Facadeløsning med polystyren og puds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facadeløsning med polystyren og puds"

Transkript

1 APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning med polystyren og puds BRANDTEKNISK RAPPORT

2 ADRESSE COWI A/S Nørretorv Ringsted TLF FAX WWW cowi.dk APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning med polystyren og puds BRANDTEKNISK RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 01 UDGIVELSESDATO 2. april 2013 UDARBEJDET TMS KONTROLLERET FLSA GODKENDT TMS

3 Brandteknisk vurdering af facadesystem 5 INDHOLD 1 Indledning Formål Opbygning af denne rapport Summary - delkonklusioner i denne rapport Opgavens parter Lovgivning 8 2 Tolkning af ES Figur 3.6 detalje 1, 2, 3, 4, 5 og 6 - "diverse løsninger" Figur 3.6 detalje 8 - "løsning ved gennemføring" Figur 3.6 detalje 9 - "brandstop i facaden ved brandadskillende bygningsdel" Figur 3.6 detalje 7 samt figur "afslutning ved tagfod" 12 3 Alternativ løsning af detalje 1-8 i ES 15 4 Anvendelse på andet underlag end beton, letbeton eller murværk Håndtering i byggefasen Oplag i byggefasen Montage i byggefasen 19 6 Referencer 21 C:\Documents and Settings\TMS\Desktop\styrolit\ Styrolit.DOCX

4 6 Brandteknisk vurdering af facadesystem BILAG Bilag A Beregning af brandbelastning

5 Brandteknisk vurdering af facadesystem 7 1 Indledning COWI har for virksomheden Styrolit A/S udarbejdet nærværende brandtekniske rapport omhandlende danske bygningsrelaterede brandkrav ved anvendelse af polystyren - der ikke kan klassificeres som mindst materiale klasse D-s2, d2 [klasse B materiale] - i forbindelse med en facadeløsning med et afsluttende pudssystem. Denne opbygning benævnes i det følgende "PP-facadesystemet". Det forudsættes, at "PP-facadesystemet" er godkendt iht. diverse test, som nævnt i "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" afsnit 3.2 [1]. Referencer angives i det følgende på formen [X], hvor X er den pågældende reference, der er angiver i referencelisten bagerst i denne rapport. Nærværende rapport er udelukkende relateret til fritliggende enfamiliehuse samt helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse i højst 2 etager. 1.1 Formål Styrolit A/S og deres partnere (Skalflex A/S) ønsker, at udarbejde en montagebeskrivelse for "PP-facadesystemet". Formålet med denne rapport er således, at danne grundlag for en brandmæssig korrekt udarbejdelse af en montagebeskrivelse. Styrolit A/S ønsker COWI s assistance fordi brandreglerne og de i "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" [2] viste eksempler på området, kan være nemme at misforstå og derfor vanskelige, at omsætte til praksis. 1.2 Opbygning af denne rapport Indledningsvist opstilles delkonklusioner og der redegøres for lovgivningen. I kapitel 2 tolkes ES. I kapitel 3 diskuteres alternative løsninger. I kapitel 4 foretages en vurdering for anvendelsen af "PP-facadesystemet" på ydervægge, der ikke består af letbeton, beton eller murværk. I kapitel 5 beskrives hvorledes COWI vurderer, at polystyren bør håndteres i byggefasen. C:\Documents and Settings\TMS\Desktop\styrolit\ Styrolit.DOCX

6 8 Brandteknisk vurdering af facadesystem 1.3 Summary - delkonklusioner i denne rapport Nedenstående delkonklusioner til er opstillet på baggrund af indholdet i denne rapport. Nedenstående er COWI s vurderinger, som er baseret på indholdet i brandlovgivning samt brandtekniske vurderinger og beregninger. 1.3.A 1.3.B 1.3.C Der stilles ikke særlige krav til opbygning af en tagfod blot fordi "PPfacadesystemet" anvendes. "PP-facadesystemet" skal dog afsluttes med minimum et pudssystem mod tagfoden. Egnet beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [Klasse 1 beklædning] kan erstatte et pudssystem ved f.eks. gennemføringer, false samt afslutninger ved tagfod mv. "PP-facadesystemet" kan også anvendes på lette ydervægge opbygget af f.eks. et træskellet. 1.4 Opgavens parter Klient: Styrolit A/S ved Bygningskonstruktør Martin Nytofte-Bæk Rådgiver: COWI A/S ved Brandingeniør Thomas Schleidt 1.5 Lovgivning I det følgende benævnes Bygningsreglement BR10 [1] og "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" [2] som henholdsvis BR10 og ES. Jf. BR10 kap. 5.3 stk. 1: "Byggevarer og bygningsdele skal udføres, så personer i eller ved bygningen kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri eller et sikkert sted i bygningen, og så redningsberedskabet har mulighed for redning af personer og sikre acceptable forhold for dyr samt for slukningsarbejde". I Danmark anses ovenstående krav i BR10 kap. 5 generelt for opfyldt, såfremt løsninger beskrevet i ES imødekommes. I afsnit 3.2 i ES behandles anvendelse af isoleringsmaterialer i byggeri. Specielt fra side 52 til side 56 i afsnit 3.2 i ES opstilles retningslinjer udelukkende for anvendelse af udvendigt isolering, der ikke mindst er materiale klasse D-s2, d2 [Klasse B materialer] og som afsluttes med f.eks. et pudssystem - altså f.eks. som "PPfacadesystemet". I ES forudsættes, at et facadesystem som f.eks. "PP-facadesystemet", skal prøves, så det dokumenteres at systemet overholder kriterier i SP FIRE 105 [3]. Endvidere

7 Brandteknisk vurdering af facadesystem 9 bør det jf. ES sikres, at et facadesystem som "PP-facadesystemet" kan modstå en robusthedstest ved anvendelse af ISO 7892: 1988, Vertical building elements Impact resistance tests Impact bodies and general test procedures, som beskrevet i ETAG 004: 2000 Guideline for european technical approval of external thermal insulation composite systems with rendering. I ES forudsættes, at "PP-facadesystemet" udelukkende anvendes på væg af letbeton, beton eller murværk. Dette er i overensstemmelse med SP FIRE 105, hvor testen af "PP-facadesystemet" foretages på en letbetonvæg. SP FIRE 105 [3] testen forløber i ca. 15 minutter og simulerer en overtændt brand i et rum med åbning mod det fri. Flammerne trænger i testen ud gennem åbningen og påvirker således den udvendige overflade der ønskes testet. Nedenfor er vist et billede fra "SP Technial Research Institute of Sweden" hjemmeside, under en SP FIRE 105 [3] test. Kriteriet for SP FIRE 105 [3] testen indeholder følgende: 1. Der må ikke falde store dele ned, fx store pudsstykker, plader eller lignende, som kan udgøre en fare for personer under evakuering eller for redningsmandskabet 2. Brandspredning på overfladen samt i væggen skal begrænses til underkant vinduet 2 etager over brandrummet, og der må ikke opstå flammer udvendigt, som kan give anledning til antændelse af tagud- C:\Documents and Settings\TMS\Desktop\styrolit\ Styrolit.DOCX

8 10 Brandteknisk vurdering af facadesystem hæng beliggende over vinduet 2 etager over brandrummet. Som ligeværdigt alternativ gælder, at røggastemperaturen umiddelbart under tagudhænget ikke må overstige 500 C i en sammenhængende periode i mere end 2 minutter eller 450 C i mere end 10 minutter. Kriteriet er et udtryk for, hvor meget det samlede facadesystem bidrager til brandens udvikling.

9 Brandteknisk vurdering af facadesystem 11 2 Tolkning af ES Anbefalingerne mht. montering af et facadesystemer som "PP-facadesystemet" jf. side i ES er ikke entydige og kan nemt misforstås. Derfor er der i det følgende redegjort for hvorledes COWI vurdere, relevante figurer i ES i forhold til facadesystemer som "PP-facadesystemet", skal forstås. 2.1 Figur 3.6 detalje 1, 2, 3, 4, 5 og 6 - "diverse løsninger" "PP-facadesystemet" der etableres i overensstemmelse hermed er præaccepteret. 2.2 Figur 3.6 detalje 8 - "løsning ved gennemføring" Detalje 8 i ES burde i fuld udstrækning have været markeret med lysblå farve, som illustrerer isolering, der ikke mindst er materiale klasse D-s2, d2 [Klasse B materialer] - på begge sider af gennemføringen. Dette burde i ES have været illustreret som vist nedenfor. C:\Documents and Settings\TMS\Desktop\styrolit\ Styrolit.DOCX

10 12 Brandteknisk vurdering af facadesystem 2.3 Figur 3.6 detalje 9 - "brandstop i facaden ved brandadskillende bygningsdel" Uanset typen af facadebeklædning skal der altid sikres mod brandspredning fra en bolig til en anden bolig. Derfor skal den brandadskillende væg mellem 2 boliger føres helt ud i tæt forbindelse til facadebeklædningen. Ofte er dette ikke hensigtsmæssigt af hensyn til kuldebroer. Derfor kan alternativt etableres et brandstop. Brandstoppet etableres normalt med mekanisk fastholdt mineraluld, der føres ud i tæt forbindelse med klimaskærmen. Der kan dog jf. DBI 33 [5] anvendes træ og træbaserede plader. COWI anbefaler, at der anvendes mekanisk fastholdt isolering, som mindst er materiale klasse A2-s1,d0 [Ubrændbar materialer] i brandstoppet. Nedenfor er detalje 9 fra ES gengivet. Puds er ikke nødvendig her Brandstoppet skal føres helt ud mod pudslaget og skal udføres i minimum samme bredde som den indvendige adskillende væg mellem boligerne. COWI vurderer, at det ikke er nødvendigt, at etablere et pudslag mod brandstoppet mellem brandstoppet og facadeisoleringen, der ikke er klassificeres som materiale klasse D-s2,d2 [Klasse B materialer], som vist på figuren ovenfor. 2.4 Figur 3.6 detalje 7 samt figur "afslutning ved tagfod" I ES er der vist 3 detaljer ved tagfoden. Disse er detalje 7, figur 3.6 på side 55 i ES samt eksempel 1 og 2, figur 3.7 ligeledes på side 55 i ES. Alle tre detaljer viser, at "PP-facadesystemet" skal afsluttes med pudssystem mod tagfod. (En alternativ afslutning mod tagfod, kan udføres med minimum en beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], som beskrevet i kapitel 3 i denne rapport). Læseren af ES kan få den opfattelse, at hvis der anvendes et facadesystem som f.eks. "PP-facadesystemet" skal tagfoden udføres på en bestemt måde afhængig af om tagrummet er ventileret eller ej. Det er COWI s vurdering, at en sådan tolkning af ES er forkert. Brandkrav der er relateret til tagfoden er ikke afhængig af, om en

11 Brandteknisk vurdering af facadesystem 13 facaden opbygges med "PP-facadesystmet" eller hvilke som helst andet acceptabelt facadesystem som f.eks.: 2.4.A 2.4.B 2.4.C Facadeopbygning med isolering materiale kasse D-s2, d2 [klasse B materialer] med beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [Klasse 2 beklædning]. Facadeopbygning med beklædning kasse K 1 10 B-s1,d0 [Klasse 1 beklædning] udført med regnskærm (inklusive ophængningssystemet) af materiale kasse D-s2, d2 [klasse B materialer]. Facadesystem med opbygning af isoleringsmaterialer der ikke mindst er materiale kasse D-s2,d2 [Klasse B materialer] og med beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [Klasse 1 beklædning] Redegørelse af detaljer ved tagfod, som angivet i ES Figur 3.7 i ES er gengivet nedenfor. Figuren består af 2 detaljer, nemlig detalje 10 eksempel 1 og eksempel 2, der begge refererer til en anden figur, nemlig figur 3.6 i ES. Detaljerne på figur 3.7 i ES refererer til adskillelsen mellem to boliger, hvor der normalt er en brandadskillende væg, som skal føres helt ud i tæt forbindelse med den yderste beklædning (også i udhænget). I den henseende er referencen fra figur 3.7 i ES forkert. Figur 3.7 burde have refereret til sikring mod brandspredning ved tagudhænget, som COWI vurderer, bør udføres i én meters afstand på hver side af adskillelsen mellem sammenbyggende boliger. Figur 3.7 i ES burde derfor have refereret til tagfoden umiddelbart ved siden af den brandadskillende væg, som vist på figuren nedenfor. Dette er uanset om væggen mellem boligerne udgør en brandcelleadskillende væg eller en brandsektionsadskillende væg. C:\Documents and Settings\TMS\Desktop\styrolit\ Styrolit.DOCX

12 14 Brandteknisk vurdering af facadesystem Teksten umiddelbart over figur 3.7 i ES "Ved ventilerede tagrum er det hensigtsmæssigt at sikre en forsvarlig inddækning, jf. figur 3.7" samt selve figurteksten "Figur 3.7. Eksempler på inddækning af isoleringsmateriale, som ikke mindst er materiale klasse D-s2, d2 [klasse B materiale], ved tagudhæng." er begge uhensigtsmæssige, da læseren får den opfattelse, at løsningerne svarende til figur 3.7 i ES skal imødekommes overalt når tagrummet er ventileret og når f.eks. "PPfacadesystemet" anvendes. COWI vurderer, at ingen af delene er korrekte. Som nævnt ovenfor er figur 3.7 i ES udelukkende gældende i forbindelse med sikring af tagudhænget i op til én meter fra den brandadskillende væg mellem boliger. Sikring af tagudhæng ved brandadskillelser skal altid fortages uafhængigt af om tagrummet er ventileret eller ej. Ligeledes er figur 3.7 i ES ikke afhængig af valget af godkendte facadeløsninger, uanset om "PP-facadesystemet" anvendes eller om facadesystemer som f.eks. angivet i afsnit 2.4 (pkt. 2.4.A, 2.4.B eller 2.4.C) anvendes. Det er således COWI s vurdering, at "PP-facadesystemet" altid kan afsluttes mod tagfod uanset hvorledes tagfoden er opbygget, som det er vist på detalje 7 i ES eller som beskrevet i kapitel 3 nedenfor. COWI anbefaler dog, at leverandøren af hvilken som helst facadesystem i Deres montagevejledning, bør forudsætte at tagfoden er opbygget brandmæssigt korrekt overalt.

13 Brandteknisk vurdering af facadesystem 15 3 Alternativ løsning af detalje 1-8 i ES Det er COWI s vurdering, at pudsoverfladen at det godkendte "PP-facadesystem" umiddelbart kan substitueres med en egnet fastholdt beklædning klasse K 10 B- s1,d0 [klasse 1 beklædning] omkring false og gennemføringer, såfremt der ikke forekommer hulrum mellem isoleringen og beklædningen. Ovenstående er illustreret nedenfor. Ovenstående forudsætter dog, at alle samlinger (stød) mellem puds og beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] udformes forsvarligt, ligesom samlinger (stød) mellem puds og bagvedliggende vægge. C:\Documents and Settings\TMS\Desktop\styrolit\ Styrolit.DOCX

14 16 Brandteknisk vurdering af facadesystem Baggrunden for denne vurdering tager udgangspunkt i, at det er lovligt at afdække isolering, der ikke mindst er materiale klasse D-s2,d0 [Klasse B materiale] med beklædning klasse K 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] i byggeri med gulv op til 9,6 meter over terræn, jf. figur 3.4 i ES.

15 Brandteknisk vurdering af facadesystem 17 4 Anvendelse på andet underlag end beton, letbeton eller murværk. I ES nævnes: "til udvendig isolering af fritliggende enfamiliehuse og helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse i højst 2 etager med ydervægge af letbeton, beton eller murværk er det tillige muligt at anvende isoleringsmateriale, der ikke mindst er materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale], afsluttet med et pudssystem eller tilsvarende udvendige overfladelag, som for eksempel natursten, keramik, mursten, beton og letbeton under forudsætning af, at overfladelag og isolering prøvet som et samlet facadesystem kan dokumenteres at overholde følgende kriterier ved prøvning efter den svenske brandprøvningsmetode SP FIRE 105 [3]". COWI vurderer, at "PP-facadesystemet" også kan anvendes på ydervægge, der er opbygget af f.eks. træ, og som indvendigt afsluttes med beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], såfremt det sikres, at der ikke er hulrum i konstruktionen. Alternativt vurderes at "PP-facadesystemet" også kan anvendes direkte på en ydervæg opbygget af f.eks. træ, såfremt der mellem ydervæg og "PP-facadesystemet" etableres en beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]. Ovenstående er illustreret på de to figurer nedenfor Løsning 1 på let ydervæg C:\Documents and Settings\TMS\Desktop\styrolit\ Styrolit.DOCX

16 18 Brandteknisk vurdering af facadesystem Løsning 2 på let ydervæg COWI vurderer, at ovenstående 2 løsninger imødekommer kravet i BR10 kap. 5.3 stk. 1 på samme tilfredsstillende vis, som f.eks. præaccepterede facadeopbygninger, der er beskrevet i punkt 2.4.A, 2.4.B og 2.4.C i afsnit 2.4 i denne rapport. Ovenstående vurdering baseres på følgende: Beregninger foretaget i bilag A, hvor brandbelastning af 150 mm polystyren isolering er sammenlignet med 9 mm krydsfiner. Her findes at brandbelastningen er stort set ens. Løsning 2.4.A og 2.4.B vil ikke kunne imødekomme kriterierne i et SP FIRE 105 [3] brandforløb, da de udvendige træoverflader hurtig vil blive antændt. En løsning med beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [Klasse 1 beklædning] på begge sider af brændbar isolering accepteres for etageboligbyggeri, hvor øverste etage har gulv i optil 9,6 meter over terræn. For ovennævnte 2 løsninger er beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [Klasse 1 beklædning] på ydersiden udskiftet med et godkendt PP-facadesystem. Den aktuelle løsning anvendes udelukkende for byggeri der opføres i højst i 2 etager, hvorfor brandvæsnet derfor forholdsvis nemt og hurtigt kan udføre deres arbejde i forbindelse med en rednings- og slukningsindsats. Endvidere er flugtvejsforholdene for de stedkendte personer, som opholder sig heri særdeles gode i forhold til f.eks. etageboligbyggeri med gulv i øverste etage 9,6 meter over terræn. Ovenstående er udelukkende COWI s vurdering og vil kræve myndighedernes accept. Endvidere vil det kræves, at der udvikles detaljer svarende til detalje 1-8 på side i ES.

17 Brandteknisk vurdering af facadesystem 19 5 Håndtering i byggefasen Jf. BR10 kap. 4.7 stk. 2 - "På byggepladsen og under byggearbejdets udførelse skal der gennemføres tilfredsstillende brandværnsforanstaltninger" I ES side 56 fremgår endvidere at: "Ved montage af isoleringsmateriale, der ikke mindst er materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale] er det vigtigt, at der tages hensyn til risikoen for antændelse af isoleringsmateriale, som endnu ikke er inddækket. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at isoleringsmaterialet løbende afdækkes under byggeprocessen og at evt. antændelseskilder holdes under kontrol" Håndtering i byggefasen - af isolering der ikke mindst er materiale klasse D-s2,d2 [Klasse B materialer] - handler om såvel oplag på byggepladsen, samt montage i byggefasen. Begge emner behandles i det følgende. NB. Der findes i ES udelukkende anbefalinger i forbindelse med montage af isolering der ikke mindst er materiale klasse D-s2,d2 [Klasse B materialer], som afsluttes med pudssystem for enfamiliehus samt helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse i 2 etager. Der findes f.eks. ikke tilsvarende anbefalinger i ES for håndtering af tilsvarende isoleringsmaterialer i forbindelse med etagebyggeri hvor konsekvenserne for anvendelse af isolering, der ikke mindst er materiale klasse D-s2,d2 [Klasse B materialer], kan være betydelig større. 5.1 Oplag i byggefasen Isolering, der ikke mindst er materiale klasse D-s2,d2 [Klasse B materialer] bør placeres i en afstand á mindst 5 meter til bygninger, skel, vej- og stimidter, og isoleringen bør ikke stables højere end 3 meter over naturligt terræn. Oplag bør være forsvarlig fastgjort for at modstå vejrlig. 5.2 Montage i byggefasen Byggeriet kan f.eks. i forbindelse med en renovering være beboet, mens et nybyggeri under opførelse ikke er beboet. C:\Documents and Settings\TMS\Desktop\styrolit\ Styrolit.DOCX

18 20 Brandteknisk vurdering af facadesystem Brug af åben ild bør ikke forekomme under montagen. Frem mod weekender, helligdage og tilsvarende bør isolering fremstå fuldt inddækket med godkendt pudssystem eller midlertidig inddækning med materialer der mindst er beklædnings klasse K 1 10 B-s1,d0 [Klasse 1 materialer]. Såfremt der er tale om en renovering af byggeri, hvor personer opholder sig i byggeriet skal isoleringsmaterialet løbende inddækkes med godkendt pudssystem. Isolering der ved daglig arbejdstids ophør ikke er inddækket med puds, bør inddækkes med midlertidig inddækning der mindst er beklædnings klasse K 1 10 B-s1,d0 [Klasse 1 materialer].

19 Brandteknisk vurdering af facadesystem 21 6 Referencer [1] "Bygningsreglement 2010", Erhvervs- og Byggestyrelsen, juni 2010 med senere ændringer. [2] "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" Energistyrelsen, [3] SP FIRE 105, "External wall assemblies and facade claddings reaction to fire", Swedish National Testing and Research Institute, Issue No [4] DBI Vejledning 36 "Undertage - sikring mod brandspredning", Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udg. juni [5] DBI Vejledning 33 "Træbygninger - brandbeskyttelsessystemer og brandstop mv.", Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1. udg. okt [6] DBI Vejledning 30 "Brandtekniske eksempler", Brand- og sikringsteknisk Institut, 2. udg. sep C:\Documents and Settings\TMS\Desktop\styrolit\ Styrolit.DOCX

20 22 Brandteknisk vurdering af facadesystem Bilag A Beregning af brandbelastning Nedenfor er brandbelastningen pr. m 2 overflade beregnet for henholdsvis 150 mm polystyren og 9 mm krydsfiner. 9 mm krydsfiner kan klassificeres som beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [Klasse 2 beklædning] jf. [6]. Polystyren: Polystyren har en brandværdi på ca. 40 KJ/kg Densiteten af polystyren er ca. 15,5 kg/m 3 (spænder mellem ca. 14 til 17 kg/m 3 ) Brandbelastning pr. m 2 overflade med 150 mm polystyren: Q = 40KJ/kg * 0,150 m * 15,5 kg/m 3 = 93 KJ/m 2 Krydsfiner: Krydsfiner har en brandværdi på ca. 15 KJ/kg Densiteten af krydsfiner er ca. 540 kg/m 3 (spænder mellem ca. 480 til 600 kg/m 3 ) Brandbelastning pr. m 2 overflade af 9 mm krydsfiner: Q = 15KJ/kg * 0,009 m * 540 kg/m 3 = 73 KJ/m 2

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges?

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges? Træinformation, Temadag om brandsikkert byggeri, december 2015 I Danmark anvendes flere og flere typer af isolering. Nogle isoleringstyper kan brande, andre kan ikke brande. Nogle kan bidrage til bygningsdeles

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2012 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2012 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 Tekniske forskrifter

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8 Materialer klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser Side 1 af 8 Indhold Forudsætninger 3 MK-godkendelsesordningen 4 Ansøgning om MK-godkendelse 4 Prøvning 6 Krav 6 Mærkning 7 Kontrol 7 Bemærkninger

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Januar 2006 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Brandkam

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer

InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer Anvendelse af træ som bærende bygningsdele Udarbejdet af: DBI v. Anders Bach Vestergaard, Brian Vestergård Jensen Dato: November 2015 Projektforløb:

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Rettelser til SBi-anvisning 216 Anvisning om Bygningsreglement 2008 1. udgave, 2008

Rettelser til SBi-anvisning 216 Anvisning om Bygningsreglement 2008 1. udgave, 2008 Indledning Side 11. Linie 3 og 4 1.2 stk. 3 Reglementstekst side 19 V (1.4, stk. 1 og 2) 2. pind Vejledningstekst side 21 1.4, stk 1, afsnit erklæringer og attestationer, 4. bullet Anvisningstekst side

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer Resultater fra facadebrandprøvninger

Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer Resultater fra facadebrandprøvninger InnoBYG spireprojekt: Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer Resultater fra facadebrandprøvninger Dato : Januar 2017 Forfatter : Anders Dragsted, DBI Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK 6.00/017 8. udgave Januar 2014 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage.

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage. Til den ansvarlige for kommunens byggesagsbehandling 23. juni 2016 Orientering om nye muligheder for byggeri med stråtag Smukke stråtage af god kvalitet og med lang levetid Ud over at kunne glæde sig over

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær.

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. 7. semester speciale Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Aarhus Forfatter: Lasse Lyng Pedersen Vejleder: Henning

Læs mere

De nye europæiske brandklasser

De nye europæiske brandklasser December 2003 ED De nye europæiske brandklasser 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Frede Christensen Ejnar Danø Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Juli 2001 Forord Nærværende rapport omhandler projektet

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S MK 6.00/001 8. udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Overnatning i skurvogne på byggepladser

Overnatning i skurvogne på byggepladser Overnatning i skurvogne på byggepladser Når der er behov for at indrette skure (skurby) til egentlig beboelse med overnatning, kommer spørgsmålet om brandsikkerhed på banen. Hvordan skal man gøre? Lovgivning

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i 2001-2003 Arbejdsmiljøinstituttet Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut DELTA Akustik & Vibration By og Byg Udviklingsprogrammet

Læs mere

EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN

EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN DAGENS EMNER S-1900-2 Eurocodes branddimensionering Hvem er vi og hvad laver vi Eksempler på publikationer udvalget har bidraget til: Forkortet udgave af EN

Læs mere

Trykprøvning af eksisterende byggeri

Trykprøvning af eksisterende byggeri Trykprøvning af eksisterende byggeri I bygningsreglementet er der ikke fokus på tæthed i forbindelse med energirenovering. Tæthed er en vigtig faktor i forbindelse med energibesparelse og har stor betydning

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE Indledning Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Brandbeskyttelse af beton huldæk

Brandbeskyttelse af beton huldæk Brandbeskyttelse 1.6 Brandbeskyttelse af beton huldæk MONTERINGSVEJLEDNING Bygningsdel klasse R 120 [BS-120] Med 30 mm C 150 opgraderes beton-huldæk til R 120 A2-s1,d0 Konstruktionen er brandteknisk afprøvet

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage Version 1.1 DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (Omtryk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 2007-12-04. Jour.: D63317100-239. Init.: Lars Vædeled Roed

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (Omtryk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 2007-12-04. Jour.: D63317100-239. Init.: Lars Vædeled Roed Miljø- og Planlægningsudvalget 010-11 (Omtrk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 007-1-04 Jour.: D63317100-39 Sag: RE07344-3 Init.: Lars Vædeled Roed E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 0 1 89 01 Oplag

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Kravene til denne type tanke fremgår af afsnit 4.5 og 4.7 i de tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Da tanke af denne type primært opstilles hos

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Forord. Hillerød, marts 2016 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, marts 2016 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Vare nr. Navn Dimension EAN 10301 FireFree B790 Brandbøsning 55 Ø55 mm 5705673000771 10303 FireFree B790 Brandbøsning 82 Ø82 mm 5705673000788 10305 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

1. udgave, maj 2014. Brandteknisk Klassifikation - materialer, beklædninger og brandbeskyttelsessystemer. Udvikling, Viden & Innovation.

1. udgave, maj 2014. Brandteknisk Klassifikation - materialer, beklædninger og brandbeskyttelsessystemer. Udvikling, Viden & Innovation. 1. udgave, maj 2014 Brandteknisk Klassifikation - materialer, beklædninger og brandbeskyttelsessystemer Udvikling, Viden & Innovation Matchmaking Brandteknisk Klassifikation Indholdsfortegenelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

REDAIR FLEX U-VÆRDIER REDAir FLEX TM. U-værditabeller

REDAIR FLEX U-VÆRDIER REDAir FLEX TM. U-værditabeller 19-05-2016 REDAir FLEX TM U-værditabeller Systemet Udviklet og gennemprøvet af ROCKWOOL A/S FLEX Batts Varme-, brand- og lydisolerende samt fugtafvisende FLEX Friktionsplade Øger friktionen LVL planker

Læs mere