10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering"

Transkript

1 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever

2 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine lærere, der laver grundlaget for din uddannelsesparathedsvurdering i elevplanen. Vurderingen sker på baggrund af en dialog med dig og dine forældre i et samarbejde med skolen. Alt sammen hjælper UU-vejlederen til at få de oplysninger, der skal til for at foretage en kvalificeret vurdering af, om de elever, der ikke opfylder kriterierne for at være uddannelsesparate i 8. klasse, forventes at kunne blive uddannelsesparate efter 9. klasse. UU skal foretage en helhedsvurdering af faglige, sociale og personlige forudsætninger, om de er tilstrækkelige for at kunne gennemføre den ønskede ungdomsuddannelse og være uddannelsesparat efter 9. klasse uden, at der iværksættes en målrettet indsats. Der skal i vurderingen lægges særlig vægt på det faglige niveau i dansk og matematik, samt andre fag som har betydning for den ønskede type ungdomsuddannelse. Hvornår skal min uddannelsesparathed vurderes? Din uddannelsesparathed vurderes første gang 1. december af dine lærere. Vurderes du ikke-uddannelsesparat foretages der løbende en evaluering af din udvikling, men den endelige vurdering finder sted i senest 1. marts i 9. klasse, således at vurderingen kan komme med i din tilmelding, når du søger optagelse på en ungdomsuddannelse. Du skal også vurderes, hvis du afbryder 10. klasse midt i forløbet for at søge optagelse på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Side 2

3 Hvad sker der, hvis jeg ikke ønsker at starte på en ungdomsuddannelse med det samme? Så bliver du ikke parathedsvurderet, men du skal sammen med din UUvejleder lægge en plan for, hvad du skal i stedet. Hvad I beslutter, skrives ind i din uddannelsesplan. Hvad bliver jeg vurderet på? Du bliver vurderet på dine faglige, personlige og sociale kompetencer. De faglige kompetencer handler om, hvordan du arbejder i de fag, du har i skolen. Særligt dansk, matematik og engelsk er vigtige fag, men også fysik og kemi, IT. Du skal have 4 i gennemsnit i de standpunktskarakterer, der afgives i 8. klasse for at være fagligt uddannelsesparat. Søger du ind på en erhvervsuddannelse skal du opnå et gennemsnit på. 2 i dansk og 2 i matematik ved de afsluttende prøver i 9. klasse. De personlige kompetencer vurderes i forhold til, hvor god du er til at lave lektier, til at møde til tiden og ikke have for meget fravær. Om du kan arbejde selvstændigt med opgaver og deltage aktivt i undervisningen. Og om at du ved noget om den uddannelse, du søger, og du er motiveret for at gennemføre den. De sociale kompetencer vurderes i forhold til, om du kan samarbejde, og om du har respekt og forståelse for andre også når de er anderledes i forhold til dig selv. UU-vejlederen foretager en helhedsvurdering, hvis du vurderes ikke-uddannelsesparat af dine lærere. Det kan fx være, at du mangler nogle faglige færdigheder, men alligevel bliver vurderet uddannelsesparat på de personlige og sociale forudsætninger, fordi du arbejder engageret og Side 3

4 er god til at samarbejde med de andre i klassen. Så iværksættes der ikke en målrettet vejlednings- og skoleindsats, men alene en skoleindsats. Omvendt kan det være, at du samtidig med, at du mangler nogle faglige færdigheder fx også har et meget højt fravær. Det kan være grund til, at din UU-vejleder vurderer, at du ikke er uddannelsesparat lige nu, og der iværksættes en målrettet skole- og vejledningsindsats. UU-Herning har i samarbejde med ungdomsuddannelserne i Herning lavet disse mere dagligdags ord for hvad der forventes af dig Kriterier for uddannelsesparathed til erhvervsuddannelser Personligt Tager ansvar og kan strukturere sin hverdag: Afleverer opgaver til tiden. Laver sine lektier. Har relevant skolemateriale med. Udviser stabilitet: Møder til tiden. Har lavt/intet fravær. Udviser selvstændighed: Kan løse opgaver selv. Kan arbejde uden der er en lærer til stede. Tager initiativ. Deltager: Deltager aktivt i undervisningen og indgår i diskussioner i klassen. Kan modtage kollektive beskeder. Er motiveret: Udviser nysgerrighed og lyst over for faget/uddannelsen. Har en viden om uddannelsen fra fx brobygning. Har en viden om forholdet mellem teori og praksis i uddannelsen. Kan arbejde vedholdende: Kan koncentrere sig om at arbejde med en opgave. Kan koncentrere sig om undervisningen. Side 4

5 Laver også de mindre spændende opgaver. Socialt Kan samarbejde: Kan løse opgave/problemer sammen med andre. Kan hjælpe andre og selv modtage hjælp. Viser respekt for andre: Kan acceptere og samarbejde med mennesker, der er anderledes end én selv. Udviser respekt og lydhørhed, når andre taler. Kan aflæse situationer og mennesker: Kan handle i overensstemmelse med spillereglerne. Kan handle i overensstemmelse med den konkrete situation. Udviser forståelse for andre mennesker. Fagligt Praktiske færdigheder: Har gjort sig tanker om uddannelsens arbejdsform og indhold. Har lyst til praktisk/fysisk arbejde. Har fysik som stemmer overens med uddannelsesvalget. Kan tåle at blive beskidt og evt. arbejde udendørs. Kan omsætte teori til praktiske opgaver/løsninger. Dansk: Kan tale og forstå dansk også i klassesammenhæng. Kan læse en almindelig tekst og forstå sammenhænge i teksten samt forholde sig til og anvende det læste. Kan udtrykke sig på skrift i fx skriftlige opgaver og strukturere en tekst. Karaktermæssigt: min. 2 er ønskeligt. Matematik: Har forståelse for og kan arbejde med de fire regnearter, geometri og rumfang, algebra, potensregning, brøker og decimaltal samt har en fornemmelse for skønsregning. Side 5

6 Karaktermæssigt: min. 2 er ønskeligt Engelsk: Fulgt undervisningen i 9. klasse og kan tale og læse engelsk. Fysik/kemi: Fulgt undervisningen i 9. klasse. IT: Mestrer IT på brugerniveau. Kan anvende IT til informationssøgning. Kriterier for uddannelsesparathed til gymnasiale uddannelser Dansk: Kan tale og forstå dansk også i klassesammenhæng. Kan læse en tekst og forstå sammenhænge i teksten samt forholde sig analytisk, fortolkende og refleksivt til teksten. Kan udtrykke sig på skrift og har begreb om grammatik, sætningskonstruktion samt opbygning af tekster og genrer. Karaktermæssigt: min. 7 er ønskeligt. Matematik: Har forståelse for matematiske begreber og kan arbejde med: De fire regnearter og deres hierarki, geometri, algebra, potensregning, brøker og decimaltal. Besidder abstraktionsevne og kan arbejde med logiske ræsonnementer. Karaktermæssigt: min. 7 er ønskeligt. Engelsk: Kan tale, læse og skrive engelsk. Karaktermæssigt: min. 7 er ønskeligt. 2. fremmedsprog: Besidder gode færdigheder på 9. klasses niveau. Fysik/kemi: Besidder gode færdigheder på 9. klasses niveau. IT: Mestrer IT på brugerniveau. Side 6

7 Kan anvende IT til informationssøgning. Personligt Tager ansvar og kan strukturere sin hverdag: Afleverer opgaver til tiden. Laver sine lektier. Har relevant skolemateriale med. Udviser stabilitet: Møder til tiden. Har lavt/intet fravær. Udviser selvstændighed: Kan løse opgaver selv. Kan arbejde uden, der er en lærer tilstede. Tager initiativ. Kan håndtere forhindringer. Deltager: Deltager aktivt i undervisningen og indgår i diskussioner i klassen. Kan modtage kollektive beskeder. Reflekterer/stiller spørgsmål til stoffet. Er motiveret: Kan begrunde sit uddannelsesvalg. Udviser nysgerrighed og åbenhed overfor nyt stof. Har en viden om uddannelsen fra f.eks. brobygning. Socialt Kan samarbejde: Kan løse opgaver/problemer sammen med andre. Bidrager til fællesskabet. Overholder fælles aftaler, beslutninger og regler. Viser respekt for andre: Kan acceptere og samarbejde med mennesker, der er anderledes end én selv. Udviser respekt og lydhørhed, når andre taler. Kan aflæse situationer og mennesker: Kan handle i overensstemmelse med spillereglerne. Side 7

8 Kan handle i overensstemmelse med den konkrete situation. Udviser forståelse for andre mennesker. Hvad sker der, hvis jeg vurderes ikke-uddannelsesparat? Så kan du godt tage en ungdomsuddannelse senere. Hvis du er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat, skal UU stille et tilbud til rådighed for dig, som hjælper dig til at blive parat til en uddannelse herefter. Det kan være, at du skal afklare dit valg, eller det kan være, du skal lære noget mere - fagligt eller på anden måde. Du vil herefter kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse, hvis du opnår karakterne gennemsnit 2 i dansk og gennemsnit 2 i matematik. Du har også mulighed for at søge en gymnasial uddannelse som fx HF, hvis du har de faglige forudsætninger. Du kan få flere oplysninger om dette hos din UU-vejleder. Hvad hvis jeg eller mine forældre er uenige i vurderingen? Hvis du er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat af UU, har du og dine forældre mulighed for at få uddannelsesinstitutionen til at foretage en ny vurdering, og så er det denne vurdering, der gælder. Det skal forældrene gøre opmærksom på i Hvis jeg bliver vurderet uddannelsesparat til gymnasiet, kan jeg så starte på det gymnasium, jeg ønsker? Du har krav på at blive optaget på STX, HTX, HHX eller HF. I din ansøgning skriver du, hvilket gymnasium du søger, men præcis hvilket gymnasium, du kommer ind på, beslutter gymnasierne i forhold til hvor stor søgning, der er til de enkelte gymnasier. Side 8

9 Hvis jeg bliver vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, kan jeg så starte på den erhvervsuddannelse, jeg ønsker? Du har ret til at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Enkelte erhvervsuddannelser har dog adgangsbegrænsning. Det kan du tale mere med din UU-vejleder om. Hvad nu, hvis jeg skal på efterskole? Du skal parathedsvurderes, hvis du skal på efterskole. Når du efter et år forlader efterskolen og søger ungdomsuddannelse, foretager efterskolen en vurdering. Hvis efterskolen mener, at du ikke er uddannelsesparat, skal skolen henvise dig til UU i din hjemkommune, som også foretager en vurdering af din uddannelsesparathed. Hvad hvis der er ting, som er svære for mig? Det kan være, at du har problemer, som gør det sværere for dig at følge undervisningen i skolen. Måske er du ordblind eller har en diagnose, som fx ADHD eller et handicap. Måske har du det svært derhjemme, eller måske slås du med nogle andre ting i dit liv. Hvis UU bliver bekendt med, at du har funktionsnedsættelser i form af specifikke læse,-og skrive vanskeligheder, skal UU iværksætte screening for ordblindhed. Hvis du bliver vurderet uddannelsesparat og skal starte på en ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at uddannelsesstedet får besked om dette så tidligt som muligt, så de kan planlægge den støtte, du har brug for til at gennemføre uddannelsen. UU-vejlederen giver ikke oplysninger videre om disse ting uden dine forældres eller din værges tilladelse. Hvis du har flere spørgsmål om vurdering af uddannelsesparathed, kan du snakke med din lærer, din UU-vejleder eller gå ind på UU s hjemmeside: Side 9

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV Selvdisciplin: Jeg kan holde fokus på det, der skal gøres, og bliver ikke afledt af andet, der kunne være sjovere at lave Jeg kan sætte mål, lægge en plan og gennemføre den Jeg kan holde fokus,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

10 Gode råd om fastholdelse

10 Gode råd om fastholdelse 10 Gode råd om fastholdelse Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) præsenterer her 10 gode råd i fastholdelsesarbejdet på ungdomsuddannelserne. De 10 gode råd er udarbejdet på baggrund af de erfaringer

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

klasse skoleåret 2014/2015

klasse skoleåret 2014/2015 klasse skoleåret 2014/2015 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus 10. klassehæftet for skoleåret 2014/2015 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere