JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE APRIL Kirkenyt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE APRIL 2009. Kirkenyt"

Transkript

1 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE APRIL 2009 Kirkenyt Denne måned for halvtreds år siden opfordrede præsident David O. McKay ethvert medlem til at være missionær.»ethvert medlem en missionær«- 50 år Denne måned for halvtreds år siden, i foråret 1959, talte præsident David O. McKay ( ) til medlemmerne i Tabernaklet i Salt Lake ved Kirkens generalkonference. Da præsident McKay afsluttede mødet, bar han sit vidnesbyrd om det gengivne evangelium og gav medlemmerne en udfordring, som stadig har effekt i dag. Præsident McKay fortalte, hvordan Brødrene i 1923, som reaktion på en negativ offentlig opfattelse i Den Britiske Mission, gav medlemmerne følgende anvisninger:»læg ansvaret over på hvert eneste medlem af Kirken - i det kommende år, 1923, vil ethvert medlem være en missionær. Ethvert medlem en missionær! Nogen vil høre det gode budskab om sandheden gennem jer.og det er budskabet i dag,«sagde præsident McKay og gav udfordringen til de tilstedeværende i 1959.»Ethvert medlem halvanden million en missionær!«han citerede så Lære og Pagter 107:99:» Lad nu derfor hver mand lære sin pligt og at handle med al flid i det embede, hvortil han er blevet udpeget. Det er enhver mands, kvindes og barns ansvar, som lytter til denne vidunderlige konference,«sagde præsident McKay.»Gud hjælper os til at være tro mod vores ansvar og vore kaldelser«(se Conference Report, apr. 1959, s. 122). Efterhånden som Kirken er vokset fra 1,5 millioner medlemsmissionærer til flere end 13 millioner, fortsætter Herrens profeter med at gentage opfordringen.»i mange år har vi husket præsident David O. McKays ord: Ethvert medlem en missionær, «sagde præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det Første Præsidentskab, ved generalkonferencen i april 2008.»Jeg er overbevist om, at dagen er nær, hvor vi gennem medlemmernes tro vil se et større antal mennesker, som vil høre Guds gode ord, og som vil komme ind i den sande og levende kirke«(»den sande og levende kirke,«liahona, maj 2008, s. 20). Hellige opfordret til at tro på Herrens finansielle plan Allie Schulte, Velfærdstjenesten Jason og Alanea Hanna mødte mange økonomiske problemer, da Jason mistede sit job. Skulle de flytte og finde et andet job? Skulle de forsøge at finde et job der, hvor de boede på nuværende tidspunkt? Efter at have overvejet adskillige muligheder, stillede de det vigtigste spørgsmål af dem alle:»hvad ønsker Herren, vi gør?vi studerede profeters og apostles taler om emner som gæld, budgettering og opsparing for at forsøge at finde ud af, hvad Herren ønskede, vi gjorde,«forklarede Alanea.»Vi KIRKENYT APRIL 2009 K1

2 vidste, at Herrens plan var den bedste plan, og at vi ville blive velsignet, hvis vi fulgte den.«efter bøn og overvejelse besluttede både Jason og Alanea at vende tilbage til universitetet og gøre deres bachelorgrad færdig. De tog nogle små studielån for at betale for deres uddannelse, og begge arbejdede fuldtid for at sørge for deres andre udgifter. De koordinerede deres arbejdsskema for at sikre sig, at en af dem var hjemme med deres børn. De budgetterede omhyggeligt, brugte deres penge på det nødvendigste og fjernede fastfood, kabeltv og nyt tøj. Jason kørte endda på sin cykel til skole og arbejde for at begrænse udgifterne til benzin og bilforsikring. Nu arbejder Jason som ingeniør. Alanea har også færdiggjort sin uddannelse og udfører på nuværende tidspunkt sit ansvar som fuldtidsmor for fem børn. De sætter stadig tæring efter næring, budgetterer omhyggeligt, betaler tiende og lever i overensstemmelse med finansielle råd fra Kirkens ledere.»vi er taknemlige for prøvelsen og for oplevelsen,«siger Alanea.»Det endte med at blive en stor velsignelse i vores liv og lærte os, at Herren altid vil velsigne os, hvis vi er lydige.«sig sikre, når de vender sig væk fra verdens filosofier og stoler på Jesu Kristi evangelium og råd fra Kirkens ledere. I hæftet Bered alt, hvad der behøves, familieøkonomi beder Det Første Præsidentskab alle Kirkens medlemmer om at overveje deres økonomi og stræbe efter at blive mere åndeligt og timeligt selvhjulpne:»vi opfordrer jer til, hvor end I måtte bo i verden, at forberede jer på modgang ved at gennemgå jeres økonomiske forhold Hvis I har betalt jeres gæld og har en økonomisk reserve vil I og jeres familie føle jer mere trygge og nyde større fred i hjertet.«1 Hæftet fremlægger fem grundlæggende principper: Betal tiende og offerydelser, undgå gæld, brug et budget, opbyg en reserve og undervis familiens medlemmer. Selvom det kræver tålmodighed, mådehold og opofrelse at efterleve disse principper, vil lydighed mod Herrens økonomiske plan give mere fred og glæde end enkeltpersoner og familier nogensinde kunne opleve ved at leve på verdens måde. Betal tiende og offerydelser Da Richard Moyer mistede sit job, spiste han og hans familie mad fra deres hjemmeforråd, betalte regninger med deres opsparing og fortsatte med trofast at betale tiende. På trods af sin arbejdsløshed var bror Moyer overrasket over at se, at han tjente præcis én dollar mere det år Herrens finansielle plan Herren har fortalt sin kirke:» nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden«(joh 15:19). Selvom medlemmer måske møder økonomiske prøvelser, kan de føle At efterleve Herrens økonomiske plan kræver tålmodighed, mådehold, opofrelse og lydighed FOTO: STEVE BUNDERSON K2

3 end det foregående år.»jeg har altid tilskrevet det mirakel i vores liv til betalingen af tiende,«forklarer bror Moyer.»Herren velsigner dig altid, når du gør, hvad Herren ønsker du skal gøre.«velsignelser, der kommer fra en solid familieøkonomi, skal bygges på en ærlig tiendebetaling og ved at give et gavmildt fasteoffer. Kirkemedlemmer har mulighed for at give en andel af deres indkomst tilbage til Herren med forståelsen af, at deres bidrag hjælper med at opbygge Herrens rige ved at bygge kirkebygninger og templer, ved at sørge for dem, der er mindre heldigt stillede og ved at fortælle om evangeliet overalt i verden. Medlemmerne vil få et vidnesbyrd om dette princip ved at efterleve det. Ved at bede om at få forståelse af vigtigheden og ved at lære mere om, hvordan disse bidrag velsigner andre, vil medlemmerne komme til at betragte tiendebetaling og offerydelser som en velsignelse. Når medlemmerne udvikler en vane med omgående at betale tiende og offerydelser, når de får løn, vil det blive en økonomisk prioritet i deres liv. Præsident N. Eldon Tanner ( ) fra Det Første Præsidentskab belærte om, at tiende er en befaling med et løfte:»når I opfylder denne forpligtelse over for jeres Skaber, vil I finde stor, meget stor lykke, hvis lighed kun kendes af dem, som er trofaste mod denne befaling.«2 Lydighed mod denne befaling giver fred og tryghed. Når kirkemedlemmer betaler Hæftet Bered alt, hvad der behøves, familieøkonomi forklarer Herrens økonomiske plan. tiende og offerydelser vil de opleve mirakler i deres liv, som familien Moyer gjorde. Undgå gæld At bruge mindre end man tjener er afgørende for økonomiske tryghed. Ældste Joseph B. Wirthlin ( ) fra De Tolv Apostles Kvorum belærte om, at forbrugsgæld er en form for trældom, som påvirker os, både timeligt og åndeligt. Han sagde:»vi tror, at vi ejer tingene, men i virkeligheden er det tingene, der ejer os.«3 Af denne grund opfordrer Det Første Præsidentskab medlemmerne til at undgå gæld med undtagelse af køb af et beskedent hus eller som betaling for en uddannelse. Familien Kloosterman har nydt godt af velsignelserne ved at være frie af gældens trældom. Da Kevin Kloosterman blev kaldet som biskop for sin menighed i Illinois i USA, havde hans familie en lille forbrugsgæld. Hans stavspræsident mindede ham om Det Første Præsidentskabs råd, og biskop Kloosterman forlod interviewet med en fast beslutning om at betale gælden ud.»vi har altid... forsøgt at sætte Herren først,«mindes han.»i dette tilfælde havde vi ikke.«familien Kloosterman studerede skrifterne og nutidige profeters råd med relation til økonomi og gæld, så de tog de nødvendige skridt for at nå deres mål. Det blev tydeligt, at de blev velsignet af Herren for at give agt på hans tjeneres råd.»der findes ikke en lidelse i livet på jorden, som Frelseren ikke kan helbrede,«siger biskop Klossternman.»Hvis han kan udfri os fra syndens og dødens fangenskab, kan han også udfri os fra økonomisk trældom.«hvis Kirkens medlemmer har gæld, bør de betale den så hurtigt som muligt. En gældselimineringskalender er et godt redskab til at hjælpe med at lægge en specifik plan til at blive gældfri. Efter at have lagt en plan, kan medlemmer gøre det til en prioritet ved at foretage de nødvendige indbetalinger lige efter de har betalt tiende og offerydelser. Frem for alt bør medlemmerne være tålmodige med den tid, som det vil tage for at blive gældfri ved at stole på Herrens hjælp og ved at stræbe efter at følge hans befalinger. Brug et budget Et andet redskab til at hjælpe medlemmerne med at sætte tæring efter næring er et budget. Skønt KIRKENYT APRIL 2009 K3

4 mange tror, at økonomisk tryghed afhænger af, hvor mange penge de tjener, forklarede præsident Tanner, så er kontrol over, hvordan pengene bliver brugt hvad enten det er mange eller lidt penge en kilde til sand økonomisk fred og lykke.»mange mennesker har den opfattelse, at et budget berøver dem deres personlige frihed. Tværtimod er forholdet sådan, at folk med succes har opnået denne succes, fordi de har forstået, at et budget virkelig gør økonomisk frihed mulig,«4 sagde han. Familien Jeffrey fra Illinois i USA genkender den frihed, der kommer af at styre sin økonomi ved hjælp af et budget. Da børnene var mindre, indså familien, at tre af børnene ville tjene på mission på samme tid. Moderen, Olga, der indså den økonomiske belastning, som det ville blive for familien, lagde et stramt budget. Sammen med 10 procent af familiens indkomst til tiende, afsatte søster Jeffrey yderligere 10 procent som opsparing til hendes fremtidige missionærer.»jeg indså, at økonomien kunne blive stram, og at det var nødvendigt at være forberedt for at have midlerne, så vore børn kunne tjene Herren,«sagde søster Jeffrey. Da børnene begyndte at tage af sted på deres mission, var forældrene økonomisk beredte og Herren velsignede dem. Ligesom familien Jeffrey kan Kirkens medlemmer styre deres udgifter ved at lægge et budget. Ved brug af et budgetskema kan medlemmer kigge på deres indtægt og udgifter fra den sidste uge eller måned. Ved at fastsætte, hvor de bruger flest penge, kan de også se efter måder at skære ned på. Derpå kan de lægge et budget af den forventede indtægt for den næste uge eller måned og planlægge, hvor de ønsker at bruge pengene. Efter at have fastsat deres forbrug, kan medlemmerne vurdere, om de retter sig efter budgettet og foretage ændringer til næste uge eller måned. Opbyg en reserve Selv når det virker som om man er økonomisk beredt, kan uventede prøvelser, såsom sygdom, arbejdsløshed eller større reparationer forårsage Yderligere hjælpekilder K irken har sørget for hjælpekilder online på engelsk, portugisisk, spansk og tysk for at hjælpe medlemmerne med at styre deres familieøkonomi, deriblandt taler af Kirkens ledere, budgetskemaer, materialer til familieaftenlektioner og endog et online kursus i økonomi. For yderligere oplysninger besøg ProvidentLiving.org. Hæftet Bered alt, hvad der behøves, Familieøkonomi er tilgængeligt online på 24 sprog på ProvidentLiving.org/content/ display/0,11666, ,00.html. økonomiske byrder. Det Første Præsidentskab opfordrer Kirkens medlemmer til at forberede sig på disse begivenheder ved at opbygge gradvist en økonomisk reserve, som kun bruges i nødsituationer. Regelmæssig opsparing især i tider med fremgang, vil hjælpe medlemmerne med at berede sig på perioder med økonomisk kamp eller uforudsete nødsituationer. Ældste L. Tom Perry fra De Tolv Apostles Kvorum foreslår, at»efter at man har betalt sin tiende til Herren, betaler man et forudbestemt beløb til sig selv i opsparing Det overrasker mig, at der er så mange mennesker, der arbejder hele deres liv for købmanden, husejeren, elektricitetsværket, bilforhandleren og banken og dog anser deres egen indsats for så betydningsløs, at de ikke betaler noget til sig selv.«5 Selvom man planlægger et budget, kan medlemmerne også fastsætte et specifikt beløb af deres løn, som de sætter til side til opsparing. Det behøver ikke været et stort beløb. Så længe de er konsekvente med at sætte det beløb til side, vil det hurtigt løbe op. Udvikl vanen med at sætte penge til side til opsparing lige efter betaling af tiende og offerydelser samt betalingen af gæld. Bliv ikke fristet til at bruge opsparingen på unødvendige ting. Reservér dem i stedet til nødsituationer. Hvis Kirkens medlemmer stræber efter at disciplinere sig selv, vil de være beredte til økonomiske K4

5 FOTO: JOHN LUKE Grundlaget for en sund familieøkonomi er en prioritet ved at betale Herren først. prøvelser. Når de har etableret en økonomisk reserve, kan de fortsat opspare til fremtidige behov som missioner, uddannelse, pension og andet. Undervis familiens medlemmer Ofte føler forældre sig usikre på at involvere deres børn i økonomiske anliggender. Når vi underviser familien i principperne i økonomisk styring og involverer dem i at lægge et budget med økonomiske mål, forbereder vi dem på deres fremtid. Ældste M. Russell Ballard fra De Tolv Apostles Kvorum gav følgende råd:»forældre bør lære børnene i en meget tidlig alder, at et solidt økonomisk grundlag er et meget vigtigt element i et lykkeligt hjem.«6 Når medlemmer bønsomt studerer og overvejer principper i hæftet Bered alt, hvad der behøves, familieøkonomi, bør de tænke over måder at undervise familien og hjælpe dem til at efterleve disse principper. Forældre kan inddrage familien i at lægge et budget og sætte økonomiske mål. De kan undervise dem i vigtigheden af at arbejde for en indtægt, prioritere deres udgifter og lægge deres eget budget for at holde øje med udgifter. De kan også vise dem, hvordan man betaler tiende og opsparer penge til en mission, uddannelse eller andre udgifter. Familieaftenen kan være en god mulighed for at drøfte og undervise i økonomiske emner. Hvert familiemedlem kan bidrage til familiens samlede selvhjulpenhed, og hele familien vil genkende de velsignelser, der kommer ved at følge Herrens råd om økonomisk planlægning. Velsignelserne ved familieøkonomi Budskabet om økonomisk beredthed er ikke nyt. I denne uddeling har Kirkens ledere opfordret medlemmerne til at forberede sig ved at styre deres økonomi klogt og har lovet velsignelser til dem, som følger dette råd. Det Første Præsidentskab har sagt:»sidste dages hellige er i mange år blevet rådet til at forberede sig på modgang ved at have en opsparing. Det bidrager umådeligt til en følelse af tryghed og trivsel.«7 Familier og enkeltpersoner, både før og nu, har været vidner til de velsignelser med fred, som kommer af lydighed mod dette råd. Når kirkemedlemmer følger de specifikke retningslinjer i Bered alt, hvad der behøves og bruger andre finansielle råd, som Kirken tilbyder, vil de også opleve disse velsignelser i deres tilværelse. NOTER 1. Bered alt, hvad der behøves, Familieøkonomi, hæfte, »Bestandighed midt i forandringer,«den danske stjerne, maj 1982, s »Jordisk gæld og himmelsk gæld,«liahona, maj 2004, s Den danske stjerne, maj 1982, s »Bliv uafhængig,«stjernen, jan. 1992, s »Om at sørge for vore behov,«den danske stjerne, okt. 1981, s Bered alt, hvad der behøves, Familieøkonomi. Præsident Monsons biografi på DVD er nu tilgængelig IHerrens ærinde, en ny DVD om præsident Thomas S. Monsons liv og tjeneste, er nu tilgængelig på 14 sprog gennem det lokale distributions center. Den 60 minutter lange udsendelse, sendt mellem møderne ved generalkonferencen i oktober 2008, omfatter interviews med præsident Monson, familien, kolleger og venner. De tilgængelige sprog omfatter: Amerikansk tegnsprog, cantonesisk, cebuano, engelsk, fransk, italiensk, japansk, koreansk, mandarin, portugisisk, russisk, spansk, tagalog og tysk. KIRKENYT APRIL 2009 K5

6 Dyd tilføjet til Unge Pigers værdinormer Det Første Præsidentskab bekendtgjorde for nylig tilføjelsen af egenskaben»dyd«til Unge Pigers tema og værdinormer.»denne tilføjelse vil hjælpe unge piger til at udvikle høje moralske standarder,«anført i et brev af 28. november 2008 fra Det Første Præsidentskab.»Vi opfordrer forældre og ledere til at undervise i lærdommen om kyskhed og moralsk renhed for at hjælpe hver ung pige til at være kysk og værdig til at indgå og holde hellige pagter og modtage templets ordinancer. Værdsæt dyd Elaine S. Dalton, hovedpræsident for Unge Piger For nogle år siden var jeg på vandretur med en gruppe unge piger i Tetonbjergene i Wyoming. Det var en hård vandretur, og på andendagen kom vi til det farligste punkt på vandreturen. Vi skulle vandre langs Hurricanepasset et passende navn på grund af de stærke vinde, som næsten altid blæser der. Vi blev instrueret i af en skovfoged at blive midt på stien, holde os så lavt som muligt på den udsatte del af stien, fastspænde alt på vores rygsæk og bevæge os hurtigt fremad. Dette var ikke et sted, hvor man kunne tage billeder eller slentre af sted. Jeg var lettet, da hver eneste unge pige var kommet godt Listen af værdier i Unge Pigers tema omfatter nu:»tro, guddommelighed, personlig værdi, kundskab, valg og ansvarlighed, gode gerninger, retskaffenhed og dyd.«unge Pigers ledere blev opfordret til omgående at omfatte tilføjelsen af»dyd«, når de gentager temaet med deres unge piger.»dyd«er også blevet tilføjet i håndbogen Personlig fremgang under værdier og projekter. Vejledning i, hvordan man udfører ændringen, vil blive sendt til lederne. Elaine S. Dalton igennem stedet. Og ved I hvad ikke én af dem spurgte, hvor tæt på kanten de kunne komme! Sommetider, når vi betræder livets stier, ønsker vi at slentre på farlige steder, fordi vi synes, det er sjovt og spændende, og at vi har kontrol over situationen. Sommetider tror vi, at vi kan leve livet farligt og stadig beholde vores dyd. Men det er et farligt sted at befinde sig. Som profeten Joseph Smith sagde:»lykke er formålet og hensigten med vores liv og vil blive det endelige resultat, dersom vi vandrer ad den sti, der fører dertil, og denne sti er dyd«(history of the Church, 5:134). I Lære og Pagter giver Herren et råd til en af sine dyrebare døtre Emma Smith om at være trofast og om at»vandre på dydens stier over for mig«(l&p 25:2). Herrens råd til Emma Smith er også hans råd til alle sine dyrebare døtre. Hvilke er disse stier, og hvad er dyd? Dyd er et tanke- og adfærdsmønster, som er baseret på høje moralske standarder. Det omfatter kyskhed og moralsk renhed. Dyd omfatter ærbarhed i tanker, sprog, påklædning og adfærd. Dyd sørger for et anker på stien tilbage til vor himmelske Faders nærhed. Dydens stier fører til lykke i dette liv og i livet, der kommer. Dydens stier fører til stærke familier. Dydens stier indeholder de grundlæggende sten til evighedens velsignelser. De fører til templet. Det er intet under, at profeten Joseph Smith sagde:»hvis noget er dydigt, elskeligt, værd at tale godt om eller rosværdigt, så tragter vi efter det«(13. trosartikel). K6

7 I en anden åbenbaring lover Herren os alle, at hvis vi lader dyd pryde vore tanker uophørligt, vil vi have selvtillid. Han lover, at vores»selvtillid [vil] vokse sig stærk«og Helligånden vil være vores konstante ledsager (se L&P 121:45-46). At efterleve Kirkens standarder hjælper os alle med at forblive på dydens stier. Når vi er værdige til Helligåndens konstante ledsagelse, kan vi have tillid til, at de daglige beslutninger, som vi træffer, vil være de rigtige, selv når de er svære. Over hele verden lever unge piger en tilværelse i dyd og renhed. Det ses i jeres øjne, som udstråler lys, fra jeres ansigter. Men i en verden, der omgiver os med udsyn og lyde, musik og budskaber, der er alt andet end dydigt, kan det være svært at holde fast ved dyd. Hvad med dem, som har begået fejl hen ad vejen? Præsident Monson har sagt:»hvis nogen af jer har snublet på vejen, så er der andre, der vil hjælpe jer med atter at blive rene og værdige. Jeres biskop eller grenspræsident er ivrig og villig til at hjælpe, og vil, med forståelse og medfølelse, gøre alt i sin magt for at hjælpe jer i omvendelsesprocessen, så I atter kan stå retfærdige foran Herren«(»Retskafne eksempler,«liahona, maj 2008, s. 65). Der har aldrig været et tidspunkt i verdenshistorien, hvor der var mere brug for dyd. Velsignelserne og løfterne ved at være dydig vil hjælpe jer med at være frie og værdige til at komme i Herrens hellige templer. Af denne grund har vi tilføjet»dyd«til Unge Pigers værdier og tema. Jeg Medlemmer kan finde kirkebygninger online på 16 sprog. håber, når I hver uge gentager temaet vil blive mindet om, hvad det betyder at værdsætte dyd. Nye SDH-kort er tilgængelige på 16 sprog Vejviseren over kirkebygninger, SDH-kort, fremstillet af LDS.org, Mormon.org og maps.lds.org, er nu tilgængelig på 16 sprog. Denne service, som giver alle mulighed for at søge over internettet efter den nærmeste sidste dages hellige kirkebygning, er tilgængelig på dansk, engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, norsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, tjekkisk og tysk. Nuværende søgemuligheder giver de besøgende mulighed for at søge efter den nærmeste bygning samt tidspunkter for møderne ved at skrive en adresse eller ved at finde et sted på et kort. Yderligere kontaktoplysninger, deriblandt telefonnumre, enhedsoplysninger og kørevejledning er også tilgængelige gennem links til specifikke hjemmesider. Besøgende kan også finde flere oplysninger angående menigheder med specifikke sprog, menigheder for studerende og enheder for unge voksne. Vejviseren over kirkebygninger blev første gang tilgængelig for indbyggere i USA og Canada i maj Verdensomspændende dækning blev tilgængelig i august 2008, og oversættelse på 16 sprog blev udgivet i december KIRKENYT APRIL 2009 K7

8 Yderligere forslag til fællestid i april 2009 Følgende er yderligere forslag, som ledere i Primary kan bruge sammen med Fællestid, der findes i Liahona, april Se»Jesus Kristus er min Frelser«på side L4 og L5 i børnenes udgave af dette nummer for lektionen, instruktioner og aktivitet, der svarer til disse forslag. 1. Jeg har et vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er min Frelser. Bed to eller tre ældre børn om nogle få dage forinden at komme til Primary forberedt på at bære deres vidnesbyrd om Jesus Kristus. Skriv på tavlen:»i den førjordiske tilværelse valgte jeg at.«bed børnene om at huske fra sidste uges samtale det valg, som de traf i den førjordiske tilværelse (at følge Jesus Kristus). Gentag sætningen sammen. Fortæl børnene, at deres valg om at følge Jesus Kristus viser, at de havde et vidnesbyrd om ham i den førjordiske tilværelse, og at deres vidnesbyrd vil vokse, når de fortsætter med at lære om ham i FÆLLESTID denne tilværelse. Brug tavlen til at illustrere aktivitet 2 fra lektion 30, leg og lær, i hæftet Primary 7. Brug Joh 14:6 for at understrege ideen om, at Jesus Kristus sørger for den eneste vej til evigt liv, ligesom stigen sørger for den eneste vej ud af hullet. Giv hvert barn et stykke papir og en blyant eller farver. Bed børnene om at tegne et billede af en måde, hvorpå de kan følge Jesus Kristus. Understreg at skrifterne, god musik og andres vidnesbyrd kan hjælpe med til at opbygge og styrke deres vidnesbyrd om Jesus Kristus. Bed børnene, som du på forhånd har spurgt, om at bære deres vidnesbyrd. 2. Ved at følge Jesus Kristus vil vi være i stand til at bo sammen med vor himmelske Fader og Jesus igen. Lad børnene tegne noget ukendt (fx et usædvanligt dyr eller blomst). Vis derefter et billede af genstanden, og lad dem tegne det igen. Drøft hvordan forbilleder hjælper os. Fortæl så, at præsident Thomas S. Monsons yndlingsmaleri af Frelseren hænger på væggen i hans kontor. Han sagde:»når jeg oplever vanskelige situationer, ser jeg ofte på det og spørger mig selv: Hvad ville han gøre? Så har jeg forsøgt at handle ligesådan«(i Jeffrey R. Holland,»præsident Thomas S. Monson: I Mesterens fodspor«, supplement til Liahona, juni 2008, s. 2). Giv hver klasse en eller flere skriftstedshenvisninger, der illustrerer Frelserens eksempel. Lad børn i klassen læse op for at finde frem til, hvad Jesus gjorde for at være et eksempel og bed dem om at foreslå måder, hvorpå de kan følge det eksempel. Muligheder: Joh 19:26-27 (viste omsorg for sin mor); Joh 13:14-15 (tjente andre); ApG 10:38 (gik rundt og gjorde godt); Matt 4:23 (underviste i evangeliet); Mark 1:9 (blev døbt); Luk 2:52 (voksede i kundskab); Mark 10:14-16 (elskede de små børn); 3 Ne 17:15-17 (bad bøn). Til de yngre børn: Match billeder, der viser Jesu eksempel, med billeder af børn, der følger hans eksempel. Muligheder: Evangelisk kunst nr. 206 (Jesu Kristi barndom) med 2-23 (søn, der hjælper sin far) fra Primary 2 billedpakke; Evangelisk kunst nr. 242 (Jesus og hans mor) med 1-46 (børn med deres bedstemor) fra Primary 1 billedpakke; Evangelisk kunst nr. 212 (Bjergprædikenen) med 607 (unge piger taler i Kirken); Evangelisk kunst nr. 208 (Johannes Døber døber Jesus) med 2-20 (dåb) fra Primary 2 billedpakke; Evangelisk kunst nr. 205 (Kristus som dreng i templet) med 617 (ransag skrifterne); Evangelisk kunst nr. 216 (Kristus og børnene) med 2-49 (familie på skovtur) fra Primary 2 billedpakke; Evangelisk kunst nr. 225 (Den første nadver) med 604 (omdeling af nadveren); 1-64 (Kristus beder sammen med nefitterne) med 1-9 (pige, der beder) fra Primary 1 billedpakke. K8

9 LOKALNYT BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET Påske: Helligdagenes Helligdag Robert C. Oaks Alle elsker helligdage en dag væk fra skole eller arbejde. Der kan endda være nogle gaver eller måske et særlig måltid med nogle yndlingsretter. Det er ikke underligt, at vi ser frem til en helligdag. Men der er mange forskellige helligdage at fejre. De fleste, der bliver spurgt, vil hævde, at jul er deres første valg, mens andre foretrækker de familiecentrede dage som Thanksgiving. Men alle har deres egen personlige yndlingshelligdag. Min mest værdsatte helligdag er påske. For det første elsker jeg årstiden ved påske. Forår hvad kan være bedre end en helligdag for at fejre vinterens ende og blade, der springer ud på træer og knopper på buske og med græsset, der bliver grønt? Endvidere med nyfødte lam, kid og kalve på markerne og i folde for at minde os om det nye liv i vores verden. Jeg kan endda begynde at tage noget sommertøj frem og pakke vintertøj væk. Men den virkelige glæde ved påsken er det, der ligger til grund for selve helligdagen, nemlig fejringen af Herren Jesus Kristus genopstandelse fra graven, hvor han havde ligget i tre dage efter sin død på korset. Hans lidelses mareridt var forbi. Hans forudordinerede mission var fuldført. De døde sjæle fra fordum og de levende sjæle fra fremtidige generationer kunne med begejstring råbe:»død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod?«guds, vor evige Faders, fuldkomne Søn var sandelig blevet pisket i Pilatus gård, korsfæstet på Golgata og pint i Getsemane, hvilket alt sammen betød, at forsoningens offer af det pletfrie Guds Lam var fuldført. Hele menneskeheden ville for evigt være sikret den store velsignelse at blive oprejst fra graven på deres opstandelsesdag. Ingen var fordømt til evig adskillelse fra deres fysiske legeme og deres ånd. Dette var en af de to store gaver til alle, gaver der udsprang fra Jesu Kristi sonoffer og fra hans opstandelse den første påskemorgen. Dette alene er grund nok til at sætte påsken øverst på enhver liste over helligdage. Men det bedste er: På grund af hans kærlige tjeneste og offer afspejlet i forsoningen har alle mennesker den værdifulde mulighed at blive tilgivet for deres synder på betingelse af deres tro, omvendelse, dåb og lydighed. Gennem denne mulighed for tilgivelse er alle sande omvendte i stand til at vende tilbage til Faderens og Sønnens nærhed og hvile evigt med dem som celestiale, fuldkomne væsner i en evig familietilstand. Det er det andet store løfte lagt på bordet af Jesu Kristi sonoffer for næsten år siden. Og det hele kulminerede, da englene rullede stenen væk fra graven og lod Kristus gå ud, ånd Robert C. Oaks og legeme forenet for evigt på denne herlige påskemorgen. Begge disse uforlignelige gaver, opstandelse og mulighed for tilgivelse kommer direkte til os som et resultat af Kristi lidelse. Gaverne er herlige, men lidelsen er uforståelig for menneskets sind. Derfor skal vi bare acceptere det hele med en dyb, dyb følelse af taknemlighed og en pligttroskab til at få åndelig kvalitet i vores tilværelse og gøre vores bedste for at vise oprigtig påskønnelse. Ældste Neal A. Maxwell ( ) sammenfattede det bedst, da han sagde:»menneskehedens skæbne hang på Kristi karakter, og han veg ikke tilbage.«takket være Gud for hans Enbårne Søns storslåethed, Kristus, Forløseren, og hele menneskehedens Frelser. Må vi være ivrige efter at fejre hans sejr over døden og graven den forårsweekend i Jerusalem for så mange år siden. Må vi være ivrige efter at KIRKENYT APRIL 2009 K9

10 FOTO: METTE PAULSEN genindvie vores tilværelse til hans tjeneste og altid søge at efterligne hans store eksempel. Takket være Gud for den største af alle gaver, nemlig hans Søn, Jesus Kristus, som er vor Frelser og Forløser. Stavskonference i Københavns Stav november 2008 M. Paulsen, redaktionen Første weekend i november 2008 dannede kirken på Maglegårds Allé ramme om stavskonferencen i Københavns Stav, hvor omtrent 600 medlemmer og gæster var mødt op for at lytte til konferencens inspirerende budskaber. Hvad er Zion? Førsterådgiver i stavspræsidentskabet Torben Valgren, Amager Gren, holdt aftenens første tale og talte over emnet Zion. Han henviste bl.a. til salmen Kom til Zion og til apostlen D. Todd Christophersens tale til generalkonferencen i oktober 2008, der beskrev Zion som både et sted og et folk. Præsident Valgren henviste ligeledes til skriftstedet i Moses 7:18 i Den Kostelige Perle, hvor der står: Og Herren kaldte sit folk Zion, fordi de var af ét hjerte og ét sind og levede i retfærdighed; og der var ingen fattige blandt dem. Han kom også ind på 1800-tallets amerikanske filosof og forfatter Henry David Thoreau. (Der i en periode havde Nogle af talerne ved konferencens hovedmøde. Fra venstre ses stavpræsident Jens H. Andersen, 2. rådgiver i stavspræsidentskabet Tim Jensen, Mette Østergaard Andersen, Søren Eriksen og Benjamin Feltsen. frasagt sig storbylivets vilde ræs og var vendt tilbage til naturen og det enkle liv, Red.) Præsident Valgren, fortalte hvorledes Thoreau nøjedes med at bekymre sig om basale nødvendigheder som mad, tøj og et sted at bo. Han sagde derpå meget tankevækkende: Lever vi det enkle liv eller påfører vi os bekymringer, som vi ikke behøver, ved bl.a. at jagte det, der ligger ud over vore basale behov? Afslutningsvis foreslog han 7 punkter, der kunne være med til at opbygge såvel den enkelte som Zion: 1) Studere i skrifterne, 2) Bede vore bønner, 3) Holde familieaften, 4) Faste, 5) Gå til nadvermøder 6) Gøre gode gerninger og 7) Gå i templet. Søg Himmeriget og dets retfærdighed Kristina Nybo Jakobsen, Frederiksberg Menighed, som var aftenens 2. taler, tog udgangspunkt i L&P 106:3: Og vie hele sin tid til dette høje og hellige kald, som jeg nu giver ham, idet han flittigt søger Himmeriget og dets retfærdighed, så skal alt, hvad der er nødvendigt, gives i tilgift dertil; for arbejderen er sin løn værd. Søster Nybo Jakobsen talte om vigtigheden at sætte Gud først før alt andet. For gjorde man det, ville alt det, man fx ikke nåede, blive skænket som en gave fra Gud. Hun sagde bl.a.: Vi sagde ja ved dåben og Gud sagde ja til os. Han har budt os velkommen, og vi kan i vores dagligdag vise Gud, at vi vil have pladsen hos Gud. Tag imod dem, som kommer til evangeliet Aftenens 3. taler, Michael Nielsen, Frederiksberg Menighed, fortalte om sin kaldelse og arbejdet med de unge i CES-bygningen på Frederiksberg. Han sagde: Det er vidunderligt at arbejde med de unge, og det giver mange velsignelser. Han fortalte også, at mange af de unge tog deres venner med til mange CES-aktiviteter, og understregede vigtigheden af at tage godt imod gæster og undersøgere. Bror Nielsen pointerede: Gud vil velsigne os, hvis vi tager imod dem, som kommer til evangeliet. Som afslutning på sin tale sagde han bl.a.: Jeg K10

11 FOTO: METTE PAULSEN Annie og Simon Johansen og deres 6 børn sang så smukt til konferencens hovedmøde. vil aldrig blive som Kristus, men jeg kan gøre en forskel, der hvor jeg er, og vælge Kristus. Tag derfor godt imod dem, som missionærerne bringer til kirke. Pornografi er skadeligt for både krop og sind Efter Allerød menighedskors smukke sang Elsker hverandre talte Heidi Ringheim, Allerød Menighed, til forsamlingen over et meget alvorligt emne, nemlig om pornografi. Søster Ringheim blev i efteråret 2008 valgt som formand for en forening, der kæmper mod pornografi i det offentlige rum, og sagde bl.a., at vi skal have et beredskab, for Satan kan slå os på mange måder. Vi kan blive ramt af en pil fra hans bedste våben, som er at oversvømme verden med pornografi. Hun sagde endvidere: Porno er alles problem, det kan ramme alle og enhver, og fortsatte: Vi skal gøre noget ved det, for det er skadeligt for både krop og sind. Søster Ringheim fortalte også at alle generalautoriteter taler om, hvor skadeligt pornografi er, og sluttede af med at sige, at pornografi kan ødelægge os som pagtsfolk. Personlig omvendelse og genfødsel Tidligere biskop for Roskilde Menighed og nu præsident for stavens Unge Mænd Lars Østergaard Andersen var aftenens næstsidste taler. Han talte over emnet personlig omvendelse og genfødsel, og sagde indledningsvis, at vi er blevet meget belærte om omvendelse, men at der også burde være fokus på det at bekende vore synder, for det er svært. Han stillede derpå spørgsmålet: Hvorfor er det så vigtigt at bekende sine synder for sin biskop?, og sagde bl.a.: Når ting kommer ud, mister Satan en stor påvirkning. Han fortalte ligeledes, at nogle søskende ikke har kunnet omvende sig, fordi de ikke har bekendt, og ønskede afslutningsvis, at vi måtte blive et Zion, hvor vi bekender vore synder og omvender os. Enighed, hellighed og næstekærlighed Stavspræsident Jens H. Andersen, Allerød Menighed, afsluttede aftenens talerække med sin tale over emnet Udvikling af Zion i Københavns Stav. Han indledte bl.a. med at sige: Vi er kaldet af Gud i et vidunderligt selskab, hvis vi vil tilgive hinanden og være missionærer, vil Helligånden rense os. Senere i talen kom han ind på, at vi som stav skulle have enighed, hellighed og næstekærlighed iblandt os for at blive til Zion. Han kom også ind på vigtigheden af at være ét for at være Herrens folk. Han fortalte også, at Zion er hellige mennesker, der tilbyder Gud at tage del i hans værk, samt at vi har indviet vores liv til Gud, for åndelige prioriteringer er nødvendige for at blive frelst. Præsident Andersen kom ligeledes ind på, at næstekærlighed er den måde, hvorpå vi tjener og sagde: Der kommer ingen i morgen, hvis vi ikke gør det i dag. Søndagsmødet Som indledning på søndagens hovedmøde gav det 29 mand store stavskor en 30 minutters smuk koncert med mange dejlige numre, heriblandt en duet af Finn Lykkegaard og Freddie Kristensen, en sang af Annie og Simon Johansen og deres 6 børn samt en duet af søskendeparret Astrid og Jakob Frederiksen akkompagneret på klaver af fætteren Johannes Frederiksen. Koret sang ligeledes Min Frelser elsker mig med et soloparti sunget KIRKENYT APRIL 2009 K11

12 FOTO: METTE PAULSEN af primarypigen Astrid Toft. Efter en række afløsninger og opretholdelser ved præsident Valgren holdt 2. rådgiver i stavspræsidentskabet Tim S. Jensen, Søborg Menighed, dagens første tale om det at være en Jesu Kristi discipel. Han sagde bl.a.: Vi kan gøre godt hver dag. Vi kan finde dem som er ensomme og være deres ven. Vi kan have medfølelse, og vi kan gøre alt det, som Jesus gør. Præsident Jensen kom også ind på, at vi ikke skal ofre vores liv for Kirken, men at vi skal leve for den. Til sidst sluttede han af med apostlen Boyd K. Packers ord: Verden indeholder farer, og det bliver ikke bedre, men belønningen er stor, for vi skal føle fred i denne verden og i det næste liv. Vi må derfor fastlåse vores kurs. Udviklingen af mit vidnesbyrd på mission Den nyligt hjemvendte missionær Benjamin Feltsen, Frederiksberg Menighed, holdt den næste tale, hvori han fortalte om hvordan hans vidnesbyrd voksede, mens han var på mission. Med udgangspunkt i 4 Ne 1:12-13, hvor der står: Og de vandrede ikke mere efter Moselovens skikke og ordinancer, men de vandrede efter de befalinger, som de havde fået af deres Herre og deres Gud, idet de fortsatte med at faste og bede og med ofte at mødes sammen både for at bede og for at høre Herrens ord. Og det skete, at der ikke var nogen strid blandt alle mennesker i hele Primarypigen Astrid Toft sang solo foran et 600-mand-stort publikum. landet, men der blev udvirket mægtige mirakler blandt Jesu disciple, fortalte bror Feltsen om, hvordan et sådan klima blandt missionærer kan skabe mirakler. Han fortalte også, hvordan det at gøre noget for hinanden, at bede, at faste og at studere har været med til at styrke og udvikle hans vidnesbyrd på hans nyligt overståede 2-årige mission. Guds fred Mødets 3. taler var Mette Østergaard Andersen, Roskilde Menighed, der på humoristisk vis sagde, at stavspræsidenten havde fortalt hende, at man vil møde modstand, når man vil gøre noget godt. Hun fortalte derefter, at familiens bil og vaskemaskine var gået i stykker, og at deres fyr var sprunget i luften, og udledte derfor af stavspræsidentens ord, at de som familie måtte gøre det godt. Hun talte dernæst om Guds fred og læste skriftstedet Fil 4:7 op, som siger: Og Guds fred som overgår al forstand vil bevare jeres hjerter og tanker i Jesus Kristus. Hun fortalte, at hun på en ferie havde besøgt den svensker kunstner Carl Larssons hjem og havde lagt mærke til, at der oppe over døren stod Guds fred. Dette gjorde et dybt indtryk på søster Østergaard Andersen, og hun besluttede derfor at hænge et billede op over en af dørene i hjemmet med ordene Guds Fred. Over en af hjemmets andre døre placerede hun et billede op af templet, så familien ligeledes kan blive mindet om, hvor man kan finde fred. Vidnesbyrd om Jesus Kristus Tempelpræsident Hans Ljungh fortalte om sit vidnesbyrd om Jesus Kristus og sagde, at templet er som et åndeligt kurbad, hvor Kristus er lederen, og hvor man kan føle hans nærhed. Han stillede også det meget tankevækkende spørgsmål: Hvordan kan man lære den herre at kende, som man ikke tjener? Han fortalte derefter, at han føler sig taknemmelig over at være blevet kaldet til at tjene i templet i København, og at der altid findes en vej, når han Herren kalder en. Afslutningsvis understregede han, at vi kun kan blive fuldkomne gennem vore pagter og vores tro på Jesus Kristus. Er I beredte, behøver I ikke at frygte Søren Eriksen, Søborg Menighed, talte om såvel åndelig som timelig K12

13 FOTO: METTE PAULSEN Martin og Lenore Rosendal med deres lille datter. forberedelse. Angående timelig forberedelse linede han kort 7 rigtige gode regler op: 1) Betal Tiende, 2) Få en uddannelse, 3) Spar op, 4) Saml forråd, 5) Del af jeres overskud, 6) Lad vær med at købe noget, man ikke har råd til og 7) Man bliver ikke rig af store indtægter, men af små udgifter. I talen kom han også ind på det at være åndeligt beredt, og han fortalte om en forretningsrejse til London. Den 7. juli 2005 om morgenen skulle han og en kollega en tur med London-metroen. De stod på et tog og skulle senere skifte toglinje for at komme til deres valgte destination. De blev dog enige om, at de, i stedet for at skifte tog, ville gå det sidste stykke, som kun var en station. Da de kom ud, begyndte det at småregne, og de spekulerede på, om de nu havde gjort klogt i at gå det sidste stykke, men fortsatte dog alligevel turen gående. Kort efter sprang der 4 bomber (3 i metrotog og 1 i en dobbeltdækkerbus, Red.) Den ene bombe sprang i et tog på den station bror Eriksen og hans kollega oprindeligt havde planlagt at stå af på. Han sagde bl.a.: Hvor er jeg glad for at min kollega var åndeligt in tune (indstillet, Red.) den morgen. Jeg ved ikke, om bomben sprang i vores tog eller om det var i et andet tog lige bagefter, men jeg ved, at 56 mennesker døde den morgen. Som afslutning på sin tale sagde bror Eriksen meget bekræftende: Jeg ved at Gud lever, og at han passer på os. Hvem er for Herrens sag? Som punktum på en meget inspirerende stavskonference holdt stavspræsident Jens H. Andersen den afsluttende tale, hvori han talte over emnet: Hvem er for Herrens sag? Præsident Andersen sagde bl.a., at vi hver især skal tage stilling til dette og træffe beslutning om det i dag, for det er et glædens budskab, og der er ingen større og bedre sag. Han nævnte også pionererne, som var for Herrens sag, og selvom de vidste, at de blev nødt til at flytte, kæmpede de bravt med at få templet færdigbygget, således at de kunne være forberedte til den næste tid. I dag kan vi også tage til templet og forberede os. Han fortalte også, at Kristus tog apostlene med på Forklarelsens Bjerg, således at de kunne være forberedt. Efter indstiftelsen af nadveren, tog han Peter med til Getsemanes Have og bad ham våge og bede med ham. Dette overførte præsident Andersen til i dag og sagde: Lad os faste og bede for hinanden, så vi må have kærlighed til hinanden. Hjælpende Hænderprojekt resulterede i 51 julekurve M. Paulsen, redaktionen For andet år i træk deltog Søborg Menighed aktivt i at skænke og indsamle julemad og julegodter samt pakning og distribuering af disse herligheder, hvilket resulterede i 51 julekurve til mindrebemidlede i Gladsaxe kommune. Gentagelse af sidste års succes Henrik Bryde og Ann-Mari Lindberg, som igen i år var de bærende kræfter bag dette frivillige hjælpeinitiativ, fortæller begge, at mange fra menigheden havde spurgt dem om, der også i år ville være mulighed for at give en hjælpende hånd med julekurvene. De havde derfor besluttet sig for at gentage KIRKENYT APRIL 2009 K13

14 FOTO: METTE PAULSEN rart, at kunne gøre noget sammen som familie, og endnu bedre er det, at vi så også samtidig hjælper andre. Selvom man er cool, kan man godt give en hjælpende hånd. Fra venstre ses Mikkel, Frederik, Matthias og Christopher. sidste års succes. John Madsen som sammen med sønnen Sofus og moderen Ulla var med til at pakke de mange julekurve siger: Jeg tror, at rigtig mange ønsker at gøre noget for andre og specielt i julen. Vi har valgt at møde op for at kunne være med til at hjælpe andre i kommunen. Det er Fantastisk samarbejde Mange har støttet op om dette projekt, som igen i år har været et fantastisk samarbejde mellem medlemmer og erhvervsdrivende i kommunen. Henrik Bryde fortæller: I vores menighed besluttede vi os for at ville gøre en forskel. Det er nemlig vigtigt for os sammen med andre at gøre en indsats i lokalsamfundet. Jeg er utrolig taknemlig for alles hjælp og en gigantisk stor tak skal lyde til alle som hjalp såvel medlemmer som firmaer. Hygge med rødbede- og abrikossuppe Jørn Holm Bendtsen, informationschef i Århus Stav Atten præstedømmebærere i Århus Menighed var mødt op til julehygge torsdag den 18. december 2008, hvor Bent Slottved og Kristian Ravn-Petersen havde arrangeret en julehyggekomsammen. kartoffelsalat samt kartofler med parmesanost og bacon og 3) Pæretærte med is. Og på trods af denne ikkejulede menusammensætning, der Julekulinarisk nytænkning Menuen var særdeles anderledes end ved forrige arrangementer, og denne gang blev alle involveret i tilberedningen. Så efter en times tid, hvor køkkenet summede af aktivitet med 6 mand, 4 kogeplader, 2 ovne plus gryder og pander samt håndværktøj, blev følgende serveret: 1) Rødbede- og abrikossuppe, 2) Hamburgerryg med italiensk 3 kvorumsbrødre der spændt venter på de kulinariske herligheder. Fra venstre ses Eigil Andersen, Ernst Christensen og Kaj Harder. FOTO: JØRN HOLM BENDTSEN. K14

15 FOTO: METTE PAULSEN mest af alt minder om sol, sommer og varme badevandstemperaturer, var det en hyggelig og dejlig aften med god snak og godt humør. En aften, der helt sikkert var med til at styrke fællesskabet brødrene imellem. Julehygge i Zarahemla M. Paulsen, redaktionen Lørdag den 6. december 2008 bød Søborg Menigheds aktivitetskomite på julehygge i Zarahemla, hvor julemand og flæskesteg var blevet erstattet af profeten Nefi og sydamerikansk mad fra Cantina Cumora. Spektakulær velkomst Efter en spektakulær velkomst af profeten Samuel, Mads Frost, på muren, som i dette tilfælde havde forvandlet sig til taget af kirkebygningen på Maglegårds Allé, blev gæsterne budt indenfor i Zarahemla af lamanitten Charlotte Hentzen iført en boliviansk indianerdragt. I Zarahemla kunne man hygge sig i forskellige boder. F.eks. kunne man male indianske beskeder på sten i Shiblons stenhuggeri. Hos Jaroms jagt- og fiskeribod kunne man vinde slikpræmier ved at ramme kokosnødskaller, og hos Shiz makeover kunne alle børn og voksne blive malet i ansigtet og på hænderne. Der var også mulighed for at øve sine kaste-tokugler-på-snor talenter i Moronis spillehal eller»spillehal by Moroni«, som boden hed. Eller hvad med Helamans hair style? Her kunne man få sat perler i håret. Livets vand og chilensk gryderet I Cantina Cumora fik man serveret en vaskeægte chilensk gryderet af de 2 ligeså vaskeægte chilenere Rodolfo og Beatrice, og ønskede man det, kunne man også købe»livets vand«i form af fanta og sevenup sodavand. Nefis bøn og Kristi fødsel Kulminationen på besøget i Zarahemla var et lille skuespil om Nefis bøn kort før Kristi fødsel, hvor han indtrængende bad til Herren om hjælp, og hvor Herrens røst kom til ham og sagde:»løft dit hoved, og vær ved godt mod; for se, tiden er forhånden, og i denne nat skal tegnet blive givet, og i morgen kommer jeg til verden for at vise verden, at jeg vil opfylde alt det, som jeg har ladet tale ved min hellige profeters mund«(3. Ne 1:12). Skuespillet sluttede derpå af med, at gæsterne så et strålende lys, som symboliserede Kristi fødsel i Betlehem. En anderledes fest Der er ingen tvivl om, at det var en anderledes juletræsfest, men alle hyggede sig, og det var en rigtig god ide, at blive mindet om Kristi fødsel, som bevidnet af profeten Nefi. Beryl Kallesen, som var en af de mange Charlotte Hentzen i en flot boliviansk dragt bød de mange gæster velkommen til Zarahemla. deltagere sagde:»budskabet om Kristi fødsel er altid godt, og også det med, at der efter mørke kommer lys. Det synes jeg er smukt.«beryls barnebarn Theis havde denne kommentar:»jeg fik leget rigtig godt, og maden smagte godt!«repræsentanter fra vokalpopgruppen Basix på visit på Nitivej M. Paulsen, Redaktionen. Repræsentanter fra den kendte danske a capella gruppe Basix mødtes i kirkebygningen på Nitivej med BYU Performing Arts Management Director Edward Blaser og BYU Associate International Vice President Dr. Erlend Peterson. Lidt historie Gruppen Basix, bestående af Christoffer Brodersen, Anders KIRKENYT APRIL 2009 K15

16 FOTO: METTE PAULSEN (kilde: Annette Boe fra Odense og god ven af Basix, Erlend Peterson, Edward Blaser og Anders Ørsager fra Basix. Ørsager, Niels Nørgaard, John Kjøller, Peter Bach og Toke Wulf, fik for alvor sparket karrieren i gang, da de i 2001 deltog i det danske melodi grandprix. Selvom de blev slået af Rollo og Kings vindersang Der står et billede af dig på mit bord fik de en fornem 2. plads med deres utraditionelle bud på en melodi grand prixsang I Australien. De har siden udgivet cd er og har turneret adskillige steder i verden. I 2004 vandt de den prestigefyldte amerikanske CARAaward for sangen Come Together, og i 2005 vandt de hele 2 CARAawards for albummet Christmastime Optrådte på BYU På deres USA-turné i oktober 2008 optrådte gruppen bl.a. på Brigham Young Universitetet, hvor de vakte enorm begejstring med deres show. Det var derfor ikke tilfældigt, at repræsentanter fra gruppen i januar kom forbi kirkebygningen på Frederiksberg, for at hilse på Edward Blaser og Erlend Peterson, der besøgte Danmark i forbindelse med Young Ambassadors show i denne og næste måned. Skriv til Lokalnyt Har I historier for børn? Går du med en lille forfatter i maven, eller har du bare lyst til at dele en oplevelse med læserne af Liahonas lokale danske nyhedssider, er du meget velkommen til at maile din historie til følgende adresse: Du kan skrive om alt lige fra en god åndelig oplevelse, tjenesteprojekter, missionering, et stærkt fællesskab blandt de unge og meget meget mere. Der gøres dog opmærksom på, at vi ikke optager artikler om fødselsdage, bryllupper, begravelser eller artikler, der blot antydningsvis reklamerer for produkter i salgsøjemed. Redaktionen forbeholder sig også ret til at redigere i indsendte artikler. Har I en trosfremmende og sand historie for og om børn, som I har lyst til at fortælle til andre? Liahona er interesseret i at modtage disse historier og måske trykke dem i Liahona. Mulige emner kan være tilgivelse, tjeneste, nadveren, vidnesbyrd, tiende, visdomsordet osv. Send jeres historie med til eller med post til Liahona, Children s Stories, 50 E. North Temple St., Rm. 2420, Salt Lake City, UT , USA. Billedmateriale Du må også meget gerne maile et eller højst to billeder, som understøtter artiklen. Husk også at billederne skal overholde Kirkens standarder, og at man ikke må tage billeder i kirkesalen. Tidshorisont Det er også meget vigtig at være opmærksom på, at der går mindst 4 måneder, fra vi modtager artiklen, til den kommer i lokalnyt. Skulle der gå længere tid, vil man blive kontaktet. Skriv endelig! Vi glæder os meget til at høre fra dig, så skriv endelig! Skulle der være spørgsmål er du velkommen til at ringe til Svend Aage Andersen på tlf. nr eller maile til EUROPE AREA (DANISH) K16

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I Os i tf J cd W O Q W H en Q HH fa HH os NN I E-I en HH PS c«ds od 05 - c o u c

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften?" Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke?

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften? Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke? 138. ARGA . August 1989 138. årgang Nummer 8 Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith Kirkens præsidenters lærdomme George Albert Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME GEORGE ALBERT SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Hæfter i serien Kirkens præsidenters

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. KIMBALL Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Forslag og kommentarer til denne

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

tf w i* O tn H O tf w 1 H Cfi

tf w i* O tn H O tf w 1 H Cfi i I O tf w O H i* O O i H tn H O w Cfi c«ti H 1 H c«i tf c«tf w p o O tf STJERNEN OKTOBER 1996 ARTIKLER BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAR: KÆRLIGHEDENS DØR PRÆSIDENT THOMAS S. MONSON 2 EVELINES ROG

Læs mere

- O - - O < Q H H. cc Q --- cc; nn 1. tf w

- O - - O < Q H H. cc Q --- cc; nn 1. tf w o ON cc - O NṈ - - cc O < Q H H cc Q CC cc; --- NN H cc NN 2S nn 1 P CC NN w tf w O tf

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

^ - STJERNE. v MSN dansae. SICfW. É(Hmi. iar- kj % ' Ui*»**j ****k< lp-- Nummer 6. c# '% 4 % Juni 1977. 126. årgang. Jk.il.. fs»* Tfr^l* <«***.

^ - STJERNE. v MSN dansae. SICfW. É(Hmi. iar- kj % ' Ui*»**j ****k< lp-- Nummer 6. c# '% 4 % Juni 1977. 126. årgang. Jk.il.. fs»* Tfr^l* <«***. "»" is. i ', 1 4 % %,J * SICfW ^ - kj % ' É(Hmi * '^JBHM^i c# '% v MSN dansae. STJERNE Juni 1977 126. årgang Nummer 6 -y.^.flbhi Tfr^l* lp-- ÉÉ Ir *

Læs mere

o-n t/3 H Pi < W O < Q w H CO Q H co P CO Pi W D 2 < o

o-n t/3 H Pi < W O < Q w H CO Q H co P CO Pi W D 2 < o i i o-n t/3 H Pi < w O i hj w S w c«w O < Q w H CO Q co < Pi i ^H H co pi P CO W Pi W D 2 < o Pi STJERNEN MARTS 1992 ARTIKLER HJÆLPEFORENINGEN 150 ÅR EM HILSEN FRA DET FØRSTE PRÆSIDEMTSKAR 1 REDSKAR FRA

Læs mere

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8 STJERNE August 1979 128, årgang Nummer 8 ' M^. om msndcwsa& Organ August 1979 : fc HT U for Jesu Kristi Kirke af 1W BT Årgang 128 K^ JL w JCJ JI.W XM Mli Sidste Dages Hellige Nummer 8 Det øverste Præsidentskab:

Læs mere

Kirkens præsidenter. Religion 345

Kirkens præsidenter. Religion 345 Kirkens præsidenter E LEVENS Religion 345 HÆFTE Kirkens præsidenter Elevens hæfte Religion 345 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City,

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

limndcmsåe September 1981 130. Årgang Nummer 9 Vr.J II " * ...ir«, ' '*"" ',\, i

limndcmsåe September 1981 130. Årgang Nummer 9 Vr.J II  * ...ir«, ' '* ',\, i ...ir«, limndcmsåe i September 1981 130. Årgang Nummer 9 ém " * ' '*"" ',\, i Vr.J II OigLin Scpicmbcr 1981 for Jesu Krisii Kirke af Årgang 130 Sidsie Dages Hellige Nummer 9 Det overste Præsidentskab:

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Mine elskede brødre og søstre,

Mine elskede brødre og søstre, og havde brug for denne instruktion for at øge sin forståelse af åbenbarelsens ånd. Billedligt set havde Oliver vandret i lyset, mens solen var ved at stå op en skyet morgen. I mange af de uvisheder og

Læs mere

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred.

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred. GLADE JUL Glade jul, dejlige jul! Engle dale ned i skjul; hid de flyve med paradisgrønt, hvor de se, hvad for Gud er kønt, lønlig iblandt os de gå. Julefryd, evige fryd, hellig Det er sang med himmelsk

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

INDHOLD. Fra missionens præsidentskab... 83. Månedens spørgsmål 85. Det Melkisedekske Præstedømme. 88. Indsat 90. Nyt tempel i. Fhv.

INDHOLD. Fra missionens præsidentskab... 83. Månedens spørgsmål 85. Det Melkisedekske Præstedømme. 88. Indsat 90. Nyt tempel i. Fhv. %jefi Danmark Californien Fredericia DEN danske STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3 MARTS 1961 110. ÅRG. INDHOLD Fra missionens præsidentskab... 83 Månedens spørgsmål 85 Det

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

GOD MUSIK GIVER KRAFT OG BESKYTTELSE

GOD MUSIK GIVER KRAFT OG BESKYTTELSE GOD MUSIK GIVER KRAFT OG BESKYTTELSE Ældste Russell M. Nelson De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. maj 2008 Brigham Young University Det er en glæde for min hustru, Wendy, og jeg at

Læs mere