Bilejerne dømmer solidariteten ude

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilejerne dømmer solidariteten ude"

Transkript

1 F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr Bilejerne dømmer solidariteten ude Privat: Solidaritet i den traditionelle forstand har trange kår, hvis det står til de danske bilejere. De er enige om, at unge skal betale mere for deres bilforsikring end elitebilisterne Af Anja Ravn Danske bilejere er ikke solidariske, når det gælder prisen på deres bilforsikring. Det er konklusionen på en ny undersøgelse fra Topdanmark om danske bilejeres holdning til deres bilforsikring. 90 pct. af de 943 adspurgte mener ikke, at alle skal betale samme pris for bilforsik- ringen, men at prisen bør afhænge af, hvor stor risiko, man har for skader. Dermed støtter de op om Topdanmarks princip om at fastsætte prisen ud fra den risiko, kunden udgør. Privatkundedirektør Erik Adrian glæder sig over danskernes opbakning til en forretningspolitik, som er en fordel for både Topdanmark og for kunderne: Vi følger hele tiden skadeudviklingen på vores forsikringer og justerer priserne, så de passer til den kundegruppe, kunden tilhører. Eksempelvis har vi lige sat priserne ned på bilforsikringen for kunder, der er fyldt 60 år, fordi de samlet set har haft færre skader end forventet. De kører med andre ord fornuftigt, og det belønner vi, i forhold til andre grupper, som ikke kører helt så pænt, siger Erik Adrian. Hvem ligner hvem At opdele kunderne i forskellige kundegrupper er ikke noget nyt. Denne måde at drive forsikring på har Topdanmark mere eller mindre altid praktiseret: Da Topdanmark i 1898 og 1899 blev stiftet i form af Mejeriernes Ulykkesforsikring og Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, var det også ud fra nogle særlige kundegrupper mejeristerne og arbejdsgiverne som havde deres egen forsikring. Derfor ser vi faktisk ikke danske bilejeres ønske om at fastsætte prisen ud fra den risiko, de udgør, som decideret usolidarisk. Hvor man før var solidarisk i større grupper, er man det i dag bare i mere snævre grupper. Man er solidarisk med dem, der ligner én selv mest, forklarer Erik Adrian. Unge ofrer sig Et andet overraskende resultat af undersøgelsen er, at 81 pct. af unge mellem 18 og 34 år anser det for fair, at unge bilister skal betale mere for deres bilforsikring, fordi de statistisk set har flere skader end mere erfarne bilister og det er på én gang både forbløffende og positivt, siger Erik Adrian: Man hører så meget om, at det er synd for de unge, at de skal betale for dyre bilforsikringer. Men nu viser det sig, at selv de unge kan se fornuften i prissættelsen. De synes ikke, at andre skal bøde, fordi de generelt har en større risiko for skader. Det ser jeg i virkeligheden som et udtryk for solidaritet med andre bilejere. Kilde: Epinion Kilde: Epinion Læs mere på side 7 Finanskrisen slår hårdt side 2 Ligestilling er ikke lige til side 4-5 Ny rorgænger i Partnere side 6

2 Sund forretning trods finanskrise Spring ud i det I Topdanmark er 51 pct. af medarbejderne kvinder. Kvinderne er altså reelt i overtal, men når det handler om lederposter, er kvinderne i mindretal. Sådan behøver det ikke være, og sådan bør det ikke være. Som du kan læse på side 4 og 5 bakker HR og os i direktionen op om ja, vi synes faktisk, at vi har et ansvar for at give kvinder og mænd lige muligheder for at vælge et lederjob. Vi tager emnet alvorligt i Topdanmark, og vi ved, at kvinder er fuldt ud lige så dygtige ledere som mænd. Derfor er budskabet klart: Er du kvinde, skal du ikke holde dig tilbage. Har du lyst til lederjobbet, er det bare med at finde lejligheden til at tale med din nærmeste leder om det. Spring ud i det, ledelse er noget, som skal prøves af. Og så er det værd at huske på, at det at blive leder ikke nødvendigvis er en livstidsdom. Finder du ud af, at det ikke er noget for dig, er der altid muligheden for at vende tilbage til noget andet. Vi vælger ikke en kvinde fordi hun er kvinde, men fordi hun har de rigtige kvalifikationer, og dem vil vi gerne hjælpe hende med at få Velfærdsminister og minister for ligestilling Karen Jespersen bad os for nylig tiltræde et charter med titlen Flere kvinder i ledelse. Efter grundige drøftelser med blandt andet Personaleforeningen og i Samarbejdsudvalget, takkede vi nej til ministeren, for vi vil ikke sætte tal på vores mål. Det kan snarere skade processen. Når vi i dag kan se, at udviklingen i antallet af kvindelige ledere lige under fredagskredsen er gået fra 17 pct. for tre år siden til 31 pct. i dag, betyder det også, at vi er ved at skabe et bredere rekrutteringsgrundlag til topstillingerne i vores virksomhed. Vi vælger ikke en kvinde fordi hun er kvinde, men fordi hun har de rigtige kvalifikationer, og dem vil vi gerne hjælpe hende med at få. Derfor siger jeg til kvinderne, spring ud i det. Kapitalforvaltning: Topdanmarks investeringsresultat er ramt af finanskrisen, men den basale forretning er sund. De negative afkast rammer pensionsordninger, men produkterne i Topdanmark Liv er stadig attraktive Selvom investeringsresultatet i 2008 hidtil er negativt er Topdanmark en sund forretning, og det negative investeringsafkast vil ikke medføre nedskæringer. Helt fundamentalt har vi en meget sund forsikringsvirksomhed, og derfor skal man ikke frygte at det negative investeringsafkast i 2008 fører til indskrænkninger i vores aktivitetsniveau, siger Christian Sagild, der også understreger, at de pensionsordninger, medarbejderne og de mange øvrige kunder har i Topdanmark Liv, fortsat er attraktive pensionsprodukter. Foto: Colourbox Tab i 2008 Vi har givet høje depotrenter i en årrække, men ligesom hos andre pensionsselskaber har afkastet på investeringerne været negative i Men pensionsopsparing skal ses i et længere perspektiv, og på den lange bane er en vis eksponering mod aktier stadig en god idé. Så selvom vi nu og her har en lavere depotrente end den høje rente, der har været tilskrevet i flere år, så er Topdanmarks pensionsprodukter stadig attraktive, siger Christian Sagild. Han påpeger, at Topdanmark er i Grønt Lys og fuldt ud i stand til at opfylde de garantier, som opsparerne med klassisk pension har. Redningspakke I fredags blev der lavet en aftale mellem staten og Forsikring & Pension, der skal sikre stabilitet på pensionsområdet. Den hilses velkommen af Topdanmark, men Christian Sagild understreger, at det ikke er en pose penge, som staten er kommet med. Det var der heller ikke behov for. Det, som er sket, er, at der regnskabsteknisk er udryddet en ubalance mellem den måde et pensionsselskab skal opgøre sine hensættelser på, og den måde investeringsaktiverne er opgjort på. Aftalen koster ikke staten penge og udgør heller ikke nogen risiko for pensionsopsparerne. Fakta Læs mere på og på Christian Sagild 2

3 Kundekonsulent i Privat, Tina Rosenberg, tog opgaven med at anmelde direktionens første gåhjemmøde i Ballerup seriøst. Foto: Claus Boesen/MediaPress Anmeldelse: Focus har bedt kundekonsulent Tina Rosenberg om at anmelde gåhjemmødet i Ballerup den 30. oktober med sine egne ord. Krisen kradser eller gør den? Gåhjemmøde: Som mangeårig medarbejder i Topdanmark, der har været gennem såvel gode som onde år, var det med blandede følelser, at jeg gik til gåhjemmødet i Ballerup torsdag den 30. oktober Af Tina Rosenberg, Privat Kunde- Center Police Det var en rigtig dejlig afsluttende bemærkning til en medarbejder som mig, der bor i eget hus og kun har en indtægt. sen, om hvor meget vi har tabt på stort set alt, hvad vi har rørt ved, om flere og større brandskader på erhverv og landbrug, øget konkurrence fra andre selskabers aftaler med bilforhandlere og så videre. Tunge skyer forsvandt Men bedst som de tunge skyer sænkede sig, og man efterhånden ville kunne høre en nål falde til jorden, klarede det op igen, da Poul Almlund fortalte, at vores indtjening på liv og skade stadig står til tre glade Smileys. Desuden bliver vores combined ratio på samme lave niveau i forhold til vores konkurrenter, der har stigende omkostninger og derfor bliver nødt til at hæve præmierne. Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen førte mig gennem Godt hjulpet, Trim og Partneres fine salg gennem bankerne og han sluttede af med at fastslå, at alle forretningsområder bidrager positivt til driften af Topdanmark. Dejlig afrunding Så var det koncerndirektør Christian Sagild s Inden jeg sidste torsdag satte mig nogle rækker fra scenen var jeg spændt af to årsager: Dels, hvad ledelsen havde at sige om finanskrise og aktiekursfald, samt hvad det alt sammen betyder for mit job. Dels, at jeg skulle skrive min egen anmeldelse af gåhjemmødet til Focus. Jeg blev positivt overrasket. Administrerende direktør Poul Almlund lagde ud med at sige Vi skal nok klare den, og det var jo en dejlig udmelding. Derefter blev jeg ført gennem finanskritur til at fortælle, at det går godt med indtjeningen i Livselskabet, og at vi er i Grønt Lys hos Finanstilsynet. Derefter fortalte han lidt om TopPro, TopBiz, TopVip og andre projekter, der er i gang. Til sidst gik Poul Almlund igen på scenen og fastslog, at direktionen ser frem til, at 2009 bliver et godt år, og at vi medarbejdere ikke behøver at være bange for vores job. Det var en rigtig dejlig afsluttende bemærkning til en medarbejder som mig, der bor i eget hus og kun har en indtægt. Alt i alt var det et godt møde med en god stemning, og jeg kan kun opfordre alle til at møde op og høre ordene fra hestens egen mule. Tina Rosenberg I Topdanmark siden 1974 Blandt andet været ansat i Privat Police, Privat Skade, Erhverv, butik og regionskontor i Taastrup Siden 2008 kundekonsulent og faglig supporter i Privat KunceCenter i Ballerup

4 Kort nyt Profilpension begejstrer Ingen anden dansk markedsrentepension er bedre end Topdanmarks Profilpension til at sikre kunderne et godt afkast i forhold til risiko. Det er konklusionen i en sammenligning i magasinet Penge & Privatøkonomi i oktober. Billigere ejerskifteforsikring Den 24. oktober blev den 5-årige og den 10-årige ejerskifteforsikring med minimumsdækning ca pct. billigere. Prisen på udvidet ejerskifteforsikring er uændret. Find de nye priser på TopNet. Billigere bilforsikring I oktober blev bilforsikringen billigere for en række privatkunder i Danske Forsikring og Topdanmark. Kunder over 60 år får glæde af en ekstra aldersrabat på ansvar, ligesom ansvar for bilgruppe 8-10 bliver billigere. Endelig kan bilkunder på bonustrin 3-6 se frem til mindre priser på både ansvars- og kaskoforsikringen. Læs mere på TopNet. IP-telefoni på vej Fredag den 21. november sker overgangen til IP-telefoni, og den gamle grå Ericsson bliver pensioneret. Du kan allerede nu logge på din IP bordtelefon og prøve at ringe til kolleger for på den måde at blive fortrolig med det nye apparat. I disse dage uddeles en Quickguide og andet materiale, som du skal sætte dig ind i inden skiftet til IP-telefoni. På TopNet kan du også se, hvilken superbruger, der er tilknyttet din afdeling. AktieFocus er på gaden Du har stadig næsten en måned til at beslutte om du ønsker medarbejderaktier og/eller obligationer. Læs Aktie- Focus grundigt og brug både Gevinstberegneren og Debatforum på TopNet, inden du udfylder og underskriver din Lønaftale, som skal returneres senest den 1. december. Mindre fald i kundeglæde I 3. kvartal registrerede Marketing et mindre fald i tilfredsheden blandt kunderne, som ringer, mailer eller på anden vis er i kontakt med Topdanmark og Danske Forsikring. Tilfredsheden er dog stadig i den pæne ende og ligger på 7,8 i 3. kvartal, et fald fra 8,1 i 2. kvartal. Kunderne kan give en karakter mellem 1 og 9. Kvinder er velkomne HR: Ligestillingen har det bedre i Topdanmark. 24 kvinder er på niveauet lige under fredagskredsen - en stigning fra 17 til 31 procent. Men der er plads til flere overalt Af Carsten Ritter Det lyder som en lidt lummer invitation, der hænger på døren til nattelivets barer og klubber. Men det er oprigtigt og seriøst ment, når Topdanmarks direktion og HR-direktør Søren Pahl inviterer kvinder indenfor. Kvinder er meget velkomne. På ledermøder, på gangene, og hvor folk med indflydelse ellers færdes i Topdanmark. Ligestilling er et konstant tema, for uligheden mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet forsvinder ikke over natten. Også i Topdanmark er der noget at arbejde med. Blandt fredagskredsens 22 medlemmer er underdirektørerne Anne Christina Skjønnemand og Pia Laub von Gottberg de eneste kvinder. Til gengæld er antallet af kvindelige ledere lige under fredagskredsen steget fra 17 til 31 pct. siden Kvinder er bedre Den fremgang glæder vi os over, og det er vigtigt, at vi holder fast. Vi har en målsætning om at give lige muligheder for mænd og kvinder. I øvrigt har vi og andre lavet målinger på ledelseskvalitet, og der er ingen brugbare argumenter imod kvindelige ledere. De er i hvert fald lige så gode som mændene, siger Søren Pahl. Han bliver understøttet af en analyse fra Ledernes Hovedorganisation. 900 ledere prioriterede en leders vigtigste egenskaber. De var i prioriteret rækkefølge: At coache og vejlede medarbejderne, at informere og kommunikere, at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, og at skabe resultater på bundlinjen. Flertallet vurderede, at kvinder var bedst til de tre første egenskaber. Med den nuværende udvikling i ligestillingen på arbejdsmarkedet, slår undersøgelsen hos Ledernes Hovedorganisation fast, at der går år før lederposterne i erhvervslivet er fordelt lige mellem mænd og kvinder. Så længe varer det ikke i Topdanmark. Vi er inde i en rigtig god udvikling, konstaterer Søren Pahl. 4 Fotos: Tommy Verting De usynlige HR: Topdanmark kan blive bedre til at få øje på talenterne. Kvinderne skal gøre sig mere synlige. Sådan siger tre kvindelige ledere i Topdanmark Af Carsten Ritter Mændenes dominans er ikke så udpræget i Topdanmark som mange andre steder. Den gode udvikling taler for sig selv. Kvinderne skal bare gøre sig mere synlige, og ledelsen måske blive bedre til at få øje på de dygtige kvinder. Sådan lød den korte konklusion, da Focus satte tre kvindelige ledere sammen i et mødelokale på den næstsidste eftermiddag i oktober. Anne Christina Skjønnemand, leder af Koncernsekretariatet og den ene af to kvinder blandt de 22 medlemmer af fredagskredsen. Susanne Møllegaard, skadechef og leder af Skadehjælp, og Anette Rostgaard, administrationschef i FO Erhverv, fik en række spørgsmål om det at være kvinde med eller uden lederambitioner. Hvordan knækker vi koden og får flere kvindelige ledere? Anne Christina: Spørgsmålet er, om ikke koden knækker sig selv undervejs. Men det handler måske også om, at man som kvinde skal gøre mere opmærksom på sig selv. Når der skal besættes et job, står der måske 20 mænd og kradser på døren hos direktionen, mens vi kvinder i overvejende grad skal spørges. Susanne: Er det ikke også noget med, at

5 Anne Christina Skjønnemand, Susanne Møllegaard og Anette Rostgaard tror, at de taler for alle kvinder i Topdanmark, når de siger, at de ikke vil have et job fordi de er kvinder. De vil have det, fordi de er den bedst egnede. Og med udviklingen i laget under fredagskredsen, hvor 31 pct. nu er kvinder, mener de også, at rekrutteringen til fremtidens topledere ser bedre ud. kvinder man skal se det virke. Mange tænker måske jeg ved, hvad jeg selv kan, jeg ansætter en som ligner mig. Jeg tror, der er noget, man kan gøre bedre i forhold til at få kvinder ind, og noget, som kan gøres bedre i forhold til at se, hvilke kompetencer de sidder med. Jeg kan selv kigge rundt og se nogle kvinder med rigtigt gode kompetencer. Det er bare ikke kompetencer, som man i et normalt mandesystem ville have opdaget. Anette: Jeg tror der er nogle, som føler, at når mandlige ledere bliver vurderet, overser man de egenskaber, de mangler, men det gør man ikke, når det handler om kvinder. Der er 22 medlemmer i fredagskredsen. Kun to er kvinder. Afspejler det, hvem der er de 22 klogeste og dygtigste i Topdanmark lige nu? Anne Christina: Jeg har svært ved at se, hvem man skulle have peget på i stedet for de mænd, som er blevet valgt på det seneste. Men vi har både en direktion og en bestyrelse, som er meget opmærksomme på, at det kan give et godt miks at få kvinder ind. De er også med på, at vi to kvinder i fredagskredsen, kommer med nogle lidt andre ting end mændene, og at det miks kan være en kvalitet i sig selv. Så jeg tror, man går og venter på, at laget under skal modnes, så der bliver lidt flere at rekruttere fra. Anette: For mig handler det ikke om, hvorvidt det er mænd eller kvinder, der sidder på de ledende poster lige nu. Hvis mændene kan tage deres feminine side frem en gang imellem, er jeg sådan set ligeglad. Er mentorordninger en god idé for at få flere kvinder på lederposter? Susanne: Jeg synes generelt, at mentorordninger er et godt værktøj til at udvikle ledere og egnede lederkandidater. Og det vil også kunne bruges i den her sammenhæng. Anne Christina: Kvinder kan muligvis have større udbytte af en mentorordning end mænd, fordi de så får en, som kan sige jo, du kan sgu godt. Du har de rigtige kompetencer. Susanne: Det er et muligt værktøj, men vi tre har jo i hvert fald en grundlæggende uvilje mod at gøre forskel på mænd og kvinder. Er det hele godt nok, eller er der noget, Topdanmark kan gøre bedre? Susanne: Jeg tror, at vi generelt kan gøre noget for at spotte medarbejdere, der måske på et senere tidspunkt kan blive egnede lederkandidater, og så give dem mulighed for at finde ud af, hvad lederopgaven indebærer. Det gælder for så vidt begge køn. Anne Christina: Min oplevelse er, at man oprigtigt prøver at kigge og få øje på, om der skulle være nogen måske især piger man ikke rigtigt har haft øje på før. Så hvis der er et problem, løser det sig med tiden, tror jeg. Anette: Vi skal vælges til et job, fordi vi er den bedste til jobbet, ikke for vores køn. Så vi skal flytte fokus fra mænd og kvinder og hen på individet. Anne Christina Skjønnemand, 43 år, leder af Koncernsekretariatet, medlem af fredagskredsen. Har været i Topdanmark i snart 15 år, har været leder i et år. Susanne Møllegaard, 40 år, skadechef, Har været i Topdanmark i snart ni år. Har været leder i 12 år. Anette Rostgaard, 42 år, administrationschef i FO Erhverv. Har været i Topdanmark i snart ni år. Været leder lige så længe. 5

6 En partner vender tilbage Partnere: Jens Røpke er vendt tilbage til FO Partnere som ny chef. Samtidig rokeres der rundt mellem FO Privat og Partnere, så fælles funktioner bliver udnyttet endnu bedre Af Troels Leth ling for Privat/Partnere, hvor underdirektør Jens Røpke har været chef i to år. Inden da var Jens Røpke souschef i netop Partnere og har derfor et godt kendskab til ikke mindst samarbejdet med Danske Bank-koncernen. Sådan en udfordring behøvede jeg ikke overveje ret længe. Det er som at vende hjem igen. Jeg har i forvejen et stort kendskab til både Partnere og Privat, og det tror jeg er en stor fordel, fordi vi i forvejen arbejder meget tæt sammen på en lang række væsentlige områder. Det samarbejde bliver Underdirektør Jens Røpke, 45 år 1988: Cand.polit, Københavns Universitet 1988: Edb-trainee, Baltica Den oplagte kandidat til chefstolen i Partnere efter Bjarne Skou Mortensen sad blot ganske få meter væk i Forretningsudvikikke mindre, siger Jens Røpke. Beholder kasket Jens Røpke beholder ansvaret for Forretningsudvikling, som følger med til Partnere. Omvendt bliver Partneres ServiceCenter og Kundeservice og Privats KundeCenter fremover samlet under en ny fælles ledelse i Privat. Det betyder kort sagt, at Privat skal stå for næsten al administration, servicering og telefonsalg til massemarkedet, mens Partnere får ansvaret for udvikling af skadeforsikringer og tariffer til alle privatkunder i Topdanmark-koncernen foruden salgssamarbejdet med Danske Bank, Danica Pension og home. Det er et forsøg på at skabe mere ligevægt mellem forretningsområderne samtidig med, at vi samler vores enheder og høster fordelene i begge forretningsområder. Eksempelvis har Forretningsudvikling allerede et tæt og godt samarbejde med salgsorganisationen i Privat omkring udviklingen af nye forsikringer og prisændringer. Det prioriterer vi fortsat højt, og jeg vil være synlig for hele salgskorpset i såvel Privat som Danske Bankkoncernen, siger Jens Røpke. 1995: Danica Pension/ Danske Forsikring 2000: Topdanmark/Danske Forsikring. 2006: FO Privat, chef for Forretningsudvikling 2008: Chef for FO Partnere Fakta FO Partnere er Topdanmarks næststørste skadeforretningsområde målt på omsætning og indtjening. FO Privat er det største. Industri, Erhverv og Landbrug kan forsikre i udlandet Selvom Topdanmark holder sig til det danske marked er der nu skabt bedre mulighed for at forsikre danske virksomheder, der har aktiviteter i udlandet. Årsagen er, at danske industri,- erhvervs- og landbrugskunder med produktion udenfor landets grænser efterspørger, at Topdanmark på én police kan levere den del af forsikringspakken, der forsikrer den udenlandske del af virksomheden. Enklere aftale for kunderne Hidtil har vi forsikret en kundes udenlandske aktiviteter via henvisnings-samarbejde med udenlandske forsikringsselskaber. Det betød bl.a., at der kom flere uafhængige policer på hvert sit sprog og med flere kontaktpersoner. Nu kan vi hjælpe kunden med en aftale, som er på dansk, og hvor kunden ikke har skiftende kontaktpersoner, siger Pia Laub von Gottberg, direktør i Topdanmark Industri. 6

7 Fortsat fra forsiden: Bilejerne dømmer solidariteten ude Danskerne tager ansvar for sig selv Privat: Hr. og fru Jensen vil ikke betale for andre bilejeres risikokørsel. Det kommer ikke bag på lektor Søren Juul, som forsker i solidaritet Af Anja Ravn Focus har talt med lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitetscenter, Søren Juul, om resultaterne af Topdanmarks undersøgelse om bilforsikring. Er du overrasket over undersøgelsens udfald, som viser, at ni ud af ti danske bilejere ikke vil betale samme pris for bilforsikringen som andre bilejere? Nej, resultatet afspejler det samfund, vi lever i. Der er en generel tendens til, at vi bliver mere og mere individualistiske. Vi lægger vægt på, at vi skal være ansvarlige for os selv og ikke for hinanden. Hvis solidaritet handler om, at man er i et fællesskab af hensyn til hinanden, så er private forsikringsordninger jo netop noget, man tegner for at sikre sig selv. Vi vil ikke stå last og brast med dem, der er for dyre i forsikring. Er danskerne blevet mere eller mindre solidariske? Umiddelbart tror jeg ikke, undersøgelsen ville have set så meget anderledes ud for 15 år siden. Men der kan være tale om en udvikling i velfærdsstaten, som i de sidste 20 år har handlet om at tage mere ansvar for sig selv frem for tidligere, hvor man måske så velfærdssystemet som en slags universel dækning for alle og enhver. Vi er gået fra en mere konventionel solidaritet, hvor det moralske ansvar var givet, til en solidaritet, hvor værdier og den enkeltes forpligtelser er til konstant forhandling. Selv unge synes det er fair, at de skal betale mere for deres bilforsikring, fordi de udgør en større risiko. Hvad mener du om det? Min første tanke var, at det var meget overraskende. Men ved nærmere overvejelse er det måske ikke så mærkeligt. Nutidens unge er i allerhøjeste grad individualister, som har tanke og ansvar for sig selv. Og når de statistisk set udgør en større risiko, synes de måske netop ikke, at deres handlinger skal ligge andre til last. Klip Et stort frasalg af realkreditobligationer ville kunne få alvorlige konsekvenser for pensionsopsparere og boligejere i form af faldende kurser og stigende renter. Det vil vi gerne undgå. Derfor foretager vi nu nogle justeringer i regelsættet, så vi kan få skabt en situation, som minder mere om normale markedsforhold. Erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen i en pressemeddelelse om aftale mellem ministeren, Nationalbanken og Forsikring & Pension om redningspakke til realkreditmarkedet. Det er den rigtige løsning. Den giver pensionskasserne luft til at forvalte pensionsopsparerernes penge bedre. De er ikke længere tvunget til branddudsalg af realkreditobligationer på et tidspunkt, hvor det ville være til stor skade for både markedet og opsparerne. Forsikrings & Pensions administrerende direktør, Per Bremer Rasmussen til borsen.dk om samme redningspakke. Jeg har ikke noget stort netværk, men jeg har en masse gode venner, hvoraf en stor del også arbejder i Topdanmark. Jeg har aldrig dyrket det man kalder netværk. Jeg er heller ikke rigtig blevet opfordret til at sidde i bestyrelser og den slags, men jeg har heller ikke opsøgt det. Adm. direktør Poul Almlund til morgenavisen Jyllands Posten om netværk. I en finansiel virksomhed er det kun dårlig ledelse, der er skyld i det, hvis man må massefyre folk. Dermed er det næsten utilgiveligt. Adm. direktør Poul Almlund til morgenavisen Jyllands Posten om ledelse. Foto: Topdanmark Måske er danske bilejere hjælpsomme på vejene, men når bilforsikringen skal betales, er det så som så med solidariteten. Behandlingssikring er et tilbud til virksomheder, der gerne vil spare både sig og medarbejderne for lange, ubehagelige og omkostningsfulde sygdomsforløb. Pensionschef i Liv på Sjælland Jan Marchener Petersen til Sydfalster Nyt om lanceringen af Behandlingssikring. 7

8 Velkommen til Pia Nielsen, privatassurandør, Helsingør Bonnie Sørensen Skadehjælp 4 Birthe Pedersen I foråret forlod Pia Nielsen jobbet som privatassurandør i Topdanmark for en lignende stilling i Lokalforsikring. Kun godt et halvt år senere er hun tilbage i Topdanmark i sin gamle stilling. Hun forlod Topdanmark, da hun mistede sin trofaste makker gennem flere år til en stilling i hovedkontoret og måtte oplære flere nye kolleger på kort tid. Jeg kørte sur i det. Det tager på kræfterne, når man skal oplære fire-fem kolleger på kun halvandet år, og så er det svært at få tid til besøge alle kunderne, siger Pia Nielsen, der ved årtusindskiftet opgav en stilling som sælger af kontorartikler til fordel for jobbet som privatassurandør. Desuden var der også på daværende tidspunkt en del problemer med assurandørernes PC er, og det fik bægeret til at flyde over. Derfor slog hun til, da hun i foråret for anden gang blev tilbudt et job i Lokalforsikring, men der gik ikke lang tid, før tankerne i faldt tilbage på Topdanmark. Jeg savnede kollegerne og Topdanmarks produkter, og at der var styr på tingene i organisationen. Så da salgsleder Lars Gleerup ringede den 11. september for at ønske tillykke med fødselsdagen og for at spørge, om hun ikke havde lyst til at få sit gamle job tilbage, var Pia Nielsen ikke svær at overtale. Fra 1. november var 48-årige Pia Nielsen igen tilbage på vejene langs den nordsjællandske kyst med Topdanmarks produkter under armen. REDAKTION Martin Frederiksen Partnere Servicecenter 3 Michala Hjarne Liv Teknik/Compliance Helle Zabell Erhvervsassurandører Louise Kjærsgaard Andersen Privat, Butik Næstved Pierre Kristen Boutrup Erhvervsassurandører Christina Jensen Skadehjælp 3 Janni Sørensen Skadehjælp 4 Charlotte Fagerberg-Nielsen Skadehjælp 3 Jan Bøggild Pedersen Lis Kongebro Olsen Privat, Butik Køge Annette Theil Larsen Partnere Salg og Rådgivning Mette Bramsing Liv Nyt Livsystem Birgit Lena Chrestensen Skadehjælp 3 Thomas Eldrup Skadehjælp Erhverv Tugba Tasdemir Privat KundeCenter Ballerup Mikkel Bojsen-Møller IT SAP Kompetence Center Kristina Kristensen Skadehjælp 4 Janne Hein Bjerre Skade Privat- og Landbrugsansvar Annika Løvgreen Jensen Partnere Servicecenter 3 Hans Jørgen Rasmussen Bodil Marie Andersen Næste Focus Deadline Focus produceres af Topdanmarks kommunikationsafdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard. Redaktør: Troels Leth. I redaktionen: Jens Langergaard, Anja Ravn, Carsten Ritter og René Thunø. Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen. Tryk: Formula A/S. Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Job i Top Brian Dylong Toke Flyger Privat, Butik Ballerup Martin Christian Delvaux Bygningsservice Maria-Therese Saabye Pedersen Privat, Butik Frederikssund Jeppe Bovbjerg Bjerregaard Christensen Skade, Ejerskifte Daniel Esmarch Madsen IT liv Navnlig navne I sidste udgave af Focus fik vi ikke nævnt Ellen Jakobsens 25 års jubilæum den 3. november. Vi beklager. 25 års jubilæum 3. november Ellen Jakobsen, Industri Skade Bygning og Løsøre Forsikringssælgere, Sønderjylland, vestlige Sønderjylland og Esbjerg Kontakt Kent Forsum Sørensen, telefon Forsikringssælger, Odense Kontakt Michael B. Pedersen, telefon Kundebetjener, Erhverv Support Vest Kontakt Britt Krogh, telefon Kompetenceleder, Projektcenter Kontakt Sten Mejdahl, telefon Sagsbehandler, Arbejdsskade Kontakt Susanne Brodt, telefon Administrativ medarbejder, Arbejdsskade Kontakt Susanne Brodt, telefon Kundekonsulent, Privat Døgnservice Kontakt Anette Strømgaard Ravn, telefon Jurist med forsikringsviden, Special Skade Kontakt Lene Lasson, telefon Autokonsulent, Midtjylland Kontakt Anders Vraa, telefon

Stormberedskab blev testet

Stormberedskab blev testet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 19. 27.11.2009 Stormberedskab blev testet Skade: Der var pres på telefonerne, da Topdanmarks beredskab ved en stor storm blev testet. Øvelsen viste, at vores korps

Læs mere

Forsikringsindtjeningen vokser - negativt afkast fører til nedjustering

Forsikringsindtjeningen vokser - negativt afkast fører til nedjustering F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 13. 26.08.2008 Forsikringsindtjeningen vokser - negativt afkast fører til nedjustering Regnskab: 2. kvartal gav et overskud på 345 mio. kr. før skat, og 1. halvår

Læs mere

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.2010 Hver en krone tæller Velgørenhed: Læger uden Grænser sendte, hvad der svarer til fire læger til Haiti for Topdanmarkmedarbejdernes bidrag på 124.560

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

Skaber værdi for kunderne

Skaber værdi for kunderne F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 6. 04.04.2008 Skaber værdi for kunderne Skade påbegynde arbejdet med at få Trim ind i hverdagen. Trim-centrets fornemmeste opgave er at understøtte forretningen

Læs mere

Danskerne siger ja til indsats mod svindel

Danskerne siger ja til indsats mod svindel F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 06. 25.03.2010 Danskerne siger ja til indsats mod svindel Svindel: 93 % af danskerne siger ja til, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel. Det viser en

Læs mere

Nabohjælp giver kvalitet for pengene. Marianne Person fra Topdanmarks personaleafdeling. i personlig udvikling. Foto: Claus Boesen/Media Press

Nabohjælp giver kvalitet for pengene. Marianne Person fra Topdanmarks personaleafdeling. i personlig udvikling. Foto: Claus Boesen/Media Press FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17, 26.09.2003 Nabohjælp giver kvalitet for pengene Uddannelse: Topdanmark indgår aftale, som øger mulighederne for personlig udvikling. Kurserne, der er udviklet

Læs mere

Urmager giver skulderklap til tiden

Urmager giver skulderklap til tiden F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 21, 14.12.2007 Urmager giver skulderklap til tiden Kundetilfredshed: Urmager Henrik Werner fra Hellerup blev lidt træt af nogle kollegers kritik af forsikringsselskaberne.

Læs mere

Spar penge med papiret

Spar penge med papiret F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 18. 05.11.2009 Spar penge med papiret Genbrug: Der er store gevinster at hente, hvis medarbejderne i Topdanmark sorterer deres affald lidt bedre. Ny kampagne på

Læs mere

Godt kvartal trods uvejr

Godt kvartal trods uvejr FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 10, 06.05.2005 Godt kvartal trods uvejr Skade: Kunderne får 123 kroner retur for hver 100 kroner de betalte i forsikring i 1. kvartal af 2005. Fraregnet udgifter til

Læs mere

Flere forsikrer sig mod løntab Liv: Fyringsrunder får flere lønmodtagere

Flere forsikrer sig mod løntab Liv: Fyringsrunder får flere lønmodtagere F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 6. 26.03.2009 Lønforsikring giver ro og tid Liv: Merete Jørgensen fik brug for sin lønforsikring. De ekstra penge på kontoen giver ro til at finde nyt ønskejob

Læs mere

FOCUS. Bred enighed i Seest. Kundetilfredshed: Brancheorganisationen

FOCUS. Bred enighed i Seest. Kundetilfredshed: Brancheorganisationen FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 21, 11.11.2005 Bred enighed i Seest Kundetilfredshed: Brancheorganisationen Forsikring & Pension har gjort status i Seest. Resultatet falder helt i tråd med den undersøgelse,

Læs mere

Hurtig behandling med rabatsystem

Hurtig behandling med rabatsystem F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 14. 10.09.2009 Rikke Høm Jensen er garvet i brugen af Scalepoint. Hun har brugt det til at få erstattet både cykel og mobiltelefon. Hurtig behandling med rabatsystem

Læs mere

Computeren går mest i stykker

Computeren går mest i stykker F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 9. 12.5.21 Computeren går mest i stykker Skade: Om det er kaffen, der vælter ned i tastaturet, eller om computere generelt bare er mere ustabile end andre elektriske

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Påsat brand gav lange fængselsdomme

Påsat brand gav lange fængselsdomme F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 12. 25.06.2010 En påsat brand lagde en stor fabriksbygning i Tjørring i ruiner. Her forsøger brandvæsenet at slukke ilden. Foto: Flemming Hansen Påsat brand gav

Læs mere

Vi kan. gøre en. forskel

Vi kan. gøre en. forskel Finansforbundets magasin nr. 8, 2014 Vi kan gøre en forskel Louise Byssing og Jens Erik Bjørn fra Danske Bank er blandt det hastigt voksende antal compliancemedarbejdere i bankerne, der skal få juraen

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

INSIDE. Du bestemmer selv. Codans medarbejdermagasin. Side 4 9 3/2002

INSIDE. Du bestemmer selv. Codans medarbejdermagasin. Side 4 9 3/2002 INSIDE Codans medarbejdermagasin 9 3/2002 Du bestemmer selv Side 4 4. inside Adresse: Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 55 55 55 Redaktion: Birgitte Boers (ansvarshavende

Læs mere

God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning. Af Kim Betak Pedersen

God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning. Af Kim Betak Pedersen FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16, 12.09.2003 God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning Danskere, der søger råd om forsikring hos forsikringsselskaber eller via andre salgskanaler, har fået

Læs mere

Landmænd kan forsikre sig til vikarhjælp. Udvalget driver vikarbureauet Landbrugets

Landmænd kan forsikre sig til vikarhjælp. Udvalget driver vikarbureauet Landbrugets FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 1, 17.01.2003 Landmænd kan forsikre sig til vikarhjælp Produktudvikling: Syge eller tilskadekomne landmænd kan fra 1. marts få hjælp til at betale for en afløser.

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Finansforbundets magasin nr. 7, 2008 Kvinder til tops I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Læs side 14 Jeg

Læs mere

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten magasinet om ledelse og økonomi nr. 01 2009 tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten Skriv kontrakten under Mange starter

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Lettere at få anerkendt en arbejdsskade. Brancheorganisationen Forsikring & Pension regner med, at den nye reform får erstatningsudbetalingerne

Lettere at få anerkendt en arbejdsskade. Brancheorganisationen Forsikring & Pension regner med, at den nye reform får erstatningsudbetalingerne FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 15, 29.08.2003 Lettere at få anerkendt en arbejdsskade Arbejdsskadereform: Plejesektoren ventes at opleve de største prisstigninger, når den nye arbejdsskadereform

Læs mere