Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg"

Transkript

1 Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det er, som I ved, et helt særligt år i år, og dermed også en stor ære for mig at få lov til at fremføre årsberetning nr. Et Hundrede! Der har igennem de sidste 100 år stået mange dygtige og engagerede formænd før mig her på talerstolen alle med bevidstheden om, at vi jo kun har foreningen til låns. Vi skal sammen passe godt på den gamle dame, så hun forbliver et dynamisk og effektivt talerør for branchen - også i de næste 100 år. Jeg vil springe videre til nutiden og give en status over året der er gået: 2013 har været et uforudsigeligt år, hvor de enkelte måneders omsætningstal har haft store udsving. Julehandlen gik generelt bedre end forventet, men samlet set endte branchens omsætningstal på stort set samme niveau som i Første del af i år viser heller ikke et ensartet billede, men tager man de positive briller på, anes en forsigtig optimisme i markedet generelt. De seneste års økonomiske afmatning ses blandt andet ved, at vi desværre har oplevet nogle konkurser i det forgangne år og det er blevet vanskeligere at finde en ny ejer til at overtage forretningen. I det hele taget er det gennem de senere år blevet sværere at afhænde sin virksomhed med stort provenu, og samtidig undergår det offentlige velfærdssystem ved sygdom kraftige reformer. Det er derfor endnu mere vigtigt nu, end tidligere, at sørge for at have sikret sig med pension og personlige forsikringer ved sygdom og dødsfald. Vi ved, at det kan være svært at nå at få set på dette i en travl hverdag, og måske er det også et komplekst område at sætte sig ind i. Derfor har vi ønsket at give jer mulighed for en adgang til en professionel samarbejdspartner på pensionsområdet. Efter længere tids forhandlinger og afklaring af markedet, er vort valg faldet på Pension for Selvstændige, som er de selvstændiges egen pensionsordning. Pension for Selvstændige har gennem snart 25 år arbejdet med det ene formål at sikre de selvstændige bedst mulige pensionsvilkår i samarbejde med Danica, og en af de ting som vi har lægt på i valget er, at deres højtuddannede rådgivere er lokalt forankret i hele landet. Jeg skal selvfølgelig understrege, at dette er ment som et tilbud til de medlemmer som måtte ønske det. Vi udsender i løbet af et par uger materiale om aftalen. Antallet af medlemsbutikker og filialer var 367 pr. 1. januar 2013 og 364 pr. 1. januar 2014 altså et samlet fald på 3 butikker. Dette skal ses i forhold til, at vi året før mistede hele 27 medlemsbutikker. Medlemssammensætningen afspejler en stigning i filialmedlemskaber, idet vi nu har 71 filialer mod 65 sidste år. Denne ændring i medlemssammensætningen har haft indflydelse på den samlede kontingentindtægt i 2013, idet indtægten for en filial er mindre end en hovedforretning. Samtidigt vil det påvirke budgettet for de kommende år, hvilket vi kommer nærmere ind på senere. Side 1 af 5

2 Vi har derfor i efteråret iværksat initiativer til at få flere medlemmer i foreningen. Vores undersøgelse i den forbindelse viser, at der på landsplan er ca. 500 butikker som er medlemsberettiget. Vi har 367 i DGU, så der er altså et potentiale at arbejde med. Jeg vil derfor gerne opfordre jer alle til at anbefale medlemskab til de af jeres kolleger som ikke allerede er medlem. Sammenholdet i branchen er af største betydning, og jo bedre vi kender hinanden, jo bedre kan vi møde de nye skærpede krav fra omverdenen. Vi fortsætter derfor med stor glæde de 5 netværksgrupper, som blev etableret sidste år. Mere end 80 forretninger har valgt at deltage, og jeg kan kun opfordre til, at endnu flere videndeler med kolleger og aktivt deltager i at nedlægge de barrierer der traditionelt har hersket i vores branche. En større fortrolighed og et større sammenhold i branchen er efter min mening altafgørende for at overleve den stigende konkurrence fra verdenen omkring os. En af de store udfordringer for vores branche nu og i de kommende år, er den nye forbrugeradfærd, hvor kunderne bl.a. bruger nettet som en aktiv del af deres indkøbsproces enten før, under eller efter indkøbet. Som fysisk butik skal vi finde vores plads i denne nye dagsorden, og det var derfor en vigtig og spændende diskussion der blev afholdt i går eftermiddags om fremtidens butik. Det giver i den grad stof til eftertanke, både for foreningen og for os hver især. Et vigtigt budskab fra dagen i går er, at vi skal bevare troen på den fysiske butik, som også fremover er en vigtig del af gadebilledet, men at det er afgørende, at vi tager den nye forbrugeradfærd alvorligt og tilpasser os herefter. I det seneste år har vi lagt et stort arbejde i den politiske interessevaretagelse som vi finder vigtig i forhold til foreningens mulighed for at forblive attraktiv som brancheorganisation. Indbrud, tyverier og røverier giver fortsat store problemer for vores branche og især for de forretninger, som bliver ramt. Vi har ikke adgang til nøjagtige tal for branchen, men vi har en klar fornemmelse af, at hyppigheden er øget. Desværre synes voldsomheden af især røverierne at være blevet værre, hvilket vi har set nogle meget grimme eksempler på både sidste år og i indeværende år. Især røverierne udøves ofte af østeuropæere, hvilket desværre ses hyppigere efter, at grænserne er åbnet op. Vi arbejder meget fokuseret på denne problemstilling både i forhold til presse, politi og politikere. Efter et års banken på dørene hos politikere og politi om at tage truslen om hjemmerøverier alvorligt, er det nu heldigvis lykkedes at få forsikringsselskaberne til at tage truslen alvorligt. På baggrund af Trine Thornings skrappe indlæg i Berlingske Tidende i påsken er vi blevet kontaktet af forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension, og vi har på et møde i onsdags drøftet, hvordan vi sammen kan løfte problematikken overfor myndighederne. At få forsikringsselskaberne til at bakke os op i denne sag, ser vi som en stor sejr, idet de vejer meget tungt i det politiske landskab. Ud over det sikkerhedsmæssige område, har vi konkret i 2013 bl.a. fokuseret på lovforslaget om ændring af Planloven, som åbnede for etablering af såkaldte hypermarkeder i Danmark. I samarbejde med flere organisationer har vi rettet henvendelse til miljøministeren med Side 2 af 5

3 argumentet om, at hypermarkeder vil ødelægge detailhandlen i de mindre byer. På baggrund af denne henvendelse er forslaget foreløbigt blevet skrinlagt. Også forbrugerområdet og betalingskortproblematikken har vi været dybt involveret i, bl.a. via vores plads i Forbrugerklagenævnet og Dankortudvalget. Især processen omkring salg af Nets har fyldt meget i efteråret og der er blevet lagt et stort pres på bankerne og Nets for at få dem til at udtrykke deres fortsatte opbakning til den aftale som detailhandlen indgik sidste år. Dankortet er stadig danskernes foretrukne betalingskort, og samfundsøkonomisk det billigste betalingsmiddel på markedet. Derfor er det vigtigt for os at sikre, at Dankortet fortsat eksisterer og udvikles, så det svarer til forbrugernes og vores medlemmers ønsker og behov På nordisk plan har vi desuden genoptaget tidligere tiders samarbejde og har nu aftalt, at vi skal mødes fast en gang om året med vores nordiske søsterorganisationer. Første møde blev holdt i Oslo i oktober måned, hvor vi bl.a. drøftede holdninger til forsikringsselskaberne og Scalepoints indtog samt bla. sikkerhed og kriminalitet. Senest har DGU taget initiativ til et fælles møde med Norge, Sverige, Finland og Island omkring problemstillingen med de schweiziske urgrossister og deres skrappe krav i kontrakterne. Dette møde skal efter planen afholdes inden sommerferien har også været præget af øgede krav fra branchens leverandører, både for smykker og ure. Køb af varer, som ikke efterspørges af forretningens kundekreds, krav til særlig indretning eller urealistiske krav til omsætning er blot nogle få af de krav som vi er blevet mødt med. Oveni dette har året været præget af mange opsigelser fra flere af de store leverandører, hvilket sætter mange kolleger under et stort pres. Fra foreningens side har vi optrappet retorikken overfor de konkrete leverandører, hvilket har givet genlyd på leverandørsiden. Det kræver dog et stærkt sammenhold i branchen at stå imod de leverandørkrav, som gør det stadig vanskeligere for os at drive vores forretninger. Jeg vil derfor endnu engang opfordre til, at vi skal netværke og videndele på tværs af geografi og netop få bekræftet at vi ikke står alene med de daglige udfordringer. Samtidigt kan dette større sammenhold mellem butikkerne skabe mulighed for en dialog med interesserede leverandører. Guld, sølv og urbranchen har nu en repræsentant i Handelsfagskolens bestyrelse, idet Trine Thorning trådte ind i bestyrelsen den 1. januar Vi vil gerne være med til at sætte kursen på branchens fagskole, idet eleverne på Handelsfagskolen jo efter endt uddannelse bliver branchens ansigt udadtil. Salgsassistenterne er kundernes første møde, når de ønsker at købe et af vores produkter. Det er derfor altafgørende, at de unge mennesker får en uddannelse på Handelsfagskolen, som kan matche kundernes behov. Handelsfagskolens bestyrelse består af repræsentanter fra detailhandlen, HK, Odder Kommune og Handelsfagskolens medarbejderstab. Der er i indeværende år blevet taget initiativer til en sidestillet butikselevuddannelse for vores branche på EUC Lillebælt i Fredericia. Jeg vil gerne understrege, at der selvfølgelig er frit valg, men at vi fra foreningens side stærkt opfordrer til, at branchen samler sig på den Side 3 af 5

4 nuværende Handelsfagskole i Skåde. Kun på den måde kan vi gøre vores indflydelse gældende på elevuddannelsen. I det forløbne år har vi i samarbejde med Handelsfagskolen udbudt de traditionelle faglige efteruddannelseskurser, såsom Varekundskab og Farvesten. Desværre har vi haft svært ved at få nok deltagere til disse kurser, hvilket i øvrigt også gør sig gældende på de kurser som vi selv udbyder. Der bruges mange ressourcer på planlægning af kurserne og vi er derfor nødt til at overveje strategien for foreningens kursusudbud fremover. Branchens bytteserviceordning, hvor kunderne kan bytte deres varer overalt, er fortsat en succes 270 butikker er med i ordningen og kunderne oplever det som en fantastisk god service at kunne bytte over hele landet. Bestyrelsen drøfter dog løbende bytteservice og er lydhøre overfor forslag til ændringer på baggrund af jeres erfaringer. Det samme gælder gavekortordningen og den interne markedsplads. Et helt nyt initiativ i 2013 var etableringen af Guldkonto-ordningen i samarbejde med Nordea Finans. P.t. har 100 butikker meldt sig til ordningen, men at kun ca. 35 butikker rent faktisk har benyttet sig af muligheden viser, at det har været en langsom start. Gennemsnitskøbet ligger på knap 9000 kr. og i alt har der været salg for 1.7 mio. kr. Da vi i henhold til aftalen skal nå op på samlet 10 mio. pr år, så har jeg siddet oppe hele natten og regnet ud, at hvis hver butik blot laver 10 salg inden året er omme, så når vi målet Messen i Lokomotivværkstedet i København blev taget rigtigt godt imod fra både udstillere og besøgende. Det var dejligt at opleve messen i nye omgivelser og alt i alt var messen præget af en meget positiv stemning. Der er allerede mange nye udstillere på messen i år, som finder sted fra den 22. til 24. august, en dag mindre end vi plejer. For jer der ikke havde mulighed for at besøge messen sidste år, vil jeg anbefale, at I prøver i år. Overenskomstforhandlingerne for såvel butiksansatte som urmagere har præget de sidste mange måneder og har været lang tid undervejs. Begge overenskomster lægger sig op ad de generelle forlig og det har været præget af, at parterne var indstillet på at nå en løsning uden konflikt. Siden sidste års generalforsamling har sekretariatet udsendt 27 nyhedsbreve, dvs. ca. 2 om måneden. Den gennemsnitlige open rate er 69,8 %, hvilket er ekstremt flot. Man plejer at sige, at hvis et nyhedsbrev åbnes af ca. 30 % af modtagerne skal man være glad. Så tak for jeres interesse for vores nyheder, det er vi taknemmelige for. På de interne linjer fortsætter vi bofællesskabet og samarbejdet med Leverandørforeningen i Guldsmedefagets Fællesråd. Den økonomiske krise har ramt leverandørerne hårdt og de har derfor bedt om et pusterum i indbetalingen til fællesrådet i 2014, hvilket slår igennem i budgettet som I vil se senere. Vi har drøftet dette ønske i bestyrelsen, og da Fællesrådets formue primært består af ejendommen på Kongevejen, ser vi en fælles interesse i at bevare denne ejendom og har derfor imødekommet Leverandørernes anmodning. Dette er gjort med bistand og rådgivning fra revisor og advokat i samarbejde med Leverandørforeningen, således at vi Side 4 af 5

5 selvfølgelig har sikret os, at dette på ingen måde vil få økonomiske konsekvenser for DGU, men er af mere regnskabsteknisk karakter har været et meget travlt år for foreningen med mange nye initiativer og fokusområder, og dette arbejde ønsker vi selvfølgelig at fortsætte i det kommende år. Detailhandlen er under forandring og nye handelsmønstre giver både udfordringer og fantastiske muligheder at arbejde videre med. Også i bestyrelsen er vi meget opmærksomme på denne nye dagsorden, og vi har af samme grund aftalt et strategiseminar efter sommerferien, hvor strategi og vision for de kommende års indsatser skal fastlægges. Afslutningsvist vil jeg gerne på branchens og bestyrelsens vegne sige alle medlemmer tak for de seneste 100 års samarbejde, for uden jer eksisterede foreningen slet ikke. Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og ønske jer et godt EU valg i eftermiddag TAK Side 5 af 5

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Forretningsudvalgets Beretning 2008

Forretningsudvalgets Beretning 2008 DBF Forretningsudvalgets Beretning 2008 Hvad vejer liv? Den politiske dagsorden i disse tider handler om hvad der kan måles og vejes, mere end om de forudsætninger, der ligger til grund for det, der måles

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere