Vi er der. Nr. 1 - Marts Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark"

Transkript

1 Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt Husk vores generalforsamling den 15. marts se side 3!

2 Vi er der - når du har brug for os! ADRESSER Ansvarshavende: Kai Skov Rasmussen Tlf Indlæg i bladet: Kai Skov Rasmussen Tlf / Indlæg bedes sendt pr. til: eller pr. post til: 3F Søhøjlandet Villavej 4 - boks Skanderborg Att.: Kai Skov Rasmussen Tryk: Fjerritslev Tryk A/S Næste blad udkommer uge 24. Sidste frist for stof til dette nummer er torsdag den 19. maj Økonomisk hjælp til kiropraktor og fysioterapeut 3F Søhøjlandet yder tilskud til behandlinger hos kiropraktor og fysioterapeut ved fremvisning af regning. Man kan få tilskud til 5 behandlinger pr. år. Tilskudsbeløbet er 50,00 kr. pr. gang altså max. 250 kr. pr. år. LUKKET FREDAG DEN 3. juni! LUKKET FREDAG DEN 3. juni! 3F Søhøjlandet Villavej 4, 8660 Skanderborg Telefon-/åbningstider: Mandag & Tirsdag & Onsdag lukket Torsdag Fredag F Søhøjlandet Vestergade 12, 8370 Hadsten Telefon-/åbningstider: Mandag & Tirsdag & Onsdag lukket Torsdag Fredag F Søhøjlandet Sverigesvej 1, 1. sal, 8450 Hammel Telefon-/åbningstider: Mandag lukket Tirsdag & Onsdag lukket Torsdag lukket Fredag lukket Socialrådgiver Birgitte Nielsen kan træffes på følgende ugedage: Hadsten: Mandag Skanderborg: Tirsdag, torsdag og fredag Vi er der - når du har brug for os! Forsidefoto Igen en vinter med meget sne og kulde her fra kontoret i Hadsten. 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Skævt Retshjælpen i Skanderborg Advokaten træffes hos advokaterne i Adelgade 83, 8660 Skanderborg, tlf Mandage kl i ulige uger. Advokaten giver rådgivning, ikke sagsbehandling og det foregår ved personligt fremmøde. I mange tilfælde er der dog mulighed for at få støtte (fri proces) til at køre en evt. sag. Vurderes af advokaten fra sag til sag! 2

3 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til 11 i 3F Søhøjlandets vedtægter samt A-kassens vedtægter 10 og 20 indkaldes herved til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 15. marts 2011 kl Vestergade 12, 8370 Hadsten SPISNING KL Tilmelding til spisning senest fredag den 11. marts kl på telefon TAG MED BUS TIL GENERALFORSAMLINGEN: Der afgår bus fra Villavej 4 i Skanderborg kl Kører til Sverigesvej 1 i Hammel, afgang herfra kl Bussen kører efter generalforsamlingen (ca. kl ) til Hammel og videre til Skanderborg. Vil du køre med bussen SKAL du tilmelde dig på tlf senest fredag den 11. marts kl Ved tilmelding bedes personnummer samt telefonnummer angivet, og ligeledes om det er fra Skanderborg eller Hammel man ønsker at stå på bussen. Dagsorden: 1: Valg af dirigenter 2: Godkendelse af forretningsorden 3: Godkendelse af dagsorden 4: Valg af stemmeudvalg 5: Indlæg fra en ungdomskonsulent fra 3F 6: Bestyrelsens beretning 7: Regnskab 8: Indkomne forslag: (Forslag bortset fra personvalg som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden senest 7 dage før generalforsamlingen) 9: Bestyrelsesforslag: Hensigtserklæring 10: Kontingentfastsættelse 11: Personvalg: a: Valg af næstformand for 2 år, Kai Skov Rasmussen (modtager genvalg) b: 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Brian Østergaard (modtager genvalg) Jan Mattesen (modtager genvalg) Uffe Spanner (modtager genvalg) Niels Ole Bjerre Nielsen (modtager genvalg) Jan Boserup (modtager ikke genvalg) Susanne Quist Madsen (modtager genvalg) Jan Laursen (modtager genvalg) c: 3 bestyrelsessuppleanter for 2 år som prioriteres d: Bilagskontrollant for 2 år Erik Larsen (modtager genvalg) e: Bilagskontrollant-suppleant for 2 år Gunnar Pallesen (modtager ikke genvalg) f: Valg af 2 fanebærere Keld Agerskov (modtager genvalg) Rasmus Andersen (modtager genvalg) 12: Valg af ekstern revision (Revisionsinstituttet) 13: Eventuelt 3

4 Skandinavisk transportarbejder-konference den november 2010 Konferencen blev indledt af Bjarne Høpner fra 3F s transportgruppe. Høp ner påpegede, at uanset hvor meget man udfaser til Kina og andre steder, så skal distribution og renovation samt den daglige persontransport jo stadig udføres i lokalområderne og regionalt. Transport landsdelene imellem samt den internordiske transport er også stigende. Højreregeringer i Danmark og Sverige har i den seneste tid forsøgt at bombe den Skandinaviske model tilbage til stenalderen, så derfor er et skandinavisk samarbejde nu mere nødvendigt end nogensinde før. Jakob Andersen, DK orienterede om overenskomsten 2010 der jo var præget af arbejdsgivernes krav om lønnedgang, men som alle ved, så gik det ikke sådan, grundet vores vilje til at stå fast. Sverige er ved at gøre klar til overenskomstforhandlingerne i 2011 med krav om minimum 2,6 %. Så snart jeg hører mere fra disse kanter vil i blive orienteret. Harald Markussen, næstformand i norsk transportarbeiderforbund berettede at Norge har haft ligeløn og realløn som tema. Mindstelønnen blev forhøjet mest, og særlig interessant er at man i overenskomsten har defineret hvad der er chaufførarbejde og hvad der er lagerfolkenes arbejde. Dette var et emne man gik i strejke for, og arbejdsgiverne gav sig til sidst, således er det helt klart hvem der skal gøre hvad, når lastbiler skal lastes og losses. Dette emne er så absolut noget der her i Danmark også trænger til at blive set efter i sømmene, og blive klart defineret i næste overenskomst, da det dagligt giver anledning til mange diskussioner rundt i landet, hvor arbejdsgiverne fyrer lagerfolk, og forlanger lastbilchauffører selv læsser og losser. I kampen mod løndumping der er indført i de danske overenskomster er der også mulighed for at påpege hovedentreprenørens (speditøren) ansvar at se til at udenlandske chauffører bliver aflønnet efter gældende regler. Denne passus i den danske model vakte stor beundring hos vore kolleger. Et svensk forslag om at installere et GPS anlæg der kan se 30 dage tilbage i alle lastbiler, blev vel modtaget af de nordiske kolleger. Et sådant anlæg vil straks kunne afsløre overtrædelse af carbotagereglerne. Ingen lastbiler uden et sådant anlæg måtte så ikke færdes i de nordiske lande. Et projekt vi ikke har hørt det sidste om endnu. Tvunget chaufføruddannelse som vi selv skal betale! Regeringen gennemførte EU-reglerne om obligatorisk efteruddannelse for alle erhvervschauffører. Regeringen sendte regningen videre til chaufførerne. Line Barfoed fra Enhedslisten orienterede om social dumping og menneskehandel En ud af fem østeuropæere tjener i dag mindre end 2 $ - ca. 12 kr. Undertegnede kom med et forslag om at ITF indførte et mindstelønsbeløb for alle europæiske chauffører der er uden mulighed for at organisere sig. Såfremt østeuropæiske chauffører bliver aflønnet ordentligt i deres hjemland, svækkes interessen for at leve flere måneder langt fra familie og hjem under kummerlige forhold uden penge og ordentlig kost. Allerede på nuværende tidspunkt ser man at der bliver færre og færre polske biler på vejene på grund af stigende lønninger hjemme i Polen. De polske biler bliver så i stigende grad afløst af biler længere østfra, og en deltager på mødet ventede da også snart at møde en kineser på en af vore nordiske veje. Undertegnede blev anmodet om at indtræde i en eksisterende 9-mandsgruppe der består af 3 personer fra Danmark, 3 personer fra Norge og 3 personer fra Sverige. Gruppens formål er at koordinere aktioner til hvervning af nye medlemmer ved grænseovergange, færger og andre pladser hvor mange skandinaviske lastbiler opholder sig. Gruppen udveksler ligeledes oplysninger om nye tiltag i de respektive lande. På taxifronten var det gennemgående tema, at få indført lovkrav om montering af digital tachograph som i lastbiler, dog tilpasset hyrevogne og deres køreregler. En beslutning om totalt at afskaffe kontante penge i busser, blev vedtaget af alle 3 lande, og der arbejdes nu på at få det forelagt de ansvarlige politikere i de respektive lande. På konferencen førtes desuden mange debatter i mindre fora, hvorved mange nyttige kontakter blev knyttet. Der deltog fra Danmark 108 deltagere, fra Norge 71 deltagere og fra Sverige 60 deltagere. John-Dengsø-Sørensen Bestyrelsessuppleant i 3F Søhøjlandet 4

5 Spar op til 65% på din bilforsikring Er du under 25 år, så kan du tage kurset Respekt for fart, og måske få op til 65% rabat på Alkas bilforsikring. Det er Respekt for Fart Fond, der gennemfører kurset. Kurset Respekt for Fart Den nu nedlagte Flyveplads Vandel ved Billund danner rammen om kurset, hvor du bl.a. får træning i undvigemanøvrer, katastrofeopbremsning og førstehjælp. Kurset består af 3 sammenhængende moduler, der skal give dig en indsigt i de konsekvenser, en trafikulykke kan medføre. Hvert modul varer 100 minutter. Hvad koster det? Det koster kr. at deltage i kurset, men nogle kommuner giver tilskud til kurset. I prisen indgår bustransport til og fra kurset, samt forplejning under kurset. Læs mere om kurset på Giver Alka rabat på din bilforsikring? Når du har gennemført kurset, kan du få rabat på en bilforsikring hos Alka til priser, der typisk ligger på under det halve af markedsprisen. Du og din bil skal leve op til følgende betingelser, for at du opnår rabatten. Husstanden har et LO+ eller HK medlemskab Husstanden har/eller tegner en familieforsikring i Alka Motorstørrelse max. 2,0 HK max. 150 Ekstraudstyr max kr. inkl. speciel maling Bilen er ikke ombygget Bilen er ikke tunet (Chip, Turbo m.v.) Hvordan tilmelder man sig Respekt for Fart? Du kan tilmelde dig kurset på Hej arbejdsløse i 3F Søhøjlandet... Vi starter en jobklub for arbejdsløse i 3F huset i Hadsten, Vestergade 12 Hvis du er interesseret så mød endelig op. Vi mødes hver mandag kl til Formålet med klubben er at skabe kontakt til virksomheder i området og at oprette et netværk hvor vi kan hjælpe og støtte hinanden. Vi kan også hjælpe hinanden med klager over håbløse aktiveringer og vi kunne undersøge om det var muligt at søge midler til redskaber og undervisning for ordblinde og talblinde. Mulighederne er mange, så jo flere vi er, jo flere ideer og muligheder får vi at arbejde med. Med venlig hilsen Michael og Michael Vi træffes på telefon mellem kl og

6 Nyt fra den offentlige gruppe... Gunhild Max 37 timers arbejdsuge for skolerengøringsassistenter Kommunalt ansatte rengøringsassistenter, der gør rent på skolerne har krav på overtidsbetaling, hvis arbejdsugen overstiger 37 timer. Flere arbejdsgivere har tolket overenskomsten således, at vores medlemmer har kunnet arbejde mere end 37 timer om ugen uden overtidsbetaling, idet de kun arbejder 40 uger om året. Afgørelsen i Voldgiftsagen, der var anlagt af 3F har været ventet med spænding i flere år. I december kom afgørelsen, der giver 3F medhold i sagen. Afgørelsen er helt klar arbejder du mere end 37 timer om uge de 40 uger om året, er du berettiget til overtidsbetaling. I 3F Søhøjlandet er vi bekendt med 3 rengøringsassistenter, der har penge til gode for arbejdsperioder indenfor de sidste 3 år. Hvis du er ansat med 40 ugers arbejde og har arbejdet mere end 37 timer i nogle af ugerne, skal vi opfordre dig til at rette henvendelse til afdelingen, så vi kan tjekke om du har penge til gode. Trepartsmidler til efteruddannelse til 3F erne på Hammel Neurocenter Der var 16 ansøgninger til trepartsmidlerne, og heraf blev der bevilget penge til de 11 ansøgninger. Den samlede pulje var på kr. og Janne Kjær 6 Janne Kjær, serviceassistent og TR på Hammel Neurocenter var en af de 11 ansøgere, der fik bevilget penge. Janne har hermed sikret ,00 kr. til efteruddannelse af sine 3F kolleger. Det viser hvor vigtigt det er, at der er en aktiv TR på arbejdspladsen som tænker på sine kolleger og er opmærksom på, hvor og hvordan der kan søges penge til efteruddannelse. Uden Jannes ansøgning var pengene ikke gået til 3F erne. Pengene skal bl.a. bruges til kompetenceudvikling og fastholdelse af personale opkvalificering i forhold til uddannelsesniveau, kommunikation og konflikthåndtering. OK det offentlige område Overenskomstforhandlingerne er godt i gang. Det er svære forhandlinger i år - arbejdsgiverne er af den helt klare opfattelse, at der skal være løntilbageholdenhed 3F kæmper for medlemmernes krav. I juni sidste år var TR er fra hele region Midtjylland samlet til OK møde i Ringkøbing, hvor vores OK krav blev drøftet. I 3F Søhøjlandet var vi godt repræsenteret med 11 TR fordelt på 3 overenskomstområder - rengøring, specialarbejder og teknisk service. Der kom mange ønsker til de nye overenskomster og selv om mere løn og pension selvfølgelig er med blandt kravene, kom der også mange andre rigtig gode forslag på banen. Den offentlige gruppe i 3F har lyttet meget til vores ønsker og på et repræsentantskabsmøde i København i efteråret, hvor vi i 3F Søhøjlandet også var repræsenteret, blev der vedtaget, hvilke krav der skulle på banen til OK forhandlingerne. KL og KTO er foreløbig blevet enige om tre forhold til de nye overenskomster. Retten til seniordage fra 58 år hhv. 60 år bevares, TR og AR bliver sikret mindst et halvt års opsigelse, hvis de fyres pga. arbejdsmangel. Endelig er parterne blevet enige om, at der skal fokus på information og høring i MED-udvalgene i forbindelse med udlicitering og omlægning af arbejdet. Der foregår en del forhandlinger i løbet af februar og marts, og vi vil i 3F løbende sørge for at medlemmerne bliver orienteret om hvordan det går. Det er vigtigt, at vi har de korrekte oplysninger, om hvor du arbejder, hvis du skal have mulighed for at stemme om overenskomsten. Har du for nylig skiftet job eller har du bare glemt at fortælle os, hvor du arbejder kan du kontakte os på tlf Konflikt er dine kolleger organiseret i 3F? Hvis der kommer en lovlig varslet konflikt i forbindelse med OK fornyelsen er du sikret konfliktunderstøttelse, hvis du er medlem af 3F. Dyrere efteruddannelse! Regeringen indførte deltagerbetaling på AMU-kurser i 2003, og siden er det bare blevet dyrere og dyrere.

7 Nyt fra industrigruppen... Kai Høstrup Annette Thomas Kai Lønstatistik januar 2011 Virksomhed Antal 3F ere Timeløn Kommune Kamstrup A/S ,30 Skanderborg Hvam A/S ,00 Skanderborg Dynaudio ,00 Skanderborg Pressalit Group A/S ,23 Skanderborg AVK International A/S ,00 Skanderborg Q Transportmateriel 3 141,66 Skanderborg Gennemsnit i Skanderborg Kommune 152,53 Virksomhed Antal 3F ere Timeløn Kommune Nordisk Wavin A/S ,50 Favrskov Expedit 122 (funktionærlignende) 144,61 Favrskov Expedit 14 (timelønnet) 136,00 Favrskov Gennemsnit i Favrskov Kommune 143,70 På Expedit er gennemsnitstimelønnen de første 3 år 136,00 kr., efter 3 år bliver man funktionærlignende og her stiger gennemsnitslønnen til 144,61 kr. i timen. Lønforhandlinger 2011 Så er det tid til lønforhandling for 2011 mange er så småt gået i gang eller i hvert fald tænkt over hvordan dette gribes an i Det var ikke mange steder der blev givet ret meget i På grund af finanskrisen var tillidsrepræsentanterne tilbageholdne med deres krav. Prisstigninger i 2010 Der var i 2010 større prisstigninger end i 2009 faktisk 1 procent. I 2009 steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,3 procent, mens det i 2010 steg med 2,3 procent. Det var særligt fødevarer, benzin og tobak som gav disse stigninger. Man kan jo lade være med at ryge, men lade være med at spise kan vi jo ikke, og har man langt til arbejde, skal der jo også brændstof på bilen så der er noget at indhente på lønnen, hvis købekraften skal holdes. Vi vil opfordre alle til at sende besked til afdelingen når deres lønforhandlinger er afsluttet, så vil vi straks sende resultatet ud til tillidsrepræsentanterne, så de kan bruge disse tal i forbindelse med deres egne lønforhandlinger. Der er her på siden lidt lønstatistik over industriområdet som jeg håber i kan bruge til noget, men det er desværre ikke tal fra mange virksomheder vi har fået ind. Dette håber vi bliver bedre til næste statistik. Kai Skov Rasmussen Nye plastmagere fra december 2010 Forrest fra venstre: Jacob Wærum Lauritzen - LEGO System A/S, Khalid Abdulhamid Jasim Totax-plastic A/S. Bagerst fra venstre: Heine Jensen DJH, Tobias Søgaard Christensen LEGO System A/S, Marcel Korsgaard LEGO system A/S, Martin Rene Dahl Gasberg Nordisk Wavin A/S, Lars Jensen SP Moulding A/S Stoholm, Flemming Bodholt Mikkelsen Danfoss A/S, Dennis Tim Sørensen Dbi Plastic A/S, Peter Kjærsgaard DJH. 7

8 OPSLAGSTAVLEN for A-kassen Omregningssatsen Ved ukontrollabel arbejdstid er den nye omregningssats fra den 3. januar ,52 kr. Vejrlig og ledighed Det er vigtigt at blive tilmeldt Jobcentret den første ledige dag (gælder også vejrlig/materialemangel selv om arbejdsgiver betaler G-dage). Tilmelding sker ved personlig fremmøde direkte på det lokale jobcenter eller i afdelingen. Du skal aflevere ledighedserklæring, fraværserklæring, lønsedler (seneste 1924 timer). Der skal foretages en beregning, og vi hjælper dig gerne med at udfylde papirerne. Feriedagpenge Hvis du skal have udbetalt dagpenge under ferie, skal A-kassen have ansøgningsblanketten 4 uger inden afholdelse af ferie. Hvis du er ledig, skal du huske at give besked til Jobcentret og afdelingen 14 dage før afholdelse af ferien. Efterlønssatser Pr. dag Pr. år Heltid 100 % 766 kr kr. Deltid 100 % 511 kr kr. Heltid 91 % 697 kr kr. Deltid 91 % 465 kr kr. Heltid 82 % 628 kr kr. Deltid 82 % 419 kr kr. Meld dig ledig 1. dag Medlemmer der selv siger jobbet op og dermed pådrager sig 3 ugers karantæne (111 timer), skal tilmelde sig Jobcentret eller komme i afdelingen allerede på den første ledighedsdag. Karantænen bliver nemlig først effektiv fra den dag, man er registreret som ledig. G-dage Arbejdsgivergodtgørelse for de 3 første ledighedsdage stiger fra 3. januar 2011 til: 766 kr. for 1/1 dag 383 kr. for ½ dag 8

9 Aftal møde med os Vi vil opfordre til at man ringer og laver aftaler med A-kassen, da der så vil være afsat tid til din sagsbehandling. Du vil dermed undgå ventetid og du har fået besked om hvad du skal medbringe til aftalen. Ring på Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden 2011 Grænse for arbejdsindtægt fra 1. januar 2011 er kr. Skattefri præmie Et fuldtids medlem der opfylder betingelserne for udbetaling af skattefri præmie vil fra 3. januar 2011 få udbetalt kr. pr. præmieportion. Som deltidsforsikret vil der blive udbetalt kr. pr. præmieportion. Timeløn Timelønnen skal fra den 3. januar 2011 være 124,94 kr. for at opnå max. dagpengesats på 766 kr. pr. dag. Om året vil max. dagpenge udgøre kr. 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Skævt 9

10 Bestyrelsens beretning v/afdelingsformand Kai Høstrup 3F Søhøjlandet på stabil kurs På trods af byggekaos og kummerlige arbejdsforhold for de ansatte i Skanderborg, er vi komme ud af året både med intakt personale og et overskud økonomisk. Vi skal fremover budgettere med overskud, for når ombygningen står færdig, vil der ikke mere være nogen formue at tære på. Det betyder, vi skal være skarpe i budgetlægningen og gå lidt med livrem og seler - samtidig skal organiseringen øges, så vi fastholder medlemstallet. 3F Søhøjlandets to største mål/visioner i 2011 er minimal eller ingen medlemsafgang, og en ny regering med en fair løsning. Vi vil indstille generalforsamlingen en afdelingskontingentstigning på 8 kr. i indeværende år. Det er en lille stigning sammenlignet med andre afdelinger, og vi er på det samlede afdelingskontingent stadig i den lave ende af skalaen. Vi vil have en ny regering, som kan sætte gang i Danmark og få de mange ledige i job. Er den danske model i opløsning? Hvis fagforeningernes medlemstal fortsætter med at falde, vil Danmark blive tvunget til at lovgive om mindsteløn og andre vilkår på arbejdsmarkedet. Baggrunden er en ny rapport, som FAOS og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for LO. Den viser blandt andet, at kun 61 procent af lønmodtagerne i dag er medlem af en af de faglige organisationer, der via overenskomsterne er med til at bestemme danskernes løn og arbejdsvilkår. Hvis vi når ned i nærheden af 50 procent organiserede, vil arbejdsmarkedet ikke kunne fungere som i dag. Der vil sås alvorlig tvivl om, hvorvidt systemet er repræsentativt. Vi vil se mere lovgivning, som man har i andre lande med lavere organisationsprocenter end den danske. Hvad gør vi i Søhøjlandet for at bremse den udvikling? Vi skal ud på arbejdspladserne og overbevise de ansatte om, der er forskel på at stå i en af de gule forsikringer eller være medlem af Danmarks Stærkeste Fagforening 3F. De gule forsikringer er billigere, men vi har et langt bedre produkt. Pris og kvalitet hænger jo altid sammen og det er heller ikke svært at forklare når vi er ude. For at optimere virksomhedsbesøgene, har vi faglige valgt at booke besøgene fast ind i vores kalender hver torsdag eftermiddag. Der bliver i øjeblikket udbudt en del organiserings kurser, bl.a. igennem SKÆVT hvor afdelingen så vidt muligt deltager for at blive bedre til virksomhedsbesøg og for at få gode idéer til hvervning af medlemmer. Vi skal have stoppet at der siver medlemmer ud af afdelingen, og der skal arbejdes hårdt på at vende det. Politik Der er brug for at få sat en ny politisk dagsorden. Danmark står i den værste krise i mere end 50 år og med en regering, der er handlingslammet. Bestyrelsens beretning 10

11 til generalforsamlingen 2011 Hver eneste dag forsvinder arbejdspladser, som aldrig kommer tilbage. Og hver eneste dag må håbefulde unge opgive deres drømme, fordi de ikke kan færdiggøre deres uddannelse. Offentlige investeringer i nedslidte bygninger, skoler og sygehuse kunne have skabt nye jobs og sat gang i økonomien. Det samme kunne en ambitiøs satsning på alternativ energi og grønne jobs. Netop i en krisetid er der brug for store ideer og nye investeringer. Regeringens svar har i stedet været besparelser, nedskæringer på helt centrale velfærdsydelser og nye angreb på dagpenge og efterløn. Regeringen skal holdes ansvarlig for den negative udvikling. For der er noget galt i Danmark, når regeringen det ene øjeblik giver de rigeste danskere store skattelettelser og det næste udskriver en regning til hele familien på 24 milliarder kroner. Det hænger ikke sammen. Vi har ikke brug for større ulighed, men for en mere rimelig fordelingspolitik og et mere retfærdigt samfund. Det er jo det, der skal kendetegne Danmark. At vi hjælper dem, der har allermest brug for det. At vi alle kan få en uddannelse. Og at vi alle kan få den samme behandling på sygehuset. Uanset hvem vi er, og uanset hvor vi kommer fra. Vi har brug for en regering, der tager Danmark og danskerne alvorligt. Derfor er det kommende valg så vigtigt. Og derfor er din indsats afgørende. Det er tid til en ny regering. om i enighed at forbedre vilkår og skabe grundlag for en forstærket uddannelsesindsats ikke mindst for de kortest uddannede. Genopretningsplanen og finanslovsforslaget er imidlertid et klart brud på praksis i VEU-trepartsdrøftelserne. I finanslovsforslaget og genopretningsplanen ligger der bl.a. følgende forringelser: Godtgørelsessatserne (SVU og VEU) nedsættes fra 2012 til 80% af max. dagpengeniveau mod hidtil 100%. Afkortning af den max. SVU periode fra 80 til 40 uger. Lokalpolitik 2010 blev et år, hvor vi på mange måder oplevede de positive sider af det politiske systemskifte ved kommunevalget i november Det blev ganske vist hurtigt synligt for alle, at kommunerne stod overfor store besparelser. Besparelser der ville ramme både serviceniveauet overfor borgerne og vilkårene for de ansatte i kommunerne. Baggrunden for de store besparelser var en blanding af flere års borgerlig kommunal misrøgt og den borgerlige regerings udsultning af kommunerne. Dagpengeperioden nedsat til 2 år! Hvis vi bliver fyret og ikke kan finde andet arbejde, bliver kassen smækket i efter 2 år. VEU/SVU På VEU-området har der siden 2006 været ført trepartsforhandlinger 11

12 Når vurderingen trods dette er, at systemskiftet har været en stor positiv gevinst, er det fordi de nye kommunalbestyrelser i Skanderborg og Favrskov kommuner med socialdemokratiske borgmestre i spidsen har formået, at få problemerne gjort synlige, har formået at gennemføre nedskæringerne i god dialog med både borgere og ansatte, samt de faglige organisationer. Der har selvfølgelig været uenighed og kritik undervejs debatten om kommunernes prioriteringer og dårlige økonomi er bestemt ikke slut endnu, og vi har da også flere gange haft møder med politikere i byrådet, i forhold til udlicitering og nedskæringer. SKÆVT Efter demonstrationen d. 8. juni på slotspladsen mod regeringens udligningsreform, besluttede 3F at de ville holde gryden i kog frem til næste folketingsvalg. Derfor kom SKÆVT kampagnen på banen, og forbundet oprettede et sekretariat til at stå for kampagnen, og til at få rustet afdelingerne i ledelse og koordinering af kampagnen. Vi har i afdelingen oprettet et valgudvalg, og har haft bestyrelsesmedlemmer på kursus i kampagnearbejde, og koordinator ledelse. Vi her ligeledes oprettet en liste på 100 frivillige til at stemme dørklokker og dele flyvers ud frem til det kommende valg. Men listen for frivillige er ikke tilstrækkelig, vi skal have flere med. Resultatet af urafstemningen i afdelingen Urafstemningen på overenskomsterne på det private arbejdsmarked for 3F Søhøjlandet blev med en stemmeprocent på 40 % et klart ja. Hele 4 ud af 5 afdelingsmedlemmer stemte ja til forligene. Forlig om værn mod løndumping Som noget nyt får tillidsrepræsentanter og 3F ret til at tjekke lønsedler og andre oplysninger om ansættelser, hvis der er formodning om løndumping. 3F kan henvende sig til DI for at få de nødvendige oplysninger i sager, hvor vores tillidsfolk ikke kan få udleveret oplysningerne. Ældre skal have kærlig pleje og omsorg. Vores børn skal ikke være i overfyldte klasselokaler som burhøns. OK 2012 Offentlig OK fornyelse pr. 1. april 2011 for ansatte i Kommunerne, Region og Stat. Parterne har haft flere møder og indtil nu er man blevet enige om at fastholde seniordage fra 60 år. Parterne mødes igen sidst i februar. Forringelser af arbejdsmiljøet! Regeringen har siden 2001 skåret kraftigt ned på Arbejdstilsynet. De har fjernet pligten for virksomhederne til at være med i et BST. Vi betaler prisen med vores helbred! OK kravene er denne gang: Lønstigning i kr. og øre frem for procenter. Fastholdelse af reguleringsordningen. Forbedring af lokal løndannelse og sikring af tilbageløbsmidler. Forbedring af pensionsbestemmelserne. Ret til fuld tid. Begrænsning af arbejdsgivers mulighed for at kræve ferie afholdt i opsigelsesperioden. Ret til uddannelse. Øget beskyttelse af TR/AR når hvervet ophører. Seniorordninger fastholdes. Bedre vilkår for MED og meget, meget mere Ombygningen Ombygningen af huset i Skanderborg står nu endelig færdig. Prisen på ombygningen blev efter udbud på ,00 kr. + moms, derudover blev der ekstra regninger på uforudsete udgifter og inventar på ca. 1 million kroner. Men nu er der endelig blevet tilfredsstillende arbejdsforhold i Skanderborg, og godt det endeligt er overstået Bestyrelsens beretning 12

13 så slipper vi for kulde, rod og toilet i gården. Men nu har vi en bygning tilrettet nutidens fagforeningsarbejde, og skal ikke længere gå på kompromis for at løse opgaverne i hverdagen. Bestyrelseskursus De fleste fra 3F Søhøjlandets bestyrelse deltog på FIU bestyrelsesuddannelse. Uddannelsen strækker sig over 3 x 3 dage og kommer rundt om alle facetter, som er i spil i bestyrelsesarbejdet. Det drejer sig både om rettigheder og pligter, hvordan bestyrelsesarbejdet organiseres, samarbejdet og ikke mindst, hvordan får vi vores faglige og personlige kompetencer bedst mulig i spil. AUS Ledelsen har sammen med de fagliges TR været igennem et afdelingsudviklingsprojekt med servicecentret for at finde ud af hvad den fælles kuffert (kurser, uddannelse, betalt af forbund) kan tilbyde Søhøjlandet og hvad vi har brug for fremadrettet. Der er afholdt to dages konference for ledelsen. Formålet var at snakke ledelsesformer, så der er en klar, enig, forståelse af, hvilken ledelsesform, der skal anvendes i afdelingen. Der skal arbejdes med afdelingens hverdag, hvor er vi rigtig gode, og hvor kan vi blive bedre. Der udarbejdes et uddannelsesforløb for den daglige ledelse og der afholdes en personalekonference, hvor formålet er at arbejde frem imod en større korpsånd og at blive mere bevidste om egne og andres ressourcer. Evt. ved brug af energrammet. Til sidst en afdelingskonference hvor deltagerne er alle valgte, ansatte samt bestyrelsen, hvor formålet er at sætte fokus på hvad afdelingen skal være kendt for, og arbejde frem imod fælles, synlige, visioner samt arbejde hen imod en helhed, hvor alle indgår i teamet. Fokusvirksomhed 3F Søhøjlandet har indført, der hvert kvartal køres fokus på en virksomhed for hver gruppe i afdelingens område. Med fokus menes der, vi besøger virksomheden, og får indblik i hvad der fremstilles, hvor mange der er ansat, direktion, beliggenhed, historie, mm. Der vil i samarbejde med TR og AR tages temaer op, der er direkte relateret til den enkelte virksomhed og fokus skal ende ud med en artikel i afdelingsbladet. Global kollega det internationale samarbejde Finn Andersen, Tove M. Sørensen og Mogens Mortensen fortsætter det gode og tætte samarbejde med SIER. Det er lykkedes dem sammen med Bjerringbro afdelingen og Mads Lund fra Hovedforbundet at få en ansøgning igennem EU om euro til et 3 parts projekt i Der er fastlagt seminarer og konferencer i Makedonien og et besøg her i Danmark hvor SIER samt nogle af deres arbejdsgivere kommer her op for at få indsigt i hvordan vores 3 partssystem fungerer, med henblik på at få lavet nationale hovedoverenskomster. Kongres 2010 Det er en stor forsamling, når 3F erne forsamles til kongres. I alt 837 delegerede deltog. Mange ting skal besluttes og mange ting skal siges. Mange meninger skal afstemmes, så det tager i alt en uge at gennemføre Konfliktmidlerne I øjeblikket bruger forbundet rentetilskrivningen fra konfliktfonden på driften af forbundet. Det er ikke godt, når alle ved, at det er vigtigt at have en stor og stærk konfliktformue. Det blev foreslået, at vi skal have penge til mindst fire ugers konflikt. Når vi har det, skal pengene delvis overføres til det lokale arbejde for at organisere medlemmer og tegne nye overenskomster. Dirigenterne afviste at lade forslaget komme til behandling. Styr på forbundslønningerne Kongressen i 2007 besluttede, at lønudvalget skulle finde en model, for ansatte i forbundet der sidder i udvalg Dyrere at være i fagforening! Prisen for at være medlem af vores fagforening stiger, når skattefradraget sættes ned. Det er et groft anslag mod fagforeningerne. Arbejdsgiverne pålægges naturligvis ikke de samme begrænsninger i fradraget. 13

14 (dobbelt honorar). Det skete også efter kongressen, men så besluttede hovedbestyrelsen at give de samme forbundsfolk en klækkelig lønstigning, der svarede til de penge, som de havde mistet. Det har skabt kritik, der blev derfor stillet forslag om en maksimal lønstigning på 500 kr. pr. ansatte pr. måned i hver af de tre år frem til næste kongres. Det svarer til den lønstigning som medlemmerne får. Forslaget vandt ikke opbakning. Lønudvalget foreslog at bruge de offentligt ansattes lønregulering som udgangspunkt for lønregulering i forbundet. Dette blev vedtaget Fratrædelse Når forbundets ledelse afgår i løbet af en kongresperiode får de fuld løn helt frem til næste kongres, uden at skulle arbejde for lønnen. Det virker oplagt urimeligt, når vi er i tider, hvor der skal spares i hele forbundet. Forslaget gik ud på, at daglig ledelse på nær formanden kun modtager løn for den periode, hvor de arbejder. Forslaget træder i kraft fra næste kongres. Ligestilling Forbundets aftale om Fair Repræsentation, der sikrer en ligelig fordeling af pladser i bestyrelser mm. mellem tidligere KAD ere og SiD ere, løber ud i løbet af den kommende periode. Kongressen vedtog dog en hensigtserklæring om mangfoldighed. Den opfordrer til, at der ved valg tages hensyn til en spredning i både køn, alder og etnicitet. Løndumping Løndumping og de mange underbetalte østeuropæiske arbejdere var et stort emne. Mange berørte problemerne i debatten. Et forslag om en klar indsats overfor den løndumping og mange underbetalte østeuropæiske arbejdere blev vedtaget. Der var opbakning til et krav om at sikre en juridisk bindende social protokol i EU, der sætter arbejderhensyn over markedshensyn. Repræsentantskabsmøde Mellem kongresserne, der holdes hvert tredje år, gennemføres der hvert Afskaffelse af efterlønnen! Efterlønnen er vores sikkerhed for at kunne stoppe inden vi er totalt nedslidt, og uden at skulle stå med hatten i hånden. år repræsentantskabsmøder, hvor afdelingerne tager stilling til overenskomstforslag mm. Hovedbestyrelsen ville afskaffe repræsentantskabsmøderne. Det talte vi kraftigt imod, fordi det betyder at en del af demokratiet dermed blev fjernet. Hovedbestyrelsen besindede sig og trak forslaget, før kongressen stemte det ned. Vi vil have en ny regering der tænker mere på den almindelige dansker fremfor kun at tænke på de rige i vores samfund. Alle afdelinger med i hovedbestyrelsen Hver fjerde afdeling har ingen repræsentant i 3F s hovedbestyrelse. Derfor blev det foreslået, at disse afdelinger bliver inviteret med til Hovedbestyrelsens møder dog uden stemmeret. Forslaget fik stor opbakning, men ikke nok til at blive vedtaget. 1 kr. til internationalt arbejde Et forslag, som afdelinger har rejst på tidligere kongresser om, at 1 kr. pr. medlem pr. måned reserveres til internationalt solidaritetsarbejde, fik stor sympati, men ikke opbakning nok til at blive vedtaget. Betingelser for arbejdsløse Det blev besluttet at arbejde for ordentlige forhold for arbejdsløse, længere understøttelsesperiode og højere understøttelse. Repræsentantskabsmødet i a-kassen, der foregik på kongressens sidste dag, viste at der er store forventninger til at en Bestyrelsens beretning 14

15 kommende rød regering fjerner de forringelser og omfattende kontrolsystemer, som den nuværende regering har gennemført. TR dagen og året 2011 Vi var på TR dagen på kongressen delt op i grupper med fokus på TR året Der skal satses mere på uddannelse og samarbejde mellem virksomheder og forbund/afdelinger. Derudover skal organisering optimeres, så det bliver mere tydeligt, hvilke medlemmer der er med i en rigtig fagforening. Udover det blev det besluttet At kampagnen 1-krone om dagen fortsættes. At vi implementerer projektet 3F Medlemsservice i organisationen og samtidigt overvejer, om vi har fundet den rigtige titel til projektet. Afdelingernes organisatoriske struktur og geografiske afgrænsninger fastlægges til næste kongres. Samt til sidst men ikke mindst, at vi afsætter 5 millioner kroner fra kampagnemidlerne med det ene simple formål: At få en ny regering. Fratræder bestyrelsen Bruno Sørensen fratrådte i april bestyrelsen og Jonas Trier blev indsat. Janni Krølbøll fratræder bestyrelsen fra denne generalforsamling, og vi siger tak for det aktive samarbejde. Janni har været i bestyrelsen siden fusionen i 2005 og har tidligere siddet i SiD Skanderborgs bestyrelse. Mindeord Vores mangeårige medarbejder Jens Erik Larsen er død. Jens Erik startede i SiD i 1982 som kontorbestyrer og blev i 1984 valgt som formand/kontorbestyrer/kasserer i det daværende SiD Hørning- Blegind. En post han bestred til sammenlægningen med SiD Skanderborg i 1997 til SiD Skanderborg-Hørning. Ved sammenlægningen valgte Jens Erik at koncentrere sig om arbejdet i a-kassen, som var hans hjertebarn. Jens Erik var vellidt blandt kolleger og medlemmer, som han altid var klar til at servicere på bedste måde. Efter fusionen i 2005 til 3F valgte Jens Erik fra den 1. maj at nyde sit otium som efterlønner, men havde fortsat kontakt til afdelingen som bilagskontrollant. Æret være Jens Eriks minde. Tak til Personalet, bestyrelsen, tillidsvalgte og alle de aktive medlemmer som har været medvirken til at 3F Søhøjlandet i dag har overblik og styrke til at fortsætte kursen for bedre vilkår for medlemmerne og de svageste i vores samfund. 3F Søhøjlandet: VI ER DER når du har brug for os! Venlig hilsen Bestyrelsen Vi er der - når du har brug for os! Fratrådte medarbejdere og valgte Inger Lund fratrådte sin stilling som a-kasseleder pr. 1. december Tak for samarbejdet og held og lykke fremover. Efterlønnnerne i Skanderborg har afviklet klubben, og en tak for godt samarbejde til de gamle banditter og til formanden Jens Jørgensen. Nye medarbejdere Lene Kanstrup fra det tidligere TIB tiltrådte pr. 1. februar en midlertidig stilling som a-kasse medarbejder. Det er besluttet at vi til sommerferien skal have en ny elev. Meningsløs aktivering og kontroltyranni mod de arbejdsløse! Regeringen har igen og igen forringet indsatsen for de ledige. Det har udviklet sig til et sandt kontroltyranni. Stillingsændringer Berit Hansen tiltrådte stillingen som a-kasseleder pr. 1. januar Vi glæder os til at arbejde med dig fremadrettet i bestyrelse og ledelse. 15

16 Udgiver: UMM 3F Søhøjlandet ID-nr Boks 480, 8660 Skanderborg Arbejdsmiljøintrokursus - kom godt igang 3F Søhøjlandet afholder et lokalt arbejdsmiljøkursus Kurset henvender sig til nye arbejdsmiljørepræsentanter (AR), der endnu ikke har deltaget på 3F s kurser i arbejdsmiljø. På kurset bliver du gjort bekendt med de arbejdsopgaver en AR har på arbejdspladsen og du vil blive introduceret til de 4 hovedbegreber i arbejdsmiljøet. Efter endt kursus vil du være rustet til at arbejde videre med et konkret arbejdsmiljøproblem i egen virksomhed. Du vil få mulighed for at danne netværk med andre arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og den miljøansvarlige i 3F Søhøjlandet. Kurset afholdes den 18. og 19. maj 2011 kl i 3F Søhøjlandets lokaler, Villavej 4, 8660 Skanderborg. Tilmelding senest den 18. april 2011, til afdelingen med oplysning af FIU nr på tlf eller på mail: oplys navn, cpr. nr. og arbejdsplads. Cirka en uge før start udsendes endeligt program og deltagerliste. Venlig hilsen 3F Søhøjlandet 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Skævt

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os!

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os! Vi er der - når du har brug for os! LECA-produktion i modvind - læs tillidsrepræsentantens indlæg på side 8, 9 og 10 Nr. 1 - Marts 2012 Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts se side 3! Vi er

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Social- og Sundhedsafdelingen infoa oktober 2010 nr. 6 Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Faglighedsdag FOA-ansatte

Læs mere

Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11

Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11 Kastrup Nr. 4 November 2014 Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11 Derfor går jeg til generalforsamling Side 2 Jeg vil holde

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12 #5 Service udkommer i følgende måneder: # 1 Februar. # 2 April. # 3 Juni. # 4 September. # 5 Oktober. # 6 November I dette nummer kan du bl.a. læse om: Hurtig indsats mod social dumping Side 5 Ulla er

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Nr. 6 oktober 2012 www.3f.dk/bjmf Generalforsamling den 30. oktober kl. 17 side 11-14 Altaner er også tømrerarbejde Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Side 4-5 Metro-camp

Læs mere

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 Nr. 2 - juni 2014 Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 I dette nummer: Fællesskabet står øverst s. 5 Husk din digitale postkasse s. 6 OK-14, hvordan stemte vi? s. 16 #JoinUs - med overenskomst

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010 Velkommen til det nye 221,00 286,00 181,50* 133,50 450,00 429,00 439,00 439,00 CF 3F A-kasse Efterlønsordning FOA TF A-kasse Efterlønsordning Chaufførernes Fagforening Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

substans Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere SIDE 10-11 ledige til fordel for nye folk udefra

substans Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere SIDE 10-11 ledige til fordel for nye folk udefra substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 01 // 2011 Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere på Bornholm SIDE 10-11 TEMA // Fantasi uden grænser ved DM for slagtere, bagere og

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. november

Husk generalforsamling den 27. november Kastrup Nr. 3 November 2012 ST Aerospace lukker og slukker det meste Læs om virksomheden med rødder langt tilbage i lufthavnens historie på side 4 Frederiksberg Renovation Uddannelse er på dagsordenen

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere