Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik"

Transkript

1 Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende: Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budgetkontrol pr. 30. juni 2012 for udvalget for Miljø og Teknik Budget takstoversigt UMT UMT - opfølgning kvalitetskontrakter Byggeregnskab på udvidelse af Centerafdelingen på Tåsingeskolen Orientering om status på trafiksikkerhedsprojekter på skoleveje Renovering af betalings p-plads i Voldgade - Etape Valg af balanceordning ved betalingsparkering Fastsættelse af takster for betalingsparkering Aktivt medborgerskab på Miljø og Tekniks område Beslutning om nedsættelse af Arkitekturråd Godkendelse af Ollerup Vandværks takster for revision af klimapolitik for Svendborg Kommune Orientering om arbejdet med skybrudssikring Affaldsregulativ Udvidelse af Det Grønne Råd Fastlæggelse af prinvipper for vandløbsvedligeholdelse i "QH" vandløbene Orienterings- og efterretningssager Lukket - Orienterings- og efterretningssager...27

2 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Godkendelse af dagsorden 07/45 Beslutningstema: Godkendelse af dagsorden. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt, idet pkt. 17 udsættes. Fraværende: Jens Munk. Fraværende: Jens Munk 2. Budgetkontrol pr. 30. juni 2012 for udvalget for Miljø og Teknik 12/4370 Beslutningstema: Økonomi Budgetkontrol pr. 30. juni 2012 for Udvalget for Miljø og Tekniks område. Sagsfremstilling: Drift Pr. 30. juni 2012 forventer Udvalget for Miljø og Teknik, at forventet regnskab er lig med korrigeret budget. Derfor er der ikke yderligere bemærkninger til øvrige områder. Anlæg Pr. 30. juni 2012 forventer Udvalget for Miljø og Teknik et mindreforbrug på ca. 19,6 mio. kr. i forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært. Entreprenørafdelingen: Salg af stillepladser, hvor nettoprovenuet på ca. 2,7 mio. kr. forventes overført til Herefter afventes beslutning om, hvad der skal ske med Bodøvej 14 og 18. Byg, Vej og Miljø: Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. netto. Dette vedr. byfornyelsesmidler, hvor der ikke er sager i øjeblikket. Beløbet forventes overført til Det skal bemærkes, at beløbet er 95% lånefinansieret. 1

3 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Området for mindre vej- og stiprojekter afventer de sidste regninger og skal herefter lukkes ned. I Byg, Vej og Miljø forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr., som opvejes af et mindreforbrug under Anlæg og Ejendom på ca. 1,7 mio. kr. Anlæg og Ejendom: Der forventes et mindreforbrug på ca. 5,4 mio. kr. vedr. Tankefuld. Dette vedr. kloakbidrag hvor der er lavet en aftale med Vand og Affald A/S om, at der først skal betales ved salg af grundene. Herudover mangler der færdiggørelse af vej i forbindelse med etape 1. Beløbet forventes overført til Herudover forventes et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. vedr. Byggemodning Heldagervej Projektet blev billigere en budgetteret samt at der er kommet byggemodningsmoms retur fra Skat. Ombygning krydset Odensevej/Vestergade forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Vedr. funktionsudbud og partnering på vejvedligeholdelsen forventes et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. De nye aftaler trådte i kraft pr. 1. februar 2012, hvilket betyder, at der har været afsat en månedsrate mere i budgettet for Denne kommer først til udbetaling i januar Området for mindre vej- og stiprojekter afventer de sidste regninger og skal herefter lukkes. I Anlæg og Ejendom forventes et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. se også bemærkning under Byg, Vej og Miljø. Der forventes overført ca. 2,0 mio. kr. vedr. det gamle energispareprojekt og ca. 1,0 mio. kr. vedr. det nye innovative energispareprojekt til Samtidig forventes et yderligere mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. vedr. det nye innovative energispareprojekt. Dette beløb disponeres til sag om skimmelsvamp i Nordenvinden under Børn og Unge. Der forventes også et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. vedr. Ny Trafikterminal. Dette beløb blev på mødet den 4. juni 2012 reserveret til deponering vedr. leje af parkeringsareal i Frederiksgade. 2

4 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Netto mindreforbruget på afsluttede anlæg anbefales anvendt til scanning af byggesagsarkiv. Der er ikke yderligere bemærkninger til øvrige områder. Økonomiske konsekvenser: Ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune på nuværende tidspunkt. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at budgetkontrollen pr. 30. juni 2012 for Udvalget for Miljø og Tekniks område godkendes, mindreforbruget på afsluttede anlæg, byggemodning Heldagervej, ombygning af krydset Odensevej/Vestergade, funktionsudbud og partnering på vejvedligeholdelse samt området for vejog stiprojekter på i alt 3,5 mio. kr., anvendes til digitalisering af byggesagsarkivet. Bilag: Åben - Budgetkontrol pr. 30. juni bemærkninger Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Jesper Kiel (EL) ønsker mindreforbruget anvendt til sikring af skoleveje i stedet for til digitalisering af byggesagsarkiv. Fraværende: Jens Munk. Fraværende: Jens Munk 3. Budget takstoversigt UMT 12/5866 Beslutningstema: Økonomi og Indkøb Forslag til takstoversigt på Udvalget for Miljø og Tekniks område foreligger til politisk behandling. Sagsfremstilling: 3

5 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den I forbindelse med udarbejdelse af budgetmateriale for 2013 har administrationen udarbejdet forslag til takstoversigt 2013 på Udvalget for Miljø og Tekniks område. Denne er til behandling i udvalget forinden fremsendelse til 1. behandling af budget 2013 i Økonomiudvalget den 11. september Takstoversigten viser taksten for 2013 sammenholdt med taksten for Økonomiske konsekvenser: Indgår i det samlede budgetforslag Lovgrundlag: Styrelseslovens 37 og 41 a. Indstilling: Direktionen indstiller til udvalgets behandling, at forslag til takstoversigt fremsendes til 1. Behandling. Bilag: Åben - Takstoversigt UMT - budget 2013 Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Fraværende: Jens Munk. Fraværende: Jens Munk 4. UMT - opfølgning kvalitetskontrakter /21110 Beslutningstema: Økonomikontoret Opfølgning på udvalgets kvalitetskontrakter Sagsfremstilling: Opfølgning på nuværende kvalitetskontrakter: Svendborg Kommune har fastlagt, at fagudvalgene i forbindelse med ½- årsregnskabet pr. 30. juni 2012 følger op på udvalgenes nuværende kvalitetskontrakter. Opfølgningsredegørelse forelægges på fagudvalgenes møder i september, og godkendes på Byrådets møde den 25. september Af vedlagte bilag fremgår status på nuværende kvalitetskontrakter. Kvalitetskontrakter 2013: 4

6 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den I budgetproceduren indgår det, at fagudvalgene i september drøfter forslag til evt. nye kvalitetskontrakter gældende for Som led i moderniseringsaftalen ophører kravet om, at kommunerne skal udarbejde kvalitetskontrakter med udgangen af Til Økonomiudvalgets møde den 11. september vil Økonomi og Indkøb udarbejde oplæg til, hvorledes Svendborg Kommune fremadrettet vil arbejde med at opstille mål for kvalitets- og serviceudvikling. Som følge heraf skal fagudvalgene ikke udarbejde forslag til kvalitetskontrakter for Økonomiske konsekvenser: Der er ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Den kommunale Styrelseslov 62, stk. 1 og 62 a, stk. 1. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at vedlagte opfølgningsredegørelse tages til efterretning. Bilag: Åben - Kvalitetskontrakter opfølgningsredegørelse UMT Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Fraværende: Jens Munk. Fraværende: Jens Munk 5. Byggeregnskab på udvidelse af Centerafdelingen på Tåsingeskolen 09/11718 Beslutningstema: Team Bygningsdrift 09/13624 Beslutningstema: Godkendelse af byggeregnskab på udbygning af Tåsingeskolens Centerafdeling. Sagsfremstilling: Ifølge aftale med Børn Og Unge, administrerer Miljø og Teknik udgifter inden for nedenstående ramme, som der hermed aflægges regnskab for. 5

7 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Rammen for Miljø og Teknik er overholdt, og der er et mindre forbrug på kr. ekskl. moms. Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været udgifter til forsikringer og ingen nævneværdige uforudsete udgifter. Økonomiske konsekvenser: Rammer for Miljø og Teknik: kr. Budget: Forundersøgelser: kr. Entrepriseforsikring: kr. SKI-aftale ved udbud af totalentreprise: kr. Uforudsete udgifter: kr. Håndværkerudgifter: kr. I alt: kr. Forbrugt: Forundersøgelser: kr. Entrepriseforsikring: 0 kr. SKI-aftale ved udbud af totalentreprise: kr. Uforudsete udgifter: kr. Håndværkerudgifter: kr. I alt: kr. Mindreforbrug kr. ekskl. moms Byggeregnskabet, udarbejdet af Miljø og Teknik, er en del af den samlede ramme på kr. ekskl. moms. Børn og Unge administrerer den resterende del af rammen. Udarbejdelse af regnskab for den samlede anlægsbevilling foretages af Børn og Unge. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at byggeregnskab oversendes til Udvalg for Børn og Unge til godkendelse Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Fraværende: Jens Munk. Fraværende: Jens Munk 6. Orientering om status på trafiksikkerhedsprojekter på skoleveje 6

8 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den /32914 Beslutningstema: Team Park og Vej Status for trafiksikkerhedsprojekter på skoleveje august Sagsfremstilling: Der er aktion på følgende projekter: 1. Krydsning af Nyborgvej ved Østre Skolevej lyssignalanlæg 2. Cykelsti og cykelbane på Wandallsvej 3. Skovvej/Høje Bøge Vej Hævet flade 4. Forbedring af cykelforhold på Egensevej Høje Bøge Vej - Skovsbovej 5. Fruerstuevej og Østre Skolevej ved skolen 7. Vilhelm Thomsensvej og Gyldenbjergvej Begrænsning i tilkørsel til skolen i mødetid 8. Høje Bøge Vej/Brydevej hævet flade 10. Cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby 11. Skolevejsundersøgelse 12. Stiplan til fastlæggelse af udbygningen af kommunens stinet 13. Ombygning af enkeltrettet sti til dobbeltrettet sti på Brændeskovvej mellem Ring Nord og Tved Skolevej. Samt afslutning af statslige cykelpulje 2010 A.P.Møllers Vej og Østre Havnevej. Trafiksikkerhedsbyer Nummerering henviser til månedsbrev august 2012, som indeholder nærmere redegørelse. Økonomiske konsekvenser: De 8 mio. kr. er disponeret. Lovgrundlag: Vejloven. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at Orienteringen tages til efterretning, Månedsbrev sendes til samtlige direktørområder i Svendborg Kommune til orientering. Bilag: Åben - Månedsbrev august status på Svendborg Kommunes skoleveje.docx Åben - Prioriteringsliste - skolevejsprojekter - 8mio. kr A.pdf 7

9 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Orienteringen tages til efterretning, idet den reviderede liste sendes til høring, blandt andet på skolerne, inden den forelægges udvalget til godkendelse. Fraværende: Jens Munk. Fraværende: Jens Munk 7. Renovering af betalings p-plads i Voldgade - Etape 1 12/16849 Beslutningstema: Team Trafik Godkendelse af plan for renovering af betalings-p-plads i Voldgade. Sagsfremstilling: Udvalget for Miljø og Teknik besluttede på udvalgsmødet den 4. juni 2012 at godkende strategien for betalingsordningen 2012 herunder renovering af betalings-p-pladser i Voldgade. Udvalget ønskede samtidigt en plan og beskrivelse af projektet. Planen og beskrivelsen er vedlagt indstillingen. Renoveringsplanen er opdelt i to etaper, hvoraf at etape 2 er afhængig af, at kommunen i 2013 fortsat har balanceordningen under betalt parkering. Etape 1 er planlagt til renovering af den nordlige del af p-pladsen. Under renoveringsfasen vil en del af p-pladsen være i drift. Administrationen planlægger at udbyde hele projektet i hovedentreprise til laveste pris. Med option på at etape 2 kun skal gennemføres, såfremt der er politisk beslutning herom, og balanceordningen vælges. Økonomiske konsekvenser: Budgettet for renoveringen af betalings-p-plads i Voldgade etape 1 er i indeværende år på 2,62 mio. kr. og indgår i balanceordningen. Renoveringens samlede økonomi er på 4,63 mio. kr. Lovgrundlag: Lov nr. 592 af 14. juni 2011 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringspladser. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at projektet godkendes, projektet udbydes i hovedentreprise til laveste pris, 8

10 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den administrationen bemyndiges til at vælge entreprenør. Bilag: Åben - Projektbeskrivelse-voldgade.doc Åben - Volsgade.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Fraværende: Jens Munk. Fraværende: Jens Munk 8. Valg af balanceordning ved betalingsparkering 12/27264 Beslutningstema: Team Trafik Udvalget for Miljø og Teknik skal træffe beslutning om at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning i 2013, samt at der genindføres betalingsparkering på den lille p-plads i Voldgade. Sagsfremstilling: Byrådet har besluttet at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning i Der skal hvert år i forbindelse med budgetlægningen besluttes, om man vil anvende balanceordningen. Valg af balanceordningen vil imidlertid give en udfordring i 2013 og frem på ca. 0,8 mio. kr., som var forudsat som overskud i tilknytning til loftsordningen. D.v.s. at eksisterende budget først skal tilpasses, inden balanceordningens økonomi fastsættes. Beløbet foreslås finansieret via anlægsmidler til renovering af signalanlæg med ca. 0,6 mio. kr. samt fra Drift og Anlægs driftsbudget med ca. 0,2 mio. kr. Fordelen er så efterfølgende, at kommunen kan drive sin betalingsparkering i en regnskabsmæssig ordning, hvor indtægter og udgifter kan opveje hinanden. Driftsudgifter og udgifter til istandsættelse kan medtages. Indtægten for 2012 bliver benyttet til delvis istandsættelse af den store parkeringsplads i Voldgade etape 1 samt opgradering af p-automater. Der er afsat 3,1 mio. kr. til dette formål. Derudover dækkes de faste driftsudgifter. I 2013 er der planlagt en færdiggørelse af parkeringspladsen i Voldgade etape 2. Dertil kommer en renovering af p-søgesystemet samt lejeudgift for arealet i Frederiksgade. Udgiften hertil forventes at være 2,8 mio. kr. 9

11 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Parkeringspladsen Lille Voldgade er meget nedslidt. Når den store parkeringsplads i Voldgade er istandsat, vil der være en markant visuel forskel på disse 2 pladser. Administrationen foreslår derfor, at den lille p-plads indgår i balanceordningen, hvilket medfører at pladsen skal indgå i betalingsparkeringen. Hvis der indføres betalingsparkering på denne p-plads vil istandsættelsen, herunder opgradering af p-automater, kunne finansieres via balanceordningen. Projektet tænkes etapeopdelt over årene 2013 og Samlet er skønnet til ca. 2 mio. kr. Det vil ikke være muligt at gennemføre renoveringerne, såfremt balanceordningen fravælges i Økonomiske konsekvenser: Såfremt balanceordningen ikke anvendes i 2013 er der et sanktionsloft på ca. 2,5 mio.kr., hvilket er det, der maks. må opkræves. Hvis nuværende takster fortsættes i 2013, vil der være et nedslag i bloktilskuddet på ca. 2.0 mio. kr. Lovgrundlag: Lov nr. 592 af 14/06/2011 Lov om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til økonomiudvalget, at Svendborg Kommune vælger balanceordningen i 2013, udfordringen for eksisterende budget på ca. 0,8 mio. kr. i 2013 og frem finansieres via anlægsmidler til renovering af signalanlæg med ca. 0,6 mio. kr. samt fra Drift og Anlægs driftsbudget med ca. 0,2 mio. kr. der genindføres betalingsparkering på den lille parkeringsplads i Voldgade. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Fraværende: Jens Munk. Fraværende: Jens Munk 9. Fastsættelse af takster for betalingsparkering /27286 Beslutningstema: Team Trafik Fastsættelse af takster for betalingsparkering

12 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Sagsfremstilling: Primo august 2013 lukkes Torvet i Svendborg for parkering. Derved nedlægges 83 parkeringspladser, der er underlagt betalingsanlæg. På baggrund af lukningen af Torvet, oprettes der 35 parkeringspladser med betalingsanlæg i Frederiksgade på lejet areal. De manglende 48 parkeringspladser anses ikke at være et problem, da der hidtil har været tilstrækkelig ledig kapacitet på den store parkeringsplads i Voldgade. Indtægtsmæssigt må der imidlertid forventes en mindre nedgang i 2013, da taksterne i Frederiksgade og Voldgade er mindre end på Torvet. Administrationen har foretaget beregninger ud fra kendte belægningsprocenter på betalingspladserne. Almindelig pris- og lønfremskrivning på 1,5 % af parkeringsindtægten udgør ca kr. Der foreslås derfor uændret timepris i zone A på 12 kr. Der foreslås en timepris i zone B på 4 kr. Timeprisen i Frederiksgade foreslås på 8 kr. Øvrige takster for beboer- og erhvervslicenser samt gæstekort fremskrives i forhold til almindelig løn- og fremskrivningsprocent. Administrationen skal gøre opmærksom på, at nedlæggelse af Torvet vil have en negativ konsekvens for parkeringsindtjeningen i 2013 på ca kr. trods erstatningspladserne i Frederiksgade. En betaling på den lille parkeringsplads i Voldgade vil delvis kompensere for dette. Økonomiske konsekvenser: Parkeringsindtægter forventes i 2013 ved uændrede takstforhold at være 4,5 mio. kr. En nedgang i forhold til 2012 på 0,7 mio. kr. Parkeringsindtægterne forventes i 2013 ved en hævet timepris til 4 kr. for begge p-pladserne i Voldgade at udgøre 5,2 mio. kr., samme beløb som i Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr af 03/11/2011, 107, stk. 1. (vejloven). Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Parkeringstaksterne i zone A fastsættes til 12 kr. i timen Parkeringstaksten i zone B fastsættes til 4 kr. i timen Parkeringstaksten i Frederiksgade fastsættes til 8 kr. i timen Øvrige takster er fremskrevet i forhold til almindelig løn- og prisfremskrivningsprocent. Der henvises til bilag under punktet om takster budget Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Fraværende: Jens Munk. 11

13 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Fraværende: Jens Munk 10. Aktivt medborgerskab på Miljø og Tekniks område 12/27205 Beslutningstema: Team Natur og Team Park og Vej Beslutning om aktiviteter til fremme af bedre dialog og samspil med borgere og virksomheder vedrørende emnerne Vandmiljøplaner, Naturplaner og Trafiksikkerhed. Sagsfremstilling: Svendborg Byråd har på møde den 26. juni 2012 besluttet at afprøve modeller for netværksforløb i efterår 2012 og forår Et tema eller en sag gøres til genstand for et fornyet, tidligt og kvalificerende samspil mellem politikere, ansatte, borgere, virksomheder, foreninger m.v. med henblik på at skabe et bedre beslutningsgrundlag og fornyet demokrati, hvor der er sikret medejerskab blandt borgere, virksomheder med flere. Miljø og Teknik afprøver de nye samarbejdsrelationer inden for temaerne Vandmiljøplaner, Naturplaner og Trafiksikkerhed. Der er udarbejdet oplæg til drøftelse i udvalget vedrørende en række aktiviteter, der involverer udvalget i forbindelse med temaerne Vandmiljøplaner og Naturplaner. Naturplan Naturplanen er et led i en planlægningsproces fra strategi til konkrete projekter. Ved planlægning af processen er indtænkt, hvorledes der mest hensigtsmæssigt kan ske borgerinddragelse. Processen er delvis igangsat, og Det Grønne Råd spiller en central rolle. Forslag til det videre forløb er blandt andet at afholde workshop i 4. kvartal 2012 for særligt interesserede og nedsætte specifikke arbejdsgrupper til konkretisering af udvalgte dele af Naturplanen for Svendborg Kommune. I 1. kvartal 2013 sendes forslag til endelig Naturplan for Svendborg Kommune i høring, og Naturplanen forventes endelig vedtaget i 2. kvartal 2013, hvorefter konkrete projekter kan sættes i gang. Ved gennemførelse af konkrete projekter vil såvel berørte lodsejere samt andre særligt interesserede blive inddraget i planlægning og efterfølgende drift. Forslag til detaljeret procesforløb vedrørende Naturplan for Svendborg Kommune og gennemførelse af pilotprojekt er vedlagt til udvalgets drøftelse. Vandmiljøplaner Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune har været i offentlig høring frem til 17. august Der har i den forbindelse været borgerinddragelse på flere måder. Det Grønne Råd har været involveret 5 gange forud for den politiske behandling af emner vedrørende vandplan og vandhandleplan. Desuden har der været arrangeret markvandring langs 12

14 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Syltemade Å som optakt til den offentlige høring. Markvandringen var arrangeret som et åbent borgermøde, hvor det var muligt at høre om de forskellige indsatser i vandplanerne og se nogle af problemstillingerne omkring vandhandleplanerne i fuld skala. Den endelige plan forventes besluttet af Byrådet i december 2012, og gennemførsel af indsatsen kan derfor startes i Fremadrettet vil Det Grønne Råd fortsat blive orienteret løbende om indsats og status. Svendborg Vandløbslaug og/eller lodsejere vil blive inddraget i forbindelse med indsatsen omkring vandløb. Ved konkrete projekter vil Miljø og Teknik inddrage lodsejerne tidligt i projekteringsfasen, så lodsejerne kan få direkte indflydelse på tilblivelsen af projektet. P.t. foretages forundersøgelse med henblik på eventuelt at etablere et større vådområde ved Hørup Å. Lodsejerne er inddraget ved den såkaldte ejendomsmæssige forundersøgelse om deres ønsker til projektdeltagelse og forslag til projektændringer. Senere kan der være mulighed for at inddrage borgerne i lokalområdet i udvikling af rekreative faciliteter så som stier, bænke, fugletårne, infotavler m.v. Det er dog en forudsætning, at lodsejerne er positive i forhold til at udvikle området rekreativt. Notat om borgerinddragelse i forbindelse med arbejdet med vandhandleplaner er vedlagt til udvalgets orientering og drøftelse. Trafiksikkerhed Emnet Trafiksikkerhed og cykelfremme er et tema for afprøvning af nye veje til aktivt medborgerskab. De to planer, som kan indgå i aktiv borgerinddragelse er implementering af Skolevejanalysen og det statslige puljeprojekt Trafiksikkerhedsby 2012 Svendborg sætter farten ned. Der peges på flere mulige aktiviteter i form af events, lokale borgermøder, debatforum på hjemmesiden, designkonkurrence med lokale kreative mennesker. Følgende vægtes højt: Tre ben i aktive borgerskab: Borgere/virksomheder, politikere og medarbejdere. Inddragelse af lokale udviklingsgrupper/borgergrupper Opmærksomhed på, hvordan borgerne selv kan bidrage/involveres Opmærksomhed på inddragelse af børn og unge. Notat om borgerinddragelse i forbindelse med arbejdet med trafiksikkerhed er vedlagt til udvalgets orientering og drøftelse. 13

15 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Økonomiske konsekvenser: Mindre udgifter til forplejning i forbindelse med borgermøder o. lign. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets godkendelse, at forslag til aktiviteter til fremme af aktivt medborgerskab i forhold til temaerne Vandmiljøplaner, Naturplaner og Trafiksikkerhed drøftes, m.h.p. at punktet forelægges udvalget på oktobermødet til godkendelse. Bilag: Åben - Forslag til aktiv borgerinddragelse vedrørende vandhandleplaner. Åben - Forslag til detaljeret procesforløb med aktiv borgerinddragelse vedrørende Naturplan. Åben - Forslag til detaljeret procesforløb med aktiv borgerinddragelse vedrørende Trafiksikkerhed.docx Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Drøftet. Fraværende: Jens Munk. Fraværende: Jens Munk 11. Beslutning om nedsættelse af Arkitekturråd 12/27241 Beslutningstema: Team Byggeri Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur, By og Land Sydfyn, er fremkommet med et forslag om, at der etableres et arkitekturråd i Svendborg Kommune. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til et kommissorium for Arkitekturrådet. Sagsfremstilling: På baggrund af et forslag fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur, By og Land Sydfyn, fremlægges hermed oplæg til Svendborg Kommunes Arkitekturråd. Det foreslås, at Arkitekturrådet etableres som et højt fagligt organ, som kan bidrage med viden og erfaring inden for arkitektur, bygningsbevaring, landskabsudvikling med videre. Det skal være Arkitekturrådets væsentligste formål at medvirke til en 14

16 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den bæredygtig og smuk bevaring og udvikling af by- og landskabskulturen i Svendborg Kommune. Arkitekturrådets primære opgave vil være at stå til rådighed som sparringspartner i forbindelse med: administration af kommunens arkitekturpolitik, udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, gennemførelse af byfornyelsesplaner, gennemførelse af større kommunale byggerier, planer for særligt udpegede og bevaringsværdige kulturmiljøer, og særlige spørgsmål vedrørende bymidtens udvikling (facadesager, skiltesager og lignende), og særlige spørgsmål vedrørende sager om bevaringsværdige bygninger. Arkitekturrådet skal endvidere påtage sig: at arrangere og gennemføre Arkitekturens Dag, at sikre den årlige uddeling af Arkitekturprisen, og at foranledige debat om arkitekturens vilkår i Svendborg Kommune. Arkitekturrådet kan herudover være høringspart og give sparring til kommunen i forbindelse med større kommunale og private udviklingsprojekter. Arkitekturrådet nedsættes af Byrådet for en fireårig periode, der følger byrådsperioden. Arkitekturådet består af fem medlemmer, der for de fire medlemmers vedkommende sammensættes af personer med dokumenteret faglig ekspertise inden for arkitektur, historie og bevaring af bygnings- og landskabskultur. Det femte medlem skal kunne varetage erhvervslivets interesser. Medlemmerne i Arkitekturrådet kan maksimalt vælges for to perioder. I forbindelse med uddelingen af Arkitekturprisen indkaldes en byrådspolitiker til at deltage i processen (for tiden formanden for Udvalget for Miljø og Teknik) og desuden to af Arkitektforeningen udpegede eksperter. Sekretariatsbetjeningen forankres i Svendborg Kommune. I forbindelse med etablering af et Arkitekturråd foreslås Facaderådet og Arkitekturpriskomitéen nedlagt. Herudover foreslås det, at den beskrevne model for Arkitekturrådet evalueres efter en to-årig periode. 15

17 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Økonomiske konsekvenser: Til afvikling af Arkitekturens Dag og uddeling af Arkitekturprisen samt arbejdet generelt i Arkitekturrådet afsættes årligt kr. på kommunens budget. Der er på det nuværende budget afsat kr. årligt til uddeling af Arkitekturprisen. De resterende kr. foreslås finansieret over det administrative driftsbudget. Der afsættes herudover kommunale administrative ressourcer til sekretariatsfunktion, herunder til arbejdet med Arkitekturens dag og Arkitekturprisen svarende til 150 timer på årsbasis. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at der etableres et Arkitekturråd i Svendborg Kommune, vedlagte kommissorium for Svendborg Kommunes Arkitekturråd godkendes, der årligt afsættes kr. på Udvalget for Miljø og Tekniks driftsbudget til Arkitekturrådets aktiviteter, herunder uddelingen af Arkitekturprisen, Facaderådet og Arkitekturpriskomitéen nedlægges, kommissoriet for Arkitekturrådet evalueres efter en to-årig periode. Bilag: Åben - Udkast til Kommissorium for Svendborg Kommunes Arkitekturråd Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Fraværende: Jens Munk. Fraværende: Jens Munk 12. Godkendelse af Ollerup Vandværks takster for /3829 Beslutningstema: Team Vand 16

18 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Godkendelse af Ollerup Vandværks takster for Der har vist sig en fejl i dagsordenspunktet i maj 2012, hvor tallene fra takstbladet for 2012 var blevet brugt i stedet for tallene for Sagsfremstilling: Anlægsbidrag: Hovedanlægsbidraget er uændret kr. Ledningsbidraget er ændret kr. til kr. Taksten for en målerbrønd er uændret kr. Stikledningsbidraget er ændret fra kr. til kr. I alt er det samlede anlægsbidrag ændret fra kr. til kr. (inkl. målerbrønd) Driftsbidrag: Årlig afgift pr. husstand er uændret kr. Målerafgift er uændret 200 kr. Sprinkleranlæg er uændret kr. Vandafgiften er uændret 5,00 kr. pr. m 3 Alle priser er eksklusiv moms. Ollerup Vandværk har de sidste par år haft et beskedent underskud. I 2011 var det på 182 kr. Budgettet for 2013 viser dog et overskud på ca kr. Vandværket havde 31. december 2011 en egenkapital på 1,45 mill. kr. Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse, og at vandværket med en rimelig økonomi har tilstrækkelige midler til at dække forventede kommende udgifter og samtidig tilgodese det økonomiske hvile-i-sig-selv-princip. Økonomiske konsekvenser: Ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Vandforsyningslovens 53, stk. 1, fastlægger, at kommunalbestyrelsen godkender anlægs- og driftsbidrag på almene vandværker efter disses indstilling. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at godkende vandværkets indstilling af takster. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Fraværende: Jens Munk. Fraværende: 17

19 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Jens Munk revision af klimapolitik for Svendborg Kommune /7951 Beslutningstema: Team Vand Revision af Svendborg Kommunes Klimapolitik. Sagsfremstilling: Revision af klimapolitik Miljø og Teknik fremlagde i maj måned 2012 udkast til klimapolitik. Udvalget for Miljø og Teknik bad administrationen om at udarbejde et nyt udkast, med et højere ambitionsniveau. Miljø og Teknik har udarbejdet et nyt udkast. Her er opstillet tre målsætninger og en række handlinger, der skal gennemføres som et led i at nå målsætningerne. Klimapolitikkens målsætninger: 1. Svendborg Kommune skal vise det gode eksempel ved at sætte konkrete klimamål for egne aktiviteter med henblik på at forebygge og tilpasse sig klimaændringerne. Det er Svendborg Kommunes mål, at 30% af kommunens egne aktiviteter er dækket af vedvarende energikilder i Svendborg Kommunes egne aktiviteter skal være 100% forsynet med vedvarende energi i Svendborg Kommune vil understøtte borger- og virksomhedsinitiativer, der kan medvirke til at nedbringe borgere og virksomheders klimapåvirkning. Det er Svendborg Kommunes mål, at 20% af borgere og virksomheders energiforbrug er dækket af vedvarende energikilder i 2020, og at 100% er dækket i 2050, i overensstemmelse de statslige målsætninger. 3. Klimapolitikken skal løbende tilpasses ny viden og erfaringer, hvorved beslutningsgrundlaget for klimatilpasning i de kommende år forventes at blive stadig bedre. Klimapolitikkens forslag til handlinger: 1. Ansættelse af en fuldtids klimakonsulent i Svendborg Kommune 2. Oprettelse af et Klimaråd i Svendborg Kommune 3. Klimatilpasning, herunder LAR 4. Vedvarende energi 5. El-biler i Svendborg 6. Udnyttelse af ressourcer i affald og slam mm. 7. Energirenoveringer af Svendborg Kommunes bygninger 8. Energirenoveringer af private boliger og erhvervsbygninger 9. Klimatilpasning oversvømmelser med havvand og regnvand. 10. Naturbeskyttelse Forslag til revision er uddybet i Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik. august 2012, der er vedlagt som bilag. Heri foreslås nye mål 18

20 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den og handlinger. Sidst er vedlagt en status for de oprindelige mål og handlinger i klimapolitikken fra I budget-forslag for 2013 er Klima- og Energi-arbejdet sat på som et tema. Miljø og Teknik gør opmærksom på, at oprettelsen af en fuldtids klimakonsulentstilling er en forudsætning for, at klimapolitikken kan implementeres i fuldt omfang, idet Svendborg Kommune p.t. ikke har tilstrækkeligt med ressourcer til at løfte opgaven. Under Økonomiske konsekvenser er det gjort op, hvor meget en klimaindsats vil betyde økonomisk for Svendborg kommune. Kommunens egen energi-indsats er holdt uden for, idet arbejdet er organiseret og finansieret i forbindelse med kommunens energispareaktiviteter. Klima- og Energiarbejdet er pr. definition en tværgående opgave i Svendborg Kommune. P.t. er det primært energispareaktiviteter, der berører alle direktør-områder. De øvrige aktiviteter er p.t. primært rettet mod eksterne samarbejdspartnere og Miljø og Teknik. Økonomiske konsekvenser: Økonomien er beskrevet i Budgettema 2013 klima og energi. Miljø og Teknik foreslår, at området fra 2013 styrkes med en Klimakonsulent ( kr. pr. år), der får et rådighedsbeløb i størrelsesordenen pr. år til de løbende projekter. Det vil give Klimakonsulenten mulighed for at søge fondsmidler og EU støtte, der typisk kræver 50% medfinansiering. Endelig foreslår Miljø og Teknik, at der afsættes omkring kr./år til en grøn guide, der evt. kan leveres af Energitjenesten eller lignende. Udgifterne til en øget klimaindsats er således 1 mio.kr. pr. år. Indstilling: Direktionen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at Revisionen af klimapolitikken godkendes, Forslag om tilførsel af øgede ressourcer til området behandles i forbindelse med budget Bilag: Åben - Revision af klimapolitik august 2012 Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles, idet Svendborg søger at blive klimakommune, idet mulighederne for solceller på kommunale bygninger undersøges, og idet elbiler kan købes, leases eller lejes. Fraværende: Jens Munk. Fraværende: Jens Munk 19

21 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Orientering om arbejdet med skybrudssikring 12/25299 Beslutningstema: Team Vand Svendborg Kommune og Vand og Affald orienterer om arbejdet med at sikre Svendborg by mod følgerne af skybrud. Sagsfremstilling: Svendborg har flere gange inden for det sidste årti oplevet oversvømmelser på grund af skybrud, der har medført store gener for borgere og virksomheder i de berørte områder. Det er for tidligt at sige, om det er klimaet, der allerede har ændret sig, eller om det er statistiske tilfældigheder. Men Svendborg Kommune og Vand og Affald arbejder på at løse problemerne. Vand og Affald har i mange år arbejdet målrettet på at renovere og udvide kloaknettet med tilhørende anlæg for at undgå denne type situationer. Alligevel har vi to år i træk oplevet, at kloaknettet har måttet give fortabt overfor de enorme mængder regnvand, der kan falde under skybrud. Heraf følger oversvømmelser, der er ulykkelige for de mennesker, der bliver ramt. Svendborg Kommune og Vand og Affald er i konstruktiv dialog om, hvordan vi undgår en tilsvarende hændelse igen. Der findes ikke én ultimativ løsning på problemerne, men der er flere tiltag, der relativt hurtigt kan sættes i værk. Lige nu kan vi pege på, at regnvand fremover bør forsinkes ude i oplandene, så vandløb og hovedkloakledninger ikke så nemt bliver overbelastede. Forsinkelsen kan bl.a. ske ved at Vand og Affald udbygger eksisterende forsinkelsesbassiner og anlægger nye. Samtidig kan borgere og virksomheder bidrage ved at forsinke regnvand på privat grund i regnbede, faskiner og lignende. Endelige pågår der løbende en separering af regnvand og spildevand, således at de fleste kloakker på sigt kun bliver belastet af decideret spildevand. Det tager dog tid at gennemføre disse tiltag. For det første er Vand og Affalds indsats omkring separering af kloaknettet og anlæg af bassiner med mere meget dyr, og der er meget anlægsarbejde. Løsningerne kan derfor ikke implementeres her og nu, men vil ske løbende over en årrække. For det andet vil privates håndtering af eget regnvand være frivillig. Vand og Affald vil aldrig kunne garantere, at oversvømmelser ikke opstår igen. Ifølge Spildevandsplanen har Vand og Affald som servicemål, at der må komme kloakvand på terræn mindre end hvert 5. år fra regnvandssystemer (hvor der er et ledningssystem til regnvand og et til spildevand) og mindre end hvert 10. år i fælleskloakerede områder (hvor både regn- og spildevand løber i samme ledning). Vand og Affald har ikke til opgave at sikre kældre og andre rum under terræn mod oversvømmelser. En god løsning for mange husejere vil derfor være at installere et højvandslukke, der hindrer vand i at stige op i huset gennem kloakken. 20

22 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Svendborg Kommune og Vand og Affald vil i løbet af efteråret udarbejde en handlingsplan, der vil vise, hvilke områder der erfaringsmæssigt har været berørt ved skybrud, og komme med forslag til en prioriteret indsats. I løbet af efteråret 2012 forventes ny lovgivning, der skal sikre at private får et økonomisk incitament til at aflede regnvand selv. Økonomiske konsekvenser: Ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. Indstilling: Direktionen anbefaler redegørelsen til udvalgets orientering. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Fraværende: Jens Munk. Fraværende: Jens Munk 15. Affaldsregulativ /24171 Beslutningstema: Team Vand Vedhæftede forslag til husholdningsaffaldsregulativ for Svendborg Kommune ønskes godkendt til fremlæggelse til offentlig høring i 4 uger. Sagsfremstilling: I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev ordningen omkring storskrald harmoniseret til kun at indebære 6 årlige afhentninger, dette medførte at affaldsmængden faldt betragteligt. Den faldende affaldsmængde samt ønsket om at udføre en bedre service over for borgerne, fik bestyrelsen for Vand og Affald A/S til at anbefale 12 årlige indsamlinger. Den 4. juni 2012 blev det i Udvalget for Miljø og Teknik indstillet, at ordningen igen skal indeholde 12 årlige afhentninger. Dette blev godkendt i Økonomiudvalget den 19. juni Der er i 22 Ordning for storskrald rettet, at det nu er hver måned, at borgerne kan få afhentet storskrald. 21

23 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Det er rettet, så det tydeligt fremgår, at det er Vand og Affald, som har lavet aftaler med en vognmand og står for vejledning til borgerne om ordningen. Der er yderligere sket følgende små ændringer: Der er i 23 Ordning for hjemmekompostering præciseret, at kompostbeholder/kompostbunken skal placeres med omtanke for omgivelserne, naboer mm. Der er i 24 Ordning for haveaffald præciseret, at haveaffaldet, der må afbrændes Sankt Hans aften i byzoner, skal være rent og tørt. Økonomiske konsekvenser: Vedtagelse af regulativet medfører ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. Udgifter forbundet med kommunens affaldsopgaver, bliver dækket via gebyropkrævningen. Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven. Bekendtgørelse nr af 12. december 2011 Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at vedlagte forslag til husholdningsaffaldsregulativ sendes i offentlig høring i 4 uger. Bilag: Åben - Husholdningsregulativ UDKAST 2013.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Fraværende: Jens Munk. Fraværende: Jens Munk 16. Udvidelse af Det Grønne Råd 11/43532 Beslutningstema: Team Natur 22

24 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Der skal tages stilling til om det nystiftede Svendborg Vandløbslaug og Danmarks Sportsfiskerforbund kan indgå i kredsen af organisationer, der er repræsenteret i Det Grønne Råd. Sagsfremstilling: I marts 2012 blev Svendborg Vandløbslaug stiftet. Svendborg Vandløbslaugs formål er at varetage afvandingsinteresserne i Svendborg Kommune, og at repræsentere ejere og borgere med afvandingsinteresser i forhold til vandløbsmyndighederne, primært i Svendborg Kommune. Svendborg Vandløbslaug arbejder for at blive inddraget og for dialog med Svendborg Kommune, inden kommunen træffer beslutninger. Vandløbslauget har pt. 67 medlemmer. Ole Jørgensen, Tåsinge er formand. Svendborg Vandløbslaug har udtrykt interesse i at indtræde i Det Grønne Råd, især kommunens arbejde med udarbejdelse af vandhandleplan og realisering af denne har laugets interesse. Danmarks Sportsfiskerforbund har tidligere været repræsenteret i Det Grønne Råd, men valgte at træde ud af rådet i 2010 på grund af manglende tid. Sportsfiskerne ønsker nu igen at få en repræsentant i rådet. Rådets nuværende sammensætning Formanden for Udvalget for Miljø og Teknik Et medlem af Udvalget for Kultur, Plan og Erhverv samt én repræsentant for hver af følgende organisationer: By & Land, Sydfyn Danmarks Jægerforbund Danmarks Naturfredningsforening Dansk Botanisk Forening Dansk Ornitologisk Forening Dansk Skovforening De danske Plantningsforeninger De fynske Landboforeninger Friluftsrådet Naturvejlederforeningen NOAH Skov- og Naturstyrelsen, Fyn Sydfyns Turistbureau. Økonomiske konsekvenser: Der er ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at: forretningsordenen for Det Grønne Råd i Svendborg Kommune ændres, således at kredsen af organisationer, der er repræsenteret i rådet, udvides med Svendborg Vandløbslaug og Danmarks Sportsfiskerforbund. 23

25 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Fraværende: Jens Munk. Fraværende: Jens Munk 17. Fastlæggelse af prinvipper for vandløbsvedligeholdelse i "QH" vandløbene 11/1342 Beslutningstema: Birger Jensen/Venstre har ønsket følgende optaget på udvalgets dagsorden. Sagsfremstilling: Fastlæggelse af principper for vandløbsvedligeholdelse i QH vandløbene. Der har gennem det sidste år været rejst politisk spørgsmål ved kommunens niveau for vandløbsvedligeholdelse. 2 ministre har i efteråret over for kommunerne indskærpet, at vandløbsloven og regulativerne skal overholdes. Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2011, at der skulle iværksættes en uvildig undersøgelse af kommunens administration af vandløbsloven og regulativerne. Denne undersøgelse er afsluttet og evalueret. Undersøgelsen var baseret på interviews med afdelingens personale med ansvar for området og ud fra gennemgang af arbejdssedler. Der var ikke foretaget nogen egentlig kontrolopmåling i forbindelse med undersøgelsen. Af rapporten fremgår flere anbefalinger. En af anbefalingerne er, at der ved klager bør foretages egentlige kontrolopmålinger af påklagede strækninger. Udvalget besluttede primo 2012 ud fra ovenstående anbefalinger at iværksætte egentlige kontrolopmåling af de påklagede strækninger. Kontrolopmålingerne viste en del overskridelser. Der er ud fra kontrolopmålingerne iværksat foranstaltninger for oprensning af de strækninger med overskridelser. Imidlertid er der stadig en uenighed vedr. fortolkning af regulativerne for vores QH vandløbene. Vandløb, der reguleres efter QH metoden. Kontrolopmålingerne, der blev iværksat i QH vandløbene, er kun foretaget ved skalapælene. Der er således ikke foretaget nogen målinger og evt. beregninger af vandløbenes vandføringsevne på de påklagede strækninger. Som vi forstår miljø- og teknikafdelingen, så består den nuværende praksis i, at kontrollen af en QH-vandløbs vandføringsevne udelukkende 24

26 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den vurderes ud fra viste vandføringsevne ved skalapælene. D.v.s, at der kun vedligeholdes, når der vises overskridelser ved skalapælene. Vores fortolkning af QH-regulativerne er, at når der i regulativerne står, at der ved vedligehold (ved målt vandspejlstigning på mere end 10 cm) skal sikres en vandføringsevne, som fastlagt i regulativet, så gælder den for hele vandløbet og ikke kun ved skalapælene. Problematikken omkring fortolkning af regulativerne har været drøftet på møde i maj 2012 mellem kommunaldirektør, Erik Meldgaard, Kjeld Bussborg og Birger Jensen. Her blev det aftalt, at der kunne udfærdiges konkrete spørgsmål til afklaring af uenigheden. Det blev her aftalt, at spørgsmålene skulle fremsendes til Niras til besvarelse. Spørgsmålene, Niras svar, Kommunens og venstres tolkning af svar vedhæftet. Spørgsmålene er som nævnt stillet med henblik på, at der bliver skabt en fælles og retvisende forståelse og praksis i tolkning af vores QH regulativer, og med henblik på, at kommunen fremadrettet forvalter regulativerne retsmæssigt korrekt, samt med henblik på at efterleve vandløbslovens formål. Der har gennem forløbet på møder i udvalget været givet uklare signaler fra afdelingen om, hvordan praksis egentlig er. Vi er blevet oplyst om, at der i QH-vandløb godt kan forekomme bundhævninger på op til 40 cm på tværs af et vandløb, uden at regulativets krav til vandføringsevne derved er overskredet. Vi er også blevet orienteret om, at der godt må renses op til en vandføringsevne, som er fastlagt i regulativet, men at det gøres der ikke, idet der renses så lidt som muligt. Den afgørende uenighed er og har som nævnt været, at kommunen i forbindelse med vurdering af QH-vandløbets vandføringsevne kun har forholdt sig til aflæsning på/ved kontrolpunkterne/skalapælene. Der er ikke foretaget nogen målinger og/eller beregninger af vandføringsevnen på de påklagede strækninger, som ligger mellem kontrolpunkterne. Kommunens argument for ikke at vedligeholde vandløbene på de påklagede strækninger er og har været, at kommunen anser det for ulovligt og i strid med regulativerne at rense op, hvis der ikke vises overskridelser i målestationerne. Denne fortolkning er vi som nævnt uenig i. Vores påstand er berigtiget i Niras besvarelse af spørgsmål 1, vises i NIras besvarelse på side 2, 3. afsnit: Hvis målinger og eventuelle beregninger kan eftervise, at der mellem 2 kontrolpunkter er en reduceret vandføringsevne i forhold til niveauet for 1989, skal der foretages en oprensning på denne strækning. Det fremgår således meget klart af svaret, at det ikke er ulovligt og i strid med regulativet at genskab den i regulativet anførte vandføringsevne ned gennem vandløbet, men at der tværtimod er en pligt hertil. Miljø- og teknikafdelingen har i deres tolkning af svaret erklæret sig enig med Niras i besvarelsen af de stillede spørgsmål, men det tilkendegives samtidig hermed, at den hidtidige praksis fastholdes. Indstilling: Med ovenstående svar fra Niras på de stillede spørgsmål og med miljøafdelingens tilkendegivelse om, at hidtidig praksis vil blive fastholdt, trods Niras svar, indstilles følgende til udvalgets beslutning: 25

27 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den For at sikre den i regulativerne beskrevne vandføringsevne i de vandløb, der vedligeholdes efter QH beregninger, skal der ved klager over vandløbsvedligeholdelsen altid foretages en egentlig måling og evt. beregning af vandløbets vandføringsevne på den påklagede strækning og ikke kun ved skalapælene. Ved denne måling og evt. beregning kan anvendes de i regulativet opmålte punkter, så som dræn m.v. - Det præciseres, at QH værdierne aflæst på en given skalapæl beskriver vandløbets vandføringsevne nedstrøms og ikke opstrøms. - De til kommunen indkomne klager over den manglende vandløbsvedligeholdelse i QH vandløbene tages straks op til fornyet behandling og vurdering efter ovenstående principper. Bilag: Åben - Fastlæggelse af principper for vandløbsvedligeholdelse i "QH" vandløb - bilag til dagsorden Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Udsat. Fraværende: Jens Munk. Fraværende: Jens Munk 18. Orienterings- og efterretningssager 07/44 Beslutningstema: Team Park og Vej Shopping Svendborg har ansøgt om tilladelse til at afholde julemarked i Krøyers Have i perioden 30. november-9. december Julemarkedet består af et antal boder eller hytter, hvorfra der sælges juleting og er udskænkning. Åbningstiden kommer til at følge butikkernes åbningstider. Det praktiske arrangement varetages af et hollandsk firma, der 4 dage i uge 35 holder internationalt marked på Torvet. Administrationen vurderer, at Krøyers Have kan holde til arrangementet, når der stilles nærmere krav til placering, afdækning af de mest befærdede arealer og retablering af græstæppet. 26

28 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Administrationen gør opmærksom på, at der ved brug af kommunens grønne områder til kommercielle arrangementer, normalt opkræves en pladsleje på kr. pr. dag (2012). Der er ikke opkrævet pladsleje for det internationale marked på Torvet, da det blev vurderet, at markedet er en turistattraktion. Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til julemarkedet uden opkrævning af arealleje. Team Byggesag a. Kopi af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 16. august 2012 i sag om landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinien til etablering af gittermast til mobile telekommunikationsformål på Egebjergvej 13, 5771 Stenstrup. Klagen afvises. b. Kopi af Statsforvaltningen Syddanmarks afgørelse vedr. byggetilladelse på ejendommen Strandhuse 58, 5700 Svendborg. Med henvisning til 16, stk. 8, i byggeloven har Statsforvaltningen Danmark aktuelt afvist at behandle sagen. Bilag: Åben - Egebjergvej 13, 5771 Stenstrup. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedr. etablering af gittermast Åben - Strandhuse 58, Statsforvaltningen Danmarks afgørelse Fraværende: Jens Munk 19. Lukket - Orienterings- og efterretningssager 27

29 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:00 Flemming Madsen Jesper Kiel Jens Munk Mogens Stampe Christian Kaastrup Birger Jensen Jeppe Ottosen 28

30 Bilag: 2.1. Budgetkontrol pr. 30. juni bemærkninger Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 03. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

31 Side 1 af 6 Acadresag: Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Miljø og Teknik Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Udvalget for Miljø og Teknik Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift: Entreprenørafdelingen 2,2 0,0 0,1 0,1 0,0 Beredskab 11,4 11,0 11,0 11,0 0,0 Byg, Vej og Miljø -4,1-1,5-1,4-1,4 0,0 Anlæg og Ejendom 51,6 52,8 46,2 46,2 0,0 Natur og Vand 2,9 2,3 2,2 2,2 0,0 Sekretariat og Udvikling 27,5 28,6 28,3 28,3 0,0 Drift i alt 91,5 93,3 86,4 86,4 0,0 Heraf overførs til 2013/2014 0,0 Anlæg: Entreprenørafdelingen -1,7 0,0 1,7-1,0-2,7 Beredskab 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Byg, Vej og Miljø 3,7 6,7 12,0 9,8-2,2 Anlæg og Ejendom 51,0 17,3 66,1 51,3-14,8 Natur og Vand -1,1 1,1 1,8 1,8 0,0 Anlæg i alt 52,7 25,1 81,5 61,9-19,6 Heraf overførs til ,6 Udvalget for Miljø og Teknik i alt 144,2 118,4 167,9 148,3-19,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

32 Side 2 af 6 Acadresag: Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Miljø og Teknik Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Bevillinger 2012 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Organisationspulje + HK løntrin 0,2 Udbud drift og vedligeholdelse Svendborg Vejbelysning A/S -0,2 Vejvedl. i funktionsudbud og partnering - overf. til både anlæg og effektiviseringspuljen -5,7 Analyse af vandløbsvedligeholdelse - fra udviklingspuljen 0,1 Overførsel fra ,5 Energibesparende foranstaltninger - regnskab 2011 på div. institutioner 0,2 Frigjort vedl. p.g.a. ESCO - flyttet fra anlæg -0,4 Ledningsejerbidrag flyttet til anlæg -0,8 Tilgængelighedspulje - til Socialudvalget -0,1 Barselsrefusion 0,0 Salg af Christiansminde - manglende husleje samt ejendomsskat 0,3 Driftsbevillinger i alt -6,9 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Nyt terminalprojekt fra UKP - UMT 10,0 Vejvedl. i funktionsudbud og partnering - nettooverførsel fra drift 4,6 Tankefuld etape ,0 Overførsel fra ,6 Frigjort vedl. p.g.a. ESCO - flyttet til drift 0,4 Ledningsejerbidrag flyttet fra drift 0,8 Anlægsbevillinger i alt 56,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Udvikling i forventet regnskab. Pr. 30. juni 2012 er forventet regnskab på ca. 86,4 mio. kr. lig med forventet regnskab pr. 31. marts Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Pr. 30. juni 2012 forventer Udvalget for Miljø og Teknik, at forventet regnskab er lig med korrigeret budget. Dette skyldes nogle budgetomplaceringer, så korrigeret budget er nedsat med ca. 0,9 mio. kr., i forhold til 31. marts Anlæg og Ejendom: De sidste tilpasninger og mellemregninger efter konkurrenceudsættelsen af Entreprenørafdelingen er ved at være på plads. Det drejer sig om udbetaling af feriepengeforpligtigelsen for optjeningsåret 2011 samt 4 måneder af 2012, samt opkrævning for salg af maskinpark, husleje m.m. Samlet set forventes det, at balancere under Miljø og Teknik.

33 Side 3 af 6 Acadresag: Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Miljø og Teknik Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Der er ikke yderligere bemærkninger til øvrige områder. Der henvises dog til nedennævnte fokusområder. Tiltag til budgetoverholdelse Siden 31. marts 2012, er nedennævnte ting blevet besluttet og faldet på plads rent administrativt. Vedr. vedligeholdelse af Erhvervsejendomme og andre faste ejendomme, blev en negativ pulje på ca. 0,4 mio. kr. ved en fejl placeret under anlæg, og ønskes i denne forbindelse omplaceret til driften, så der kan ske en udligning. Dette er foretaget. Vedr. ledningsejerbidraget ønskes nettobudgettet på ca. 0,8 mio. kr. fra driften overført til anlæg. På anlæg er ligeledes reserveret restbudgetter fra de 2 afsluttende anlægsprojekter driftsprægede anlægsopgaver 2011 med ca. 0,9 mio. kr. samt opstartspuljen vedr. funktionsudbud og partnering med ca. 0,3 mio. kr. Dette er også foretaget. Mindreforbruget vedr. vejafvandingsbidraget på ca. 1,0 mio. kr. afventer nedenstående beslutning i forhold til en evt. medfinansiering. Beløbet bliver brugt til medfinansiering. Finansieringen på det forventede merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. til el-afgifter i Svendborg Vejbelysning A/S blev besluttet på bestyrelsesmødet den 2. maj Anlæg: Udvikling i forventet regnskab. Pr. 30. juni 2012 er udviklingen i forventet regnskab faldet fra ca. 79,6 mio. kr. pr. 31. marts 2012 til 61,9 mio. kr. netto. Mindreforbruget på ca. 17,7 mio. kr. skyldes primært nedenstående. Entreprenørafdelingen salg af stillepladser med ca. 2,7 mio. kr. netto. Beløbet forventes overført til Byg, Vej og Miljø mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. netto. Beløbet vedr. byfornyelsesmidler som forventes overført til Anlæg og Ejendom mindreforbruget er i alt på ca. 12,5 mio. kr. netto. Det vedr. bl.a. Tankefuld med ca. 5,4 mio. kr. Både det gamle energispareprojekt og det nye innovative energispareprojekt med ca. 4,1 mio. kr. Der er Byggemodning Heldagervej med yderligere ca. 0,5 mio. kr., krydset Odensevej/Vestergade med ca. 0,4 mio. kr. og funktionsudbud og partnering på vejvedligeholdelse med ca. 0,7 mio. kr. Sidst kan nævnes et forventet mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. vedr. Ny Trafikterminal. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Pr. 30. juni 2012 forventer Udvalget for Miljø og Teknik et mindreforbrug på ca. 19,6 mio. kr. i forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært. Entreprenørafdelingen: Salg af stillepladser, hvor nettoprovenuet på ca. 2,7 mio. kr. forventes overført til Herefter afventes beslutning om, hvad der skal ske med Bodøvej 14 og 18. Byg, Vej og Miljø: Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. netto. Dette vedr. byfornyelsesmidler, hvor der ikke er de helt store sager i øjeblikket. Beløbet forventes overført til Det skal dog bemærkes, at beløbet er 95% lånefinansieret. Området for mindre vej- og stiprojekter afventer de sidste regninger og skal herefter lukkes ned. I Byg, Vej og Miljø forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr., som opvejes af et mindreforbrug under Anlæg og Ejendom på ca. 1,7 mio. kr.

34 Side 4 af 6 Acadresag: Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Miljø og Teknik Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Anlæg og Ejendom: Der forventes et mindreforbrug på ca. 5,4 mio. kr. vedr. Tankefuld. Dette vedr. kloakbidrag hvor der er lavet en aftale med Vand og Affald A/S om, at der først skal betales ved salg af grundene. Herudover mangler der færdiggørelse af vej i forbindelse med etape 1. Beløbet forventes overført til Herudover forventes et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. vedr. Byggemodning Heldagervej Projektet blev billigere en budgetteret samt at der er kommet byggemodningsmoms retur fra Skat. Ombygning krydset Odensevej/Vestergade forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Vedr. funktionsudbud og partnering på vejvedligeholdelsen forventes et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. De nye aftaler trådte i kraft pr. 1. februar 2012, hvilket betyder, at der har været til en månedsrate mere i budgettet for Denne kommer først til udbetaling i januar Området for mindre vej- og stiprojekter afventer de sidste regninger og skal herefter lukkes ned. I Anlæg og Ejendom forventes et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. se også bemærkning under Byg, Vej og Miljø. Der forventes overført ca. 2,0 mio. kr. vedr. det gamle energispareprojekt og ca. 1,0 mio. kr. vedr. det nye innovative energispareprojekt til Samtidig forventes et yderligere mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. vedr. det nye innovative energispareprojekt. Dette beløb disponeres til sag om skimmelsvamp i Nordenvinden under Børn og Unge. Der forventes også et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. vedr. Ny Trafikterminal. Dette beløb blev på mødet den 4. juni 2012 reserveret til deponering vedr. leje af parkeringsareal i Frederiksgade. Netto mindreforbruget på afsluttede anlæg anbefales anvendt til scanning af byggesagsarkivet. Der er ikke yderligere bemærkninger til øvrige områder. Byg, Vej og Miljø Fokusområde Byggesagsgebyr: Økonomisk redegørelse Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Ved årsskiftet blev der indført en ny gebyrstruktur på byggesagsområdet. I den forbindelse er det tilstræbt, at de nye gebyrer afspejler tidsforbruget til byggesagsbehandling inden for fem kategorier, som er fastlagt i Bygningsreglementet. Samtidig bogføres gebyrerne nu inden for hver af de fem kategorier. Budgetterede sager/indtægter Sager/indtægter pr Byggesagstyper Sager Indtægter Sager Indtægter Gebyr vedr. tidligere år 0 0, ,20 Dispensation/Høring/Vurdering m.v , ,00 Kategori 1 - Simple konstruktioner , ,00 Kategori 2 - Enfamiliehuse og sommerhuse , ,50 Kategori 3 - Industri og lagerbebyggelse , ,00 Kategori 4 - Andre Faste konstruktioner m.v , ,00 Kategori 5 - Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri , ,00 Samlet , ,70

35 Side 5 af 6 Acadresag: Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Miljø og Teknik Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Ved udgangen af andet kvartal er den forventede indtægt fra byggesagsgebyrer stort set nået. Det forventes derfor, at den samlede indtægtsbevilling på området for hele 2012 vil kunne realiseres. Der er på nuværende tidspunkt behandlet et større antal sager end beregnet for det første halve år af Indtægten på området ligger derfor lidt for lavt set i forhold til sagsmængden. Det ses samtidig, at sammensætningen af typerne af byggesager er anderledes end umiddelbart skønnet ved budgetlægningen. Området følges derfor fortsat tæt. Tiltag til budgetoverholdelse Området følges tæt i den kommende tid, og på nuværende tidspunkt skønnes det, at indtægten nås. Anlæg og Ejendom Fokusområde - Vintertjeneste: Økonomisk redegørelse Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring I budgettet er der afsat ca. 8,8 mio. kr. Dette beløb vil til næste gang være nedsat med ca. 1,1 mio. kr. Dette skyldes billigere pris på saltning jf. konkurrenceudsættelsen af Entreprenørafdelingen. Første halvdel af vinteren har kostet ca. 3,2 mio. kr. Det resterende budget forventes at kunne dække en normal vinter. Budget Forbrug 1. jan marts Faste omkostninger til opstart af vintertjeneste og beredskab Salt spreder, sne plov og bil Rest budget (skøn) Bemærkninger Slutafregning af sendt fra Entreprenørafdelingen Faste omkostninger er kun for sidste halvdel af 2012 Den 13. august 2012 besluttede udvalget, at ca. 37,5 km. vejstrækning opklassificeres til prioritet 2. Dette skønnes at medføre en merudgift på ca. 0,05 mio. kr. netto, som forventes at kunne holdes inden for eksisterende budget. Udskiftning af udtjente sneplove er igangsat og forventes at koste ca. 0,2 mio. kr. Da Juelsbjergvej er solgt er det ikke længere muligt, at opbevare saltsprederne indenfor. Der arbejdes på løsninger. Herudover vil der blive leaset en indsatsbil over de næste 5 år med en årlig udgift på ca. 0,05 mio. kr. Det kan oplyses at en gang saltning på prioritet 1 og 2 veje, cykelstier og kritiske steder ved busstop og fodgængerfelt koster ca. 0,08 mio. kr. Et døgn med konstant snerydning, koster ca. 0,35 mio. kr. Dette gælder når alt materiel er ude og rydde sne. En gang snerydning af alle veje i Svendborg Kommune koster ca. 0,15 mio. kr. År Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i forhold til Korrigeret budget

36 Side 6 af 6 Acadresag: Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Miljø og Teknik Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Gennemsnitsudgiften har i perioden været kr. Tiltag til budgetoverholdelse Serviceniveauet er fastlagt af vinterregulativet der er politisk godkendt. Et eventuelt mer- eller mindreforbrug i 2012 reguleres over rådighedspuljen under Økonomiudvalget.

37 Bilag: 3.1. Takstoversigt UMT - budget 2013 Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 03. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

38 UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Stadepladser: Enhedstørrelse 4x4 m kr./m2/år 103,00 105,00 1,94% Pr. gang kr./gang 154,00 156,00 1,30% Leje af gadeareal (udeservering og udstillingsareal) Zone 1 kr./m2/år 410,00 416,00 1,46% Zone 2 kr./m2/år 205,00 208,00 1,46% Zone 3 kr./m2/år 103,00 105,00 1,94% BBR-register Takster for BBR-meddelelser reguleres jf. Økonomi- og Erhvervsministeriets regler bekendtgørelse nr. 509 af 28/6-91. BBR-ejermeddelelse 70,00 70,00 0,00% X BBR-lejermeddelelse 70,00 70,00 0,00% X Ejendomsoplysning (Miljø og Teknik). Taksten er den til enhver tid godkendte 400,00 400,00 0,00% X takst. Bekendtgørelse fra I.M. nr. 234 af 15. april Varmesynsrapport udgår fra 2011 Byggetilladelser: Byggesagsgebyrerne pristalsreguleres efter lov om beregning af nettoprisindeks med basis juli 2000 = 100. Reguleringen foretages hvert årsskifte på grundlag af nettoprisindeks for maj måned året før. Takstudviklingen ses over en årrække for at undgå skæve satser. Kategori 1, Simple konstruktioner Garager, carporte, udhuse og lign. Grundgebyr i kr , ,00 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 30,00 31,00 3,33% Kategori 2, Enfamiliehuse og sommerhuse Nybyggeri Grundgebyr i kr , ,00 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 30,00 31,00 3,33% Til- og ombygning Grundgebyr i kr , ,00 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 75,00 76,00 1,33% Reduceret m²-takst i kr. > 30 m² kr. / m 2 40,00 41,00 2,50% Kategori 3, Erhverv af begrænset kompleksitet 1 etages uopvarmede industri- og lagerhaller, avls- og driftsbygninger uden dyr, telte og lign. Grundgebyr i kr , ,00 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 20,00 20,00 0,00% Reduceret m²-takst i kr. > m² kr. / m 2 5,00 5,00 0,00% 1 etages opvarmede industri- og lagerhaller, avls- og driftsbygninger med dyr og lign. Grundgebyr i kr , ,00 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 30,00 30,00 0,00% Reduceret m²-takst i kr. > m² kr. / m 2 8,00 8,00 0,00% Kategori 4, Andre faste konstruktioner m.v. Antenner på eksisterende konstruktioner, skilte Side 1

39 UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV markiser og pyloner, legepladsredskaber og lign , ,00 1,47% Husstandsvindmøller, udendørs anlæg til opbevaring af husdyrsgødning, korn og foder samt befæstede pladser og lignende , ,00 1,47% Vindmøller, master, tribuner og lignende , ,00 1,49% Kategori 5, Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Erhvervs- og etageboligbyggeri Grundgebyr i kr , ,00 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 40,00 41,00 2,50% Reduceret m²-takst i kr. > m² kr. / m 2 10,00 10,00 0,00% Komplekse avls- og driftsbygninger Grundgebyr i kr. m²-takst i kr , ,00 1,47% Reduceret m²-takst i kr. kr. / m 2 40,00 41,00 2,50% > m² kr. / m 2 10,00 10,00 0,00% Alle Kategorier Nedrivning (dog undtaget bevaringsværdige byg.) 2.385, ,00 1,47% Dispensation/vurdering givet efter Byggeloven 1.200, ,00 1,50% Høring/orientering i forbindelse med dispensation/ vurdering 1.200, ,00 1,50% Side 2

40 Side 3 UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Parkeringspladser: Taksterne er ikke momsbelagte. Taksterne reguleres hvert år pr. 1. jan. i.h.t. pristal for hovedlandeveje og byggeri. Parkeringsplads etableret på terræn: Anlægspris , ,50 0,00% Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig vurderingspris pr. m 2 i området (bebyggelses% under 110) , ,50 0,00% I alt: , ,00 0,00% Indbetaling pr. parkeringsplads 50 %, ialt: , ,00 0,00% Anlægspris , ,50 0,00% Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig vurderingspris pr. m 2 i området (bebyggelses% over 110) , ,50 0,00% I alt: , ,00 0,00% Indbetaling pr. parkeringsplads 50 %, ialt: , ,00 0,00% Betalt parkering Fra 186 til 104 pladser i Zone A - efter 1. august 2013 For 280 pladser i Zone B For 35 pladser i Frederiksgade Parkeringsafgift pr. time inkl. moms Zone A kr./time 12,00 12,00 0,00% Zone B kr./time 3,00 4,00 33,33% Der henvises til punkt 10 på UMT's dagsorden 3. september 2012 Frederiksgade kr./time 0,00 8,00 NY Beboerparkeringstilladelser i zone A og B uden måned 100,00 102,00 2,00% benyttelse af betalingsanlæg: kvartal 250,00 254,00 1,60% halvår 400,00 406,00 1,50% Beboerparkeringstilladelser i zone A og B med måned 300,00 305,00 1,67% benyttelse af betalingsanlæg i voldgade: kvartal 750,00 761,00 1,47% halvår 1.100, ,00 1,55% Håndværkerparkeringstilladelser uden benyttelse måned 100,00 102,00 2,00% af betalingsanlæg: år 1.000, ,00 1,50% Ansatte i erhvervsvirksomheder: måned 300,00 305,00 1,67% kvartal 750,00 761,00 1,47% halvår 1.100, ,00 1,55% Gæstekort: dagskort 25,00 25,00 0,00% Parkeringsafgift ekskl. moms (bøde) (fastsættes af Staten) 510,00 510,00 0,00% X

41 Side 4

42 Side 5

43 å UMT's dagsorden 3. september 2012 Side 6

44 Bilag: 4.1. Kvalitetskontrakter opfølgningsredegørelse UMT Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 03. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

45 KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012 Acadre

46 Serviceområde: Det tekniske område Serviceområde: Det tekniske område Fokusområde: Responstid på udrykninger Tema: Ifølge Byrådets beslutning om den risikobaserede dimensionering er responstiderne (fra alarmtidspunkt til ankomsttidspunkt) fastsat som angivet i rammebetingelserne. Mål: At overholde de fastsatte tidspunkter i 95% af udrykningerne. Tidspunkterne er henholdsvis 10 min i Svendborg By og min i land- og ydreområder. Veje til målet: I Beredskabsstyrelsens online system Odin indrapporteres alle udrykninger. Falck laver månedlige udtræk for hurtigt at følge udviklingen om tiderne overholdes. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted i feb./marts samt i september. Der er udarbejdet en opgørelse for første halvår af Her viste, at afgangstiderne var 3 min. og 12 sek. i gennemsnit (mål 5 min.) Herudover har den gennemsnitlige udrykningstid været 9 min. og 51 sek. for både by, land- og yderområder. Det må vurderes, at være et flot resultat også set i forhold til målsætningerne. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning finder sted i feb./marts samt i september. Hvis målet på de 95% ikke realiseres indrapporteres til Beredskabschefen, der i dialog med Falck forsøger at finde årsagen og rette op. (Intern opfølgning). Kommentar: Det foreslås, at kvalitetskontrakten fortsættes i Fokusområde: Forbedret erhvervsservice på byggesagsområdet Tema: Svendborg Kommune ønsker at medvirke til at skabe øget vækst på Sydfyn, og der skal derfor være fokus på at skabe de bedst mulige vilkår for kommunens virksomheder. Der skal blandt andet være fokus på en helhedsorienteret og løsningsbaseret dialog omkring erhvervsbyggesagerne, og der skal arbejdes imod en kort sagsbehandlingstid i erhvervsbyggesager. Mål: Målet er inden udgangen af 2012 at opnå en sagsbehandlingstid på maksimalt to uger for en byggetilladelse, der alene gives efter Bygningsreglementet. Sagsbehandlingstiden måles fra det tidspunkt, hvor en sag er fuldt oplyst til reel sagsbehandling. Målet er inden udgangen af 2012 at opnå en sagsbehandlingstid på maksimalt otte uger for en tilladelse, der også omfatter en landzonetilladelse og/eller en afgørelse efter anden lovgivning (Miljøloven, Planloven eller lignende). Sagsbehandlingstiden måles fra det tidspunkt, hvor en sag er fuldt oplyst til reel sagsbehandling. Veje til målet: Der skal udvikles et koncept for hurtig sagsbehandling af fuldt oplyste erhvervsbyggesager. Acadre

47 Serviceområde: Det tekniske område Der skal sættes ekstra fokus på forhåndsdialogen med de professionelle ansøgere og gennem en helhedsorienteret og løsningsbaseret tilgang, skal det sikres, at der bliver tilvejebragt godt gennemarbejdet ansøgningsmateriale, og dermed muligheden for en kort sagsbehandlingstid. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted i april, juni og september Intern status. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning finder sted i april, juni og september Opfølgningen gennemføres i forbindelse med gennemgang af den samlede byggesagsstatistik. I juni måned 2012 lå den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle fuldt oplyste erhvervsbyggesager på i alt 2,9 uger. Kommentar: Erhvervsbyggesager vil ofte ligge i kategorien komplekst byggeri, hvor der i sagsbehandlingen skal ses på væsentligt flere forhold, end det er tilfældet i andre byggesagstyper. Ofte er sagerne ikke fuldt oplyste fra begyndelsen, og sagsbehandlingen fortsætter ofte efter, at der er meddelt byggetilladelse. Det foreslås, at kvalitetskontrakten fortsættes i Fokusområde: Kontraktstyring af driften på vejområdet og grønne områder Tema: Kontraktstyring af driften på vejområdet og de grønne områder skal sikre at driftsbudgettet skal udnyttes bedst muligt, således kommunen får den bedste opgaveløsning i forhold til de til enhver tid værende økonomiske rammer. Kontraktstyringen tænkes udbygget således at der udover egentlige styringsværktøjer indarbejdes elementer der sikrer tværgående dialog for at skabe merværdi for såvel kommunen som entreprenøren. Borgerne skal opleve, at vi udøver en professionel og effektiv håndtering af såvel små som store sager. Mål: Det er målet, at der ved årets udgang foreligger en evalueringsrapport der kan vise at der er opnået et endnu ikke nærmere defineret effektiviseringsresultat. Denne rapport skal vise udviklingen indenfor driftsområdet og synliggøre vore resultater ved opgaveløsning i forhold til tid, pris og serviceniveau. Veje til målet: Vejen til målet opnås bl.a. ved gennemførelsen af konkurrenceudsættelse af entreprenørafdelingens opgaver. Dette har krævet at bestiller udarbejder ydelsesbeskrivelser og registreringer af alle mængder indenfor alle opgaver. Videreførelse af brugen af GPS for opmåling og registrering af elementer i marken, således vore data altid er valide. Desuden skal der fremadrettet indføres styringsværktøjer i form af GPS-styring og ruteoptimering. Dialog er ligeledes et værktøj der skal sikre den tværgående forståelse for opgaveløsningen. Status for målopfyldelse: Opgaveløsningen og herunder samarbejdsformen med entreprenør HedeDanmark er kommet godt fra start. Dialogforum er skabt således den tværgående forståelse for opgaveløsningen sikres, og her inddrages indhentede tilbagemeldinger fra brugerne kunder og borgere. Dialogen foregår på tværs af entreprenør, brugere (andre direktørområder) og Miljø og Teknik som kontraktholder. Acadre

48 Serviceområde: Det tekniske område Styringen af kontrakten sikres bl.a. gennem afholdelse af driftsmøder, hvor der i opstartsfasen afholdes møde hver 14. Dag. Alle registrerede elementer ajourføres løbende. Der er dog et fortsat udviklingsområde for etablering af GPS-udstyr på alle områder. Opfølgning på målopfyldelse: Der er aftalt deadlines med entreprenøren for etablering af GPS-styring på alle områder. Kommentar: Det foreslås, at kvalitetskontrakten fortsættes i Fokusområde: Forbedret natur og vandmiljø Tema: Natur- og miljøområdet har høj prioritet i Kommunen. Natur- og miljøværdier skal sikres og forbedres på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og plantelivet. Gennem vores sagsbehandling skal brugerne opleve sig som værende i centrum. Brugerne skal have tillid til natur- og miljøarbejdet og være tilfredse med sagsbehandlingen. Svendborg Kommune er den første Cittaslow kommune i Danmark og en klimapolitik er på vej, som skal sikre områdets karakter og tiltrækningskraft. Svendborg Kommune har ambitioner om at være foregangskommune på udvalgte områder. Mål: Svendborg Kommune har opstillet et kvalitetsstyringssystem for opgaveløsningen på natur- og miljøområdet. Systemet skal sikre, at natur- og miljøværdierne beskyttes i overensstemmelse med national og EU lovgivning. Samtidig skal systemet sikre, at borgerne/virksomheder får en ensartet og rigtig behandling af deres sager, og at sagerne løses hurtigst muligt. Det er målet, at medarbejderne bruger systemet i opgaveløsningen, og at det ajourføres løbende, så det kan bestå den årlige interne og eksterne audit. Veje til målet: Kvalitetsstyringssystemet er certificeret i overensstemmelse med lovgivningens krav herom. Systemet skal vedligeholdes løbende af medarbejderne og to systemansvarlige. Der skal opstilles konkrete servicemål i forhold til borgerne på alle sagsområder. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted i feb./marts samt i september. Opfølgning på målopfyldelse: Det forventes at målene realiseres. I 2012 vil der igen blive lavet intern og ekstern audit af systemet. Samtidig vil der blive lavet udvalgte brugerundersøgelser, der afdækker borgernes vurdering af målopfyldelsen. (Intern opfølgning). Acadre

49 Serviceområde: Det tekniske område Kvalitetsstyringssystemet blev recertificeret i maj måned 2012 Kommentar: Det foreslås, at kvalitetskontrakten fortsættes i 2013 Acadre

50 Serviceområde: Adminstrationsområdet Serviceområde: Administration Fokusområde: Udvalg for Miljø og Teknik - dagsorden og beslutningsprotokol hurtigt på nettet. Tema: Åben dagsorden, inkl. bilag, er tilgængelig for borgerne før mødet og beslutningsprotokollen, inkl. bilag, er tilgængelig for borgerne efter mødet. Mål: I 95 % af tilfældene ligger udvalgsdagsorden og bilag tilgængelig på nettet senest 5 dage før udvalgsmødet. I 95 % af tilfældene ligger beslutningsprotokollen på nettet senest dagen efter udvalgsmødet. Veje til målet: Punkterne til udvalgsdagsorden planlægges og økonomiafklares i hele direktørområdet i så god tid, at dagsordenen kan godkendes af udvalgsformanden ca. 1 uge før mødets afholdelse. Status for målopfyldelse: I 1. halvår 2012 er målet nået. I over 95 % af tilfældene har den åbne dagsorden, inkl. bilag, været tilgængelig for borgerne 5 dage før mødet og beslutningsprotokollen, inkl. bilag, været tilgængelig for borgerne dagen efter mødet. Næste opfølgning finder sted i september. Opfølgning på målopfyldelse: Udsendelsestidspunktet registreres hver gang. (Intern opfølgning). Kommentar: Kvalitetskontrakten fortsætter i 2013 Acadre

51 Bilag: 6.1. Månedsbrev august status på Svendborg Kommunes skoleveje.docx Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 03. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

52 Acadre 11/32914 Månedsbrev august 2012 Status på anlægsbudget på 8,0 mio. kr. vedrørende trafiksikkerhed på skoleveje Tilføjelse med rødt De 8 mio. kr. er disponeret. Ad 1. Krydsning af Nyborgvej ved Østre Skolevej lyssignalanlæg Politiet har godkendt detailprojektet. Anlæg og Ejendom arbejder på udbud. Pga. udbudsregler skal detailprojektet projekteres om. Rådgiveraftale er indgået. Når licitation har været afholdt kan dato for udførelse oplyses. Udbud til leverandør af signalanlæg og entreprenør på ombygning i uge 4. Udførelse forventes i uge Er udbudt til hhv. signalleverandør og entreprenør. Arbejdet forventes udført i uge Kabelrør er etableret. Midterøer på Nyborgvej er ved at blive etableret. Signalanlægget er sat i drift i uge 20. Fodgængerfelt med torontoblink er fjernet. Arbejdet er afsluttet. Ad 2. Cykelsti og cykelbane på Wandallsvej Projekt er udarbejdet. Projektet er sendt til politiet til myndighedsbehandling i uge 46. Rykker politiet for svar i uge 49. Anlægsarbejdet forventes igangsat i Projektet er sendt i udbud i uge 48. Indgået kontrakt m. Vejstrup Maskinstation. Opstart uge 2-3. Da der indgår striber og asfalt kan det ikke forventes færdigt før juni Projektet er udvidet med hævet flade og fjernelse af torontoanlæg ved Louiselund, hvor der er krydsende cyklister. Politiet er søgt om 40 km/t-zone ved den hævede flade. Der er lagt asfalt på cykelstien i østre side af Wandallsvej. Der resterer hævet flade ved Louiselund, skilte og afstribning af cykelbane i vestre side af Wandallsvej. Politiets godkendelse foreligger. Hævet flade ved Louiselund er etableret med rød belægning. Der resterer skiltning og afstribning af cykelbane, som afventer til ny belægning på Wandallsvej. Der resterer afstribning af cykelbane, som afventer ny belægning, som forventes i uge Arbejdet er afsluttet. Ad 3. Skovvej/Høje Bøge Vej hævet flade

53 Asfalt og afmærkning forventes udført i uge Er genfremsendt til Politiet d. 18. November. Rykker politiet for svar i uge 49. Endelig slidlag og afmærkning udføres i foråret Etableres i uge 20. Blev ikke færdiggjort i foråret. De forventes udført i september Ad 4. Forbedring af cykelforhold på Egensevej - Høje Bøge Vej Skovsbovej Projektet blev godkendt af UMT d. 10. Oktober. Projektet blev sendt til Politiet for godkendelse. Politiet gav afslag på projektet. Afholdt møde med politiet den 15. November, hvor der blev aftalt at lave et reduceret projekt, og gennemføre det som forsøg i ½ år. Holdt møde med erhvervsfolk den 15. November. Der var en del modstand. Det reducerede projekt blev annonceret i Ugeavisen d. 16. November til høring om borgernes mening om trafiksaneringen. Høringen ligger på Projektet fremsendes til UMT i januar 2012 med høringssvar. UMT ønskede udarbejdet alternativer til det fremlagte projekt. UMT skal behandle alternativerne d. 6. Februar. UMT besluttede den 6. februar, at sagen sendes tilbage til administrationen m.h.p. at der udarbejdes yderligere alternativer for etablering af Høje Bøge Vej Egensevej som en sikker skolevej/cykelvej. Projektet er beskrevet i ny cykelpuljeansøgning Staten udpegede ikke projektet i cykelpuljen. Ad 5. Fruerstuevej og Østre Skolevej ved skolen - Begrænsning i tilkørsel til skolen ved mødetid (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har bevilget kr.) Skilteprojekt er fremsendt til myndighedsbehandling hos politiet. Rykker politiet for svar i uge 49. Projektet går ud på, at begrænse trafikken forbi skolen ved mødetid. Der foreslås etableret indkørselsforbud på Fruerstuevej imellem Byskrivervej og P-plads ved Stjernen og standsningsforbud på Østre Skolevej i vejens vestside. Der etableres bump på Fruerstuevej ud for Byskrivervej og fællessti på 75 m og afsætningsområde for forældre ud for kirkegården. Projektet skal udføres i Skilteprojekt er fremsendt til politiet, men der foreligger ikke godkendelse fra Politiet endnu. Skilteprojektet er godkendt af politiet. Skilteprojektet er annonceret i Ugeavisen mhp. bemærkninger fra borgere. Pressemeddelelse på og artikel i FAA. Det har medført 2 borgerhenvendelser. Skiltene opsættes samtidig med færdiggørelse af lyssignalet ved Nyborgvej/Østre Skolevej. Skiltene er ved at blive sat op i uge 21. Skiltene blev først sat op lige før skolestart august Der mangler rød belægning og afstribning på bump.

54 Ad. 7. Vilhelm Thomsensvej og Gyldenbjergvej Begrænsning i tilkørsel til skolen ved mødetid Projektet er ikke igangsat. Afventer skolevejsanalysen. I skolevejsanalysen er peget på andre løsninger til begrænsning af trafikken. Skal indgå i prioriteringen af skolevejsprojekter. Ad 8. Høje Bøge Vej/Brydevej hævet flade Asfalt og afmærkning forventes udført i uge Er genfremsendt til Politiet d. 18. November. Rykker politiet for svar i uge 49. Endelig slidlag og afmærkning udføres i foråret Etableres i uge 20. Blev ikke færdiggjort i foråret. De forventes udført i september Ad 10. Igangsætning af cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby med henblik på udførelse i Hastighedsbegrænsning på 60 km/t igennem Vejstrup Ådal er opsat, idet vi ikke afventer Rigspolitiets afgørelse. Hvis vi får medhold fra Rigspolitiet ændres hastighedsbegrænsningen. Hastighedsbegrænsning på 50 km/t igennem Vejstrup Ådal er blevet afvist af Politiet. Administrationen har indsendt klage til Rigspolitichefen over afgørelsen på hastigheden på strækningen mellem Vejstrup og Øster Åby, idet vi mener at der bør være 50 km/t, da der færdes mange bløde trafikanter på vejen, dels skolebørn til Vester Åby Skole, Skårup Skole og dels unge mennesker fra Oureskolerne, som færdes på vejen. Vejen er meget smal og der er meget tung trafik på vejen. Vi mener at der er en tydelig overensstemmelse mellem trafikmiljøet og den ønskede hastighedsbegrænsning. Anlæg og Ejendom er i gang med at finde rådgiver til projektering af cykelsti. Der skal undersøges alternativ cykelrute. Fordele og ulemper ved de forskellige projektforslag analyseres og forelægges UMT. Der skal erhverves jord til cykelstiprojektet. Projekteringen igangsættes i 2011 med forventning om at udførelsen kan ske i efteråret Anlæg og Ejendom har udarbejdet økonomisk overslag dels for cykelsti langs Nyborgvej, dels for cykelsti i eget tracé over Vejstrupgårds jorde. De forskellige projektforslag fremlægges for UMT ved mødet i marts Projektforslag fremlægges for UMT den 12. marts mhp. valg af løsning for detailprojektering. UMT har valgt at gennemføre enkeltrettede stier langs landevejen. Byrådet har godkendt beslutningen. Projektering er igangsat. Detailprojekt er udarbejdet. Sendt i UMT for godkendelse d. 4. Juni. Projektet er godkendt af politiet. Udbud i juli og licitation i august. Vejstrup Maskinstation vandt licitationen. Anlægsarbejdet er igangsat og forventes færdig primo november. Der arbejdes på at forbedre forholdene for de bløde trafikanter i byggeperioden.

55 Ad 11. Skolevejsundersøgelse, der dækker alle skoler Administrationen er i gang med at definere opgaven for udbud til rådgiver. Underhåndsbud/opgavebeskrivelse skal udarbejdes. Rådgiver forventes valgt inden udgang af 2011 og kan sættes i gang i starten af Administrationen har givet opgaven til Cowi, som lavede trafiksikkerhedsplanen. Arbejdet skal gennemføres februar og marts Skolevejsundersøgelsen skal danne grundlag for en prioritering af nye skolevejsprojekter. Cowi har lavet projektbeskrivelse og tidsplan. Arbejdet forventes afsluttet ultimo maj Internetbaseret skolevejsanalyse Marts. Besigtigelse og møde med skoler i uge Den internetbaserede analyse er afsluttet d. 28. Marts besvarelser heraf 350 forældrebesvarelser. Der har været afholdt møder med alle kommunale og private skoler i uge 15 og 16. Afrapportering er under udarbejdelse. Der arbejdes på forelæggelse for UMT 13. August. Skolevejsanalysen er færdig og forelagt for UMT og Børn og Unge i uge 34. Ved det videre arbejde har Børn og Unge anbefalet fastholdelse af videre fokus på borgerinddragelse. Skolevejsanalysen er tilgængelig på Svendborgs hjemmeside. Ad 12. Stiplan til fastlæggelse af udbygningen af kommunens stinet Administrationen er i gang med at definere opgaven. Der er ikke taget stilling til anvendelse af rådgiver. Svendborg Kommune kan muligvis selv udføre opgaven. Resultatet af skolevejsundersøgelsen skal indgå i stiplanen. Der arbejdes med stiplanen. Der koordineres med rekreative stier. Ad. 13 Nyt projekt Ombygning af enkeltrettet sti til dobbeltrettet sti på Brændeskovvej mellem Ring Nord og Tved Skolevej I stedet for at etablere en støttehelle med hævet flade ud for Tvedhaven, er politiet og administrationen kommet på et mere trafiksikkert løsningsforslag med at omstribe den vestlige fællessti til dobbeltrettet sti og etablere hævet flade ved krydset Brændeskovvej/Tved Skolevej og hastighedszone 30 km/t. Projektet er under udarbejdelse. Projektet er sendt til politiet til myndighedsgodkendelse. Politiet har godkendt projektet. Skal indgå i prioriteringen af skolevejsprojekter for de kommende år. I øvrigt Administrationen vil arbejde videre med de øvrige projekter, som fremgår af vedlagte liste. Det drejer sig om 13 større og mindre projekter. De påbegyndes i Der skal udarbejdes udvalgssag for frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter 2012 og innovationsprojekter De 13 projekter skal indarbejdes og prioriteres sammen med listen over skolevejsprojekter fra skolevejsanalysen.

56 Anlægsprojekter (statslige cykelpulje) under udførelse efteråret 2011 Trafiksanering og cykelstier på A.P Møllers Vej incl. lukning af Brydevej er gennemført. Trafiksikkerhedsrevision på ibrugtagning af vejen er bestilt. Revision er gennemført i 2011 og fremsendt til Politiet den 4. januar 2012 for endelig godkendelse af projektet. Dobbeltrettet cykelsti i sydsiden og enkeltrettet cykelsti i nordsiden på Østre Havnevej er færdig 1. december Der arbejdes på slutstatus på projekterne. Der ansøges VD om udsættelse af slutrapportering til 1. september. Der er bestilt tællinger af bil- og cykeltrafik for evaluering af projekt. Tællinger er gennemført. Afrapportering til Vejdirektoratet er i gang. Trafiksikkerhedsbyer 2012 Staten har bevilget 10 mio. kr. til Svendborg Kommune Trafiksikkerhedsbyer Dette blev offentliggjort d. 17. november kl. 22. Nærmere vilkår for bevillingen afventes tilsendt fra Vejdirektoratet. Opstartmøde med Vejdirektoratet har været afholdt den 23. januar Aftalen skal underskrives af Ledelsen. Aftalen er underskrevet. Der har været afholdt møde med de tre andre trafiksikkerhedsbyer Gladsaxe, Herning og Silkeborg 31. januar. Vi vil drage nytte af hinanden omkring erfaringsudveksling, studiebesøg, forsøg og formidling. Projektbeskrivelse, tidsplan og rådgiverbistand er ved at blive udarbejdet. Kontrakt fremsendt fra rådgiver til underskrift. Rådgiver er Cowi på 1 etape -. Planlægningsfasen. Projektplan er udarbejdet dateret 20. April 2012.Rådgivningsaftale med rådgiver underskrevet den 29. Maj Projektbeskrivelse udarbejdet 12. Juni 2012 har været forelagt anlægsgruppen i Svendborg Kommune, der består af fagdirektørerne. Der har været afholdt 3 projektmøder den 26. April, den 11. Juni 2012 og den 21. August Der er planlagt workshop den 13. September for kickstart af projektet. 22. august 2012/Bente Hansen

57 Bilag: 6.2. Prioriteringsliste - skolevejsprojekter - 8mio. kr A.pdf Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 03. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

58 Den nye skolestruktur - trafiksikkerhedsprojekter Anlægsudgift pr. projekt <= kr. Vægtning Trafik 0,1 Børn 0,3 cykelfremme 0,2 trafiksikkerhed 0,3 tryghed 0,1 Anlægsudgift indgår ikke i prioritering Lokalitet Problem Løsningsforslag Anlægsud gift Vægtet effekt/mi o.kr. Vægtet effekt Prioritering Nyborgvej ml. Vanskeligt at cykle pga. parkerede biler Linkenkærsvej og Ring Nord Parkeringsforbud, bredere cykelbaner Høje Bøgevej-Skovsbovej Manglende cykelfaciliteter Cykelbaner eller cykelvej m. beboerkørsel tilladt ,5 3,5 B1 Ole Rømersvej ved Vestre Skole Der mangler gode krydsningsmuligheder, afsætningsmuligheder og hastighedsdæmpende foranstaltninger Krydsningsheller, indsnævringer, bump, faciliteter til skolepatrulje, evt. flytning af skoleblink fra Nordre Skole Fruerstuevej ved skolen Kaos med afsætning Begrænsning i tilkørsel til skolen morgen og eftermiddag ,5 3,3 B ,7 3,2 B3 Østre Skolevej Kaos med afsætning Begrænsning i tilkørsel til skolen morgen og eftermiddag ,7 3,2 B4 Tvedvej - syd for Ring Nord Lige strækning, høj fart Trafiksanering(som Tvedvej - nord for Ring Nord) ,3 3,1 B5 Mølmarksvej Mangler cykelfaciliteter på delstrækninger Cykelbaner ,0 3,0 B6 Vilhelm Thomsensvej og Gyldenbjergvej Kaos med afsætning Begrænsning i tilkørsel til skolen morgen og eftermiddag ,0 3,0 B7 Nyborgvej/Østergade Svært at krydse Nyborgvej. Ingen faciliteter for skolepatrulje Etablering af krydsningshelle og skoleblinkanlæg ,0 3,0 B8 Høje Bøgevej/Brydevej Vanskeligt at krydse - dårlige oversigtsforhold hævet flade ,2 2,6 B9 Linkenkærsvej/Gammel Skårupvej Caroline Amalie Vej mellem stitilslutninger Vanskeligt at krydse - meget trafik og høj fart Smal vej med trafik med høj fart Krydsningsheller Trafikchikaner med "først til mølle"-princippet Alternativ: Lukning af Caroline Amalie Vej Brændeskovvej Krydsning Støttehelle, hævet flade ,0 2,5 B ,0 2,5 B ,0 2,4 B ,6 2,3 B13

59 Den nye skolestruktur - trafiksikkerhedsprojekter Anlægsudgift pr. projekt <= kr. Vægtning Trafik 0,1 Børn 0,3 cykelfremme 0,2 trafiksikkerhed 0,3 tryghed 0,1 Anlægsudgift indgår ikke i prioritering Lokalitet Problem Løsningsforslag Anlægsud gift Vægtet effekt/mi o.kr. Vægtet effekt Prioritering Krydsning af Nyborgvej ved Østre Skolevej Vanskeligt at krydse - meget trafik og høj fart, indfaldsvej til Svendborg med stærk og meget tung trafik Lyssignalanlæg ,3 3,6 B14 Krydset Uoverskueligt pga. knækket prioritet Hastighedsdæmpende foranstaltninger, bedre krydsningsforhold Wandallsvej/Kogtvedvej for cyklister fra Kogtvedvej over Wandallsvej ,7 3,5 B15 Wandallsvej Ingen cykelfaciliteter Cykelsti i østside og cykelbane i vestside ,1 3,3 B16 Langs Landevejen Mangler cykelfaciliteter 3 km cykelsti fra Broholmsvej til Hesselagervej ,3 3,3 B17 Nyborgvej ml. Linkenkærsvej og Ring Nord Krydsning af Nyborgvej for cyklister Krydsningsheller ud for sideveje ,1 3,1 B18 Nyborgvej ved Vejstrup Ådal Vejen er meget smal og stærkt trafikeret og der mangler Etablering af cykelsti cykelstier på 1 km strækning ,8 3,0 B19 Hesselagervej Smal vej med høj hastighed og tung trafik Fleksløsning; tidsbestemt lukning for biltrafik eller reduceret hastighed ,9 2,9 B20 Skovvej/Høje Bøgevej Vanskeligt at krydse - dårlige oversigtsforhold Hævet flade, hvis Høje Bøgevej bliver cykelvej ,8 2,9 B21 Langs Landevejen Der mangler gode krydsningssteder 2-3 steder Krydsningsheller Linkenkærsvej/Fruerstuevej Vanskeligt at krydse - meget trafik og høj fart Ombygning af kryds, signalanlæg ,7 2,5 B ,0 2,4 B23 Teglværksvej Smal vej med høj hastighed og tung trafik Cykelbaner ,9 2,3 B24 Langs Landevejen Der mangler gode krydsningssteder 2-3 steder Krydsningsheller ,5 2,2 B25

60 Bilag: 7.1. Projektbeskrivelse-voldgade.doc Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 03. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

61 Projektbeskrivelse Renovering af P-plads ved Voldgade Dato : Revision : Udarbejdet : Kim Jensen Kontrolleret : Anette Bergmann

62 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Baggrund Eksisterende forhold Beskrivelse af pladsen Fremtidige forhold Vejbelysning Belægninger Beplantning Afvanding Afmærkning Midterhelle...4 Side 2 af 4

63 1. Baggrund I forbindelses med skift i strategien for betalingsparkering er det blevet muligt at renoverer p-pladsen i Voldgade, hvor der opkræves betaling. 2. Eksisterende forhold 2.1. Beskrivelse af pladsen Parkeringspladsen i Voldgade vest er en p-plads der nuværende rummer 279 p-pladser med 6 betalingsautomater. Pladsen er beliggende i bymidten og med det største antal offentlige parkeringspladser. Parkeringspladsen er belyst med ældre vejbelysning, som ikke fordeler lyset optimalt. Dette betyder, at der kan forekomme sorte pletter på pladsen. Vejbelægningen på p-arealet er udført i brosten og asfalt i kørearealerne. Der er i dag mange huller og lunker i belægningen både på p- arealerne og på køre arealer. Der er i enden af parkeringskolonerne mindre grønne områder. Beplantningen fremstår dårligt vedligeholdt stand. Afvandingen udføres i som traditionel afvanding med vejbrønde som afvander til spildevand. 3. Fremtidige forhold 3.1. Vejbelysning Da vejbelysnings på anlægget er udtjent renoveres disse. Masterne flyttes til en placering, for at opnå en bedre lysfordeling. Lyskilden udskiftes til LED med dæmpning om nattet Belægninger Belægningen i p-områder udskiftes fra chaussésten til asfalt, da brosten bevirker at der står vand på p-arealerne. Asfalt vil i fremtiden være letter at vedligeholde. På kørearealerne udlægges nyt slidlag og de steder, hvor bærelaget er ødelagt udbedres dette Beplantning Områderne med beplantning renoveres og der nyetableres særlige felter med ny beplantning af Tyrkisk Hassel med brugsplæne under. Side 3 af 4

64 Der udføres befæstet sti til parkeringsautomaterne Afvanding Der er undersøgt mulighed for at ændre afvandingen til nedsivning, og det vurderes ikke at være muligt at finde de nødvendige arealer. Da underbygningen ikke skiftes er det ikke muligt at bruge dræn belægning/permeable belægninger. Der er i projektet regnet med at renoverer stikledningerne og skifte vejbrøndene. For at afhjælpe afvandingen vil faldet på p- pladserne vendes og midterhellen vil blive bruget til vandrende Afmærkning Afmærkningen af de enkelte parkerings båse udføres i termoplast Midterhelle Midterhellen udføres i niveau, men beholdes i granit materiale. Side 4 af 4

65 Bilag: 7.2. Volsgade.pdf Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 03. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

66

67 Bilag: Forslag til aktiv borgerinddragelse vedrørende vandhandleplaner. Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 03. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

68 TBC/17. august 2012 Aktiv medborgerindragelse og vandhandleplaner Baggrund for vandhandleplan Staten har med Vandplan for Det Sydfynske Øhav besluttet at igangsætte en række indsatser, som skal forbedre vandmiljøet. Vandplanen omfatter et indsatsprogram, som blandet andet fastlægger hvor og hvilke indsatser, Svendborg Kommune skal gennemføre i perioden Svendborg Kommune er ansvarlig for i samarbejde med lodsejerne at genåbne rørlagte vandløbsstrækninger, ændre vedligeholdelsen i vandløb, fjerne faunaspærringer i vandløb og restaurere en sø. Desuden skal kommunen etablere en række vådområder, og tre lokaliteter forundersøges i øjeblikket. På spildevandsområdet er kommunen ansvarlig for at ejendomme i det åbne land får forbedret spildevandsrensning. Med Forslag til vandhandleplan for Svendborg Kommune har Byrådet prioriteret rækkefælgen og tidspunktet for, hvornår de enkelte indsatser skal påbegyndes. Forslaget til Vandhandleplan for Svendborg Kommune har været i offentlig høring frem til 17. aug. 2012, og den endelige plan forventes besluttet af Byrådet i december Miljø og Teknik påbegynder den konkrete gennemførelse af indsatserne i Borgerinddragelse indtil nu Det Grønne Råd har været involveret og brugt som sparringsorgan fem gange i forbindelse med den politiske behandling af emner vedrørende vandplan og vandhandleplan: Mars 2010: November 2010: Marts 2011: Januar 2012: April 2012: Vandplaner og kommunal forhøring Orientering og input til det kommunale høringssvar Orientering om vandplaner De kommunale vandhandleplaner, input De kommunale vandhandleplaner, orientering Som optakt til den offentlige høring har der været afholdt en markvandring langs Syltemade Å. Markvandringen var arrangeret som et åbent borgermøde, hvor det var muligt at høre om de forskellige indsatser i vandplanerne og at se nogle af problemstillingerne omkring vandhandleplanerne i fuld skala Borgerinddragelse fremadrettet Det Grønne Råd Det Grønne Råd inddrages og orienteres fortsat omkring indsats og status. Svendborg Vandløbslaug Svendborg Vandløbslaug og/eller lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med indsatsen vedrørende ændret vandløbsvedligeholdelse. På baggrund af statens kriterier for ændret vandløbsvedligeholdelse afholdes møder, hvor borgerne har mulighed for at komme med input til

69 planlægningen og gennemførsel af indsatsen. Her skal en eller flere af Udvalget for Miljø og Tekniks medlemmer deltage. Konkrete indsatser I forbindelse med de enkelte indsatser vedrørende for eksempel etablering af en faunapassage forbi en mølleopstemning vil de enkelte lodsejere blive involveret allerede under projektudarbejdelsen. I praksis udarbejder Miljø og Teknik et (simpelt) skitseforslag til løsning af det konkrete problem. Efterfølgende inddrages lodsejerne i tilpasning af projektet, så løsningen også kan tilgodese deres ønsker. Her kan en eller flere af Udvalget for Miljø og Tekniks medlemmer deltage. Vådområdeprojekter og rekreative muligheder I øjeblikket undersøges muligheden for at etablere et større vådområde ved Hørup Å umiddelbart øst for Kirkeby. Her er lodsejerne inddraget ved den såkaldte ejendomsmæssige forundersøgelse, hvor de blandt andet interviewes om deres ønske til projektdeltagelse og forslag til projektændringer. Det også muligt at inddrage borgerne i lokalområdet med hensyn til at udvikle rekreative faciliteter (stier, bænke, fugletårne, infotavler osv.) det kan ske på planlægnings-, gennemførelses- og driftsniveau. En afgørende forudsætning er dog, at lodsejerne også er positive i forhold til at udvikle området rekreativt. Lodsejernes holdning til projektet er færdigundersøgt i løbet af efteråret Der vil herefter være et forløb, hvor de konkrete lodsejerforhandlinger om erstatninger gennemføres (og herunder blandt andet køb og salg af jord). Erfaringsmæssigt kan det trække ud, og en eventuel borgerinddragelse om rekreative indsatser kan formentlig påbegyndes i foråret Her skal en eller flere af Udvalget for Miljø og Tekniks medlemmer deltage. Spildevand Indsatsen forbedret spildevandsrensning i det åbneland vil blive planlagt i Svendborg Kommunes kommende spildevandsplan Kommunens borgere vil blive involveret via en offentlig høring, og alle berørte lodsejere vil blive orienteret direkte.

70 Bilag: Forslag til detaljeret procesforløb med aktiv borgerinddragelse vedrørende Naturplan. Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 03. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

71 1 Team Natur, den 16. august 2012 /dof Oplæg om aktivt medborgerskab i forbindelse med udarbejdelse af Naturplan for Svendborg Kommune Naturplanen for Svendborg Kommune er valgt ud som tema til afprøvning af et nyt netværksforløb med et fornyet, tidligt og kvalificerende samspil mellem borgere, virksomheder, foreninger med videre og politikere samt kommunens medarbejdere. Udvalget forelægges oplæg til drøftelse om, hvordan politikere og borgere / interessenter kan afprøve nye veje til samspillet imellem kommunen og borgeren. Drøftelserne skal munde ud i en række aktiviteter, der involverer udvalget i forbindelse med de valgte temaer. Formålet er at få et bedre beslutningsgrundlag og fornyet demokrati, hvor der er sikret ejerskab blandt borgere og virksomheder med flere. Fra strategi til projekt Naturplanen er et led i en planlægningsproces fra strategi til konkrete projekter. Hele processen bør betragtes i forbindelse med aktivt medborgerskab hvert trin har sine udfordringer og muligheder og vil ofte gribes forskelligt an. Procestrin Planniveau Borgerinddragelse UMT Strategi Svendborg 12 - /Kommuneplan Naturplan for Svendborg Kommune (koordineres med øvrige planer på dette niveau: friluftsplan, kulturmiljøplan mv. sikre synergier) En strategisk plan, hvor naturindsatsen er sat i perspektiv med øvrige kommunale interesser Overordnet handleplan Omfattende med mange interessenter er gennemført Omfatter organisationer og videnspersoner i øvrigt og særligt interesserede personer (primært på organisationsniveau og høj faglighed). Det Grønne Råd spiller en central rolle. Hele udvalget deltager

72 2 Lokalområdeudviklingsplan (samlet plan for natur, kulturarv, friluftsliv, sundhedsfremme, xx sikre helheder og synergier) Gennemførelse af projekter Lokale handleplaner for hvert landlokalområde og en samlet plan for Svendborg by skal respektere, understøtte og supplere den overordnede plan Bred inddragelse af lokalområdets borgere og virksomheder, herunder landbrug/lodsejere. Alle berørte lodsejere og borgere med særlig interesse i og lyst til at bidrage i planlægningen af projektet og den efterfølgende drift. 1-2 medlemmer deltager i hvert lokalområde Afhænger af projektets karakter For at sikre sammenhæng mellem de forskellige trin bør udvalgte personer fra trin 1 deltage i borgerinddragelsen i trin 2 og videre. Der bør også være mulighed for at trække inspiratorer ind ud fra på de forskellige trin. Naturplanen Der har været afholdt ekskursion med Det Grønne Råd, hvor Rådet blev præsenteret for forskellige problemstillinger i forhold Naturplanens indhold, og borgerinddragelse i processen blev drøftet. Forslag til det videre forløb er: Tidspunkt Aktivitet 2. oktober Det Grønne Råd præsenteres for Udvalget for Miljø og Tekniks drøftelser om processen omkring borgerinddragelse 4. kvartal 2012 Der afholdes workshop (4 timer) med deltagelse af Det Grønne Råd, andre videnspersoner og særligt interesserede. UMT deltager. Arbejdet struktureres i 4-6 runder hvor der prioriteres for eksempel fokusemner, geografiske områder med videre. Konkrete områder udpeges til videre bearbejdning og lokale interessenter brainstormer i forhold til udvikling af hvert enkelt område (især sættes fokus på den bynære natur og projekter, der kan gennemføres på mindre kommunale grønne arealer i byen). 4. kvartal 2012 Miljø og Teknik skitserer en model for Naturplanen, som forelægges UMT.

73 3 1. Kvartal 2013 Det Grønne Råd orienteres og høres om oplægget til naturplan. Miljø og Teknik udarbejder forslag til endelig Naturplan for Svendborg Kommune. Forslaget sendes i høring. Der arbejdes videre med de konkrete projekter. 2. Kvartal 2013 Naturplanen vedtages endeligt, og de konkrete projekter sættes i gang. Processen evalueres. Pilotprojekt(er) for eksempel byhaver For at høste erfaring på projektniveau gennemføres et eller flere pilotprojekter. Projektet vælges i overensstemmelse med Strategi Svendborg 12.

74 Bilag: Forslag til detaljeret procesforløb med aktiv borgerinddragelse vedrørende Trafiksikkerhed.docx Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 03. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

75 1 Team Park og Vej, den 22. august 2012 /BEH Oplæg om aktivt medborgerskab i forbindelse med trafiksikkerhed i Svendborg Kommune Trafiksikkerhed i Svendborg Kommune er valgt ud som tema til afprøvning af et nyt netværksforløb med et fornyet, tidligt og kvalificerende samspil mellem borgere, virksomheder, foreninger med videre og politikere samt kommunens medarbejdere. Udvalget forelægges oplæg til drøftelse om, hvordan politikere og borgere / interessenter kan afprøve nye veje til samspillet imellem kommunen og borgeren. Drøftelserne skal munde ud i en række aktiviteter, der involverer udvalget i forbindelse med de valgte temaer. Formålet er at få et bedre beslutningsgrundlag og fornyet demokrati, hvor der er sikret ejerskab blandt borgere og skoler, foreninger med flere. Fra plan til projekt De to planer, som kan indgå i aktiv borgerinddragelse er implementering af Skolevejsanalysen, der er blevet vedtaget i de politiske udvalg i august 2012 og det statslige puljeprojekt Trafiksikkerhedsby 2012 Svendborg sætter farten ned, som er i planlægningsfasen i 2012 og Hele processen bør betragtes i forbindelse med aktivt medborgerskab hvert trin har sine udfordringer og muligheder og vil ofte gribes forskelligt an. Skolevejsanalysen Borgerinddragelse indtil nu Alle skolebørn og deres forældre blev inviteret til at svare på spørgeskema om de trafikale forhold på skolevejen og udpegning af utrygge steder på vejene. Skoleledelse/-bestyrelse har beskrevet problemstillinger ved skolernes nærområder. Færdselssikkerhedsrådet har været involveret. Der er afholdt 2 møder i Borgerinddragelse fremadrettet Skoler/skolebestyrelser og borgere/lokale udviklingsgrupper i skolernes nærområder indkaldes til workshop med UMT og Børn og Unge-udvalget samt kommunens Trafikgruppe. Én workshop for Landskoler for sig og én for byskoler for sig, idet der er forskellige problemstillinger. Afholdes i efteråret Arbejdet struktureres i fokusemner, f.eks.

76 2 trafikantadfærd, indretning af skolernes afsætningsområder, vejens udformning ved skolen med videre. Der brainstormes på områderne og politikerne får borgernes input. Herefter har politikerne værktøj til at foretage prioritering af indsatsen på skolevejene i årene fremover. Trafiksikkerhedsby 2012 Svendborg sætter farten ned Projektet er et storskalaprojekt der går ud på at nedbringe hastigheden i byen med en række virkemidler. Boligområderne skal understøttes af zoner, hvor hastigheden reduceres til 40 km/t via anvendelse af fysiske virkemidler. Bycentret skal fredeliggøres trafikalt via en 30 km/t zone som omkranser gågadeområderne. Indfaldsveje vil blive udstyret med fartvisere og om muligt fastmonteret ATK (automatisk trafik kontrol). Der vil blive arbejdet med temaet hastighed med den helt brede indgang. Via eksisterende fora og nye samarbejdsrelationer sættes der fokus på fartens betydning for sikkerheden for især de ubeskyttede trafikantgrupper. Indsatsen bliver planlagt i 2012 og -13 således at den kan rulles ud i perioden Svendborg vil være "demonstrationsby" for hvordan en by kan arbejde med hastighed på alle fronter. Med en høj grad af borgerinddragelse. Centralt i projektet står skolebørns sikkerhed og tryghed. På dette felt vil indsatsen være en kombination af vejtekniske løsninger og involverende indsatser på skolerne. Borgerinddragelse Event For at igangsætte projektet afholdes en event på det køretekniske anlæg. Det skal afholdes som et fyraftensarrangement den 13. september 2012 kl Borgmesteren åbner arrangementet. Invitation til politikere(umt og Børn og Unge), repræsentanter for byens skoler, ungdomsuddannelser- elevråd, Færdselssikkerhedsråd, kommunens kommunikationsmedarbejdere, pressen. Afprøvning af kørsel ved forskellige hastigheder hvad betyder fart for trafiksikkerheden. Færdselspoliti kan vise noget om fart (motorcykler) Der udarbejdes folder med forskellige fakta om projektet. De inviterede bliver bedt om et bud på eksempler til hastighedsnedsættelse. Designudformning af skilte Lokale kunstnere inviteres til konkurrence om udformning af designelementer, som kan være med til at identificere projektet og markedsføre byen. Forslagene lægges på hjemmesiden til borgernes afstemning. Vinder af konkurrencen udpeges af dommerpanel Politikere/fagpersoner. Forår 2013 Kommunikation med borgere 3-4 borgermøder gennemføres områdevis med deltagelse af politikere i foråret 2013 Der udarbejdes hjemmeside, hvor der bliver mulighed for at komme med debatindlæg, går i luften i efteråret Ved de områder, der skal hastighedsdæmpes, vil der blive opsat vejkantplakater med budskab om borgerinddragelse.

77 Bilag: Udkast til Kommissorium for Svendborg Kommunes Arkitekturråd Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 03. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

78 Emne Arkitekturråd Formål Svendborg Kommunes Arkitekturråd skal ses som et højt fagligt organ, som kan bidrage med viden og erfaring inden for arkitektur, bygningsbevaring, landskabsudvikling med videre. Det er Arkitekturrådets væsentligste formål at medvirke til en bæredygtig og smuk bevaring og udvikling af by- og landskabskulturen i Svendborg Kommune. Det er herudover rådets formål at kunne give sparring i forbindelse med nye planer og ved større kommunale byggerier. Arkitekturrådet skal i sit arbejde understøtte Svendborg Kommunes arkitekturpolitik. Arkitekturrådet skal endvidere arbejde for at sikre et godt samspil med andre nedsatte råd og arbejdsgrupper, såsom Det grønne råd, Billedkunstrådet, Bydesignarbejdsgruppen, Bygningsforbedringsudvalget med flere. Og, samarbejde med eksternt nedsatte relevante interessegrupper. Opgaver Arkitekturrådets primære opgave vil være at stå til rådighed som sparringspartner i forbindelse med: administration af kommunens arkitekturpolitik, udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, gennemførelse af byfornyelsesplaner, gennemførelse af større kommunale byggerier, planer for særligt udpegede og bevaringsværdige kulturmiljøer, og særlige spørgsmål vedrørende bymidtens udvikling (facadesager, skiltesager og lignende), og særlige spørgsmål vedrørende sager om bevaringsværdige bygninger. Arkitekturrådet skal endvidere påtage sig: at arrangere og gennemføre Arkitekturens Dag, at sikre den årlige uddeling af Arkitekturprisen, og at foranledige debat om arkitekturens vilkår i Svendborg Kommune. Arkitekturrådet kan herudover være høringspart og give sparring til kommunen i forhold til større kommunale og private udviklingsprojekter. Svendborg Kommune sikrer inddragelse af Arkitekturrådet, når der er behov for det i konkrete sager. Organisering Arkitekturrådet nedsættes af Byrådet for en fireårig periode, der følger byrådsperioden. Arkitekturådet består af fem medlemmer, der for de fire medlemmers vedkommende sammensættes af personer med dokumenteret faglig ekspertise inden for arkitektur, historie og bevaring af bygnings- og landskabskultur. Det femte medlem skal kunne varetage erhvervslivets interesser. Medlemmerne i Arkitekturrådet kan maksimalt vælges for to perioder. I forbindelse med uddelingen af Arkitekturprisen indkaldes en byrådspolitiker til at deltage i processen (for tiden formanden for Udvalget for Miljø og Teknik) og desuden to af Arkitektforeningen udpegede eksperter.

79 Emne Arkitekturråd Formål Svendborg Kommunes Arkitekturråd skal ses som et højt fagligt organ, som kan bidrage med viden og erfaring inden for arkitektur, bygningsbevaring, landskabsudvikling med videre. Det er Arkitekturrådets væsentligste formål at medvirke til en bæredygtig og smuk bevaring og udvikling af by- og landskabskulturen i Svendborg Kommune. Det er herudover rådets formål at kunne give sparring i forbindelse med nye planer og ved større kommunale byggerier. Arkitekturrådet skal i sit arbejde understøtte Svendborg Kommunes arkitekturpolitik. Arkitekturrådet skal endvidere arbejde for at sikre et godt samspil med andre nedsatte råd og arbejdsgrupper, såsom Det grønne råd, Billedkunstrådet, Bydesignarbejdsgruppen, Bygningsforbedringsudvalget med flere. Og, samarbejde med eksternt nedsatte relevante interessegrupper. Opgaver Arkitekturrådets primære opgave vil være at stå til rådighed som sparringspartner i forbindelse med: administration af kommunens arkitekturpolitik, udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, gennemførelse af byfornyelsesplaner, gennemførelse af større kommunale byggerier, planer for særligt udpegede og bevaringsværdige kulturmiljøer, og særlige spørgsmål vedrørende bymidtens udvikling (facadesager, skiltesager og lignende), og særlige spørgsmål vedrørende sager om bevaringsværdige bygninger. Arkitekturrådet skal endvidere påtage sig: at arrangere og gennemføre Arkitekturens Dag, at sikre den årlige uddeling af Arkitekturprisen, og at foranledige debat om arkitekturens vilkår i Svendborg Kommune. Arkitekturrådet kan herudover være høringspart og give sparring til kommunen i forhold til større kommunale og private udviklingsprojekter. Svendborg Kommune sikrer inddragelse af Arkitekturrådet, når der er behov for det i konkrete sager. Organisering Arkitekturrådet nedsættes af Byrådet for en fireårig periode, der følger byrådsperioden. Arkitekturådet består af fem medlemmer, der for de fire medlemmers vedkommende sammensættes af personer med dokumenteret faglig ekspertise inden for arkitektur, historie og bevaring af bygnings- og landskabskultur. Det femte medlem skal kunne varetage erhvervslivets interesser. Medlemmerne i Arkitekturrådet kan maksimalt vælges for to perioder. I forbindelse med uddelingen af Arkitekturprisen indkaldes en byrådspolitiker til at deltage i processen (for tiden formanden for Udvalget for Miljø og Teknik) og desuden to af Arkitektforeningen udpegede eksperter.

80 Emne Arkitekturråd Formål Svendborg Kommunes Arkitekturråd skal ses som et højt fagligt organ, som kan bidrage med viden og erfaring inden for arkitektur, bygningsbevaring, landskabsudvikling med videre. Det er Arkitekturrådets væsentligste formål at medvirke til en bæredygtig og smuk bevaring og udvikling af by- og landskabskulturen i Svendborg Kommune. Det er herudover rådets formål at kunne give sparring i forbindelse med nye planer og ved større kommunale byggerier. Arkitekturrådet skal i sit arbejde understøtte Svendborg Kommunes arkitekturpolitik. Arkitekturrådet skal endvidere arbejde for at sikre et godt samspil med andre nedsatte råd og arbejdsgrupper, såsom Det grønne råd, Billedkunstrådet, Bydesignarbejdsgruppen, Bygningsforbedringsudvalget med flere. Og, samarbejde med eksternt nedsatte relevante interessegrupper. Opgaver Arkitekturrådets primære opgave vil være at stå til rådighed som sparringspartner i forbindelse med: administration af kommunens arkitekturpolitik, udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, gennemførelse af byfornyelsesplaner, gennemførelse af større kommunale byggerier, planer for særligt udpegede og bevaringsværdige kulturmiljøer, og særlige spørgsmål vedrørende bymidtens udvikling (facadesager, skiltesager og lignende), og særlige spørgsmål vedrørende sager om bevaringsværdige bygninger. Arkitekturrådet skal endvidere påtage sig: at arrangere og gennemføre Arkitekturens Dag, at sikre den årlige uddeling af Arkitekturprisen, og at foranledige debat om arkitekturens vilkår i Svendborg Kommune. Arkitekturrådet kan herudover være høringspart og give sparring til kommunen i forhold til større kommunale og private udviklingsprojekter. Svendborg Kommune sikrer inddragelse af Arkitekturrådet, når der er behov for det i konkrete sager. Organisering Arkitekturrådet nedsættes af Byrådet for en fireårig periode, der følger byrådsperioden. Arkitekturådet består af fem medlemmer, der for de fire medlemmers vedkommende sammensættes af personer med dokumenteret faglig ekspertise inden for arkitektur, historie og bevaring af bygnings- og landskabskultur. Det femte medlem skal kunne varetage erhvervslivets interesser. Medlemmerne i Arkitekturrådet kan maksimalt vælges for to perioder. I forbindelse med uddelingen af Arkitekturprisen indkaldes en byrådspolitiker til at deltage i processen (for tiden formanden for Udvalget for Miljø og Teknik) og desuden to af Arkitektforeningen udpegede eksperter.

81 Emne Arkitekturråd Formål Svendborg Kommunes Arkitekturråd skal ses som et højt fagligt organ, som kan bidrage med viden og erfaring inden for arkitektur, bygningsbevaring, landskabsudvikling med videre. Det er Arkitekturrådets væsentligste formål at medvirke til en bæredygtig og smuk bevaring og udvikling af by- og landskabskulturen i Svendborg Kommune. Det er herudover rådets formål at kunne give sparring i forbindelse med nye planer og ved større kommunale byggerier. Arkitekturrådet skal i sit arbejde understøtte Svendborg Kommunes arkitekturpolitik. Arkitekturrådet skal endvidere arbejde for at sikre et godt samspil med andre nedsatte råd og arbejdsgrupper, såsom Det grønne råd, Billedkunstrådet, Bydesignarbejdsgruppen, Bygningsforbedringsudvalget med flere. Og, samarbejde med eksternt nedsatte relevante interessegrupper. Opgaver Arkitekturrådets primære opgave vil være at stå til rådighed som sparringspartner i forbindelse med: administration af kommunens arkitekturpolitik, udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, gennemførelse af byfornyelsesplaner, gennemførelse af større kommunale byggerier, planer for særligt udpegede og bevaringsværdige kulturmiljøer, og særlige spørgsmål vedrørende bymidtens udvikling (facadesager, skiltesager og lignende), og særlige spørgsmål vedrørende sager om bevaringsværdige bygninger. Arkitekturrådet skal endvidere påtage sig: at arrangere og gennemføre Arkitekturens Dag, at sikre den årlige uddeling af Arkitekturprisen, og at foranledige debat om arkitekturens vilkår i Svendborg Kommune. Arkitekturrådet kan herudover være høringspart og give sparring til kommunen i forhold til større kommunale og private udviklingsprojekter. Svendborg Kommune sikrer inddragelse af Arkitekturrådet, når der er behov for det i konkrete sager. Organisering Arkitekturrådet nedsættes af Byrådet for en fireårig periode, der følger byrådsperioden. Arkitekturådet består af fem medlemmer, der for de fire medlemmers vedkommende sammensættes af personer med dokumenteret faglig ekspertise inden for arkitektur, historie og bevaring af bygnings- og landskabskultur. Det femte medlem skal kunne varetage erhvervslivets interesser. Medlemmerne i Arkitekturrådet kan maksimalt vælges for to perioder. I forbindelse med uddelingen af Arkitekturprisen indkaldes en byrådspolitiker til at deltage i processen (for tiden formanden for Udvalget for Miljø og Teknik) og desuden to af Arkitektforeningen udpegede eksperter.

82 LOH

83 Bilag: Revision af klimapolitik august 2012 Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 03. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

84 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik 2012 Forslag august 2012

85 Indholdsfortegnelse REVISION AF SVENDBORG KOMMUNES KLIMAPOLITIK... 3 OVERORDNEDE STATSLIGE MÅLSÆTNINGER... 3 ENERGI OG CO Svendborg Kommunes muligheder... 4 KLIMATILPASNING... 5 Svendborg Kommunes muligheder... 6 CO 2 -HANDLEPLAN KORT SAMMENFATNING... 6 KLIMAPOLITIKKENS MÅL 2012, SAMT INDSATSER... 7 ANSÆTTELSE AF EN FULDTIDS KLIMAKONSULENT I SVENDBORG KOMMUNE... 7 OPRETTELSE AF ET KLIMARÅD I SVENDBORG KOMMUNE... 8 KLIMATILPASNING, HERUNDER LAR... 8 VEDVARENDE ENERGI... 9 EL-BILER I SVENDBORG UDNYTTELSE AF RESSOURCER I AFFALD OG SLAM MM ENERGIRENOVERINGER AF SVENDBORG KOMMUNES BYGNINGER ENERGIRENOVERINGER AF PRIVATE BOLIGER OG ERHVERVSBYGNINGER KLIMATILPASNING OVERSVØMMELSER MED HAVVAND OG REGNVAND NATURBESKYTTELSE BILAG: KLIMAPOLITIKKENS MÅL ANNO 2008 STATUS I KYSTFORVALTNING BYGGERI OG ANLÆG VANDFORSYNING SPILDEVANDSBEHANDLING ENERGIFORSYNING NATURBESKYTTELSE FYSISK PLANLÆGNING REDNINGSBEREDSKABET BORGERINDDRAGELSE

86 Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik Svendborg Kommune har i august 2012 vedtaget denne klimapolitik, der er en opdatering af den klimapolitik Svendborg Byråd vedtog i Meget er sket siden 2008, og der er derfor ændret en del i klimapolitikkens mål og handlinger. Overordnede statslige målsætninger Energi og CO2 Svendborg Kommunes klimapolitik skal afspejle de statslige mål på området. De statslige mål har som forudsætning EU s mål om, at medlemslandenes udledning af drivhusgasser skal reduceres med 20% i 2020, ift. 1990, samt at energiforbruget skal begrænses med 20% i forhold til en fremskrivning til 2020 af det nuværende energiforbrug. Den nuværende regering har i sit regeringsgrundlag angivet, at Danmarks energiforbrug skal være dækket af vedvarende energikilder senest i På vejen frem til målet er der defineret nogle delmål, hvoraf det første er i Her skal halvdelen af vores traditionelle elforbrug være dækket af vedvarende energi. Regeringen har beregnet, at disse initiativer i 2020 vil give en nedgang i CO 2 -udledningen på 35 % i forhold til udledningen i Regeringens delmål kan ses af figuren herover. Olie, naturgas og kul må nødvendigvis udfases til fordel for vedvarende energi. Det er nødvendigt af to årsager. Dels er der stærke indikationer på, at CO 2 -udledningen påvirker klodens klima, med deraf følgende problemer. Dels vil klodens reserver af fossile energikilder på et tidspunkt være udtømte. 1 Begge illustrationer på denne side er fra regeringens publikation Vores Energi, udgivet november Kan ses på Energistyrelsens hjemmeside 3

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 02-04-2007 Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Jesper Kiel, Mogens Johansen,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Protokollen blev læst

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Mads Fredeløkke, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 04-11-2013 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 04-11-2013 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 04-11-2013 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Referat af møde i Det Grønne Råd i Svendborg Kommune den 2. oktober 2012

Referat af møde i Det Grønne Råd i Svendborg Kommune den 2. oktober 2012 1 Referat af møde i Det Grønne Råd i Svendborg Kommune den 2. oktober 2012 Tilstede: Henrik Fog-Møller, By og Land, Sydfyn Carl Peter Greve, Danmarks Jægerforbund Erik Andersen, Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 13 Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby OBS:

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 02. december 2013 Tid 11.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere