Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse Balance mellem arbejde og privatliv Produktivitet Forsvarlig faglig kvalitet Ledelse af selvledelse Lederne klare rammer Bibliotekarer med en høj eller meget høj af selvledelse Klare rammer blandt selvledende medarbejdere Øverste og nærmeste leder Opsummering Metode Data - udtræk og vægtning... 25

3 Selvledelse Selvledelse bliver i stigende omfang en del af bibliotekarernes arbejdsliv. I denne rapport undersøges omfanget af bibliotekarernes selvledelse i arbejdet, og der ses på, hvilken betydning selvledelse har for det psykiske arbejdsmiljø, stress og bibliotekarens mulighed for at levere et godt stykke arbejde på arbejdspladserne. Der ses også nærmere på, hvad der skal til for, at selvledelse bliver en succes frem for en belastning, herunder om bibliotekarerne oplever at have klare rammer og forventninger, samt om de har en leder, der er god til at lede selvledende medarbejdere. I rapporten ses der herefter på, i hvilken lederne oplever, at de sørger for at sætte klare rammer for medarbejderne. I den sidste del af rapporten ses der nærmere på, hvad der gør sig gældende for de bibliotekarer, der i høj eller meget høj har selvledelse i deres arbejde. Analyserne i denne rapport baseret på svar fra bibliotekarer, der ikke har personaleansvar. Med undtagelse af afsnittet hvor der ses på ledernes besvarelser i forhold til at sætte klare rammer. Selvledelse blandt bibliotekarer I undersøgelsen er bibliotekarerne blevet spurgt til, i hvilken de har selvledelse i arbejdet. Langt størstedelen af bibliotekarerne, 64 pct., er i høj eller meget høj selvledende, og godt 30 pct. har i nogen selvledelse i deres arbejde. Således er det 4 pct. af bibliotekarerne som blot i lav, meget lav har selvledelse i deres arbejde. Tabel 1 Har du selvledelse i dit arbejde? I meget høj 20 % 30 % I høj 44 % 43 % I nogen 31 % 23 % I lav 3 % 4 % I meget lav /slet ikke 1 % 1 % Side 1 af 27

4 Baggrundsvariable Køn Undersøgelsen viser, at der er en forskel mellem hvor stor en andel af de mandlige og kvindelige bibliotekarer, som har en høj af selvledelse. Således viser undersøgelsen, at mandlige bibliotekarer har en højere af selvledelse. 68 pct. af de mandlige bibliotekarer har i høj eller meget høj selvledelse i arbejdet, mens dette gør sig gældende for 63 pct. af de kvindelige bibliotekarer. Tabel 2 Køn Har du selvledelse i dit arbejde? Kvinde Mand Kvinde Mand 63 % 68 % 70 % 75 % I nogen 32 % 26 % 24 % 21 % I lav, meget lav eller 4 % 5 % 6 % 4 % Tidsbegrænsede ansatte Bibliotekarer i tidsbegrænsede stillinger har generelt en lavere af selvledelse i arbejde sammenlignet med bibliotekarer i fastansættelser. Nedenstående tabel viser, at 60 pct. af bibliotekarer i tidsbegrænsede stillinger, i høj eller meget høj har selvledelse i arbejde. Til sammenligning gælder det for 64 pct. af bibliotekarerne i fastansættelser. Tabel 3 Ansættelsesform Har du selvledelse i dit arbejde? Fastansat Tidsbegrænset Fastansat Tidsbegrænset 64 % 60 % 73 % 65 % I nogen 31 % 30 % 22 % 26 % I lav, meget lav eller 4 % 10 % 4 % 9 % Side 2 af 27

5 Sektor Endelig viser undersøgelsen, at en større andel af de privatansatte, sammenlignet med de offentligt ansatte, har en højere af selvledelse. Tabel 4 Sektor Har du selvledelse i dit arbejde? Offentlig Privat Offentlig Privat 63 % 73 % 70 % 75 % I nogen 32 % 24 % 24 % 20 % I lav, meget lav eller 5 % 3 % 6 % 5 % Alder Når en af selvledelse undersøges på alder, ser vi, at bibliotekarer som er mellem år har en højere af selvledelse end deres bibliotekarkollegaer, som er henholdsvis yngre end 30 år eller 60 år eller ældre. Tabel 5 Alder Har du selvledelse i dit arbejde? Yngre end 30 år år år 60 år eller ældre 62 % 65 % 66 % 58 % I nogen 35 % 30 % 30 % 36 % I lav, meget lav eller 4 % 5 % 4 % 5 % Side 3 af 27

6 Jobprofil Undersøgelsen viser, at jobprofilen har betydning for, i hvilken af selvledelse bibliotekarerne har. Blandt forskerne som er den gruppe, der er mest selvledende, har samtlige i meget høj eller høj selvledelse i arbejdet. Mens en høj af selvledelse blandt behandlerne kun gælder for en tredjedel. Blandt de øvrige grupper har mellem pct. en høj eller meget høj af selvledelse i arbejdet. Tabel 6 Hvilken af jobprofiler passer bedst på dig i dit nuværende job? Har du selvledelse i dit arbejde? Behandler Administrativt/ Generalist Specialist Underviser Forsker 33 % 66 % 68 % 71 % 100 % I nogen 33 % 30 % 25 % 29 % 0 % I lav, meget lav eller 33 % 4 % 6 % 0 % 0 % Side 4 af 27

7 Indflydelse Indflydelse på løsning af arbejdsopgaver Selvledelse er karakteriseret ved en høj af indflydelse i arbejdet, derfor er der blevet spurgt nærmere ind til bibliotekarernes af forskellige typer indflydelse i arbejdet. Undersøgelsen viser, at bibliotekarer har stor indflydelse på, hvordan de skal løse deres arbejdsopgaver. Således har 80 pct. i høj eller meget høj indflydelse herpå, mens 19 pct. i nogen har indflydelse på opgaveløsningen. Det er derfor blot 1 pct. der kun i lav eller lavere har indflydelse på, hvordan de skal løse deres arbejdsopgaver. Tabel 7 Har du indflydelse på, hvordan du skal løse dine arbejdsopgaver? 80 % 81 % I nogen 19 % 16 % I lav, meget lav 1 % 3 % Indflydelse på tidsmæssig planlægning Ser man på, hvor stor indflydelse bibliotekarerne har på den tidsmæssige planlægning af deres arbejdsopgaver, så har 60 pct. i høj eller meget høj indflydelse herpå. Hver tredje har i nogen indflydelse på den tidsmæssige planlægning. Mens 7 pct. i lav, meget lav eller har indflydelse på den tidsmæssige planlægning af deres arbejdsopgaver. Tabel 8 Har du indflydelse på den tidsmæssige planlægning af dine arbejdsopgaver? (tidsfrister, rækkefølge mv.) 60 % 54 % I nogen 33 % 32 % I lav, meget lav 7 % 14 % Side 5 af 27

8 Styre mængden af arbejdsopgaver Godt hver femte bibliotekar kan i høj eller meget høj selv styre mængden af arbejdsopgaver. Over halvdelen kan i nogen styre mængden af arbejdsopgaver. Mens omkring hver fjerde kun i lav, meget lav kan styre mængden af arbejdsopgaver. Tabel 9 Kan du selv styre mængden af dine arbejdsopgaver? 22 % 18 % I nogen 54 % 45 % I lav, meget lav 24 % 37 % Mulighed for initiativ I undersøgelsen er bibliotekarerne blevet spurgt til, i hvilken de har mulighed for at tage initiativ til nye opgaver, der understøtter arbejdspladsens mål. Hertil svarer 64 pct., at de i høj eller meget høj har mulighed for at tage initiativ til nye opgaver. 29 pct. har i nogen mulighed for dette. Mens 7 pct. kun i lav, meget lav har mulighed for at tage initiativ til nye opgaver, der understøtter arbejdspladsens mål. Tabel 10 Har du mulighed for, at tage initiativ til nye opgaver, der understøtter arbejdspladsens mål? 64 % 54 % I nogen 29 % 31 % I lav, meget lav 7 % 15 % Side 6 af 27

9 Klare mål og forventninger Det er desuden blevet undersøgt, i hvilket omfang bibliotekarerne oplever, at der er klarhed omkring, hvad der forventes af dem på fire forskellige parametre. Tilfredsstillende kvalitet, arbejdsmængde og prioriteringer På spørgsmålene om der er klare mål for; hvornår bibliotekarerne har løst deres opgaver i tilfredsstillende kvalitet (jf. tabel 11), hvornår bibliotekarerne har leveret en tilfredsstillende arbejdsmængde (jf. tabel 12). og om det er klart, hvordan bibliotekarerne skal prioritere mellem arbejdsopgaverne (jf. tabel 13), tegner sig i grove træk det samme billede. Hver femte bibliotekar mener, at der i høj eller meget høj er klare mål for, hvornår de har løst en arbejdsopgave i en tilfredsstillende kvalitet. Godt 40 pct. mener i nogen, at der er klare mål for dette. Mens 40 pct. kun i lav eller lavere mener, at der er klare mål for, hvornår de har løst en arbejdsopgave i en tilfredsstillende kvalitet. Tabel 11 Er der klare mål for, hvornår dine arbejdsopgaver er løst i en tilfredsstillende kvalitet? 20 % 25 % I nogen 42 % 38 % I lav, meget lav 39 % 36 % Under hver femte bibliotekar mener, at der er klare mål for, hvornår de har leveret en tilfredsstillende arbejdsmængde. 39 pct. mener i nogen, at der er klare mål for dette. De resterende 45 pct. mener således kun i lav eller lavere, at der er klare mål for, hvornår de har leveret en tilfredsstillende arbejdsmængde. Tabel 12 Er der klare mål for, hvornår du har leveret en tilfredsstillende arbejdsmængde? 16 % 20 % I nogen 39 % 36 % I lav, meget lav 45 % 44 % Side 7 af 27

10 Godt hver femte bibliotekar er i høj eller meget høj klar over, hvordan de skal prioritere mellem deres opgaver. Over 40 pct. er i nogen klar over, hvordan de skal prioritere mellem opgaver. Mens omkring den resterende tredjedel af bibliotekarerne kun i lav eller lavere er klar over, hvordan de skal prioritere mellem deres opgaver. Tabel 13 Er det klart, hvordan du skal prioritere mellem dine opgaver, hvis det er nødvendigt? 22 % 28 % I nogen 44 % 39 % I lav, meget lav 35 % 33 % Bidrag til arbejdspladsens mål Bibliotekarerne er endvidere blevet spurgt til, i hvilken det er klart, hvordan de bidrager til at nå arbejdspladsens overordnede mål. Knap hver tredje mener, at det i høj eller meget høj er klart. 45 pct. mener, at det i nogen klart. Dog er det stadig omkring hver fjerde, som svarer, at det kun i lav, meget lav er klart, hvordan de bidrager til arbejdspladsens overordnede mål. Tabel 14 Er det klart, hvordan du bidrager til at nå arbejdspladsens overordnede mål? 32 % 38 % I nogen 45 % 39 % I lav, meget lav 23 % 23 % Side 8 af 27

11 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse Nedenfor undersøges det, hvordan bibliotekarernes psykiske arbejdsmiljø samt stressniveau påvirkes af, i hvor høj de har selvledelse i deres arbejde. Som det fremgår af figur 1, forbedres bibliotekarernes psykiske arbejdsmiljø markant i takt med, at de får mere selvledelse i deres arbejde. Således forbedres det psykiske arbejdsmiljø fra omkring 17 pct. for de bibliotekarer, som kun i lav, meget lav har selvledelse til 53 pct. af de bibliotekarer, som i høj eller meget høj har selvledelse i arbejdet. Figur 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 36% 46% 17% I lav, meget lav 15% 58% 28% I nogen Selvledelse i dit arbejde 7% 41% 53% Godt psykisk arbejdsmiljø I lav, meget lav I nogen Side 9 af 27

12 Stress og selvledelse Ligeledes viser undersøgelsen også en sammenhæng mellem en lav af selvledelse og højt stressniveau. Således er 12 pct. af bibliotekarerne med en lav af selvledelse i høj eller meget høj stressede i hverdagen. Til sammenligning er det blot 6 pct. af de bibliotekarer med en høj eller meget høj af selvledelse, som samtidig i høj eller meget høj er stressede i hverdagen Figur 2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41% 48% 52% 40% 65% 30% 12% 8% 6% I lav, meget lav I nogen Selvledelse i dit arbejde Stresset i hverdagen I lav, meget lav I nogen Side 10 af 27

13 Balance mellem arbejde og privatliv Figur 3 viser en klar sammenhæng mellem selvledelse, og hvorvidt bibliotekarerne har en god balance mellem arbejde og privatliv. Således har en af selvledelse en markant positiv effekt på, hvor mange bibliotekarer som har en god balance mellem arbejde og privatliv. Figur 3 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14% 51% 35% I lav, meget lav 5% 2% 48% 47% I nogen Selvledelse i dit arbejde 30% 67% God balance mellem arbejde og privatliv I lav, meget lav I nogen Produktivitet Bibliotekarerne er i undersøgelsen blevet bedt om at vurdere deres produktivitet. Det spørgsmål, som de er blevet stillet, lyder som følger: Forestil dig, at din produktivitet er 10 point værd, når den er bedst. Hvor mange point vil du give din nuværende produktivitet? Sæt kun ét kryds på skalaen fra 0 10, hvor 0 er lig med ingen produktivitet og 10 er lig med størst produktivitet. Spørgsmålet er udviklet med inspiration fra et spørgsmål om selvvurderet arbejdsevne fra WAI (The Workability Index) udviklet af Det Finske Arbejdsmiljøinstitut). Resultaterne vises i tabel 15, og bibliotekarerne vurderer i gennemsnit deres produktivitet til at være 8,5. Analysen viser en klar sammenhæng mellem selvledelse og produktivitet for bibliotekarer. De bibliotekarer, der i meget høj er selvledende vurderer deres produktivitet til at være 9,0, mens de bibliotekarer, der kun i meget lav er selvledende i sammenligning kun vurderer deres produktivitet til at være 7,8. Tabel 15 Har du selvledelse i dit arbejde? Gennemsnitlig produktivitet I meget lav / I lav I nogen I høj I meget høj 7,8 8,4 8,5 8,7 9,0 7,8 7,7 8,2 8,5 8,7 Side 11 af 27

14 Forsvarlig faglig kvalitet Foruden at øge produktiviteten har en høj af selvledelse samtidig en markant effekt på bibliotekarernes mulighed for at udføre arbejdsopgaver med en forsvarlig faglig kvalitet. Således mener blot 35 pct. af bibliotekarerne, som har selvledelse i lav eller lavere, at de samtidig kan fastholde en høj forsvarlig faglig kvalitet. Til sammenligning mener 74 pct. af bibliotekarerne med selvledelse i høj, at de har god mulighed for dette. Figur 4 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17% 48% 35% I lav, meget lav 6% 2% 41% 53% I nogen Selvledelse i dit arbejde 24% 74% Forsvarlig faglig kvalitet I lav, meget lav I nogen Side 12 af 27

15 Ledelse af selvledelse Nærmeste leder I undersøgelsen er bibliotekarerne blevet spurgt, i hvilken deres nærmeste leder er god til at lede selvledende medarbejdere. Mens 64 pct. af bibliotekarerne i høj eller meget høj er selvledende (jf. tabel 1), er det kun i alt 37 pct. af bibliotekarerne, hvis nærmeste leder, der i høj eller meget høj er god til at lede selvledende medarbejde. 33 pct. svarer, at deres nærmeste leder i nogen er god til ledelse af selvledende medarbejdere, mens knap en fjerdedel af bibliotekarerne ikke har en nærmeste leder, der er god til at lede selvledende medarbejdere. 7 pct. af bibliotekarerne ved ikke, om deres leder er god til at lede selvledende medarbejdere. Tabel 16 Er din nærmeste leder god til at lede selvledende medarbejdere? 37 % 41 % I nogen 33 % 29 % I lav, meget lav 23 % 23 % Ved ikke 7 % 6 % Feedback Ifølge undersøgelsen har 35 pct. en nærmeste leder, som i høj eller meget høj giver konstruktiv feedback. Mens omkring 40 pct. har en nærmeste leder, som i nogen giver konstruktiv feedback. Hver fjerde bibliotekar har en leder, der i begrænset omgang eller slet ikke giver konstruktiv feedback. Tabel 17 Giver din nærmeste leder konstruktiv feedback? 35 % 38 % I nogen 39 % 35 % I lav, meget lav 25 % 27 % Side 13 af 27

16 Forventningsafstemning Et lignende billede viser sig i forhold til forventningsafstemning. Det fremgår, at godt hver fjerde bibliotekar har en nærmeste leder, der i høj eller meget høj forventningsafstemmer. Godt 40 pct. har en nærmeste leder, som i nogen forventningsafstemmer. Mens at næsten hver tredje har en nærmeste leder, som kun i lav eller lavere forventningsafstemmer. Tabel 18 Forventningsafstemmer din nærmeste leder, så du ved, hvad der forventes af dig? 26 % 30 % I nogen 42 % 38 % I lav, meget lav 32 % 32 % Side 14 af 27

17 Lederne klare rammer I undersøgelsen er lederne blevet spurgt, i hvilken de sørger for at sætte klare rammer for medarbejderne. De fik stille spørgsmål inden for de fire områder, som medarbejderne også er blevet spurgt ind til. I det følgende afsnit ses der nærmere på ledernes besvarelser. Lederne er således blevet spurgt om, i hvilken de sætter klare mål for; hvornår medarbejderne har løst deres opgaver i tilfredsstillende kvalitet og hvornår medarbejderne har leveret en tilfredsstillende arbejdsmængde. Derudover er lederne blevet spurgt til, i hvilken de sørger for at gøre det klart, hvordan medarbejderne skal prioritere mellem forskellige opgaver, hvis det er nødvendigt, og i hvilken de gør det klart, hvordan medarbejderne bidrager til at nå arbejdspladsens overordnede mål. Mål for tilfredsstillende kvalitet 41 pct. af lederne angiver, at de i høj eller meget høj sætter klare mål for, hvornår der er leveret en tilfredsstillende kvalitet. 55 pct. mener, at det i nogen er tilfældet. Mens 3 pct. af lederne i lav, meget lav sætter klare mål herfor. Tabel 19 Jeg sætter klare mål for, hvornår mine medarbejderes arbejdsopgaver er løst i en tilfredsstillende kvalitet 41 % 57 % I nogen 55 % 37 % I lav, meget lav 3 % 6 % Mål for tilfredsstillende arbejdsmængde Tilsvarende svarer 41 pct. af lederne at de i høj eller meget høj sætter klare mål for, hvornår medarbejderne har leveret en tilfredsstillende arbejdsmængde. Godt halvdelen sætter i nogen mål herfor. Knap hver tiende leder sætter kun i lav, meget lav klare mål for dette. Tabel 20 Jeg sætter klare mål for, hvornår mine medarbejdere har leveret en tilfredsstillende arbejdsmængde 41 % 52 % I nogen 51 % 41 % I lav, meget lav 7 % 7 % Side 15 af 27

18 Prioritering af arbejdsopgaver 75 pct. af lederne angiver, at de i høj eller meget høj sørger for at gøre det klart, hvordan deres medarbejdere skal prioritere mellem arbejdsopgaver. Godt hver femte gør det i nogen klart, hvordan medarbejderne skal prioritere mellem arbejdsopgaver. Blot 3 pct. af lederne kun i lav, meget lav gør det klart, hvordan deres medarbejdere skal prioritere mellem arbejdsopgaver. Tabel 21 Jeg sørger for at gøre det klart, hvordan mine medarbejdere skal prioritere mellem forskellige arbejdsopgaver, hvis det er nødvendigt 75 % 78 % I nogen 21 % 20 % I lav, meget lav 3 % 2 % Arbejdspladsens overordnede mål Knap 70 pct. af lederne angiver i høj eller meget høj, at de gør det klart, hvordan medarbejderne bidrager til arbejdspladsens overordnede mål. Knap 30 pct. mener, at de i nogen gør det klart, hvordan medarbejderne bidrager. 2 pct. Mener, at de kun i lav, meget lav gør det klart for medarbejderne, hvordan de bidrager til arbejdspladsens overordnede mål. Tabel 22 Jeg gør det klart, hvordan mine medarbejdere bidrager til at nå arbejdspladsens overordnede mål 69 % 69 % I nogen 29 % 27 % I lav, meget lav 2 % 4 % Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på, i hvilken medarbejderne oplever, at der sættes klare rammer for deres arbejde, og i hvilken lederne vurderer, at de sørger for, at sætte klare rammer for medarbejdernes arbejde. Det er i tråd med, at kun en begrænset del af medarbejderne mener, at deres nærmeste leder er god til at lede selvledende medarbejdere. Henholdsvis 26 og 35 pct. af medarbejderne mener, at deres nærmeste leder forventningsafstemmer og giver konstruktiv feedback. Side 16 af 27

19 Bibliotekarer med en høj eller meget høj af selvledelse Størstedelen af bibliotekarerne har en høj af selvledelse i deres arbejde. I det følgende afsnit stilles der derfor skarpt på, hvad der karakteriserer de 64 pct. af bibliotekarerne, der i meget høj eller høj har selvledelse i arbejdet. Der ses blandt andet på, hvad der har betydning for, om de har et godt psykisk arbejdsmiljø, en lav af stress og mulighed for at levere et godt stykke arbejde. Bibliotekarer, der kun i nogen, lav, meget lav har selvledelse, indgår derfor ikke i analyserne i dette afsnit. Klare rammer I afsnittet ses der nærmere på, hvilken betydning klare rammer for arbejdet har for bibliotekarens psykiske arbejdsmiljø og andre faktorer. Der er derfor udarbejdet en skala for Klare rammer i arbejdet ud fra de fire spørgsmål, som er fremstillet enkeltvis nedenfor. 1 Er der klare mål for, hvornår dine arbejdsopgaver er løst i en tilfredsstillende kvalitet? Er der klare mål for, hvornår du har leveret en tilfredsstillende arbejdsmængde? Er det klart, hvordan du skal prioritere mellem dine opgaver, hvis det er nødvendigt? Er det klart, hvordan du bidrager til at nå arbejdspladsens overordnede mål? Efterfølgende er de selvledende bibliotekarer blevet inddelt i to grupper, alt efter om de har klare rammer for arbejdet eller ej. Inddelingen er foretaget som nedenfor beskrevet: Gruppe A: indeholder de selvledende bibliotekarer, der har klare rammer i arbejdet Gruppe B: indeholder de selvledende bibliotekarer, der ikke har klare rammer i arbejdet 1 Skalaen klare rammer i arbejdet er lavet ved, at konvertere de fire spørgsmål fra svarkategorierne i meget lav / til i meget høj om til værdier mellem Således tildeles svarkategorierne følgende værdier; I meget høj = 100, I høj = 75, I nogen = 50, I lav = 25 samt I meget lav / = 0. Herefter tildeles respondenterne en gennemsnitlig score på baggrund af, hvordan de har besvaret ovenstående fire spørgsmål. Eksempelvis vil en respondent, der har svaret i lav til to af spørgsmålene (værdi =2*25), i nogen til ét spørgsmål (værdi=50) samt i høj til ét spørgsmål (værdi=75) få en gennemsnitscore på 44. Respondenter med en gennemsnitlig score, der er større end eller lig med score 60, indplaceres i gruppe A (som har klare rammer i arbejdet). Mens respondenter med en score under 60 indplaceres i gruppe B (som ikke har klare rammer i arbejdet). Side 17 af 27

20 Klare rammer blandt selvledende medarbejdere Analysen heraf viser, at 28 pct. af de selvledende medarbejdere har klare rammer i arbejdet, mens de resterende derfor ikke har dette (jf. tabel 23). Tabel 23 Fordeling af gruppe A og B Gruppe A 28 % 33 % Gruppe B 72 % 67 % I det følgende er det undersøgt, hvilken betydning klare rammer i arbejdet har for de selvledende bibliotekarers psykiske arbejdsmiljø, stressniveau, produktivitet samt faglige kvalitet i arbejdsopgaverne. Herudover ses der på den øverste ledelses fokus på og prioritering af det psykiske arbejdsmiljø samt betydningen for balancen mellem arbejde og privatliv Psykisk arbejdsmiljø: Undersøgelsen viser, at det psykiske arbejdsmiljø er markant bedre blandt de selvledende bibliotekarer, der har klare rammer for arbejdet. Hvor 78 pct. af de selvledende bibliotekarer med klare rammer for arbejdet giver udtryk for at have et godt psykisk arbejdsmiljø, gælder det kun 43 pct. af de selvledende bibliotekarer uden klare rammer. Tabel 24 Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din nuværende arbejdsplads? Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B 78 % 43 % 76 % 40 % I nogen 22 % 48 % 22 % 45 % I lav, meget lav eller 0 % 9 % 3 % 15 % Side 18 af 27

21 Stress i hverdagen: Når det kommer til spørgsmålet vedrørende stress i hverdagen, er der også store forskelle mellem de to grupper af selvledende bibliotekarer. 7 pct. af de selvledende bibliotekarer uden klare rammer er i høj eller meget høj stressede i hverdagen. Til sammenligning gælder det for 3 pct. af de selvledende bibliotekarer med klare rammer. Vi ser yderligere, at de klare rammer i arbejdet medfører, at andelen af bibliotekarer der kun i lav, meget lav eller slet ikke er præget af stress, markant større end for de bibliotekarer, som ikke har klare rammer i arbejdet. Tabel 25 Vil du beskrive dig selv som stresset i hverdagen? Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B 3 % 7 % 4 % 11 % I nogen 18 % 34 % 25 % 39 % I lav, meget lav eller 78 % 59 % 71 % 50 % Balance mellem arbejde og privatliv Generelt har bibliotekarerne en høj balance mellem arbejde og privatliv hvis, de i høj har selvledelse. Dog ser vi en væsentlig forskel på, i hvor høj selvledende bibliotekarer har en god balance mellem arbejde og privatliv, afhængigt af om de har klare rammer i deres arbejde eller ej. Tabel 26 Har du generelt en god balance mellem arbejde og privatliv? Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B 85 % 60 % 74 % 48 % I nogen 13 % 37 % 23 % 42 % I lav, meget lav eller 1 % 3 % 2 % 10 % Side 19 af 27

22 Produktivitet: Generelt ligger begge grupper højt i gennemsnitlig produktivitet (på en skala fra 1-10), hvilket kan forklares med, at bibliotekarer med en høj af selvledelse generelt har en højere af produktivitet sammenlignet med bibliotekarer, der ikke har en høj af selvledelse. Det tyder på, at der kan skabes en produktivitetsforbedring på knap 8 pct. ved at sikre, at selvledende bibliotekarer uden klare rammer får klare rammer for arbejdet. Tabel 27 Gennemsnitlig produktivitet Gruppe A 9,3 9,1 Gruppe B 8,6 8,3 Forsvarlig faglig kvalitet: Muligheden for at udføre arbejdsopgaverne i en forsvarlig faglig kvalitet afhænger i høj af, hvorvidt de selvledende bibliotekarer har klare rammer i arbejdet eller ikke. 94 pct. af de selvledende bibliotekarer med klare rammer har stor mulighed for at udføre arbejdsopgaver med en forsvarlig faglig kvalitet. Mens dette gælder for 66 pct. af de selvledende bibliotekarer uden klare rammer. Tabel 28 Har du mulighed for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet? Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B 94 % 66 % 92 % 65 % I nogen 5 % 32 % 8 % 31 % I lav, meget lav eller 1 % 2 % 0 % 4 % Side 20 af 27

23 Øverste og nærmeste leder God nærmeste leder Op mod 8 ud af 10 af de selvledende bibliotekarer med klare rammer har i høj eller meget høj en god nærmeste leder mod godt 40 pct. af bibliotekarerne uden klare rammer. Ligeledes kan vi se, at næsten hver femte selvledende bibliotekar uden klare rammer samtidig mener, at de har en god nærmeste leder i lav eller lavere. Figur 5 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 79% 42% 41% 17% 4% 17% I nogen I lav, meget lav eller Har du en god nærmeste leder? Gruppe A Gruppe B Side 21 af 27

24 Øverste ledelses fokus på og prioritering af psykisk arbejdsmiljø Undersøgelsen viser ydermere, at der er en sammenhæng mellem den øverste ledelses fokus på samt prioritering af det psykiske arbejdsmiljø og de selvledende bibliotekarers af klare rammer. 58 pct. af de selvledende bibliotekarer med klare rammer giver udtryk for, at den øverste ledelse i høj eller meget høj prioriterer det psykiske arbejdsmiljø, mens dette kun gælder for 27 pct. af de selvledende bibliotekarer uden klare rammer. Hver fjerde bibliotekar uden klare rammer mener, at deres øverste ledelse kun i lav, meget lav fokuserer på og prioriterer et godt psykisk arbejdsmiljø til sammenligning er det blot 6 pct. af bibliotekarerne med klare rammer, som deler denne holdning. Figur 6 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 58% 27% 35% 48% 6% 25% I nogen I lav, meget lav eller Har den øverste ledelse fokus på og prioriterer et godt psykisk arbejdsmiljø? Gruppe A Gruppe B Side 22 af 27

25 God til at lede selvledende Der ses en markant forskel på, i hvilken selvledende bibliotekarer med og uden klare rammer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede selvledende medarbejdere. Mens 70 pct. af bibliotekarer med klare rammer finder, at deres nærmeste leder i høj eller meget høj er god til dette, gælder det kun for 36 pct. af bibliotekarerne uden klare rammer. Figur 7 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 70% 36% 34% 25% 4% 24% I nogen I lav, meget lav eller Er din nærmeste leder god til at lede selvledende medarbejdere? Gruppe A Gruppe B Feedback Det samme billede viser sig ved analysen af, i hvilken den nærmeste leder giver konstruktiv feedback. Her svarer 70 pct. blandt gruppen af de selvledende bibliotekarer med klare rammer, at lederen i høj eller meget høj gør dette, hvilket kun gør sig gældende for 30 pct. af de selvledende bibliotekarer uden klare rammer. Figur 8 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 70% 30% 24% 43% 6% 27% I nogen I lav, meget lav eller Giver din nærmeste leder konstruktiv feedback? Gruppe A Gruppe B Side 23 af 27

26 Forventningsafstemning Det er også helt tydeligt, at selvledende medarbejdere med klare rammer har en nærmeste leder, der sørger for at forventningsafstemme, således at det er tydeligt, hvad der forventes. Figur 9 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 68% 18% 27% 45% 5% 37% I nogen I lav, meget lav eller Forventningsafstemmer din nærmeste leder, så du ved, hvad der forventes af dig? Gruppe A Gruppe B Opsummering Undersøgelsen viser klart, at der er store gevinster at hente ved at sikre klare rammer for selvledende bibliotekarer. Klare rammer i arbejdet har stor betydning for både det psykiske arbejdsmiljø og stressniveauet, men også for bibliotekarernes produktivitet og mulighed for at levere en god faglig kvalitet i arbejdet. Den øverste ledelses fokus på og prioritering af det psykiske arbejdsmiljø synes at hænge tæt sammen med, i hvilken de selvledende medarbejdere har klare rammer for arbejdet. Undersøgelsen viser, at en god dialog mellem nærmeste leder og den selvledende medarbejder synes at være vejen frem. Selvledende bibliotekarer med klare rammer giver således udtryk for, at deres nærmeste leder sørger for at give konstruktiv feedback og forventningsafstemme. Side 24 af 27

27 Metode Data - udtræk og vægtning I denne rapport indgår besvarelser fra i alt medlemmer af Bibliotekarforbundet, da kun besvarelser fra lønmodtagere anvendes. Dataindsamlingen er foregået via et elektronisk spørgeskema på internettet. Undervejs i dataindsamlingsprocessen har respondenterne modtaget 2 rykkermails. Dataindsamlingen blev indledt medio august 2014 og blev afsluttet medio september Undersøgelsen blev sendt til samtlige erhvervsaktive medlemmer af Bibliotekarforbundet. Heraf blev 165 medlemmer frasorteret grundet ugyldige mailadresser eller, at de var uden for arbejdsmarkedet. Det betyder, at den endelige stikprøve var på medlemmer, heraf besvarede i alt medlemmer spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 55,2. Ud af de medlemmer der har besvaret spørgeskemaet, er i alt lønmodtagere (medarbejdere og ledere) og resten selvstændige. Bemærk Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde, hvor tabellerne ikke summer til 100. Side 25 af 27

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Ingeniørforeningens psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Offentlige lederes arbejdsmiljø

Offentlige lederes arbejdsmiljø Offentlige lederes arbejdsmiljø En væsentlig del af lederne i den offentlige sektor har en akademisk uddannelse. I denne delrapport indgår besvarelser fra i alt 2151 offentlige ledere med en akademisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

God ledelse og tilbagetrækning Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning Følelsesmæssige krav Følelsesmæssigt berørt...

God ledelse og tilbagetrækning Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning Følelsesmæssige krav Følelsesmæssigt berørt... 1 Indholdsfortegnelse s psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Køn... 5 Alder... 6 Stillingsniveau... 6 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt...

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt... 1 Indholdsfortegnelse Dansk Psykolog Forenings psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indhold Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at 60 pct.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål KIC Tabellerne skal ses i forhold til teksten i -rapporten STRESS Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Skema udsendt til 994 erhvervsaktive

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Stress og psykisk arbejdsmiljø

Stress og psykisk arbejdsmiljø Stress og psykisk arbejdsmiljø - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og stress? Juliane Marie Neiiendam Formand for Ansattes Råd i IDA Definitioner Psykisk arbejdsmiljø arbejdets

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø. tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø. tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen Akademikernes psykiske arbejdsmiljø tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen 2 Akademikernes undersøgelse 2015 - I Fokus på akademikeres psykiske arbejdsmiljø delrapporter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Stress er ikke kun et akademiker fænomen

Stress er ikke kun et akademiker fænomen Flere gode år på arbejdsmarkedet 14. marts 2018 Stress er ikke kun et akademiker fænomen Tal fra LO s spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og tilbagetrækning fra november 2017 viser med al tydelighed,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres Louise Kryspin Sørensen November 15 NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres - Sygeplejersker oplever et større arbejdspres i 15 i forhold til sidste måling i 12. Dobbelt så mange sygeplejersker oplever,

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende Side 1 af 6 Stress blandt de studerende STUDIELIV 2017 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Næsten halvdelen af studerende føler sig stressede... 3 Eksamen og studiet stresser... 3 De kvindelige studerende

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

SOCIALRÅDGIVERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

SOCIALRÅDGIVERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ NOVEMBER 2018 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALRÅDGIVERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ STRESS, ARBEJDSPRES OG MULIGHEDEN FOR AT LEVERE KVALITET I ARBEJDET NOVEMBER 2018 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALRÅDGIVERNES

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere