Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING"

Transkript

1 Nr. 2 Juni 2008 DBI Rådhus reddet af sprinkleranlæg Brandstrategi på Hovedbanegården Brandsikring af Carlsbergs nye højlager Risiko for at sammenkoblede brandsikringsanlæg kobler fra Kun en tåbe frygter ikke havnen Når herregården bliver til hotel Februar i flammer Balladen i skolernes vinterferie

2 Nr årgang Juni 2008 Udkommer 4 gange årligt Oplag: ca eksemplarer Ansvarshavende Peter Johansen, Redaktør Ole B. Kristensen, Fotos: DBI (hvor intet andet er nævnt). Annoncer Jesper Høngaard, TechMedia A/S, Tlf Produktion og layout TechMedia A/S Tryk P. J. Schmidt Grafisk Produktion Vojens Udgiver DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen Hvidovre Telefon Fax DBI Dansk Brand- og sikrings teknisk Institut er videncenter for brandsikkerhed, sikring og skadeforebyggelse. en uafhængig, selvejende virksomhed. godkendt som teknologisk serviceinstitut (GTS-institut) af Ministeren for Videnskab, Teknologi og udvikling. akkrediteret af DANAK til inspektion, prøvning, certificering og undersøgelser. ISSN Forsiden I skolernes vinterferie oplevede Danmark sine hidtil voldsomste uroligheder blandt unge andengenerationsindvandrere. Påsatte brande, der startede på Nørrebro i København, bredte sig som en steppebrand til resten af landet. Især biler og affaldscontainere blev antændt men det gik også ud over skoler og institutioner. Læs side 4. (Foto: Flemming Schiller) Det seneste hold færdiguddannede eksaminerede sikringsledere fra februar 2008: Stående fra venstre mod højre: Kent Kjærgaard (Kemp & Lauritzen), Jørgen Andersen (Hanson & Partners), Jesper Legarth (Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste), Christian Ferraro (Tryg), Peter Graabæk (Gunnebo), Hans Ole Kærsgaard (Codan), Jesper Bloch-Sørensen (Den Gamle By), Jan Høje Sørensen (ABS Alarm og Sikkerhed), Per Axelsen (privatkursist) og Per Momme Nielsen (G4S). Sidende fra venstre mod højre: Kenneth Olsen (Flintenborg El), Carsten Bille (G4S), Jørn Olesen (Ordrupgaard Museum) og Søren Kudsk (Kemp & Lauritzen). Brian Hansen (Gunnebo), som ikke var med ved fotograferingen, bestod også eksamen. Kontaktpersoner: Ivan T. Petersen, Bo G. Jørgensen, Nu over 200 eksaminerede sikringsledere Aldrig har interessen for uddannelsen Eksamineret Sikringsleder været så stor som netop nu. I øjeblikket er 19 kursister i gang med den certifikatgivende uddannelse, hvilket er det hidtil største kursushold. Tidligere på året bestod 15 kursister den afsluttende eksamen. Uddannelsesleder Ivan T. Petersen, DBI, oplyser, at indtil videre har i alt flere end 200 sikringsspecialister erhvervet det eftertragtede certifikat, der giver ret til at skrive Eksamineret Sikringsleder på visitkortet. Han forventer, at tallet vil passere 250 inden for det kommende år. Uddannelsen blev etableret for 12 år siden af uddannelsesinstitutionen NUSA, som i dag er en del af DBI s kursusafdeling. Efter en grundig opdatering af uddannelsen i 2007 udbydes den nu i tæt samarbejde med SikkerhedsBranchen. Det igangværende kursushold skal op til eksamen i slutningen af august 2008, og umiddelbart efter starter et nyt hold. Og det hold er for længst fuldtegnet, fortæller SikkerhedsBranchens uddannelseschef Bo G. Jørgensen. Han anbefaler derfor alle, som har planer om at starte på uddannelsen, at de tilmelder sig hurtigst muligt, så de undgår at skulle stå for længe på venteliste. Der gennemføres for tiden to kursusforløb om året, men fortsætter den store efterspørgsel, må vi se, om der kan blive plads til et ekstra hold i 2009, siger Bo G. Jørgensen. Men indtil videre er der ledige pladser på det hold, som efter planen starter i begyndelsen af Den samlede uddannelse som Eksamineret Sikringsleder omfatter fem kursusmoduler a 3-4 dage og kan gennemføres over en periode på ca. seks måneder. Man kan læse mere om uddannelsen under Kurser på og på 2

3 Ruko Panikbeslag Godkendt personsikkerhed i 1. klasse - Opfylder DS/EN 1125:2001 standarder for panikbeslag - Panikbeslag til ethvert formål - Maksimal plads i åbningen - Vandret beslag, der åbner døren ved let tryk, uanset hvordan det rammes Læs mere om Ruko Panikbeslag på eller kontakt din lokale Ruko forhandler. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

4 Februar i flammer Balladen, der blussede op i skolernes vinterferie Et af de totalt udbrændte klasseværelser på Værebroskolen i Bagsværd. Eleverne må vente halvandet år på at vende tilbage. I februar måned oplevede Danmark sine hidtil voldsomste uroligheder blandt unge andengenerationsindvandrere. Det gav sig først og fremmest udslag i, at påsatte brande, der startede på Nørrebro i København, bredte sig som en steppebrand til resten af landet. Det hele begyndte søndag den 10. februar 2008, netop som skolernes vinterferieperiode var startet. Nogle unge, som angiveligt var utilfredse med politiets håndtering af en episode på Nørrebro, satte ild på biler, affaldscontainere, cykelskure og andet brændbart. Fyldte benzindunke Uroen er næsten døet hen, da PET tirsdag den 12. februar anholder tre personer for at planlægge drab på tegneren Kurt Westergaard. Det får flammerne til at blusse op i blandt andet Gjellerupparken i Århus. Herefter eskalerer situationen. Brandene breder sig i de følgende dage i Københavns omegn, på Sjælland og i resten af landet. Massiv mediedækning og sms-kæder spreder budskabet og inspirerer blandt andet nogle grupper af de børn og unge, som har vinterferie. I flere af de områder, hvor brandene hærger, rapporteres der om unge, som er set fylde benzindunke op på tankstationer. De foretrukne antændelsesobjek- ter er igen biler, affaldscontainere og tilfældige træskure mv. Men der gås også direkte efter en række offentlige bygninger, og mange steder mødes brandfolk og ordensmagt af sten- og flaskekastende unge. Det går især ud over skoler, hvoraf en del holder lukket pga. vinterferie, men daginstitutioner for mindre børn rammes også af brandattentater. Den værste skolebrand går ud over Værebroskolen i Bagsværd, Gladsaxe Kommune. Branden er så voldsom, at den ene af skolens to bygninger, der blandt andet rummer 10 klasseværelser, på det nærmeste udbrænder. De mange skolebørn, som nu undervises i midlertidige barakker, må vente halvandet år på, at bygningen er genopført! Brandsmitte Den omfattende brandsmitte, der opstod så pludseligt, kom bag på både sociale myndigheder, politi og politikere. - Det er uromagere, der bare vil have gang i gaden. Når de står der med brostenene eller lighteren, så rammes de af en blodrus, som gør, at de er helt uden for rækkevidde. Sådan kommenterede Københavns Politis pressetalsmand Flemming Steen Munch situationen ifølge Ekstra Bladet. Andre pegede på, at visse grupper af børn og unge ikke havde noget at tage sig til i vinterferien. Nogle af disse føler sig desuden marginaliserede i samfundet, og så skal der kun en gnist til at udløse ballade. Nu kom der to: politisagen på Nørrebro, og tegningskrise nummer to. Selv om brandfrekvensen er faldet, er skole- og institutionsbrande langt fra hørt op. I løbet af foråret rapporteredes om en række skoleog institutionsbrande i medierne. I Sverige har man gennem de senere år oplevet en tydelig tendens med et stærkt stigende antal påsatte brande specielt på skoler. I Danmark er der mange, som nu stiller sig spørgsmålet, om disse tilstande er på vej til os og hvad der kan gøres for at bremse udviklingen? Brandurolighederne i tal På et gennemsnitligt februardøgn rykker danske brandvæsener ud til ca. 40 brande. Torsdag den 14. februar 2008 rykkede slukningskøretøjerne ud til 159 brande, dvs. fire gange så mange som normalt. Det følgende døgn, fredag den 15., rykkedes ud 157 gange, mens tallene lørdag og søndag lå på henholdsvis 142 og 139 brandudrykninger. Sidst i februar var udrykningerne faldet til det normale niveau. Tallene er opgjort af Beredskabsstyrelsen på baggrund af styrelsens online dataregistrerings- og indberetningssystem ODIN, som får sine input fra de kommunale redningsberedskaber. På baggrund af oplysninger fra landets politikredse, opgjorde Ekstra Bladet, at urolighederne fredag aften den 15. og natten til lørdag den 16. februar resulterede i 185 brande, hvoraf alene de 100 fandt sted i Københavns Politikreds. 4

5

6 Skolebrande nu også et stigende problem i de nordiske lande Lokale initiativer sættes ind mod skolebrande i Sverige Vil antallet af skolebande fortsætte med at stige, eller har de mange brande bevirket, at forebyggende initiativer nu vil bremse den kedelige udvikling? Foto fra Værebroskolen i Bagsværd, som brændte i februar Påsatte skolebrande er et kendt begreb inden for brandverdenen. Problemet har i mange år været udtalt i blandt andet USA og Storbritannien, mens der indtil midt i februar aldrig rigtig har været fokus på emnet herhjemme. Mange har ment, at det nok kun var noget, der var et problem i lande med et mere autoritært skolesystem men ikke i Danmark og andre nordiske lande, hvor lærere og elever traditionelt har et mere afslappet forhold til hinanden. I Sverige har man dog haft stor fokus på problemet, da man har registreret en drastisk udvikling inden for de senere år. I 2006 gjorde man op, at 257, eller lidt over halvdelen af de 505 registrerede skolebrande, var påsatte. Det svarer til næsten en tredobling på 10 år, idet der kun blev registreret 95 påsatte skolebrande i Det vurderes, at skolebrandene koster samfundet 500 mio. svenske kroner om året hvilket svarer til lærerstillinger! I Danmark halter vi lidt efter, men fortsætter udviklingen, styrer vi direkte mod svenske tilstande. I 2006 rykkede danske brandvæsener ud til godt 170 skolebrande, et tal som steg til ca. 250 i Der findes ingen opgørelse over, hvor mange af disse, der var påsatte. På baggrund af urolighederne i februar kan man frygte, at dette tal vil stige yderligere i I februar måned i år registrerede Beredskabsstyrelsen 34 skolebrande, mod 15 i Man kan kun håbe, at urolighederne i februar har sat initiativer i gang, som vil dæmpe udviklingen. Svensk forebyggelse Som evt. inspiration for det forebyggende arbejde kan man fx se på, hvad der sker i Sverige. Her er der taget en række, primært lokale, initiativer, som skal modvirke problemet med påsatte skolebrande og anden form for hærværk. Initiativerne spænder fra sociale foranstaltninger til tekniske sikringstiltag, og det sker ofte i samarbejde mellem skole, brandvæsen, politi og den kommunale forvaltning. Blandt de aktuelle eksempler kan nævnes: I Motala skal unge ildspåsættere, som pågribes, gennemgå et halvdags brandsikkerhedskursus hos brandvæsenet. I Göteborg har man gjort ekstra meget ud af sikkerheden på den nyopførte Emmaskolan i Hammarkullen. Der er tale om et pilotprojekt, hvor man har søgt at forebygge forskellige former for hærværk ved hjælp af tekniske og arkitektoniske løsninger. Samtidig satser man på, at eleverne opbygger en særlig stolthed over deres skole. I Södertörns har det lokale brandværnsforbund igangsat et projekt, hvor man inspireret af aktiviteter ved brandvæsenet i Liverpool afholder kurser for større skolebørn på Huddinge brandstation. I Karlskrona arbejder brandvæsenet, socialforvaltningen, nærpolitiet og kriminalforsorgen sammen om et konsekvensprogram for unge under 18 år, som har begået kriminalitet. Formålet med programmet er at forklare de unge, hvilke følger, deres handlinger kan få, og hvordan de kan vælge en anden vej. I Karlstad arbejder kommunen på at øge tryghed og trivsel og at udnytte kriminologiske erfaringer. Blandt andet arbejder man på at gøre skolerne mere åbne fx ved at fjerne eller beskære bevoksning, ved at sørge for ordentlig belysning, ved at fjerne computere fra udsatte steder og ved at sørge for et pænt og indbydende miljø. Forskningsprojektet Brandforsk har iværksat et forstudie, som skal analysere problematikkerne omkring påsat brand. Projektet udføres af SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Virker overvågning? På mange svenske skoler har man opsat overvågningskameraer. I Skåne fx er antallet af skoler med kameraovervågning øget fra 12 til 72 inden for blot tre år. I Södertälje deltager det lokale brandforsvarsforbund i et forebyggende pilotprojekt, hvor kameraovervågning indgår. En del kommuner er dog skeptiske, blandt andet Karlstad kommune, som på baggrund af de kriminologiske erfaringer hellere satser på blødere foranstaltninger. Senest er der sat spørgsmålstegn ved kameraernes langsigtede effekt. Således påpeger forfatteren og videnskabsjournalisten Kristoffer Gunnartz, at gennemførte undersøgelser giver et misvisende billede, da de viser effekten lige efter, at kameraerne er sat op. - Kameraer er den enkle, hurtige løsning til forskel for at se på de 6

7 Næsten 5 gange om ugen rykkede danske brandvæsener ud til en skolebrand i Den værste brand ramte Dybbølskolen i Sønderborg, hvor en hel fl øj nedbrændte. grundlæggende årsager til problemerne. I stedet for at sætte flere kameraer op, skal vi vente og se på de langsigtede resultater, opfordrer han. Interessen for at gøre noget ved problemet er betydelig i Sverige. En nylig afholdt konference om påsat brand i skoler mv. samlede således omkring 225 deltagere i Malmø. Et dansk initiativ - Selv om mange skolebrande er påsatte, skal man ikke glemme, at der også er andre årsager til, at skoler brænder. En brand er en brand, uanset hvordan den opstår, og derfor gælder det under alle omstændigheder om at forebygge brand generelt og at sikre redningsforhold og flugtveje mv., siger Ib Bertelsen, DBI. Som eksempel nævner han, at der sidste år nedbrændte en stor fløj af Dybbølskolen i Sønderborg på grund af en defekt ventilationsmotor, mens der var elever i bygningen. Både denne og tidligere skolebrande i Danmark har blotlagt problemer af både bygnings- og beredskabsmæssig art. Forsikringsselskabet Kommune- Forsikring ønsker nu at sætte fokus på mulighederne for at begrænse brande på skoler og i andre kommunale bygninger. I løbet juni måned afholder KommuneForsikring i samarbejde med DBI to temadage, hvor blandt andet skolebrande er på dagsordenen. Rittal - fremtidens datacenter Rittal RimatriX5 & Lampertz serverrum - den suveræne og komplette løsning på fysisk IT-sikkerhed i verdensklasse Få rådgivning og teknisk support af vores dygtige medarbejdere i kundeservice, eller et uforpligtende besøg af vores IT-salgskonsulenter. Salg Kundeservice

8 Rådhus reddet af sprinkleranlæg En politipatrulje og et sprinklerhoved hjalp brandvæsen i presset situation Ueksploderet molotovcocktail på Ballerup Rådhus (Foto: Flemming Schiller) Torsdag aften den 14. februar og natten til fredag den 15. var brandberedskabet i Københavns omegn under hårdt pres. Blandt andet i Ballerup-Gladsaxe-området. Kort før midnat torsdag indløber en automatisk brandalarm (ABAalarm) fra Ballerup Rådhus. Alarmen går videre til deltidsstyrken, der indgår i den såkaldte andenudrykning på Falck-stationen i Ballerup. Førsteudrykningen er travlt beskæftiget med en påsat storbrand på Værebroskolen i Bagsværd tilkaldt som assistance for brandvæsenet i Gladsaxe. Til at lede indsatsen tilkaldes René Bech, der er tilknyttet Ballerups nabokommune Herlev som indsatsleder. Klokken er omkring 23.45, da han, samtidig med de første slukningskøretøjer, svinger ind foran det toetages rådhuskompleks i Ballerup. De bliver modtaget af den vagthavende rådhusbetjent, som kan oplyse, at han indtil videre ikke har observeret noget uregelmæssigt. Ny alarm indløber Netop som indsatslederen når frem til ABA-centralen, modtager han en ny alarmmelding: Brand på Ballerup Handelsskole. Da der her er tale om en 112-anmeldelse dvs. en konstateret brand vælger René Bech at køre med slukningstoget til handelsskolen, der ligger ca. halvanden kilometer fra rådhuset. Imens på rådhuset går betjenten hele bygningen igennem for at un- Brandattentatet på Ballerup Rådhus fandt sted i et hjørne af rådhuskomplekset, som støder op til et parkområde, der ligger øde hen om aftenen. Derfor har ingen bemærket indbruddet og brandstiftelsen, som fandt sted kort før midnat. De fem knuste ruder er afdækket med plader. dersøge, hvad der evt. kan være årsag til alarmen. Med begge slukningstog af sted og travlhed i store dele af omegnen må indsatslederen overveje, hvilke muligheder der er, hvis der skulle vise sig at blive behov for en indsats på rådhuset. Én mulighed kunne være at omdirigere førsteudrykningen til rådhuset, hvis den skulle nå at melde klar fra Værebroindsatsen. En anden at rekvirere assistance fra et andet redningsberedskab via vagtcentralen. Foreløbig kan René Bech, nu fremme ved handelsskolen, konstatere, at en politipatrulje har nået at bekæmpe en mindre brand. Der var knust et par ruder, og nogle papirer i et skuffeelement havde været antændt. Han kan derfor sende sprøjten tilbage til rådhuset, men beholder resten af styrken på stedet, da der nu er indløbet en alarm fra handelsskolens ABA-anlæg, som først skal undersøges. Lugter benzin Tilbage på rådhuset mærker rådhusbetjenten under sin rundgang pludselig en tydelig lugt af benzin - han er nået til økonomiafdelingen, der ligger i stueetagen i det fjerneste hjørne af det store rådhus. Det er ikke noget rart syn, der møder ham, da han åbner døren ind til afdelingen. Ruder er knust, på gulvet flyder det med glasskår, papir og vand, og i et kontorafsnit sprøjter vandet ud af et aktiveret sprinklerhoved. Rådhusbetjenten ringer 112 og får meddelt indsatslederen, at der har været indbrud, og at sprinkleranlægget er aktiveret. Beskeden går videre til mandskabet, som er på vej til Rådhuset. Da de ankommer til skadesstedet observerer de, at der har været brand i et gardin og i nogle papirer på et bord tæt ved den udløste sprinkler. Der er sværtet med sod op langs den glasvæg, som bordet står op ad - men branden er helt slukket af sprink- 8

9 Kan du se værdien... af at lave sikre forretninger med dine kunder? Alarm, sikring og overvågning er et marked i stor vækst. En vækst, som vi vil gøre alt for at du får din andel af. Som installatør står dine kunders døre i forvejen åbne for dig, fordi de kender dig i forvejen. Så hvorfor ikke også hjælpe dem med at sikre dem mod tyveri, brand og uvedkommende gæster? Lemvigh-Müller står bag dig med et bredt program indenfor AIA, ADK, ITV og ABA/ABDL - bakket op af kompetent support fra vores teknikcenter. Kan du se værdien? VVS EL-TEKNIK VVT STÅL

10 Sprinklerhovedet i loftet er skiftet ud men det var vand herfra, der uskadeliggjorde mindst én molotovcocktail og slukkede en mulig storbrand. På glasvæggen ses rester af sod fra branden. Vandskaderne var de værste i forbindelse med brandattentatet på Ballerup Rådhus. Bunkevis af regnskabspapirer og sagsdokumenter fik brusebad af det udløste sprinklerhoved. Her ligger papirerne til tørre. lerhovedet. Brandfolkene finder ned til sprinklercentralen i kælderen og får anlægget stoppet. Det ankommende politi noterer sig blandt andet, at fem store ruder er smadret, og at branden ser ud til at være påsat. På gulvet ligger et par knuste og en intakt molotovcocktail. Tilsyneladende er kun en enkelt af disse brandbomber eksploderet den der antændte branden. Brandvæsenet går i gang med at opsuge vand, og det tilkaldte skadeservicefirma sørger for diverse affugtning, oprydning, afdækning og opsætning af plader på de knuste vinduespartier. Det udløste sprinklerhoved udskiftes, og anlægget reaktiveres. 19 brande i området Københavns Vestegns Politi fik anmeldelser om i alt 19 formentlig påsatte brande i løbet af den samme aften og nat. I Ballerup og Gladsaxe blev der, ud over brandene på rådhuset og handelsskolen, sat ild til Værebroskolen og til en fritidsklub. Det er politiets indtryk, at der i vidt omfang er benyttet molotovcocktails til antændelsesforsøgene. Øjenvidner har berettet, at der umiddelbart før brandalarmen gik, er observeret to biler med flere yngre mennesker på parkeringspladsen foran Ballerup Rådhus. Både disse og mulige gerningsmænd, som er observeret ved andre af brandstederne, beskrives som andengenerationsindvandrere. Ifølge tal fra Beredskabsstyrelsen blev torsdag den 14. og fredag den 15. februar 2008 de hidtil to travleste døgn med brandudrykninger, der er registreret i Danmark - når man ser bort fra den traditionelt ekstra travle Nytårsaften. Artiklens oplysninger om de to brande i Ballerup er baseret på samtaler med indsatslederen, redningsberedskabet og den vagthavende rådhusbetjent samt besigtigelse af gerningsstedet. De politimæssige oplysninger er refereret fra dagspressen. Kursus i projektering af mekanisk indbrudssikring DBI/NUSA har lanceret et kursus i projektering af mekanisk indbrudssikring, dvs. værdiopbevaringsenheder, rullegitre, gitter-/pladeskabe, låsesystemer, døre og glas mv. Kurset er et tredages AMU-kursus, som indgår i serien af fagkurser, der knytter sig til Forsikring & Pensions nye certificeringsordning for mekanisk sikring. På kurset lærer deltagerne at pro- jektere mekaniske sikringsløsninger og at udarbejde løsningsforslag, så det ønskede sikringsniveau kan opfyldes - under hensyntagen til evt. supplerende elektronisk overvågning. Deltagerne vil få indsigt i de sikringsmæssige konflikter i forhold til brandlovgivningen. Herunder med særlig fokus på redningsåbninger og flugtveje. Der gennemgås emner som: god sikringspraksis, nøglehåndtering, låseplaner, eftersyn og egenkontrol, drift og vedligeholdelsesplaner samt de relevante normer. De kommende kurser, som finder sted i Frederikshavn, afholdes september og november Nærmere kursusbeskrivelse og mulighed for tilmelding på www. dbi-net.dk. 10

11

12 BRAND Overvågning uden kameraer. I Sibeliusparken midt i Rødovre er skabt et boligmiljø, som på en gang både er intimt og overskueligt. Det har været med til at begrænse kriminalitet og hærværk. Arkitektur kan begrænse hærværk og kriminalitet De arkitektoniske muligheder for at skabe større tryghed i boligområder og byrum forsømmes i Danmark Byplanlægning og arkitektur kan forebygge hærværk og kriminalitet. Men det overses ifølge tidsskriftet DANSKE ARK BYG (02, 2008) i alt for høj grad af danske arkitekter og byplanlæggere. Således findes der kun et begrænset antal byggerier i Danmark, hvor kriminalitetsforebyggelse har haft høj prioritet allerede på tegnebrættet. Et af de bedste eksempler er boligbebyggelsen Sibeliusparken i Rødovre, der blev opført i årene omkring Her har man indarbejdet en række gennemtænkte forebyggende foranstaltninger, som har vist sig at virke. Kriminaliteten i bebyggelsen er lavere end i sammenlignelige boligområder. Det forbilledlige byggeri bliver ofte besøgt af udenlandske delegationer på studierejse i Danmark. Måske var det på tide, at også de danske arkitekter og planlæggere lod sig inspirere, anbefaler chefredaktør Lars Carøe Solberg på lederplads i DANSKE ARK BYG. Spild af ressourcer Ifølge lektor på Kunstakademiets Arkitektskole, arkitekt MAA Bo Grönlund, halter vi da også bagefter lande som fx Sverige på dette område. Danmark har ellers været pioner i Norden ved at udvikle nogle kriminalitetsforebyggende principper, som Dansk Standard siden har fået indarbejdet i europæiske standarder. Det er spild af ressourcer, at et bevist forebyggelsesredskab, som at opføre huse og kvarterer efter kriminalpræventive principper, ignoreres i Danmark, siger han til bladet. I Sverige anvendes de forebyggende principper i langt større udstrækning. Fx har Stockholms politi udarbejdet et omfattende sæt retningslinjer, kaldet Bo Tryggt, som nu bruges over hele Sverige. Omvendt vindueskiggeri Et venligt, åbent og indbydende byggeri, som får beboerne til at føle ejerskab, er vigtigt, hvis man vil skabe tryghed og forebygge kriminalitet i boligområder. Men det bedste kriminalforebyggende virkemiddel er, ifølge forskningschef Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut, det såkaldte public eye-princip. En metode, som kort fortalt går ud på, at fællearealerne skal kunne ses og overskues af beboere og forbipasserende trafi kanter mfl. Det kan man især opnå ved hensigtsmæssig projektering og indretning af vinduesforhold, bevoksning, stier, vejføring og belysning. Det er meget sjældent, at der begås kriminelle handlinger på områder, hvor der er mange mennesker, der passerer, eller beboere, der kan kigge ud af vinduerne, forklarer han til DANSKE ARK BYG. Alternativ til videoovervågning Omvendt betyder det, at risikoen for hærværk og kriminalitet er større i byområder med ingen eller få boliger, og hvor der er meget begrænset trafik. Thorkild Ærø mener derfor, at der grundlæggende bør planlægges anderledes i byerne. Måske burde byplanlæggerne skabe fl ere boliger og mere liv i (byernes) centrum i stedet for som nu at ende med at sætte videoovervågning op overalt, lyder hans afsluttende kommentar. 12

13 Både miljø og medarbejdere skal sikres Det handler om samfundets miljø. Men arbejdsmiljø og personsikkerhed har højeste prioritet hos landets største genbrugsaktør. DBI Hvis der endnu er nogen, der tror på det papirløse samfund, kan et besøg på et af Stena Averhoffs anlæg nok få de pågældende til at vakle i troen. Til gengæld bliver man ikke skuffet, hvis man tror på genbrug og miljømæssig forsvarlig omgang med ressourcerne. I virksomhedens lagerhaller på Banemarksvej i Brøndby hober papir og pap sig op i vældige bunker og tårnhøje stabler. Dit og mit papiraffald: kasserede dagblade, distriktsblade, gratisaviser, ugeblade, reklamer og tilbudsaviser. Foruden erhvervslivets overskydende papir: restpapir fra trykkerier og emballageindustri mv. samt alle de tryksager, kopier og print, vi smi- En ladning affaldspap ankommer til Stena Averhoffs anlæg i Brøndby, hvor det sorteres og behandles, inden det sælges videre til papirindustrien. Securi-Flame sikrer værdierne COFERRO A/S Vesterlundvej 6 Postbox 759 DK-2730 Herlev Telefon CVR-nr Telefax

14 Affaldscontainere fra Stena Averhoff til indsamling af fortroligt papir til makulering. der i kontorernes genbrugskasser. Genbrug i storskala Det meste af den slags papiraffald havner på et af Stena Averhoffs anlæg i Danmark. Her sorteres papiret og pappet i forskellige kvaliteter, hvorefter det presses i baller og sælges til papirfabrikker over hele Europa. Produkterne indgår i fremstillingen af nyt papir, som siden hen igen kan indsamles og genbruges. Det er miljømæssigt genbrug i den helt store skala. Stena Averhoff, som også tager sig kærligt af plastaffald, er blot en af en håndfuld genbrugsvirksomheder i den svenskejede Stena-koncern. De andre virksomheder står bl.a. for indsamling og genbrug af aluminium, jern- og metalskrot, elektronikaffald og miljøfarligt affald. Men det er ikke kun det samfundsmæssige miljø, som står højt på dagsordenen i Stena-koncernen. - Vi satser i høj grad på arbejdsmiljøet og sikkerheden på vore arbejdspladser, fortæller miljøchef Rikke Helstrup, Stena Miljø A/S. Og det er der mange gode grunde til, lyder hendes forklaring: Miljøchef Rikke Helstrup, Stena Miljø A/S, koordinerer Stena-koncernens brand- og førstehjælpskurser. - På de forskellige anlæg har vi en betydelig trafik med lastbiler og trucks, vi har både manuel og maskinel håndtering af en lang række farlige og miljøskadelige stoffer, vi har maskiner, som splitter jern og metal, vi har anlæg til sortering og udstyr som presser og bundter papir, pap og plast osv. Hertil kommer de store oplag af brændbare materialer. Altså forhold, som stiller krav til vore interne miljø- og sikkerhedsforanstaltninger. For at undgå og begrænse ulyk- Stena-virksomhederne Svenske Sten A. Olsson begyndte at indsamle metalskrot til genbrug ved starten af anden verdenskrig. I takt med de voksende samfundsmæssige krav om genbrug/genvinding og miljømæssig håndtering af affaldsprodukter udviklede hans lille skrothandel sig til en omfattende koncern af virksomheder med genvinding som det væsentligste arbejdsfelt. Virksomhederne, der er samlet i Stena Metallkoncernen, beskæftiger sig i dag især med indsamling, behandling og videresalg af papir, pap, plast, elektronikskrot, aluminium, jern og metal samt miljøfarligt affald til genbrug og nyttiggørelse. Koncernen, der opererer i Norden, Baltikum, Rusland og Polen, er Nordens førende inden for genvinding. I Danmark omfatter koncernen virksomhederne: Stena Miljø A/S, Stena Averhoff A/S, Stena Jern & Metal A/S, Stena Metal A/S, Stena Technoworld A/S og Stena Aluminium A/S. Den danske medarbejderstab udgør omkring 450 ansatte, mens hele Stena Metallkoncernen med en omsætning på over 25 mia. svenske kroner samlet beskæftigede over medarbejdere i regnskabsåret 2006/2007. Rederiet Stena Lines, som også er grundlagt af Sten A. Olsson, indgår i en parallel koncernopbygning. ker i disse miljøer er kurser i førstehjælp og brandslukning en fast del af vores sikkerhedspolitik, forklarer miljøchefen, som står for at tilrettelægge og koordinere disse kurser for Stena-selskaberne: Stena Miljø A/S, Stena Metal A/S, Stena Jern og Metal A/S, Stena Averhoff A/S og Stena Technoworld A/S. DBI s instruktør Kim Stochholm underviser et hold medarbejdere i førstehjælp. Alle tilbydes kurser I de fem virksomheder, hvis 24 afdelinger ligger spredt over hele landet, skal alle medarbejdere med tilknytning til produktionsanlæggene (også de administrative) gen- 14

15 Tågesnak alene gør det ikke - men det gør vandtåge... Dansk producerede lavtryk vandtågesystemer - afprøvet i akkrediteret laboratorium - lavt vandforbrug - tilslutning til eksisterende vandforsyning - nemme/billige at montere - pålidelige og sikre - designet til omgivelserne - lave løbende driftsomkostninger. VID er en dansk virksomhed, som designer, udvikler, producerer og sælger nationalt og internationalt brandsluk nings anlæg baseret på vandtåge, lavt vandforbrug og lavt vandtryk. Med udgangspunkt i mange års praktisk erfaring indenfor sprinklersystemer har vi kombineret vandtåge og lavt vandforbrug med de bedste egenskaber fra de traditionelle sprinklere. Vi er ikke gået på kompromis med det vigtigste af alt - nemlig sikkerheden. Vore lavtryk vandtågeanlæg er Vi tester vore produkter. testet i et dansk akkrediteret testlaboratorium, således at vi med vandtåge, lavt vandforbrug og lavt vandtryk opnår optimal sikkerhed og pålidelighed. VID N-pipes - rustfrie rør med integrerede dyser til industriel bestyttelse, lokal beskyttelse, proces anlæg, aller former for lagre incl. reoler og andre applikationer mm. VID BB - modul væg paneler til beskyttlse af boliger og plejehjem - eksisterende vandtilslutning bruges - modulerne kan nemt flyttes og genbruges. Vore vandtågeanlæg i kombination med moderne elektrisk styring tilsikrer en hurtig alarm og udløsning baseret på hhv. røg og varmestigning. Et lavt vandforbrug begrænser de ofte omfattende følgeskader, uden at det påvirker sikkerheden. Vi designer selv (eller sammen med vore kunder) vore produkter, så de arkitektonisk passer til såvel nye som ældre byggerier og boliger samt industrielle forhold. VID Atrium -til beskyttelse af store rum (atrier, aulaer, konferencerum etc.) - rustfrie rør og dyser som dækker 10 m. ind i rummet - 6 bar vandtryk - fuld skala testet. Udløses via røg og flammealarm. Simpel installation og vedligehold. VID Atrium rør og dyse VID SUFA ventiler til bl.a. VID Atrium og lokal beskyttelse med N-pipes. Eget design kombineret med lavt vandforbrug og vandtryk gør vore anlæg er nemme og billige at montere og installere - samt billige at vedligeholde mange år fremover. Vi styrer selv design, udvikling, test og produktion, hvilket giver os mulighed for at tilbyde og levere brandslukningsanlæg af høj kvalitet, max. sikkerhed og tilpasset kundernes behov. VID model DFL stationært monteret og udløses aut. ved brand og slukker lokalt bl.a. industrielle friturer/aftrækssystemer, små stationære og mobile motorer. Back up batteri ved strømsvigt. Det brænder ca. 360 grader. DFL udløses aut. og branden er slukket efter få sekunder. VID ApS Tlf fax Mail: -

16 Genbrugshåndtering og risici Nedenstående eksempler på processer og arbejdsgange afspejler nogle af Stena-virksomhedernes arbejdsbetingelser og risikoforhold: Stena Averhoff A/S afhenter papir, pap og plast både hos virksomheder og fra kommunale genbrugspladser mv. Der er tale om meget store mængder materiale, som sorteres, behandles, presses i baller, bundtes med metalstrips og sælges til genbrug. Virksomheden er miljøog arbejdsmiljøcertificeret efter ISO og OHSAS Stena Miljø A/S afhenter farligt affald hos virksomheder. Affaldet opbevares, sorteres, omhældes, omlastes og sælges videre til kunder, som genanvender materialerne. Virksomheden er ligeledes miljøcertificeret i henhold til ISO og arbejdsmiljøcertificeret i henhold til OH- SAS Stena Miljø A/S stiller derudover egne sikkerheds- og miljøkrav til kunderne, som får besigtigelsesbesøg inden den endelige aftale indgås. Stena Jern & Metal A/S afhenter og behandler bl.a. skrottede biler. Bilerne skal gennem en omfattende proces, inden materialerne kan genbruges. Først skal bilerne tømmes for væsker som olier, benzin, sprinklervæske og bremsevæske. Herefter fjernes og viderebehandles batterier, bly- og kviksølvholdige materialer, asbest, katalysatorer, elektronik, dæk, kofangere, airbags og selestrammere. Når en bil er skrællet kommer den gennem en såkaldt shredder, som findeler resten af køretøjet og sorterer metallet, hvorefter det kan sælges. Mindst 85 pct. af en gennemsnitsbil kan genbruges. Virksomheden er miljøcertificeret efter ISO Stena Technoworld A/S arbejder med indsamling og genanvendelse af alle former for elektronikaffald. Produkterne adskilles og sorteres manuelt i samarbejde med søsterselskaber i Sverige, Tyskland og Polen. I gennemsnit genanvendes 80 pct. af materialerne. Der er tale om den eneste virksomhed i Norden, som genindvinder tvbilledrør. nemgå brand- og førstehjælpskurserne hvert andet år. Men også medarbejdere, som tager sig af ledelse, økonomi, salg og øvrig administration får tilbud om at deltage i kurserne. - Vi har indgået aftale med DBI om at stå for kurserne, som gennemføres i mindre hold både øst og vest for Storebælt, oplyser Rikke Helstrup. Hun fastslår, at selv om det er koncernens mål at undgå ulykker, kan de aldrig helt udelukkes, og derfor er kurserne vigtige. I forbindelse med det igangværende kursusforløb forventer hun, at mellem 400 og 450 medarbejdere over to år vil gennemgå kursuspakken, der omfatter kursusmoduler i livreddende førstehjælp, hjerte-lunge-redning samt elementær brandbekæmpelse med særlig fokus på bestemte affaldstyper. Stena-koncernen, som er Danmarks største aktør inden for Hjerte-lunge-redning er en vigtig del af undervisningen. John Rosager, Stena Miljø A/S, øver sig her i at give hjertemassage. genvinding, samarbejder også med DBI om løbende inspektion af brandsikkerhed og om vurdering af eksplosionsrisici på baggrund af ATEX-direktivet. Medarbejderne lærer at bekæmpe brand med forskellige slukningsmidler. Her prøver Randi Gregersen fra Stena Miljø A/S at slukke med et brandtæppe. Argos med flere forbedringer DBI har udsendt version 4.13 af det brandtekniske beregningsprogram Argos. Blandt forbedringerne kan nævnes, at naturlige (termiske) brandventilationsåbninger nu har individuelle flow-koefficienter (Cvværdier). Dette er i overensstemmelse med den europæiske norm EN Smoke and heat control systems, part 2, Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators for untested smoke ventilation openings. Således har alle ikke-testede naturlige brandventilationsåbninger en Cv-værdi på 0,4, og der kan angives en anden Cv-værdi for testede brandventilationsåbninger. En anden nyhed er mulighed for at sætte tidsforsinkelse på åbning af naturlig brandventilation og opstart af mekanisk brandventilation, så der som standard går ét minut inden en naturlig brandventilationsåbning er helt åben og et halvt minut før et mekanisk brandventilationssystem kører med fuld kapacitet. Den ændring skyldes også EN Det er desuden, ved hjælp af en simpel funktion, nu muligt at forhindre brandvæsenet i at komme (man behøver ikke, som hidtil, specificere en lang respons-tid). 16

17 Sikkerhed er et valg.. Lad os hjælpe dig med valget... Sikkerhedskompagniet tlf

18 De nye perronforlængelser er placeret direkte under Hovedbanegårdens passagerhaller. Brian V. Jensen Moderne brandstrategi på 100-årig hovedbanegård Stor udfordring at skabe sikre flugtveje ved renovering af Københavns Hovedbanegård Som led i en gennemgribende renovering af den snart 100-årige Hovedbanegård i København har DSB siden 2005 været i gang med en række byggeprojekter, som skal gøre Hovedstadens centrale trafikknudepunkt klar til at gå ind i sit nye århundrede. De væsentligste formål med denne renovering er at skabe mulighed for øget tog- og perronkapacitet, samt at kunne sikre en hurtig tømning af perroner, når Øresundstog og de kommende IC-4 tog ankommer. I den forbindelse forlænges perronerne 2 og 3 med sine fire spor, ind under broen, som bærer den store banegårdshal. Samtidig sænkes perronerne til den nye europæiske perronstandard, ligesom der etableres de nødvendige ventilations- og adgangsforhold mv. Med udvidelsen af såvel trafikintensitet som passagerområder stilledes der store krav til brandsikringen på den i forvejen travle hovedbanegård. Især den ændrede brug af området, kombineret med den intensive personbelastning og de særlige forhold med en banegårdsbygning som overdækning, ud- gjorde en brandsikkerhedsmæssig udfordring. Rådgiver og byggeleder for projektet, Grontmij Carl Bro, valgte Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut som underrådgiver på grund af DBI s særlige ekspertise vedrørende brandteknisk dimensionering og 3D-simulering af brand. Simulering af røgspredning - På baggrund af bygherreønsker og myndighedskrav udførte vi det brandtekniske rådgivnings- og dimensioneringsarbejde i tæt samarbejde med Grontmij Carl Bro, DSB og Københavns Brandvæsen. Herunder har vi lagt brandstrategi og udført simuleringer af brand- og røgspredning til brug for den Computersimulering af røgudvikling på perroner ved brand i tog. brandtekniske dimensionering. Ud over den primære personsikkerhed har brandsikringen skullet tilgodese brandvæsenets indsatsmuligheder og sikkerhed samt tage højde for Hovedbanegårdens bygningsfredning, fortæller leder af Brandrådgivning Østdanmark i DBI, civilingeniør Brian V. Jensen. - Til brug for dokumentation af personsikkerheden ved evakuering under en brand har vi gennemført CFD-simuleringer af brand- og røgspredning både med og uden vindpåvirkning af bygningen. Simuleringerne med vindpåvirkning skulle vise udviklingen af brandrøg ud i det eksisterende overdækkede perronområde, forklarer Brian V. Jensen. CFD (Computional Fluid Dyna- 18

19 Producent af Nøglebokse GODKENDT adgangskontrol i GODKENDTE nøglebokse UDEN LEDNINGER Borefri dækkrave SÅ SIMPELT ER DET.. Fra afhængighed til egen styring ved blot at udskifte cylinderen - 100% adgangskontrol Intelligent Nøglesystem UAFHÆNGIGT - GODKENDT - INGEN RISIKO - GRATIS OMLÆGNINGER Alle adgange kan afsikres - UDEN UNDTAGELSE Intelligente nøglebokse Brugt af KBH BRANDVÆSEN Besøg Birepo på Brandpunkterne i Roskilde Disse bokse - B-Lock & B-Lock Multi er valgt grundet sikkerheden i boksens dobbelte låsefunktion Tlf:

20 Eventuel brandrøg fra de forlængede perroner føres til det fri via høje aftræksskorstene, som er placeret i det åbne rum mellem banegårdsbygningen og perronoverdækningen. Her blev der også sluppet røg ud i gamle dage fra damplokomotivernes skorstene. ført til aftræksskorstene i luftmellemrummet mellem banegårdsbygningen og den gamle træbuekonstruktion, som overdækker perronområdet. - Dette mellemrum, der oprindeligt var etableret som naturligt aftræk for damplokomotivernes skorstene, kommer således til ære og værdighed igen mere end 40 år efter, at det sidste planmæssige damptog afgik fra Hovedbanegården. Alt i alt synes vi, det er lykkedes at skabe en unik løsning under de betingelser, vi har haft i det gamle byggeri, konkluderer Steffen Moe. Steffen Moe mics) er en beregningsmetode, hvor beregningsdomænet (bygningen) inddeles i et stort antal celler, som beregnes hver for sig. Herigennem er det muligt at opnå en detaljeret information om luftbevægelser, temperatur og røgspredning mv. i bygningen. Brandstrategien og den brandtekniske dimensionering har resulteret i en løsning med en række aktive og passive brandsikringstiltag. De aktive brandsikringstiltag består af automatisk brandalarmanlæg, mekanisk brandventilation til sikring af røgfrie fl ugtveje og sigtbarhed for brandvæsenet samt varslingsanlæg, med talebesked på dansk, engelsk og fransk, til varsling af personer på perroner og passagerer i holdende tog. De passive tiltag omfatter blandt andet etablering af nye flugtvejstrapper og brandmæssig inddækning af eksisterende flugtvejstrapper, så de kan bruges under brand. Til brug for brandvæsenet etableres en ny indsatstrappe. Nyttigt videnbytte Chefrådgiver hos Grontmij Carl Bro, civilingeniør Steffen Moe, finder, at samarbejdet med DBI har medført nyttig gensidigt videnbytte i grænsefladen mellem brand- og bygningsteknik. Som eksempel nævner han, at der er skabt et omfattende ventilationssystem, som både tilgodeser behovet for frisklufttilførsel til perronerne og kravet om bortventilation af brandrøg af hensyn til brandvæsenets indsatsmuligheder. Sidstnævnte betød blandt andet, at dimensioneringen af de oprindeligt projekterede ventilationskanaler måtte øges betydeligt. Det har været noget af en udfordring at få skabt plads til både tog, passagerforhold og ventilationssystemer i et byggeri, som oprindeligt er beregnet til togstørrelser og trafikforhold for 100 år siden. Ventilationskanalerne er placeret i de små bagageperroner mellem passagerperronerne og Renovering af Københavns Hovedbanegård De i artiklen omtalte arbejder er en del af et projekt, der blev påbegyndt i starten af 2006 og afsluttes sommeren Ud over den nævnte perronudvidelse omfatter projektet en større renovering og forstærkning af det dæk, som bærer banegårdshallen, samt af de ydre betondæk foran banegården og omkring den såkaldte banegrav. Projektet omfatter følgende fire delprojekter: - Forstærkning og isolering af haldækket i den store banegårdshal. - Forlængelse af perron 2 og 3 under banegårdshallen. - Sænkning af perron 2 og 3, så højden svarer til ny EU-standard for perronhøjder. - Betonrenovering af forplads og parrallelgadebroer, der omkranser banegårdsgraven foran hovedindgangen. Andre projekter omfatter renovering og restaurering af perrontage samt bygningstage og tårne med udskiftning af bl.a. naturskiferdækning. Hovedbanegården kan fejre sit 100-års jubilæum i Da banegården blev etableret i 1911 var der 38 daglige togafgange - i dag afgår mere end tog i døgnet. 20

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion!

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion! Passiv brandsikring Effektiv passiv brandsikring er grundlaget for en optimal brandsikring af vores bygninger og dermed fundamentet for, at menneskeliv reddes, og samfundsøkonomiske aktiver sikres og bevares

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Mobile Sprinklere Erfaringer & projektbeskrivelse. Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 1

Mobile Sprinklere Erfaringer & projektbeskrivelse. Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 1 Mobile Sprinklere Erfaringer & projektbeskrivelse Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 1 Program Hvad er et mobilt sprinkleranlæg? Hvordan er det opbygget? Hvorfor benytte denne teknologi?

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice Indledning Københavns Kommunes forsikringer er pt. udbudt via EU udbud, og kommunen skal pr. 1. januar 2009 indgå en ny forsikringsaftale med forsikringsselskaberne

Læs mere

Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien

Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien DMJX 14-12- 2011 Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien Der er millioner at spare ved at arbejde med risikostyring, men langt fra alle kommuner følger med udviklingen Tekst og foto: Kristoffer

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI Ruko Panik- og nødudgangsbeslag er velegnet til døre ved flugtveje og nødudgange i lokaler, hvor mange mennesker opholder sig og hvor dørene er aflåste

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg 2009-09-15 Rev.: 2013-03-20 Dok.nr. N0006 Sag: FURA022 Init.: JAN/- E-mail: JAN@dbi-net.dk Dir.tlf. 20109037 Stående Teknisk udvalg for danske sprinklerretningslinier Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Totalrådgivning ét sted BRANDSIKRING

Totalrådgivning ét sted BRANDSIKRING Totalrådgivning ét sted BRANDSIKRING som et værdiskabende værktøj 1 Det handler om tryghed og sikkerhed BRANDRÅDGIVNING HISTORIEN OM BRANDSIKRING Regelsættet for brandsikring bygger på 300 års erfaring.

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London Branden i Grenfell Tower i London natten til den 14. juni formodes foreløbig at have kostet 80 personer livet og ifølge det engelske

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre EB 1. Virksomheden NTG Terminals A/S er en speditionsvirksomhed med lagerfaciliteter for forskellige produkter og varer beliggende på Hammerholmen 47 49 på Avedøre Holme i Hvidovre. Virksomheden modtager,

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Landsdækkende genanvendelse

Landsdækkende genanvendelse Hvad skal der til for at få mere gods til havnene? Landsdækkende genanvendelse Det første tons stål blev produceret af jernmalm fra jorden, Det sidste tons vil blive produceret af skrot (scrap). Hvem ejer

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS Car Park Du kan trygt parkere Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS DU FÅR DET HELE FOR DET HALVE SPAR OP TIL 50% PÅ INSTALLATION Hvis ventilationskanaler, brandvægge,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Præsentation. Jan Julin Field Sales Manager Eksamineret Sikringsleder. Tlf. 2464 6879. PFSO I 2004 Arbejdet med ISPS koden siden 2004

Præsentation. Jan Julin Field Sales Manager Eksamineret Sikringsleder. Tlf. 2464 6879. PFSO I 2004 Arbejdet med ISPS koden siden 2004 Præsentation Jan Julin Field Sales Manager Eksamineret Sikringsleder Tlf. 2464 6879 PFSO I 2004 Arbejdet med ISPS koden siden 2004 G4S leverer integrerede løsninger - med vagt og sikring Løsninger Video

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandundersøgelser giver svar Når en brand er slukket, er der behov for hurtig identifikation af årsag

Læs mere

Kan virksomheden overleve en omfattende brand?

Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Brandtabsberegner Medlemsmøde Passiv Brandsikring 7. marts 2011 Ivan Langmach Jacobsen Om Brandtabsberegner Hvorfor har vi lavet programmet? Når der i dag

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

SMARTair. Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SMARTair. Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SMARTair Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SMARTair nøgleordet er fleksibilitet SMARTair er et fleksibelt elektronisk system til adgangskontrol. Et adgangskontrolsystem

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG

FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG NU KAN BRANDSKADER UNDGÅS TAKKET VÆRE FIRET ENERGY Med Firet Energy er pludseligt opståede ildebrande hurtigt under kontrol. Firet Energy

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 60.248112-OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 24-06-2016 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 1. KVARTAL 2016

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Cliq. Din nøgle giver dig besked

Cliq. Din nøgle giver dig besked Cliq Din nøgle giver dig besked ET LÅSESYSTEM med indbygget intelligens CLIQ Combi Serie 600 Serie 600 Serie 500 SKAFOR KATEGORi Hvert år bliver der begået mere end 60.000 indbrud i bygninger som kontorer,

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation WWW.PROTECTGLOBAL.COM Vigtig brugerinformation 2 Indholdsfortegnelse Inden brug... Side 4 Betjening.... Side 5 Rengøring og vedligeholdelse.... Side 6 Med garanti et sikkert produkt.... Side 7 Lysdiodernes

Læs mere

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Dedikeret til vagt og sikkerhed Vagtservice Danmark er en dedikeret vagt- og sikkerhedsvirksomhed,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

TÅRNHØJE KOMPETENCER I ØRESTAD

TÅRNHØJE KOMPETENCER I ØRESTAD COPENHAGEN TOWERS II TÅRNHØJE KOMPETENCER I ØRESTAD NYBYG TÅRNHØJE KOMPETENCER I ØRESTAD FUGMANN har haft den omfattende elentreprise på højhusbyggeriet Copenhagen Towers. En opgave der i omfang og kompleksitet

Læs mere

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ARX Fremtidssikret online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Ruko ARX åbner for nye muligheder Ruko ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

KIBO Sikring A/S sikringspartner

KIBO Sikring A/S sikringspartner KIBO Sikring A/S 2015 360 0 sikringspartner Mekanisk Sikring Brandsikring Service & Beredskab Elektronisk Overvågning Én partner til alle dine sikringsbehov Vi passer på dig og dine værdier Hos KIBO Sikring

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Nøgleskabe og værdiskabe ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Med forseglings-nøgleringe kan man sikre sig at et godt overblik og forenkle administrationen af nøglerne. Intelligente

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

FISKETORVET STRAMMER SIKKERHEDSNETTET

FISKETORVET STRAMMER SIKKERHEDSNETTET FISKETORVET STRAMMER SIKKERHEDSNETTET I Københavns nyeste indkøbscenter, Fisketorvet, kan kunderne trygt færdes på alle tider af døgnet. Videokameraer overvåger alle hjørner og vinkler af centret. Og vagter

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m.

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m. Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 10 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre. Indledning Beredskabsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december 2012 om tekniske forskrifter

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed Sov godt. Rejse uden bekymringer. Stol på KNX. Observant installation KNX er altid på vagt om natten og når du er ude at rejse. Den intelligente installation

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme MKJ VENTILATION Brandventilation mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme Omfattende løsninger til brandventilations systemer Sikring

Læs mere

Triton 501 Højsikkerheds låsesystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Triton 501 Højsikkerheds låsesystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Triton 501 Højsikkerheds låsesystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Foran med teknologien Det er på baggrund af vores ønske om at være den førende leverandør på markedet for sikkerhed,

Læs mere

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Sprinkleranlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-02 Rapport udstedt: 2013-12-04 Inspektør: Kjeld Norbert Petersen

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN EB 1. Virksomheden Prøvestenen, er opdelt i to havnefaciliteter: - Vådbulk, oliehavnen, med kajstrækningen 840 857 udgør den nordvestlige del af den kunstige ø, Prøvestenen. VÅDBULK TØRBULK - Tørbulk,

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Et mere effektivt alarmsystem med tågesikring Ved indbrud er de første sekunder og minutter af- I forhold til økonomiske og personlige tab ved indbrud gørende.

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Vejrbestandig sikring. Ruko WP hængelås til ekstreme vejrforhold. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Vejrbestandig sikring. Ruko WP hængelås til ekstreme vejrforhold. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Vejrbestandig sikring Ruko WP hængelås til ekstreme vejrforhold ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Weather Proof Hængelås Kulde, regn, sne og storme er alt sammen en del af det danske

Læs mere

Bæredygtighed Viden til tiden

Bæredygtighed Viden til tiden Bæredygtighed Viden til tiden Det bæredygtige byggeri Uanset hvilket abstraktionsniveau man fokuserer på, så kommer vi ikke uden om bæredygtighed. Hensynet til Moder Jord, til menneskene omkring os, til

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

ASSA ABLOY dørlukkere. Komplet dørlukkerprogram. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA ABLOY dørlukkere. Komplet dørlukkerprogram. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA ABLOY dørlukkere Komplet dørlukkerprogram ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Komplet, designstærk dørlukkerserie med enkel installation ASSA ABLOY dørlukkere er en helt ny serie

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

- dit unikke byggekoncept JUNGET

- dit unikke byggekoncept JUNGET - dit unikke byggekoncept JUNGET Fakta om JUNGET i Hinnerup Projekt: Lager/udstilling, værkstedsbygning, højlager samt administrationsbygning i 3 etager med delvis kælder, Sigma 1-3, 8382 Hinnerup. Bebygget

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere