Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Stig M. Knudsen & overtandlæge Irene Lund Dato: 3. juni 2008 Sagsid.: - Version nr.: 1

2 Indholdsfortegnelse: 1.0 INDLEDNING PROBLEMFORMULERING PRÆSENTATION AF DATAMATERIALE TEAM TANDPLEJE KLINIKPRISER MM SPECIALTANDLÆGER TAXAKØRSEL MODEL I BEREGNING AF MODEL I Faaborg-klinikken Ringe Klinikken Den samlede pris Sparemuligheder i model I: OPSUMMERING AF MODEL I MODEL II BEREGNING AF MODEL II Den samlede udgift Sparemuligheder i model II OPSUMMERING AF MODEL II MODEL III ANG. EN KLINIK I ÅRSLEV FREM FOR GISLEV BEREGNING AF MODEL III Distrikt Syd (Faaborg (klinik) og Broby (filial)) Distrikt Nord (Ringe (klinik) og Årslev (filial)) Den samlede pris Sparemuligheder i model III OPSUMMERING AF MODEL III AFSLUTNING OG ANBEFALING...19 BILAG A:...21 TANDBUS...21 Side 2

3 1.0 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker med denne udviklingsplan for tandplejens fremtidige organisering at tage et syvmileskridt ind i fremtiden, og lægge fortidens organisatoriske svagheder bag sig. Faaborg-Midtfyn Kommune opretholdte efter kommunesammenlægningen i 2007 i store træk den organisatoriske opbygning af den kommunale tandpleje, der havde været kendetegnene for de 5 sammenlægningskommuner. Efter kommunesammenlægningen har det dog stået mere og mere klart, at den nuværende situation på tandplejeområdet ikke er holdbar i længden. Opretholdelsen af 8 1 klinikenheder fordelt geografisk ud over kommunen kan ikke længere anses for at være rentabelt Dette ikke mindst fordi en række af klinikkerne ville skulle gennemgå en kraftig renovering i de kommende år. Ydermere står Faaborg-Midtfyns Kommune med et rekrutteringsproblem, idet tandlægebasen på landsplan er faldende. Alle prognoser peger på, at denne udvikling vil fortsætte på ubegrænset tid ud i fremtiden, og at det vil være den kommunale sektor, der vil blive hårdest ramt af denne udvikling. Faaborg-Midtfyn Kommune vil derfor med denne udviklingsplan for den kommunale tandpleje såvel søge at omgå fremtidige rekrutteringsproblemer, som at fremdrage mulige effektiviseringer. 2.0 Problemformulering Det blev under Sundhedsudvalgets møde d. 29. januar besluttet, at tematisere den kommunale tandpleje. Det blev derfor overtandlægen opdraget inden for ½ år, at frembringe en udviklingsplan for tandplejens fremtidige organisering. Udviklingsplanen skulle tage højde for de fremtidige forudsætninger, som tandplejen er underlagt med udgangspunkt i den aktuelle situation for tandplejen som var præget af følgende: Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje bærer med i alt 8 2 større og mindre behandlingssteder (klinikker/filialer) præg af en sammenstykning af de tidligere 5 kommuners tandplejeordninger. Tandplejeordninger som var vidt forskellige i deres organisering og grad af decentralisering. 1 : Klinikken i Kværndrup har grundet problemer med fugt og skimmelsvamp været nedlagt siden januar 2008, og vil ikke blive genåbnet. 2 : ibid. Side 3

4 Faaborg-Midtfyn Kommune har som andre kommuner rekrutteringsproblemer i forhold til specialtandlæge til tandregulering. Faaborg-Midtfyn Kommune har som andre kommuner nu også rekrutteringsproblemer på tandlægeområdet. Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2008/2009 budgetteret med en anlægsudgift på i alt 1,7 mio. kr. til digitalisering af røntgenudstyret. Aktuelt startes en forprojektering af et større skoleprojekt, som indbefatter en gennemgribende renovering og udvidelse af Nordagerskolen. Det er af sundhedsudvalget derfor blevet besluttet at arbejde videre med følgende tre løsnings-modeller: Model I) Den kommunale tandpleje organiseres i to store klinikker i hhv. Faaborg og Ringe. De øvrige klinikker nedlægges. Model II) Den kommunale tandpleje organiseres i to store klinikker i hhv. Faaborg og Ringe, men samtidig bevares klinikkerne i hhv. Broby, Årslev og Gislev til mindre forebyggende arbejde. De øvrige klinikker nedlægges. Model III) Den kommunale tandpleje organiseres i to distrikter. Distrikt Syd bestående af hhv. Faaborg (klinik) og Broby (filial), og Distrikt Nord bestående af Ringe (klinik) og Årslev (filial). De øvrige klinikker nedlægges. Det bør bemærkes, at det for alle tre modeller gælder, at den kommunale tandpleje med indførelsen af en af de tre modeller samtidig skal overgå til team tandpleje (se kap. 3.1). Det blev udover det givne kommissorium pålagt overtandlægen, at undersøge fordele og ulemper ved at indføre en tandbus i Faaborg-Midtfyn Kommune. 3.0 Præsentation af datamateriale Det følgende kapitel vil præsentere en række af de grundlæggende tal og oplysninger, der lægger til grund for de beregninger, der vil blive gennemført i kapitlerne 4 til 6. Der er børn og unge i alderen 0 18 år (pr. 21. maj 2008) i Faaborg- Midtfyn Kommune. Dertil behandles et antal børn fra andre kommuner på tandplejens klinikker. Side 4

5 Børnene er fordelt på følgende måde: Broby Faaborg Gislev 551 Kværndrup 509 Nr. Lyndelse 463 Ringe Ryslinge 553 Årslev Fordelingen af tandlæge-stole i den kommunale tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune: Stole i alt Tandbehandlingsstole Behandlingsdage Ortodontistole Behandlingsdage Behandlingsdage i alt Broby 2, , Faaborg 5,4 27 1, Gislev 1,4 7 0, Nr. Lyndelse Ringe 2,2 11 1, Ryslinge Årslev 2,4 12 0, ,8 79 5, Det vil derfor kræve 21 stole, at opretholde den samlede kapacitet på den kommunale tandpleje. Den kommunale tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune oplever desforuden en overkapacitet på klinikkerne i Ryslinge, Nr. Lyndelse samt en underkapacitet på klinikken i Ringe. Der skal derudover gøres opmærksom på, at der ikke er inddraget beregninger på: Byggetilladelser, geotekniske undersøgelser mv. på nogen af de tre modeller. Der er heller ikke indregnet en 5 % forøgelse (tommelfingerregel) af priserne til uforudsete udgifter. Endelig er der, med mindre andet er angivet, ikke taget hensyn til, om de klinikker der bibeholdes i de enkelte modeller trænger til en renovering. Det vil dog i reglen gælde, at det ikke er nødvendigt med nogen større renovering med mindre andet er angivet. Rapportens beregninger skal derfor tages med forbehold som foreløbige tal. 3 : Den estimerede daglige stolekapacitet, og så fremdeles. 4 : Udregnet som 2,4 dage x 5 arbejdsdage i en uge = 12 behandlingsdage, og så fremdeles. 5 : Tandbehandlings-stole + ortodonti-stole, og så fremdeles. Side 5

6 3.1 Team tandpleje Et essentielt begreb i moderniseringen af den kommunale tandpleje er Teamtandpleje. Team-tandpleje er en fusionering af de ansatte på en tandklinik i selvstændige teams. Et sådan team består af 1 tandlæge, ½ tandplejer og 2 ½ klinikassistenter, og vil typisk kunne dække ca børn pr. team, afhængigt af caries indeks. I et sådant team vil tandlægen udelukkende beskæftige sig med det rene tandlægearbejde, mens alt hvad der vedrører hygiejne, kontrol, lakeringer, ekstra, småbørnsundersøgelser etc. vil blive uddelegeret til tandplejere og klinikassistenter. Målet med team-tandpleje er at imødekomme fremtidens udfordringer med mindre budgetter, tandlægemangel og krav om en god effektiv kommunal tandpleje. Som nævnt i indledningen oplever Danmark for tiden en generel mangel på tandlæger, der bl.a. har forårsaget en øget konkurrence om de tilgængelige tandlæger kommunerne imellem. Når en tandlæge således overvejer kommunal ansættelse, vil de faktorer, hun vil inddrage i sine overvejelser ofte omhandle forhold så som: Social og faglig sparring via større tandklinikker, up-to-date tandlægeudstyr og fysiske rammer, samt muligheder for kurser og videreuddannelse. Team tandpleje vil derfor bedre end hidtil kunne være med til at opfylde sådanne krav fra mulige kandidater. Ligeledes vil såvel nyuddannede som udenlandske ansatte have fordel af at arbejde i store enheder, da de i reglen ikke vil være klædt på til at arbejde alene. Qua de krævede større klinikenheder vil den kommunale tandpleje derudover opnå en effektivisering af den kommunale tandpleje. Pt. har bl.a. Brøndby, Horsens og Vejle Kommune omstillet deres kommunale tandpleje-drift til team-tandpleje. Undersøgelser herfra har vist, at det enkelte barn i gennemsnit bruger den samme tid i tandplejen som før indførelsen af teamtandpleje, men at fordelingen nu hælder i mod et forholdsvist højere forbrug af tid på forebyggende besøg, og et tilsvarende mindre forbrug af tid på egentlige tandlægebesøg. Samtidig har undersøgelser vist, at denne omstrukturering har givet et fald i cariesforekomster blandt de undersøgte børn og unge. Man har altså med indførelsen af Team-tandpleje kunnet fremvise et fald i behandlinger til gavn for borgeren. Endelig har undersøgelserne vist, at teamtandplejen fungerer bedst i klinikenheder af min børn, for herved at opnå tilpas udfordrende og meningsfyldte stillinger for personalet. Det bør samtidig understreges, at det er vigtigt, at der fortsat er en generel profylakse (forebyggelse) på undervisningsplan. En optimering af Team tandpleje idéen forudsætter dog, at de fysiske faciliteter er på plads. Det skal derfor sikres, at klinikenhederne har den rette størrelse, og at der er et passende antal stole til rådighed. Derudover skal der stilles klare krav til personalets uddannelse. Side 6

7 3.2 Klinikpriser mm. Et standard klinikrum i er vejledende på 16m 2 i indvendige mål, mens et narkose-klinikrum er vejledende på 25m 2. Det vil efterfølgende koste en beregnet vejledningspris af ,- kr. at indrette et tomt klinikrum med unit (tandlægestol), instrumenter, kommoder mv. Indretningen af sterilisationsrum estimeres til kr. for model I og II, og kr. i model III. Teknikrum mm. anslås til at beløbe sig til kr. pr. rum. Det anslås, at kontorholdet fra tidligere kontorer kan overføres til de nye klinikker, hvorfor prisen på kontorer mm. ikke er indregnet i prisen. 3.3 Specialtandlæger Ortodonti betyder tandreguleringsbehandling. Tandregulering er et af de to anerkendte tandlægelige specialer i Danmark. Der er en generel mangel på specialtandlæger i ortodonti i Danmark. For tiden fungerer der en enkelt specialtandlæge i Faaborg-afdelingen. I de øvrige afdelinger varetages tandreguleringen af en tandlæge med erfaring inden for tandregulering i samarbejde med en specialtandlæge som konsulent. Begge specialtandlæger er i pensionsalderen. Den tandlæge, der laver tandreguleringen i de fire nordlige distrikter forventes at forblive i sin stilling i yderligere op til 5 år, men kan kun udføre arbejdet i samarbejde med en specialtandlæge som konsulent. Der er ikke udsigt til, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan finde en ny konsulent på Fyn. Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune skal gøre sig forhåbninger om at tiltrække en ny specialtandlægekonsulent og på sigt en specialtandlæge, er det en forudsætning, at Faaborg-Midtfyn Kommune har en fornuftig stilling at tilbyde. En specialtandlægestilling delt på 4-5 forskellige klinikker af varierende standard er langt under et forventeligt niveau i Ydermere vil pendling mellem 4 klinikker give spildtid og ineffektivitet i forhold til transport og patienttilsætning, hvorfor klinikkerne ikke vil kunne udnyttes optimalt. 3.4 Taxakørsel Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder taxa-kørsel til tandreguleringsvisitationer og i et vist omfang til tandlægeundersøgelser. Alt efter hvilken model der vælges, vil udgifterne hertil variere, således at model I må anses som værende den dyreste ift. 6 : Svendborg Kommune, der for 1 2 år siden vedtog at ombygge klinikken i Svendborg, er blevet konsulteret omkring gældende regler og vejledninger angående størrelsen af klinikrum mv. Svendborg klinikken er dog pga problemer med grunden endnu ikke ombygget. Side 7

8 taxa-kørsel, mens model III må anses for at være den billigste ift. taxakørsel. Omkostningerne til taxakørsel indregnes dog ikke i denne forprojektering, der henvises i stedet til det kommende oplæg om ændret kvalitetsstandard på området. 4.0 Model I Med model I søges der at centralisere den kommunale tandpleje, for herved igennem mulige stordriftsfordele at effektivisere den kommunale tandpleje. Ydermere vil en centraliseret kommunal tandpleje forbedre de ansattes mulighed for faglig sparring, samt ikke mindst forbedre chancerne for at kunne tiltrække en specialtandlæge. Den kommunale tandpleje organiseres derfor i to store klinikker i hhv. Faaborg og Ringe. De øvrige klinikker nedlægges. Broby-området lægges ind under klinikken i Faaborg, mens de øvrige områder lægges ind under klinikken i Ringe. 4.1 Beregning af model I Patient-grundlag Faaborg klinikken: Broby Faaborg Patient-grundlag Ringe Klinikken: Gislev 551 Kværndrup 509 Nr. Lyndelse 463 Ringe Ryslinge 553 Årslev Ideelt vil klinikken i Faaborg derfor skulle bruge: 5.083/ x 21 = 8,8 stole mens klinikken i Ringe ville skulle bruge: 6.992/ x 21 = 12,2 stole Side 8

9 En sådan fordeling er naturligvis ikke mulig, hvorfor stoleantallet i hhv.: Faaborg 8,8 stole Omregnes til 9 stole Ringe 12,2 stole - 12 stole 21,0 stole - 21 stole Pr. 21. maj 2008 er antallet af stole på klinikkerne: Faaborg 7 stole skal bruge 2 ekstra stole Ringe 4 stole - 8 ekstra stole Faaborg-klinikken Faaborg-klinikken vurderes af teknisk afdeling til, uagtet eventuelle tilbygninger, at kunne holde i min. 20 år endnu. Faaborg-klinikken vil kræve 2 ekstra klinikker á 16m 2, samt et gangareal mellem klinikkerne på ca. 8m 2. I forbindelse med en sådan udvidelse vil det ydermere påkræves, at kontorfaciliteterne udvides med sammenlagt ca. 10m 2. Faaborg-klinikken vil derfor kræve en udvidelse på i alt: 2 klinikker á 16m 2 1 gangareal á 8m 2 kontorer mm. 10m 2 50m 2 Dertil skal beregnes vægplads, hvilket gøres ved at multiplicere det beregnede arealforbrug med 1,4 7, hvorfor den totale udvidelse beregnes til 50m 2 x 1,4 = 70m 2. Det er, ifølge teknisk afdeling, på nuværende tidspunkt, qua de på stedet gældende jordforhold, ikke muligt at fremkomme med et korrekt estimat af m 2 - prisen ved en sådan udvidelse. Et bud på kr. pr m 2 vil være lige så godt som et bud på pr. m 2. En sådan difference vil give en prisforskel fra hhv. 70m 2 x kr. = ,- kr. til 70m 2 x kr. = 2.1 mio. kr. Det vil derudover koste 2 x ,- kr. at indrette de to klinikrum = 1.0 mio. kr.. Da der allerede forefindes sterilisationsrum og teknikrum på klinikken i Faaborg, sættes udgifterne her til 0 kr. Det anslås, at kontorfaciliteter mm. kan overføres fra nedlagte klinikker, hvorfor udgifterne også her sættes til 0 kr. 7 : Efter konsultation med Svendborg Kommune (se tidligere note). Side 9

10 Udgiften til en udvidelse af Faaborg-klinikken vil derfor beløbe sig til: Fysisk udvidelse Klinikrum Sterilisations- og teknikrum Kontorer mm kr. 2.1 mio. kr. 1. mio. kr. 0 kr. 0 kr mio. kr. 3,1 mio. kr Ringe Klinikken Ringe klinikken vil som skrevet kræve yderligere 8 stole, således at klinikken i Ringe vil komme op på i alt 12 stole. En udvidelse af den nuværende klinik i Ringe skønnes ikke mulig, hvorfor en nedrivning og genopbygning af klinikken i Ringe anbefales. Det estimeres, at en ny klinik i Ringe vil anslået påkræve et samlet areal på ca. 700m 2 tal bygger på erfaringer fra Svendborg.. M 2 -prisen ved et nybyggeri anslås af Fagsekretariatet for Byggeri at ligge på ca kr. pr. m 2. Et nybyggeri vil derfor koste 700m 2 x kr. = 8.4 mio. kr. Indretning af 12 klinikker á kr. = 6 mio. kr. Et sterilisationsrum vil koste kr. Et Teknikrum vil koste kr. Det anslås, at kontorfaciliteter mm. kan overføres fra nedlagte klinikker, hvorfor udgifterne her sættes til 0 kr. Nybyggeri 8.4 mio. kr. 12 klinikker á kr. 6 mio. kr. Sterilisationsrum kr. Teknikrum kr. Kontorer mm. 0 kr mio. kr. Side 10

11 4.1.3 Den samlede pris Den samlede pris for model I vil derfor beløbe sig til: Faaborg klinikken Ringe klinikken 1.84 mio. kr. 3,1 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr Sparemuligheder i model I: Teknisk afdeling vurderer samtidig, at hvis man i forbindelse med renoveringen af Nordagerskolen indretter en klinik på selve skolen, vil man derved kunne spare ca. 1. mio. kr. på byggeriet (forudsat at klinikken inddrages i renoverings-projektet, og ikke gennemføres efterfølgende). Det vurderes, at op til 5 units kan genbruges, hvilket vil kunne give en anslået 8 besparelse på 5 x kr. = 1.7 mio. kr.. Samlet pris mio. kr mio. kr. - genbrug af units 1.7 mio. kr mio. kr mio. kr. - evt. besparelse ved at indgå i Nordagerskoleprojekt 1. mio. kr mio. kr mio. kr. Det vil altså med forbehold være muligt at lande på en samlet udgift på mio. kr mio.kr., forudsat at sparemulighederne udnyttes optimalt. Udover de her skitserede sparemuligheder, vil der i model I ydermere være mulighed for at frasælge grunden/huset i hhv. Årslev og Broby, eller alternativt benytte matriklerne til andre kommunale formål. En sådan eventuel salgspris er dog ikke indregnet i denne forprojektering. 4.2 Opsummering af model I Det er med model I tanken, at den kommunale tandpleje gennem to store centraliserede enheder i hhv. Faaborg og Ringe hermed vil kunne effektivisere den kommunale tandpleje via de stordriftsfordele der herved opnås. Ydermere vil man 8 : Da det ikke er alt i et klinikrum, der kan genbruges. Side 11

12 med to store enheder kunne udbyde en større fleksibilitet på åbningstiderne. Og ikke mindst vil man med model I, kunne opnå større faglig sparring, og dermed forbedre chancerne for at tiltrække en ny specialtandlæge. To store centrale enheder vil dog samtidig betyde et tab af de lokale enheder i den kommunale tandpleje med det til følge, hvis der fortsat skal tilbydes taxakørsel, må forvente forøgede udgifter på denne post. Ydermere vil to centrale enheder forøge de geografiske afstande ved behandling. Den samlede pris ved model I er udregnet til ca mio. kr mio. kr., men med mulighed for en besparelse på denne pris på ca. 1.7 mio. kr. (genbrug af gamle units), og yderligere 1. mio. kr. (hvis Ringe klinikken kan indgå i renoveringen af Nordager-skolen). Fordele: - større fleksibilitet på åbningstider - større fleksibilitet ved sygdom eller personalemangel - større samlet kompetence - centraliseret (stordriftsfordele) - bedre chancer for at tiltrække specialtandlæger - bedre chancer for at tiltrække personale generelt Ulemper: - øgede transportudgifter - længere afstand for patienterne 5.0 Model II Med model II søges, der som i model I, at centralisere den kommunale tandpleje, for herved igennem mulige stordriftsfordele at effektivisere den kommunale tandpleje. Til forskel for model I søges der dog samtidig at bibeholde en vis kontakt til de lokale samfund. Den kommunale tandpleje organiseres derfor i to store klinikker i hhv. Faaborg og Ringe, men samtidig bevares klinikkerne i hhv. Broby, Årslev og Gislev til mindre forebyggende arbejde. De øvrige klinikker nedlægges. 5.1 Beregning af model II Det bør bemærkes, at nok er der i model II flere behandlingssteder end i model I, men da de 3 små behandlingssteder i Broby, Gislev og Årslev udelukkende bevares til mindre forebyggende arbejde, vil dette kun kunne spare i omegnen af ca. ½ tandlægestol på Ringe klinikken ift. Model I. Den økonomiske konsekvensberegning vil derfor være den samme som i model I, men med det aber-dabei at der vil være ekstra udgifter forbundet til intern personalekørsel, vedligeholdelse, renovering osv. ved at opretholde de tre små klinikker i Broby, Gislev og Årslev. Side 12

13 5.1.1 Den samlede udgift For Faaborg klinikken gælder det, at klinikken stadig vil skulle bruge en 70m 2 s udvidelse svarende til mio. kr. (se model I for detaljer). For Ringe klinikken gælder det, at klinikken stadigt ville skulle nybygges til en samlet pris af 15.2 mio. kr. For klinikkerne i Broby og Årslev gælder det, at forholdene her er tidssvarende og tilfredsstillende, hvorfor omkostningerne her kan sættes til 0 kr. for begge klinikker. For klinikken i Gislev gælder det, at klinikken ikke længere er tidssvarende og tilfredsstillende, hvorfor en gennemgribende renovation vil være nødvendig. En sådan vil beløbe sig til: Rydning af gammelt klinikrum (estimat): kr. Indkøb og installering af nye klinikrum (vejl.) (2 klinikrum á kr.): 1 mio. kr mio. kr. Den samlede udgift for model II vil derfor være: Broby Faaborg Gislev Ringe Årslev 0 kr mio. kr mio. kr kr. 0 kr mio. kr Sparemuligheder i model II Som i model I vil der være mulighed for at spare ca. 1 mio. kr., hvis man i forbindelse med renoveringen af Nordager-skolen indretter en klinik på skolen (forudsat at klinikken inddrages i renoverings-projektet, og ikke gennemføres efterfølgende). I og med at de 5 units det var muligt at genbruge i model I forefindes i hhv. Broby (2) og Årslev (3), vil det i model II ikke være muligt at genbruge nogen units, hvorfor besparelsen her sættes til 0 kr. Samlet pris mio. kr. - Genbrug af units 0 kr mio. kr. - evt. besparelse ved at indgå i Nordagerskoleprojekt 1. mio mio. kr. Side 13

14 5.2 Opsummering af model II Det er med model II tanken, at der med bevarelsen af de tre små klinikker i Broby, Gislev og Årslev fortsat skal være en vis kontakt til de lokale bysamfund. Det i model II skitserede løsningsforslag med 3 små klinikker i Broby, Gislev og Årslev medfører dog samtidig en lang række problemområder. For det første vil model II være et brud med team tandpleje tankegangen, i og med de tre små klinikker vil betyde, at de ansatte her ikke kan deltage i teamene i samme grad. For det andet vil de tre små klinikker udvikle sig til livløse øde øer. For det tredje vil det i reglen være en klinikassistent, der okkuperer pladsen i de tre små klinikker, hvorfor det kan være svært for forældrene at forstå, hvorfor en klinikassistent ikke kan/må løse tandlægefaglige problemer. For det fjerde vil der med de tre små klinikker opstå logistiske problemer, for så vel patienter som ansatte. For det femte vil model II ift. model I og III opleve en ufleksibilitet på åbningstiderne (de små klinikker har kun få åbningsdage). Det vil derudover formentligt være svært at finde personale (såvel klinikassistenter som tandlæger), som vil være interesserede i at side alene på en af de små klinikker. Endelig må model II anses for at være den mest ineffektive af de tre modeller, for så vidt at det pga. uudnyttet kapacitet ikke vil være muligt at udnytte tre små klinikker optimalt. Fordele: - Fortsat en vis kontakt til lokalsamfundet Ulemper: - Logistiske problemer - Små klinikker vil blive amputerede - Intet liv på de små klinikker - Patienter kan komme med problemer, som ikke kan løses af en klinikassistent - Bryder delvist med team tandpleje idéen - Dyrere (pga. ineffektivitet) end de to øvrige modeller - Kan blive svært at finde ansatte (herunder også nyansatte), der vil besætte posterne på de tre små klinikker - Ufleksible åbningstider - Fortsat store transportomkostninger 6.0 Model III Med model III søges der at centralisere den kommunale tandpleje gennem en overordnet distriktsdækning af den kommunale tandpleje. Tanken er her, at man herved kan samle fordelene fra model I og II uden nødvendigvis samtidig at overtage de to modellers ulemper i nær så voldsom grad. I model III kan man således opnå visse stordriftsfordele, men bibeholder stadig en vis kontakt til de lokale samfund. Ligeledes vil man kunne opnå fordele på såvel det sociale som det professionelle plan, hvorved det stadigt vil være inden for mulighedernes grænse at tiltrække såvel en specialtandlæge som andet personale i al almindelighed Side 14

15 Den kommunale tandpleje organiseres derfor i to distrikter. Distrikt Syd bestående af hhv. Faaborg (hovedklinik) og Broby (filial), og Distrikt Nord bestående af Ringe (hovedklinik) og Årslev (filial). De øvrige klinikker nedlægges. Da denne model opretholder status quo ift. Faaborg og Broby, vil der ikke påkræves nogen fysiske udvidelser af hverken klinikken i Faaborg eller filialen i Broby. Da hovedklinikken i Ringe overtager patientgrundlaget fra Gislev og Ryslinge samt tandreguleringen i den nordlige del af kommunen og filialen i Årslev overtager patientgrundlaget fra Nr. Lyndelse vil en vis udvidelse/nybygning af klinikken i Ringe med 9 stole/500 m 2 påkræves. 6.1 Ang. en klinik i Årslev frem for Gislev Hvorfor vælge klinikken i Årslev i stedet for klinikken i Gislev. Der kan hertil knyttes følgende kommentarer: 1) Patientgrundlaget er større i Årslev: Gislev 551 Kværndrup 509 Ryslinge Årslev Nr. Lyndelse ) Klinikforholdene er bedre i Årslev: Inventaret i Gislev klinikken er nedslidt, og klinikken vil kræve en renovering på estimeret 1.03 mio. kr. Årslev klinikken må derimod anses for at være stort set up-to-date. 3) Stoleantallet er højere i Årslev: Gislev 2 stole Årslev 3 stole Ved at vælge klinikken i Gislev vil det derfor være nødvendigt, at tilføre et ekstra klinikrum i klinikken i Ringe, hvilket vil give en samlet fordyrelse af Ringe klinikken på min kr. (min. 16 m 2 ekstra udvidelse á kr. = kr. + indretningspris af en klinik á kr.). Side 15

16 4) Årslev er et vækstområde: I og med at Årslev regnes som et vækstområde, må det anses for givet, at børnetallet i Årslev på sigt er stigende. Det vil derfor være mere rationelt at fremtidssikre gennem klinikken i Årslev. 5) Årslev klinikken er større: Da klinikken i Årslev er større end klinikken i Gislev, vil der være bedre muligheder for social og faglig sparring på klinikken i Årslev. 6) Unge mennesker fra det gamle Ryslinge søger allerede nu Ringe klinikken. Klinikken i Årslev må derfor anses for at være et bedre valg som filial for klinikken i Ringe. 6.2 Beregning af model III Patientgrundlag Distrikt Syd (Faaborg (klinik) og Broby (filial)): Broby Faaborg Patient-grundlag Distrikt Nord (Ringe (klinik) og Årslev (filial)): Gislev 551 Kværndrup 509 Nr. Lyndelse 463 Ringe Ryslinge 553 Årslev Ideelt vil Distrikt Nord skulle bruge: 6.992/ x 21 = 12,2 stole, mens Distrikt Syd ville skulle bruge: 5.083/ x 21 = 8,8 stole En sådan fordeling er naturligvis ikke mulig, hvorfor stoleantallet i hhv.: Distrikt Syd 8,8 stole omregnes til 9 stole Distrikt Nord 12,2 stole - 12 stole 21,0 stole - 21 stole Side 16

17 Nuværende antal stole på klinikkerne: Faaborg (klinik) har 7 stole, og Broby (filial) har 3 stole, hvilket giver 10 stole i alt. Da der skal bruges 9 stole, har Faaborg og Broby en enkelt stol tilovers. Ringe har grundet nybyggeri 0 stole, og Årslev har 3 stole, hvilket giver 3 stole i alt. Da der skal bruges 12 stole, mangler Ringe og Årslev 9 stole. Antal stole Faaborg (klinik) Broby (filial) Ringe (klinik) Årslev (filial) Skal bruge Antal stole / Distrikt Syd (Faaborg (klinik) og Broby (filial)) Da der ikke påkræves ekstra stole i Distrikt Syd, formodes der heller ikke at være nogen ekstraomkostninger forbundet ved model III i Distrikt Syd. Det bør bemærkes, at Distrikt Syd teoretisk set kunne afgive en unit til Distrikt Nord, for derved at give Distrikt Nord en besparelse på ca kr. En sådan løsning kan dog ikke anbefales, da dette vil medføre en række logistiske problemer ift. overførsler af patienter fra enten Faaborg til Broby eller omvendt Distrikt Nord (Ringe (klinik) og Årslev (filial)) En udvidelse af den nuværende klinik i Ringe skønnes ikke mulig, hvorfor en nedrivning og genopbygning af klinikken i Ringe anbefales. Det estimeres, at en ny klinik i Ringe vil påkræve et samlet areal på 500m 2. M 2 -prisen ved et nybyggeri anslås af teknisk afdeling at ligge på ca kr. pr. m 2. Et nybyggeri vil derfor koste 500m 2 x kr. = 6.0 mio. kr. Indretning af 9 klinikker á kr. = 4.5 mio. kr. Sterilisationsrum = kr. Teknikrum = kr. Kontorer mm. = 0 kr. Side 17

18 Prisen på Ringe (klinik) og Årslev (filial): Nybyggeri 6.0 mio. kr. 9 klinikker á kr. 4.5 mio. kr. Sterilisationsrum kr. Teknikrum kr. Kontorer mm. 0 kr mio. kr Den samlede pris Distrikt Syd 0 kr. Distrikt Nord 11.2 mio. kr mio. kr Sparemuligheder i model III Som i de to øvrige modeller vil det være muligt at spare ca. 1 mio. kr. hvis Ringe klinikken bygges ind i en eventuel renovering af Nordager-skolen (forudsat at klinikken inddrages i projektet, og ikke først påbegyndes efterfølgende). Som i model II vil det ikke være muligt, at genbruge nogen units i model III, hvorfor besparelsen her sættes til 0 kr. Samlet pris 11.2 mio. kr. - Genbrug af units 0 kr mio. kr. - evt. besparelse ved at indgå i Nordagerskoleprojekt 1. mio mio. kr. Udnyttes de sparemulighederne optimalt i model III, vil udgifterne altså ende på 10.2 mio. kr. 6.3 Opsummering af model III Da model III er tænkt som en mellemting mellem model I og model II, vil den i sagens natur heller ikke have de styrker og svagheder de rene modeller har. Der vil derfor ikke være nær så langt for patienterne i model III i forhold til model I, men samtidig bedre behandlingsmuligheder lokalt i forhold til model II. Ydermere vil model III være den billigste løsning, da klinikken i Faaborg ikke vil kræve en udvidelse, og klinikken i Ringe kun en nybygning på 500m 2. Derudover vil det med model III stadigt være muligt at bibeholde team tandpleje idéen, hvorfor det alt andet lige vil være nemmere at tiltrække såvel en specialtandlæge som personale i Side 18

19 al almindelighed. Der vil dog i forhold til model I i mindre grad være visse logistik problemer, men disse anses overvindelige. Sidst, men ikke mindst er model III den billigste løsning af de tre modeller. Fordele: - stadig en vis kontakt til lokalsamfundene - bedre behandlingsmuligheder ift. til model II - team tandpleje idéen kan opretholdes - bedre muligheder for at tiltrække specialtandlæge og personale generelt - den billigste løsning af de tre modeller Ulemper: - visse (overvindelige) logistiske problemer 7.0 Afslutning og anbefaling Det blev på Sundhedsudvalgets møde d. 29. januar 2008 besluttet, at tematisere den kommunale tandpleje. Alt for længe har den kommunale tandpleje båret præg af, at den kommunale tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune forskellighederne til trods er blevet sat sammen på basis af de fem sammenlægningskommuner. Faaborg-Midtfyn Kommune har derfor siden sammenlægningen stået med 8 større eller mindre klinikker geografisk fordelt ud over kommunen, hvoraf flere står overfor en nødvendig kraftig renovering. Det har ydermere vist sig at være et problem at finde nyt personale til klinikkerne. Ikke mindst nødvendigheden af at finde en ny specialtandlæge er presserende, da de to der hidtil har fungeret som specialtandlæger står overfor en snarlig pensionering. Det blev derfor besluttet, at arbejde videre med følgende tre løsningsmodeller: Model I) Den kommunale tandpleje organiseres i to store klinikker i hhv. Faaborg og Ringe. De øvrige klinikker nedlægges. Model II) Den kommunale tandpleje organiseres i to store klinikker i hhv. Faaborg og Ringe, men samtidig bevares klinikkerne i hhv. Broby, Årslev og Gislev til mindre forebyggende arbejde. De øvrige klinikker nedlægges. Model III) Den kommunale tandpleje organiseres i to distrikter. Distrikt Syd bestående af hhv. Faaborg (hovedklinik) og Broby (filial), og Distrikt Nord bestående af Ringe (hovedklinik) og Årslev (filial). De øvrige klinikker nedlægges. Det bør bemærkes, at det for alle tre modeller gælder, at den kommunale tandpleje med indførelsen af en af de tre modeller samtidig skal overgå til team tandpleje. Det blev udover det givne kommissorium pålagt overtandlægen, at undersøge fordele og ulemper ved at indføre en tandbus i Faaborg-Midtfyn Kommune. Side 19

20 I oversigtsform blev der fundet følgende priser på de tre modeller: Model Pris i alt Samlet pris (ved besparelse på genbrug af units) Samlet pris (hvis modellen inddrages i Nordager-skolens renovering) Model I mio. kr mio. kr mio. kr. Model II mio. kr mio. kr mio. kr. Model III 11.2 mio. kr mio. kr mio. kr. Qua de mange ulemper der er forbundet med model II, herunder ikke mindst prisen, men også en række andre ulemper, kan det ikke anbefales, at forfølge den mulighed yderligere. Tilbage står model I og model III, med hver deres fordele og ulemper. Model I er rent tandlægefagligt den bedste model, qua dens muligheder for social og faglig sparring samt fleksibilitet ved personalemangel, hvilket ydermere kan medvirke til at tiltrække såvel en specialtandlæge som personale i øvrigt. Til gengæld er model I en meget centraliseret model, hvorfor de små lokale bysamfund måske kan føle sig forbigåede. Det blev derfor foreslået, at Faaborg-Midtfyn Kommune kunne indkøbe en tandbus (se bilag A), som ville kunne afhjælpe eventuelle krav om tandlæge klinikker i nærområdet. En sådan løsning kan dog ikke anbefales, for det første vil det være en temmelig dyr løsning (1.4 mio. kr. i indkøbspris), for det andet vil den optage alt for mange mandskabstimer. Model III vil dog også til en vis grad kunne afhjælpe eventuelle ønsker/krav om tandlægeklinikker i nærområderne, idet der, udover de to store klinikker i Faaborg og Ringe, bibeholdes filialer i hhv. Årslev og Broby. Ligeledes vil det i model III være muligt, at opnå såvel social som faglig sparring, hvilket igen kan være med til at tiltrække nye medarbejdere. Endelig vil model III være den billigste løsning. Set udelukkende ud fra rent tandlægefaglige hensyn vil model I derfor være det bedste valg, men af hensyn til kommunens nærområder må model III dog i den sidste ende anses for at være det bedste valg. Herudover skal det ganske kort bemærkes, at det i model III ikke kan anbefales, at benytte klinikken i Gislev frem for klinikken i Årslev, omkostningerne herved vil gøre et sådant valg urentabelt. Til sidst skal der blot gøres opmærksom på at såfremt der ikke vælges en af de tre modeller, og den nuværende situation fortsætter ufortrødent og være uholdbar i længden. Side 20

Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008

Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008 Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008 Ca. 12.000 børn og unge 0-18 år tilknyttet. Heraf ca. 250 børn og unge i fritvalgsordning hos privat tandlæge. Ca. 250 tilknyttet omsorgstandplejen.

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11 Børne- og Ungdomstandplejen Kapacitetsplan 2008-11 Bilag 1 April 2007 KAPACITETSPLAN 2008-11 1. Principper for udbygning og omstrukturering af tandklinikker Indledning Ifølge Sundhedsloven af 24. juni

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr.

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr. Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar 2015. Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense.

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015 EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015 Effektiv drift betaler sig PROGRAM Hvad er vores udgangspunkt? Hvordan kan man effektivisere? Hvad med nærværet? Case gruppearbejde og

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4.

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 4. maj 2009 Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen 1. Resume For at børn og unge i Århus kan bevare en høj tandsundhed er det nødvendigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 4 Regnskabsåret

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 Fraværende: Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Ingen 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst./. Notat vedlagt Til efterretning.

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Høringsudkast: Bilag 1 Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger.

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Høringssvar 8.april 2015. Indledning

Høringssvar 8.april 2015. Indledning Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger

Læs mere

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Træningsafdelingen er presset lokalemæssigt i forhold til at kunne tilbyde genoptræning og vedligeholdende træning på flere af kommunens nuværende

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Grøn nedrivning af tomme bygninger

Grøn nedrivning af tomme bygninger Titeldias uden baggrundsfarve vælge Titeldias Logo blå for at anvende logo blå baggrund Grøn nedrivning af tomme bygninger Nina Svaneberg KL s Kontor for Teknik og Miljø Grøn Nedrivning - projektet Miljøstyrelsen,

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Når ildsjæle mødes... Idéen til TANDLÆGENET blev som alle andre rigtigt gode idéer skabt, fordi to visionære mennesker pludselig fandt ud af, at

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Udbudte distrikter, BUT-distrikt

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

NOTAT 21 11 2014. Sag. Til Anders B. Møller DTU CAS. Sag: 1416 FM. DTU CAS Fælles VE anlæg, Campus Lyngby. Indledning

NOTAT 21 11 2014. Sag. Til Anders B. Møller DTU CAS. Sag: 1416 FM. DTU CAS Fælles VE anlæg, Campus Lyngby. Indledning NOTAT 21 11 2014 Sag: 1416 FM Sag Emne DTU CAS Fælles VE anlæg, Campus Lyngby. Etablering af et fælles VE anlæg for DTU Campus Lyngby. Til Anders B. Møller DTU CAS Indledning Der er truffet beslutning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15.5.2009 Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Datarapport. - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger

Datarapport. - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger Datarapport - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger Version 4, d. 14. maj, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole Hvide Sande Skole - læring med udsyn Til Skolevej 2 6960 Hvide Sande Telefon: 99 74 26 60 Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole www.hvidesandeskole.dk hvidesandeskole@rksk.dk Dato: 09. april 2015 To matrikler

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR Indholdsfortegnelse KLUBKATEGORI... 3 Hvordan forestilles det at klubberne vil fordele sig i de tre kategorier?... 3 Hvorfor hedder det en basisklub og ikke en motionsklub?...

Læs mere