10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN"

Transkript

1 10. KLASSE I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

2 Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder, der er efter 9.klasse. Dette hæfte handler om 10. klasse i Holstebro Kommune. Der tilbydes 10. klasse to steder: Sct. Jørgens Skole og Vinderup Realskole. Et 10.skoleår i Holstebro Kommune giver et godt afsæt til videre uddannelse. I 10. klasse møder du engagerede undervisere, der sammen med dig holder fokus på faglighed og afklaring. Uanset hvor du går i 10. klasse giver det dig mulighed for et spændende og lærerigt skoleår. Læs hæftet grundigt igennem sammen med dine forældre inden du foretager et valg. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du altid kontakte din uddannelsesvejleder eller skolerne der udbyder 10. klasse. God læse- og arbejdslyst Arvid Lisbjerg Afdelingschef Side 2

3 Hvorfor gå i 10. klasse? Du skal vælge 10. klasse, hvis du ikke ved, hvilken ungdomsuddannelse du skal gå i gang med. Du kan også vælge 10. klasse, hvis du vil være bedre til bestemte fag eller ønsker at tage 10. klasse-prøven. I 10. klasse får du: Et nyt og spændende skoleår sammen med nye lærere og kammerater Mulighed for at dygtiggøre dig både fagligt, praktisk og kreativt En bred vifte af muligheder, der tager udgangspunkt i din uddannelsesplan Mulighed for at få indflydelse og tage et ansvar for din hverdag En grundig og individuel uddannelsesvejledning Mulighed for at afprøve forskellige ungdomsuddannelser Når du har bestemt dig for at gå i 10. klasse, vil du sammen med din uddannelsesvejleder tilrettelægge dit 10. skoleår, så du får opfyldt dine behov og ønsker om undervisning samt mulighed for at vælge forskellige uddannelsesaktiviteter. Din uddannelsesplan danner grundlaget for de aktiviteter, du vælger i 10. klasse, så du kan træffe de rigtige valg i dit videre uddannelsesforløb. Side 3

4 10. klasse generelt Udgangspunktet for 10. klasse er den uddannelsesplan, du udarbejder sammen med din uddannelsesvejleder i 9. klasse. Halvdelen af det ugentlige timetal bliver obligatoriske fag, resten vælger du blandt tilbudsfag og valgfag. Hvad er obligatorisk? Du skal have obligatoriske timer i dansk, matematik og engelsk - i alt 15 timer om ugen. Du skal udarbejde en selvvalgt opgave, der tager udgangspunkt i din uddannelsesplan og de vejledningsaktiviteter, du har deltaget i. Du skal gennemføre obligatorisk brobygning i en uge. Du skal arbejde videre på din personlige uddannelsesplan. Du skal i gennemsnit have mindst 28 lektioner om ugen. Tilbudsfag: Du skal tilbydes følgende fag: Dansk Matematik Engelsk Tysk Fysik/kemi Valgfag: Du kan få valgfag. Det er forskelligt, hvilke valgfag de enkelte skoler tilbyder. På skolesiderne kan du undersøge, hvilke undervisningsaktiviteter de enkelte skoler tilbyder. Prøver Du kan afslutte 10. klasse med en 10. klasseprøve i dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/ kemi. I de fag, hvor der er skriftlige prøver, har du mulighed for at gå til såvel mundtlige som skriftlige prøver. Du må orientere dig om eventuelle konsekvenser, hvis du vælger kun at aflægge den mundtlige eller den skriftlige del. Du kan også tage folkeskolens afgangsprøve for om muligt at få et bedre resultat. Side 4

5 Obligatoriske forløb i 10. klasse I løbet af 10. klasse giver Brobygning mulighed for at deltage i undervisningen på en ungdomsuddannelse, som du har interesse i, men er usikker på om er noget for dig. Du kan opleve studiemiljøet og møde studerende og lærere på f.eks. en handelsskole, en teknisk skole, et gymnasium, på HF eller en landbrugsskole. OSO Obligatorisk Selvvalgt opgave Brobygning mellem folkeskole og ungdomsuddannelse Mange elever i 9. klasse er i tvivl om, hvilken uddannelse de skal vælge. Skal de gå i 10. klasse, eller skal de forlade folkeskolen for at gå på en ungdomsuddannelse? Udover fagene er den Obligatoriske Selvvalgte Opgave en vigtig del af 10. klasse. Der er tale om en obligatorisk projektopgave. Specielt for denne opgave er, at den skal tage udgangspunkt i din uddannelsesplan og de uddannelsesaktiviteter, du har gennemført. Projektet skal altså tage udgangspunkt i dine overvejelser i forbindelse med uddannelsesvalget. Du bør allerede i 9. klasse sammen med din uddannelsesvejleder overveje denne opgave. BROBYGNING I EN UGE ER OBLIGATORISK FOR ALLE ELEVER, DER VÆLGER 10. KLASSE. På de næste sider kan du læse om 10. klasserne på Sct. Jørgens Skole og Vinderup Realskole Side 5

6 klasse Sct. Jorgens Skole I... side klasse på Sct. Jørgens Skole udbyder i kommende skoleår gymnasial matematik på C-niveau i samarbejde med Holstebro Gymnasium og HF Nyheder i 10. klasserne på Sct. Jørgen Skole skoleåret : 10. klasse på Sct. Jørgens Skole har intensiveret samarbejdet med Uddannelsescenter Holstebro (EUD/HG) vedrørende Prak10k 10. klasse på Sct. Jørgens Skole har indledt et samarbejde med Holstebro Industri og Håndværkerforening 10. klasse på Sct. Jørgens Skole samarbejder med HTX omkring den ny linje Medie klasse på Sct. Jørgens Skole samarbejder fortsat med HHX omkring linjen Inter10 10.klasse på Sct. Jørgens Skole samarbejder med Holstebro Sportscollege og Holstebro Elitesport Side 6

7 Sct. Jørgens Skole Døesvej 54, 7500 Holstebro, tlf Sct. Jørgens Skole er kendetegnet ved at have fokus på faglighed og trivsel. Er du interesseret i et spændende og udfordrende skoleår? På Sct. Jørgens Skole har du mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt samt opnå større sikkerhed med hensyn til valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. På Sct. Jørgens Skole tager undervisningen udgangspunkt i dine behov. Vi har fokus på at man føler sig forstået og respekteret. Vi tager afsæt i de positive ressourcer, som vi hver især besidder. I 10. klasse får du, udover obligatorisk brobygning, mulighed for at komme i praktik. Derudover har du ugentlig en fast blokdag, hvor du får tilbudt kurser og aktiviteter efter interesse. Valg af bloktimer finder sted kort efter skolestart. Hvis du har vanskeligheder med det faglige eller bare har brug for et sted, hvor du kan lave lektier, tilbyder Sct. Jørgens Skole at du ugentlig kan komme i 10. klasses Læringscafe. I Læringscafeen har man mulighed for at få hjælp til dansk, matematik og engelsk. Side 7

8 Sct. Jørgens Skole Hvilken 10.klasse på Sct. Jørgens Skole? På Sct. Jørgens Skole danner vi linjer bl.a. på baggrund af dine valg. Du skal i gennemsnit have mindst 28 lektioner pr. uge. Dansk, engelsk og matematik er obligatorisk på alle linjer. Du skal allerede ved tilmelding tilkendegive, om du vil have tysk og fysik/kemi. Samarbejde mellem skole og hjem Når man går i 10. klasse på Sct. Jørgens Skole, er man ung-voksen. Det betyder, at eventuelle udfordringer først søges løst i samråd med den unge. Alle linjer har dog en sms-ordning, hvor forældrene orienteres om f.eks. fravær. Ligeledes har elever og forældre mulighed for at benytte skolens intranet. Hvis du vælger en 10. klasse i Holstebro Kommune, vil du få en invitation til en introaften inden sommerferien. På de følgende sider kan du se en kort præsentation af de forskellige linjer på Sct. Jørgens Skole. INFORMATIONSAFTEN OM 10. KLASSE PÅ SCT. JØRGENS SKOLE TIRSDAG DEN 29. JANUAR KL Side 8 Du kan læse mere på vores hjemmeside:

9 Sct. Jørgens Skole Inter10 Sprog - samfund - kultur INTER 10 er for dig, der gerne vil: arbejde med sprog og kultur få indsigt i, hvordan man lever i andre lande udvikle dine faglige kompetencer I Inter10 er tysk (4 lektioner om ugen) samt valgfaget spansk (3 lektioner om ugen) obligatorisk. Du vil få mulighed for: at arbejde med det danske sprog udfra et historisk og kulturelt perspektiv at arbejde med sprog (engelsk, tysk og spansk) i mange forskellige sammenhænge: kommunikation, kreative aktiviteter, interviewopgaver m.v. at få viden om traditioner, kultur og samfundsforhold i Danmark og i de øvrige lande, vi arbejder med at deltage i en til to studierejser til udlandet flere ophold på hhx/undervisningsforløb i samarbejde med hhx [ INTER 10 - et internationalt indslag! ] Side 9

10 Sct. Jørgens Skole Medie10 Mediekultur - samfund - identitet WWW Medie10 er en spændende ny linje for dig, der ønsker at arbejde med mediernes mange forskellige udtryksformer. Der kræves ingen specielle forudsætninger - kun interesse i medieområdet. Der vil blive arbejdet både med teori og udformning af de forskellige medietyper. Du vil blive en god og kritisk bruger af de mange medietyper. [ Samlet ønsker vi i MEDIE10 at udvikle selvværd og selvtillid. ] Medie10 kan tilbyde dig: spændende og udfordrende forløb på htx, hvor du vil arbejde med animation, kampagne og webdesign. muligheder for at arbejde med visuelle medier - reklame, kortfilm, fotografi etc. arbejde med PC og TV og vedligeholdelse af hjemmesider. sociale medier - hvorfor, hvornår og hvordan? et spændende og stimulerende undervisningsmiljø. personlig udvikling og kompetencer. Har du lyst til et år, hvor du får øjnene op for mange nye muligheder, så vælg Medie10. Der er spændende aktiviteter ud af huset som filmuge og studietur. Ønsker du at arbejde med kommunikation, animation, IT, film, design, marketing og PR - så vælg Medie10. Side 10

11 Sct. Jørgens Skole Prak10k Udvidet brobygning [ Prak10k er en lektiefri linie ] Prak10k er et anderledes erhvervsrettet skoleår med andre udfordringer, end du er vant til. Målrettet og praktisk orienteret undervisning, hvor der lægges vægt på, at du bliver afklaret mht. valg af ungdomsuddannelse. Undervisningen er baseret på dine grundlæggende færdigheder, og der gives rig mulighed for udvikling af nye styrkesider. I Prak10k skal du deltage i forløb på udvalgte erhvervsuddannelser på Uddannelsescenter Holstebro. Disse forløb foregår onsdage og torsdage i 12 uger. Mad til mennesker. HG Detail Strøm, styring og IT, Produktion og udvikling. Dyr, planter, natur eller Business kontor/ handel Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Du skal have dansk, engelsk og matematik Du kan vælge fysik. Der er ikke tysk på Prakt10k linjen. Der er ikke lektier på Prak10k linjen, men der er afleveringer hver 14. dag. Til disse og andet kan du få lektiehjælp. Du vil kunne vælge valgfag, der passer dig. Du vil få mulighed for at afprøve en arbejdsplads. Du vil komme på virksomhedsbesøg. Du vil få mulighed for at komme i ekstra praktik. Du kommer på studietur til udlandet. Side 11

12 Sct. Jørgens Skole Science10 Naturvidenskab - samfund mennesker SCIENCE 10 er for dig, hvis du vil: have stillet din nysgerrighed om krop, sundhed og mennesker. blive klogere på teknologi, natur og mennesker udvikle dine evner inden for de naturvidenskabelige områder, evt. med henblik på et fremtidigt job. Det kunne fx være job som sygeplejerske, ingeniør, arkitekt, it-medarbejder og dyrlæge. Men der er også en lang række øvrige spændende erhverv. lære ved at fordybe dig og arbejde projektorienteret samt formidle din viden med it. forberede dig på en ungdomsuddannelse med naturfagene. have holdninger til naturvidenskab og samfundet. I Science10 er faget Naturfag obligatorisk med 3 timer pr. uge. Det er vores mål med linjen, at du får endnu mere lyst til at lære, når du arbejder projektorienteret med en række temaer og problemstillinger. En del af undervisningen foregår på Holstebro Tekniske Gymnasium (htx), hvor vi samarbejder om en række undervisningsforløb og eksperimenter. Desuden vil der fx være mulighed for: oplevelser i naturen med krondyr, bævere mv. erhvervspraktik i en virksomhed, fx inden for science-området eller en naturvidenskabelig ungdomsuddannelse. erhvervspraktik for folkeskoleelever på Århus Universitet (1 uge). besøg på virksomheder i lokalområdet. [ I Science 10 er du og din omverden i centrum ] Der bliver også mulighed for at deltage i en studierejse. Tidligere er turene gået til enten Island, Berlin eller London. Side 12

13 Sct. Jørgens Skole Sport10 Idræt Vi prioriterer de almene skolefag højt, desuden krydrer vi den almindelige skolegang med andre og anderledes sportsoplevelser. Sport10 tilbyder bloktimer med fokus på både faglige og idrætsrelaterede aktiviteter. Sport10 er for dig, der elsker at bruge din krop og energi på alle former for sport. Vælger du Sport10, vil du møde mange forskellige former for idræt. introtur kendte og mindre kendte idrætsgrene instruktør udefra idrætsteori træningskampe og idrætsstævner åbne jyske mesterskaber i volley, fodbold, håndbold og basket opmærksomhed på kost og sundhed Du får desuden mulighed for at opleve andre lande og samfundsforhold i forbindelse med: vindrueplukketur til Frankrig med sightseeing i Paris skitur til Sverige [ Hvorfor kun bruge hovedet i SPORT10, når du også kan bruge bolden? ] Side 13

14 klasse Vinderup Realskole... Side Side 14

15 Sevelvej 42, 7830 Vinderup, tlf Velkommen til 10. klasse på Vinderup Realskole til et år med faglighed, udvikling og gode oplevelser! Hvert eneste år går der unge mennesker ud af vores 10. klasse. Fælles for dem alle er, at de har gennemgået en modenhedsproces, der har udviklet dem. 10. skoleår er et frivilligt år. Det betyder, at du skal være indstillet på at få noget ud af din skolegang fagligt og personligt. Til gengæld prøver vi på at gøre 10. klasse til et år, der på mange måder forbereder til ungdomsuddannel-serne, der venter efter grundskolen. Det overordnede princip for eleverne i 10. klasse er: Frihed under ansvar. Lyder ovenstående som noget for dig så vil vi glæde os til at se dig! Side 15

16 Vælg 10. klasse, fordi du vil... være bedre forberedt på din efterfølgende ungdomsuddannelse styrke dit faglige niveau styrke din evne til kritisk stillingtagen opleve øget medbestemmelse i undervisningen udvikle øget ansvarlighed over for dig selv og andre styrke din selvdisciplin, modenhed og arbejdsmoral afprøve dine uddannelsesønsker gennem brobygning opleve et skoleår, som er anderledes opleve et godt socialt fællesskab og få nogle oplevelser for livet Hvis du vælger os, forventer vi af dig, at du... vil bidrage til et godt skoleår for alle møder til tiden tager aktiv og positiv del i undervisningen laver dine lektier er indstillet på en anderledes skolegang deltager i skolens fællesskab Side 16

17 Mulighedernes skoleår 10. klasse på Vinderup Realskole er et anderledes skoleår. Vores ambition er at hjælpe dig til at blive afklaret, så du kan træffe et modent og velkvalificeret valg, når du skal videre til en ungdomsuddannelse. For at give dig den bedst mulige baggrund til at træffe dit valg, har vi etableret to forskellige linjer. En linje, der er rettet mod dig, som søger mod en gymnasial uddannelse, og en linje rettet mod dig, der søger mod de erhvervsrettede uddannelser. Gymnasial linje Her undervises du på udvidet niveau og undervisningen afsluttes med Folkeskolens 10. klasseprøver (FS10). Undervisningen vil være målrettet dig, som efter 10. klasse ønsker at starte på en gymnasial uddannelse med et fagligt og socialt forspring. Dette sker ved fokusering på høj faglighed og mange sociale aktiviteter. Erhvervsrettet linje Her undervises du på basisniveau og afslutter skoleåret med, Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) eller Folkeskolens 10. klasse-prøver (FS10). Undervisningen vil sigte mod de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Den erhvervsrettede linje forbereder dig til valg af uddannelse, og giver dig kompetencer, så du bliver uddannelsesparat. INFORMATIONSAFTEN OM 10. KLASSE PÅ VINDERUP REALSKOLE 24. JANUAR 2013 KL Værdigrundlag 10. klasse på Vinderup Realskole skal være med til at skabe overblik over din fremtid. Vi sætter faglighed og fællesskab i højsæde og guider hver enkelt elev videre til de rette udfordringer og den rigtige uddannelse. På Vinderup Realskole er vi interesserede i at gøre 10. klasse til et skoleår, der byder på mere end et højt fagligt niveau. Vi lægger stor vægt på fællesskab, og forsøger at skabe fælles oplevelser og fælles ansvar blandt vores elever. Hver uge har 10. klasserne to fællestimer, hvor vi for eksempel har gæstelærere på besøg, debatterer en aktuel og relevant episode fra hverdagen eller udfører praktiske opgaver. Vores ambition er at lære eleverne ansvar og fællesskab. Lære, at et fællesskab er noget alle yder til, men til gengæld giver fællesskabet også meget igen, når man deltager aktivt i det. 10. klasse på Vinderup Realskole skal være et anderledes skoleår. Vores ambition er at hjælpe dig til at blive afklaret, så du kan træffe et modent og velkvalificeret valg, når du skal videre i uddannelsesforløbet. Side 17

18 Introtur, studietur og brobygning (obligatorisk) Nyt miljø, nye mennesker, nye krav osv. kræver introduktion og tilvænning. Derfor arrangerer Vinderup Realskole hvert år en ryste-sammen-tur for eleverne på hele 10. årgang. Også kaldet introtur. På turen udfordres du både på viden og fysik. Af skolens mange andre tilbud er også studieturen, som er obligatorisk. Turen gennemføres altid i ugen før eller efter påskeferien og varer fem dage. Skolen giver et tilskud på kr. 600,- pr. elev, og rejsemålet fastlægges i fællesskab mellem elever og lærere i skoleårets begyndelse. Brobygning mellem folkeskole og ungdomsuddannelser er altafgørende. Det giver dig mulighed for at få en reel fornemmelse af, hvad der venter dig. Vores elever får mellem en og seks ugers undervisning på en erhvervs- eller gymnasial ungdomsuddannelse. I de seks uger kan også indgå erhvervspraktik. Den erhvervsrettede linje Obligatoriske fag lekt. pr. uge Dansk 7 Fællestimer 2 Matematik 5 Engelsk 4 Naturfag 3 Tilbudsfag Tysk 5 Valgfagfag 4 Den gymnasiale linje Obligatoriske fag lekt. pr. uge Dansk 7 Fællestimer 2 Matematik 5 Engelsk 4 Fysik/Kemi 3 Samfundsfag 2 Tilbudsfag Tysk 5 Valgfagfag 4 Du skal have mindst 28 lektioner pr. uge. Hvis du ikke vælger tysk, skal du have 3 lektioner i vores lektiecafé. Side 18

19 De obligatoriske fag vil i løbet af skoleåret veksle mellem almindelige timer, projektuger og fagdage. Projektugerne tilrettelægges i samarbejde med eleverne. Nogle af projektugerne vil indeholde fortrinsvis praktiske opgaver. Når der arbejdes i uger med almindelig undervisning og fagdage vil undervisningen blive niveaudelt i matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi på to niveauer, nemlig på basisniveau og på udvidet niveau. Valgfagene kan vælges af alle elever. Valgfagene er opdelt i 3 perioder i løbet af året. I valgfagene kan du fordybe dig i dine interesseområder f.eks. inden for: Idræt og motion Mad og ernæring Science Værkstedsfag (træ, metal, glas, billedkunst eller beklædning) Medie og kommunikation Samfund og sociale forhold I stedet for valgfag kan eleverne ønske en hel dags praktik. Praktikken er opdelt i de samme perioder som valgfagene. Kantine Mennesker tænker bedst når kroppen har fået sund næring. Derfor er der i skolens kantine hver dag et stort udbud af ernæringsrigtig og lækker kost. Frokosten kan købes til fornuftige priser, mens der er gratis morgenmad mellem kl og kl til dig, som ikke nåede at spise hjemmefra. Læs mere på eller kom og mød os personligt efter aftale Se din skole som dit eget personlige værktøj til at bringe dig videre i livet! Side 19

20 Holstebro Elitesport Eleverne i eliteidrætsklasserne modtager et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, hvor de uanset sportsgren kombinerer uddannelsesforløbet med elite- og talenttræning tre gange om ugen. Træningen erstatter elevernes tilbud om tilvalgsfag. Klassen oprettes i folkeskoleregi på Sct. Jørgens Skole. Eleverne kan bo på Holstebro Sports-College, være udeboende i byen eller hjemmeboende hos forældre eller andre. Hvordan kommer du så videre? Senest 1.marts skal du tilmelde dig til ungdomsuddannelserne på i samråd med din uddannelsesvejleder og din skole. Tilmeldingen skal underskrives af dine forældre.hvis du ønsker at gå i 10. klasse skal du under uddannelsesvalg vælge 10. klasse og et af skolens klasseudbud. Hvis du mangler oplysninger om 10. klasse, er du og/eller dine forældre altid velkomne til at kontakte uddannelsesvejlederen på din nuværende skole eller på Sct. Jørgens Skole eller Vinderup Realskole. UU Nordvestjylland Uddannelsesvejlederne kan du træffe på tlf Nørreport Centret 2. sal, 7500 Holstebro Tryk: Trykkeriet, Holstebro Kommune Grafisk design: Armose.dk Fotos: Ulla Armose, Foto side 2 : Rikke Svelle

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

klasse skoleåret 2014/2015

klasse skoleåret 2014/2015 klasse skoleåret 2014/2015 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus 10. klassehæftet for skoleåret 2014/2015 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 2009-2010 10 gode grunde til at vælge 10. klasse Mulighed for et anderledes skoleår Mulighed for at møde nye venner Fortsæt med dit fritidsjob

Læs mere

10. klasse Auning Skole 2014-15

10. klasse Auning Skole 2014-15 10. klasse Auning Skole 2014-15 KVALIFICERING OG AFKLARING Auning Skole tilbyder et spændende og alsidigt skoleår, hvor du gennem brobygning, praktik og valgfag bliver kvalificeret og afklaret i forhold

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Det er fedt. Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark. Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken

Det er fedt. Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark. Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken Det er fedt Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken Det er fedt Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark Thomas Nordahl, Anne-Karin

Læs mere