ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde Bilag 4: Forslag til vedtægtsændring Elev den 22. marts 2008

2 2 Til medlemsklubberne 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE Der indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 26. april 2008 kl. 1030, Odense Lufthavn, Beldringe. Dagsorden: 10:30 1. Registrering af de stemmeberettigede 2. Valg af dirigent 3. Årsberetning Orientering om de nye EASA certifikatregler m.m v. Jørn Vinther 5. DMU Forsikring 6. Regnskab Forslag fra bestyrelsen, Vedtægtsændring 8. Forslag fra klubberne 9. Budget, herunder kontingent 10. Valg af - 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) På valg er: Jane Hermansen ( genopstiller ikke) Erling Hansen (genopstiller ikke) John Madsen ( genopstiller ikke) 1300: Frokost - 2 suppleanter (1år) - 2 revisorer 11. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde 12. Eventuelt 1345: Briefing til DMU klub turen. Vedtægterne - sidst ændret i kan rekvireres hos DMU sekretariatet eller formanden. Vi gør opmærksom på, at forslag fra medlemsklubberne skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. Husk ved ændringer i klubbestyrelsen altid at meddele DMU, hvem klubbens tegnings-berettigede er jvf. 13. Jvf. 9 skal klubbernes repræsentanter møde med skriftlige fuldmagter. Disse ombyttes ved mødet med stemmesedler. Ingen enkeltperson kan repræsentere mere end 3 stemmer. Fuldmagt kan kun gives ved aflevering af vedlagte nummererede fuldmagtsblanket. Tilmeldelse er - af hensyn til frokosten - nødvendig senest mandag den 15.. april til sekretariatet på tlf eller helst klub vis. Uden tilmelding vil der ikke blive serveret frokost Klubmedlemmer ud over repræsentanterne er også meget velkomne!

3 3 Bestyrelsen 2007/2008 Formand Knud Nielsen Horsens Flyveklub Næstformand Hjalmar Nielsen Haderslev Flyveklub Kasserer John Madsen Randers Flyveklub Best. medlem Erling Hansen Fyns Flyveklub Best. medlem Jane Hermansen Lolland Falster Flyveklub Best. medlem Kim Jensen Roskilde Flyveklub Best. Medlem Knud Andersen Sindal Flyveklub 1. Suppleant Louis Rovs Hansen Sæby Flyveklub 2. Suppleant Hans Jørgensen Nordvestsjællands Flyveklub Revisor (intern) Eigil Jespersen Revisor (ekstern) Kresten Dalum Ejstrupholm flyveklub Partner Revision Brande Stabsfunktioner: Forretningsudvalg: Kontingentopkrævning: WEB redaktion: Medlemsregistrering DMU Sekretariatet Formand, kasserer og sekretær John Madsen Arne Panduro / Merete Strandberg Merete Strandberg Merete Strandberg DMU-udvalg: FAI crew cards: Uddannelsesudvalg: PR-udvalg/ Mini Guide: Teknisk Udvalg: Turflyvning: Miljøudvalg Unionshåndbog Knud Nielsen Hjalmar Nielsen, Henning Romme Hans Jørgensen, Arne Panduro, Dagmar Theilgaard Erling Hansen Louis Rovs Hansen John B. Madsen, Jane Hermansen Merete Strandberg,Sekretariatet DMU repræsentation i nationale organisationer: KDA/SLV Teknik &Luftrumsudvalg: KDA/SLV, Gebyrudvalg: SLV Flysik / Fly-sik-pilot: KDA, Uddannelsesudvalg: KDA, PR-udvalg: Rådet for større flyvesikkerhed SLV Kontaktudvalg SLV s Referencegruppe Radiocertifikat Kim Jensen Knud Nielsen Hjalmar Nielsen Hjalmar Nielsen Arne Panduro Hjalmar Nielsen Jane Hermansen, Merete Strandberg Henning Romme Internationale relationer: ANA (Association of Nordic Aeroclubs): Europa Air Sports og EASA Knud Nielsen, Vagn Jensen Knud Nielsen

4 4 Medlemsoversigt pr 31 December Klub Medlem-mer Stemmer +/- Medlem-mer Stemmer Medlemmer Medlemmer Allerød Flyveklub Bakkelandets Flyvelaug Beldringe Flyveklub Billund Motorflyveklub Bornholms Flyveklub Danmarks Radios Flyveklub Ejstrupholm Flyveklub The Jet Pilots Club Fyns Flyveklub Grenå flyveklub Haderslev Flyveklub Hadsund Flyveklub Herning Motorflyveklub Holbæk Flyveklub Horsens Flyveklub IBM Klubbens Flyvesektion Kalundborg Flyveklub Kongeåens Pilotforening Kruså - Padborg Flyveklub Lolland-Falster Læsø Flyveklub Midtsjællands Motorflyveklub Nordals Flyveklub Nordvestsjællands Flyveklub Politiets Flyveklub Randers Flyveklub Ringkøbing - Skjern - Tarm Flyveklub Roskilde Flyveklub Samsø Flyveklub Sindal Flyveklub Skive Motorflyveklub Svendborg Flyveklub Sæby Flyveklub Tønder Flyveklub Viborg Flyveklub Ølgod Flyveklub Aarhus Flyveklub Thisted Flyveklub I alt 37 klubber

5 5 Bestyrelsesarbejdet Medlemssituationen Økonomi Bestyrelsen har i forløbne periode afholdt 6 møder. Derudover har der naturligvis været livlig aktivitet med deltagelse i udvalg, møder samt en intensiv informationsudveksling via . Vores sekretariat fungerer yderst tilfredsstillende og informationsstrømmen er støt stigende til glæde for klubberne. Der udføres også et stort arbejde med høringssvar på diverse ikke for os gunstige nye forslag og det er vort indtryk at det virkelig nytter noget. Det er med stor glæde at kunne konstatere at beslutningen om ansættelse af en unionssekretær har bragt os et stort skridt videre i bestræbelserne på at få en professionel struktur, som forhåbentlig kan lede til overtagelse af rettigheder i samme grad som DSvU allerede har det. Det er glædeligt at se at medlemstallet stiger, i visse klubber endog markant. Årets topscorer er Roskilde Flyveklub med en stigning på 34 medlemmer, desværre må vi også notere tilbagegang i en del klubber, nogle endda til 0 medlemmer hvilket jo i realiteten er en udmeldelse af DMU. Den samlede medlemsfremgang er på 20 nye medlemmer og det er os en glæde at kunne byde Thisted Flyveklub velkommen som ny medlemsklub i DMU. Desværre er der langt igen før vi får en organisationsprocent på et højt niveau; der er ca PPL certifikater i Danmark og vi repræsenterer knap halvdelen. De bedste til at skaffe medlemmer er vores klubber, og der skal derfor opfordres til at disse gør et stykke aktivt arbejde for at skaffe nye medlemmer samt holde på dem de allerede har. Bestyrelsen arbejder til stadighed med tiltag, der gør det mere attraktivt at være DMU medlem DMU s økonomi er sund men stram. En medvirkende årsag er, at det ikke er lykkedes at indfri forventningerne til et øget medlemstal. Som det ses i medlemsoversigten er årets tilgang 20 nye medlemmer. Udgifterne stiger også både på grund af øget aktivitet og som følge af prisudviklingen og selv om der spares hvor vi kan, er flere medlemmer en nødvendighed for at undgå at hæve kontingentet i de kommende år. Det er lykkedes os at holde udgifterne nede så årets resultat blev positivt på godt kr. DMU har en tilfredsstillende egenkapital, som det ikke har været nødvendigt at tære på i Kontingentet fastholdes i 2008 som meddelt på formandsmødet i november, men såfremt det ikke lykkes at skabe flere indtægter f.eks. i form af flere medlemmer, kan det blive nødvendigt at hæve kontingentet i fremtiden.

6 6 Stabsfunktioner Klubformandsmøde Stabsfunktionerne er som det ses på oversigten. FAI Air Crew Card, der er gratis for DMU medlemmer, giver gode rabatter på hotelophold, bil leje, mv. Kortet er ligeledes godt som legitimation i lufthavne, hvor der på grund af stigende sikkerhed kræves billede på legitimationen. Vi har på det seneste erfaret at kortet også kan bruges til at blive opgraderet når man flyver med rutefly.. Sidst i november afholdtes formandsmøde for klubberne. 15 klubber var repræsenteret ud af 37 mulige. Det blev et godt og konstruktivt møde med en god debat. Vi havde inviteret direktøren for SLV, Kurt Lykstoft til at informere og det blev en livlig debat med mange synspunkter. Der henvises til referatet fra mødet, der kan findes på DMU s hjemmeside Budget for 2008 blev forelagt til orientering for klubberne. Fly forsikring DMU har siden forsikringsundersøgelsen i 2003 fortsat arbejdet med at undersøge markedet for fly forsikringer med henblik på at skaffe fly ejerne billigere forsikringer. Vores aftale med Inter Hannover har i en del tilfælde ikke været tilfredsstillende og vi har derfor arbejdet videre med en anden aftale som nu er på plads. Denne nye aftale er efter vores opfattelse den bedste og billigste på markedet og vi glæder os til at præsentere aftalen på repræsentantskabsmødet. Brændstofafgift og moms på fly I den indledende fase af Skatteministeriets udarbejdelse af høringsmaterialet vedrørende afgift på brændstof til fly, blev DMU kontaktet af Skatteministeriet, som ønskede at indgå en dialog med DMU om emnet. DMU benyttede muligheden til at påvirke det lov forberedende arbejde og inddragede KDA og de øvrige unioner i sagen. DMU har sendt høringssvar til Skatteministeriet, som kan læses på DMU s hjemmeside. DMU har i høringssvaret vedrørende afgift på flybrændstof nævnt former for flyvning, som DMU mener, der bør fritages for afgift. Dette afspejler sig i det efterfølgende lovforslag, som brændstofafgift undtagelser. Det viser med tydelighed, at bl.a. DMU har påvirket beslutningerne i den rigtige retning. Der kan læses mere om brændstofafgift og moms på fly i DMU nyhedsbrev nr. 3 og tidligere udsendte mails til klubberne. Den 8. januar var lovforslag L32 til 1. behandling i Folketinget og lovforslaget blev udarbejdet 2. udkast til betænkning over lovforslaget. Det forventes, at forslaget nu går til 2. behandling i Folketinget. Efter det forslag, der foreligger nu, udsættes reglerne om ikrafttræden af flymoms til Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvornår Folketinget behandler lovforslaget og dermed hvornår loven træder i kraft.

7 7 De nye regler om afgift på flybrændstof foreslås at træde i kraft på det tidspunkt, hvor Skatteministeren beslutter det og det forventes at være tidligst ved lovens vedtagelse. DMU-Udvalg: Konkurrenceudvalg Der henvises til DMU Sport s hjemmeside DMU unionshåndbog Unionshåndbogen findes nu ved alle DMU flyveklubber og rettelser er udsendt. Turflyvning DMU turen 2007 foregik som det er ved at være en tradition i Kristihimmelfartsferien torsdag den 17. til søndag den 20. maj Der deltog 28 fly med 76 personer på turen til Visby, Gotland. Der var oprindeligt tilmeldt 34 fly og 90 personer. 3 fly meldte fra i april og da vejret på afrejse dagen den 17. maj ikke særlig VFR venligt, besluttede yderligere 3 fly med 6 personer at blive hjemme og 7 8 fly valgte at vente med at flyve til fredag morgen så de resterende nåede at slutte sig til selskabet ved middagstid og gik dermed kun glip af en byrundtur, men kom med på cykeltur til Kneipbyen og til Högklint i dejligt solskin fredag eftermiddag. Den store oplevelse på turen var middelalder måltidet og underholdningen i Medeltidskrogen Clematis fredag aften.. Lørdag formiddag samledes man i Gotlands Flygklubb, hvor vi fik en briefing om dagens flyvning, som gik til Bunge Flygfelt. Det var flot VFR vejr, men blæste den del. Flyveturen til Bunge tog 15 til 20 minutter, og landingen blev bedømt, og så var der kaffe i hangaren og besøg på det nærliggende museum. Hjemturen var generet af blæsten, hvor flyveledelsen i Visby havde valgt megen lang afstand mellem landende fly, så der var nogle der måtte bruge over en time til returflyvning og i vente position. Aftenen sluttede med en festlig sammenkomst mellem den lokale flyver klub og os fra Danmark. -Og så var der ellers lagt op til super flot VFR vejr til hjemturen der for mange var non stop til hjemmeplads. Turen var tilrettelagt af L. Rovs Hansen, Annegrete Zobbe og Vagn Jensen. I løbet af sommeren blev der skabt kontakt med Lydd Airport for DMU tur Ved et besøg den 17. august blev der skabt en god kontakt med flyvepladsen og den lokale flyveklub. Først i oktober var indbydelsen klar og blev sendt til flyveklubberne og ca. 14 dage senere til tidligere deltagere. Den 2. november var der tilmeldt 34 fly og 87 deltagere. Uden at lægge begrænsning på deltagerantallet har det været oppe på 37 fly og 100 personer, men nu lidt faldende. Turledere i 2008 vil være L. Rovs Hansen og Henning Romme

8 8.. Kontaktmøder mellem SLV og Unionerne DMU deltager 2 gange årligt i SLV s kontaktmøder, hvortil også repræsentanter for svæveflyvere, ultralet flyvere, ballonflyvere, faldskærmsspringere, KZ- og Veteranflyveklubben samt KDA er indbudt. Spørgsmål og synspunkter i forbindelse med kontakt til SLV som brugere drøftes. I 2007 omhandlede møderne bl.a. følgende emner med relevans for motorflyverne: BL 7-16 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Muligheden for, at SLV producerer elektroniske ICAO flyvekort. Slæb af svævefly med UL-fly. Status for Mode S og 8,25 Mhz. Status for det kommende LAPL (Light Air Pilot Licence). Ny model for SLV s gebyrreglement. BL 8-10 og analysearbejdet, herunder SLV s vurdering af begrænsning af landing udenfor egentlige flyvepladser. Opnåelse af konstruktivt samarbejde mellem SLV og DMU Sport. Radiocertificering og ny BL Status for BL 1-1 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer. Status for BL 1-12 Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt. SLV s resultatkontrakt og relationerne til den ikke-erhvervsmæssige flyvning. EASA Fordeling af frekvenser samt kaldesignaler, der skal anvendes. Evaluering af FLY-SIK og muligheden for en bedre distribution af OY-SIK. Vi kommer vidt omkring på møderne. Selvom resultaterne umiddelbart synes små, tror vi på, at dialogen med SLV er brugbar for begge parter. Klubberne og medlemmerne er velkommen til at kontakte Jane Hermansen eller Merete Strandberg med emner, der ønskes taget op møderne. FLYSIK + OY-SIK Eksterne udvalg Flysik projektet er fra SLV side nedlagt i 2007, dog videreføres OY-SIK. Vi har påpeget at det ikke er hensigtsmæssigt med kun udsendelse til klubberne samlet, vi så hellere bladet blev sendt direkte til samtlige piloter. Denne problemstilling blev også behandlet under vort formandsmøde hvor Kurt Lykstoft var til stede. KDA Teknik- og Luftrumsudvalgt, med kontakten til SLV DMU er repræsenteret i KDA s Teknik- og luftrumsudvalg, hvis primære opgaver er: - at varetage KDA's og de tilsluttede organisationers interesser vedrørende teknik

9 9 og luftrum - bortset fra miljørelaterede spørgsmål - at varetage KDA's politik på området, der omfatter men ikke er begrænset til krav til fly, instrumenter, radio- og navigationsudstyr m.v. flyvesikkerhed og luftrum. - at bibringe offentlige myndigheder forståelse for flyvningens behov for den nødvendige plads i luftrummet, samt - at få tilvejebragt så gode og hensigtsmæssige regler som muligt for lufttrafikken, herunder materielle krav til brugerne I perioden har der været et møde med Statens Luftfartsvæsen (SLV), hvor der blev orienteret dels om det nye flyvekontrolsystem dels diskussionen i både Eurocontrol som EU regi om harmonisering af anvendelsen af luftrumsklasserne A-G. Endvidere blev det oplyst, at der pr. april 2008 vil blive ændret lidt på de militære træningsområder ved Hanstholm, hvilket skulle forbedre anflyvningsforholdene til Morsø flyveplads. Herudover er det forsøgt at få nedgraderet Skrydstrup TMA i weekenderne, hvilket dog på grund af beredskabet ikke er muligt. Endeligt oplyste SLV, at der pågår en vurdering af behovet for R- og D-områder. KDA gjorde på mødet opmærksom på, at organisationen repræsenterer ca fly, og at målet for KDA er, at luftrummet skal være så frit som muligt for disse fly. KDA Amts repræsentant organisation. I en nye struktur er landet opdelt i 23 kredse, hver med 1 (Bornholm) til 8 kommuner (København området). Medlemsorganisationerne (for DMUs vedkommende KDA) er nu ved at udpege 23 repræsentanter. SLV Gebyrudvalg Desværre må vi konstatere, at det ikke bliver billigere at dyrke vores flyve interesse. Ved det sidst afholdte gebyrudvalgsmøde i SLV blev der igen varslet stigninger på gebyrerne, Gebyrudvalget er et rådgivende udvalg for SLV. Efter høring i udvalget er det SLV, som suverænt beslutter satserne. I 2007 oplevede vi endnu en stigning i de samlede gebyrer. En normal pristalsregulering på 2,5% var der desværre ikke tale om, men samlet set en større stigning, som andrager 4,5%. Alle prissætninger er iflg. SLV baseret på konkret tidsforbrug på en gennemsnitlig sag. I følge bemærkninger og forklaringer på mødet i november 2007 brugte SLV 2,6 mill. kr. på godkendelse af unioner, hvoraf 33% er overhead. SLV nævner ligeledes at fællesomkostningerne, som gebyrerne også skal deltage i dækning af, er steget med 14%, hvilket forklares med anskaffelse af nye administrative systemer. SLV er dog igen gjort opmærksom på at DMU betragter gebyrerne som urimeligt høje.

10 10 KDA, Miljøudvalg KDA, FLYV Det skal tilføjes, at i vore nabolande er gebyrerne væsentligt lavere end i Danmark. Der arbejdes imidlertid med en ny beregnings- eller fordelingsnøgle. DMU er bekendt med principperne i den nye nøgle, og støtter princippet. Det nye princip bygger på at alle som anvender luftrummet skal deltage i betaling af SLV's udgifter - også udenlandske luftrumsbrugere, som i dag ikke bidrager til dækning af SLV's omkostninger. Der kan på nuværende tidspunkt ikke oplyses om hvornår og om denne nye model indføres. DMU/KDA følger processen og har deltaget i en gebyr Workshop i september 2007 med henblik på at undersøge mulighederne for en radikal omlægning af den samlede gebyrbelastning. Vi håber på dette vil blive aktuelt i men desværre ligger beslutningen ikke hos os, men udelukkende hos SLV. I KDA's gebyrudvalg sidder Knud Nielsen og generalsekretær Anders Madsen,KDA Vi har ikke i det forløbne år været medlem af dette udvalg. Der arbejdes i KDA med at få en miljø organisation op og stå landsdækkende og der vil blive afholdt møder regionalt. Vi opfordrer vore medlemsklubber til at møde op og stille personer til rådighed for dette arbejde. Der kan læses mere herom på DMU s hjemmeside. Vi har i det forløbne år haft møde med KDA og Flyv s redaktion hvor vi igen har påpeget manglen på stof der er relevant for motorflyvere. Der er mange aspekter i denne sag men en af løsningerne der blev nævnt var bl.a. oversættelse/køb af artikler fra udenlandske blade Internationale relationer EPFU (European Powered Flying Union) EAS/EASA Vi har deltaget i EAS/EASA møder i Køln Der arbejdes på højtryk i EASA med udarbejdelse af nye regelsæt. Det medfører store mængder materiale, som er yderst vigtig for unionerne at få gennemgået, for at sikre vi arbejder hen mod de bedst mulige vilkår for vores flyvning. Der er nedsat en gruppe af eksperter, hvor DMU også deltager. Gruppen mødes ca. hver anden måned for at orientere hinanden om især EASA forhold og uddelegere opgaver, f.eks. gennemlæsning af høringsmateriale, dokumenter m.m. Gruppen kalder sig kaffeklubben og består af: Per Wistisen - bestyrelsesmedlem/observatør i Europe Air Sports. Helge Hald - konsulent i DSvU samt medlem af EASA M.017 gruppen Jørn Vinther - medlem af EASA FCL.001 sub group non-jar-licenses og EASA MDM.032 subgroup licensing

11 11 Anders Madsen KDA s general sekretær, koordinator af nødvendige informationer til KDA bestyrelsen. Hans Havsager formand, DULFU Merete unionssekretær, DMU Mode S og Low Power Transponder SSR (Secondary Surveillance Radar) blev udviklet under 2. verdenskrig og er ifølge Eurocontrol forældet og kan ikke håndtere den stigende lufttrafik. Systemet er begrænset til 4096 koder, der er blandt andet begrænset mulighed for trackhandling og risiko for ombytning af koder. Mode S vil løse ovenstående problemer, systemet bygger blandt andet på, at der world wide kan tildeles en unik transponder kode til hvert enkelt fly. Mode S bliver påkrævet i de luftrumsklasser hvor der i dag er krav om SSR mode A/C. For IFR GA flyvninger gælder kravene kun for de lande, der har indgået implementeringsaftale med Eurocontrol. Indtil videre er det Belgien, England, Frankrig, Holland og Luxembourg, Schweiz og Tyskland. Portugal har ikke planer om Mode S før end Der er ikke på nuværende tidspunkt planer om mode S i Danmark og Sverige. England har udsat implementeringen til marts 2008 og eventuelt med en overgangsperiode fra Frankrig følger muligvis samme model. Allerede nu kan man ikke flyve VFR over 1200 ft. i Holland uden mode S 8,33 khz Com. Radioer I 2020 forventes det at lufttrafikken er steget med 90 % i forhold til niveauet for Det stiller naturligvis krav til flere frekvenser. Pr. 15. marts 2007 er der krav om 8,33 khz adskillelse ved flyvninger over FL195. Eurocontrols bud på en tidshorisont er fuld implementering fra Det fremgik dog ikke klart hvilke områder af flyvningen der bliver berørt heraf. For sporting og recreational aviation er det naturligvis bekymringer om øgede omkostninger ved investering i det krævede udstyr som vejer tungt. På det nyligt afholdte møde i EAS orienterede Eurocontrol og vi deltog i en workshop hvor man forsøgte at belyse sikkerhedsaspekterne i en overgangsfase hvor der både vil være gamle radioer og de nye. Konklusion Det er meget udbytterigt at deltage i de internationale møder og det understreger hvor vigtigt det er for DMU at følge udviklingen i Europa ganske tæt. DMU s deltagelse i relevante internationale arrangementer sikrer, at DMU har tilstrækkelig viden og indflydelse til at arbejde for de bedst mulige vilkår for privat- og firmaflyvning i Danmark. EPFU Sidste år blev det besluttet, at DMU skulle tilslutte sig European Powered Flying Union, som er kommet til verden på foranledning af de nordiske lande. I Maj 2007 deltog vi i det første General Assembly hvor organisationen formelt blev dannet, I tiden siden er der gået meget tid med at få EPFU registreret som en non profit organisation og dette er nu endelig på plads hvor registreringen er sket i Frankrig. Denne meget betydelige forsinkelse har medført at vi ikke er opkrævet medlemskontingent i 2007, men vil blive det i På det nylige afholdte EAS møde var der enstemmig flertal for, at når EPFU sender en formel ansøgning om optagelse i EAS, vil ansøgningen være godkendt på forhånd, så yderligere forsinkelser undgås. Blandt de delegerede i EAS var der stor glæde og tilfredshed

12 12 med at motorflyverne nu endelig har en europæisk organisation, som kan varetage GA interesser overfor EASA og Eurocontrol, SESAR m.m. EPFU repræsenterer på nuværende tidspunkt mere end medlemmer, så det bliver en slagkraftig organisation, og der er flere lande som formodentlig vil tilslutte sig EPFU ANA I forbindelse med Nordisk Mesterskab i Sverige deltog vi i ANA mødet. Alle de nordiske lande har samme problemer som vi med stigende priser på flyvning. Et andet aspekt er stigende security problemer og dermed begrænset adgang til flyvepladserne. FAI/GAC Deltagelse i dette udvalg påhviler DMU Sport i forbindelse med udlicitering af konkurrencer På bestyrelsens vegne Knud Nielsen

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 ÅRSBERETNING 2012 og indkaldelse til 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2012 Elev den 15. marts 2013 2 Til medlemsklubberne 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (9) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Danmarks Luftsports-Forbund Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Tilstede: Lisette Bertelsen (LB) Helge Hald (HH) Søren Pedersen (SP) Palle Christensen (PC)

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Ricard Martzen - Formand Bent Holgersen Peter Andersen Jørn Vinther - Referent

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Finn Larsen - Formand Richard Matzen Bjørn Stephensen Michael Fog Dan Vendelbo Afbud Miljøamtsrepresentanter:

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2008 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER).

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER). Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HNI) Per Wistisen (PEW) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Jacques Johsman (JAJ) Jan Andersen (JAN) Per Horn (PHO) Morten Munkesø (MMU)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7 Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HJN) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Michael Olesen (MIO) Jacques Johsman (JAJ) Anders

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S, som udlejer grunden til KDA, har accepteret en

Københavns Lufthavne A/S, som udlejer grunden til KDA, har accepteret en Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Lisette Bertelsen (LSB) Ingen Anders Madsen (AM)

Læs mere

Perspektiver for KDA s fremtid

Perspektiver for KDA s fremtid Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Udarbejdet af Perspektivgruppen, nedsat af KDA s bestyrelse primo 2005 Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 1 af 19 Indhold 1

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København,

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København, Vedtægter for Skydeba neforen i n gen Køben havns Skyttecenter (binavn Københavns Skyttecenter) Stiftet d. 74. december 2011 $ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "skydebaneforeningen Københavns Skyttecenter".

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Referat af amtsrepræsentationsmøde. Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar, Odense. Ribe amt Bent Holgersen. Sønderjyllands amt Peter Andersen

Referat af amtsrepræsentationsmøde. Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar, Odense. Ribe amt Bent Holgersen. Sønderjyllands amt Peter Andersen I denne sag Bent Holgersen, Hvedevænget 30 6600 Vejen Tlf. 75360825 Mail holgersen@private.dk Referat af amtsrepræsentationsmøde Til stede Fraværende efter afbud: Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar,

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Endelig tur beskrivelse

Endelig tur beskrivelse Endelig tur beskrivelse DMU turen 2013 Görlitz (EDBX) via Barth (EDBH) Den 6. 9. juni 2013 Görlitz Kære Turdeltager, Tiden nærmer sig, hvor vi alle drager afsted på årets DMU tur. Vi har derfor fornøjelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen Hvordan skal vi kommunikere hvilke værktøjer har vi til rådighed? FLYV KDA-hjemmesiden Nyhedsmails Det aktive pressearbejde FLYV Fra opslagstavle til ægte magasin

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 Dagsorden a) Valg af dirigent b) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år c) Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere