KoPTARK Bilerne skal ud af byen. 2. Den fri abort skal afskaffes. 3. Alle over 15 ir skal have stemmerer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KoPTARK 1. 1. Bilerne skal ud af byen. 2. Den fri abort skal afskaffes. 3. Alle over 15 ir skal have stemmerer."

Transkript

1 i ' KoPTARK 1 Skriv "for" eller "imod" ud for hvert af folgende udsagn: 1. Bilerne skal ud af byen. 2. Den fri abort skal afskaffes. 3. Alle over 15 ir skal have stemmerer. 4. Der bor indfores dodsstraf i Danmark. 5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere. 6. Den kriminelle lavalder bsr srttes ned til 12 ir. 7. Skoleelever skal have lon for at gi i skole. 8. Eksamen bor afskaffes. 10. Unge under 1B ir mi. ikke ksbe eller indtage spiritus. 11. Man skal selv betale for at komme pi hospitalet. 12. Bsrn skal passes hjemme, til de skal i skole. 13. Bsrn og unge under 16 2r mi ikke have et arbejde. Projeht Samfandsfag - teoi og mende, Ane Bonnesen, Malene Dierz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres. 15

2 I It Kopnm2 Min forklaring pi begrebet "fellesskab": Min forklaring pi begrebet "lighed": Min forklaring pi begrebet "retfrrdighed": Min forklaring pi begreber "vardier"' Min forklaring pi begrebet "magr": 16 Projekt Sanfundsfag - teori og metodc, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Donhe Frost, Gyldcndal Uddannclse Denne side mi frit kopiercs.

3 KophRK 6 Hvem bestemmer hvad? Nederst pi siden kan du se en masse opgaver, som alle handler om skolen. Men hvem tager sig egentlig af hvad? Skriv det rigtige nummer ud for hver instans. Grundloven ljnde rvis ni n gs mi niste riet Elevridet 1. Klassekvotienten 2. Skolens ordensregler 3. Elevfester 4. Ni 5.r skolegang 5. Indholdet i lerernes uddannelse 6. Skolenedlaggelse 7. Gratis undervisning i folkeskolen 8. Fagenes indhold 9. Ansattelse af larere 10. Udvelgelse af elevreprasentant til skolebesryrelsen 11. Bestemmelse om undervisningspligt 12. Folkeskoleloven Prtjeht Sanfundsfag - teori ogmetode,ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres. 39

4 KopmRK 8 Forestil jeg at I er en familie med tre born pi henholdsvis 8 mdr., 3 irr og 16 ir. Udarbejd et budget for familien, hvor de samlede udgifter passer i forhold til indtegterne. Begynd med at beregne de samlede irtdtagter for familien. Overvej bl.a., hvor meget I som foraldre vil arbejde, og om jeres 16-irige barns indtrgter skal indregnes i familiens okonomi. Undersog, hvad de forskellige ting koster. Jeres budget skal vare opstillet efter realistiske priser. Familiens samlede irlige indtegt: Udgifter uanso KVARTAL AR Bolig Husleie EI Varme Tiansport Vrgtafgift Bilforsikring Bilen Falck Reparationer Benzin Buskort Ulykkesforsikrine Familieforsikring Livsforsikrine Andre forsikringer Fagforening fub.loshedsforsikring Telefon Avis Husholdning (mad, vask osv.) Toflsko Lommepenge Kontingenter Gaver Bornehave Vuggestue Opsparing Uforudsete udeifter Babysitter Ferier Diverse IALT 50 Projekt Samfundsfag - teoi og metodz, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopicres.

5 KophRK 9 T.gt en l<riminel! Hvordan ser en rypisk morder, skattesnyder eller butiksryv ud? Tegn personen i iammen, som du mener han/hun ser ud' Skiiv ierudover mindst 5 tilkgsord, der beskriver, hvordan Personerne er' Person A: Morder Karaktertrrk: Person B: Skaaesnyder Karaktertrak: Person C: ButilstYv Karaktertrck: projeht Sanfundsfag - teori og metodt,ane Bonnesen, Malene Diee og Donhe Frost, Gyldendal Uddannelsc 2000' Denne side mi frit kopicres' 6l

6 KopnRK 10 Sporgeskemaunderso gelse Thg den moralske og kriminelle temperatur pi klassen. Ud$'ld sporgeskemaet ved at setr kryds i skemaerne. HAR DU PROVETAT. la NEJ stjrle i en butik give nogen bank male graffiti kopiere og srlge en cd srlge hash tage penge fra dine foraldre kore bil uden korekort ksre uden cykellygte om narten beholde en pung du fandt beei indbrud At stjrle fra en butik er At banke en, der siger, man er grim, er At male graffiti pi S-tog o.lign. er At kopiere cd'er og salge dem er At salge hash er At tage penge fra sine foraldre er At kore bil uden korekort er At ksre uden cykellygte, nil det er morkt, er At beholde en pung, man finder, er At bryde ind i et sommerhus og stjrle en kasse ol er OK LIDT FORKERT MEGET FORKERT 62 Projeht Samfindsfag - teori og metodr, Ane Bonnesen, Malene Dierz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres.

7 KopnRK 11 Fremstil din egen.l behovspyramloe. Se pi listen til hojre ovef behov. Indsat dem i behovspyramiden, si de passer til din opfattelse af, hvad der er vigtige behov at fi dakket. Nederst i pyramiden placeres de behov, du opfatter som mest grundleggende. Lrngere oppe placerer du de behov, som miske ikke er livsnsdvendige, men alligevel vigtige for dig at fh dekket. De behor,, du ikke mener, er nodvendige for dig at fl dakket, behover du ikke placere i pyramiden. Behov: Mad Fast job Skabende udfoldelse Selvtillid Karlighed Sex Opfyldelse af drsmme Familie Stabilt parforhold Status Opmarksomhed God okonomi Sovn Nye udfordringer Egne tilfojelser til listen: 72 Projeht Samfundsfag - tcoi og naode, Ane Bonnesen, Malene Dieu, og Dorrhe Frost, Gyldendd Uddannelse Denne side ml frit kopieres.

8 KopmRK 12 Krre Brevkasse Forestil dig, at du er ansat som brevkasseredaktor pi et ungdomsblad. Laes nedenst5.ende breve og vrlg to ud, som du synes skal med i denne mineds udgave af bladet. Udform et skriftligt svar til de to breve. ft::'^:'::::loig.'god'rrd?minor,:::i::il' ;d;#k, *:: f'*;: :*5;?li J,l li?'i3 : *':l F'*T.? tih* t it:"tll::. *::F:ii,:i$: :,,:Slit *il:,.",,,. ffi'ifi Y:f :i:?;"*--':: m:'til.- il,:il:",ffitfi:: il;; irei dr lureg fart, si de kan ;;;;.,,.* :t' "tjl *':: l;::'fi ::: ffi+:lfi.!.t'-5:;.l1qf,?;*:fi:ffi"i"'rx:::t,t'' F,.m, 5' '1vi kan t1':-::il;;d.^*,k., ud."r, ii., I'uo' q' i"d':,':'^'*t"f:lf ;:#;'l.l"' accepteret? Mange hikner fra Dengsedrengen r:?!#::;i;*".13il:tl1 'T':Jr.1"':?$iij:: f,:.'ffift jl;[ti'.m.ru;.";:fi Iil :f;:x*':'[1i':ff'il"""";,1::;:, sa' ies ikke kan komme op til f:"!'#k:"' fil ;;-.,q."1*lt'.ru'fi!: l,'* uo ff:: l;ru;i1 $jr.?nk,fr J ::'x' ;lffi :X H":'#;i., t:' mmer h i e m Henne i skolen "q:l;-*:',1^ff "t;:]:t;;;; M.n 3il;'i?"1"!ed"".' d" nok rypen' d".-::::;'"",.i *". venner fra ikke, nlr i'g::'tii;,;; '.' op til, fordi sejtkrubben.,su.1,:t",::' ;;jli., Huo,fo' k"n _ jeg har vundet en Til; ffi..'kan du qiv; mir i.r tu.. bl*'ilip,"-:'iii:';i".' tidt mindre.irid dl' hvordan ce forvirrende' Hitsen fra d'en barnlige uoksne Kere breukast. _^,-.,rrrde rld. Mine:o tlt"i Jeg aner ikk-e mtnerll] rl"f. -"rf.eroi nede r.o."ni na. t bt gyi1l.:""]t*'*.t.r 1 si ovt at v 8r e centeret' I begyndetse "?:": iiii. opd"gtt og ;;'il.; i:'': lt?1i;:,:'"1'::;;:tf:.: synes egendii'.o:t,: j;; uo. r"*-"',*' *d.n side vil ltg to?'lli-';;* miste dem' mine venind" oe.ll nlf:j:i :.T'il:'::' ililil:[:; i'j'r't; *'iiuc" med mere' ^ i**.' med m,ri; ::*:tt.tll[[ff? j'fi;?:fil *ffid';h;"' om vi skuue't" "l kurester. Si sasde t'q "dl.'"'.n[-i#;il-'uu, ff ;:l;:; ;T" ffi n'e ;"";i"ief"+ :u" \*:l'nlr, ff:; :rui'h*;ilx'-.'':"'# rt- r; ql? ji :[rr*: I ff ];fl :l ';l5ln*;;l'u?,,".i ' hojckt Sanfundrfag - aoi og maodz, Ane Bonnesen, Malene Diecz og Donhe Frost, Gyldendal Uddannclse Denne side mi frit kopieres' 73

9 KopmRK 14 Dognets 24 timer Din hverdag vil endre sig mange gange i livet alt efter, hvad du laver. Tegn tre dpgncirkler (lagkagemodeller), der viser, hvordq,n henholdsvis en af dine foreldre, du selv og en af dine bedsteforaldres dogncirkel ser ud pi en ganske almindelig hverdag. Til sidst skal du udarbeide en cirkel for din dsenrytme, som du forestiller dig, at den ser ud oniti ir. Brug folgende stikord til at udfylde cirklen: Arbejde, pause! fritid/sport, rengoring, rransport, overarbejde, forenings/bestyrelsesarbejde, w-kiggeri, madlavning/indksb, uddannelse, miltider, borne- Pasnrng, sovn. Forrldre Bedsteforaldre 'I f,ii 84 Prcjeht Sanfundsfag - teori og mende, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldenda.l Uddannelse Denne side mi frit kopieres.

10 ; KoPIARK 15 Hvad tager du med i rygsrkken? Opgave l: po..ttit dig, at du skal dl & fremmed land og holde et foredrag om Danmark. Find frem til 5 ting, som du tager med hjemmefra. De valgte ting skal kunne bruges til at forklare andre noger om Danmark og dansk kultur.ggn tingene ind i rygsakken og skriv dem pl listen. 1: 2: 3: 4: 5: Opgave 2: Udarbejd en disposition for foredraget med de vigtigsteoverskrifter, der kan fortalle andre, hvad dit foredrag indeholder: "Danmark og dansk kultur": t: 2: 3: 94 Projeht Samfunffig - teoi og metode, Ane Bonnesen, Mdene Dietz og Dorthe Frosr, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopreres.

11 Forestil dig, at du pga. dit arbejde eller krig i ditljemland er nodt til at bosatte dig i et.fremmed land med en helt anden kultur, normer og"livsstil. Det betyder, at du mi overveje, hvordan du vil -nedenstiende gribe din nye situation an. svar arligt pi sporgeskema' Sammenlign derefter dine svar med dine kammeraters. 1. Jeg vil gi i det samme toj som resten af befolkningen: 2. Jeg vil spise det samme mad som resten af befolkningen: 3. Jeg vil gore meget for hurtigt atla,re landets sprog: 4. Jeg vil stadig fejre ft jul, nytir og fodselsdage efter dansk tradition: 5. Jeg vil sorge for, at min n&rmeste familie (fx kone og born) fhr mulighed for at komme og bo hos mig: 6. Jeg vil tale dansk t".d Tttt. bot* 7. Mine born skal gi i den lokale skole og lare om bl'a' landets traditioner og religion: g. Mine born skal, mens de er i landet, gi i dansk privatskole opfetrer af and.re danske indvandrere, si de kan lare om dansk kultur og traditioner samt det danske t!t"q g. Jeg vil skifte til den religion, som er fremherskende i landet: vil sore alt for at skabe kontakt til "de indfodte": 11. Jeg vil mest o andre danskere i lokalomridet: 12. Jegvii forsoge at afgive min danske identitet og blive torn "d.,t49d,.i 13. Jegvil forsoge be"at. -in ide"tite "t 14. Jegvil helst se 15. Jegvil danne en forening, hvor danskere kan modes: 16. Jeg vil acceptere, hvis en arbejdsgiver foretrakker at ans tte "en indfodt" frem for mig: projeht samfund^rfag - teoi og metodt,ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldendal uddannelsc 2000' Denne side mi frit kopieres' 95

12 Bipolaritet under den kolde krig l--l,.or."gt", A V mellemstore stater O smistater - fi6ys6lfe;- bindelser i systemet Efter den kolde krigs ophor kan man ikke langere tale om et verdenssamfund med bipolaritet. Sammenbruddet i Sovjetunionen 08 kommunismens fald har betydet, at Rusland ikke langere udgor en dominerende magtfaktor. Samfundet med bipolaritet er aflsst af dels multipolaritet dels unipolaritet. I et multipolert samfund er der tale om en rakke stormagter, der pi en eller anden mide dominerer samarbejdet i sin egen region. Pi verdensplan er det supermagterne, som ikke nodvendigvis er stater, der kommunikerer med hinanden pi kryds og wars. Man kan sige, at verdenssamfundet, nar det gelder handel, er domineret af denne struktur, fx spiller EU i denne sammenhang en meget vesentlig rolle. 104

13 F ji!' i*lr le{ll i'*,!.i Multipolaritet efter den kolde krig Xi $ $ H l--l,ro..rg,"'. - v O mellemstore stater smestater hovedforbindelser i systemet interessesfare Unipolaritet efter den kolde krig I andre sammenhange er verdenssamfundet i hoiere grad domineret af en enkelt superstat og er siledes Praget af unipolaritet. Dette gelder fx USA's dominerende rolle i internationale organisationer, fx Nato. Udvidelsen af Nato mod ost kan siledes ses som USA's egen interesse i at holde et svekket Rusland i skak. Da Polen, Tjekkiet og Ungarn sogte optagelse i Nato, var det siledes PrimEft USA, der dominerede forhandlingerne. 105

14 KopnRK 17 ri i For eller imod EU? Man horer dagligt folk udtale sig om, at de er enten for eller imod EU. Hvilke danske poliriske partigr mener egentlig hvad? Og hvilke argumenter har,de for at vare henholdsvis for og imod. Undersog disse sporgsm6.l, og skriv oplysningerne pi dette kopiark. Til sidst skal du angive, om du selv er for eller imod, og herfor. "rgumentere Partier for: Partier imod: j.f $* JA-argumenter: $ $ $:iri-.:.1 :lj,f 3.* :.4 'i{ ii $ NEJ-argumenter:.{ e,*t :{ :.1t,rd i, li,j 'i* $.:4 * g..$ Min egen holdning:.. :E $ ;.t 110 Projeht Sanfundsfag - teori og metode, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres..il{.e,;jq.

15 Menneskerettigheder Udarbejd din egen menneskerettighedserklaring' Opstil en liste fi t0 p"t"gtaffer, der beskriver de rettigheder, som alle mennisker efter din mening bor have. S1' s2: S3: S4' S5' S6' S7: s8: S9: s 10: projeht Samfundsfag - teoi og metodz,ane Bonnesen, Malene Dieu og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse 2000' Denne side mi frit kopieres' /-' t../

16 KopnRK 20 Passer du pi miljoet? Hvilke miljovenlige og ikke-miljovenlige handlinger har du udfort i lobet af den seneste uge? Skriv de miljovenlige handliager pi plussiden af skemaet og de ikke-miljovenlige handlinger pi minussiden af skemaet. +' 122 Prcjeht Sanfundsfag - teori og metode, Ane Bonnesen, Malene Dierz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres.

17 KopnRK 2l Din personlige medieprofil i denne opgave skal du fremstille en grafisk oleplgt over dit medieforbrug. Dine mi.linger skal foretages ud fra dit samlede medieforbiug pi en uge. Medieforbruget skal prrsenteres i et cirkeldiagram, og du skal huske ar omregne antd timer til %. Hele cirkien (100%) skal vise dit totale medieforbrug pi en uge. Hvis halvdelen af dit medieforbrug p5" en uge fx bestir i at bruge en computer, skal du farve halvdelen (50 o/o) af cirklen brun. For at det skal vere muligr at sammenligne med de ovrige i klassen, skal du tage udgangspunkt i kategorierne i dette skema: mandag tirsdag onsdag torsdag Fredag Iordag sondag trmer i alt cv video avn ugeblade/ magasiner bogerl tegneserier radio cd biograf computer w= hvid,video =sort, avis = bli, blade = gron, boger= gul, radio = rsd,cd=lilla, biograf = gri, computer = brun Projeht Samfundsfag - nori og metodc, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Donhe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres. r33

18 KopnRK 22 Medieridgiver for en d"g Opgave l: Politikerens medieugeprogam ' Forestil dig, at du er medierldgiver for en kendt politiker. Du skal nu planlagge denne politikers "medieuge". Pi dit skrivebord ligger en liste over forskellige muligheder. Der er kun tid til dn medieaktivitet pr. dag, si du mi velge nogle ud. Du kan godt planlagge den samme aktivitet flere gange i lobet af en uge. Udfyld skemaet med det tal, der passer til den medieaktivitet, som politikeren efter din vurdering bor deltage i den pigaldende dag. Liste over aktiviteter: 1. Tv-avisen DRl k , interview i studiet 2. Interview i avisen Politiken 3. TV2 nyhederne kl , udtalelse fra Christiansborg 4. Ugens politiker i Billed-Bladet 5. Radiointerview i Pl 6. Portrrtprogram pi lokal-w 7. Deltager i Hvem vil vare millionrr pity2 8. Online debat pi partiets hjemmeside 9. Medhjalper hos radiove,rt i Giro Interview i Morgenw pi'tv2 11. Synge med pi cd for Dansk Rsde Kors 12. Interview i ungdomsbladet Tjeck l3.ty3 ki.15.00, deltager i debatprogram for unge 14. Interview i avisen Ekstrabladet 15. Ugens grst i programmet "Her er dit liv" pi DRl Opgave 2: Pas pi, hvad du siger! Nir du har udfi'ldt ugeskemaet, skal du give din politiker et par gode rid med pi vejen mht. hvilke ietninger, han eller hun ikke bor sige offentligt' Sat kryds ud for 3 udtalelser' som du synes, er srrlig uheldige. ' Rygning bor forbydes overalt i Danmark.. Vi skal behandle samfundets rldre bedre.. Indvandringen i Danmark skal stoppes. ' Det bor va,re op til den enkelte borgers egen moral at passe pi miljoet.. Det er folks eget ansvar at finde sig et arbejde.. Det er de kriminelles egen slcyld, at de sidder i frngsel. Derfor skal de selv betale for opholdet.. Alle, der ikke gir ind for et oget samarbejde i EU, er dumme og uintelligente.. Hvis alle modrene holdt sig vrk fra arbejdsmarkedet, ville vi ikke mangle institutionspladser. Forestil dig nu, at din politiker alligevel insisterer pi at udtale sig pl de omrlder, du har frarldet. Omskriv satningerne, si de bliver mere "spiselige" for den danske befolknine: mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Iordag sondag t34 Projekt Samfundsfag - teori og metod.e, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres.

Indføring i samfundsvidenskabelig metode

Indføring i samfundsvidenskabelig metode Samfundsfag Metode Sekundærtekst Harboe (2006) Problemformulering typer og faldgruber (forside).doc Alex Young Pedersen 06/03/08 Thomas Harboe 2006 Indføring i samfundsvidenskabelig metode Kap. 3: Problemformulering

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE - 45804219 Til ejerlaugets medlemmer Gl. Holte, den l0januar 2004 Indkaldelse til Generalforsamline

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

2. klasse. Børn i verden

2. klasse. Børn i verden 2. klasse Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen.

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. Store klager over bankens korte åbningstider, læs mere side 8 Onsdag 1. feb. 2012 BELLASUND AVIS Byrådet Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. MGP Vinderen af dette års MGP var Energy

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

Ovensigt. a Nastved st Af$ 449 l:-r. Ot''*- Kobenhavn H

Ovensigt. a Nastved st Af$ 449 l:-r. Ot''*- Kobenhavn H 1l ir en tur i Tivoli. De bor i Julie inviterer pi sin 166rs fodselsdag sin ssster Charlotte pfr N*rtura og skal kore med toget til Ksbenhavn og tilbage' Julie kigger Pi RejsePlanen' Ovensigt Tidl,igere

Læs mere

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine.

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine. l. l(rb f dtmskine Pi overvejer t ksbe en dtmskine. Hvor meget ville Pi komme til t betle for dtmskinen PC 386, nar der betles 295 kr. pr. maned i36 maneder? Hvor meget ville hun spre ved t kobe kontnt?

Læs mere

BREHIMA KRAVER RETTIGHEDER TIL ALLE BaRN

BREHIMA KRAVER RETTIGHEDER TIL ALLE BaRN TEMA: BORNERETTIGHEDER BREHIMA KRAVER RETTIGHEDER TIL ALLE BaRN Et tidligere SOS-barn har stillet Malis regering til ansvar og krever bsrns rettigheder opfyldt i det fattige fand. De fsrste lafter blev

Læs mere

1 For lidt eller for meget sovn?

1 For lidt eller for meget sovn? lni 1 For lidt eller for meget sovn? En aften falder Line i ssvn kl. 23:30. Neste morgen vigner hun kl. 07:15. 1-1 Hvor lang tid har Line sovet den nat? Pi Lines skole har eleverne i 9. A og 9. B gennemfort

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Landlige tekstiler. 'drfidil. tirdfi. [* F $+rrlt. h.-* ffi. Fra Himmerland og Ki xr Herred

Landlige tekstiler. 'drfidil. tirdfi. [* F $+rrlt. h.-* ffi. Fra Himmerland og Ki xr Herred Landlige tekstiler 'drfidil tirdfi [* F $+rrlt h.-* ffi Fra Himmerland og Ki xr Herred Gitte Nodskov Landlige tekstiler fra Himmerland og Kix,r Herred fra midten af 1,700-hrene til midten af 1800-irene

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Tema:ffiwwffiffiwwffi*

Tema:ffiwwffiffiwwffi* Tema:ffiwwffiffiwwffi* ffiffiffiffiwffiffiffimmgm &3#rfg A9#3'96mrm qr**r*ff ru;& ** *6 Rxmfffr axffim gfl 93 9mxag 39*r ffimxx #m ms'9 ffi"ffiffi#s,r grm# app 98 s*re" mxmru g su sx#* kme #ms:sk*hsta*

Læs mere

tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc

tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc rolkeskolens algangsprove: Hrople[TllgsnrnEsqe! - r Uilrer MaJ-JUlll zuu I Som bilag til dette opgavesat vedlegges et svarark.'seopgave 1 og 3. >>Gratntflag.=

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER. Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER. Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling E14a.4t4,t /4... DEN GLEMTE INDVANDRING Svenskere pi Amager gennem 350 Ar Det er som regel kun den hollandske

Læs mere

Beckers. Farvekort. Beton- & 'il'i "'i"'i. : i. I'ii. -l'i'l. ,i'.ij. *;l. r,:ill;t

Beckers. Farvekort. Beton- & 'il'i 'i'i. : i. I'ii. -l'i'l. ,i'.ij. *;l. r,:ill;t Beckers Farvekort Beton- & 'il'i "'i"'i. : i I'ii -l'i'l,i'.ij *;l r,:ill;t -l rll I "j,' Det er de smi detaljer, der gor det, selv om gulvet miske ikke regnes for en lille detalje i et rum. Med detaljer

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Forløbsundersøgelse af danske og etniske børn født i 1995. CAPI-Skema til barnet selv

Forløbsundersøgelse af danske og etniske børn født i 1995. CAPI-Skema til barnet selv Socialforskningsinstituttet 22-10-07 Forløbsundersøgelsen for børn født i1995 Us 1910-B: Børneinterview i 2006 Dines Andersen Forløbsundersøgelse af danske og etniske børn født i 1995 CAPI-Skema til barnet

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Frederiksberg den 13. marts 27 Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Dagsorden til ordinrr generalforsamling tirsdag den 2. marts 27 kl. 19.3 Generalforsamlingen afholdes i Frsbels

Læs mere

En november med tryk på!

En november med tryk på! Kildeskolenyt! En november med tryk på! Så gik november måned med en masse forskellige aktiviteter, som du kan læse om her i årets sidste nummer af Kildeskolenyt! December 2010 10. årgang nummer 10 Husk

Læs mere

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse Indledning Mediehuset overvejer at lave et ungdomsmagasin til uddannelsesinstitutionerne men ønsker et større kendskab til målgruppen, før de går videre med projektet. Ungdomsmagasinet er tiltænkt unge

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900 Vælg selv opgaver. Skoletjenesten, Arbejdermuseet

Familiens liv og hverdag år 1900 Vælg selv opgaver. Skoletjenesten, Arbejdermuseet Familiens liv og hverdag år 1900 Vælg selv opgaver Skoletjenesten, Arbejdermuseet Se godt på billedet på side 2. Billedet hedder Bønder i hovedstaden" og er malet af Erik Henningsen i 1887. Vælg en af

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Brugernes benyttelse af Ejby og Bjæverskov biblioteker. Bilag 4

Brugernes benyttelse af Ejby og Bjæverskov biblioteker. Bilag 4 Brugernes benyttelse af Ejby og Bjæverskov biblioteker Bilag 4 Profil Skal være målrettet småbørnsfamilier, børn og ældre Skal have en målrettet materialebestand og indkøbsramme med fokus på målgruppen

Læs mere

Facitliste Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse

Facitliste Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse Facitliste Budget Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse 1 Kolofon: Udgiver: Finansrådet. www.finansraadet.dk Design og udarbejdelse: Finansrådet ISBN: (www) 978-87-918-8731-4 ID nr: 76-2014 Marts

Læs mere

Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1

Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1 Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1 Indledning INT: Okay, det er denne her brochure, det handler om. D: Mmm. INT: Og hvad tror du, den handler om? D: Den her brochure? Den handler

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

Medborgerskabsprøven. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 30 minutter. Onsdag den 7. juni 2017 kl Prøvenummer

Medborgerskabsprøven. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 30 minutter. Onsdag den 7. juni 2017 kl Prøvenummer Medborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 30 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Onsdag den 7. juni 2017 kl. 11.00-11.30 Medborgerskabsprøven Medborgerskabsprøven

Læs mere

Marts 2006 6. årgang nummer 3

Marts 2006 6. årgang nummer 3 Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En aktiv måned Februar blev en måned med mange og forskellige aktiviteter på skolen. 8/9. og 9. klasserne havde projektuge og fremlagde deres undersøgelser. Børneseminaret

Læs mere

Turen i MATAS var ret Hele tiden måtte man I være på vagt for ikke at Kajs Avis sidst i dec. 2012 - nr.24 - side 12 EGNS-AVIS for området V,1f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Flareskov-Værløse

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

Referat af bestvrelsesmade afholdt den 3. maj?ol3 hos Marius. 2. Msde vedr. tag (udhenq) 1. OTfS (Etevatorer)

Referat af bestvrelsesmade afholdt den 3. maj?ol3 hos Marius. 2. Msde vedr. tag (udhenq) 1. OTfS (Etevatorer) EJERFORENINGEN ARNBJERG ALLE Referat af bestvrelsesmade afholdt den 3. maj?ol3 hos Marius Deltagere: Marius, Kent, Anni og Tina (refbrent) 1. OTfS (Etevatorer) Bestyrelsen har sagt ja til tilbud fra OTIS,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

ffii; 'r,llti+g-t**-;j,' ,*i':,;'_ii,-,r..,,i l:. ',, ,r,r.,_,.i ;; :r,,* j, r.';i';*:ti..ni ', - -,=-=". i.,.,-..'.'...:.',...'.].. . ' "-"..

ffii; 'r,llti+g-t**-;j,' ,*i':,;'_ii,-,r..,,i l:. ',, ,r,r.,_,.i ;; :r,,* j, r.';i';*:ti..ni ', - -,=-=. i.,.,-..'.'...:.',...'.].. . ' -.. i'..,l E @. F # t{ s. ' "-"..;**-:; '"t. i.,.,-..'.'...:.',...'.]..,art-.t" ',, '' 'r,llti+g-t**-;j,',r,r.,_,.i ;; :r,,* j, ; r.';i';*:ti..ni ', - -,=-=". ffii;,*i':,;'_ii,-,r..,,i l:. Julie skal flytte

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

Forbrugsundersøgelsen Regnskabshæfte

Forbrugsundersøgelsen Regnskabshæfte Forbrugsundersøgelsen Regnskabshæfte Regnskab føres: fra og med dag den til og med dag den Afsluttende interview er aftalt til: dag den kl. Jeres interviewer er: IP-nummer: År Uge Klynge Nr. Kan kontaktes

Læs mere

I denne opgave skal du lægge et budget, der fortæller, hvor meget du ca. koster i din families budget om måneden.

I denne opgave skal du lægge et budget, der fortæller, hvor meget du ca. koster i din families budget om måneden. HVAD KOSTER DU? I denne opgave skal du lægge et budget, der fortæller, hvor meget du ca. koster i din families budget om måneden. De tal, du skal sætte ind i regnearket, er baseret på oplysninger om, hvor

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Find vej til dine muligheder

Find vej til dine muligheder Uddannelse Arbejde Handleplan Bolig Vejledning Støtte Ret og pligt Fritid Find vej til dine muligheder Vejviser til unge med særlige behov Hvad betyder de fine ord? Hvordan gør jeg, når jeg skal i kontakt

Læs mere

Velkommen til din logbog!

Velkommen til din logbog! Logbog for: Junior Velkommen til din logbog! Denne bog er til dig, der skal træne med Hukommelsesleg Flex. I logbogen får du information om arbejdshukommelsen. Du får at vide, hvordan træningen foregår,

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Velkommen til Gedskovvej

Velkommen til Gedskovvej Velkommen til Gedskovvej Kære Vi vil gerne byde dig velkommen til dit afklaringsforløb på CUBA. Vi håber du bliver glad for at være her, og vi glæder os til at lære dig at kende. Inden du starter vil vi

Læs mere

Ordforråd Hvad betyder dårlig ånde og at inhalere? Issa fortæller, at han ikke kan lide at ryge, men han bruger et andet udtryk. Hvilket?

Ordforråd Hvad betyder dårlig ånde og at inhalere? Issa fortæller, at han ikke kan lide at ryge, men han bruger et andet udtryk. Hvilket? 1. Det kradser i halsen 1. Har Issa prøvet at ryge? 2. Har Simon? 3. Hvor skal Simon hen? Synes I, han trænger til det? 4. Issa og Simon er enige om, at der er fl ere piger end drenge på deres alder, der

Læs mere

Fagårsplan 2011/12 Kongeskærskolen

Fagårsplan 2011/12 Kongeskærskolen Fagårsplan 2011/12 Kongeskærskolen Fag: Samfundsfag Klasse: 8C Lærer: Christina Cordua Thurmann Grundbog: Ind i samfundsfaget, grundbog A Tema / emne Uger Fællesmål arbejdsform Materiale/ Lokaler Evaluering

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Grundejerforeningen Da~~~megirdskovcn

Grundejerforeningen Da~~~megirdskovcn Grundejerforeningen Da~~~megirdskovcn Navn og Hiernsted: 1 Foreningens navn cr: "Grundejerforeningen Dammegirdskoven" Foreningens 1i.jemsted er: Poulsker Sogn, Nexo Kommune, Bornholms Amt. Pligtigt medlemskab:

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Vi har og en ledestjerne og når vi den følge gerne kommer vi til Jesus Krist Denne stjerne lys og mild, som

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00-13.45 Spørgsmål til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Bilag 11: Transskribering af fokusgruppeinterview med 8 elever fra 8. klasse på Skødstrup Skole

Bilag 11: Transskribering af fokusgruppeinterview med 8 elever fra 8. klasse på Skødstrup Skole Bilag 11: Transskribering af fokusgruppeinterview med 8 elever fra 8. klasse på Skødstrup Skole Informanterne er benævnt med deres egne fornavne. Da der medvirkede to, som begge hed Caroline, er de benævnt

Læs mere

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd-

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd- **-.nd- Grammatik Indholdsfortegnelse I,. \ b i:' F F 3 Udsagnsord 10 Navneord 14 Egennavne 15 Tillegsord 17 Forholdsord og biord 18 Udsagnsled og grundled 19 Genstandsled 20 Hensynsled 2I Omsagnsled til

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 7. Indhold: M A R T S

KONTAKT 12/13 nr. 7. Indhold: M A R T S KONTAKT 12/13 nr. 7 M A R T S Indhold: Aktuelt i marts s. 2 Præsentation af ny lærer s. 3 Interview med Gabriel 8.c s. 3 Karatepige på besøg i fase 1 s. 5 Brobyggeri i D2 s. 5 Fastelavnsfest i D-rækken

Læs mere

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed.

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Ligger den mellem Sofienlundskolen og Jacksons Five, som de skildrede i årets musical

Læs mere

Medborgerskabsprøven. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 30 minutter. Torsdag den 30. november 2017 kl Prøvenummer

Medborgerskabsprøven. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 30 minutter. Torsdag den 30. november 2017 kl Prøvenummer Medborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 30 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Torsdag den 30. november 2017 kl. 11.00-11.30 Medborgerskabsprøven Medborgerskabsprøven

Læs mere

- med o. .F-e (D- s;lmol fdondring G.R. .xrryl*

- med o. .F-e (D- s;lmol fdondring G.R. .xrryl* o.xrryl* FA OVERBLIK LAV EN MASTERPLAN Begynd at samle id6er: kopi6r frabager, riv ud fra blade eller tag et foto af nogle sjove farvemiks. Set det sammen pa et sekaldt moodboard - en slags opslagstavle,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 24. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY

Kursusmappe. HippHopp. Uge 24. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY Uge 24 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 24 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge24_superhelte_prinsesser.indd 1 06/07/10 11.41 Uge

Læs mere

Sommerkoloni 2/7 11/7 på det gode sted Värmlandsgården Se mere i næste nummer

Sommerkoloni 2/7 11/7 på det gode sted Värmlandsgården Se mere i næste nummer 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 LEDEREN SIDE 4 HESTESIDEN SIDE 5 JULEFEST SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 VÆRKSTEDER SIDE 8 VÆRKSTEDER SIDE 9 KALENDER SIDE 10 BÅLFORLØBET

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 3. November 2015 Mødested: Klublokale Tidspunkt: Kl. 18:15 22:00 (mødes kl. 18:00) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: DV Tegnstyrer: KLC

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Fredag d. 10. april 2015 Til beskæftigelsesministeren og folketingets arbejdsmarkedsordførere I forbindelse med det valg der snart bliver

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere

Hold Øje uge 2. Nå, men velkommen tilbage. Husk Vinterfest fredag d. 23/1 og AftenBØF på næste torsdag http://goo.gl/forms/7jxvc4g43o

Hold Øje uge 2. Nå, men velkommen tilbage. Husk Vinterfest fredag d. 23/1 og AftenBØF på næste torsdag http://goo.gl/forms/7jxvc4g43o Hold Øje uge 2 Jo jo, så er vi i gang igen. Sikke en dejlig uge med veloplagte børn, forældre og voksne. Sådan en juleferie er ikke sådan at kimse af. Og se nu bare hvordan vi voksne har savnet børnene.

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

RESSOURCEPROFIL. Måned: År:

RESSOURCEPROFIL. Måned: År: RESSOURCEPROFIL Måned: År: Navn: Cpr.nr.: - Adresse: Nationalitet: Skolegang Her skal du fortælle, hvor mange år du har gået i skole i dit hjemland og i Danmark. Børneskole i hjemlandet: år. Har du mere

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål, som beskrevet i Fælles Mål 2009 for faget. Formål Samfundsfag skal give eleverne viden om samfundet og dets udvikling, udvikle

Læs mere

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort Indskoling Job Job Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job 1. modul Forberedelse af emnearbejdet Tur på skolen I praktik hos en medarbejder på skolen

Læs mere

BLIV EKSPERT I DIN TEMPERAMENTSBOMBE

BLIV EKSPERT I DIN TEMPERAMENTSBOMBE GRY BASTIANSEN BLIV EKSPERT I DIN TEMPERAMENTSBOMBE ARBEJDSBOG FOR UNGE BLIV EKSPERT I DIN TEMPERAMENTSBOMBE Akademisk Forlag og Gry Bastiansen 1 INDHOLD VELKOMMEN TIL KURSET, DER GØR DIG TIL EKSPERT PÅ

Læs mere

Elevopgaver. Nogle opgaver er tværgående, andre knytter sig direkte til læsebogens sider og kan løses med hjælp derfra.

Elevopgaver. Nogle opgaver er tværgående, andre knytter sig direkte til læsebogens sider og kan løses med hjælp derfra. Der er sket en ulykke - Elevopgaver s. 1. www.faerdselssikkerhed.dk Klik videre på: børn og unge - skole - til lærere - materiale - gratis materiale Elevopgaver Sideløbende med at I læser i bogen, kan

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER 2. maj 9.00 13.00 Salen (14.00) Matematiske færdigheder

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Kontakt. Middelfart også for dig under 60 år! Et tilbud til alle ældre

Kontakt. Middelfart også for dig under 60 år! Et tilbud til alle ældre Side 12 Kontakt Socialhumanitær kontaktperson Seniorvejledning, Bisidder Telefonstjernen Bente Jørgensen Tlf. 64 41 48 70 Besøgsvennetjenesten Gudrun Bennike Tybjerg 40 21 61 75 Gå-med tjenesten Tove Rousing

Læs mere

Uge 15: Verden omkring mig. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Verden omkring mig side 1 HIPPY

Uge 15: Verden omkring mig. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Verden omkring mig side 1 HIPPY Kursusmappe Uge 15: Verden omkring mig Vejledning til HippHopp guider Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp uge_15_guidevejl_verden_omkring_mig.indd 1 06/07/10

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

ma ti on to fr lø sø

ma ti on to fr lø sø Ventilen-nyt N ovember ma ti on to fr lø sø 1 Bowling 14-16.45 2 Hal 14-16 3 AFTEN Pigeklub (alle) 4 Svømning 5 6 7 AFTEN Hjemmehyg 8 9 Hal 14-16 10 AFTEN Svømmehal 11 Overnatning til lørdag 4-5 klasse

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere