ANALYSE AF DANSKERNES ARBEJDSTID: STOR STIGNING I ARBEJDSTIDEN DE SIDSTE TO ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF DANSKERNES ARBEJDSTID: STOR STIGNING I ARBEJDSTIDEN DE SIDSTE TO ÅR"

Transkript

1 18. juni 2008 Af Louise A. Hansen og Frederik I. Pedersen (tlf ) ANALYSE AF DANSKERNES ARBEJDSTID: STOR STIGNING I ARBEJDSTIDEN DE SIDSTE TO ÅR Resumé: Det pressede arbejdsmarked har fået danskernes arbejdstid i vejret. Den årlige arbejdstid er ifølge Danmarks Statistik for alle beskæftigede i gennemsnit steget med 29 timer de seneste to år. Det svarer til, at hver eneste beskæftigede på det danske arbejdsmarked i 2007 som gennemsnit havde fire arbejdsdage mere end i Analysen viser samtidig, at der er markante branchemæssige forskelle. Den kraftigt stigende arbejdstid de seneste to år modsvarer arbejdsindsatsen for næsten flere fuldtidsansatte vel og mærke arbejdskraft, der ligger ud over de godt personer, der er kommet yderligere i beskæftigelse fra Udviklingen i arbejdstiden vidner om en helt enorm fleksibilitet på det danske arbejdsmarked, og at skatten på kort sigt ikke er nogen bremse for danskernes lyst til at give den en ekstra skalle Den stigende arbejdstid de senere år har været bredt funderet, når man ser ud over erhvervene. De største stigninger er fundet sted inden for bygge- og anlægssektoren og i industrien. Her er den gennemsnitlige arbejdstid blevet forøget med syv ekstra arbejdsdage siden De mindste stigninger findes inden for energi- og vandforsyning, samt landbrug, fiskeri og råstofudvinding. Her er den gennemsnitlige arbejdstid kun steget mellem en halv og en hel ekstra arbejdsdag. På brancheniveau er der enorme forskelle. Fra brancher med fald i den gennemsnitlige arbejdstid til brancher, hvor arbejdstiden de seneste to år er øget med flere uger. Arbejdstiden er fx. faldet for detailhandel og reparationsvirksomhed, føde-, drikke-, tobaksindustri og sundhedsvæsnet. De største stigninger i arbejdstiden findes inden for udlejning og ejendomsformidling og jern- og metalindustri. Analysen viser også, at 37 timers arbejdsugen er en saga blot. En konservativ beregning viser, at en typisk fuldtidsbeskæftiget lønmodtager på det private arbejdsmarked havde arbejdsuge på mere end 38 timer i I 2008 og 2009 ventes den gennemsnitlige arbejdstid at falde lidt igen. Arbejdstiden er dermed med til at tage noget af den tilpasning, der forventes på arbejdsmarkedet i lyset af en lavere økonomisk vækst. P:\GS\FIP\arbejdstid_07_endelig_fip.doc

2 2 STOR STIGNING I ARBEJDSTIDEN DE SIDSTE TO ÅR Siden 2005 har den gennemsnitlige danske arbejdstid været stærkt stigende. Således har den pressede situation på arbejdsmarked fået de beskæftigede til at lægge betydeligt flere arbejdstimer på de danske arbejdspladser. Samlet har der været en stigning i den gennemsnitlige årlige arbejdstid på 29 timer siden 2005, eller hvad der svarer til ca. fire dage mere om året pr. beskæftiget. Stigningen i arbejdstiden svarer til arbejdsindsatsen for næsten flere fuldtidsansatte vel og mærke arbejdskraft, der ligger ud over de godt personer, der er kommet yderligere i beskæftigelse fra Figur 1. Udviklingen i den gennemsnitlige arbejdstid pr. beskæftiget arbejdstimer per år arbejdstimer per år 1520 Anm.: Den gennemsnitlige arbejdstid er defineret som antallet af præsterede arbejdstimer divideret med den gennemsnitlige beskæftigelse. Kilde: AErådet pba. Danmarks Statistik. Alene fra 2006 til 2007 steg den gennemsnitlige årlige arbejdstid med mere end 19 timer. Kombineret med en beskæftigelsesfremgang på mere end personer sidste år gav det en klar Danmarksrekord i beskæftigelsesvækst målt i timer 1. Ser man på arbejdstiden i et lidt længere perspektiv, er stigningen endnu større. Siden 1995, hvor man har et sammenhængende regnskab for arbejdstimerne, er danskernes gennemsnitlige årlige arbejdstid steget med 52 timer. Der er altså kommet ca. 7½ flere arbejdsdage til pr. beskæftiget til trods for, 1 Samlet steg beskæftigelsen målt i arbejdstimer med 3,1 pct. Den seneste rekord blev sat i Her voksede de præsterede arbejdstimer godt 2,6 pct.

3 3 at antallet af ferie-fri-dage er gået op over perioden, der er kommet længere barsel osv. Den stigende gennemsnitlige arbejdstid kan bl.a. skyldes, at færre i dag arbejder på deltid. Med en gennemsnitlig arbejdstid for deltidsansatte på ca. 20 timer om ugen forklarer faldet i deltidsansatte lønmodtagere knap 25 pct. af den stigning, der har været i arbejdstiden siden Tendensen med en faldende deltidsandel er dog stoppet de senere år. Faktisk var der pr. 1. januar 2007 en større andel af lønmodtagerne i deltidsbeskæftigelse end 1. januar Det viser figur 2. Den seneste udvikling kan bl.a. ses i lyset af, at flere unge herunder unge med fritidsjob - er kommet i beskæftigelse de senere år. Figur 2. Andelen af lønmodtagerne der arbejder på deltid pr. 1. januar 17,0 17,0 16,5 16,5 16,0 16,0 15,5 15,5 15,0 15,0 14,5 14,5 14,0 14, Anm.: Definitionen i RAS er, at man arbejder deltid,, hvis 1) man er arbejdsløshedsforsikret deltid eller 2) hvis man ikke er forsikret, om man har fået indbetalt ATP-bidrag svarende til mindre end en fuldtidsbeskæftiget. Selvstændige antages at arbejde fuldtid. Kilde: Danmarks Statistik (RAS). 2 Bruger man AKU-statistikkens opgørelse af deltidsansatte, ligger deltidsandelen faktisk højere i dag end i Det betyder, at udviklingen i antal deltidsansatte faktisk har været med til at trække arbejdstiden ned ikke op. AKU-statistikken er en interview baseret stikprøve statistik, hvor folk selv svarer på, om de arbejder på fuldtid eller deltid. Tendensen vil formentlig være, at de fleste, der arbejder mindre end 37 timer, vil svare, at de arbejder på deltid.

4 4 Stigende arbejdstid inden for alle hovederhverv Tabel 1 viser, at den gennemsnitlige årlige arbejdstid er steget for alle hovederhverv de sidste to år. Tabel 1. Gennemsnitlig årlig arbejdstid pr. beskæftiget på hovederhverv Andel af Gns. arbejdstid Ændret arbejdstid beskæftigelsen Pct. i Timer pr. besk- - i timer- - i pct.- I alt ,9 Industri 13, ,3 Bygge og anlæg 6, ,2 Finansiering og forretningsservice 15, Transport, post og tele 6, ,6 Handel, hotel og restauration 19, ,4 Offentlige og personlige tjenester 34, ,4 Energi- og vandforsyning 0, ,4 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 3, ,2 Heraf: Offentlig forvaltning og service 29, ,5 Kilde: AErådet pba. Danmarks Statistik. De største stigninger både i timer og procentuelt finder man inden for industrien og for bygge- og anlægssektoren. Arbejdstiden er her steget med mere end 50 timer om året, eller hvad der svarer til, at arbejdsåret er blevet forlænget med ca. syv ekstra arbejdsdage. Dernæst er der et stykke vej ned til finansiering og forretningsservice samt transport, post og tele. Her er den gennemsnitlige arbejdstid de sidste to år øget med hhv. 31 og 27 timer. Det svarer til hhv. 4½ og 3½ flere arbejdsdage. For Handel, hotel og restauration og for Offentlige og personlige tjenester er den gennemsnitlige arbejdstid steget med ca. 20 timer. Det svarer til godt tre ekstra arbejdsdage. Endelig er arbejdstiden for Energi- og vandforsyning, samt Landbrug, fiskeri og råstofudvinding steget men relativt begrænset nemlig med henholdsvis 7 og 4 timer.

5 5 Sidste række i tabel 1 viser, at den gennemsnitlige arbejdstid også er steget inden for offentlig forvaltning og service (det man normalt forbinder med den offentlige sektor). Arbejdstiden er her blevet øget med 23 timer fra 2005 til Figur 3 viser den ugentlige gennemsnitlige arbejdstid for en typisk beskæftiget (både fuldtid og deltid, selvstændige mv.) i de enkelte hovederhverv. Figur 3. Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid pr. beskæftiget fordelt på hovederhverv (2007) ,9 38,6 38,1 37,1 36,1 35,5 34,5 33,4 35,4 34, Bygge og anlæg Transport, post og tele Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Energi- og vandforsyning Industri Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjeneste Handel, hotel og restauration I alt Offentlig forvaltning og service Anm.: Der regnes med, at en gennemsnitsperson har 45 arbejdsuger på et år. Kilde: AErådet pba. Danmarks Statistik. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ligger for hele arbejdsmarkedet på knap 35½ time om ugen. Den største ugentlige arbejdstid findes inden for bygge- og anlægssektoren med knap 40 timer om ugen. Dernæst kommer Transport, post og tele med gennemsnitlig 38½ time om ugen. Den laveste gennemsnitlige arbejdstid findes inden for offentlige og personlige tjenester med 34½ time og handel, hotel og restaurant med knap 33½ time. For offentlig forvaltning og service (det man typisk forbinder med den offentlige sektor) er den ugentlige gennemsnitlige arbejdstid godt 34 timer. Det er klart, at noget af den forskel, der er skitseret i figur 3, dækker over, at nogle erhverv har relativt mange selvstændige, at nogle erhverv har mange deltidsansatte lønmodtagere, og at der er forskel på hvor mange timer, de

6 6 deltidsansatte i gennemsnit arbejder. Boks 1 giver et konservativt bud 3 på, hvad der er den normale ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatte lønmodtagere samlet set og på hovederhverv. Boks 1. Ugentlig arbejdstid for fuldtidsansatte lønmodtagere Da selvstændige typisk arbejder på fuldtid eller mere end normal fuldtid, kan det være relevant kun at se på arbejdstiden for lønmodtagere. Tabel a viser en konservativ opgørelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for deltids- og fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 4. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for en fuldtidsbeskæftiget ligger i alle hovederhverv undtagen offentlige og personlige tjenester højere end 37 timer om ugen. Tabel a. Opgørelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for fuldtids- og deltidsansatte lønmodtagere i 2007 Lønmodtagere, Gns. ugentlig arbejdstid I alt Deltids andel, pct. Deltid Deltid 2) Fuldtid 3) Alle I alt , ,1 37,3 34,7 Landbrug, fiskeri mv 46 24, ,5 43,1 36,7 Industri 377 8, ,3 37,4 35,8 Energi- og vandforsyning 14 9,2 1 20,1 38,9 37,1 Bygge og anlæg 164 6, ,8 40,1 38,9 Handel, hotel og restauration , ,6 38,1 31,7 Transport, post og tele , ,9 40,5 38,1 Finansiering og forretningsser , ,0 37,9 34,7 Offentlige og personlige tj , ,2 36,0 34,5 1) Beregnet ud fra andelen af deltidsansatte 2) Skønnet ud fra AKU-statistikken i 2007 (Eurostat). 3) Beregnet ud fra den samlede præsterede arbejdstid og den præsterede arbejdstid for deltidsansatte. Anm.: Der regnes med, at en gennemsnitsperson har 45 arbejdsuger på et år. Kide: AErådet pba. Danmarks Statistik og Eurostat. Samtidig viser opgørelsen, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for lønmodtagere i erhverv som Handel, hotel og restauration og Landbrug, fiskeri mv. samlet set holdes nede, fordi der er mange deltidsansatte og fordi de deltidsansattes arbejdstid er meget lav. Udviklingen i den gennemsnitlige arbejdstid på brancheniveau Tabel 2 (nedenfor) viser på lidt mere detaljeret brancheniveau den gennemsnitlige arbejdstid pr. beskæftiget i 2007, ændringen i den gennemsnitlige 3 Endelig kan der være forskel på sygefraværet i de enkelte brancher. Hvis sygefraværet er af kortere varighed, vil den enkelte stadig tælle med i beskæftigelsen, og derfor trække den gennemsnitlige arbejdstid ned. 4 Opgørelsen er konservativ i den henseende, at vi kombinerer deltidsopgørelsen fra RASstatistikken med en opgørelse af den gennemsnitlige arbejdstid for deltidsansatte fra AKUstatistikken. Holder man sig til en ren AKU-opgørelse, hvor deltidsfrekvensen er markant højere, løftes den ugentlige arbejdstid med 1-2 timer samlet set.

7 7 arbejdstid fra 2005 til 2007 samt hvor mange fuldtidsansatte, ændringen i arbejdstiden modsvarer ved en 37 timers arbejdsuge. Tabel 2. Gennemsnitlig årlig arbejdstid på brancher Gns. arbejdstid Ændring Andel af fuldtidsansatte, besk. Timer pr. år Landbrug, gartneri mv. 2, ,2 Fiskeri mv. 0, ,0 Råstofudvinding 0, ,1 Føde-, drikke-, tobaksindust. 2, ,5 Tekstil- og læderindust. 0, ,0 Træ-, papir- og grafisk indust. 1, ,6 Kemisk industri og plastindust. 1, ,0 Sten-, ler- og glasindust. 0, ,0 Jern- og metalindustri 6, ,8 Møbelindustri og anden indust. 0, ,7 Energi- og vandforsyning 0, ,1 Bygge og anlæg 6, ,2 Autohandel, service og tankst. 2, ,4 Engroshandel 6, ,2 Detailh. og reparationsvirks. 7, ,0 Hoteller og restauranter 3, ,7 Transport 4, ,2 Post og tele 1, ,6 Finansiering og forsikring 2, ,6 Udlejning og ejendomsformidling 1, ,9 Forretningsservice 10, ,6 Offentlig administration 5, ,9 Undervisning 7, ,2 Sundhedsvæsen 5, ,2 Sociale institutioner 11, ,5 Foreninger, kultur og renovation 5, ,0 I alt 100, ,4 Kilde: AErådet pba. Danmarks Statistik (nationalregnskabet). Som det fremgår, er det ikke inden for alle brancher, at den gennemsnitlige arbejdstid er steget de senere år. Fx. er den gennemsnitlige arbejdstid faldet inden for tre industribrancher: Føde-, drikke-, tobaksindustri, Tekstil- og læderindustri og Sten-, ler- og glasindustri. Den gennemsnitlige arbejdstid er også faldet inden for detailhandel og reparationsvirksomhed og sundhedsvæsen områder, hvor den gennemsnitlige arbejdstid i forvejen er lav. Førstnævnte er et af de erhverv, hvor der er flest deltidsbeskæftigede.

8 8 I industrien findes den største stigning i den gennemsnitlige arbejdstid de seneste to år inden for jern- og metal. Her er den gennemsnitlige arbejdstid øget med 75½ time på kun to år. Det svarer til, at arbejdsindsatsen alene fra arbejdstiden er øget med næsten fuldtidspersoner. For Kemisk industri og plastindustri er den årlige gennemsnitlige arbejdstid øget med 69 timer svarende til flere fuldtidsansatte. Inden for bygge- og anlægssektoren, hvor den gennemsnitlige arbejdstid er øget med ca. 56 timer, svarer arbejdstidsforøgelsen til godt flere fuldtidsbeskæftigede. Inden for Handel, hotel og restauration er arbejdstiden steget mest for Autohandel, service og tankstationer, men det er inden for Engroshandel arbejdstiden er steget mest i fuldtidspersoner. Det skyldes, at Engroshandel har en lang større beskæftigelsesandel end autohandel mv. Den gennemsnitlige arbejdstid er steget både inden for Transport samt Post og tele. Inden for transportbranchen er den gennemsnitlige arbejdstid steget svarende til ca flere fuldtidsbeskæftigede. Den største stigning i den gennemsnitlige arbejdstid blandt alle brancher findes i Udlejning og ejendomsformidling under Finansiering og forretningsservice. Her er den gennemsnitlige arbejdstid steget med hele 131 timer eller mere end 3½ uges ekstra arbejde i 2007 end i Omregnet svarer stigningen i den gennemsnitlige arbejdstid til ekstra fuldtidspersoner. Inden for Offentlige og personlige tjenester er arbejdstiden primært steget for Offentlig administration med 61 timer pr. beskæftiget fra 2005 til 2007 og 29 timer inden for sociale institutioner. Omregnet til fuldtidsansatte svarer det til henholdsvis knap og flere fuldtidsansatte.

TENDENS TIL VENDING PÅ ARBEJDSMARKEDET

TENDENS TIL VENDING PÅ ARBEJDSMARKEDET 26. august 2008 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 TENDENS TIL VENDING PÅ ARBEJDSMARKEDET Dagens beskæftigelsestal fra ATP-statistikken for er det første hårde tegn på, at det danske arbejdsmarked

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

VENDINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET ER I GANG

VENDINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET ER I GANG 26. november 2008 var direkte påvirket af strejken i 2. kvartal 2008, viser statistikken et margiaf Erik Bjørsted (33557726) og Frederik I. Pedersen (33557712) VENDINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET ER I GANG Dagens

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

&+(! % 1,!2 * 0 %1* % 13 % % &0 %1 0 &!

&+(! % 1,!2 * 0 %1* % 13 % % &0 %1 0 &! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$ % %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

MARKANT OPJUSTERING AF DANSK PRODUKTIVITETSVÆKST

MARKANT OPJUSTERING AF DANSK PRODUKTIVITETSVÆKST . januar af Frederik I. Pedersen direkte tlf. Resumé: MARKANT OPJUSTERING AF DANSK PRODUKTIVITETSVÆKST De seneste nationalregnskabstal for dansk vækst, beskæftigelse og arbejdstimer indeholder en kraftig

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

NATIONALREGNSKAB: OPBREMSNING I VÆKSTEN

NATIONALREGNSKAB: OPBREMSNING I VÆKSTEN 28. februar 2008 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 NATIONALREGNSKAB: OPBREMSNING I VÆKSTEN Det foreløbige nationalregnskab for 4. kvartal 2007 viste en relativt beskeden vækst i BNP. Samlet

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 353 Bilag 3. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser Sammenhængen med DB03 Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

Analyse af graviditetsbetinget fravær

Analyse af graviditetsbetinget fravær Analyse af graviditetsbetinget fravær Maj 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...2 2. Indledning...3 2.1 Analysens opbygning...4 3. Fraværet blandt gravide er steget...5 3.1 Andelen af gravide, som

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Brugen af deltidsansatte steget i flere serviceerhverv

Brugen af deltidsansatte steget i flere serviceerhverv 1K 213 2K 213 3K 213 4K 213 1K 214 2K 214 3K 214 4K 214 1K 21 2K 21 3K 21 4K 21 1K 216 2K 216 Fakta om økonomi August 216 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Brugen af deltidsansatte steget i flere serviceerhverv

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1 Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de seneste årtier. Danmark er

Læs mere

Midtjysk konkurrenceevne

Midtjysk konkurrenceevne Midtjysk konkurrenceevne - statistisk portræt af byerhvervene i Region Midtjylland November 2008 Region Midtjylland Regional udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Forord Med denne publikation ønsker

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere, som ønsker at blive forhåndsgodkendt til at kunne

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD

VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD 24. april 28 af Jakob Mølgaard tlf. 33557729 og Louise A. Hansen Resumé: VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD Væksten i den sæsonkorrigerede ATP-beskæftigelse for vikarer er fortsat positiv med endnu en

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Figur 1. Bestand af person-, vare- og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Figur 1. Bestand af person-, vare- og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2017 Registrerede motorkøretøjer Antallet af vare- og lastbiler er atter stigende, men kan ikke følge med den store stigning i antallet af registrerede personbiler Ved årsskiftet den 1. januar

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Sønderjylland Udfordringer det næste årti

Arbejdsmarkedet i Sønderjylland Udfordringer det næste årti Rambøll Management Arbejdsmarkedsrådet i Sønderjylland Arbejdsmarkedet i Sønderjylland Udfordringer det næste årti BAGGRUNDSRAPPORT November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

IT-BRANCHEN HAR VUNDET TO UD AF TRE TABTE JOB TILBAGE

IT-BRANCHEN HAR VUNDET TO UD AF TRE TABTE JOB TILBAGE 18. december 2007 Af Martin Windelin tlf. 33557720 og Louise Hansen tlf. 33557723 Resumé: IT-BRANCHEN HAR VUNDET TO UD AF TRE TABTE JOB TILBAGE De seneste to års kraftige vækst i IT-branchen er hovedårsagen

Læs mere

De store virksomheder kryber uden om ansvaret for lærlinge

De store virksomheder kryber uden om ansvaret for lærlinge De store virksomheder kryber uden om ansvaret for lærlinge Hver femte private virksomhed har lærlinge ansat. I gennemsnit har virksomhederne 5, lærlinge ansat for hver 1 faglærte i personalet. Det er de

Læs mere

Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft

Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Mens en lønmodtager fra Bulgarien har en månedlig gennemsnitslønindkomst

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Hvad kan du bruge dette skema til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere,

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI-

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- 27. juni 21 Af Lise Nielsen PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- Resumé: TUATION De økonomiske indikatorer har i det seneste halve år peget snart i den ene, snart i den anden retning. På

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK SITUATION, JUNI 2004

SAMFUNDSØKONOMISK SITUATION, JUNI 2004 16. juni 2004/FIP Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon: 33 55 7712 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK SITUATION, JUNI 2004 De nyeste informationer om udviklingen i beskæftigelsen efterlader et noget sløret

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

A 11.6 Virksomheder efter bydele og erhverv Business units by city districts and industry 170

A 11.6 Virksomheder efter bydele og erhverv Business units by city districts and industry 170 Erhverv - A.11 166 Erhverv Industry Nr. (No.) Side (Page) Erhverv (tekst) Industry (text) 167 Virksomheder Business units A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Juni 2006 Dokument

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn

Læs mere

JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER

JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER 6. februar 2007 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER Der har været fremgang i dansk økonomi de sidste små tre år, hvilket har medført en rekordhøj beskæftigelse. Samlet set

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Nordjylland 2 halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT FLERE

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

private jobs tabt under krisen

private jobs tabt under krisen 199.000 private jobs tabt under Dagens nationalregnskab bekræfter, at der fortsat var nedgang på arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2010. På trods af en stagnerende arbejdsløshed faldt beskæftigelsen med 13.000

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

OPSVINGETS VINDERE OG TABERE MÅLT VED DEN BRANCHEMÆSSIGE

OPSVINGETS VINDERE OG TABERE MÅLT VED DEN BRANCHEMÆSSIGE 4. januar 2008 af Louise Hansen, Signe Hansen og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 OPSVINGETS VINDERE OG TABERE MÅLT VED DEN BRANCHEMÆSSIGE BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsen er buldret i vejret siden

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2001 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Antal arbejdspladser for hele landet ændret den 20. april 2001 p.g.a. rettelser fra Danmarks

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014

Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014 Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014 Dato: 04.05.2016 Kortet viser den procentvise ændring i antal arbejdspladser fra 2013 til 2014 for Danske Kommuner. Aalborg Kommunes

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

SÅ STOPPEDE FESTEN PÅ ARBEJDSMARKEDET

SÅ STOPPEDE FESTEN PÅ ARBEJDSMARKEDET 2. oktober 2008 Af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 3355 7712 Resumé: SÅ STOPPEDE FESTEN PÅ ARBEJDSMARKEDET Dagens arbejdsløshedstal for august 2008 viste en uændret arbejdsløshed. Det er første gang

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning 2 1. Indledning 5 2. Folketal 5 2.1 Indbyggertal 5 2.2 Aldersfordeling 6 3. Uddannelsesniveau 8 4. Indkomstfordeling

Læs mere