Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren"

Transkript

1 Stadig færre ansatte i finanssektoren 3 Strukturelle ændringer og omkostningstilpasninger Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg Højere og højere uddannelsesniveau 7 Nye tider, nye krav Internationalisering stiller krav til medarbejderne 10 Interview med Lars Lønberg, Nets Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2012 NR. 6 kontak t: ISsN

2 2 FA MAGASIN d ec em b er 2012 På vej mod nye tider Da jeg for efterhånden mere end 21 år siden startede som nyudnævnt direktør i FA, blev en af mine første opgaver at føre sektoren gennem de første masseafskedigelser. Dengang - som nu - var det en nødvendig opgave, som aldrig bliver let, men som kræver nøje omhu og omtanke. I 1990 erne var det endda et opgør med den gængse opfattelse af, at en medarbejder i finanssektoren startede som elev i 17/18 års alderen og først stoppede ved pensioneringen år senere. Så prikkerunderne dengang gjorde op med den livslange kontrakt. Virksomhederne i finanssektoren begyndte at agere som andre arbejdsgivere, og medarbejderne måtte acceptere, at afskedigelser kunne ske også uden at medarbejderne havde taget af kassen. Som historien fortæller, har konjunkturer altid kørt op og ned, og der har været lange perioden siden, hvor trygheden i ansættelsen har været meget høj i finanssektoren. Men den livslange kontrakt blev der sagt endelig farvel til dengang i 90 erne. Det var også helt sædvanligt, at karrierevejen i sektoren startede med elevjobbet uanset om det var i et pengeinstitut eller i et forsikringsselskab. Akademikere var et særsyn. Det gjaldt også i direktørkredse. Virksomhedernes forretningsmodeller blev sjældent ændret og kun langsomt. Der lå en bank- eller sparekassefilial i stort set hver eneste lille provinsby, huse blev solgt af den lokale ejendomsmægler, som formidlede kontakten til realkreditinstituttet, forsikringsselskaberne havde lokale kontorer og assurandørerne kørte land og rige rundt for at sælge husforsikringer ved spisebordene. Steen A. Rasmussen Foto: Lars H. Knudsen Den tid er også forbi. Filialernes og kontorernes antal er konstant faldende, netbanker og andre mobile eller digitale løsninger vinder frem, kunder går selv på nettet og vurderer realkreditlån op mod hinanden. Assurandører eksisterer fortsat, men i et begrænset antal. Vurdering af forsikringsskader sker i dag ikke nødvendigvis af en forsikringsansat taksator, men fx via fotografering og vurdering via skærmen. Og den hastighed, hvormed forretningsmodellerne forandrer sig og nye digitale løsninger kommer, er accelererende. Det har stor betydning for virksomhederne og for deres medarbejdere. Høje teoretiske kompetencer hos medarbejderne bliver afgørende konkurrenceparametre for virksomhederne. Vi ser derfor ind i en tid, hvor job i finanssektoren konstant både vil forudsætte et højere og højere uddannelsesniveau og stigende omstillingsparathed. I dette nummer af FA Magasinet ser vi på fremtiden i sektoren, og på hvad de ændrede og kommende forretningsmodeller vil betyder for krav til medarbejderne og til medarbejdersammensætning. Og god læselyst til dette og kommende numre af FA Magasinet! For mit vedkommende bliver det sidste leder i FA Magasinet, da jeg har valgt at gå på pension ved årsskiftet. Jeg vil takke for mange gode år i sektoren og ønske al mulig held og lykke i fremtiden. Steen A. Rasmussen

3 d ec em b er 2012 FA M AG A S I N 3 Stadig færre ansatte i finanssektoren Det skyldes både de strukturelle ændringer i sektoren og et generelt behov for omkostningstilpasninger Af Kirsten Lemming-Christensen, Finanssektoren er under forandring både som følge af ændrede strukturer og konjunkturer. De ændrede strukturer skyldes især kundernes adfærd, ny teknologi og den regulering, sektoren omfattes af. FA s beskæftigelsesundersøgelse 2012 forudsiger, at der vil være ca færre finansmedarbejdere 1. juni 2013 i forhold til 1. juni Især pengeinstitutter er på skrump Faldet i beskæftigelsen forventes hovedsageligt at ske i pengeinstitutterne. Her skønner virksomhederne, at antallet af medarbejdere vil falde med knap svarende til ca. 5,5 pct. Indenfor visse medarbejdergrupper er der decideret overskud af arbejdskraft. Det gælder især kassemedarbejdere/ serviceassistenter og produktionsfolk. Beskæftigelsen i finanssektoren Antal beskæftigede Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Pension Forsikring Anm.: Svar på spørgsmålene: Hvor mange medarbejdere havde virksomheden pr ? Hvor mange medarbejdere skønner virksomheden at have ansat pr ? Svarene er opjusteret til brancheniveau * Kilde: Danmarks Statistik, FA og egne beregninger. Tallene er ekskl. IT og andre serviceselskaber tilknyttet finanssektoren. Mindre fald i beskæftigelsen indenfor pension og forsikring Pensions- og forsikringsselskaberne forventer relativt set mindre fald på i alt godt 300 medarbejdere svarende til knap 2 pct. fra 2012 til It-virksomheder i vækst En række it-virksomheder er medlemmer af FA, da de primært servicerer finansielle virksomheder. De 8 it-virksomheder med i alt medarbejdere, der har deltaget i FA's beskæftigelsesundersøgelse 2012, forventer en samlet beskæftigelsesfremgang på knap 200 medarbejdere svarende til ca. 5 pct. fra 2012 til Det kan også i høj grad tilskrives de strukturelle forandringer med større fokus på digitalisering og outsourcing.

4 4 FA MAGASIN d ec em b er 2012 Personlige relationer og kundefokus Bankdirektør Anders Jensen fra Nordea giver sit bud på forretningsmodellen og kompetencekravene på fremtidens finansielle arbejdsmarked Af Michael Boas Pedersen, Hvilke væsentligste tendenser/udfordringer ser du i forhold til Nordeas forretningsmodel? I takt med at kundernes behov og adfærd ændrer sig, stiller det store krav til os om, at vi følger med helt tæt på kunderne. Det indebærer nye måder at møde, betjene og rådgive kunderne. Alt det sker samtidig med, at en stadig større del af kundernes behov løses elektronisk. Det stiller også krav til en løbende tilpasning af fx filialnettet, hvor vi netop er ved at afslutte et treårigt program, der har medført en specialisering af vores filialer i deciderede rådgivningsfilialer og serviceenheder. Som en bank drevet af langvarige relationer med vores kunder, er vi meget optaget af både de faglige og de personlige færdigheder hos vores medarbejdere. Vi er rigtig gode til at træne, uddanne og også teste i de faglige discipliner, men jeg tror på, at vi i årene fremover kommer til at kaste endnu flere kræfter ind på den personlige del. I Nordea har vi netop startet et omfattende træningsprogram i forskellige modeller for kommunikation, så vi understøtter og forbedrer dialogen med kunden. Anders Jensen er bankdirektør i Nordea og er næstformand i FA Hvad forventer du, der vil ske på digitaliseringsfronten i pengeinstitutterne? Digitalisering er ganske enkelt vejen frem både for samfundet som helhed og for bankerne. Dels mindsker det fejlmulighederne, dels er det en mere smidig og effektiv arbejdsgang for alle parter. Digitaliseringen vil betyde ændringer i både administrative processer og betjeningsmønstre. Men det vil også påvirke holdninger og vil stille nye krav til både kunder og medarbejdere, ligesom det vil åbne nye muligheder. Se blot på den meget vanskelige fødsel, som den elektroniske tinglysning havde for blot 3-4 år siden. Hvis vi ser på performance i dag, så er den forbilledlig, og allerede i løbet næste år vil alle administrative dele af en bolighandel være digitaliserede. Det er jo en helt enestående udvikling på meget få år! Hvordan vil forandringerne påvirke hverdagen for medarbejderne i Nordea? Flere og flere af de administrative opgaver falder væk, mens kundekontakten optimeres og fylder mere og mere. Vi har igennem de seneste 10 år bevidst fulgt en strategi om at skabe mest mulig tid til kundekontakt for vores medarbejdere. På den måde er dét, de er gode til og helst vil beskæftige sig med, også dét, der er omdrejningspunktet i dagligdagen. En af vores værdier - Positive kundeoplevelser - rammer det faktisk meget fint ind. Det er det, det hele handler om, nemlig at skabe positive kundeoplevelser. Det er nu en gang vores fundament og de medarbejdere, der formår at gøre det, vil være attraktive. Hvordan vil forandringerne påvirke jeres krav til medarbejdernes kompetencer? De faglige kompetencer skal selvsagt være på plads. Jeg føler faktisk, at vi er rigtig langt med de uddannelser, vi ruller ud - både som sektor og som individuelle virksomheder. Udskilningsløbet kommer til at handle om vores formåen til at håndtere den personlige del. De virksomheder, der kontinuerligt arbejder med bevidstheden om kundefokus vinder. Så vi vil fortsætte med understrege betydningen af det personlige element i enhver sammenhæng.

5 d ec em b er 2012 FA M AG A S I N 5 Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer Rikke Larsen, koncerndirektør i Tryg, kommenterer fremtidens forretningsmodel i forsikring, og hvilke krav den stiller Af Michael Boas Pedersen, Hvordan udfordres forsikringsbranchens forretningsmodel netop nu? Den økonomiske situation i Europa gør det svært at se ind i krystalkuglen, men næsten uanset hvordan det ender, vil øget globalisering, øget regulering, øget digitalisering og større koncentration i konglomerater udfordre vores nuværende forretningsmodeller. Rikke Larsen er koncerndirektør for Medarbejdere & Omdømme i Tryg Hvilke nye tendenser ser du indenfor salg af forsikringsprodukter? I Skandinavien er internet salg ikke rigtig slået igennem endnu. Men i England sker salget af bilforsikringer primært via prissammenligningssider på nettet. Det bliver spændende at se, om de også kan revolutionere markederne udenfor England. Vi ser flere og flere af de store detailhandelskæder, som har egne banker og egne forsikringsselskaber - fx Ikea (ikano bank) og Carrefour - som i Frankrig sælger forsikring direkte i supermarkedet fra deres eget forsikringsselskab karma. Endeligt organiserer flere og flere sig i virtuelle netværk på tværs af grænser og lande. Jeg tror, at det er et spørgsmål om tid, før at disse communities kan blive distributionskanaler, så man kan købe en forsikring, der har samme navn som ens community. Hvordan påvirker forandringerne medarbejdernes hverdag og arbejde i Tryg? Forandringshastigheden er en udfordring for os alle uanset branche. Der sker så mange forandringer i et så højt tempo, at det er svært for os som mennesker at følge med. Tænk bare på, at der for 5 år siden ikke var nogen, der vidste, hvad en app var - og i dag har alle virksomheder med respekt for sig selv en eller anden app, som de kan tilbyde deres kunder. Det at være konstant omstillingsparat er nok den største og sværeste påvirkning for vores medarbejdere. Derudover afføder forandringerne øget jobusikkerhed. Det kan vi både se og mærke i Tryg. Det er svært for mange af vores medarbejdere at vænne sig til at håndtere. Hvordan påvirker udviklingen Trygs krav til medarbejdernes kompetencer? Når jobusikkerheden øges, er det vores ansvar som virksomhed at sikre, at vores medarbejdere har eller udvikler kompetencer, som gør dem attraktive i jobmarkedet. Til gengæld må medarbejderene have lyst til og være klar til at udbygge deres komepetencer hele tiden - enten i bredden eller i dybden. Så omstillingsparathed i forhold til både forandringer og kompetencer vil være afgørende for, om medarbejderne kan være med ombord i fremtiden og om de trives. Derudover vil der komme færre og færre jobs med enkle repetitive opgaver, da disse opgaver typisk automatiseres.

6 6 FA MAGASIN d ec em b er 2012 Hvilket potentiale ser du i øget digitalisering på forsikringsområdet? Rigtig mange forsikringsselskaber har gamle systemer, der ikke er gearet til den nye digitale verden. Men når den udfordring er løst, er der et stort potentiale for både selskaber og kunder og medarbejdere. De enkle opgaver kan klares let og convienient uden menneskehænder. Så kan medarbejderne koncentrere sig om de mere krævende og spændende opgaver, som kræver menneskekontakt. Det sidste vil gøre, at det menneskelige aspekt af kundebehandlingen kommer i fokus. Det vil kræve, at man ikke kun er dygtig til forsikring, men også er en dygtig psykolog. Hvad er dine forventninger til fremtidens medarbejderes kompetencer? Vi vil altid have brug for eksperter, som kan noget i dybden på forsikring, men også generalister, som skal være fleksible, omstillingsparate og har både lysten og evnen til hele tiden at lære nyt og som kan leve med jobusikkerhed. I takt med at de mere simple opgaver forsvinder, vil people skills komme i højsædet - i hvert fald i de selskaber, hvor man satser på høj kvalitet og service over for kunderne. Udfordringerne for overenskomsterne Fremtiden i finanssektoren stiller øgede krav om fleksibilitet, udvikling og præstation. Af Mariane Dissing De eksisterende lønsystemer både i standardoverenskomsten og forsikringsoverenskomsten har utidssvarende anciennitetsbestemmelser. Medarbejderne belønnes ikke for det de præsterer, men for hvor længe de har været ansat. Det kan opleves trygt for nogle, men virksomhederne oplever, at særligt yngre medarbejdere er utilfredse med, at de ikke selv har større indflydelse på, hvordan deres løn udvikler sig. Fremtiden i sektorens byder på medarbejdere, som vil have højere kompetencer end i dag. Det øger behovet for moderne lønsystemer, der belønner efter præstation - og ikke efter antal år i jobbet. Virksomhederne ønsker samtidig lønsystemer, der kan bruges som et aktivt ledelsesinstrument, og som kan understøtte virksomhedens forretningsstrategi. Overenskomsterne i sektoren har mange år på bagen, og meget er sket i tidens løb. Lønsystemer, der belønner anciennitet, er stort set forladt alle andre steder på det private arbejdsmarked. De stigende kompetencekrav, medarbejdere med højere uddannelsesniveau og behovet for at kunne bruge løn som ledelsesredskab, medfører et nødvendigt ophør med en forældet lønmodel i finanssektoren. I øjeblikket ser FA sammen med henholdsvis Finansforbundet og DFL på muligheden for at lave nye lønsystemer i finans- og forsikringssektoren.

7 d ec em b er 2012 FA M AG A S I N 7 Højere og højere uddannelsesniveau Den finansielle sektor står midt i en omstillingsproces, hvor nye forretningsmodeller, regulering og teknologi sætter nye standarder. Det kan ses på uddannelsesniveauet Af Kirsten Lemming-Christensen, Charlotte Enevoldsen, fanet.dk og Michael Boas Pedersen, Øget regulering, kundernes behov samt den teknologiske udvikling er vigtige drivere for udviklingen af forretningsmodellerne i den finansielle sektor. Det påvirker også kompetencebehovet, hvilket får en afsmittende effekt på hele uddannelsesniveauet i finanssektoren. Udviklingen i uddannelsesniveau for finansmedarbejdere Anm. Svar på spørgsmålene: Hvor mange af følgende har I ansat de foregående 12 måneder? Hvor mange af følgende forventer I at ansætte de kommende 12 måneder? Svarene er opjusteret til brancheniveau. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse 0% Kilde: : Danmarks Statistik (RASU2), 2011: FA strukturstatistik suppleret med uddannelseskoder fra Danmarks Statistik. Bemærk: Tabellen oplyser færdiggjorte offentlige uddannelser. Igangværende uddannelse og privat uddannelse er ikke indkluderet Forsikrings- og pensionsbranchen løfter uddannelsesniveauet fortsat primært via brancheuddannelserne på Forsikringsakademiet. Den nye finansbacheloruddannelse, som udklækkede de første dimittender i januar 2012, har også fået en god modtagelse. På pengeinstitutområdet sker der fx et løft i uddannelsesniveau ved, at de opgaver, der tidligere kunne håndteres med en finansuddannelse, i dag kræver en akademiuddannelse eller en finansøkonomuddannelse eller måske endda en HD i Finansiel Rådgivning. Samlet set betyder det, at finansmedarbejdernes formelle uddannelsesniveau stiger år for år. Og mens 14 pct. af sektorens ansatte havde videregående uddannelse i 1996, var tallet 38 pct. i Nye rekrutteringskanaler De nye kompetencekrav afspejler sig også i rekrutteringen af nye medarbejdere. FA s beskæftigelsesundersøgelse 2012 har taget temperaturen på rekrutteringen i

8 8 FA MAGASIN d ec em b er samt forventningerne til Den viser, at finansøkonomuddannelsen nu er en større rekrutteringskanal end elevuddannelsen i både 2012 og Der blev ansat 255 nyuddannede finansøkonomer i sektoren i 2012, og der forventes ansat ca. 200 i Til gengæld ser der ud til at blive et mindre fald i antallet af finanselever i Finansbachelorerne er også ved at få fodfæste i sektoren. Der blev ansat ca. 30 i sektoren i 2012, og der forventes ansat 50 i Endeligt forventer virksomhederne også at ansætte flere akademikere i 2013 end i Antal ansættelser af elever og nyuddannede 2012 og forventet 2013 IT Pension og forsikring Penge- og realkreditinstitutter * * * * * Finanselever Finansøkonomer Finansbachelorer Akademikere Andre nyuddannede Kilde: FA Unge medarbejdere er højere uddannet end ældre medarbejdere Det ændrede rekrutteringsmønster og stigende fokus på kompetenceløft betyder også, at der er et betydeligt spænd mellem unge og ældre ansattes formelle uddannelsesniveau. Mens kun 15 pct. af medarbejdere over 55 år har en videregående uddannelse, har 58 pct. af medarbejdere under 35 år en videregående uddannelse. En del af forklaringen er, at en stor del af de ældre ansatte ikke har en formel videreuddannelse ovenpå deres finansuddannelse. Det betyder, at 68 pct. af ansatte, der er ældre end 55, har en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelsesniveau. Derimod har en langt større andel af de yngre ansatte videreuddannet sig på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, hvorfor kun 28 pct. har en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelsesniveau.

9 d ec em b er 2012 fa m ag a s i n 9 Faglige og omstillingsparate medarbejdere Finanssektoren følger med samfundets udvikling, og der vil løbende ske forandringer. Medarbejderne skal have den rette indstilling og leve op til krav om høj faglighed og omstillingsparathed Af Charlotte Enevoldsen, FA Magasinet har talt med Bente Overgaard, der sidder i FA s bestyrelse og til daglig er koncerndirektør i Nykredit, og bedt hende vurdere, hvilken betydning de nye tider og forretningsmodeller i finanssektoren har for medarbejderne. bente overgaard er koncerndirektør i nykredit og sidder i fa s bestyrelse Bente Overgaard indleder med, at kompetenceniveauet vil være på vej op over tid: Der vil være behov for mere formel uddannelse, men kompetencer erhvervet gennem arbejdet er også vigtige, siger hun og uddyber: Vi lægger stor vægt på, at fagligheden er på et højt niveau. Derfor har Nykredit indført en certificeringsordning, og den er kommet for at blive. Den giver dokumentation for, at medarbejderen kan det, der skal til. Mere it og regulering Finanssektoren afspejler udviklingen i samfundet, forklarer Bente Overgaard: Når kundernes behov ændrer sig, og den teknologiske udvikling skaber nye muligheder, følger finanssektoren med. Fx bliver der færre administrative funktioner, mens itfunktionerne er i vækst. Bente Overgaard oplever også, at Nykredit bruger flere og flere ressourcer på regulering: Der er medarbejdere, der kun arbejder med fx risikostyring og compliance, og vi vil se flere opgaver fremover, der er relateret til øget regulering. Den rette indstilling Som et konkret eksempel på, hvordan ændrede forretningsmodeller kan stille nye krav til medarbejderne nævner Bente Overgaard Nykredit Direkte. Det er et koncept, hvor rådgiverne møder deres kunder på , chat, webcamera eller telefon i stedet for det traditionelle møde, hvor kunden kommer ind til rådgiveren i banken. Når vi ændrer de traditionelle måder at arbejde på, afdækker vi medarbejdernes kompetencer og giver dem efteruddannelse. Men det er mindst lige så vigtigt, at medarbejderne er indstillede på at udvikle sig. Det oplever vi i høj grad også er tilfældet. Bente Overgaard er ikke i tvivl om, at der vil blive ved med at ske forandringer, der har betydning for alle ansatte: Det er også vigtigt, at ledere i finanssektoren har den rette indstilling. Vi skal alle være omstillingsparate og klar til at arbejde på nye måder. Lederne skal evne at sætte retningen.

10 10 FA MAGASIN d ec em b er 2012 Internationalisering stiller krav til medarbejderne I Nets øger internationaliseringen kravene til medarbejdernes sprogkundskaber, kundeforståelse, kulturel forståelse og omstillingsparathed Af Charlotte Enevoldsen, Internationalisering! Det påvirker måden at arbejde på og kravene til medarbejderne, siger Lars Lønberg som det første. Lars Lønberg er Nets HR direktør i Danmark og medlem af FA s personalechefudvalg. FA Magasinet har sat ham stævne for at tale om, hvordan forretningsudviklingen har betydning for medarbejderne. Lars Lønberg forklarer, hvordan Nets mærker internationaliseringen. Nets skal leve op til internationale krav fra fx Visa eller MasterCard. Samtidig bliver Nets kunder mere internationale og efterspørger betalingssystemer, som fungerer på tværs af grænser. Desuden kan underleverandørerne komme langvejsfra. Fx insourcer Nets it-kapacitet fra Indien. Lars Lønberg er HR direktør i Nets i Danmark og er medlem af FA s personalechefudvalg Sprogkundskaber og højt teoretisk niveau er vigtigt Engelsk er i stigende grad vores arbejdssprog. Dokumentation og stadig flere s bliver skrevet på engelsk. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at medarbejderne er dygtige til engelsk, så de kan samarbejde med kunder og underleverandører, fortæller Lars Lønberg og fortsætter: Vil vi være med på det internationale marked, er vi nødt til at stille store krav til vores medarbejdere. Førhen var mange it-medarbejdere autodidakte. I dag kommer mange ind i virksomheden med et højt teoretisk niveau og med en baggrund som fx ingeniør eller datalog. Nordiske kulturforskelle i jobbet Nets er en nordisk koncern med cirka medarbejdere, og det kan også mærkes i dagligdagen. Samarbejdskulturen i de nordiske lande kan give udfordringer, forklarer Lars Lønberg. Fx er svenskere, finner, nordmænd og danskere ikke vant til den samme ledelseskultur. Vi arbejder sammen på kryds og tværs, og danske medarbejdere kan fx godt have en svensk leder, som så måske har en norsk leder over sig. Derfor forventer vi, at medarbejderne er omstillingsparate og udviser kulturel forståelse. It-medarbejdere tæt på kunden Lars Lønberg ser også en tendens til, at der udvikles færre standardløsninger og flere individuelle løsninger. Det bringer it-medarbejderne meget tættere på kunderne end tidligere. It-medarbejderne kan ikke blot sidde og nørde i et hjørne. De skal have god forretningsforståelse og fornemmelse for kundebehov og kundekontakt, vurderer Lars Lønberg.

11 d ec em b er 2012 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Ændringer i medlemskredsen Udmeldelser - Tønder Bank pr. 5. november Under konkursbehandling. - Sparinvest Group Services A/S pr. 30. november Fusioneret med ID-Sparinvest A/S. - Sparbank A/S pr. 30. november Fusioneret med Spar Nord Bank. - Industriens Pension IT A/S pr. 30. november Fusioneret med Industriens Pensionsforsikring A/S. Navneændringer - The Royal Bank of Scotland N.V., (Danish) branch til The Royal Bank of Scotland PLC, Danish filial, Filial af The Royal Bank of Scotland. - Lærerstandens Brandforsikring G/S til LB Forsikring A/S. Pr. 30. november 2012 har FA 200 medlemmer fordelt på 145 pengeinstitutter, 10 real- og kreditinstitutter og 45 forsikringsvirksomheder. Medlemsvirksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2012 eller senere optagelsesdato i alt medarbejdere. Nyt fra sekretariatet Pr. 31. oktober 2012 er jurist Anders Feldt fratrådt i FA. Pr. 19. november 2012 er Finn Jeppesen Kemp ansat som juridisk konsulent. Pr. 31. december 2012 går direktør Steen A. Rasmussen på pension. Pr. 1. januar er Mariane Dissing udnævnt til adm. direktør for FA. Der holdes reception for Mariane Dissing den 15. januar 2013, kl , i Finanssektorens Hus, Amaliegade 7, København. FA benytter lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere Plads til de unge Der skal både uddannes medarbejdere og ansattes unge s. 2 De starter ikke alle som elever Der arbejder både automekanikere og Europa opruster En rapport siger, at kravene til uddannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4 FA og uddannelsespolitikken Fra folkeskole til arbejdsmarked s. 2 Uddannelse giver vækst Gode bud til regeringens vækstforum s. 4 Videreuddannelse Finansuddannelser hænger sammen s. 6 Certificering Regeringen

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Finansøkonomerne i den finansielle sektor

Finansøkonomerne i den finansielle sektor Finansøkonomerne i den finansielle sektor INDHOLD INDLEDNING 3 Rapportens væsentligste konklusioner 4 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 5 Den demografiske udfordring: Flere ældre

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

NR. 2. Fremtidens finansansatte 5. Samspil giver merværdi 3. Uddannelsessystemet - 9 et overblik. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse

NR. 2. Fremtidens finansansatte 5. Samspil giver merværdi 3. Uddannelsessystemet - 9 et overblik. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse Samspil giver merværdi 3 Interview med to erhvervsakademirektorer om samspil med erhvervslivet. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse Inside ITU s aftagerpanel Fremtidens finansansatte 5 Forventningerne til

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

AUG 2014. N R. 2. I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Uddannelse

AUG 2014. N R. 2. I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Uddannelse NU AUG 2014. N R. 2. I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Uddannelse Mariane Dissing, adm. dir. FA Rundt om uddannelse i finans Der er opstået et underligt paradoks på det danske arbejdsmarked. Til trods for

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Giv os uddannelser, vi kan bruge FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Indledning Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) fremlægger her en række bud

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Vækst, velstand og velfærd. Flere i arbejde øger væksten. Dagspengesystemet skal moderniseres. Lønsystemet er forældet

Vækst, velstand og velfærd. Flere i arbejde øger væksten. Dagspengesystemet skal moderniseres. Lønsystemet er forældet Vækst, velstand og velfærd Nu er det tiden til reelle reformer på arbejdsmarkedet s 2 Dagspengesystemet skal moderniseres Fokus på kortere ledighedsperioder og beskæftigelse s 4 Flere i arbejde øger væksten

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Hvorfor FORSIKRINGS e-nyt Det er os en stor glæde at kunne præsentere det første nummer af FORSIKRINGS e-nyt. Med dette elektroniske nyhedsbrev ønsker vi fremover

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN JUNI 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT side 4 BRFkredit hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet med at få jobmæssigt fodfæste. 10

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Få arbejdsulykker i finanssektoren 8 Arbejdsglæde betaler sig 5 Arbejdstilsynet får kortere lunte i psykisk arbejdsmiljø 10 Udgivelse, Tryk og

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Overuddannelse blandt akademikere

Overuddannelse blandt akademikere A NALYSE Overuddannelse blandt akademikere - Fagområder og geografiske områder set i sammenhæng Af Jan Christensen Akademikeres match med jobmarkedet belyses ved at sammenligne det kompetenceniveau, som

Læs mere

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Mogensen En arbejdsplads i verdensklasse igen og igen det er

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Finansansatte har mere frihed. Finansløn lægger afstand til andre grupper. Nykredit holder arbejdsmiljøet i form

Finansansatte har mere frihed. Finansløn lægger afstand til andre grupper. Nykredit holder arbejdsmiljøet i form Finansløn lægger afstand til andre grupper FA analyse s. 3 Finansansatte har mere frihed FA analyse s. 7 Nykredit holder arbejdsmiljøet i form Interview s. 4-5 Fleksibel arbejdstid gør lykke på Lolland

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Kampen om kompetencerne

Kampen om kompetencerne Kampen om kompetencerne Udgivet af Finansrådet, DEA og CBS Marts 2009 Trykt hos Baurs offset i 250 antal ex. Layout: Finansrådet/Maja Blarke ISBN 978-87-918-8726-0 INDHOLD Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

Ny uddannelse af forsikringssælgere i Danmark

Ny uddannelse af forsikringssælgere i Danmark NFT 1/2005 Ny uddannelse af forsikringssælgere i Danmark af Lene Frilund Forsikrings- og pensionssælgere specialiseres mere og mere på velafgrænsede segmenter i markedet. Den brede almene uddannelse af

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012)

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Lønpolitik (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder har en fælles forståelse og accept af rimeligheden i lønniveauet.

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Talentudviklingens faser i Nykredit

Talentudviklingens faser i Nykredit Talentudviklingens faser i Nykredit Bente Overgaard, Koncerndirektør HR og Facility Management 06-11-2012 1 Agenda Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads Hvad er et talent i Nykredit? Hvordan spotter

Læs mere

NR.3. Bonus og lønpolitik. Dagligdagen i FA. Bankansatte har det stadig godt. Sektor på skrump. HR-området i finanssektoren er

NR.3. Bonus og lønpolitik. Dagligdagen i FA. Bankansatte har det stadig godt. Sektor på skrump. HR-området i finanssektoren er Dagligdagen i FA HR-området i finanssektoren er præget af mange forandringer s 2 Bonus og lønpolitik Nye regler, som er svære at forstå og administrere s 3 Bankansatte har det stadig godt Bankfunktionærer

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere