Industriens Hus bygges om. På gensyn i Skagen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industriens Hus bygges om. På gensyn i Skagen!"

Transkript

1 Tema: Fremtidens erhvervsuddannelser starter nu > side 8 9 En unik universitetside University of Oxford har privat kapital på plads, allerede før forskningen starter. > side 4 Trafik bliver intelligent ITS forebygger trængsel. Det handler om brug af Intelligente Transportsystemer. > side 4 Global ansvarlighed Nyt webværktøj måler virksomheders CSR-arbejde. DI præsenterer det i New York. > side 10 Til vægs Hvis virksomhedens vægge er for hvide, så kan Mette M. Thomsen fra Kunst På Arbejdspladsen, KPA, hjælpe. Læs side 12 Industriens Hus bygges om Nummer juni 2010 DI Business online: di.dk/dibusiness DI Business DI 1787 København V Telefon E. Pihl & Søn A.S. og DI indgik onsdag i sidste uge en totalentrepriseaftale om udvidelse og renovering af Industriens Hus på Rådhuspladsen i København. Finn Georg Bald Byggeriet går i gang 1. september 2010 og afleveringen af et udvidet og renoveret Industriens Hus skal ske 31. maj DI s placering på Rådhuspladsen i København har mange år bag sig. Den gamle bygning var opført på Industriforeningens initiativ i 1872, hvor det nuværende Industriens Hus har ligget siden Bidrager til metropolzone DI får en bygning med en klar miljøprofil. Bygningens energiforbrug opfylder således kravene til lavenergiklasse to, hvilket er et vidtgående krav ved moderniseringer af eksisterende bygninger. Med dagens underskrivelse af aftalen med Pihl om totalentreprisen, er vi kommet et væsentligt skridt videre i byggeprojektet. Målet er, at vi om tre år har et moderne, tidssvarende Industriens Hus, der bl.a. bidrager til Københavns Kommunes planer om en metropolzone. Vi vil skabe en bygning, der får området omkring Rådhuspladsen til at hænge bedre sammen, siger adm. direktør Hans Skov Christensen, DI. > > Fortsættes side 3 Tilmeld dig vores nye møder for private aktieinvestorer: SKAGEN - Skagen Museum den 15. og 16. juli i Skagen. Mænd og Investering den 25. august i Odense og den 26. august i København. Kvinder og Investering den 10. november i København. På gensyn i Skagen! Vores inspirationsmøder for private aktieinvestorer har været en stor succes i hele Danmark. Vi starter en ny række møder i Skagen, allerede midt i sommerferien. Tilmeld dig på Kunsten at anvende sund fornuft

2 DI Business 21. juni Skat lukker toldekspeditionssteder Skat lukker i løbet af året en række toldekspeditionssteder. I første omgang Odense, Grenå og Nyborg, som lukker 1. juli. Toldekspeditionsstederne i Herning og Kolding lukkes ved årsskiftet såvel som Aabenraa Havn. Lukningerne vil ramme de virksomheder, der handler med lande uden for EU, og hvor ekspeditionstiden er afgørende. Det vil meget ofte være speditionsfirmaer, som skal håndtere denne nye situation. Skat tilbyder i stedet en døgnbetjent Told-servicedesk, som skal hjælpe virksomhederne med at afklare eventuel forvirring om nye metoder. Musik spiller op til større produktivitet Halvdelen af danskerne hører musik på arbejdet. Og bliver der skruet op for musikken, bliver der også skruet op for produktiviteten. Det viser en undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for TDC. Men der er stor forskel på, om vi vælger musikken selv, eller om andre tvinger os til at lytte til den, mens vi arbejder. Så hellere tilbyde, at den enkelte medarbejder kan høre sin foretrukne musik i høretelefoner, så det ikke forstyrrer andre. Leder Frivilligt CSR-arbejde er vejen frem Direktør Tine Roed Mere end ledere fra nogle af verdens største virksomheder samles i denne uge i New York for at markere 10 års jubilæet for FN s Global Compact. Med godt virksomheder og organisationer fra mere end 130 lande er Global Compact verdens største initiativ til fremme af virksomheders frivillige arbejde med sociale, miljømæssige og etiske forhold. DI har været medlem af Global Compact siden Vi bakker som organisation op om initiativet, fordi DI og Global Compact har et fælles udgangspunkt. For DI er det helt centralt, at virksomhedernes CSR-arbejde sker på et frivilligt, fleksibelt og internationalt grundlag. Det gør det muligt for den enkelte virksomhed at fokusere indsatsen der, hvor det giver mest mening. For det er nu engang ledelsen i den enkelte virksomhed, der bedst kender forretningen og kan vurdere, om det giver mest mening at fokusere på nedbringelse af CO 2, bekæmpelse af børnearbejde eller inklusion af nydanskere på arbejdspladsen. DI ønsker at understøtte virksomhedernes arbejde bedst muligt gennem udvikling af værktøjer som csrkompasset.dk og klimakompasset.dk, sprede viden gennem konferencer og synliggørelse af den store frivillige indsats, som allerede i vid udstrækning finder sted i danske virksomheder. Rådet for Samfundsansvar udarbejder et nyt kodeks for ansvarlig leverandørstyring. Kodekset er tænkt som en hjælp til virksomheders arbejde med at sikre ansvarlige forhold hos deres leverandører. Kodekset vil være et godt bud på de overvejelser, som en virksomhed med fordel kan gøre sig i forbindelse med udfordringer i leverandørkæden. Det er helt centralt, at virksomhedernes CSRarbejde sker på et frivilligt og internationalt grundlag Men også lovgivningsmæssigt møder virksomhederne nye krav. De største danske virksomheder skal også redegøre om dette arbejde i deres årsrapport. Virksomhederne har taget godt imod de nye krav og kastet sig over arbejdet med at kortlægge eksisterende indsatser. Men i en DI-undersøgelse fra april 2010 angav mere end 1/3 af de omfattede virksomheder, at rapporteringskravet er forbundet med et betydeligt ressourcetræk. Vejen frem er derfor ikke flere danske særregler men forbedring af allerede eksisterende værktøjer til danske virksomheder, så de kan fortsætte og forbedre arbejdet med CSR. Medvind til ny fødevaremærkning Hvis det står til et flertal i Europa- Parlamentet ud af så skal fødevaremærkningen GDA og den velkendte næringsdeklaration pr. 100 gram være obligatorisk på fødevarerne. Og den beslutning er man tilfreds med i DI Fødevarer. GDA viser indhold af energi, sukker, fedt, mættet fedt og salt i en portion og sætter disse oplysninger i relation til, hvad man skal spise på en dag. GDA-mærket står for Guideline Daily Amount og er udviklet af den europæiske fødevareindustri. DI Fødevarer har længe kæmpet for GDA mærkningen. Inspirerende erhvervstræf samlede over En borgmester og dennes socialdirektør, som gerne lige ville snakke videre med DI om udlicitering af kommunens opgaver og en borgmester, som finder inspiration til en besøgsrunde på 12 lokale virksomheder. Begge eksempler er udløbere af DI s 19 regionale erhvervstræf, som i di Organisation for erhvervslivet DI 1787 København V Tlf.: di.dk løbet af den sidste halvanden måned har samlet i alt godt deltagere. Foruden de lokale virksomheder, har DI s regionale foreninger bl.a. trukket 22 folketingspolitikere og 41 borgmestre til træf rundt om i landet. Deltagerne har hørt på i alt godt 80 indlæg bl.a. om regionale muligheder DI Business Poul Scheuer, ansvarshavende Rolf Ejlertsen, redaktør. I redaktionen: Finn Georg Bald, Jens Fuglsang Edelholt, Søren Falck, Kenneth Jørgensen, Gordon Trier Holm, René Madsen, Per Geckler Møller. Layout: Peter Fallesen, DI // Ulrik Tofte for vækst. Ifølge underdirektør Hanne Schou, DI, har virksomhederne i år gerne villet høre om gode eksempler på virksomheder, hvor man er gået ud på nye markeder og om virksomhedernes strategier for tiden efter krisen. På billedet er vi til erhvervstræf i Horsens. /fgb 42 numre årligt, bestilles hos DI, Michelle Puck Nielsen, tlf.: DI-medlemmer gratis. Andre 600 kr. (ekskl. moms) Redaktionen slut 18. juni Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Annoncer: DG Media A/S, tlf.: Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Tilmeldt FMK, Fagpressens Medie Kontrol ISSN

3 !! Fra m 2 til m juni 2010 DI Business 3 Bag projektet Projektet er udarbejdet af arkitekt Lars Bendrup fra tegnestuen TRANS- FORM i Århus. Rådgivende ingeniør er Rambøll Danmark A/S. Bygherrerådgiver er Gront-mij Carl Bro A/S. butikker i to etager. Derved åbnes facaden mod gaden, bylivet styrkes og man får en bred attraktiv boulevard. Kontrakten underskrives. Siddende fra venstre viceformand Bo Stærmose, DI, formand Jesper Møller, DI, adm. dir. Søren Langvad, E. Pihl & Søn A.S., adm. direktør Hans Skov Christensen, DI, og viceformand Johnny B. Hansen, DI. Kontrakten gælder en udvidelse og renovering af Industriens Hus i København. //Thorkild Amdi Christensen Industriens Hus bygges om... Hensynet til Tivoli Byggeriet bliver tilpasset, så det i videst muligt omfang tager hensyn til Tivoli. Ind mod Tivoli bliver bygningen nedtrappet fra 8 etager mod H. C. Andersens Boulevard til 2 etager bag Pantomimeteatret. Denne del af bygningen afsluttes med beplantede tagterrasser. Desuden afskærmes kontorbelysningen med persienner, ligesom der plantes træer i skellet ind til Tivoli. Fortsat fra forsiden I Pihl har vi igennem de seneste år opført en række markante byggerier i København, og vi er glade for også at få mulighed for at udvide og ombygge DI s hovedsæde. Det er en spændende udfordring, som falder fint i tråd med Pihls ønske om hele tiden at udvikle vore medarbejdere og udfordre vores evne til at se nye muligheder, siger projektdirektør Hans Anker Nielsen, E. Pihl & Søn A.S. Industriens Hus har i dag et etageareal på ca m 2. Efter renoveringen vil det samlede etageareal være ca m 2. Udvidelsen sker for at imødekomme et stigende behov for mødefaciliteter og kontorer. Det større hus betyder, at DI kan samle medarbejderne på én adresse og herudover få mulighed for at udleje kontorlokaler blandt andre til DI s medlemsforeninger. Ny facade får også lysreklamer Projektet indebærer, at den nuværende facade erstattes af en transparent glasfacade, som til sin tid vil bære lysreklamer ligesom i dag. Mod Rådhuspladsen øges højden med to etager. Samtidig bygges mod H. C. Andersens Boulevard et 6 etagers højt atrium som overgang mellem Rådhuspladsen og bygningen. Den offentligt tilgængelige parkeringskælder under Industriens Hus bevares. Mod Vesterbrogade bliver bygningen tre etager højere. Der etableres 31. maj 2013 ser Industriens Hus sådan ud. Den nuværende facade er erstattet af en transparent glasfacade, som vil bære lysreklamer ligesom i dag. Mod Rådhuspladsen øges højden med to etager. //TRANSFORM. DI s midlertidige domicil Under renoveringen og ombygningen af Industriens Hus flytter DI til midlertidige lokaler i det nybyggede Copenhagen Towers i Ørestaden. Besøgsadressen i Ørestaden bliver fra den 16 august: > Hannemanns Allé 25, 2300 Kbh. S. Postadressen er fortsat: DI 1787 Kbh. V. Man finder desuden fortsat DI på adressen: Sundkrogskaj 20, 2100 Kbh. Ø. W Se mere af det nye Industriens Hus på di.dk //Thorkild Amdi Christensen

4 DI Business 21. juni Det kunne være interessant, hvis vi kunne finde nogle partnere, som vil være med til at tage den risiko. Jens Oddershede Rektorformand vil sælge forskning på forhånd Universitet I dag bliver investorerne først hentet ind, når opfindelsen er lavet. Men i fremtiden kan den private kapital komme ind allerede før, forskningen er startet. René Madsen Private investorer, der forlods investerer i forskning mod at få del i fremtidige indtægter, er benyttet på det prestigefyldte engelske University of Oxford. Metoden har inspireret danske universitetsfolk og virksomheder. //Polfoto Private investorer, som investerer i forskningen på forhånd mod at få del i fremtidige indtægter. Det kan meget vel blive en af måderne, som danske universiteter finansierer forskningen på i fremtiden. Det mener formand for rektorkollegiet og rektor på SDU Jens Oddershede. Det kunne være interessant, hvis vi kunne finde nogle partnere som fonde eller ventureselskaber, som vil være med til at tage den risiko og lægge pengene nu og tro på, at det, vi så leverer for pengene, kan matche investeringen, siger Jens Oddershede. Han er blevet inspireret, efter han sammen med en række universitetsfolk, topchefer fra erhvervslivet og repræsentanter for DI har besøgt Oxford University i England. Det verdenskendte universitet har med succes brugt metoden til at finansiere forskningen på universitetet. Første forsøg var universitets kemiinstitut, hvor den private investor IP2IPO investerede 170 mio. kr. mod at få andel i instituttets intellektuelle ejendomsrettigheder frem til Allerede nu har det givet overskud for både IP2IPO og Oxford University, og siden er flere institutter på universitetet fulgt efter. Normalt går danske universiteter typisk først på jagt efter privat kapital, når opfindelsen er gjort. Det sker typisk ved at investorerne putter penge i en spinout virksomhed, som skal kommercialisere forskningen, som er gjort på universitetet. Spændende metode - Vi har aldrig nogensinde før solgt indtægter og licenser på forhånd til en investor. Men det er en finansieringsmulighed, som forbedrer vores muligheder for både at finansiere og kommercialisere vores forskning. En mulighed, som jeg aldrig har hørt om før, siger Jens Oddershede. Turen til Oxford, som var arrangeret af DI, havde til formål at se nærmere på, hvordan Oxford University arbejder sammen med erhvervslivet. Og forskningschef Charlotte Rønhof, DI, kalder finansieringsmetoden spændende. - Der er brug for et stærkere samspil mellem universiteterne og erhvervslivet, og her er denne form for finansiering interessant. Ved at samarbejde med erhvervslivet på forskellige måder, har Oxford University formået at maksimere udbyttet af deres forskningsresultater både i forhold til patenter, licenser og spinout virksomheder. Det er meget interessant fra et dansk perspektiv, siger hun. På vej mod nemmere transport i Europa ITS Et nyt EU-direktiv skal få den europæiske trafik til at glide lettere. Finn Georg Bald Sommerens uundgåelige kødannelser på danske og tyske motorveje kan snart være et overstået kapitel i europæisk transporthistorie. Inden udgangen af juni ventes EU således at vedtage et direktiv, som tager kampen op med trængslen på det europæiske vejnet. Og midlet er intelligente transportsystemer - ITS. Vi skal blive mere intelligente i den måde, vi transporterer os rundt på. Det skal direktivet give os mulighed for på europæisk plan både hvad angår gods- og persontransport, siger direktør Lars Goldschmidt, DI. Mange kender allerede til smarte transportsystemer f.eks. i form af systemet, der afbryder bilradioen med aktuelle meldinger om større trafikuheld og trafikkøer. Eller et system med sensorer i vejene, der måler tætheden i trafikken. Ét samlende system Direktivet harmoniserer ikke landenes ITS, men lægger op til, at man hver især tilpasser sine teknologier til hinanden. EU skal sikre, at systemerne kan spille sammen på tværs af grænserne og meget gerne også mellem transportformerne. Det vil spare tid, reducere trængslen og give en mere miljøvenlig transport, påpeger Lars Goldschmidt. At der er et stort behov for samspil, giver sig i Danmark bl.a. udtryk ved, at de data, der benyttes i ITS, bl.a. stammer fra forskellige itplatforme. Og trafikanterne gør brug af både trafikradio, mobiltelefoner og GPS. Det betyder noget for trafiksikkerhed og fremkommelighed, at man skal benytte flere systemer i bilen for at få det optimale kørselsoverblik. I stedet kunne man have et system, der samlede alle data, siger Lars Goldschmidt. Nye forretningsmuligheder En bedre og en øget anvendelse af ITS i EU-landene vil - udover en smidigere transport ifølge Lars Goldschmidt give nye forretningsmuligheder for danske it-virksomheder, der ønsker at skabe nye produkter på området. EU-direktivet om ITS er et rammedirektiv, der giver plads til forskellige løsninger i de enkelte medlemslande. EU nedsætter samtidig komiteer, som får ansvar for det tekniske samspil mellem systemerne. Direktivet ventes at træde i kraft i Danmark i 2011.

5 21. juni 2010 DI Business 5 Danmarks bedste tilbud Håndløftevogn HP 25 K Korte gafler: 800 mm Kapacitet: 2500 kg Bredde: 520 mm Styrehjul: Nylon eller vulkollan Gaffelhjul: Nylon eller vulkollan enkel Kr ,- Håndløftevogn HP 25 N el. V Kapacitet: 2500 kg Bred./læng.: 520/1150 mm Styrehjul: Nylon el. vulkollan Gaffelhjul: Nylon el. vulkollan enkel Kr ,- Tandem gaffelhjul Kr ,- Håndløftevogn HP 25 G Kapacitet: 2500 kg Bred./læng.: 520/1150 mm Styrehjul: Gummi Gaffelhjul: Vulkollan enkel Kr ,- Tandem gaffelhjul Kr ,- Vægthåndløftevogn HP 20 W Kapacitet: 2000 kg Bred./læng.: 555/1150 mm Styrehjul: Gummi Gaffelhjul: Vulkollan tandem Kr ,- Inklusiv printer Kr ,- Sakseløfter HB 1056 M Kapacitet: kg Bred./læng.: 560/1190 mm Højde: 800 mm Styrehjul: Nylon eller vulkollan Gaffelhjul: Nylon eller vulkollan enkel Manuel sakseløfter Kr ,- Sakseløfter HB 1056 E Kapacitet: kg Bred./læng.: 560/1190 mm Højde: 800 mm Styrehjul: Nylon eller vulkollan Gaffelhjul: Nylon eller vulkollan enkel Elektrisk sakseløfter Kr ,- Alle STILLs håndløftevogne er forsynet med quickløft pånær vægtvognen. Quickløftet er særdeles behageligt og hurtigt at arbejde med. Med kun to pumpeslag er pallen løftet helt fri af gulvet. Quickløftet koster normalt kr. 200,- i merpris, men leveres inklusiv hos STILL. Håndløftevognene har en kapacitet på 2,5 ton og er stærke i konstruktionen med et ergonomisk styrehåndtag. Nu mere end solgte enheder i Danmark. Samtlige modeller kan bestilles i vor online shop på 4/10_Alle priser er ekskl. moms. Levering ab lager Kolding eller Solrød. (02/10 ) STILL DANMARK A/S Essen 1 DK-6000 Kolding Tlf.: Fax: er_233x310_ indd :04:21

6 DI Business 21. juni Dybest set gennemsyrer problematikken alle processer i virksomheden. Nicholas Rasmussen virksomheden selv, men også fra kunder. Fremtiden byder på bæredygtigt byggeri, der bruger mindre energi og langt mere bæredygtige materialer. Hvis ikke du leder, styrer og udvikler dine processer, så bliver de jo ikke bedre. John Sommer Byggebranchen er underlagt strenge krav om bæredygtighed til både produktet og processen fra kunder, underleverandører og myndigheder. Skal de opfyldes, kræver det, at bæredygtighed bliver tænkt ind i ledelsen. //Colorbox Bæredygtighed skal gennemsyre virksomheden Ledelse Hvis man som virksomhed mener bæredygtighed alvorligt, skal tankegangen ind i ledelsen. Jens Fuglsang Edelholt I dag står bygninger og byggeriet af dem for en stor del af samfundets energiforbrug. Derfor er hele branchen under pres for at tænke bæredygtighed ind i produktionen og produkterne. Det er krav lige fra energibesparelser i produkterne og processerne til miljørigtigt byggeri, og det er strenge krav fra både myndigheder, kunder og samarbejdspartnere, fortæller sektionsdirektør John Sommer, MT Højgaard. I forrige uge deltog han i et seminar i bæredygtig ledelse, så virksomheden i højere grad kan få tænkt bæredygtighed ind i ledelsen og dermed i hele virksomheden. Hvis ikke du leder, styrer og udvikler dine processer, så bliver de jo ikke bedre. Udviklingen står jo ikke stille, men går enten frem eller tilbage. Og hvis du ledelsesmæssigt sænker dit fokus på bæredygtighed, så går det den forkerte vej, siger John Sommer. Strategiske overvejelser Virksomheden Gyproc ser bæredygtighed som en meget vigtig del af strategien fremover, fordi der både er krav til at reducere energiforbruget fra Dybest set gennemsyrer problematikken alle processer i virksomheden. Lige fra innovation til produktion, marketing og kommunikation. Derfor er man nødt til at sætte sig mål fra ledelsens side, så man er sikker på, at alle er med. Ellers kommer det ikke til at fungere ordentligt, siger marketingschef Nicholas Rasmussen, Gyproc. Ifølge branchedirektør Elly Kjems Hove, DI Byggematerialer, skyldes en del af kravene til bæredygtighed blandt andet et stigende behov blandt investorer om at dokumentere bæredygtige investeringer. Det er derfor fornuftigt for underleverandører og producenter at blive bedre til det, som markedet efterspørger. Men selvom der allerede arbejdes meget med standarder og en certificeringsordning for bæredygtige produkter og bygninger, så bør virksomheder nøje overveje, om der er et forretningsmæssigt perspektiv for dem i at engagere sig i bæredygtighed. Der skal være vilje og ressourcer bag, hvis virksomheden går ind i det. Det kræver strategiske overvejelser, som skal forankres i virksomheden derfor er der behov for bæredygtig ledelse, siger Elly Kjems Hove. Er målet et lavere sygefravær i din virksomhed? Vi kan hjælpe dig brug DI s guide, værktøjer og services omkring sygefravær! > Start her: di.dk/sygefravaer

7 21. juni 2010 DI Business 7 Kære mor, Her kommer lige en hilsen fra det varme Ørestad City. Vi bor på 5. sal i et topmoderne domicil med alt, hvad man kunne drømme om. Her er lækker mad, flinke receptionister, fitness, frisør, vores egen indgang og så kan vi selv bestemme, hvor store vores værelser skal være......og der er kun få meter til shopping og metro! det koster altså kun 1.150,-/m 2. Alle priser er ekskl. moms og drift. Oplev vores nye erhvervslejemål fra 744 til m². Læs mere på eller ring Shopping Fitness & frisør Konference Metro & lufthavn Gæste-oplevelse

8 DI Business 21. juni Tema: Fremtidens erhvervsuddannelser begynder nu Industrien: Vi vil have velmotiverede og velbegavede unge Virksomheder: Centre øger skole prestige Fire erhvervsskoler er nu valgt som hjemsted for de to såkaldte Centres of Excellence, der øst og vest for Storebælt skal udfordre de dygtigste elever fra landets erhvervsuddannelser. Finn Georg Bald Fra lav til høj status. To nye Centres of Excellence erhvervsskolecentre på eliteplan - slår til efteråret dørene op for de bedste af de bedste danske erhvervsskoleelever. Projektet, som Industriens Fond tidligere på året skød 14 mio. kr. ind i, har nu fået lokaliteterne på plads både vest og øst for Storebælt. Fire erhvervsskoler i Herning, Viborg og København har dermed fået det blå stempel til at blive erhvervsskoler i eliteklassen. Her skal kommende automatikteknikere, elektronikfagteknikere, vindmølleoperatører, energiteknikere, smede og procesoperatører for blot at nævne nogle med ny undervisningsteknologi og førsteklasses undervisning dygtiggøre sig til en karriere i erhvervslivet. Centres of Excellence bliver dermed et ambitiøst forsøg på at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for danske unge - bl.a. ved at satse på talenterne iblandt dem. Der er brug for at rette opmærksomhed mod de mange velmotiverede, velbegavede og flittige unge på erhvervsskolerne. Det fokus kan man skabe ved at gøre noget ekstra for de særligt dygtige, siger adm. direktør Mads Lebech, Industriens Fond. Ligesom på hospitalsområdet, hvor man ikke kan have hjertetransplantationer på samtlige hospitaler, så kan man ikke have et center of excellence på alle skoler. Mads Lebech De unge, der skal deltage, skal udfordres fagligt og dygtiggøre sig i den retning, de har tænkt sig, siger han. Samler ekspertisen Valget af de fire skoler i det midtjyske og i København, som kommende Centres of Excellence, er ingen tilfældighed. Det er gode skoler og gode til det, som centrene skal beskæftige sig med. De har et godt fagligt miljø, og det er udgangspunktet for at løfte kvaliteten yderligere, som centrene er tænkt til, siger Lars Goldschmidt og tilføjer: Og så skal centrene gerne være til inspiration for andre skoler, så det her bliver en almindelig ting, og ikke noget, man er nødt til at lave forsøg med. Mads Lebech betegner desuden etableringen af centrene som en oplagt mulighed for, at eleverne specialiserer sig på nogle af de områder, hvor dansk konkurrenceevne kan styrkes i de kommende år eksempelvis inden for cleantech. Ligesom på hospitalsområdet, hvor man ikke kan have hjertetransplantationer på samtlige hospitaler, så kan man ikke have et center of excellence på alle skoler, for så vil man ikke få samlet specialet. Formålet med dette projekt er at vise, at på udvalgte områder kan vi altså samle ekspertisen og dermed også de bedste elever, siger Mads Lebech. Det faglige niveau for eleverne bliver sat i centrum på de nye Centres of Excellence. //Mikael Havtorn Erhvervsskolernes to nye Centres of Excellence er tiltrængt, mener virksomheder, som får indflydelse på indholdet. Jens Fuglsang Edelholt Det dårlige faglige niveau i undervisningen og den lave prestige i at gå på en erhvervsskole skræmmer de unge, der har både hoved og hænder skruet rigtigt på, langt væk. Det mener adm. direktør Jens Peter Bredholt fra ingeniørvirksomheden Kapacitet A/S, der arbejder med teknologi- og produktudvikling. Derfor er det glædeligt, at der nu er udsigt til, at en række elever fra november kan starte på de nye elite-forløb via Centres of Excellence på fire erhvervsskoler rundt om i landet. Hvis vi ikke har de faglærte, vi skal bruge, så har virksomhederne ikke bare et problem. Så har vi som land et problem, siger Jens Peter Bredholt, der typisk ansætter ingeniører med en faglært baggrund som eksempelvis finmekaniker, værktøjsmager og maskinarbejder. Han oplever, at de, der har lyst til at stå i lære, bliver enormt skuffede over niveauet på skolerne. Derfor er det godt, at vi med centrene tager Vi har brug for veluddannet arbejdskraft alle steder. Og de unge, der tager de her uddannelser, bliver krumtappen i rigtig mange industrivirksomheder. Vi oplever, at søgningen til erhvervsuddannelserne er for lav og frafaldet alt for stort. Derfor er der nødt til at være mere prestige i erhvervsuddannelserne, siger han. Mads Lebech vil derfor gerne have, at de bedste elever kan se, at de kan blive endnu dygtigere ved at være i en erhvervsuddannelse, så de ikke tror, at de er nødt til at søge over i f.eks. gymnasiet for at blive dygtige. Ønsket om at udfordre de unge på et højere fagligt niveau, end det sker i dag, deles af direktør Lars Goldschmidt, DI:

9 21. juni 2010 DI Business 9 rs Skoler: Endelig bliver niveauet løftet Ud over småjusteringer hist og pist er der de seneste 10 år stort set ikke sket en faglig og indholdsmæssig udvikling af erhvervsskolerne i Danmark. Det mener direktør John Egebjerg, Herningsholm Erhvervsskole, der derfor glæder sig over, at der nu er udsigt til en grundlæggende ændring, hvor man kigger på erhvervsuddannelserne på en ny måde, så skolerne har en chance for at matche de krav, der er i industrien. Det er virkelig, virkelig på høje tid, at man gør det. Så erhvervsskolerne kan udfylde den rolle, som de historisk har udfyldt. Det er et skridt på vejen til at indhente det forsømte, siger han. Ifølge John Egebjerg er der behov for at tilbyde de stærkeste elever noget ekstra. Her kommer Centres of Excellence som Herningsholm Ernogle skridt mod at hæve niveauet og bringe prestigen tilbage i håndværket, siger Jens Peter Bredholt. Indflydelse til virksomheder En af de virksomheder, der har været med til at udvikle indholdet til en af skolernes nye undervisningslinjer, er Vestas. Virksomheden har været med til at præge indholdet på en linje, der fokuserer på optimering af vindmølleressourcer. Her tror director for people and culture Lars Skibdahl, Vestas Spare Parts & Repair, at især vækstvirksomheder med fordel kan være med til at præge uddannelserne i højere grad end i dag. Der går nemlig et stykke tid, indtil der kommer et produkt de unge ud i den anden ende, og for vækstvirksomheder er hastighed også en afgørende faktor. Med de vækstkurver, vi har, er vi selvfølgelig interesserede i at få de bedst mulige kompetencer i hus. Vi vil selvfølgelig gerne præge de kompetencer, vores kommende medarbejdere har. Og jo tidligere i processen, vi bliver involveret, jo større mulighed har vi for at påvirke det, der kommer ud i den anden ende, siger Lars Skibdahl. Han forventer, at Centres of Excellence vil give mulighed for at tilbyde fag inden for en række discipliner på et højere niveau end i dag. Det vil give erhvervsskolerne mulighed for at levere endnu mere kompetente medarbejdere. Det, at man nu spørger kunden så tidligt i fasen, er jo interessant, og virksomhederne har forhåbentlig et overblik over de kompetencer, som de har brug for i fremtiden. Så jeg kan da kun anbefale, at virksomheder involverer sig, så de er med til at præge de medarbejdere, de får fremover, siger han. Nye linjer til stærke elever Virksomheder i hele landet kan være med til at udvikle indholdet til de nye linjer på Centres of Exellence. Nedenfor er et kort rids af tre linjer, der skal gøre de stærke elever endnu stærkere. w Læs mere på centresofexellence.dk > Elektronisk diagnose af antiluftforureningssystemer Indførsel i teknologiske udviklingstendenser i forbrændingsmotorer og deres støttesystemer, i de forskellige systemer, der findes i en moderne bil. Et tilbud til fagligt stærke elever på mekaniker-hovedforløbets 2. del. > Multitasking Machines Gør eleven i stand til at programmere og anvende et såkaldt flerspindlet bearbejdningscenter (multitasking machines). Det skal give virksomhederne mulighed for at blandt andet at reducere tids- og energiforbrug, forbedre produktionsnøjagtigheden og den interne logistik. > Optimering af vindmølleressourcer Et forløb på ekspertniveau inden for automatik og proces. En vindmølle opføres tæt på skolen, så det praktiske arbejde med optimeringer og simuleringer muligt. Forløbet fokuserer blandt andet på motorer, generatorer, hydraulik, elektriske installationer, sikkerhed og driftskontrol. > Avanceret Computer Cluster Dette projekt har til formål at udbrede viden om anvendelsen af computer clustre (en gruppe af forbundne computere), så eleverne i øget omfang kan bistå danske virksomheder med at udvikle nye metoder og produkter til det globale marked. Centres of Excellence bliver mødt med begejstring fra de erhvervsskoler, der er med. De ser frem til et højere fagligt niveau og mere prestige. Jens Fuglsang Edelholt Formålet er > at sikre dygtige unge i erhvervsuddannelserne flere udfordringer i undervisningen. > at øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge til uddannelserne. > at udvikle nye undervisningsteknologier og -metoder samt nye former for samspil mellem erhvervsskoler, virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner. > at finde veje til bedre udnyttelse af erhvervsskolernes rammebetingelser og vise, at mere kvalitet ikke nødvendigvis kræver massiv tilførsel af ekstra ressourcer. > at være eksempelsættende og udbrede erfaringerne til andre erhvervsskoler. hvervsskole er med til at udbyde - nærmest som kaldet. Det samme mener direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec Viborg, der også er med i Centres of Excellence sammen med Københavns Tekniske Skole og TEC på Frederiksberg. Kirsten Holmgaard forventer stor interesse fra erhvervslivet for at få fat i de unge eliteelever, der starter til november. Det er vigtigt med et tilbud til de stærkeste elever, for det er vigtigt for Danmark og Danmarks fremtid, at flere stærke unge vil vælge erhvervsuddannelserne. Centres of Excellence vil gøre os i stand til at udvikle ting, der ikke er set før. De projekter, vi har udviklet, er helt nye og på et meget højt niveau, siger hun. Tilpasset til behovet Begge direktører håber, at Centres of Excellence kan være med til at ændre erhvervsskolernes noget dårlige ry som et uddannelsesvalg med lav prestige. Samtidig er det en mulighed for virksomheder i hele landet til at få langt større indflydelse på uddannelsernes konkrete udformning, så outputtet eleverne i langt højere grad vil være tilpasset virksomhedernes behov. I det nuværende system kan virksomhederne også være med til at præge uddannelserne, men med centrene bliver der en tættere og mere direkte kontakt med de erhverv, der er udsat for konkurrence. Jeg vil derfor opfordre virksomhederne til at melde sig på banen, så vi kan få en løbende stillingtagen til det, vi udbyder, og de behov der er. Det vil give et meget tæt link mellem de konkrete virksomheder og skoler. Der er behov for, at virksomhederne kommer ud af busken og tager et medansvar for at få udviklet det system, vi har. Og det tror jeg også gerne, at virksomhederne vil, siger John Egebjerg.

10 DI Business 21. juni Danmark leverer nyt CSR-værktøj til FN Ansvar I denne uge samler FN over topledere i New York for at drøfte virksomheders samfundsansvar. Økonomiog Erhvervsministeriet og DI præsenterer på FN-topmødet et nyt webværktøj, der giver virksomheder mulighed for at måle deres CSR-arbejde. < Virksomheders samfundsansvar rækker i dag længere ud end tidligere eksempelvis til underleverandører i Afrika, hvor nogle producenter blandt andet arrangerer skolegang for børn. I denne uge overrækker Økonomi- og Erhvervsministeriet i samarbejde med DI et værktøj til FN, der giver virksomheder mulighed for at måle deres CSRarbejde. //Scanpix. Per Geckler Møller Søren Falck Virksomhederne får nu et nyt værktøj til at hjælpe dem i deres arbejde med Corporate Social Responsibility eller samfundsmæssige ansvar. På et FN-topmøde i New York overrækker Økonomi- og Erhvervsministeriet og DI webværktøjet til FN som gave. Flere og flere virksomheder ønsker at arbejde strategisk med CSR, som en integreret del af deres forretning. For mange er CSR bare en videreudvikling af, hvad de før så som en helt naturlig del af at være en anstændig virksomhed. Men især for mindre og mellemstore virksomheder kan det være svært at overskue, præcis hvor man skal tage fat, siger konsulent Christine Jøker Lohmann, DI. Derfor har DI været med til at udvikle det nye webværktøj, som virksomhederne kan bruge til at evaluere sig selv ud fra de 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejds- tagerrettigheder, miljørettigheder og antikorruption i FN s Global Compact initiativ. Værktøjet kan give værdifuld information om, hvordan virksomheden dokumenterer sine resultater, når man for eksempel arbejder med anti-korruption. Derfor tror jeg, det er relevant for alle typer virksomheder, der vil arbejde målrettet med CSR, siger Jeppe Kromann Haarsted, Corporate Responsibility Manager i Coloplast. Gør principper brugbare Værktøjet er også med til at få oversat de abstrakte begreber i FN-sprogbruget. Principperne i Global Compact kan til tider være lidt abstrakte at forholde sig til. Hvad betyder det eksempelvis, at virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer? Nu får virksomhederne et værktøj, der hjælper dem til at operationalisere principperne og omsætte dem til handling internt i virksomheden - ligegyldig hvor i verden de befinder sig, siger Christine Jøker Lohmann. Værktøjet er udarbejdet og finansieret af Økonomi- og Erhvervsministeriet, Dansk Institut for Menneskerettigheder, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og DI. W Læs mere på Pension er et spørgsmål om tillid: Velfærdspakken fra Pension For Selvstændige er både pension og tryghed - hver dag Få mere at vide: mail: tlf

11 Som medlem i GF for Ledere får du autohjælp til 120 kr. pr. år. 21. juni 2010 DI Business 11 GF for Ledere deler årets overskud med bilkunderne I 2010 sendte vi 20% af bilpræmien retur. Hovedstads-området Præmie: 5.307,- Overskudsdeling 20%: ,- Reel betalt præmie i 2009: 4.246,- Byområder, provinsen Præmie: 4.998,- Overskudsdeling 20%: ,- Reel betalt præmie i 2009: 3.998,- Øvrige Danmark Præmie: 4.322,- Overskudsdeling 20%: - 864,- Reel betalt præmie i 2009: 3.458,- Vil du også have billigere bilforsikring med overskudsdeling? Beregn din pris på eller ring Eksemplerne gælder ansvars- og kaskoforsikring uden bonustab for elitebilister og helkunder i ovenstående områder. Prisen varierer efter antal år du har kørt skadefrit, og hvilke andre private forsikringer du tegner i GF. De viste eksempler er baseret på 2009-præmier og gælder kun for biler fra kg. For 2009 har nybilister dog ikke opnået overskudsdeling. Hovedsponsor for kvindelandsholdet i håndbold. GF for Ledere Maria ger vej Randers N V T lf w w w.g fforledere.d k

12 DI Business 21. juni W kunst-paa-arbejdspladsen.dk Kunst i hverdagen Kunst På Arbejdspladsen (KPA) har siden 1954 tilbudt arbejdspladser at få kunstværker op at hænge på væggene. Et medlemskab af foreningen giver også mulighed for at få skiftet værkerne ud med jævne mellemrum. Gordon Trier Holm Er du til klassiske kunstværker af eksempelvis Henry Heerup? Eller er du mere til moderne eller eksperimenterende kunst? Kunst På Arbejdspladsen (KPA) er leveringsdygtig i det hele. KPA er en nonprofit kunstforening, der låner kunst ud til virksomheder. Hos virksomheden Dyrup A/S i Søborg abonnerer man også på KPA s i alt over 150 udstillinger, som rummer kunstværker. På virksomheden bliver udstillingen udskiftet hver anden måned. Og HR-direktør Jan Kongerslev er glad for ordningen. Dyrup er i forvejen en verden i farver. Og da vi på virksomheden var i gang med en større modernisering af arbejdspladsen, så vi muligheden for at entrere med KPA. Deres udstillinger passer perfekt ind, forklarer Jan Kongerslev. De sætter kunsten i arbejde Daglig leder Mette M. Thomsen, KPA, kan sagtens finde noget kunst for enhver smag blandt de kunstværker, som KPA råder over. // Hans Søndergård Dyrup har udstillingerne fra KPA parallelt med, at der også er en kunstforening på virksomheden, som arrangerer udstillinger. Det er vores klare indtryk, at begge udstillinger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Og af og til får vi da også tilbagemeldinger fra ansatte, der føler sig udsat for lidt af en øjenåbner, fortæller HR-direktøren. Pladskravet er værker Udover Dyrup er der indtil videre omkring 100 medlemmer af KPA, og de har bopæl overalt i landet. KPA selv holder til i Njalsgade på Amager. Foreningen sørger for at skifte udstillingerne ud, som en del af ordningen. Alle kan blive medlem hos os. Det forudsætter blot, at man har plads til de kunstværker, som en udstilling udgør, forklarer daglig leder af KPA, Mette M. Thomsen. Billedhuggeren Peter Bonnén er KPA s professionelle kunstindkøber. Han sørger løbende for, at kunstsamlingen er opdateret med den sidste nye og moderne kunst. Vi lægger meget hjerteblod i vores arbejde her i foreningen. Vi er alle dedikerede til god kunst, og det forpligter, fortæller KPA s souschef Thor Axilgård, der også selv er aktiv kunstner. Han er med til at udskifte på udstillingerne og træffe beslutning om, hvad der kan komme op at hænge. Vi modtager naturligvis gerne en ønskeliste og tager den med i betragtning, forklarer Thor Axilgård. Han vurderer i hvert tilfælde, hvad der passer sig bedst for en given kunde og de omgivelser, en udstilling skal hænge i. Det har han stor erfaring med. Vi skal nok sørge for, at der er noget rigtig pænt på væggene, lover han. Om KPA > Et medlemskab er uforpligtende. Man kan melde sig ind og ud fra dag til dag. > Kunstsamlingerne er totalforsikret, så virksomheden skal ikke forholde sig til forsikring. > KPA sørger for ophængning af udstillingen og for, at den præsenterer sig flot. > Når man er medlem af foreningen, kan man låne alle de kunstudstillinger, man ønsker. Man betaler blot et administrationsgebyr til dækning af ophængning og nedtagning. Indmeldelsesgebyret er på kr. Årskontingentet er på 800 kr., og udstillingsgebyret ligger i størrelsesordenen kr. Årets studietur for ledere, der har ledelse, HR og mangfoldighed på dagsordenen: Academy of Management 2010: Konference i Montreal og virksomhedsbesøg i Toronto Få indblik i de nyeste trends inden for ledelse og HR og besøg førende virksomheder inden for mangfoldighedsledelse. > Læs mere på di.dk/shop/arrangementer eller kontakt fagleder Helle V. Rebien,

13 21. juni 2010 DI Business 13 Har din virksomhed ondt i kapitalstrukturen? Det er dyrt ikke at kende det nye låne- og kapitalmarked Efter den værste del af finanskrisen er overstået har alle virksomheder behov for at vurdere, om deres lånebetingelser er i overensstemmelse med det nye normaliserede låne og kapitalmarked. Det gælder i forhold til gearing, rente og øvrige lånevilkår som i relation til at sikre adgangen til risikovillig kapital. Ingen kan tåle at stå i en situation, hvor de eksisterende lånebetingelser ikke er optimerede eller hvor der ikke er adgang til kapital til at sikre virksomhedens udvikling. Nordic M&A har styrket organisationen med uafhængig gældsrådgivning I erkendelse af disse behov har vi styrket vores organisation med ansættelse af Carsten G. Møller, director. Carsten har en baggrund fra blandt andet UBS og er ubetinget en af landets førende eksperter på gældsområdet. Han kommer fra en stilling som ansvarlig for KPMG s gældsafdeling (debt advisory services). Kontakt Carsten G. Møller på telefon eller mail hvis du har behov for en uafhængig ekspertvurdering af, om din virksomhed har den rette kapitalstruktur, de rette lånebetingelser og har adgang til tilstrækkelig vækstkapital. Vores erfaring er, at der er mange penge at hente for næsten alle virksomheder. CV for Carsten G. Møller Carsten G. Møller (cand.merc i finansiering) er chef for gældsrådgivningsafdelingen. Han har mere end 17 års erfaring inden for corporate banking, structured finance og M&A. Carsten blev bankuddannet hos Union Bank of Switzerland og har desuden arbejdet for HSBC, Lehman Brothers i London samt KPMG i København. Carsten har arbejdet på utallige finansieringsdeals med en samlet transaktionsstørrelse over 30 milliarder. Dette sagt så arbejder vores Debt Advisory team på såvel mindre som større finansierings og kapitalrejsningsopgaver. Anders W. Eriknauer Managing Partner Nordic M&A, KBH Telefon Jesper Vestergaard Partner Nordic M&A, KBH Telefon Morten Mortensen Partner Nordic M&A, Aalborg Telefon Carsten G. Møller Director Head of Debt Advisory Nordic M&A, KBH Telefon Søren Brix Director Nordic M&A, KBH Telefon Om Nordic M&A Nordic M&A er specialister i virksomhedsoverdragelse. Vi er et stærkt team af dealmakers samt specialister i værdiansættelse og finansiering. Kontakt os for en uforpligtende snak om muligheder og risici for virksomhedsoverdragelser lige nu. Se mere på Helside_233x310_NordicM&A_ indd 3 09/06/10 13:45

14 DI Business 21. juni !! Markedsbesøg, kurser, netværk, nyt om navne m.m. // Hans Søndergård Prins Henrik overrakte eksportpris H.K.H. Prinsgemalen overrakte 14. juni Kong Frederik den Niendes Hæderspris til fem danske virksomheder for deres præstationer på de internationale markeder. Det skete på Kongeskibet Dannebrog. Århusvirksomheden Guldmann A/S løb med en af priserne. På billedet er det adm. direktør Carsten Guldmann (til venstre for Prins Henrik), eksportchef Bendt Apollo Rasmussen og direktør Jørgen Guldmann, der får overrakt diplom og statuette. Virksomheden producerer og sælger bl.a. hjælpemidler til handikappede. Dens eksportandel er vokset fra 50 pct. i 2003 til 69 pct. i Vi er meget glade for den anerkendelse, som hædersprisen er både for os som virksomhed, men i højere grad skal anerkendelsen tildeles vores medarbejdere, sagde adm. direktør Carsten Guldmann. De fire øvrige prismodtagere er Henning Larsen Architects A/S, Milestone Systems, Carl Hansen & Søn og DAT-Schaub Amba. Jannie Lill Jensen er Skive-Viborg s bedste lærling Kontoreleven Jannie Lill Jensen fra Vinnerup blev bedste lærling i Skive og Viborg Kommuner. Hun modtog tirsdag DI Skive/Viborgs LærlingePris 2010 på sin arbejdsplads Vestas Nacelles A/S i Viborg. Jannie Lill Jensen afslutter sin uddannelse som kontorelev med speciale i administration 31. august i år. I indstillingen fra Vestas Nacelles fremhæves hun som en medarbejder, der leverer resultater ud over, hvad der kan forventes af en kontorelev. Christian Henriksen er Vestsjællands bedste lærling En lærlingeplads på fuldtid hos Danish Crown i Ringsted og ved siden af fritidsarbejde i et pølsemageri. 24-årige Christian Henriksen har haft hænderne fulde under sin læretid, men alligevel scorede han 68 ud af 72 mulige point til sin svendeprøve. Denne kombination af stor arbejdsomhed og faglig dygtighed har sikret den nu udlærte industrislagter fra Haslev DI Vestsjællands Lærlinge- Pris Prisen blev overrakt på Danish Crown i Ringsted i onsdags. DI s Erhvervspolitiske Topmøde - sæt kryds allerede nu Tirsdag den 28. september fra kl samler DI virksomhedsledere, regeringsmedlemmer, folketingspolitikere, embedsmænd og andre ledende opinionsdannere til DI s Erhvervspolitiske Topmøde Danmark har udviklet sig til et velfærdssamfund, hvor borgerne vil have mere og mere, men de har ikke et klart billede af, hvor pengene kommer fra. Det er, som om vækst er noget, man har i erhvervslivet, og velfærd Har du modet til at være mentalt skarp hver dag? mindful leadership - det mest effektive ledelsesværktøj til udvikling af din mentale kapacitet mental spændstighed selvindsigt nærvær selvdisciplin intuition Tilmeld dig på tlf eller mindful leadership v/ Charlotte Mandrup

15 DI Business ønsker læserne en god sommer. Vi ses igen 16. august 21. juni 2010 DI Business 15 er noget, man får af det offentlige. Det billede er forkert og kan ikke stå uimodsagt. Må velfærden ikke blive mindre, skal erhvervslivet blive større. På topmødet skal det diskuteres, hvordan vi kan genskabe forbindelsen mellem erhvervslivet og velfærdssamfundet. Medlemmer vil i august modtage invitation og skal først da tilmelde sig arrangementet. > > Flere oplysninger hos kommunikationschef Marianne Grundsøe Skovfoged, eller tlf.: der skal være en ansøgergruppe på mindst tre deltagere, som repræsenterer forskellige roller i leverancekæden - en privat virksomhed eller organisation skal være projektansvarlig - det pågældende produkt/ydelse skal løse et pt. uløst samfundsmæssigt problem på det grønne område. > > Flere oplysninger hos konsulent Henrik Dissing, eller tlf.: WW fornyelsesfonden.dk Global Leadership Programmet er tilrettelagt sådan, at kursisternes læring bygges op om arbejdet med en aktuel ledelsesopgave i en kulturelt udfordrende sammenhæng i år altså Kina. > > Flere oplysninger hos ledelsesudviklingskonsulent Bente Toftkær, eller tlf.: WW di.dk/shop/kurser Kurser i Lean, miljø og innovation Kalender 24. juni Harlekinledelse Harlekinledelse er ledelse til håndtering af radikale forandringer. Hør om det nye ledelsesværktøj. Sted: Silkeborg Kontakt: Erik Beckmann di.dk/harlekinledelse Vanskelig besked om 0-reguleringer Mange virksomheder står foran at skulle give medarbejdere besked om, at de får lav eller ingen lønregulering i år. Medarbejderne har måske knoklet for at hjælpe virksomheden ud af krisen. Det kan også være, at det er andet år i træk, hvor der ingen mulighed er for at tilbyde medarbejderne en lønforhøjelse. At give en sådan besked er derfor ikke nogen let opgave. Og hvis ledelsen ikke takler opgaven rigtigt, løber man en risiko for, at gode medarbejdere søger væk eller mister tilliden til ledelsen. Det er derfor vigtigt: -at man får kommunikeret budskabet om firmaets økonomiske situation ud til medarbejderne -at man demonstrerer, at man tager hånd om de økonomiske udfordringer -at ledelsen hvis der skal fordeles løn til nogle angiver, at der er kriterier for dette, og at det understøtter virksomhedens mål -at man eventuelt overvejer, om der er andre måder at anerkende medarbejdernes indsats på DI s netværk om Løn, kompensation og performance behandler problemstillingen. > > Flere oplysninger hos fagleder Christoffer Thomas Skov, eller tlf.: WW di.dk/personale/hr Søg om støtte til grønne innovationsprojekter Fornyelsesfonden indkalder ansøgninger om grønne innovationsprojekter med ansøgningsfrist 23. august 2010 kl. 12:00. Formålet med grønne innovationsprojekter er at udvikle prototyper på nye løsninger, der både hjælper på et væsentligt miljøproblem og har et kommercielt potentiale. Et projekt skal leve op til en række kriterier for at kunne opnå støtte. Disse er bl.a.: Så er der penge til arbejdsmiljøet Hvis virksomheden har en god ide til en forebyggende indsats på arbejdsmiljøområdet, som vil kunne inspirere andre, så er der igen mulighed for at søge Forebyggelsesfonden om støtte. Årets sidste ansøgningsrunde er netop begyndt, og fristen for aflevering af sin ansøgning er 9. august. Der kan søges om støtte til projekter, der: 1. forebygger fysisk og psykisk nedslidning 2. forbedrer sygemeldtes rehabilitering og genoptræning 3. fremmer medarbejdernes sundhed. Ansøgning skal ske via Forebyggelsesfondens hjemmeside, og virksomheder med under 50 ansatte kan søge om støtte til at skrive ansøgningen. > > Flere oplysninger hos konsulent Jan Lorentzen, eller tlf.: WW forebyggelsesfonden.dk Lær global ledelse DI s Global Leadership Program udvikler ledere, så de kan agere professionelt på globalt plan og i år går turen til Kina. At handle professionelt, som leder på den globale scene, kræver ikke blot indsigt i forretningsmulighederne i de forskellige lande og forståelse for lokale politiske og økonomiske rammevilkår. Den enkelte leder må samtidig tilpasse sin ledelsesstil til de kulturelle forhold. Industriens Uddannelser har udgivet en pjece, der præsenterer de kurser i AMU-systemet, der kan uddanne ufaglærte og faglærte medarbejdere i Lean, innovation, kvalitet og miljø. Indholdet af kurserne er udviklet i samarbejde med DI s medlemsvirksomheder og afspejler de kompetencer, der efterspørges i virksomhederne. Kurserne kan i et vist omfang tilpasses den enkelte branche, teknologi eller virksomhed og dette kan aftales med den udbyder, man vælger. Kurserne udbydes af erhvervsskoler over hele landet. > > Flere oplysninger hos uddannelseskonsulent Christine Bernt Henriksen, eller tlf.: WW di.dk/virksomhed/uddannelse Overenskomsten på tryk Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst er trykt og sammen med et eksemplar af Industriens Organisationsaftaler - på vej ud til medlemsvirksomhederne. Derudover kan man bestille flere eksemplarer af overenskomsterne på DI s hjemmeside. Vær opmærksom på, at der desværre er sket en fejl i Industriens Overenskomst 25 Fritvalgslønkontoen. Det hidtidige stk. 3 om betaling af 4 pct. til fritvalgskontoen for medarbejdere, der ikke får løn på SH-dage er gledet ud. Men bestemmelsen gælder stadig. WW di.dk/shop/overenskomster 27. juni 3. juli Cleantech i Tokyo Deltag i en fælles fremvisning af danske kompetencer på udstillingen RE2010 i Tokyo. Sted: Tokyo, Japan. Kontakt: Karl Kristian Granov di.dk/shop/arrangementer august Academy of Management Tag med på DI s studietur til Academy of Management-konferencen i Montreal, Canada, og efterfølgende besøg hos canadiske virksomheder i Toronto. Sted: Montreal og Toronto, Canada. Kontakt: Helle V. Rebien di.dk/shop/kurser 1. september Sundhedsindustriens dag 2010 Skal sundhedsindustrien fortsat levere løsninger til det danske sundhedsvæsen og eksportmæssige succeshistorier, kræver det en bevidst satsning på sundhedsforskning. Vær med i debatten. Sted: Dansk Design Center, Kbh. Kontakt: Helle Haubro di.dk/shop/arrangementer 6. oktober Industri i verdensklasse Hvad kan vi i Region Midtjylland sammen gøre for at støtte industriens udviklingsmuligheder i en globaliseret verden. Mød koncerndirektør Ditlev Engel, Vestas Wind Systems A/S. Sted: Herning Kongrescenter. Kontakt: Johan Pedersen di.dk/di/regionalt

16 DI 1787 København V di.dk ID nr Returneres ved varig adresseændring Ændring vedr. abonnement Ring venligst Få overblik over virksomhedens økonomi Med Jyske Handlekraft får din virksomhed økonomisk sparring med en fast rådgiver, der har en lang række specialister at trække på. Vi tænker langsigtet og rådgiver med udgangspunkt i din virksomheds strategi. Som erhvervskunde i Jyske Bank får du: Økonomisk rådgivning ud fra virksomhedens strategi Rådgivning hele vejen rundt med Jyske Handlekraft Adgang til en lang række specialister En samarbejdspartner, der tænker langsigtet med virksomheden En anderledes og uhøjtidelig bank Jyske Bank er en anderledes bankoplevelse også for erhvervskunder. Find inspiration i de mange erhvervspakker og i en innovativ bank, der giver ideerne luft under vingerne. Bestil et møde på jyskebank.dk/nykunde. Lokal_erhverv_233x273_.indd :02:40

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Lær af de bedste Budskab 1 Det er hårdt arbejde at blive gazelle i 2012 Budskab 2 Lær af de bedste - Hvordan bliver man unik? Budskab 3 Alvorlige alarmsignaler

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai danske energiløsninger i Kina Interessen i Kina for danske energi- og miljøløsninger er stor både i regeringen og i de kinesiske provinser og kommuner. Derfor dannede fire danske regioner Region Midtjylland,

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. CAME Danmark.info@CAME-Danmark.dk.

Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. CAME Danmark.info@CAME-Danmark.dk. Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. ORGANISATION KNOW HOW SERVICE Lars Hansen Salg og teknisk rådgivning 7023 2919 LH@CAME-Danmark.dk Carl Haslund

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne Glem janteloven og nej- sigerne Frugtbare partnerskaber mellem offentlige institutioner og private virksomheder kan skabe innovative forandringer og nye produkter, som kan eksporteres, påstår ny spændende

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere