Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Ulla Friberg (UF) HB-koordinator: Jan A. Frederiksen (JAF) Mette Heegaard (MAH) Lena Hedegaard (LEH) ref. Pensions- og forsikringschef Christian Carpentier (CCA), sekretariatet deltog i punkt Aktuar Peter Melchior (PM) deltog i punkt Adm. direktør Jan Thornfeldt, Promando deltog i punkt 10 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 3. Dagpenge herunder sagsbehandling 4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 5. Orientering fra TF s HB 6. Orientering fra udvalg 6.1. Forsikringer & Pension Klinikforsikring Sygedriftstabsforsikring Kriminalitetsforsikring Netbankforsikring Gruppeliv Erhvervsudygtighedsforsikring Orientering fra møder den 12.9 og Licitation Udsættelse af licitation Udenlandske aktører Pension Sundhedsforsikring Privatforsikringer 6.2. Andre aktiviteter Krisehjælp Fonde og Hjælpeforening 7. Orientering fra Sekretariatet 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol 8.2. Investeringer 9. Markedsføring 10. Advisory Board v/jan Thornfeldt 11. Mødedatoer i Eventuelt Med deltagelse af direktøren og sekretæren Med deltagelse af direktøren Bestyrelsen alene 1

2 1. Godkendelse af dagsorden KM oplyste, at aktuar Peter Melchior (PM) deltager i punkt og opdaterer bestyrelsen om de afholdte møder med PFA. Dagsorden godkendt. 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 3. Dagpenge herunder sagsbehandling Ankeudvalget har stadfæstet 2 afslag på udbetaling om dagpenge. Udbetaling af dagpenge ligger stadig under niveauet for sidste år på samme tid. 4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer KM orienterede om: - Kredsgeneralforsamling i 2. kreds. - Der havde været debat om holdningen til urafstemning om erhvervsudygtighedsforsikringen. - Indkaldelse til HGF var udsendt fra Tandlægeforeningen elektronisk til alle medlemmer. Indkaldelse til Tryghedsordningernes generalforsamling samt alle bilag til generalforsamlingen er efterfølgende udsendt til alle medlemmer pr. mail ligesom indkaldelsen er at finde på hjemmesiden sammen med tilhørende bilag, årsberetning mv. - Navnekonkurrence om andet navn til erhvervsudygtighedsforsikringen, som resulterede i mange kreative forslag. Ca. 40 medlemmer deltog. Vinderen er udtrukket og har fået sit gavekort tilsendt. - Et kursus på Forsikringsakademiet om uddannelse af bestyrelser. - MC orienterede om: - Kredsgeneralforsamling i 1. kreds, hvor NB var kommet med et godt indlæg om erhvervsudygtighedsforsikringen. 5. Orientering fra TF s HB JAF oplyste, at der forberedes til HGF ligesom der tales meget om visionsdag Repræsentantskabet skal tage stilling til de 2 forslag, Hovedbestyrelsen stiller om hvem, der skal deltage i visionsdagen. Det anslås, at budgettet er det samme som til at afholde HGF. Resultatet af den sidste medlemsundersøgelse foreligger. Der var en svarprocent på 44, hvoraf det fremgik, at tilfredsheden var større end ved sidste undersøgelse. Det overvejes om, der skal foretages medlemsundersøgelse hvert tredje år, som er kravet ud fra ISOcertificeringen i stedet for som nu hvert andet år. På sidste bestyrelsesmøde blev 2 medlemmer ekskluderet på baggrund af manglende betaling af forsikringspræmie til obligatorisk forsikring. KM bad JAF om at undersøge det eksakte antal eksklusioner og tal på, hvor mange, der ikke vil melde sig ind i Tandlægeforeningen på grund af erhvervsudygtighedsforsikringen for at have nogle konkrete tal at forholde sig til. MAH bemærkede i relation til medlemsundersøgelsen, at op til 70 % af dem under 29 år, der er medlem, har angivet tilbud om forsikringer som årsag hertil, ligesom 40 % af alle angiver 2

3 forsikringerne som årsag til medlemskab. MAH opfordrede til at bruge Tryghedsordningerne offensivt og positivt, specielt for de unge, som skal meldes ind i foreningen. 6. Orientering fra Udvalg 6.1 Forsikringer og pension Klinikforsikring SUJ har haft besøg af Codan, som vil vende tilbage med forslag om yderligere sikring af instrumenterne. Umiddelbart havde Codan foreslået et jagtskab til opsætning i sterilisationen til opbevaring af hånd- og vinkelstykker. SUJ havde bemærket, at alle klinikker formentlig ikke ville være i stand til at finde plads til et jagtskab, der fylder meget. Det afventes, at Codan kommer med flere og andre forslag Sygedriftstabsforsikring MAH oplyste, at aftalte tidsfrister for Codans sagsbehandlingstid i forbindelse med antagelse overholdes. Der er 14 dages frist for nytegning og 20 dage for ændringer begge sagsbehandlingstider er acceptable. Codan er i gang med en generel tilretning af måden at behandle helbredsoplysninger på i forbindelse med antagelse af en ansat tandlæge. Arbejdsgiver skal ikke have kendskab til en arbejdstagers helbredsoplysninger medmindre arbejdstageren har givet sin tilladelse hertil Kriminalitetsforsikring Netbanksforsikring Gruppeliv MAH indstillede, at der gives tilbud om en anden dækning til de unge tandlæger de 2 første år efter endt uddannelse. En del af de unge har enten opsagt eller ikke tegnet forsikringen, da den både er blevet dyrere og opkrævningen samtidig sker helårligt. Dækning på kritisk sygdom vil være det samme, men dødsfaldsdækningen nedsættes til det halve. Prisen bliver 845 kr. pr. år og er den reelle præmie for denne afgrænsede risikogruppe.. Indstillingen blev godkendt Erhvervsudygtighedsforsikring Orientering fra møder den 12.9 og den PM gennemgik de senere års forløb af PFAs rapportering om under/overskud i ordningen. Han er af den opfattelse, at måden, der hidtil har været hensat reserver på, ikke har været korrekt og hensigtsmæssig. Afklaring afventes på nogle spørgsmål, som PM sammen med bestyrelsen har stillet til PFAs ledelse Licitation Udsættelse af licitation MAH oplyste, at Konkurrencestyrelsen har svaret, at styrelsen ikke kan give dispensation, da Tryghedsordningerne har en aftale, der skal anses som en vejledning og ikke et påbud. Tryghedsordningerne overtræder således ikke noget påbud ved at udskyde licitationen, men omvendt følger man så heller ikke aftalen (vejledningen). 3

4 Tryghedsordningernes advokat vil blive bedt om ud fra Konkurrencestyrelsens besvarelse - at bekræfte, at licitationen kan udskydes uden risiko for sanktioner fra Konkurrencestyrelsens side Udenlandske aktører PM oplyste, at udenlandske aktører ikke er særlig konkurrencedygtige. Der er ikke mange selskaber, der vil byde ind på ordningen bl.a. på grund af skattereglerne i Danmark. Det vil formentlig kun være muligt, hvis et selskab vil købe sig ind på det danske marked og i så fald vil ordningen blive en slags prøvekanin. Det er undersøgt, hvorfor man har 2-årsreglen om, at man kun har dækning de første 2 år, man arbejder i udlandet uden for EU uden, at der har kunnet findes en klar begrundelse herfor. Hvis det er et ønske i forbindelse med kommende udbud, kan det indføjes som et vilkår, at alle skal være dækket uanset arbejdssted Pension På møderne med PFA s ledelse havde KM benyttet lejligheden til at drøfte markedsrenteprodukter. PFA s ledelse var meget uforstående overfor, at disse produkter ikke kunne tilbydes tandlægerne. Der afventes et udspil Sundhedsforsikring særskilt Privatforsikringer MAH oplyste, at de planlagt generelle præmiestigninger ikke bliver helt så store som først beregnet. 6.2 Andre aktiviteter Krisehjælp Fonde og Hjælpeforening Bonusfonden har givet afslag til et medlem, der havde en meget stor pensionsopsparing. 7. Orientering fra sekretariatet MAH orienterede om: - Deltagelse i PTO s årsmøde, forud for PTO s generalforsamling. - Deltagelse i PFA-kunderådsmøde. - Et firma, Skinnerup Consulting, der havde tilbudt, at de kunne se på og komme med bedre priser og vilkår på en erhvervsudygtighedsforsikring. - De 2 tandskadeankenævn fungerer godt. Der er et lille fald i sagstilgangen i både 1. og 2. instans. 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol Budgetterne følges. Dagpengeudbetalingen er lidt lavere og balancerer fint med det øgede træk Investeringer Per Pedersen overvejer investeringer, da kontantbeholdningen er stor. 4

5 9. Markedsføring Kandidataftnerne har været en stor succes i både Århus og København. 10. Advisory Board Jan Thornfeldt har udarbejdet og udsendt profil på Boardet og har udvalgt 5 profiler ud af flere positive tilbagemeldinger. De 5 profiler er: Kommunikation: Peter Sterup - Adm. direktør i Prime Time Kommunikation A/S Finansiering: Jesper Breum Nordisk økonomidirektør i Wash Tec AG Forsikring: Hans Boye Clausen Tidligere adm. direktør i AP Pension Advokat: Jens Hjortskov Partner i Bech-Bruun Advokatfirma Ledelse/strategi: Jan Thornfeldt Adm. direktør i Promando A/S Bestyrelsen godkendte alle 5 profiler. Forslag til første mødedato er den 20. november 2012 kl Mødedatoer 2013 Forslag til mødedatoer vil blive endeligt godkendt ved første bestyrelsesmøde i det nye år. 13. Eventuelt JAF oplyste, at Birgitte Sinding er blevet valgt som ny formand for DOF. Formanden hævede mødet. Det godkendte referat udsendes til: - Tryghedsordningernes bestyrelse og sekretariat - Tandlægeforeningen, som i henhold til aftale videresender til hovedbestyrelsen og kredsformændene. 5

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk INFO Forår, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec.

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec. Københavns Tandlægeforening nr. 1 juni 2009 KTF-INFO Udgives af Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17, 1256 Kbh. K. Tlf. 33 15 48 88 fra 11-14. Fax: 33 32 16 14. Mail: ktf@ktf.dk Website: www.ktf.dk

Læs mere

Nr. 4 2013 December 17. Årgang

Nr. 4 2013 December 17. Årgang Nr. 4 2013 December 17. Årgang 2013 går snart på hæld!... 3 Referater fra landsmødets gæstetalere 2013... 4 Referat ordinær generalforsamling 6 Opdaterede og ændrede vedtægter... 12 Tilbud fra ny forening!...

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. september 2010 er redigeret til brug for

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk INFO Forår, 2008 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Sandvedvej 20, 4250 Fuglebjerg.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere