der endnu ikke anvender FMK 1.4 og opslag på bestilte udleveringer at få information omkring hjemmesygeplejens bestillinger. Det skal dog bemærkes, at det principielt er muligt at anvende hent bestillinger -servicen selv om klienten i øvrigt ikke anvender FMK 1.4. Ved udstedelse af en receptordination via vil FMK automatisk forsøge at matche evt. åbne bestillinger og knytte en bestillings ID til receptordinationen, såfremt der er fundet et match. Det vil derimod ikke være muligt at ophæve en bestilling. Opslag på åbne bestillinger til lægen I forbindelse med bestilling og receptfornyelse udstilles der en service, der tilbyder at slå op på åbne bestillinger til lægen, dvs. ud fra lægens ydernummer eller SKS-kode. Se FMK - Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling - Service til opslag på bestilte udleveringer knyttet til medicinkortet, og eksempel 3 herunder (side 11). Opslag på bestilling på CPR-nummer I forbindelse med bestilling og receptfornyelse udstilles der en service, der tilbyder at slå op på åbne bestillinger på en patient, dvs. ud fra patientens CPR-nummer. Se FMK - Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling - Service til opslag på bestilte udleveringer knyttet til medicinkortet, og eksempel 1 herunder (side 10). Annullering af bestilling i I 1.2.6, hvor snitfladen til Receptfornyelse og genbestilling ikke er taget i brug, vil det p.t. ikke være muligt at annullere en bestilling, som beskrevet under Opslag på medicinkort. Det bør overvejes at udvide funktionaliteten således at en seponering af en receptordination med status kladde vil annullere bestillingen. Side 8

9 Workflow: Advis ved oprettelse / opdatering på medicinkortet For at hjemmesygeplejen bliver bekendt med ændringer af medicineringen af de patienter de håndterer medicinadministration for, er det meget væsentligt at hjemmesygeplejen modtager adviseringer omkring dette. Oprettelse af abonnement Oprettelsen af et abonnement skal gå forud for at der opsamles advis i adviseringsservicen. Se Oprettelse af abonnement under Workflow: Bestil udlevering (receptfornyelsesanmodning). Oprettelse / opdatering på medicinkortet En lang række handlinger på medicinkortet vil medføre at FMK genererer en notifikation. 1: En aktør foretager en oprettelse / opdatering på medicinkortet på FMK. 2: Ved oprettelse / opdatering på medicinkortet vil FMK generere en notifikation. I hvilke tilfælde det sker, og med hvilken action er beskrevet i afsnitttet Indhold i adviseringer. Hjemmesygeplejen modtager advisering om oprettelse / opdatering på medicinkortet Hjemmesygeplejen vil modtage adviseringer omkring oprettelser og opdateringer på medicinkort for borgere hvis CPR-numre der abonneres på. 3: EOJ-systemet henter med jævne mellemrum adviseringer fra adviserings-servicen, og vil modtage adviseringer på CPR-numre i ID-listen oprettet i trin B. 4: EOJ-systemet vil efter en filtrering og aggregering af adviseringer kunne præsenteres brugeren med information omkring at der er foretaget opdateringer på borgerens medicinkortet, ved behov også information omkring hvilke typer af opdateringer. Hvornår og på hvilken måde dette præsenteres afhænger af brugerens rolle og arbejdsgangene i øvrigt. Eksempelvis vil det sandsynligvis virke Side 9

10 forstyrrende såfremt alle brugere uanset rolle præsenteres for denne information, eller at der ikke foretages en aggregering (idet hver separate handling på medicinkortet vil medføre en separat advisering). En advisering om en oprettelse eller opdatering på medicinkortet (eller et aggregeret sæt af adviseringer) bør altid medføre at der efterfølgende slås op på FMK, eksempelvis at medicinkortet hentes. Topic FMKs adviseringer sker med simple topic i namespace: Dette svarer til namespacet for FMK Topic for adviseringer ved ændring på medicinkortet FMK vil danne adviseringer omkring ændringer på patientens medicinkort. Ændringer på medicinkortet vil medføre adviseringer på formen medcinkort ændret for CPR-nummer..., dvs. at ændringer på medicinkortet vil medføre at der dannes adviseringer på samme topic. Handlinger på medicinkortet m.v. der medfører at adviseres er beskrevet under Indhold i adviseringer. Ved ændringer på medicinkortet adviseres der med topic MedicineCard, eksempelvis: <wsnt:topic Dialect=" </wsnt:topic> Ved ændringer på medicinkortet adviseres der med ID = patientens CPR-nummer IDType = Se dokumentation for NSI's profilering ID Based Message Content Profile herom. Topic for adviseringer ved bestillinger Ud over ændringer på medicinkortet dannes der adviseringer når der oprettes en bestilling i form af en receptfornyelsesanmodning. En bestilling i form af en genbestilling på apoteket på en eksisterende receptordination vil ikke medføre at der dannes en advisering. Ved ændringer på medicinkortet adviseres der med topic OrderedEffectuation, eksempelvis: <wsnt:topic Dialect=" </wsnt:topic> Ved bestillinger adviseres der med ID = patientens CPR-nummer IDType = Desuden for hver ønsket modtager i PrescribingOrganisation-elementet adviseres der med ID = modtagerens id, svarende til indholdet af Identifier-elementet under PrescribingOrganisation IDType = såfremt modtageren identificeres ved en SKS-kode, eller Side 10

11 IDType = såfremt modtageren identificeres ved et ydernummer, eller IDType = såfremt modtageren identificeres ved en anden kilde til Identifier, afhængigt af hvad afsenderen (hjemmesygeplejen) har angivet. (Bemærk, at der ved angivelse af en ønsket modtager ikke er sikkerhed for at denne faktisk også modtager adviseringen). Se i øvrigt dokumentation for NSI's profilering ID Based Message Content Profile. Indhold i adviseringer Indholdet i adviseringer vil i så høj grad som muligt indeholde information, der gør det muligt at identificere hvilket element der er ændret (medicinkort, lægemiddelordination, receptordination, effektuering) samt eventuelle versionsnumre. I eksemplerne herunder er namespaces udeladt, disse defineres alle som i FMKs version 1.4, dvs. som xmlns=" XML skemaer for indehold i adviseringer findes sammen med øvrige FMK skemaer til version 1.4. Ændringer direkte på medicinkortet Ændringer direkte på medicinkortet sker ved suspendering m.v. og medicinafstemning. I indholdet for adviseringen fremgår handlingen i Action-elementet, og patientens CPR-nummer og medicinkortets versionsnummer findes i MedicineCard-elementet. Handling på medicinkortet Suspendering af medicinkortet Gensuspendering af medicinkortet Ophæv suspendering af medicinkortet Medicinafstemning Indhold i Action-elementet MedicineCardSuspended MedicineCardResuspended MedicineCardUnsuspended MedicineCardReviewed Eksempel: Suspendering af medicinkortet <MedicineCardModification> <Action>MedicineCardSuspended</Action> <MedicineCard> <PersonIdentifier> </PersonIdentifier> <Version> </Version> </MedicineCard> </MedicineCardModification> Ændringer af lægemiddelordinationen Ændringer direkte af lægemiddelordination sker ved oprettelse, ændring, pausering og seponering af en del patientens medicinering, som fremgår af lægemiddelordinationen. Igen fremgår handlingen i Actionelementet, patientens CPR-nummer og medicinkortets versionsnummer findes i MedicineCard-elementet, og id og versionsnummer for lægemiddelordinationen findes i DrugMedication-elementet. Handling på lægemiddelordinationen Oprettelse lægemiddelordination Opdatering af lægemiddelordination Pausering af lægemiddelordination Ophævelse af pausering af lægemiddelordination Seponering af lægemiddelordination Indhold i Action-elementet DrugMedicationCreated DrugMedicationUpdated DrugMedicationPaused DrugMedicationUnpaused DrugMedicationWithdrawn Side 11

12 Afseponering af lægemiddelordination DrugMedicationUnwithdrawn Eksempel: Opdatering af lægemiddelordination <MedicineCardModification> <Action>DrugMedicationUpdated</Action> <MedicineCard> <PersonIdentifier> </PersonIdentifier> <Version> </Version> <DrugMedication> <Identifier> </Identifier> <Version> </Version> </DrugMedication> </MedicineCard> </MedicineCardModification> Handlinger på receptordinationer via FMK Der kan adviseres ved handlinger foretaget på receptordinationer via FMK. Handlinger der er foretaget på receptordinationer uden om FMK adviseres der ikke om. Eksempler på handlinger der ikke adviseres om er oprettelse af receptordinationer via papir eller EDIFACT, ekspeditioner på apoteket (dvs. effektueringer på receptordinationer) og seponering (annullering / inaktivering / ugyldiggørelse) af receptordinationer via PEM/receptserver. Handlinger på receptordinationer via FMK er oprettelse af receptordinationen på en lægemiddelordination, tilknytning og ophævelse af tilknytning til lægemiddelordination, markering af receptordination ikke relevant samt annullering af receptordination. I forbindelse med arbejdsgangen omkring hjemmesygeplejens bestillinger er det væsentligt at bemærke, at lægens handlinger skal foregå via FMK. Dvs. at lægen skal modtage adviseringen og bestille receptordinationen via FMK. Derved kan FMK danne en advisering ved lægens oprettelse af receptordination, hvorved hjemmesygeplejen ved at bestillingen er behandlet hos lægen. Handling på receptordination Indhold i Action-elementet Oprettelse af receptordination PrescriptionMedicationCreated Oprettelse af tilknytning til lægemiddelordination PrescriptionMedicationAttached Ophævelse af tilknytning til lægemiddelordination PrescriptionMedicationDetached Markering receptordination som ikke aktuel PrescriptionMedicationDeprecated Ophævelse markering som ikke aktuel PrescriptionMedicationUndeprecated Annullering af receptordination PrescriptionMedicationCancelled Eksempel: Oprettelse af receptordination <MedicineCardModification> <Action>PrescriptionMedicationCreated</Action> <MedicineCard> <PersonIdentifier> </PersonIdentifier> <Version> </Version> <DrugMedication> <Identifier> </Identifier> <Version> </Version> <PrescriptionMedication> <Identifier>32768</Identifier> </PrescriptionMedication> </DrugMedication> </MedicineCard> </MedicineCardModification> Handlinger på effektueringer via FMK Der kan adviseres ved handlinger foretaget på effektueringer via FMK. Side 12

13 Dvs. udelukkende handlinger på effektueringer direkte på lægemiddelordinationer. Handlinger der er foretaget på receptordinationer adviseres der ikke om, idet dette foregår uden om FMK via receptserveren. Dvs. at ekspedition af receptordinationer på apoteket vil ikke medføre en advisering. Der dannes advisering ved oprettelse og sletning af effektuering på lægemiddelordinationer. Handling på effektuering Indhold i Action-elementet Oprettelse af effektuering på lægemiddelordination EffectuationCreated Sletning af effektuering på lægemiddelordination EffectuationDeleted Eksempel: Oprettelse af effektuering <MedicineCardModification> <Action>EffectuationCreated</Action> <MedicineCard> <PersonIdentifier> </PersonIdentifier> <Version> </Version> <DrugMedication> <Identifier> </Identifier> <Version> </Version> <Effectuation> <Identifier> </Identifier> </Effectuation> </DrugMedication> </MedicineCard> </MedicineCardModification> Bestilling Der dannes en advisering når hjemmesygeplejen (eller andre) opretter en bestilling i form af en receptfornyelsesanmodning. En bestilling i form af en genbestilling på apoteket på en eksisterende receptordination vil ikke medføre at der dannes en advisering. Såfremt lægen annullerer bestillingen vil dette dog medføre at der dannes en advisering. Bestillinger vil altid ske på et CPR-nummer, og der vil blive oprettet en advisering med dette CPR-nummer som id. Desuden kan bestillinger ske til en specifik receptudsteder, dvs. en organisation identificeret med ydernummer eller SKS-kode. For hver organisation der angives i PrescribingOrganisation-elementet i bestillingen vil der blive oprettet en advisering til denne organisation. Herved kan f.eks. en speciallæge, der ikke har faste patienter tilknyttet, modtage adviseringer til sit ydernummer. Handling på bestilling Oprettelse af bestilling Ophævelse af bestilling Eksempel: Oprettelse af bestilling Indhold i Action-elementet OrderedEffectuationCreated OrderedEffectuationCancelled <OrderedEffectuationModification> <Action>OrderedEffectuationCreated</Action> <OrderedEffectuation> <PersonIdentifier> </PersonIdentifier> <Identifier> </Identifier> <DrugMedicationIdentifier> </DrugMedicationIdentifier> </OrderedEffectuation> </OrderedEffectuationModification> Side 13

14 Fuldt eksempel Nedenstående eksempel viser hvad der forventes returneret fra adviserinsservicen, såfremt en klient notificeres om (i dette eksempel) at medicinkortet for patienten med CPR-nummer er suspenderet. Eventuelt skal schemalocation tilpasses hvor skemaer findes lokalt. FMK definerer indholdet af Topic-elementet samt elementet MedicineCardModification med underelementer. <Notify xmlns=" xmlns:xsi=" <NotificationMessage> <Topic Dialect=" <Message> <NotifyContent id=" " idtype=" xmlns=" xmlns:xsi=" <MedicineCardModification xmlns=" > <Action>MedicineCardSuspended</Action> <MedicineCard> <PersonIdentifier> </PersonIdentifier> <Version> </Version> </MedicineCard> </MedicineCardModification> </NotifyContent> </Message> </NotificationMessage> </Notify> Side 14

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-08-30 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Formål Dette dokument beskriver hvorledes

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2014-11-20 rifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål... 3 Workflows... 3 Workflow:

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2012-12-07 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com Formål Dette dokument beskriver hvorledes FMK

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Registrering af tilknytning til hjemmesygeplejen Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort Use Cases

Det Fælles Medicinkort Use Cases Det Fælles Medicinkort Use Cases Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fa: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01

Læs mere

Tilskud. Adviseringer

Tilskud. Adviseringer Tilskud Adviseringer 2013-09-04 Formål Dette dokument beskriver hvorledes Tilskudsservicen anvender NSP'ens adviseringsservice til advisering omkring behov for yderligere oplysninger og afslag for ansøgninger

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Registrering af patienttilknytning Version 1.4.2.1 2013-10-25 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK20921897

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4 Version 1.6 2015-04-28 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.3.0.2 2012-06-11 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK og 1.4. Version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK og 1.4. Version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK 1.2.6 og 1.4 Version 1.2 2013-03-06 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist 22.2.2013

Læs mere

Krav og ønsker til det centrale FMK-system

Krav og ønsker til det centrale FMK-system Krav og ønsker til det centrale FMK-system Hjemmesygeplejens adgang til det Fælles Medicinkort Januar 2012 Version 5 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.2 2011-08-09 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.2.6 2014-07-01 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

FMK snitflade-versionering

FMK snitflade-versionering FMK snitflade-versionering Principper for snitflade-versionering FMKs snitflader er versionerede Der er flere forskellige versioner i drift, aktuelt 1.2.4 og 1.2.2 FMK versioneres således at: Udviklingsversioner

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.4.0.11

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.4.0.11 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.4.0.11 2014-09-29 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 1.4.0 2012-11-21 TOM Opdateret til FMK 1.4.0 snitflade. 1.4.0.1 2013-02-21 SHP Opdateret

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark Disposition Status for FMK på apotekerne Hvorfor er FMK vigtig for apotekerne? Hvad vil apotekerne med

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på Udarbejdet af FMK programmet Lene Ærbo Dato: 09.05.2014 Fælles Medicinkort Roadmap Aktiviteter - Specifikation Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap 2014-2016.

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Dato: 22.10.15 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 23. september 2015 Sted: Deltagere: MedCom Janni Kjærgaard, Aalborg Kommune Liselotte Johansen, Assens Kommune Mette Fredensborg,

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 12. juni 2013 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 8. klinikerforummøde 1. Status for den centrale - og de lokale FMK løsninger 2. Status for implementering 3. Status på

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (vejledning til hele FMK kan hentes her). Gode rutiner. Det er vigtigt, at få indarbejdet en procedure der sikrer, at manglende oplysninger

Læs mere

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Hedensted og Aalborg kommuner Den 2. juli 2014 Sags ID: SAG-2014-01577 Dok.ID: 1881457 MOT@kl.dk Direkte Mobil 4112 9293 Weidekampsgade 10 Postboks 3370

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.102 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Netværksmøde FMK i kommunerne

Netværksmøde FMK i kommunerne Netværksmøde FMK i kommunerne 10. marts 2016 Andrea Welzel Status fra sygehusene v. Andrea Welzel, Region Nordjylland Status Udfordringer samt gode råd i samarbejdet mellem kommunerne & sygehusene Status

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Syddanmark

FMK netværksmøde i Region Syddanmark FMK netværksmøde i Region Syddanmark Tirsdag den 15. december 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-11.00

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder Indhold Baggrund... 1 Indhold i løsningen... 1 Kobling af meddelelser i samme forløb... 1 Teknisk anvendelse i EPJ/PAS og EOJ

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Figur 1. LuCrative Workflow. Før LuCrative kan behandle LER henvendelser for ledningsejer skal følgende forudsætninger være til stede:

Figur 1. LuCrative Workflow. Før LuCrative kan behandle LER henvendelser for ledningsejer skal følgende forudsætninger være til stede: Brugervejledning Indholdsfortegnelse Hvad er LuCrative?... 3 Workflow... 3 Forudsætninger... 3 Brugsvejledning for Administrator... 4 Søg ordrer... 4 Opret ordre manuelt... 6 Trin 1 Rekvirent oplysninger...

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2 Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni 2014 1.2.6 Version 2 06-06-2014 Side 1 af 25 BW Indledning... 3 Første gang FMK kort åbnes på udvalgt patient... 4 Gennemgang af løse recepter (Udleveret på Edifact-

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016 FMK ERFA-gruppemøde Onsdag den 2. marts 2016 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden Velkomst og kort status

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 28. september Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 28. september Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 28. september 2011 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden Velkomst Status for den centrale- og de decentrale FMK løsninger (herunder version 1.2.6) Registrering af lægemidler

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland Mandag den 11. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.30 Det videre arbejde

Læs mere

Fælles Medicinkort i TDjournal

Fælles Medicinkort i TDjournal Maj 2016 Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Indhold Har du husket?... 3 At bestille Digital signatur... 3 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 3 Oprette klinikkens øvrige personale, hvis ønsket... 3 At knytte

Læs mere

Ansøgning om medicintilskud via FMK

Ansøgning om medicintilskud via FMK Ansøgning om medicintilskud via FMK ANSØGNING OM MEDICINTILSKUD VIA FMK...1 INDLEDNING...2 1. LOGIN...2 Angivelse af ansættelsessted... 5 Søg 6 cifre... 6 Vælg anden læge i samme organisation... 6 2. FMK-ONLINE

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Receptfornyelse og genbestilling 2012-08-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com Indhold Formål...3 FMKs

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: 28.05.15 Vor ref.: IBS Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: Mandag den 18. maj 2015 Sted: Deltagere: MedCom Jesper Dall-Hansen, KMD Lisbeth Hove Høgsbro, KMD Janni Kjærgaard,

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland Mandag den 18. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.45 Det videre arbejde

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

National AK løsning NSP. AK klient

National AK løsning NSP. AK klient National understøttelse af AK behandling - Overordnet projektbeskrivelse Dato: 30.06.2014 Version: 1.0 Udarbejdet af: NSI (TSO) Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Onsdag den 25. november 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-10.15

Læs mere