ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde Bilag 4: Forslag til vedtægtsændring Elev den 22. marts 2008

2 2 Til medlemsklubberne 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE Der indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 26. april 2008 kl. 1030, Odense Lufthavn, Beldringe. Dagsorden: 10:30 1. Registrering af de stemmeberettigede 2. Valg af dirigent 3. Årsberetning Orientering om de nye EASA certifikatregler m.m v. Jørn Vinther 5. DMU Forsikring 6. Regnskab Forslag fra bestyrelsen, Vedtægtsændring 8. Forslag fra klubberne 9. Budget, herunder kontingent 10. Valg af - 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) På valg er: Jane Hermansen ( genopstiller ikke) Erling Hansen (genopstiller ikke) John Madsen ( genopstiller ikke) 1300: Frokost - 2 suppleanter (1år) - 2 revisorer 11. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde 12. Eventuelt 1345: Briefing til DMU klub turen. Vedtægterne - sidst ændret i kan rekvireres hos DMU sekretariatet eller formanden. Vi gør opmærksom på, at forslag fra medlemsklubberne skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. Husk ved ændringer i klubbestyrelsen altid at meddele DMU, hvem klubbens tegnings-berettigede er jvf. 13. Jvf. 9 skal klubbernes repræsentanter møde med skriftlige fuldmagter. Disse ombyttes ved mødet med stemmesedler. Ingen enkeltperson kan repræsentere mere end 3 stemmer. Fuldmagt kan kun gives ved aflevering af vedlagte nummererede fuldmagtsblanket. Tilmeldelse er - af hensyn til frokosten - nødvendig senest mandag den 15.. april til sekretariatet på tlf eller helst klub vis. Uden tilmelding vil der ikke blive serveret frokost Klubmedlemmer ud over repræsentanterne er også meget velkomne!

3 3 Bestyrelsen 2007/2008 Formand Knud Nielsen Horsens Flyveklub Næstformand Hjalmar Nielsen Haderslev Flyveklub Kasserer John Madsen Randers Flyveklub Best. medlem Erling Hansen Fyns Flyveklub Best. medlem Jane Hermansen Lolland Falster Flyveklub Best. medlem Kim Jensen Roskilde Flyveklub Best. Medlem Knud Andersen Sindal Flyveklub 1. Suppleant Louis Rovs Hansen Sæby Flyveklub 2. Suppleant Hans Jørgensen Nordvestsjællands Flyveklub Revisor (intern) Eigil Jespersen Revisor (ekstern) Kresten Dalum Ejstrupholm flyveklub Partner Revision Brande Stabsfunktioner: Forretningsudvalg: Kontingentopkrævning: WEB redaktion: Medlemsregistrering DMU Sekretariatet Formand, kasserer og sekretær John Madsen Arne Panduro / Merete Strandberg Merete Strandberg Merete Strandberg DMU-udvalg: FAI crew cards: Uddannelsesudvalg: PR-udvalg/ Mini Guide: Teknisk Udvalg: Turflyvning: Miljøudvalg Unionshåndbog Knud Nielsen Hjalmar Nielsen, Henning Romme Hans Jørgensen, Arne Panduro, Dagmar Theilgaard Erling Hansen Louis Rovs Hansen John B. Madsen, Jane Hermansen Merete Strandberg,Sekretariatet DMU repræsentation i nationale organisationer: KDA/SLV Teknik &Luftrumsudvalg: KDA/SLV, Gebyrudvalg: SLV Flysik / Fly-sik-pilot: KDA, Uddannelsesudvalg: KDA, PR-udvalg: Rådet for større flyvesikkerhed SLV Kontaktudvalg SLV s Referencegruppe Radiocertifikat Kim Jensen Knud Nielsen Hjalmar Nielsen Hjalmar Nielsen Arne Panduro Hjalmar Nielsen Jane Hermansen, Merete Strandberg Henning Romme Internationale relationer: ANA (Association of Nordic Aeroclubs): Europa Air Sports og EASA Knud Nielsen, Vagn Jensen Knud Nielsen

4 4 Medlemsoversigt pr 31 December Klub Medlem-mer Stemmer +/- Medlem-mer Stemmer Medlemmer Medlemmer Allerød Flyveklub Bakkelandets Flyvelaug Beldringe Flyveklub Billund Motorflyveklub Bornholms Flyveklub Danmarks Radios Flyveklub Ejstrupholm Flyveklub The Jet Pilots Club Fyns Flyveklub Grenå flyveklub Haderslev Flyveklub Hadsund Flyveklub Herning Motorflyveklub Holbæk Flyveklub Horsens Flyveklub IBM Klubbens Flyvesektion Kalundborg Flyveklub Kongeåens Pilotforening Kruså - Padborg Flyveklub Lolland-Falster Læsø Flyveklub Midtsjællands Motorflyveklub Nordals Flyveklub Nordvestsjællands Flyveklub Politiets Flyveklub Randers Flyveklub Ringkøbing - Skjern - Tarm Flyveklub Roskilde Flyveklub Samsø Flyveklub Sindal Flyveklub Skive Motorflyveklub Svendborg Flyveklub Sæby Flyveklub Tønder Flyveklub Viborg Flyveklub Ølgod Flyveklub Aarhus Flyveklub Thisted Flyveklub I alt 37 klubber

5 5 Bestyrelsesarbejdet Medlemssituationen Økonomi Bestyrelsen har i forløbne periode afholdt 6 møder. Derudover har der naturligvis været livlig aktivitet med deltagelse i udvalg, møder samt en intensiv informationsudveksling via . Vores sekretariat fungerer yderst tilfredsstillende og informationsstrømmen er støt stigende til glæde for klubberne. Der udføres også et stort arbejde med høringssvar på diverse ikke for os gunstige nye forslag og det er vort indtryk at det virkelig nytter noget. Det er med stor glæde at kunne konstatere at beslutningen om ansættelse af en unionssekretær har bragt os et stort skridt videre i bestræbelserne på at få en professionel struktur, som forhåbentlig kan lede til overtagelse af rettigheder i samme grad som DSvU allerede har det. Det er glædeligt at se at medlemstallet stiger, i visse klubber endog markant. Årets topscorer er Roskilde Flyveklub med en stigning på 34 medlemmer, desværre må vi også notere tilbagegang i en del klubber, nogle endda til 0 medlemmer hvilket jo i realiteten er en udmeldelse af DMU. Den samlede medlemsfremgang er på 20 nye medlemmer og det er os en glæde at kunne byde Thisted Flyveklub velkommen som ny medlemsklub i DMU. Desværre er der langt igen før vi får en organisationsprocent på et højt niveau; der er ca PPL certifikater i Danmark og vi repræsenterer knap halvdelen. De bedste til at skaffe medlemmer er vores klubber, og der skal derfor opfordres til at disse gør et stykke aktivt arbejde for at skaffe nye medlemmer samt holde på dem de allerede har. Bestyrelsen arbejder til stadighed med tiltag, der gør det mere attraktivt at være DMU medlem DMU s økonomi er sund men stram. En medvirkende årsag er, at det ikke er lykkedes at indfri forventningerne til et øget medlemstal. Som det ses i medlemsoversigten er årets tilgang 20 nye medlemmer. Udgifterne stiger også både på grund af øget aktivitet og som følge af prisudviklingen og selv om der spares hvor vi kan, er flere medlemmer en nødvendighed for at undgå at hæve kontingentet i de kommende år. Det er lykkedes os at holde udgifterne nede så årets resultat blev positivt på godt kr. DMU har en tilfredsstillende egenkapital, som det ikke har været nødvendigt at tære på i Kontingentet fastholdes i 2008 som meddelt på formandsmødet i november, men såfremt det ikke lykkes at skabe flere indtægter f.eks. i form af flere medlemmer, kan det blive nødvendigt at hæve kontingentet i fremtiden.

6 6 Stabsfunktioner Klubformandsmøde Stabsfunktionerne er som det ses på oversigten. FAI Air Crew Card, der er gratis for DMU medlemmer, giver gode rabatter på hotelophold, bil leje, mv. Kortet er ligeledes godt som legitimation i lufthavne, hvor der på grund af stigende sikkerhed kræves billede på legitimationen. Vi har på det seneste erfaret at kortet også kan bruges til at blive opgraderet når man flyver med rutefly.. Sidst i november afholdtes formandsmøde for klubberne. 15 klubber var repræsenteret ud af 37 mulige. Det blev et godt og konstruktivt møde med en god debat. Vi havde inviteret direktøren for SLV, Kurt Lykstoft til at informere og det blev en livlig debat med mange synspunkter. Der henvises til referatet fra mødet, der kan findes på DMU s hjemmeside Budget for 2008 blev forelagt til orientering for klubberne. Fly forsikring DMU har siden forsikringsundersøgelsen i 2003 fortsat arbejdet med at undersøge markedet for fly forsikringer med henblik på at skaffe fly ejerne billigere forsikringer. Vores aftale med Inter Hannover har i en del tilfælde ikke været tilfredsstillende og vi har derfor arbejdet videre med en anden aftale som nu er på plads. Denne nye aftale er efter vores opfattelse den bedste og billigste på markedet og vi glæder os til at præsentere aftalen på repræsentantskabsmødet. Brændstofafgift og moms på fly I den indledende fase af Skatteministeriets udarbejdelse af høringsmaterialet vedrørende afgift på brændstof til fly, blev DMU kontaktet af Skatteministeriet, som ønskede at indgå en dialog med DMU om emnet. DMU benyttede muligheden til at påvirke det lov forberedende arbejde og inddragede KDA og de øvrige unioner i sagen. DMU har sendt høringssvar til Skatteministeriet, som kan læses på DMU s hjemmeside. DMU har i høringssvaret vedrørende afgift på flybrændstof nævnt former for flyvning, som DMU mener, der bør fritages for afgift. Dette afspejler sig i det efterfølgende lovforslag, som brændstofafgift undtagelser. Det viser med tydelighed, at bl.a. DMU har påvirket beslutningerne i den rigtige retning. Der kan læses mere om brændstofafgift og moms på fly i DMU nyhedsbrev nr. 3 og tidligere udsendte mails til klubberne. Den 8. januar var lovforslag L32 til 1. behandling i Folketinget og lovforslaget blev udarbejdet 2. udkast til betænkning over lovforslaget. Det forventes, at forslaget nu går til 2. behandling i Folketinget. Efter det forslag, der foreligger nu, udsættes reglerne om ikrafttræden af flymoms til Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvornår Folketinget behandler lovforslaget og dermed hvornår loven træder i kraft.

7 7 De nye regler om afgift på flybrændstof foreslås at træde i kraft på det tidspunkt, hvor Skatteministeren beslutter det og det forventes at være tidligst ved lovens vedtagelse. DMU-Udvalg: Konkurrenceudvalg Der henvises til DMU Sport s hjemmeside DMU unionshåndbog Unionshåndbogen findes nu ved alle DMU flyveklubber og rettelser er udsendt. Turflyvning DMU turen 2007 foregik som det er ved at være en tradition i Kristihimmelfartsferien torsdag den 17. til søndag den 20. maj Der deltog 28 fly med 76 personer på turen til Visby, Gotland. Der var oprindeligt tilmeldt 34 fly og 90 personer. 3 fly meldte fra i april og da vejret på afrejse dagen den 17. maj ikke særlig VFR venligt, besluttede yderligere 3 fly med 6 personer at blive hjemme og 7 8 fly valgte at vente med at flyve til fredag morgen så de resterende nåede at slutte sig til selskabet ved middagstid og gik dermed kun glip af en byrundtur, men kom med på cykeltur til Kneipbyen og til Högklint i dejligt solskin fredag eftermiddag. Den store oplevelse på turen var middelalder måltidet og underholdningen i Medeltidskrogen Clematis fredag aften.. Lørdag formiddag samledes man i Gotlands Flygklubb, hvor vi fik en briefing om dagens flyvning, som gik til Bunge Flygfelt. Det var flot VFR vejr, men blæste den del. Flyveturen til Bunge tog 15 til 20 minutter, og landingen blev bedømt, og så var der kaffe i hangaren og besøg på det nærliggende museum. Hjemturen var generet af blæsten, hvor flyveledelsen i Visby havde valgt megen lang afstand mellem landende fly, så der var nogle der måtte bruge over en time til returflyvning og i vente position. Aftenen sluttede med en festlig sammenkomst mellem den lokale flyver klub og os fra Danmark. -Og så var der ellers lagt op til super flot VFR vejr til hjemturen der for mange var non stop til hjemmeplads. Turen var tilrettelagt af L. Rovs Hansen, Annegrete Zobbe og Vagn Jensen. I løbet af sommeren blev der skabt kontakt med Lydd Airport for DMU tur Ved et besøg den 17. august blev der skabt en god kontakt med flyvepladsen og den lokale flyveklub. Først i oktober var indbydelsen klar og blev sendt til flyveklubberne og ca. 14 dage senere til tidligere deltagere. Den 2. november var der tilmeldt 34 fly og 87 deltagere. Uden at lægge begrænsning på deltagerantallet har det været oppe på 37 fly og 100 personer, men nu lidt faldende. Turledere i 2008 vil være L. Rovs Hansen og Henning Romme

8 8.. Kontaktmøder mellem SLV og Unionerne DMU deltager 2 gange årligt i SLV s kontaktmøder, hvortil også repræsentanter for svæveflyvere, ultralet flyvere, ballonflyvere, faldskærmsspringere, KZ- og Veteranflyveklubben samt KDA er indbudt. Spørgsmål og synspunkter i forbindelse med kontakt til SLV som brugere drøftes. I 2007 omhandlede møderne bl.a. følgende emner med relevans for motorflyverne: BL 7-16 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Muligheden for, at SLV producerer elektroniske ICAO flyvekort. Slæb af svævefly med UL-fly. Status for Mode S og 8,25 Mhz. Status for det kommende LAPL (Light Air Pilot Licence). Ny model for SLV s gebyrreglement. BL 8-10 og analysearbejdet, herunder SLV s vurdering af begrænsning af landing udenfor egentlige flyvepladser. Opnåelse af konstruktivt samarbejde mellem SLV og DMU Sport. Radiocertificering og ny BL Status for BL 1-1 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer. Status for BL 1-12 Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt. SLV s resultatkontrakt og relationerne til den ikke-erhvervsmæssige flyvning. EASA Fordeling af frekvenser samt kaldesignaler, der skal anvendes. Evaluering af FLY-SIK og muligheden for en bedre distribution af OY-SIK. Vi kommer vidt omkring på møderne. Selvom resultaterne umiddelbart synes små, tror vi på, at dialogen med SLV er brugbar for begge parter. Klubberne og medlemmerne er velkommen til at kontakte Jane Hermansen eller Merete Strandberg med emner, der ønskes taget op møderne. FLYSIK + OY-SIK Eksterne udvalg Flysik projektet er fra SLV side nedlagt i 2007, dog videreføres OY-SIK. Vi har påpeget at det ikke er hensigtsmæssigt med kun udsendelse til klubberne samlet, vi så hellere bladet blev sendt direkte til samtlige piloter. Denne problemstilling blev også behandlet under vort formandsmøde hvor Kurt Lykstoft var til stede. KDA Teknik- og Luftrumsudvalgt, med kontakten til SLV DMU er repræsenteret i KDA s Teknik- og luftrumsudvalg, hvis primære opgaver er: - at varetage KDA's og de tilsluttede organisationers interesser vedrørende teknik

9 9 og luftrum - bortset fra miljørelaterede spørgsmål - at varetage KDA's politik på området, der omfatter men ikke er begrænset til krav til fly, instrumenter, radio- og navigationsudstyr m.v. flyvesikkerhed og luftrum. - at bibringe offentlige myndigheder forståelse for flyvningens behov for den nødvendige plads i luftrummet, samt - at få tilvejebragt så gode og hensigtsmæssige regler som muligt for lufttrafikken, herunder materielle krav til brugerne I perioden har der været et møde med Statens Luftfartsvæsen (SLV), hvor der blev orienteret dels om det nye flyvekontrolsystem dels diskussionen i både Eurocontrol som EU regi om harmonisering af anvendelsen af luftrumsklasserne A-G. Endvidere blev det oplyst, at der pr. april 2008 vil blive ændret lidt på de militære træningsområder ved Hanstholm, hvilket skulle forbedre anflyvningsforholdene til Morsø flyveplads. Herudover er det forsøgt at få nedgraderet Skrydstrup TMA i weekenderne, hvilket dog på grund af beredskabet ikke er muligt. Endeligt oplyste SLV, at der pågår en vurdering af behovet for R- og D-områder. KDA gjorde på mødet opmærksom på, at organisationen repræsenterer ca fly, og at målet for KDA er, at luftrummet skal være så frit som muligt for disse fly. KDA Amts repræsentant organisation. I en nye struktur er landet opdelt i 23 kredse, hver med 1 (Bornholm) til 8 kommuner (København området). Medlemsorganisationerne (for DMUs vedkommende KDA) er nu ved at udpege 23 repræsentanter. SLV Gebyrudvalg Desværre må vi konstatere, at det ikke bliver billigere at dyrke vores flyve interesse. Ved det sidst afholdte gebyrudvalgsmøde i SLV blev der igen varslet stigninger på gebyrerne, Gebyrudvalget er et rådgivende udvalg for SLV. Efter høring i udvalget er det SLV, som suverænt beslutter satserne. I 2007 oplevede vi endnu en stigning i de samlede gebyrer. En normal pristalsregulering på 2,5% var der desværre ikke tale om, men samlet set en større stigning, som andrager 4,5%. Alle prissætninger er iflg. SLV baseret på konkret tidsforbrug på en gennemsnitlig sag. I følge bemærkninger og forklaringer på mødet i november 2007 brugte SLV 2,6 mill. kr. på godkendelse af unioner, hvoraf 33% er overhead. SLV nævner ligeledes at fællesomkostningerne, som gebyrerne også skal deltage i dækning af, er steget med 14%, hvilket forklares med anskaffelse af nye administrative systemer. SLV er dog igen gjort opmærksom på at DMU betragter gebyrerne som urimeligt høje.

10 10 KDA, Miljøudvalg KDA, FLYV Det skal tilføjes, at i vore nabolande er gebyrerne væsentligt lavere end i Danmark. Der arbejdes imidlertid med en ny beregnings- eller fordelingsnøgle. DMU er bekendt med principperne i den nye nøgle, og støtter princippet. Det nye princip bygger på at alle som anvender luftrummet skal deltage i betaling af SLV's udgifter - også udenlandske luftrumsbrugere, som i dag ikke bidrager til dækning af SLV's omkostninger. Der kan på nuværende tidspunkt ikke oplyses om hvornår og om denne nye model indføres. DMU/KDA følger processen og har deltaget i en gebyr Workshop i september 2007 med henblik på at undersøge mulighederne for en radikal omlægning af den samlede gebyrbelastning. Vi håber på dette vil blive aktuelt i men desværre ligger beslutningen ikke hos os, men udelukkende hos SLV. I KDA's gebyrudvalg sidder Knud Nielsen og generalsekretær Anders Madsen,KDA Vi har ikke i det forløbne år været medlem af dette udvalg. Der arbejdes i KDA med at få en miljø organisation op og stå landsdækkende og der vil blive afholdt møder regionalt. Vi opfordrer vore medlemsklubber til at møde op og stille personer til rådighed for dette arbejde. Der kan læses mere herom på DMU s hjemmeside. Vi har i det forløbne år haft møde med KDA og Flyv s redaktion hvor vi igen har påpeget manglen på stof der er relevant for motorflyvere. Der er mange aspekter i denne sag men en af løsningerne der blev nævnt var bl.a. oversættelse/køb af artikler fra udenlandske blade Internationale relationer EPFU (European Powered Flying Union) EAS/EASA Vi har deltaget i EAS/EASA møder i Køln Der arbejdes på højtryk i EASA med udarbejdelse af nye regelsæt. Det medfører store mængder materiale, som er yderst vigtig for unionerne at få gennemgået, for at sikre vi arbejder hen mod de bedst mulige vilkår for vores flyvning. Der er nedsat en gruppe af eksperter, hvor DMU også deltager. Gruppen mødes ca. hver anden måned for at orientere hinanden om især EASA forhold og uddelegere opgaver, f.eks. gennemlæsning af høringsmateriale, dokumenter m.m. Gruppen kalder sig kaffeklubben og består af: Per Wistisen - bestyrelsesmedlem/observatør i Europe Air Sports. Helge Hald - konsulent i DSvU samt medlem af EASA M.017 gruppen Jørn Vinther - medlem af EASA FCL.001 sub group non-jar-licenses og EASA MDM.032 subgroup licensing

11 11 Anders Madsen KDA s general sekretær, koordinator af nødvendige informationer til KDA bestyrelsen. Hans Havsager formand, DULFU Merete unionssekretær, DMU Mode S og Low Power Transponder SSR (Secondary Surveillance Radar) blev udviklet under 2. verdenskrig og er ifølge Eurocontrol forældet og kan ikke håndtere den stigende lufttrafik. Systemet er begrænset til 4096 koder, der er blandt andet begrænset mulighed for trackhandling og risiko for ombytning af koder. Mode S vil løse ovenstående problemer, systemet bygger blandt andet på, at der world wide kan tildeles en unik transponder kode til hvert enkelt fly. Mode S bliver påkrævet i de luftrumsklasser hvor der i dag er krav om SSR mode A/C. For IFR GA flyvninger gælder kravene kun for de lande, der har indgået implementeringsaftale med Eurocontrol. Indtil videre er det Belgien, England, Frankrig, Holland og Luxembourg, Schweiz og Tyskland. Portugal har ikke planer om Mode S før end Der er ikke på nuværende tidspunkt planer om mode S i Danmark og Sverige. England har udsat implementeringen til marts 2008 og eventuelt med en overgangsperiode fra Frankrig følger muligvis samme model. Allerede nu kan man ikke flyve VFR over 1200 ft. i Holland uden mode S 8,33 khz Com. Radioer I 2020 forventes det at lufttrafikken er steget med 90 % i forhold til niveauet for Det stiller naturligvis krav til flere frekvenser. Pr. 15. marts 2007 er der krav om 8,33 khz adskillelse ved flyvninger over FL195. Eurocontrols bud på en tidshorisont er fuld implementering fra Det fremgik dog ikke klart hvilke områder af flyvningen der bliver berørt heraf. For sporting og recreational aviation er det naturligvis bekymringer om øgede omkostninger ved investering i det krævede udstyr som vejer tungt. På det nyligt afholdte møde i EAS orienterede Eurocontrol og vi deltog i en workshop hvor man forsøgte at belyse sikkerhedsaspekterne i en overgangsfase hvor der både vil være gamle radioer og de nye. Konklusion Det er meget udbytterigt at deltage i de internationale møder og det understreger hvor vigtigt det er for DMU at følge udviklingen i Europa ganske tæt. DMU s deltagelse i relevante internationale arrangementer sikrer, at DMU har tilstrækkelig viden og indflydelse til at arbejde for de bedst mulige vilkår for privat- og firmaflyvning i Danmark. EPFU Sidste år blev det besluttet, at DMU skulle tilslutte sig European Powered Flying Union, som er kommet til verden på foranledning af de nordiske lande. I Maj 2007 deltog vi i det første General Assembly hvor organisationen formelt blev dannet, I tiden siden er der gået meget tid med at få EPFU registreret som en non profit organisation og dette er nu endelig på plads hvor registreringen er sket i Frankrig. Denne meget betydelige forsinkelse har medført at vi ikke er opkrævet medlemskontingent i 2007, men vil blive det i På det nylige afholdte EAS møde var der enstemmig flertal for, at når EPFU sender en formel ansøgning om optagelse i EAS, vil ansøgningen være godkendt på forhånd, så yderligere forsinkelser undgås. Blandt de delegerede i EAS var der stor glæde og tilfredshed

12 12 med at motorflyverne nu endelig har en europæisk organisation, som kan varetage GA interesser overfor EASA og Eurocontrol, SESAR m.m. EPFU repræsenterer på nuværende tidspunkt mere end medlemmer, så det bliver en slagkraftig organisation, og der er flere lande som formodentlig vil tilslutte sig EPFU ANA I forbindelse med Nordisk Mesterskab i Sverige deltog vi i ANA mødet. Alle de nordiske lande har samme problemer som vi med stigende priser på flyvning. Et andet aspekt er stigende security problemer og dermed begrænset adgang til flyvepladserne. FAI/GAC Deltagelse i dette udvalg påhviler DMU Sport i forbindelse med udlicitering af konkurrencer På bestyrelsens vegne Knud Nielsen

ÅRSBERETNING 2009 27. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2009 27. REPRÆSENTANTSKABSMØDE -tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub ÅRSBERETNING 2009 og indkaldelse til 27. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 24. april 2010 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2009 Elev den 18. marts 2010

Læs mere

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Dagsorden: 1. Forslag til vedtægtsændringer, jf. vedlagte bilag 1. 2. Forslag fra DMU s bestyrelse: Repræsentantskabet

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 18. oktober 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Hans Havsager, formand (HH) Helge Hald (HE)

Læs mere

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder.

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 2450 København SV Elev, mandag den 13. august 2007 Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Dansk Motorflyver (DMU) har følgende

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet Dagsorden 1. Registrering

Læs mere

Referat af DMU formandsmøde den 31. oktober 2009 Odense Lufthavn

Referat af DMU formandsmøde den 31. oktober 2009 Odense Lufthavn Referat af DMU formandsmøde den 31. oktober 2009 Odense Lufthavn Deltagere: DMU s bestyrelse: Knud Nielsen John Madsen Kim Jensen Hjalmar Nielsen Knud Pinholt Jens Kongsbak Louis Rovs Hansen Flyveklubber:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et punkt 12a: Optagelse af Herning Flyveklub. Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et punkt 12a: Optagelse af Herning Flyveklub. Dagsordenen blev godkendt. Gjøl, den 14. maj 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 1/2010-2011 Dato: 8. maj 2010 Sted: Randers Flyveklub Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim Jensen (KJE) Knud Pinholt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 ÅRSBERETNING 2012 og indkaldelse til 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2012 Elev den 15. marts 2013 2 Til medlemsklubberne 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (9) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato : Torsdag, den 26. marts 2o15, klokken 17:oo 2o:oo Sted : KDA-huset, Roskilde Fremmødt : Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Jørgen Mouritzen (MOU)

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU Dato: 11. februar 2012 Sted: Philip Nathansen, Aarhus Deltagere: Brian Mollerup, Mikkel Palmbo, Philip Nathansen, Carsten Svendsen, Peter Palmbo,

Læs mere

Referat af DMU formandsmøde den 9. oktober 2010 Odense Lufthavn

Referat af DMU formandsmøde den 9. oktober 2010 Odense Lufthavn Referat af DMU formandsmøde den 9. oktober 2010 Odense Lufthavn Deltagere: DMU s bestyrelse: Knud Nielsen John Madsen Hjalmar Nielsen Knud Pinholt Jens Kongsbak Ivan Svendsen Paul Harrison Louis Rovs Hansen

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Klubbens navn, hjemsted og tilhørsforhold 1. Stk. 1. Klubbens navn er VULF - Vestjyllands UL Flyveklub (herefter VULF) Stk. 2. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn

Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn Deltagere: DMU s bestyrelse: Hjalmar Nielsen Henning Romme Ivan Svendsen Paul Harrison Rasmus Nielsen Jacob Pedersen Flyveklubber: Alssund

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 26. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. april 2009 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 26. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. april 2009 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (10) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 26. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. april 2009 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Århus amt Jens Ole Willumsen Afbud

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Århus amt Jens Ole Willumsen Afbud REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Bent Holgersen - Formand Claus Rose Andresen Peter Andersen Jørn Vinther

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl. 10.00 Skive Sognegård Reberbanen 19 7800 Skive Kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 Tilmelding senest torsdag d. 29/5 2014 til: Preben: Helst på mail.: prebenmark@yahoo.com

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

2. Formanden a) Forslag om informationsmøder i klubberne.

2. Formanden a) Forslag om informationsmøder i klubberne. Referat DULFU Bestyrelsesmøde Dato: Lørdag den 19. november 2016 Sted: Deltagere: Viborg Flyveklub Per Horn (PH) Hans Havsager (HH) Preben Bruhn Jensen (PJ) Anders Jørgensen (AJ) Jørgen Gram (JG) Helge

Læs mere

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Dansk Motorflyver Union

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Dansk Motorflyver Union REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse med undtagelse af Jan Schmeltz Pedersen samt repræsentanter

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B LOVE 1 Klubbens navn er Lolland Falster Svæveflyveklub, tilsluttet Dansk Svæveflyver Union og Kongelig Dansk Aeroklub, samt medlem af Dansk Idræts

Læs mere

Hermed fremsender DMU forslag til KDA repræsentantskabet, henholdsvis ændringer til vedtægter og regulativ.

Hermed fremsender DMU forslag til KDA repræsentantskabet, henholdsvis ændringer til vedtægter og regulativ. Kongelig Dansk Aeroklub Lufthavnsvej 28 4000 Roskilde Sendt pr. e mail til: kda@kda.dk formand@kda.dk Torsdag den 6. juni 2013 Forslag til behandling på KDA s repræsentantskabsmøde Hermed fremsender DMU

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 30. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 20. april 2013 Herning Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 30. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 20. april 2013 Herning Flyveplads Side nr.: 1 (11) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 30. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 20. april 2013 Herning Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2010 og indkaldelse til 28. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 30. April 2011 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2010 Elev den 30. marts 2011 Til medlemsklubberne 2 28. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 7. december 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 7. december 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 7. december 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15 Dato 26. november 2o15, klokken 16oo 2ooo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Bonni

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

0. Registrering Afbud fra HNI og JBM. Ole Lynggaard og Henrik Michelsen, Trafikstyrelsen deltog under pkt. 6 og 7, som blev behandlet først.

0. Registrering Afbud fra HNI og JBM. Ole Lynggaard og Henrik Michelsen, Trafikstyrelsen deltog under pkt. 6 og 7, som blev behandlet først. Gjøl, den 19. november 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 4/2010-2011 Dato: 13. november 2010 Sted: KDA-Huset, Roskilde Lufthavn Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

KZ & Veteranfly Klubben

KZ & Veteranfly Klubben KZ & Veteranfly Klubben (Stiftet 31. maj 1969) Vedtægter: 1 Navn Klubbens navn er: KZ & Veteranfly Klubben 2 Formål Klubbens formål er: a) at værne om de i Danmark af Skandinavisk Aero Industri ved V.

Læs mere

Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00. på Dalum Landbrugsskole (Festsalen) Landbrugsvej 65 5260 Odense. Program:

Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00. på Dalum Landbrugsskole (Festsalen) Landbrugsvej 65 5260 Odense. Program: 27. februar 2015 Til: Alle UL-klubber under Dansk UL-Flyver Union I henhold til vedtægterne for Dansk UL-Flyver Union indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Gjøl, den 19. marts Referat. DMU bestyrelsesmøde 5/ Dato: 15. marts 2010 Sted: Randers Flyveklub

Gjøl, den 19. marts Referat. DMU bestyrelsesmøde 5/ Dato: 15. marts 2010 Sted: Randers Flyveklub Gjøl, den 19. marts 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 5/2009-2010 Dato: 15. marts 2010 Sted: Randers Flyveklub Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim Jensen (KJE) Knud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Danmarks Luftsports-Forbund Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Tilstede: Lisette Bertelsen (LB) Helge Hald (HH) Søren Pedersen (SP) Palle Christensen (PC)

Læs mere

Forslag til klub vedtægter

Forslag til klub vedtægter Forslag til klub vedtægter Nuværende vedtægter Forslag til ændringer Begrundelse 1. Klubbens navn er XX Flyveklub. Dens hjemsted er XX Flyveplads. Klubbens formål 2. Klubben har til formål at fremme motorflyvningen

Læs mere

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København,

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København, Vedtægter for Skydeba neforen i n gen Køben havns Skyttecenter (binavn Københavns Skyttecenter) Stiftet d. 74. december 2011 $ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "skydebaneforeningen Københavns Skyttecenter".

Læs mere

Referatet var blevet fordelt til medlemsorganisationerne og publiceret på hjemmesiden tidligere. Referatet blev underskrevet.

Referatet var blevet fordelt til medlemsorganisationerne og publiceret på hjemmesiden tidligere. Referatet blev underskrevet. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Ole Kobberup (OKO) Anders Madsen (AM) Referatet

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen. Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000

Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen. Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000 Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000 Statens Luftfartsvæsen 2001 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Antal operationer på betjente danske lufthavne/flyvepladser

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

L-F Airsport juli 2007

L-F Airsport juli 2007 L-F Airsport juli 2007 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Kort fra redaktøren. 40. Int. KZ-Rally, Stauning Lufthavn, 7.-10. Juni 2007 v/ Jane Hermansen. Flyg-fisk i Höganäs. Billigere flyforsikring

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

L-F Airsport april 2007

L-F Airsport april 2007 L-F Airsport april 2007 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Kort fra redaktøren. Beretning fra praktisk prøve v/chano Nykjær. Om skoling og radiokommunikation v/henning Romme. GAP fly-in i

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Den 14. maj 2011 modtog KDA pr. e mail et forslag fra KZ&V til en fælles allonge til overenskomsterne

Den 14. maj 2011 modtog KDA pr. e mail et forslag fra KZ&V til en fælles allonge til overenskomsterne Til Unionsformænd samt modtagere af KDA s nyhedsmails. Karup, den 28. juli 2011 Den 26. april 2011 redegjorde jeg for sagsforløbet i forbindelse med forhandlingerne om DMU s overenskomst med KDA, og jeg

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 37 ORGANISATION NR. 22 DATO: 19.11.06 Referat af: Hovedbestyrelsesmøde nr. 6

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Ekstra ordinær generalforsamling.

Ekstra ordinær generalforsamling. FEB 2013 Ekstra ordinær generalforsamling. Hermed indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i FN Museet. Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 11.00 i Frøslevlejren i Barak W7. Dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere