Bilejerne dømmer solidariteten ude

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilejerne dømmer solidariteten ude"

Transkript

1 F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr Bilejerne dømmer solidariteten ude Privat: Solidaritet i den traditionelle forstand har trange kår, hvis det står til de danske bilejere. De er enige om, at unge skal betale mere for deres bilforsikring end elitebilisterne Af Anja Ravn Danske bilejere er ikke solidariske, når det gælder prisen på deres bilforsikring. Det er konklusionen på en ny undersøgelse fra Topdanmark om danske bilejeres holdning til deres bilforsikring. 90 pct. af de 943 adspurgte mener ikke, at alle skal betale samme pris for bilforsik- ringen, men at prisen bør afhænge af, hvor stor risiko, man har for skader. Dermed støtter de op om Topdanmarks princip om at fastsætte prisen ud fra den risiko, kunden udgør. Privatkundedirektør Erik Adrian glæder sig over danskernes opbakning til en forretningspolitik, som er en fordel for både Topdanmark og for kunderne: Vi følger hele tiden skadeudviklingen på vores forsikringer og justerer priserne, så de passer til den kundegruppe, kunden tilhører. Eksempelvis har vi lige sat priserne ned på bilforsikringen for kunder, der er fyldt 60 år, fordi de samlet set har haft færre skader end forventet. De kører med andre ord fornuftigt, og det belønner vi, i forhold til andre grupper, som ikke kører helt så pænt, siger Erik Adrian. Hvem ligner hvem At opdele kunderne i forskellige kundegrupper er ikke noget nyt. Denne måde at drive forsikring på har Topdanmark mere eller mindre altid praktiseret: Da Topdanmark i 1898 og 1899 blev stiftet i form af Mejeriernes Ulykkesforsikring og Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, var det også ud fra nogle særlige kundegrupper mejeristerne og arbejdsgiverne som havde deres egen forsikring. Derfor ser vi faktisk ikke danske bilejeres ønske om at fastsætte prisen ud fra den risiko, de udgør, som decideret usolidarisk. Hvor man før var solidarisk i større grupper, er man det i dag bare i mere snævre grupper. Man er solidarisk med dem, der ligner én selv mest, forklarer Erik Adrian. Unge ofrer sig Et andet overraskende resultat af undersøgelsen er, at 81 pct. af unge mellem 18 og 34 år anser det for fair, at unge bilister skal betale mere for deres bilforsikring, fordi de statistisk set har flere skader end mere erfarne bilister og det er på én gang både forbløffende og positivt, siger Erik Adrian: Man hører så meget om, at det er synd for de unge, at de skal betale for dyre bilforsikringer. Men nu viser det sig, at selv de unge kan se fornuften i prissættelsen. De synes ikke, at andre skal bøde, fordi de generelt har en større risiko for skader. Det ser jeg i virkeligheden som et udtryk for solidaritet med andre bilejere. Kilde: Epinion Kilde: Epinion Læs mere på side 7 Finanskrisen slår hårdt side 2 Ligestilling er ikke lige til side 4-5 Ny rorgænger i Partnere side 6

2 Sund forretning trods finanskrise Spring ud i det I Topdanmark er 51 pct. af medarbejderne kvinder. Kvinderne er altså reelt i overtal, men når det handler om lederposter, er kvinderne i mindretal. Sådan behøver det ikke være, og sådan bør det ikke være. Som du kan læse på side 4 og 5 bakker HR og os i direktionen op om ja, vi synes faktisk, at vi har et ansvar for at give kvinder og mænd lige muligheder for at vælge et lederjob. Vi tager emnet alvorligt i Topdanmark, og vi ved, at kvinder er fuldt ud lige så dygtige ledere som mænd. Derfor er budskabet klart: Er du kvinde, skal du ikke holde dig tilbage. Har du lyst til lederjobbet, er det bare med at finde lejligheden til at tale med din nærmeste leder om det. Spring ud i det, ledelse er noget, som skal prøves af. Og så er det værd at huske på, at det at blive leder ikke nødvendigvis er en livstidsdom. Finder du ud af, at det ikke er noget for dig, er der altid muligheden for at vende tilbage til noget andet. Vi vælger ikke en kvinde fordi hun er kvinde, men fordi hun har de rigtige kvalifikationer, og dem vil vi gerne hjælpe hende med at få Velfærdsminister og minister for ligestilling Karen Jespersen bad os for nylig tiltræde et charter med titlen Flere kvinder i ledelse. Efter grundige drøftelser med blandt andet Personaleforeningen og i Samarbejdsudvalget, takkede vi nej til ministeren, for vi vil ikke sætte tal på vores mål. Det kan snarere skade processen. Når vi i dag kan se, at udviklingen i antallet af kvindelige ledere lige under fredagskredsen er gået fra 17 pct. for tre år siden til 31 pct. i dag, betyder det også, at vi er ved at skabe et bredere rekrutteringsgrundlag til topstillingerne i vores virksomhed. Vi vælger ikke en kvinde fordi hun er kvinde, men fordi hun har de rigtige kvalifikationer, og dem vil vi gerne hjælpe hende med at få. Derfor siger jeg til kvinderne, spring ud i det. Kapitalforvaltning: Topdanmarks investeringsresultat er ramt af finanskrisen, men den basale forretning er sund. De negative afkast rammer pensionsordninger, men produkterne i Topdanmark Liv er stadig attraktive Selvom investeringsresultatet i 2008 hidtil er negativt er Topdanmark en sund forretning, og det negative investeringsafkast vil ikke medføre nedskæringer. Helt fundamentalt har vi en meget sund forsikringsvirksomhed, og derfor skal man ikke frygte at det negative investeringsafkast i 2008 fører til indskrænkninger i vores aktivitetsniveau, siger Christian Sagild, der også understreger, at de pensionsordninger, medarbejderne og de mange øvrige kunder har i Topdanmark Liv, fortsat er attraktive pensionsprodukter. Foto: Colourbox Tab i 2008 Vi har givet høje depotrenter i en årrække, men ligesom hos andre pensionsselskaber har afkastet på investeringerne været negative i Men pensionsopsparing skal ses i et længere perspektiv, og på den lange bane er en vis eksponering mod aktier stadig en god idé. Så selvom vi nu og her har en lavere depotrente end den høje rente, der har været tilskrevet i flere år, så er Topdanmarks pensionsprodukter stadig attraktive, siger Christian Sagild. Han påpeger, at Topdanmark er i Grønt Lys og fuldt ud i stand til at opfylde de garantier, som opsparerne med klassisk pension har. Redningspakke I fredags blev der lavet en aftale mellem staten og Forsikring & Pension, der skal sikre stabilitet på pensionsområdet. Den hilses velkommen af Topdanmark, men Christian Sagild understreger, at det ikke er en pose penge, som staten er kommet med. Det var der heller ikke behov for. Det, som er sket, er, at der regnskabsteknisk er udryddet en ubalance mellem den måde et pensionsselskab skal opgøre sine hensættelser på, og den måde investeringsaktiverne er opgjort på. Aftalen koster ikke staten penge og udgør heller ikke nogen risiko for pensionsopsparerne. Fakta Læs mere på og på Christian Sagild 2

3 Kundekonsulent i Privat, Tina Rosenberg, tog opgaven med at anmelde direktionens første gåhjemmøde i Ballerup seriøst. Foto: Claus Boesen/MediaPress Anmeldelse: Focus har bedt kundekonsulent Tina Rosenberg om at anmelde gåhjemmødet i Ballerup den 30. oktober med sine egne ord. Krisen kradser eller gør den? Gåhjemmøde: Som mangeårig medarbejder i Topdanmark, der har været gennem såvel gode som onde år, var det med blandede følelser, at jeg gik til gåhjemmødet i Ballerup torsdag den 30. oktober Af Tina Rosenberg, Privat Kunde- Center Police Det var en rigtig dejlig afsluttende bemærkning til en medarbejder som mig, der bor i eget hus og kun har en indtægt. sen, om hvor meget vi har tabt på stort set alt, hvad vi har rørt ved, om flere og større brandskader på erhverv og landbrug, øget konkurrence fra andre selskabers aftaler med bilforhandlere og så videre. Tunge skyer forsvandt Men bedst som de tunge skyer sænkede sig, og man efterhånden ville kunne høre en nål falde til jorden, klarede det op igen, da Poul Almlund fortalte, at vores indtjening på liv og skade stadig står til tre glade Smileys. Desuden bliver vores combined ratio på samme lave niveau i forhold til vores konkurrenter, der har stigende omkostninger og derfor bliver nødt til at hæve præmierne. Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen førte mig gennem Godt hjulpet, Trim og Partneres fine salg gennem bankerne og han sluttede af med at fastslå, at alle forretningsområder bidrager positivt til driften af Topdanmark. Dejlig afrunding Så var det koncerndirektør Christian Sagild s Inden jeg sidste torsdag satte mig nogle rækker fra scenen var jeg spændt af to årsager: Dels, hvad ledelsen havde at sige om finanskrise og aktiekursfald, samt hvad det alt sammen betyder for mit job. Dels, at jeg skulle skrive min egen anmeldelse af gåhjemmødet til Focus. Jeg blev positivt overrasket. Administrerende direktør Poul Almlund lagde ud med at sige Vi skal nok klare den, og det var jo en dejlig udmelding. Derefter blev jeg ført gennem finanskritur til at fortælle, at det går godt med indtjeningen i Livselskabet, og at vi er i Grønt Lys hos Finanstilsynet. Derefter fortalte han lidt om TopPro, TopBiz, TopVip og andre projekter, der er i gang. Til sidst gik Poul Almlund igen på scenen og fastslog, at direktionen ser frem til, at 2009 bliver et godt år, og at vi medarbejdere ikke behøver at være bange for vores job. Det var en rigtig dejlig afsluttende bemærkning til en medarbejder som mig, der bor i eget hus og kun har en indtægt. Alt i alt var det et godt møde med en god stemning, og jeg kan kun opfordre alle til at møde op og høre ordene fra hestens egen mule. Tina Rosenberg I Topdanmark siden 1974 Blandt andet været ansat i Privat Police, Privat Skade, Erhverv, butik og regionskontor i Taastrup Siden 2008 kundekonsulent og faglig supporter i Privat KunceCenter i Ballerup

4 Kort nyt Profilpension begejstrer Ingen anden dansk markedsrentepension er bedre end Topdanmarks Profilpension til at sikre kunderne et godt afkast i forhold til risiko. Det er konklusionen i en sammenligning i magasinet Penge & Privatøkonomi i oktober. Billigere ejerskifteforsikring Den 24. oktober blev den 5-årige og den 10-årige ejerskifteforsikring med minimumsdækning ca pct. billigere. Prisen på udvidet ejerskifteforsikring er uændret. Find de nye priser på TopNet. Billigere bilforsikring I oktober blev bilforsikringen billigere for en række privatkunder i Danske Forsikring og Topdanmark. Kunder over 60 år får glæde af en ekstra aldersrabat på ansvar, ligesom ansvar for bilgruppe 8-10 bliver billigere. Endelig kan bilkunder på bonustrin 3-6 se frem til mindre priser på både ansvars- og kaskoforsikringen. Læs mere på TopNet. IP-telefoni på vej Fredag den 21. november sker overgangen til IP-telefoni, og den gamle grå Ericsson bliver pensioneret. Du kan allerede nu logge på din IP bordtelefon og prøve at ringe til kolleger for på den måde at blive fortrolig med det nye apparat. I disse dage uddeles en Quickguide og andet materiale, som du skal sætte dig ind i inden skiftet til IP-telefoni. På TopNet kan du også se, hvilken superbruger, der er tilknyttet din afdeling. AktieFocus er på gaden Du har stadig næsten en måned til at beslutte om du ønsker medarbejderaktier og/eller obligationer. Læs Aktie- Focus grundigt og brug både Gevinstberegneren og Debatforum på TopNet, inden du udfylder og underskriver din Lønaftale, som skal returneres senest den 1. december. Mindre fald i kundeglæde I 3. kvartal registrerede Marketing et mindre fald i tilfredsheden blandt kunderne, som ringer, mailer eller på anden vis er i kontakt med Topdanmark og Danske Forsikring. Tilfredsheden er dog stadig i den pæne ende og ligger på 7,8 i 3. kvartal, et fald fra 8,1 i 2. kvartal. Kunderne kan give en karakter mellem 1 og 9. Kvinder er velkomne HR: Ligestillingen har det bedre i Topdanmark. 24 kvinder er på niveauet lige under fredagskredsen - en stigning fra 17 til 31 procent. Men der er plads til flere overalt Af Carsten Ritter Det lyder som en lidt lummer invitation, der hænger på døren til nattelivets barer og klubber. Men det er oprigtigt og seriøst ment, når Topdanmarks direktion og HR-direktør Søren Pahl inviterer kvinder indenfor. Kvinder er meget velkomne. På ledermøder, på gangene, og hvor folk med indflydelse ellers færdes i Topdanmark. Ligestilling er et konstant tema, for uligheden mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet forsvinder ikke over natten. Også i Topdanmark er der noget at arbejde med. Blandt fredagskredsens 22 medlemmer er underdirektørerne Anne Christina Skjønnemand og Pia Laub von Gottberg de eneste kvinder. Til gengæld er antallet af kvindelige ledere lige under fredagskredsen steget fra 17 til 31 pct. siden Kvinder er bedre Den fremgang glæder vi os over, og det er vigtigt, at vi holder fast. Vi har en målsætning om at give lige muligheder for mænd og kvinder. I øvrigt har vi og andre lavet målinger på ledelseskvalitet, og der er ingen brugbare argumenter imod kvindelige ledere. De er i hvert fald lige så gode som mændene, siger Søren Pahl. Han bliver understøttet af en analyse fra Ledernes Hovedorganisation. 900 ledere prioriterede en leders vigtigste egenskaber. De var i prioriteret rækkefølge: At coache og vejlede medarbejderne, at informere og kommunikere, at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, og at skabe resultater på bundlinjen. Flertallet vurderede, at kvinder var bedst til de tre første egenskaber. Med den nuværende udvikling i ligestillingen på arbejdsmarkedet, slår undersøgelsen hos Ledernes Hovedorganisation fast, at der går år før lederposterne i erhvervslivet er fordelt lige mellem mænd og kvinder. Så længe varer det ikke i Topdanmark. Vi er inde i en rigtig god udvikling, konstaterer Søren Pahl. 4 Fotos: Tommy Verting De usynlige HR: Topdanmark kan blive bedre til at få øje på talenterne. Kvinderne skal gøre sig mere synlige. Sådan siger tre kvindelige ledere i Topdanmark Af Carsten Ritter Mændenes dominans er ikke så udpræget i Topdanmark som mange andre steder. Den gode udvikling taler for sig selv. Kvinderne skal bare gøre sig mere synlige, og ledelsen måske blive bedre til at få øje på de dygtige kvinder. Sådan lød den korte konklusion, da Focus satte tre kvindelige ledere sammen i et mødelokale på den næstsidste eftermiddag i oktober. Anne Christina Skjønnemand, leder af Koncernsekretariatet og den ene af to kvinder blandt de 22 medlemmer af fredagskredsen. Susanne Møllegaard, skadechef og leder af Skadehjælp, og Anette Rostgaard, administrationschef i FO Erhverv, fik en række spørgsmål om det at være kvinde med eller uden lederambitioner. Hvordan knækker vi koden og får flere kvindelige ledere? Anne Christina: Spørgsmålet er, om ikke koden knækker sig selv undervejs. Men det handler måske også om, at man som kvinde skal gøre mere opmærksom på sig selv. Når der skal besættes et job, står der måske 20 mænd og kradser på døren hos direktionen, mens vi kvinder i overvejende grad skal spørges. Susanne: Er det ikke også noget med, at

5 Anne Christina Skjønnemand, Susanne Møllegaard og Anette Rostgaard tror, at de taler for alle kvinder i Topdanmark, når de siger, at de ikke vil have et job fordi de er kvinder. De vil have det, fordi de er den bedst egnede. Og med udviklingen i laget under fredagskredsen, hvor 31 pct. nu er kvinder, mener de også, at rekrutteringen til fremtidens topledere ser bedre ud. kvinder man skal se det virke. Mange tænker måske jeg ved, hvad jeg selv kan, jeg ansætter en som ligner mig. Jeg tror, der er noget, man kan gøre bedre i forhold til at få kvinder ind, og noget, som kan gøres bedre i forhold til at se, hvilke kompetencer de sidder med. Jeg kan selv kigge rundt og se nogle kvinder med rigtigt gode kompetencer. Det er bare ikke kompetencer, som man i et normalt mandesystem ville have opdaget. Anette: Jeg tror der er nogle, som føler, at når mandlige ledere bliver vurderet, overser man de egenskaber, de mangler, men det gør man ikke, når det handler om kvinder. Der er 22 medlemmer i fredagskredsen. Kun to er kvinder. Afspejler det, hvem der er de 22 klogeste og dygtigste i Topdanmark lige nu? Anne Christina: Jeg har svært ved at se, hvem man skulle have peget på i stedet for de mænd, som er blevet valgt på det seneste. Men vi har både en direktion og en bestyrelse, som er meget opmærksomme på, at det kan give et godt miks at få kvinder ind. De er også med på, at vi to kvinder i fredagskredsen, kommer med nogle lidt andre ting end mændene, og at det miks kan være en kvalitet i sig selv. Så jeg tror, man går og venter på, at laget under skal modnes, så der bliver lidt flere at rekruttere fra. Anette: For mig handler det ikke om, hvorvidt det er mænd eller kvinder, der sidder på de ledende poster lige nu. Hvis mændene kan tage deres feminine side frem en gang imellem, er jeg sådan set ligeglad. Er mentorordninger en god idé for at få flere kvinder på lederposter? Susanne: Jeg synes generelt, at mentorordninger er et godt værktøj til at udvikle ledere og egnede lederkandidater. Og det vil også kunne bruges i den her sammenhæng. Anne Christina: Kvinder kan muligvis have større udbytte af en mentorordning end mænd, fordi de så får en, som kan sige jo, du kan sgu godt. Du har de rigtige kompetencer. Susanne: Det er et muligt værktøj, men vi tre har jo i hvert fald en grundlæggende uvilje mod at gøre forskel på mænd og kvinder. Er det hele godt nok, eller er der noget, Topdanmark kan gøre bedre? Susanne: Jeg tror, at vi generelt kan gøre noget for at spotte medarbejdere, der måske på et senere tidspunkt kan blive egnede lederkandidater, og så give dem mulighed for at finde ud af, hvad lederopgaven indebærer. Det gælder for så vidt begge køn. Anne Christina: Min oplevelse er, at man oprigtigt prøver at kigge og få øje på, om der skulle være nogen måske især piger man ikke rigtigt har haft øje på før. Så hvis der er et problem, løser det sig med tiden, tror jeg. Anette: Vi skal vælges til et job, fordi vi er den bedste til jobbet, ikke for vores køn. Så vi skal flytte fokus fra mænd og kvinder og hen på individet. Anne Christina Skjønnemand, 43 år, leder af Koncernsekretariatet, medlem af fredagskredsen. Har været i Topdanmark i snart 15 år, har været leder i et år. Susanne Møllegaard, 40 år, skadechef, Har været i Topdanmark i snart ni år. Har været leder i 12 år. Anette Rostgaard, 42 år, administrationschef i FO Erhverv. Har været i Topdanmark i snart ni år. Været leder lige så længe. 5

6 En partner vender tilbage Partnere: Jens Røpke er vendt tilbage til FO Partnere som ny chef. Samtidig rokeres der rundt mellem FO Privat og Partnere, så fælles funktioner bliver udnyttet endnu bedre Af Troels Leth ling for Privat/Partnere, hvor underdirektør Jens Røpke har været chef i to år. Inden da var Jens Røpke souschef i netop Partnere og har derfor et godt kendskab til ikke mindst samarbejdet med Danske Bank-koncernen. Sådan en udfordring behøvede jeg ikke overveje ret længe. Det er som at vende hjem igen. Jeg har i forvejen et stort kendskab til både Partnere og Privat, og det tror jeg er en stor fordel, fordi vi i forvejen arbejder meget tæt sammen på en lang række væsentlige områder. Det samarbejde bliver Underdirektør Jens Røpke, 45 år 1988: Cand.polit, Københavns Universitet 1988: Edb-trainee, Baltica Den oplagte kandidat til chefstolen i Partnere efter Bjarne Skou Mortensen sad blot ganske få meter væk i Forretningsudvikikke mindre, siger Jens Røpke. Beholder kasket Jens Røpke beholder ansvaret for Forretningsudvikling, som følger med til Partnere. Omvendt bliver Partneres ServiceCenter og Kundeservice og Privats KundeCenter fremover samlet under en ny fælles ledelse i Privat. Det betyder kort sagt, at Privat skal stå for næsten al administration, servicering og telefonsalg til massemarkedet, mens Partnere får ansvaret for udvikling af skadeforsikringer og tariffer til alle privatkunder i Topdanmark-koncernen foruden salgssamarbejdet med Danske Bank, Danica Pension og home. Det er et forsøg på at skabe mere ligevægt mellem forretningsområderne samtidig med, at vi samler vores enheder og høster fordelene i begge forretningsområder. Eksempelvis har Forretningsudvikling allerede et tæt og godt samarbejde med salgsorganisationen i Privat omkring udviklingen af nye forsikringer og prisændringer. Det prioriterer vi fortsat højt, og jeg vil være synlig for hele salgskorpset i såvel Privat som Danske Bankkoncernen, siger Jens Røpke. 1995: Danica Pension/ Danske Forsikring 2000: Topdanmark/Danske Forsikring. 2006: FO Privat, chef for Forretningsudvikling 2008: Chef for FO Partnere Fakta FO Partnere er Topdanmarks næststørste skadeforretningsområde målt på omsætning og indtjening. FO Privat er det største. Industri, Erhverv og Landbrug kan forsikre i udlandet Selvom Topdanmark holder sig til det danske marked er der nu skabt bedre mulighed for at forsikre danske virksomheder, der har aktiviteter i udlandet. Årsagen er, at danske industri,- erhvervs- og landbrugskunder med produktion udenfor landets grænser efterspørger, at Topdanmark på én police kan levere den del af forsikringspakken, der forsikrer den udenlandske del af virksomheden. Enklere aftale for kunderne Hidtil har vi forsikret en kundes udenlandske aktiviteter via henvisnings-samarbejde med udenlandske forsikringsselskaber. Det betød bl.a., at der kom flere uafhængige policer på hvert sit sprog og med flere kontaktpersoner. Nu kan vi hjælpe kunden med en aftale, som er på dansk, og hvor kunden ikke har skiftende kontaktpersoner, siger Pia Laub von Gottberg, direktør i Topdanmark Industri. 6

7 Fortsat fra forsiden: Bilejerne dømmer solidariteten ude Danskerne tager ansvar for sig selv Privat: Hr. og fru Jensen vil ikke betale for andre bilejeres risikokørsel. Det kommer ikke bag på lektor Søren Juul, som forsker i solidaritet Af Anja Ravn Focus har talt med lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitetscenter, Søren Juul, om resultaterne af Topdanmarks undersøgelse om bilforsikring. Er du overrasket over undersøgelsens udfald, som viser, at ni ud af ti danske bilejere ikke vil betale samme pris for bilforsikringen som andre bilejere? Nej, resultatet afspejler det samfund, vi lever i. Der er en generel tendens til, at vi bliver mere og mere individualistiske. Vi lægger vægt på, at vi skal være ansvarlige for os selv og ikke for hinanden. Hvis solidaritet handler om, at man er i et fællesskab af hensyn til hinanden, så er private forsikringsordninger jo netop noget, man tegner for at sikre sig selv. Vi vil ikke stå last og brast med dem, der er for dyre i forsikring. Er danskerne blevet mere eller mindre solidariske? Umiddelbart tror jeg ikke, undersøgelsen ville have set så meget anderledes ud for 15 år siden. Men der kan være tale om en udvikling i velfærdsstaten, som i de sidste 20 år har handlet om at tage mere ansvar for sig selv frem for tidligere, hvor man måske så velfærdssystemet som en slags universel dækning for alle og enhver. Vi er gået fra en mere konventionel solidaritet, hvor det moralske ansvar var givet, til en solidaritet, hvor værdier og den enkeltes forpligtelser er til konstant forhandling. Selv unge synes det er fair, at de skal betale mere for deres bilforsikring, fordi de udgør en større risiko. Hvad mener du om det? Min første tanke var, at det var meget overraskende. Men ved nærmere overvejelse er det måske ikke så mærkeligt. Nutidens unge er i allerhøjeste grad individualister, som har tanke og ansvar for sig selv. Og når de statistisk set udgør en større risiko, synes de måske netop ikke, at deres handlinger skal ligge andre til last. Klip Et stort frasalg af realkreditobligationer ville kunne få alvorlige konsekvenser for pensionsopsparere og boligejere i form af faldende kurser og stigende renter. Det vil vi gerne undgå. Derfor foretager vi nu nogle justeringer i regelsættet, så vi kan få skabt en situation, som minder mere om normale markedsforhold. Erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen i en pressemeddelelse om aftale mellem ministeren, Nationalbanken og Forsikring & Pension om redningspakke til realkreditmarkedet. Det er den rigtige løsning. Den giver pensionskasserne luft til at forvalte pensionsopsparerernes penge bedre. De er ikke længere tvunget til branddudsalg af realkreditobligationer på et tidspunkt, hvor det ville være til stor skade for både markedet og opsparerne. Forsikrings & Pensions administrerende direktør, Per Bremer Rasmussen til borsen.dk om samme redningspakke. Jeg har ikke noget stort netværk, men jeg har en masse gode venner, hvoraf en stor del også arbejder i Topdanmark. Jeg har aldrig dyrket det man kalder netværk. Jeg er heller ikke rigtig blevet opfordret til at sidde i bestyrelser og den slags, men jeg har heller ikke opsøgt det. Adm. direktør Poul Almlund til morgenavisen Jyllands Posten om netværk. I en finansiel virksomhed er det kun dårlig ledelse, der er skyld i det, hvis man må massefyre folk. Dermed er det næsten utilgiveligt. Adm. direktør Poul Almlund til morgenavisen Jyllands Posten om ledelse. Foto: Topdanmark Måske er danske bilejere hjælpsomme på vejene, men når bilforsikringen skal betales, er det så som så med solidariteten. Behandlingssikring er et tilbud til virksomheder, der gerne vil spare både sig og medarbejderne for lange, ubehagelige og omkostningsfulde sygdomsforløb. Pensionschef i Liv på Sjælland Jan Marchener Petersen til Sydfalster Nyt om lanceringen af Behandlingssikring. 7

8 Velkommen til Pia Nielsen, privatassurandør, Helsingør Bonnie Sørensen Skadehjælp 4 Birthe Pedersen I foråret forlod Pia Nielsen jobbet som privatassurandør i Topdanmark for en lignende stilling i Lokalforsikring. Kun godt et halvt år senere er hun tilbage i Topdanmark i sin gamle stilling. Hun forlod Topdanmark, da hun mistede sin trofaste makker gennem flere år til en stilling i hovedkontoret og måtte oplære flere nye kolleger på kort tid. Jeg kørte sur i det. Det tager på kræfterne, når man skal oplære fire-fem kolleger på kun halvandet år, og så er det svært at få tid til besøge alle kunderne, siger Pia Nielsen, der ved årtusindskiftet opgav en stilling som sælger af kontorartikler til fordel for jobbet som privatassurandør. Desuden var der også på daværende tidspunkt en del problemer med assurandørernes PC er, og det fik bægeret til at flyde over. Derfor slog hun til, da hun i foråret for anden gang blev tilbudt et job i Lokalforsikring, men der gik ikke lang tid, før tankerne i faldt tilbage på Topdanmark. Jeg savnede kollegerne og Topdanmarks produkter, og at der var styr på tingene i organisationen. Så da salgsleder Lars Gleerup ringede den 11. september for at ønske tillykke med fødselsdagen og for at spørge, om hun ikke havde lyst til at få sit gamle job tilbage, var Pia Nielsen ikke svær at overtale. Fra 1. november var 48-årige Pia Nielsen igen tilbage på vejene langs den nordsjællandske kyst med Topdanmarks produkter under armen. REDAKTION Martin Frederiksen Partnere Servicecenter 3 Michala Hjarne Liv Teknik/Compliance Helle Zabell Erhvervsassurandører Louise Kjærsgaard Andersen Privat, Butik Næstved Pierre Kristen Boutrup Erhvervsassurandører Christina Jensen Skadehjælp 3 Janni Sørensen Skadehjælp 4 Charlotte Fagerberg-Nielsen Skadehjælp 3 Jan Bøggild Pedersen Lis Kongebro Olsen Privat, Butik Køge Annette Theil Larsen Partnere Salg og Rådgivning Mette Bramsing Liv Nyt Livsystem Birgit Lena Chrestensen Skadehjælp 3 Thomas Eldrup Skadehjælp Erhverv Tugba Tasdemir Privat KundeCenter Ballerup Mikkel Bojsen-Møller IT SAP Kompetence Center Kristina Kristensen Skadehjælp 4 Janne Hein Bjerre Skade Privat- og Landbrugsansvar Annika Løvgreen Jensen Partnere Servicecenter 3 Hans Jørgen Rasmussen Bodil Marie Andersen Næste Focus Deadline Focus produceres af Topdanmarks kommunikationsafdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard. Redaktør: Troels Leth. I redaktionen: Jens Langergaard, Anja Ravn, Carsten Ritter og René Thunø. Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen. Tryk: Formula A/S. Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Job i Top Brian Dylong Toke Flyger Privat, Butik Ballerup Martin Christian Delvaux Bygningsservice Maria-Therese Saabye Pedersen Privat, Butik Frederikssund Jeppe Bovbjerg Bjerregaard Christensen Skade, Ejerskifte Daniel Esmarch Madsen IT liv Navnlig navne I sidste udgave af Focus fik vi ikke nævnt Ellen Jakobsens 25 års jubilæum den 3. november. Vi beklager. 25 års jubilæum 3. november Ellen Jakobsen, Industri Skade Bygning og Løsøre Forsikringssælgere, Sønderjylland, vestlige Sønderjylland og Esbjerg Kontakt Kent Forsum Sørensen, telefon Forsikringssælger, Odense Kontakt Michael B. Pedersen, telefon Kundebetjener, Erhverv Support Vest Kontakt Britt Krogh, telefon Kompetenceleder, Projektcenter Kontakt Sten Mejdahl, telefon Sagsbehandler, Arbejdsskade Kontakt Susanne Brodt, telefon Administrativ medarbejder, Arbejdsskade Kontakt Susanne Brodt, telefon Kundekonsulent, Privat Døgnservice Kontakt Anette Strømgaard Ravn, telefon Jurist med forsikringsviden, Special Skade Kontakt Lene Lasson, telefon Autokonsulent, Midtjylland Kontakt Anders Vraa, telefon

Industri i samarbejde med Allianz

Industri i samarbejde med Allianz F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 09.10.2008 Industri i samarbejde med Allianz Industri: Når Allianz, der er blandt verdens største forsikringsselskaber, går ud til de allerstørste danske virksomheder

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Bilister: Frit valg og vejhjælp nu

Bilister: Frit valg og vejhjælp nu F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 01. 08.01.2009 Bilister: Frit valg og vejhjælp nu Privat: Danske bilejere vil have hurtig vejhjælp, når bilen strejker. Og de vil selv vælge værkstedet, hvis den

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Fra bedst til næstbedst

Fra bedst til næstbedst F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 12. 14.08.2008 Fra bedst til næstbedst Liv: Kunderne er ikke så tilfredse med Topdanmark Livsforsikring, som de har været. Topdanmark er faldet fra en sikker nummer

Læs mere

Flere ledige job skal besættes internt

Flere ledige job skal besættes internt F o c u s Focus holder sommerferie og ønsker alle en god sommer. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 11. 25.06.2009 Foto: Claus Bjørn Larsen Morten Boye søgte nye udfordringer og fandt dem i et internt jobskifte.

Læs mere

Forsikringsindtjeningen vokser - negativt afkast fører til nedjustering

Forsikringsindtjeningen vokser - negativt afkast fører til nedjustering F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 13. 26.08.2008 Forsikringsindtjeningen vokser - negativt afkast fører til nedjustering Regnskab: 2. kvartal gav et overskud på 345 mio. kr. før skat, og 1. halvår

Læs mere

Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer

Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 15. 24.09.2009 Pct. 60 Tror du, at prisen på din forsikring vil stige i fremtiden på grund af øget risiko for klimarelaterede skader? 50 40 30 20 10 Kilde: Forsikring

Læs mere

marked er antallet af ildsjæle henholdsvis 24 og 22 %.

marked er antallet af ildsjæle henholdsvis 24 og 22 %. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 5. 12.03.2009 Foto: Claus Boesen/MediaPress Proppet med ildsjæle Trivsel: Topdanmark er en arbejdsplads med god harmoni og meget stort engagement. Selv om resultaterne

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

God. behandling AV MIN RYG! temasider. Liv: Nyt produkt i Liv sender kunderne i behandling, før de bliver rigtigt syge. Behandlingssikring

God. behandling AV MIN RYG! temasider. Liv: Nyt produkt i Liv sender kunderne i behandling, før de bliver rigtigt syge. Behandlingssikring F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 15. 25.09.2008 AV MIN RYG! Liv: Nyt produkt i Liv sender kunderne i behandling, før de bliver rigtigt syge. Behandlingssikring dækker arbejdsbetingede problemer

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Så til hest! axv@topdanmark.dk. Liv fik fat i personalechefer side 7. Medarbejderaktier 2010 side 3. Ny direktion klar til ny rundtur side 2

Så til hest! axv@topdanmark.dk. Liv fik fat i personalechefer side 7. Medarbejderaktier 2010 side 3. Ny direktion klar til ny rundtur side 2 F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 08.10.2009 Så til hest! Produktudvikling: Hesteeksperter blev taget med på råd ved udviklingen af den nye Hesteforsikring, som Topdanmark og Danske Forsikring

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Mere velvære til Liv-kunder

Mere velvære til Liv-kunder F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 3. 05.02.2009 Mere velvære til Liv-kunder Liv: Virksomheder får nu endnu bedre mulighed for at sikre medarbejdere en højere livskvalitet. Topdanmark Livsforsikring

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Breve tog dyrebar tid fra kunderne

Breve tog dyrebar tid fra kunderne F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 3. 08.02.2008 Breve tog dyrebar tid fra kunderne Liv: En ny måde at pakke brevene til nye kunder i Livselskabet giver nu sagsbehandlerne mere overskudstid til

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Codan mest aggressive forsikringsselskab - Direktør: Vi lytter til kritikken - Nu bliver der brand i Danmark - Ministre: Julefrokost

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

20 millioner kr. til motorcykel-kunder

20 millioner kr. til motorcykel-kunder F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 2. 25.01.2008 20 millioner kr. til motorcykel-kunder Privat: Topdanmark og Danske Forsikring tager konsekvensen af, at flere modne danskere kører motorcykel. De

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Stigning i klager skal bremses

Stigning i klager skal bremses F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 7. 23.04.2009 Stigning i klager skal bremses Skade: Topdanmark får medhold i stadig flere sager i Ankenævnet for Forsikring. Nu skal vi fokusere på, at vi ikke

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Hvorfor FORSIKRINGS e-nyt Det er os en stor glæde at kunne præsentere det første nummer af FORSIKRINGS e-nyt. Med dette elektroniske nyhedsbrev ønsker vi fremover

Læs mere

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.2010 Hver en krone tæller Velgørenhed: Læger uden Grænser sendte, hvad der svarer til fire læger til Haiti for Topdanmarkmedarbejdernes bidrag på 124.560

Læs mere

Topdanmark. Risikosegmentering og det danske privatmarked

Topdanmark. Risikosegmentering og det danske privatmarked Topdanmark Risikosegmentering og det danske privatmarked Agenda Markedspladsen Konkurrenceforhold Økonomiske nøgletal Tendenser på privatmarkedet Styring af risici Lønsomhed på produktniveau Mikrotarifering

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Danskerne siger ja til indsats mod svindel

Danskerne siger ja til indsats mod svindel F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 06. 25.03.2010 Danskerne siger ja til indsats mod svindel Svindel: 93 % af danskerne siger ja til, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel. Det viser en

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Ny telefoni åbner nye døre

Ny telefoni åbner nye døre F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 10. 20.06.2008 Ny telefoni åbner nye døre IT: Til oktober skifter Topdanmark til IP-telefoni. Det er første skridt hen imod nyt samlet kommunikationssystem, der

Læs mere

Tredje opjustering på et år. måneder faldet til 95,1 mod 99,7 i samme periode sidste år.

Tredje opjustering på et år. måneder faldet til 95,1 mod 99,7 i samme periode sidste år. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 21, 25.11.2003 Tredje opjustering på et år Kvartalsregnskab: Topdanmark kaprer fortsat kunder fra konkurrenterne og kunne i dag offentliggøre et nettoresultat på 742

Læs mere

Pensionsaftale kom pensionssektoren til undsætning - på bekostning af pensionsopsparerne

Pensionsaftale kom pensionssektoren til undsætning - på bekostning af pensionsopsparerne 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk

Læs mere

Bilister: Ok med sort boks

Bilister: Ok med sort boks F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 19. 11.12.2008 Bilister: Ok med sort boks Privat: 55 pct. af bilejerne vil gerne have en sort boks i bilen, hvis det kan give en besparelse på bilforsikringen,

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Folketingets Skatteudvalg L 80 - Lige store pensioner 23.04.2012 Hullet der skal lukkes Skatteministeren ønsker at lukke et skattehul. Hullet er opstået,

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Spar penge med papiret

Spar penge med papiret F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 18. 05.11.2009 Spar penge med papiret Genbrug: Der er store gevinster at hente, hvis medarbejderne i Topdanmark sorterer deres affald lidt bedre. Ny kampagne på

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

Skaber værdi for kunderne

Skaber værdi for kunderne F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 6. 04.04.2008 Skaber værdi for kunderne Skade påbegynde arbejdet med at få Trim ind i hverdagen. Trim-centrets fornemmeste opgave er at understøtte forretningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Liv tilbyder testamente

Liv tilbyder testamente F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 14. 11.09.2008 Læs mere om DHLstafetten på side 7 Til den årlige DHL-stafet i Fælledparken løb Topdanmarks medarbejdere i alt 1.400 km, svarende til afstanden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notat Forvaltning: Skoleafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. november 2006 17.00.00.A15 Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notatet sendes/sendt til: Mødedeltagerne

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere