Indboforsikring. Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indboforsikring. Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Indboforsikring Forsikringsbetingelser 1

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG SIKREDE PERSONER DÆKNINGSOMRÅDE GENSTANDE OMFATTET AF FORSIKRINGEN... ERSTATNINGSOPGØRELSE GENERELLE ERSTATNINGSREGLER SÆRLIGE ERSTATNINGSREGLER DOKUMENTATION UNDERFORSIKRING... STANDARDDÆKNINGER INDBOFORSIKRING STANDARD DÆKNINGER VANDSKADE PÅ LEJERS GENSTANDE BAGAGEFORSIKRING REDNINGSUDGIFTER, FLYTTEOMKOSTNINGER OG DOKUMENTEREDE MERUDGIFTER VED FRAFLYTNING ANSVARSFORSIKRING ANSVARSFORSIKRING SÆRLIGE REGLER ANSVARSFORSIKRING UNDTAGELSER RETSHJÆLPSFORSIKRING... INDBOFORSIKRING PLUS ÅRSREJSEFORSIKRING PLUDSELIG SKADESDÆKNING PSYKOLOGISK KRISEHJÆLP GOLFDÆKNING... TILVALG TIL INDBOFORSIKRING STANDARD OG INDBOFORSIKRING PLUS GLAS- OG SANITETSFORSIKRING... AFSNIT 2 ÅRSREJSEFORSIKRING... ÅRSREJSEFORSIKRING FOR VERDEN... FORSIKRINGENS OMFANG SIKREDE PERSONER DÆKNINGSPERIODE/OMFATTEDE REJSER GEOGRAFISK OMRÅDE MEDICINSK FORHÅNDSVURDERING VED..... KRONISK ELLER EKSISTERENDE SYGDOM GENERELLE UNDTAGELSER FORSÆT, GROV UAGTSOMHED, SELVFORSKYLDT BERUSELSE OG LIGNENDE SIKREDES DELTAGELSE I FORSKELLIGE AKTIVITETER ØVRIGE UNDTAGELSER STANDARDDÆKNINGER SYGDOM/TILSKADEKOMST, DØDSFALD OG HJEMTRANSPORT HJEMKALDELSE TILKALDELSE SYGELEDSAGELSE ERSTATNINGSREJSE FERIEBOLIGSIKRING FORSINKET FREMMØDE PÅ HELE REJSEN EFTERSØGNING OG REDNING EVAKUERING OG UFRIVILLIGT OPHOLD KRISEHJÆLP TANDBEHANDLING/FYSIOTERAPI ELLER KIROPRAKTIK BAGAGEFORSINKELSE DÆKNING AF SELVRISIKO SIKKERHEDSSTILLELSE ANSVAR FOR SKADE PÅ LEJET FERIEBOLIG... TILVALG TIL ÅRSREJSEFORSIKRINGEN SKIFERIE ERSTATNINGSREJSE INKL.... DÆKNING FOR FORSINKET SKIUDSTYR AFBESTILLINGSFORSIKRING... AFSNIT 3 - GENERELT FORTRYDELSESFRIST HVORDAN FORTRYDER DU? PRÆMIENS BETALING INDEKSREGULERING OG AFGIFTER ANDRE ÆNDRINGER AF PRÆMIER,... 2 SELVRISICI OG FORSIKRINGSVILKÅR FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE EJERSKIFTE RISIKOFORANDRING OG BESIGTIGELSE FORHOLD I SKADETILFÆLDE FORSIKRING I ANDET SELSKAB KRIGS-, JORDSKÆLVS- OG ATOMSKADE KLAGER LOVGIVNING TILSYN OG GARANTIFOND IKRAFTTRÆDEN... 2 DÆKNINGSSKEMAER

4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR INDBOFORSIKRING STANDARD OG PLUS IND-2 AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG 1.0 SIKREDE PERSONER 1.1 Forsikringstageren 1.2 Forsikringstagerens husstand og fastboende medhjælp i husholdningen Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, og de personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn. Bofællesskab bestående af maks. 2 personer sidestilles med fast parforhold. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende personer være tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens helårsadresse. Logerende er ikke omfattet af forsikringen. 1.3 Forsikringstagerens eller husstandens ugifte børn under 21 år, der ikke bor hjemme For at være omfattet af forsikringen må de pågældende personer hverken leve i fast parforhold eller have fastboende børn hos sig. 1.4 Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen Ikke-fastboende medhjælp er omfattet af forsikringen, men kun for så vidt angår ansvarsforsikringen og kun for handlinger, der er foretaget som led i forsikringstagerens husførelse. 1.5 Ophør af dækning for en sikret Ophører dækningen af en sikret på grund af ændring i de i punkt 1.2 og 1.3 nævnte forhold, er den pågældende omfattet, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder fra ændringen. 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE 2.1 Forsikringen dækker i Danmark (bortset fra Færøerne og Grønland), når det forsikrede: 2.2 befinder sig i og ved din helårsbolig. Ved flytning dækkes i indtil 1 måned fra den faktiske overtagelsesdag i både tidligere og nuværende helårsbolig 2.3 befinder sig midlertidigt uden for helårsboligen i op til 12 måneder 2.4 er erhvervet med henblik på anbringelse på forsikringsstedet i op til 12 måneder 2.5 med salg for øje befinder sig udenfor forsikringsstedet i op til 2 måneder 2.6 befinder sig i kundeboks i pengeinstitut 2.7 er medbragt fra helårsbolig til fritidshus, campingvogn, telt, lystfartøj og motorkøretøjer, der benyttes til beboelse. Der er dækning, så længe en sikret bor der, dvs. overnatning finder sted. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betragtes som beboet i tiden mellem weekendopholdene. I perioden 1. juni til 31. august dækkes dog i fritidshuset, selv om det ikke er beboet 2.8 som bagage befinder sig under rejse til/fra og i udlandet i op til 3 måneder 2.9 Ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark. I resten af verden, herunder Færøerne og Grønland, dækkes i op til 3 måneder fra afrejsedato 2.10 Årsrejseforsikringen dækker private ferierejser i udlandet af op til 60 dages varighed. For rejser, der varer mere end 60 dage, bortfalder dækningen for hele rejseperioden. Forsikringen dækker ikke i Danmark. For udgifter vedrørende behandling af sygdom/tilskadekomst i Europa henvises til den offentlige rejsesygesikring. Se i øvrigt afsnit 2 Årsrejseforsikring, side Gravsted i Danmark, som du har erhvervet dig brugsretten til 2.12 Glas- og sanitetsforsikringen dækker i forsikringstagerens helårsbolig. Det fremgår af policen, om forsikringen er tegnet (der er tale om et tilvalg til familieforsikringen). 3.0 GENSTANDE OMFATTET AF FORSIKRINGEN Forsikringen dækker indbo og andre private genstande anført i dækningsskemaet, såfremt disse tilhører dig, eller du kontraktligt bærer risikoen for dem. Forsikringen dækker ikke genstande, som har erhvervsmæssig karakter, bortset fra genstande anført i dækningsskemaet punkt Almindeligt privat indbo (dækningsskemaet punkt 1) er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i dækningsskemaet punkt 2-12 eller undtaget i punkt 3.14 og Særligt privat indbo (dækningsskemaet punkt 2) Som særligt privat indbo anses: a. antikviteter b. bånd-, plade- og cd-afspillere og lignende c. bånd, kassetter, plader og compact discs (cd er) d. GPS udstyr (ikke fastmonteret) e. forstærkere f. fotokopieringsmaskiner g. fotoudstyr og film h. højttaleranlæg i. kikkerter j. kunstværker k. malerier l. mobiltelefoner med tilbehør m. musikinstrumenter n. pelse o. pelsværk p. private computere med tilbehør q. projektører med tilbehør 4

5 r. radioamatørudstyr s. radio-, video-, dvd- og tv-apparater med tilbehør t. skind u. skindtøj v. spillekonsoller (f.eks. PlayStation, Xbox, PSP, GameBoy, Nintendo o.l.) w. spiritus og vin x. ure y. våben og ammunition z. walkie-talkies æ. ægte tæpper 3.3 Særlige private værdigenstande (dækningsskemaet punkt 3) Som særlige private værdigenstande anses: a. genstande af guld, platin eller sølv*) b. perler*) c. smykker d. ædelstene*) e. frimærkesamlinger f. møntsamlinger Genstande, hvori de med *) markerede ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under dette punkt, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper af forsikrede genstande. Dækning op til maks. 15% af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 3.4 Penge m.m. (dækningsskemaet punkt 4) a. penge b. pengerepræsentativer, herunder bl.a. præmieobligationer og ubrugte frimærker c. billetter, møntkort og klippekort. Dækning op til kr pr. forsikringsbegivenhed (indeksreguleres indeks 2014). 3.5 Cykler (dækningsskemaet punkt 5) Cykler med hjuldiameter på under 12 tommer anses ikke for cykler, men som almindeligt privat indbo. Dækning op til maks. 2% af forsikringssummen pr. cykel, dog altid dækning op til kr pr. cykel (indeksreguleres indeks 2014). Se særlige regler for erstatningsopgørelse punkt Knallerter eller dele hertil (dækningsskemaet punkt 6) Dækning alene for brand. 3.7 Windsurfere og småbåde under 6 m længde samt tilbehør hertil (dækningsskemaet punkt 7). Påhængsmotor dog maks. 5 hk Dækning op til maks. 5% af forsikringssummen. 3.8 Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer, og som lønmodtager benytter i dit erhverv (dækningsskemaet punkt 8) Dækning op til maks. 5% af forsikringssummen. 3.9 Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt (dækningsskemaet punkt 9) Dækning op til maks. 2% af forsikringssummen Bygningsdele, du som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker (dækningsskemaet punkt 10) 3.11 Gravsted i Danmark, som du har erhvervet dig brugsretten til (dækningsskemaet punkt 11) Dækning op til maks. 2% af forsikringssummen Hårde hvidevarer tilhørende dig er dækket i din helårsbolig, dog kun, når de er installeret på blivende plads 3.13 Undtaget 3.14 motordrevne køretøjer, jf. Færdselsloven, haveredskaber over 15 hk, campingvogne, trailere, luft- og søfartøjer af enhver art. Dele og tilbehør til ovennævnte genstande dækkes heller ikke. Ved motordrevne køretøjer forstås f.eks. biler, knallerter, motorcykler, ATV er og traktorer 3.15 genstande under opmagasinering - bortset fra opmagasinering af beklædningsgenstande - medmindre tillægsforsikring er tegnet, og dette fremgår af policen. ERSTATNINGSOPGØRELSE 4.0 GENERELLE ERSTATNINGSREGLER Selskabet kan vælge at erstatte tabet efter én af følgende erstatningsregler: 4.1 Sætte genstanden i væsentlig samme stand som før skaden Selskabet betaler, hvad det koster at lade den beskadigede genstand reparere ved at sætte genstanden i væsentlig samme stand som før skaden. Ved væsentlig samme stand forstås, at genstanden i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for dig som før skaden. Hvis reparationsudgifter udgør mere end 50% af nyværdien på skadetidspunktet, opgøres erstatningen efter de regler, der gælder ved totalskade, medmindre du ønsker reparation. 4.2 Værdiforringelse I stedet for eller i forbindelse med reparation kan der blive tale om værdiforringelse, hvis genstanden efter reparation er blevet mindre værd. Værdiforringelsen udregnes som forskellen mellem genstandenes værdi uden skade og værdien med skaden eller efter reparation. 4.3 Totalskade, kontanterstatning og genlevering Hvis en genstand er beskadiget så meget, at den ikke kan 5

6 repareres efter de regler, der er nævnt under punkt 4.1, eller hvis genstanden er stjålet, erstattes skaden ved at betale for eller levere en tilsvarende genstand som den beskadigede eller stjålne. For de genstande, hvor der gælder særlige erstatningsregler, vil erstatningen blive opgjort efter reglerne i punkt SÆRLIGE ERSTATNINGSREGLER For følgende genstande er der fastsat særlige afskrivningsregler, hvis genstandene var ubeskadigede før skaden: 5.1 Cykler erstattes efter nedenstående tabel: Hvis skaden opgøres som totalskade, tilhører de erstattede genstande selskabet. Cyklens alder Procent af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet a. Nyværdi Genstande, der er købt som nye inden for de sidste 2 år før skaden, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For de genstande, hvor der gælder særlige erstatningsregler, vil erstatningen blive opgjort efter reglerne i punkt I stedet for at betale kan selskabet vælge at genlevere nye genstande svarende til det beskadigede eller stjålne. Kan tilsvarende identiske genstande ikke skaffes, kan selskabet erstatte med et beløb, der svarer til, hvad det vil koste at levere nærmeste tilsvarende nye genstande i samme standard som det beskadigede eller stjålne. b. Dagsværdi eller nytteværdi Genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen er beskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. For genstande, hvor nytteværdien ikke er væsentligt nedsat før skaden, kan der kun gøres fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder, men ikke for alder og brug. For de genstande, hvor der gælder særlige erstatningsregler, vil erstatningen blive opgjort efter reglerne i punkt I stedet for at betale kan selskabet vælge at genlevere nye genstande svarende til det beskadigede eller stjålne. Kan tilsvarende identiske genstande ikke skaffes, kan selskabet erstatte med et beløb, der svarer til, hvad det vil koste at levere nærmeste tilsvarende nye genstand i samme standard som det beskadigede eller stjålne. Følgende genstande, der er mere end 2 år gamle eller købt som brugte, kan selskabet erstatte med brugte identiske genstande: a. guld- og sølvvarer b. smykker c. porcelæn, inkl. platter d. lamper 4.4 Genlevering e. glasvarer Ønsker du ikke at få de genstande genleveret, som selskabet har tilbudt, afsluttes skadesagen med en kontant udbetaling svarende til den pris, selskabet skal betale for tilsvarende genstande hos den eller de leverandør(er), selskabet har anvist. Det gælder ved genlevering af nye genstande og ved genlevering af brugte identiske genstande, som nævnt i punkt år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år år år år år år år år år 18 år og derover a. Dokumenteres cyklen købt som brugt, fuldstændigt istandsat, beregnes ovennævnte procenter fra købstidspunktet ud fra genanskaffelsesprisen for en tilsvarende brugt cykel. 100% 90% 81% 73% 66% 59% 53% 48% 43% 39% 35% 31% 28% 25% 22% 19% 16% 13% 10% b. Det er en betingelse for, at erstatning kan ydes, at cyklens stelnummer kan oplyses. c. Ved simpelt tyveri (se dækningsskemaet punkt I/J) er det desuden en betingelse for dækningen, at cyklen var låst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn, og at originalt låsebevis sendes til selskabet. d. Erstatningsudbetaling sker 7 dage efter selskabets modtagelse af anmeldelse. 5.2 Briller erstattes efter nedenstående tabel: Brillens alder 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år år 11 år og derover Procent af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet 5.3 Elektriske apparater, der udelukkende er til privat brug Til almindelige elektriske apparater henregnes: 100% 100% 90% 80% 75% 70% 65% 60% 50% 40% 30% 20% a. el-drevne køkkenmaskiner (kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere, mixere, blendere, kødhakkere m.v.) 6

7 b. el-artikler til personlig pleje (føntørrere, barbermaskiner, tandbørster m.v.) c. elektrisk hobbyværktøj d. radioudstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd- og pladespillere, cd- og dvd-afspillere, højttalere, forstærkere, video-kameraer samt tilbehør til de nævnte genstande) e. hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, elradiatorer og vandvarmere m.v.) f. andre almindelige elektriske genstande til brug i hjemmet (f.eks. el-alarmer, støvsugere, strygejern, ure, symaskiner m.v.) g. telefonsvarere, telefoner og mobiltelefoner med tilbehør h. private computere med tilbehør i. telefax og fotokopieringsmaskiner Genstande, der før skaden i øvrigt var ubeskadigede, erstattes efter nedenstående tabel: Genstandens alder Procent af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet Købes genstandene privat, bør du anmode om en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad der købes, og hvad prisen er. Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde genstande. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelsespriserne kan du som regel få de handlende til at udstede en erklæring. Hvis du ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre dit krav, kan selskabet afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn. 7.0 UNDERFORSIKRING 7.1 Forsikringssummen inkl. eventuel senere indeksregulering skal altid være tilstrækkelig til at dække værdien af det forsikrede. Hvis værdien af de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring. De steder i forsikringsbetingelserne, hvor der står anført en procentsats, vil skaden blive erstattet fuldt ud inden for den angivne procentsats, selv om der er tale om underforsikring. Erstatningen for skade på de forsikrede genstande kan ikke overstige de aftalte forsikringssummer med senere indeksregulering. 7.2 Hvis værdien af det forsikrede overstiger den gældende forsikringssum på skadetidspunktet, medfører det, selv ved en partiel skade, at erstatningen nedsættes forholdsmæssigt. 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8 år og derover 100% 100% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% STANDARDDÆKNINGER INDBOFORSIKRING STANDARD Det fremgår af din police, om du har tegnet Indboforsikring Standard eller Indboforsikring Plus. 8.0 DÆKNINGER 8.1 Se dækningsskemaer, bagerst i betingelserne. Såfremt reglerne i punkt findes uanvendelige i en skadesituation, opgøres erstatningen efter den praksis, der i øvrigt har dannet sig omkring Forsikringsaftalelovens Private optagelser og edb-programmer m.v. Hvis der sker skade på private film- og båndoptagelser, edbprogrammer eller elektroniske lagringsmedier, f.eks. disketter, kassetter, cd er og dvd er, betales der højst, hvad det koster at købe uindspillede bånd, disketter, dvd er og cd er, nye råfilm eller til aftryk af eventuelt bevarede negativer. 5.5 Manuskripter, tekniske tegninger og egne fremstillede genstande Der ydes ikke erstatning for manuskripter, tekniske tegninger og lignende. Ligeledes dækkes ikke egne fremstillede genstande, f.eks. malerier. Dog dækkes udgiften til anvendt råmateriale. 6.0 DOKUMENTATION 6.1 For at få erstatning må du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadeanmeldelsen. Dette kan gøres ved, at du sammen med anmeldelsen, i det omfang, du er i besiddelse heraf, indsender kvitteringer/ regninger for købet, købekontrakt eller fyldestgørende beskrivelse eller fotos. I egen interesse bør du derfor gemme købsnotaer for alle nyere genstande og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. FORSIKRINGEN DÆKKER OGSÅ 9.0 VANDSKADE PÅ LEJERS GENSTANDE Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Ud over de i dækningsskemaet punkt D og E nævnte vand- og nedbørsskader dækkes skade på lejers forsikrede genstande som følge af: 9.1 at nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i bygningen 9.2 at vand siver ud fra røranlæg, der befinder sig uden for lokaler, der er omfattet af dit lejemål 9.3 Undtaget 9.4 når udlejeren efter lejeloven eller lejeaftalen ikke er forpligtet til at udbedre skaden 9.5 når lejeren ikke kan godtgøre at have underrettet udlejeren om vandskaden og den bagved liggende bygningsskade 9.6 når lejeren har forsømt at gøre krav mod udlejeren 9.7 skade på genstande uden for bygning 9.8 Erstatningssummer 9.9 Maks. 2% af forsikringssummen 7

8 10.0 BAGAGEFORSIKRING Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? 10.1 Som indboforsikringen under rejse til/fra udlandet, Færøerne og i Grønland Beskadigelse under transporten. Bortset fra særlige private værdigenstande (jf. punkt 3.3) og penge m.m. (jf. punkt 3.4) Forveksling/bortkomst. Der dækkes efter reglerne om simpelt tyveri i dækningsskemaet punkt I/J Undtaget 10.5 skade, som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker 10.6 skade, som består i almindelig ramponering af kufferter og tasker 10.7 tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods 10.8 de begrænsninger, der generelt gælder for indboforsikringen, gælder også for bagageforsikringen 10.9 anden pludselig skade er ikke omfattet af bagageforsikringen Erstatningssummer Maks. 10 % af forsikringssummen REDNINGSUDGIFTER, FLYTTEOMKOSTNINGER OG DOKUMENTEREDE MERUDGIFTER VED FRAFLYTNING 11.1 Skade på de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade på personer eller på genstande, der tilhører andre I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, erstattes ud over forsikringssummen endvidere: a. rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning b. rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning c. andre rimelige og nødvendige merudgifter, herunder opmagasinering i indtil 1 år i anledning af helårsboligens fraflytning Hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af en skade, der ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo helårsboligen, og udgifterne ikke kan forlanges afholdt af ejeren, betales udgiften som nævnt under punkt ANSVARSFORSIKRING Denne forsikring dækker de tilfælde, hvor du som privatperson pådrager dig et juridisk erstatningsansvar for skade på personer eller genstande forvoldt i forsikringstiden. Derudover - dvs. uanset der ikke måtte være et juridisk erstatningsansvar - yder forsikringen dækning ved skade forvoldt af små børn jf. punkt 12.2 og ved gæstebudsskader jf. punkt Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig, og for hændelig skade er man ikke erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Ansvarsforsikringens formål er at betale for dig, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar - og at bidrage til at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. Sker der en skade, skal det altid overlades til selskabet at tage stilling til, om du har pådraget dig et erstatningsansvar. Anerkender du selv erstatningspligten eller kravet, risikerer du selv at måtte betale erstatningen og evt. omkostninger, idet sådanne tilsagn ikke er bindende for selskabet. Hvilket ansvar dækker forsikringen? 12.1 Privatansvar Forsikringen betaler erstatning for skade på personer, genstande og dyr, som du som privatperson efter gældende ret er blevet erstatningsansvarlig for, mens forsikringen er i kraft Skade forvoldt af børn Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk erstatningsansvar. Men ifølge retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og dermed pålægge dem et erstatningsansvar. På trods heraf dækker forsikringen såvel person- som tingskade forvoldt af børn under 5 år, hvis manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling, og andre ikke er medansvarlige for skaden. For tingskade gælder der den generelle selvrisiko på enhver skade. Dette beløb må skadelidte i en sådan situation selv bære, da du efter en juridisk bedømmelse ikke har ansvar for skaden Gæstebudsskade Forsikringen dækker gæstebudsskade. Gæstebudsskade er skade på genstande, som sker under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen fra ansvar, netop fordi det er foregået under dette samvær. For gæstebudsskade gælder der den generelle selvrisiko på enhver skade. Dette beløb må skadelidte i en sådan situation selv bære, da du efter en juridisk bedømmelse ikke har ansvar for skaden ANSVARSFORSIKRING SÆRLIGE REGLER 13.1 Anlægs- og byggearbejde Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på genstande forvoldt under anlægs- og byggearbejde ved: a. udgravning b. grundforstærkning c. pilotering d. nedbrydning e. grundvandssænkning f. brug af sprængstoffer g. spildevand h. olie fra jordtanke 8

9 13.2 Både Ansvar for både og jetski er alene dækket for: a. Personskade forvoldt ved jetski, sejlads med windsurfere samt både uden motor, eller med både, hvis motorkraft ikke er over 25 hk, samt personskade forvoldt med disse både på land. b. Tingskade forvoldt ved sejlads med robåde, kanoer, kajakker, andre både under 5 m længde samt jetski, når eventuel motorkraft ikke overstiger 5 hk, samt tingskade forvoldt med disse både på land Forsætlig skade Undtaget er ansvar for skade forvoldt med forsæt. Dog dækkes, hvis skaden er forvoldt af: a. personer under 14 år b. personer som på grund af sin sindstilstand manglede evnen til at handle fornuftigt. Du skal kunne dokumentere dette i form af en speciallægeerklæring Forældres hæftelsesansvar Ved forældres hæftelsesansvar for skade forvoldt forsætligt af børn mellem 14 og 18 år dækkes med maks. kr Selskabet opkræver efterfølgende beløbet hos barnet Forurening Undtaget er ansvar for skade som følge af forurening af eller igennem luft, vand eller jord. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at du har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Forureningsansvar, som man ifalder som hus- og grundejer, er ikke omfattet af forsikringen Fritidshus Ansvar for skade forvoldt som ejer eller bruger af fritidshus og -grund er dækket, såfremt ansvaret ikke er dækket af anden ikraftværende ansvarsforsikring. Se dog punkt 13.1 og Grundejer Ansvar for skade forvoldt som ejer af privat grund samt en- og tofamiliehus er dækket, såfremt huset i overvejende grad anvendes til beboelse, og forsikringstager bor i huset, og ansvaret ikke er dækket af anden ikraftværende forsikring. Se dog punkt 13.1 og Heste og andre husdyr Ansvar som ejer eller bruger af heste og andre husdyr til privat brug er dækket, se dog punkt 14.3 om hunde. Heste, der overvejende anvendes til ridestævner og væddeløb, er ikke omfattet Kørestole og el-scootere Ansvar for skade forvoldt ved brug af kørestole og el-scootere, som har en maksimal hastighed på 15 km i timen, er dækket Lejere Forsikringen dækker dit ansvar som lejer over for husejere i henhold til lejelovens bestemmelser om lejerens erstatningspligt for skade, der er forårsaget af de installationer, lejeren med udlejerens godkendelse har foretaget. Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt er ikke dækket af forsikringen Lånte eller lejede genstande eller dyr Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt på lånte eller lejede genstande eller dyr. Dog dækkes skade på lånte og lejede genstande eller dyr, der er nævnt i dækningsskemaet for indboforsikringen punkt 1, 2, 5 og 7, hvis der er tale om en pludselig skade, når skaden sker i de første 30 dage af låne- eller lejeperioden Motordrevne haveredskaber Ansvar for motordrevne haveredskaber indtil 15,0 hk er dækket, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være tegnet Motordrevet legetøj, hobby- og sportsudstyr med motor Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af legetøj, hobby- og sportsudstyr, hvis motorkraft er på over 5,0 hk. Skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj dækkes ikke, uanset motorens størrelse Tingsforsikring I henhold til Erstatningsansvarslovens 19 skal en skade, der er dækket af en tingsforsikring f.eks. skadelidtes familie-, hus eller bilforsikring, behandles hos det selskab, hvor skadelidte har tegnet denne forsikring, selvom skadevolderen er juridisk ansvarlig for skaden. Herefter afgøres sagen indbyrdes mellem selskaberne Udøvelse af tjenester for andre Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt under udøvelse af tjenester i skadelidtes interesse. Der vil kun være erstatningsansvar og dermed forsikringsdækning, hvis skadevolder har båret sig særligt ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset om tjenesten foretages på opfordring eller eget initiativ ANSVARSFORSIKRING UNDTAGELSER 14.1 Aftaler Undtaget er ansvar for skade, der udelukkende støttes på ordlyden i en: a. kontrakt b. lejeaftale c. eller andet aftalegrundlag eller består af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på person eller genstande Erhverv eller arbejde for andre Undtaget er ansvar for skade sket i forbindelse med erhverv eller arbejde for andre - med eller uden betaling Hunde 14.4 Jagt Undtaget er ansvar for skade forvoldt af hunde. Der skal tegnes lovpligtig ansvarsforsikring. Undtaget er ansvar for skade sket under jagt eller i umiddelbar forbindelse med jagt, når ansvaret er dækket af en jagtforsikring eller ville være dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring. 9

10 14.5 Luftfartøjer Undtaget er ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af luftfartøjer, herunder radiostyrede modelfly og svævefly Motorkøretøj Undtaget er ansvar for skade forvoldt ved brug af motordrevne eller andre selvkørende køretøjer. Dette gælder tillige skade på selve køretøjet Selvforskyldt beruselse og narkotika Undtaget er ansvar for skade forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika - og dette uanset skadevolders sindstilstand Varetægt Undtaget er ansvar for skade forvoldt på genstande eller dyr, som du: a. ejer b. bruger eller har brugt c. opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler d. har sat dig i besiddelse af e. af andre grunde end de ovenfor anførte har i din varetægt Erstatningssummer Personskade erstattes med maks. 10 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed Tingskade og skade på dyr erstattes med maks. 2 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed Forsikringen dækker også omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt ved aftale med selskabet, selv om forsikringssummerne herved overskrides. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen RETSHJÆLPSFORSIKRING 15.1 Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med din erhvervsudøvelse. Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket henvisning fra domstol. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive anmeldelse til selskabet, så snart denne har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt foretages. I småsager kan du selv indgive anmeldelse på særlig blanket for småsager. Blanketten er udarbejdet af Forsikring & Pension og kan rekvireres hos selskabet. Specificerede forsikringsbetingelser kan fås ved henvendelse til selskabet Forsikringen dækker med maks kr. Selvrisiko udgør 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr INDBOFORSIKRING PLUS Denne forsikring dækker nedenstående yderligere dækninger udover Indboforsikring Standard. Det fremgår af din police, om du har tegnet Indboforsikring Standard eller Indboforsikring Plus ÅRSREJSEFORSIKRING 16.1 Se Årsrejseforsikring afsnit PLUDSELIG SKADESDÆKNING 17.1 Anden pludselig skade, der ikke er nævnt eller undtaget i de dækninger, der er omfattet af Indboforsikringen Ved pludselig skade forstås en skade, hvor både skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal altså ske samtidig og ikke over et tidsrum, som f.eks. vandskade forårsaget af dryp eller udsivning Dækningen omfatter udelukkende skade, der opstår i og ved din helårsbolig (forsikringssted) jf. afsnit 1, punkt Undtaget a. skade, der er sket ved almindeligt brug, f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning, stænk samt spild af fødevarer og væsker b. skade, der er forvoldt af dyr c. skade, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse eller fejlbetjening d. skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstilling eller udførelsen e. skade, der er dækket af garanti- og serviceordning f. glemte, bortkomne eller forlagte genstande g. skade, hvis du har udvist grov uagtsomhed h. skade, der er dækket af eller undtaget i en dækning eller tilvalgsdækning, som er omfattet af indboforsikringen, også selvom dækningen ikke er tegnet Erstatningssummer Maks. 10% af forsikringssummen og maks. kr (indeksreguleres indeks 2014) pr. genstand. For enhver skade gælder en selvrisiko, der fremgår af policen PSYKOLOGISK KRISEHJÆLP Psykologisk krisehjælp ydes til de personer, der er anført under afsnit 1, punkt Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? 18.1 Pludseligt dødsfald eller livstruende sygdom blandt nære pårørende, dvs. nedenstående: 15.2 Erstatningssummer 10

11 a. husstanden b. dine børn, svigerbørn eller børnebørn c. dine forældre, svigerforældre eller bedsteforældre d. dine søskende, svogre eller svigerinder 18.2 Ulykker, hvis du er direkte impliceret i: a. trafik- eller færdselsulykke b. brandulykke c. drukneulykke d. forgiftningsulykke e. hændelse i forbindelse med vold, overfald eller trusler. Ved direkte impliceret skal forstås, at du har været en del af ulykken eller hændelsen, uden at du nødvendigvis har lidt fysisk overlast Indbrud/indbrudsforsøg 18.4 Skilsmisse 18.5 Ufrivillig abort 18.6 Undtaget Psykologisk krisehjælp ydes alene i relation til de i betingelserne omfattede skadesituationer, og når hændelsen sker i fritids- eller privatlivet. Arbejdsrelaterede hændelser er således ikke omfattet af dækningen Erstatningssummer 18.8 Maks. 5 behandlinger pr. sikret pr. begivenhed. Forsikringen dækker de faktiske udgifter efter fradrag af tilskud fra det offentlige og/eller Sygesikringen Danmark/anden sygesikring. Såfremt du er berettiget til psykologisk krisehjælp andet sted fra, bortfalder denne dækning GOLFDÆKNING Dækningen omfatter golfudstyr (bags, bolde, køller og vogne uden motor) samt penge og pengerepræsentativer. Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? 19.1 Skader som nævnt under indboforsikringen Tyveri af penge m.m. fra aflåst skab i en registreret golfklub med op til kr Pludseligt opstået skade på egne golfkøller, bags og vogne uden motor Hole in one udgifter i match over mindst 18 huller, når dette er bevidnet af en medspiller eller en fra klubbens bestyrelse Undtaget 19.6 glemte, tabte eller forlagte genstande og penge m.m., eller hvis du har udvist grov uagtsomhed 19.7 skade opstået som følge af slitage eller fejl i de dækkede genstande 19.8 skade, der alene er kosmetisk og ikke forringer genstandens brugsværdi 19.9 Erstatningssummer Den maksimale erstatning pr. forsikringsår udgør kr Enkeltgenstande samt penge m.m. erstattes hver for sig med op til kr pr. forsikringsbegivenhed Ved hole in one udbetales kr Golfudstyr erstattes efter samme erstatningsregler som anført under punkt , dog erstattes golfkøller efter nedenstående tabel ved pludselig opstået skade: Genstandens alder 0-2 år 2-4 år 4 år og derover Procent af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet 100% 75% 50% Ved skade på enkelte køller ydes ikke erstatning for fuldt sæt. Efter der er ydet erstatning, tilfalder de erstattede genstande selskabet. TILVALG TIL INDBOFORSIKRING STANDARD OG INDBOFORSIKRING PLUS Nedenfor nævnte dækninger er alene gældende, såfremt det fremgår af policen GLAS- OG SANITETSFORSIKRING 20.1 Det fremgår af policen, hvis denne dækning er tegnet. Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen: 20.2 Brud på glas, der er monteret som en bygningsdel i forsikringstagers helårsbolig samt brud på spejle Brud på håndvask, glaskeramisk kogeplade, badekar, bidet, wckumme og cisterne, der er fastmonteret i forsikringstagers helårsbolig. Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 20.4 udgifter til isætning af glas svarende til det ødelagte 20.5 udgifter til montering af håndvask, glaskeramisk kogeplade, badekar, bidet, wc-kumme og cisterne svarende til det ødelagte 20.6 Undtaget 20.7 ridsning, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud, medmindre skaden har gjort installationen ubrugelig 11

12 20.8 skade i forbindelse med reparation eller ombygning af forsikringstagers bolig 20.9 skade i forbindelse med reparation af det forsikrede, deres rammer, indfatning eller lignende skade, der dækkes af en bygningsforsikring skade på glas eller sanitet i erhvervslokaler, drivhuse og mistbænke punkteringer og andre utætheder i termoruder skade på toiletkummer som følge af frostsprængning beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende Erstatningssummer Skaden opgøres efter reglerne i afsnit 1, punkt om erstatningsopgørelse. AFSNIT 2 ÅRSREJSEFORSIKRING ÅRSREJSEFORSIKRING FOR VERDEN Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til den gældende Forsikringsaftalelov. NÅR SKADEN ER SKET Hjælpen er lige ved hånden med en årsrejseforsikring hos PenSam Forsikring og med SOS-International A/S som alarmcentral. Både dig og din familie er sikret en hurtig og en effektiv hjælp på stedet, uanset hvor du er. Det eneste, du skal gøre, er at ringe til SOS, når du har brug for hjælpen. SOS International A/S Alarmcentral Nitivej 6 DK 2000 Frederiksberg Telefon Udeboende delebørn For at være omfattet af forsikringen skal barnet være barn af et medlem af husstanden, være under 21 år på tidspunktet for afrejsen og i øvrigt rejse sammen med et medlem af husstanden. Det pågældende barn må hverken leve i fast parforhold eller have fastboende børn hos sig. 2.0 DÆKNINGSPERIODE/OMFATTEDE REJSER Forsikringen dækker de samme rejser som den offentlige rejsesygesikring. Det betyder, at forsikringen dækker: 2.1 Private ferierejser i udlandet af op til 60 dages varighed. For rejser, der varer mere end 60 dage, bortfalder dækningen for hele rejseperioden. 2.2 Studierejser i udlandet af op til 60 dages varighed, når sikrede ikke er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet. 2.3 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor sikrede forlader sin bopæl i Danmark for at begynde sin rejse eller fra forsikringens ikrafttræden, hvis dette tidspunkt indtræder senere. Dækningen ophører for hver enkelt rejse ved sikredes hjemkomst til Danmark eller ved udløbet af forsikringen, hvis dette tidspunkt indtræder tidligere end hjemkomsten. 3.0 GEOGRAFISK OMRÅDE 3.1 Forsikringen dækker i hele verden med undtagelse af Danmark. For udgifter vedrørende behandling af sygdom/tilskadekomst i Europa henvises til den offentlige rejsesygesikring. 4.0 MEDICINSK FORHÅNDSVURDERING VED KRONISK ELLER EKSISTERENDE SYGDOM 4.1 Ved kronisk eller eksisterende sygdom er der mulighed for at få en medicinsk forhåndsvurdering inden afrejse. Såfremt der ikke er indhentet medicinsk forhåndsvurdering inden afrejsen, kan udgifter, der kan henføres til den kroniske eller eksisterende sygdom være undtaget dækning. Ved kronisk eller eksisterende sygdom, kontakt da PenSam Forsikring for en forhåndsvurdering. 5.0 GENERELLE UNDTAGELSER FORSIKRINGENS OMFANG 1.0 SIKREDE PERSONER 1.1 Forsikringstageren 1.2 Forsikringstagerens husstand Dvs. familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstager, og de personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn. Bofællesskab bestående af maks. 2 personer sidestilles med fast parforhold. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende personer være tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse i Danmark og alle være omfattet af den offentlige rejsesygesikring i Danmark. Logerende er ikke omfattet af forsikringen. 1.3 Forsikringstagerens eller husstandens ugifte børn under 21 år, der ikke bor hjemme For at være omfattet af forsikringen må de pågældende personer hverken leve i fast parforhold eller have fastboende børn hos sig. 5.1 rejser som de danske myndigheder fraråder. Forsikringen dækker ikke rejser til et område, som Det Danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed fraråder private personer at rejse til. Herunder områder med f.eks. krig, krigslignende aktioner, oprør, borgerlige uroligheder etc. Ligeledes omfatter forsikringen ikke sikredes aktive deltagelse i krig, oprør eller lignende 5.2 ved krigsudbrud efter indrejse i et område dækker forsikringen ikke udgifter, der kan henføres til skade, opstået efter det af myndighederne er blevet tilrådet at forlade landet og i et hvert tilfælde ikke senere end 14 dage efter krigsudbruddet. 6.0 FORSÆT, GROV UAGTSOMHED, SELVFORSKYLDT BERUSELSE OG LIGNENDE Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: 12

13 6.1 sikredes forsæt. Dette gælder uanset sikredes sindstilstand og tilregnelighed 6.2 sikredes grove uagtsomhed 6.3 sikredes selvforskyldte beruselse, selvforskyldte påvirkning af narkotika eller lignende giftstoffer, herunder medicinmisbrug. 7.0 SIKREDES DELTAGELSE I FORSKELLIGE AKTIVITETER Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: 7.1 slagsmål 7.2 overtrædelse af straffeloven 7.3 sikredes deltagelse eller træning i: 8.7 udgifter til behandling af AIDS-diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen 8.8 skade indenfor den offentlige rejsesygesikrings geografiske område, som ikke er dækket af den offentlige rejsesygesikring STANDARDDÆKNINGER 9.0 SYGDOM/TILSKADEKOMST, DØDSFALD OG HJEMTRANSPORT Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? 9.1 Forsikringen dækker skadetilfælde som følge af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen. 9.2 Forsikringen dækker fødsel indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt samt eventuel behandling af det for tidligt fødte barn. a. professionel sport, dvs. hvor sporten er sikredes hovederhverv b. bjergbestigning, bjergklatring c. ekspeditioner (f.eks. rejser til uberørt eller ukendt område), storvildtjagt, udforskning af grotter og huler d. faldskærmsudspring, bungy jumping, parasailing, paragliding, hanggliding eller lignende e. dykning ved anvendelse af dykker- eller frømandsudstyr. Dog dækkes sikredes deltagelse i almindelig snorkling f. hestevæddeløb og motorløb af enhver art g. boksning, karate, brydning, fægtning og anden kampsport samt farlig sport 7.4 strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed 7.5 flyvning med sikrede som pilot eller co-pilot, ballonfart og svæveflyvning 8.0 ØVRIGE UNDTAGELSER 8.1 udgifter/ekstraudgifter, der er en følge af, at sikrede ikke ønsker at lade sig hjemtransportere 8.2 udgifter/ekstraudgifter, der er en følge af, at sikrede modsætter sig eller ikke følger de af selskabets læge, den behandlende læge eller den offentlige rejsesygesikrings læge angivne anvisninger 8.3 skade som følge af atomkernereaktioner eller radioaktivt nedfald 8.4 udgifter til behandling hos psykolog, med mindre der er tale om akut krisehjælp 8.5 udgifter til behandling hos naturlæge, naturmedicin samt andre alternative behandlingsformer 8.6 udgifter til behandling af sygdomme og lidelser, der er opstået forud for forsikringens ikrafttræden samt eventuelle følger af sådanne sygdomme og lidelser, såfremt der ikke er indhentet medicinsk forhåndstilsagn inden afrejse, jf. punkt 4.0. Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i udlandet til: 9.3 behandling hos læge autoriseret i det pågældende land og lægeordineret medicin 9.4 lægeordineret ophold og behandling på et hospital på tosengsstue, medmindre andet er aftalt med SOS s læge 9.5 behandling i forbindelse med graviditet og fødsel i indtil 4 uger før det forventede fødselstidspunkt 9.6 behandling af et for tidligt født barn, hvis barnet er født mere end 4 uger før det forventede fødselstidspunkt 9.7 hotelophold samt fortæring, dersom behandling, der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant 9.8 hotelophold samt fortæring efter endt hospitalsindlæggelse, og indtil hjemrejse, hjemtransport eller indhentning af den planlagte rejserute kan finde sted 9.9 transport med ambulance fra sygdoms- eller ulykkesstedet til behandlingsstedet 9.10 sygetransport til og fra det nærmeste, egnede behandlingssted 9.11 transport til Danmark med almindelig transportmiddel, ambulance eller ambulancefly. SOS vælger transportmåden og formidler hjemtransporten 9.12 indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor sikrede i henhold til den planlagte rejserute skulle befinde sig 9.13 transport til Danmark ved død 9.14 hjemtransport af sikredes bil til Danmark, hvis sikrede må efterlade sin bil i et europæisk land, fordi sikrede bliver hjemtransporteret efter punkt 9.1 og 9.2. Hjemtransporten skal aftales med SOS inden hjemrejse, og det er alene ekstraudgifter, der vil blive dækket 9.15 Undtaget 9.16 udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der indenfor de sidste 6 måneder før afrejsen har medført: 13

14 a. hospitalsindlæggelse b. vurdering/behandling hos læge, som ikke er led i almindeligt kontrolbesøg c. ændret medicinering. Ved rejser i Europa svarende til det geografiske område, der er omfattet af den offentlige rejsesygesikring, gælder der en karenstid på 2 måneder frem for de ovennævnte 6 måneder. Jf. dog punkt 4.0 og udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis sikrede: a. ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selvom sikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret b. er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling c. er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling d. er udeblevet fra aftale/kontrolbesøg inden for de sidste 6 måneder eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg 9.18 udgifter til kontrol og behandling, herunder medicin til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret 9.19 udgifter til et før afrejsen kendt behandlingsbehov 9.20 udgifter til behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark 9.21 udgifter til rekreations- eller kurophold 9.22 udgifter til behandling og hospitalsindlæggelse, når SOS s læge har vurderet, at behandlingen kan vente, til sikrede er kommet hjem til Danmark 9.23 udgifter til behandling, der skyldes, at sikrede ikke følger behandlende læges og/eller SOS s læges anvisninger 9.24 udgifter til at erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler 9.25 udgifter til kosmetiske indgreb 9.26 udgifter til fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, såfremt sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når SOS s læge har besluttet, at der skal ske hjemtransport 9.27 udgifter til transport, som ikke er godkendt af SOS 9.28 udgifter til transport som følge af sikredes frygt for smittefare 9.29 udgifter til hjemtransport af bil, såfremt en af de medrejsende i bilen kan køre den hjem til Danmark 9.30 Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 5.0 til og med Dokumentation 9.32 Original flybillet eller rejsebevis Kopi af journal fra lokal læge og/eller lokalt hospital Journal fra behandlende læge i Danmark Original dokumentation for eventuelle ekstraudgifter Erstatningssummer 9.37 Erstatningen for behandling og hjemtransport kan i alt udgøre maks. kr pr. person pr. rejse HJEMKALDELSE Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis sikrede må afbryde rejsen og rejse hjem før planlagt som følge af, at der under rejsen opstår: 10.1 akut sygdom eller tilskadekomst blandt sikredes ægtefælle, samlever (skal have samme folkeregisteradresse som sikrede), børn, stedbørn, plejebørn, forældre, stedforældre, plejeforældre, søskende, stedsøskende eller plejesøskende i Danmark, der af behandlende læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 5 døgn 10.2 livstruende akut opstået/forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt sikredes ægtefælle, samlever (skal have samme folkeregisteradresse som sikrede), børn, stedbørn, plejebørn, forældre, stedforældre, plejeforældre, søskende, stedsøskende eller plejesøskende, børnebørn, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, svogre eller svigerinder i Danmark 10.3 omfattende brand, storm, oversvømmelse, indbrud, bedrageri eller konkurs i sikredes hjem/virksomhed. Årsagen til hjemkaldelsen skal af væsentlige økonomiske årsager kræve sikredes øjeblikkelige tilstedeværelse Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 10.4 ekstra rejseomkostninger i forbindelse med hjemrejse til sikredes bopæl i Danmark, dog maks. økonomiklasse 10.5 ekstra rejseomkostninger i forbindelse med hjemrejse for sikredes egne medrejsende børn/stedbørn/plejebørn under 18 år på samme transportklasse som forældre/rejseledsagere (ikke ambulancefly), såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse 10.6 udgifter til hjemtransport af sikredes bil til Danmark, hvis sikrede må efterlade sin bil i et europæisk land, fordi sikrede bliver kaldt hjem. Hjemtransporten skal aftales med SOS inden hjemrejse, og det er alene ekstraudgifter, der vil blive dækket 10.7 Undtaget 10.8 udgifter til hjemkaldelse, hvis sikrede kommer hjem mindre end 12 timer fra det planlagte hjemkomsttidspunkt. Det er en forudsætning, at betingelserne i punkt 10.1 til og med 10.3 er opfyldt på hjemrejsetidspunktet 10.9 udgifter til hjemtransport af bil, såfremt en af de medrejsende i bilen kan køre den hjem til Danmark Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 5.0 til og med Dokumentation Original flybillet eller rejsebevis. 14

15 10.13 Kopi af lægejournal ved sygdom eller tilskadekomst Kopi af dødsattest ved dødsfald Kopi af politianmeldelsen ved brand, tyveri og bedrageri Original dokumentation for eventuelle ekstraudgifter Erstatningssummer Ubegrænset, dog gælder de i punkt 10.4, 10.5 og 10.6 nævnte begrænsninger TILKALDELSE Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker op til 2 personer efter eget valg, der bliver tilkaldt fra Danmark, hvis sikrede: 11.1 akut er blevet alvorligt syg 11.2 er kommet alvorligt til skade, og som behandlende læge vurderer vil medføre hospitalsindlæggelse i mere end 3 døgn 11.3 er død. Det er en betingelse, at tilkaldelsen er aftalt med SOS, og at SOS vurderer, at sikrede skal opholde sig på hospitalet i mindst 3 døgn. Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 11.4 nødvendige udgifter til transport fra bopælen og ud til sikrede og retur til bopælen - maks. økonomiklasse 11.5 rimelige udgifter til lokaltransport, kost og logi - maks. kr pr. person pr. dag i maks. 21 dage (indeksreguleres indeks 2014). Hvis de tilkaldte personer ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af en forsikring, der svarer til denne rejseforsikring Undtaget 11.7 udgifter til tilkaldelse i tilfælde, hvor en medforsikret over 18 år gør brug af dækningen for sygeledsagelse, jf. punkt 12.0 Sygeledsagelse 11.8 hvis sikrede skal hjemtransporteres indenfor 3 døgn fra tilkaldtes udrejse fra bopælen 11.9 Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 5.0 til og med Dokumentation Original flybillet eller rejsebevis Kopi af journal fra lokal læge og/eller lokalt hospital Original dokumentation for transport, kost og logi SYGELEDSAGELSE Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis 1 sygeledsager efter eget valg bliver hos sikrede eller ledsager sikrede, når denne: 12.1 akut er blevet alvorligt syg 12.2 er kommet alvorligt til skade, og som behandlende læge vurderer vil medføre indlæggelse i mere end 3 døgn eller kræver hjemtransport 12.3 er død Sikredes egne medrejsende børn/stedbørn/plejebørn under 18 år er ligeledes berettiget til at blive hos sikrede eller ledsage denne hjem. Det er en betingelse, at sygeledsagelsen er aftalt med SOS, og at hjemtransporten sker ved først mulige afgang. Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 12.4 sygeledsagerens nødvendige ekstraudgifter til hjemrejsen til bopælen eller indhentning af fastlagt rejserute maks. økonomiklasse når sygeledsagelsen er afsluttet enten ved udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl/hospital i Danmark rimelige udgifter til lokaltransport, kost og logi - maks. kr pr. person pr. dag i maks. 21 dage (indeksreguleres indeks 2014) udgifter til transport maks. samme transportklasse som sikrede dog ikke ambulancefly i tilfælde, hvor sikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres. Hvis sygeledsageren ikke selv har købt en rejseforsikring, vil han/hun automatisk være dækket af en forsikring, der svarer til denne rejseforsikring Undtaget 12.8 udgifter til sygeledsagelse i de tilfælde, hvor der gøres brug af dækningen for tilkaldelse, jf. punkt 11.0 Tilkaldelse. Dog kan medforsikrede under 18 år sygeledsage, selv om der gøres brug af tilkaldelse 12.9 Der henvises til de generelle undtagelser punkt 5.0 til og med Dokumentation Original flybillet eller rejsebevis Kopi af journal fra lokal læge og/eller lokalt hospital Original dokumentation for kost og logi Erstatningssummer Ubegrænset, dog gælder de i punkt 12.4, 12.5 og 12.6 nævnte begrænsninger Erstatningssummer Ubegrænset, dog gælder de i punkt 11.4 og 11.5 nævnte begrænsninger. 15

16 13.0 ERSTATNINGSREJSE Erstatningsrejse ydes alene til den sikrede tilskadekomne, dog ydes der erstatningsrejse til medforsikrede, hvis: Sikredes indlæggelse varer mere end halvdelen af rejseperioden, eller hvis medforsikrede rejser hjem sammen med sikrede i første halvdel af rejseperioden og ikke rejser retur. Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis den påbegyndte rejse på min. 5 dage bliver ødelagt i første halvdel af den planlagte rejseperiode som følge af: 13.1 at sikrede bliver indlagt på hospitalet i mere end halvdelen af ferieperioden på grund af akut sygdom eller tilskadekomst 13.2 at den behandlende læge ordinerer sengeleje eller hvile i mere end halvdelen af ferieperioden ved akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst 13.3 at sikrede bliver transporteret hjem efter aftale med SOS 13.4 at sikrede bliver kaldt hjem til Danmark som beskrevet i punkt 10.1 til og med at sikrede afbryder sin rejse, fordi sikrede er ledsager som beskrevet i punkt 12.1 til og med Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 13.6 Rejser arrangeret igennem rejsearrangør Forsikringen dækker de udgifter til ophold og transport, som er betalt til rejsearrangøren Individuelt arrangerede rejser Forsikringen dækker udgifter til ophold og transport Kør-selv rejser i egen bil eller autocamper Der ydes en km-godtgørelse svarende til Statens laveste kmgodtgørelse. Antallet af km opgøres som kørte km ad korteste vej fra bopæl/opholdssted til rejsemålet og retur. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af den samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Kør-selv rejser i lejet bil eller autocamper Forsikringen dækker forudbetalt leje og kørsel med en kmgodtgørelse svarende til Statens laveste km-godtgørelse. Antallet af km opgøres som kørte km ad korteste vej fra udlejningsbureau til rejsemålet og til det sted, hvor bilen eller autocamperen afleveres. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Forudbetalte ubenyttede udflugter, arrangementer og lignende, f.eks. koncertbilletter eller planlagte aktiviteter med maks. kr pr. person (indeksreguleres indeks 2014) Undtaget udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af alpint skiløb, skihop, vandski-sport og jetski-sport Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 5.0 til og med Dokumentation Kopi af journal fra lokal læge eller lokalt hospital. Af journalen skal diagnosen og perioden for et evt. hospitalsophold eller sygdommens eller tilskadekomstens varighed fremgå Original flybillet og rejsebevis Dokumentation for rejsens pris og varighed Anden nødvendig dokumentation Erstatningssummer Der ydes erstatning svarende til de dokumenterede udgifter, som er betalt for rejsen, og som ikke kan refunderes FERIEBOLIGSIKRING Hvilket skadetilfælde dækker forsikringen? Hvis der må lejes en anden tilsvarende feriebolig, fordi den bestilte og betalte feriebolig ikke kan benyttes. Som feriebolig dækkes også bestilt og betalt autocamper, mobil-home, campingvogn, båd eller telt. Det er en betingelse, at ferieboligen ikke kan benyttes som følge af: 14.1 brandskade 14.2 vandskade 14.3 tyveriskade 14.4 oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofer Hvilke udgifter dækker forsikringen? 14.5 Der ydes erstatning svarende til de dokumenterede ekstraudgifter til leje af en tilsvarende feriebolig Undtaget 14.7 Dækningen træder kun i kraft, såfremt rejsearrangøren ikke er forpligtet til at anvise anden feriebolig Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 5.0 til og med Dokumentation Original dokumentation for leje af den bestilte feriebolig Original dokumentation for, at ferieboligen ikke kan benyttes Original dokumentation for ekstraudgiften til leje af tilsvarende feriebolig Erstatningssummer Erstatningen kan udgøre maks. kr pr. uge (indeksreguleres indeks 2014) og i alt maks. kr pr. rejse (indeksreguleres indeks 2014) FORSINKET FREMMØDE PÅ HELE REJSEN Hvilket skadetilfælde dækker forsikringen? 15.1 Hvis sikrede uden egen skyld og uden at kunne forudse det møder for sent op til offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel og af den grund skal indhente sin rejserute. Benyttes eget transportmiddel frem til afrejsestedet fra 16

17 Danmark, er det en betingelse, at et uheld har medført assistance fra et redningsselskab. Det er en betingelse for dækning, at billetten er bestilt og betalt senest 24 timer før afgang. Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 15.2 nødvendige ekstraudgifter til transport for at kunne indhente den fastlagte rejserute, maks. samme klasse som den oprindelige udrejse 15.3 rimelige udgifter til kost og logi - maks. kr pr. person pr. dag (indeksreguleres indeks 2014) Undtaget 15.5 i forbindelse med flyskift, hvor der ikke har været indlagt den officielle min. transfertid, dvs. den tid, luftfartsselskaberne anfører i deres tidstabeller som nødvendig ved flyskift. Er sikrede ikke tjekket igennem til slutdestinationen, skal der lægges en time til den officielle transfertid 15.6 såfremt sikrede kommer for sent til en flyafgang, hvor tjek-ind er sket rettidigt 15.7 Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser i punkt 5.0 til og med Dokumentation 15.9 Original flybillet eller rejsebevis Original dokumentation for forsinkelsen Originale bilag for ekstraudgifter til transport, kost og logi Erstatningssummer Erstatningen kan udgøre maks. kr i alt for transport (indeksreguleres indeks 2014) samt kost og logi pr. person. Der henvises i øvrigt til punkt 15.2 og EFTERSØGNING OG REDNING Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? 16.1 Hvis sikrede hos politi eller anden offentlig myndighed har været meldt savnet i mindst 24 timer Hvis igangsættelse af eftersøgning og redning sker efter krav fra en lokal offentlig myndighed eller Det Danske Udenrigsministerium Hvis sikrede inden for 120 timer er blevet set Hvis de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, forinden en eftersøgning iværksættes. Samtlige ovennævnte kriterier skal være opfyldt. Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 16.5 nødvendige udgifter til eftersøgning af sikrede i op til 14 dage og inden for en radius af 50 km fra det sted, sikrede sidst er blevet set 16.6 nødvendige udgifter til redning/afhentning af sikrede, når sikredes opholdssted er blevet fastlagt 16.7 Undtaget 16.8 betaling for eftersøgning og redning til myndigheder og organisationer, som normalt arbejder frivilligt og/eller ulønnet med den slags opgaver 16.9 udgifter til eftersøgning i forbindelse med kidnapning og kapring udgifter til eftersøgning og redning nord for Polarcirklen eller på Sydpolen udgifter til eftersøgning igangsat af pårørende, fordi sikrede har undladt at fortælle de pårørende, hvor sikrede opholder sig, eller fordi familien ønsker kontakt med sikrede i tilfælde af, at offentlige myndigheder dækker udgifter til eftersøgning og redning, såfremt der ikke var tegnet forsikring herfor Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 5.0 til og med Dokumentation Der skal indsendes dokumentation for de udgifter, der ønskes refunderet. Samtidig skal SOS have adgang til alle informationer, der kan belyse sagen Erstatningssummer Maks. kr pr. sikrede (indeksreguleres indeks 2014), dog maks. kr pr. begivenhed (indeksreguleres indeks 2014). Ved en skade forstås krav, der udspringer af samme oprindelige skadeårsag og involverer en eller flere sikrede Ved enhver skade under denne dækning gælder en selvrisiko på 10% af de samlede udgifter, dog min. kr EVAKUERING OG UFRIVILLIGT OPHOLD Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? 17.1 Hvis Det Danske Udenrigsministerium anbefaler en evakuering eller hjemrejse ved overhængende fare for naturkatastrofer eller terroraktioner, udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det område, hvor sikrede befinder sig Hvis de lokale myndigheder eller Det Danske Udenrigsministerium stiller krav om evakuering ved overhængende fare for naturkatastrofer i det område, hvor sikrede befinder sig Hvis Statens Seruminstitut fraråder rejser eller anbefaler evakuering/hjemrejse ved overhængende fare for livstruende epidemier i det område, hvor sikrede befinder sig Hvis sikrede direkte og personligt bliver udsat for en terroraktion Hvis sikrede ufrivilligt bliver tilbageholdt af de lokale myndigheder ved naturkatastrofer, skovbrand, terroristangreb, epidemi eller lignende. Ved tab eller beskadigelse af den bagage, som sikrede må efterlade ved evakuering, dog maks. kr (indeksreguleres indeks 2014). 17

18 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 17.6 udgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter til evt. hjemrejse til Danmark. Transporten skal finde sted ved først given lejlighed 17.7 udgifter i forbindelse med sikredes ufrivillige ophold 17.8 bagage, jf. ovenfor 17.9 Undtaget indrejse i et område, efter lokale myndigheder, Det Danske Udenrigsministerium eller Statens Seruminstitut har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/evakuering hvis området ved indrejse er i krigsrisiko i henhold til Det Danske Udenrigsministerium i forbindelse med fare for livstruende epidemier, hvor der findes en kendt vaccine mod sygdommen udgifter, der er dækket af rejseselskabet, offentlige myndigheder eller lignende Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 5.0 til og med 8.8. Der gøres opmærksom på, at SOS kan have begrænset muligheder for at yde assistance i områder, hvor der er krig eller livstruende epidemier Dokumentation Der skal indsendes dokumentation for de udgifter, der ønskes refunderet. Samtidig skal SOS have adgang til alle informationer, der kan belyse sagen Erstatningssummer Maks. kr (indeksreguleres indeks 2014) i alt for udgifter til evakuering og ufrivilligt ophold gældende for hele husstanden Maks. kr (indeksreguleres indeks 2014) for tab/beskadigelse af bagage gældende for hele husstanden KRISEHJÆLP Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker krisehjælp ved en akut opstået psykisk krise som følge af: 18.1 røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion eller indbrud 18.2 eftersøgnings- og redningsaktioner 18.3 udbrud af krig, krigslignende tilstande, terrorisme, naturkatastrofer eller epidemier. Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 18.4 psykologisk krisehjælp til sikrede på stedet 18.5 sikredes egen andel af lægeordineret psykologbehandling efter hjemkomst til Danmark, dog maks. 5 behandlinger og kun efter aftale med SOS. Det er en betingelse, at behandlingen påbegyndes senest 4 uger efter hjemkomsten 18.6 Undtaget 18.7 ved indrejse i et område, efter Udenrigsministeriet har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/evakuering 18.8 Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 5.0 til og med Dokumentation Original flybillet eller rejsebevis Original politirapport Erstatningssummer Ubegrænset, dog maks. 5 behandlinger efter hjemkomst til Danmark TANDBEHANDLING/FYSIOTERAPI ELLER KIROPRAKTIK Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? 19.1 Hvis sikrede bliver akut syg eller kommer til skade på ferierejsen. Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 19.2 udgifter til rimelig og nødvendig akut smertestillende tandbehandling, hvis behandlingen ikke kan vente, til sikrede kommer hjem til Danmark. Hvis den akutte smertestillende tandbehandling er en specialbehandling, f.eks. kronebehandling eller rodbehandling, skal den være godkendt af SOS, inden behandlingen starter 19.3 udgifter til lægeordineret behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor med op til 5 behandlinger i udlandet for hver sikrede person 19.4 Undtaget 19.5 udgifter efter hjemkomst til Danmark 19.6 erstatning, udskiftning eller reparation af proteser 19.7 tandskade dækket af eksisterende ulykkesforsikring 19.8 tandlidelse, der ikke er akut opstået på rejsen, og hvor tandbehandling ikke er midlertidig smertestillende og kan afvente hjemkomsten 19.9 Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 5.0 til og med Dokumentation Original flybillet eller rejsebevis Kopi af journal fra læge, hospital, tandlæge, fysioterapeut eller kiropraktor Original dokumentation for udgifterne Erstatningssummer Smertestillende tandbehandling, maks. kr pr. person (indeksreguleres indeks 2014), dog maks. kr pr. person ved tyggeskade (indeksreguleres indeks 2014). Lægeordineret 18

19 fysioterapi eller kiropraktik i alt maks. kr (indeksreguleres indeks 2014) BAGAGEFORSINKELSE Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker i tilfælde af: 20.1 at sikredes indskrevne bagage bliver forsinket med mere end 5 timer i forhold til ankomsten til feriestedet uden for Danmark Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 20.2 udgifter til rimelige erstatningskøb af nødvendige tøj- og toiletartikler samt medicin 20.3 udgifter til leje af klapvogn/barnevogn 20.4 Undtaget 20.5 hvis bagagen er indleveret til et andet transportmiddel end det, som sikrede rejste med 20.6 hvis der ikke kan fremvises forsinkelsesrapport 20.7 udgifter til leje/køb af sportsudstyr, hvis det medbragte er forsinket, ej heller indirekte tab 20.8 kontaktlinser og proteser 20.9 motor- og påhængskøretøjer, både, windsurfere samt tilbehør til disse der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 5.0 til og med Dokumentation Original flybillet eller rejsebevis Original dokumentation fra transportselskabet for forsinkelsen (PIR-rapport Property Irregularity Report) Original dokumentation for erstatningskøbene Originalt bagagebevis Erstatningssummer Erstatningen kan udgøre maks. kr pr. påbegyndt døgn pr. person (indeksreguleres indeks 2014), dog maks. kr for hele husstanden pr. ferierejse (indeksreguleres indeks 2014). I tilfælde, hvor der er tale om bagage, der alene indeholder toiletartikler eller lignende, f.eks. en beautyboks, er den samlede erstatning begrænset til i alt kr pr. ferierejse (indeksreguleres indeks 2014), uanset hvor mange der er fælles om indholdet DÆKNING AF SELVRISIKO Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker i tilfælde af: 21.1 at der sker kaskoskade på lejet personbil, motorcykel eller knallert 21.2 at der sker ansvarsskade forvoldt med lejet personbil, motorcykel eller knallert Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 21.3 selvrisiko under motorkøretøjets kasko- eller ansvarsforsikring 21.4 Undtaget 21.5 hvis den lejede personbil, motorcykel eller knallert ikke er kaskoeller ansvarsforsikret 21.6 hvis sikrede efter lovgivningen i det land, udlejningen sker, ikke havde ret til at føre køretøjet 21.7 Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 5.0 til og med Dokumentation 21.9 Original flybillet eller rejsebevis Kopi af lejekontrakt Dokumentation for skaden og udgiften til selvrisikoen, f.eks. kopi af skadeanmeldelse samt kvittering for betaling af selvrisikobeløbet Erstatningssummer Der ydes en maks. erstatning på kr pr. ferierejse SIKKERHEDSSTILLELSE Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker i tilfælde af: 22.1 at sikrede har udgifter i forbindelse med, at sikrede eller dennes bagage tilbageholdes Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 22.2 Udgifter til sikkerhedsstillelse. Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive sikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til PenSam Forsikring ved frigivelse af sikkerhedsstillelsen eller snarest efter hjemkomsten til Danmark, dog senest inden 1 måned efter, at sikkerhedsstillelsen er foretaget. Beslaglægges sikkerhedsstillelsen, og det sker som følge af sikredes manglende betaling af evt. bøder eller af erstatning, eller fordi sikrede enten ikke møder eller ikke møder i tide til retsmøder, eller hvis sikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen af sikkerhedsstillelsen, skal den stillede sikkerhed øjeblikkelig tilbagebetales til PenSam Forsikring Undtaget 22.4 egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav 19

20 22.5 rets- eller voldgiftsager, der udgår fra kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold 22.6 rets- eller voldgiftssager som følge af skade på genstande, som sikrede ejer, har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund 22.7 rets- eller voldgiftssager for skade som følge af, at sikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom 22.8 rets- eller voldgiftssager for skade forvoldt af eller om narkotika 22.9 sager, som ikke er opstået under rejsen i forsikringsperioden sikkerhedsstillelse i sager vedrørende kontrakts-, erhvervs- og arbejdsforhold straffesager Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 5.0 til og med Dokumentation Sikrede har pligt til at give PenSam Forsikring alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling m.v Erstatningssummer Der kan stilles sikkerhed for maks. kr ANSVAR FOR SKADE PÅ LEJET FERIEBOLIG Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede som privatperson pådrager sig erstatningsansvar for skade på: 23.1 inventar i lejet feriebolig, når de beskadigede dele er i sikredes varetægt 23.2 bygningsdele i lejet hotelværelse, lejlighed, fritidshus eller villa, når de beskadigede dele er i sikredes varetægt 23.3 lejet telt, når det er i sikredes varetægt 23.4 lejet mobilhome/campingvogn, når det er i sikredes varetægt. Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 23.5 Udgifter til dækning af de fremsatte erstatningskrav under forudsætning af, at sikrede er erstatningsansvarlig. Det er en betingelse, at sikrede overlader til PenSam Forsikring at tage stilling til, om der forelægger et erstatningsansvar. Hvis sikrede selv anerkender erstatningspligten eller kravet, er det ikke bindende for PenSam Forsikring. Sikrede risikerer derfor selv at måtte betale erstatningen og evt. omkostninger Undtaget 23.7 skade, der er opstået under lønnet eller ulønnet arbejde 23.8 skade, som er sket, mens sikrede var i et kontraktforhold bortset fra selve lejeaftalen på ferieboligen 23.9 skade forvoldt af dyr skade, som er sket på eller under brug af legetøj, hobby- og sportsudstyr, hvis motorkraft er over 5 hk skade, som er sket på eller under brug af motordrevet køretøj, uanset motorens størrelse bøder eller bodslignende krav Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 5.0 til og med Dokumentation Original flybillet eller rejsebevis Dokumentation for lejet hotelværelse, lejlighed, fritidshus eller villa, telt eller mobil-home/campingvogn Dokumentation for erstatningskravet Navn og adresse på de implicerede personer Original politirapport Erstatningssummer Erstatningen kan udgøre maks. 2 mio. kr. i alt pr. skade-begivenhed. TILVALG TIL ÅRSREJSEFORSIKRINGEN Nedenfor nævnte dækninger er alene gældende, såfremt det fremgår af policen SKIFERIE ERSTATNINGSREJSE INKL. DÆKNING FOR FORSINKET SKIUDSTYR Erstatningsrejse ydes alene til den sikrede tilskadekomne, dog ydes der erstatningsrejse til medforsikrede, hvis sikredes indlæggelse varer mere end halvdelen af rejseperioden, eller hvis medforsikrede rejser hjem sammen med sikrede i første halvdel af rejseperioden og ikke rejser retur. Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikredes påbegyndte skiferie på min. 5 dage bliver ødelagt i første halvdel af den planlagte rejseperiode som følge af: 24.1 at sikrede bliver indlagt på hospitalet i mere end halvdelen af ferieperioden på grund af akut sygdom eller tilskadekomst 24.2 at den behandlende læge ordinerer sengeleje eller hvile i mere end halvdelen af ferieperioden på grund af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst 24.3 at sikrede bliver transporteret hjem efter aftale med SOS 24.4 at sikrede bliver kaldt hjem til Danmark som beskrevet i punkt 10.1 til og med at sikrede afbryder sin rejse, fordi denne er ledsager som beskrevet i punkt 12.1 til og med 12.3 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 24.6 Rejser arrangeret igennem rejsearrangør Forsikringen dækker de udgifter til ophold og transport, som er 20

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

FOA Indboforsikring. Forsikringsbetingelser FOA-ind-3 Gældende fra 01.07.2015. Forsikringsbetingelser

FOA Indboforsikring. Forsikringsbetingelser FOA-ind-3 Gældende fra 01.07.2015. Forsikringsbetingelser FOA Indboforsikring Forsikringsbetingelser FOA-ind-3 Gældende fra 01.07.2015 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Indboforsikring FOA FOA-IND-3...6 AFSNIT 1 FORSIKRINGENS

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser IND-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser IND-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Indboforsikring Forsikringsbetingelser IND-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR INDBOFORSIKRING IND-3... 5 AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG...

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard. Pr. 1. januar 2016

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard. Pr. 1. januar 2016 Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard Pr. 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER... 3 1. Fortrydelsesret... 3 2. Hvordan fortryder du?... 3 3. Præmiens betaling... 3 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Yndlings.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Yndlings Betingelser Nr. YD 1709 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser 4 1.1

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard. Pr. 01.11.2014

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard. Pr. 01.11.2014 Betingelser for forsikring i tilknytning til Pr. 01.11.2014 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER... 3 1. Fortrydelsesret... 3 2. Hvordan fortryder du?... 3 3. Præmiens betaling... 3 4. ssummer, selvricisi

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 Når du har tegnet Familieforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen? 4 Indboforsikringen

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR REJSEFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Rejseforsikringen er et tillæg til familieforsikringen.

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Indboforsikring. Gældende fra Forsikringsbetingelser

Indboforsikring. Gældende fra Forsikringsbetingelser Indboforsikring Gældende fra 01.07.2016 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 Sikrede personer... 4 2.0 Dækningsområde... 4 3.0 Genstande omfattet af forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-B Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard Betingelser for forsikring i tilknytning til Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser 1. Fortrydelsesfrist 6 2. Hvordan fortryder du? 6 3. Præmiens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 Psykologisk krisehjælp Topdanmark Forsikring A/S Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Psykologisk krisehjælp.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring Betingelser nr. 36-1 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016 DGI og DIF c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2016 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald: 1. januar.

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

50unik Familieforsikring

50unik Familieforsikring 50unik Familieforsikring Forsikringsbetingelser Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan 50unik Familieforsikring Ord, der er mærket med*), er forklaret

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017 DIF og DGI Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Policen gælder fra: 1. januar 2017. Policen er ændret og afløser samtidig tidligere policer med samme policenr. i Tryg. Præmien forfalder: 1. januar. Dækningsomfang:

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Huginsvej 2 B 3400 Hillerød Telefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere