DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder"

Transkript

1 DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder Maj 2018

2 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed Bilag 2

3 FORORD DANVA sætter kunderne i centrum Det er kundernes behov, der er kernen i vandselskabernes arbejde. Deres ønsker er grundlaget for medlemmernes indsatser og samtidig omdrejningspunktet for DANVAs politiske arbejde. I 2018 sætter DANVA fokus på vandkunden. Formålet er at finde ud af, hvad det er, forbrugerne forventer af vandselskaberne i fremtiden. Er det stadig flere individuelle løsninger, der står øverst på dagsordenen ude i hjemmene. Det kan for eksempel være efterspørgsel på regnvand til tøjvask og toilet i boligen er det renseløsninger på matriklen, klimaløsninger i byrum og beskyttelsen af drikkevandet? Vandselskabernes brancheorganisation har ikke tidligere henvendt sig direkte hos slutbrugeren, da den opgave naturligt ligger ude hos vandselskaberne. Denne gang har vi samlet viden ind ved at henvende os direkte til kunder og interessenter. Vi mener, det kan være med til at give en pejling af, hvordan vandselskaberne kan agere i fremtiden. I samarbejde med Pluss præsenterer DANVA her resultaterne af danskernes ønsker og behov. Overordnet har danskerne meget høj tillid til vandselskabernes arbejde og mener, det er af største betydning. DANVA anvender kundernes tilkendegivelser som grundlag for arrangementer gennem året, ligesom de også er med til at danne grundlag for den politiske varetagelse af medlemmernes interesser. Carl-Emil Larsen direktør, DANVA 3

4 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed Bilag 4

5 SAMMENFATNING RENT DRIKKEVAND Henholdsvis 86 og 87 pct. er enige eller meget enige i, at de har tillid til, at deres vandselskab leverer rent drikkevand, og at de oplever altid at have rent drikkevand i hanen. Kun 2-3 pct. udtrykker uenighed heri. 88 pct. er enige eller meget enige i, at beskyttelse af grundvandet er vigtigt for at sikre rent drikkevand. Den udprægede holdning er, at grundvandet bør beskyttes frem for renses. 90 pct. angiver, at de forbinder rent drikkevand med et godt helbred. RENT VANDMILJØ 86 pct. er enige eller meget enige i, at det er vigtigt, at vandet er rent, når de befinder sig i naturen tæt ved kyst, søer og vandløb, samt at vandet er rent, når de bader ved stranden eller i søer. Henholdsvis 88 og 85 pct. er enige eller meget enige i, at det er vigtigt, at de kan skylle ud i toilettet, når de har brug for det, og at vandet bliver renset, inden det kommer ud i havet eller i søer. 92 pct. angiver, et rent vandmiljø er en væsentlig forudsætning for et godt og sundt liv. KLIMA Henholdsvis 82 og 75 pct. er enige eller meget enige i, at det er vigtigt, at deres vandselskab arbejder for, at vand fra skybrud kan håndteres for at undgå oversvømmelser i lokalområdet, og at det er vigtigt at få en tidlig varsel i forbindelse med oversvømmelser. Samtidig er 62 pct. enige eller meget enige i, at det er vigtigt, at de løsninger,, vandselskabet vælger, når der laves klimatilpasning, kan kombineres med eksempelvis lege- og motionsområder, fællesarealer, blomsterbede mm. EJERSKAB 74 pct. er enige eller meget enige i, at andre ikke skal tjene penge på deres drikke- og spildevand. Henholdsvis 69 og 66 pct. er enige eller meget enige i, at de danske vand- og spildevandsselskaber skal forblive ejet af kommunerne eller forbrugerne, og at de har større tillid til service, kvalitet og forsyningssikkerhed, hvis deres vand- og spildevandsselskab forbliver ejet af kommunerne eller forbrugerne. Tilsvarende er ca. halvdelen uenige eller meget uenige i, at de ville kunne få bedre service eller lavere priser, hvis deres vand- og spildevandsselskab blev ejet af et privat firma. KVALITET OG PRIS Henholdsvis 84 og 81 pct. er enige eller meget enige i, at de har tillid til, at deres vandog spildevandsselskab sørger for, at de altid har drikkevand i hanen, og at deres spildevand håndteres på kompetent vis. 59 pct. er enige eller meget enige i, at den pris, de betaler for drikkevand og afledning af spildevand, er rimelig i forhold til den ydelse, der modtages, mens blot 11 pct. er uenige heri. Samtidig er 73 pct. enige eller meget enige i, at kvaliteten af håndtering af drikkevand og spildevand er vigtigere end prisen, mens blot 5 pct. er uenige heri. EKSTRA YDELSER Henholdsvis 39 og 34 pct. vil være interesseret i at betale ekstra for kontrol af kvaliteten af deres drikkevandsinstallation og deres egen kloakledning, mens 27 pct. vil være interesseret i at betale ekstra for kontrol af vandet fra deres egen vandhane. Færre (11-16 pct.) vil være interesseret i at betale ekstra for højere vandtryk, stabil temperatur, samt kun at få afbrydelser i forsyningen, når det passer dem. 5

6 SAMMENFATNING (II) KENDSKAB OG TILFREDSHED 55% af respondenterne ved, hvilke(t) selskaber(er) der leverer deres drikkevand og håndterer deres spildevand. Godt halvdelen af disse respondenter er enige eller meget enige i, at deres lokale vand- og spildevandsselskab har et godt image blandt forbrugerne. Det samme billede tegner sig for den oplevede kundeservice samt oplevelsen af, at selskabet har stort fokus på at tilfredsstille kunderne. FORSKELLE PÅ TVÆRS AF BEFOLKNINGEN Når der ses på baggrundsvariable som køn, alder, etc., er der visse forskelle i besvarelserne, men det overordnede billede er det samme på tværs af befolkningen. 6

7 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed Bilag 7

8 RENT DRIKKEVAND Henholdsvis 86 og 87 pct. er enige eller meget enige i, at de har tillid til, at deres vandselskab leverer rent drikkevand, og at de oplever altid at have rent drikkevand i hanen. Kun 2-3 pct. udtrykker uenighed heri. 88 pct. er enige eller meget enige i, at beskyttelse af grundvandet er vigtigt for at sikre rent drikkevand. Den udprægede holdning er, at grundvandet bør beskyttes frem for renses. 90 pct. angiver, at de forbinder rent drikkevand med et godt helbred. Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn? Gns. 0% 25% 50% 75% 100% Jeg har tillid til, at mit vandselskab leverer rent drikkevand 4,3 62% 24% 7% 2% 1% 4% Jeg oplever, at jeg altid har rent drikkevand i hanen 4,4 68% 19% 5% 2% 1% 5% Beskyttelse af grundvandet er vigtigt for at sikre rent drikkevand 4,4 76% 12% 5% 1% 1% 6% Grundvandet skal renses i stedet for at beskyttes 2,1 10% 11% 20% 13% 33% 13% n= Meget enig 4. Delvis enig 3. Hverken/eller 2. Delvis uenig 1. Meget uenig Ved ikke I hvilken grad forbinder du rent drikkevand med et godt helbred? Gns. 0% 25% 50% 75% 100% 3,4 65% 25% 4% 0% 5% n= I høj grad 3. i nogen grad 2. i mindre grad 1. Slet ikke Ved ikke 8

9 RENT DRIKKEVAND FORSKELLE PÅ TVÆRS AF BEFOLKNINGEN Køn Mænd er mere uenige end kvinder i, at grundvandet skal renses frem for at beskyttes, mens flere kvinder end mænd angiver ved ikke. Kvinder forbinder i højere grad end mænd rent drikkevand med et godt helbred. Derudover varierer besvarelserne kun i mindre grad på tværs af køn. Region Besvarelserne varierer kun i mindre grad på tværs af regioner. Alder Generelt er der flere i gruppen år, der angiver ved ikke, mens især gruppen på 56 år og derover generelt har større tillid til, at selskabet leverer rent drikkevand og oplever, at de har rent drikkevand i hanen. Den ældste målgruppe er i højere grad uenige i, at grundvandet skal renses i stedet for at beskyttes, ligesom de i højere grad forbinder rent drikkevand med et godt helbred. Uddannelse Personer med en videregående uddannelse mener i højere grad end personer med en grundskoleuddannelse, at beskyttelse af grundvandet er vigtigt for at sikre rent drikkevand, ligesom de i højere grad erklærer sig uenige i, at grundvandet skal renses i stedet for at beskyttes og i højere grad forbinder rent drikkevand med et godt helbred. Husstandens størrelse Husstande med to personer har større tillid til, at deres vandselskab leverer rent drikkevand og oplever i højere grad, at de altid har rent drikkevand i hanen. Der er færre husstande med tre eller flere personer, der angiver, at beskyttelse af grundvandet er vigtigt, ligesom denne gruppe i mindre grad erklærer sig uenige i, at grundvandet skal beskyttes frem for at renses. Boligtype Der er enkelte variationer i besvarelserne på tværs af boligtyper. Den mest markante forskel består i, at flere personer i parcelhuse/villaer end øvrige boligtyper erklærer sig meget uenige i, at grundvandet skal renses i stedet for at beskyttes. Ejerforhold af primær bolig Personer, der bor i ejerbolig, er generelt mere enige i, at beskyttelse af grundvandet er vigtigt for at sikre rent drikkevand end personer, der bor i lejebolig. Tilsvarende er førstnævnte gruppe mere uenige i, at grundvandet skal renses i stedet for at beskyttes, end sidstnævnte gruppe. 9

10 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed Bilag 10

11 RENT VANDMILJØ 86 pct. er enige eller meget enige i, at det er vigtigt, at vandet er rent, når de befinder sig i naturen tæt ved kyst, søer og vandløb, samt at vandet er rent, når de bader ved stranden eller i søer. Henholdsvis 88 og 85 pct. er enige eller meget enige i, at det er vigtigt, at de kan skylle ud i toilettet, når de har brug for det, og at vandet bliver renset, inden det kommer ud i havet eller i søer. 92 pct. angiver, et rent vandmiljø er en væsentlig forudsætning for et godt og sundt liv. Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn? Gns. 0% 25% 50% 75% 100% Det er vigtigt for mig, at vandet er rent, når jeg befinder mig i naturen tæt ved kyst, søer og vandløb. 4,3 63% 23% 7% 1% 0% 6% Det er vigtigt for mig at vide, at det vand, jeg bader i ved stranden eller ved søen, er rent. 4,4 67% 19% 6% 1% 0% 5% Det er vigtigt for mig, at jeg kan skylle ud i toilettet, når jeg har brug for det. 4,5 74% 14% 5% 2% 0% 4% Det er vigtigt for mig at vide, at vandet bliver renset, inden det kommer ud i havet eller i søer. 4,3 67% 18% 7% 2% 1% 6% n= Meget enig 4. Delvis enig 3. Hverken/eller 2. Delvis uenig 1. Meget uenig Ved ikke I hvilken grad mener du, at et rent vandmiljø er en væsentlig forudsætning for et godt og sundt liv? Gns. 0% 25% 50% 75% 100% 3,5 70% 22% 3%0% 6% n= I høj grad 3. i nogen grad 2. i mindre grad 1. Slet ikke Ved ikke 11

12 RENT VANDMILJØ FORSKELLE PÅ TVÆRS AF BEFOLKNINGEN Køn Besvarelserne varierer kun i mindre grad på tværs af køn. Region Besvarelserne varierer kun i mindre grad på tværs af regioner. Alder Generelt er der flere i gruppen år, der angiver ved ikke, mens især gruppen på 56 år og derover finder det vigtigt, at vandet er rent, når de befinder sig i naturen tæt ved kyst, søer og vandløb, og de angiver, at det er vigtigt at vide, at det vand, de bader i ved stranden eller ved søen, er rent. Tilsvarende finder især sidstnævnte gruppe det vigtigt, at vandet bliver renset, inden det kommer ud i havet eller i søer, ligesom de i højere grad mener, at et rent vandmiljø er en væsentlig forudsætning for et godt og sundt liv. Uddannelse Der er en tendens til, at personer med længere uddannelser i højere grad finder det vigtigt, at vandet er rent, når de befinder sig i naturen tæt ved kyst, søer og vandløb, og de angiver, at det vigtigt at vide, at det vand, de bader i ved stranden eller ved søen, er rent. Tilsvarende er det i højere grad vigtigt at vide, at vandet bliver renset, inden det kommer ud i havet eller i søer, ligesom det i højere grad er opfattelsen, at et rent vandmiljø er en væsentlig forudsætning for et godt og sundt liv. Husstandens størrelse Især husstande med to personer finder det vigtigt, at vandet er rent, når de befinder sig i naturen tæt ved kyst, søer og vandløb, og de angiver, at det vigtigt at vide, at det vand, de bader i ved stranden eller ved søen, er rent mens husstande med tre eller flere personer i lavere grad finder dette vigtigt. Det samme gælder ift., hvor vigtigt det er at vide, at vandet bliver renset, inden det kommer ud i havet eller i søer. Boligtype Besvarelserne varierer kun i mindre grad på tværs af boligtyper. Ejerforhold af primær bolig Personer, der bor i ejerbolig, finder det mere vigtigt, at vandet er rent, når de befinder sig i naturen tæt ved kyst, søer og vandløb, og de angiver, at det vigtigt at vide, at det vand, de bader i ved stranden eller ved søen, er rent mens personer, der bor i lejebolig, i lavere grad finder dette vigtigt. Det samme gælder ift., hvor vigtigt det er at vide, at vandet bliver renset, inden det kommer ud i havet eller i søer, ligesom personer, der bor i ejerbolig, i højere grad opfatter, at et rent vandmiljø er en væsentlig forudsætning for et godt og sundt liv. 12

13 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed Bilag 13

14 KLIMA Henholdsvis 82 og 75 pct. er enige eller meget enige i, at det er vigtigt, at deres vandselskab arbejder for, at vand fra skybrud kan håndteres for at undgå oversvømmelser i lokalområdet, og at det er vigtigt at få en tidlig varsel i forbindelse med oversvømmelser. Samtidig er 62 pct. enige eller meget enige i, at det er vigtigt, at de løsninger, vandselskabet vælger, når der laves klimatilpasning, kan kombineres med eksempelvis lege- og motionsområder, fællesarealer, blomsterbede mm. Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn? Gns. 0% 25% 50% 75% 100% Det er vigtigt, at mit vandselskab arbejder for, at vand fra skybrud kan håndteres, så vi undgår oversvømmelser i mit lokalområde. 4,2 57% 25% 9% 2% 1% 7% Det er vigtigt, at de løsninger, vandselskabet vælger, når der laves klimatilpasning, kan kombineres med andet f.eks. lege- og motionsområder, fællesarealer, blomsterbede mm. 3,5 29% 33% 23% 3% 2% 10% Det er vigtigt, at jeg bliver varslet i god tid, hvis der opstår oversvømmelser, f.eks. på veje i mit lokalområde. 3,9 43% 32% 14% 3% 1% 7% 5. Meget enig 4. Delvis enig 3. Hverken/eller 2. Delvis uenig 1. Meget uenig Ved ikke n=

15 KLIMA FORSKELLE PÅ TVÆRS AF BEFOLKNINGEN Køn Besvarelserne varierer kun i mindre grad på tværs af køn dog er der flere kvinder end mænd, der angiver, at det i høj grad er vigtigt, at de bliver varslet i god tid, hvis der opstår oversvømmelser. Region I Region Hovedstaden er flere meget enige i, at det er vigtigt, at deres vandselskab arbejder for, at vand fra skybrud kan håndteres, så oversvømmelser undgås i deres lokalområde, mens færre angiver meget enig i Region Midtjylland. Derudover varierer besvarelserne kun i mindre grad på tværs af regioner. Alder Generelt er der flere i gruppen år, der angiver ved ikke, mens især gruppen på 56 år og derover finder det vigtigt, at deres vandselskab arbejder for, at vand fra skybrud kan håndteres, at de bliver varslet i god tid, hvis der opstår oversvømmelser, og at de løsninger, vandselskabet vælger, når der laves klimatilpasning, kan kombineres med andet f.eks. lege- og motionsområder, fællesarealer, blomsterbede mm. Uddannelse Generelt er der flere personer med en grundskoleuddannelse, der angiver ved ikke til spørgsmålene. Personer med en videregående uddannelse finder det i højere grad vigtigt, at deres vandselskab arbejder for, at vand fra skybrud kan håndteres, så oversvømmelser i lokalområdet undgås. Husstandens størrelse Især husstande med to personer finder det vigtigt, at deres vandselskab arbejder for, at vand fra skybrud kan håndteres, så oversvømmelser i lokalområdet undgås, og at det er vigtigt, at de bliver varslet i god tid, hvis der opstår oversvømmelser mens husstande med tre eller flere personer i lavere grad finder dette vigtigt. Boligtype Besvarelserne varierer kun i mindre grad på tværs af boligtyper. Ejerforhold af primær bolig Besvarelserne varierer kun i mindre grad på tværs af ejerforhold af primær bolig. 15

16 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed Bilag 16

17 EJERSKAB 74 pct. er enige eller meget enige i, at andre ikke skal tjene penge på deres drikke- og spildevand. Henholdsvis 69 og 66 pct. er enige eller meget enige i, at de danske vand- og spildevandsselskaber skal forblive ejet af kommunerne eller forbrugerne, og at de har større tillid til service, kvalitet og forsyningssikkerhed, hvis deres vand- og spildevandsselskab forbliver ejet af kommunerne eller forbrugerne. Tilsvarende er ca. halvdelen uenige eller meget uenige i, at de ville kunne få bedre service eller lavere priser, hvis deres vand- og spildevandsselskab blev ejet af et privat firma. Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn? Andre skal ikke tjene penge på mit drikke- og spildevand. Gns. 3,9 0% 25% 50% 75% 100% 57% 17% 12% 3% 1% 10% Danske vand- og spildevandsselskaber skal forblive ejet af kommunerne eller af forbrugerne. 3,8 50% 19% 15% 2% 1% 13% Jeg ville kunne få en bedre service, hvis mit vand- og spildevandsselskab blev ejet af et privat firma frem for at være ejet af kommunerne eller af forbrugerne. 1,8 5% 8% 21% 14% 32% 19% Jeg ville kunne få lavere priser, hvis mit vand- og spildevandsselskab blev ejet af et privat firma frem for at være ejet af kommunerne eller af forbrugerne. 1,8 5% 10% 22% 11% 28% 25% Jeg har større tillid til service, kvalitet og forsyningssikkerhed, hvis mit vand- og spildevandsselskab forbliver ejet af kommunerne eller af forbrugerne. 3,7 43% 23% 17% 3% 2% 12% n= Meget enig 4. Delvis enig 3. Hverken/eller 2. Delvis uenig 1. Meget uenig Ved ikke 17

18 EJERSKAB FORSKELLE PÅ TVÆRS AF BEFOLKNINGEN Køn Generelt angiver flere kvinder end mænd ved ikke til spørgsmålene, mens flere mænd end kvinder angiver, at andre ikke skal ikke tjene penge deres drikke- og spildevand. Mænd angiver også i højere grad end kvinder, at danske vand- og spildevandsselskaber skal forblive ejet af kommunerne eller af forbrugerne, og at de har større tillid til service, kvalitet og forsyningssikkerhed, hvis deres vand- og spildevandsselskab forbliver ejet af kommunerne eller af forbrugerne. Tilsvarende er mænd mere uenige end kvinder i, at de ville kunne få lavere priser, hvis deres vand- og spildevandsselskab blev ejet af et privat firma frem for at være ejet af kommunerne eller af forbrugerne. Region Besvarelserne varierer kun i mindre grad på tværs af regioner. Alder Generelt er der flere i gruppen år, der angiver ved ikke, mens især gruppen på 56 år og derover har et positivt syn på kommunalt eller forbrugerejerskab, ligesom de i højere grad angiver, at andre ikke skal tjene penge på deres drikke- og spildevand. Uddannelse Generelt er der flere personer med en grundskoleuddannelse, der angiver ved ikke til spørgsmålene. Derudover har personer med en videregående uddannelse et mere positivt syn på kommunalt eller forbrugerejerskab. Husstandens størrelse Især husstande med to personer angiver i højere grad, at andre ikke skal ikke tjene penge på deres drikke- og spildevand mens husstande med tre eller flere personer i lavere grad angiver dette. Husstande med tre eller flere personer angiver generelt i højere grad ved ikke til spørgsmålene. Boligtype Generelt har personer, der bor i parcelhus eller villa, et mere positivt syn på kommunalt eller forbrugerejerskab end personer, der bor i etageejendomme. Førstnævnte gruppe angiver derudover i højere grad, at andre ikke skal ikke tjene penge på deres drikke- og spildevand. Ejerforhold af primær bolig Generelt har personer, der bor i ejerbolig, et mere positivt syn på kommunalt eller forbrugerejerskab end personer, der bor i lejebolig. Førstnævnte gruppe angiver derudover i højere grad end sidstnævnte gruppe, at andre ikke skal ikke tjene penge på deres drikke- og spildevand. 18

19 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed Bilag 19

20 KVALITET OG PRIS Henholdsvis 84 og 81 pct. er enige eller meget enige i, at de har tillid til, at deres vand- og spildevandsselskab sørger for, at de altid har drikkevand i hanen, og at deres spildevand håndteres på kompetent vis. 59 pct. er enige eller meget enige i, at den pris, de betaler for drikkevand og afledning af spildevand, er rimelig i forhold til den ydelse, der modtages, mens blot 11 pct. er uenige heri. Samtidig er 73 pct. enige eller meget enige i, at kvaliteten af håndtering af drikkevand og spildevand er vigtigere end prisen, mens blot 5 pct. er uenige heri. Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn? Den pris, jeg betaler for drikkevand og afledning af spildevand, er rimelig i forhold til den ydelse, jeg modtager fra mit vand- og spildevandsselskab. Gns. 3,3 0% 25% 50% 75% 100% 30% 29% 16% 6% 5% 15% Jeg har tillid til, at mit vand- og spildevandsselskab sørger for, at der altid er drikkevand i hanen. 4,2 64% 20% 7% 2% 0% 7% Jeg har tillid til, at mit spildevandsselskab håndterer mit spildevand på kompetent vis. 4,1 55% 26% 8% 2% 2% 7% Kvaliteten af håndteringen af drikke- og spildevand er vigtigere end prisen. 3,8 40% 33% 13% 4% 1% 8% 5. Meget enig 4. Delvis enig 3. Hverken/eller 2. Delvis uenig 1. Meget uenig Ved ikke n=

21 KVALITET OG PRIS FORSKELLE PÅ TVÆRS AF BEFOLKNINGEN Køn Lidt flere mænd end kvinder er uenige i, at den pris, de betaler for drikkevand og afledning af spildevand, er rimelig i forhold til den ydelse, de modtager fra deres vand- og spildevandsselskab, og at kvaliteten af håndteringen af drikke- og spildevand er vigtigere end prisen. Region Besvarelserne varierer kun i mindre grad på tværs af regioner. Alder Generelt er der flere i gruppen år, der angiver ved ikke. Især gruppen på 56 år og derover erklærer sig enige i, at den pris, de betaler for drikkevand og afledning af spildevand, er rimelig i forhold til den ydelse, de modtager fra deres vand- og spildevandsselskab, ligesom de i højere grad er enige i, at kvaliteten af håndteringen af drikke- og spildevand er vigtigere end prisen. Derudover har især sidstnævnte gruppe større tillid til deres vand- og spildevandsselskaber. Uddannelse Generelt er der flere personer med en grundskoleuddannelse, der angiver ved ikke til spørgsmålene. Personer med en videregående uddannelse angiver i højere grad, at den pris, de betaler for drikkevand og afledning af spildevand, er rimelig i forhold til den ydelse, de modtager fra deres vand- og spildevandsselskab, samt at kvaliteten af håndteringen af drikke- og spildevand er vigtigere end prisen. Husstandens størrelse Især husstande med to personer udtrykker tillid til deres vand- og spildevandsselskab, og at kvaliteten af håndteringen af drikke- og spildevand er vigtigere end prisen mens husstande med tre eller flere personer i lavere grad udtrykker dette. Boligtype Især personer, der bor i parcelhus eller villa, udtrykker tillid til deres vand- og spildevandsselskab. Denne gruppe er samtidig lidt mere uenige i, at den pris, de betaler for drikkevand og afledning af spildevand, er rimelig i forhold til den ydelse, de modtager. Ejerforhold af primær bolig Især personer, der bor i ejerbolig, udtrykker tillid til deres vand- og spildevandsselskab, mens der derudover ikke er væsentlige forskelle i besvarelserne. 21

22 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed Bilag 22

23 EKSTRA YDELSER Henholdsvis 39 og 34 pct. vil være interesseret i at betale ekstra for kontrol af kvaliteten af deres drikkevandsinstallation og deres egen kloakledning, mens 27 pct. vil være interesseret i at betale ekstra for kontrol af vandet fra deres egen vandhane. Færre (11-16 pct.) vil være interesseret i at betale ekstra for højere vandtryk, stabil temperatur, samt kun at få afbrydelser i forsyningen, når det passer dem. Ville du være interesseret i at betale ekstra for en eller flere af nedenstående ydelser, hvis du fik mulighed for det? Højere vandtryk 13% n=818 Stabil temperatur 16% n=772 Kun afbrydelser i forsyningen, når det passer mig 11% n=749 Kontrol af, at kvaliteten af min egen kloakledning er i orden 34% n=782 Kontrol af, at kvaliteten af min egen drikkevandsinstallation er i orden 39% n=782 Ekstra kontrol af vandet fra min egen vandhane 27% n= personer er adspurgt. Ved ikke -besvarelser (19-26 pct.) er sorteret fra, og procentsatsen angiver andelen af de resterende personer, der har svaret ja. 23

24 EKSTRA YDELSER FORSKELLE PÅ TVÆRS AF BEFOLKNINGEN Køn Generelt angiver flere kvinder end mænd ved ikke til spørgsmålene. Derudover er flere mænd interesserede i at betale ekstra for kontrol af, at kvaliteten af deres egen kloakledning er i orden, mens flere kvinder er interesserede i at betale ekstra for ekstra kontrol af vandet fra deres egen vandhane. Region I Region Hovedstaden er flere interesserede i at betale ekstra for kontrol af, at kvaliteten af deres egen kloakledning er i orden, mens færre i Region Midtjylland og Region Syddanmark er interesserede i at betale ekstra for dette. Derudover varierer besvarelserne kun i mindre grad på tværs af regionerne. Alder Generelt er der flere i gruppen år, der angiver ved ikke. Gruppen på 56 år og derover er i højere grad interesseret i at betale ekstra for kontrol af, at kvaliteten af deres egen kloakledning er i orden. Derudover er der ikke markante forskelle i besvarelserne. Uddannelse Der ikke markante forskelle på tværs af uddannelsesniveau, men der er dog en tendens til, at personer med længere uddannelser i højere grad er interesserede i at betale ekstra for yderligere kontrol af kloakledninger, drikkevandsinstallationer og vandet fra deres egen vandhane. Husstandens størrelse Besvarelserne varierer kun i mindre grad på tværs af husstandsstørrelser. Boligtype Personer, der bor i parcelhus eller villa, angiver i mindre grad ved ikke til spørgsmålene, mens der ikke er markante forskelle ift. interessen for at betale ekstra for yderligere services. Ejerforhold af primær bolig Personer, der bor i ejerbolig, angiver i mindre grad ved ikke til spørgsmålene (14-20 pct.) end personer, der bor til leje (23-2 pct.). Førstnævnte er derudover i højere grad interesserede i at betale ekstra for kvaliteten af deres egen kloakledning og drikkevandsinstallation. 24

25 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed Bilag 25

26 KENDSKAB OG TILFREDSHED 55% af respondenterne ved, hvilke(t) selskaber(er) der leverer deres drikkevand og håndterer deres spildevand. Godt halvdelen af disse respondenter er enige eller meget enige i, at deres lokale vand- og spildevandsselskab har et godt image blandt forbrugerne. Det samme billede tegner sig for den oplevede kundeservice samt oplevelsen af, at selskabet har stort fokus på at tilfredsstille kunderne. Ved du, hvilke(t) selskab(er) der leverer dit drikkevand og håndterer dit spildevand? Ja; 55% Nej; 45% n=1.010 Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn? Gns. 0% 25% 50% 75% 100% Mit lokale vand- og spildevandsselskab har et godt image blandt forbrugerne. 3,3 34% 28% 15% 2% 2% 20% Mit lokale vand- og spildevandsselskab leverer god kundeservice. 3,5 39% 26% 13% 2% 2% 17% Mit lokale vand- og spildevandsselskab har stort fokus på at tilfredsstille kunderne. 3,3 33% 28% 16% 2% 2% 19% n= Meget enig 4. Delvis enig 3. Hverken/eller 2. Delvis uenig 1. Meget uenig Ved ikke 26

27 KENDSKAB OG TILFREDSHED FORSKELLE PÅ TVÆRS AF BEFOLKNINGEN Køn Væsentlig flere mænd end kvinder (66 kontra 45 pct.) angiver, at de ved, hvilke(t) selskab(er) der leverer deres drikkevand og håndterer deres spildevand. Generelt angiver flere kvinder end mænd ved ikke til de efterfølgende spørgsmål, mens der ikke derudover er væsentlige forskellige i opfattelsen af selskaberne. Region I Region Hovedstaden er der færre, der ved, hvilke(t) selskab(er) der leverer deres drikkevand og håndterer deres spildevand (46 pct. kontra pct. i de øvrige regioner). Derudover opfattes det lokale vand- og spildevandsselskab mindre positivt i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner. Alder Der er markante forskelle på, hvor stor en andel der ved, hvilke(t) selskab(er) der leverer deres drikkevand og håndterer deres spildevand (19 pct. af de årige, 56 pct. af de årige og 81 pct. af personerne på 56 år eller derover). Gruppen på 56 år og derover er i højere grad meget enige i, at deres lokale vand- og spildevandsselskab leverer god kundeservice, mens der derudover ikke er væsentlige variationer i besvarelserne. Uddannelse Der er markant flere med en gymnasial eller videregående uddannelse (61-64 pct.) end grundskole- og erhvervsfaglig uddannelse (35-38 pct.), der ved, hvilke(t) selskab(er) der leverer deres drikkevand og håndterer deres spildevand. Der er ingen væsentlige forskelle i besvarelserne af de efterfølgende spørgsmål vedrørende selskaberne. Husstandens størrelse Der er flere husstande med to personer, der ved, hvilke(t) selskab(er) der leverer deres drikkevand og håndterer deres spildevand. Der er ingen væsentlige forskelle i besvarelserne af de efterfølgende spørgsmål vedrørende selskaberne. Boligtype Der er flere personer, der bor i parcelhus eller villa (75 pct.), der ved, hvilke(t) selskab(er) der leverer deres drikkevand og håndterer deres spildevand, end tilfældet er for personer, der bor i række-/kæde-/dobbelthus (59 pct.) og etageejendom (29 pct.). Der er ingen markante forskelle i besvarelserne af de efterfølgende spørgsmål vedrørende selskaberne. Ejerforhold af primær bolig Der er flere personer, der bor i ejerbolig (74 pct.), der ved, hvilke(t) selskab(er) der leverer deres drikkevand og håndterer deres spildevand, end tilfældet er for personer, der bor i lejebolig (32 pct.). Der er ingen markante forskelle i besvarelserne af de efterfølgende spørgsmål vedrørende selskaberne. 27

28 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed Bilag 28

29 BILAG: UNDERSØGELSESDESIGN OG DATAGRUNDLAG Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af i alt interviews gennemført i perioden 10. april til 13. april 2018 med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel, der består af mere end danskere. Datagrundlag Respondenterne fordeler sig ligeligt mellem køn (49/51 pct. mænd og kvinder). Øvrig fordeling af respondenterne på baggrundsvariable fremgår nedenfor. Alder Region Boligform år 27 % år 35 % 56 år og derover 38 % Nordjylland 10 % Midtjylland 23 % Syddanmark 21 % Hovedstaden 32 % Sjælland 14 % Parcelhus/villa, beboet fritidshus/sommerhus eller stuehus til landbrugsejendom 48 % Række-, kæde- og dobbelthus 15 % Etagebebyggelse 32 % Anden boligtype 3 % Ved ikke 3 % Husstandens størrelse Uddannelse Ejerforhold af primær bolig 1 person 30 % 2 personer 45 % 3 eller flere personer 25 % Grundskole 12 % Gymnasial uddannelse 24 % Erhvervsfaglig uddannelse 13 % Videregående uddannelse 52 % Ejerbolig 55 % Andelsbolig 6 % Lejebolig 35 % Andet 1 % Ved ikke 3 % 29

KUNDERNE I CENTRUM V. ANJA BO

KUNDERNE I CENTRUM V. ANJA BO KUNDERNE I CENTRUM V. ANJA BO #Hvad er vigtigst pris eller værdi? DANVA skal tage eget initiativ omkring vandkvalitet. Det er dem, der står for vandkvaliteten. DANVA skal sætte agendaen. (TÆNK) Jeg tror,

Læs mere

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER BUPL & FOA 29. APRIL 2019 FORMÅL OG METODE FORMÅL Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge forældres holdninger til normeringer i daginstitutioner. Formålet

Læs mere

Selvforsyning med energi

Selvforsyning med energi Selvforsyning med energi Marts 2010 Tabel 1 [D_Accommodation_2] _ Bor du i... abs % Ejerbolig 548 62 Andelsbolig 79 9 Lejebolig 255 29 Resp. 882 100 [Q1] Har du planer om at energieffektivisere din bolig

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Den voldsomme regn august Public 57269

TNS Gallup - Public Tema: Den voldsomme regn august Public 57269 TNS Gallup Public Tema: 18.19. august 2010 Public 57269 Metode Feltperiode: 18.19. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011 Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening. voxmeter.dk Vi har verdens klogeste kunder

Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening. voxmeter.dk Vi har verdens klogeste kunder Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens klogeste kunder 1 Formål med undersøgelsen... 2 2 Metode og gennemførelse... 2 2.1

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet?

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? STEMME I MORGEN TOTAL (A) Socialdemokr(B) Radikale Ven

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren. Forsyningssurvey August 2017

Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren. Forsyningssurvey August 2017 Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren Forsyningssurvey August 2017 INDHOLD Emne Forord Hovedkonklusioner Undersøgelsesresultater Bilag 2 FORORD Pluss og EY har for andet år gennemført

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

BrancheIndex TM Bank 2016

BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex Bank Om undersøgelsen BrancheIndex Bank 2016 afdækker danskernes loyalitet overfor deres bank. BrancheIndex Bank 2016 er gennemført af Loyalty Group oktober-november

Læs mere

Deleøkonomi med vækstproblemer 2018 Følg udviklingen gennem de seneste fem år

Deleøkonomi med vækstproblemer 2018 Følg udviklingen gennem de seneste fem år Deleøkonomi med vækstproblemer 2018 Følg udviklingen gennem de seneste fem år Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom telefon 61558181 November 2018 Politisk skatteaftale får ikke dele- og platformsøkonomien

Læs mere

Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne.

Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne. Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne. Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (20-Sep-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 1

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (20-Sep-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 1 KØN ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover INTERVIEW... 1 6 7 2 1 0 0% 8 2 0 1 0 0% 8 5 2 1 0 0% 5 9 3 1 0 0% 3 1 4 1 0 0% 2 7 7 1 0 0% 4 8 8 1 0 0% når der ikke er

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Danskernes brug

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Opfattelser af udviklingspolitik

Opfattelser af udviklingspolitik Opfattelser af udviklingspolitik Befolkningsundersøgelse februar 2011 1 Indhold 1. Udviklingsbistand og anvendelse 2. Klima, sikkerhed og demokrati 3. Firmaer og finansmarkeder 4. Partivalg og diskussioner

Læs mere

Andel af husstandene i % med [antal] tv-apparater fordelt på regioner

Andel af husstandene i % med [antal] tv-apparater fordelt på regioner 10 Andel af husstandene i % med [antal] tv-apparater fordelt på regioner 10,5 9,9 10,6 12,7 12,4 13,3 9,2 8 22,3 20,1 20,2 25,6 23,2 25,6 25,0 21,4 22,1 19,7 21,6 26,5 23,5 17,6 8,1 Region Nordjylland

Læs mere

Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise

Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise TNS Dato: Projekt: 58902 Feltperiode: Den 6.7. november 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 Metodebeskrivelse Den 5. januar 2010 BESKRIVELSE AF DATAINDSAMLINGEN 3 MÅLGRUPPE 3 PERIODE FOR DATAINDSAMLING 3 SVARPROCENT 3 FRAFALD OG SCREENOUT

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien Bedre psykiatri 21. april. 2010 RESULTATER Tvang i psykiatrien 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenser 5 4. Krydstabuleringer 11 Køn 11 Alder 17 Uddannelse 23 Region 29 2

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Direktionen Til Knud Holt Nielsen, MB E-mail: Knud_Holt_Nielsen@kk.dk Kære Knud Holt Nielsen 4. juni 19 Sagsnr. 19-396 Dokumentnr. 19-396-4

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne.

Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne. Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne. Vandforbrug Gennemført af YouGov på vegne af Bolius Metodebeskrivelse

Læs mere

Pressemeddelelse Det er arbejdsgivernes ansvar at forebygge stress

Pressemeddelelse Det er arbejdsgivernes ansvar at forebygge stress Dato 6. juli 2018 Pressemeddelelse Det er arbejdsgivernes ansvar at forebygge stress Det mener 8 ud af 10 danskere. Men mange oplever ikke, at ledelsen er gode nok til at gribe ind, når en medarbejder

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (10-Jun-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 16

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (10-Jun-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 16 LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (10Jun2016) KØN ALDER Chi²test (95%) "" SIGF. MINDRE INTERVIEW Mand Kvinde 1839 år 4049 år 5059 år 60 år eller derover 1 6 7 2 8 2 0 1 0 0% 8 5 2 1 0 0%

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur Danmarkspanel uge 47 DIGNITY - Tortur Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af ca. 15.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling

Læs mere

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 FællesBo Januar 2011 IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 IB&Co. FællesBo Januar 2011 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen Metode Undersøgelsen er foretaget via telefoninterview. Univers Undersøgelsens univers

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd

Befolkningsundersøgelse om velfærd t Befolkningsundersøgelse om velfærd Spørgsmål: Velfærd dækker bl.a. ældrepleje, sygehuse og børnepasning. Det diskuteres jævnligt, om det offentlige skal bruge flere eller færre penge på velfærd i de

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Dorte Barfod dorte.barfod@yougov.com www.yougov.dk København, august 2012 1 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Resultater

Læs mere

DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET

DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET . april 0 DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET Kontakt: Projektmedarbejder, Kasper Skaaning + 0 0 ksk@thinkeuropa.dk RESUME: At være skeptisk over for EU-samarbejdet er ikke ensbetydende

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne 5. april Flyttemønstre og boligbehov - perspektiver fra borgerpanelundersøgelse

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne 5. april Flyttemønstre og boligbehov - perspektiver fra borgerpanelundersøgelse Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne 5. april 2018 Flyttemønstre og boligbehov - perspektiver fra borgerpanelundersøgelse Borgerpanel - Fraflytning Borgerpanelet blev i 2016 spurgt om, hvorvidt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Markedsanalyse. 25. maj 2018

Markedsanalyse. 25. maj 2018 Markedsanalyse 25. maj 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne på gårdbesøg Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268 TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere 23. 25. august 2010 Public 57268 Metode Feltperiode: 23. 25. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016 Økonomisk analyse 2. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg Landbrug & Fødevarer har

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2018 Forord indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse samt indkomstforhold for beboerne

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Folkeskole vs privatskole maj Public 57075

TNS Gallup - Public Tema: Folkeskole vs privatskole maj Public 57075 TNS Gallup - Public Tema: vs privatskole 10.-11. maj 2010 Public 57075 Metode Feltperiode: Den 10.-11. maj 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål

Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål Undersøgelsen er gennemført d. 4. 9. august 2011 1 01. For at du kan leve et liv svarende til din alder og få din hverdag til at fungere, hvilke af

Læs mere

Seniorundersøgelsen Det Gode Seniorliv. Forventninger til livet som senior blandt 45-55årige borgere i Hedensted Kommune

Seniorundersøgelsen Det Gode Seniorliv. Forventninger til livet som senior blandt 45-55årige borgere i Hedensted Kommune Seniorundersøgelsen 2018 Det Gode Seniorliv Forventninger til livet som senior blandt 45-55årige borgere i Hedensted Kommune Indledning og indhold i rapporten Som en del af Seniorundersøgelsen blev der

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2. 09:55 Friday, June 17, 2016 1 I alt 1.214 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 614 50,3 2. Kvinde 600 49,7 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 125 23,2 2. 30-59 år 691 53,5 3. 60 år eller derover 398 23,4

Læs mere

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser Wilke SIDE 2 KAPITEL 1FORBRUGERUNDERSØGELSE: BRUG AF HÅNDVÆRKSYDELSER Indhold Kapitel 1 3 Appendiks... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Afrapportering af resultater...

Læs mere

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Metode Feltperiode: 3. til 5. januar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

OK-måling marts 2018 BUPL. 15. mar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1

OK-måling marts 2018 BUPL. 15. mar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 OK-måling marts 2018 2018776 BUPL 15. mar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4.

Læs mere

DANSKERNE OM CYKELLANDET DANMARK

DANSKERNE OM CYKELLANDET DANMARK DANSKERNE OM CYKELLANDET DANMARK J ANUAR 2019 2019 side 1 I NDHOLD I NTRODUKTION // S. 3 H OVEDKONKLUSIONER // S. 6 R ESULTATER: HOLDNINGER // S. 11 R ESULTATER: CYKELVANER OG TRANSPORTMØNSTRE // S. 20

Læs mere

BEBOERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943

BEBOERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943 BEBOERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943 SAMMENFATNING AF RESULTATER Overordnet tilfredshed Samlet set udtrykkes der stor tilfredshed med boligforeningen Knap halvdelen af beboerne

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Forsyningssektoren Undersøgelse af strategier og tendenser. Rapport

Forsyningssektoren Undersøgelse af strategier og tendenser. Rapport Forsyningssektoren 2016 Undersøgelse af strategier og tendenser Rapport August 2016 1 Introduktion Pluss har sammen med EY gennemført en spørgeskemaundersøgelse af strategier og tendenser i den danske

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere