Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2"

Transkript

1 Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2 Udenrigsministeriet Humanitær bistand og Ngo-samarbejde Asiatisk Plads København K UM j.nr. Statusrapport Dato: Dette skema anvendes ved årlige statusrapportering på udviklings- og humanitære projekter finansieret af Udenrigsministeriet (Humanitær bistand og Ngo-samarbejde). Skemaet bedes udfyldt elektronisk i Word med skrifttype Garamond, str. 13 og fremsendt til c.c. Skemaet må i udfyldt form ikke overskride 5 sider. Skemaet indsendes hvert år den 1. marts til Udenrigsministeriet. Statusrapporten kan indsendes på dansk eller engelsk. Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet - f.eks. ændringer i projektets målsætninger, forventede resultater eller budgetter? JA x NEJ I hvilket punkt er de beskrevet? budgetrevision 1. UMF- og j.nr. UMF j. nr. 14.N.396.b.1 2. Ansøgende organisation Genvej til Udvikling (herefter GtU) Adresse Skovvej 24 Postnummer og by 951 Arden Kontaktperson Jørgen Olsen Telefonnummer Telefaxnummer Projekttitel på dansk Egnsudvikling i Amataltal, Niger, fase 3 (EiA3) 4. Bevilling (DKK) DKK Lokalitet Amataltal-zonen, Tchirozérine Departement, Agadez-regionen 6. Projektperiode Start (dag/måned/år) Rapporteringsperiode Start (dag/måned/år) Monitorering og projektgennemgange Afslutning (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned/år) Evt. revideret (efter aftale med ministeriet) 1

2 Gør rede for hovedaktiviteterne i monitoreringen i perioden, f.eks. projektbesøg, interne/eksterne projektgennemgange og lign.(konklusionerne beskrives i de følgende afsnit.) Der er gennemført ca. 2 telefonsamtaler i 29 med partnerorganisationen Kooperativet i Amataltal (herefter CA). Vi har i 29 modtaget 22 breve, nogle som vedhæftede file i s. Vi har modtaget 6 generelle rapporter, dækkende to måneder ad gangen, 12 månedsregnskaber og 3 fagspecifikke rapporter, primært om kursusaktiviteter, og vi korresponderer pr. gennemsnitligt ca. en gang om ugen. I februar 29 gennemførtes en generel midtvejsevaluering ved konsulent Mouhamed Bâ, Senegal og hans assistenter, Béatrice M Po og Etienne Faizoun, Benin. En regional, offentligt ansat undervisningsinspektør. Gamar Alao, besøger projektets undervisningssammenhænge med regelmæssige mellemrum. De fleste breve og rapporter oversættes til dansk og drøftes i GtU s Agadez-gruppe og blandt bestyrelsens medlemmer og suppleanter, til medlemmer og andre interesserede skrives artikler i foreningens tidsskrift, Projekt & Kultur, og der redigeres i fotoalbum, lysbilledserie og hjemmeside, 9. Kort statusbeskrivelse En kort beskrivelse af projektet samt projektudvikling. Udviklingsmålet er at styrke selvforsyning, selvbestemmelse og selvtillid i Amataltal-zonen, Agadezregionen, Niger for områdets godt 2. overvejende tuareger og fulbeer samt igdalen er og hausaer. Projektmålene er: 1) at mindske afhængigheden af kvægavl, via spredning af erhvervsgrundlaget, 2) at forbedre den interne kapacitetsopbygning i Kooperativet i Amataltal, 3) at styrke befolkningens uddannelsesniveau, identitetsfølelse og evne til at hævde rettigheder. Der har været gennemført kurser i alle de emner, der skal tages op ifølge projektdokumentet. Den 26. november 29 ophævedes den undtagelsestilstand, myndighederne havde indført som svar på væbnet opstand i regionen. Oprørerne havde forinden nedlagt deres våben. Oprøret ramte på intet tidspunkt Amataltal-zonen direkte; men undtagelsestilstanden var en stor hæmsko, eftersom den indebar, at priserne på alle importerede produkter, herunder fødevarer, steg markant på grund af fordyrende militær eskorte. Den 17. september faldt en så heftig regnmængde, at selv folk over 8 ikke kunne huske at have oplevet det værre kombineret med storm fremkaldte regnen voldsomme ødelæggelser, bl.a. af kornbanken i Amataltal landsby. GtU har skaffet støtte fra private til at udbedre nogle af de skader, der har størst betydning for EiA3. 1. Udvikling i væsentlige forudsætninger og risici Kritiske forudsætninger og risici Vurdering af udvikling (gl. og nye) 1. Risiko for tørke. Regnmængden var næsten ikke eksisterende indtil 17. september mange dyr døde. 2. Risiko for etniske uoverensstemmelser. Evaluator Mouhamed Bâ bemærker, at han udelukkende blev sat i forbindelse med tuareger under sit besøg. Han fik ikke talt med fulbeer og hausaer, og han mødte slet ingen igdalen er. Vurdering af effekt på programmets gennemførelse og beskrivelse af evt. modvirkende foranstaltninger. GtU søger fondsmidler til et dråbevandingsanlæg til den største grøntsagsparcel (i Amataltal landsby), så det sparsomme vand kan udnyttes optimalt. I forbindelse med en afsluttende inspektion vil GtU tage spørgsmålet om de andre etniske grupper op med CA s ledelse med henvisning til Mouhamed Bâ s iagttagelser. 2

3 3. Andre organisationers engagement i Amataltalzonen CADEV (= Caritas Développement) samt Verdensfødevareprogrammet har været aktive omkring uvejret, som ramte Agadez, Amataltal og andre byer i september. Efter at freden er genetableret, forventes antallet af organisationer med engagement i Agadez-regionen at vokse. CA forsøger at opretholde en dialog med samtlige aktører i zonen. 11. Status projektmål Gør rede for projektmål (outcome), indikatorer herfor, foreløbige resultater samt vurdering af projektets muligheder for at nå de(t) opstillede projektmål. Gør rede for, hvorvidt kvinder og mænd sikres lige adgang til og kontrol over muligheder, ressourcer og beslutningstagning i forbindelse med projektets aktiviteter. Projektmålene er beskrevet i punkt 9. der er opført gartnerienheder i 6 af CA s 9 GM er, hvorimod organisationsopbygningen fordeles på alle 9, hvilket kan ses som indikatorer for, at organiseringen er styrket decentralt. Dette gælder også for kvinderne, som har ret til at afholde møder kun for kvinder på alle 9 kursus- og mødecentre. Respekten for det største etniske mindretal i området, fulbeerne (27 pct.), viser sig ved, at de i Afataylal i GM In-Jighrane får deres eget kursus- og mødecenter, uanset at de i lighed med igdalen er (5 pct.) og hausaer (4 pct.) også er velkomne på de 8 andre centre. Derimod er fulbeerne, hausaerne og igdalen erne tilsyneladende fraværende i CA s ledelse. Uddannelsesaktiviteterne er fordelt på 8 af 9 GM er. Centeret i Ekawel er foreløbig opgivet det skulle have været indrettet i samme bygninger som en skole, som staten (v/det regionale undervisningsdirektorat i Agadez) har lovet at etablere. Her har CA fravalgt at opføre de bygninger, som staten har afgivet løfte om at opføre. Undervisningsmotiverede i GM Ekawel besøger kursus- og mødecenteret i Wourzaddam. Kvinderne organiseres endvidere omkring de 4 kornbanker. 12. Status resultater For hvert resultat udvælges og angives én, fortrinsvis kvantitativ, indikator (samme som i ansøgningen). For hver indikator angives årets oprindelige mål samt det faktiske resultat. Program/projekt: er: Mål for året: Angiv resultat for året hhv. for projektet til dato: Resultat (output) 1: Oprettelse af 6 kursus- og mødecentre. Kursus- og mødecentrene er funktionelle Kursus- og mødecentrene er funktionelle Kursus- og mødecentret i Amataltal landsby (= projektets og kooperativets hovedkvarter) ramtes af uvejr i september; der er skaffet støtte fra fonde og private til udbedring af skaderne. 3

4 Resultat 2: Undervisning af unge og voksne i kapacitetsopbyggende og indtægtsskabende fag. Resultat 3: Kornbanker skaber fødevaresikkerhed og opbygger kvindeorganisering. Resultat 4: Dyrkning af grøntsager bidrager til alsidig kost og til at opbygge indkomstskabende aktiviteter. Resultat 5: Indtægtsforbedringer og kapacitetsopbygning forbedrer relationerne mellem Amataltal-zonens folkeslag. Undervisningen gennemføres - ifølge breve, mails og rapporterne fra inspektioner og evaluering. De 4 tons pr. år til hver af de 4 kornbanker indkøbes, sælges og genindkøbes for indtægterne ved salget. Havebrugsparcellerne i 6 GM er er forsynet med trækdyr, sivebrønde og indhegninger. Tuareger, fulbeer, hausaer og igdalen er arbejder og spiser sammen, holder møder med hinanden, og blandede ægteskaber forekommer. Der skal være påbegyndt undervisning i alle planlagte emner og på alle 9 centre. Såvel den økonomiske praksis som forvaltningskomiteerne er igangsat og fungerer rutinemæssigt. Der skal være sket målbare fremskridt omkring bekæmpelse af sult og fejlernæring. Fortsættelse af fredelig og konstruktiv sameksistens med spredning til naboområder. Der har været undervist på 8 centre, og der har været undervist i alle de fag, der står opført i projektdokumentet. Kurser for unge og voksne har oftest været afholdt sammen Ved uvejret den 17. september blev 2 tons hirse ødelagt i kornbanken i Amataltal landsby. Der er skaffet støtte fra fonde og private til genetablering af kornbanken. Grøntsager i ernæringen synes at have haft den effekt, at kvinderne for første gang nogensinde ikke har problemer med blodmangel oven på fødsler. Dyrkningen bidrager til at mindske virkningerne af et uregelmæssigt vejr i 29, hvor en langvarig tørke pludselig blev afbrudt af de største regnbyger i mands minde. Det er traditionelt tuaregerne, der dominerer Amataltal-zonen, og det forekommer vanskeligt at bryde med dette, så de øvrige etniske grupper kommer med i ledelsen af kooperativet. Det er dog sandsynligt, at fulbeer, hausaer og igdalen er skaffer sig indflydelse ad uformel vej gennem dialog. 13. Afvigelser fra oprindelige projektdokument En overgang så det ud til, at midtvejsevalueringen skulle aflyses på grund af den væbnede konflikt i regionen. Evalueringen blev dog ført ud i livet i februar 29, fordi CA vurderede, at risikoen for konsulenten og hans assistenter var meget lille. Der blev oprindelig planlagt fem faglige inspektioner ved kvægavls- og planteavlsekspert Dr. Idé Tahirou. Inspektionen ved årsskiftet 27-8 blev aflyst på grund af den væbnede opstand og ved årsskiftet af sparehensyn, hvorimod den blev gennemført for 26-7 og 28-9 og forventes gennemført for Ændringsforslag til projekt/projektimplementering Beskriv ændringsforslag til eller revisioner af projektimplementering Det faste personale på 6 personer på projektets og kooperativets kontor i Agadez har af Danida fået bevilget en forhøjelse af lønningerne, så disse for årene vil være 5 pct. højere end oprindelig budgetteret. Lønningerne vil i 28 og 29 være 75 pct. (mod opr. 5 pct.) af lønningerne i 26 og 27, og i 21 vil lønningerne være 37,5 pct. (mod opr. 25 pct.) af lønningerne i 26 og 27. 4

5 Priserne på grundlæggende fødevarer steg kraftigt under undtagelsestilstanden efter fredsslutningen den 26. november forventes priserne at stabiliseres og på længere sigt at falde det er dog uforudsigeligt, hvornår denne proces begynder. 15. Bæredygtighed Beskriv den forventede bæredygtighed, det vil sige den udstrækning modtageren kan og vil fortsætte de igangsatte aktiviteter og drage fordel af projektets resultater efter projektets afslutning. Det skal derudover beskrives hvordan den danske NGO i resten af implementeringsperioden vil søge at sikre og maksimere projektets bæredygtighed. Eftersom oprør og undtagelsestilstand er i frisk erindring, og eftersom regnen i 29 stort set faldt på én dag, hvor den til gengæld udrettede kolossale skader, er det svært at forudse, hvordan bæredygtighedsaspektet vil udvikle sig. Et åbent spørgsmål er f. eks., om fredens tilbagevenden medfører tilbagevenden af turister, som befolkningen kan sælge serviceydelser og håndværksprodukter til. En halv snes unge i Amataltal har opført et værksted, hvor de udfører reparationer på motorcykler, biler, kærrer og generatorer. De har en fin fortjeneste og sælger ydelser, som beboerne i Amataltalzonen tidligere måtte købe uden for zonen. Disse unge har på kurser i efteråret 29 lært noget af deres kunnen videre til andre unge. Nogle af de unge kører taxakørsel på knallerter og motorcykler. Produkterne fra gartneriparcellerne tjener ikke kun til selvforsyning af familierne de sælges også på markedet i Amataltal. Den håndværksmæssige, mekaniske, gartnerimæssige, kvægavlsmæssige, sproglige og organisatoriske kapacitetsopbygning finder fortsat sted i samarbejde med lokale undervisningsmyndigheder, f. eks. har der omkring årsskiftet i lighed med, hvad der var tilfældet ved forrige årsskifte - både været afholdt et efteruddannelseskursus for alle projektets lærere og et seminar om det tuaregiske sprog. 16. Kommentarer til revision af budgettet Der bliver ingen neutral slutevaluering fra Danmark, men måske en slutinspektion ved et af GtU s ledende medlemmer sammen med Dr. Tahirou, jf. p. 13. På CA s initiativ opprioriteres alle kursusemner, hvad angår projektets sidste år. 17. Partnerorganisationen Beskriv eventuelle ændringer i partnerorganisationen, herunder i dennes finansieringsgrundlag (nye donorer etc.) CA har en bred vifte af kontakter til både myndigheder og foreningsliv i Agadez-regionen, bl.a. kvægavlsforeningen ROPAZ, Det Regionale Netværk af Kvægavlerorganisationer, som CA s generalsekretær for tiden er formand for. ROPAZ omfatter ca. halvtreds organisationer, og dets formål er oprettelsen af et nationalt forum til at forsvare kvægavlernes interesser overalt, hvor dette måtte være nødvendigt. I forbindelse med uvejret i september (omtalt flere gange i indeværende rapport) lykkedes det for CA ved gentaget, mildt pres at skaffe katastrofehjælp fra de lokale myndigheder (guvernoratet), fra Verdensfødevareprogrammet og fra CADEV (= Caritas Développement) 18. Læring Hvilke særlige erfaringer har projektpartnerne gjort sig i den forløbne periode (i punktform)? Det er nærliggende at antage, at de stadig hyppigere tørker samt de voldsomme regnmængder, der kommer på én gang, er resultater af den globale opvarmning, der rammer de befolkninger mest, som har mindst skyld i, at opvarmningen er opstået. Befolkningen i Amataltal-zonen har med projektforløbet fået en række redskaber i kraft af kundskaber og faciliteter; men klimaforholdene gør det vanskeligt helt at overskue, hvorledes disse redskaber mest hensigtsmæssigt anvendes. Bilag Bilag til udviklingsrapporten kan eventuelt indeholde følgende: Revideret budget, eventuelle midtvejsevalueringer/reviews etc. Evalueringsrapport fra konsulent Mouhamed Bâ vedlægges i original fransksproget version samt i dansk oversættelse. Der henvises til de følgende sider, hvad angår det reviderede budget. 5

6 Revideret budget- og finansieringsplan 1. Aktiviteter i alt Specificér 1 Oprindeligt budget Revideret budget Samlet Finansiering Samlet Finansiering UM Andre UM Andre Alfabetiseringskurser Kurser i organisation og økonomi Kurser i samfundslære og historie Kurser i miljø, kvægavl, planteavl, håndværk og mekanik Kurser kun for unge Kurser kun for kvinder Kurser i fransk Udarbejdelse og trykning af bogen Nigers Historie Seminarer om tuaregisk sprog og om pædagogik Brændstof til bl.a. grøntsagstransport og opsøgende arbejde Vedligeholdelse af køretøjer Såsæd til 5 gartneriparceller Ca. 8. forventes anvendt i Danmark til indkøb og forsendelse af såsæd og diverse materialer til anvendelse på kurserne. 2. Investeringer i alt - Indkøb, materiel mv. 3. Udsendte medarbejdere i alt - Stilling, mande-måneder, løn 2 - Andre udsendelsesudgifter (specificér hver enkelt stilling) 4. Lokale medarbejdere i alt - Stilling, mande-måneder, løn - Andre udsendelsesudgifter (udfyld og specificér kun for ledende personel) heraf koordinator (kun én ledende person) Lokal administration i alt - Specificér Vand, el, telefon og fax til kontoret Kontorartikler og papir Frimærker Skatter Bankgebyrer Honorarer til lokal revisor Bilforsikringer Renovering af kontor Aktiviteter, som finder sted i Danmark, skal fremgå særskilt 2 For hver stilling skal lønudgift og antal måneder specifikt fremgå 6

7 6. Projekt- og programrelateret oplysning i Danmark i alt - Specificér hver enkelt aktivitet 25. pct. af trykning og udsendelse af tidsskrift trykning og udsendelse af foredragspræsentationer diverse fotoarbejde ajourføring af hjemmeside på Internettet 7. Projekttilsyn i alt - Internationale flyrejser - Evt. lønudgifter - Opholdsudgifter - Andet (medicin + forsikring) (specificér antal deltagere/uger) Opr. 4 besøg fra Danmark reduceres til 1 à 1uge. Der regnes med 8.21 til inspektioner ved nigeriske eksperter. 8. Evaluering i alt - Internationale flyrejser - Evt. lønudgifter 3 - ca. 6 ugers arbejde alt inkl. I 29 lønnen på kr. dækker alt bortset fra forsikring. - Opholdsudgifter - Andet (medicin + forsikring) (specificér antal deltagere/uger) Budgetmargin (maks. 1% af punkt 1-8) 1. Projektudgifter i alt Revision i Danmark Subtotal Administration i Danmark Total Antal uger samt lønudgift for hver person 4 For udviklingsprojekter, maks 7 % af punkt 12, for humanitære projekter maks. 5 % af punkt 14. 7

projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3

projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3 side 6 Projekt & Kultur nr. 106, februar 2011 projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3 - af Dr. Idé Tahirou, konsulent, Niamey, Niger - oversat af Birgit Vanghaug - fodnoter af Jørgen Olsen - fotos Dr.

Læs mere

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr.

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet

Læs mere

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011 J* GENVEJ TIL UDVIKLING REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 211-31. DECEMBER 211 Kontakt: Koordinator: Jørgen Olsen, Skovvej 24, DK-951 Arden, (+45) 9856 2994 Formand og kasserer: Per Adelhart Christensen, Kørvelvangen

Læs mere

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN DMRU-puljen BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN 1. GENERELT OM BUDGETTER FOR PROJEKTER OG AKTIVITETER Et væsentligt vurderingskriterium i forbindelse med en ansøgning handler om, hvorvidt

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF

MIDTVEJSEVALUERING AF GTU Genvej til Udvikling EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT EGNSUDVIKLING I AMATALTAL I NIGER MIDTVEJSEVALUERING AF PROJEKT EGNSUDVIKLING I AMATALTAL FASE 3 FEBRUAR 2009 KONSULENT: Mouhamed BA, Sénégal Privattelefon

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen 14. oktober 2013 Sag 21-2013-00715 Dok. 125463/swhj VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen December 2013 Indhold: 1. Vejledningens gyldighed 2. Hvordan skal vejledningen bruges? 3. Generelt

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER

Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Civilsamfundspuljen Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Statusrapporter skal kun udfyldes for bevillinger, der løber over en periode på 12 måneder. Er bevillingen på under 12 måneder,

Læs mere

GTU Genvej til Udvikling «Raccourci pour le Développement»

GTU Genvej til Udvikling «Raccourci pour le Développement» GTU Genvej til Udvikling «Raccourci pour le Développement» PROJEKT EGNSUDVIKLING I AMATALTAL - FASE III RAPPORT FRA AFSLUTTENDE EVALUERING Det endelige dokument Februar 2011 Konsulent: Dr. IDE TAHIROU

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Kære BFRP. Bach Fondens Internationale Register

Kære BFRP. Bach Fondens Internationale Register Kære BFRP Bach Fondens Internationale Register Vi skriver for at minde dig om at det er tid for fornyelse af din genregistrering i Bach Centre register for Bachterapeuter. Vi beder dig udfylde og returnere

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Klimavenlig Roklub Ansøger Forening Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen E-mail formand@dsr-online.dk Telefon

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om misbrug af bistandsmidler under programmet for national forsoning og opbygning af civilsamfundet i Burma (kanaliseret via Den Danske Burma Komité) Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere