Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse"

Transkript

1 Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen To unge løjtnanters rejseberetning From Russia with love Nyt fra HPRD kredse

2 HPRD venter ikke Den 10. april indgik forligskredsen bag forsvarsforliget en omfattende aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret, styrket veteranindsats og tillæg til aftale på forsvarsområdet Dette miniforlig har været længe ventet og indeholdt en række tiltag, herunder nedlæggelsen af Forsvarskommandoen og en markant omfordeling af ansvarsområderne mellem den militære og civile ledelse af Forsvaret. For Reserven er dette miniforlig forudsætningsdannende for at processen omkring HR-delstrategien for Hjemmeværnets frivillige og Reserven (DS9) kan fortsætte. Den nye organisation vil skulle huse den drivende ledelseskraft, tværgående konsistens-sikring og støtte til Forsvarets myndigheder i deres arbejde med at ressourceeffektivt tiltrække, udvikle og udnytte en kompetent og relevant Reserve. Delstrategien ligger klar på Forsvarschefens og Chefen for Hjemmeværnets skriveborde og afventer at blive forelagt forligskredsen til godkendelse. Denne godkendelse forudsætter, at man i kredsen ser delstrategien som levende op til ånden i forsvarsforliget af den 30. november 2012: Reserveofficerer og øvrigt personel af reserven udgør både en vigtig personelreserve for Forsvaret og Hjemmeværnet herunder i forbindelse med Forsvarets internationale engagement og en værdifuld kapacitet, der kan være med til at styrke tilknytningen mellem Forsvaret og det øvrige samfund. Anvendelse af reserveofficerer og andet personel af reserven fortsættes derfor i den kommende forligsperiode Der iværksættes en analyse af den fremtidige anvendelse af personel af reserven i dansk forsvar. Analysen skal inddrage erfaringer fra internationale missioner, og der skal tages udgangspunkt i en effektiv ressourceudnyttelse. Analysens resultater forelægges forligskredsen i foråret HPRD har været meget involveret i at skabe den foreliggende strategi og kan anbefale forligskredsen at sige god for rapporten. Samtidigt anbefaler HPRD, at man sikrer, at der på centralt hold sker en kraftsamling af ressourcer og indsatser til at støtte implementeringen. HPRD bidrager naturligvis gerne. Hvornår går Forsvaret i gang? Beslutningen om ledelsen af Forsvaret var en forudsætning, en anden er den forestående færdiggørelse af Hjemmeværnets budgetanalyse og lige pludselig er det sommerferie og så går valgkampen i gang. HPRD venter ikke. Vi tror på, at der er skabt en fornuftig og fremadrettet strategi, der i sig selv udgør en milepæl ved for første gang i mange år tage formelt stilling til hvorfor, hvornår, hvordan Forsvaret bruger Reserven. Vi handler i henhold til ånden og visionen i dokumentet og hjælper efter evne vore medlemmer og Forsvaret med at realisere visionerne, til gavn for Samfundet, Forsvaret og Reserven. Jan Hjortshøj INFORMATION Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim RESERVEN Sekretariat Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Rigensgade Købehavn K Tlf Fax Sekretariatet har åbent dagligt mandag til fredag fra kl til Sekretariatschef Peter Henrik Lynard Forsidefoto Kranselægning i forbindelse med foreningens fødselsdag den 25. april. Læs mere inde i bladet. Foto: Leif Ernst RESERVEN Ansvarshavende redaktør oberstløjtnant-r Peter Henrik Lynard Redaktion Kaptajnløjtnant-R Maria Vang Knudsen Artikler Forslag til artikler sendes til: Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Rigensgade København K Manuskripter sendes i Word eller et kompatibelt format som vedhæftet fil til en . Fotos sendes i et af formaterne JPEG, EPS eller TIFF som en selvstændig fil. Redaktionen forbeholder sig ret til at korrekturlæse samt forkorte og redigere manuskripter. Layout og tryk KLS Grafisk Hus A/S Oplag: ISSN Ophavsret og presseansvar Bladets artikler må kopieres og eftertrykkes, når kilden angives. Artikler med forfatterangivelse udtrykker forfatterens mening, som ikke nødvendigvis deles af HPRD. Rettigheder til fotos uden credit tilhører forfatteren af pågældende artikel eller HPRD. Abonnement Reserven tilsendes gratis medlemmer af HPRD. Institutioner og biblioteker kan tegne abonnement til en pris af kr. 410 årligt (momsfrit). Adresseændring eller udeblevet blad meddeles HPRD s sekretariat. Kommende udgivelser Nr. 3 / 2014 den 11. september (stoffrist den 26. august). Nr. 4 / 2014 den 27. november (stoffrist den 11. november). 2 RESERVEN/2/2014

3 INDHOLD/ MAJ NR 2/ HPRD VENTER IKKE 4 HPRD fødselsdag fredag den 25. april Reserveentitet har taget hul på fremtiden 7 Status på konstabel- og sergentgruppen 8 To dage for sundhedspersonel af reserven 9 Sundhedsfagligt personel medlemmer i HPRD? 10 Veteraner får ny landsformand 4: HPRD fødselsdag fredag den 25. april CIMIC SEMINAR/CIMEX 11 HPRD prioriteter og opgaveansvar i 2014/15 12 Bestyrelsens konstituering og organisering 12 From Russia with love? - Vist ikke så meget længere! 13 Gå hjem møde Introduktion til Folkeretten 13 6: Reserveentitet har taget hul på fremtiden 14 Young Reserve Officers outreach seminar 16 Ledelseskursus for unge officerer i Fulda, Tyskland 17 Nyt om Reservens uddannelser i UDNÆVNELSER 18 Netværksarrangementet Kend din kreds 19 NYT FRA HPRD KREDSE 23 Aflysning af grund- og videreuddannelser for reserveofficerer i : Young Reserve Officers outreach seminar YROS 2014 RESERVEN/2/2014 3

4 HPRD fødselsdag fredag den 25. april 2014 og Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. I tilknytning til festligholdelsen af foreningens fødselsdag og tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn indledtes dagen med kranselægning ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats i Kastellet. Her deltog Hæderstegnmodtagere og foreningens øvrige gæster. Efter en gudstjeneste i Kastelskirken blev Hæderstegnene overrakt af HPRD protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. Forud for kranselægningen talte formanden, oberstløjtnant af reserven Jan Hjortshøj: På væggen står der En Tid, Et sted, Et menneske er et overgangens år og et år, hvor vi mindes mange historiske krige, hvor danske mænd og kvinder har sat livet på spil. Selvom vi er samlet for at fejre vores forenings fødselsdag bør dette ikke ske uden at vi sender en tanke til alle de danske mænd og kvinder, der mødte deres tid på et sted fjernt fra Danmark. Disse mennesker betalte den højeste pris. Vi vil med denne krans vise vores dybe respekt for det offer de har bragt og den smerte og det savn deres pårørende stadig føler tak. Generalmajor Stig Østergaard Nielsen Generalmajor Stig Østergaard Nielsen blev indkaldt til Flyvevåbnet (FLV) i 1977 og pilotuddannet på Flyveskolen og i USA. I FLV er generalmajoren kendt under pilotnavnet SØL. SØL gjorde tjeneste i Karup som Draken pilot til 1991, hvor han, nu som chef for ESK 729 blev sendt til Forsvarskommandoen i planlægningsstaben, lidt vemodigt med opgaven at nedlægge Draken flyene i Danmark. SØL havde herefter chefstillinger i Skrydstrup og Flyvertaktisk Kommando og oplevede at blive den sidste chef for Flyvestation Værløse, som lukkede i Fra 2005 til 2009 var SØL chef for Flyvertaktisk Kommando. Selv om Forsvaret havde standset uddannelserne til officer af reserven, oplevede Flyvevåbnets reserve at blive betroet nye opgaver, både med opbygningen af Generel Militær Efteruddannelse for samtlige militære ansatte i Flyvevåbnet og med stigende anvendelse af reservister i operative og andre specialist funktioner. Denne tro på Flyvevåbnets reserves kompetencer og fleksibilitet i en tid, hvor reserven andre steder i Forsvaret blev mindre anvendt, var et lyspunkt, som gav gode oplevelser til reservisterne og effektiv opgaveløsning til Flyvevåbnet. I denne periode blev skabt ikke mindre end fem Wing Reserves som skygge Wings til moderwings. I hele perioden frem til i dag, hvor SØL i 2012 blev den første Chef for Arktisk Kommando, har SØL forstået reservens relevans for Forsvaret. Det er for denne særlige forståelse, og vilje til at bruge reserven, at SØL tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Foto: Leif Ernst 4 RESERVEN/2/2014 Oberstløjtnant af reserven Kim Donslund Oberstløjtnant af reserven Kim Donslund blev indkaldt til Flyvevåbnet i 1980 og udnævnt til sekondløjtnant af reserven i Straks efter denne udnævnelse kom Kim Donslund til Flyvestation Aalborg som delingsfører i Nærforsvaret, og Kim Donslund har nu været designeret ved samme base i 33 år, afbrudt af udsendelser til krigene på Balkan og i Afghanistan, samt senest som FN observatør i Jerusalem. Kim Donslund er ikke så kendt som aktiv i HPRD, men har i stedet lagt kræfterne i en solid, energifyldt og professionel tjeneste, som har aftvunget meget stor respekt på hans hjembase, både i Flyvestationens stab og blandt hans reservister, som han i mange år har været den naturlige chef for. Flyvestation Aalborg er således et eftertragtet tjenestested for personel af reserven i Flyvevåbnet, og mange nye ideer til afvikling af Videregående Militær Efteruddannelse er skabt og afprøvet i oberstløjtnantens tjenestetid. Også Flyvertaktisk Kommando har i en årrække anvendt oberstløjtnanten som Chairman for NATO CBRN Working Group, en stilling, som roterer blandt NATO landene, og som oberstløjtnanten har vartet ved siden af sin tjeneste som chef for ATW AAL WRES. I de seneste år er oberstløjtnanten civilt flyttet til Ungarn, men fortsætter ufortrødent sin engagerede tjeneste ved ATW AAL, ved NATO og i PARU/FLV, hvor oberstløjtnanten har repræsenteret ATW AAL i omkring 20 år. Oberstløjtnanten er et sjældent eksempel på en dygtig officer af reserven, en rollemodel og en god kammerat. Det er for denne vedvarende indsats oberstløjtnanten tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Foto: Leif Ernst

5 Oberstløjtnant af reserven Christian Herskind Oberstløjtnanten har gennemgået reserveofficersuddannelsen og har siden gjort tjeneste ved Gardehusarregimentet. I reservesammenhæng har oberstløjtnanten forrettet en meget varieret tjeneste. Her skal særlig fremhæves virket som chef for et lokalforsvarsafsnit på Sjælland og en udsendelse til Afghanistan. Ligeledes spillede oberstløjtnanten en central rolle i det militære sikkerhedsarbejde omkring klimatopmødet COP-15. Oberstløjtnanten er oprindeligt uddannet som cand. jur. og har anvendt dette til en markant karriere i dansk erhvervsliv. Aktuelt står han således i spidsen for det spændende arbejde med at udvikle Refshaleøen til et attraktivt område i københavnsk by- og erhvervsliv. Det er derfor ikke overraskende i broslagningen mellem den militære og den civile verden, at oberstløjtnanten i særlig grad har gjort en bemærkelsesværdig indsats. Som Præsident for Mars & Merkur og som særdeles aktiv i Interforce har Reserven en engageret, vidende og passioneret ambassadør i oberstløjtnanten. Det er for denne vedvarende og anerkendelsesværdige indsats at Christian Herskind tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Foto: Leif Ernst Foto: Leif Ernst Premierløjtnant af reserven Claus Christian Svangren Brünger Premierløjtnanten blev udnævnt til sekondløjtnant i 2004 og har allerede haft en varieret og aktiv karriere i Søværnet. Denne har omfattet opgaver som vagtofficer på inspektionsskibet Triton. Desuden har premierløjtnanten arbejdet med både fiskeriinspektion og farvandsovervågning. Civilt har premierløjtnanten sejlet med containerskibe fra Mærsk. Civilt beskæftiger Claus Brünger sig med store maskiner, hvor ingeniør uddannelse bringes i spil i arbejdet hos MAN Diesel. Han fungerer desuden som lærer på Danmarks Tekniske Universitet. Med hæderstegnet anerkendes i særlig grad den indsats som Claus Brünger har gjort gennem sine 6 år i HPRDs bestyrelse, hvor han men energi, konstruktiv holdning og gode ideer har bidraget til at navigere foreningen igennem perioder med mange udfordringer og omstillinger. Ligeledes har Claus spillet en central rolle som medlem af Søværnets PARU. Det er for denne anerkendelsesværdige indsats at Claus Brünger tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Oberstløjtnant af reserven Torben Brændgaard Oberstløjtnanten har gennemgået reserveofficersuddannelsen og har siden gjort tjeneste ved Jydske Dragonregiment. I reservesammenhæng har oberstløjtnanten forrettet tjeneste i den regionale føringsstruktur, både som chef et lokalforsvarsafsnit og som bannerfører i kompetencecentret. Oberstløjtnanten er oprindeligt uddannet som ingeniør og har anvendt dette til en markant karriere i dansk erhvervsliv. Aktuelt er han ansvarlig for pumpeproducenten Grundfoss s aktiviteter i Frankrig, og har ved flere lejligheder benyttet platformen i Bjerringbro til at styrke forståelse og erfaringsdeling mellem de civile og militære ledelsesdiscipliner. I HPRD sammenhæng har Torben Brændgaard i mange år været formand for Midtjyske Kreds, der som landets næststørste kreds gentagne gange har udmærket sig ved et varieret aktivitetsudbud og en aktiv tilgang til rekruttering og fastholdelse af medlemmerne. Ligeledes har oberstløjtnanten også i en årrække været aktiv i PARU-strukturen, f.eks. i PARU for Totalforsvarsregion Nord-Midt. Det er for denne vedvarende og anerkendelsesværdige indsats at Torben Brændgaard tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Foto: Leif Ernst FAKTA Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX s approbation den 22. februar Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID) er i dag et binavn til Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark eller HPRD. Binavnet korresponderer således med hæderstegnets benævnelse. Hæderstegnet kan af foreningen, efter enstemmig vedtagelse i bestyrelsen, tildeles personer, såvel aktive militære som afskediget, og i ganske særlige tilfælde civile, som bestyrelsen finder i særlig grad bør hædres for deres indsats for reserveofficerskorpset som helhed og for foreningen i særdeleshed. RESERVEN/2/2014 5

6 Reserveentitet har taget hul på fremtiden Af oversergent af reserven, journalist Mads Rolf Ahrenskjær Reserveentiteten 2. Brigade har en klar målsætning; Den skal være den skarpeste reserveentitet i Forsvaret. Målet skal opfyldes gennem at bidrage med kompetent reservepersonel, der stiller op, når enhederne kalder og støtter med både civile og militære kompetencer. Da Reserveentiteten ved 2. Brigade (RE2B) gennemførte årets første samlede funktionsuddannelse for på Antvorskov kaserne, var en af oplægsholderne HPRDs formand, OL-R Jan Hjortshøj. Formanden løftede en flig af sløret for det input, som HPRD har givet Forsvaret omkring reservepersonellets fremtidige anvendelse. I det input udgør en mere formaliseret registrering af reservepersonellets civile uddannelser og kompetencer et væsentligt punkt. Hjortshøj afslørede noget af det, De militære færdigheder er fundamentet. I Reserveentiteten har omkring 2/3 af personellet en uddannelse på bachelor eller kandidat-niveau. som RE2B længe har haft som et vigtigt element i nyttiggørelsen af entiteten: En højere grad af integration mellem reservepersonellets civile og militære kompetencer. Netop summen af reservepersonellets samlede kompetencer og erfaringer betyder ifølge Reserveentitetens chef, OL-R Peter Heering, at reservepersonellet fortsat kan yde et værdifuldt bidrag til Forsvarets enheder. Jeg oplever i stigende grad et behov for netop kombinationen af civile og militære kompetencer i vores virke. Reservepersonellets baggrund med solid militær faglighed kombineret med civile kompetencer og erfaringer styrker Forsvaret i den type af operationer, som man umiddelbart kan øjne i horisonten. Naturen i konfliktområderne er ofte stabiliseringsprægede og (kapacitets-) opbyggende operationer i regi af NATO eller FN i mindre udviklede områder i verden. Også hér kan reservepersonellet bidrage med kompetencer inden for jura, kommunikation, infrastruktur, offentlig forvaltning eller landbrugsudvikling i militære rammer, forklarer oberstløjtnanten. Heering var selv udsendt som chef for Police Operational Mentoring Liaison Team (POMLT) på ISAF 10 i Afghanistan. Tjenesten her, der omfattede civilt politi og militære enheder fra flere lande, bekræftede Heering i sin overbevisning om, at såvel civile som militære erfaringer og viden i kombination har en stærk plads i et tidssvarende og effektivt forsvar. Kan ikke stå alene Med mere end 1200 indkommanderingsdage om året yder RE2B et væsentligt bidrag til såvel 2 Brigade som de kampbataljoner, brigaden har underlagt. Når jeg taler med reservepersonellet i entiteten og de chefer, vi støtter, så er tilbagemeldingerne positive. Men de siger også, at civile uddannelser ikke kan stå alene i en militær ramme. De civile kompetencer skal bakkes op af en solid militær faglighed, hvis de for alvor skal fungere. Vores civile kompetencer skal være komplementerende til de militære færdigheder, som er forudsætningen for vores virke som soldater såvel under øvelser som i en skarp situation. Jeg kan fornemme, at specielt G2/S2 og G9/ S9 (Efterretnings- og Info-operationssektionerne de sektioner, der har mest kontakt til de civile organisationer og befolkningsgrupper i indsatsområdet) til stadighed har fået mere travlt under øvelserne fortsætter Heering. Derfor vægter Reserveentiteten også højt, at entitetens personel bliver uddannet i såvel grundlæggende militære færdigheder som i stabsprocedurer og metodik, når Reserveentiteten samles på de to årlige funktionsuddannelseskurser. Godt karriereforløb I Reserveentiteten vægter ledelsen, at der skal være et godt og sammenhængende karriereforløb, der sikrer en udviklingsmulighed for den enkelte i fremtiden. Når vi får tilgang af yngre personel af reserven, vil de typisk begynde med at være tilknyttet en bataljonsentitet i specifikke funktioner eller som støttepersonel. Når de når kaptajns-niveauet og normalt også har taget deres civile uddannelser, så begynder vi at se på, hvor de kan anvendes på en måde i strukturen, der giver mening 6 RESERVEN/2/2014

7 i forhold til deres samlede kompetenceniveau. F.eks. på brigadeniveau. Udgangspunktet forbliver, at personel af reserven skal kunne forrette grøn tjeneste jf. de røde reglementer. Militære enheder skal ledes og agere efter militærfaglige principper, forklarer Heering. Direkte adspurgt mener han ikke, at man kan stille spørgsmålstegn ved, hvad en civil uddannelse kan bruges til ved eksempelvis en bataljonstab. Som nævnt er udgangspunktet militært, men det civile islæt skal kunne supplere dette. I min optik giver det både en fleksibilitet og en mangfoldighed, der styrker hærens enheder. Forsvarets nye officersuddannelser lægger vel op til samme. Der vil blive en større vandring ud og ind af Forsvaret på flere niveauer, så der samlet bliver en større mængde af civile og militære uddannelser, kompetencer og erfaringer til rådighed. Dermed vil man efter min vurdering få et bredere udsyn og en større mangfoldighed af kompetencer og erfaringer, der giver mere mening i vor tid end hvad der var tilfældet under den Kolde Krig, siger oberstløjtnanten. Reserven er den fleksible knap Langt det meste af Reserveentitetens indkommandering benyttes på deltagelse i øvelser, men personel af reserven yder også støtte til enhedernes dagligdag med skydeperioder og omskolinger. Jeg ser reservepersonellet som den fleksible knap, som cheferne kan skrue op og ned på. Når kampbataljonerne og brigaden er spændt for med mange øvelser, afgivelser med kort varsel og uddannelser, så er det værdifuldt at have en pulje af veluddannet fleksibelt personel, som brigaden kan benytte til omkostningseffektivt at levere sine produktions- og kvalitetsmål inden for fastsatte økonomiske rammer, slutter Heering. Af korporal af reserven René Søe Pedersen / Foto: Peter Jonassen Status på konstabelog sergentgruppen I 2006 besluttede Forsvarets ledelse, at Reserven skulle genoplives. Dette mener jeg selvfølgelig var en rigtig og nødvendig beslutning. Til gengæld er jeg også af den opfattelse, at det kun delvist er lykkedes. Det er lykkedes, at genskabe muligheden for tjeneste, uddannelse og karriere for officererne af reserven, alt imens dele af Forsvaret er ved at spare konstabler og stregbefalingsmænd af reserven væk. Der er gennem årene blevet skabt en ny struktur for Reserven, herunder blev den regionale føringsstruktur skabt under Hjemmeværnets ledelse, ligesom der hen ad vejen blevet oprettet entiteter i alle tre værn. Så strukturen for Reserven er til stede. Jeg ved godt, at officererne af reserven til tider påpeger, at de ikke har den samme adgang til uddannelse mere, at der ind imellem bliver sat stop for avancementer og de bliver skåret i indkommanderingsdage, men alt andet lige, så har de muligheden for at have noget tjeneste og vedligeholde, måske endda udvikle, deres kompetencer. Når snakken derimod falder på konstabel- og sergentgruppen er der ikke sket ret meget siden VUT I og II for sergentgruppen er ikke kommet tilbage, hvorfor der reelt ikke er mulighed for avancement. Der er så godt som lukket for alle uddannelsesmuligheder for gruppen i Hæren, og der er ikke megen tjeneste tilbage. De fleste i konstabel- og sergentgruppen resignerer, pakker grejet i sækkene og venter på at kontrakten udløber. Gruppen bliver mindre og mindre, og der er reelt ved at være flere officerer af reserven, end der er i konstabel- og sergentgruppen af reserven tilsammen. De dele af Forsvaret, som stadig gør brug af deres konstabler og stregbefalingsmænd af reserven, har forstået, at de her har en ressource med masser af erfaring og kampgejst, som de kan hente ind til at gennemføre øvelser, træning, gennemførelse af GME for det faste personel eller lignende. Herunder vedligeholder de deres færdigheder og kan derved til stadighed stille deres kompetencer til rådighed for enheden og Forsvaret som helhed. Dette er i høj grad lykkedes blandt andet i Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet og i nogle af Hærens specialafdelinger. Det er dog ved at vise sig flere steder, at når Forsvaret i øjeblikket bruger mange penge på omstilling og omstruktureringer, er tjenesten for Reserven noget af det første der bliver beskåret. Herved sikrer man sig, at det faste personels tjeneste ikke bliver berørt i så stort et omfang. Når Reservens muligheder for tjeneste i det enkelte værn bliver beskåret, bliver stabsarbejde og stabsøvelser prioriteret, hvilket igen gør konstabler og sergentgruppen til de store tabere, som der ikke er råd til at uddanne eller indkommandere. Jeg har også tegnet en kontrakt. Jeg har gjort mit bedste for at vedligeholde mine kompetencer og mødt op, når der er blevet kaldt på mig de sidste 18 år. Men efterhånden synes der ikke at være plads til mig i Forsvaret. De sidste 7-8 år har jeg ikke haft adgang til uddannelse, tjenesten er i bedste fald på 5-10 dage om året, hvilket er for lidt til at kunne følge med i Forsvarets udvikling. I år har jeg fået at vide, at konstabler og sergentgruppen ikke skal regne med nogen former for indkommandering indtil 2015 på grund af besparelser. Jeg opfylder min del af kontrakten, gør Forsvaret også det? Forsvaret bliver nødt til at indse, at en kontrakt mellem en ansat (af reserven) og Forsvaret som arbejdsgiver forpligtiger begge veje. Reservisten forpligtiger sig til at stille sine kompetencer til rådighed for Forsvaret og Forsvaret forpligtiger sig til at finde passende tjeneste og vedligeholde reservistens uddannelse. Sidstnævnte sker ikke i øjeblikket for konstabel- og sergentgruppen. På grund af dette har Forsvaret en opgave med enten at afvikle kontrakterne eller komme med en plan som omhandler tjeneste, uddannelse og karriere også for konstabler og sergentgruppen af reserven. RESERVEN/2/2014 7

8 To dage for sundhedspersonel af reserven Af journalist Martha Madsen, Forsvarets Sundhedstjeneste Nyt navn men samme vigtighed Som personel af reserven er man per definition lidt uden for systemet. Derfor holder Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) fire møder om året i Personel Af Reserven Udvalg (PARU), og en gang om året lægger Flyvestation Skalstrup i to dage hus til et seminar for sundhedspersonellet af reserven. Den marts 2014 tilhørte bioanalytikkere, medico teknikere, radiografer og sygeplejersker. Det såkaldte PARU-seminar (Personel Af Reserven Udvalg) er netop en måde at holde reservepersonellet orienteret om, hvad der sker i Forsvaret generelt og i FSU i særdeleshed. Derfor indledtes det årlige seminar med en orientering fra generallæge Søren Worm-Petersen, der informerede om den nye struktur i FSU med fem infirmerier i stedet for 18 samt om fremtidens muligheder og udfordringer, blandt andet den sandsynligvis kommende sammenlægning med Forsvarets Personeltjeneste (FPT), Veterancenteret (VETC) og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø (FCA). Oversygeplejerske Michael Wiberg fortalte sammen med Bjarne Johansen fra FPT om, hvordan den nye HR-portal fungerer, og hvad sundhedspersonellet kan bruge den til. Konklusionen var, at sundhedspersonellet selv skal styre deres karriereforløb, for der er ikke særlig meget hjælp af få til det. Dernæst fik deltagerne en opdatering på, hvordan sanitets- og sundhedstjeneste vil udvikle sig de næste år af chef for FSU s Rådgivningsdivision Hans Ole Jørgensen. For eksempel det nye sundheds- og sanitetskoncept, som vil få indflydelse på, hvordan det danske Forsvar bidrager sundhedsfagligt til NATO s missioner. Førstedage sluttede med en gennemgang af den kommende HR strategi for personel af reserven ved formanden for HPRD Jan Hjortshøj. Generallægen og Jan Hjortshøj ledte herefter diskussion af hvad Forsvaret vil med reserven og hvad kan reserven give Forsvaret. Dagen sluttede med en hyggelig middag og erfaringsudveksling. Seminarets dag to var mindre formel og begyndte med nogle timers faglig leg. Blandt andet samlede deltagerne pistoler på tid, arbejdede med simulationsdukker og fik oplæg om en ny type kanyle, der kan stikkes direkte ind i knogle, hvilket skulle være en fordel, hvis det ikke er til at ramme en blodåre. Dagen blev rundet af med to oplæg. Det første stod sygeplejerske Jesper Kjærgaard for. Han fortalte om sin oplevelse som mentor for sundhedsklinikken i Shorabak, den afghanske lejr i Camp Bastion. Sygeplejerske Christian Kummerfeldt stod for det sidste oplæg, der blandt andet handlede om, at udsendt sundhedspersonel ligesom soldaterne kommer ændrede hjem. Oplevelsen har konsekvenser, både positive og negative, og det er vigtigt at huske, at man ikke er immun over for fysiske og psykiske efterveer, selvom man har en sundhedsfaglig uddannelse. Alt i alt to dage, hvor rådighedssygeplejerskerne fik føling med, hvad der sker i Forsvaret, hvad der rører sig inden for det militære sundhedsfaglige område, og ikke mindst to hyggelige dage med deres kollegaer. Af oberstløjtnant af reserven E.P. Hansen. Folk og Forsvar har for at tydeliggøre sigtet og bredden i organisationens arbejde skiftet navn til Folk og Sikkerhed. Jeg har tidligere som amtsformand henledt opmærksomheden på organisationen i bladet. Nu eksisterer amterne ikke mere og jeg er blandt andet derfor ikke længere amtsformand, men jeg er stadig individuelt medlem og jeg finder stadig at det, der tidligere hed Folk og Forsvar og som nu er Folk og Sikkerhed, er særdeles vigtigt. Folk og Sikkerheds vision kan udtrykkes i fem pinde, nemlig Folk og Sikkerhed arbejder for, at Danmark har et robust forsvarskrise- og katastrofeberedskab. Folk og Sikkerhed arbejder for at skabe sikkerhedspolitisk forståelse i befolkningen for Danmarks engagement nationalt og internationalt. Folk og Sikkerhed arbejder for at fremme samarbejdet mellem alle involverede, der bidrager til Danmarks sikkerhed. Folk og Sikkerhed arbejder for at skabe opbakning til personel, der er indsat i arbejdet, og deres pårørende. Folk og Sikkerhed arbejder for at synliggøre og skabe dialog om den holdning, der samler medlemmerne i organisationen. Jeg vil opfordre til, at man går ind på og søger nærmere oplysninger. 8 RESERVEN/2/2014

9 Sundhedsfagligt personel medlemmer i HPRD? Sygeplejerske af reserven Rie Krowicki er blevet bedt om, at fortælle lidt om det sundhedsfaglige personel i Forsvaret. Af løjtnant af reserven Svend M. Holst Findes der sundhedsfagligt personel i HPRD? Ja det gør der faktisk har der f.eks. været tilknyttet sygeplejersker til foreningen siden 1987 tænk lige det forrige årtusinde nogle af de yngre reservister var knap født da sygeplejerskerne kom med i Reserveofficersforeningen i Danmark. Sygeplejerskerne kom med som associerede medlemmer, og det er de stadig. Historisk valgte man dette, da foreningen ikke på nogen måde havde forhandlingsret for sygeplejerskerne. Dette er stadig den dag i dag forbeholdt Dansk Sygeplejeråd, som er den faglige repræsentant, både for den civile og den militærfaglige ansatte. Sygeplejerskerne har ikke stemmeret i foreningen. Hvis du er læge, tandlæge, dyrlæge, sygeplejerske, radiograf, bioanalytiker, farmaceut eller medikotekniker i et af de tre værn i Forsvaret, og endnu ikke medlem af HPRD så kontakt sekretariatet på eller via og hør hvad HPRD kan gøre for dig. Hos GF er det kunderne, der deler årets overskud. Jamen hvad kan den der snart 100 årige forening så tilbyde det sundhedsfaglige personel? Kan HPRD fortælle noget der ikke findes på enhver hjemmeside eller ethvert gadehjørne? Kan man ikke bare Google det samme, som man kan få for det lave kontingent? Nu skal I bare høre. Før i tiden var der rigtig mange muligheder for reservister til at mødes på kurser og seminarer - der var indkommanderingsdage og der var et noget større økonomisk råderum end der er i dag. Historisk set har der også været et par svære år for reservepersonel hist og her de ikke fastansatte sygeplejersker tilhører sammen med andet civilt sundhedspersonel denne kategori. Så en del opsagde eller gentegnede ikke deres kontrakt, og sagde farvel til Forsvaret. I dag baseres HPRD arbejde hovedsageligt på de kontingentindtægter, der kommer fra alle medlemmerne men der er stadig masser af aktivitet, f.eks. ude i de lokale kredse rundt om i landet. HPRD arbejder konstant for, at Danmark har en reserve og ikke mindst en brugbar reserve af alle grader. Det og meget mere kan blandt andet læses på og på HPRD LinkedIn gruppe. Hvert år gør Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret bilskaderegnskabet op og sender overskuddet retur til bilkunderne. Vil du også have et tilbud på en fleksibel bilforsikring med overskudsdeling så kontakt os. Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vestergade 20, 1. sal, sidebygningen 4600 Køge. Tlf RESERVEN/2/2014 9

10 Veteraner får ny landsformand Af chefsergent Per Amnitzbøl Rasmussen Bjarne Hesselberg (tv) modtager diplomet til sin hædersmedalje af den nye landsformand Niels Hartvig Andersen (th). Oberst Niels Hartvig Andersen, Næstved er ny landsformand for De Blå Baretter Danmarks Internationale Veteran Organisation og afløser hermed Bjarne Hesselberg. På De Blå Baretters repræsentantskabsmøde den 25. og 26. april i Vordingborg, trådte den mangeårige landsformand oberst Bjarne Hesselberg tilbage som veteranernes formand. I stedet blev den netop pensionerede oberst Niels Hartvig Andersen, Næstved valgt som hans afløser. Bjarne Hesselberg har gennem de sidste 11 år været landsformand for De Blå Baretter, og han har fået sat Veteranerne på dagsordenen. Bjarne Hesselberg kan om nogen, med rette, tage æren for at Danmarks Veteraner er et naturligt begreb i vores hverdag. Han har brugt sit formandskab til utrætteligt at arbejde for særligt de soldater som har fået sår på sjæl og legeme, at de har fået den anerkendelse som de rettelig fortjener, bl.a. ved at udvikle og lede Kammeratstøtteordningen (KSO) til den respekterede organisation det er i dag. På den baggrund modtog Bjarne Hesselberg De Blå Baretters fornemmeste hæder, Fortjensttegnet i Guld, som den første modtager nogensinde. Som ny landsformand blev oberst Niels Hartvig Andersen, Næstved valgt med akklamation. Det er en stor arv at løfte efter Bjarne, men veteranerne fortjener en stærk organisation, som De Blå Baretter, til at tale deres sag og her vil jeg gøre mit bedste. Jeg glæder mig til opgaven, sagde Niels Hartvig Andersen da han takkede for valget. Niels Hartvig Andersen er selv veteran fra Cypern, Kosovo, Irak, Afghanistan og kommer lige fra en stilling i Stettin, Polen, så han kender om nogen veteranernes betingelser og vilkår. CIMIC SEMINAR/ CIMEX Indbydelse til deltagelse i CIMIC/SEMINAR/ EXERCISE 31. juli 4. august 2014 Infanterieschule in Hammelburg, Tyskland. Sidste års kursus i Brno, Tjekkiet. Her er en indestående chance for at deltage i dette års CIMEX. Dette er tredje gang CIOR afholder dette kursus i forbindelse med kongressen for CIMIC officer eller andre relevante, som arbejder med dette område. Selve kurset og øvelse afholdes af MSSG (UK) og der vil være et større antal foredragsholdere fra NGO er, organisationer, NATO m.m. Afgang er kl juli fra Haderslev kaserne. Forventet hjemkost er 4. august kl Transport er militær køretøj. Seminariet afholdes på infanteriskolen i HAM- MELBURG, Bayern Tilmelding: MJ-R A. Sørensen / Økonomi: Egen enhed betaler indkommandering og kursusafgift ( 220) Tilmeldingsfrist: 20. maj eller efter aftale. 10 RESERVEN/2/2014

11 HPRD prioriteter og opgaveansvar i 2014/15 Af oberstløjtnant af reserven Jan Hjortshøj 29 marts dage efter generalforsamlingen gennemførte bestyrelsen et konstituerende møde og seminar. Vores mål var at definere de væsentligste prioriter for vores arbejde frem til næsten generalforsamling samt uddelegere ansvar for opgaver til de enkelte medlemmer af bestyrelsen, samt formænd og repræsentanter for diverse udvalg m.m. Den formelle konstituering, hvem er HPRD s point of contact etc. fremgår af artiklen på side 12, hvor vi også forklarer hvordan vi, belært af erfaringerne fra sidste år, vil effektivisere bestyrelsens arbejde fremover. Bestyrelsen fastholder foreningens fire strategiske fokusområder: 1. Indflydelse- nationalt og internationalt HPRD skal være en naturlig stemme i den forsvars- og sikkerhedspolitiske debat. HPRD skal gennem dialog nationalt og internationalt påvirke relevante beslutningstagere for at understøtte foreningens arbejde med at varetage medlemmernes interesser. HPRD skal fastholde og udvikle samarbejdet med myndigheder, styrelser, råd og udvalg, arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og andre relevante organisationer både nationalt og internationalt 2. Kommunikation og identitet HPRD skal synligøre, at foreningens medlemmer skaber løsninger på samfundets sikkerhedspolitiske udfordringer og for Forsvaret. HPRD skal skabe en fortælling om Reserven med en identitet, der er bredt anerkendt i befolkningen, arbejdsmarkedet og Forsvaret. HPRD skal synliggøre og profilere Reserven i forhold til samfundet generelt, Forsvarsministeriets områder og foreningens medlemmer. 3. Kompetencer HPRD skal sikre, at Reserven er en fleksibel ressource, der til stadighed har et højt kompetenceniveau, som imødekommer Forsvarets behov. HPRD skal sikre udvikling og gennemførelse af militær efter- og videreuddannelsesmuligheder for hele Reserven. HPRD skal aktivt deltage i arbejdet med at opretholde og udvikle uddannelse til personel af reserven. HPRD skal for Forsvaret sikre, at medlemmer på rådighedskontrakt udgør en fleksibel og fysisk robust styrke. HPRD skal facilitere relevante militære træningsaktiviteter for Reserven. 4. Kerneydelser I tilgift til den strategiske positionering og udvikling af Reserven leverer HPRD følgende kerneydelser: HPRD skal gennem kombinationen af fysiske og virtuelle midler sikre medlemmer fortræffelig service med adgang til viden, information og rådgivning uafhængigt af tid og sted. HPRDs services, ydelser og støtte skal udvikles på baggrund af medlemmernes ønsker og behov så det sikres, at alle medlemsgrupper opnår et stort personligt udbytte af deres medlemskab HPRD skal understøtte og udbygge en aktiv og frivillig videndeling blandt medlemmerne så deres faglige relationer styrkes. I lyset af Forsvarets aktuelle situation og vores forventninger til de næste 12 måneder besluttede bestyrelsen at prioritere følgende emneområder: 1. DS9 implementering. 2. Nye samarbejdsrelationer. 3. Medlemsrekruttering. 4. Delegering og effektivisering. DS9 implementeringen er en naturlig del af vores fokus på at opretholde indflydelse i henhold til vores arbejde for et stærkt Forsvar og en relevant og kompetent Reserve. I praksis betyder det, at HPRD skal være i samspil med og støtte på alle niveauer, når den nye strategi skal forstås og implementeres. Nye samarbejdsrelationer er en bred betegnelse for de potentielle forandringer i HPRD s rolle og opgaver som kan følge af at Forsvaret ændrer sig og af at vi ønsker at være i tæt og god samklang med de øvrige faglige organisationer. Vi har igennem de seneste år haft et stabilt medlemsantal. Nu ser vi muligheden for at styrke rekrutteringen af nye medlemmer, og samtidig sikre fastholdelse af de eksisterende på tværs af de mange forskellige profiler og interesser, som medlemsskaren omfatter. HPRD har et meget dygtigt og erfarent sekretariat, der på smukkeste vis sørger for kontinuitet, historisk bevidsthed og medlemsbetjening samt et par tusinde andre ting. Men selv da vil foreningen ikke kunne fungere og levere uden en markant indsats af frivillig arbejdskraft i og uden for bestyrelsen. Vi vil fortsætte vores arbejde med at effektivisere og delegere således, at vi ikke bliver sårbare. Alt i alt ser bestyrelsen frem til et spændende år, hvor det forhåbentligt vil dreje sig mere om produktion end politik. Og vi står alle til rådighed til at uddybe og forklare ovenstående, hvis ønsket. RESERVEN/2/

12 Bestyrelsens konstituering og organisering Af major af reserven Jeppe P. Trautner Reservens interesser over for Forsvarets øverste led og det politiske niveau og varetages af formanden samt bestyrelsens øvrige otte medlemmer. Hermed kort om hvordan bestyrelsen organiserer arbejdet det kommende år. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, og det varierer hvor megen tid de enkelte kan lægge. For at sikre at alles kræfter anvendes bedst, anvender vi en tovholder-model, hvor det enkelte bestyrelsesmedlem får ansvar for en eller flere sagsområder. Tovholderen gives opgaver og rammer af bestyrelsen, og løser opgaven med støtte fra andre bestyrelsesmedlemmer og frivillige medlemmer. Derudover har bestyrelsen konstitueret sig med repræsentanter til de af Forsvarets møderækker og arbejdsgrupper, hvor Reservens bidrag er nødvendige (se faktaboks). Kontinuiteten i bestyrelsens arbejde understøttes af kredsene, der kigger ind over referater og bidrager til Midtvejsmødet i det sene efterår og til generalforsamlingen i foråret, og af HPRDs sekretariat. Endelig består netværket af tidligere formænd til den siddende formands rådighed. FAKTA Arbejdsgrupper Formand Næstformand KG/Rf PARU HRn PARU SVN PARU ftk Hjv Beredskabsstyrelse FAK/ISP/SPE FPT AG SIKPolsem Ansvar ol-r Jan Hjortshøj MJ-R Jeppe P. Trautner ol-r Jan Hjortshøj, MJ-R Jeppe P. Trautner mj-r Klaus Munch Kjøller (OL-R Jan Hjortshøj) PL-R Claus Chr. Brünger lt-r Oscar Cosman Brøndum (MJ-R Jeppe P. Trautner) kp-r Rene Søe Pedersen (OL-R Birger Kjer Hansen) SKL-R Peter Fristrup MJ-R Klaus Munch Kjøller Peter H. Lynard lt-r Oscar Brøndum, MJ-R Tomas Legart, SSG-R Thomas H. Andersen CIOMR Peter Juel Thiis Knudsen / Christopher Clemmensen (efter CIOR kongres 2014) CIOR CISOR Nordisk Præsidium Baltic Sea Cooperation Feltsport mj-r Martin Simonsen ssg-r Bjarne Askholm OL-R Jan Hjortshøj mj-r Tomas Legarth (MJ-R Jeppe P. Trautner) mj-r Kim Aage Birkerød Nielsen From Russia with love? - Vist ikke så meget længere! Af løjtnant af reserven Oscar Cosman Brøndum Sikkerhedspolitisk Seminar 2014 De euforiske år efter sammenbruddet af Warszawa-pagten og afslutningen af den kolde krig er efterhånden blevet afløst af et mere anstrengt forhold mellem Vesten og Rusland. Vi er endnu ikke vendt tilbage til den kolde krig, de fleste er dog enige om at hvedebrødsdagene er forbi, hvilket situationen i Ukraine med alt tydelighed viser. Derfor stiller dette års Sikkerhedspolitiske Seminar skarpt på netop Rusland. Seminaret vil således forsøge at give deltagerne en dybere liggende forståelse for Ruslands geopolitiske interesser, bagved liggende motiver og militære styrke ved at lade interessante indlægsholdere belyse emnet hhv. kulturelt, økonomisk, politisk og ikke mindst militært med fokus på bl.a. kapaciteter, doktriner og styrkeforhold. Seminaret afholdes i år Fredag den 26. og lørdag den 27. september på Vordingborg kaserne. De to indkommanderingsdage (IKD) som det kræver for at deltage i seminaret, skal igen i år bevilges af egen enhed/entitet - det kan derfor være en god idé at ansøge om disse i god tid! Seminaret ansøges via og der vil i år blive tildelt 120 pladser til reservister og fast personel efter først til mølle princippet. Dokumentation for tildeling af IKD, påtegnet af enhedens chef, skal medbringes ved fremmøde. Vi glæder os meget til at kunne byde jer velkommen til endnu et spændende Sikkerhedspolitisk Seminar i Vordingborg! Ordrenummer for arrangementet: (oplyses til egen enhed ved rekvirering af IKD) Eventuelle spørgsmål kan sendes til LT-R Oscar Cosman Brøndum på 12 RESERVEN/2/2014

13 Gå hjem møde Introduktion til Folkeretten Af arbejdsgruppe Humanitær Folkeret Arbejdsgruppen for Humanitær Folkeret (AG HUMFOL) i HPRD afholder Gå hjem møde på Forsvarsakademiet (FAK) onsdag den 11. juni 2014 kl i forbindelse med at FAK har udgivet bogen Introduktion til Folkeretten. Adjunkt Heidi Güntelberg fra FAK, der har stået for redaktionen af bogen, vil holde et oplæg om bogen og emnet for alle interesserede medlemmer og tjenestegørende i Forsvaret. Folkeretten har i dag en dimensionerende rolle for militære operationer, og indsigt i og evnen til at anvende denne er et essentielt element i nutidens militære engagementer. Indarbejdelsen af folkeretten i både planlægnings- og udførelsesfasen har direkte indflydelse på udfaldet af håndteringen af en konflikt - og på omverdenens modtagelse af udfaldet. Derfor kan viden om og forståelse for folkerettens regulering af væbnede konflikter og afledte aspekter bidrage væsentligt til konflikters håndtering i et internationalt perspektiv. Bogen giver en introduktion til folkerettens grundlæggende behandling af staters ret til magtanvendelse og regler for krigsførelse, behandler folkerettens rolle på det strategiske og operative niveau, diskuterer den internationale straffedomstols rolle og betydning for militære operationer og tager endeligt aktuelle emner som autonome våben og influence operationer op til behandling. Bogen er tænkt som en introduktionstekst til emner af særlig relevans for militært personel, der kan anvendes i undervisningen eller til opslag - uden at der behøves en juridisk baggrund. Alle kan deltage, hvad enten det er af interesse eller fordi man står overfor en udsendelse. Foreningens medlemmer og tjenestegørende kan gratis deltage tilmelding er dog nødvendig og sker efter princippet først til mølle. Tilmelding til senest torsdag den 5. juni 2014 Sted: Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne, Auditorium, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø, Bygning 38, første sal. Påklædning: Uniform eller civilt efter eget valg. Kort over FAK: Kommer man med tog, kan man stå af på Svanemøllen station. Kommer man med bil, vil der være mulighed for parkering på kasernen, men kom i god tid, da der er en del vejarbejde i området. Der vil blive serveret en forfriskning efter mødet. Annoncering HPRD søger annoncører til RESERVEN, f.eks. vedr. supplerende udstyr m.m. til RESERVENs læsere. RESERVEN bliver trykt i et oplag på eksemplarer 4 gange om året. Kontakt for priser og yderligere info. Af løjtnant af reserven Svend M. Holst HPRD har i den seneste tid set en opgave i at videreudvikle foreningens hjemmeside. Hjemmesiden har allerede fået et kæmpe løft blandt andet med en ny grafisk profil, men der har været enkelte ting, der ikke var kørt helt i mål. Derfor vil hjemmesiden inden for en kort periode bliver optimeret på flere områder. Først og fremmest får kalenderfunktionen et løft, således den bliver mere overskuelig og så der bliver mulighed for at søge i bestemte tidsperioder og bestemte kredse efter begivenheder, ligesom der vil komme et arkiv til tidligere begivenheder. Derudover vil kredsene få udvidet deres lokale sider og får således selv mulighed for at lægge billeder, nyhedsbreve, referater og andet op på hjemmesiden samt ajourføre denne. Derudover får kredsene nu også selv adgang til at lægge begivenheder ind i den nye kalender på den måde vil kalenderen i fremtiden være endnu mere opdateret og aktuel. Under fanebladet Information har der i det sidste stykke tid været en underside med Entiteter i Forsvaret. Denne er lavet for at give et bedre overblik over hvad den danske reserve er for en størrelse, og hvilke entiteter der findes rundt om i landet. Siden har indledningsvist ikke været helt fyldestgørende, men også her bliver der optimeret, således at næsten 30 entiteter bliver skrevet ind og præsenteres i et flot design. HPRD får ligeledes sin egen Facebook-side. Denne side skal indledningsvis ikke bruges til diskussioner eller koordinering, men som et ekstra nyhedsmedie, hvor der løbende vil blive skrevet nyheder og kommentarer. Her har hovedbestyrelsen ligeledes mulighed for kort at skrive, hvad der er blevet brugt tid på f.eks. når HPRD har været til møde med Forsvarschefen, FPT, Forsvarsakademiet, afholdt et arrangement eller søger viden og/ eller arbejdskraft fra andre reservister. Gå ind og like den nye side på forsvaretsreserve På vil der ligeledes på forsiden komme en Facebook-boks indeholdende de sidste 3 opslag der har været på Facebook. På den måde vil man kunne følge med i de ting der bliver skrevet på Facebook, også selvom man ikke har en profil der. Se i øvrigt også undersiden Internationalt under fanebladet HPRD. Denne er netop blevet opdateret med de nyeste informationer. Har du kommentarer eller nye idéer og forslag til hjemmesiden, er du meget velkommen til at skrive til RESERVEN/2/

14 To unge løjtnanters rejseberetning Deltagerne i dette års YROS var fra Finland, Tyskland, Schweiz, Frankrig, Tjekkiet, USA, Sydafrika og Danmark. Young Reserve Officers outreach seminar YROS 2014 Af løjtnant af reserven M.S. Kruse To håbefulde unge og en anelse kække gardehusarløjtnanter drog den 2. april fra hver deres ende af kongeriget mod Kastrup lufthavn for at stige ombord i et fly mod Wien. Denne hovedstad, som er berømt for Mozart og floden Donau, var dog ikke målet for rejsen. Turen gik videre med busselskabet Student Agency gennem de smukke Niederösterreiche og Moravinske landskaber med bløde grønne bakker og et fremskredent forår, som ledte tankerne hen på den danske forsommer. Efter et par timer med et udmærket udvalg af film i bussens underholdningsapparater og en noget begrænset iagttagelse af landskabet, ankom vi til byen Brno og vores tjekkiske allieredes University of Defense. Den manglende interesse for det scenariske landskab skyldes nok, at unge løjtnanter er blottet for kultur og historie, hvilket der sikkert er flere ældre officerer som vil give mig ret i. For de historie og våben interesserede kan det dog nævnes, at det var i netop Brno at det originale tjekkisk LMG ZB vz. 26 blev produceret. Det britiske LMG Bren Gun var en kopi af dette våben og navnet kommer netop af bogstaverne Brno og Enfield (den britiske producent). I Brno blev vi indkvarteret i den tjekkiske udgave af hotel lignende standard, hvilket bedst af alt kan sammenlignes med en barak, hvis møblement får ordet spartansk til at rime på overflod. De tjekkiske værter skal derimod roses for at indkvarteringen var rent og velholdt. Der skal heller ikke høres brok fra de danske kursusdeltagere. Forsvaret har jo udleveret en teltflage og en sovepose, som kan anvendes i tilfælde af fine fornemmelser. Forplejningen havde samme standard, men den var robust og der var mere end rigeligt. Cross-cultural communication Årsagen til denne rejse mod øst, til et land der i 1993 blev skilt fra Slovakiet og dermed blev en selvstændig stat, skal findes i den internationale sammenslutning af reserveofficerer CIOR. Denne organisation, som de fleste af RESERVENS læsere allerede kender (www.cior.net for de der ikke gør), afholder hvert år et kursus i april for unge reserveofficerer. Officielt er det et seminar, men det kan jo diskuteres alt efter hvad der lægges af betydning i dette begreb. Kurset hedder YROS og Danmark har været repræsenteret ved denne begivenhed flere gange. I år var det løjtnant M.C. Larsen og undertegnede, der fik lov at deltage. Emnet var cross-cultural communication. Den primære underviser var kaptajn Jimmy Madie fra USA. Han underviser i emnet hos den amerikanske enhed TRAY-DOG. Det er min overbevisning, at dette navn er en forkortelse for enhedens rigtige navn. Det er dog ikke lykkes mig, at kommer nærmere den uforkortede udgave og jeg vil ikke indlade mig på spekulationer. Kort fortalt er enhedens primære opgave, at undervise amerikanske soldater og især officerer i kulturforståelse og forhandlingsteknik, når de er i den missionsforbedrende fase. Sekundært underviser de kursister fra andre lande, især lande fra Mellemøsten, når disse er i USA, for at forhindre negative kulturelle op- 14 RESERVEN/2/2014

15 Her ses en øvelse i at skabe fælles værdier og derved kontakt. Det var en fornøjelse at kaptajn Jimmy Madi havde taget højde for de pædagogiske principper og havde fokus på elevaktivitet og et konstruktivistisk tilgang til indlæring. Sidst fase i forhandlingsøvelsen. Det endte med at NATO officeren ved navn Schmidt, blev overladt i NATO s varetægt mod at blive stillet for en lokal domstol. levelser skal hæmme udbyttet og samarbejdet under deres ophold. Kurset blev som nævnt afholdt på det tjekkiske University of Defense. Det tjekkiske reserveofficerskorps stod for de praktiske udfordringer, godt hjulpet af universitets elever. Jeg vil endda sige, at den rettidige omhu og energi som disse opgaver blev løst med, kan inspirere den danske reserve, især i forhold til fremmødet ved HPRD generalforsamling, som i år var ret beskeden. Seancen var opdelt i tre dele, som havde hvert deres tema. Først var der en indføring i hvad amerikanerne kalder VBBN s (værdier, overbevisningen, normer, opførsel). Dette gik i hovedtræk ud på at lære deltagerne, at forskellige kulturer og subkulturer har hver deres sæt af VBBN s og, at disse har betydning for måden at kommunikere på. Herfra overgik vi til selve kommunikationen og hvorledes de førnævnte VBBN s kan bruges til at skabe kontakt og kan tilpasses til en given situation. Den sidste fase omhandlede møde og forhandlingsstrategi, hvor deltagerne blev grundig indført i hvilke taktiske overvejelser, der skal gøres forud for en forhandlingssituation og hvilke strategier, der kan følges. Denne del sluttede med en større forhandlingsøvelse, som var bygget omkring en case. En NATO officer er involveret i et trafikuheld og er blevet tilbageholdt i et udviklingsland, hvor den lokale regering ønsker at udnytte sagen til deres egen fordel ved en skueproces. Opgaven blev løst til UG. Relevans for reserven og hvad får vi for pengene Ovenstående spørgsmål har det med at dukke op med lynets hast i disse tider, når en aktivitet tilbydes og med god grund. 15 % er forholdsvis meget, når det gælder milliarder. Derfor vil jeg i dette afsnit redegøre for min egen kontante opfattelse af brugbarheden af dette kursus. Omtalte kursus er efter min mening yderst relevant for officerer af reserven, især for yngre løjtnanter, som er på vej frem i geledderne. Dette skal ses i forhold til udbyttet af seminariet, helt åbenlyst, kan det indlærte bruges i forhold til en udsendelse i en CIMIC/PIO/ kapacitet-opbygnings funktion. Her vil den udsendte officer få brug for de omtalte færdigheder. Denne type udsendelse er et område, hvor reserven har været meget aktiv og formentligt også vil være det fremadrettet. Seminariet er derudover også relevant for officerer i den nationale struktur. Her ser jeg de indlærte færdigheder anvendt i forbindelse med daglig tjeneste, hvor planlægningsmøder er en del af hverdagen, og hvor evnen til at forhandle kan optimere beslutningsprocesser. Det kan både være i REFØ strukturen, hvor en aftale med f.eks. HJV skal indgås, eller på højere niveau, hvor bestyrelsesmedlemmer fra HPRD skal forhandle med HOD eller FPT. Derudover ser jeg også færdighederne anvendt operativt i den hjemlige struktur, især i forbindelse med REFØ, da der f.eks. ved bevogtning af samfundsvigtige installationer vil være en stor interaktion med civile, hvoraf en del har anden kultur end ansatte i Forsvaret. En forståelse for dette kan være med til at minimere gnidninger. Det er oplagt, at officerer som har deltaget i omtalte seminar uddanner egne enheder i emnet. Til slut skal relevansens af dette kursus også ses i lyset af NATO s udvikling og implementering af Smart Defense Initiative. NATO arbejder hen imod mere international orientering som allerede udmønter sig på f.eks. bataljonsstabsniveau, hvor befalingerne udgives på engelsk. Derfor skal et seminar, som beskrevet i denne rapport, ses som en god mulighed for at træne unge officerers militære engelskkundskaber og give dem mulighed for at stifte bekendtskab med samarbejde i et JOINT miljø. Sidst men ikke mindst får officererne mulighed for at stifte et professionelt netværk på internationalt niveau. Hvornår er næste kursus? Jeg håber, at læsere af RESERVEN har fået lyst til at deltage i lignende kurser og hvis nogle af læserne ønsker at udvikle deres ledelsesevner, militær engelsk eller kendskab til NATO, så vil jeg endnu en gang benytte lejligheden til at reklamere for YROW 2014 i Fulda, Tyskland. Kurset afholdes fra den 1. til den 9. august og kan søges af alle fra sekondløjtnant til kaptajn, såfremt de er medlem af HPRD. Se kursusannoncen andetsteds her i bladet. RESERVEN/2/

16 Ledelseskursus for unge officerer i Fulda, Tyskland Af løjtnant af reserven M.S. Kruse YROW 2014 (Young Reserve Officers workshop) bliver afholdt fra den 1.til den 9. august i byen Fulda i Tyskland. Danmark skal igen i år stille med en delegation af yngre officer fra graden SL til KN. Hvis du har mod på en spændende uge i selskab med unge officer fra NATO og PfP lande, så er det nu du skal sende din ansøgning. Programmet vil indeholde forskellige workshops, herunder foredrag i ledelse, mødestrategier og kunsten at skabe et netværk, samt kulturforståelse og forhandlingsstrategi. Muligheden for at tage det tyske sportsmærke i forbindelse med opholdet i Fulda har været omtalt ved flere lejligheder. Hele herligheden afsluttes med en gallamiddag som absolut er oplevelsen værd, og hvor der er rig mulighed for at fører sig frem i ægte løjtnantsstil. For at kunne deltage skal du opfylde følgende krav: Medlem af HPRD Rådighedskontrakt med forsvaret Grad af sekondløjtnant, løjtnant, premierløjtnant eller kaptajn Din enhed er villig til at indkommandere dig til aktiviteten. Da det kan være en udfordring at overtale din enhed til at indkommandere dig til aktiviteten så er det værd at nævne, at HPRD betaler kursusgebyr, rejseudgifter og time- og dagpenge. Din egen enhed skal kun afholde den egentlige lønudgift til indkommanderingsdagene. Jeg håber meget, at de enkelte chefer vil se positivt på mulige ansøgninger herunder naturligvis godkende indkommandering til dette kursus. Ansøgningsfristen er 1 juni Du udarbejder selv ansøgningen, men husk at anføre MA og CPR nummer. Ansøgninger sendes til delegationsleder løjtnant-r. M.S. Kruse på hvor du også kan henvende dig såfremt der skulle være nogle spørgsmål. Du kan læse mere om YROW og den overordnede organisation CIOR på og mere om YROW 2014 på - hvor også det foreløbige program findes. 16 RESERVEN/2/2014

17 Nyt om Reservens uddannelser i 2014 Af major af reserven Jeppe P. Trautner Forsvarskommandoen (FKO) har underrettet HPRD om at grunduddannelsen af løjtnanter-r ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC, tidligere Hærens Kampskole) aflyses også i 2014 (se endvidere på s. 23). Årsagen er, at der ikke er behov for LT-R og uddannelsespladser til dem i Hærens og Flyvevåbnets strukturer. Dette dels på grund af det reducerede antal værnepligtige, dels fordi et stort antal premierløjtnanter af linjen tilgår værnene i disse år. FKO meddeler samtidig, at de særlige VUT I for PL-R og VUT II for KN-R aflyses i HPRD ser også dette som rimelige tiltag, idet afløserne for de to videreuddannelser kaldet Videreuddannelseskurser(VUK ) og Master of Military Studies (MSS) er ved at blive igangsat, og fra og med i år optager reserveofficerer på lige fod med linjeofficerer. Når FKO vælger at aflyse snarere end at afskaffe de to særlige VUT, er det i øvrigt effektiv personelstrategi, idet man fastholder muligheden for hurtigt at reaktivere disse kurser, hvis behovet opstår. Samlet set gives reserveofficerer i 2014 følgende videreuddannelser: Hæren gennemfører Taktisk Kursus for LT-R ved HKIC, Flyvevåbnet gennemfører videreuddannelse af LT-R i Skolereserven ved Air Force Training Centre, og alle tre værn gennemfører VUK og MSS hvor PL-R og KN-R optages på lige vilkår med linjeofficerer. I en situation hvor Forsvaret er klemt, er det ikke dårligt. Dertil kommer, at reserveofficerer fortsat videreuddannes i Frankrig og Canada, og at alt reservepersonel kan videreuddannes på kurser nationalt og internationalt når der er et, med FKO ord, reelt og aktuelt operativt behov. Den enkeltes regiment og Wing mv. prioriterer og indstiller til respektive operative kommando herom, idet også kommandoerne er tildelt begrænsede midler hertil. Desværre er situationen for stampersonellet af reserven fortsat uafklaret. Flyvevåbnet gennemfører snart på fjerde år videreuddannelse af de yngre SG-R til OS-R, men andre tilbud er der endnu ikke. HPRD arbejder for at konstabelgruppen får mulighed for dels korporalskurser, dels uddannelser med henblik på udnævnelse til befalingsmand. Det er desuden HPRDs ønske, at styrke sergentgruppen bredt med videreuddannelse. De bør kunne gives ligeværdig adgang til de nyligt etablerede VUT-uddannelser for fastansatte på en måde så de som reservister får realistisk mulighed for at gennemføre dem. Der er fortsat betydelige udfordringer hvad angår økonomien der skal til for at sende reservepersonel på kursus. Dertil kommer at formatet for videreuddannelserne og meriteringerne bredt skal tilpasses Reservens vilkår, så deltagelse bliver mulig i praksis for reservister med et civilt arbejde. Der er tale om nye principper og uddannelser, hvilket medfører en del friktion, men HPRD oplever positiv vilje til at adressere dette ved FKO og Forsvarsakademiet. UDNÆVNELSER Udnævnelse til major af reserven pr. 1. februar 2014 Kaptajn-R Allan Sørensen Udnævnelse til kaptajnløjtnant af reserven pr. 1. marts 2014 kaptajn-r Thorbjørn Hein kaptajn-r Klaus Grue Østergaard Foreningen til lykke og til de to sidstnævnte held og lykke med de nye udfordringer i det blå værn. Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax: RESERVEN/2/

18 Netværksarrangementet Kend din kreds Nordjyske kreds Som tidligere annonceret i nyhedsbrev og i RESERVEN, arrangerer HPRD, i samarbejde med de lokale kredse, netværksarrangementer rundt om i landet under navnet Kend din Kreds. Arrangementerne foregår ved lokale virksomheder, og der vil ud over en repræsentant fra virksomheden og en repræsentant fra HPRD være en aktuel indlægsholder. Formålet med arrangementerne er at tilbyde eksisterende medlemmer flere relevante arrangementer, og for at reservister kan få mulighed for at netværke og trække på hinandens kompetencer og kontakter fra egen og evt. nabokreds både de civile og de militære. Derudover er dette også muligheden for at tage nogle af de kollegaer fra Reserven du kender som ikke er medlem af HPRD gerne de unge med til et spændende arrangement, hvor de vil se nogle af fordelene og mulighederne ved at være medlem af HPRD. Det første arrangement vil løbe af stablen ved Telenor, Skelagervej 9, 9000 Aalborg, torsdag den 22. maj 2014 kl til ca Arrangementet er gratis, og HPRD vil være vært ved en sandwich og en vand. Inden redaktionens afslutning lægges sidste hånd på det endelige program, som i skrivende stund ser således ud: 1730: Ankomst 1745: Velkomst ved HPRD 1750: Oplæg fra Telenor, ved Niels Ponsaing Hvad arbejder han med, hvilke kompetencer benytter han i sit arbejde og hvordan bruger han sit HPRD-netværk Hvad laver Telenor i Aalborg 1815: oplæg ved Nordjyske Kreds formand Lars Knudsen Hvad sker der i kredsen? 1830: Oplæg fra Henrik von Holck Hvilke positive tiltag sker der for reserven i Skive 1845: Sandwich + vand 1915: oplæg ved HPRD formand Jan Hjortshøj Hvad laver bestyrelsen lige nu, og hvad har vi opnået det sidste år Hvorfor skal du melde dig ind? 1945: Pause 2000: Oplæg ved ekstern foredragsholder 2030: Afrunding ved HPRD der er efterfølgende mulighed for at blive og drikke en vand 2100: Tak for i aften Hvis du ønsker at tilmelde dig, så send en mail til hprd.dk med dit fulde navn, fødselsdato samt lokalkreds, og skriv Kend din kreds, Telenor i emnefeltet. Alternativt gå ind på dk og tilmeld dig arrangementet. Giv gerne HPRD en hånd, ved at ringe rundt til de reservister du kender især de unge og dem som ikke er medlemmer og få dem med til arrangementet torsdag den 22. maj I efteråret er planlagt yderligere arrangementer i København og Aarhus det kan f.eks. nu nævnes, at der planlægges på et arrangement ved en større virksomhed i København i september samt, at der torsdag den 11. september 2014 vil være et arrangement ved Terma A/S, Hovmarken 4, 8520 Lystrup nord for Aarhus. HPRD glæder sig meget til at byde alle velkommen. 18 RESERVEN/2/2014

19 Nyt fra HPRD kredse Midtjyske Kreds Ny webmaster KN-R Lars Husted, som for nyligt er indtrådt i kredsbestyrelsen, er udpeget til ny webmasteer for Midtjyske kreds hjemmeside under www. hprd.dk. Lars vil sikre, at al relevant information lægges ud på hjemmesiden og man kan ligeledes kontakte Lars, hvis noget ønskes offentliggjort Feltsport liste for feltsport i Midtjyske Kreds Alle feltsportsaktiviteter annonceres via i Midtjyske Kreds. Du kan komme på -listen ved at tilmelde dig til feltsport i Midtjyske Kreds på samt skrive en til feltsportsleder KN-R Rune Erichsen Har du i øvrigt spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Retning A Næste o-løb er den 14. juni og vil foregå i nærheden af Horsens. Yderligere information vil tilgå via . Se i øvrigt nedenstående AKOS for datoer for o-løb i Vi mangler fortsat en regelret retning-a leder skulle du have lyst til at påtage dig dette arbejde, må du meget gerne tage kontakt til feltsportslederen (KN-R Rune Erichsen Skydning i 2014 Vi skyder hver tirsdag fra kl på Vestereng i Aarhus. Har du spørgsmål til skydning kontakt KN-R Peter Hald Desværre Formand: Major-R Lars Reuther Regnbuen Ebeltoft Tlf.: /Mobil: ser vi fortsat ikke nogen praktisk mulighed for at begynde skydning i Urlev under Anneks Horsens. AKOS 2014, Midtjyske Kreds 13/5 Familieskydning på Vestereng 14/6 Månedens løb i Horsens 3/7 Månedens løb, Kobskov ved Silkeborg 31/7 Familie o-løb ved Sønderskov, Silkeborg 30/8 Månedens løb, Husby Klitplantage 13/9 Månedens løb i Hvidding Krat. 4/10 Månedens løb, Silkeborg Vesterskov 1/11 Månedens løb, Hårup Sande 29/11 Månedens løb, Silkeborg Østerskov 4/12 Julebanko Tirsdagsskydning på Vestereng i sommerhalvåret (fra 2/4 til 21/10) Lillebæltskredsen Formand: Major-R Hans Henrik Algreen-Ussing Tirsbækvej Vejle Ø Tlf.: (P) / Kredsens aktiviteter er primært koncentreret omkring feltsporten. Retning A: Feltsport Retningsleder: KN-R Søren Vestergaard, tlf O-løb arrangeres primært i forbindelse med skydninger. Kredsens primære O-løb er ved sommerstævne i juni, hvor øvrige HPRD kredse og Marinehjemmeværnet inviteres med. Retning B: Skydning Retningsleder: KN-R Jesper B. Ladefoged, tlf Udendørs skydning med pistol afvikles på banen i Tirsbæk ved Vejle på udvalgte datoer. Se AKOS for Der udsendes mails med tilmeldingsmulighed til de enkelte arrangementer. I vinterhalvåret arrangeres skydning med 9 mm pistol indendørs også på Tirsbæk gods. De udvalgte datoer annonceres i efteråret på HPRD hjemmeside og mailes til de tilmeldte. Der er til alle skydninger mulighed for at låne pistol. Tilmelding til feltsport sker via og til mailliste via feltsportsleder KN-R Henning Bossen, mail: AKOS 2014 Pause i arbejdet. Indendørs pistolbane er klar til brug i efteråret Dato / Tid Sted Aktivitet Torsdag 20. maj, kl Tirsbæk Pistolskydning (Duelighedsprogrammet) Torsdag 13. juni, kl Aabenraa havn Sejltur og LMG Skydning med Marinehjemmeværnet Torsdag 26. juni, kl Tirsbæk Sommerstævne med øvrige HPRD kredse og MHV. Pistolskydning, Øksekast, O-løb, Bueskydning Onsdag 27. august kl Tirsbæk Pistolskydning Onsdag 10. sept. kl Tirsbæk Pistolskydning (Duelighedsprogrammet) Tirsdag 21. oktober, kl Tirsbæk Pistolskydning Torsdag 20. nov., kl Staldgården, Kolding Feltsportsafslutning og skydning med GV Torsdag 29. jan Tirsbæk Generalforsamling RESERVEN/2/

20 Københavnskredsen Er du på kredsens -liste? Flere end 700 af kredsens medlemmer er i dag på kredsens -liste og modtager Nyt fra Københavnskredsen. Har vi ikke din -adresse, så send den til Peder Jon Andersen, Københavnskredsens bestyrelse - Flere arrangementer når kun at blive annonceret gennem Nyt fra Københavnskredsen. Ved redaktionens afslutning var Kredsens arrangementer i foråret og sensommeren ikke klar. Arrangementerne annonceres gennem Nyt fra Københavnskredsen og under Kredsaktiviteter på HPRD hjemmeside. Derfor en opfordring til at komme på Kredsens -liste - så du løbende modtager du Nyt fra Københavnskredsen. Feltsportskursus Se også Orienteringsløb Sæson er godt i gang og der er orienteringsløb hver tirsdag aften - se program her på www. feltsport.dk Skydning Sommerskydningen er nu godt i gang, og der skydes hver torsdag frem til 26. september. (pause i perioden 1. juli august) Formand: Oberstløjtnant-R Peder Jon Andersen Gartnerhaven Kongens Lyngby Tlf.: / (M) Der skydes kl. 17:00-19:00 med sidste fremmøde kl Pistol og ammunition er til rådighed på skydebanen. Nærmere oplysninger hos retningsleder PL-R Erik Bruun Lorentzen, telefon / Fysisk Træning - hver mandag kl på Center for Idræt, Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, København Ø. Gymnastik, atletik og volleyball Kontakt MJ-R Peter Aa. Henriksen - telefon / Sønderjyske Kreds Formand: Major-R Thorbjørn von Alm Philippsen H.P. Hansensvej Sønderborg Tlf.: (M) Flaget blev strøget for sidste gang på Sønderborg Kaserne ved en afslutningsparade den 4. april Dermed sluttedes en lang historie for Sønderborg som garnisonsby og for Hæren en del af den militære historie og for Hærens Sergentskole en epoke. Mange senere officerer og befalingsmænd har engang været tjenestegørende her som elever. Her har de udviklet sig fra et niveau til et andet og her har de oplevet et lokalsamfund, som var venligtsindet også dengang, hvor dette bestemt ikke var tilfældet omkring mange andre kaserner. Det har givet eleverne en kulturel påvirkning. Dette har sat billeder på en del af Danmark og Danmarks historie. At eleverne har været her på sergentskolen har også medvirket til at nogle af dem senere har valgt at bosætte sig i området. Den kaserne som nu er lukket har haft meget stor betydning for lokalsamfundet, for byens selvforståelse, den nationale følelse og for den danske identitet her i området. Ingen anden kaserne i landet har haft så positivt et samspil med sin garnisonsby i så lang tid som Sønderborg og ingen anden kaserne har haft mere end underskrifter i ryggen. Dette viser den særlige betydning kasernen har haft i dette grænsenære område. Det er ved sådan en kasernelukning som 20 RESERVEN/2/2014 denne, at national politik og lokalpolitik støder sammen. Dette viser, at der er lidt længere fra København til Sønderborg, end der er fra Sønderborg til København. Der har været mange forskellige enheder på denne kaserne foruden sergentskolen. Tyske marine og infanterienheder, franske alpejægere, forskellige danske regimenter og bataljoner samt forskellige skoler og institutioner. I de senere år har der også været indkvartering af Gardere på vagt i Gråsten, Husarer og fremmede orkestre til ringriderfest og meget mere. Mange af det sidste hold elever på skolen havde også deltaget i marchen fra Dannevirke til Dybbøl, hvilket fremgik af de marchmedaljer der blev båret ved denne parade. Den 28. april 2014 klokken var der så flaghejsning på Varde kaserne, som er den nye garnison for Hærens Sergentskole. Den Danske Soldat til Ære for trofast indsats. Sættes denne sten. GSU og fast personel marcherer for allersidste gang ud af kasernen. Flaget stryges. Fotos: SSG Michael Ipsen

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #08 FSU NYHEDSBREV NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 PERSONALENYT I marts måned forlod tre medarbejdere Flyvestation Skalstrup: IT-konsulent Gitte Petersen forlod den 28. marts

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #07 FSU NYHEDSBREV NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NY CHEF FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Søren Worm-Petersen er blevet udnævnt til ny generallæge og chef for Forsvarets

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES)

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) Præsentation af Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) FLV har seks Wing Reserves Reserven i Flyvevåbnet er organiseret i syv Wings Reserves, som matcher moderwings: FW SKP, HW KAR, ATW AAL, ACW,

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Hæderstegn 2013. Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7

Hæderstegn 2013. Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7 Hæderstegn 2013 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn torsdag den 24. april 2013. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

Årsberetning 2010. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2010. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2010 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark I Forsvarsministeriets pressemeddelelse af 24.juni 2009 blev indholdet af den politisk bredt indgåede aftale om forsvarsbudgettet

Læs mere

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende:

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende: Årsberetning 2011 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark I skrivende stund (januar 2012, red.) er foreningen optaget af at søge information om, vurdere og forsøgsvis påvirke, hvor Forsvaret

Læs mere

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING Lokalforeningsguiden beskriver de rammer, lokalforeningsbestyrelser i Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for. Den

Læs mere

Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde. 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C.

Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde. 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C. Powerworkshop: Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C. Stærk sygepleje i Danmark hvordan kan vi gøre det gode selskab

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Datadrevet HR som ledelsesværktøj Datadrevet HR som ledelsesværktøj Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen Aalborg, d. 16. april 2008 Ordinære medlemmer af bestyrelsen Jimmy Ardahl, formand Thea Kristensen, næstformand Daniel Johansen, kasserer Nina Thøgersen Carsten Jacobsen Sigurd Hansen Martin

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 8. maj 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Som ny chef for Personelstaben ser jeg frem til samarbejdet, og i den forbindelse vil jeg som min foregænger lægge vægt på at udsende

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Strategien Fokus og Forenkling for Nordsjællands Hospital tager form

Strategien Fokus og Forenkling for Nordsjællands Hospital tager form Nr. 38 3. november 2014 INDHOLD: Strategien Fokus og Forenkling tager form Fokus og Forenkling på programmet hos VMU Lederkonference og lederpris Plan for området ved Nyt Hospital Nordsjælland Lisbeth

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere