Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2"

Transkript

1 Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2 Udenrigsministeriet Humanitær bistand og Ngo-samarbejde Asiatisk Plads København K UM j.nr. Statusrapport Dato: Dette skema anvendes ved årlige statusrapportering på udviklings- og humanitære projekter finansieret af Udenrigsministeriet (Humanitær bistand og Ngo-samarbejde). Skemaet bedes udfyldt elektronisk i Word med skrifttype Garamond, str. 13 og fremsendt til c.c. Skemaet må i udfyldt form ikke overskride 5 sider. Skemaet indsendes hvert år den 1. marts til Udenrigsministeriet. Statusrapporten kan indsendes på dansk eller engelsk. Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet - f.eks. ændringer i projektets målsætninger, forventede resultater eller budgetter? JA x NEJ I hvilket punkt er de beskrevet? budgetrevision 1. UMF- og j.nr. UMF j. nr. 14.N.396.b.1 2. Ansøgende organisation Genvej til Udvikling (herefter GtU) Adresse Skovvej 24 Postnummer og by 951 Arden Kontaktperson Jørgen Olsen Telefonnummer Telefaxnummer Projekttitel på dansk Egnsudvikling i Amataltal, Niger, fase 3 (EiA3) 4. Bevilling (DKK) DKK Lokalitet Amataltal-zonen, Tchirozérine Departement, Agadez-regionen 6. Projektperiode Start (dag/måned/år) Rapporteringsperiode Start (dag/måned/år) Monitorering og projektgennemgange Afslutning (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned/år) Evt. revideret (efter aftale med ministeriet) 1

2 Gør rede for hovedaktiviteterne i monitoreringen i perioden, f.eks. projektbesøg, interne/eksterne projektgennemgange og lign.(konklusionerne beskrives i de følgende afsnit.) Der er gennemført ca. 2 telefonsamtaler i 29 med partnerorganisationen Kooperativet i Amataltal (herefter CA). Vi har i 29 modtaget 22 breve, nogle som vedhæftede file i s. Vi har modtaget 6 generelle rapporter, dækkende to måneder ad gangen, 12 månedsregnskaber og 3 fagspecifikke rapporter, primært om kursusaktiviteter, og vi korresponderer pr. gennemsnitligt ca. en gang om ugen. I februar 29 gennemførtes en generel midtvejsevaluering ved konsulent Mouhamed Bâ, Senegal og hans assistenter, Béatrice M Po og Etienne Faizoun, Benin. En regional, offentligt ansat undervisningsinspektør. Gamar Alao, besøger projektets undervisningssammenhænge med regelmæssige mellemrum. De fleste breve og rapporter oversættes til dansk og drøftes i GtU s Agadez-gruppe og blandt bestyrelsens medlemmer og suppleanter, til medlemmer og andre interesserede skrives artikler i foreningens tidsskrift, Projekt & Kultur, og der redigeres i fotoalbum, lysbilledserie og hjemmeside, 9. Kort statusbeskrivelse En kort beskrivelse af projektet samt projektudvikling. Udviklingsmålet er at styrke selvforsyning, selvbestemmelse og selvtillid i Amataltal-zonen, Agadezregionen, Niger for områdets godt 2. overvejende tuareger og fulbeer samt igdalen er og hausaer. Projektmålene er: 1) at mindske afhængigheden af kvægavl, via spredning af erhvervsgrundlaget, 2) at forbedre den interne kapacitetsopbygning i Kooperativet i Amataltal, 3) at styrke befolkningens uddannelsesniveau, identitetsfølelse og evne til at hævde rettigheder. Der har været gennemført kurser i alle de emner, der skal tages op ifølge projektdokumentet. Den 26. november 29 ophævedes den undtagelsestilstand, myndighederne havde indført som svar på væbnet opstand i regionen. Oprørerne havde forinden nedlagt deres våben. Oprøret ramte på intet tidspunkt Amataltal-zonen direkte; men undtagelsestilstanden var en stor hæmsko, eftersom den indebar, at priserne på alle importerede produkter, herunder fødevarer, steg markant på grund af fordyrende militær eskorte. Den 17. september faldt en så heftig regnmængde, at selv folk over 8 ikke kunne huske at have oplevet det værre kombineret med storm fremkaldte regnen voldsomme ødelæggelser, bl.a. af kornbanken i Amataltal landsby. GtU har skaffet støtte fra private til at udbedre nogle af de skader, der har størst betydning for EiA3. 1. Udvikling i væsentlige forudsætninger og risici Kritiske forudsætninger og risici Vurdering af udvikling (gl. og nye) 1. Risiko for tørke. Regnmængden var næsten ikke eksisterende indtil 17. september mange dyr døde. 2. Risiko for etniske uoverensstemmelser. Evaluator Mouhamed Bâ bemærker, at han udelukkende blev sat i forbindelse med tuareger under sit besøg. Han fik ikke talt med fulbeer og hausaer, og han mødte slet ingen igdalen er. Vurdering af effekt på programmets gennemførelse og beskrivelse af evt. modvirkende foranstaltninger. GtU søger fondsmidler til et dråbevandingsanlæg til den største grøntsagsparcel (i Amataltal landsby), så det sparsomme vand kan udnyttes optimalt. I forbindelse med en afsluttende inspektion vil GtU tage spørgsmålet om de andre etniske grupper op med CA s ledelse med henvisning til Mouhamed Bâ s iagttagelser. 2

3 3. Andre organisationers engagement i Amataltalzonen CADEV (= Caritas Développement) samt Verdensfødevareprogrammet har været aktive omkring uvejret, som ramte Agadez, Amataltal og andre byer i september. Efter at freden er genetableret, forventes antallet af organisationer med engagement i Agadez-regionen at vokse. CA forsøger at opretholde en dialog med samtlige aktører i zonen. 11. Status projektmål Gør rede for projektmål (outcome), indikatorer herfor, foreløbige resultater samt vurdering af projektets muligheder for at nå de(t) opstillede projektmål. Gør rede for, hvorvidt kvinder og mænd sikres lige adgang til og kontrol over muligheder, ressourcer og beslutningstagning i forbindelse med projektets aktiviteter. Projektmålene er beskrevet i punkt 9. der er opført gartnerienheder i 6 af CA s 9 GM er, hvorimod organisationsopbygningen fordeles på alle 9, hvilket kan ses som indikatorer for, at organiseringen er styrket decentralt. Dette gælder også for kvinderne, som har ret til at afholde møder kun for kvinder på alle 9 kursus- og mødecentre. Respekten for det største etniske mindretal i området, fulbeerne (27 pct.), viser sig ved, at de i Afataylal i GM In-Jighrane får deres eget kursus- og mødecenter, uanset at de i lighed med igdalen er (5 pct.) og hausaer (4 pct.) også er velkomne på de 8 andre centre. Derimod er fulbeerne, hausaerne og igdalen erne tilsyneladende fraværende i CA s ledelse. Uddannelsesaktiviteterne er fordelt på 8 af 9 GM er. Centeret i Ekawel er foreløbig opgivet det skulle have været indrettet i samme bygninger som en skole, som staten (v/det regionale undervisningsdirektorat i Agadez) har lovet at etablere. Her har CA fravalgt at opføre de bygninger, som staten har afgivet løfte om at opføre. Undervisningsmotiverede i GM Ekawel besøger kursus- og mødecenteret i Wourzaddam. Kvinderne organiseres endvidere omkring de 4 kornbanker. 12. Status resultater For hvert resultat udvælges og angives én, fortrinsvis kvantitativ, indikator (samme som i ansøgningen). For hver indikator angives årets oprindelige mål samt det faktiske resultat. Program/projekt: er: Mål for året: Angiv resultat for året hhv. for projektet til dato: Resultat (output) 1: Oprettelse af 6 kursus- og mødecentre. Kursus- og mødecentrene er funktionelle Kursus- og mødecentrene er funktionelle Kursus- og mødecentret i Amataltal landsby (= projektets og kooperativets hovedkvarter) ramtes af uvejr i september; der er skaffet støtte fra fonde og private til udbedring af skaderne. 3

4 Resultat 2: Undervisning af unge og voksne i kapacitetsopbyggende og indtægtsskabende fag. Resultat 3: Kornbanker skaber fødevaresikkerhed og opbygger kvindeorganisering. Resultat 4: Dyrkning af grøntsager bidrager til alsidig kost og til at opbygge indkomstskabende aktiviteter. Resultat 5: Indtægtsforbedringer og kapacitetsopbygning forbedrer relationerne mellem Amataltal-zonens folkeslag. Undervisningen gennemføres - ifølge breve, mails og rapporterne fra inspektioner og evaluering. De 4 tons pr. år til hver af de 4 kornbanker indkøbes, sælges og genindkøbes for indtægterne ved salget. Havebrugsparcellerne i 6 GM er er forsynet med trækdyr, sivebrønde og indhegninger. Tuareger, fulbeer, hausaer og igdalen er arbejder og spiser sammen, holder møder med hinanden, og blandede ægteskaber forekommer. Der skal være påbegyndt undervisning i alle planlagte emner og på alle 9 centre. Såvel den økonomiske praksis som forvaltningskomiteerne er igangsat og fungerer rutinemæssigt. Der skal være sket målbare fremskridt omkring bekæmpelse af sult og fejlernæring. Fortsættelse af fredelig og konstruktiv sameksistens med spredning til naboområder. Der har været undervist på 8 centre, og der har været undervist i alle de fag, der står opført i projektdokumentet. Kurser for unge og voksne har oftest været afholdt sammen Ved uvejret den 17. september blev 2 tons hirse ødelagt i kornbanken i Amataltal landsby. Der er skaffet støtte fra fonde og private til genetablering af kornbanken. Grøntsager i ernæringen synes at have haft den effekt, at kvinderne for første gang nogensinde ikke har problemer med blodmangel oven på fødsler. Dyrkningen bidrager til at mindske virkningerne af et uregelmæssigt vejr i 29, hvor en langvarig tørke pludselig blev afbrudt af de største regnbyger i mands minde. Det er traditionelt tuaregerne, der dominerer Amataltal-zonen, og det forekommer vanskeligt at bryde med dette, så de øvrige etniske grupper kommer med i ledelsen af kooperativet. Det er dog sandsynligt, at fulbeer, hausaer og igdalen er skaffer sig indflydelse ad uformel vej gennem dialog. 13. Afvigelser fra oprindelige projektdokument En overgang så det ud til, at midtvejsevalueringen skulle aflyses på grund af den væbnede konflikt i regionen. Evalueringen blev dog ført ud i livet i februar 29, fordi CA vurderede, at risikoen for konsulenten og hans assistenter var meget lille. Der blev oprindelig planlagt fem faglige inspektioner ved kvægavls- og planteavlsekspert Dr. Idé Tahirou. Inspektionen ved årsskiftet 27-8 blev aflyst på grund af den væbnede opstand og ved årsskiftet af sparehensyn, hvorimod den blev gennemført for 26-7 og 28-9 og forventes gennemført for Ændringsforslag til projekt/projektimplementering Beskriv ændringsforslag til eller revisioner af projektimplementering Det faste personale på 6 personer på projektets og kooperativets kontor i Agadez har af Danida fået bevilget en forhøjelse af lønningerne, så disse for årene vil være 5 pct. højere end oprindelig budgetteret. Lønningerne vil i 28 og 29 være 75 pct. (mod opr. 5 pct.) af lønningerne i 26 og 27, og i 21 vil lønningerne være 37,5 pct. (mod opr. 25 pct.) af lønningerne i 26 og 27. 4

5 Priserne på grundlæggende fødevarer steg kraftigt under undtagelsestilstanden efter fredsslutningen den 26. november forventes priserne at stabiliseres og på længere sigt at falde det er dog uforudsigeligt, hvornår denne proces begynder. 15. Bæredygtighed Beskriv den forventede bæredygtighed, det vil sige den udstrækning modtageren kan og vil fortsætte de igangsatte aktiviteter og drage fordel af projektets resultater efter projektets afslutning. Det skal derudover beskrives hvordan den danske NGO i resten af implementeringsperioden vil søge at sikre og maksimere projektets bæredygtighed. Eftersom oprør og undtagelsestilstand er i frisk erindring, og eftersom regnen i 29 stort set faldt på én dag, hvor den til gengæld udrettede kolossale skader, er det svært at forudse, hvordan bæredygtighedsaspektet vil udvikle sig. Et åbent spørgsmål er f. eks., om fredens tilbagevenden medfører tilbagevenden af turister, som befolkningen kan sælge serviceydelser og håndværksprodukter til. En halv snes unge i Amataltal har opført et værksted, hvor de udfører reparationer på motorcykler, biler, kærrer og generatorer. De har en fin fortjeneste og sælger ydelser, som beboerne i Amataltalzonen tidligere måtte købe uden for zonen. Disse unge har på kurser i efteråret 29 lært noget af deres kunnen videre til andre unge. Nogle af de unge kører taxakørsel på knallerter og motorcykler. Produkterne fra gartneriparcellerne tjener ikke kun til selvforsyning af familierne de sælges også på markedet i Amataltal. Den håndværksmæssige, mekaniske, gartnerimæssige, kvægavlsmæssige, sproglige og organisatoriske kapacitetsopbygning finder fortsat sted i samarbejde med lokale undervisningsmyndigheder, f. eks. har der omkring årsskiftet i lighed med, hvad der var tilfældet ved forrige årsskifte - både været afholdt et efteruddannelseskursus for alle projektets lærere og et seminar om det tuaregiske sprog. 16. Kommentarer til revision af budgettet Der bliver ingen neutral slutevaluering fra Danmark, men måske en slutinspektion ved et af GtU s ledende medlemmer sammen med Dr. Tahirou, jf. p. 13. På CA s initiativ opprioriteres alle kursusemner, hvad angår projektets sidste år. 17. Partnerorganisationen Beskriv eventuelle ændringer i partnerorganisationen, herunder i dennes finansieringsgrundlag (nye donorer etc.) CA har en bred vifte af kontakter til både myndigheder og foreningsliv i Agadez-regionen, bl.a. kvægavlsforeningen ROPAZ, Det Regionale Netværk af Kvægavlerorganisationer, som CA s generalsekretær for tiden er formand for. ROPAZ omfatter ca. halvtreds organisationer, og dets formål er oprettelsen af et nationalt forum til at forsvare kvægavlernes interesser overalt, hvor dette måtte være nødvendigt. I forbindelse med uvejret i september (omtalt flere gange i indeværende rapport) lykkedes det for CA ved gentaget, mildt pres at skaffe katastrofehjælp fra de lokale myndigheder (guvernoratet), fra Verdensfødevareprogrammet og fra CADEV (= Caritas Développement) 18. Læring Hvilke særlige erfaringer har projektpartnerne gjort sig i den forløbne periode (i punktform)? Det er nærliggende at antage, at de stadig hyppigere tørker samt de voldsomme regnmængder, der kommer på én gang, er resultater af den globale opvarmning, der rammer de befolkninger mest, som har mindst skyld i, at opvarmningen er opstået. Befolkningen i Amataltal-zonen har med projektforløbet fået en række redskaber i kraft af kundskaber og faciliteter; men klimaforholdene gør det vanskeligt helt at overskue, hvorledes disse redskaber mest hensigtsmæssigt anvendes. Bilag Bilag til udviklingsrapporten kan eventuelt indeholde følgende: Revideret budget, eventuelle midtvejsevalueringer/reviews etc. Evalueringsrapport fra konsulent Mouhamed Bâ vedlægges i original fransksproget version samt i dansk oversættelse. Der henvises til de følgende sider, hvad angår det reviderede budget. 5

6 Revideret budget- og finansieringsplan 1. Aktiviteter i alt Specificér 1 Oprindeligt budget Revideret budget Samlet Finansiering Samlet Finansiering UM Andre UM Andre Alfabetiseringskurser Kurser i organisation og økonomi Kurser i samfundslære og historie Kurser i miljø, kvægavl, planteavl, håndværk og mekanik Kurser kun for unge Kurser kun for kvinder Kurser i fransk Udarbejdelse og trykning af bogen Nigers Historie Seminarer om tuaregisk sprog og om pædagogik Brændstof til bl.a. grøntsagstransport og opsøgende arbejde Vedligeholdelse af køretøjer Såsæd til 5 gartneriparceller Ca. 8. forventes anvendt i Danmark til indkøb og forsendelse af såsæd og diverse materialer til anvendelse på kurserne. 2. Investeringer i alt - Indkøb, materiel mv. 3. Udsendte medarbejdere i alt - Stilling, mande-måneder, løn 2 - Andre udsendelsesudgifter (specificér hver enkelt stilling) 4. Lokale medarbejdere i alt - Stilling, mande-måneder, løn - Andre udsendelsesudgifter (udfyld og specificér kun for ledende personel) heraf koordinator (kun én ledende person) Lokal administration i alt - Specificér Vand, el, telefon og fax til kontoret Kontorartikler og papir Frimærker Skatter Bankgebyrer Honorarer til lokal revisor Bilforsikringer Renovering af kontor Aktiviteter, som finder sted i Danmark, skal fremgå særskilt 2 For hver stilling skal lønudgift og antal måneder specifikt fremgå 6

7 6. Projekt- og programrelateret oplysning i Danmark i alt - Specificér hver enkelt aktivitet 25. pct. af trykning og udsendelse af tidsskrift trykning og udsendelse af foredragspræsentationer diverse fotoarbejde ajourføring af hjemmeside på Internettet 7. Projekttilsyn i alt - Internationale flyrejser - Evt. lønudgifter - Opholdsudgifter - Andet (medicin + forsikring) (specificér antal deltagere/uger) Opr. 4 besøg fra Danmark reduceres til 1 à 1uge. Der regnes med 8.21 til inspektioner ved nigeriske eksperter. 8. Evaluering i alt - Internationale flyrejser - Evt. lønudgifter 3 - ca. 6 ugers arbejde alt inkl. I 29 lønnen på kr. dækker alt bortset fra forsikring. - Opholdsudgifter - Andet (medicin + forsikring) (specificér antal deltagere/uger) Budgetmargin (maks. 1% af punkt 1-8) 1. Projektudgifter i alt Revision i Danmark Subtotal Administration i Danmark Total Antal uger samt lønudgift for hver person 4 For udviklingsprojekter, maks 7 % af punkt 12, for humanitære projekter maks. 5 % af punkt 14. 7

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2 Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2 Udenrigsministeriet Humanitær bistand og Ngo-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk UM j.nr. Statusrapport Dato: Dette skema anvendes

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2 Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2 Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk UM j.nr. Statusrapport Dato: Dette skema anvendes

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 3

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 3 Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 3 Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk UM j.nr. Afsluttende rapport Dato: Dette skema

Læs mere

projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3

projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3 side 6 Projekt & Kultur nr. 106, februar 2011 projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3 - af Dr. Idé Tahirou, konsulent, Niamey, Niger - oversat af Birgit Vanghaug - fodnoter af Jørgen Olsen - fotos Dr.

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2 Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2 Udenrigsministeriet Humanitær bistand og Ngo-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk UM j.nr. Statusrapport Dato: Dette skema anvendes

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr.

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011 J* GENVEJ TIL UDVIKLING REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 211-31. DECEMBER 211 Kontakt: Koordinator: Jørgen Olsen, Skovvej 24, DK-951 Arden, (+45) 9856 2994 Formand og kasserer: Per Adelhart Christensen, Kørvelvangen

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice BILAG 3 Dato: 13-05-2008 Sagsnr.: 2008-59427 Dok.nr.: 2008-248908 Evalueringsskema til VI KBH R puljen Når de planlagte aktiviteter

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN DMRU-puljen BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN 1. GENERELT OM BUDGETTER FOR PROJEKTER OG AKTIVITETER Et væsentligt vurderingskriterium i forbindelse med en ansøgning handler om, hvorvidt

Læs mere

Egnsudviklingsprojekt i Amataltal-zonen. Rapport fra teknisk inspektion

Egnsudviklingsprojekt i Amataltal-zonen. Rapport fra teknisk inspektion GENVEJ TIL UDVIKLING (GTU) IDE TAHIROU dyrlæge Postboks: 12 946 tlf.: (227) 20 72 41 11 mobiltlf.: (227) 93 92 45 88 Egnsudviklingsprojekt i Amataltal-zonen Rapport fra teknisk inspektion Januar 2009 -

Læs mere

Statusrapport. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads København K UM j.nr.

Statusrapport. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads København K   UM j.nr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet

Læs mere

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 PROJEKTPULJEN VEJLEDNING OM OPSTILLING AF BUDGET TIL PROJEKTPULJEN REVIDERET VERSION JANUAR 2012 INDHOLD 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Generelt om budgetter

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF

MIDTVEJSEVALUERING AF GTU Genvej til Udvikling EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT EGNSUDVIKLING I AMATALTAL I NIGER MIDTVEJSEVALUERING AF PROJEKT EGNSUDVIKLING I AMATALTAL FASE 3 FEBRUAR 2009 KONSULENT: Mouhamed BA, Sénégal Privattelefon

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Sera Træf Adresse:

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen 14. oktober 2013 Sag 21-2013-00715 Dok. 125463/swhj VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen December 2013 Indhold: 1. Vejledningens gyldighed 2. Hvordan skal vejledningen bruges? 3. Generelt

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte til

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 projektpuljen Vejledning om opstilling af budget til Projektpuljen 2. udgave, April 2010 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Generelt om budgetter for

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune til projekt: Knallerter til brug for ledige i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER

Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Civilsamfundspuljen Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Statusrapporter skal kun udfyldes for bevillinger, der løber over en periode på 12 måneder. Er bevillingen på under 12 måneder,

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

GTU Genvej til Udvikling «Raccourci pour le Développement»

GTU Genvej til Udvikling «Raccourci pour le Développement» GTU Genvej til Udvikling «Raccourci pour le Développement» PROJEKT EGNSUDVIKLING I AMATALTAL - FASE III RAPPORT FRA AFSLUTTENDE EVALUERING Det endelige dokument Februar 2011 Konsulent: Dr. IDE TAHIROU

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Dansk Blindesamfund

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Til alle kommuner Sagsnr. 2014-19976 Doknr. 196865 Dato 22-12-2014 Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Økonomi-

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Lokalstyretudvikling Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Rita Munk, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1 Emneoversigt Prioriteter for lokalstyret udvikling Budget til LAG-indsatsen og fordeling

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Adresse: Postnummer:

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

FACT Sheet: Projektændringer

FACT Sheet: Projektændringer FACT Sheet: Projektændringer I løbet af gennemførelsen af et projekt kan der af forskellige grunde opstå behov for ændringer. Disse ændringer vedrører i reglen budgettet, arbejdsplanen, indikatorerne,

Læs mere

Skema til selvevaluering

Skema til selvevaluering Skema til selvevaluering EVALUERING AF UDVIKLINGSPROJEKTET Projekttitel Bevilling Ansøger Praksisnært pædagogisk kompetenceudviklings forløb -~~- oto - Formål Projektet som er et samarbejde mellem Aarhus

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis FONDEN FOR FAGLIG UDVIKLING AF SPECIALLÆGE- PRAKSIS c/o Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø Telefon 35 29 81 00, Telefax 35 29 83 21 Vejledning om udfyldelse

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Rapportering til Danidas Program- og Projektorientering (PPO) til Finansudvalget

Rapportering til Danidas Program- og Projektorientering (PPO) til Finansudvalget Rapportering til Danidas Program- og Projektorientering (PPO) til Finansudvalget Revideret 15-04-2010 NGOernes rapportering til PPO skal ske hvert år inden 1. februar. På baggrund af de udsendte rapporteringsoversigter

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her.

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere