TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd"

Transkript

1 TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr årgang juli 2009

2 Indhold Anerkendelse og tillid - vejen til arbejdskraft i den offentlige sektor En af de største udfordringer bliver at tiltrække og fastholde arbejdskraften i det offentlige. 4 Historien om de statslige jobcenterchefer Som led i kommunalreformen vedtog regeringen med DF i 2005, at der skulle etableres jobcentre i alle landets nye kommuner pr. 1. januar Markante ændringer i vores livsfaser 12 Ordinært delegeretmøde og tillidsmandsmøde 20 TAT en - en svanesang 32 Hvorledes udformer man en livsfasepolitik? Bladet Arbejdsmiljøet giver deres bidrag i en artikelsierie. Læs beretningen fra det ordinære delegeretmøde, der blev afholdt den 25. og 26. marts 2009 Efter næsten 20 år med TAT en, er det tid til at sige farvel. Læs mere om TAT en DK ISSN Leder 3 Historien om de statslige jobcenterchefer 8 Forår og sommer i Provence 11 Når krisen kradser, siver de ansatte 15 Formanden skrev et brev Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Niels Hemmingsens Gade DK 1153 København K Telf.: Fax: web: Offentlige ansattes plager 18 Chefen forstår mig ikke Forsidefoto: TargAd Foreningsmeddelelser 27

3 Leder Af Lars B. Eriksen, Formand Skifte dag Så er dagen kommet, hvor vi skal tage afsked med vores medlemsblad i trykt form, og skifter over til en elektronisk model. Bladet har gennem næsten 20 år præget vores faglige fællesskab, og har været et sted med mange gode artikler og informationer. Udviklingen af bladet har også været fulgt af et ønske om at gøre det så moderne og tidssvarende, så medlemmerne så frem til, at det dumpede ind af deres brevkasse en gang i kvartalet. Nu er det så blevet tid til at ændre på gamle vaner, hvilket naturligvis bunder i ressourcer og ikke mindst i en erkendelse af, at vi mere og mere henter vores information på nettet. TAT s hovedbestyrelse vil hen over sommeren få udviklet den elektroniske platform, således at vi vil have et elektronisk blad, der kan læses eller downloades fra vores hjemmeside. Vi vil skabe et mere dynamisk medie, hvor vi løbende samler op på de artikler, der hen over et kvartal skrives ud fra et tema, der fagpolitisk er oppe i tiden. Til de medlemmer af TAT, der ikke har netadgang, vil vi lave en ordning, hvor vi i sekretariatet (en gang i kvartalet) kan printe en farveversion ud og sende den til disse medlemmer. Vores faglige fællesskab skal ikke lide under de kommende ændringer. Det er derfor nødvendigt, at vi får endnu flere ind over vores nyhedsagent, således at vi kan komme ud med vores budskaber så hurtigt som muligt og samtidig skabe bevidsthed om bladets nye placering. Jeg har ofte skrevet om de mange forandringer, vi oplever rundt i samfundet i takt med de politiske vinde enten blæser i den ene eller anden retning. Men at opleve, at man i forbindelse med overflytningen af statslige medarbejdere i jobcentrene fra staten til kommunerne, fraskriver sig sit ledelsesansvar overfor disse medarbejdere er ganske uhørt og meget kynisk. Jeg kan ikke forstå, hvorfor livet på arbejdsmarkedet skal tingsliggøres og dermed bare ske uden skelen til trivsel eller medmenneskelige relationer. Den offentlige sektor skal løftes med afsæt i det fælles referencegods, vi har, og kræver derfor dynamiske miljøer, hvor vidensdeling trives, og hvor man føler sig tryg og har lyst til at være. Kynisme og ansvarsfraskrivelse i ledelserne er ikke vejen frem, uanset om det er blevet moderne og effektiv ledelsesstil, kun at have fokus på bundlinien. Tallene på bundlinien kan hurtigt blive af en anden farve, hvis ikke man skaber balance mellem resultater og menneskelige forhold. Hvem vil rekrutteres og yde det maksimale man kan, hvis belønningen er svigt og kyniske beslutninger? Næsten samtidig med, at TAT en for sidste gang udkommer som trykt medie, skal vi som beskrevet ovenfor også tage afsked med en lang række medlemmer i den statslige beskæftigelsesindsats, nemlig administrative tjenestemænd og jobcenterchefer og en række overenskomstansatte, fordi denne medlemsgruppe pr overføres til kommunal ansættelse, hvor TAT som bekendt ikke har aftale- og forhandlingsret. Jeg vil benytte lejligheden til at takke jer alle for den tid, I har været medlemmer af TAT, og jeg vil ønske jer god vind fremover. Til Mette Rostgaard, der har været Jobcenterklubbens utrættelige formand i denne turbulente tid, vil vi også gerne takke for indsatsen for medlemmerne, for samarbejdet i hovedbestyrelsen og med sekretariatet. Også du ønskes god vind fremover! Tak for et godt delegeretmøde og tillidsmandsmøde, hvor vi fik tid og rum sammen til at se ind i den kommende fremtid, der varsler forandringer og krav til vores omstillingsevner. Jeg ser frem til den kommende tid og håber, at vi får navigeret os sikkert på plads. I en tid hvor man skal være hurtig og kvik, er det rart, at vi kan vende - som på en tat llerken. Alle medlemmer ønskes en rigtig god sommer! Lars Bonde Eriksen Formand 3

4 Anerkendelse og tillid - vejen til arbejdskraft i Dronningens nytårstale slog det fast: De offentligt ansatte udfører et uvurderligt stykke arbejde til glæde for hele samfundet. Alligevel har Kongeriget Danmark ikke en samlet og realistisk strategi for, hvordan den offentlige sektor skal fastholde og tiltrække arbejdskraft nok i fremtiden. Trods krise er det danske arbejdsmarkedet under pres. Små ungdomsårgange, kombineret med store årgange, der går på pension, betyder, at en af de største udfordringer for den offentlige sektor i de kommende år er at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Det faktum sammenholdt med at karriere- og udviklingsmulighederne som ansat i det offentlige ikke opleves som tilstrækkelige for den kommende generation, gør, at det offentlige står over for en kæmpe udfordring. For mange unge vælger simpelthen ansættelse i det offentlige fra. Vi erkender alle problemet, men trods dette eksisterer der for nuværende ikke en klar strategi, der kan løse problemet. Den offentlige sektor repræsenterer jobmuligheder, der kræver professionalisme samt stor grad af lyst og erfaring i at arbejde med mennesker, politiske systemer og med service. Hvis den offentlige sektor skal kunne rekruttere disse medarbejdere, kræver det nytænkning af dimensioner, og som minimum en strategi. Undersøgelser viser, at unge oplever valg af uddannelse som et personligt identitetsprojekt. Man vælger det, man brænder for. Uddannelse og senere hen arbejde er en måde at realisere sig selv på. På den anden side skal den unges udannelsesvalg være realistisk og sikre en god placering og identitet på arbejdsmarkedet efterfølgende. Når uddannelsesvalg og arbejde er identitetsskabende, så har arbejdets image meget afgørende betydning. Ved at imødekomme de krav, de unge har til arbejdsmarkedet, kan rekrutteringsgrundlaget forøges. De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at de offentligt rettede uddannelser til pædagog, lærer og sygeplejerske oplever et markant fald i optaget. Velfærdsuddannelserne bliver i stigende grad fravalgt til fordel for uddannelser, der i højere grad retter sig mod det private erhvervsliv. FTF er sammen med Personalestyrelsen og de andre parter i trepartsaftalen fra 2007 i gang med at kortlægge unges myter om og krav og ønsker til ansættelse i det offentlige. Så vi på den baggrund kan planlægge en rekrutteringskampagne her til foråret. Og Radikale Venstre arbejder i Folketinget for at få gennemført en tillidsreform af den offentlige sektor, så bureaukrati erstattes med tillid til de offentligt ansatte. Sammen med KL [Kommunernes Landsforening], Danske Regioner og professionshøjskolerne er FTF også i gang med en række politikværksteder, der skal skabe nytænkning på området og munde ud i en national strategi. Undervisningsministeren er begyndt at spidse øren, men vi håber, at regeringens engagement stadig kan øges markant. Pæne ord fra dronningen og en kampagne gør det ikke alene. Det luner, men hvis de unges adfærd skal vendes kræver det også nye ideer og nye investeringer såvel i uddannelserne som på arbejdspladserne. Et arbejde skal give mening, anerkendelse og status, og forholdet mellem arbejdstid, arbejdsindhold og karrieremuligheder skal være attraktivt. Svigter de kommende generationer velfærdsuddannelserne og den offentlige sektor, vil velfærdssamfundet ikke kunne fungere. Og når borgernes forventninger til velfærdsservicen samtidig er stigende, bliver der et stort gab mellem de ydelser, der efterspørges, og samfundets muligheder for at kunne indfri dem. 4

5 den offentlige sektor Af Morten Østergaard (næstformand i Det Radikale Venstres folketingsgruppe), Lars Bonde Eriksen (formand for TAT) og Bente Sorgenfrey (formand for FTF Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte) Morten Østergaard, næstformand i Det Radikale Venstres folketingsgruppe. Lars Bonde Eriksen, formand for TAT. Bente Sorgenfrey, formand for FTF Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte. Et konkurrenceparameter i fremtidens rekruttering af unge må derfor være evnen til at skabe fleksibilitet og mobilitet i de jobmuligheder, som der tilbydes. Indflydelse på eget job bliver væsentligt, da det er i samspillet mellem den enkelte og jobbet, at en væsentlig del af identiteten skabes. Det er i det samspil, at de unge føler, at de udvikler sig, og at de kan lave noget, de brænder for. Ligesom rekrutteringsstrategierne vil selve ansættelsesformen i fremtiden have stor indflydelse på hvem og hvor mange, der kan tiltrækkes til den offentlige sektor. Både strukturelt og ledelsesmæssigt er det afgørende, at det offentlige arbejdsmarked indstiller sig på, at arbejdets værdi ikke længere defineres i en standard hierarkisk karrierestruktur. Strømmen af global information, samhandel og økonomi skaber grobund for entreprenørtyper og innovative arbejdsformer, som kræver, at arbejdsmarkedet er indstillet på, at kompetencer skal kunne anvendes og måles på mange forskellige måder. Der vil blive større behov for at kunne integrere forskellige sprog og kulturer og f.eks. indføre distancebaserede ansættelsesformer med respekt for tryghed og almindelige ansættelsesrettigheder. Det afgørende er, at arbejdsmarkedet er indstillet på at honorere de ændrede krav på arbejdsmarkedet og hos arbejdskraften. Hvis ikke, mistes rekrutteringsgrundlaget. Ønsket om udvikling, nye udfordringer, ændrede forhold og prioriteringer i familiestrukturer, samt det forhold, at arbejdskraften er mere faglig og geografisk mobil end tidligere, gør, at der skal kunne tilbydes mere individuelt tilpassede ansættelsesforhold. Det er desuden nødvendigt med anerkendelse af, at mennesker igennem deres erfaringer, personlighed, kulturdeltagelse, fri- 5

6 Anerkendelse og tillid tidsliv osv. erhverver sig kompetencer, der rækker udover snævre kompetencer, bundet til det enkelte fag men har stor værdi og potentiale. Vi erkender at anvendelse af realkompetencer er en udfordring for de snævre funktionsgrænser. Men vi kommer ikke uden om at forholde os til realkompetencer, hvis vi i fremtiden vil tiltrække de unge, der ikke vil bindes af snævre stillingsbeskrivelser. Vi anbefaler at sætte fokus på realkompetencer og tage en åben diskussion om ansættelsesformer, der ikke låser den enkelte fast. Den offentlige sektor skal demonstrere, at hensyn til individet kan kombineres med tryghed i ansættelsen og fælles rettigheder. Den offentlige sektor er domineret af ledelsesstrategier, der tager afsæt i såkaldt rationelle styringskoncepter samt mål- og resultatstyring. En styringsmodel der hænger dårligt sammen med idégrundlaget for en offentlig sektor i et velfærdssamfund - og disharmonerer med, at offentligt ansatte motiveres af deres faglighed og af at gøre en forskel. En af de væsentlige nøgler til rekruttering og fastholde ligger i at anerkende. Ikke bare i taler, men i praksis. Ikke mindst ved at vise tillid til de ansatte og deres faglighed. Afspejler rekrutteringsstrategien og ledelsesudøvelsen, at organisationen anerkender medarbejdernes bidrag, og at organisationen ønsker at støtte medarbejdernes udvikling, vil det både skabe en større tiltrækningskraft til fagene og sikre fagene en dynamisk udvikling til gavn for både ansatte og samfundet. På det punkt er det ikke den dybe tallerken, der skal opfindes. Men det er essentielt at omsætte den viden, der findes om anerkendende ledelse og innovation, til en reel genoplivning af den respekt og anerkendelse, som fagprofessionerne tidligere nød og fortjente at nyde. Der er behov for menneskelig ledelse mere end administrativ styring og kontrol. Men det er netop i stigende grad styring og kontrol, der bærer hverdagen. Det er desværre en værdiopfattelse, som ganske enkelt ikke harmonerer med grundpillerne i fagprofessionerne: At arbejde med udvikling, behandling, pleje, omsorg og læring fordi det giver mening. Medarbejderne i den offentlige sektor skal ikke nyde særlige privilegier eller have højere status end andre i samfundet. Men de skal anerkendes for deres vilje til at gøre en forskel. Derfor skal deres løn- og ansættelsesvilkår samt arbejdsforhold være så gunstige, at de aldrig kan komme i tvivl om deres fags betydning for den enkelte og for samfundet. Det betyder også noget for rekrutteringen. De ansatte er den offentlige sektors bedste ambassadører. 6

7 Hvor langt vil du gå for en billigere bilforsikring? Spar penge med Danmarks smarteste bilforsikring. Er du træt af dyre og indviklede bilforsikringer, så prøv den nye bilforsikring hos Tjenestemændenes Forsikring. Hos os betaler du kun i forhold til det antal kilometer, du kører. Prisen stiger heller ikke, hvis du skal have dækket en skade. Og så er bilforsikringen inklusiv vejhjælp! Gå ind på og prøv vores nye bilberegner med det samme. Gå ind på bilberegner.dk

8 Historien om de statslige jobcenterchefer Lige før sommerferien 2005 vedtager den daværende regering i forlig med Dansk Folkeparti, at der som et led i den generelle kommunalreform skal etableres jobcentre i alle landets nye kommuner pr. 1. januar Forud for dette forlig, der har sit udgangspunkt strukturkommissionens anbefalinger om etablering af en kommunal forankret beskæftigelsesindsats, forhandler regeringen med Socialdemokraterne, der får det fodaftryk i forhandlingerne, at beskæftigelsesindsatsen for de dagpengeforsikrede fortsat skal varetages af staten i de såkaldte B-centre, der geografisk skal placeres i større byer, men dække et arbejdskraftopland, der ville være større end de kommende, nye kommuner. Socialdemokraterne deltager herefter ikke mere i forhandlingerne, der efterfølgende resulterer i, at Dansk Folkeparti får igennem, at der i alle kommuner skal være et jobcenter, og hvor staten skal fuldbetjene alle dagpengeforsikrede ledige på hele beskæftigelseslovområdet. Undtaget er alene kommuner under ca indbyggere, der skal lave samarbejdsaftaler med nabokommuner. (f.eks. Dragør- Tårnby og Vallensbæk / Ishøj). Til et antal kommuner kan beskæftigelsesministeren give bemyndigelse til, at kommunen overlades hele indsatsen på forsøgsbasis. De såkaldte pilotjobcentre. I de øvrige 77 kommuner/kommunesamarbejder skal jobcentrene drives i et fællesskab mellem kommune og stat med hver sit personale, med hver sin ledelse og hver sine styringsredskaber. Udpegningen og klassificeringen af de statslige jobcenterchefer: Strukturreformen indebærer en nedlæggelse af AF-systemet, idet alle medarbejdere overføres til ansættelse i den statslige beskæftigelsesindsats. Rekrutteringen af chefer til den nye struktur foregår ved statslig udpegning i december 2006 blandt gruppen af chefer i det gamle AF-system. Der skal imidlertid bruges flere chefer for at kunne bemande alle de 91 store, mellemstore og små jobcentre, der skal etableres i landet i de nye kommuner, og der foretages derfor nyansættelse af et antal jobcenterchefer gennem interne opslag i AF-systemet og Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS). Ministeren udpeger i februar kommuner til at være pilotjobcentre. Til disse centre udpeger staten også jobcenterchefer, der dog aldrig kommer i funktion, idet pilotjobcenterkommunerne jo ikke skal have en statslig ledelse, fordi indsatsen på forsøgsbasis overdrages til kommunerne! Da det ligger i regeringens forlig med DF, at alle jobcentre skal have den fulde opgaveportefølje, indebærer det, at alle statslige jobcenterchefstillinger skal tillægges en ens kompetence og et ens ansvar. Personalestyrelsen godkender i efteråret 2005, at stillingerne som jobcenterchef klassificeres i kontorcheflønrammerne 36 og 37- afhængig af jobcentrets størrelse. Jobcentercheferne tillægges nemlig selvstændigt budget- og personaleansvar inden for de givne finanslovsbevillinger. Størstedelen af jobcentercheferne har tidligere været chefer i der gamle AF-system og er ansatte som statstjenestemænd. For flertallets vedkommende indebærer udpegningen til jobcenterchef en oprykning til en højere lønramme. En vis lønspredning er dog indbygget ved statens mulighed for differentiering af chefløntillæg - igen her afhængig af jobcentrets størrelse. Lønrammeklassificeringen af de statslige jobcenterchefstillinger forekommer rimelig og rigtig i forhold til opgaveporteføljen, der i forhold til opgaveporteføljen i den gamle AF-ledelsesstruktur er betragtelig udvidet også uagtet jobcentrenes meget forskellige størrelser. Ledelsen af den statslige beskæftigelsesindsats skal matche ledelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats. Det er fastlagt i strukturreformen, at der skal være en stats- 8

9 Af Mette Rostgaard, tidl. medlem af hovedbestyrelsen lig jobcenterchef i alle statslige jobcentre for at matche den kommunale ledelse og ledelseskompetence i kommunerne. Dvs. at den statslige jobcenterchef tillægges et strategisk opgaveansvar på beskæftigelsesområdet, som for den kommunale del af indsatsen ligger hos beskæftigelsesdirektøren/socialdirektøren, men samtidig med, at den statslige jobcenterchef også har et dagligt driftsansvar. I den kommunale del af indsatsen ligger hos denne kompetence hos den under fagdirektøren underordnede jobcenterchef. Som ledelsesinstitution skal den statslige jobcenterchef således matche to kommunale ledelsesniveauer! Regeringens forlig med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance 10. november 2008 Den 10. november 2008 indgår Regeringen forlig med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om gennemførelsen af en enstrenget, kommunal beskæftigelsesindsats fra den 1. august Forliget er i februar udformet som lovforslag 185 og bliver vedtaget af Folketinget den 28. maj. Lovforslaget indebærer en nedlukning af den statslige beskæftigelsesindsats og med overførsel af alle statsligt ansatte medarbejdere, incl. de statslige jobcenterchefer, således at den enkelte kommune overtager fuldt og helt såvel opgave- som arbejdsgiveransvar pr. 1. august Det ligger implicit i lovforslaget og allerede i forligsteksten fra november 2008 som en generel, men iøvrigt ikke nærmere defineret præmis, at der er brug for alle de statslige medarbejderkompetencer incl. de statslige jobcenterchefer, hvis stillinger imidlertid nedlægges som en logisk konsekvens af opgaveoverdragelsen. Såvel AMS som Kommunernes Landsforening (KL) udmelder allerede i december til hhv. de statslige jobcenterchefer og kommuner, at der er brug for de statslige lederkompetencer efter den 1. august 2009, og opfordret derfor de enkelte kommuner til at indlede drøftelser med den statslige jobcenterchef om hans/ hendes fremtidige opgavevaretagelse og indplacering i den kommende kommunale struktur herunder ledelsesstruktur. Passende tilbud til jobcentercheferne. Som ved amternes nedlæggelse i forbindelse medkommunalreformen i 2007 overtager kommunerne de ressourcer, der er forbundet med opgaveoverflytningen, og kommunerne skal derfor overtage de statslige medarbejdere pr. 1. august Lovgrundlaget for de overenskomstansatte medarbejdere følger lov om virksomhedsoverdragelse med deri indeholdte forpligtelser for arbejdsgiver og arbejdstager. Kommunerne skal også overtage de statslige tjenestemænd, hvor lovgrundlaget imidlertid ikke er lov om virksomhedsoverdragelse, men Tjenestemandslovgivningen, der indeholder en forpligtelse til for den modtagende arbejdsgiver at afgive et passende tilbud til tjenestemanden. Det hedder i bemærkningerne til lovforslag 185: Overgangen til ansættelse i kommunen vil ikke i sig selv være en forflyttelse. De pågældende tjenestemænd vil således ikke kunne kræve sig afskediget med rådighedsløn/ventepenge eller pension som følge af selve overgangen til ansættelse i kommunen. Endvidere indebærer forslaget, at de pågældende tjenestemænd fremover vil kunne være forpligtede til at overtage en anden passende stilling inden for det nye ansættelsesområde, som ikke ændrer tjenestens karakter. Ved vurderingen af, om en anden stilling kan anses for passende, vil det ud over en vurdering af stillingens karakter og sammenhæng med den hidtidige stilling skulle indgå, om tjenestemanden efter en bedømmelse på grundlag af momenter som uddannelse, alder, helbredstilstand, den sædvanlige opfattelse af status m.v., kan siges af have fået anvist en passende stilling. 9

10 Historien om de statslige jobcenterchefer Ved vurderingen vil det endvidere blandt andet skulle indgå, at ændringen af ansættelsesområdet sker som led i en reform af beskæftigelsesområdet, der er afledt af kommunalreformen. Det betyder, at de pågældende tjenestemænd vil kunne være forpligtede til at overtage en anden passende stilling inden for det nye ansættelsesområde, som de ikke ville have været forpligtet til at overtage inden for rammerne af deres hidtidige ansættelsesområde. Det gælder dog ikke, hvis forpligtelsen til inden for rammerne af det nye ansættelsesområde at overtage en anden stilling måtte være af særlig indgribende karakter over for den enkelte [mine understregninger]. Den statslige ledelsesstruktur matcher ikke den kommunale realstyring Den parallelforudsætning for fælles og dobbelt ledelse, der begrundede oprettelsen af de statslige jobcenterchefstillinger i 2007, bortfalder som nævnt pr. 1. august Og som en logisk konsekvens heraf nedlægges også den statslige jobcenterchefstilling. Alligevel anlægger AMS og KL en præmis om, at der fortsat efter den 1. august 2009 er behov for de statslige ledelseskompetencer. Præmissen er reel og relevant i store og større kommuner, hvor det er rationelt og nødvendigt at sektor- eller afdelingsopdele beskæftigelsesindsatsen i naturlige mål- og indsatsområder og et to-treleddet ledelseshierarki. Men i de små og mindre kommuner, er denne præmis ikke reel. Kommunerne er ikke forpligtede på KL s holdninger og præmisudmeldinger, og i de små og mindre jobcentre hverken kan eller vil man tilbyde de statslige jobcenterchefer passende stillinger i forhold til ovenstående kursiverede definitioner. Kommunerne er på plads organisatorisk og ledelsesmæssigt med sin egne ledere i forhold til at optage opgaven på beskæftigelsesområdet. Man har ikke brug for en forhenværende statslig leder, hvis stillingsfunktion alene er begrundet ud fra en strukturel præmis fra regeringsforliget med DF i 2005 om, at der skulle være en statslig jobcenterchef i alle fælles jobcentre. Kommunernes tilbud til jobcentercheferne er tilbud om menige stabseller sagsbehandlerstillinger til chefer med års lederanciennitet! Den strukturelle præmis med en statslig jobcenterchef fra 2007 i alle landets jobcentre er blevet til en absurditet i 2009, og som får helt uforholdsmæssigt urimelige konsekvenser for et antal statslige jobcenterchefer, der måtte først måtte acceptere udpegninger til små og mindre jobcentre i 2007 og nu må se sig tilbudt stillinger med bortfald af lederkompetence og funktioner. Det er jo ikke personligt, - får vi at vide i kommunerne. Ikke det? Det er da personer af kød og blod, det går ud over!! Ingen vil tage ansvaret for dette forvaltningsmæssige misfoster: AMS (staten) har som afgivende arbejdsgiver ikke indflydelsesret på, at dens højerestående embedsmænd og topchefer degraderes til menige medarbejdere. Kommunernes opfattelse er, at de er blevet påtvunget en dyr chefløn og en tjenestemand, som de ikke kan eller vil anvende i ledelseslaget. De kan ikke fyre ham/hende, og giver de ikke et passende tilbud, hænger de på en pension/ventepenge/rådighedsløn, som kommunens borgere skal betale! Historien om de statslige jobcenterchefer er historien om en forvaltningsmæssigt misfoster, som partierne bag både forliget i 2005 og forliget i 2008 burde skamme sig over! Nogen kommer til at betale prisen for det for resten af deres arbejds- og pensionistliv! 10

11 Forår og sommer i Provence Af Sonja Trøigaard Madsen, tidl. Den sociale Ankestyrelse Hjemkommen fra Douce Quiétude efter to dejlige uger kan det meget kraftigt anbefales andre TAT-medlemmer at prøve det samme. Denne gang fløj vi til Nice og havde gennem FDM lejet en bil, som stod nær lufthavnen EuropCar ligger ved Terminal 2, og man kan køre derhen i lufthavnsbussen. I 2005 lejede vi en mobilhome i én uge. Vi kørte i vor egen bil hele vejen med 3 overnatninger undervejs. At komme derned igen og se, hvorledes næsten alle mobilhomes er udskiftet med nye hytter var et utroligt dejligt syn. Hytterne er meget flotte, og til den hytte vi havde, var der på terrassen en flot havepavillon og fine havemøbler. Har man fået opfattelsen af, at området kun er en campingplads, er dette helt forkert. Det er et område med flotte og velfungerende hytter, som har fået betegnelsen om et 4-stjernet hotel. Alle faciliteter lever op til det. Der er opvaskemaskine, tv og varme. Foto: Newborne Solferie A/S I løbet af de to uger sad vi ude og kiggede stjerne to gage til omkring midnat. Det var virkelig fredfyldt og skønt, samt at sidde og spise i restauranten under et figentræ. Hvad mere kan man ønske sig? Nyt er også en startpakke med lige det nødvendigste man skal bruge - noget TAT har besluttet samt en flaske rødvin fra den forrige lejer hvilket er med til at give en dejlig og hyggelig velkomst i ferieparadiset. I hytten er der ligeledes en mappe med forslag til ture m.m. Kirsten og Billy fra Newborne Solferie er også alt parate til at hjælpe og orientere, hvis man skulle være i tvivl. Det kan kun anbefales som rejsemål. Er du interesseret i en uge i Sydfrankrig? Der er fortsat mulighed for at leje en af TAT s feriehytter i Provence. Se på hjemmesiden, hvilke uger, der er ledige, og kontakt Anne-Lise Henriksen i sekretariatet på tlf , hvis du er interesseret! 11

12 Markante ændringer i vores livsfaser Moderne menneskers livsfaser har ændret sig markant i de senere år. Vi lever længere, vores karrierer starter senere, og vi får børn over en længere periode. Der skal fokuseres på hele arbejdslivet og på balancen mellem privatliv og arbejdsliv i alle livets faser. Sådan skriver bladet Arbejdsmiljø i en artikelserie om livsfaser, hvori bl.a. Ældresagen og virksomheden ATP giver deres bud på, hvordan man udformer en livsfasepolitik. Vi vil være noget Nogle mennesker får børn som tyveårige, andre når de er i fyrrerne. Det er forbi med at generalisere og sige, at bestemte aldersgrupper opfører sig på bestemte måder. Det moderne menneskes livsfaser afhænger helt af det enkelte individ. Vi lever længere end før, og vi etablerer familie syv til otte år senere. Virksomhederne har derfor brug for andre strategier i forhold til, hvordan de vil lave kompetenceudvikling og lederudvikling og til, hvordan de vil rekruttere og fastholde medarbejderne. Det udtaler erhvervspsykolog Kit Sanne Nielsen og tilføjer, at karriere ikke længere er en opstigende kurve, men snarere en zigzaglinie beroende på den enkeltes behov i arbejdsliv, privat- og familieliv. I modsætning til tidligere, hvor redskaberne var produktionsapparatet, har vi i dag et videnssamfund, hvor produktionsapparatet er i medarbejderne. Derfor er medarbejderne det vigtigste, virksomhederne har, for når de forsvinder, tager de produktionsapparatet med sig. Og Kit Sanne Nielsen fortsætter: I livsfasepolitik ser man på individet. Vi skal ses, fordi vores indre identitet bygger mere og mere på, at vi er noget særligt i arbejdslivet. Vi lever i en globaliseret verden, og for ikke at miste følelsen af os selv som individer har vi brug for at blive set og føle, at vi bliver det. Lederne skal tage den nødvendige dialog om, hvad medarbejderen skal yde og nyde, det skal indgå i medarbejdersamtalen og i kontakten mellem leder og medarbejder. Hvis medarbejderne ikke kan se, at det konkret har en betydning for dem, skal man hellere lade være med at tale om livsfaser. Livsfasepolitik er noget, alle virksomheder og organisationer på et tidspunkt bliver nødt til at have en holdning til. Jeg tror slet ikke, at vi endnu har forstået, hvor mange fleksible ordninger der kan rummes inden for en virksomhed eller organisation. Endnu har vi kun set toppen af isbjerget, slutter Kit Sanne Nielsen. Stor interesse for livsfaser Også i Ældresagen har man mærket stigende interesse for livsfaser så meget at organisationen i dag tilbyder virksomhederne kurser i, hvordan man starter og implementerer en livsfasepolitik. Mange seniorer føler, at det i dag er forældet at tale om seniorpolitik. Nutidens seniorer, siger projektleder i Ældresagen Karin Kjemtrup, er mennesker, der har udviklet sig hele deres liv, og de vil gerne have nogle tilbud, som er tilpasset deres livsfase og deres individuelle behov. Det er derfor vi i dag arbejder med livsfasepolitik for at understrege, at arbejdslivet skal ses som en helhed. Livsfasepolitik er i virkeligheden en ramme, som beskriver nogle tendenser og værdier, men man kommer ikke uden om, at man skal møde den enkelte medarbejder, hvor den enkelte er. Flere og flere er interesseret i at høre mere, fortæller Karin Kjemtrup og tilføjer, at virksomhederne samtidig synes, det er komplekst at arbejde med. Medarbejderne skal involveres, og i en travl hverdag er det svært. Karin Kjemtrup anbefaler, at livsfasepolitikken skal være en del af virksomhedens strategi, og at virksomheden stiller krav og har forventninger til medarbejderne, samtidig med at medarbejderne skal opleve, at der rent 12

13 Af Klavs Fremm, tidl. medlem af Hovedbestyrelsen faktisk bliver taget individuelle hensyn. Når en virksomhed starter på arbejdet med livsfaser, er det meget vigtigt, at medarbejderne føler et medansvar, så ledere og medarbejdere skal være repræsenteret på tværs af organisationen, og alle livsfaser skal være med. Og der skal afsættes tid i arbejdstiden til møder og information, siger Karin Kjemtrup og fortsætter: Medarbejderne skal være åbne og have tillid til, at virksomhedens ledelse vil det her. Alle har et medansvar for, at det lykkes. Ældre i mange år Tidligere HR-direktør på Danfoss, Villy J. Rasmussen, der nu er ekstern lektor på Syddansk Universitet og RUC, bekræfter, at interessen for at tale om livsfaser er stigende. Vi står på kanten af en helt ny måde at opfatte arbejdsliv, familieliv, fritid og uddannelse på, siger han. Hvor mange tidligere slog landingsstellet ned, når de var i halvtredserne, for helt at kvitte arbejdsmarkedet når de blev tres, så svarer det ikke længere til virkeligheden. Vi bliver i stigende grad ældre med mange gode år, raske og sunde, og vi har økonomisk brug for at supplere pensionen, fortsætter Villy J. Rasmussen. Samtidig er der stadig flere, der videreuddanner sig og søger en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv. Derfor får man et helt andet karrieremønster, og det er netop kernen i livsfasepolitikken. En virksomhed eller organisation sparer mange penge ved at fastholde gode medarbejdere, og det bliver lettere at tiltrække nye medarbejdere, understreger Villy J. Rasmussen. ATP s livsfasepolitik ATP har forankret livsfasepolitik i virksomhedens øverste forretningsstrategi, og på bundlinjen afspejles det i en stadigt stigende medarbejdertilfredshed. Gennem de sidste ti år har ATP arbejdet målrettet på at ændre et støvet og stift image med et brand som en moderne virksomhed. Missionen er lykkedes, og i 2007 blev ATP udpeget til årets familievenlige arbejdsplads. Vi har et mål om at være i verdensklasse i 2010, og vi har ganske enkelt ikke råd til ikke at arbejde med livsfase og balance, siger HR-direktør Lilian Mogensen. Medarbejderne indgår som en del af vores forretningsstrategi på lige fod med kunder og økonomi, så lederne bliver i høj grad målt på deres evner til at tage hånd om medarbejderne på samme måde som deres evner til at holde budgettet, siger Lilian Mogensen. Fire elementer Det indebærer, at man må forholde sig til, at medarbejderne har forskellige behov og værdier, afhængig af, hvilken livsfase de er i. I ATP s livsfasepolitik Foto: Arkiv indgår fire elementer. Familie og privatliv som kommer til udtryk i blandt andet fleksibilitet i arbejdstiden, sundhed f.eks. i form af økologisk mad i kantinen, en madordning et par gange om ugen, hvor medarbejderne kan købe aftensmaden, og diverse motions- og fitnesstilbud. Servicetilbud i form af bl.a. bibliotekstjeneste, renseritjeneste og muligheden for at købe frisk fisk med hjem en gang om ugen, og sidst, men ikke mindst kompetenceudvikling. Vi arbejder meget målrettet med kompetenceudvikling, siger Lilian Mogensen, og jeg tror på, at selvværd er en meget vigtig brik i livsbalance og understøttes af kompetenceudvikling. Et andet 13

14 Markante ændringer i vores livsfaser vigtigt element er ledelse. Medarbejderne skal ses, høres og forstås, og de tre elementer dyrker vi til bevidstløshed i vores ledelse. Det handler om anerkendelse både fagligt og personligt, siger Lilian Mogensen og ser med glæde, at medarbejdertilfredsheden er stigende. Vores indfaldsvinkel er, fortsætter hun, at det er en udvikling og en investering jo bedre afkast, jo bedre medarbejdere. Sådan får man en bedre bundlinje og tilfredse kunder, siger HR-direktøren. Kompetenceudvikling Birgitte Pedersen er en tilfreds medarbejder. For godt et år siden blev hun ansat i ATP s kundeservice, hvor hun rådgiver både arbejdsgivere og medlemmer om pension. Jeg søgte til ATP blandt andet fordi det er en ansvarsbevidst virksomhed. Og så ville jeg gerne være sikker på at få noget kompetenceudvikling, forklarer Birgitte Pedersen, der er 34 år og har to børn på tre og syv. Allerede fra dag ét blev der lagt et uddannelsesforløb for mig, og jeg ved også, hvad jeg skal i år og i Så jeg føler, at de investerer i mig, og det giver mig en følelse af, at jeg godt kan give lidt mere. Men det er ikke kun efteruddannelsestilbuddene, Birgitte Pedersen nyder godt af. ATP giver ret til to fraværsdage ved barns sygdom, og det giver ro til at finde en løsning. Vi kan også købe mad fra kantinen, og det gør jeg om onsdagen, hvor jeg træner badmintonbørn. Og så er jeg med på et morgenspinninghold en morgen om ugen, fortæller Birgitte Pedersen. De muligheder, ATP giver, fortsætter hun, giver en anden frihed. Efter at jeg begyndte her er der kommet mere ro og mindre stress. Jeg er glad, når jeg tager af sted om morgenen, og jeg er glad, når jeg kommer hjem. Vi er bagud Her i landet er vi først langsomt ved at indse, at en moderne personalepolitik ikke deler medarbejderne i enkelte grupper, men i livsfaser, hvor der bliver taget udgangspunkt i den enkelte. Debatten om livsfasepolitik startede i USA i slutningen af 1980 erne, og udgangspunktet var, at kvinderne skulle ud på arbejdsmarkedet. Derfor skulle livet gøres lettere for småbørnsfamilierne. Debatten spredte sig bl.a. til England og man fik øje for, at der rent faktisk var behov for at se på, hvordan man får sit privatliv, familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen i alle livsfaser. I 2005 afholdt OECD møde med alle medlemslandenes socialministre for at påpege, at der er brug for alle i arbejdsstyrken, og at work life balance er en forudsætning for, at et lands velstand kan vokse. Det er gået lidt hen over hovedet på os. Vi holder stadig fast i familiepolitik og seniorpolitik som to poler. Vi skulle hellere bruge disse redskaber til alle livsfaser, også fordi generation Y er på vej ind på arbejdsmarkedet. De har helt andre forventninger til arbejdslivet, og de er meget mere gearet til at flekse ud og ind på alle tidspunkter. Nogle siger, at den generation er forkælet, men de kommer ud på arbejdsmarkedet med en viden, som vi faktisk ikke har set tidligere i forhold til at danne netværk og brug af informationsteknologien, siger Helle Lund, der er direktør for Center for Work Life Balance. Og, fortsætter Helle Lund: I Danmark er livsfasepolitik og elementerne i den stadigvæk et forhandlingspunkt for arbejdsmarkedets parter. Det er ikke et aktivt redskab til udviklingen af virksomhedens forretning. Mange arbejdsgivere har den fuldstændig forfejlede holdning, at livsfasepolitik er for medarbejdernes skyld. Man skal indføre det for sin egen forretnings skyld, for det er noget, der betaler sig. Det øger virksomhedens konkurrencestyrke, kundetilfredsheden og medarbejdertrivslen, slutter Helle Lund. 14

15 Når krisen kradser, siver de ansatte Af Klavs Fremm, tidl. medlem af Hovedbestyrelsen Finanskrisen udvikler sig stadig, og virksomhederne forbereder sig på at skære i antallet af ansatte. Det kan i den situation være svært for de tilbageblevne medarbejdere, at bevare optimismen og arbejdsglæden. I en situation som den vi står i nu, er det især vigtigt at melde hurtigt ud med et realistisk bud på omfanget af fyringerne. Sådan lyder rådet fra professor John Parm Ulhøj fra Handelshøjskolen i Århus, som fremsættes i en artikel i bladet Arbejdsmiljø. Og, fortsætter John Ulhøj, mange virksomheder står i dag i den paradoksale situation at de må kæmpe for at tiltrække og fastholde gode fagspecialister, mens de samtidig må skære i medarbejderstaben, på grund af den økonomiske krise. Netop denne giftige cocktail giver anledning til at advare mod den klassiske ledelsesfejl ikke at melde klart ud om antallet af afskedigelser. Hvis medarbejderne først får en fornemmelse af, at virksomheden skal afskedige, siger John Ulhøj, så skaber det stor utryghed og uro, hvis ledelsen udskyder den konkrete information om dette. Det giver en utrolig dårlig stemning, går ud over ydeevnen og udfordrer de tilbageværende medarbejderes loyalitet og lyst til at gøre en ekstra indsats. Signalerne læses John Ulhøj peger på, at der er en tendens blandt ledernes til at undervurdere medarbejdernes evne til at læse ledelsens ubevidste kropssprog. Ser lederne alvorlige ud, er direktøren fra moderselskabet på besøg, undgår lederne så vidt muligt øjenkontakt, eller er der et helt usædvanligt møde aktivitet i ledergruppen. Alle disse ting kan give indikationer om, at der er noget ubehageligt i gære. Det er klart, at beslutningen om, hvem og hvor mange der skal afskediges, må ske i en lukket kreds. Men så snart ledelsen har overblik, bør den føre beslutningen ud i livet. Umiddelbart efter bør ledelsen så ærligt som muligt give resten af organisationen en orientering. Det kan medvirke til at forhindre, at de bedste blandt de tilbageblevne selv søger væk. Arbejdspladsens fremtid John Ulhøj peger også på, at vanskeligheder med at læse fremtiden aldrig må bruges som undskyldning for ikke at give hurtig og klar information. Ansatte har normalt fuld forståelse for, at der ikke er noget der hedder jobgaranti, og giver ledelsen de tilbageværende medarbejdere deres bedste og ærligste skøn med hensyn til fremtidsudsigterne, så kan det fjerne den værste usikkerhed. Fra det øjeblik, hvor der er skabt klarhed, kan dette i sig selv have en motiverende kraft: Nu skal jeg nok bevise, at det var godt, at de beholdt mig. Hvis beslutningen og informationen derimod trækker ud, så har det en modsat og negativ effekt, og de der kan, vil sige op. Det kan føre til, at virksomheden pludselig i den situation, at den står helt uden de gode medarbejdere, der er nødvendige til arbejdets udførelse, slutter John Ulhøj. Tre gode råd: Vær klar over, at medarbejdere er gode til at afkode, når noget er under opsejling, og dermed til at få nys om, at ubehagelige beslutninger er overhængende Giv hurtig information. Når medarbejdere er blevet afskediget, skal resten af organisationen have en orientering helst samme dag Vær ikke bange for at give en status på grund af usikkerhed om fremtiden. Læg kortene på bordet. 15

16 Formanden skrev et brev...»kære Ole Sohn, Alle gør det eller i hvert fald alle vores naboer gør det. Storbritannien, Tyskland og Norge. Alle laver de vækstpakker for at begrænse den nuværende finanskrises omfang. Vores naboer og nærmeste handelspartnere synes af have indset, at den nuværende krise kan blive endnu værre, hvis deres respektive økonomier ikke kickstartes af finansielle hjælpepakker. I Danmark har regeringen indtil videre valgt en mere defensiv strategi med det argument, at en vækstpakke nu vil skade mere, end den vil gavne. Alt imens vi venter i Danmark, kan vi med selvsyn se, at flere virksomheder går konkurs og antallet af ledige stiger i næsten samme tempo som tvangsaktionerne over boliger. Nogle vil hævde, at vi ikke længere er på vej mod afgrunden, men vi er på vej mod bunden og hvis vi ikke gør noget, rammer den med et brag. Jeg ved, at SF har fremlagt jobplanen Flere arbejdspladser, bedre klima og øget velfærd. En plan der sigter mod at skabe ca arbejdspladser og sætte gang i økonomien ved at foretage massive investeringer i det offentlige. Som formand for en lille statslig personaleforening, er jeg selvfølgelige interesseret i, hvorledes en jobplan/vækstpakker vil påvirke mine medlemmer. Når jeg læser SF s jobplan kan jeg ikke umiddelbart se, hvilke initiativer der retter sig mod den statslige sektor. Jeg er klar over, at de ansatte i staten generelt vil få gavn af, at der kommer mere gang i hjulene. Men med fare for at det skal lyde som et surt opstød, vil jeg henlede opmærksomheden på, at historien viser, at statens ansatte flere gange er blevet hårdt ramt i krisetider, og efterfølgende når regningen for vækstpakkerne skal betales. Så derfor skriver jeg til dig for at spørge om to ting: Hvad gør SF for, at de statslige ansatte ikke bliver glemt, når der laves vækstinitiativer? Og i forlængelse heraf, hvad gør SF for, at det ikke er de statslige ansatte, der kommer til at betale en stor del af regningen i sidste ende? På forhånd mange tak for dit svar.«med venlig hilsen Lars Bonde Eriksen formand Formand Lars Bonde Eriksen 16

17 Og Ole Sohn (SF) svarede...»kære Lars Bonde Eriksen, 1. Hvad gør SF for, at de statslige ansatte ikke bliver glemt, når der laves vækstinitiativer? Indtil videre har den økonomiske krise især ramt den private sektor og i særlig grad byggeanlægssektoren. SF s krisepakke går især ud på at øge de offentlige investeringer og sætte gang i energibesparende tiltag i vores boliger. Vi har også foreslået at fremrykke nogle initiativer, der skal give bedre velfærd, herunder ansættelse af ekstra hjemmehjælper For den statslige sektor har vi foreslået at genoprette ca. 150 stillinger i Skovog Naturstyrelsen, som er blevet skåret væk af regeringen. Når vi ikke har flere forslag vedrørende de statsansatte skyldes det, at krisen indtil videre - ikke har betydet nedskæringer i staten. 2. Og i forlængelse heraf, hvad gør SF for, at det ikke er de statslige ansatte, der kommer til at betale en stor del af regningen i sidste ende? Hvis regeringens økonomiske politik fortsætter, kommer der på et tidspunkt en meget stor regning. Det skyldes at regeringens skattestop og forskellige skattelettelser betyder et tab for statskassen på over 40 mia. kr. årligt. Regeringens egen plan viser et underskud på 14 mia. kr. om året, og hertil kommer at planen groft undervurderer behovet for offentlige investeringer og offentlig velfærd i form af ansatte mv. For hvert år den politik får lov at fortsætte øges risikoen for, at der på et tidspunkt kommer dramatiske nedskæringer i den offentlige sektor, herunder staten. Vi har fra SF s side fremlagt et forslag til en anden økonomisk politik under titlen Velfærd der hænger sammen. En sund økonomisk politik er den bedste og den eneste garanti mod at de statslige ansatte, sammen med de øvrige offentligt ansatte og alle de borgere som har brug for ordentlige velfærdsydelser, kommer til at betale regningen.«venlig Hilsen Ole Sohn (MF) Ole Sohn (SF ) 17

18 Offentligt ansattes plager Offentligt ansatte har mange problemer at slås med, og store ord og politiske planer er ikke nok, når der skal gøres noget alvorligt ved alt det, som medarbejderne i det offentlige dagligt må slås med. Sådan skriver bladet Arbejdsmiljø i en kronik og fortsætter: I Bibelen står der, at hver dag har nok i sin plage. Hvis man er offentligt ansat i Danmark, har man ikke kun én, men hele fire plager at slås med. Det drejer sig om: Alt for mange og for dårligt gennemførte forandringer For lidt tid til kerneydelsen For meget kontrol, dokumentation og evaluering Besværlige, klagende og voldelige borgere Så længe de offentligt ansatte er belastet af disse fire alvorlige plager, kan regering og folketing godt glemme alt om højere kvalitet i velfærdssamfundets kerneydelser. Udviklingen vil gå i den modsatte retning, og forklaringen på det er enkel: Arbejdsmiljøet er for dårligt, og den store skurk er Christiansborg. Lad os se på plagerne enkeltvis. Utallige forandringer Den offentlige sektor udsættes for alt for mange forandringer, som oven i købet er dårligt forberedte og dårligt gennemførte. Det drejer sig for eksempel om strukturreformen, politireformen, gymnasiereformen osv. Dertil kommer et utal af ændringer i love, regler, bekendtgørelser. På det lokale plan foregår der ustandselig forandringer med hensyn til organisation, ledelse, forretningsgange, IT-systemer, blanketsystemer, fysiske rammer mv. Hyppige forandringer påvirker det psykiske arbejdsmiljø negativt. De ansatte oplever manglende forudsigelighed, manglende mening, lav indflydelse og svigtende social støtte. Dertil skal lægges, at forandringerne i sig selv er meget mere ressourcekrævende, end man normalt forestiller sig. Resultatet er stigende stress og utryghed. Forskningen har påvist, at sådanne forandringer giver øget risiko for stress, depression, hjertesygdom og død. Foto: Arkiv 18

19 Af Klavs Fremm, tidl. medlem af Hovedbestyrelsen Ikke tid til kerneydelsen En række undersøgelser har de senere år bekræftet det, som de offentligt ansatte længe har vidst: Der er mindre og mindre tid til at udføre det arbejde, man er ansat. Tiden går med alt muligt andet, og disse ting kommer tilsyneladende altid i første række. Det drejer sig blandt andet om møder, koordinering, uddannelse, s, telefonopkald, kontakt med pårørende, mediekontakt, udfyldelse af blanketter og formularer, IT-problemer, venten osv. Dertil kommer evaluering, kontrol og dokumentation, som vi kommer tilbage til. Resultatet er, at mange af de offentligt ansatte bruger væsentlig mindre end halvdelen af deres tid på kerneydelsen. Dette repræsenterer et enormt spild af ressourcer og er samtidig en kilde til daglig frustration. Det evige omkvæd lyder: Hvis vi dog bare kunne få lov til at passe vores arbejde! Det er nemlig kerneydelsen, der giver faglig stolthed, motivation og arbejdsglæde. Kontrol og dokumentation I dag er det almindeligt accepteret, at kontrol, evaluering og dokumentation tager alt for meget af de ansattes tid. Alligevel er der tilsyneladende intet, der kan standse bølgen af nye krav på området. Hvert nyt problem og især hver eneste nye skandale mødes af politikernes krav om mere kontrol og flere indberetninger. Kommuner og regioner forholder sig stadig mere kritisk til denne udvikling, men tilsyneladende forgæves. Om et år skal regionerne således i gang med Den danske kvalitetsmodel, som er et kæmpemæssigt akkrediteringsinitiativ, der omfatter målinger og evalueringer i et omfang, som vi nok ikke kan forestille os i dag. Det er vigtigt at gøre sig klart, at kontrol og dokumentation ikke blot er problematisk, fordi det tager tid fra kerneydelserne. Problemet ligger først og fremmest i, at man på denne måde signalerer mistillid til de offentligt ansatte. På denne måde er man med til at vise manglende respekt for sine egne medarbejdere, selvom man ustandselig siger, at man går ind for respekt og anerkendelse. Igen er det motivationen, arbejdsglæden og trivslen, det går ud over. Vold og klager I store dele af den offentlige sektor har man stærkt stigende problemer med besværlige og klagende borgere. Også dette er en tidsrøver, da man skal bruge tid på at dokumentere indsatsen for at værge sig mod eventuelle senere klager. Og det er ikke kun klienterne og patienterne, der klager, men også nok så meget pårørende og forældre. Endnu værre er det stærkt stigende antal af sager med vold og trusler, der kendetegner skolerne, socialkontorer, døgninstitutioner og sygehuse. Følgerne viser sig hurtigt i form af stress, alvorlige psykiske lidelser og udstødning fra arbejdsmarkedet. Konsekvenser Det danske velfærdssamfund har stærkt stigende problemer med manglende rekruttering, ubesatte stillinger, stigende fravær og medarbejdere, der forlader sektoren. Kort sagt: Alle vil have mere velfærd, men færre og færre har lyst til at levere den. Politikernes svar er nyttesløse fraværssamtaler, forebyggelsesfond, kvalitetsreformer osv. Det er en ond spiral, vi er inde i, og det er svært at se, hvordan det skal blive bedre. 19

20 Ordinært delegeretmøde og tillidsmandsmøde I henhold til vedtægterne blev der afholdt ordinært delegeretmøde den 25. marts 2009 på Comwell Hotel i Roskilde. Ved navneopråbet blev det konstateret, at 47 af de 49 anmeldte delegerede var mødt, og disse repræsenterede i alt 608 medlemmer. Efter den indledende obligate velkomst fra formanden, talte CO II s formand Peter Ibsen, der tillige er formand for Politiforbundet i Danmark; delegeretmødets forretningsorden blev vedtaget og den tidligere formand for Jobcenterklubben, fhv. jobcenterchef Steffen Lunn, valgtes til mødets dirigent. Foreningens revisorer Steen Halk Pedersen og Torben Poulsen samt seniorkonsulent Hans-Jørgen Møllegaard valgtes til stemmetællere. I tilknytning til den udsendte trykte beretning for * aflagde TAT s formand, Lars Bonde Eriksen, den mundtlige beretning*, der gav anledning til enkelte bemærkninger og kommentarer fra Peter Jørgensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Mette Rostgaard, Jobcenterklubben, Henrik Philip Jørgensen, Danmarks Statistik, og Lars Arly Rasmussen, Arbejdstilsynet. Hovedbestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget. Den gamle og nye hovedbestyrelse samt sekretariatet efter valget. Foto Lars A. Rasmussen Kasserer Ruth Holm fremlagde regnskaberne for 2006, 2007 og 2008 til endelig godkendelse og gjorde opmærksom på, at aktiviteterne i den treårige periode totalt set var holdt inden for budgettet, og at vi havde fastholdt en stram udgiftspolitik. Hun gjorde endvidere opmærksom på, at de kurstab, der var konstateret på værdipapirbeholdningen i 2008, ikke var realiseret. Gennem de seneste to delegeretperioder har vi haft en gennemsnitlig merindtægt på knap kr. pr. år i forhold til budgettet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Som en konsekvens af, at hovedbestyrelsen havde besluttet at indstille udgivelsen af TAT en i trykt form var der fremlagt forslag til en ændring i vedtægtens 51, der skal sikre, at alle meddelelser, der udsendes via foreningens hjemmeside betragtes som bekendtgjort for alle medlemmer. Dirigenten, Steffen Lunn, sagde, at der krævedes 2/3 flertal, hvorfor forslaget skulle opnå 406 stemmer, for at blive vedtaget. To delegerede, der i alt repræsenterede 47 stemmer, meddelt, at de ville undlade at stemme. Dirigenten kunne herefter konstatere, at ingen stemte imod forslaget, 2 delegerede undlod at stemme, hvorfor forslaget var godkendt med 561 stemmer og således vedtaget. Kasserer Ruth Holm kom atter på podiet for at fremlægge budget og budgetoverslag, herunder fastsættelse af kontingent og honorarer til bestyrelsen. Repræsentanterne for Jobcenterklubben, repræsenterende 123 stemmer, meddelte, at man ville undlade at stemme for budgetter og bemyndigelser m.v. samt honorarer til hovedbestyrelsen. Da ingen havde ønsket ordet til de stillede forslag kunne dirigenten konstatere, at 123 undlod at stemme, ingen stemte imod, og at kontingentfastsættelse, bemyndigelser og fastsættelse af honorarer til bestyrelsen 20

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 27. oktober 2010 er redigeret til brug for

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.06.2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-4

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.06.2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-4 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.06.2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-4 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 10. juni 2008 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. august 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Personalepolitik i praksis

Personalepolitik i praksis Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Personalepolitik i praksis En beretning fra det virkelige liv 09 Hvem tager sig af cheferne?...5 Udpegningen og klassificeringen af de statslige jobcenterchefer...7

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.13 Frivilligt arbejde 40 % af borgerne i Region Syddanmark arbejder i deres fritid uden at få en krone for det. Det viser noget om den tillid,

Læs mere

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i:

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Politisk åbningstale Kære delegerede, observatører, gæster og medarbejdere: Hjertelig velkommen! Velkommen til

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Karrieresamtaleguide til ledere og chef En samtaleguide, som I kan bruge, når I skal navigere igennem karrieresamtalen med den erfarne leder senkarrieresamtalen.

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF. www.thomasmilsted.dk

Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF. www.thomasmilsted.dk Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF www.thomasmilsted.dk Www.thomasmilsted.dk Forventning om omstrukturering, Job-usikkerhed og stress Dårligt helbred Forhøjet

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.02.2009 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2009-1

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.02.2009 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2009-1 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.02.2009 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2009-1 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 15. januar 2009 er redigeret til brug for

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis?

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis? Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvordan styrker vi fastholdelsen af seniorer? Hvilken sammenhæng er der til den øvrige personalepolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik

Læs mere

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede,

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede, 3HUVRQDOHIRUKROGYHGGHQIRUHVWnHQGHNRPPXQDOUHIRUP LO har modtaget udkast til en række af regeringens lovforslag i forbindelse med den forestående kommunalreform med henblik på vores bemærkninger. LO vil

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Kæmpe psykisk pres på politifolk og ansatte i Skat - UgebrevetA4.dk. NYE TAL OM FRONTMEDARBEJDERE Kæmpe psykisk pres på politifolk og ansatte i Skat

Kæmpe psykisk pres på politifolk og ansatte i Skat - UgebrevetA4.dk. NYE TAL OM FRONTMEDARBEJDERE Kæmpe psykisk pres på politifolk og ansatte i Skat NYE TAL OM FRONTMEDARBEJDERE Kæmpe psykisk pres på politifolk og ansatte i Skat Af Henny Christensen Tirsdag den 23. januar 2018 Der er et ekstraordinært psykisk pres på politibetjente, socialrådgivere

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked INSPIRATION TIL Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked Selvrealisering Vi står overfor en ny generationer som samfundet, sundhedsvæsenet, virksomhederne og mange enkeltpersoner ikke har opnået

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr Form din karriere Projektleder Pia Ravn Dyhr Dagens program Velkomst & runde med præsentation af jer: Hvem er du? Karriereforståelser Hvem er du? Hvad kan du? Hvad vil du? Dine grundlæggende værdier øvelse:

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger Juni 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-451-8 Foto: Rune Steen Johnsson Side 3 af 12 Indhold Vejledning

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Personalepolitiske værdier PERSONALEPOLITIK APRIL 2007 Personalepolitiske værdier Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Personalepolitik 2007 Sådan blev værdierne fundet Grundstenene til de værdier, som Kalundborg Kommune bygger

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere