VALGMØDER 2014 ROSKILDE KOLDING SKIVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALGMØDER 2014 ROSKILDE KOLDING SKIVE"

Transkript

1 VALGMØDER 2014 ROSKILDE KOLDING SKIVE

2

3 Indhold 7 Valg til bestyrelsen i Pension for Selvstændige 8 Vi bliver større og stærkere Bestyrelsesformand Lars Jørgen Nielsen 10 Vores medlemmer skal have den bedste service og rådgivning Direktør Lars Kvistskov Larsen 12 Er din pension god nok? Direktør i Danica Pension Jesper Winkelmann MØD MEDLEMMERNE 16 Valgmøde i Skive 18 Valgmøde i Kolding 22 Valgmøde i Roskilde 24 Gadedrengen fra Leningrad der blev præsident Leif Davidsen 27 De fire rigtigt barske år Henning Kruse Petersen

4 Velkommen til e-bogen om valgmøderne 2014 Med denne e-bog vil vi sige tak for sidst, til alle der deltog i årets valgmøder. Samtidig vil vi give dem, der ikke kunne være med, en mulighed for både i billeder og tekst at stifte bekendtskab med mødernes indhold og forløb. Hvert andet år i november afholder Pension for Selvstændige valgmøder tre forskellige steder i landet. Alle medlemmer får en indbydelse til at være med. Det væsentligste punkt på dagsordenen er valg af medlemmer til PFS s bestyrelse. Men der sker også flere andre ting. I år sørgede Danicas sundhedsteam for, at de medlemmer, der havde lyst, kunne få et sundhedstjek før mødet gik i gang. Der blev målt blodtryk og testet for kolesterol i blodet. Rigtig mange benyttede sig af det tilbud. En række af Danicas rådgivere med speciale i de selvstændiges forhold stod også klar med gode råd, vejledning og et online tjek af de enkeltes pensionsforhold, til dem der ønskede det. Desuden er der hver gang en gæstetaler. I år var det forfatter og journalist Leif Davidsen, der i Skive og Kolding fængslende og tankevækkende fortalte om forholdet mellem Rusland og Europa/verden i lyset af konflikten i det sydøstlige Ukraine efter Ruslands annektering af halvøen Krim. I Roskilde talte direktør og bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen, der bl.a. har arbejdet på topplan i finanssektoren i mange år og senest var formand i afviklingsselskabet Finansiel Stabilitet. Han talte meget spændende, og lige ud af posen over temaet: Finanskrisen hvorfor gik det, som det gik? Kan det ske igen og hvornår? Alt dette kan du læse mere om på de følgende sider. Tre valgområder PFS har inddelt landet i tre valgområder, nemlig: Nord- og Midtjylland; Syddanmark; samt hovedstaden, Sjælland, Øerne og Bornholm. I år blev møderne holdt i henholdsvis Skive, Kolding og Roskilde - alle steder med særdeles stor tilslutning. På hvert møde bliver der valgt ét medlem til PFS bestyrelse. Blandt de andre punkter på programmet er: Et indlæg af PFS bestyrelsesformand Lars Jørgen Nielsen. PFS direktør Lars Kvistskov Larsen fortæller om fortid, nutid og fremtid. Direktør Jesper Winkelmann Danica Pension, der er PFS daglige samarbejdspartner og formueforvalter, beretter om medlemmernes pensionsog forsikringsforhold. I år sørgede Danicas sundhedsteam for, at de medlemmer, der havde lyst, kunne få et sundhedstjek før mødet gik i gang. Der blev målt blodtryk og testet for kolesterol i blodet. 4

5 5

6 6

7 Valgt til PFS-bestyrelsen I november 2014 holdt Pension for Selvstændige meget velbesøgte valgmøder i de tre regioner. Et af valgmødernes hovedformål er at vælge medlemmer til bestyrelsen. På de tre møder fortalte direktør for PFS, Lars Kvistskov Larsen om formålet med PFS aktiviteter, nye tiltag og nye aftaler med Danica, ligesom han forelagde regnskabet for foreningens virke. Og direktør Jesper Winkelmann, Danica Pension fortalte om det arbejde, som PFS daglige samarbejdspartner og formueforvalter udfører for PFS og om nye tiltag. På valgmødet i Skive var der genvalg til tømrermester Niels Hansen fra Skive. På valgmødet i Kolding var der genvalg til Eli Christensen fra Vojens. På valgmødet i Roskilde var der genvalg til direktør Jim Stjerne Hansen fra Korsør. PFS bestyrelse består herefter af: Advokat Lars Jørgen Nielsen, formand Direktør Niels Jørgen Hansen, næstformand Adm. direktør Ane Buch Oldermand, Jens Erik Behrndtz Civilingeniør Niels Techen Administrationschef Tommy Knudsen samt de tre genvalgte medlemmer. På valgmødet i Skive var der genvalg til tømrermester Niels Hansen fra Skive. (tv). På valgmødet i Kolding var der genvalg til Eli Christensen fra Vojens. På valgmødet i Roskilde var der genvalg til direktør Jim Stjerne Hansen fra Korsør. (th). 7

8 Vi bliver større og stærkere Jo flere medlemmer vi har, og jo større indbetalinger vi får, jo bedre vilkår kan vi forhandle til gavn for PFS medlemmer, sagde bestyrelsesformand Lars Jørgen Nielsen. Bestyrelsesformand i Pension for Selvstændige, Lars Jørgen Nielsen bød de mange hundrede medlemmer velkommen til valgmøde og gav et kort overblik over de vigtigste hændelser siden de sidste valgmøder i Dengang havde PFS netop indgået en ny aftale med Danica Pension om forvalt- ning af medlemmernes opsparing, om forsikringsforhold samt service og rådgivning af de , der er med i PFS. Den indebar bl.a. længere dækningsperioder for visse forsikringer og lavere omkostninger. De lavere omkostninger betyder kort sagt, at PFS medlemmer kan sætte flere penge ind på pensionsopsparingen og længere dækningsperioder, at fx sundhedssikringen nu kan videreføres til 70 år. 8 Størrelse giver styrke Vi havde længe et mål om at nå en milliard kroner i årlige indbetalinger. Men det var svært. Og med finanskrisen blev det endnu vanskeligere, konstaterede formanden og fortsatte: I 2011 var vi nået op på 900 mio. kr., men i 2013 lykkedes det endelig at bryde igennem loftet og rundede 1,5 mia.kr.

9 indeværende år ser det ud til, at vi når to mia.kr. Og så kan mange med god grund tænke: Jamen, er det ikke uden den store betydning for det enkelte medlem af Pension for Selvstændige. Men det gør faktisk en væsentlig forskel, når vi på vegne af medlemmerne skal købe forsikringer og pensionsordninger. Størrelse giver vægt i forhandlingerne. Jo flere vi er, og jo større vi bliver, jo mere attraktiv er vi at have som kunde, fastslog formanden. Spørg og få råd Han mindede også om, at Danica råder over et korps af rådgivere, der er specialister i de selvstændiges forhold rådgivere som man til hver en tid er velkomne til at trække på. Det kan specielt være en god idé, at få gennemgået sine ordninger, når der sker større ændringer i tilværelsen, fx hvis man bliver gift eller skilt, får barn og så videre, sagde Lars Jørgen Nielsen. har ikke været i stand til at levere et afkast på niveau med andre store pensionsselskaber i de senere år. Vi ser frem til nye tider, som jeg forstår er på vej, sluttede PFS bestyrelsesformand. I dag forholder det sig sådan, at Pension for Selvstændige er Danica Pensions største kunde. Formanden havde også en enkelt kritisk bemærkning, nemlig at bestyrelsen i PFS har været lidt forbeholdne, når det gælder Danicas investeringsstrategi. Danica Lars Jørgen Nielsen: Et korps af rådgivere, der er specialister i de selvstændiges forhold, står klar til at rådgive PFS medlemmer når og hvor, de ønsker det. 9

10 Vores medlemmer skal have den bedste service og rådgivning Hvis PFS skal holde de samme lave priser eller gerne endnu lavere - er det nødvendigt med flere unge medlemmer, sagde direktør Lars Kvistskov Larsen, PFS. Pension for Selvstændige er i praksis en indkøbsforening for selvstændige. Og vi er i dag den ubetinget største kunde i Danica Pension. Vores mange medlemmer giver styrke, når vi forhandler vilkår for medlemmernes forsikringer og pensionsopsparing. Længere løbetid Når det gælder forsikring for visse Kritiske Sygdomme, Gruppeliv og Ægtefællesum, er de også blevet bedre og billigere. Muligheden for at vælge mellem forskellige dækningssummer er udvidet, og hvor forsikringerne så sent som i 2010 udløb, når man fyldte 62 år, er det blevet forlænget til 65 år. Og fra 2015 yderligere til 67 år. Samtidig er priserne blevet sat ned, først med 20 pct. og siden med yderligere 10 pct. Det fastslog PFS adm. direktør Lars Kvistskov Larsen i sit indlæg på valgmøderne. Og han underbyggede sin udtalelse med en række konkrete eksempler på, hvad PFS har opnået siden 2010: Blandt andet er omkostningerne faldet markant i perioden fra 2012 til Hvor man tidligere betalte 3,5 pct. af de årlige indbetalinger, er det i dag faldet til blot to pct. Og for præmieandele over kr. betaler man nu nul pct. Penge på kontoen For et medlem med et depot på kr. og årlige indbetalinger på kr. betyder de lavere omkostninger, at der nu bliver kr. mere til ens egen pensionsopsparing. Det er noget, der tæller i det lange løb. Også forsikringen mod tab af erhvervsevne og fritagelse for indbetaling er blevet både bedre og billigere. Tidligere fik man fuld dækning, hvis man havde tabt 2/3 af sin erhvervsevne, i dag får man fuld dækning, hvis man har tabt 50 pct. af sin erhvervsevne. Samtidig er prisen oven i købet faldet med 30 pct. 10

11 Når det gælder Sundhedssikringen, kan man nu videreføre den til man fylder 70 år. Gode råd Et er priser og betingelser. De er naturlig vigtige. Men mindst lige så vigtigt er det, at vores medlemmer får den bedste service og rådgivning. Det skal være topklasse, hvad enten det drejer sig om pensionsforhold eller nok så vigtigt, hvis man pludselig får brug for at trække på en af sine forsikringer. Så skal der være god og hurtig hjælp at hente, sagde Lars Larsen og tilføjede: Det er også vores klare indtryk, at Danica netop leverer dette. Og skulle det ikke være tilfældet, vil vi meget gerne høre om det, så vi kan tage det op med Danicas ledelse. Mange flere medlemmer Direktøren glædede sig også over udviklingen i medlemstallet. I 2010 var der knap medlemmer i Pension for Selvstændige. Det steg til i 2012, og med udgangen af 2014 venter man at medlemstallet er vokset til Lars Kvistskov Larsen understregede i den forbindelse, at det er vigtigt for alle, at der kommer flere yngre medlemmer til. Medlemmerne har i dag en gennemsnitsalder på 44 år, og der er en tilsvarende gennemsnitsalder for de nye, der kommer til. Hvis PFS på sigt skal holde de samme lave priser eller gerne endnu lavere - ikke mindst på forsikringsdækningerne, er det helt nødvendigt med flere unge medlemmer. Sammen med fokus på omkostningerne, og en stadig styrkelse af vores konkurrencedygtighed er det at tiltrække og fastholde flere unge medlemmer vores hovedprioriteter i de kommende to år frem til næste valgmøde, fastslog den adm. direktør. Direktør Lars Kvistskov Larsen redegjorde grundigt for tallene, der viser, at Pension for Selvstændige er billigere og dækningerne forbedret. 11

12 Er din pension god nok? Direktør i Danica Pension Jesper Winkelmann opfordrer PFS medlemmer til at få overblik over deres pensionsforhold bl.a. ved at gå ind på Pension for Selvstændige er en vigtig kunde for Danica, og vi er klar til at betjene jer på den bedst tænkelige måde. Vi er der, når og hvor du har brug for os. Og når I kontakter os, får I én og samme medarbejder til at tage sig af jeres sag fra start til slut, lovede direktør Jesper Winkelmann, Danica Pension i sit indlæg på valgmøderne. Jesper Winkelmann viste med en meget sigende kurve, hvordan finanskrisen havde sat en brat stopper for de selvstændiges indbetalinger til pension. Men heldigvis er kurven vendt. Fra 2012 til 2014 har PFS medlemmer fordoblet deres pensionsindbetalinger. 55 pct. uden pension Derimod er det kun 55 pct. af de selvstændige, der overhovedet sparer op til pension. Og det er bekymrende for dem selv, mente Jesper Winkelmann, som opfordrede forsamlingen til at tjekke deres egne pensionsforhold ved at gå ind på hvor man kan få et samlet overblik over sin situation. Man kan også tage en lille test på Danicas hjemmeside. Et andet område, hvor Jesper Winkelmann opfordrede til grundig eftertanke, var forsikring mod tab af erhvervsevne. Han konstaterede, at rigtig mange af PFS medlemmer ikke har tegnet en sådan forsikring. Og selvom man naturligvis håber aldrig at få brug for den, risikerer man uden ikke alene at miste virksomheden, men også at må gå fra hus og hjem ved langvarig sygdom. Tre valgmuligheder Når det gælder pensionsopsparingen har medlemmer af PFS tre valgmuligheder: Traditionel; Balance eller Link. Traditionel er opsparing med en fast kontorente. I 2012 var det den foretrukne for 33 pct. af medlemmerne. Det er i 2014 faldet til 16 pct. Balance er en ordning med mange aktier, mens man er yngre, og der er lang tid til pensionen. Herefter aftrappes aktieandelen, og investeringer der er udsat for mindre udsving trappes op. I 2012 var det den foretrukne opsparingsform for 44 pct. af medlemmerne. Det er i 2014 vokset til 69 pct. Danica Balance har siden sidste valgmøde givet et afkast på lidt over 35 pct. I Link passer det enkelte medlem selv sine investeringer og køber og sælger værdipapirer. Det var den foretrukne ordning for 23 pct. af medlemmerne i 2012 og er i 2014 faldet til 15 pct. Ny investeringsstrategi Siden august 2014 har vi arbejdet med indførelsen af en ny investeringsstrategi i Danica Pension anført af et nyt og udvidet team af folk med stor viden og erfaring, fortalte Jesper Winkelmann. Hovedpunkterne er bl.a. direkte investeringer i veldrevne virksomheder i Danmark og Norden og et øget fokus på at investere i de rigtige aktivklasser ejendomme, aktier, obligationer skove og så videre. Danica-direktøren bakkede til slut op om Lars Kvistskov Larsens opfordring til, at alle yder en indsats for at få flere unge til at begynde på en pensionsopsparing i Pension for Selvstændige både af hensyn til de unge selv og til dem, der allerede er medlemmer. 12

13 Der blev rådgivet om pension og forsikring bl.a. mod tab af erhvervsevne. Direktør Jesper Winkelmann opfordrede deltagerne til at skab deres eget overblik på 13

14 14

15 VALGMØDER 2014 MØD MEDLEMMERNE 15

16 Bedst og billigst Valgmøde i Skive Marianne og Verner Rigtrup, Ulstrup ved Bjerringbro har i mange år drevet en maskinstation på det sted, hvor Verner er født. Nu er den solgt, og de to har besluttet at pensionere sig selv i en relativt ung alder. For os som selvstændige er Pension for Selvstændige både det billigste og det bedste. Det er hævet over enhver tvivl. Så vi er helt trygge, konstaterede Marianne Rigtrup. Det er tredje gang, vi deltager i et valgmøde. Det er altid godt at følge med, man møder interessante mennesker. Denne gang er der desuden mulighed for at få et sundhedstjek. Det trækker også - sammen med en spændende foredragsholder, sagde Verner Rigtrup. PFS valgte Verner til at tage vare på sin opsparing og sine forsikringer for længe siden på anbefaling af sin bank, fortæller han. Marianne og Verner Rigtrup: Muligheden for et sundhedstjek er et godt trækplaster. Særlige fordele ved PFS Valgmøde i Skive I de seneste 10 år, har Knud Erik Bang, Holstebro levet af at skrive og udgive lærebøger i virksomhedsøkonomi. Tidligere har han virket som revisor og desuden undervist i økonomi. I 2013 oprettede han en pensionsopsparing i Pension for Selvstændige. Og hvorfor så lige PFS, spurgte vi? Jeg undersøgte markedet grundigt og fandt ud af, at der var en række fordele ved PFS, som jeg ikke kunne få andre steder. Så jeg er ret overbevist om, at det er det rigtige valg, jeg har truffet. Knud Erik Bang: Medlemsskabet af Pension for Selvstændige giver fordele, du ikke kan få andre steder. 16

17 Fulgte et godt råd Ole Rydborg: Jeg havde ikke specielt gode erfaringer med tidligere pensionsselskaber, men det ser ud til, at PFS opfører sig ordentligt. Valgmøde i Skive Jeg skal jo følge med i, hvordan det går med mit pensionsafkast, siger Ole Rydborg Hansen, Silkeborg med et stort smil, da vi spørger, hvorfor han deltager i valgmødet i Skive. Han har arbejdet som konsulent i IT-branchen i omkring 20 år, og i de sidste fire år, som selvstændig. Da jeg kastede mig ud i tilværelsen som selvstændig, fik jeg et godt råd, som jeg fulgte med det samme. Og det var at tilslutte mig Pension for Selvstændige med opsparing og forsikringer. Jeg havde ikke specielt gode erfaringer med tidligere pensionsselskaber, men det ser ud til, at PFS kan noget, som de andre ikke kan, siger han. Det vi selvstændige har brug for Valgmøde i Skive Lars og Bodil Larsen tog hul på pensionisttilværelsen i 2008, efter at Lars afhændede det autoværksted, som han havde drevet i mange år. Og det er også mange år siden, at de valgte Pension for Selvstændige. De har de produkter, som vi selvstændige har brug for. Og vi er helt trygge ved PFS, siger Lars Larsen. De var med til valgmøde for første gang i 2012, og syntes at det var så godt, at de besluttede at deltage i Skive i Det er en god måde at følge lidt med i, hvad der sker med opsparing og forsikringer og så trak Leif Davidsen bestemt også, siger Bodil Larsen. Lars og Bodil Larsen: Pension for Selvstændige har de produkter, som vi selvstændige har brug for. 17

18 Med motorsaven i bæltet Valgmøde i Kolding Peter Rosner Jensen, Odense er gartner med speciale i fældning af vanskelige træer. Han er den, der klatrer til tops med motorsaven spændt fast til bæltet og klarer arbejdet oppe fra og ned. Han har selv etableret virksomheden og drevet den i godt 12 år i dag med to ansatte. Jeg er fyldt 40, og så er det på høje tid, at jeg for alvor begynder at tænke på min pensionsopsparing, erkender Peter. Han har indtil for et halvt års tid siden sparet op på en pensionsordning i en bank, men i forbindelse med en række forandringer på det personlige plan fandt ud af, at han kunne få meget mere for sine penge ved at flytte til Pension for Selvstændige. Peter Rosner Jensen: Det er på høje tid for alvor at tænke på pensionsopsparingen. Overbevisende tale Valgmøde i Kolding Birthe Andersen har drevet sin frisørvirksomhed samme sted, nemlig i Aarup på Fyn gennem nu 25 år, men blev først for omkring fem år siden medlem af Pension for Selvstændige. Det var et møde i Dansk Frisørforbund, der satte Birthe på sporet af PFS. På mødet var der en fra Pension for Selvstændige, der fortalte om fordelene for netop os selvstændige ved at samle vores pension og forsikringer i PFS. Det var så overbevisende, at jeg besluttede at flytte alt hvad jeg havde andre steder med det samme, siger Birthe. Birthe og Jørgen Andersen: Der er store fordele for os selvstændige ved at samle vores pension og forsikringer i PFS. 18

19 Tryghed i dagligdagen Valgmøde i Kolding Kim Nielsen fra Kerteminde etablerede sin virksomhed som anlægsgartner for ni år siden og har været medlem i PFS i næsten lige så mange år. Kim og Lise Nielsen er glade for sundhedsforsikringen: Den giver tryghed i dagligdagen. Det var min bankrådgiver, der anbefalede mig at gå til Pension for Selvstændige, da jeg gik i gang med at drive egen virksomhed. Det var det bedste sted for selvstændige at have pension og forsikringer, fik jeg at vide. Jeg fulgte rådet, og det har jeg ingen grund til at fortryde, siger Kim. Heldigvis har jeg ikke haft brug for sundhedsordningen, men det er en af de forsikringer, der er med i pakken, og den er med til at give tryghed i dagligdagen. Vi er også begge to glade for at være med til valgmøderne hvert andet år, fortsætter Kim og ser på sin kone Lise. På den måde kan vi følge lidt med. Og så er der altid nogle gode foredragsholdere, tilføjer han. 19

20 Olav og Jytte Rudolph har været med i PFS i omkring 20 år. Gode ordninger til selvstændige Valgmøde i Kolding Det var almindelig nysgerrighed, der fik os til valgmødet i Kolding, fortæller Olav og Jytte Rudolph fra Arnum i Sønderjylland. Vi har været medlemmer i omkring 20 år, og får snart brug for at trække på opsparingen. Så er det godt at følge lidt med, konstaterer Olav, der har været selvstændig automekaniker siden Jytte har været med i firmaet de sidste 10 år, og før da arbejdede hun bl.a. som dagplejemor. Nu er autoværkstedet lejet ud, og Olav har taget hul på efterlønnen. PFS havde nogle gode tilbud pakker netop til selvstændige. Der var både opsparing og de nødvendige forsikringer. Og det var årsagen til, at vi i sin tid valgte at have vores ordninger i Pension for Selvstændige, siger Olav og tilføjer: Det var også et valg, som Centralforeningen for Autoreparatører dengang anbefalede. Og det har vi bestemt ikke fortrudt. 20

21 Den selvstændige studerende Valgmøde i Kolding Sara Bahr fra Vissenbjerg på Fyn har i de sidste to år læst HR og kommunikation, men med studierelevant arbejde ved siden af. Før hun begyndte at studere, arbejdede hun som selvstændig. Selvom hun gik fra selvstændig til studerende, holdt hun fast i sin pensionsordning med PFS, bl.a. som hun siger, fordi der er nogle gode forsikringer tilknyttet. Desuden regner jeg med at kunne begynde indbetalinger til pensionen lige så snart jeg er færdig med at læse. Jeg skal bestemt være selvstændig igen, og jeg holder af den frihed, det giver at være sig selv, siger hun Det har man folk til Valgmøde i Kolding Jamen, jeg er med i Pension for Selvstændige netop fordi jeg er selvstændig, konstaterer fysioterapeut Anne Schulz, Sønderborg, da vi spørger hende på valgmødet i Kolding. Hun har arbejdet som selvstændig i fem år og blev medlem af PFS i Det var et godt råd fra en bankrådgiver, der i sin tid førte Sara til Pension for Selvstændige. Og det råd er jeg glad for, at jeg fulgte, siger Sara Bahr, der kom til valgmøde for at lære PFS bedre at kende og for at følge med i, hvordan hendes pension bliver forvaltet. Sara Bahr: Jeg er en rigtig iværksætter, der slet ikke kan lade være med at få gode idéer. Jeg har en god pensionsrådgiver, og han er helt overbevist om, at PFS er det rette valg for mig og selvstændige i al almindelighed. Ham har jeg stor tillid til, og alt hvad han har rådet mig til i forskellige sammenhænge har båret frugt. Så jeg er helt tryg, selvom jeg er en af dem, der ikke holder øje med min pension til hverdag. Det er bl.a. derfor, at jeg er her i dag, for at blive informeret lidt mere - simpelthen for at blive lidt klogere og selv være lidt mere aktiv også på dette felt. Jeg har været lønmodtager i en del år, og så behøver man ikke tænke så meget over hverken pension eller forsikringer det har man jo folk til, siger Anne med et smil og tilføjer: Men når man tager springet og bliver selvstændig må man sørge for sig selv. Anne Schulz: Jeg er en af dem, der ikke holder øje med min pension. 21

22 Overblik og ro i sindet Valgmøde i Roskilde Når man har haft job som lønmodtager flere forskellige steder, får man let samlet sig et kludetæppe af forskellige pensionsordninger, hvoraf flere blot står hen hvilende. Når man er ansat, er det jo så let - pensionsordningen og opsparingen følger med jobbet. Sådan siger Pia Bienberg, der har arbejdet som bogholder i mange år. Men når man så vælger at blive selvstændig, som jeg gjorde for syv år siden, skal man selv tage stilling. Og den ordning, man kan få, når man bare er sig selv, er ikke nær så god, som den jeg havde som ansat, hvor vi var mange, fortsætter Pia, som har forrygende travlt og bestemt ikke har fortrudt, at hun valgte at blive selvstændig. Heldigvis er jeg medlem af en erfa-gruppe, hvor vi havde besøg af en, der fortalte om Pension for Selvstændige, hvor meget man kunne spare, og de andre fordele vi kunne opnå, netop fordi PFS har så mange medlemmer. Jeg syntes, at det lød fornuftige og meldte mig ind. Pia Bienberg: Før havde jeg et kludetæppe af forskellige pensionsordninger. Nu har jeg PFS. Det giver ro i sindet. Nu er der ryddet op, og alle mine ordninger er blevet samlet i én i PFS. Det er rart at have overblik og styr på sine pensionsforhold - det giver ro i sindet, siger Pia Bienberg fra Ganløse. Den dobbelt selvstændige Valgmøde i Roskilde En dag, da jeg var til en almindelig forhandling med min bank, kom spørgsmålet om pension op. Og det viste sig tydeligt, at det Pension for Selvstændige kunne tilbyde, var klart bedre end det, jeg havde på daværende tidspunkt, siger rådgivende ingeniør Torkil Koefoed-Holm og fortsætter: Det afgørende var ikke afkastet, men de forsikringsordninger, jeg kunne få sammen med pensionsopsparingen. Det er et stort aktiv for mig. Også fordi ordningerne i PFS er langt, langt billigere end dem, jeg ellers har mulighed for at tegne som enkeltperson. Torkil Koefoed-Holms speciale er lufthavnsteknik, og den primære kunde er Københavns Lufthavne, som Torkil har arbejdet for gennem de seneste 10 år - siden han begyndte som selvstændig. Ved siden af ingeniørvirksomheden driver Torkil også et landbrug på Bornholm, hvor han nu er bosat med sin hustru. Torkil Koefoed-Holm: Ordningerne i PFS er langt, langt billigere end dem, jeg ellers har mulighed for at tegne som enkeltperson. 22

23 Det er ren hasard Valgmøde i Roskilde Murermester Bent Hedegaard har drevet sin forretning i 37 år og har været medlem af Pension for Selvstændige lige fra begyndelsen for 25 år siden. Allerede dengang var jeg godt klar over, at det var nødvendigt at spare op til sin pensionisttilværelse. Der er jo ikke andre, der gør det for dig, siger Bent Hedegaard, Næstved med et smil og tilføjer: Og man skal i hvert fald ikke regne med, at man kan sælge sin forretning og leve af provenuet. Det er ren hasard. En anden stor fordel, jeg har opnået ved at være med i PFS, er, at der er de nødvendige forsikringer med i pakken, så man ikke behøver frygte for økonomien, hvis man bliver syg eller kommer til skade. Og nu er Bent Hedegaard begyndt at tænke på at trappe af. Det er en af årsagerne til, at jeg er med til valgmøde. Det er altid godt at holde sig orienteret om, hvordan det går med ens opsparing, og hvilke planer der ligger for fremtiden, siger han. Bent Hedegaard har været medlem af Pension for Selvstændige lige fra første dag. 23

24 Opgør med hist og pist pensioner Valgmøde i Roskilde Jeg havde selv nogle hist og pist pensioner fra forskellige ansættelsesforhold og ville som selvstændig gerne have styr på mine egne forhold. Derfor tog jeg et møde med Pension for Selvstændige for at høre, hvad det er, de kan tilbyde. Det tog sin tid, for jeg ville gerne forstå det med pension og forsikringer. Og det er ikke nemt. Men det lykkedes. Sådan siger Thomas Krebs, der er Branchedirektør for SKAD (Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark) under Håndværksrådet. Og ved siden af det job driver han sin egen virksomhed. De ordninger, jeg personligt kan få i PFS, kan jeg ikke få hos nogen andre selskaber, og slet ikke til den pris. Når det gælder Thomas Krebs: Når det gælder os selvstændige, kan PFS noget, som ingen andre i Danmark kan. os selvstændige, kan PFS noget, som ingen andre i Danmark kan. Derfor valgte jeg PFS, og derfor opfordrer SKAD sine medlemmer til at gøre det samme, siger Thomas og tilføjer: Det er ganske enkelt det bedste tilbud på markedet. Og det siger Håndværksrådet, som i sin tid var med til at etablere Pension for Selvstændige, i øvrigt også. 24

25 25

26 Gadedrengen fra Leningrad der blev præsident I godt en time holdt forfatter og journalist Leif Davidsen de mange deltagere i valgmøderne i Skive og Kolding tryllebundet. Det var en medrivende fortælling om og analyse af forholdet mellem Rusland på den ene side og Europa - herunder det tidligere Østeuropa og de Baltiske lande - på den anden. Og ikke mindst den fortsatte krise i det sydøstlige Ukraine efter Ruslands annektering af halvøen Krim. Det er en af de vanskeligste og største konflikter i Europa siden Murens fald, og den kræver meget store diplomatiske evner samt politisk vilje og snilde at løse, konstaterede Leif Davidsen. Han tegnede også et portræt af Ruslands magtfulde måske nærmest magtfuldkomne præsident Vladimir Putin. Den nu 61årige Putin blev valgt til præsident første gang i maj 2000 efter de kaotiske år under Boris Jeltsin. Og i den forbindelse blev vi også lige mindet om, at Putin kan sidde på præsidentmagten i Rusland i 10 år endnu. Verden blev radikalt forandret Den 9. november i år var det 25 år siden, at Berlinmuren faldt. Det blev begyndelsen på enden af det kommunistiske diktatur, der havde hersket siden slutningen af 2. Verdenskrig med supermagten Sovjetunionen som dominerende magt. Vladimir Putin oplevede på nærmeste hold, hvordan og hvor hurtigt en diktaturstat kan falde fra hinanden. Han var dengang udstationeret som KGB-agent i Dresden i det daværende DDR (Østtyskland). Her oplevede han, hvordan flere hundrede tusinde russiske tropper måtte forlade landet i en total nederlagsstemning. Noget han aldrig glemte. Vladimir Putin/AP I Skive og Kolding delte journalist Leif Davidsen ud af sin store viden om forholdene i Rusland og Ukraine. Og de mange hundrede medlemmer af Pension for Selvstændige fik virkelig noget at tænke over. Og i 1991 forandrede verden sig radikalt, konstaterede Leif Davidsen. Det skete, da den daværende Sovjetiske stats- og partichef Mikhail Sergejevitj Gorbatjov så at sige opløste Sovjetunionen. Det blev afslutningen på den kolde krig i hvert fald for os i Vesten. Et kæmpe nederlag for russerne For russerne sluttede den kolde krig ikke, sagde Leif Davidsen. Russerne så det som et kæmpe nederlag, hvor de mistede magt og indflydelse. Tiden som stormagt var i det mindste for en tid ovre. Hele nationen blev ramt af et kollektivt nederlagssyndrom, som stadig præger dem. Og de fik ikke det partnerskab med vesten, som mange ønskede. Warszawapagten, den kommunistisk militæralliance der blev oprettet 1955 i Warszawa af Sovjetunionen og en række af de Østeuropæiske lande, gik i opløsning, men NATO Pagten bestod og består fortsat. Og russerne stoler ikke på os. De stoler ikke på NATO s fredelige intentioner, og de stoler slet ikke på amerikanerne, konstaterede Leif Davidsen. Korrupt og på kanten af bankerot Om Ukraine sagde Leif Davidsen blandt meget andet, at det er et land, der befin- 26

27 27

28 der sig på kanten af en statsbankerot. Der var for kort tid siden parlamentsvalg i landet, men med en endog særdeles lav stemmeprocent. I den østlige, overvejende russisktalende del af landet så lav som omkring 20 procent. Resultatet er et meget svagt parlament. Hertil kommer, at der er stor uenighed mellem landets præsident på den ene side og premierministeren på den anden, om hvilken kurs landet skal følge ikke mindst i relation til situationen i Østukraine. skal man slå først, og man skal slå så hårdt, at den anden ikke rejser sig. Han har juridisk embedseksamen fra Universitetet i Leningrad og fik herefter sit store ønske opfyldt, da han blev rekrutteret til den hemmelige tjeneste KGB siden 1991 FSB. Putin sluttede sin karriere i den hemmelige tjeneste som chef for FSB i et års tid, før han blev premierminister under daværende præsident Boris Jeltsin i Ud over alt dette, fik vi også en vurdering af virkningen af de økonomiske sanktioner, som Vesten har indført mod Rusland. Det har ført til stigende fødevarepriser, stigende inflation, og Rublen er faldet i værdi. Samtidig har det gjort samhandlen meget vanskelig og det kombineret med indrejseforbud til bl.a. EU og USA for en lang række navngivne russere, har ført til murren i krogene blandt mange stærke og fremtrædende russiske erhvervsfolk. Der er et kolossalt behov for en reform af hele det politiske system, men man har fået et parlament, der er ude af stand til at håndtere dette. Hertil kommer, at korruptionen i landet er voldsom. Ukraine er et af de mest korrupte lande i verden, og mange politikere holder sig bestemt heller ikke tilbage. Mange går ind i politik primært for at berige sig selv. Putin har det godt Men, konstaterede Leif Davidsen. Putin har det godt. Han har sikret sig Krim og har dermed styrket sin position som Ruslands ubestridte leder. En aktuel meningsmåling viste, at 86 procent af russerne er tilfredse med præsidenten og synes, at han gør det godt. Den russiske mafia Leif Davidsen medgav forsamlingen, at det at forstå russisk politik er svært grænsende til det umulige. Og han mente, at den bedste metode var at tage udgangspunkt i Mario Puzos roman Godfather. At sammenligne det politiske system i Rusland med der, der fungerer i romanen og filmens store, vidtforgrenede mafiafamilie. I Rusland sidder Putin som Godfather i Kreml omgivet af trofaste og loyale støtter og styrer landet fjernt fra virkeligheden. Så selvom præsident Putin kan sidde endnu 10 år på magten, ville Leif Davidsen ikke undre sig, hvis vi pludselig hørte, at Putin var blevet alvorligt syg eller var omkommet ved en ikke nærmere beskrevet ulykke. Klapsalverne efter indlægget lod klart forstå, at det havde været en både spændende og lærerig time i selskab med den veltalende og velskrivende journalist, forfatter og Ruslandskender. Om personen Putin fortalte Leif Davidsen, at han voksede op i Leningrad (i dag St Petersborg). Han var en rigtig gadedreng, der ikke gik af vejen for et godt slagsmål. Lille af statur kastede han sig over Judo og fik det sorte bælte. Han har udtalt, at når man møder en modstander, Der blev lyttet og kommenteret på forholdene i og omkring Rusland. 28

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Valgmøder. Rebild. Kolding. Roskilde

Valgmøder. Rebild. Kolding. Roskilde Rebild Valgmøder Kolding Roskilde Indhold 6 Bedre betingelser og bedre priser Formandens ord og valgt til bestyrelsen 4-5 Hvordan får vi Danmark på sporet igen? 26 Sådan sagde medlemmerne i Kolding 14

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Aktivér din pension. og kom godt fra start

Aktivér din pension. og kom godt fra start Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så let er det at aktivere pensionen 12 Sådan ser

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

NYHEDSMAIL 5. Kære Med-Garanter,

NYHEDSMAIL 5. Kære Med-Garanter, NYHEDSMAIL 5 Kære Med-Garanter, Vi er nu nået så langt, at vi kan fortælle noget mere om dannelsen af Foreningen Garantloekken, om bestyrelsen og om vores foreløbige planer for det videre forløb. Der vil

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 4 - August 2010 Går du med livrente og seler? Foranlediget af indførelsen af et indbetalingsloft på 100.000 kr. årligt til ratepensioner, har der på det seneste været

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

BDO S PENSIONSORDNING

BDO S PENSIONSORDNING BDO S PENSIONSORDNING 2 PENSIONSORDNING I BDO Alle medarbejdere over 18 år, som arbejder 8 timer ugentligt og 416 timer årligt eller derover, er omfattet af BDO s pensionsordning. Medarbejderen indtræder

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af SMIP Generalforsamling den 29. marts 2011 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond 26. april 2011 Referat af SMIP Generalforsamling den 29. marts 2011 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på at et godt og

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kapitalpension: Udnyt skattefordelene Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du Kapitalpension vs. aldersopsparing INDHOLD:

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PENSIONS- INTRODUKTION Pension og livsforsikring er ikke emner, som vi tænker meget over i det daglige. Ikke desto mindre er det spørgsmål, som kan have stor betydning for

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

guide PENSIONSFINTE TJEN TUSINDER MED MEGET KAN DU TJENE Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide PENSIONSFINTE TJEN TUSINDER MED MEGET KAN DU TJENE Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 SÅ MEGET KAN DU TJENE TJEN TUSINDER MED PENSIONSFINTE Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 TJEN TUSINDER MED SKATTERABAT INDHOLD SIDE 4 Betal din skat nu og scor en ekstra pensionsgevinst,

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Lær her hvordan du undgår, at dine børn kaster sig ud i voksenlivet med overforbrug og gæld Af Louise Kastberg, 06. november 2012 03 Lær dine børn at

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere