Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse"

Transkript

1 Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen To unge løjtnanters rejseberetning From Russia with love Nyt fra HPRD kredse

2 HPRD venter ikke Den 10. april indgik forligskredsen bag forsvarsforliget en omfattende aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret, styrket veteranindsats og tillæg til aftale på forsvarsområdet Dette miniforlig har været længe ventet og indeholdt en række tiltag, herunder nedlæggelsen af Forsvarskommandoen og en markant omfordeling af ansvarsområderne mellem den militære og civile ledelse af Forsvaret. For Reserven er dette miniforlig forudsætningsdannende for at processen omkring HR-delstrategien for Hjemmeværnets frivillige og Reserven (DS9) kan fortsætte. Den nye organisation vil skulle huse den drivende ledelseskraft, tværgående konsistens-sikring og støtte til Forsvarets myndigheder i deres arbejde med at ressourceeffektivt tiltrække, udvikle og udnytte en kompetent og relevant Reserve. Delstrategien ligger klar på Forsvarschefens og Chefen for Hjemmeværnets skriveborde og afventer at blive forelagt forligskredsen til godkendelse. Denne godkendelse forudsætter, at man i kredsen ser delstrategien som levende op til ånden i forsvarsforliget af den 30. november 2012: Reserveofficerer og øvrigt personel af reserven udgør både en vigtig personelreserve for Forsvaret og Hjemmeværnet herunder i forbindelse med Forsvarets internationale engagement og en værdifuld kapacitet, der kan være med til at styrke tilknytningen mellem Forsvaret og det øvrige samfund. Anvendelse af reserveofficerer og andet personel af reserven fortsættes derfor i den kommende forligsperiode Der iværksættes en analyse af den fremtidige anvendelse af personel af reserven i dansk forsvar. Analysen skal inddrage erfaringer fra internationale missioner, og der skal tages udgangspunkt i en effektiv ressourceudnyttelse. Analysens resultater forelægges forligskredsen i foråret HPRD har været meget involveret i at skabe den foreliggende strategi og kan anbefale forligskredsen at sige god for rapporten. Samtidigt anbefaler HPRD, at man sikrer, at der på centralt hold sker en kraftsamling af ressourcer og indsatser til at støtte implementeringen. HPRD bidrager naturligvis gerne. Hvornår går Forsvaret i gang? Beslutningen om ledelsen af Forsvaret var en forudsætning, en anden er den forestående færdiggørelse af Hjemmeværnets budgetanalyse og lige pludselig er det sommerferie og så går valgkampen i gang. HPRD venter ikke. Vi tror på, at der er skabt en fornuftig og fremadrettet strategi, der i sig selv udgør en milepæl ved for første gang i mange år tage formelt stilling til hvorfor, hvornår, hvordan Forsvaret bruger Reserven. Vi handler i henhold til ånden og visionen i dokumentet og hjælper efter evne vore medlemmer og Forsvaret med at realisere visionerne, til gavn for Samfundet, Forsvaret og Reserven. Jan Hjortshøj INFORMATION Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim RESERVEN Sekretariat Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Rigensgade Købehavn K Tlf Fax Sekretariatet har åbent dagligt mandag til fredag fra kl til Sekretariatschef Peter Henrik Lynard Forsidefoto Kranselægning i forbindelse med foreningens fødselsdag den 25. april. Læs mere inde i bladet. Foto: Leif Ernst RESERVEN Ansvarshavende redaktør oberstløjtnant-r Peter Henrik Lynard Redaktion Kaptajnløjtnant-R Maria Vang Knudsen Artikler Forslag til artikler sendes til: Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Rigensgade København K Manuskripter sendes i Word eller et kompatibelt format som vedhæftet fil til en . Fotos sendes i et af formaterne JPEG, EPS eller TIFF som en selvstændig fil. Redaktionen forbeholder sig ret til at korrekturlæse samt forkorte og redigere manuskripter. Layout og tryk KLS Grafisk Hus A/S Oplag: ISSN Ophavsret og presseansvar Bladets artikler må kopieres og eftertrykkes, når kilden angives. Artikler med forfatterangivelse udtrykker forfatterens mening, som ikke nødvendigvis deles af HPRD. Rettigheder til fotos uden credit tilhører forfatteren af pågældende artikel eller HPRD. Abonnement Reserven tilsendes gratis medlemmer af HPRD. Institutioner og biblioteker kan tegne abonnement til en pris af kr. 410 årligt (momsfrit). Adresseændring eller udeblevet blad meddeles HPRD s sekretariat. Kommende udgivelser Nr. 3 / 2014 den 11. september (stoffrist den 26. august). Nr. 4 / 2014 den 27. november (stoffrist den 11. november). 2 RESERVEN/2/2014

3 INDHOLD/ MAJ NR 2/ HPRD VENTER IKKE 4 HPRD fødselsdag fredag den 25. april Reserveentitet har taget hul på fremtiden 7 Status på konstabel- og sergentgruppen 8 To dage for sundhedspersonel af reserven 9 Sundhedsfagligt personel medlemmer i HPRD? 10 Veteraner får ny landsformand 4: HPRD fødselsdag fredag den 25. april CIMIC SEMINAR/CIMEX 11 HPRD prioriteter og opgaveansvar i 2014/15 12 Bestyrelsens konstituering og organisering 12 From Russia with love? - Vist ikke så meget længere! 13 Gå hjem møde Introduktion til Folkeretten : Reserveentitet har taget hul på fremtiden 14 Young Reserve Officers outreach seminar 16 Ledelseskursus for unge officerer i Fulda, Tyskland 17 Nyt om Reservens uddannelser i UDNÆVNELSER 18 Netværksarrangementet Kend din kreds 19 NYT FRA HPRD KREDSE 23 Aflysning af grund- og videreuddannelser for reserveofficerer i : Young Reserve Officers outreach seminar YROS 2014 RESERVEN/2/2014 3

4 HPRD fødselsdag fredag den 25. april 2014 og Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. I tilknytning til festligholdelsen af foreningens fødselsdag og tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn indledtes dagen med kranselægning ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats i Kastellet. Her deltog Hæderstegnmodtagere og foreningens øvrige gæster. Efter en gudstjeneste i Kastelskirken blev Hæderstegnene overrakt af HPRD protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. Forud for kranselægningen talte formanden, oberstløjtnant af reserven Jan Hjortshøj: På væggen står der En Tid, Et sted, Et menneske er et overgangens år og et år, hvor vi mindes mange historiske krige, hvor danske mænd og kvinder har sat livet på spil. Selvom vi er samlet for at fejre vores forenings fødselsdag bør dette ikke ske uden at vi sender en tanke til alle de danske mænd og kvinder, der mødte deres tid på et sted fjernt fra Danmark. Disse mennesker betalte den højeste pris. Vi vil med denne krans vise vores dybe respekt for det offer de har bragt og den smerte og det savn deres pårørende stadig føler tak. Generalmajor Stig Østergaard Nielsen Generalmajor Stig Østergaard Nielsen blev indkaldt til Flyvevåbnet (FLV) i 1977 og pilotuddannet på Flyveskolen og i USA. I FLV er generalmajoren kendt under pilotnavnet SØL. SØL gjorde tjeneste i Karup som Draken pilot til 1991, hvor han, nu som chef for ESK 729 blev sendt til Forsvarskommandoen i planlægningsstaben, lidt vemodigt med opgaven at nedlægge Draken flyene i Danmark. SØL havde herefter chefstillinger i Skrydstrup og Flyvertaktisk Kommando og oplevede at blive den sidste chef for Flyvestation Værløse, som lukkede i Fra 2005 til 2009 var SØL chef for Flyvertaktisk Kommando. Selv om Forsvaret havde standset uddannelserne til officer af reserven, oplevede Flyvevåbnets reserve at blive betroet nye opgaver, både med opbygningen af Generel Militær Efteruddannelse for samtlige militære ansatte i Flyvevåbnet og med stigende anvendelse af reservister i operative og andre specialist funktioner. Denne tro på Flyvevåbnets reserves kompetencer og fleksibilitet i en tid, hvor reserven andre steder i Forsvaret blev mindre anvendt, var et lyspunkt, som gav gode oplevelser til reservisterne og effektiv opgaveløsning til Flyvevåbnet. I denne periode blev skabt ikke mindre end fem Wing Reserves som skygge Wings til moderwings. I hele perioden frem til i dag, hvor SØL i 2012 blev den første Chef for Arktisk Kommando, har SØL forstået reservens relevans for Forsvaret. Det er for denne særlige forståelse, og vilje til at bruge reserven, at SØL tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Foto: Leif Ernst 4 RESERVEN/2/2014 Oberstløjtnant af reserven Kim Donslund Oberstløjtnant af reserven Kim Donslund blev indkaldt til Flyvevåbnet i 1980 og udnævnt til sekondløjtnant af reserven i Straks efter denne udnævnelse kom Kim Donslund til Flyvestation Aalborg som delingsfører i Nærforsvaret, og Kim Donslund har nu været designeret ved samme base i 33 år, afbrudt af udsendelser til krigene på Balkan og i Afghanistan, samt senest som FN observatør i Jerusalem. Kim Donslund er ikke så kendt som aktiv i HPRD, men har i stedet lagt kræfterne i en solid, energifyldt og professionel tjeneste, som har aftvunget meget stor respekt på hans hjembase, både i Flyvestationens stab og blandt hans reservister, som han i mange år har været den naturlige chef for. Flyvestation Aalborg er således et eftertragtet tjenestested for personel af reserven i Flyvevåbnet, og mange nye ideer til afvikling af Videregående Militær Efteruddannelse er skabt og afprøvet i oberstløjtnantens tjenestetid. Også Flyvertaktisk Kommando har i en årrække anvendt oberstløjtnanten som Chairman for NATO CBRN Working Group, en stilling, som roterer blandt NATO landene, og som oberstløjtnanten har vartet ved siden af sin tjeneste som chef for ATW AAL WRES. I de seneste år er oberstløjtnanten civilt flyttet til Ungarn, men fortsætter ufortrødent sin engagerede tjeneste ved ATW AAL, ved NATO og i PARU/FLV, hvor oberstløjtnanten har repræsenteret ATW AAL i omkring 20 år. Oberstløjtnanten er et sjældent eksempel på en dygtig officer af reserven, en rollemodel og en god kammerat. Det er for denne vedvarende indsats oberstløjtnanten tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Foto: Leif Ernst

5 Oberstløjtnant af reserven Christian Herskind Oberstløjtnanten har gennemgået reserveofficersuddannelsen og har siden gjort tjeneste ved Gardehusarregimentet. I reservesammenhæng har oberstløjtnanten forrettet en meget varieret tjeneste. Her skal særlig fremhæves virket som chef for et lokalforsvarsafsnit på Sjælland og en udsendelse til Afghanistan. Ligeledes spillede oberstløjtnanten en central rolle i det militære sikkerhedsarbejde omkring klimatopmødet COP-15. Oberstløjtnanten er oprindeligt uddannet som cand. jur. og har anvendt dette til en markant karriere i dansk erhvervsliv. Aktuelt står han således i spidsen for det spændende arbejde med at udvikle Refshaleøen til et attraktivt område i københavnsk by- og erhvervsliv. Det er derfor ikke overraskende i broslagningen mellem den militære og den civile verden, at oberstløjtnanten i særlig grad har gjort en bemærkelsesværdig indsats. Som Præsident for Mars & Merkur og som særdeles aktiv i Interforce har Reserven en engageret, vidende og passioneret ambassadør i oberstløjtnanten. Det er for denne vedvarende og anerkendelsesværdige indsats at Christian Herskind tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Foto: Leif Ernst Foto: Leif Ernst Premierløjtnant af reserven Claus Christian Svangren Brünger Premierløjtnanten blev udnævnt til sekondløjtnant i 2004 og har allerede haft en varieret og aktiv karriere i Søværnet. Denne har omfattet opgaver som vagtofficer på inspektionsskibet Triton. Desuden har premierløjtnanten arbejdet med både fiskeriinspektion og farvandsovervågning. Civilt har premierløjtnanten sejlet med containerskibe fra Mærsk. Civilt beskæftiger Claus Brünger sig med store maskiner, hvor ingeniør uddannelse bringes i spil i arbejdet hos MAN Diesel. Han fungerer desuden som lærer på Danmarks Tekniske Universitet. Med hæderstegnet anerkendes i særlig grad den indsats som Claus Brünger har gjort gennem sine 6 år i HPRDs bestyrelse, hvor han men energi, konstruktiv holdning og gode ideer har bidraget til at navigere foreningen igennem perioder med mange udfordringer og omstillinger. Ligeledes har Claus spillet en central rolle som medlem af Søværnets PARU. Det er for denne anerkendelsesværdige indsats at Claus Brünger tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Oberstløjtnant af reserven Torben Brændgaard Oberstløjtnanten har gennemgået reserveofficersuddannelsen og har siden gjort tjeneste ved Jydske Dragonregiment. I reservesammenhæng har oberstløjtnanten forrettet tjeneste i den regionale føringsstruktur, både som chef et lokalforsvarsafsnit og som bannerfører i kompetencecentret. Oberstløjtnanten er oprindeligt uddannet som ingeniør og har anvendt dette til en markant karriere i dansk erhvervsliv. Aktuelt er han ansvarlig for pumpeproducenten Grundfoss s aktiviteter i Frankrig, og har ved flere lejligheder benyttet platformen i Bjerringbro til at styrke forståelse og erfaringsdeling mellem de civile og militære ledelsesdiscipliner. I HPRD sammenhæng har Torben Brændgaard i mange år været formand for Midtjyske Kreds, der som landets næststørste kreds gentagne gange har udmærket sig ved et varieret aktivitetsudbud og en aktiv tilgang til rekruttering og fastholdelse af medlemmerne. Ligeledes har oberstløjtnanten også i en årrække været aktiv i PARU-strukturen, f.eks. i PARU for Totalforsvarsregion Nord-Midt. Det er for denne vedvarende og anerkendelsesværdige indsats at Torben Brændgaard tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Foto: Leif Ernst FAKTA Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX s approbation den 22. februar Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID) er i dag et binavn til Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark eller HPRD. Binavnet korresponderer således med hæderstegnets benævnelse. Hæderstegnet kan af foreningen, efter enstemmig vedtagelse i bestyrelsen, tildeles personer, såvel aktive militære som afskediget, og i ganske særlige tilfælde civile, som bestyrelsen finder i særlig grad bør hædres for deres indsats for reserveofficerskorpset som helhed og for foreningen i særdeleshed. RESERVEN/2/2014 5

6 Reserveentitet har taget hul på fremtiden Af oversergent af reserven, journalist Mads Rolf Ahrenskjær Reserveentiteten 2. Brigade har en klar målsætning; Den skal være den skarpeste reserveentitet i Forsvaret. Målet skal opfyldes gennem at bidrage med kompetent reservepersonel, der stiller op, når enhederne kalder og støtter med både civile og militære kompetencer. Da Reserveentiteten ved 2. Brigade (RE2B) gennemførte årets første samlede funktionsuddannelse for på Antvorskov kaserne, var en af oplægsholderne HPRDs formand, OL-R Jan Hjortshøj. Formanden løftede en flig af sløret for det input, som HPRD har givet Forsvaret omkring reservepersonellets fremtidige anvendelse. I det input udgør en mere formaliseret registrering af reservepersonellets civile uddannelser og kompetencer et væsentligt punkt. Hjortshøj afslørede noget af det, De militære færdigheder er fundamentet. I Reserveentiteten har omkring 2/3 af personellet en uddannelse på bachelor eller kandidat-niveau. som RE2B længe har haft som et vigtigt element i nyttiggørelsen af entiteten: En højere grad af integration mellem reservepersonellets civile og militære kompetencer. Netop summen af reservepersonellets samlede kompetencer og erfaringer betyder ifølge Reserveentitetens chef, OL-R Peter Heering, at reservepersonellet fortsat kan yde et værdifuldt bidrag til Forsvarets enheder. Jeg oplever i stigende grad et behov for netop kombinationen af civile og militære kompetencer i vores virke. Reservepersonellets baggrund med solid militær faglighed kombineret med civile kompetencer og erfaringer styrker Forsvaret i den type af operationer, som man umiddelbart kan øjne i horisonten. Naturen i konfliktområderne er ofte stabiliseringsprægede og (kapacitets-) opbyggende operationer i regi af NATO eller FN i mindre udviklede områder i verden. Også hér kan reservepersonellet bidrage med kompetencer inden for jura, kommunikation, infrastruktur, offentlig forvaltning eller landbrugsudvikling i militære rammer, forklarer oberstløjtnanten. Heering var selv udsendt som chef for Police Operational Mentoring Liaison Team (POMLT) på ISAF 10 i Afghanistan. Tjenesten her, der omfattede civilt politi og militære enheder fra flere lande, bekræftede Heering i sin overbevisning om, at såvel civile som militære erfaringer og viden i kombination har en stærk plads i et tidssvarende og effektivt forsvar. Kan ikke stå alene Med mere end 1200 indkommanderingsdage om året yder RE2B et væsentligt bidrag til såvel 2 Brigade som de kampbataljoner, brigaden har underlagt. Når jeg taler med reservepersonellet i entiteten og de chefer, vi støtter, så er tilbagemeldingerne positive. Men de siger også, at civile uddannelser ikke kan stå alene i en militær ramme. De civile kompetencer skal bakkes op af en solid militær faglighed, hvis de for alvor skal fungere. Vores civile kompetencer skal være komplementerende til de militære færdigheder, som er forudsætningen for vores virke som soldater såvel under øvelser som i en skarp situation. Jeg kan fornemme, at specielt G2/S2 og G9/ S9 (Efterretnings- og Info-operationssektionerne de sektioner, der har mest kontakt til de civile organisationer og befolkningsgrupper i indsatsområdet) til stadighed har fået mere travlt under øvelserne fortsætter Heering. Derfor vægter Reserveentiteten også højt, at entitetens personel bliver uddannet i såvel grundlæggende militære færdigheder som i stabsprocedurer og metodik, når Reserveentiteten samles på de to årlige funktionsuddannelseskurser. Godt karriereforløb I Reserveentiteten vægter ledelsen, at der skal være et godt og sammenhængende karriereforløb, der sikrer en udviklingsmulighed for den enkelte i fremtiden. Når vi får tilgang af yngre personel af reserven, vil de typisk begynde med at være tilknyttet en bataljonsentitet i specifikke funktioner eller som støttepersonel. Når de når kaptajns-niveauet og normalt også har taget deres civile uddannelser, så begynder vi at se på, hvor de kan anvendes på en måde i strukturen, der giver mening 6 RESERVEN/2/2014

7 i forhold til deres samlede kompetenceniveau. F.eks. på brigadeniveau. Udgangspunktet forbliver, at personel af reserven skal kunne forrette grøn tjeneste jf. de røde reglementer. Militære enheder skal ledes og agere efter militærfaglige principper, forklarer Heering. Direkte adspurgt mener han ikke, at man kan stille spørgsmålstegn ved, hvad en civil uddannelse kan bruges til ved eksempelvis en bataljonstab. Som nævnt er udgangspunktet militært, men det civile islæt skal kunne supplere dette. I min optik giver det både en fleksibilitet og en mangfoldighed, der styrker hærens enheder. Forsvarets nye officersuddannelser lægger vel op til samme. Der vil blive en større vandring ud og ind af Forsvaret på flere niveauer, så der samlet bliver en større mængde af civile og militære uddannelser, kompetencer og erfaringer til rådighed. Dermed vil man efter min vurdering få et bredere udsyn og en større mangfoldighed af kompetencer og erfaringer, der giver mere mening i vor tid end hvad der var tilfældet under den Kolde Krig, siger oberstløjtnanten. Reserven er den fleksible knap Langt det meste af Reserveentitetens indkommandering benyttes på deltagelse i øvelser, men personel af reserven yder også støtte til enhedernes dagligdag med skydeperioder og omskolinger. Jeg ser reservepersonellet som den fleksible knap, som cheferne kan skrue op og ned på. Når kampbataljonerne og brigaden er spændt for med mange øvelser, afgivelser med kort varsel og uddannelser, så er det værdifuldt at have en pulje af veluddannet fleksibelt personel, som brigaden kan benytte til omkostningseffektivt at levere sine produktions- og kvalitetsmål inden for fastsatte økonomiske rammer, slutter Heering. Af korporal af reserven René Søe Pedersen / Foto: Peter Jonassen Status på konstabelog sergentgruppen I 2006 besluttede Forsvarets ledelse, at Reserven skulle genoplives. Dette mener jeg selvfølgelig var en rigtig og nødvendig beslutning. Til gengæld er jeg også af den opfattelse, at det kun delvist er lykkedes. Det er lykkedes, at genskabe muligheden for tjeneste, uddannelse og karriere for officererne af reserven, alt imens dele af Forsvaret er ved at spare konstabler og stregbefalingsmænd af reserven væk. Der er gennem årene blevet skabt en ny struktur for Reserven, herunder blev den regionale føringsstruktur skabt under Hjemmeværnets ledelse, ligesom der hen ad vejen blevet oprettet entiteter i alle tre værn. Så strukturen for Reserven er til stede. Jeg ved godt, at officererne af reserven til tider påpeger, at de ikke har den samme adgang til uddannelse mere, at der ind imellem bliver sat stop for avancementer og de bliver skåret i indkommanderingsdage, men alt andet lige, så har de muligheden for at have noget tjeneste og vedligeholde, måske endda udvikle, deres kompetencer. Når snakken derimod falder på konstabel- og sergentgruppen er der ikke sket ret meget siden VUT I og II for sergentgruppen er ikke kommet tilbage, hvorfor der reelt ikke er mulighed for avancement. Der er så godt som lukket for alle uddannelsesmuligheder for gruppen i Hæren, og der er ikke megen tjeneste tilbage. De fleste i konstabel- og sergentgruppen resignerer, pakker grejet i sækkene og venter på at kontrakten udløber. Gruppen bliver mindre og mindre, og der er reelt ved at være flere officerer af reserven, end der er i konstabel- og sergentgruppen af reserven tilsammen. De dele af Forsvaret, som stadig gør brug af deres konstabler og stregbefalingsmænd af reserven, har forstået, at de her har en ressource med masser af erfaring og kampgejst, som de kan hente ind til at gennemføre øvelser, træning, gennemførelse af GME for det faste personel eller lignende. Herunder vedligeholder de deres færdigheder og kan derved til stadighed stille deres kompetencer til rådighed for enheden og Forsvaret som helhed. Dette er i høj grad lykkedes blandt andet i Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet og i nogle af Hærens specialafdelinger. Det er dog ved at vise sig flere steder, at når Forsvaret i øjeblikket bruger mange penge på omstilling og omstruktureringer, er tjenesten for Reserven noget af det første der bliver beskåret. Herved sikrer man sig, at det faste personels tjeneste ikke bliver berørt i så stort et omfang. Når Reservens muligheder for tjeneste i det enkelte værn bliver beskåret, bliver stabsarbejde og stabsøvelser prioriteret, hvilket igen gør konstabler og sergentgruppen til de store tabere, som der ikke er råd til at uddanne eller indkommandere. Jeg har også tegnet en kontrakt. Jeg har gjort mit bedste for at vedligeholde mine kompetencer og mødt op, når der er blevet kaldt på mig de sidste 18 år. Men efterhånden synes der ikke at være plads til mig i Forsvaret. De sidste 7-8 år har jeg ikke haft adgang til uddannelse, tjenesten er i bedste fald på 5-10 dage om året, hvilket er for lidt til at kunne følge med i Forsvarets udvikling. I år har jeg fået at vide, at konstabler og sergentgruppen ikke skal regne med nogen former for indkommandering indtil 2015 på grund af besparelser. Jeg opfylder min del af kontrakten, gør Forsvaret også det? Forsvaret bliver nødt til at indse, at en kontrakt mellem en ansat (af reserven) og Forsvaret som arbejdsgiver forpligtiger begge veje. Reservisten forpligtiger sig til at stille sine kompetencer til rådighed for Forsvaret og Forsvaret forpligtiger sig til at finde passende tjeneste og vedligeholde reservistens uddannelse. Sidstnævnte sker ikke i øjeblikket for konstabel- og sergentgruppen. På grund af dette har Forsvaret en opgave med enten at afvikle kontrakterne eller komme med en plan som omhandler tjeneste, uddannelse og karriere også for konstabler og sergentgruppen af reserven. RESERVEN/2/2014 7

8 To dage for sundhedspersonel af reserven Af journalist Martha Madsen, Forsvarets Sundhedstjeneste Nyt navn men samme vigtighed Som personel af reserven er man per definition lidt uden for systemet. Derfor holder Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) fire møder om året i Personel Af Reserven Udvalg (PARU), og en gang om året lægger Flyvestation Skalstrup i to dage hus til et seminar for sundhedspersonellet af reserven. Den marts 2014 tilhørte bioanalytikkere, medico teknikere, radiografer og sygeplejersker. Det såkaldte PARU-seminar (Personel Af Reserven Udvalg) er netop en måde at holde reservepersonellet orienteret om, hvad der sker i Forsvaret generelt og i FSU i særdeleshed. Derfor indledtes det årlige seminar med en orientering fra generallæge Søren Worm-Petersen, der informerede om den nye struktur i FSU med fem infirmerier i stedet for 18 samt om fremtidens muligheder og udfordringer, blandt andet den sandsynligvis kommende sammenlægning med Forsvarets Personeltjeneste (FPT), Veterancenteret (VETC) og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø (FCA). Oversygeplejerske Michael Wiberg fortalte sammen med Bjarne Johansen fra FPT om, hvordan den nye HR-portal fungerer, og hvad sundhedspersonellet kan bruge den til. Konklusionen var, at sundhedspersonellet selv skal styre deres karriereforløb, for der er ikke særlig meget hjælp af få til det. Dernæst fik deltagerne en opdatering på, hvordan sanitets- og sundhedstjeneste vil udvikle sig de næste år af chef for FSU s Rådgivningsdivision Hans Ole Jørgensen. For eksempel det nye sundheds- og sanitetskoncept, som vil få indflydelse på, hvordan det danske Forsvar bidrager sundhedsfagligt til NATO s missioner. Førstedage sluttede med en gennemgang af den kommende HR strategi for personel af reserven ved formanden for HPRD Jan Hjortshøj. Generallægen og Jan Hjortshøj ledte herefter diskussion af hvad Forsvaret vil med reserven og hvad kan reserven give Forsvaret. Dagen sluttede med en hyggelig middag og erfaringsudveksling. Seminarets dag to var mindre formel og begyndte med nogle timers faglig leg. Blandt andet samlede deltagerne pistoler på tid, arbejdede med simulationsdukker og fik oplæg om en ny type kanyle, der kan stikkes direkte ind i knogle, hvilket skulle være en fordel, hvis det ikke er til at ramme en blodåre. Dagen blev rundet af med to oplæg. Det første stod sygeplejerske Jesper Kjærgaard for. Han fortalte om sin oplevelse som mentor for sundhedsklinikken i Shorabak, den afghanske lejr i Camp Bastion. Sygeplejerske Christian Kummerfeldt stod for det sidste oplæg, der blandt andet handlede om, at udsendt sundhedspersonel ligesom soldaterne kommer ændrede hjem. Oplevelsen har konsekvenser, både positive og negative, og det er vigtigt at huske, at man ikke er immun over for fysiske og psykiske efterveer, selvom man har en sundhedsfaglig uddannelse. Alt i alt to dage, hvor rådighedssygeplejerskerne fik føling med, hvad der sker i Forsvaret, hvad der rører sig inden for det militære sundhedsfaglige område, og ikke mindst to hyggelige dage med deres kollegaer. Af oberstløjtnant af reserven E.P. Hansen. Folk og Forsvar har for at tydeliggøre sigtet og bredden i organisationens arbejde skiftet navn til Folk og Sikkerhed. Jeg har tidligere som amtsformand henledt opmærksomheden på organisationen i bladet. Nu eksisterer amterne ikke mere og jeg er blandt andet derfor ikke længere amtsformand, men jeg er stadig individuelt medlem og jeg finder stadig at det, der tidligere hed Folk og Forsvar og som nu er Folk og Sikkerhed, er særdeles vigtigt. Folk og Sikkerheds vision kan udtrykkes i fem pinde, nemlig Folk og Sikkerhed arbejder for, at Danmark har et robust forsvarskrise- og katastrofeberedskab. Folk og Sikkerhed arbejder for at skabe sikkerhedspolitisk forståelse i befolkningen for Danmarks engagement nationalt og internationalt. Folk og Sikkerhed arbejder for at fremme samarbejdet mellem alle involverede, der bidrager til Danmarks sikkerhed. Folk og Sikkerhed arbejder for at skabe opbakning til personel, der er indsat i arbejdet, og deres pårørende. Folk og Sikkerhed arbejder for at synliggøre og skabe dialog om den holdning, der samler medlemmerne i organisationen. Jeg vil opfordre til, at man går ind på og søger nærmere oplysninger. 8 RESERVEN/2/2014

9 Sundhedsfagligt personel medlemmer i HPRD? Sygeplejerske af reserven Rie Krowicki er blevet bedt om, at fortælle lidt om det sundhedsfaglige personel i Forsvaret. Af løjtnant af reserven Svend M. Holst Findes der sundhedsfagligt personel i HPRD? Ja det gør der faktisk har der f.eks. været tilknyttet sygeplejersker til foreningen siden 1987 tænk lige det forrige årtusinde nogle af de yngre reservister var knap født da sygeplejerskerne kom med i Reserveofficersforeningen i Danmark. Sygeplejerskerne kom med som associerede medlemmer, og det er de stadig. Historisk valgte man dette, da foreningen ikke på nogen måde havde forhandlingsret for sygeplejerskerne. Dette er stadig den dag i dag forbeholdt Dansk Sygeplejeråd, som er den faglige repræsentant, både for den civile og den militærfaglige ansatte. Sygeplejerskerne har ikke stemmeret i foreningen. Hvis du er læge, tandlæge, dyrlæge, sygeplejerske, radiograf, bioanalytiker, farmaceut eller medikotekniker i et af de tre værn i Forsvaret, og endnu ikke medlem af HPRD så kontakt sekretariatet på eller via og hør hvad HPRD kan gøre for dig. Hos GF er det kunderne, der deler årets overskud. Jamen hvad kan den der snart 100 årige forening så tilbyde det sundhedsfaglige personel? Kan HPRD fortælle noget der ikke findes på enhver hjemmeside eller ethvert gadehjørne? Kan man ikke bare Google det samme, som man kan få for det lave kontingent? Nu skal I bare høre. Før i tiden var der rigtig mange muligheder for reservister til at mødes på kurser og seminarer - der var indkommanderingsdage og der var et noget større økonomisk råderum end der er i dag. Historisk set har der også været et par svære år for reservepersonel hist og her de ikke fastansatte sygeplejersker tilhører sammen med andet civilt sundhedspersonel denne kategori. Så en del opsagde eller gentegnede ikke deres kontrakt, og sagde farvel til Forsvaret. I dag baseres HPRD arbejde hovedsageligt på de kontingentindtægter, der kommer fra alle medlemmerne men der er stadig masser af aktivitet, f.eks. ude i de lokale kredse rundt om i landet. HPRD arbejder konstant for, at Danmark har en reserve og ikke mindst en brugbar reserve af alle grader. Det og meget mere kan blandt andet læses på og på HPRD LinkedIn gruppe. Hvert år gør Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret bilskaderegnskabet op og sender overskuddet retur til bilkunderne. Vil du også have et tilbud på en fleksibel bilforsikring med overskudsdeling så kontakt os. Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vestergade 20, 1. sal, sidebygningen 4600 Køge. Tlf RESERVEN/2/2014 9

10 Veteraner får ny landsformand Af chefsergent Per Amnitzbøl Rasmussen Bjarne Hesselberg (tv) modtager diplomet til sin hædersmedalje af den nye landsformand Niels Hartvig Andersen (th). Oberst Niels Hartvig Andersen, Næstved er ny landsformand for De Blå Baretter Danmarks Internationale Veteran Organisation og afløser hermed Bjarne Hesselberg. På De Blå Baretters repræsentantskabsmøde den 25. og 26. april i Vordingborg, trådte den mangeårige landsformand oberst Bjarne Hesselberg tilbage som veteranernes formand. I stedet blev den netop pensionerede oberst Niels Hartvig Andersen, Næstved valgt som hans afløser. Bjarne Hesselberg har gennem de sidste 11 år været landsformand for De Blå Baretter, og han har fået sat Veteranerne på dagsordenen. Bjarne Hesselberg kan om nogen, med rette, tage æren for at Danmarks Veteraner er et naturligt begreb i vores hverdag. Han har brugt sit formandskab til utrætteligt at arbejde for særligt de soldater som har fået sår på sjæl og legeme, at de har fået den anerkendelse som de rettelig fortjener, bl.a. ved at udvikle og lede Kammeratstøtteordningen (KSO) til den respekterede organisation det er i dag. På den baggrund modtog Bjarne Hesselberg De Blå Baretters fornemmeste hæder, Fortjensttegnet i Guld, som den første modtager nogensinde. Som ny landsformand blev oberst Niels Hartvig Andersen, Næstved valgt med akklamation. Det er en stor arv at løfte efter Bjarne, men veteranerne fortjener en stærk organisation, som De Blå Baretter, til at tale deres sag og her vil jeg gøre mit bedste. Jeg glæder mig til opgaven, sagde Niels Hartvig Andersen da han takkede for valget. Niels Hartvig Andersen er selv veteran fra Cypern, Kosovo, Irak, Afghanistan og kommer lige fra en stilling i Stettin, Polen, så han kender om nogen veteranernes betingelser og vilkår. CIMIC SEMINAR/ CIMEX Indbydelse til deltagelse i CIMIC/SEMINAR/ EXERCISE 31. juli 4. august 2014 Infanterieschule in Hammelburg, Tyskland. Sidste års kursus i Brno, Tjekkiet. Her er en indestående chance for at deltage i dette års CIMEX. Dette er tredje gang CIOR afholder dette kursus i forbindelse med kongressen for CIMIC officer eller andre relevante, som arbejder med dette område. Selve kurset og øvelse afholdes af MSSG (UK) og der vil være et større antal foredragsholdere fra NGO er, organisationer, NATO m.m. Afgang er kl juli fra Haderslev kaserne. Forventet hjemkost er 4. august kl Transport er militær køretøj. Seminariet afholdes på infanteriskolen i HAM- MELBURG, Bayern Tilmelding: MJ-R A. Sørensen / Økonomi: Egen enhed betaler indkommandering og kursusafgift ( 220) Tilmeldingsfrist: 20. maj eller efter aftale. 10 RESERVEN/2/2014

11 HPRD prioriteter og opgaveansvar i 2014/15 Af oberstløjtnant af reserven Jan Hjortshøj 29 marts dage efter generalforsamlingen gennemførte bestyrelsen et konstituerende møde og seminar. Vores mål var at definere de væsentligste prioriter for vores arbejde frem til næsten generalforsamling samt uddelegere ansvar for opgaver til de enkelte medlemmer af bestyrelsen, samt formænd og repræsentanter for diverse udvalg m.m. Den formelle konstituering, hvem er HPRD s point of contact etc. fremgår af artiklen på side 12, hvor vi også forklarer hvordan vi, belært af erfaringerne fra sidste år, vil effektivisere bestyrelsens arbejde fremover. Bestyrelsen fastholder foreningens fire strategiske fokusområder: 1. Indflydelse- nationalt og internationalt HPRD skal være en naturlig stemme i den forsvars- og sikkerhedspolitiske debat. HPRD skal gennem dialog nationalt og internationalt påvirke relevante beslutningstagere for at understøtte foreningens arbejde med at varetage medlemmernes interesser. HPRD skal fastholde og udvikle samarbejdet med myndigheder, styrelser, råd og udvalg, arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og andre relevante organisationer både nationalt og internationalt 2. Kommunikation og identitet HPRD skal synligøre, at foreningens medlemmer skaber løsninger på samfundets sikkerhedspolitiske udfordringer og for Forsvaret. HPRD skal skabe en fortælling om Reserven med en identitet, der er bredt anerkendt i befolkningen, arbejdsmarkedet og Forsvaret. HPRD skal synliggøre og profilere Reserven i forhold til samfundet generelt, Forsvarsministeriets områder og foreningens medlemmer. 3. Kompetencer HPRD skal sikre, at Reserven er en fleksibel ressource, der til stadighed har et højt kompetenceniveau, som imødekommer Forsvarets behov. HPRD skal sikre udvikling og gennemførelse af militær efter- og videreuddannelsesmuligheder for hele Reserven. HPRD skal aktivt deltage i arbejdet med at opretholde og udvikle uddannelse til personel af reserven. HPRD skal for Forsvaret sikre, at medlemmer på rådighedskontrakt udgør en fleksibel og fysisk robust styrke. HPRD skal facilitere relevante militære træningsaktiviteter for Reserven. 4. Kerneydelser I tilgift til den strategiske positionering og udvikling af Reserven leverer HPRD følgende kerneydelser: HPRD skal gennem kombinationen af fysiske og virtuelle midler sikre medlemmer fortræffelig service med adgang til viden, information og rådgivning uafhængigt af tid og sted. HPRDs services, ydelser og støtte skal udvikles på baggrund af medlemmernes ønsker og behov så det sikres, at alle medlemsgrupper opnår et stort personligt udbytte af deres medlemskab HPRD skal understøtte og udbygge en aktiv og frivillig videndeling blandt medlemmerne så deres faglige relationer styrkes. I lyset af Forsvarets aktuelle situation og vores forventninger til de næste 12 måneder besluttede bestyrelsen at prioritere følgende emneområder: 1. DS9 implementering. 2. Nye samarbejdsrelationer. 3. Medlemsrekruttering. 4. Delegering og effektivisering. DS9 implementeringen er en naturlig del af vores fokus på at opretholde indflydelse i henhold til vores arbejde for et stærkt Forsvar og en relevant og kompetent Reserve. I praksis betyder det, at HPRD skal være i samspil med og støtte på alle niveauer, når den nye strategi skal forstås og implementeres. Nye samarbejdsrelationer er en bred betegnelse for de potentielle forandringer i HPRD s rolle og opgaver som kan følge af at Forsvaret ændrer sig og af at vi ønsker at være i tæt og god samklang med de øvrige faglige organisationer. Vi har igennem de seneste år haft et stabilt medlemsantal. Nu ser vi muligheden for at styrke rekrutteringen af nye medlemmer, og samtidig sikre fastholdelse af de eksisterende på tværs af de mange forskellige profiler og interesser, som medlemsskaren omfatter. HPRD har et meget dygtigt og erfarent sekretariat, der på smukkeste vis sørger for kontinuitet, historisk bevidsthed og medlemsbetjening samt et par tusinde andre ting. Men selv da vil foreningen ikke kunne fungere og levere uden en markant indsats af frivillig arbejdskraft i og uden for bestyrelsen. Vi vil fortsætte vores arbejde med at effektivisere og delegere således, at vi ikke bliver sårbare. Alt i alt ser bestyrelsen frem til et spændende år, hvor det forhåbentligt vil dreje sig mere om produktion end politik. Og vi står alle til rådighed til at uddybe og forklare ovenstående, hvis ønsket. RESERVEN/2/

12 Bestyrelsens konstituering og organisering Af major af reserven Jeppe P. Trautner Reservens interesser over for Forsvarets øverste led og det politiske niveau og varetages af formanden samt bestyrelsens øvrige otte medlemmer. Hermed kort om hvordan bestyrelsen organiserer arbejdet det kommende år. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, og det varierer hvor megen tid de enkelte kan lægge. For at sikre at alles kræfter anvendes bedst, anvender vi en tovholder-model, hvor det enkelte bestyrelsesmedlem får ansvar for en eller flere sagsområder. Tovholderen gives opgaver og rammer af bestyrelsen, og løser opgaven med støtte fra andre bestyrelsesmedlemmer og frivillige medlemmer. Derudover har bestyrelsen konstitueret sig med repræsentanter til de af Forsvarets møderækker og arbejdsgrupper, hvor Reservens bidrag er nødvendige (se faktaboks). Kontinuiteten i bestyrelsens arbejde understøttes af kredsene, der kigger ind over referater og bidrager til Midtvejsmødet i det sene efterår og til generalforsamlingen i foråret, og af HPRDs sekretariat. Endelig består netværket af tidligere formænd til den siddende formands rådighed. FAKTA Arbejdsgrupper Formand Næstformand KG/Rf PARU HRn PARU SVN PARU ftk Hjv Beredskabsstyrelse FAK/ISP/SPE FPT AG SIKPolsem Ansvar ol-r Jan Hjortshøj MJ-R Jeppe P. Trautner ol-r Jan Hjortshøj, MJ-R Jeppe P. Trautner mj-r Klaus Munch Kjøller (OL-R Jan Hjortshøj) PL-R Claus Chr. Brünger lt-r Oscar Cosman Brøndum (MJ-R Jeppe P. Trautner) kp-r Rene Søe Pedersen (OL-R Birger Kjer Hansen) SKL-R Peter Fristrup MJ-R Klaus Munch Kjøller Peter H. Lynard lt-r Oscar Brøndum, MJ-R Tomas Legart, SSG-R Thomas H. Andersen CIOMR Peter Juel Thiis Knudsen / Christopher Clemmensen (efter CIOR kongres 2014) CIOR CISOR Nordisk Præsidium Baltic Sea Cooperation Feltsport mj-r Martin Simonsen ssg-r Bjarne Askholm OL-R Jan Hjortshøj mj-r Tomas Legarth (MJ-R Jeppe P. Trautner) mj-r Kim Aage Birkerød Nielsen From Russia with love? - Vist ikke så meget længere! Af løjtnant af reserven Oscar Cosman Brøndum Sikkerhedspolitisk Seminar 2014 De euforiske år efter sammenbruddet af Warszawa-pagten og afslutningen af den kolde krig er efterhånden blevet afløst af et mere anstrengt forhold mellem Vesten og Rusland. Vi er endnu ikke vendt tilbage til den kolde krig, de fleste er dog enige om at hvedebrødsdagene er forbi, hvilket situationen i Ukraine med alt tydelighed viser. Derfor stiller dette års Sikkerhedspolitiske Seminar skarpt på netop Rusland. Seminaret vil således forsøge at give deltagerne en dybere liggende forståelse for Ruslands geopolitiske interesser, bagved liggende motiver og militære styrke ved at lade interessante indlægsholdere belyse emnet hhv. kulturelt, økonomisk, politisk og ikke mindst militært med fokus på bl.a. kapaciteter, doktriner og styrkeforhold. Seminaret afholdes i år Fredag den 26. og lørdag den 27. september på Vordingborg kaserne. De to indkommanderingsdage (IKD) som det kræver for at deltage i seminaret, skal igen i år bevilges af egen enhed/entitet - det kan derfor være en god idé at ansøge om disse i god tid! Seminaret ansøges via og der vil i år blive tildelt 120 pladser til reservister og fast personel efter først til mølle princippet. Dokumentation for tildeling af IKD, påtegnet af enhedens chef, skal medbringes ved fremmøde. Vi glæder os meget til at kunne byde jer velkommen til endnu et spændende Sikkerhedspolitisk Seminar i Vordingborg! Ordrenummer for arrangementet: (oplyses til egen enhed ved rekvirering af IKD) Eventuelle spørgsmål kan sendes til LT-R Oscar Cosman Brøndum på 12 RESERVEN/2/2014

13 Gå hjem møde Introduktion til Folkeretten Af arbejdsgruppe Humanitær Folkeret Arbejdsgruppen for Humanitær Folkeret (AG HUMFOL) i HPRD afholder Gå hjem møde på Forsvarsakademiet (FAK) onsdag den 11. juni 2014 kl i forbindelse med at FAK har udgivet bogen Introduktion til Folkeretten. Adjunkt Heidi Güntelberg fra FAK, der har stået for redaktionen af bogen, vil holde et oplæg om bogen og emnet for alle interesserede medlemmer og tjenestegørende i Forsvaret. Folkeretten har i dag en dimensionerende rolle for militære operationer, og indsigt i og evnen til at anvende denne er et essentielt element i nutidens militære engagementer. Indarbejdelsen af folkeretten i både planlægnings- og udførelsesfasen har direkte indflydelse på udfaldet af håndteringen af en konflikt - og på omverdenens modtagelse af udfaldet. Derfor kan viden om og forståelse for folkerettens regulering af væbnede konflikter og afledte aspekter bidrage væsentligt til konflikters håndtering i et internationalt perspektiv. Bogen giver en introduktion til folkerettens grundlæggende behandling af staters ret til magtanvendelse og regler for krigsførelse, behandler folkerettens rolle på det strategiske og operative niveau, diskuterer den internationale straffedomstols rolle og betydning for militære operationer og tager endeligt aktuelle emner som autonome våben og influence operationer op til behandling. Bogen er tænkt som en introduktionstekst til emner af særlig relevans for militært personel, der kan anvendes i undervisningen eller til opslag - uden at der behøves en juridisk baggrund. Alle kan deltage, hvad enten det er af interesse eller fordi man står overfor en udsendelse. Foreningens medlemmer og tjenestegørende kan gratis deltage tilmelding er dog nødvendig og sker efter princippet først til mølle. Tilmelding til senest torsdag den 5. juni 2014 Sted: Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne, Auditorium, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø, Bygning 38, første sal. Påklædning: Uniform eller civilt efter eget valg. Kort over FAK: Kommer man med tog, kan man stå af på Svanemøllen station. Kommer man med bil, vil der være mulighed for parkering på kasernen, men kom i god tid, da der er en del vejarbejde i området. Der vil blive serveret en forfriskning efter mødet. Annoncering HPRD søger annoncører til RESERVEN, f.eks. vedr. supplerende udstyr m.m. til RESERVENs læsere. RESERVEN bliver trykt i et oplag på eksemplarer 4 gange om året. Kontakt for priser og yderligere info. Af løjtnant af reserven Svend M. Holst HPRD har i den seneste tid set en opgave i at videreudvikle foreningens hjemmeside. Hjemmesiden har allerede fået et kæmpe løft blandt andet med en ny grafisk profil, men der har været enkelte ting, der ikke var kørt helt i mål. Derfor vil hjemmesiden inden for en kort periode bliver optimeret på flere områder. Først og fremmest får kalenderfunktionen et løft, således den bliver mere overskuelig og så der bliver mulighed for at søge i bestemte tidsperioder og bestemte kredse efter begivenheder, ligesom der vil komme et arkiv til tidligere begivenheder. Derudover vil kredsene få udvidet deres lokale sider og får således selv mulighed for at lægge billeder, nyhedsbreve, referater og andet op på hjemmesiden samt ajourføre denne. Derudover får kredsene nu også selv adgang til at lægge begivenheder ind i den nye kalender på den måde vil kalenderen i fremtiden være endnu mere opdateret og aktuel. Under fanebladet Information har der i det sidste stykke tid været en underside med Entiteter i Forsvaret. Denne er lavet for at give et bedre overblik over hvad den danske reserve er for en størrelse, og hvilke entiteter der findes rundt om i landet. Siden har indledningsvist ikke været helt fyldestgørende, men også her bliver der optimeret, således at næsten 30 entiteter bliver skrevet ind og præsenteres i et flot design. HPRD får ligeledes sin egen Facebook-side. Denne side skal indledningsvis ikke bruges til diskussioner eller koordinering, men som et ekstra nyhedsmedie, hvor der løbende vil blive skrevet nyheder og kommentarer. Her har hovedbestyrelsen ligeledes mulighed for kort at skrive, hvad der er blevet brugt tid på f.eks. når HPRD har været til møde med Forsvarschefen, FPT, Forsvarsakademiet, afholdt et arrangement eller søger viden og/ eller arbejdskraft fra andre reservister. Gå ind og like den nye side på forsvaretsreserve På vil der ligeledes på forsiden komme en Facebook-boks indeholdende de sidste 3 opslag der har været på Facebook. På den måde vil man kunne følge med i de ting der bliver skrevet på Facebook, også selvom man ikke har en profil der. Se i øvrigt også undersiden Internationalt under fanebladet HPRD. Denne er netop blevet opdateret med de nyeste informationer. Har du kommentarer eller nye idéer og forslag til hjemmesiden, er du meget velkommen til at skrive til RESERVEN/2/

14 To unge løjtnanters rejseberetning Deltagerne i dette års YROS var fra Finland, Tyskland, Schweiz, Frankrig, Tjekkiet, USA, Sydafrika og Danmark. Young Reserve Officers outreach seminar YROS 2014 Af løjtnant af reserven M.S. Kruse To håbefulde unge og en anelse kække gardehusarløjtnanter drog den 2. april fra hver deres ende af kongeriget mod Kastrup lufthavn for at stige ombord i et fly mod Wien. Denne hovedstad, som er berømt for Mozart og floden Donau, var dog ikke målet for rejsen. Turen gik videre med busselskabet Student Agency gennem de smukke Niederösterreiche og Moravinske landskaber med bløde grønne bakker og et fremskredent forår, som ledte tankerne hen på den danske forsommer. Efter et par timer med et udmærket udvalg af film i bussens underholdningsapparater og en noget begrænset iagttagelse af landskabet, ankom vi til byen Brno og vores tjekkiske allieredes University of Defense. Den manglende interesse for det scenariske landskab skyldes nok, at unge løjtnanter er blottet for kultur og historie, hvilket der sikkert er flere ældre officerer som vil give mig ret i. For de historie og våben interesserede kan det dog nævnes, at det var i netop Brno at det originale tjekkisk LMG ZB vz. 26 blev produceret. Det britiske LMG Bren Gun var en kopi af dette våben og navnet kommer netop af bogstaverne Brno og Enfield (den britiske producent). I Brno blev vi indkvarteret i den tjekkiske udgave af hotel lignende standard, hvilket bedst af alt kan sammenlignes med en barak, hvis møblement får ordet spartansk til at rime på overflod. De tjekkiske værter skal derimod roses for at indkvarteringen var rent og velholdt. Der skal heller ikke høres brok fra de danske kursusdeltagere. Forsvaret har jo udleveret en teltflage og en sovepose, som kan anvendes i tilfælde af fine fornemmelser. Forplejningen havde samme standard, men den var robust og der var mere end rigeligt. Cross-cultural communication Årsagen til denne rejse mod øst, til et land der i 1993 blev skilt fra Slovakiet og dermed blev en selvstændig stat, skal findes i den internationale sammenslutning af reserveofficerer CIOR. Denne organisation, som de fleste af RESERVENS læsere allerede kender ( for de der ikke gør), afholder hvert år et kursus i april for unge reserveofficerer. Officielt er det et seminar, men det kan jo diskuteres alt efter hvad der lægges af betydning i dette begreb. Kurset hedder YROS og Danmark har været repræsenteret ved denne begivenhed flere gange. I år var det løjtnant M.C. Larsen og undertegnede, der fik lov at deltage. Emnet var cross-cultural communication. Den primære underviser var kaptajn Jimmy Madie fra USA. Han underviser i emnet hos den amerikanske enhed TRAY-DOG. Det er min overbevisning, at dette navn er en forkortelse for enhedens rigtige navn. Det er dog ikke lykkes mig, at kommer nærmere den uforkortede udgave og jeg vil ikke indlade mig på spekulationer. Kort fortalt er enhedens primære opgave, at undervise amerikanske soldater og især officerer i kulturforståelse og forhandlingsteknik, når de er i den missionsforbedrende fase. Sekundært underviser de kursister fra andre lande, især lande fra Mellemøsten, når disse er i USA, for at forhindre negative kulturelle op- 14 RESERVEN/2/2014

15 Her ses en øvelse i at skabe fælles værdier og derved kontakt. Det var en fornøjelse at kaptajn Jimmy Madi havde taget højde for de pædagogiske principper og havde fokus på elevaktivitet og et konstruktivistisk tilgang til indlæring. Sidst fase i forhandlingsøvelsen. Det endte med at NATO officeren ved navn Schmidt, blev overladt i NATO s varetægt mod at blive stillet for en lokal domstol. levelser skal hæmme udbyttet og samarbejdet under deres ophold. Kurset blev som nævnt afholdt på det tjekkiske University of Defense. Det tjekkiske reserveofficerskorps stod for de praktiske udfordringer, godt hjulpet af universitets elever. Jeg vil endda sige, at den rettidige omhu og energi som disse opgaver blev løst med, kan inspirere den danske reserve, især i forhold til fremmødet ved HPRD generalforsamling, som i år var ret beskeden. Seancen var opdelt i tre dele, som havde hvert deres tema. Først var der en indføring i hvad amerikanerne kalder VBBN s (værdier, overbevisningen, normer, opførsel). Dette gik i hovedtræk ud på at lære deltagerne, at forskellige kulturer og subkulturer har hver deres sæt af VBBN s og, at disse har betydning for måden at kommunikere på. Herfra overgik vi til selve kommunikationen og hvorledes de førnævnte VBBN s kan bruges til at skabe kontakt og kan tilpasses til en given situation. Den sidste fase omhandlede møde og forhandlingsstrategi, hvor deltagerne blev grundig indført i hvilke taktiske overvejelser, der skal gøres forud for en forhandlingssituation og hvilke strategier, der kan følges. Denne del sluttede med en større forhandlingsøvelse, som var bygget omkring en case. En NATO officer er involveret i et trafikuheld og er blevet tilbageholdt i et udviklingsland, hvor den lokale regering ønsker at udnytte sagen til deres egen fordel ved en skueproces. Opgaven blev løst til UG. Relevans for reserven og hvad får vi for pengene Ovenstående spørgsmål har det med at dukke op med lynets hast i disse tider, når en aktivitet tilbydes og med god grund. 15 % er forholdsvis meget, når det gælder milliarder. Derfor vil jeg i dette afsnit redegøre for min egen kontante opfattelse af brugbarheden af dette kursus. Omtalte kursus er efter min mening yderst relevant for officerer af reserven, især for yngre løjtnanter, som er på vej frem i geledderne. Dette skal ses i forhold til udbyttet af seminariet, helt åbenlyst, kan det indlærte bruges i forhold til en udsendelse i en CIMIC/PIO/ kapacitet-opbygnings funktion. Her vil den udsendte officer få brug for de omtalte færdigheder. Denne type udsendelse er et område, hvor reserven har været meget aktiv og formentligt også vil være det fremadrettet. Seminariet er derudover også relevant for officerer i den nationale struktur. Her ser jeg de indlærte færdigheder anvendt i forbindelse med daglig tjeneste, hvor planlægningsmøder er en del af hverdagen, og hvor evnen til at forhandle kan optimere beslutningsprocesser. Det kan både være i REFØ strukturen, hvor en aftale med f.eks. HJV skal indgås, eller på højere niveau, hvor bestyrelsesmedlemmer fra HPRD skal forhandle med HOD eller FPT. Derudover ser jeg også færdighederne anvendt operativt i den hjemlige struktur, især i forbindelse med REFØ, da der f.eks. ved bevogtning af samfundsvigtige installationer vil være en stor interaktion med civile, hvoraf en del har anden kultur end ansatte i Forsvaret. En forståelse for dette kan være med til at minimere gnidninger. Det er oplagt, at officerer som har deltaget i omtalte seminar uddanner egne enheder i emnet. Til slut skal relevansens af dette kursus også ses i lyset af NATO s udvikling og implementering af Smart Defense Initiative. NATO arbejder hen imod mere international orientering som allerede udmønter sig på f.eks. bataljonsstabsniveau, hvor befalingerne udgives på engelsk. Derfor skal et seminar, som beskrevet i denne rapport, ses som en god mulighed for at træne unge officerers militære engelskkundskaber og give dem mulighed for at stifte bekendtskab med samarbejde i et JOINT miljø. Sidst men ikke mindst får officererne mulighed for at stifte et professionelt netværk på internationalt niveau. Hvornår er næste kursus? Jeg håber, at læsere af RESERVEN har fået lyst til at deltage i lignende kurser og hvis nogle af læserne ønsker at udvikle deres ledelsesevner, militær engelsk eller kendskab til NATO, så vil jeg endnu en gang benytte lejligheden til at reklamere for YROW 2014 i Fulda, Tyskland. Kurset afholdes fra den 1. til den 9. august og kan søges af alle fra sekondløjtnant til kaptajn, såfremt de er medlem af HPRD. Se kursusannoncen andetsteds her i bladet. RESERVEN/2/

16 Ledelseskursus for unge officerer i Fulda, Tyskland Af løjtnant af reserven M.S. Kruse YROW 2014 (Young Reserve Officers workshop) bliver afholdt fra den 1.til den 9. august i byen Fulda i Tyskland. Danmark skal igen i år stille med en delegation af yngre officer fra graden SL til KN. Hvis du har mod på en spændende uge i selskab med unge officer fra NATO og PfP lande, så er det nu du skal sende din ansøgning. Programmet vil indeholde forskellige workshops, herunder foredrag i ledelse, mødestrategier og kunsten at skabe et netværk, samt kulturforståelse og forhandlingsstrategi. Muligheden for at tage det tyske sportsmærke i forbindelse med opholdet i Fulda har været omtalt ved flere lejligheder. Hele herligheden afsluttes med en gallamiddag som absolut er oplevelsen værd, og hvor der er rig mulighed for at fører sig frem i ægte løjtnantsstil. For at kunne deltage skal du opfylde følgende krav: Medlem af HPRD Rådighedskontrakt med forsvaret Grad af sekondløjtnant, løjtnant, premierløjtnant eller kaptajn Din enhed er villig til at indkommandere dig til aktiviteten. Da det kan være en udfordring at overtale din enhed til at indkommandere dig til aktiviteten så er det værd at nævne, at HPRD betaler kursusgebyr, rejseudgifter og time- og dagpenge. Din egen enhed skal kun afholde den egentlige lønudgift til indkommanderingsdagene. Jeg håber meget, at de enkelte chefer vil se positivt på mulige ansøgninger herunder naturligvis godkende indkommandering til dette kursus. Ansøgningsfristen er 1 juni Du udarbejder selv ansøgningen, men husk at anføre MA og CPR nummer. Ansøgninger sendes til delegationsleder løjtnant-r. M.S. Kruse på hvor du også kan henvende dig såfremt der skulle være nogle spørgsmål. Du kan læse mere om YROW og den overordnede organisation CIOR på og mere om YROW 2014 på - hvor også det foreløbige program findes. 16 RESERVEN/2/2014

17 Nyt om Reservens uddannelser i 2014 Af major af reserven Jeppe P. Trautner Forsvarskommandoen (FKO) har underrettet HPRD om at grunduddannelsen af løjtnanter-r ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC, tidligere Hærens Kampskole) aflyses også i 2014 (se endvidere på s. 23). Årsagen er, at der ikke er behov for LT-R og uddannelsespladser til dem i Hærens og Flyvevåbnets strukturer. Dette dels på grund af det reducerede antal værnepligtige, dels fordi et stort antal premierløjtnanter af linjen tilgår værnene i disse år. FKO meddeler samtidig, at de særlige VUT I for PL-R og VUT II for KN-R aflyses i HPRD ser også dette som rimelige tiltag, idet afløserne for de to videreuddannelser kaldet Videreuddannelseskurser(VUK ) og Master of Military Studies (MSS) er ved at blive igangsat, og fra og med i år optager reserveofficerer på lige fod med linjeofficerer. Når FKO vælger at aflyse snarere end at afskaffe de to særlige VUT, er det i øvrigt effektiv personelstrategi, idet man fastholder muligheden for hurtigt at reaktivere disse kurser, hvis behovet opstår. Samlet set gives reserveofficerer i 2014 følgende videreuddannelser: Hæren gennemfører Taktisk Kursus for LT-R ved HKIC, Flyvevåbnet gennemfører videreuddannelse af LT-R i Skolereserven ved Air Force Training Centre, og alle tre værn gennemfører VUK og MSS hvor PL-R og KN-R optages på lige vilkår med linjeofficerer. I en situation hvor Forsvaret er klemt, er det ikke dårligt. Dertil kommer, at reserveofficerer fortsat videreuddannes i Frankrig og Canada, og at alt reservepersonel kan videreuddannes på kurser nationalt og internationalt når der er et, med FKO ord, reelt og aktuelt operativt behov. Den enkeltes regiment og Wing mv. prioriterer og indstiller til respektive operative kommando herom, idet også kommandoerne er tildelt begrænsede midler hertil. Desværre er situationen for stampersonellet af reserven fortsat uafklaret. Flyvevåbnet gennemfører snart på fjerde år videreuddannelse af de yngre SG-R til OS-R, men andre tilbud er der endnu ikke. HPRD arbejder for at konstabelgruppen får mulighed for dels korporalskurser, dels uddannelser med henblik på udnævnelse til befalingsmand. Det er desuden HPRDs ønske, at styrke sergentgruppen bredt med videreuddannelse. De bør kunne gives ligeværdig adgang til de nyligt etablerede VUT-uddannelser for fastansatte på en måde så de som reservister får realistisk mulighed for at gennemføre dem. Der er fortsat betydelige udfordringer hvad angår økonomien der skal til for at sende reservepersonel på kursus. Dertil kommer at formatet for videreuddannelserne og meriteringerne bredt skal tilpasses Reservens vilkår, så deltagelse bliver mulig i praksis for reservister med et civilt arbejde. Der er tale om nye principper og uddannelser, hvilket medfører en del friktion, men HPRD oplever positiv vilje til at adressere dette ved FKO og Forsvarsakademiet. UDNÆVNELSER Udnævnelse til major af reserven pr. 1. februar 2014 Kaptajn-R Allan Sørensen Udnævnelse til kaptajnløjtnant af reserven pr. 1. marts 2014 kaptajn-r Thorbjørn Hein kaptajn-r Klaus Grue Østergaard Foreningen til lykke og til de to sidstnævnte held og lykke med de nye udfordringer i det blå værn. Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax: RESERVEN/2/

18 Netværksarrangementet Kend din kreds Nordjyske kreds Som tidligere annonceret i nyhedsbrev og i RESERVEN, arrangerer HPRD, i samarbejde med de lokale kredse, netværksarrangementer rundt om i landet under navnet Kend din Kreds. Arrangementerne foregår ved lokale virksomheder, og der vil ud over en repræsentant fra virksomheden og en repræsentant fra HPRD være en aktuel indlægsholder. Formålet med arrangementerne er at tilbyde eksisterende medlemmer flere relevante arrangementer, og for at reservister kan få mulighed for at netværke og trække på hinandens kompetencer og kontakter fra egen og evt. nabokreds både de civile og de militære. Derudover er dette også muligheden for at tage nogle af de kollegaer fra Reserven du kender som ikke er medlem af HPRD gerne de unge med til et spændende arrangement, hvor de vil se nogle af fordelene og mulighederne ved at være medlem af HPRD. Det første arrangement vil løbe af stablen ved Telenor, Skelagervej 9, 9000 Aalborg, torsdag den 22. maj 2014 kl til ca Arrangementet er gratis, og HPRD vil være vært ved en sandwich og en vand. Inden redaktionens afslutning lægges sidste hånd på det endelige program, som i skrivende stund ser således ud: 1730: Ankomst 1745: Velkomst ved HPRD 1750: Oplæg fra Telenor, ved Niels Ponsaing Hvad arbejder han med, hvilke kompetencer benytter han i sit arbejde og hvordan bruger han sit HPRD-netværk Hvad laver Telenor i Aalborg 1815: oplæg ved Nordjyske Kreds formand Lars Knudsen Hvad sker der i kredsen? 1830: Oplæg fra Henrik von Holck Hvilke positive tiltag sker der for reserven i Skive 1845: Sandwich + vand 1915: oplæg ved HPRD formand Jan Hjortshøj Hvad laver bestyrelsen lige nu, og hvad har vi opnået det sidste år Hvorfor skal du melde dig ind? 1945: Pause 2000: Oplæg ved ekstern foredragsholder 2030: Afrunding ved HPRD der er efterfølgende mulighed for at blive og drikke en vand 2100: Tak for i aften Hvis du ønsker at tilmelde dig, så send en mail til hprd.dk med dit fulde navn, fødselsdato samt lokalkreds, og skriv Kend din kreds, Telenor i emnefeltet. Alternativt gå ind på dk og tilmeld dig arrangementet. Giv gerne HPRD en hånd, ved at ringe rundt til de reservister du kender især de unge og dem som ikke er medlemmer og få dem med til arrangementet torsdag den 22. maj I efteråret er planlagt yderligere arrangementer i København og Aarhus det kan f.eks. nu nævnes, at der planlægges på et arrangement ved en større virksomhed i København i september samt, at der torsdag den 11. september 2014 vil være et arrangement ved Terma A/S, Hovmarken 4, 8520 Lystrup nord for Aarhus. HPRD glæder sig meget til at byde alle velkommen. 18 RESERVEN/2/2014

19 Nyt fra HPRD kredse Midtjyske Kreds Ny webmaster KN-R Lars Husted, som for nyligt er indtrådt i kredsbestyrelsen, er udpeget til ny webmasteer for Midtjyske kreds hjemmeside under www. hprd.dk. Lars vil sikre, at al relevant information lægges ud på hjemmesiden og man kan ligeledes kontakte Lars, hvis noget ønskes offentliggjort Feltsport liste for feltsport i Midtjyske Kreds Alle feltsportsaktiviteter annonceres via i Midtjyske Kreds. Du kan komme på -listen ved at tilmelde dig til feltsport i Midtjyske Kreds på samt skrive en til feltsportsleder KN-R Rune Erichsen Har du i øvrigt spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Retning A Næste o-løb er den 14. juni og vil foregå i nærheden af Horsens. Yderligere information vil tilgå via . Se i øvrigt nedenstående AKOS for datoer for o-løb i Vi mangler fortsat en regelret retning-a leder skulle du have lyst til at påtage dig dette arbejde, må du meget gerne tage kontakt til feltsportslederen (KN-R Rune Erichsen Skydning i 2014 Vi skyder hver tirsdag fra kl på Vestereng i Aarhus. Har du spørgsmål til skydning kontakt KN-R Peter Hald Desværre Formand: Major-R Lars Reuther Regnbuen Ebeltoft Tlf.: /Mobil: ser vi fortsat ikke nogen praktisk mulighed for at begynde skydning i Urlev under Anneks Horsens. AKOS 2014, Midtjyske Kreds 13/5 Familieskydning på Vestereng 14/6 Månedens løb i Horsens 3/7 Månedens løb, Kobskov ved Silkeborg 31/7 Familie o-løb ved Sønderskov, Silkeborg 30/8 Månedens løb, Husby Klitplantage 13/9 Månedens løb i Hvidding Krat. 4/10 Månedens løb, Silkeborg Vesterskov 1/11 Månedens løb, Hårup Sande 29/11 Månedens løb, Silkeborg Østerskov 4/12 Julebanko Tirsdagsskydning på Vestereng i sommerhalvåret (fra 2/4 til 21/10) Lillebæltskredsen Formand: Major-R Hans Henrik Algreen-Ussing Tirsbækvej Vejle Ø Tlf.: (P) / Kredsens aktiviteter er primært koncentreret omkring feltsporten. Retning A: Feltsport Retningsleder: KN-R Søren Vestergaard, tlf O-løb arrangeres primært i forbindelse med skydninger. Kredsens primære O-løb er ved sommerstævne i juni, hvor øvrige HPRD kredse og Marinehjemmeværnet inviteres med. Retning B: Skydning Retningsleder: KN-R Jesper B. Ladefoged, tlf Udendørs skydning med pistol afvikles på banen i Tirsbæk ved Vejle på udvalgte datoer. Se AKOS for Der udsendes mails med tilmeldingsmulighed til de enkelte arrangementer. I vinterhalvåret arrangeres skydning med 9 mm pistol indendørs også på Tirsbæk gods. De udvalgte datoer annonceres i efteråret på HPRD hjemmeside og mailes til de tilmeldte. Der er til alle skydninger mulighed for at låne pistol. Tilmelding til feltsport sker via og til mailliste via feltsportsleder KN-R Henning Bossen, mail: AKOS 2014 Pause i arbejdet. Indendørs pistolbane er klar til brug i efteråret Dato / Tid Sted Aktivitet Torsdag 20. maj, kl Tirsbæk Pistolskydning (Duelighedsprogrammet) Torsdag 13. juni, kl Aabenraa havn Sejltur og LMG Skydning med Marinehjemmeværnet Torsdag 26. juni, kl Tirsbæk Sommerstævne med øvrige HPRD kredse og MHV. Pistolskydning, Øksekast, O-løb, Bueskydning Onsdag 27. august kl Tirsbæk Pistolskydning Onsdag 10. sept. kl Tirsbæk Pistolskydning (Duelighedsprogrammet) Tirsdag 21. oktober, kl Tirsbæk Pistolskydning Torsdag 20. nov., kl Staldgården, Kolding Feltsportsafslutning og skydning med GV Torsdag 29. jan Tirsbæk Generalforsamling RESERVEN/2/

20 Københavnskredsen Er du på kredsens -liste? Flere end 700 af kredsens medlemmer er i dag på kredsens -liste og modtager Nyt fra Københavnskredsen. Har vi ikke din -adresse, så send den til Peder Jon Andersen, Københavnskredsens bestyrelse - Flere arrangementer når kun at blive annonceret gennem Nyt fra Københavnskredsen. Ved redaktionens afslutning var Kredsens arrangementer i foråret og sensommeren ikke klar. Arrangementerne annonceres gennem Nyt fra Københavnskredsen og under Kredsaktiviteter på HPRD hjemmeside. Derfor en opfordring til at komme på Kredsens -liste - så du løbende modtager du Nyt fra Københavnskredsen. Feltsportskursus Se også Orienteringsløb Sæson er godt i gang og der er orienteringsløb hver tirsdag aften - se program her på www. feltsport.dk Skydning Sommerskydningen er nu godt i gang, og der skydes hver torsdag frem til 26. september. (pause i perioden 1. juli august) Formand: Oberstløjtnant-R Peder Jon Andersen Gartnerhaven Kongens Lyngby Tlf.: / (M) Der skydes kl. 17:00-19:00 med sidste fremmøde kl Pistol og ammunition er til rådighed på skydebanen. Nærmere oplysninger hos retningsleder PL-R Erik Bruun Lorentzen, telefon / Fysisk Træning - hver mandag kl på Center for Idræt, Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, København Ø. Gymnastik, atletik og volleyball Kontakt MJ-R Peter Aa. Henriksen - telefon / Sønderjyske Kreds Formand: Major-R Thorbjørn von Alm Philippsen H.P. Hansensvej Sønderborg Tlf.: (M) Flaget blev strøget for sidste gang på Sønderborg Kaserne ved en afslutningsparade den 4. april Dermed sluttedes en lang historie for Sønderborg som garnisonsby og for Hæren en del af den militære historie og for Hærens Sergentskole en epoke. Mange senere officerer og befalingsmænd har engang været tjenestegørende her som elever. Her har de udviklet sig fra et niveau til et andet og her har de oplevet et lokalsamfund, som var venligtsindet også dengang, hvor dette bestemt ikke var tilfældet omkring mange andre kaserner. Det har givet eleverne en kulturel påvirkning. Dette har sat billeder på en del af Danmark og Danmarks historie. At eleverne har været her på sergentskolen har også medvirket til at nogle af dem senere har valgt at bosætte sig i området. Den kaserne som nu er lukket har haft meget stor betydning for lokalsamfundet, for byens selvforståelse, den nationale følelse og for den danske identitet her i området. Ingen anden kaserne i landet har haft så positivt et samspil med sin garnisonsby i så lang tid som Sønderborg og ingen anden kaserne har haft mere end underskrifter i ryggen. Dette viser den særlige betydning kasernen har haft i dette grænsenære område. Det er ved sådan en kasernelukning som 20 RESERVEN/2/2014 denne, at national politik og lokalpolitik støder sammen. Dette viser, at der er lidt længere fra København til Sønderborg, end der er fra Sønderborg til København. Der har været mange forskellige enheder på denne kaserne foruden sergentskolen. Tyske marine og infanterienheder, franske alpejægere, forskellige danske regimenter og bataljoner samt forskellige skoler og institutioner. I de senere år har der også været indkvartering af Gardere på vagt i Gråsten, Husarer og fremmede orkestre til ringriderfest og meget mere. Mange af det sidste hold elever på skolen havde også deltaget i marchen fra Dannevirke til Dybbøl, hvilket fremgik af de marchmedaljer der blev båret ved denne parade. Den 28. april 2014 klokken var der så flaghejsning på Varde kaserne, som er den nye garnison for Hærens Sergentskole. Den Danske Soldat til Ære for trofast indsats. Sættes denne sten. GSU og fast personel marcherer for allersidste gang ud af kasernen. Flaget stryges. Fotos: SSG Michael Ipsen

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #08 FSU NYHEDSBREV NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 PERSONALENYT I marts måned forlod tre medarbejdere Flyvestation Skalstrup: IT-konsulent Gitte Petersen forlod den 28. marts

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret ophørt eller

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

FN Museet i Frøslevlejren Per Amnitzbøl Rasmussen Formand Den 2. april 2011. Formandsberetning April 2010 april 2011

FN Museet i Frøslevlejren Per Amnitzbøl Rasmussen Formand Den 2. april 2011. Formandsberetning April 2010 april 2011 FN Museet i Frøslevlejren Per Amnitzbøl Rasmussen Formand Den 2. april 2011 Formandsberetning April 2010 april 2011 Velkommen: Allerførst velkommen til generalforsamlingen 2011 og velkommen til en sæson

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

Program for Folkemødet på Bornholm juni hjemmeværnet

Program for Folkemødet på Bornholm juni hjemmeværnet Program for Folkemødet på Bornholm 2017 15-18 juni 2017 hjemmeværnet Torsdag den 15. juni 2016 Kl. 12.00-13.00: Åbning af Folkemødet på hovedscenen Kl. 13.00-13.30: Kl. 14.00-15.00: Åbning af Hjemmeværnets

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Beretning for 2004/2005

Beretning for 2004/2005 14. september 2005 Til Tjekkiet Gruppen Beretning Beretning for 2004/2005 År 2004 var foreningens 3. år efter stiftelsen den 7. september 2002. Denne beretning omfatter perioden 2004/2005, da generalforsamlingen

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik Indhold Om frivilligpolitikken 2 Værdier 3 Hvad er frivillighed? 3 Frivillige aktiviteter 4 Frivillige kan forvente 5 Diabetesforeningen forventer 6 Uddybende dokumenter

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik INDHOLD Om frivilligpolitikken Diabetesforeningen bygger en stor del af sit arbejde på frivilligt engagement. Uanset om man er valgt ind i en bestyrelse og dermed er

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

FOKUS BEDØMMELSE. 1.1 Efternavn, fornavn(e) *: Biering, Christian 1.2 MA-nr. *: Grad/Stilling *: KN 1.4 Værn *: FLV

FOKUS BEDØMMELSE. 1.1 Efternavn, fornavn(e) *: Biering, Christian 1.2 MA-nr. *: Grad/Stilling *: KN 1.4 Værn *: FLV FOKUS BEDØMMELSE Bedømmer 0.1 Grad/stilling *: MJ 0.2 Efternavn, fornavn(e) *: Christensen, Finn 0.3 Stillingsbetegnelse og CH A5 tjenestested *: 0.4 MA-nr. *: 152977 1. Bedømte 1.1 Efternavn, fornavn(e)

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse Forsvarskommandoen Militærtjeneste - et kompetenceløft til videreuddannelse Udgiver: Forsvarskommandoen November 2002 Layout: Tanja Weikop Foto: Leif Ernst Tryk: From & co. 2 3 3 3 4 4 Indledning Uddannelse

Læs mere

Kære alle i Flyverhjemmeværnet

Kære alle i Flyverhjemmeværnet HJV FHD U DEC 2015 Kære alle i Flyverhjemmeværnet Så er vi nået til december, hvor det er tid til at kikke tilbage på året der er gået, og samtidigt få taget hul på de mange spændende ting, der ligger

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

Rigtig mand til jobbet

Rigtig mand til jobbet Rigtig mand til jobbet Indledning: Grundlaget for denne skrivelse er en opfølgning på artiklen Er du mand nok til at være chef, hvor tyngden her er at skabe målrettet indsats mod kernen af de frustrationer

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde. 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C.

Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde. 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C. Powerworkshop: Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C. Stærk sygepleje i Danmark hvordan kan vi gøre det gode selskab

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt April kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Indhold Chefens hjørne. Ny chef i kompagniet NY Næstkommanderende Kommandobefalingsmanden har ordret Fejlerevej 1 3782

Læs mere

Politiets Blå Baretter

Politiets Blå Baretter Referat af Generalforsamlingen 2015 i Politiets Blå Baretter Generalforsamlingen blev afholdt på Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S, hvor den i øvrigt også blev afholdt sidste år. Før generalforsamlingens

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak Referat af s møde d. 19. februar 2009. Tilstede: Helge Friis, Jamal Tabari, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Tom Nielsen, Farjam Davani, Nimer Shama, Kåre Harder Olesen, Jelena Rajovic, Christina Ruben,

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere