LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )"

Transkript

1 AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Anette Svejstrup, Charlotte Lyngholm, Michael Hertzum Krattet, Linda Novak Kramer, Tina Dreier, Anders Kragh Moestrup, Anita Pedersen, Tanja Stride, Anna Haurdahl LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) Afbud: Berit Kornbæk Boisen 1. Arbejdsmiljøstatistikker og sygefraværsstatistik Ø&B Drøftelse af arbejdsmiljøstatistikker Q samt særlige opmærksomhedspunkter og sygefraværsstatstik for Ø&B 1. og 2. kvartal 2017./. Sagsfremstilling Q /. Bilag 1 Arbejdsmiljøstatistik Q /. Bilag 2 Sygefravær Q /. Sygefraværsstatistik Ø&B 1. og 2. kvartal 2017 samt hele året 2015 og 2016 (ny) Anna Haurdahl Dato: 24. august 2017 Side 1/1 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på referat fra LAMU den 9. maj 2017./. Referat fra den 9. maj Opfølgning på fysisk APV ifm. flytning til Trøjborg./. Opsummering vedr. fysisk APV ifm. flytning til Trøjborgvej Nyt fra AMG./. Referat fra AMG møde den 22. juni Kort status på arbejdsskader v/linda 7. Procedure ifm. arbejdsskader-/ulykker./. Oplæg til drøftelse - Definition af typer af ulykker og procedure ifm. indberetning 8. Emner til næste AAMU-møde den 5. oktober Eventuelt Staben AU Økonomi og Bygninger Aarhus Universitet Trøjborgvej Aarhus C Tlf.: Fax: Web:

2 Dato: 9. august 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) Emne Arbejdsmiljøstatistik for Q Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet Q indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Indstilling Det indstilles, at arbejdsmiljøudvalgene på fakulteter og institutter anvender arbejdsmiljøstatistikken som grundlag for den forebyggende arbejdsmiljøindsats. Herunder, man arbejder på at nedbringe antallet af arbejdsulykker, sygefraværsdage og samt reducere årsagerne til, at medarbejdere på Aarhus Universitet har brug for psykologisk rådgivning Sagsfremstilling Arbejdsmiljøstatistikken for Q er vidensgrundlag for den forebyggende og opfølgende indsats i arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg. Arbejdsmiljøstatistikken indeholder arbejdsmiljønøgletal for psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Arbejdsmiljøstatistikken indgår som minimum i dagsordenen på et HSU- og et HAMU-møde i hvert kalenderår. Efter lokal aftale distribueres statistikken til den lokale ledelse samt samarbejds- og arbejdsmiljømiljøorganisationen på udvalgsniveau. Statistikkerne giver et overblik over udviklingen i forbruget af psykologisk rådgivning, antallet af arbejdsulykker og sygefraværsniveauet. På aggregeret niveau giver statistikken et billede af tilstanden af dele af arbejdsmiljøet, men det lokale kendskab til det daglige og nære arbejdsmiljø er vigtigt for at analysere udviklingen og hermed danne grundlag for forebyggende tiltag. Kommunikation Udvalg på fakultets- og institutniveau har ansvaret for, at formidle arbejdsmiljøstatistikken til alle relevante fora inden for eget område. Sagsbehandler Udviklingskonsulent Martin Keis Kristensen, AU HR Involvering Ledelse, arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg i overensstemmelse med lokale aftaler. Bilag Bilag 1: FAMU FSU Arbejdsmiljøstatistik Q Bilag 2: Q Sygefravær AU

3 ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING -ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR AU AARHUS AU HR AUGUST 2017

4 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). Enhedsadm. Øvrige 1 AU Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige AU Q Q Q Q Q Q Kommentarer I Q er der igangsat 55 rådgivningsforløb. I forhold til Q er det en forøgelse på 1 forløb. Generelt ses en stigning ift. samme kvartal i De 55 forløb omfattede både anonyme og visiterede rådgivningsforløb. Et lavt forbrug af psykologisk rådgivning vil næsten pr. definition være et succeskriterie, da brugen af ordningen er et udtryk for, at der er forhold, der har krævet psykologisk rådgivning. En tidlig henvendelse om psykologisk rådgivning, hvor problemer håndteres i opløbet, vil imidlertid oftest være forbundet med mindre gener og eventuelt fravær, end hvis problemerne ikke håndteres og eskalerer, eller hvis problemerne først håndteres på et senere tidspunkt. Det lokale kendskab til den visiterede del af ordningen omkring psykologisk rådgivning, hvor lederen informeres om, hvorfor ordningen benyttes, kan kaste yderligere lys over udviklingen i rådgivningsforløb og årsagerne til behovet for rådgivning. AU AARHUS AUGUST

5 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - RÅDGIVNINGSOMRÅDER Rådgivningsområder Q Q Q Q Q Q Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) Karriere og jobusikkerhed* 1 0 Afskedigelse Samarbejdsproblemer Voldsomme hændelser Stress/udbrændthed Angst/Depression Misbrug Relationsproblemer Helbredsproblemer Andet* 1 2 AU Rådgivningsområder Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) 7% 12% 10% 17% 21% Karriere og jobusikkerhed* 1% Afskedigelse 1% 14% 2% 5% 1% Samarbejdsproblemer 9% 6% 9% 13% 16% Voldsomme hændelser 4% 7% 10% 5% 6% Stress/udbrændthed 79% 57% 65% 52% 50% Angst/Depression 0% 1% 1% 5% 1% Misbrug 0% 0% 0% 1% 0% Relationsproblemer 0% 2% 1% 3% 1% Helbredsproblemer 0% 1% 0% 2% 1% Andet* 3% AU 100% 100% 100% 100% 100% *Ny kategori fra Q Kommentarer Det hyppigste rådgivningsområde er fortsat Stress/udbrændthed, som udgør 50% af henvendelserne i Der er tale om et lille fald i sammenligning med Rådgivningsområdet samarbejdsproblemer og funktionsproblemer har haft en stigning fra 2015 til 2017; både kvartalsvis og for de samlede år. AU AARHUS AUGUST

6 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - FORBRUG AF RÅDGIVNINGSFORLØB Antal rådgivnings forløb pr. 100 medarbejdere Arts Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige AU ,13 0,82 0,34 0,52 0,7 0 0,6 Q ,74 0,64 0,04 0,31 0,85 0 0,43 Q ,73 0 0,3 0,66 0,73 0 0,51 Q ,65 0 0,3 0,69 0,61 0 0,48 Q ,85 1,5 0,34 0,54 0,66 2,17 0,66 Total ,31 1,14 0,46 0,85 1,04 0,54 0, til ,18 0,32 0,12 0,33 0,34 0,54 0,26 Q ,03 0,77 0,44 0,66 0,55 0,00 0,63 Q ,52 0,88 0,31 0,74 0,89 0,00 0,64 Udregningseksempel: AU Q4 2015: 67 forløb/8772 ansatte = 0,76 henvendelse pr. 100 ansatte. Kommentarer Tallene i nærværende tabeller udtrykker antal henvendelser pr 100 ansatte. Det vil f.eks. sige, at for hver 100 ansatte er der 0,64 henvendelser i Q for hele AU. Data om antal ansatte er hentet fra sygefraværsstatistikken. Der er sket en generel stigning på 0,13 i forbrug af rådgivningsforløb fra Q til Q2 2017, fordelt på forløb pr. 100 ansatte. På næste side fremgår fakulteternes og Enhedsadministrationens forbrug af rådgivning opdelt på institutter/centre/ administrationscentre/vicedirektørområder. Udvikling i andel af rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige AU % 8% 8% 32% 35% 100% % 7% 19% 32% 29% 100% % 14% 15% 26% 24% 0% 100% % 11% 13% 32% 28% 1% 100% Q % 13% 19% 31% 19% 0% 100% Q % 15% 13% 35% 29% 0% 100% AU AARHUS AUGUST

7 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - FORDELING AF RÅDGIVNINGSFORLØB 2017 Arts Q1 Q2 Q3 Q4 Total CUDIM Institut for Kultur og Samfund Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Institut for Kommunikation og Kultur Øvrige Total Aarhus BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total Center for Undervisning og Læring Institut for Forretningsudvikling og Teknologi Institut for Statskundskab Institut for Virksomhedsledelse Institut for Økonomi Juridisk Institut Psykologisk Institut Øvrige Total Science and Technology Q1 Q2 Q3 Q4 Total Center for Bioinformatik (BiRC) Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Institut for Bioscience Aarhus Institut for Bioscience R, K, S Institut for Datalogi Institut for Fysik og Astronomi Institut for Fødevarer Institut for Geoscience Institut for Husdyrvidenskab Institut for Ingeniørvidenskab Institut for Kemi Institut for Matematik Institut for Miljøvidenskab Institut for Molekylærbiologi og Genetik Interdisciplinary Nanoscience Center (inano) Øvrige Total Øvrige Q1 Q2 Q3 Q4 Total AIAS Enheder med under 20 medarbejdere på fakulteterne er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. Health Q1 Q2 Q3 Q4 Total Institut for Biomedicin Institut for Folkesundhed Institut for Klinisk Medicin Institut for Odontologi og Oral Sundhed Institut for Retsmedicin Øvrige Total Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total Administrationscenter Arts Administrationscenter Aarhus BSS Administrationscenter HE Administrationscenter ST AU HR AU IT AU Uddannelse AU Økonomi og Bygninger Forskning og Eksterne relationer Universitetsledelsens Stab Total AU AARHUS AUGUST

8 2. ARBEJDSULYKKER 2017 Introduktion til arbejdsulykkesstatistik for ansatte ved Aarhus Universitet Q Q Arbejdsulykkesstatistikken har siden udgangen af 2016 indeholdt data om registrerede arbejdsulykker og nærved ulykker. Udvikling i antallet af arbejdsulykker med fravær Q Q Fra Q til Q er der anmeldt 6 arbejdsulykker færre i 2017 end i En nedgang fra 14 i Q til 8 i Q Anmeldte og registrerede arbejdsulykker i Q I Q blev der anmeldt og registreret 21 arbejdsulykke mod 24 i Q2 2016a, altså en nedgang på 3 registrerede og anmeldte ulykker. FAKTABOKS Hvad er en arbejdsulykke? En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk personskade, som sker efter en hændelse eller påvirkning. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller højst vare 5 dage. Hvad skal anmeldes til Arbejdstilsynet? Er der sket en arbejdsulykke på din arbejdsplads, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde ulykken til Arbejdstilsynet via AU HR. Læs mere her. AU HR sørger for den korrekte registrering og foretager den formelle anmeldelse til Arbejdstilsynet. Alle ulykker, som medfører mere end én dags fravær bliver anmeldt til Arbejdstilsynet af AU HR. Hvad er en registrering? De registrerede arbejdsulykker er hændelser, hvor der er sket personskade i forbindelse med arbejdets udførelse, men hvor der 1) ikke har været sygedage ud over tilskadekomstdagen og 2) ikke har været udgifter forbundet med arbejdsulykken. AU HR registrerer ulykken men anmelder ikke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ulykken kan dog tages op i tilfælde af efterfølgende gener eller udgifter forbundet til ulykken. Ifølge lovgivningen vil muligheden for at få ulykken anmeldt udløbe 1 år efter tilskadekomstdagen. Hvad er en nærved ulykke? Nærved ulykker er hændelser, hvor en person er i umiddelbar nærhed af at blive udsat for en ulykke, men hvor der ikke sker en skadevoldende påvirkning med personskade. F.eks. Når en person træder i vand, der er spildt på en glat overflade, uden at glide og dermed uden at blive udsat for en skadevoldende påvirkning, hvorfor den heller ikke anmeldes til Arbejdstilsynet, men registreres på AU. Registrering af nærvedulykker er væsentligt for den forebyggende indsats. Læs mere arbejdsulykker her AU AARHUS AUGUST

9 2. Arbejdsulykker: Q2 2017, fordelt på fravær og ulykkesart. Anmeldte arbejdsulykker ARTS BSS HE ST Enhedsadm. AU Anmeldte arbejdsulykker 2017 ARTS BSS HE ST Enhedsadm. AU Q Q Q Q Q Total Anmeldte arbejdsskader 2017 Enhedsadm. 31% ST 38% ARTS 0% BSS 0% HE 31% Ovenstående tabeller og grafer viser antal anmeldte arbejdsulykker i første kvartal 2017 og de foregående tre år. Sammenligningen imellem Q og Q viser, at der blev anmeldt 6 færre arbejdsulykker i 2017 end i Ved årets afslutning kan dette tal ændres, såfremt der anmeldes arbejdsulykker for Q senere på året. AU AARHUS AUGUST

10 2. Anmeldte arbejdsulykker: Q2 2017, fordelt på fravær og ulykkesart. Fraværsdage ved arbejdsulykker 2017 ARTS BSS HE ST ADM AU Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder 1 1 Total Ulykkens art 2017 ARTS BSS HE ST ADM AU Overfladiske sår eller skader Åbne sår 1 1 Luksation, forstuvning, forstrækning, brud Forgiftning, infektion 0 Tandskader 1 1 Hjernerystelse 1 1 Forbrænding, skoldning, kontakt m røg 0 Andet # Total # Står for: flere skader, bestråling m.m. Arbejdsskadens art 2017 AU Andet # 13% Hjernerystelse 6% Tandskader 6% Overfladiske sår eller skader 31% Luksation, forstuvning, forstrækning, brud 38% Åbne sår 6% AU AARHUS AUGUST

11 2. Anmeldte og registrerede arbejdsulykker samt nærved-ulykker fordelt på enheder og fravær Q Arbejdsulykker total ARTS BSS HE ST Enheds adm. AU 2017 anmeldte registrerede nærved total total. Anmeldte, registrerede og nærvedulykker ARTS BSS HE ST Enhed sadm AU Q Q Q Q Q Total Fraværsdage ved anmeldte og registrerede ulykker 2017 ARTS BSS HE ST Enheds adm. AU Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder Total ST 48% Arbejdsulyker 2017 total Enhedsadm. 12% ARTS 0% BSS 0% HE 40% AU AARHUS AUGUST

12 Anmeldte og registrerede arbejdsulykker fordelt på ulykkens art Q Ulykkens art ved anmeldte og registrerede ulykker 2017 ARTS BSS HE ST ADM AU Overfladiske sår eller skader Åbne sår Luksation, forstuvning, forstrækning, brud Forgiftning, infektion Tandskader 2 2 Hjernerystelse 1 1 Forbrænding, skoldning, kontakt med røg 1 1 Andet # Total Forbrænding, skoldning, kontakt m røg 2% Hjernerystelse 2% Tandskader 4% Andet # 6% Forgiftning, infektion 6% Arbejdsulykkens art Q Overfladiske sår eller skader 42% Luksation, forstuvning, forstrækning, brud 22% Åbne sår 16% AU AARHUS AUGUST

13 Arbejdsulykker (anmeldte, registrerede og nærved) fordelt på fakulteter og institutter Q ARTS Q1 Q2 Q3 Q4 Total Arts Total BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total BSS total HE Q1 Q2 Q3 Q4 Total Institut for Folkesundhed Institut for Odontologi og Oral sundhed Institut for Klinisk Medicin Institut for Retsmedicin Institut for Biomedicin HE Total ST Q1 Q2 Q3 Q4 Total Institut for Agroøkologi inano 2 2 Institut for Kemi 1 1 Institut for MBG Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE 1 1 Institut for Geoscience 1 1 Institut for Bioscience Institut for Miljøvidenskab 1 1 Institut for Ingeniørvidenskab 1 1 Science Museerne 1 1 Institut for Husdyrvidenskab ST Total Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total AU HR 1 1 AU Uddannelse Administrationscenter BSS 1 1 Administrationscenter ST Administrationscenter Arts Enhedsadm. total For hvert hovedområde vises de institutter, centre eller afdelinger, der har anmeldt eller registreret en arbejdsulykke i den pågældende periode. AU AARHUS AUGUST

14 3. SYGEFRAVÆR Kilde og begrebsforklaring På tværs af fakulteter og internt på fakulteter er der forskelle i det registrerede fravær. Fraværet på institutniveau kan ses i bilaget med sygefraværsstatistikken. I forhold til eventuelle sammenligninger imellem og internt på fakulteter og i Enhedsadministrationen skal der tages højde for; forskelle i registreringspraksis, forskelle i arbejdsfunktioner og de videnskabelige medarbejderes rapportering af sygedage. I HR IT systemet AUHRA er det muligt at trække mere detaljerede statistikker, hvor sygefraværet kan filtreres fx i forhold til enheder og fraværslængde. HR i administrationscentre, sekretariater og fraværsregistratorerne har bl.a. adgang til AUHRA. Læs mere om AUHRA på Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem registreret fravær og reelt fravær. Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige på de fire fakulteter og i Enhedsadministrationen. Antal ansatte (Headcount) dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte (identifikation ved CPR nummer) herunder månedslønnede ph.d. er. Antal ansatte adskiller sig hermed fra optællingsmetoder som årsværk, ansættelsesbrøk mv. Ansatte med ansættelse i flere enheder er talt med i de pågældende enheder. Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på kvartalets første og sidste dag. Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag. Udregningsmetoden af antal ansatte gør, at der ikke vil være overensstemmelse mellem årsopgørelsen og summen af de fire kvartaler. Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom 56 refusion. Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget. Sygedage for ansatte, der ikke har en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge), er medtaget som hele dage (100 %). Sygedage, der ikke er registreret som 100 % fravær, er medtaget med den angivne fraværsprocent. Har en ansat skiftet institut, VD område mv. i et kvartal, er fraværet medregnet i begge enheder. Sygedage for ansatte med Socialt Kapitel fx fleksjobbere er medtaget. AU AARHUS AUGUST

15 Sygefravær Q Q Sygedage pr. ansat total Q til Q Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Hovedområde Q Q Q Arts 968 6,7 1,50 3,6 1,8 Health ,7 0,80 1,2 0,6 BSS ,80 2,4 1,2 ST ,7 1, Øvrige 43 1,3 0,30 3 1,5 Enhedsadministrationen ,1 2,50 4,8 2,4 Totaler/gennemsnit ,9 1,15 2,6 1,3 Antal sygedage pr. ansat uden langtidsfravær Hovedområde 2016 Total 2017 Total Q Q Arts 3,3 2 1,3 0,7 Health 1,7 0,9 0,6 0,3 Aarhus BSS 1,9 1,1 0,7 0,4 Science and Technology 2,9 1,7 1 0,7 Øvrige 1,3 1,9 1,5 0,4 Enhedsadministrationen 6,6 3,6 2,2 1,4 Totaler /gennemsnit 3,3 1,8 1,1 0,7 Tabellen Antal sygedage pr. ansat uden langtidsfravær viser det gennemsnitlige sygefravær, hvor fravær over 21 dage er fraregnet det samlede sygefravær. Tabellen Sygedage pr. ansat total Q til Q viser udviklingen i antal sygedage pr. ansat fordelt på kvartaler og år. Sammenligningen imellem andet kvartal 2016 og andet kvartal 2017 viser en stigning på 0,15 sygedag pr. ansat. AU AARHUS AUGUST

16 Aarhus Universitet Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Hovedområde Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Arts ,7 4,1 2,2 1, ,3 1,9 1,3 0,7 0 0 Health ,7 1,6 1 0, ,7 0,9 0,6 0,3 0 0 Aarhus BSS ,5 1,3 1, ,9 1,1 0,7 0,4 0 0 Science and Technology ,7 2,5 1, ,9 1,7 1 0,7 0 0 Øvrige ,3 3,9 1,5 1, ,3 1,5 1,5 0,4 0 0 Enhedsadministrationen ,1 5,8 3,4 2, ,6 3,5 2,2 1,4 0 0 Totaler /gennemsnit ,9 3,1 1,8 1, ,3 1,8 1,1 0,7 0 0 Arts Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Enhed Institut/VD Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Inst. f. Kommunikation og Kultur ,4 5,1 2,9 2, ,9 1,8 1,4 0, Inst. f. Kultur og Samfund ,9 3,2 1,6 1, ,4 1,7 1,1 0, Inst. f. Pædagogik og Uddannelse ,5 4,1 2,3 1, ,7 2,2 1,3 0, Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f ,9 4,3 1,7 2, ,5 2 1,7 0, Øvrige ,9 2,6 1,8 0, ,9 2,6 1,8 0,8 0 0 Totaler /gennemsnit ,7 4,1 2,2 1, ,3 1,9 1,3 0,7 0 0 Health Sygefraværsstatistik for 2017 Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Enhed Institut/VD Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Biomedicin, Inst. f ,5 3 1, ,3 1,5 1 0, Folkesundhed, Inst. f ,5 1,2 1 0, ,2 0,6 0,5 0, HE Centre m.m ,9 4,9 1, ,1 0, Klinisk Medicin, Inst f ,8 0,6 0,4 0, ,9 0,4 0,3 0,1 0 0

17 2614 Odont. og Oral Sundhed, Inst. f ,8 3,7 2 1, ,2 1,8 1,1 0, Postgraduate kliniske lektorater (PKL) , Retsmedicin, Institut for ,2 2,5 1,7 0, ,2 2,5 1,7 0, Øvrige ,7 1 0, ,8 1 0, Totaler /gennemsnit ,7 1,6 1 0, ,7 0,9 0,6 0,3 0 0 Aarhus BSS Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Enhed Institut/VD Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Institut for Forretningsudvikling ,9 4,1 2,2 1, , , Juridisk Institut ,1 3,8 1,9 1, ,7 0,6 0, Psykologisk Institut ,7 3,9 1, ,9 1,9 1 0, Statskundskab, Inst. f ,2 2,8 1,2 1, ,3 1,1 0,6 0, Virksomhedsledelse, Inst. f ,5 1,6 0,8 0, ,4 1 0,5 0, Virksomhedsledelse, Inst. f. Nobel ,4 0 1, , Økonomi, Inst. f ,8 1,2 0,7 0, ,4 0,9 0,5 0, Øvrige ,5 2,8 2,1 0, ,8 2,8 2,1 0,7 0 0 Totaler /gennemsnit ,5 1,3 1, ,9 1,1 0,7 0,4 0 0 Science and Technology Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Enhed Institut/VD Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Agroøkologi, Institut for ,1 2,8 1,7 1, , , Bioscience, Institut for ,5 4,1 2,3 1, ,5 1, Datalogi, Institut for ,2 1,7 0,9 0, ,1 0,3 0,2 0, Dekanat, ST ,8 0,1 0, ,1 0,1 0, Fysik og Astronomi, Inst. f ,6 1,5 1 0, ,3 0,6 0,4 0, Geoscience, Institut for ,5 1,6 0,9 0, ,8 0,6 0, Husdyrvidenskab, Institut for ,1 5,2 2,8 2, ,2 4,3 1,9 2, Ingeniørhøjskolen AU ,6 1,8 0,9 0, ,2 1,1 0,6 0, Ingeniørvidenskab, Institut for ,5 0, ,5 0, Institut for Fødevarer ,9 2,4 1,6 0, ,7 1,9 1 0,9 0 0

18 5213 Interdisciplinær Nanotek., Cent.f ,7 0,8 0,5 0, ,7 0,5 0, Kemi, Institut for ,6 1,9 1,1 0, ,8 1,1 0,6 0, Matematik, Institut for ,2 1,6 0,5 1, ,2 0,9 0,5 0, Miljøvidenskab, Inst. f ,3 4,7 2,9 1, ,7 3,6 1,8 1, Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f ,6 1,3 0,8 0, ,7 0,9 0,7 0, Science Museerne ,2 4,9 3,1 1, ,3 3,5 3,1 0, Øvrige ,8 2,3 1,1 1, ,8 1,8 1,1 0,6 0 0 Totaler /gennemsnit ,7 2,5 1, ,9 1,7 1 0,7 0 0 Øvrige Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Enhed Institut/VD Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Advanced Studies,Aarhus Inst. of ,6 4,9 1,9 1, ,6 1,9 1,9 0, Øvrige Totaler /gennemsnit ,3 3,9 1,5 1, ,3 1,5 1,5 0,4 0 0 Enhedsadministrationen Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Enhed Institut/VD Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Administrationscenter Arts ,1 6,7 4,3 2, ,7 4,3 2,6 1, Administrationscenter BSS ,8 3,6 2, ,4 3,2 2,1 1, Administrationscenter Health ,5 3,9 2, ,4 2,9 1, Administrationscenter ST ,5 6,4 3,7 2, ,7 4 2,5 1, AU Forskning og Eks. Relationer ,6 5 2,7 2, ,5 2,8 1,7 1, AU HR ,2 2,3 1,5 0, ,8 1,8 1 0, AU IT ,3 1, ,8 1, AU Uddannelse ,4 4,6 3 1, ,8 3,6 2,1 1, AU Økonomi og Bygninger ,6 6,4 3,5 2, ,4 4,7 3 1, Universitetsledelsens Stab ,7 3,2 1,4 1, ,6 3,2 1,4 1, Øvrige , ,

19 Totaler /gennemsnit ,1 5,8 3,4 2, ,6 3,5 2,2 1,4 0 0

20 AARHUS Modtager(e): LAMU Økonomi og Bygninger Notat Sygefraværsstatistik for 1. og 2. kvartal 2017 AU Økonomi og Bygninger Sygefraværsstatistikken i nærværende notat er baseret på registreringer i personalesystemet AUHRA. Statistikken indeholder udelukkende tal fra eget vicedirektørområde. Materiale, der viser statistik for hele AU, udarbejdes én gang årligt af HR, og er del af en ledelsesrapportering. Anna Haurdahl Sekretær Dato: 16. august 2017 Side 1/6 I 1. og 2. kvartal 2017 var der ansat hhv. 147 og 145 medarbejdere i AU Økonomi og Bygninger. Af de 147 var der registreret en sygefraværsperiode på 80 medarbejdere, af de 145 var der registreret en sygefraværsperiode på 53 medarbejdere. Som noget nyt er der tilføjet en figur (8), der viser totaler for hele året til sammenligning med det foregående år. Tabel 1 Sum og gennemsnitstal for 1. og 2. kvartal Tabellen indeholder perioder med en længde på maksimalt 21 dage. År Kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal Antal medarbejdere - total 144* 145* 147* 145* Antal medarbejdere (hvorpå der er registreret en eller flere sygfraværsperioder) Antal sygedage 232,38 242,66 385,68 219,21 Gennemsnit pr. medarbejder (sygdomsramte) 4,23 3,32 4,88 4,38 Gennemsnit pr. medarbejder (alle ansatte) 1,61 1,67 2,62 1,51 Tal for 4 kvartaler er påført i tabellen til sammenligning. * Inkl. til- og afgang i personalet i det indeværende kvartal AU Økonomi og Bygninger Aarhus Universitet Trøjborgvej Aarhus C

21 AARHUS Tabel 2 Sum og gennemsnitstal for 1. og 2. kvartal Tabellen indeholder alle perioder (dvs. inkl. langtidssygdom). Side 2/6 År Kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal Antal medarbejder total 144* 145* 147* 145* Antal medarbejdere (hvorpå der er registreret en eller flere sygfraværsperioder) Antal sygedage 349,38 323,66 499,68 417,21 Gennemsnit pr. medarbejder (sygdomsramte) 6,13 4,31 6,25 7,87 Gennemsnit pr. medarbejder (alle ansatte) 2,43 2,23 3,40 2,88 Tal for 4 kvartaler er påført i tabellen til sammenligning. * Inkl. til- og afgang i personalet i det indeværende kvartal Figur 1: Sammenligning af gennemsnitlig antal sygedage for medarbejdere, hvorpå der er registreret en fraværsperiode Figuren indeholder perioder med en længde på maksimalt 21 dage kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

22 AARHUS Figur 2: Sammenligning af gennemsnitlig antal sygedage for medarbejdere, hvorpå der er registreret en fraværsperiode Figuren indeholder alle perioder (dvs. inkl. langtidssygdom) Side 3/ kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Figur 3 Sammenligning af gennemsnitlig antal sygedage for alle medarbejdere Figuren indeholder alle perioder (dvs. inkl. langtidssygdom) 4 3,5 3 2,5 2 1, , kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

23 AARHUS Figur 4 1. kvartal 2017 Medarbejdere, med en registreret fraværsperiode, fordelt på alder Figuren indeholder perioder med en længde på maksimalt 21 dage Side 4/6 Over Det vil sige, at der er 34 medarbejdere i aldersgruppen år, hvorpå der er registret en sygefraværsperiode osv. Figur 5 2. kvartal 2017 Medarbejdere, med en registreret fraværsperiode, fordelt på alder Figuren indeholder perioder med en længde på maksimalt 21 dage Over Det vil sige, at der er 18 medarbejdere i aldersgruppen år, hvorpå der er registret en sygefraværsperiode osv.

24 AARHUS Figur 6 1. kvartal 2017 Medarbejdere, med en registreret fraværsperiode, fordelt på alder Figuren indeholder alle perioder (dvs. inkl. langtidssygdom) Side 5/6 Over Figur 7 2. kvartal 2017 Medarbejdere, med en registreret fraværsperiode, fordelt på alder Figuren indeholder alle perioder (dvs. inkl. langtidssygdom) Over

25 AARHUS Tabel 3 Sum og gennemsnitstal for hele året Tabellen indeholder perioder med en længde på maksimalt 21 dage. Side 6/6 År Antal medarbejdere - total 156* 165* Antal medarbejdere (hvorpå der er registreret en eller flere sygfraværsperioder) Antal sygedage 966, ,50 Gennemsnit pr. medarbejder (sygdomsramte) 8,48 8,07 Gennemsnit pr. medarbejder (alle ansatte) 6,19 6,26 * Inkl. til- og afgang i personalet i det indeværende år Tabel 4 Sum og gennemsnitstal for hele året Tabellen indeholder alle perioder (dvs. inkl. langtidssygdom). År Antal medarbejdere total 156* 165* Antal medarbejdere (hvorpå der er registreret en eller flere sygfraværsperioder) Antal sygedage 1329, ,50 Gennemsnit pr. medarbejder (sygdomsramte) 11,66 10,79 Gennemsnit pr. medarbejder (alle ansatte) 8,52 8,44 * Inkl. til- og afgang i personalet i det indeværende år Figur 8: Sammenligning af gennemsnitlig antal sygedage for medarbejdere (hele året) sygdomsramte 1 21 dage sygdomsramte alle dage alle medarb. alle dage

26 AARHUS Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Referat Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Anette Svejstrup, Charlotte Lyngholm, Michael Hertzum Krattet, Tina Dreier, Anders Kragh Moestrup, Anita Pedersen, Tanja Stride, Anna Haurdahl LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) Afbud: Linda Novak Kramer Rasmussen, Arne N. Skov 1. Arbejdsmiljøstatistikker Arbejdsmiljøstatistikkerne for 2016, som indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og sygefravær, blev gennemgået, og LSU deltog i drøftelsen heraf. Dato: 9. maj 2017 Side 1/5 Psykologisk rådgivning kan, hvis det bliver brugt meget, være tegn på, at noget er helt galt. For hele AU ligger psykologisk rådgivning på et sundt niveau, og i ØB har der i 2016 været 3 forløb, hvilket ikke er meget. Det blev bemærket, at der ifølge HR s kommentarer er sket en generel stigning på 0,26 i forbrug af rådgivningsforløb fra 2015 til 2016 fordelt på forløb pr. 100 ansatte, men at der har været et fald i det absolutte tal. NJRA kontakter HR for en redegørelse, da regnestykket ikke giver mening. Arbejdsulykker med henblik på at styrke forebyggelsesindsatsen, har AU- HR udbygget statistikken med mere detaljerede oplysninger, således den nu indeholder data om registrerede arbejdsulykker og nærved-ulykker (ulykker, hvor der ikke er personskade). Generelt ligger AU på et lavt niveau. Der er registreret i alt 101 arbejdsulykker, hvoraf 45 er anmeldt og 56 er registreret. Der er sket et fald på 2 i antallet af anmeldepligtige arbejdsulykker fra 47 ulykker i 2015 til 45 ulykker i Kun 26 ulykker har medført fravær ud over tilskadekomstdagen. I enhedsadministrationen er det hovedsageligt forstuvninger og forstrækninger, vi bliver ramt af. I kraft af den udvidede statistik, skal vi være ekstra opmærksomme på at få registreret og anmeldt alle ulykker, således vi får et retvisende billede. Anna laver et oplæg/status i forhold til registrering af de forskellige former for arbejdsskader/ulykker. AU Økonomi og Bygninger Aarhus Universitet Trøjborgvej Aarhus C

27 AARHUS Nærved-ulykker - der udarbejdes et oplæg til næste LAMU møde med henblik på en drøftelse af, hvad nærved ulykker omfatter. Man bør altid have for øje, om noget kunne være gjort for at forhindre en ulykke. Herefter udarbejdes en instruks, som meldes ud i vores organisation. Side 2/5 ØB har haft to arbejdsulykker (på parkeringspladsen) i 4. kvartal 2016, der er taget hånd om begge ulykker. Når Letbanen bliver sat i drift, vil en stigning i ulykker evt. forekomme. Sygefravær 2016 Det gennemsnitlige sygefravær på AU er på 5,9 dage, hvilket er 0,4 dag mere end i Enhedsadministrationen ligger højest med 11,1 sygedag pr. medarbejder, og har den højeste stigning fra 2015 til 2016 med næsten én dag pr. medarbejder. Moderniseringsstyrelsen udsender løbende information om sygefravær, og her kan man se, at AU ligger med et sygefravær på 7,09 årsværk. Sammenligner AU sig med de øvrige universiteter, ligger vi nogenlunde ens. Man bemærkede, at der er fejl i tabellerne på side 18 i sygefraværsstatistikken (kvartalerne), og Anders oplyste, at han har kontaktet HR omkring dette. Opdeling af kort- og langtidssygefravær er fortsat et ønske i statistikkerne, da det vil give et mere brugbart billede. NJRA vil kontakte HR herom. Sygefraværet i Enhedsadministrationen er højt, og man drøftede, hvad dette kan skyldes. En faktor kunne være forskelle i registreringspraksis. I ØB har vi en meget stringent registreringsprocedure, hvilket ikke alle har, og dermed vil fraværet blive højere her. Er folk syge, men arbejder hjemmefra, bliver det her registreret som en sygedag, hvilket det måske ikke bliver andre steder. For at kunne forholde sig til tallene og handle på noget, er det nødvendigt at se på de enkelte enheder. NJRA vil forhøre sig i LEA, hvordan man registrerer sygefravær i de andre enheder. I LEA har man for nylig drøftet sygdom, sygesamtaler, motivation, arbejdsbelastning mv., herunder hvordan man får syge medarbejdere tilbage på job og hjulpet dem bedst muligt. HR har udarbejdet nye retningslinjer, et fint materiale, som findes på deres hjemmeside. En opstramning af retningslinjerne for sygemelding i ØB skulle bl.a. sikre en korrekt registrering. Opstramningen har dog også betydet en tydeligere og bedre dialog med medarbejderne, som er gode til at informere, om der er opgaver, der

28 AARHUS skal tages over på osv., når de er fraværende. Det giver en god forventningsafstemning. Side 3/5 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 3. Opfølgning på referat fra LAMU den 18. januar 2017 Bygning 1918 Genskin fra nabobygninger - vi kan ikke gøre noget, der er gardiner, som kan anvendes. Kuldenedfald fra vinduer - problemet er løst. Tavlelys giver for meget lys lyset kan nu slukkes. Bygning 1912 Træk fra ventilation - problemet er løst, man har skærmet af udefra. Genskin fra vinduer - der kommer film på ruderne. Radiatorer kan ikke skrues højt nok op - problemet er løst. Gulvvask er ikke tilfredsstillende - der er stadig klager over gulvvask. Vi må konstatere, at det er den standard, der er nu. Niveauet er et andet end på Fuglesangs Allé 26. I forbindelse med fejl og mangler, er det omstillingen, man melder disse ind til. Mht. gulvvask i Regnskab samler vi op, tager billeder og videresender til driften (Esther). På vores hjemmeside (Trøjborgvej 82-84) lægger vi en rengøringsplan ind, så alle kan se, hvad man kan forvente. Ib og Jane fra driften indkaldes til at deltage på AMG møder, hvormed vi hurtigere kan få svar på spørgsmål, der måtte være. Forinden møder, hvor driften deltager, koordineres med omstillingen, om de har punkter, der skal med på dagsordenen. Referat blev godkendt. 4. Opfølgning på fysisk APV ifm. flytning til Trøjborg Der mangler solfilm og afskærmning i bygning 1912, og kabler i BI-enheden, bygning 1918 og enkelte andre steder. Esther følger op. Marianne og Anna søger for kommunikation på hjemmesiden omkring både den psykiske og fysiske APV. I forhold til den psykiske APV beskrives, at der i forbindelse med flytningen har været dialogmøder i alle enheder. Der er generelt tilslutning til de handleplaner for psykisk APV, som er udarbejdet i august/sep

29 AARHUS I forhold til den fysiske APV kan der evt. udarbejdes en status, som kort beskriver, at de fleste problemer, som blev påpeget ved rundgangen, nu er løst. Desuden oplyses det, at problemer kan indmeldes til driften via omstillingen og/eller arbejdsmiljørepræsentanterne. Side 4/5 5. Sygefraværsstatistik Sygefraværsstatistikken for 4. kvartal 2016 blev gennemgået og drøftet. Figur 1 - Samlet set ligger det korte sygefravær for 2016 en smule over Fraværet er højt om sommeren og lavt om vinteren. Figur 2 - Samlet set ligger det samlede sygefravær for 2016 nogenlunde i balance med Også her er fraværet højt om sommeren og lavt om vinteren. Figur 3 - Det er lidt svært at sige noget om udviklingen; 1. kvartal 2016 ligger noget under 2015, 2. kvartal 2016 ligger lidt under 2015, 3. kvartal 2016 ligger væsentligt over 2015, og 4. kvartal 2016 ligger nogenlunde ens med Der ønskes fremover en ny figur (søjlediagrammer), som viser totaler for hele året til sammenligning med det foregående år. Sygefraværet er højt, og vi skal evt. gøre en indsats for at finde ud af, hvorfor. Der skal kigges på, hvilke kategorier, vi har med at gøre (stress, influenza mv.), og om vi på nogen måde kan gøre noget for at forebygge. Motivation er en vigtig faktor. Alle i LAMU går i tænkeboks mht. hvordan denne opgave gribes an. 6. Nyt fra AMG Der afholdes ergonomikursus i kantinen den 1. juni 2017 kl , hvor Søren fra REDMINKROP kommer og holder et oplæg på en time. Driftschef Ib og rengøringsleder Jane indkaldes til at deltage på næste AMG møde i juni måned. Esther og Anna koordinerer. Fremover vedhæftes det seneste AMG referat LAMU materialet, når det sendes ud. 7. Kort status på arbejdsskader v/linda Der har ikke været nogen arbejdsulykker siden de to ulykker på parkeringspladsen i december Emner til næste AAMU-møde den 1. juni 2017 Indsatsområder på fravær Da det er en stor del af administrationen, der har et højt sygefravær, ønskes inspiration til, hvordan sygefraværet kan nedbringes.

30 AARHUS 9. Eventuelt Der skal sendes mail ud til hele huset med info om, at parkeringspladsen bliver delvist spærret i weekenden den maj 2017 pga. gravearbejde/fjernelse af buske mellem træerne. Side 5/5

31 AARHUS Modtager(e): AU Økonomi og Bygninger Notat Fysisk APV ifm. flytning til Trøjborgvej opsummering I forbindelse med en flytning er der krav om udarbejdelse af en fysisk APV. Anna Haurdahl Den 11. og januar 2017 var arbejdsmiljørepræsentanterne på rundtur i huset for at indsamle oplysninger, som efterfølgende blev gennemgået på LAMU den 18. januar Der var overvejende bemærkninger til følgende forhold: Træk/støj fra ventilationen Genskin fra vinduer Belysning for skarp Termostater på radiatorer virker ikke korrekt kulde Gulvvask er mangelfuld Dato: 4. juli 2017 Ref: ahau Side 1/1 Ovennævnte forhold er alle bragt i orden, så vidt det er muligt, på nær punktet Genskin fra vinduer. Der foreligger aftale med en leverandør om opsætning af film på ruderne i bygning 1912 ud mod gården inden sommerferien ( ), hvormed også dette forhold bringes i orden. Det er aftalt, at driftschef Ib Rasmussen, som er ansvarlig for rengøring samt diverse viceværtmæssige opgaver i bygningerne, fremover deltager på AMG møderne, såfremt der er behov for det. Ønsker man punkter taget op, som vedrører førnævnte områder, kan man tage fat i sin arbejdsmiljørepræsentant, som vil viderebringe emner til Ib Rasmussen. Det er også muligt at indmelde punkter via omstillingen. Staben AU Økonomi og Bygninger Aarhus Universitet Trøjborgvej Aarhus C Tlf.: Fax: Web:

32 AARHUS Møde den: 22. juni 2017 kl Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 241 AMG Økonomi og Bygninger Referat Deltagere: Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Anna Haurdahl Ib Rasmussen (driftschef), Jane Nielsen (rengøringsleder) deltog under punkt Punkter ift. drift/rengøring Der er fortsat udfordringer med træk på 2. etage i bygning 1912, til trods for at driften tidligere har forsøgt at afhjælpe problemet. I lokale 221 (Kassen) sidder medarbejderne i træk fra ventilationen, flere sidder decideret og fryser, selvom vi er i juni måned. Ib sender bud efter en ventilationsmand med henblik på at få foretaget målinger og undersøgt forholdene på hele 2. etage. Punktet tages evt. op igen på næste møde, såfremt det er nødvendigt. Anna Haurdahl Dato: 22. juni 2017 Side 1/3 Ib får lavet how to do skilte til ventilationsmålerne, da regulering af disse kan være en udfordring. Papirholder til frokoststuen ligger klar til montering, men pga. eksamen er den ikke sat op endnu. Rengøringsselskabet (Yding) har kigget på gulvene i bygning Der er ingen polish på gulvene, og på grund af gulvenes tilstand vil det ikke være en god ide at påføre polish. I stedet vil man sæbe gulvene ind, da man mener, at det vil have en god effekt. Arbejdet skal foregå i en weekend i løbet af sommerferien, hvor ansatte ikke må møde ind på arbejde, fx i uge Jane oplyser dato til Esther og Anna, så info herom kan blive sendt ud til hele huset. Alt ledningsarbejde i bygning 1912 skulle nu være færdiggjort, og resultatet er tilfredsstillende. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsoden blev godkendt. 3. Opfølgning på referat fra den 14. marts 2017 Referat blev godkendt. Staben AU Økonomi og Bygninger Aarhus Universitet Trøjborgvej Aarhus C Tlf.: Fax: Web:

33 AARHUS 4. Fysisk APV ifm. flytning til Trøjborgvej I forhold til den fysiske APV ifm. flytning til Trøjborgvej er eneste udestående montering af solfilm ud mod gården i bygning Facaden mod gården skal være ens, hvorfor der monteres solfilm på alle ruder. Dato for montering oplyses til Esther i løbet af uge 26. Side 2/3 Af hensyn til statisk elektricitet og dermed tiltrækning af støv/skidt på ruder (leverandør pudser selv ruderne), skal gardiner samles, og vindueskarme skal ryddes og aftørres, hvorefter solfilm monteres udenpå ruderne indefra. Der har været en enkelt henvendelse fra 3. etage i bygning 1912 ang. opsætning af rullegardin. Det er aftalt, at der monteres solfilm, og før vi har set effekten af dette, vil der ikke blive søgt alternativer. Parkeringsområdet har gennemgået en større forvandling, siden vi flyttede ind, og der plantes græs på arealerne, hvor buske er fjernet. Opstribning af p-plads er tænkt ind, men fodgængere er ikke med i planerne. Vi må tage bestik af situationen, når Letbanen træder i kraft til september 2017 og flere fodgængere vil passere over parkeringsområdet. Vi er kommet rigtigt godt på plads mht. kabler og indretning i det hele taget. Esther får mange henvendelser/mails fra medarbejdere i hele huset ang. diverse ting, som ønskes anskaffet, udbedret mv. Det vil være praktisk, at henvendelser havner hos rette person med det samme, således der hurtigt kan blive taget hånd om spørgsmål. Arne vil derfor over for teamlederne i Regnskab præcisere, at man skal kontakte sin lokale AMG-repræsentant, som i bygning 1912 er Linda eller Anja og i bygning 1918 er Esther. 5. Psykisk APV ifm. flytning til Trøjborgvej Opfølgning på den psykiske APV, som blev gennemført i 2016 blev drøftet på LSU den Regnskab har været frustreret pga. omorganiseringen, men vi står ikke stille og der bliver taget hånd om de udfordringer, der måtte være. Forandringer tager tid og kan skabe uro. Alle andre afdelinger end Regnskab føler, at den psykiske APV er på plads, og på LSU blev man enige om, at der ikke skal laves en ny psykisk APV, før det igen er pligtigt. Drøftelsen på LSU resulterede i en længere mail fra Niels Jørgen Rasmussen til hele huset, hvor fokus skal være på fire områder, som vil blive taget op på afdelingsmøder i Regnskab. Skrivelsen har ikke resulteret i bemærkninger eller spørgsmål.

34 AARHUS Arne forventer at indkalde til et fællesmøde i Regnskab inden sommerferien (uge 27). Side 3/3 Tour de Chambre den forløb rigtigt fint, og der har været flere positive tilbagemeldinger omkring arrangementet. Det blev drøftet, om AMG kan gøre noget for at ændre i positiv retning ift. den psykiske APV. Umiddelbart mente man, at mailen med initiativ til de fire områder på de kommende afdelingsmøder er dækkende. 6. Opfølgningspunkter ift. den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2017 Evakueringsøvelse (Arne) Er gennemført. Brandslukningskurser (Esther) Tilbagemelding mangler, Esther følger op. Forhåbentligt oprettes kurset til september. Forventet varighed er to timer. Førstehjælpskurser (Arne) Linda og Anja planlægger kurser efter sommerferien. Ergonomikurser (Arne/Linda) Er gennemført den med succes. Arbejdsmiljø genopfriskningskursus (Linda) Linda har fået oplyst, at der ikke kræves genopfriskningskursus. 7. Arbejdsskader Der har ikke været ulykker siden december Eventuelt Parkering/afmærkning - Esther forhører sig, hvad planen er, og der bliver sendt en mail ud til hele huset til orientering. Ude foran bygningen på Trøjborgvej er der parkeringsfri zone, hvor biler alligevel holder parkeret. Området bør markeres op, da det skal være tilgængeligt i tilfælde af brand, således redningsfartøjer kan komme til. Imidlertid er det kommunens område, og derfor kan vi ikke gøre noget. I sommerferieperioden er det ikke nødvendigt, at der brygges kaffe på den store maskine i frokoststuen, og Arne sørger for at melde dette ud til hele huset.

35 AARHUS Modtager(e): LAMU Notat Proces i forbindelse med arbejdsulykker På LAMU møde den 9. maj 2017 blev det aftalt, at der udarbejdes et oplæg/status på registrering af de forskellige former for arbejdsskader/ulykker med henblik på en drøftelse i LAMU og eventuelt i AMG. Carsten Pahl Jensen, som er fratrådt pr , har tidligere taget sig af anmeldelserne, hvorfor de nuværende AMG-repræsentanter ikke har erfaring med anmeldelsesproceduren og således heller ikke for nuværende har forslag til ændringer. Fremover vil processen jf. AU HR s hjemmeside blive fulgt, så snart AMG-repræsentanten får kendskab til en ulykke. Anmeldelsen vil blive udarbejdet i samråd med den tilskadekomne. Anna Haurdahl Dato: 28. juni 2017 Ref: ahau Side 1/3 AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø oplyser, at tallene for de forskellige former for ulykker er baseret på de anmeldelser, der modtages. Definitionen på og processen for ulykker er følgende: Arbejdsskade En fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. Den tilskadekomne underretter hurtigst muligt den daglige arbejdsmiljøleder samt arbejdsmiljøgruppen om arbejdsulykken. Skadeanmeldelse: udfyldes af tilskadekomne og AMG-repræsentant, underskrives af tilskadekomne og indberettes til HR via hurtigst muligt og inden ni dage efter ulykken, såfremt ulykken har medført sygefravær i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Staben AU Økonomi og Bygninger Aarhus Universitet Trøjborgvej Aarhus C Tlf.: Fax: Web:

36 AARHUS AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø sørger for anmeldelse til Arbejdstilsynet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og forsikringsenheden i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte via EASY. En kopi af anmeldelsen sendes til skadelidte og en anonymiseret udgave til arbejdsmiljøgruppen. Side 2/3 Registreret ulykke AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø vurderer alle ulykker med et fravær under en dag. Skader uden fravær ud over tilskadekomstdagen er ikke anmeldelsespligtige, og de vil derfor i første omgang kun blive registreret. Ifølge lovgivningen vil den tilskadekomnes mulighed for at få anmeldt ulykken som en mulig arbejdsskade udløbe 1 år efter tilskadekomstdagen. Det er derfor vigtigt at melde tilbage til AU HR, såfremt der opstår gener eller udgifter i forbindelse med ulykken. Nærved-ulykke En hændelse, som kunne være blevet til en arbejdsulykke, men hvor der ikke skete personskade. Personen, som oplevede nærved-ulykken udfylder punkterne: Personoplysninger, ulykkessted, tidspunkt og beskrivelsen af hændelsesforløbet i skemaet Nærvedulykke : Skemaet afleveres til arbejdsmiljøgruppen, der følger op på nærved-ulykken og udfylder resten af skemaet. Arbejdsmiljøgruppen sender herefter en kopi af det udfyldte skema til AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø samt til LAMU. Arbejdsbetinget lidelse (erhvervssygdom) En sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under. Alle har ret til at anmelde en arbejdsbetinget lidelse, men kun læger kan anmelde via EASY, idet der kræves særlige medicinske oplysninger. Formodede eller konstaterede arbejdsbetingede lidelser anmeldes derfor via egen læge eller tandlæge. Skadelidte har ret til at være anonym i forhold til arbejdsgiver, og skadelidte afgør selv, hvorvidt arbejdsgiver og AU HR skal informeres om en anmeldt arbejdsbetinget lidelse. Brilleskade Brilleskader skal anmeldes til AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø på en særlig blanket: som downloades, udfyldes og sendes til AU HR. En kopi af den oprindelige regning for de beskadigede briller samt specificerede regninger for udgiften til reparation/erstatning skal sendes sammen med blanketten.

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Referat Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q2 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR GUST 2017 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 9. august 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Dato: 15.november 2016 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 23. november 2016 Møde: Møde i LAMU Punktejer: NJRA Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik Q3 2016 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning Dato: 19. februar 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q2 2015 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige Q1

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 15. november 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader. Mødedato: 2. marts 2016 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Gæst: Emne Punkt 4.1 Sygefrav ær og Psykologisk Rådgivning Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. september 2017 kl. 13.30-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden 2015-2017. Fraværet er uændret fra 2016 til 2017. Lidt

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken Dato: 25. maj 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt

Læs mere

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen 15 09 2014 AU Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem

Læs mere

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR 1. Sygefravær 2015-2017 Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger AARHUS Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11:30 2640-031 - Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 6. december, kl. 11.00 12.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 22. juni 2017, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 3. oktober 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 15. marts 2017, kl. 13.45-14.45 (tidspunkt ændret) Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole

Læs mere

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning.

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning. Møde den: 24/2 2015 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Pedersen Eventuel gæst: Dato: 23/2 2015 Side 1/3 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds)

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B Side 1/5 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09.00 10.30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 AARHUS UNIVERSITET 25. MAJ 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT Introduktion til arbejdsmiljøstatistik kvartaler FAMU I den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde ST FAMU møde den 1/3 2017. Side 1 af 66 Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian

Læs mere

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 1. marts 2018 Side 1/1 Mødedato: 6. marts 2018 kl. 11.00-11.30 LAMU/LSU, 11.30-12.30 LAMU Mødested: Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS ARTS LAMU-møde i ACA den 24. november 2015 Kl. 10.00-12:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00-11.00) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Anna Haurdahl Dato: 17. november 2017 Side 1/2 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09:00 10:30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere:

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde AARHUS Møde den: 27. maj 2015 kl. 12.00-13.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen, Arne

Læs mere

Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Anna Haurdahl

Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Anna Haurdahl Side 1/5 Mødedato: 24. maj 2018 kl. 09.00-11.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger LAMU deltagere: LSU deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 9. april 2018 kl 10.15-12.00 Mødelokale 1445-025 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Dato: 5. maj 2017 Aarhus Universitet - HR Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 4. december 2017 kl. 10-12 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Mads Rasmussen, Antonio

Læs mere

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( )

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( ) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. juni 2019 kl. 13.30-16.00 Mødelokale: 1445-017 Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU (13.30-15.00) Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 22. september 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 42 Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1521-220 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden Fo AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 30. maj 2018 Side 1/1 Mødedato: 7. juni 2018 kl. 11.00-12.30 (fællesmøde med LSU kl. 11.00-11.30) Mødested: Katrinebjergvej 89F, bygning 5132,

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Ole Jensen Dato: 23. februar 2018 Mødeemne: LSU/LAMU fælles møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 10:00-11:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS UNIVERSITET ARTS Ekstraordinært LAMU-møde i ACA den 18. september 2015 Kl. 11:00-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lok. 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Berit Granum Lars Friis

Læs mere

./. Uddrag af anbefalingerne fra Ledelseskommissionens anbefalinger til bedre ledelse i det offentlige.

./. Uddrag af anbefalingerne fra Ledelseskommissionens anbefalinger til bedre ledelse i det offentlige. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Lars Bo Nørgaard Dato: 18. januar 2019 Side 1/2 Mødedato: 24. januar 2019 kl. 9.45-11.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU/LSU møde LAMU deltagere: LSU

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS UNIVERSITET Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. marts 2018 kl. 9.30-11.00 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 1. juni 2017, kl. 10.30-12.00 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) AARHUS ARTS Den 24. november 2015 Dagsorden LSU-møde i ACA Kl. 9:00-10:00 Fælles LSU/LAMU møde i ACA Kl. 10:00-11:00 Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser.

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 21. september 2018 kl. 9.30-11.30 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere:

Læs mere

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned.

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Søren

Læs mere

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet AARHUS UNIVERSITET Møde den: 4. juni 2015 kl. 14.00-15.00 Mødelokale: 1445-313 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte

Læs mere

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS Møde den: 24. februar 2017 kl. 12.00-14.00 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 5. oktober 2017, kl. 10.45-11.45 Sted: Nordre Ringgade 1, Bygning 1431, lokale 015 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

Rullegardiner, bygning 1912 Opmåling blev foretaget den , ordre er afgivet, og der afventes levering/montering.

Rullegardiner, bygning 1912 Opmåling blev foretaget den , ordre er afgivet, og der afventes levering/montering. Side 1/6 Mødedato: 25. januar 2018 kl. 09.00-11.15 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger LAMU deltagere: LSU deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov,

Læs mere

Der er en ret stor stigning fra 2016 til 2017 med ca. 2 dage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilket svarer til mere end ét årsværk.

Der er en ret stor stigning fra 2016 til 2017 med ca. 2 dage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilket svarer til mere end ét årsværk. Side 1/5 Mødedato: 25. januar 2018 kl. 11.15-12.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Charlotte

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 31. august 2016, kl. 12:30 14: IT-undervisningslokalet LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 31. august 2016, kl. 12:30 14: IT-undervisningslokalet LAMU Økonomi og Bygninger AARHUS UNIVERSITET Møde den: 31. august 2016, kl. 12:30 14:00 2641-130 IT-undervisningslokalet LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen,

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) Emne Arbejdsmiljøstatistikker

Læs mere

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende:

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende: AARHUS Bilag 5a er leveret separat til mødet. Det kan udleveres ved henvendelse til Signe Osbahr. Møde den: 26. oktober 2016 kl. 10.30-12.30 Mødelokale: 1445-031 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS AARHUS UNIVERSITET Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette

Læs mere

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde Møde den: 6. marts 2017 kl. 10-11.30 Mødelokale 1328-120 Referat Aarhus BSS FAMU møde Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Anita Birch Trosborg, Anette Storgaard, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted,

Læs mere

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares.

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares. AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 6. december 2016, kl. 14.15-15.15 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra LAMU den 23. november Valg til AMG/LAMU 2018

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra LAMU den 23. november Valg til AMG/LAMU 2018 Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Anna Haurdahl Dato: 17. januar 2018 Side 1/2 Mødedato: 25. januar 2018 kl. 09.00-11.15 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger LAMU deltagere:

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Referat Lars Bo Nørgaard Dato: 22. marts 2019 Side 1/2 Mødedato: 21. marts 2019 kl. 10.3011.15 Mødested: 1918135 ITUndervisningslokale Mødeemne: Ekstraordinært LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Niels

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra mødet den 25. januar 2018 (5 min.)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra mødet den 25. januar 2018 (5 min.) Dagsorden Side 1/1 Mødedato: 24. maj 2018 kl. 11.00-12.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov,

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde den 11. marts 2016) Bilag: Referat LAMU-møde

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde den 11. marts 2016) Bilag: Referat LAMU-møde ARTS LAMU-møde i ACA d. 25. maj 2016 Kl. 10.00 12.00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00 11.00 ) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 340 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Birgitte

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Møde den 8. oktober 2013, kl. 12.00-14.00 Jens Baggesens Vej 51-53, 8200 Aarhus N Bygning 5221, lokale 318 Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Dagsorden for ASU møde den

Læs mere

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Møde den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00, mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023. Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn,

Læs mere

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ekstraordinært møde den 16. januar 2015, kl. 10.00-13.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

I Økonomi og Bygninger blev det aftalt at drøfte temaet digital dannelse på et kommende møde.

I Økonomi og Bygninger blev det aftalt at drøfte temaet digital dannelse på et kommende møde. Referat UNIVERSITET Marianne Maria Larsen Dato: 30. november 2017 Side 1/3 Mødedato: 30. november 2017 Mødested: 1918-317 Mødelokale 3. etage Mødeemne: LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Afbud: Niels

Læs mere

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Implementeres fra 1. april 2019. Alle dokumenter vedr. adgange og aftaler i forbindelse med ansættelse hos ST journaliseres på sagsgruppe 22493, Adgange og

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) AARHUS Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 8. december 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne

Læs mere

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 26. juni 2018, kl. 14.30 16.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 14. juni 2018 kl. 13.00-14.30 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

Én gang årligt skal arbejdsmiljøudvalget drøfte, hvordan beredskabet i enheden er, og der skal afholdes en evakueringsøvelse.

Én gang årligt skal arbejdsmiljøudvalget drøfte, hvordan beredskabet i enheden er, og der skal afholdes en evakueringsøvelse. Side 1/7 Mødedato: 29. november 2018 kl. 09.00-11.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger LAMU deltagere: LSU deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink) ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale 1525-626 (mulighed for videolink) REFERAT Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S.

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S. HEALTH Møde den: 10. november 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen,

Læs mere

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3 Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Starts side... 2 Informationsside... 3 Stamdata Organisation... 3 Stamdata Arbejdsskadetype... 4 Stamdata Anmeldertype... 4 Stamdata Virksomhed information... 4 Skade detaljer...

Læs mere

2. Evaluering af APV 2015-2016 Niels Jørgen fortalte kort om organisering af arbejdet på AU, processen og høringssvar.

2. Evaluering af APV 2015-2016 Niels Jørgen fortalte kort om organisering af arbejdet på AU, processen og høringssvar. Møde den: 10. august 2016 kl. 12.00-14.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Referat Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 24. marts 2015, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet Lizzi Edlich Dagsorden

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse halvår Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse halvår Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 2013 1. halvår Personale / HR 1 1. Indledning Arbejdsmiljøopgørelsen udarbejdes hvert kvartal og indeholder en status over de arbejdsulykker, der er anmeldt og registreret, samt en

Læs mere

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2).

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2). Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2013 i forhold til 2012 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2014 Sagsnummer: 87.00.00-A00-3-14 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Bilag 1 Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Q1 Torsdag den 15. marts kl. 13.00-15.00 Konstituerende møde Faste punkter God omgangstone (D) APV-Status (D) Orientering

Læs mere

Herunder præsenteres en opsummering af tilbagemeldingerne på de 4 indsatser og de 7 underindsatser i den psykiske APV.

Herunder præsenteres en opsummering af tilbagemeldingerne på de 4 indsatser og de 7 underindsatser i den psykiske APV. Bilag 1 Notat Martin Keis Kristensen Dato: 28. september 2017 Side 1/5 Notat om status på ARTS APV 3. kvartal 2017 Nærværende notat er en status på de APV-indsatser som FAMU-FSU har defineret i APV-handlingsplanen

Læs mere

Møde den: 7. december 2016 kl Aarhus BSS FAMU. Referat

Møde den: 7. december 2016 kl Aarhus BSS FAMU. Referat Møde den: 7. december 2016 kl. 12.30-14.00 1328-120 Aarhus BSS FAMU Referat Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Mikkel Nørgaard, Anette Storgaard, Jane Frølund Irming, Merete Elmann, Niels Jørgen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 REFERAT Til stede: Udvalget: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen dekan for ST, Ib Johansen (Kemi), Morten Dam Rasmussen (Ingeniørvidenskab),

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Dagsorden ST FAMU møde den: 14.11.2013 kl. 13.00 15.00 AU Aarhus, Fysik, Bygning 1520, Ny Munkegade 120; Mødelokale 1520-732 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen(daglig

Læs mere

Der foretages ingen reducering i antallet af medarbejdere ved justering af organiseringen.

Der foretages ingen reducering i antallet af medarbejdere ved justering af organiseringen. Møde den: 20. februar 2017 kl. 11.00-12.00 1918-129 Mødelokale stueetage Møde i LSU Økonomi og Bygninger Referat Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Michael Hertzum Krattet,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra LAMU den 24. maj Status på fysisk arbejdsmiljø

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra LAMU den 24. maj Status på fysisk arbejdsmiljø Referat Anna Haurdahl Dato: 30. august 2018 Side 1/6 Mødedato: 30. august 2018 kl. 09.00-11.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger LAMU deltagere: LSU deltagere:

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 14. september 2015 kl. 13.00-14.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter

Læs mere

Det er derfor umuligt for denne kategori, at undersøge om der er flere eller færre arbejdsulykker i 2014 i denne kategori.

Det er derfor umuligt for denne kategori, at undersøge om der er flere eller færre arbejdsulykker i 2014 i denne kategori. Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2014 i forhold til 2013 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet i Social og Arbejdsmarked 2015 Sagsnummer: 87.00.00-A00-2-15 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

Arbejdsskadestatistik

Arbejdsskadestatistik K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Arbejdsskadestatistik for 2011 Arbejdsmiljø & Samarbejde / januar 2012 Indhold Side 3 Side 5 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Indledning Arbejdsulykke Arbejdsskadeerstatninger

Læs mere