Samfundsansvar og klima

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsansvar og klima"

Transkript

1 CSR-nyhedsbrev nr. 3 december 2012

2 Samfundsansvar og klima Trygs samfundsansvar udgør en integreret del af den måde, vi driver forretning på. Vi har især fokus på at bidrage til et bæredygtigt klima, og netop ved at fokusere på klimaet forsøger vi at identificere nye områder for omkostningsreduktion, som samtidig har en positiv effekt på samfundet. Vi har f.eks. opnået besparelser ved at omlægge og ændre vores transportvaner og dermed mindske energiforbruget, og på den måde givet vores bidrag til at mindske verdens CO 2 emissioner. I dette CSR nyhedsbrev sætter vi fokus på Trygs særlige klimaindsatser og forebyggelse. Vi fortæller også om hvordan vi inspirerer vores medarbejdere, kunder, sam arbejdspartnere og samfundet til at blive mere bevidste om klimaændringer og hvordan vi med vores valg kan have en positiv virkning på klimaet. Kom miljørigtigt til møde og spar penge Nu kan Trygs medarbejdere på hovedkontoret i Ballerup komme miljørigtigt til møder og samtidig spare penge på taxa-budgettet. Det gør de ved at benytte vores to nye el-biler, i stedet for taxa. Det er Better Place, der står for levering af ladestandere og biler. Det sker som en del af det strategiske samarbejde, Tryg har indgået med for at fremme bæredygtig transport. Hvis bilerne kører fire ture om dagen, opnår vi en besparelse på ca. 5 % af det årlige taxabudget. Eller mere konkret omkring 400 kroner per tur til byen, fortæller Birgitte Kofod Olsen, CSR chef i Tryg. De to hvide el-biler står parkeret ved indgangen til hovedkontoret, hvor der også er opsat lade-standere. Batteriet kan også skiftes på den lokale batteriskiftestation i Herlev. Bæredygtig transport inspirerer Når Trygs assurandører kommer kørende i en el-bil med Tryg-logo på dørene, så sender vi et signal om, at vi gerne vil fremme bæredygtigt transport. Det passer fint i tråd med vores strategi om at integrere klimahensyn i vores produkter og services. Ved at bruge el-biler er vi med til at inspirere vores kunder til også at tage stilling og tænke miljørigtigt. Mødebilerne kan anvendes af alle i tidsrummet 9-17 og bookes via medarbejdernes kalenderfunktion. Udenfor dette tidsrum skal bilerne af hensyn til beskatningen altid være parkeret på deres pladser og være tilkoblet strømforsyningen. Da beskatnings reglerne er anderledes for vores norske og svenske kolleger, kan de bruge bilerne til/fra deres hotel efter kl CSR-nyhedsbrev nr. 3 december 2012 Tryg A/S

3 Grønne tage tilpasser bygninger til klimaændringer Større vandmængder med tilhørende skader er blot nogle af de udfordringer, vi står med i Norden som en direkte konsekvens af klimaforandringer. De hyppige og store mængder nedbør er også med til at presse vores kloak systemer, der ikke er gearet til at kunne løfte den opgave. Her kan grønne tage kan være løsningen. Ideen om grønne tage går ud på at bruge tagflader, især i byområderne, til at absorbere vand, som ellers ville have fundet vej via tagrender og afløb ned til kloaksystemet. Disse særlige grønne tage har en tykkelse på mellem 20 og 60 centimeter og som regel bliver de dækket til med en stenurt kaldet Sedum med en tykkelse på omkring tre centimeter. På trods af sin moderate tykkelse kan sådan et loft holde meget vand, som kan være med til at formindske presset på afløbssystemet, fortæller Thor Jørgen Askim, projektleder i Norske Anlægsgartneres Miljø og Landskabs -entreprenører (NAML). Ud over at absorbere vand, konverterer tagene også kuldioxid til ilt, de absorberer støv og ikke mindst bidrager til, at de høje bygninger, der stikker lidt ud, kan falde bedre i med deres omgivelser. Tryg som first-mover på grønne tage I Tyskland er der planer om at opføre cirka otte millioner kvadratmeter grønne tage årligt. I København er det et mål at opføre kvadratmeter grønne tage inden På nuværende tidspunkt er kvaliteten af de grønne tage dog lidt svingende Derfor arbejdes der i flere lande på at standardisere konstruktion af disse tage for at undgå de typiske problemer med utætheder. For at få en bedre viden om de grønne tage, samt være med til at fremme brugen af sådanne løsninger i nybyggeri, har Tryg indgået et samarbejde med NAML. Et af de første initiativer er at få oversat den tyske vejledning til norsk og derudover få den tilpasset til de norske lovkrav på området. Et arbejde, som støttes af midler fra Trygs Almennyttige Stiftelse. Udvikling af de grønne tage er et af de få konkrete tilpasningstiltag, der giver en hurtig og meget håndgribelig effekt. En satsning på forskning i de grønne tage vil gøre Tryg Forsikring til front runner på området, samtidig med at fremme en bæredygtig løsning for vores kunder, samarbejds partnere og samfundet generelt helt i tråd med vores værdier om at være nordens største tryghedsleverandør. Tryg A/S CSR-nyhedsbrev nr. 3 december

4 Med Tryg på den grønne bølge De første vindere blev ægteparret Birger og Inge-Lise Særkjær fra Tølløse, som glæder sig at teste el-bilen af. Vi gør allerede meget for miljøet. Vi sorterer affaldet, og vi har installeret et lille solcellepanel. Vi mener, at der er en miljømæssig gevinst ved at køre el-bil, og den næste måned vil vi helt bestemt primært bruge el-bilen, fortæller Inge-Lise Særkjær. De el-biler som kunderne kan vinde brugsretten over i en måned, er sponsoreret af Renault og Better Place. Udover at stille el-biler til disposition for vores medarbejdere, er det nu også muligt for vores kunder at teste bilerne af og dermed komme med på den grønne bølge. Som en del af vores kampagne for bilforsikring, har vi i oktober og november udloddet brugsretten til en el-bil i en måned til potentielle kunder, der kontakter os for at høre nærmere om vores bilforsikring. Tryg belønner miljøbevidste kunder Antallet af el- og hybridbiler i Danmark er på nuværende tidspunkt ikke særlig stort. Men Tryg vil gerne være med til at tilskynde danskerne til seriøst at overveje et skift til de eldrevne og dermed mere klimavenlige biltyper. Siden 2009 har vi tilbudt en lavere forsikringspris på både el- og hybridbiler. Sammenlignet med forsikringsprisen på en tilsvarende benzin- eller dieselbil er der tale om en reduktion på 40 procent på elbiler og 20 procent på hybridbiler. Fartkampagne skal reducere trafikulykker Jagten på høj fart og ræs med andre trafikanter er en del af dagligdagen for unge bilister. For nogle unge giver det anerkendelse, mens andre føler sig presset til denne adfærd og har svært ved at sige fra. Et faktum, der understøttes af disse tal fra Rådet for Større Færdselssikkerhed er, at: I oktober og november måned satte professionshøjskolen Auto College Aalborg fokus på denne adfærd med en fartkampagne for deres mekanikerelever. For at give eleverne en fornemmelse af konsekvenserne for bil og fører, der med høj fart bliver involveret i et trafikuheld, stillede Trygs bil-taksatorer i Aalborg en totalskadet bil til rådighed. Unge står for ca. 1/3 af samtlige ulykker i trafikken til trods for, at de kun udgør omkring 10 % af befolkningen. Unge bilister mellem 18 og 19 år har syv gange større risiko for at blive involveret i en ulykke end deres forældre årige har tre gange større risiko for at blive involveret i en ulykke end deres forældre. 4 CSR-nyhedsbrev nr. 3 december 2012 Tryg A/S

5 Første klimapris uddelt Den 8. november 2012 uddelte Tryg og det norske Uddannelsesforbund (UDF) den første klimapris til børn og unge i børnehave-, skole- og gymnasie-regi. Det skete som en del af CSR-samarbejdet mellem Tryg og UDF. Formålet med klimaprisen er, at sætte klimaforandringer på dagsorden for børn i børnehaver, skoler og gymnasier, samt at gøre hensynet til klima og miljøet til en naturlig del af deres skoleliv. Udover fokus på de lokale miljøhensyn, lagde juryen vægt på den internationale dimension i de prisbelønnede projekter. Prisen blev uddelt i tre kategorier: En børnehave, en skole og et gymnasium, der havde gjort noget helt særligt. Begrundelserne for de tre projekter, der hver især vandt klimaprisen, lød: Sætra børnehave har en række miljøprojekter kørende i hverdagen, hvor de har sparet penge ved at nedbringe deres strømforbrug. For de opsparede penge har de efterfølgende købt solcellepaneler til en skole i Nepal. Birkenlund skole deltager i et internationalt samarbejde for at forbedre holdningen til miljø blandt elever og ansatte. De arbejder aktivt med ude skole, arrangerer klimaseminarer og lærer eleverne at økonomisk bilkørsel er mindre skadeligt for miljøet. Polarcirklen Videregående Skole udmærker sig med et innovativt og konkret arbejde med en klimabygning, som skal producere mere energi end der bruges, og som skal blive en læringsarena for videre klimaundervisning. Klimaprisen består af kroner til hver prisvinder. Pengene skal fortrinsvis gå til at videreudvikle og forstærke klimaarbejde på skolen eller i børnehaven. Tryg A/S CSR-nyhedsbrev nr. 3 december

6 Kundeseminar om Sundhed, Miljø og Sikkerhed i Trondheim Som virksomhed og samfundsaktør gør Tryg en aktiv indsats for at klæde vores kunder på til at forebygge skader. Samtidig er det vigtigt for os at øge vores kunders viden om og forståelse for miljøhensyn og sundhed. Derfor var det en stor succes, da 50 bedrifts-og industrikunder og 30 Trygmedarbejdere deltog i et kundeseminar hos Tryg i Trondheim i november Seminaret blev afviklet i samarbejde med Norges Tekniske- og Naturvidenskabelige Universitet (NTNU) Målet var at styrke vores kunders kompetencer og give dem inspiration til, hvordan de kan inddrage sundhed, miljø og sikkerhed i deres daglige drift. Når offentlige virksomheder laver udbudsrunder, er det nemlig en afgørende faktor for valget af en samarbejdspartner i dag. 6 CSR-nyhedsbrev nr. 3 december 2012 Tryg A/S Øget kundeværdi Seminaret i Trondheim var et pilotprojekt, og skal danne grundlag for skræddersyede skadeforebyggelses seminarer, der på sigt kan udbredes til henholdsvis Bergen og Oslo. Når vi tilbyder vores kunder en viden om områder, som er vigtige for netop dem, er det med til at bidrage til både skadeforebyggelse samt øge kundeværdien. Men det er også med til at styrke vores rolle som tryghedsleverandør. S e publikationen om sikkerhedsdagene her: sikkerhetsdagene.no/_media/rosspubl_web.pdf

7 Kommunikation af CSR I perioden 1. oktober 31. december 2012 har vi holdt følgende eksterne oplæg om CSR i Tryg for 779 deltagere, samt deltagelse i medierne. Oplæg Dato Antal deltagere CSR i Tryg CSR Nordic, København 5. oktober 20 (BKO) Sammen skaper vi trygghet! 20-års jubileum for Natteravnene i Stavanger 18. oktober 120 (TAS) Samfunnsansvar i Tryg Samling for Natteravnrådet, Stavanger 20. oktober 5 (TAS) CSR i bestyrelsen DI, Nyborg 12. oktober 65 (BKO) Mangfoldighed i Tryg 25. oktober 10 (BKO) MA, Magisterforeningen CSR i Tryg 30. oktober 180 (MH, THO) Norske partner, bedrift og industrikunder, Oslo CSR i Tryg 13. November 60 (BKO) DS side event, CSR Awards Natteravning og tilstedeværelse på barn og unges arenaer Natteravnsamling hos Follo politidistrikt, Ski 13. november 30 (TAS) Mobility Management i Tryg 21. november 66 (BKO) Formel M og Ballerup Kommune Mangfoldighed i Tryg 22. november 46 (BKO) Innovækst og Foreningen Nydansker Mangfoldighed i Tryg 15. november 17 (BKO) Mangfoldigheds Board, Københavns Kommune Sammen skaper vi trygghet! 22. november 35 (TAS) 10-års jubileum for Natteravnene i Kroken, Tromsø Klima og forsikring ansvar og rollefordeling Klimaseminar i Tromsø sammen med DSB 23. november 25 (TAS) CSR in Tryg Grontmij og Udenrigsministeriet 27. november 30 (BKO) Mangfoldighed i Tryg Mangfoldigheds Charter, Københavns Kommnue 5. december 70 (BKO) TV og Radio interviews Fat om finanserne TV2 Lorry, nyhederne 25. september (BKO) Mangfoldighed Radio24syv Rushys Roulette 31. oktober (BKO) Tryg digitalisering Radio24syv Aflyttet 24. november (BKO) Kontaktinformation Besøg også tryg.com/dk CSR chef Birgitte Kofod Olsen (BKO) CSR rådgiver Tom Anders Stenbro (TAS) CSR Cathrine Kaarbo Skogstrand (CKS) CSR konsulent Rushy Rashid Højbjerg (RRH) CSR studentermedhjælper Sara Hertig (SH) Tryg A/S CSR-nyhedsbrev nr. 3 december

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Samfundsansvar i DSB 2011 3 Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Kunder Samfundsansvar i et strategisk

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Partnerskaber kræver klar rollefordeling Coca-Cola og WWF har lanceret en massiv kampagne, der skal redde isbjørnen. Side 16

Partnerskaber kræver klar rollefordeling Coca-Cola og WWF har lanceret en massiv kampagne, der skal redde isbjørnen. Side 16 Dette er et annoncefinansieret særtillæg til Dagbladet Børsen, tirsdag den 26.marts 2013, udgivet af Erhvervsmagasinet CSR, mediehuset Horisont Gruppen a/s. Et erhvervsmedie fra: marts 2013 20. årgang

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker trængsel side 2 Guide til grønne indkøb side 9 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til årets første nyhedsbrev. Jeg håber, at du kom godt igennem julen og fik taget festligt hul på det nye år.

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Klima. KørGrønt kurser. Seminar flom- og skredutsatte områder. Nyt mål for CO 2 -reduktion 2012

Klima. KørGrønt kurser. Seminar flom- og skredutsatte områder. Nyt mål for CO 2 -reduktion 2012 CSR-nyhedsbrev nr. 1 Juni 2012 Klima KørGrønt kurser Medarbejdere på Grundfos har som led i et pilotprojekt fået tilbudt køretekniske og KørGrønt kurser. Det er Pris & Produkt Erhverv der i samarbejde

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE I SAMARBEJDE MED. varmepumper. tilbagebetalingstider. vedvarende. Formel M ALLERØDMESSEN. vinduer. økonomi. Lynge.

ALLERØD KOMMUNE I SAMARBEJDE MED. varmepumper. tilbagebetalingstider. vedvarende. Formel M ALLERØDMESSEN. vinduer. økonomi. Lynge. allerød nyt 19 MESSEAVISEN banker kreativitet Blovstrød regler økonomi Lillerød Bymidte Carbon 20 isolering ALLERØD KOMMUNE I SAMARBEJDE MED LED belysning Vassingerød bolig solenergi rådgivning tilbagebetalingstider

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere