Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Stig M. Knudsen & overtandlæge Irene Lund Dato: 3. juni 2008 Sagsid.: - Version nr.: 1

2 Indholdsfortegnelse: 1.0 INDLEDNING PROBLEMFORMULERING PRÆSENTATION AF DATAMATERIALE TEAM TANDPLEJE KLINIKPRISER MM SPECIALTANDLÆGER TAXAKØRSEL MODEL I BEREGNING AF MODEL I Faaborg-klinikken Ringe Klinikken Den samlede pris Sparemuligheder i model I: OPSUMMERING AF MODEL I MODEL II BEREGNING AF MODEL II Den samlede udgift Sparemuligheder i model II OPSUMMERING AF MODEL II MODEL III ANG. EN KLINIK I ÅRSLEV FREM FOR GISLEV BEREGNING AF MODEL III Distrikt Syd (Faaborg (klinik) og Broby (filial)) Distrikt Nord (Ringe (klinik) og Årslev (filial)) Den samlede pris Sparemuligheder i model III OPSUMMERING AF MODEL III AFSLUTNING OG ANBEFALING...19 BILAG A:...21 TANDBUS...21 Side 2

3 1.0 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker med denne udviklingsplan for tandplejens fremtidige organisering at tage et syvmileskridt ind i fremtiden, og lægge fortidens organisatoriske svagheder bag sig. Faaborg-Midtfyn Kommune opretholdte efter kommunesammenlægningen i 2007 i store træk den organisatoriske opbygning af den kommunale tandpleje, der havde været kendetegnene for de 5 sammenlægningskommuner. Efter kommunesammenlægningen har det dog stået mere og mere klart, at den nuværende situation på tandplejeområdet ikke er holdbar i længden. Opretholdelsen af 8 1 klinikenheder fordelt geografisk ud over kommunen kan ikke længere anses for at være rentabelt Dette ikke mindst fordi en række af klinikkerne ville skulle gennemgå en kraftig renovering i de kommende år. Ydermere står Faaborg-Midtfyns Kommune med et rekrutteringsproblem, idet tandlægebasen på landsplan er faldende. Alle prognoser peger på, at denne udvikling vil fortsætte på ubegrænset tid ud i fremtiden, og at det vil være den kommunale sektor, der vil blive hårdest ramt af denne udvikling. Faaborg-Midtfyn Kommune vil derfor med denne udviklingsplan for den kommunale tandpleje såvel søge at omgå fremtidige rekrutteringsproblemer, som at fremdrage mulige effektiviseringer. 2.0 Problemformulering Det blev under Sundhedsudvalgets møde d. 29. januar besluttet, at tematisere den kommunale tandpleje. Det blev derfor overtandlægen opdraget inden for ½ år, at frembringe en udviklingsplan for tandplejens fremtidige organisering. Udviklingsplanen skulle tage højde for de fremtidige forudsætninger, som tandplejen er underlagt med udgangspunkt i den aktuelle situation for tandplejen som var præget af følgende: Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje bærer med i alt 8 2 større og mindre behandlingssteder (klinikker/filialer) præg af en sammenstykning af de tidligere 5 kommuners tandplejeordninger. Tandplejeordninger som var vidt forskellige i deres organisering og grad af decentralisering. 1 : Klinikken i Kværndrup har grundet problemer med fugt og skimmelsvamp været nedlagt siden januar 2008, og vil ikke blive genåbnet. 2 : ibid. Side 3

4 Faaborg-Midtfyn Kommune har som andre kommuner rekrutteringsproblemer i forhold til specialtandlæge til tandregulering. Faaborg-Midtfyn Kommune har som andre kommuner nu også rekrutteringsproblemer på tandlægeområdet. Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2008/2009 budgetteret med en anlægsudgift på i alt 1,7 mio. kr. til digitalisering af røntgenudstyret. Aktuelt startes en forprojektering af et større skoleprojekt, som indbefatter en gennemgribende renovering og udvidelse af Nordagerskolen. Det er af sundhedsudvalget derfor blevet besluttet at arbejde videre med følgende tre løsnings-modeller: Model I) Den kommunale tandpleje organiseres i to store klinikker i hhv. Faaborg og Ringe. De øvrige klinikker nedlægges. Model II) Den kommunale tandpleje organiseres i to store klinikker i hhv. Faaborg og Ringe, men samtidig bevares klinikkerne i hhv. Broby, Årslev og Gislev til mindre forebyggende arbejde. De øvrige klinikker nedlægges. Model III) Den kommunale tandpleje organiseres i to distrikter. Distrikt Syd bestående af hhv. Faaborg (klinik) og Broby (filial), og Distrikt Nord bestående af Ringe (klinik) og Årslev (filial). De øvrige klinikker nedlægges. Det bør bemærkes, at det for alle tre modeller gælder, at den kommunale tandpleje med indførelsen af en af de tre modeller samtidig skal overgå til team tandpleje (se kap. 3.1). Det blev udover det givne kommissorium pålagt overtandlægen, at undersøge fordele og ulemper ved at indføre en tandbus i Faaborg-Midtfyn Kommune. 3.0 Præsentation af datamateriale Det følgende kapitel vil præsentere en række af de grundlæggende tal og oplysninger, der lægger til grund for de beregninger, der vil blive gennemført i kapitlerne 4 til 6. Der er børn og unge i alderen 0 18 år (pr. 21. maj 2008) i Faaborg- Midtfyn Kommune. Dertil behandles et antal børn fra andre kommuner på tandplejens klinikker. Side 4

5 Børnene er fordelt på følgende måde: Broby Faaborg Gislev 551 Kværndrup 509 Nr. Lyndelse 463 Ringe Ryslinge 553 Årslev Fordelingen af tandlæge-stole i den kommunale tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune: Stole i alt Tandbehandlingsstole Behandlingsdage Ortodontistole Behandlingsdage Behandlingsdage i alt Broby 2, , Faaborg 5,4 27 1, Gislev 1,4 7 0, Nr. Lyndelse Ringe 2,2 11 1, Ryslinge Årslev 2,4 12 0, ,8 79 5, Det vil derfor kræve 21 stole, at opretholde den samlede kapacitet på den kommunale tandpleje. Den kommunale tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune oplever desforuden en overkapacitet på klinikkerne i Ryslinge, Nr. Lyndelse samt en underkapacitet på klinikken i Ringe. Der skal derudover gøres opmærksom på, at der ikke er inddraget beregninger på: Byggetilladelser, geotekniske undersøgelser mv. på nogen af de tre modeller. Der er heller ikke indregnet en 5 % forøgelse (tommelfingerregel) af priserne til uforudsete udgifter. Endelig er der, med mindre andet er angivet, ikke taget hensyn til, om de klinikker der bibeholdes i de enkelte modeller trænger til en renovering. Det vil dog i reglen gælde, at det ikke er nødvendigt med nogen større renovering med mindre andet er angivet. Rapportens beregninger skal derfor tages med forbehold som foreløbige tal. 3 : Den estimerede daglige stolekapacitet, og så fremdeles. 4 : Udregnet som 2,4 dage x 5 arbejdsdage i en uge = 12 behandlingsdage, og så fremdeles. 5 : Tandbehandlings-stole + ortodonti-stole, og så fremdeles. Side 5

6 3.1 Team tandpleje Et essentielt begreb i moderniseringen af den kommunale tandpleje er Teamtandpleje. Team-tandpleje er en fusionering af de ansatte på en tandklinik i selvstændige teams. Et sådan team består af 1 tandlæge, ½ tandplejer og 2 ½ klinikassistenter, og vil typisk kunne dække ca børn pr. team, afhængigt af caries indeks. I et sådant team vil tandlægen udelukkende beskæftige sig med det rene tandlægearbejde, mens alt hvad der vedrører hygiejne, kontrol, lakeringer, ekstra, småbørnsundersøgelser etc. vil blive uddelegeret til tandplejere og klinikassistenter. Målet med team-tandpleje er at imødekomme fremtidens udfordringer med mindre budgetter, tandlægemangel og krav om en god effektiv kommunal tandpleje. Som nævnt i indledningen oplever Danmark for tiden en generel mangel på tandlæger, der bl.a. har forårsaget en øget konkurrence om de tilgængelige tandlæger kommunerne imellem. Når en tandlæge således overvejer kommunal ansættelse, vil de faktorer, hun vil inddrage i sine overvejelser ofte omhandle forhold så som: Social og faglig sparring via større tandklinikker, up-to-date tandlægeudstyr og fysiske rammer, samt muligheder for kurser og videreuddannelse. Team tandpleje vil derfor bedre end hidtil kunne være med til at opfylde sådanne krav fra mulige kandidater. Ligeledes vil såvel nyuddannede som udenlandske ansatte have fordel af at arbejde i store enheder, da de i reglen ikke vil være klædt på til at arbejde alene. Qua de krævede større klinikenheder vil den kommunale tandpleje derudover opnå en effektivisering af den kommunale tandpleje. Pt. har bl.a. Brøndby, Horsens og Vejle Kommune omstillet deres kommunale tandpleje-drift til team-tandpleje. Undersøgelser herfra har vist, at det enkelte barn i gennemsnit bruger den samme tid i tandplejen som før indførelsen af teamtandpleje, men at fordelingen nu hælder i mod et forholdsvist højere forbrug af tid på forebyggende besøg, og et tilsvarende mindre forbrug af tid på egentlige tandlægebesøg. Samtidig har undersøgelser vist, at denne omstrukturering har givet et fald i cariesforekomster blandt de undersøgte børn og unge. Man har altså med indførelsen af Team-tandpleje kunnet fremvise et fald i behandlinger til gavn for borgeren. Endelig har undersøgelserne vist, at teamtandplejen fungerer bedst i klinikenheder af min børn, for herved at opnå tilpas udfordrende og meningsfyldte stillinger for personalet. Det bør samtidig understreges, at det er vigtigt, at der fortsat er en generel profylakse (forebyggelse) på undervisningsplan. En optimering af Team tandpleje idéen forudsætter dog, at de fysiske faciliteter er på plads. Det skal derfor sikres, at klinikenhederne har den rette størrelse, og at der er et passende antal stole til rådighed. Derudover skal der stilles klare krav til personalets uddannelse. Side 6

7 3.2 Klinikpriser mm. Et standard klinikrum i er vejledende på 16m 2 i indvendige mål, mens et narkose-klinikrum er vejledende på 25m 2. Det vil efterfølgende koste en beregnet vejledningspris af ,- kr. at indrette et tomt klinikrum med unit (tandlægestol), instrumenter, kommoder mv. Indretningen af sterilisationsrum estimeres til kr. for model I og II, og kr. i model III. Teknikrum mm. anslås til at beløbe sig til kr. pr. rum. Det anslås, at kontorholdet fra tidligere kontorer kan overføres til de nye klinikker, hvorfor prisen på kontorer mm. ikke er indregnet i prisen. 3.3 Specialtandlæger Ortodonti betyder tandreguleringsbehandling. Tandregulering er et af de to anerkendte tandlægelige specialer i Danmark. Der er en generel mangel på specialtandlæger i ortodonti i Danmark. For tiden fungerer der en enkelt specialtandlæge i Faaborg-afdelingen. I de øvrige afdelinger varetages tandreguleringen af en tandlæge med erfaring inden for tandregulering i samarbejde med en specialtandlæge som konsulent. Begge specialtandlæger er i pensionsalderen. Den tandlæge, der laver tandreguleringen i de fire nordlige distrikter forventes at forblive i sin stilling i yderligere op til 5 år, men kan kun udføre arbejdet i samarbejde med en specialtandlæge som konsulent. Der er ikke udsigt til, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan finde en ny konsulent på Fyn. Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune skal gøre sig forhåbninger om at tiltrække en ny specialtandlægekonsulent og på sigt en specialtandlæge, er det en forudsætning, at Faaborg-Midtfyn Kommune har en fornuftig stilling at tilbyde. En specialtandlægestilling delt på 4-5 forskellige klinikker af varierende standard er langt under et forventeligt niveau i Ydermere vil pendling mellem 4 klinikker give spildtid og ineffektivitet i forhold til transport og patienttilsætning, hvorfor klinikkerne ikke vil kunne udnyttes optimalt. 3.4 Taxakørsel Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder taxa-kørsel til tandreguleringsvisitationer og i et vist omfang til tandlægeundersøgelser. Alt efter hvilken model der vælges, vil udgifterne hertil variere, således at model I må anses som værende den dyreste ift. 6 : Svendborg Kommune, der for 1 2 år siden vedtog at ombygge klinikken i Svendborg, er blevet konsulteret omkring gældende regler og vejledninger angående størrelsen af klinikrum mv. Svendborg klinikken er dog pga problemer med grunden endnu ikke ombygget. Side 7

8 taxa-kørsel, mens model III må anses for at være den billigste ift. taxakørsel. Omkostningerne til taxakørsel indregnes dog ikke i denne forprojektering, der henvises i stedet til det kommende oplæg om ændret kvalitetsstandard på området. 4.0 Model I Med model I søges der at centralisere den kommunale tandpleje, for herved igennem mulige stordriftsfordele at effektivisere den kommunale tandpleje. Ydermere vil en centraliseret kommunal tandpleje forbedre de ansattes mulighed for faglig sparring, samt ikke mindst forbedre chancerne for at kunne tiltrække en specialtandlæge. Den kommunale tandpleje organiseres derfor i to store klinikker i hhv. Faaborg og Ringe. De øvrige klinikker nedlægges. Broby-området lægges ind under klinikken i Faaborg, mens de øvrige områder lægges ind under klinikken i Ringe. 4.1 Beregning af model I Patient-grundlag Faaborg klinikken: Broby Faaborg Patient-grundlag Ringe Klinikken: Gislev 551 Kværndrup 509 Nr. Lyndelse 463 Ringe Ryslinge 553 Årslev Ideelt vil klinikken i Faaborg derfor skulle bruge: 5.083/ x 21 = 8,8 stole mens klinikken i Ringe ville skulle bruge: 6.992/ x 21 = 12,2 stole Side 8

9 En sådan fordeling er naturligvis ikke mulig, hvorfor stoleantallet i hhv.: Faaborg 8,8 stole Omregnes til 9 stole Ringe 12,2 stole - 12 stole 21,0 stole - 21 stole Pr. 21. maj 2008 er antallet af stole på klinikkerne: Faaborg 7 stole skal bruge 2 ekstra stole Ringe 4 stole - 8 ekstra stole Faaborg-klinikken Faaborg-klinikken vurderes af teknisk afdeling til, uagtet eventuelle tilbygninger, at kunne holde i min. 20 år endnu. Faaborg-klinikken vil kræve 2 ekstra klinikker á 16m 2, samt et gangareal mellem klinikkerne på ca. 8m 2. I forbindelse med en sådan udvidelse vil det ydermere påkræves, at kontorfaciliteterne udvides med sammenlagt ca. 10m 2. Faaborg-klinikken vil derfor kræve en udvidelse på i alt: 2 klinikker á 16m 2 1 gangareal á 8m 2 kontorer mm. 10m 2 50m 2 Dertil skal beregnes vægplads, hvilket gøres ved at multiplicere det beregnede arealforbrug med 1,4 7, hvorfor den totale udvidelse beregnes til 50m 2 x 1,4 = 70m 2. Det er, ifølge teknisk afdeling, på nuværende tidspunkt, qua de på stedet gældende jordforhold, ikke muligt at fremkomme med et korrekt estimat af m 2 - prisen ved en sådan udvidelse. Et bud på kr. pr m 2 vil være lige så godt som et bud på pr. m 2. En sådan difference vil give en prisforskel fra hhv. 70m 2 x kr. = ,- kr. til 70m 2 x kr. = 2.1 mio. kr. Det vil derudover koste 2 x ,- kr. at indrette de to klinikrum = 1.0 mio. kr.. Da der allerede forefindes sterilisationsrum og teknikrum på klinikken i Faaborg, sættes udgifterne her til 0 kr. Det anslås, at kontorfaciliteter mm. kan overføres fra nedlagte klinikker, hvorfor udgifterne også her sættes til 0 kr. 7 : Efter konsultation med Svendborg Kommune (se tidligere note). Side 9

10 Udgiften til en udvidelse af Faaborg-klinikken vil derfor beløbe sig til: Fysisk udvidelse Klinikrum Sterilisations- og teknikrum Kontorer mm kr. 2.1 mio. kr. 1. mio. kr. 0 kr. 0 kr mio. kr. 3,1 mio. kr Ringe Klinikken Ringe klinikken vil som skrevet kræve yderligere 8 stole, således at klinikken i Ringe vil komme op på i alt 12 stole. En udvidelse af den nuværende klinik i Ringe skønnes ikke mulig, hvorfor en nedrivning og genopbygning af klinikken i Ringe anbefales. Det estimeres, at en ny klinik i Ringe vil anslået påkræve et samlet areal på ca. 700m 2 tal bygger på erfaringer fra Svendborg.. M 2 -prisen ved et nybyggeri anslås af Fagsekretariatet for Byggeri at ligge på ca kr. pr. m 2. Et nybyggeri vil derfor koste 700m 2 x kr. = 8.4 mio. kr. Indretning af 12 klinikker á kr. = 6 mio. kr. Et sterilisationsrum vil koste kr. Et Teknikrum vil koste kr. Det anslås, at kontorfaciliteter mm. kan overføres fra nedlagte klinikker, hvorfor udgifterne her sættes til 0 kr. Nybyggeri 8.4 mio. kr. 12 klinikker á kr. 6 mio. kr. Sterilisationsrum kr. Teknikrum kr. Kontorer mm. 0 kr mio. kr. Side 10

11 4.1.3 Den samlede pris Den samlede pris for model I vil derfor beløbe sig til: Faaborg klinikken Ringe klinikken 1.84 mio. kr. 3,1 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr Sparemuligheder i model I: Teknisk afdeling vurderer samtidig, at hvis man i forbindelse med renoveringen af Nordagerskolen indretter en klinik på selve skolen, vil man derved kunne spare ca. 1. mio. kr. på byggeriet (forudsat at klinikken inddrages i renoverings-projektet, og ikke gennemføres efterfølgende). Det vurderes, at op til 5 units kan genbruges, hvilket vil kunne give en anslået 8 besparelse på 5 x kr. = 1.7 mio. kr.. Samlet pris mio. kr mio. kr. - genbrug af units 1.7 mio. kr mio. kr mio. kr. - evt. besparelse ved at indgå i Nordagerskoleprojekt 1. mio. kr mio. kr mio. kr. Det vil altså med forbehold være muligt at lande på en samlet udgift på mio. kr mio.kr., forudsat at sparemulighederne udnyttes optimalt. Udover de her skitserede sparemuligheder, vil der i model I ydermere være mulighed for at frasælge grunden/huset i hhv. Årslev og Broby, eller alternativt benytte matriklerne til andre kommunale formål. En sådan eventuel salgspris er dog ikke indregnet i denne forprojektering. 4.2 Opsummering af model I Det er med model I tanken, at den kommunale tandpleje gennem to store centraliserede enheder i hhv. Faaborg og Ringe hermed vil kunne effektivisere den kommunale tandpleje via de stordriftsfordele der herved opnås. Ydermere vil man 8 : Da det ikke er alt i et klinikrum, der kan genbruges. Side 11

12 med to store enheder kunne udbyde en større fleksibilitet på åbningstiderne. Og ikke mindst vil man med model I, kunne opnå større faglig sparring, og dermed forbedre chancerne for at tiltrække en ny specialtandlæge. To store centrale enheder vil dog samtidig betyde et tab af de lokale enheder i den kommunale tandpleje med det til følge, hvis der fortsat skal tilbydes taxakørsel, må forvente forøgede udgifter på denne post. Ydermere vil to centrale enheder forøge de geografiske afstande ved behandling. Den samlede pris ved model I er udregnet til ca mio. kr mio. kr., men med mulighed for en besparelse på denne pris på ca. 1.7 mio. kr. (genbrug af gamle units), og yderligere 1. mio. kr. (hvis Ringe klinikken kan indgå i renoveringen af Nordager-skolen). Fordele: - større fleksibilitet på åbningstider - større fleksibilitet ved sygdom eller personalemangel - større samlet kompetence - centraliseret (stordriftsfordele) - bedre chancer for at tiltrække specialtandlæger - bedre chancer for at tiltrække personale generelt Ulemper: - øgede transportudgifter - længere afstand for patienterne 5.0 Model II Med model II søges, der som i model I, at centralisere den kommunale tandpleje, for herved igennem mulige stordriftsfordele at effektivisere den kommunale tandpleje. Til forskel for model I søges der dog samtidig at bibeholde en vis kontakt til de lokale samfund. Den kommunale tandpleje organiseres derfor i to store klinikker i hhv. Faaborg og Ringe, men samtidig bevares klinikkerne i hhv. Broby, Årslev og Gislev til mindre forebyggende arbejde. De øvrige klinikker nedlægges. 5.1 Beregning af model II Det bør bemærkes, at nok er der i model II flere behandlingssteder end i model I, men da de 3 små behandlingssteder i Broby, Gislev og Årslev udelukkende bevares til mindre forebyggende arbejde, vil dette kun kunne spare i omegnen af ca. ½ tandlægestol på Ringe klinikken ift. Model I. Den økonomiske konsekvensberegning vil derfor være den samme som i model I, men med det aber-dabei at der vil være ekstra udgifter forbundet til intern personalekørsel, vedligeholdelse, renovering osv. ved at opretholde de tre små klinikker i Broby, Gislev og Årslev. Side 12

13 5.1.1 Den samlede udgift For Faaborg klinikken gælder det, at klinikken stadig vil skulle bruge en 70m 2 s udvidelse svarende til mio. kr. (se model I for detaljer). For Ringe klinikken gælder det, at klinikken stadigt ville skulle nybygges til en samlet pris af 15.2 mio. kr. For klinikkerne i Broby og Årslev gælder det, at forholdene her er tidssvarende og tilfredsstillende, hvorfor omkostningerne her kan sættes til 0 kr. for begge klinikker. For klinikken i Gislev gælder det, at klinikken ikke længere er tidssvarende og tilfredsstillende, hvorfor en gennemgribende renovation vil være nødvendig. En sådan vil beløbe sig til: Rydning af gammelt klinikrum (estimat): kr. Indkøb og installering af nye klinikrum (vejl.) (2 klinikrum á kr.): 1 mio. kr mio. kr. Den samlede udgift for model II vil derfor være: Broby Faaborg Gislev Ringe Årslev 0 kr mio. kr mio. kr kr. 0 kr mio. kr Sparemuligheder i model II Som i model I vil der være mulighed for at spare ca. 1 mio. kr., hvis man i forbindelse med renoveringen af Nordager-skolen indretter en klinik på skolen (forudsat at klinikken inddrages i renoverings-projektet, og ikke gennemføres efterfølgende). I og med at de 5 units det var muligt at genbruge i model I forefindes i hhv. Broby (2) og Årslev (3), vil det i model II ikke være muligt at genbruge nogen units, hvorfor besparelsen her sættes til 0 kr. Samlet pris mio. kr. - Genbrug af units 0 kr mio. kr. - evt. besparelse ved at indgå i Nordagerskoleprojekt 1. mio mio. kr. Side 13

14 5.2 Opsummering af model II Det er med model II tanken, at der med bevarelsen af de tre små klinikker i Broby, Gislev og Årslev fortsat skal være en vis kontakt til de lokale bysamfund. Det i model II skitserede løsningsforslag med 3 små klinikker i Broby, Gislev og Årslev medfører dog samtidig en lang række problemområder. For det første vil model II være et brud med team tandpleje tankegangen, i og med de tre små klinikker vil betyde, at de ansatte her ikke kan deltage i teamene i samme grad. For det andet vil de tre små klinikker udvikle sig til livløse øde øer. For det tredje vil det i reglen være en klinikassistent, der okkuperer pladsen i de tre små klinikker, hvorfor det kan være svært for forældrene at forstå, hvorfor en klinikassistent ikke kan/må løse tandlægefaglige problemer. For det fjerde vil der med de tre små klinikker opstå logistiske problemer, for så vel patienter som ansatte. For det femte vil model II ift. model I og III opleve en ufleksibilitet på åbningstiderne (de små klinikker har kun få åbningsdage). Det vil derudover formentligt være svært at finde personale (såvel klinikassistenter som tandlæger), som vil være interesserede i at side alene på en af de små klinikker. Endelig må model II anses for at være den mest ineffektive af de tre modeller, for så vidt at det pga. uudnyttet kapacitet ikke vil være muligt at udnytte tre små klinikker optimalt. Fordele: - Fortsat en vis kontakt til lokalsamfundet Ulemper: - Logistiske problemer - Små klinikker vil blive amputerede - Intet liv på de små klinikker - Patienter kan komme med problemer, som ikke kan løses af en klinikassistent - Bryder delvist med team tandpleje idéen - Dyrere (pga. ineffektivitet) end de to øvrige modeller - Kan blive svært at finde ansatte (herunder også nyansatte), der vil besætte posterne på de tre små klinikker - Ufleksible åbningstider - Fortsat store transportomkostninger 6.0 Model III Med model III søges der at centralisere den kommunale tandpleje gennem en overordnet distriktsdækning af den kommunale tandpleje. Tanken er her, at man herved kan samle fordelene fra model I og II uden nødvendigvis samtidig at overtage de to modellers ulemper i nær så voldsom grad. I model III kan man således opnå visse stordriftsfordele, men bibeholder stadig en vis kontakt til de lokale samfund. Ligeledes vil man kunne opnå fordele på såvel det sociale som det professionelle plan, hvorved det stadigt vil være inden for mulighedernes grænse at tiltrække såvel en specialtandlæge som andet personale i al almindelighed Side 14

15 Den kommunale tandpleje organiseres derfor i to distrikter. Distrikt Syd bestående af hhv. Faaborg (hovedklinik) og Broby (filial), og Distrikt Nord bestående af Ringe (hovedklinik) og Årslev (filial). De øvrige klinikker nedlægges. Da denne model opretholder status quo ift. Faaborg og Broby, vil der ikke påkræves nogen fysiske udvidelser af hverken klinikken i Faaborg eller filialen i Broby. Da hovedklinikken i Ringe overtager patientgrundlaget fra Gislev og Ryslinge samt tandreguleringen i den nordlige del af kommunen og filialen i Årslev overtager patientgrundlaget fra Nr. Lyndelse vil en vis udvidelse/nybygning af klinikken i Ringe med 9 stole/500 m 2 påkræves. 6.1 Ang. en klinik i Årslev frem for Gislev Hvorfor vælge klinikken i Årslev i stedet for klinikken i Gislev. Der kan hertil knyttes følgende kommentarer: 1) Patientgrundlaget er større i Årslev: Gislev 551 Kværndrup 509 Ryslinge Årslev Nr. Lyndelse ) Klinikforholdene er bedre i Årslev: Inventaret i Gislev klinikken er nedslidt, og klinikken vil kræve en renovering på estimeret 1.03 mio. kr. Årslev klinikken må derimod anses for at være stort set up-to-date. 3) Stoleantallet er højere i Årslev: Gislev 2 stole Årslev 3 stole Ved at vælge klinikken i Gislev vil det derfor være nødvendigt, at tilføre et ekstra klinikrum i klinikken i Ringe, hvilket vil give en samlet fordyrelse af Ringe klinikken på min kr. (min. 16 m 2 ekstra udvidelse á kr. = kr. + indretningspris af en klinik á kr.). Side 15

16 4) Årslev er et vækstområde: I og med at Årslev regnes som et vækstområde, må det anses for givet, at børnetallet i Årslev på sigt er stigende. Det vil derfor være mere rationelt at fremtidssikre gennem klinikken i Årslev. 5) Årslev klinikken er større: Da klinikken i Årslev er større end klinikken i Gislev, vil der være bedre muligheder for social og faglig sparring på klinikken i Årslev. 6) Unge mennesker fra det gamle Ryslinge søger allerede nu Ringe klinikken. Klinikken i Årslev må derfor anses for at være et bedre valg som filial for klinikken i Ringe. 6.2 Beregning af model III Patientgrundlag Distrikt Syd (Faaborg (klinik) og Broby (filial)): Broby Faaborg Patient-grundlag Distrikt Nord (Ringe (klinik) og Årslev (filial)): Gislev 551 Kværndrup 509 Nr. Lyndelse 463 Ringe Ryslinge 553 Årslev Ideelt vil Distrikt Nord skulle bruge: 6.992/ x 21 = 12,2 stole, mens Distrikt Syd ville skulle bruge: 5.083/ x 21 = 8,8 stole En sådan fordeling er naturligvis ikke mulig, hvorfor stoleantallet i hhv.: Distrikt Syd 8,8 stole omregnes til 9 stole Distrikt Nord 12,2 stole - 12 stole 21,0 stole - 21 stole Side 16

17 Nuværende antal stole på klinikkerne: Faaborg (klinik) har 7 stole, og Broby (filial) har 3 stole, hvilket giver 10 stole i alt. Da der skal bruges 9 stole, har Faaborg og Broby en enkelt stol tilovers. Ringe har grundet nybyggeri 0 stole, og Årslev har 3 stole, hvilket giver 3 stole i alt. Da der skal bruges 12 stole, mangler Ringe og Årslev 9 stole. Antal stole Faaborg (klinik) Broby (filial) Ringe (klinik) Årslev (filial) Skal bruge Antal stole / Distrikt Syd (Faaborg (klinik) og Broby (filial)) Da der ikke påkræves ekstra stole i Distrikt Syd, formodes der heller ikke at være nogen ekstraomkostninger forbundet ved model III i Distrikt Syd. Det bør bemærkes, at Distrikt Syd teoretisk set kunne afgive en unit til Distrikt Nord, for derved at give Distrikt Nord en besparelse på ca kr. En sådan løsning kan dog ikke anbefales, da dette vil medføre en række logistiske problemer ift. overførsler af patienter fra enten Faaborg til Broby eller omvendt Distrikt Nord (Ringe (klinik) og Årslev (filial)) En udvidelse af den nuværende klinik i Ringe skønnes ikke mulig, hvorfor en nedrivning og genopbygning af klinikken i Ringe anbefales. Det estimeres, at en ny klinik i Ringe vil påkræve et samlet areal på 500m 2. M 2 -prisen ved et nybyggeri anslås af teknisk afdeling at ligge på ca kr. pr. m 2. Et nybyggeri vil derfor koste 500m 2 x kr. = 6.0 mio. kr. Indretning af 9 klinikker á kr. = 4.5 mio. kr. Sterilisationsrum = kr. Teknikrum = kr. Kontorer mm. = 0 kr. Side 17

18 Prisen på Ringe (klinik) og Årslev (filial): Nybyggeri 6.0 mio. kr. 9 klinikker á kr. 4.5 mio. kr. Sterilisationsrum kr. Teknikrum kr. Kontorer mm. 0 kr mio. kr Den samlede pris Distrikt Syd 0 kr. Distrikt Nord 11.2 mio. kr mio. kr Sparemuligheder i model III Som i de to øvrige modeller vil det være muligt at spare ca. 1 mio. kr. hvis Ringe klinikken bygges ind i en eventuel renovering af Nordager-skolen (forudsat at klinikken inddrages i projektet, og ikke først påbegyndes efterfølgende). Som i model II vil det ikke være muligt, at genbruge nogen units i model III, hvorfor besparelsen her sættes til 0 kr. Samlet pris 11.2 mio. kr. - Genbrug af units 0 kr mio. kr. - evt. besparelse ved at indgå i Nordagerskoleprojekt 1. mio mio. kr. Udnyttes de sparemulighederne optimalt i model III, vil udgifterne altså ende på 10.2 mio. kr. 6.3 Opsummering af model III Da model III er tænkt som en mellemting mellem model I og model II, vil den i sagens natur heller ikke have de styrker og svagheder de rene modeller har. Der vil derfor ikke være nær så langt for patienterne i model III i forhold til model I, men samtidig bedre behandlingsmuligheder lokalt i forhold til model II. Ydermere vil model III være den billigste løsning, da klinikken i Faaborg ikke vil kræve en udvidelse, og klinikken i Ringe kun en nybygning på 500m 2. Derudover vil det med model III stadigt være muligt at bibeholde team tandpleje idéen, hvorfor det alt andet lige vil være nemmere at tiltrække såvel en specialtandlæge som personale i Side 18

19 al almindelighed. Der vil dog i forhold til model I i mindre grad være visse logistik problemer, men disse anses overvindelige. Sidst, men ikke mindst er model III den billigste løsning af de tre modeller. Fordele: - stadig en vis kontakt til lokalsamfundene - bedre behandlingsmuligheder ift. til model II - team tandpleje idéen kan opretholdes - bedre muligheder for at tiltrække specialtandlæge og personale generelt - den billigste løsning af de tre modeller Ulemper: - visse (overvindelige) logistiske problemer 7.0 Afslutning og anbefaling Det blev på Sundhedsudvalgets møde d. 29. januar 2008 besluttet, at tematisere den kommunale tandpleje. Alt for længe har den kommunale tandpleje båret præg af, at den kommunale tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune forskellighederne til trods er blevet sat sammen på basis af de fem sammenlægningskommuner. Faaborg-Midtfyn Kommune har derfor siden sammenlægningen stået med 8 større eller mindre klinikker geografisk fordelt ud over kommunen, hvoraf flere står overfor en nødvendig kraftig renovering. Det har ydermere vist sig at være et problem at finde nyt personale til klinikkerne. Ikke mindst nødvendigheden af at finde en ny specialtandlæge er presserende, da de to der hidtil har fungeret som specialtandlæger står overfor en snarlig pensionering. Det blev derfor besluttet, at arbejde videre med følgende tre løsningsmodeller: Model I) Den kommunale tandpleje organiseres i to store klinikker i hhv. Faaborg og Ringe. De øvrige klinikker nedlægges. Model II) Den kommunale tandpleje organiseres i to store klinikker i hhv. Faaborg og Ringe, men samtidig bevares klinikkerne i hhv. Broby, Årslev og Gislev til mindre forebyggende arbejde. De øvrige klinikker nedlægges. Model III) Den kommunale tandpleje organiseres i to distrikter. Distrikt Syd bestående af hhv. Faaborg (hovedklinik) og Broby (filial), og Distrikt Nord bestående af Ringe (hovedklinik) og Årslev (filial). De øvrige klinikker nedlægges. Det bør bemærkes, at det for alle tre modeller gælder, at den kommunale tandpleje med indførelsen af en af de tre modeller samtidig skal overgå til team tandpleje. Det blev udover det givne kommissorium pålagt overtandlægen, at undersøge fordele og ulemper ved at indføre en tandbus i Faaborg-Midtfyn Kommune. Side 19

20 I oversigtsform blev der fundet følgende priser på de tre modeller: Model Pris i alt Samlet pris (ved besparelse på genbrug af units) Samlet pris (hvis modellen inddrages i Nordager-skolens renovering) Model I mio. kr mio. kr mio. kr. Model II mio. kr mio. kr mio. kr. Model III 11.2 mio. kr mio. kr mio. kr. Qua de mange ulemper der er forbundet med model II, herunder ikke mindst prisen, men også en række andre ulemper, kan det ikke anbefales, at forfølge den mulighed yderligere. Tilbage står model I og model III, med hver deres fordele og ulemper. Model I er rent tandlægefagligt den bedste model, qua dens muligheder for social og faglig sparring samt fleksibilitet ved personalemangel, hvilket ydermere kan medvirke til at tiltrække såvel en specialtandlæge som personale i øvrigt. Til gengæld er model I en meget centraliseret model, hvorfor de små lokale bysamfund måske kan føle sig forbigåede. Det blev derfor foreslået, at Faaborg-Midtfyn Kommune kunne indkøbe en tandbus (se bilag A), som ville kunne afhjælpe eventuelle krav om tandlæge klinikker i nærområdet. En sådan løsning kan dog ikke anbefales, for det første vil det være en temmelig dyr løsning (1.4 mio. kr. i indkøbspris), for det andet vil den optage alt for mange mandskabstimer. Model III vil dog også til en vis grad kunne afhjælpe eventuelle ønsker/krav om tandlægeklinikker i nærområderne, idet der, udover de to store klinikker i Faaborg og Ringe, bibeholdes filialer i hhv. Årslev og Broby. Ligeledes vil det i model III være muligt, at opnå såvel social som faglig sparring, hvilket igen kan være med til at tiltrække nye medarbejdere. Endelig vil model III være den billigste løsning. Set udelukkende ud fra rent tandlægefaglige hensyn vil model I derfor være det bedste valg, men af hensyn til kommunens nærområder må model III dog i den sidste ende anses for at være det bedste valg. Herudover skal det ganske kort bemærkes, at det i model III ikke kan anbefales, at benytte klinikken i Gislev frem for klinikken i Årslev, omkostningerne herved vil gøre et sådant valg urentabelt. Til sidst skal der blot gøres opmærksom på at såfremt der ikke vælges en af de tre modeller, og den nuværende situation fortsætter ufortrødent og være uholdbar i længden. Side 20

Tandplejen. En samlet Centralklinik beliggende i Søndersø: Forslag til Tandplejens fremtidige struktur og drift: 7. SEPTEMBER 2009.

Tandplejen. En samlet Centralklinik beliggende i Søndersø: Forslag til Tandplejens fremtidige struktur og drift: 7. SEPTEMBER 2009. Forslag til Tandplejens fremtidige struktur og drift: 7. SEPTEMBER 2009 Model 1: En samlet Centralklinik beliggende i Søndersø: Besparelse på personale (2 receptionister, frem for 4 der er nu). Større

Læs mere

Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008

Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008 Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008 Ca. 12.000 børn og unge 0-18 år tilknyttet. Heraf ca. 250 børn og unge i fritvalgsordning hos privat tandlæge. Ca. 250 tilknyttet omsorgstandplejen.

Læs mere

Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv

Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv HOLBÆK Notat Dato: 19. december 2016 Sagsb.: Kim Ravnkilde Sagsnr.: Dir.tlf.: 72361377 E-mail: kirav@holb.dk Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv Baggrund og formål

Læs mere

Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013

Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013 Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013 Indledning og resume: Ved budgetforlig 2011 er der fremsat ønske om en analyse til budget 2013 vedrørende centralisering af tandklinikker

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

Vordingborg kommunale Tandpleje 2016.

Vordingborg kommunale Tandpleje 2016. Vordingborg kommunale Tandpleje 2016. Dette oplæg er drøftet på Lokal MED udvalgsmøde d. 23/2-2016, hvor der var opbakning til dette notat. Status: Antal patienter: 0-18 år 9.296 Specialtandpleje 18 Omsorgstandpleje

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

Sags-id: A

Sags-id: A 2014 - Sags-id: 28.00.00-A00-3-11 Indhold 1) Indledning... 1 2) Konklusioner... 2 3) Begreber og forudsætninger... 3 a) Efterspørgslen efter pladser i kommunen... 3 b) Udbud af pladser i kommunen... 3

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

2. Hvor mange børn, som ikke går på en skole med tandklinik skal transporteres til tandlægen?

2. Hvor mange børn, som ikke går på en skole med tandklinik skal transporteres til tandlægen? 1 På baggrund af spørgsmål og ønsker fra Børne- og Familieudvalget, fremsat på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed analyse af scenarier for fremtidig Tandplejestruktur i Jammerbugt Kommune samt

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Evaluering af sammenlægningen af Den Kommunale Tandpleje på Faxe Sundhedscenter Baggrunden: Byrådet besluttede den 13. september 2012, at der inden vedtagelse af budget 2015

Læs mere

Børne- og ungetandplejen på Frederiksberg har ansvaret for tandbehandling og -regulering for ca borgere stigende til knap i år 2020.

Børne- og ungetandplejen på Frederiksberg har ansvaret for tandbehandling og -regulering for ca borgere stigende til knap i år 2020. Sagsfremstilling vedr. Kapacitet i den kommunale tandpleje Børne- og ungetandplejen på Frederiksberg har ansvaret for tandbehandling og -regulering for ca. 18.000 borgere stigende til knap 20.000 i år

Læs mere

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11 Børne- og Ungdomstandplejen Kapacitetsplan 2008-11 Bilag 1 April 2007 KAPACITETSPLAN 2008-11 1. Principper for udbygning og omstrukturering af tandklinikker Indledning Ifølge Sundhedsloven af 24. juni

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Til: Børn- og Skoleudvalget Fra: Center for Udvikling, Effektivisering og Kommunikation Svar på politiske spørgsmål vedr. tandplejen 2011 I forbindelse

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Kulturarv Fyn Fælles magasin

Kulturarv Fyn Fælles magasin Kulturarv Fyn Fælles magasin Odense Kommune Kultur Odense Slot, Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 Indledning. I kulturaftalen mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet fremgår, at der på museumsområdet

Læs mere

Modeller for ændret skolestruktur

Modeller for ændret skolestruktur Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Effektiviseringsforslag fra Tandplejen. på Hedely Tandklinik med tilbygning.

Effektiviseringsforslag fra Tandplejen. på Hedely Tandklinik med tilbygning. Bilag 1 Effektiviseringsforslag fra Tandplejen oktober 2012 Model for finansieret investering i ny tandklinik. Sammenlægning af de 3 tandklinikker til én samlet tandklinik: på Hedely Tandklinik med tilbygning.

Læs mere

Til Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Til Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. BM 1-2006 Bilag 5.A.1 Københavns Universitet Aarhus Universitet Til Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Vedr.: Investeringer i klinikstole mm. på Odontologisk

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Tidslinje for det videre arbejde Kommissoriet dækker alene over en analysefase, der foreslås afviklet i disse faser: 2.

Tidslinje for det videre arbejde Kommissoriet dækker alene over en analysefase, der foreslås afviklet i disse faser: 2. UDKAST: Kommissorium for indledende analyse af perspektiver og muligheder for et øget samarbejde omkring de kommunale tandplejeopgaver i Egedal, Furesø og Ballerup Kommune Baggrund for kommissoriet I Furesø,

Læs mere

Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget

Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget Notat Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget Resume og indledning I det nedenstående redegøres der for to løsningsmodeller

Læs mere

Leder af Tandreguleringen I/S

Leder af Tandreguleringen I/S Job- og personprofil Leder af Tandreguleringen I/S Område: Fælleskommunal tandreguleringsklinik Organisation: Et tværkommunalt samarbejde mellem 6 kommuner (Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi for plejeboliger

Læs mere

Notat vedr. ny organisering af rengøringsområdet og Teknisk Service i Faaborg-Midtfyn Kommune

Notat vedr. ny organisering af rengøringsområdet og Teknisk Service i Faaborg-Midtfyn Kommune Notat vedr. ny organisering af rengøringsområdet og Teknisk Service i Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 24-2-2009 Sagsid.: Version nr.: 1.0 1.0 Forord Politikerne besluttede i

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Forslag til Affaldsplan 2009 2012

Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Materiale til Teknik og miljøudvalget Januar 2010 Affaldsplan 2009 2012 er udarbejdet i samarbejde mellem Klintholm I/S ejerkommuner. Affaldsplanen er opdelt i to dele:

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

36. Fremtidig organisering af Den Kommunale Tandpleje. Sagsfremstilling

36. Fremtidig organisering af Den Kommunale Tandpleje. Sagsfremstilling 36. Fremtidig organisering af Den Kommunale Tandpleje Sagsnr: 29.15.00-A01-1-12 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge Sagsfremstilling Børne- og Familieudvalget besluttede den 12. april 2012, at Center

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr.

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr. Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar 2015. Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense.

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

PARKERINGSFONDEN. Vedtægt

PARKERINGSFONDEN. Vedtægt Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22 7100 Vejle Tlf.:76810000 E-post: post @vejle.dk Internet: www.vejle.dk Åbningstider: Mandag - Onsdag kl. 9-15, Torsdag kl. 10-17, Fredag kl. 9-14 PARKERINGSFONDEN Vedtægt

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Der opkræves svendeprøvegebyr af virksomhederne i forbindelse med afholdelse af svendeprøverne for tømrerspecialet i Træfagenes Byggeuddannelse.

Der opkræves svendeprøvegebyr af virksomhederne i forbindelse med afholdelse af svendeprøverne for tømrerspecialet i Træfagenes Byggeuddannelse. Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelses gebyrbestemmelser for tømrerspecialet. Januar 2013 Der opkræves svendeprøvegebyr af virksomhederne i forbindelse med afholdelse af svendeprøverne for

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 39 Fremtidens Fritidstilbud ved Holbergskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter).

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter). KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Intelligente m 2 12-01-2012 Sagsnr. 2011-185553 Dokumentnr. 2012-36513 Københavns Kommunes Porteføljestrategi 2012 Københavns

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner TØF 29. April 2013 Oplæg v/ Manager Andreas Østergaard Poulsen, BDO BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser

Læs mere

Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015

Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015 Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015 Haltilskudsmodel 2012 Tidligere model angav driftsudgifter, som mål for tilskuddet Ingen incitament til at spare eller optimere Ny model fra 2012 fokus

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Stillings- og personprofil Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Region Syddanmark Juni 2016 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere

Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007

Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007 Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007 Vedr. skolestruktur i Frederikshavn Kommune. Med nærværende

Læs mere

Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1

Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1 Dagsorden Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. februar 2016 kl. 13:15 Mødested: Mødelokale 5.04, Anlægsvej 4, Ejby Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1 Lukket dagsorden

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret , og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i kommunen.

Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret , og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i kommunen. NOTAT: Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2016-2017 Indledning Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret 2014-2015, og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i

Læs mere

Høringskommentar til udkast til Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde (også kaldet Modernisering Kvæg 2016)

Høringskommentar til udkast til Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde (også kaldet Modernisering Kvæg 2016) NaturErhvervstyrelsen Att. Peter Fredslund Jensen 1. marts 2016 Høringskommentar til udkast til Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde (også kaldet Modernisering Kvæg 2016) På baggrund

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

RAPPORT PR. 07JUL2015 KORTLÆGNING AF ODSHERRED KOMMUNES TANDPLEJEORDNING FOR BØRN OG UNGE 2014 / 2015

RAPPORT PR. 07JUL2015 KORTLÆGNING AF ODSHERRED KOMMUNES TANDPLEJEORDNING FOR BØRN OG UNGE 2014 / 2015 1 RAPPORT PR. 07JUL2015 KORTLÆGNING AF ODSHERRED KOMMUNES TANDPLEJEORDNING FOR BØRN OG UNGE 2014 / 2015 Vi fremsender hermed vores udkast til rapport om Odsherred Kommunes Tandplejeordning for børn og

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling

Læs mere

Viborg Skøjtebane. Sagsfremstilling

Viborg Skøjtebane. Sagsfremstilling Viborg Skøjtebane o Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen i møde 25. februar 2016, hvor udvalget evaluerede sæsonen 2015/2016, hvor Viborg Skøjtebane som et forsøg var placeret

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 7 Fremtidens Fritidstilbud ved Lergravsparkens Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Notat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012.

Notat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012. Notat Emne: Til: Kopi til: Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 13. september 2012

Læs mere

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede.

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015 EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015 Effektiv drift betaler sig PROGRAM Hvad er vores udgangspunkt? Hvordan kan man effektivisere? Hvad med nærværet? Case gruppearbejde og

Læs mere