Tursejleren. Nr. 2 Maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tursejleren. Nr. 2 Maj 2007"

Transkript

1 Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 2 Maj 2007 w w w.tursejleren.dk

2

3 Tak til Hartvig! Som nyvalgt formand vil jeg først benytte lejligheden til at takke den afgående formand, Hartvig Rasmussen, for hans store indsats i sin formandsperiode. Den har ført til, at foreningen i dag er den største tursejlerforening i Danmark med over medlemmer og 126 klubber. Det har været et langt sejt træk, og jeg må konstatere, at hans målsætning er opfyldt. Selvportræt Sammen med bestyrelsen har jeg nu overtaget roret i DT. Derfor benytter jeg lejligheden til præsentere mig selv: Jeg er født i Odense for 62 år siden, og her er jeg også vokset op. Er uddannet arkitekt, gift og har to børn. Sejlede jolle fra jeg var ganske ung, men skiftede i 1994 til motorbåd. Af tillidshverv kan jeg oplyse, at jeg er formand for Motorbådsklubben Amanda i Kerteminde. Målsætning Min målsætning for DT er, at foreningen fortsat skal vokse og helt klart forblive landets bedste organisation for tursejlere. Det vil blandt andet kunne omfatte en mere konkurrencedygtig forsikringsordning for visse bådtyper, hvilket vi skal drøfte med vores partner på forsikringsområdet, TreKroner, i nær fremtid. Det skal i den forbindelse bemærkes, at hvis man opfylder nogle enkle kriterier, vil det være muligt at få op til 30 pct. reduktion af præmien på bådforsikringen. Medlemsservice DT skal favne bredt i sin medlemskreds. D.v.s., vi skal have attraktive tilbud til såvel unge som ældre medlemmer. Altså en mere omfattende medlemsservice, end vi har i dag. Jeg ved, det er svært, at»råbe«de unge op. De er meget fokuserede på andre samfundsværdier i disse år, og det levner dem ikke megen tid til overs for lystsejlads. Men tiderne har det med at skifte, og så melder lysten sig nok - også for at give et nap med i foreningslivet. Vi, der kender det, ved, hvor dejligt det er at stifte nye bekendtskaber blandt tursejlere - enten i lokale klubber eller i fremmede havne. Jeg slutter for denne gang med at ønske alle vores medlemmer en rigtig god og varm sommer med lutter gode oplevelser. Med tursejlerhilsen Mogens Hansen Den nye formand, Mogens Hansen (t.v.), udnævnte Hartvig Rasmussen til æresmedlem af DT. Her modtager Hartvig og hans fru Birthe en velfortjent erkendelse for deres store arbejde for DT.

4 Mød os også på og

5 Den 21. juni i fjor var en historisk dag ved Flåderadio Tórshavn på Færøerne. Nøglen blev drejet om på stationen, og sidste mand lukkede og slukkede. Gennem 60 år havde den været i brug, og i det meste af den tid, havde det været en hel anden slags nøgle, der blev brugt døgnet rundt nemlig morsenøglen. Nok var det et par år siden, at morsenøglen sidst havde været i brug på flåderadioen, men det gamle håndværk var ikke glemt. Kommunikationscentret i Århus sendte nemlig en afskedshilsen til flåderadioens»sidste mand«i morseskrift. Den blev besvaret på samme måde. En epoke var uigenkaldeligt slut. Født i Charleston Han blev uddannet kunstmaler i bl.a. England, hvorfra han vendte tilbage til USA 1832, for at blive professor i skulptur- og malerkunst ved universitetet i New York. Det var undervejs hjem med passagerskibet, han overhørte en samtale om elektromagnetisme. Den satte ham i gang, som opfinder. Telegrafen via ledninger blev opfundet og patentanmeldt i Samuel Morses navn. Men det er på grund af det kommunikationssprog via denne ledning, han blev kendt. Han opfandt et system bestående af prikker og streger, som sat rigtigt sammen, udgør alfabetet med tal og interpunktionstegn. Den 24. maj 1844 blev det første telegram afsendt i dette sprog. Mange lande hædrede ham for hans opfindelse. Blandt andet blev han ridder af Dannebrog i Fra telegraflinierne på land stak morseskriften til søs, og den blev taget til sig af skibsfarten. Først i større passagerskibe og efterhånden, som tiden gik, også i andre erhvervsfartøjer. I begyndelsen af 1900-tallet havde morsesproget derfor fået flere tilføjelser i form af bogstavskoder. Blandt andre én, der hed CQ. Når man sendte disse to bogstaver ud i æteren, betød det, at det var for at give en meddelelse til alle stationer. Dette kald har været brugt indtil for få år siden af såvel kystradiostationer som skibsstationer. Også radioamatører tog det til sig, når de ville tale med andre stationer. Bogstaverne udtalt på engelsk er formentlig opstået fra»seek you«. I 1904 fik bogstaverne tilføjet et»d«for det engelske distress. CQD blev så brugt som et uofficielt nødkald Verden over. Blandt andet i 1909 hvor to skibe kolliderede i tågen ud for Nantucket Island på USA s østkyst. Det blev også brugt i 1912, da Titanic sank efter et sammenstød med et isbjerg. Men allerede da havde man indset behovet for at få et officielt internationalt nødopkald, og på den 2. Internationale Telegrafikongres i 1906 besluttede man derfor at bruge et særligt tegn til det. Nemlig tre prikker, tre streger og tre prikker sendt som ét sammenhængende tegn, der ikke kunne forveksles med de andre morsetegn, som maksimalt have seks prikker og streger. Med disse ni prikker og streger kan man danne mange andre bogstavskombinationer i morsealfabetet. Men hvorfor det absolut blev til SOS, ved man intet om. Det er en udbredt misforståelse, at de fx. kan stå for det engelske»save Our Souls«. På dette tidspunkt var telegrafsproget i øvrigt fransk. SOS er siden gået ind i de fleste sprog som betegnelse for nødopkald. Søger du fx på Google, vil du få 64 mio. hits på SOS. Det må vel siges at være Verdens mest udbredte misforståelse. Som årene gik, blev det også muligt at sende telefoniske meddelelser trådløst. Derfor måtte man også have et internationalt nødsignal for telefoni. Det blev til»mayday«, og det stammer fra det franske ord»màidiz«, som betyder»hjælp mig«. MAYDAY bruges stadig i såvel sø- som luftfart. Den videre elektroniske udvikling i nødtrafik er formentlig kendt af alle med radiocertifikater til fritidssejlads og hører ikke hjemme her. Meldingen om Flåderadio Tórshavns lukning fik mig til at kaste et nostalgisk tanke tilbage i tiden. I år er det præcist 50 år siden, jeg startede i telegrafistafdelingen på Københavns Navigationsskole. Jeg fik 2. klasses internationalt rediotelegrafist certifikat. Efter et par år som»gnist«på verdenshavene, værnepligt, hvor jeg fik alle militærets certifikater. Efter 1. klasses certifikat på Svendborg Navigationsskole uddannet i flyradiokommunikation og meteorologi inden jeg kom til Grønland som stationsleder for den civile telestation på en amerikansk base. Allerede fra starten i æteren fik jeg radioamatør certifikat, som jeg fik megen glæde af. Gennem seks år var morsetegnene mit sprog. Nå ja, måske også årsagen til en høreskade. De har også givet anledning til den længste vagt i mit liv. Skibsradiostationerne havde faste lyttevagter afhængigt af, hvor man befandt sig i verden. Men var der nødtrafik i området, måtte man ikke lukke stationen, før trafikken var overstået. I mit sidste skib som»gnist«, en svensk tankbåd, var vi på vej fra Østafrika mod Göteborg, da vi løb ind i en gevaldig vinterstorm i den Engelske Kanal. Mange skibe havde problemer, og den sidste nødtrafik blev afsluttet få timer før vores ankomst til Göteborg. Da vi ankom her var der gået 56 timer, som jeg aldrig glemmer. Morsealfabetet fulgte med ind i cyberspace. Et morsetegn for blev godkendt af International Telecommunication Union 3. maj 2004 som AC P.S. Ordet»Gnist«er formentlig opstået fra de første primitive sendere, som netop hed»gnistsendere«. Her ses den klassiske morsenøgle - populært kaldet gårdpumpen. (Foto: Lars Rasmussen, Lyngby Radio)

6 Tre glade børn klædt på til årets tursejlads. I kraft af mit arbejde, som sekretær for Danmarks Tursejlerforening, taler jeg jævnligt med unge familier, som desværre vælger at sælge deres dejlige båd, fordi de venter familieforøgelse. Det har fået mig til at give nogle råd videre omkring tursejlads med børn om bord. Det behøver absolut ikke være farligt eller besværligt. Tværtimod giver det mange gode oplevelser for hele familien. Vores familie består af fem personer: Far, mor, ældste datter på 23, søn på 17 og mindste datter på 12 år. Vores sejlerliv startede, da vores ældste datter var ca. fem år. Vi havde en lille 23 fods motorbåd i træ, hvor der ikke var nogen form for bekvemmeligheder. Vasken var en balje, vandhanen en vanddunk, køleskabet en køletaske og toilettet en spand. Da vi ventede barn nummer tre, besluttede vi, at denne båd var for lille til os og investerede i en dejlig motorsejler på 27 fod samt en lille slæbejolle til vores børn. Denne jolle er i øvrigt det allerbedste stykke legetøj, vi nogensinde har købt til dem. Børnene har lige siden indkøbet selv klargjort jollen om foråret, og den er blevet brugt flittigt i hvilken som helst havn, vi er ankommet til. Når vi pakker bilen for at tage hjemmefra til havnen, ligger de selvoppustelige redningsveste altid bag i bilen klar til at tage på, når vi kommer til havnen. Efter endt sejlads kommer vestene tilbage i bagagerummet, så er de klar til næste tur. Så er sikkerheden rimeligt på plads. Da børnene var små, og endnu ikke var gode svømmere, havde deres veste skridt remme, og alle tre havde desuden en almindelig fastvest med krave og skridt rem. Disse veste blev brugt, når der rigtig skulle leges våde lege, eller

7 når vi lå for svaj og havde lyst til en svømmetur. Selv små børn på kun ét år kan sagtens bade fra båden, hvis de har en fast redningsvest på. Samtidig kunne vi øve i, hvordan det føles, hvis uheldet skulle være ude, og den lille var så uheldig at falde i vandet. Når vi sejler hjemmefra, planlægger vi altid turen, så vi kan være i havn inden middag. Dette gør sejltiden overkommelig for børn, og der er næsten altid mulighed for en god plads i havnen nær legeplads og badefaciliteter. Hvis vi skal på langfart, starter vi tidligt om morgenen, mens børnene endnu sover. Derved kan vi få sejlet mange sømil, mens der er fred og ro i båden. Under sejladsen hygger vi os med spil, højtlæsning eller ved, at en voksen sætter sig ud på dækket med et par børn og nyder solen. Hvis der vel at mærke er havblik og ret vindstille. Når vi sidder der på båden, er det dejligt at udforske havet og måske få øje på marsvin. Under sejladsen øver vi også ofte forskellige ting, som gør både børn og voksne trygge ved sejladsen. Alle vores børn kan f.eks. kalde op over VHF-radioen, starte og stoppe motoren og finde ud af at bruge»mand-over-bordknappen«på navigatoren. Da vi fik barn nummer tre, blev vores motorbåd for lille for os. Desuden er det altid dejligt, for et lidt større barn, at styre båden, så mor og far kan drikke kaffe og hygge sig sammen. Det er også en dejlig udfordring at bruge kikkerten for at finde bøjer og måske også øve lidt i, hvad de enkelte bøjer betyder, og hvilken vej, de skal passeres. Når vi kommer til en havn, har alle om bord deres pligter. Hvert barn ved lige nøjagtigt, hvilken fortøjning, det skal passe, og hvordan det skal hjælpe bedst muligt med at lægge til. Dette giver samvær og følelsen af at hjælpe til. Selvfølgelig var der andre regler, da børnene var helt små. Dengang havde vi en helt klar aftale om, at de skulle blive i kahytten for ikke at falde over bord eller komme til at stå i vejen for det arbejdende folk. Når der er fortøjet, og strømstikket er sat på plads, skal alle selvfølgelig ud for at orientere sig. Er det nu en god havn med alle de faciliteter, der måtte ønskes? Hvor længe vi bliver i en havn er meget afhængig af børnenes udfoldelsesmuligheder på stedet. Hvis vores børn er så heldige, at de finder nogle gode legekammerater, og disse måske skal blive et par dage i havnen, bliver vi der også et par dage. Når børnene har Slæbejollen er det bedste legetøj, vi nogensinde har givet vores børn. venner og nyder det, er der altid meget mere tid til os voksne selv. På dage med dejligt vejr går tiden let med sejlads i den lille slæbejolle, krabbefiskeri eller rigtige fisketure, dejlige ture til stranden med badning, og hvad der til hører. En tur i byen for at se hvad der rører sig ved denne havn og by er også altid godt, og måske falder der en is af på turen. Ofte er der nogle dejlige legepladser eller minigolf nær havnen, hvor tiden også let går med gode aktiviteter. Skulle det være en havn uden legemuligheder, har vi altid diverse bold og tennisspil med selv, og så kan vi jo også selv finde på et spil enten i familien eller sammen med andre sejlere. Hvis vi kommer til at ligge lidt længe i en havn p.g.a. dårligt sejlvejr, og tiden føles lang, lejer vi cykler og tager på en heldagstur med madpakker til udflugtsmål. Det er en god beskæftigelse, og det gør ferien til mere end blot sejlads. Det er en regel i vores båd, at vi hver dag tager et spil yatzy eller 500 i forbindelse med et af vores måltider. Vi deler os op i et drengehold og et pigehold, og det hold der taber må tage sig af opvasken den dag. Der er altid megen spænding og hujen, når dette spil afholdes, for hvem vil ikke gerne slippe for opvasken. Selvfølgelig griller vi, så ofte det kan lade sig gøre, for det er noget både børn og voksne nyder, Det er en afveksling fra den daglige spisesituation hjemme, og alle børn elsker at spise ude i naturen, hvor bordskik og regler ikke er så formelle. Desuden er grillpladserne næsten altid ved siden af legepladsen, så vi voksne kan sidde og nyde maden og rødvinen længe, og børnene kan gå fra og lege. Nu har jeg givet en del råd og ideer videre omkring vores sejlads med børn, men jeg kunne godt tænke mig, hvis en af jer læsere, som sejler med hund om bord, vil give mig nogle ideer omkring sejlads med hund om bord på båden. Vi har nemlig for nylig fået en dejlig lille cairn terrier, som gerne skulle blive en rigtig god skibshund. Send blot jeres råd og erfaringer til mig på DT s sekretariat, og jeg vil lade det gå videre til Tursejlerens redaktion, så andre også kan få glæde af det.

8 NYHEDER Årets nye både og udstyr SeaRay Sedan Bridge Meridian Trods snekaos succes for årets bådudstilling Årets»Boat Show 07«blev holdt i Fredericias messehaller. Allerede fire måneder før udstillingen åbnede, var alle stande solgt, og flere udstillere måtte gå forgæves. Det blev den største bådudstilling nogensinde i Danmark. Den fandt sted over to weekender i februar og marts. Men selv om landet i Boat Show 07 i Fredericia bød på et par enkelte danske premierer, mange nye udenlandske og flere nye importører. Det angives som et sikkert tegn på højkonjukturer, og købelysten var derfor stor, oplyser flere af udstillerne. De fleste af de nye bådmærker var præget af, at de er amerikansk fremstillede. Storproduktion gør dem billige, også selv om, de skal fragtes over Atlanten. Men der var kun få reelle nyheder inden for sejlbåde. Dem finder du sidste i denne artikel. Der er ikke plads til en nærmere præsentation af alle bådene. Fx om indretning og priser. Denne artikel er kun en appetitvækker. Men du kan finde alle oplysninger gennem forhandlernes og producenternes hjemmesider. Örnvik den første weekend var lammet af sne og is, nåede antallet af besøgende lige at snige sig op på og dermed over den tidligere besøgsrekord. Også på DT s stand var der stort besøg. Foreningen var præsenteret med ikke færre end to bemandede stande: Én på udstillingens 1. sal og en»filial«ved indgangen til den store hal med både. Ketner havde den største stand på Boat Show 07. Her udstilledes bl.a. motorer fra Mercury, MerCruiser og Mariner produceret af den amerikanske, multinationale Brunswich-koncern, som også har købt sig ind i flere nordiske bådeværfter. Bl.a. Örnvik, Askeladden og Utttern. Fra svenske Örnvik var der tre bådpremierer - 640, 670 og 700 i Weekend-serien, som nu omfatter fire både med et flagskib på 7,50 meter. Det er lukkede, moderne, hurtigtgående motorbåde med et stort cockpit. Uttern C66 Det svenske Uttern-værft har et stort program af daycruisere, styrepultbåde og joller, I serien med kabinebåde er der en 6,90 m. lang båd Uttern C66. - en god kompakt turbåd for den lille familie. Det norske Askeladden-bådebyggeri har et stort program af forskellige typer hurtige motorbåde særligt velegnede til Atlantens barske klimatiske forhold. Bl.a. en ny type båd med betegnelsen Commuter. Den har nu fået et flagskib Askeladden 1105 Commuter. Ideen med konceptet er, at det er en helårsbåd til alle de sejlforhold, man finder på den nordlige del af kloden. Det amerikanske SeaRayværft er blandt Verdens største bådebyggerier med et program af motorbåde fra fod. Her var årets nyhed Sea- Ray 375 Sedan Bridge til ca. tre mio. kroner. Du kan finde yderligere oplysninger om de ovenfor nævnte både og forhandlernet hos Ketner Outdoors hjemmeside - Skorgenes I det dyre ende af de nye importer er norske Skorgenes. Det er en serie på fire i størrelser fra fod af gedigne turbåde. Forhandler er Siim Båd & Motor A/S i Silkeborg, som ikke er en nykommer på markedet. Du kan se mere om bådene på eller Siim kunne også præsentere den nye amerikanske Chaparral 236 SSX en såkaldt sports dæksbåd, som du også kan se på Siims hjemmeside og på com. Chaparral 236 SSX Her kan du se hele Chaparrals program af sports- og turbåde i størrelser fra fod. Meridian blev også præsenteret for første gang på det danske marked. Bådene betegnes som en mellemting mellem en»trawlertype og en Express Cruiser«- hurtig turbåd. Der er panorama-udsigt fra alle steder i det store styrehus / salon. Meridian har et meget stort program af både fra fod til priser fra 2,7 til knapt otte mio. kroner. Bådene produceres i USA af Brunswich-koncernen. Importør af bådene er Engstrøm Marine i København eller Engstrøm har gennem den sidste snes år importeret de ligeledes amerikanske Bayliner-både og de senere år også sports- og familiebåde af mærket Maxum. I Fredericia var der dansk premiere på Maxum 1990 SR 3. Den finder du i den billige ende, under en kvart mio. kr., med en 4,3 l. motor på 190 hk,, af et kæmpestort program af sportsbåde, turbåde og yachts. Det kan du læse mere om på Cobrey 250 SC Viva 606 Cabin Viva 606 Cabin og Cobrey 250 SC er polskproducerede både, som nu markedsføres i Danmark. For begge produkter gælder det, at kunden har en meget stor grad af medindflydelse på bådens indretning, når han bestiller den. Han kan få båden Askeladden 1105

9 indrettet helt efter sine egne behov og smag i farver. Desuden er der mange forskellige muligheder i motorvalg. Og priserne synes meget lave for dem. Uden motor koster Viva 606 Cabin kr. med moms. Cobrey 250 SC koster med dansk moms kr. Begge modeller har et pænt standardudstsyr. Vivaén betegnes som»en hurtigtgående daycruiser«, Cobreyén betegnes som en søens SUV. På landjorden betyder SUV Sports Utility Vehicle. De sidste ord kan så erstattes med ordet»vessel«. Altså en båd med mange muligheder for udnyttelse. Der er flere oplysninger at hente på importørens, Danautico i Århus, hjemmeside wwwdanautico eller på www. sasanka-yacht.pl (Viva) og Karnic Karnic er navnet på et bådebyggeri på den græsk/tyrkiske ø Cypern, som ikke tidligere har været kendt herhjemme, som producent af fritidsbåde. Men værftet, der producerer en serie af hurtige sportsbåde og daycruisere i størrelserne fod, har fået en dansk importør. Det er Janti Marine ApS i Egernsund. Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden Importøren oplyser gerne nærmere på Albin Marine er en amerikansk bådebyggeri, hvor de har producerett både siden Og det gør de stadig. Værftet har hjemme i byen Newport i den nordøstlige del af USA ud til den barske Atlanterhavskyst, hvor de er vant til at producere sødygtige Albin 28 både. Dem laver de en serie af i størrelserne fod, og de karakteriserer som»fiskemaskiner for tursejlerfamilier«. Albin har nu også fået en forhandler i Danmark. Det er Blue Sea Marine A/S. På messen i Fredericia slog importøren et slag for modellen Albin 28 Tournamen Express til godt en mio. kroner med moms. Den og de andre modeller kan du læse mere om på importørens hjemmeside eller på www. albinmarine.com Larson Boats, et af USA s ældste bådebyggrier, har fået forhandler i Danmark. Det er Bluebay Marine i Silkeborg. Af det store program med 20 modeller af hurtige sports- og turbåde fra fod viste den danske forhandler to modeller Senza 206 og Cabrio 310 til 1,7 mio kr.. Du kan læse mere om bådene på og Nordic Ocean Craft Cabrio 310 Nordic Ocean Craft er nyt bådmærke på det danske marked. Tidligere hed værftet Nor-Dan, og den nye ejer har videreudviklet bådene fra det. Der er fire modeller i størelserne 22, 28, 33 og 38 fod. Bådkøberen har mulighed for selv at sætte sit præg på farverne om læ og bådens udstyr. Importøren, Boat One i Fredensborg, er også ny på det danske marked. Du kan læse mere om de norske både på og www. nordicoceancraft.com Amerikansk Glastron, blev vist for første gang på en dansk bådudstilling. Siden 1970 er der solgt over en halv mio. både af dette mærke. Glastron Det er hurtige og velsejlende både, der sælges i flere serier: GS familie turbåde fra fod, GT powerboats for dem der vil frem og MX til vandsport. Størrelserne for de sidste går fra fod og de har forskelligt udstyr og motorer. En del af dem er trailerbare. Importøren hedder Kronjyllands Marine Center i Randers og har hjemmesiden - producenten kan findes på www. glastron.com Starfisher er et spansk værft med et stort sortiment af motorbåde i størrelser fod. Den nye danske importør, Floor Marine-Center i Randers, der på få år har slået sig op som supersælger af de tyske Bavaria-både, har primært valgt at importere tre modeller i størrelserne fod, som blev vist frem på udstillingen i Fredericia. De tre størrelser fås i flere indretningsversioner. Det er velsejlende turbåde med et godt udstyr. Der er flere oplysninger at hente på og på Starfishers hjemmeside Captive 230 Starfisher Amerikanske Rinker Boats er Verdens næststørste uafhængige producent af hurtige, velsejlende og økonomiske sports- og turbåde over 25 fod. Værftets program består af i alt 31 modeller i størrelserne fod. Gennem mange år er Rinker blevet importeret af Floor Bådcenter i Randers, hvor 2. generation nu har overtaget firmaet. Det kunne fremvise ikke mindre end tre Europa-premierer i Fredericia: Rinker Captiva 230, en sportsbåd og Express Cruisere på henholdsvis 31 og 37 fod. Dem er der flere oplysninger om på På hjemmesiden kan du i øvrigt sammenligne priser med andre, tilsvarende bådmærker i USA. Drago Fiesta 22 Drago Fiesta 22 det var den ene af de to nyheder, som importøren Vestfyns Marinecenter præsenterede i Fredericia. Den er fra et græsk bådebyggeri, hvor de har specialiseret sig i småbåde fra 5-8 meter. En del af dem kan betegnes som daycruisers, og det er i denne kategori, den nye model hører. Dorado 26 Den anden nyhed er fra italienske Sessa Marine. Her bygger de gedigne turbåde i forskellige serier op til 52 fod. Bl.a. serien Ocean Line, som med nyheden Dorado 26 desuden består af en 22 og en 32 fods udgave. Du kan finde flere oplysninger på importørens hjemmeside eller og Monterey er én af USA s store bådebyggerier. De reklamerer med, at de på de nye modeller giver livsvarig, begrænset, garanti. Her i Danmark importeres de af Gnisten Marine i Svendborg. Foruden et stort program af mindre sportsbåde har Monterey og så serier af større tur- og sportsbåde. Blandt

10 dem fandt vi bl.a. nyheden Monterey 330 SY, som du kan læse mere om på www. montereyboats.com Monterey 330 SY Campion Explorer 622i Regal 2750 Canadiske Campion Boats har gennem rigtigt mange år været markedsført i Danmark af Leif Larsen Marine i Svendborg. Han har gjort bådene populære her i landet. Programmet består af mange modeller i såvel sports- som turbåde. Blandt dem er nyheden Campion Explorer 622i Sedan særlig interessant. Med det store agterdæk er båden praktisk til mange former for søsport. Læs mere om båden på og Beck Marine i København har importeret to velkendte mærker i hurtige og velsejlende amerikanske både: Regal har et kæmpestort program af åbne sports-, turbåde og yachts op til 52 fod. Nyhed her var i serien med sportsbåde Regal Stinggray 250 CS Stingray Boats er det andet amerikanske bådmærke, som Beck Marine importerer. Det er et stort program af åbne, velsejlende kvalitets sports- og turbåde op til 25 fod. Årets nyhed i denne serie er Stingray 250 CS. Det er flagskibet i programmet, og det hører hjemme i turbådsafdelingen. Modellen har overnatningsmuligheder for fire i to køjer én forude og én ind under styrehuset. Desuden er der alt det, der er nødvendigt for en komfortabel tursejlads. Flere oplysninger om priser Harmony 31 og produkter på Becks hjemmeside eller på og De tyske sejlbåde af mærket Hanse importeres også af Beck Marine. Firmaet kunne fremvise to nyheder for 2007: Hanse 470, som afløser 461, og prototypen 430 som er en nydesignet udgave af Hanse 420. Begge de nye både er velsejlende og rummelige familieturbåde. Læse mere på www. bechmarine.dk og på www. hanseyachts.com. Harmony Yachts fra La Rochelle i Frankrig er et topmoderne værft, der har specialiseret sig i velsejlende familie sejlbåde, forhandles nu også på det danske marked af Pigsborg Marine i Kolding, Det franske værft har to nye modeller for 2007: Harmony 31 og et nyt flagskib på 52 fod. Ind i mellem dem er der en 38, en 42 og en 47 fods model. Den mindste model leveres, AB værft og uden moms, for kroner, og flagskibet koster godt fire gange så meget på samme betingelser. For dem der hellere vil leje end eje, udlejer Pigsborg Marine Harmony sejlbåde på forskellige destinationer i Verden. Flere oplysninger på og Hanse 470 Hver vinter samles alverdens producenter af udstyr til både på en lukket messe i Amsterdam METS. Her præsenterer de deres nyheder for forhandlere fra hele verden. Redaktionen har, traditionen tro, været på udstillingen, og det er fra den, at du kan se de fleste af følgende nyheder. Volvo Penta kunne vise en lang række nyheder. Bl.a. tre nye dieselmotorer: En nyudviklet motor til indenbords installation - D6-435 til det nye program af motorer IPS350 hk. Den nye motor erstatter storsælgeren TAMD 74. De andre to er IPS-motorer, som dog hovedsageligt installeres i nybygninger, for de er for omkostningstunge ved udskiftning af ældre motorer. Den mindste af de nye motorer hedder IPS350. Det er en 4-cyl. motor med turbo og kompressor, stempelvolume på 3,7 l. som yder 260 hk ved 3500 o/m. Den anden hedder IPS600, og det er den gamle Volvo D6 med den nyeste indsprøjtningsteknik. Volvo Penta satser mere og mere på den elektronisk styrede IPS-teknik. Derfor har producenten udviklet et sindrigt joy-stick til IPS systemet, som er en del EVC-system. Bogstaverne står for Electronic Vessel Control, og det er meget enkelt og driftsikkert. Det betyder bl.a. at instrumenter og motorstyring kobles på samme kabel. Med få bevægelser på joy-sticken kan Joy-stick, Volvo Penta selv uerfarne»styrmænd«lægge båden til broen. Automatisk powertrim assistance, med bl.a. lav farts funktion. er en anden nyhed, og den angives til at gøre bådlivet mere enkelt, sikkert og bekvemt. Den trimmer automatisk båden efter motorens omdrejningstal. Det kan bruges på EVC-motorer med Aquamaticdrev. Nyheder på drevområdet er SX og DPS, som erstatter de nuværende Aquamaticdrev ved samme betegnelser. De er beregnet til Volvo Pentas benzin- og D3-dieselmotoerer. Oplysninger om forhandlerere etc. finder du på www. volvopenta.dk På messen i Amsterdam vandt producenten af de miljøvenlige Torqeedo el-motorer en»industri Oscar«for sine produkter. El-motoren findes i to versioner:»travel«og»cruise«. Cruise (2.000 w.) har samme trækkraft som en 6 hk benzinmotor, og den opgives til at være den stærkeste 24 V el-motor på markedet. Den kan købes i Danmark for kr.»travel«er den eneste foldbare version på markedet i dag, og den kan fås i to versioner: 400 og 800 W. med langt eller kort ben samt integreret lithium-magnesium batteri. De kan oplades, hvor som helst, der er et el-udtag. Motorerne kommer med lader og opbevaringstaske og Travel-modellerne koster henholdsvis og kr. Nærmere oplysninger hos im-portøren eller på

11 Trackvision M3 Yamaha har præsenteret Verdens stærkeste påhængsmotor Yamaha F350. Det er en 4-takter 8-cyl. på 5,3 l., som yder 350 hk. Dermed slår de Suzukis på 300 hk. Så der skal en båd til af en vis størrelse for at bære motoren, som vejer 365 kg. Motoren ventes markedsført senere på året. Nærmere oplysninger www. yamaha-motor.dk Fra Mariner lancerede sin nye serie af 6-cylindrede motorer i 2004, under betegnelsen Verado, er de blevet utroligt populære. Nu bebuder producenten en ny og større tilføjelse, 175 hk Verado, til serien med fire cylindre, 135 og 150 hk og 1,7 l. Samtidig bebuder Mercury Marine et nyt revolutionerende hækggregat Vazer - en 100 hk meget kompakt motor, som gør det let at installerede den på både med lidt plads. Vazer er baseret på den gennemprøvede 1,6 l. GM Vortec SOHC 4-cylindre. Endelig har Mercury Marine startet produktionen af sit SeaCore-system. En ny type hækaggregat, som yder ekstra megen beskyttelse mod korrosion fra saltvands tæring. Flere oplysninger hos importøren Ketner Outdoor på www-ketner-outdoor.dk Satellit-tv til lystbåde Trackvision M3 er betegnelsen på en såkaldt stabiliserende signalmodtager fra KVH. Denne 37 tommers antenne opgives til at være lige så god, som den noget større 45 tommers. Den koster kr., og du kan læse mere om den på www. polaris-as.dk Præsenterede et helt nyt design af kortplottere og ekkolo, der betegnes som et strømlinet bruger interface. Producenten angiver og, så at det gør adgang til alle nødvendige data meget nemmere. Gennem Garmins nye standard BluceChart 2 Vision data, har brugerne desuden adgang til en verdensomspændende højtopløselig luftfotodækning. Garmin præsenterede også en ny kompakt radar på 4 kw, GMR 18, på 18 tommer, som opgives til at være dobbelt så kraftig, som andre radarer i samme prisklasse. Se mere på og www. garmin.com. Lancerede et trådløst Mand Over Bord-system - LifeTag. Det kan bæres om håndleddet, hægtes til tøjet, redningsvest eller skibshundens halsbånd. Systemet kan operere som selvstændig enhed eller integreres med Raymarines SeaTalk til bådens instrumenters multifunktions skærm. Så længe LifeTag befinder sig inden for den trådløse rækkevidde på ni meter, udveksler den oplysninger med hovedstationen. Men kommer den længere væk, bliver der slået alarm. Fra Raymarine er der også søsat to nye højtopløselige solskins skærme, der kan bruges til såvel instrumentdata, PC, DVD som CCTV. Produkterne hedder G170 (17 ) og G190 (19 ). Endelig er der søsat to nye autopiloter S1 Wheel pilot og S1 Tiller Pilot. De er til henholdsvis rorping og rat i både i størrelserne fod op til et deplacement på seks tons. En Gran Prixudgave af systemet kan klare en bådvægt op til 7,5 tons. Flere oplysninger på www. raymarine.com og Secumar er blandt de ledene i Verden, når det gælder udvikling og produktion af sikre redningsveste til alle formål. En nyhed herfra det tyske firma er denne automatisk oppustelige sikkerhedsvest. Den har to kamre på forsiden, så den kan vende en bevidstløs person om. Desuden er den udstyret med sprayhood, så den beskytter hovedet mod søen. Flere oplysning hos den danske importør eller Secumar redningsvest En god norsk opfindelse stopper båden, hvis skipper eller en anden skulle falde over bord. Opfindelsen hedder CoastKey. Den fylder ikke mere i udbredelse end dit plastikkort til banken. CoastKey er en trådløs sender, man fx kan bære i en snor om halsen. Så længe den er indenfor en radius af meter fra båden, sker der ingenting. Splash Guard Men kommer den længere væk, mister motoren sit signal fa CoastKey og går i stå. Der er flere andre fiduser ved patentet, som du kan se på Prop Guard Beskytter propellen. Denne amerikanske opfindelse beskytter propellen på din båd effektivt mod fx sten på grunden. Den kan bruges på propeller med en diameter 7-16 tommer og påhængsmotorer fra hk. Desuden kan den bruges på visse typer hækdrev. Oplysninger hos importøren eller på Er en amerikansk opfindelse til landværts tømmeanlæg af lystbådes septiktanke. På trods af at der er vedtaget regler om installation af dem i lystbåde, er der endnu kun få havne, der har tømmeanlæg. Dette pumpe mundstykke fik tildelt en eftertragtet»design Award METS«, DAME, for sin funktion på årets METS. Den sikrer en lugt- og stænkfri udsugning af septiktanke.

Nr. 3 August 2007. Tursejleren. DT s LANDSTRÆF

Nr. 3 August 2007. Tursejleren. DT s LANDSTRÆF Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 3 August 2007 w w w.tursejleren.dk DT s LANDSTRÆF 2007 Mød os også på www.tursejleren.dk og www.danmarkstursejlerforening.dk BÅDE i TUBORG HAVN 2007 17. - 19.

Læs mere

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Giv agt! Sejlsæson ret forude INDHOLD Kolofon og foreningsside...2 Skipperen har ordet...5 Tursejlads til Kaliningrad...6 Indkaldelse

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

TURSEJLEREN. MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4. KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23. ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING?

TURSEJLEREN. MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4. KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23. ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING? NR. 1 / 2015 TURSEJLEREN MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4 ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING? side 12 KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23 1 TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT FFP Kommunikation

Læs mere

NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans. Danmarks smukkeste fjord

NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans. Danmarks smukkeste fjord 4.2014 Årgang 15 NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans Tur Danmarks smukkeste fjord Når ungerne kommer til juleafslutning eller sidste sejladsdag, og man får en krammer, mens de fortæller, at sejlads

Læs mere

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Fl d & Fakta marts 2011 Årgang 12, nr. 1 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Ny redningsstige I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Danmarks første officielle autocamperplads

Læs mere

Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil

Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil Alle både er et kompromis mellem de mange ønsker og krav, vi har. Økonomien spiller nok en stor rolle for de fleste potentielle bådejere. Så er der

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby FL D & FAKTA MARTS 2013 ÅRGANG 14, NR. 1 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF LYSTBÅDEHAVNE I DANMARK Lav en strategiplan Ministeren ønsker ikke at hjælpe havnene Revision af standardreglement Bedste havnegrill

Læs mere

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 144 juni 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 144 juni 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION LANGTURSEJLERNE nr. 144 juni 2012 28. årgang Foreningen til Langtursejladsens Fremme DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION Rejsebrev (2. del) Fra Palmebjergene i Gökova bugten, Tyrkiet Side 14 Orbit 2 Mit

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Gæt en dims! Billedet til venstre. Ford Focus WRC billedet er taget ved åbent hus hos Martin Iversen i Sønderborg, der er en artikel

Gæt en dims! Billedet til venstre. Ford Focus WRC billedet er taget ved åbent hus hos Martin Iversen i Sønderborg, der er en artikel Gæt en dims! Forsiden: Billedet er taget på årets Ringe træf. På billedet ser vi Helle fra Ford Motor Company. Hun overrækker gaven til bil nr. 100. Det var Jesper Jakobsen. Han kører i en Escort Cabriolet

Læs mere

Trin 1: Find ud af hvilken maritim livsstil der passer dig

Trin 1: Find ud af hvilken maritim livsstil der passer dig Trin 1: Find ud af hvilken maritim livsstil der passer dig Bådmarkedet har aldrig rummet så mange muligheder som nu. Der er en enkel båd til den lille pengepung, og er der mange penge i pungen er der store

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk CAT-A-LOG Cat-A-Log Danmark 1 Danmark www.nauticat.dk Nauticat Club Danmark ÅRGANG 2012-3. UDGAVE - SEPTEMBER 2012 2 Cat-A-Log Danmark Formanden har ordet Sommeren kom til Danmark. Bedst som vi alle troede,

Læs mere

Bills by. Månedens tema: Investering. side 20-23. Den russiske forbindelse side 36-37. Ung ledestjerne side 4 og 6. Gode råd til de rige side 28-29

Bills by. Månedens tema: Investering. side 20-23. Den russiske forbindelse side 36-37. Ung ledestjerne side 4 og 6. Gode råd til de rige side 28-29 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2007 Bills by side 20-23 Ung ledestjerne side 4 og 6 Den russiske forbindelse side 36-37 Gode råd til de rige side 28-29 Månedens tema: Investering Klog på penge AF OLE FRANK RASMUSSEN

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

LIVTAG. Når maskine og menneske smelter sammen # 1 2011. Kilimanjaro på et ben og krykker. Jeg føler, jeg kan flyve. side 22.

LIVTAG. Når maskine og menneske smelter sammen # 1 2011. Kilimanjaro på et ben og krykker. Jeg føler, jeg kan flyve. side 22. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE #2 2010 LIVTAG # 1 2011 Når maskine og menneske smelter sammen side 22 Kilimanjaro på et ben og krykker side 8 Jeg føler,

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Austin Swallow Jaguar XF 4.2 V8 Region København XJ6 Cabriolet Techno Classica Essen XK150 S

Austin Swallow Jaguar XF 4.2 V8 Region København XJ6 Cabriolet Techno Classica Essen XK150 S Austin Swallow Jaguar XF 4.2 V8 Region København XJ6 Cabriolet Techno Classica Essen XK150 S MAGASIN FOR MEDLEMMER AF JAGUAR CLUB OF DENMARK # 258 / JUNI 2008 INDHOLD 2006 Jaguar XK Cabriolet 4,2 ltr.

Læs mere

OASEN. Medlemsblad for Dansk Land-Rover Klub 2011, 34. årg.

OASEN. Medlemsblad for Dansk Land-Rover Klub 2011, 34. årg. OASEN Nr. Medlemsblad for Dansk Land-Rover Klub 9-10 2011, 34. årg. 2 DANSK LAND-ROVER KLUBS HOVEDBESTYRELSE & UDVALG OASEN LEDER OASEN VED ADRESSEÆNDRING ELLER MANGLENDE LEVERING Alle henvendelser vedrørende

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere