Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren"

Transkript

1 Stadig færre ansatte i finanssektoren 3 Strukturelle ændringer og omkostningstilpasninger Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg Højere og højere uddannelsesniveau 7 Nye tider, nye krav Internationalisering stiller krav til medarbejderne 10 Interview med Lars Lønberg, Nets Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2012 NR. 6 kontak t: ISsN

2 2 FA MAGASIN d ec em b er 2012 På vej mod nye tider Da jeg for efterhånden mere end 21 år siden startede som nyudnævnt direktør i FA, blev en af mine første opgaver at føre sektoren gennem de første masseafskedigelser. Dengang - som nu - var det en nødvendig opgave, som aldrig bliver let, men som kræver nøje omhu og omtanke. I 1990 erne var det endda et opgør med den gængse opfattelse af, at en medarbejder i finanssektoren startede som elev i 17/18 års alderen og først stoppede ved pensioneringen år senere. Så prikkerunderne dengang gjorde op med den livslange kontrakt. Virksomhederne i finanssektoren begyndte at agere som andre arbejdsgivere, og medarbejderne måtte acceptere, at afskedigelser kunne ske også uden at medarbejderne havde taget af kassen. Som historien fortæller, har konjunkturer altid kørt op og ned, og der har været lange perioden siden, hvor trygheden i ansættelsen har været meget høj i finanssektoren. Men den livslange kontrakt blev der sagt endelig farvel til dengang i 90 erne. Det var også helt sædvanligt, at karrierevejen i sektoren startede med elevjobbet uanset om det var i et pengeinstitut eller i et forsikringsselskab. Akademikere var et særsyn. Det gjaldt også i direktørkredse. Virksomhedernes forretningsmodeller blev sjældent ændret og kun langsomt. Der lå en bank- eller sparekassefilial i stort set hver eneste lille provinsby, huse blev solgt af den lokale ejendomsmægler, som formidlede kontakten til realkreditinstituttet, forsikringsselskaberne havde lokale kontorer og assurandørerne kørte land og rige rundt for at sælge husforsikringer ved spisebordene. Steen A. Rasmussen Foto: Lars H. Knudsen Den tid er også forbi. Filialernes og kontorernes antal er konstant faldende, netbanker og andre mobile eller digitale løsninger vinder frem, kunder går selv på nettet og vurderer realkreditlån op mod hinanden. Assurandører eksisterer fortsat, men i et begrænset antal. Vurdering af forsikringsskader sker i dag ikke nødvendigvis af en forsikringsansat taksator, men fx via fotografering og vurdering via skærmen. Og den hastighed, hvormed forretningsmodellerne forandrer sig og nye digitale løsninger kommer, er accelererende. Det har stor betydning for virksomhederne og for deres medarbejdere. Høje teoretiske kompetencer hos medarbejderne bliver afgørende konkurrenceparametre for virksomhederne. Vi ser derfor ind i en tid, hvor job i finanssektoren konstant både vil forudsætte et højere og højere uddannelsesniveau og stigende omstillingsparathed. I dette nummer af FA Magasinet ser vi på fremtiden i sektoren, og på hvad de ændrede og kommende forretningsmodeller vil betyder for krav til medarbejderne og til medarbejdersammensætning. Og god læselyst til dette og kommende numre af FA Magasinet! For mit vedkommende bliver det sidste leder i FA Magasinet, da jeg har valgt at gå på pension ved årsskiftet. Jeg vil takke for mange gode år i sektoren og ønske al mulig held og lykke i fremtiden. Steen A. Rasmussen

3 d ec em b er 2012 FA M AG A S I N 3 Stadig færre ansatte i finanssektoren Det skyldes både de strukturelle ændringer i sektoren og et generelt behov for omkostningstilpasninger Af Kirsten Lemming-Christensen, Finanssektoren er under forandring både som følge af ændrede strukturer og konjunkturer. De ændrede strukturer skyldes især kundernes adfærd, ny teknologi og den regulering, sektoren omfattes af. FA s beskæftigelsesundersøgelse 2012 forudsiger, at der vil være ca færre finansmedarbejdere 1. juni 2013 i forhold til 1. juni Især pengeinstitutter er på skrump Faldet i beskæftigelsen forventes hovedsageligt at ske i pengeinstitutterne. Her skønner virksomhederne, at antallet af medarbejdere vil falde med knap svarende til ca. 5,5 pct. Indenfor visse medarbejdergrupper er der decideret overskud af arbejdskraft. Det gælder især kassemedarbejdere/ serviceassistenter og produktionsfolk. Beskæftigelsen i finanssektoren Antal beskæftigede Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Pension Forsikring Anm.: Svar på spørgsmålene: Hvor mange medarbejdere havde virksomheden pr ? Hvor mange medarbejdere skønner virksomheden at have ansat pr ? Svarene er opjusteret til brancheniveau * Kilde: Danmarks Statistik, FA og egne beregninger. Tallene er ekskl. IT og andre serviceselskaber tilknyttet finanssektoren. Mindre fald i beskæftigelsen indenfor pension og forsikring Pensions- og forsikringsselskaberne forventer relativt set mindre fald på i alt godt 300 medarbejdere svarende til knap 2 pct. fra 2012 til It-virksomheder i vækst En række it-virksomheder er medlemmer af FA, da de primært servicerer finansielle virksomheder. De 8 it-virksomheder med i alt medarbejdere, der har deltaget i FA's beskæftigelsesundersøgelse 2012, forventer en samlet beskæftigelsesfremgang på knap 200 medarbejdere svarende til ca. 5 pct. fra 2012 til Det kan også i høj grad tilskrives de strukturelle forandringer med større fokus på digitalisering og outsourcing.

4 4 FA MAGASIN d ec em b er 2012 Personlige relationer og kundefokus Bankdirektør Anders Jensen fra Nordea giver sit bud på forretningsmodellen og kompetencekravene på fremtidens finansielle arbejdsmarked Af Michael Boas Pedersen, Hvilke væsentligste tendenser/udfordringer ser du i forhold til Nordeas forretningsmodel? I takt med at kundernes behov og adfærd ændrer sig, stiller det store krav til os om, at vi følger med helt tæt på kunderne. Det indebærer nye måder at møde, betjene og rådgive kunderne. Alt det sker samtidig med, at en stadig større del af kundernes behov løses elektronisk. Det stiller også krav til en løbende tilpasning af fx filialnettet, hvor vi netop er ved at afslutte et treårigt program, der har medført en specialisering af vores filialer i deciderede rådgivningsfilialer og serviceenheder. Som en bank drevet af langvarige relationer med vores kunder, er vi meget optaget af både de faglige og de personlige færdigheder hos vores medarbejdere. Vi er rigtig gode til at træne, uddanne og også teste i de faglige discipliner, men jeg tror på, at vi i årene fremover kommer til at kaste endnu flere kræfter ind på den personlige del. I Nordea har vi netop startet et omfattende træningsprogram i forskellige modeller for kommunikation, så vi understøtter og forbedrer dialogen med kunden. Anders Jensen er bankdirektør i Nordea og er næstformand i FA Hvad forventer du, der vil ske på digitaliseringsfronten i pengeinstitutterne? Digitalisering er ganske enkelt vejen frem både for samfundet som helhed og for bankerne. Dels mindsker det fejlmulighederne, dels er det en mere smidig og effektiv arbejdsgang for alle parter. Digitaliseringen vil betyde ændringer i både administrative processer og betjeningsmønstre. Men det vil også påvirke holdninger og vil stille nye krav til både kunder og medarbejdere, ligesom det vil åbne nye muligheder. Se blot på den meget vanskelige fødsel, som den elektroniske tinglysning havde for blot 3-4 år siden. Hvis vi ser på performance i dag, så er den forbilledlig, og allerede i løbet næste år vil alle administrative dele af en bolighandel være digitaliserede. Det er jo en helt enestående udvikling på meget få år! Hvordan vil forandringerne påvirke hverdagen for medarbejderne i Nordea? Flere og flere af de administrative opgaver falder væk, mens kundekontakten optimeres og fylder mere og mere. Vi har igennem de seneste 10 år bevidst fulgt en strategi om at skabe mest mulig tid til kundekontakt for vores medarbejdere. På den måde er dét, de er gode til og helst vil beskæftige sig med, også dét, der er omdrejningspunktet i dagligdagen. En af vores værdier - Positive kundeoplevelser - rammer det faktisk meget fint ind. Det er det, det hele handler om, nemlig at skabe positive kundeoplevelser. Det er nu en gang vores fundament og de medarbejdere, der formår at gøre det, vil være attraktive. Hvordan vil forandringerne påvirke jeres krav til medarbejdernes kompetencer? De faglige kompetencer skal selvsagt være på plads. Jeg føler faktisk, at vi er rigtig langt med de uddannelser, vi ruller ud - både som sektor og som individuelle virksomheder. Udskilningsløbet kommer til at handle om vores formåen til at håndtere den personlige del. De virksomheder, der kontinuerligt arbejder med bevidstheden om kundefokus vinder. Så vi vil fortsætte med understrege betydningen af det personlige element i enhver sammenhæng.

5 d ec em b er 2012 FA M AG A S I N 5 Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer Rikke Larsen, koncerndirektør i Tryg, kommenterer fremtidens forretningsmodel i forsikring, og hvilke krav den stiller Af Michael Boas Pedersen, Hvordan udfordres forsikringsbranchens forretningsmodel netop nu? Den økonomiske situation i Europa gør det svært at se ind i krystalkuglen, men næsten uanset hvordan det ender, vil øget globalisering, øget regulering, øget digitalisering og større koncentration i konglomerater udfordre vores nuværende forretningsmodeller. Rikke Larsen er koncerndirektør for Medarbejdere & Omdømme i Tryg Hvilke nye tendenser ser du indenfor salg af forsikringsprodukter? I Skandinavien er internet salg ikke rigtig slået igennem endnu. Men i England sker salget af bilforsikringer primært via prissammenligningssider på nettet. Det bliver spændende at se, om de også kan revolutionere markederne udenfor England. Vi ser flere og flere af de store detailhandelskæder, som har egne banker og egne forsikringsselskaber - fx Ikea (ikano bank) og Carrefour - som i Frankrig sælger forsikring direkte i supermarkedet fra deres eget forsikringsselskab karma. Endeligt organiserer flere og flere sig i virtuelle netværk på tværs af grænser og lande. Jeg tror, at det er et spørgsmål om tid, før at disse communities kan blive distributionskanaler, så man kan købe en forsikring, der har samme navn som ens community. Hvordan påvirker forandringerne medarbejdernes hverdag og arbejde i Tryg? Forandringshastigheden er en udfordring for os alle uanset branche. Der sker så mange forandringer i et så højt tempo, at det er svært for os som mennesker at følge med. Tænk bare på, at der for 5 år siden ikke var nogen, der vidste, hvad en app var - og i dag har alle virksomheder med respekt for sig selv en eller anden app, som de kan tilbyde deres kunder. Det at være konstant omstillingsparat er nok den største og sværeste påvirkning for vores medarbejdere. Derudover afføder forandringerne øget jobusikkerhed. Det kan vi både se og mærke i Tryg. Det er svært for mange af vores medarbejdere at vænne sig til at håndtere. Hvordan påvirker udviklingen Trygs krav til medarbejdernes kompetencer? Når jobusikkerheden øges, er det vores ansvar som virksomhed at sikre, at vores medarbejdere har eller udvikler kompetencer, som gør dem attraktive i jobmarkedet. Til gengæld må medarbejderene have lyst til og være klar til at udbygge deres komepetencer hele tiden - enten i bredden eller i dybden. Så omstillingsparathed i forhold til både forandringer og kompetencer vil være afgørende for, om medarbejderne kan være med ombord i fremtiden og om de trives. Derudover vil der komme færre og færre jobs med enkle repetitive opgaver, da disse opgaver typisk automatiseres.

6 6 FA MAGASIN d ec em b er 2012 Hvilket potentiale ser du i øget digitalisering på forsikringsområdet? Rigtig mange forsikringsselskaber har gamle systemer, der ikke er gearet til den nye digitale verden. Men når den udfordring er løst, er der et stort potentiale for både selskaber og kunder og medarbejdere. De enkle opgaver kan klares let og convienient uden menneskehænder. Så kan medarbejderne koncentrere sig om de mere krævende og spændende opgaver, som kræver menneskekontakt. Det sidste vil gøre, at det menneskelige aspekt af kundebehandlingen kommer i fokus. Det vil kræve, at man ikke kun er dygtig til forsikring, men også er en dygtig psykolog. Hvad er dine forventninger til fremtidens medarbejderes kompetencer? Vi vil altid have brug for eksperter, som kan noget i dybden på forsikring, men også generalister, som skal være fleksible, omstillingsparate og har både lysten og evnen til hele tiden at lære nyt og som kan leve med jobusikkerhed. I takt med at de mere simple opgaver forsvinder, vil people skills komme i højsædet - i hvert fald i de selskaber, hvor man satser på høj kvalitet og service over for kunderne. Udfordringerne for overenskomsterne Fremtiden i finanssektoren stiller øgede krav om fleksibilitet, udvikling og præstation. Af Mariane Dissing De eksisterende lønsystemer både i standardoverenskomsten og forsikringsoverenskomsten har utidssvarende anciennitetsbestemmelser. Medarbejderne belønnes ikke for det de præsterer, men for hvor længe de har været ansat. Det kan opleves trygt for nogle, men virksomhederne oplever, at særligt yngre medarbejdere er utilfredse med, at de ikke selv har større indflydelse på, hvordan deres løn udvikler sig. Fremtiden i sektorens byder på medarbejdere, som vil have højere kompetencer end i dag. Det øger behovet for moderne lønsystemer, der belønner efter præstation - og ikke efter antal år i jobbet. Virksomhederne ønsker samtidig lønsystemer, der kan bruges som et aktivt ledelsesinstrument, og som kan understøtte virksomhedens forretningsstrategi. Overenskomsterne i sektoren har mange år på bagen, og meget er sket i tidens løb. Lønsystemer, der belønner anciennitet, er stort set forladt alle andre steder på det private arbejdsmarked. De stigende kompetencekrav, medarbejdere med højere uddannelsesniveau og behovet for at kunne bruge løn som ledelsesredskab, medfører et nødvendigt ophør med en forældet lønmodel i finanssektoren. I øjeblikket ser FA sammen med henholdsvis Finansforbundet og DFL på muligheden for at lave nye lønsystemer i finans- og forsikringssektoren.

7 d ec em b er 2012 FA M AG A S I N 7 Højere og højere uddannelsesniveau Den finansielle sektor står midt i en omstillingsproces, hvor nye forretningsmodeller, regulering og teknologi sætter nye standarder. Det kan ses på uddannelsesniveauet Af Kirsten Lemming-Christensen, Charlotte Enevoldsen, fanet.dk og Michael Boas Pedersen, Øget regulering, kundernes behov samt den teknologiske udvikling er vigtige drivere for udviklingen af forretningsmodellerne i den finansielle sektor. Det påvirker også kompetencebehovet, hvilket får en afsmittende effekt på hele uddannelsesniveauet i finanssektoren. Udviklingen i uddannelsesniveau for finansmedarbejdere Anm. Svar på spørgsmålene: Hvor mange af følgende har I ansat de foregående 12 måneder? Hvor mange af følgende forventer I at ansætte de kommende 12 måneder? Svarene er opjusteret til brancheniveau. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse 0% Kilde: : Danmarks Statistik (RASU2), 2011: FA strukturstatistik suppleret med uddannelseskoder fra Danmarks Statistik. Bemærk: Tabellen oplyser færdiggjorte offentlige uddannelser. Igangværende uddannelse og privat uddannelse er ikke indkluderet Forsikrings- og pensionsbranchen løfter uddannelsesniveauet fortsat primært via brancheuddannelserne på Forsikringsakademiet. Den nye finansbacheloruddannelse, som udklækkede de første dimittender i januar 2012, har også fået en god modtagelse. På pengeinstitutområdet sker der fx et løft i uddannelsesniveau ved, at de opgaver, der tidligere kunne håndteres med en finansuddannelse, i dag kræver en akademiuddannelse eller en finansøkonomuddannelse eller måske endda en HD i Finansiel Rådgivning. Samlet set betyder det, at finansmedarbejdernes formelle uddannelsesniveau stiger år for år. Og mens 14 pct. af sektorens ansatte havde videregående uddannelse i 1996, var tallet 38 pct. i Nye rekrutteringskanaler De nye kompetencekrav afspejler sig også i rekrutteringen af nye medarbejdere. FA s beskæftigelsesundersøgelse 2012 har taget temperaturen på rekrutteringen i

8 8 FA MAGASIN d ec em b er samt forventningerne til Den viser, at finansøkonomuddannelsen nu er en større rekrutteringskanal end elevuddannelsen i både 2012 og Der blev ansat 255 nyuddannede finansøkonomer i sektoren i 2012, og der forventes ansat ca. 200 i Til gengæld ser der ud til at blive et mindre fald i antallet af finanselever i Finansbachelorerne er også ved at få fodfæste i sektoren. Der blev ansat ca. 30 i sektoren i 2012, og der forventes ansat 50 i Endeligt forventer virksomhederne også at ansætte flere akademikere i 2013 end i Antal ansættelser af elever og nyuddannede 2012 og forventet 2013 IT Pension og forsikring Penge- og realkreditinstitutter * * * * * Finanselever Finansøkonomer Finansbachelorer Akademikere Andre nyuddannede Kilde: FA Unge medarbejdere er højere uddannet end ældre medarbejdere Det ændrede rekrutteringsmønster og stigende fokus på kompetenceløft betyder også, at der er et betydeligt spænd mellem unge og ældre ansattes formelle uddannelsesniveau. Mens kun 15 pct. af medarbejdere over 55 år har en videregående uddannelse, har 58 pct. af medarbejdere under 35 år en videregående uddannelse. En del af forklaringen er, at en stor del af de ældre ansatte ikke har en formel videreuddannelse ovenpå deres finansuddannelse. Det betyder, at 68 pct. af ansatte, der er ældre end 55, har en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelsesniveau. Derimod har en langt større andel af de yngre ansatte videreuddannet sig på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, hvorfor kun 28 pct. har en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelsesniveau.

9 d ec em b er 2012 fa m ag a s i n 9 Faglige og omstillingsparate medarbejdere Finanssektoren følger med samfundets udvikling, og der vil løbende ske forandringer. Medarbejderne skal have den rette indstilling og leve op til krav om høj faglighed og omstillingsparathed Af Charlotte Enevoldsen, FA Magasinet har talt med Bente Overgaard, der sidder i FA s bestyrelse og til daglig er koncerndirektør i Nykredit, og bedt hende vurdere, hvilken betydning de nye tider og forretningsmodeller i finanssektoren har for medarbejderne. bente overgaard er koncerndirektør i nykredit og sidder i fa s bestyrelse Bente Overgaard indleder med, at kompetenceniveauet vil være på vej op over tid: Der vil være behov for mere formel uddannelse, men kompetencer erhvervet gennem arbejdet er også vigtige, siger hun og uddyber: Vi lægger stor vægt på, at fagligheden er på et højt niveau. Derfor har Nykredit indført en certificeringsordning, og den er kommet for at blive. Den giver dokumentation for, at medarbejderen kan det, der skal til. Mere it og regulering Finanssektoren afspejler udviklingen i samfundet, forklarer Bente Overgaard: Når kundernes behov ændrer sig, og den teknologiske udvikling skaber nye muligheder, følger finanssektoren med. Fx bliver der færre administrative funktioner, mens itfunktionerne er i vækst. Bente Overgaard oplever også, at Nykredit bruger flere og flere ressourcer på regulering: Der er medarbejdere, der kun arbejder med fx risikostyring og compliance, og vi vil se flere opgaver fremover, der er relateret til øget regulering. Den rette indstilling Som et konkret eksempel på, hvordan ændrede forretningsmodeller kan stille nye krav til medarbejderne nævner Bente Overgaard Nykredit Direkte. Det er et koncept, hvor rådgiverne møder deres kunder på , chat, webcamera eller telefon i stedet for det traditionelle møde, hvor kunden kommer ind til rådgiveren i banken. Når vi ændrer de traditionelle måder at arbejde på, afdækker vi medarbejdernes kompetencer og giver dem efteruddannelse. Men det er mindst lige så vigtigt, at medarbejderne er indstillede på at udvikle sig. Det oplever vi i høj grad også er tilfældet. Bente Overgaard er ikke i tvivl om, at der vil blive ved med at ske forandringer, der har betydning for alle ansatte: Det er også vigtigt, at ledere i finanssektoren har den rette indstilling. Vi skal alle være omstillingsparate og klar til at arbejde på nye måder. Lederne skal evne at sætte retningen.

10 10 FA MAGASIN d ec em b er 2012 Internationalisering stiller krav til medarbejderne I Nets øger internationaliseringen kravene til medarbejdernes sprogkundskaber, kundeforståelse, kulturel forståelse og omstillingsparathed Af Charlotte Enevoldsen, Internationalisering! Det påvirker måden at arbejde på og kravene til medarbejderne, siger Lars Lønberg som det første. Lars Lønberg er Nets HR direktør i Danmark og medlem af FA s personalechefudvalg. FA Magasinet har sat ham stævne for at tale om, hvordan forretningsudviklingen har betydning for medarbejderne. Lars Lønberg forklarer, hvordan Nets mærker internationaliseringen. Nets skal leve op til internationale krav fra fx Visa eller MasterCard. Samtidig bliver Nets kunder mere internationale og efterspørger betalingssystemer, som fungerer på tværs af grænser. Desuden kan underleverandørerne komme langvejsfra. Fx insourcer Nets it-kapacitet fra Indien. Lars Lønberg er HR direktør i Nets i Danmark og er medlem af FA s personalechefudvalg Sprogkundskaber og højt teoretisk niveau er vigtigt Engelsk er i stigende grad vores arbejdssprog. Dokumentation og stadig flere s bliver skrevet på engelsk. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at medarbejderne er dygtige til engelsk, så de kan samarbejde med kunder og underleverandører, fortæller Lars Lønberg og fortsætter: Vil vi være med på det internationale marked, er vi nødt til at stille store krav til vores medarbejdere. Førhen var mange it-medarbejdere autodidakte. I dag kommer mange ind i virksomheden med et højt teoretisk niveau og med en baggrund som fx ingeniør eller datalog. Nordiske kulturforskelle i jobbet Nets er en nordisk koncern med cirka medarbejdere, og det kan også mærkes i dagligdagen. Samarbejdskulturen i de nordiske lande kan give udfordringer, forklarer Lars Lønberg. Fx er svenskere, finner, nordmænd og danskere ikke vant til den samme ledelseskultur. Vi arbejder sammen på kryds og tværs, og danske medarbejdere kan fx godt have en svensk leder, som så måske har en norsk leder over sig. Derfor forventer vi, at medarbejderne er omstillingsparate og udviser kulturel forståelse. It-medarbejdere tæt på kunden Lars Lønberg ser også en tendens til, at der udvikles færre standardløsninger og flere individuelle løsninger. Det bringer it-medarbejderne meget tættere på kunderne end tidligere. It-medarbejderne kan ikke blot sidde og nørde i et hjørne. De skal have god forretningsforståelse og fornemmelse for kundebehov og kundekontakt, vurderer Lars Lønberg.

11 d ec em b er 2012 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Ændringer i medlemskredsen Udmeldelser - Tønder Bank pr. 5. november Under konkursbehandling. - Sparinvest Group Services A/S pr. 30. november Fusioneret med ID-Sparinvest A/S. - Sparbank A/S pr. 30. november Fusioneret med Spar Nord Bank. - Industriens Pension IT A/S pr. 30. november Fusioneret med Industriens Pensionsforsikring A/S. Navneændringer - The Royal Bank of Scotland N.V., (Danish) branch til The Royal Bank of Scotland PLC, Danish filial, Filial af The Royal Bank of Scotland. - Lærerstandens Brandforsikring G/S til LB Forsikring A/S. Pr. 30. november 2012 har FA 200 medlemmer fordelt på 145 pengeinstitutter, 10 real- og kreditinstitutter og 45 forsikringsvirksomheder. Medlemsvirksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2012 eller senere optagelsesdato i alt medarbejdere. Nyt fra sekretariatet Pr. 31. oktober 2012 er jurist Anders Feldt fratrådt i FA. Pr. 19. november 2012 er Finn Jeppesen Kemp ansat som juridisk konsulent. Pr. 31. december 2012 går direktør Steen A. Rasmussen på pension. Pr. 1. januar er Mariane Dissing udnævnt til adm. direktør for FA. Der holdes reception for Mariane Dissing den 15. januar 2013, kl , i Finanssektorens Hus, Amaliegade 7, København. FA benytter lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere Plads til de unge Der skal både uddannes medarbejdere og ansattes unge s. 2 De starter ikke alle som elever Der arbejder både automekanikere og Europa opruster En rapport siger, at kravene til uddannelse

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne Vi ser ind i en lang lavkonjunktur Det er alvorlige tider i den finansielle sektor s 2 Køreplan for forhandlingerne Sidste aftalte forhandlingsdage i februar s 8 Beskæftigelsen falder i Norden Stadig flest

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4 FA og uddannelsespolitikken Fra folkeskole til arbejdsmarked s. 2 Uddannelse giver vækst Gode bud til regeringens vækstforum s. 4 Videreuddannelse Finansuddannelser hænger sammen s. 6 Certificering Regeringen

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Finansøkonomerne i den finansielle sektor

Finansøkonomerne i den finansielle sektor Finansøkonomerne i den finansielle sektor INDHOLD INDLEDNING 3 Rapportens væsentligste konklusioner 4 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 5 Den demografiske udfordring: Flere ældre

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

VIKARER & KONSULENTER

VIKARER & KONSULENTER VIKARER & KONSULENTER FÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT OG BETAL KUN FOR DE TIMER DER ARBEJDES! Vikarer & Konsulenter Dette servicekatalog beskriver, hvordan du kan benytte os, når du har brug for vikarer,

Læs mere

MARTS 2015 - NR. 6 I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Kompetencer på tværs af generationerne

MARTS 2015 - NR. 6 I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Kompetencer på tværs af generationerne NU MARTS 2015 - NR. 6 I S S N 2246-7378 TEMANUMMER Kompetencer på tværs af generationerne Mariane Dissing, adm. dir. FA Vi bliver rigere på uddannelse I de kommende år begynder de store årgange i den finansielle

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Referat af Uddannelsesudvalgsmødet den 26. august 2015 for det finansielle omra de

Referat af Uddannelsesudvalgsmødet den 26. august 2015 for det finansielle omra de Referat af Uddannelsesudvalgsmødet den 26. august 2015 for det finansielle omra de Dato: 26. august 2015 kl. 15-17 Sted: FA, Amaliegade Referent: Bo Steen Larsen Deltagere: Gitte Laursen (DE), Lars Djernæs

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Bilag 1 Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Disruptionrådets sekretariat November 2017 McKinsey & Company har udarbejdet en

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

NR. 2. Fremtidens finansansatte 5. Samspil giver merværdi 3. Uddannelsessystemet - 9 et overblik. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse

NR. 2. Fremtidens finansansatte 5. Samspil giver merværdi 3. Uddannelsessystemet - 9 et overblik. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse Samspil giver merværdi 3 Interview med to erhvervsakademirektorer om samspil med erhvervslivet. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse Inside ITU s aftagerpanel Fremtidens finansansatte 5 Forventningerne til

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov

Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov FORSIKRING Børsen Forsikringskonference 2017 Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov Børsen Forsikringskonference, 1. juni 2017 i København Forsikringsbranchen står over for

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

J U N I 2015 - N R. 8 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Fremtidens arbejdsmarked

J U N I 2015 - N R. 8 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Fremtidens arbejdsmarked NU J U N I 2015 - N R. 8 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Fremtidens arbejdsmarked FA NU JUNI MAJ 2015 Mariane Dissing, adm. dir. FA Grib mulighederne Mange af FA s medlemmer udvikler i disse år nye produkter

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i Finans

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING Forbundssekretær Per Påskesen Dansk Metals Uddannelses- og IKT-sekretariat Tirsdag d. 8. december 2015 MANGE FORSKELLIGE UDDANNELSER 2

Læs mere

Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden

Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden - en undersøgelse af high performeres præferencer og forventninger til job og karriere Baggrund Rapporten bygger på en undersøgelse

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Uden digitale tiltag står hver 10. virksomhed til at miste 25 procent af omsætningen

Uden digitale tiltag står hver 10. virksomhed til at miste 25 procent af omsætningen Pressemeddelelse 30. august 2016 Uden digitale tiltag står hver 10. virksomhed til at miste 25 procent af omsætningen Danske virksomheder vurderer, at de risikerer at miste store lunser af omsætningen,

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer FTF DOKUMENTATION NR. 2 2017 Ny teknologi og nye kompetencer 2 Side 2 WELCOME TO THE MASHINE Side 3 Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling, som får stor betydning

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Få arbejdsulykker i finans 8. Væk med støj i banken 4. Stress skal forebygges 10. Klare krav giver bedre trivsel 7

Få arbejdsulykker i finans 8. Væk med støj i banken 4. Stress skal forebygges 10. Klare krav giver bedre trivsel 7 TeMANUMMER om TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ Væk med støj i banken 4 Få arbejdsulykker i finans 8 Klare krav giver bedre trivsel 7 Stress skal forebygges 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA hans jørgen

Læs mere

Lønmedarbejderen 2014

Lønmedarbejderen 2014 Lønmedarbejderen 2014 Bluegarden analyse September 2014 Indhold Om undersøgelsen... 3 Lønmedarbejderen i dag en betroet generalist... 4 Den typiske lønmedarbejder... 4 Alene med ansvaret... 4 Uddannelse

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej JOBBAROMETERET FRA: 20.000 nye job på vej Jobkrisen er aflyst. Virksomhederne ansætter igen. Alene de seneste tre måneder er der skabt 16.000 nye job. De næste seks måneder regner virksomhederne med at

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

AUG 2014. N R. 2. I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Uddannelse

AUG 2014. N R. 2. I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Uddannelse NU AUG 2014. N R. 2. I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Uddannelse Mariane Dissing, adm. dir. FA Rundt om uddannelse i finans Der er opstået et underligt paradoks på det danske arbejdsmarked. Til trods for

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere