Tursejleren. Nr. 2 Maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tursejleren. Nr. 2 Maj 2007"

Transkript

1 Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 2 Maj 2007 w w w.tursejleren.dk

2

3 Tak til Hartvig! Som nyvalgt formand vil jeg først benytte lejligheden til at takke den afgående formand, Hartvig Rasmussen, for hans store indsats i sin formandsperiode. Den har ført til, at foreningen i dag er den største tursejlerforening i Danmark med over medlemmer og 126 klubber. Det har været et langt sejt træk, og jeg må konstatere, at hans målsætning er opfyldt. Selvportræt Sammen med bestyrelsen har jeg nu overtaget roret i DT. Derfor benytter jeg lejligheden til præsentere mig selv: Jeg er født i Odense for 62 år siden, og her er jeg også vokset op. Er uddannet arkitekt, gift og har to børn. Sejlede jolle fra jeg var ganske ung, men skiftede i 1994 til motorbåd. Af tillidshverv kan jeg oplyse, at jeg er formand for Motorbådsklubben Amanda i Kerteminde. Målsætning Min målsætning for DT er, at foreningen fortsat skal vokse og helt klart forblive landets bedste organisation for tursejlere. Det vil blandt andet kunne omfatte en mere konkurrencedygtig forsikringsordning for visse bådtyper, hvilket vi skal drøfte med vores partner på forsikringsområdet, TreKroner, i nær fremtid. Det skal i den forbindelse bemærkes, at hvis man opfylder nogle enkle kriterier, vil det være muligt at få op til 30 pct. reduktion af præmien på bådforsikringen. Medlemsservice DT skal favne bredt i sin medlemskreds. D.v.s., vi skal have attraktive tilbud til såvel unge som ældre medlemmer. Altså en mere omfattende medlemsservice, end vi har i dag. Jeg ved, det er svært, at»råbe«de unge op. De er meget fokuserede på andre samfundsværdier i disse år, og det levner dem ikke megen tid til overs for lystsejlads. Men tiderne har det med at skifte, og så melder lysten sig nok - også for at give et nap med i foreningslivet. Vi, der kender det, ved, hvor dejligt det er at stifte nye bekendtskaber blandt tursejlere - enten i lokale klubber eller i fremmede havne. Jeg slutter for denne gang med at ønske alle vores medlemmer en rigtig god og varm sommer med lutter gode oplevelser. Med tursejlerhilsen Mogens Hansen Den nye formand, Mogens Hansen (t.v.), udnævnte Hartvig Rasmussen til æresmedlem af DT. Her modtager Hartvig og hans fru Birthe en velfortjent erkendelse for deres store arbejde for DT.

4 Mød os også på og

5 Den 21. juni i fjor var en historisk dag ved Flåderadio Tórshavn på Færøerne. Nøglen blev drejet om på stationen, og sidste mand lukkede og slukkede. Gennem 60 år havde den været i brug, og i det meste af den tid, havde det været en hel anden slags nøgle, der blev brugt døgnet rundt nemlig morsenøglen. Nok var det et par år siden, at morsenøglen sidst havde været i brug på flåderadioen, men det gamle håndværk var ikke glemt. Kommunikationscentret i Århus sendte nemlig en afskedshilsen til flåderadioens»sidste mand«i morseskrift. Den blev besvaret på samme måde. En epoke var uigenkaldeligt slut. Født i Charleston Han blev uddannet kunstmaler i bl.a. England, hvorfra han vendte tilbage til USA 1832, for at blive professor i skulptur- og malerkunst ved universitetet i New York. Det var undervejs hjem med passagerskibet, han overhørte en samtale om elektromagnetisme. Den satte ham i gang, som opfinder. Telegrafen via ledninger blev opfundet og patentanmeldt i Samuel Morses navn. Men det er på grund af det kommunikationssprog via denne ledning, han blev kendt. Han opfandt et system bestående af prikker og streger, som sat rigtigt sammen, udgør alfabetet med tal og interpunktionstegn. Den 24. maj 1844 blev det første telegram afsendt i dette sprog. Mange lande hædrede ham for hans opfindelse. Blandt andet blev han ridder af Dannebrog i Fra telegraflinierne på land stak morseskriften til søs, og den blev taget til sig af skibsfarten. Først i større passagerskibe og efterhånden, som tiden gik, også i andre erhvervsfartøjer. I begyndelsen af 1900-tallet havde morsesproget derfor fået flere tilføjelser i form af bogstavskoder. Blandt andre én, der hed CQ. Når man sendte disse to bogstaver ud i æteren, betød det, at det var for at give en meddelelse til alle stationer. Dette kald har været brugt indtil for få år siden af såvel kystradiostationer som skibsstationer. Også radioamatører tog det til sig, når de ville tale med andre stationer. Bogstaverne udtalt på engelsk er formentlig opstået fra»seek you«. I 1904 fik bogstaverne tilføjet et»d«for det engelske distress. CQD blev så brugt som et uofficielt nødkald Verden over. Blandt andet i 1909 hvor to skibe kolliderede i tågen ud for Nantucket Island på USA s østkyst. Det blev også brugt i 1912, da Titanic sank efter et sammenstød med et isbjerg. Men allerede da havde man indset behovet for at få et officielt internationalt nødopkald, og på den 2. Internationale Telegrafikongres i 1906 besluttede man derfor at bruge et særligt tegn til det. Nemlig tre prikker, tre streger og tre prikker sendt som ét sammenhængende tegn, der ikke kunne forveksles med de andre morsetegn, som maksimalt have seks prikker og streger. Med disse ni prikker og streger kan man danne mange andre bogstavskombinationer i morsealfabetet. Men hvorfor det absolut blev til SOS, ved man intet om. Det er en udbredt misforståelse, at de fx. kan stå for det engelske»save Our Souls«. På dette tidspunkt var telegrafsproget i øvrigt fransk. SOS er siden gået ind i de fleste sprog som betegnelse for nødopkald. Søger du fx på Google, vil du få 64 mio. hits på SOS. Det må vel siges at være Verdens mest udbredte misforståelse. Som årene gik, blev det også muligt at sende telefoniske meddelelser trådløst. Derfor måtte man også have et internationalt nødsignal for telefoni. Det blev til»mayday«, og det stammer fra det franske ord»màidiz«, som betyder»hjælp mig«. MAYDAY bruges stadig i såvel sø- som luftfart. Den videre elektroniske udvikling i nødtrafik er formentlig kendt af alle med radiocertifikater til fritidssejlads og hører ikke hjemme her. Meldingen om Flåderadio Tórshavns lukning fik mig til at kaste et nostalgisk tanke tilbage i tiden. I år er det præcist 50 år siden, jeg startede i telegrafistafdelingen på Københavns Navigationsskole. Jeg fik 2. klasses internationalt rediotelegrafist certifikat. Efter et par år som»gnist«på verdenshavene, værnepligt, hvor jeg fik alle militærets certifikater. Efter 1. klasses certifikat på Svendborg Navigationsskole uddannet i flyradiokommunikation og meteorologi inden jeg kom til Grønland som stationsleder for den civile telestation på en amerikansk base. Allerede fra starten i æteren fik jeg radioamatør certifikat, som jeg fik megen glæde af. Gennem seks år var morsetegnene mit sprog. Nå ja, måske også årsagen til en høreskade. De har også givet anledning til den længste vagt i mit liv. Skibsradiostationerne havde faste lyttevagter afhængigt af, hvor man befandt sig i verden. Men var der nødtrafik i området, måtte man ikke lukke stationen, før trafikken var overstået. I mit sidste skib som»gnist«, en svensk tankbåd, var vi på vej fra Østafrika mod Göteborg, da vi løb ind i en gevaldig vinterstorm i den Engelske Kanal. Mange skibe havde problemer, og den sidste nødtrafik blev afsluttet få timer før vores ankomst til Göteborg. Da vi ankom her var der gået 56 timer, som jeg aldrig glemmer. Morsealfabetet fulgte med ind i cyberspace. Et morsetegn for blev godkendt af International Telecommunication Union 3. maj 2004 som AC P.S. Ordet»Gnist«er formentlig opstået fra de første primitive sendere, som netop hed»gnistsendere«. Her ses den klassiske morsenøgle - populært kaldet gårdpumpen. (Foto: Lars Rasmussen, Lyngby Radio)

6 Tre glade børn klædt på til årets tursejlads. I kraft af mit arbejde, som sekretær for Danmarks Tursejlerforening, taler jeg jævnligt med unge familier, som desværre vælger at sælge deres dejlige båd, fordi de venter familieforøgelse. Det har fået mig til at give nogle råd videre omkring tursejlads med børn om bord. Det behøver absolut ikke være farligt eller besværligt. Tværtimod giver det mange gode oplevelser for hele familien. Vores familie består af fem personer: Far, mor, ældste datter på 23, søn på 17 og mindste datter på 12 år. Vores sejlerliv startede, da vores ældste datter var ca. fem år. Vi havde en lille 23 fods motorbåd i træ, hvor der ikke var nogen form for bekvemmeligheder. Vasken var en balje, vandhanen en vanddunk, køleskabet en køletaske og toilettet en spand. Da vi ventede barn nummer tre, besluttede vi, at denne båd var for lille til os og investerede i en dejlig motorsejler på 27 fod samt en lille slæbejolle til vores børn. Denne jolle er i øvrigt det allerbedste stykke legetøj, vi nogensinde har købt til dem. Børnene har lige siden indkøbet selv klargjort jollen om foråret, og den er blevet brugt flittigt i hvilken som helst havn, vi er ankommet til. Når vi pakker bilen for at tage hjemmefra til havnen, ligger de selvoppustelige redningsveste altid bag i bilen klar til at tage på, når vi kommer til havnen. Efter endt sejlads kommer vestene tilbage i bagagerummet, så er de klar til næste tur. Så er sikkerheden rimeligt på plads. Da børnene var små, og endnu ikke var gode svømmere, havde deres veste skridt remme, og alle tre havde desuden en almindelig fastvest med krave og skridt rem. Disse veste blev brugt, når der rigtig skulle leges våde lege, eller

7 når vi lå for svaj og havde lyst til en svømmetur. Selv små børn på kun ét år kan sagtens bade fra båden, hvis de har en fast redningsvest på. Samtidig kunne vi øve i, hvordan det føles, hvis uheldet skulle være ude, og den lille var så uheldig at falde i vandet. Når vi sejler hjemmefra, planlægger vi altid turen, så vi kan være i havn inden middag. Dette gør sejltiden overkommelig for børn, og der er næsten altid mulighed for en god plads i havnen nær legeplads og badefaciliteter. Hvis vi skal på langfart, starter vi tidligt om morgenen, mens børnene endnu sover. Derved kan vi få sejlet mange sømil, mens der er fred og ro i båden. Under sejladsen hygger vi os med spil, højtlæsning eller ved, at en voksen sætter sig ud på dækket med et par børn og nyder solen. Hvis der vel at mærke er havblik og ret vindstille. Når vi sidder der på båden, er det dejligt at udforske havet og måske få øje på marsvin. Under sejladsen øver vi også ofte forskellige ting, som gør både børn og voksne trygge ved sejladsen. Alle vores børn kan f.eks. kalde op over VHF-radioen, starte og stoppe motoren og finde ud af at bruge»mand-over-bordknappen«på navigatoren. Da vi fik barn nummer tre, blev vores motorbåd for lille for os. Desuden er det altid dejligt, for et lidt større barn, at styre båden, så mor og far kan drikke kaffe og hygge sig sammen. Det er også en dejlig udfordring at bruge kikkerten for at finde bøjer og måske også øve lidt i, hvad de enkelte bøjer betyder, og hvilken vej, de skal passeres. Når vi kommer til en havn, har alle om bord deres pligter. Hvert barn ved lige nøjagtigt, hvilken fortøjning, det skal passe, og hvordan det skal hjælpe bedst muligt med at lægge til. Dette giver samvær og følelsen af at hjælpe til. Selvfølgelig var der andre regler, da børnene var helt små. Dengang havde vi en helt klar aftale om, at de skulle blive i kahytten for ikke at falde over bord eller komme til at stå i vejen for det arbejdende folk. Når der er fortøjet, og strømstikket er sat på plads, skal alle selvfølgelig ud for at orientere sig. Er det nu en god havn med alle de faciliteter, der måtte ønskes? Hvor længe vi bliver i en havn er meget afhængig af børnenes udfoldelsesmuligheder på stedet. Hvis vores børn er så heldige, at de finder nogle gode legekammerater, og disse måske skal blive et par dage i havnen, bliver vi der også et par dage. Når børnene har Slæbejollen er det bedste legetøj, vi nogensinde har givet vores børn. venner og nyder det, er der altid meget mere tid til os voksne selv. På dage med dejligt vejr går tiden let med sejlads i den lille slæbejolle, krabbefiskeri eller rigtige fisketure, dejlige ture til stranden med badning, og hvad der til hører. En tur i byen for at se hvad der rører sig ved denne havn og by er også altid godt, og måske falder der en is af på turen. Ofte er der nogle dejlige legepladser eller minigolf nær havnen, hvor tiden også let går med gode aktiviteter. Skulle det være en havn uden legemuligheder, har vi altid diverse bold og tennisspil med selv, og så kan vi jo også selv finde på et spil enten i familien eller sammen med andre sejlere. Hvis vi kommer til at ligge lidt længe i en havn p.g.a. dårligt sejlvejr, og tiden føles lang, lejer vi cykler og tager på en heldagstur med madpakker til udflugtsmål. Det er en god beskæftigelse, og det gør ferien til mere end blot sejlads. Det er en regel i vores båd, at vi hver dag tager et spil yatzy eller 500 i forbindelse med et af vores måltider. Vi deler os op i et drengehold og et pigehold, og det hold der taber må tage sig af opvasken den dag. Der er altid megen spænding og hujen, når dette spil afholdes, for hvem vil ikke gerne slippe for opvasken. Selvfølgelig griller vi, så ofte det kan lade sig gøre, for det er noget både børn og voksne nyder, Det er en afveksling fra den daglige spisesituation hjemme, og alle børn elsker at spise ude i naturen, hvor bordskik og regler ikke er så formelle. Desuden er grillpladserne næsten altid ved siden af legepladsen, så vi voksne kan sidde og nyde maden og rødvinen længe, og børnene kan gå fra og lege. Nu har jeg givet en del råd og ideer videre omkring vores sejlads med børn, men jeg kunne godt tænke mig, hvis en af jer læsere, som sejler med hund om bord, vil give mig nogle ideer omkring sejlads med hund om bord på båden. Vi har nemlig for nylig fået en dejlig lille cairn terrier, som gerne skulle blive en rigtig god skibshund. Send blot jeres råd og erfaringer til mig på DT s sekretariat, og jeg vil lade det gå videre til Tursejlerens redaktion, så andre også kan få glæde af det.

8 NYHEDER Årets nye både og udstyr SeaRay Sedan Bridge Meridian Trods snekaos succes for årets bådudstilling Årets»Boat Show 07«blev holdt i Fredericias messehaller. Allerede fire måneder før udstillingen åbnede, var alle stande solgt, og flere udstillere måtte gå forgæves. Det blev den største bådudstilling nogensinde i Danmark. Den fandt sted over to weekender i februar og marts. Men selv om landet i Boat Show 07 i Fredericia bød på et par enkelte danske premierer, mange nye udenlandske og flere nye importører. Det angives som et sikkert tegn på højkonjukturer, og købelysten var derfor stor, oplyser flere af udstillerne. De fleste af de nye bådmærker var præget af, at de er amerikansk fremstillede. Storproduktion gør dem billige, også selv om, de skal fragtes over Atlanten. Men der var kun få reelle nyheder inden for sejlbåde. Dem finder du sidste i denne artikel. Der er ikke plads til en nærmere præsentation af alle bådene. Fx om indretning og priser. Denne artikel er kun en appetitvækker. Men du kan finde alle oplysninger gennem forhandlernes og producenternes hjemmesider. Örnvik den første weekend var lammet af sne og is, nåede antallet af besøgende lige at snige sig op på og dermed over den tidligere besøgsrekord. Også på DT s stand var der stort besøg. Foreningen var præsenteret med ikke færre end to bemandede stande: Én på udstillingens 1. sal og en»filial«ved indgangen til den store hal med både. Ketner havde den største stand på Boat Show 07. Her udstilledes bl.a. motorer fra Mercury, MerCruiser og Mariner produceret af den amerikanske, multinationale Brunswich-koncern, som også har købt sig ind i flere nordiske bådeværfter. Bl.a. Örnvik, Askeladden og Utttern. Fra svenske Örnvik var der tre bådpremierer - 640, 670 og 700 i Weekend-serien, som nu omfatter fire både med et flagskib på 7,50 meter. Det er lukkede, moderne, hurtigtgående motorbåde med et stort cockpit. Uttern C66 Det svenske Uttern-værft har et stort program af daycruisere, styrepultbåde og joller, I serien med kabinebåde er der en 6,90 m. lang båd Uttern C66. - en god kompakt turbåd for den lille familie. Det norske Askeladden-bådebyggeri har et stort program af forskellige typer hurtige motorbåde særligt velegnede til Atlantens barske klimatiske forhold. Bl.a. en ny type båd med betegnelsen Commuter. Den har nu fået et flagskib Askeladden 1105 Commuter. Ideen med konceptet er, at det er en helårsbåd til alle de sejlforhold, man finder på den nordlige del af kloden. Det amerikanske SeaRayværft er blandt Verdens største bådebyggerier med et program af motorbåde fra fod. Her var årets nyhed Sea- Ray 375 Sedan Bridge til ca. tre mio. kroner. Du kan finde yderligere oplysninger om de ovenfor nævnte både og forhandlernet hos Ketner Outdoors hjemmeside - Skorgenes I det dyre ende af de nye importer er norske Skorgenes. Det er en serie på fire i størrelser fra fod af gedigne turbåde. Forhandler er Siim Båd & Motor A/S i Silkeborg, som ikke er en nykommer på markedet. Du kan se mere om bådene på eller Siim kunne også præsentere den nye amerikanske Chaparral 236 SSX en såkaldt sports dæksbåd, som du også kan se på Siims hjemmeside og på com. Chaparral 236 SSX Her kan du se hele Chaparrals program af sports- og turbåde i størrelser fra fod. Meridian blev også præsenteret for første gang på det danske marked. Bådene betegnes som en mellemting mellem en»trawlertype og en Express Cruiser«- hurtig turbåd. Der er panorama-udsigt fra alle steder i det store styrehus / salon. Meridian har et meget stort program af både fra fod til priser fra 2,7 til knapt otte mio. kroner. Bådene produceres i USA af Brunswich-koncernen. Importør af bådene er Engstrøm Marine i København eller Engstrøm har gennem den sidste snes år importeret de ligeledes amerikanske Bayliner-både og de senere år også sports- og familiebåde af mærket Maxum. I Fredericia var der dansk premiere på Maxum 1990 SR 3. Den finder du i den billige ende, under en kvart mio. kr., med en 4,3 l. motor på 190 hk,, af et kæmpestort program af sportsbåde, turbåde og yachts. Det kan du læse mere om på Cobrey 250 SC Viva 606 Cabin Viva 606 Cabin og Cobrey 250 SC er polskproducerede både, som nu markedsføres i Danmark. For begge produkter gælder det, at kunden har en meget stor grad af medindflydelse på bådens indretning, når han bestiller den. Han kan få båden Askeladden 1105

9 indrettet helt efter sine egne behov og smag i farver. Desuden er der mange forskellige muligheder i motorvalg. Og priserne synes meget lave for dem. Uden motor koster Viva 606 Cabin kr. med moms. Cobrey 250 SC koster med dansk moms kr. Begge modeller har et pænt standardudstsyr. Vivaén betegnes som»en hurtigtgående daycruiser«, Cobreyén betegnes som en søens SUV. På landjorden betyder SUV Sports Utility Vehicle. De sidste ord kan så erstattes med ordet»vessel«. Altså en båd med mange muligheder for udnyttelse. Der er flere oplysninger at hente på importørens, Danautico i Århus, hjemmeside wwwdanautico eller på www. sasanka-yacht.pl (Viva) og Karnic Karnic er navnet på et bådebyggeri på den græsk/tyrkiske ø Cypern, som ikke tidligere har været kendt herhjemme, som producent af fritidsbåde. Men værftet, der producerer en serie af hurtige sportsbåde og daycruisere i størrelserne fod, har fået en dansk importør. Det er Janti Marine ApS i Egernsund. Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden Importøren oplyser gerne nærmere på Albin Marine er en amerikansk bådebyggeri, hvor de har producerett både siden Og det gør de stadig. Værftet har hjemme i byen Newport i den nordøstlige del af USA ud til den barske Atlanterhavskyst, hvor de er vant til at producere sødygtige Albin 28 både. Dem laver de en serie af i størrelserne fod, og de karakteriserer som»fiskemaskiner for tursejlerfamilier«. Albin har nu også fået en forhandler i Danmark. Det er Blue Sea Marine A/S. På messen i Fredericia slog importøren et slag for modellen Albin 28 Tournamen Express til godt en mio. kroner med moms. Den og de andre modeller kan du læse mere om på importørens hjemmeside eller på www. albinmarine.com Larson Boats, et af USA s ældste bådebyggrier, har fået forhandler i Danmark. Det er Bluebay Marine i Silkeborg. Af det store program med 20 modeller af hurtige sports- og turbåde fra fod viste den danske forhandler to modeller Senza 206 og Cabrio 310 til 1,7 mio kr.. Du kan læse mere om bådene på og Nordic Ocean Craft Cabrio 310 Nordic Ocean Craft er nyt bådmærke på det danske marked. Tidligere hed værftet Nor-Dan, og den nye ejer har videreudviklet bådene fra det. Der er fire modeller i størelserne 22, 28, 33 og 38 fod. Bådkøberen har mulighed for selv at sætte sit præg på farverne om læ og bådens udstyr. Importøren, Boat One i Fredensborg, er også ny på det danske marked. Du kan læse mere om de norske både på og www. nordicoceancraft.com Amerikansk Glastron, blev vist for første gang på en dansk bådudstilling. Siden 1970 er der solgt over en halv mio. både af dette mærke. Glastron Det er hurtige og velsejlende både, der sælges i flere serier: GS familie turbåde fra fod, GT powerboats for dem der vil frem og MX til vandsport. Størrelserne for de sidste går fra fod og de har forskelligt udstyr og motorer. En del af dem er trailerbare. Importøren hedder Kronjyllands Marine Center i Randers og har hjemmesiden - producenten kan findes på www. glastron.com Starfisher er et spansk værft med et stort sortiment af motorbåde i størrelser fod. Den nye danske importør, Floor Marine-Center i Randers, der på få år har slået sig op som supersælger af de tyske Bavaria-både, har primært valgt at importere tre modeller i størrelserne fod, som blev vist frem på udstillingen i Fredericia. De tre størrelser fås i flere indretningsversioner. Det er velsejlende turbåde med et godt udstyr. Der er flere oplysninger at hente på og på Starfishers hjemmeside Captive 230 Starfisher Amerikanske Rinker Boats er Verdens næststørste uafhængige producent af hurtige, velsejlende og økonomiske sports- og turbåde over 25 fod. Værftets program består af i alt 31 modeller i størrelserne fod. Gennem mange år er Rinker blevet importeret af Floor Bådcenter i Randers, hvor 2. generation nu har overtaget firmaet. Det kunne fremvise ikke mindre end tre Europa-premierer i Fredericia: Rinker Captiva 230, en sportsbåd og Express Cruisere på henholdsvis 31 og 37 fod. Dem er der flere oplysninger om på På hjemmesiden kan du i øvrigt sammenligne priser med andre, tilsvarende bådmærker i USA. Drago Fiesta 22 Drago Fiesta 22 det var den ene af de to nyheder, som importøren Vestfyns Marinecenter præsenterede i Fredericia. Den er fra et græsk bådebyggeri, hvor de har specialiseret sig i småbåde fra 5-8 meter. En del af dem kan betegnes som daycruisers, og det er i denne kategori, den nye model hører. Dorado 26 Den anden nyhed er fra italienske Sessa Marine. Her bygger de gedigne turbåde i forskellige serier op til 52 fod. Bl.a. serien Ocean Line, som med nyheden Dorado 26 desuden består af en 22 og en 32 fods udgave. Du kan finde flere oplysninger på importørens hjemmeside eller og Monterey er én af USA s store bådebyggerier. De reklamerer med, at de på de nye modeller giver livsvarig, begrænset, garanti. Her i Danmark importeres de af Gnisten Marine i Svendborg. Foruden et stort program af mindre sportsbåde har Monterey og så serier af større tur- og sportsbåde. Blandt

10 dem fandt vi bl.a. nyheden Monterey 330 SY, som du kan læse mere om på www. montereyboats.com Monterey 330 SY Campion Explorer 622i Regal 2750 Canadiske Campion Boats har gennem rigtigt mange år været markedsført i Danmark af Leif Larsen Marine i Svendborg. Han har gjort bådene populære her i landet. Programmet består af mange modeller i såvel sports- som turbåde. Blandt dem er nyheden Campion Explorer 622i Sedan særlig interessant. Med det store agterdæk er båden praktisk til mange former for søsport. Læs mere om båden på og Beck Marine i København har importeret to velkendte mærker i hurtige og velsejlende amerikanske både: Regal har et kæmpestort program af åbne sports-, turbåde og yachts op til 52 fod. Nyhed her var i serien med sportsbåde Regal Stinggray 250 CS Stingray Boats er det andet amerikanske bådmærke, som Beck Marine importerer. Det er et stort program af åbne, velsejlende kvalitets sports- og turbåde op til 25 fod. Årets nyhed i denne serie er Stingray 250 CS. Det er flagskibet i programmet, og det hører hjemme i turbådsafdelingen. Modellen har overnatningsmuligheder for fire i to køjer én forude og én ind under styrehuset. Desuden er der alt det, der er nødvendigt for en komfortabel tursejlads. Flere oplysninger om priser Harmony 31 og produkter på Becks hjemmeside eller på og De tyske sejlbåde af mærket Hanse importeres også af Beck Marine. Firmaet kunne fremvise to nyheder for 2007: Hanse 470, som afløser 461, og prototypen 430 som er en nydesignet udgave af Hanse 420. Begge de nye både er velsejlende og rummelige familieturbåde. Læse mere på www. bechmarine.dk og på www. hanseyachts.com. Harmony Yachts fra La Rochelle i Frankrig er et topmoderne værft, der har specialiseret sig i velsejlende familie sejlbåde, forhandles nu også på det danske marked af Pigsborg Marine i Kolding, Det franske værft har to nye modeller for 2007: Harmony 31 og et nyt flagskib på 52 fod. Ind i mellem dem er der en 38, en 42 og en 47 fods model. Den mindste model leveres, AB værft og uden moms, for kroner, og flagskibet koster godt fire gange så meget på samme betingelser. For dem der hellere vil leje end eje, udlejer Pigsborg Marine Harmony sejlbåde på forskellige destinationer i Verden. Flere oplysninger på og Hanse 470 Hver vinter samles alverdens producenter af udstyr til både på en lukket messe i Amsterdam METS. Her præsenterer de deres nyheder for forhandlere fra hele verden. Redaktionen har, traditionen tro, været på udstillingen, og det er fra den, at du kan se de fleste af følgende nyheder. Volvo Penta kunne vise en lang række nyheder. Bl.a. tre nye dieselmotorer: En nyudviklet motor til indenbords installation - D6-435 til det nye program af motorer IPS350 hk. Den nye motor erstatter storsælgeren TAMD 74. De andre to er IPS-motorer, som dog hovedsageligt installeres i nybygninger, for de er for omkostningstunge ved udskiftning af ældre motorer. Den mindste af de nye motorer hedder IPS350. Det er en 4-cyl. motor med turbo og kompressor, stempelvolume på 3,7 l. som yder 260 hk ved 3500 o/m. Den anden hedder IPS600, og det er den gamle Volvo D6 med den nyeste indsprøjtningsteknik. Volvo Penta satser mere og mere på den elektronisk styrede IPS-teknik. Derfor har producenten udviklet et sindrigt joy-stick til IPS systemet, som er en del EVC-system. Bogstaverne står for Electronic Vessel Control, og det er meget enkelt og driftsikkert. Det betyder bl.a. at instrumenter og motorstyring kobles på samme kabel. Med få bevægelser på joy-sticken kan Joy-stick, Volvo Penta selv uerfarne»styrmænd«lægge båden til broen. Automatisk powertrim assistance, med bl.a. lav farts funktion. er en anden nyhed, og den angives til at gøre bådlivet mere enkelt, sikkert og bekvemt. Den trimmer automatisk båden efter motorens omdrejningstal. Det kan bruges på EVC-motorer med Aquamaticdrev. Nyheder på drevområdet er SX og DPS, som erstatter de nuværende Aquamaticdrev ved samme betegnelser. De er beregnet til Volvo Pentas benzin- og D3-dieselmotoerer. Oplysninger om forhandlerere etc. finder du på www. volvopenta.dk På messen i Amsterdam vandt producenten af de miljøvenlige Torqeedo el-motorer en»industri Oscar«for sine produkter. El-motoren findes i to versioner:»travel«og»cruise«. Cruise (2.000 w.) har samme trækkraft som en 6 hk benzinmotor, og den opgives til at være den stærkeste 24 V el-motor på markedet. Den kan købes i Danmark for kr.»travel«er den eneste foldbare version på markedet i dag, og den kan fås i to versioner: 400 og 800 W. med langt eller kort ben samt integreret lithium-magnesium batteri. De kan oplades, hvor som helst, der er et el-udtag. Motorerne kommer med lader og opbevaringstaske og Travel-modellerne koster henholdsvis og kr. Nærmere oplysninger hos im-portøren eller på

11 Trackvision M3 Yamaha har præsenteret Verdens stærkeste påhængsmotor Yamaha F350. Det er en 4-takter 8-cyl. på 5,3 l., som yder 350 hk. Dermed slår de Suzukis på 300 hk. Så der skal en båd til af en vis størrelse for at bære motoren, som vejer 365 kg. Motoren ventes markedsført senere på året. Nærmere oplysninger www. yamaha-motor.dk Fra Mariner lancerede sin nye serie af 6-cylindrede motorer i 2004, under betegnelsen Verado, er de blevet utroligt populære. Nu bebuder producenten en ny og større tilføjelse, 175 hk Verado, til serien med fire cylindre, 135 og 150 hk og 1,7 l. Samtidig bebuder Mercury Marine et nyt revolutionerende hækggregat Vazer - en 100 hk meget kompakt motor, som gør det let at installerede den på både med lidt plads. Vazer er baseret på den gennemprøvede 1,6 l. GM Vortec SOHC 4-cylindre. Endelig har Mercury Marine startet produktionen af sit SeaCore-system. En ny type hækaggregat, som yder ekstra megen beskyttelse mod korrosion fra saltvands tæring. Flere oplysninger hos importøren Ketner Outdoor på www-ketner-outdoor.dk Satellit-tv til lystbåde Trackvision M3 er betegnelsen på en såkaldt stabiliserende signalmodtager fra KVH. Denne 37 tommers antenne opgives til at være lige så god, som den noget større 45 tommers. Den koster kr., og du kan læse mere om den på www. polaris-as.dk Præsenterede et helt nyt design af kortplottere og ekkolo, der betegnes som et strømlinet bruger interface. Producenten angiver og, så at det gør adgang til alle nødvendige data meget nemmere. Gennem Garmins nye standard BluceChart 2 Vision data, har brugerne desuden adgang til en verdensomspændende højtopløselig luftfotodækning. Garmin præsenterede også en ny kompakt radar på 4 kw, GMR 18, på 18 tommer, som opgives til at være dobbelt så kraftig, som andre radarer i samme prisklasse. Se mere på og www. garmin.com. Lancerede et trådløst Mand Over Bord-system - LifeTag. Det kan bæres om håndleddet, hægtes til tøjet, redningsvest eller skibshundens halsbånd. Systemet kan operere som selvstændig enhed eller integreres med Raymarines SeaTalk til bådens instrumenters multifunktions skærm. Så længe LifeTag befinder sig inden for den trådløse rækkevidde på ni meter, udveksler den oplysninger med hovedstationen. Men kommer den længere væk, bliver der slået alarm. Fra Raymarine er der også søsat to nye højtopløselige solskins skærme, der kan bruges til såvel instrumentdata, PC, DVD som CCTV. Produkterne hedder G170 (17 ) og G190 (19 ). Endelig er der søsat to nye autopiloter S1 Wheel pilot og S1 Tiller Pilot. De er til henholdsvis rorping og rat i både i størrelserne fod op til et deplacement på seks tons. En Gran Prixudgave af systemet kan klare en bådvægt op til 7,5 tons. Flere oplysninger på www. raymarine.com og Secumar er blandt de ledene i Verden, når det gælder udvikling og produktion af sikre redningsveste til alle formål. En nyhed herfra det tyske firma er denne automatisk oppustelige sikkerhedsvest. Den har to kamre på forsiden, så den kan vende en bevidstløs person om. Desuden er den udstyret med sprayhood, så den beskytter hovedet mod søen. Flere oplysning hos den danske importør eller Secumar redningsvest En god norsk opfindelse stopper båden, hvis skipper eller en anden skulle falde over bord. Opfindelsen hedder CoastKey. Den fylder ikke mere i udbredelse end dit plastikkort til banken. CoastKey er en trådløs sender, man fx kan bære i en snor om halsen. Så længe den er indenfor en radius af meter fra båden, sker der ingenting. Splash Guard Men kommer den længere væk, mister motoren sit signal fa CoastKey og går i stå. Der er flere andre fiduser ved patentet, som du kan se på Prop Guard Beskytter propellen. Denne amerikanske opfindelse beskytter propellen på din båd effektivt mod fx sten på grunden. Den kan bruges på propeller med en diameter 7-16 tommer og påhængsmotorer fra hk. Desuden kan den bruges på visse typer hækdrev. Oplysninger hos importøren eller på Er en amerikansk opfindelse til landværts tømmeanlæg af lystbådes septiktanke. På trods af at der er vedtaget regler om installation af dem i lystbåde, er der endnu kun få havne, der har tømmeanlæg. Dette pumpe mundstykke fik tildelt en eftertragtet»design Award METS«, DAME, for sin funktion på årets METS. Den sikrer en lugt- og stænkfri udsugning af septiktanke.

Poca IV 1978 sælges med eller uden Rig 115.000 Kr.

Poca IV 1978 sælges med eller uden Rig 115.000 Kr. Poca IV 1978 sælges med eller uden Rig 115.000 Kr. L.O.A.7,27 m. L.VL. 6,45 m. Bredde 2,50 m. Dybgang.1,05 m. Kølvægt..1 ton Deplacement...2,6 ton Køjepladser.4-5 Storsejl 12 m2 Fok..10 m2 Genua..15 m2

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

På togt mod det autentiske

På togt mod det autentiske På togt mod det autentiske FREMTIDENS TURSEJLADS BLIVER FOLKELIG OG DISKER OP MED EN NY TYPE SEJLERE. FREMTIDSFORSKER ANNE SKARE NIELSEN FORTÆLLER, AT DE NYE SEJLERE VIL HAVE UNIKKE OPLEVELSER, MEN DE

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

MerCruiser 3.0L MPI. 135HK benzin. Sæsonpris 74.990,- Originale reservedele betaler sig - se de fordelagtige priser i kataloget. SmartCraft.

MerCruiser 3.0L MPI. 135HK benzin. Sæsonpris 74.990,- Originale reservedele betaler sig - se de fordelagtige priser i kataloget. SmartCraft. 010 er MerCruiser.0L MPI 1HK benzin NYHED Med Alpha One sterndrive Standard med ferskvandskøling og elektronisk multipointindsprøjtning -cylindret rækkemotor, -takt, standard med powersteering..990,- Originale

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Udstyrsliste Bavaria 32 "TALIS"

Udstyrsliste Bavaria 32 TALIS Udstyrsliste Bavaria 32 "TALIS" I forhold til f.eks Bavaria 31, 32, 36 er Bavaria 32 Holiday helt anderledes bygget. Skroget er i meget kraftig håndoplagt enkeltlaminat med forstærkning i kevlar fortil

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået.

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg Den 13.10.2011 Lommy Blue I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Konklusionen er, at

Læs mere

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Spindler med neopren puder Mulighed for at indstille benene i 5 forskellige positioner: Lodret, 12 og 25 gr. ind, 10

Læs mere

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Spindler med neopren puder Mulighed for at indstille benene i 5 forskellige positioner: Lodret, 12 og 25 gr. ind, 10

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 2 1 28 BÅDMAGASINET SEJL 4 1 Thurø 33 skulle være en smuk båd og en hurtig båd. Nyd selv linjerne. 2 Tidløs, enkel design, som stadig fungerer i 2009. Læg mærke til det tilbagetrukne,

Læs mere

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Spindler med neopren puder Mulighed for at indstille benene i 5 forskellige positioner: Lodret, 12 og 25 gr. ind, 10

Læs mere

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet.

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet. Kajakur med børn. Af Thomas B. Egeskov Woidemann Nannas første kajaktur, 1 ½ år gammmel. Kajakken er en Rainbow Atlantis. (ill. 1) - Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Nr. 3 August 2007. Tursejleren. DT s LANDSTRÆF

Nr. 3 August 2007. Tursejleren. DT s LANDSTRÆF Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 3 August 2007 w w w.tursejleren.dk DT s LANDSTRÆF 2007 Mød os også på www.tursejleren.dk og www.danmarkstursejlerforening.dk BÅDE i TUBORG HAVN 2007 17. - 19.

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det er klogt at tage toget i tjenesten

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det er klogt at tage toget i tjenesten 2930 SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz Det er klogt at tage toget i tjenesten Rejs smart med SJ Biz Det går ligesom toget, plejer man at sige, når noget går godt. Og der er åbenbart en sandhed

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

en ny SÆSON GØR DIG KLAR Til DER ER STADIG TID TIL MANGE LANGE OG SMUKKE TURE

en ny SÆSON GØR DIG KLAR Til DER ER STADIG TID TIL MANGE LANGE OG SMUKKE TURE GØR DIG KLAR Til en ny SÆSON TIPS FRA DIN VOLVO PENTA FORHANDLER EFTERÅR 2013 DER ER STADIG TID TIL MANGE LANGE OG SMUKKE TURE Sejlersæsonen er desværre ved at være slut, nu hvor efter året nærmer sig.

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Michigan Vortex. 2015 www.propeller.dk Tlf. 58370934 13. inkl. moms. ekskl. moms. Nyhed Varenr. Størrelse Rot. Blade Materiale Motortype

Michigan Vortex. 2015 www.propeller.dk Tlf. 58370934 13. inkl. moms. ekskl. moms. Nyhed Varenr. Størrelse Rot. Blade Materiale Motortype Michigan Vortex 3- og 4-bladede aluminium outboard propeller fra amerikanske MICHIGAN. Den nye forbedrede type VORTEX med pulverlakering og udskifteligt nav. En komplet propel består af en propel og et

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern!

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern! Pantaenius FORDELE Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius Få Jetzt dit Angebot tilbud nu! anfordern! Indhold Pantaenius - Nr. 1 til bådforsikringer 3 Dine fordele ved bådforsikring 4 Dine fordele ved

Læs mere

ER DU til TEKNIK - og store maskiner?

ER DU til TEKNIK - og store maskiner? VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS begynd her Før du begynder en Volvo mekanikeruddannelse, skal du tage et 20-ugers grundforløb indenfor»mekanik, transport og logistik«. Grundforløbet kan tages på alle landets

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt!

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! Juni 2015 Vi tilbyder to løsninger til brug for selvbetjening, dvs. hvor sekretæren ikke behøver kontaktes for at registrere ankomst. Vi har en kortlæser,

Læs mere

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD PÅ RETTE KURS I 2015 kan alle bådinteresserede igen lave en samlet pejling på årets spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør, når

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Spændende sportsbåde. til livsnyderen. Bayliner Element

Spændende sportsbåde. til livsnyderen. Bayliner Element Spændende sportsbåde til livsnyderen Sæsonpriser 2014 Vælg Ekstraudstyr Sports Pakke med Wakeboard Tower, Solhynder Specialgrafik, Køleboks og Gelcoat i sort el. rød 10.600,- NYHED 2014 Bayliner Element

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

mc camping - fritid på hjul Tema om Gratis magasin med alt indenfor camping

mc camping - fritid på hjul Tema om Gratis magasin med alt indenfor camping campisten MARTS 2009 Nr. 0209 gratis magasin Gratis magasin med alt indenfor camping - fritid på hjul Tema om mc camping Fly, Ferrarier og flotte haver. Vi har besøgt Egeskov Slot Guidebog til gode oplevelser

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 26. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2015. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 26. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2015. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 26. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2015 Læs inde i bladet: BÅDMESSE I AUGUST SIKKEN EN SOMMER. DELTAG I SKOVTUR OG STUDIEREJSE 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

TIME MACHINE LIMITED EDITION

TIME MACHINE LIMITED EDITION TIME MACHINE LIMITED EDITION id7_volvo-r-nc_2482895_007.indd 3 6-8-2012 14:51:10 Tiden har formet Volvo FH til den førende lastvogn, når det gælder brændstofeffektivitet og pålidelighed. Vi fejrer 500.000

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

KODE OG KOMPAS AKTIVITET

KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET Nedenfor er beskrevet delaktiviteterne. I opbygningen af aktiviteterne er der lagt vægt på følgende forhold: 1. Opgaverne skal løses samlet. Det vil sige,

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2 Nyhedsbrev Årgang 2, Udgave 2 Dette Nyhedsbrev er udgivet søndag d. 1. maj 2005 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit tredie nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med Rejsebrev nr. 08 fra Dorsten til Nijmengen Tirsdag den 21. Juli 2009 Dorstener MYC - Wesel (32,4 km) Afg. kl. 10:55. Ank. kl. 14:55 I dag skal vi fra Dortmund-Ems-kanalen (DEK) og ud på Rhinen. Vi har

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Jule tam tam 3 december Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden. Havfiskeri 3.afd. Middelfart marina 8 November. Spodsbjerg 29 November

Jule tam tam 3 december Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden. Havfiskeri 3.afd. Middelfart marina 8 November. Spodsbjerg 29 November Kluba&en 5 nov kl 18.00 Elsesminde Havfiskeri 2.afd Middelfart marina 8 November Havfiskeri 3.afd Spodsbjerg 29 November Jule tam tam 3 december Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden ! Det var lidt

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Vi bygger en S16D bil

Vi bygger en S16D bil Vi bygger en S16D bil Af Carsten Grønnemann Jeg vil i denne artikel serie se på hvad der skal til for at bygge en top-notch S16D bil. Blovstrød SlotCar Racing Club April 2007. Chassis Jeg har valgt et

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Smart afl åsning uden nøgle

Smart afl åsning uden nøgle Smart afl åsning uden nøgle. Hæng Deres gamle nøgle på knagen,... Ved mekaniske låseanlæg kan en mistet nøgle blive rigtig Hvorfor dyr. Og De når bør en vælge medarbejder den elektroniske forlader sit

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere